Învățarea de-a lungul vieții: calificările europene

SINTEZĂ PRIVIND:

Stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții – Recomandare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea creează o schemă comună, cunoscută sub numele de Cadrul european al calificărilor (CEC), pentru a ajuta țările Uniunii Europene (UE) și instituțiile de educație, angajatorii și indivizii din acestea să compare calificările din sistemele de educație și formare din UE. Acest instrument este esențial pentru dezvoltarea unei piețe europene de ocupare a forței de muncă.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

Declarația de la Bologna din 1999 a promovat mobilitatea și transparența în domeniul educației în UE. Între timp, Procesul de la Bologna a adus UE mai aproape de un sistem de învățământ superior comparabil, compatibil și coerent, ceea ce a generat necesitatea unor acțiuni similare care să cuprindă formarea profesională.

ACT

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (JO C 111, 6.5.2008, pp. 1-7)

Data ultimei actualizări: 12.01.2016