Tunelurile rutiere: normele de siguranță din UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/54/CE privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Cerințe de siguranță

Autoritatea administrativă

Administratorul tunelului

Responsabilul cu siguranța

Inspecțiile periodice

Analiza riscurilor

Rapoarte

Adaptarea la evoluția tehnologică

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 30 aprilie 2004. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la data de 30 aprilie 2006.

CONTEXT

Tunelurile reprezintă infrastructuri importante esențiale pentru transportul pe distanțe mari și pentru dezvoltarea economiilor regionale ale UE. Cu toate acestea, accidentele din tuneluri, în special incendiile, pot avea consecințe dramatice și se pot dovedi extrem de costisitoare în ceea ce privește viețile umane, congestionarea sporită a traficului și costurile de poluare și de reparații.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din rețeaua rutieră transeuropeană (JO L 167, 30.4.2004, pp. 39-91)

Modificările succesive aduse Directivei 2004/54/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 20.10.2016