Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii: definiția și sfera de cuprindere

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea Comisiei – definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea stabilește criteriile pe baza cărora se identifică dacă o companie face parte din categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Aceste categorii diferite, stabilite pe baza numărului de angajați al unei companii și pe baza cifrei de afaceri sau a bilanțului acesteia, determină eligibilitatea pentru programele financiare și de sprijin de la nivelul Uniunii Europene (UE) și de la nivel național. Definițiile au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

IMM-urile reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor din UE. Acestea sunt coloana vertebrală a economiei Uniunii. Ele generează două din fiecare trei locuri de muncă. În 2013, peste 21 de milioane de IMM-uri asigurau aproape 90 de milioane de locuri de muncă în întreaga UE. Acestea stimulează spiritul de antreprenoriat și de inovare, contribuind la încurajarea competitivității europene, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

ACT

Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii [notificată cu numărul C(2003) 1422] (JO L 124, 20.5.2003, pp. 36-41)

Data ultimei actualizări: 11.01.2016