EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R0344

Nariadenie Komisie (EHS) č. 344/86 zo 17. februára 1986, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 626/85 a (EHS) č. 2077/85 vzhľadom na záruky

OJ L 41, 18.2.1986, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 100 - 100
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 100 - 100
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 131 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 131 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/344/oj

31986R0344Official Journal L 041 , 18/02/1986 P. 0015 - 0015
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 20 P. 0100
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 20 P. 0100


NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 344/86

zo 17. februára 1986,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 626/85 a (EHS) č. 2077/85 vzhľadom na záruky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 516/77 zo 14. marca 1977 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami vyrobenými z ovocia a zeleniny1, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3768/85 2, a najmä na jeho článok 4, odsek 8,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 525/77 zo 14. marca 1977 o zavedení systému pomoci pri výrobe ananásových konzerv 3, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1699/85 4, najmä na jeho článok 8,

keďže nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky 5 stanovuje v hlave III akou formou sa záruky môžu poskytovať; keďže článok 19, odsek 1 tohto nariadenia stanovuje, kedy budú uvoľnené záruky poskytnuté v súvislosti so zálohami;

keďže v dôsledku toho by sa mali zrušiť príslušné opatrenia nariadení Komisie (EHS) č. 626/85 z 12. marca 1985 o nákupe, predaji a skladovaní sušeného hrozna a fíg, ktoré skladovacie podniky nespracovali 6, a (EHS) č. 2077/85 z 25. júla, ktorým sa stanovujú podrobné predpisy pre uplatňovanie výrobnej pomoci pre ananásové konzervy7;

keďže ustanovenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky vyrobené z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Druhý pododsek článku 21, odsek 1 nariadenia (EHS) č. 626/85 a článok 4, odsek 4 a článok 5, odsek 1 nariadenia (EHS) č. 2077/85 sa týmto zrušujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 1986.

Článok 5, odsek 1 nariadenia (EHS) č. 2077/85 platí naďalej pre záruky poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. februára 1986

Za Komisiu

Frans ANDRIESSEN

podpredseda

1 Ú. v. ES L 73, 21.3.1977, s. 1.

2 Ú. v. ES L 362, 31.12.1985, s. 8.

3 Ú. v. ES L 73, 21.3.1977, s. 46.

4 Ú. v. ES L 163, 22.6.1985, s. 12.

5 Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

6 Ú. v. ES L 72, 13.3.1985, s. 7.

7 Ú. v. ES L 196, 26.7.1985, s. 28.

Top