Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0109(01)

Rozhodnutie Spoločného výboru EHS č. 109/2003 z 26. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, testovanie a certifikácia) k Dohode o EHP

OJ L 331, 18.12.2003, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 008 P. 385 - 386
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 008 P. 385 - 386
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 008 P. 385 - 386
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 008 P. 385 - 386
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 008 P. 385 - 386
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 008 P. 385 - 386
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 008 P. 385 - 386
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 008 P. 385 - 386
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 008 P. 385 - 386
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 063 P. 141 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 063 P. 141 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 91 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/109(2)/oj

22003D0109(01)Úradný vestník L 331 , 18/12/2003 S. 0022 - 0023


Rozhodnutie Spoločného výboru EHS

č. 109/2003

z 26. septembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, testovanie a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola upravená Protokolom upravujúcim Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, ďalej označovanú ako "dohoda", a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1) príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 89/2003 z 11. júla 2003 [1];

(2) smernica Komisie 2003/3/ES zo 6. januára 2003 o obmedzení marketingu a používania "modrého farbiva" (dvanáste prispôsobenie smernice 76/769/EHS technickému pokroku) [2] sa má zahrnúť do dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do bodu 4 (smernica Rady 76/769/EHS) v kapitole XV prílohy II k dohode sa vloží táto zarážka:

"— 32003 L 0003: smernica Komisie 2003/3/ES zo 6. januára 2003 (Ú. v. ES L 4, 9.1.2003, s. 12)"

;

Článok 2

Texty smernice 2003/3/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 27. septembra 2003, ak boli spoločnému výboru EHP urobené oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody [3].

Článok 4

Toto rozhodnutie bude uverejnené v oddiele EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. septembra 2003

Za Spoločný výbor EHP

predseda

H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

[1] Ú. v. ES L 257, 9.10.2003, s. 22.

[2] Ú. v. ES L 4, 9.1.2003, s. 12.

[3] Ústavné požiadavky nie sú uvedené.

--------------------------------------------------

Top