EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994D1229(05)

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 28/94 z 2. decembra 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

OJ L 339, 29.12.1994, p. 87–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 054 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 054 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 45 - 46

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/28(2)/oj

21994D1229(05)Úradný vestník L 339 , 29/12/1994 S. 0087 - 0088


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 28/94

z 2. decembra 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, upravenú protokolom upravujúcim Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len "dohoda" a najmä na jej článok 98,

keďže príloha XI dohody bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 7/94 z 21. marca 1994, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 47 a určité prílohy k dohode o EHP [1];

keďže rezolúcia Rady 94/C 48/01 zo 7. februára 1994 o zásadách univerzálnej služby v telekomunikačnom sektore [2] sa má zahrnúť do dohody;

keďže rezolúcia Rady 94/C 48/02 zo 7. februára 1994 o vývoji poštových služieb spoločenstva [3] sa má zahrnúť do dohody;

keďže rezolúcia Rady 94/C 181/01 z 20. júna 1994 o koordinácii s ohľadom na výmenu informácií medzi vládami [4] sa má zahrnúť do dohody,

SA ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Pred bod 6 prílohy XI k dohode (Rezolúcia Rady 88/C 257/01) po úvodnom texte sa vkladajú nové položky:

"Telekomunikačné služby"

.

Článok 2

Po bode 25 prílohy XI k dohode (Rezolúcia Rady zo 7. decembra 1993) sa vkladajú tieto nové body a nové položky:

"26. 394 Y 0216(01): Rezolúcia Rady 94/C 48/01 zo 7. februára 1994 o zásadách univerzálnej služby v telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES C 48, 16.2.1994, s. 1).

Poštové služby

27. 394 Y 0216(02): Rezolúcia Rady 94/C 48/02 zo 7. februára 1994 o vývoji poštových služieb spoločenstva (Ú. v. ES C 48, 16.2.1994, s. 3).

Informačné služby

28. 394 Y 0702(01): Rezolúcia Rady 94/C 181/01 z 20. júna 1994 o koordinácii s ohľadom na výmenu informácií medzi vládami (Ú. v. ES C 181, 2.7.1994, s. 1)

."

Článok 3

Texty rezolúcií 94/C 48/01, 94/C 48/02 a 94/C 181/01 vo fínskom, islandskom, nórskom a švédskom jazyku, ktoré sú pripojené k príslušným jazykovým verziám tohto rozhodnutia, sú autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 1995, za predpokladu, že všetky notifikácie podľa článku 103 ods. 1 dohody sa doručia spoločnému výboru EHP.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 2. decembra 1994

Za spoločný výbor EHP

predseda

H. Hafstein

[1] Ú. v. ES L 160, 28.6.1994, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 48, 16.2.1994, s. 1.

[3] Ú. v. ES C 48, 16.2.1994, s. 3.

[4] Ú. v. ES C 181, 2.7.1994, s. 1.

--------------------------------------------------

Top