Hotărârea Tribunalului (Camera a șaptea) din 10 octombrie 2012 – Sviluppo Globale/Comisia

(Cauza T-183/10)

„Contracte de achiziții publice de servicii – Procedură de cerere de ofertă – Prestații de asistență tehnică în favoarea guvernului Siriei – Respingerea candidaturii – Obligația de motivare”

Acte ale instituțiilor – Motivare – Obligație – Conținut – Decizie, în cadrul procedurii de atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii, de respingere a unei candidaturi – Decizie care trebuie să dea posibilitatea persoanelor interesate să ia cunoștință de temeiurile măsurii luate pentru a-și valorifica drepturile – Aprecierea respectării acestei obligații în considerarea elementelor de informație la dispoziția reclamantei la momentul introducerii acțiunii [art. 296 TFUE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 41 și 47; Regulamentul nr. 1605/2002 al Consiliului, art. 100 alin. (2); Regulamentul nr. 2342/2002 al Comisiei, art. 149 alin. (2) și (3)] (a se vedea punctele 16, 19-21, 35, 40, 41 și 43)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei Comisiei din 14 februarie 2010 de a nu admite candidatura reclamantei prezentată în cadrul procedurii de cerere de ofertă restrânsă EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (JO 2009/S 223-319862) privind furnizarea de servicii de asistență tehnică în domeniul descentralizării și al dezvoltării locale în favoarea guvernului sirian

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Comisiei din 14 februarie 2010 de a nu admite candidatura reclamantei prezentată în cadrul procedurii de cerere de ofertă restrânsă EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (JO 2009/S 223-319862) privind furnizarea de servicii de asistență tehnică în domeniul descentralizării și al dezvoltării locale în favoarea guvernului sirian.

2)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Sviluppo Globale GEIE.