Drepturile pasagerilor transportului aerian din UE în caz de refuz al îmbarcării, întârziere sau anulare a zborurilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a normelor comune privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul său este de a asigura un nivel ridicat de protecție a pasagerilor prin stabilirea unor norme comune privind compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

ASPECTE-CHEIE

Acest regulament se aplică:

cu condiția ca pasagerii să aibă o rezervare confirmată pentru zborul respectiv și, cu excepția cazurilor de anulare, să se prezinte la înregistrare la ora indicată în prealabil, cel mai târziu cu 45 de minute înaintea orei de plecare publicate. Regulamentul recunoaște condițiile în care pasagerii își pot exercita drepturile atunci când:

Regulamentul nu se aplică pasagerilor care călătoresc:

Refuzul la îmbarcare

În cazul în care un operator de transport aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, trebuie să facă mai întâi un apel la voluntari dispuși să renunțe la rezervările lor în schimbul acordării unor indemnizații. În cazul în care numărul voluntarilor este insuficient pentru a permite îmbarcarea celorlalți pasageri cu rezervări, operatorul de transport aerian poate să refuze îmbarcarea pasagerilor împotriva voinței acestora, acordându-le compensații.

Operatorii de transport aerian acordă prioritate transportării persoanelor cu mobilitate redusă și însoțitorilor acestora.

În caz de anulare a zborului sau de refuz la îmbarcare, pasagerii afectați au:

Întârzieri

Regulamentul introduce un sistem cu trei trepte de penalizare:

Într-o procedură a întrebărilor preliminare (Cauze conexate C-402/07 și C-432/07), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că, atunci când pasagerii ajung la destinația finală cu trei ore sau mai mult după ora programată de sosire (cum ar fi pasagerii ale căror zboruri sunt anulate), aceștia pot solicita compensații forfetare de la compania aeriană, cu excepția cazului în care întârzierea este cauzată de circumstanțe extraordinare. Potrivit principiului egalității de tratament, pasagerii ale căror zboruri sunt întârziate și ale căror zboruri sunt anulate „în ultimul moment” trebuie considerați ca fiind în situații comparabile în ceea ce privește aplicarea dreptului acestora la despăgubiri, deoarece acești pasageri suferă de inconveniente similare, și anume o pierdere de timp.

Anulare

În cazul anulării unui zbor, pasagerilor în cauză trebuie să li se ofere:

Despăgubiri

Compensația se plătește în cazul în care pasagerul nu a fost informat cu privire la anulare cu suficient timp în prealabil. Cu toate acestea, nu este necesar să se plătească dacă transportatorul poate dovedi că anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare care nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile.

Surclasarea și declasarea

În cazul în care un operator de transport aerian cazează pasagerul la o clasă de călătorie inferioară prețului de achiziție a biletului, atunci, în termen de șapte zile, acesta rambursează:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 17 februarie 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, pp. 1-8)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 261/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Hotărârea Curții (camera a patra) din data de 19 noiembrie 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon și Alana Sturgeon împotriva Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) și Stefan Böck și Cornelia Lepuschitz împotriva Air France SA (C-432/07). Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Bundesgerichtshof - Germania și Handelsgericht Wien - Austria. Transport aerian - Regulamentul (CE) nr. 261/2004 - Articolul 2 litera (l) şi articolele 5, 6 şi 7 - Noțiunile „întârziere” și „anulare” a zborurilor - Drept la compensație în caz de întârziere - Noțiunea „împrejurări excepționale”. Cauze conexate C-402/07 și C-432/07.

Data ultimei actualizări: 02.06.2020