Întărirea cooperării UE în domeniul educației și formării profesionale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Declarația miniștrilor europeni ai educației și formării profesionale și a Comisiei Europene privind întărirea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DECLARAȚII?

ASPECTE-CHEIE

Procesul de la Copenhaga este parte integrantă a setului strategic de norme privind „Educația și formarea” (ET 2020) și are obiectivul de a contribui la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 în domeniul educației.

Procesul cuprinde:

Priorități

Prioritățile stabilite în Declarația de la Copenhaga asigură baza pentru cooperarea voluntară în domeniul EFP. Pentru 2010, prioritățile au vizat:

Realizări

O succesiune de comunicate a stabilit succesul UE în realizarea acestor obiective, precum și măsurile de continuare a îmbunătățirii cooperării în domeniul EFP.

Comunicatul de la Maastricht din 2004 a confirmat succesul procesului de la Copenhaga în ceea ce privește sporirea vizibilității și a profilului EFP la nivel european. De asemenea, acesta a dezvoltat prioritățile fixate prin Declarația de la Copenhaga și a stabilit priorități specifice pentru acțiunile de la nivel național privind EFP, printre care:

Comunicatul de la Helsinki din 2006 a evaluat procesul de la Copenhaga și a revizuit prioritățile și strategiile acestuia. Acesta a notat mai multe realizări, printre care:

Comunicatul de la Bordeaux din 2008 a revizuit prioritățile și strategiile procesului de la Copenhaga, având în vedere un program viitor de educație și formare, după anul 2010. Acesta a constatat că procesul și-a demonstrat eficacitatea în promovarea imaginii EFP, păstrând totodată diversitatea sistemelor de EFP naționale. Cu toate acestea, comunicatul prevede necesitatea unui nou avânt, în special cu privire la:

Comunicatul de la Bruges din 2010 a stabilit obiectivele strategice pe termen lung ale cooperării europene în domeniul EFP pentru perioada 2011-2020, alături de cele 22 de realizări pe termen scurt pentru perioada 2011-2014, care oferă acțiuni concrete la nivel național pentru îndeplinirea acestor obiective. Aceste obiective, bazate în continuare pe principiile procesului de la Copenhaga, au rezultat din realizările anterioare, dar totodată au urmărit să răspundă provocărilor actuale și viitoare.

Concluziile comunicatului au constatat că procesul de la Copenhaga:

Acesta a stabilit că pentru ca EFP să răspundă provocărilor actuale și viitoare, sistemele europene de educație și formare trebuie, printre altele:

Concluziile de la Riga au stabilit o listă de realizări noi pentru perioada 2015-2020 pe baza unei revizuiri a rezultatelor realizărilor pentru perioada 2011-2014.

În urma revizuirii s-a constatat că realizările respective au ajutat atât Uniunea Europeană, cât și țările candidate să se concentreze și să pună în aplicare reforma. S-au stabilit cinci domenii prioritare pentru 2015-2020:

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

Învățarea pe tot parcursul vieții: le permite oamenilor, în orice etapă a vieții, să participe la experiențe stimulatoare de învățare.

ACTUL PRINCIPAL

Declarația miniștrilor europeni ai educației și formării profesionale și a Comisiei Europene, adoptată la Copenhaga, în 29-30 noiembrie 2002, privind întărirea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale – „Declarația de la Copenhaga” (Nepublicată în Jurnalul Oficial)

Data ultimei actualizări: 11.10.2016