Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0034

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 34/2001 z 30. marca 2001, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne otázky) k Dohode o EHP

OJ L 158, 14.6.2001, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 58 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 58 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 96 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/34(2)/oj

22001D0034Úradný vestník L 158 , 14/06/2001 S. 0022 - 0025


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 34/2001

z 30. marca 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne otázky) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, v znení protokolu, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len "dohoda", a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1) príloha I k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 189/1999 zo 17. decembra 1999 [1];

(2) 26 aktov týkajúcich sa otázok kontroly vo veterinárnej oblasti sa má včleniť do dohody;

(3) toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Island a Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola I prílohy I k dohode sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Texty rozhodnutí Komisie 92/271/EHS [2], 1999/293/ES [3], 1999/334/ES [4], 1999/384/ES [5], 1999/441/ES [6], 1999/507/ES [7], 1999/514/ES [8], 1999/517/ES [9], 1999/542/ES [10], 1999/549/ES [11], 1999/623/ES [12], 1999/643/ES [13], 1999/644/ES [14], 1999/683/ES [15], 1999/713/ES [16], 1999/746/ES [17], 1999/788/ES [18], 1999/789/ES [19], 1999/839/ES [20], 1999/868/ES [21], 2000/6/ES [22], 2000/64/ES [23], 2000/104/ES [24], 2000/149/ES [25], 2000/150/ES [26] a 2000/255/ES [27] v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa majú uverejniť v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. marca 2001 za predpokladu, že Spoločnému výboru EHP boli predložené všetky notifikácie podľa článku 103 ods. 1 dohody [28].

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a v dodatku EHP k uvedenému vestníku.

V Bruseli 30. marca 2001

Za Spoločný výbor EHP

predseda

P. Westerlund

[1] Ú. v. ES L 74, 15.3.2001, s. 24.

[2] Ú. v. ES L 138, 21.5.1992, s. 39.

[3] Ú. v. ES L 114, 1.5.1999, s. 55.

[4] Ú. v. ES L 126, 20.5.1999, s. 19.

[5] Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 52.

[6] Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 17.

[7] Ú. v. ES L 194, 27.7.1999, s. 66.

[8] Ú. v. ES L 195, 28.7.1999, s. 42.

[9] Ú. v. ES L 197, 29.7.1999, s. 45.

[10] Ú. v. ES L 207, 6.8.1999, s. 33.

[11] Ú. v. ES L 209, 7.8.1999, s. 36.

[12] Ú. v. ES L 245, 17.9.1999, s. 52.

[13] Ú. v. ES L 255, 30.9.1999, s. 38.

[14] Ú. v. ES L 255, 30.9.1999, s. 39.

[15] Ú. v. ES L 270, 20.10.1999, s. 31.

[16] Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 90.

[17] Ú. v. ES L 298, 19.11.1999, s. 36.

[18] Ú. v. ES L 310, 4.12.1999, s. 62.

[19] Ú. v. ES L 310, 4.12.1999, s. 71.

[20] Ú. v. ES L 325, 17.12.1999, s. 62.

[21] Ú. v. ES L 334, 28.12.1999, s. 51.

[22] Ú. v. ES L 3, 6.1.2000, s. 29.

[23] Ú. v. ES L 22, 27.1.2000, s. 67.

[24] Ú. v. ES L 29, 4.2.2000, s. 36.

[25] Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 22.

[26] Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 25.

[27] Ú. v. ES L 78, 29.3.2000, s. 35.

[28] Ústavné požiadavky nie sú uvedené.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 34/2001

Kapitola I prílohy I k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1. Do bodu 35 (rozhodnutie Komisie 95/108/ES) v časti 1.2 sa dopĺňa táto zarážka:

399 D 0384 : Rozhodnutie Komisie 1999/384/ES z 31. mája 1999 (Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 52)."

2. Do bodu 86 (rozhodnutie Komisie 98/653/ES) v časti 1.2 sa dopĺňajú tieto zarážky:

399 D 0517 : Rozhodnutie Komisie 1999/517/ES z 28. júla 1999 (Ú. v. ES L 197, 29.7.1999, s. 45),

399 D 0713 : Rozhodnutie Komisie 1999/713/ES z 21. októbra 1999 (Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 90),

32000 D 0104 : Rozhodnutie Komisie 2000/104/ES z 31. januára 2000 (Ú. v. ES L 29, 4.2.2000, s. 36)."

3. Za bod 90 (rozhodnutie Komisie 1999/766/ES) v časti 1.2 sa vkladajú tieto body:

392 D 0271 399 D 0441 : Rozhodnutie Komisie 1999/441/ES z 28. júna 1999 (Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 17).

399 D 0293 399 D 0623 : Rozhodnutie Komisie 1999/623/ES z 10. septembra 1999 (Ú. v. ES L 245, 17.9.1999, s. 52),

399 D 0683 : Rozhodnutie Komisie 1999/683/ES zo 7. októbra 1999 (Ú. v. ES L 270, 20.10.1999, s. 31),

399 D 0746 : Rozhodnutie Komisie 1999/746/ES z 8. novembra 1999 (Ú. v. ES L 298, 19.11.1999, s. 36).

399 D 0334 : Rozhodnutie Komisie 1999/334/ES zo 7. marca o určitých ochranných opatreniach, pokiaľ ide o registrované kone dovážané z Južnej Afriky (Ú. v. ES L 126, 20.5.1999, s. 19).

399 D 0507 399 D 0643 : Rozhodnutie Komisie 1999/643/ES z 15. septembra 1999 (Ú. v. ES L 255, 30.9.1999, s. 38),

32000 D 0006 : Rozhodnutie Komisie 2000/6/ES z 10. decembra 1999 (Ú. v. ES L 3, 6.1.2000, s. 29).

399 D 0514 : Rozhodnutie Komisie 1999/514/ES z 23. júla 1999, ktorým sa stanovuje deň, v ktorý môže začať Spojené kráľovstvo odosielať výrobky z hovädzieho mäsa v rámci vývozného režimu založeného na dátume podľa článku 6 ods. 52 rozhodnutia Rady 98/256/ES (Ú. v. ES L 195, 28.7.1999, s. 42).

399 D 0542 : Rozhodnutie Komisie 1999/542/ES z 28. júla 1999 o ochranných opatreniach, pokiaľ ide o dovoz niektorých zvierat z Bulharska z dôvodu ohniska zhubnej katarálnej horúčky oviec (Ú. v. ES L 207, 6.8.1999, s. 33).

399 D 0549 399 D 0868 : Rozhodnutie Komisie 1999/868/ES z 30. novembra 1999 (Ú. v. ES L 334, 28.12.1999, s. 51).

399 D 0644 : Rozhodnutie Komisie 1999/644/ES z 15. septembra 1999 o určitých ochranných opatreniach, pokiaľ ide o registrované kone dovážané z Malajzie (polostrov) (Ú. v. ES L 255, 30.9.1999, s. 39).

399 D 0788 32000 D 0150 : Rozhodnutie Komisie 2000/150/ES z 22. februára 2000 (Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 25).

399 D 0789 32000 D 0064 : Rozhodnutie Komisie 2000/64/ES z 25. januára 2000 (Ú. v. ES L 22, 27.1.2000, s. 67),

32000 D 0255 : Rozhodnutie Komisie 2000/255/ES z 28. marca 2000 (Ú. v. ES L 78, 29.3.2000, s. 35).

399 D 0839 : Rozhodnutie Komisie 1999/839/ES zo 6. decembra 1999 o určitých ochranných opatreniach, pokiaľ ide o zvieratá čeľade koňovitých dovážané zo Spojených štátoch amerických, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 1999/707/ES (Ú. v. ES L 325, 17.12.1999, s. 62).

32000 D 0149 : Rozhodnutie Komisie 2000/149/ES z 22. februára 2000 o určitých ochranných opatreniach súvisiacich s klasickým morom hydiny v Taliansku (Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 22)."

--------------------------------------------------

Top