Ordonanța Tribunalului (Camera a șaptea) din 11 ianuarie 2012 — Phoenix‑Reisen și DRV/Comisia

(Cauza T‑58/10)

„Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Regimul german privind indemnizațiile plătite salariaților întreprinderilor declarate insolvabile și finanțarea lor — Decizie prin care se constată inexistența unui ajutor de stat — Inadmisibilitate”

1.                     Acțiune în anulare — Persoane fizice sau juridice — Acte care le privesc direct și individual — Decizie a Comisiei prin care nu s‑a reținut calificarea drept ajutor de stat pentru o măsură națională fără deschiderea unei proceduri oficiale de investigare — Acțiune a părților în cauză în sensul articolului 88 alineatul (2) CE — Admisibilitate — Condiții [art. 108 alin. (2) și (3) TFUE și art. 263 al patrulea paragraf TFUE) (a se vedea punctele 30-34)

2.                     Acțiune în anulare — Persoane fizice sau juridice — Acte care le privesc direct și individual — Decizie a Comisiei prin care nu se reține calificarea drept ajutor de stat pentru o măsură națională — Acțiune a unei întreprinderi concurente prin care se contestă temeinicia deciziei — Întreprindere care nu demonstrează afectarea substanțială a poziției sale pe piață — Inadmisibilitate [art. 108 alin. (2) și (3) TFUE și art. 263 al patrulea paragraf TFUE) (a se vedea punctele 35, 44, 46 și 48)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2009) 8707 final a Comisiei din 19 noiembrie 2009 prin care se declară că regimul privind indemnizațiile plătite salariaților întreprinderilor devenite insolvabile și finanțarea lor, prevăzut de legislația germană, nu constituie un ajutor de stat (ajutorul NN 55/2009) (JO C 323, p. 5)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Phoenix‑Reisen GmbH și Deutscher Reiseverband eV (DRV) suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

3)

Republica Federală Germania suportă propriile cheltuieli de judecată.