Ordonanța Tribunalului (Camera a șaptea) din 27 august 2008 – Adomex/Comisia

(Cauza T‑315/05)

„Acțiune în anulare – Ajutoare acordate de autoritățile olandeze în sectorul floriculturii – Decizia de a nu ridica obiecții – Lipsă a afectării individuale – Inadmisibilitate vădită”

Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Acte care le privesc în mod direct și individual – Decizie a Comisiei prin care se constată compatibilitatea unui ajutor de stat cu piața comună fără deschiderea procedurii oficiale de investigare [art. 88 alin. (2) și (3) CE și art. 230 al patrulea paragraf CE) (a se vedea punctele 27-31 și 33-36)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C (2005) 592 final a Comisiei din 16 martie 2005 de a nu ridica obiecții în ceea ce privește ajutorul N 372/2003 privind sectorul floriculturii, notificat de către autoritățile olandeze

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

2)

Obligă Adomex International BV la plata cheltuielilor de judecată.