EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0048

Nariadenie Komisie (EHS) č. 48/90 z 9. januára 1990 o zatrieďovaní určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

OJ L 8, 11.1.1990, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 111 - 112
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 111 - 112
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 185 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 185 - 186
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 17 - 18

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/48/oj

31990R0048Úradný vestník L 008 , 11/01/1990 S. 0016 - 0017
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 7 S. 0111
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 7 S. 0111


Nariadenie Komisie (EHS) č. 48/90

z 9. januára 1990

o zatrieďovaní určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2638/87 [1] o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3845/98 [2], a najmä na jeho článok 9,

keďže na účel zaistenia jednotného uplatňovania kombinovanej nomenklatúry pripojenej k tomuto nariadeniu, potrebné je prijať opatrenia týkajúce sa zatrieďovania tovarov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu;

keďže nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a tieto pravidlá sa uplatňujú tiež na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá je na nej úplne alebo sčasti založená, alebo ktorá k nej pridáva ďalšie triedenie a ktorá je stanovená osobitnými ustanoveniami spoločenstva s cieľom uplatňovania sadzobných alebo iných opatrení týkajúcich sa obchodu s tovarom;

keďže podľa uvedených všeobecných pravidiel, tovary opísané v stĺpci 1 tabuľky pripojenej k tomuto nariadeniu sa musia zatrieďovať do príslušných číselných znakov KN uvedených v stĺpci 2 na základe odôvodnení stanovených v stĺpci 3;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre nomenklatúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovary opísané v stĺpci 1 pripojenej tabuľky sú v súčasnosti zatrieďované v rámci kombinovanej nomenklatúry do príslušných číselných znakov uvedených v stĺpci 2 uvedenej tabuľky.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. januára 1990

Za Komisiu

Christiane Scrivener

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 374, 22.12.1989, s.2.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Opis tovaru | Zatriedenie Číselný znak KN | Odôvodnenie |

(1) | (2) | (3) |

1Softvér na účely zábavy vo forme nahratých diskov druhov používaných so zariadeniami na automatické spracovanie údajov. | 85249091 | Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 6 ku kapitole 85 a znením číselných znakov KN 8524, 852490 a 85249091. |

2.Bodový displej obsahujúci vrstvu kvapalných kryštálov medzi dvoma sklenenými panelmi alebo platňami s množstvom bodov (v riadkoch a stĺpcoch) doplnené elektronickou doskou s rozhraním s technológiou C-MOS. | 85312090 | Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8531, 853120 a 85312090. |

3.Indikačné svietidlo vybavené dvoma terminálovými vývodmi a pozostávajúce z farebného (priesvitného) plastového puzdra (30 mm dlhého a s 8 mm priemerom), obsahujúce svetelný zdroj pozostávajúci z výbojky a dvoch odporov. Je určené do domácich elektrických spotrebičov na indikáciu, že spotrebič je pripojený na vedenie dodávky energie. Môže sa použiť v inštaláciách 220 V alebo 380 V. | 85318090 | Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 1 f) ku kapitole 94 a znením číselných znakov KN 8531, 853180 a 85318090. Indikačné svietidlo je viac ako svetelný zdroj položky 8539. Ide o druh používaný na indikáciu prítomnosti elektrickej energie v rôznych spotrebičoch, a preto sa považuje za vizuálny signalizačný prístroj položky 8531. |

4.Optický článok pozostávajúci z osemuholníkových šošoviek vyrobených z akrylovej živice, upevnených na jednoduchom kovovom podstavci druhu používaného v premietacích zariadeniach. | 90029091 | Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 9002, 900290 a 90029091. Vzhľadom na upevnenie šošoviek na kovový podstavec, tento článok sa považuje za zasadený. |

--------------------------------------------------

Top