European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2024/759

26.2.2024

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/759 A COMISIEI

din 23 februarie 2024

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

[notificată cu numărul C(2024) 1315]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 259 alineatul (1) litera (c),

întrucât:

(1)

Gripa aviară înalt patogenă (HPAI) este o boală infecțioasă virală a păsărilor, care poate avea un impact mare asupra profitabilității aviculturii, cauzând perturbări ale comerțului în Uniune și ale exporturilor către țări terțe. Virusurile HPAI pot infecta păsări migratoare, care ulterior pot să le răspândească pe distanțe lungi în timpul migrațiilor lor de toamnă și de primăvară. Prin urmare, prezența virusurilor HPAI la păsări sălbatice reprezintă o amenințare continuă de introducere directă și indirectă a acestor virusuri în exploatațiile de păsări de curte sau de alte păsări captive. În cazul apariției unui focar epidemic de HPAI, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte exploatații de păsări de curte sau de păsări captive.

(2)

Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește un nou cadru legislativ pentru prevenirea și controlul bolilor care sunt transmisibile la animale sau la om. HPAI se încadrează în definiția unei boli listate în regulamentul respectiv și face obiectul normelor de prevenire și control al bolilor prevăzute în el. În plus, Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei (2) completează Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește normele de prevenire și control vizând anumite boli listate, inclusiv măsurile de control vizând HPAI.

(3)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 a Comisiei (3) a fost adoptată în cadrul Regulamentului (UE) 2016/429 și stabilește măsuri de urgență la nivelul Uniunii vizând focarele de HPAI.

(4)

Mai exact, Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 prevede că zonele de protecție, de supraveghere și zonele suplimentare de restricții stabilite de statele membre în urma apariției focarelor de HPAI, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție, de supraveghere și zone suplimentare de restricții în anexa la decizia de punere în aplicare respectivă.

(5)

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 a fost modificată recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/580 a Comisiei (4) ca urmare a apariției unor focare de HPAI la păsări de curte sau captive din Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Croația, Ungaria, Polonia și Slovacia, care necesitau să fie reflectate în anexa respectivă.

(6)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2024/580, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania și Polonia au notificat Comisiei noi focare de HPAI în unități de păsări de curte sau de păsări captive, situate în regiunile Dobrich și Veliko Tarnovo din Bulgaria, în regiunea Vysočina din Cehia, în municipalitatea Aabenraa din Danemarca, în landul Schleswig-Holstein din Germania și în voievodatele Polonia Mare, Lubusz, Opole și Varmia-Masuria din Polonia.

(7)

În plus, Italia a notificat Comisiei apariția unui focar de HPAI într-o unitate de păsări de curte situată în regiunea Veneto.

(8)

Mai mult, unul dintre focarele confirmate de Danemarca este situat în imediata apropiere a frontierei cu Germania. În consecință, autoritățile competente din aceste două state membre au colaborat în mod corespunzător în vederea stabilirii zonei de supraveghere necesare, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, întrucât zona de supraveghere se extinde pe teritoriul Germaniei.

(9)

Autoritățile competente din Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia și Polonia au luat măsurile necesare de control al bolii în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul focarelor epidemice.

(10)

Comisia a examinat măsurile de control al bolii luate de Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia și Polonia în colaborare cu statele membre respective și admite faptul că limitele zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de autoritățile competente din respectivele state membre se află la o distanță suficientă față de unitățile în care au fost confirmate focarele epidemice de HPAI.

(11)

În anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 nu există în prezent zone menționate ca zone de protecție și de supraveghere pentru Italia.

(12)

Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia și Polonia, zonele de protecție și de supraveghere stabilite în mod corespunzător de statele membre respective în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687.

(13)

Prin urmare, este necesar ca zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere pentru Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania și Polonia în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 să fie modificate.

(14)

În plus, este necesar ca în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 să fie menționate zonele de protecție și de supraveghere stabilite pentru Italia.

(15)

În consecință, este necesar ca anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 să fie modificată pentru a se actualiza regionalizarea la nivelul Uniunii astfel încât să se țină seama de zonele de protecție și de supraveghere stabilite în mod corespunzător de Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia și Polonia, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687, precum și durata măsurilor aplicabile în zonele respective.

(16)

Prin urmare, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 să fie modificată în consecință.

(17)

Având în vedere caracterul urgent al situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește răspândirea HPAI, este important ca modificările aduse Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/2447 prin prezenta decizie să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(18)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 februarie 2024.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membră a Comisiei


(1)   JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (JO L 174, 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 a Comisiei din 24 octombrie 2023 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/580 a Comisiei din 9 februarie 2024 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L, 2024/580, 15.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/580/oj).


ANEXĂ

Partea A

Zone de protecție din statele membre în cauză* astfel cum sunt menționate la articolul 1 litera (a) și la articolul 2:

Stat membru: Bulgaria

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Regiunea Plovdiv

BG-HPAI(P)-2024-00001

BG-HPAI(P)-2024-00002

BG-HPAI(P)-2024-00003

The following villages in Brezovo municipality:

Brezovo

Choba

1.3.2024

BG-HPAI(P)-2024-00004

The following villages in Brezovo municipality:

Otets Kirilovo

Drangovo

8.3.2024

Regiunea Veliko Tarnovo

BG-HPAI(P)-2024-00005

The following villages in Gorna Oryahovitsa municipality:

Varbitsa

Gorski Dolen Trambesh

17.3.2024

Regiunea Dobrich

BG-HPAI(P)-2024-00006

The following villages in Dobrichka municipality:

Stefanovo

Branishte

18.3.2024

Stat membru: Cehia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Regiunea Pardubice:

CZ-HPAI(P)-2024-00001

633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota;

25.2.2024

CZ-HPAI(P)-2024-00002

724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav;

27.2.2024

Regiunea Vysočina:

CZ-HPAI(P)-2024-00003

615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav;

2.3.2024

CZ-HPAI(P)-2024-00004

CZ-HPAI(P)-2024-00005

623784 Čikov; 662763 Kamenná nad Oslavou; 701467 Naloučany; 708887 Ocmanice; 709450 Okarec; 726842 Pozďatín; 737003 Pyšel; 737011 Vaneč; 758299 Studenec u Třebíče; 765104 Tasov; 790214 Častotice; 790222 Zahrádka na Moravě;

9.3.2024

Stat membru: Danemarca

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2024-00002

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851

21.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00003

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894

23.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00004

The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.5304; E 11.3738

29.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00005

The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812

29.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00006

The parts of Aabenraa and Sønderborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.89957; E 9.47895

4.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00007

The parts of Holbaek and Ringsted municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.56815; E 11.73475

10.3.2024

Stat membru: Germania

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2024-00020

Stadt Cottbus

Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig

22.2.2024

Landkreis Spree-Neiße

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow

22.2.2024

HESSEN

DE-HPAI(P)-2024-00006

Landkreis Kassel

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792 / 51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück

25.2.2024

Landkreis Schwalm-Eder

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.447792 / 51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen

25.2.2024

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2024-00008

Landkreis Vorpommern-Rügen

die gesamte Gemeinde Ummanz, außer die Ortsteile Unrow und Moordorf

von der Gemeinde Gingst die Ortsteile Rattelvitz, Volsvitz, Gingst und Kapelle

27.2.2024

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2024-00007

Kreis Steinburg

Beschreibung/Benennung der Schutzzone

Amt Krempermarsch:

Die Gemeinden

Süderau

Grevenkop

der westliche der A23 gelegene Teil der Gemeinde Hohenfelde

der nördlich gelegene Teil der Straßen Heisterender Chaussee, Horstheider Weg, Schulstraße, Wilhelm-Busch-Weg, Horstmoor, Schönmoor der Gemeinde Horst

der östlich gelegene Teil der Gemeinde Sommerland

der östlich gelegene Teil der Gemeinde Krempe

der südlich gelegene Teil der Straße West und Ost (K10) der Gemeinde Neuenbrook

27.2.2024

DE-HPAI(P)-2024-00009

Kreis Steinburg

Beschreibung/Benennung der Schutzzone

Amt Krempermarsch:

Die Gemeinden

Süderau

Grevenkop

Neuenbrook

Rethwisch

Westlich gelegene Teil der Straßen Bürgermeister-Wulf-Straße, Dorfstraße, Kirchmoor, Kirchmoorwiete, Tamfortgrabe Richtung A23 der Gemeinde Hohenfelde

der nördlich gelegene Teil der Straßen Heisterender Chaussee, Horstheider Weg, Schulstraße, Wilhelm-Busch-Weg, Horstmoor, Schönmoor der Gemeinde Horst

der östlich gelegene Teil der Gemeinde Sommerland

der östlich gelegene Teil der Gemeinde Krempe

29.2.2024

Stat membru: Croația

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Županija: Brodsko- Posavska

HR-HPAI(P)- 2024-00001

Općina Brodski Stupnik

naselja: Brodski Stupnik , Stari Slatnik

Općina Bebrina

naselje Stupnički Kuti

6.3.2024

Stat membru: Italia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

IT-HPAI(P)-2024-00001

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.304280822, E 12.112575437

15.3.2024

Stat membru: Ungaria

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Komárom-Esztergom vármegye

SK-HPAI(P)-2024-00002

Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20.3.2024

Stat membru: Polonia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

PL-HPAI(P)-2024-00003

PL-HPAI(P)-2024-00004

PL-HPAI(P)-2024-00006

W województwie lubelskim:

1.

powiat lubartowski:

a.

gmina Uścimów: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowa Jedlanka, Krasne, Stara Jedlanka PGR;

b.

gmina Ostrów Lubelski: Ostrów Lubelski, Kolechowice,

2.

powiat parczewski:

a.

gmina Sosnowica: Nowy Orzechów.

21.2.2024

PL-HPAI(P)-2024-00005

PL-HPAI(P)-2024-00008

W województwie łódzkim:

1.

powiat sieradzki:

a.

gmina Brzeźnio: Dębołęka, Krzaki, Tumidaj, Złotowizna;

b.

gmina Sieradz: Kłocko, Kuśnie, Łosieniec

c.

gmina Wróblew: Charłupia Wielka, Dąbrówka, Drzązna, Gęsówka, Józefów, Kobierzycko, Kościerzyn, Krzakowizna, Ocin, Oraczew, Oraczew Mały, Próchna, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Słomków Suchy, Smardzew, Tworkowizna, Tworkowizna Oraczewska, Wróblew.

26.2.2024

PL-HPAI(P)-2024-00007

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Szamotuły, Kaźmierz w powiecie szamotulskim.

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.57614/16.59529

21.2.2024

PL-HPAI(P)-2024-00009

W województwie lubuskim:

1.

powiat gorzowski:

a.

gmina Deszczno: Ulim, Prądocin, Dzierżów, Krasowiec, Płonica, Koszęcin, część miejscowości Białobłocie, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin;

b.

gmina Bogdaniec: Jasiniec;

2.

powiat sulęciński:

a.

gmina Krzeszyce: Kołczyn, Łąków, Rudnica.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.6488 /15.2025

27.2.2024

PL-HPAI(P)-2024-00010

W województwie wielkopolskim:

1.

powiat międzychodzki: część gminy Kwilcz

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.5467 / 16.14531

29.2.2024

PL-HPAI(P)-2024-00011

PL-HPAI(P)-2024-00014

PL-HPAI(P)-2024-00017

PL-HPAI(P)-2024-00018

PL-HPAI(P)-2024-00019

W województwie warmińsko-mazurskim:

1.

powiat iławski:

a.

gmina Iława: Dół, Dziarnówko, Dziarny, Gromoty, Kałduny, Ławice, Nowa Wieś, Rudzienice, Tchórzanka, w granicach administracyjnych miejscowości Czerwona Karczma na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowość Radomno i wyspę Mała Żuławka na jeziorze Jeziorak, w granicach administracyjnych miejscowości Kamień Mały na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Wilczany i Wikielec, w granicach administracyjnych miejscowości Mątyki na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Wilczany i Rożental, w granicach administracyjnych miejscowości Smolniki na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Szeplerzyzna i Raczek, w granicach administracyjnych miejscowości Wola Kamieńska na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Wilczany i Wikielec;

b.

gmina Lubawa: w granicach administracyjnych miejscowości Kazanice na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Dziarnówko i Pomierki, w granicach administracyjnych miejscowości Zielkowo na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Kazanice i Wiewiórka;

c.

miasto Iława na wschód od linii poprowadzonej wzdłuż ulicy Ostródzkiej do skrzyżowania o ruchu okrężnym z Aleją Jana Pawła II, a następnie od ww. skrzyżowania do miejscowości Bagno.

13.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00012

W województwie lubuskim:

1.

powiat gorzowski:

a.

gmina Deszczno: Białobłocie, Bolemin, Łagodzin, Osiedle Poznańskie, Deszczno, Maszewo, Glinik, Karnin, Dziersławice, Orzelec;

b.

Miasto Gorzów Wlkp: dzielnica Karnin;

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.6604 / 15.2924

3.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00013

PL-HPAI(NON-P)-2024-00010

W województwie opolskim:

1.

powiat brzeski:

a.

gmina Lewin Brzeski: Borkowice, Chróścina, Przecza, Skorogoszcz; Łosiów, Różyna, Wronów;

b.

gmina Skarbimierz: Kopanie, Kruszyna, Prędocin, Zwanowice

2.

powiat opolski:

a.

gmina Dąbrowa: Lipowa, Nowa Jamka, Skarbiszów;

b.

gmina Popielów: Rybna, Stobrawa.

7.3.2024

PL-HPAI(NON-P)-2024-00009

W województwie lubuskim:

1.

powiat sulęciński:

a.

gmina Krzeszyce: Krępiny, Malta, Dzierżązna, Czartów, Piskorzno, Świętojańsko, Krasnołęg, Krzeszyce, Karkoszów, część miejscowości Muszkowo (od wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Karkoszów w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Krzeszyce w promieniu 3 km od ogniska choroby w miejscowości Krzeszyce)

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.5877 / 15.0066

6.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00015

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Rzgów, Stare Miasto, Golina w powiecie konińskim

2.

Część miasta Konin

Zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.21223/18.195443

8.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00016

W województwie wielkopolskim:

1.

powiat ostrowski:

a.

Część gmin Raszków, Ostrów Wlkp.

3.

powiat krotoszyński:

a.

Część gminy Krotoszyn

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.73491 / 17.74607

10.3.2024

Stat membru: Slovacia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

SK-HPAI(P)-2024-00002

Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) – časť ( part ) Čerhát a (and) Nová Stráž

20.3.2024

SK-HPAI(P)-2024-00003

Municipalities of (villages) Častá, Štefanová, Dubová, Píla (county of Pezinok; region Bratislava)

20.3.2024

SK-HPAI(P)-2024-00004

Municipalities of (villages) Špačince, Dolná Krupá, Jaslovské Bohunice, Malženice, city of Trnava (county of Trnava; region Trnava)

5.3.2024

Partea B

Zone de supraveghere din statele membre în cauză* astfel cum sunt menționate la articolul 1 litera (a) și la articolul 3:

Stat membru: Bulgaria

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Regiunea Plovdiv

BG-HPAI(P)-2024-00001

BG-HPAI(P)-2024-00002

BG-HPAI(P)-2024-00003

The following villages in Brezovo municipality:

Brezovo

Choba

2.3.2024-10.3.2024

The following villages in Brezovo municipality:

Tyurkmen

Otets Kirilovo

Drangovo

Zlatosel

Zelenikovo

Bolyarino

The following villages in Rakovski municipality:

Rakovski

General Nikolaevo

10.3.2024

BG-HPAI(P)-2024-00004

The following villages in Brezovo municipality:

Zlatosel

Zelenkovo

Bolyarino

Padarsko

Borets

Streltsi

Varben

The following villages in Rakovski municipality:

Rakovski

General Nikolaevo

17.3.2024

The following villages in Brezovo municipality:

Otets Kirilovo

Drangovo

9.3.2024-17.3.2024

Regiunea Stara Zagora

BG-HPAI(P)-2024-00001

BG-HPAI(P)-2024-00002

BG-HPAI(P)-2024-00003

The following villages in Bratya Daskalovi municipality:

Pravoslav

Kolyu Marinovo

Veren

Granit

10.3.2024

Regiunea Veliko Tarnovo

BG-HPAI(P)-2024-00005

The following villages in Gorna Oryahovitsa municipality:

Varbitsa

Gorski Dolen Trambesh

18.3.2024-30.3.2024

The following villages in Gorna Oryahovitsa municipality :

Gorski Goren Trambesh;

Pisarevo;

Dolna Oryahovitsa;

Draganovo

30.3.2024

The following villages in Strazhitsa municipality

Tsarski izvor

Sushitsa

Bryagovitsa

30.3.2024

The following villages in Lyaskovets municiplaity:

Dzhulunitsa

Dobri Dyal

Kozarevets

30.3.2024

Regiunea Dobrich

BG-HPAI(P)-2024-00006

The following villages in Dobrichka municipality:

Stefanovo

Branishte

19.3.2024-31.3.2024

The following village in Dobrich municipality:

Dobrich.

31.3.2024

The following villages in Dobrichka municipality:

Bogdan

Plachidol

Donchevo

Opanets

Draganovo

Stozher

Sokolnik

Slaveevo

Pchelino

Popgrigorovo

Primortsi

Polkovnik Sveshtarevo

31.3.2024

Stat membru: Cehia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Regiunea Pardubice:

CZ-HPAI(P)-2024-00001

603236 Běstovice; 606421 Bohuňovice u Litomyšle; 748510 Bošín u Chocně; 609277 Brandýs nad Orlicí; 617491 Cerekvice nad Loučnou; 622567 České Heřmanice; 712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří; 627861 Dobříkov; 630179 Dolní Sloupnice; 634328 Džbánov u Litomyšle; 634336 Džbánov u Vysokého Mýta; 775410 Gerhartice; 642118 Horky; 644129 Horní Sloupnice; 658189 Hrádek u Jehnědí; 648752 Hrušová; 653101 Chotěšiny; 790931 Janovičky u Zámrsku; 658197 Jehnědí; 775347 Kerhartice nad Orlicí; 668036 Koldín; 681580 Lhůta u Vysokého Mýta; 699837 Mostek nad Orlicí; 701645 Nasavrky u Chocně; 723894 Němčí; 717053 Oucmanice; 617504 Pekla; 721824 Plchovice; 721859 Plchůvky; 712141 Rviště; 627879 Rzy; 745367 Řetůvka; 712159 Říčky u Orlického Podhůří; 617512 Řídký; 746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí; 748528 Skořenice; 749681 Slatina u Vysokého Mýta; 753165 Sruby; 758761 Sudislav nad Orlicí; 758906 Sudslava; 707601 Svatý Jiří; 767263 Tisová u Vysokého Mýta; 723908 Turov; 772437 Týnišťko; 773948 Újezd u Chocně; 776793 Vanice; 778630 Velká Skrovnice; 784231 Voděrady u Českých Heřmanic; 785164 Vraclav; 785211 Vračovice; 788228 Vysoké Mýto; 790958 Zámrsk;

5.3.2024

633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota;

26.2.2024-5.3.2024

CZ-HPAI(P)-2024-00002

600857 Banín; 601683 Bělá nad Svitavou; 607991 Boršov u Moravské Třebové; 609927 Brněnec; 614076 Březina u Moravské Třebové; 749664 Březinka; 614726 Březová nad Svitavou; 614734 Česká Dlouhá; 662798 Česká Kamenná Horka; 761001 Čtyřicet Lánů; 626431 Dlouhá Loučka; 743330 Dolní Rudná; 796280 Horákova Lhota; 743348 Horní Rudná; 657255 Janůvky; 667595 Koclířov; 675873 Křenov; 679259 Lavičné; 614742 Moravská Dlouhá; 698784 Moravská Chrastová; 760994 Moravský Lačnov; 614751 Muzlov; 737852 Radiměř; 760951 Svitavy-město; 760960 Svitavy-předměstí; 614084 Šnekov; 775541 Útěchov u Moravské Třebové; 779989 Vendolí; 614769 Zářečí nad Svitavou; 796298 Želivsko;

27.2.2024

724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav;

28.2.2024-7.3.2024

Regiunea Hradec Králové:

CZ-HPAI(P)-2024-00001

607819 Borovnice u Potštejna; 670359 Kostelecké Horky; 681539 Lhoty u Potštejna; 681547 Polom u Potštejna; 607843 Rájec;

5.3.2024

Regiunea Vysočina:

CZ-HPAI(P)-2024-00003

600849 Baliny; 606812 Batouchovice; 615382 Budíkovice; 790214 Častotice; 623890 Číměř nad Jihlavou; 629081 Dolní Heřmanice; 640611 Hodov; 642932 Horní Heřmanice; 644587 Horní Vilémovice; 743259 Hroznatín; 662763 Kamenná nad Oslavou; 662771 Klementice; 666661 Klučov; 669041 Koněšín; 671592 Kozlany; 672050 Kožichovice; 708003 Nový Telečkov; 709450 Okarec; 750093 Okrašovice; 629090 Oslava; 713198 Oslavice; 708011 Oslavička; 713368 Osové; 769622 Plešice; 722944 Pocoucov; 769916 Podklášteří; 750107 Pozďátky; 734161 Přeckov; 736562 Ptáčov; 737003 Pyšel; 740535 Rohy; 743267 Rudíkov; 750115 Slavičky; 757926 Střítež u Třebíče; 623903 Střížov u Třebíče; 758299 Studenec u Třebíče; 758582 Studnice; 765104 Tasov; 769631 Třebenice na Moravě; 769738 Třebíč; 769941 Týn u Třebíče; 737011 Vaneč; 783617 Vlčatín; 790222 Zahrádka na Moravě;

11.3.2024

615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav;

3.3.2024-11.3.2024

CZ-HPAI(P)-2024-00004

CZ-HPAI(P)-2024-00005

613860 Březejc; 615463 Budišov; 623890 Číměř nad Jihlavou; 629081 Dolní Heřmanice; 629090 Oslava; 637459 Hartvíkovice; 640611 Hodov; 656259 Jabloňov u Velkého Meziříčí; 657654 Jasenice; 660752 Jinošov; 662771 Klementice; 751219 Kojatín; 669041 Koněšín; 671592 Kozlany; 672483 Kralice nad Oslavou; 658146 Jedov; 701564 Náměšť nad Oslavou; 716618 Otradice; 793396 Zňátky; 701599 Nárameč; 706639 Nové Sady u Velké Bíteše; 713368 Osové; 719668 Petráveč; 725889 Popůvky nad Jihlavou; 736708 Pucov; 740535 Rohy; 743186 Lhotka u Velkého Meziříčí; 743194 Ruda u Velkého Meziříčí; 746801 Sedlec u Náměště nad Oslavou; 751227 Smrk na Moravě; 624535 Stropešín; 758582 Studnice; 769614 Chroustov u Třebenic; 769622 Plešice; 769631 Třebenice na Moravě; 637467 Třesov; 701602 Valdíkov; 603589 Bezděkov u Velké Bíteše; 614246 Březka u Velké Bíteše; 641430 Holubí Zhoř; 660302 Jestřabí u Velké Bíteše; 660311 Jindřichov u Velké Bíteše; 781487 Vícenice u Náměště nad Oslavou; 783226 Hostákov; 623903 Střížov u Třebíče; 783234 Vladislav; 789208 Záblatí u Osové Bítýšky;

18.3.2024

623784 Čikov; 662763 Kamenná nad Oslavou; 701467 Naloučany; 708887 Ocmanice; 709450 Okarec; 726842 Pozďatín; 737003 Pyšel; 737011 Vaneč; 758299 Studenec u Třebíče; 765104 Tasov; 790214 Častotice; 790222 Zahrádka na Moravě;

10.3.2024-18.3.2024

Stat membru: Danemarca

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2024-00001

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2415; E 11.4210

27.2.2024

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2415; E 11.4210

19.2.2024-27.2.2024

DK-HPAI(P)-2024-00002

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2951; E 11.2851

1.3.2024

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851

22.2.2024-1.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00003

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2437; E 11.3894

3.3.2024

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894

24.2.2024-3.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00004

The parts of Sorø, Kalundborg, Slagelse and Holbæk municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.5304; E 11.3738

9.3.2024

The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates From 01.03.2024 Until 09.03.2024 3 N 55.5304; E 11.3738

1.3.2024-9.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00005

The parts of Aabenraa municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54.9033; E 9.2812

9.3.2024

The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812

1.3.2024-9.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00006

The parts of Aabenraa and Sønderborg municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54.89957; E 9.47895

13.3.2024

The parts of Aabenraa and Sønderborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.89957; E 9.47895

5.3.2024-13.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00007

The parts of Holbaek, Ringsted, Soroe and Lejre municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.56815; E 11.73475

19.3.2024

The parts of Holbaek and Ringsted municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.56815; E 11.73475

11.3.2024-19.3.2024

Stat membru: Germania

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2024-00020

Stadt Cottbus

Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig

22.2.2024-2.3.2024

Landkreis Spree-Neiße

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow

22.2.2024-2.3.2024

Stadt Cottbus

Betroffen sind die Gemarkungen Sielow, Döbbrick, Willmersdorf, Saspow, Schmellwitz, Merzdorf, Dissenchen, Sandow, Branitz, Kiekebusch, Gallinchen, Kahren

2.3.2024

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust, Neuendorf, Bärenbrück

ein Teil der Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Frauendorf, Groß Oßnig, Neuhausen, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Bagenz

ein Teil der Stadt Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlow

ein Teil der Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Schorbus, Leuthen, Laubst, Siewisch, Casel

ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Krieschow, Glinzig, Limberg, Gulben, Papitz, Milkersdorf

ein Teil vom Amt Burg mit den Gemarkungen Dissen, Striesow, Briesen, Guhrow, Werben

2.3.2024

HESSEN

DE-HPAI(P)-2024-00006

Landkreis Kassel

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792 / 51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück, Schauenburg, Lohfelden, Söhrewald

5.3.2024

Landkreis Kassel

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792 / 51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück

26.2.2024-5.3.2024

Landkreis Schwalm-Eder

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792 / 51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen, Gudensberg, Niedenstein, Felsberg, Körle, Melsungen

5.3.2024

Landkreis Schwalm-Eder

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

9.447792 / 51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen

26.2.2024-5.3.2024

Kreisfreie Stadt Kassel

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.447792 / 51.226036 Betroffen sind Teile der Stadt Kassel

5.3.2024

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2024-00008

Landkreis Vorpommern-Rügen

die gesamte Gemeinde Ummanz, außer die Ortsteile Unrow und Moordorf

von der Gemeinde Gingst die Ortsteile Rattelvitz, Volsvitz, Gingst und Kapelle

28.2.2024-7.3.2024

Landkreis Vorpommern-Rügen

die gesamte Gemeinde Schaprode außer der Ortsteil Seehof

die gesamte Gemeinde Trent außer der Ortsteil Vaschvitz

von der Gemeinde Rappin der Ortsteil Zirmoisel

die gesamte Gemeinde Kluis

von der Gemeinde Gingst die Ortsteile Güstin, Haidhof, Malkvitz, Presnitz und Teschvitz

von der Gemeinde Patzig der Ortsteil Veikvitz

von der Gemeinde Bergen auf Rügen die Ortsteile Ramitz und Ramitz Siedlung

von der Gemeinde Parchtitz die Ortsteile Boldevitz, Muglitz, Volkshagen, Neuendorf und Platvitz

die gesamte Gemeinde Dreschvitz

von der Gemeinde Samtens der Ortsteil Negast

von der Gemeinde Rambin die Ortsteile Rothenkirchen, Drammendorf, Neuendorfer Kate, Giesendorf, Grabitz, Breesen, Gurvitz und Bessin

von der Gemeinde Ummanz die Ortsteile Unrow und Moordorf

7.3.2024

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2024-00007

Kreis Pinneberg

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone

Amt Elmshorn Land:

Die Gemeinden

Raa-Besenbek , Klein Offenseth-Sparrieshoop

Stadt Elmshorn: Stadtgebiet nördlich der Krückau

Amt Rantzau:

Gemeinde Groß Offenseth-Aspern nördlich der L113 und westlich der L112

VG Barmstedt Hörnerkirchen:

Gemeinden Brande-Hörnerkirchen, Westerhorn, Osterhorn

7.3.2024

Kreis Steinburg:

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone

Amt Krempermarsch:

 

Die Gemeinden

Elskop

Neuenbrook

Dägeling

Kremperheide

Krempermoor

Rethwisch

Stadt Krempe

Bahrenfleth

 

Stadt Glückstadt

 

Stadt Itzehoe

 

Amt Horst-Herzhorn:

 

Die Gemeinden

Horst

Sommerland

Kiebitzreihe

Altenmoor

Neuendorf b. Elmshorn

Kollmar

Herzhorn

Engelbrechtsche Wildnis

Blomesche Wildnis

Hohenfelde

Borsfleth

Krempdorf

 

Amt Wilstermarsch:

 

Die Gemeinden

Beidenfleth

Wewelsfleth

 

Amt Itzehoe-Land:

 

Die Gemeinden

Heiligenstedten

Heiligenstedtenerkamp

Hodorf

 

Amt Breitenburg:

 

Die Gemeinden

Breitenburg

Kollmoor

Kronsmoor

Lägerdorf

Münsterdorf

Oelixdorf

Westermoor

7.3.2024

Kreis Steinburg:

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone (vorher Schutzzone)

Amt Krempermarsch:

Die Gemeinden

Süderau

Grevenkop

der westliche der A23 gelegene Teil der Gemeinde Hohenfelde

der nördlich gelegene Teil der Straßen Heisterender Chaussee, Horstheider Weg, Schulstraße, Wilhelm-Busch-Weg, Horstmoor, Schönmoor der Gemeinde Horst

der östlich gelegene Teil der Gemeinde Sommerland

der östlich gelegene Teil der Gemeinde Krempe

der südlich gelegene Teil der Straße West und Ost (K10) der Gemeinde Neuenbrook

28.2.2024-7.3.2024

DE-HPAI(P)-2024-00009

Kreis Steinburg:

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone

Amt Krempermarsch:

 

Die Gemeinden

Elskop

Dägeling

Kremperheide

Krempermoor

Stadt Krempe

Bahrenfleth

 

Stadt Glückstadt

 

Stadt Itzehoe

 

Amt Horst-Herzhorn:

 

Die Gemeinden

Horst

Sommerland

Kiebitzreihe

Altenmoor

Neuendorf b. Elmshorn

Kollmar

Herzhorn

Engelbrechtsche Wildnis

Blomesche Wildnis

Hohenfelde

Borsfleth

Krempdorf

 

Amt Breitenburg

 

Die Gemeinden

Breitenberg

Moordiek

 

Amt Wilstermarsch:

 

Die Gemeinden

Beidenfleth

Wewelsfleth

 

Amt Itzehoe-Land:

 

Die Gemeinden

Heiligenstedten

Heiligenstedtenerkamp

Hodorf

 

Amt Breitenburg:

 

Die Gemeinden

Breitenburg

Kollmoor

Kronsmoor

Lägerdorf

Münsterdorf

Oelixdorf

Westermoor

9.3.2024

 

Kreis Steinburg:

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone (vorher Schutzzone)

Amt Krempermarsch:

 

Die Gemeinden

Süderau

Grevenkop

Neuenbrook

Rethwisch

Westlich gelegene Teil der Straßen Bürgermeister-Wulf-Straße, Dorfstraße, Kirchmoor, Kirchmoorwiete, Tamfortgrabe Richtung A23 der Gemeinde Hohenfelde

der nördlich gelegene Teil der Straßen Heisterender Chaussee, Horstheider Weg, Schulstraße, Wilhelm-Busch-Weg, Horstmoor, Schönmoor der Gemeinde Horst

der östlich gelegene Teil der Gemeinde Sommerland

der östlich gelegene Teil der Gemeinde Krempe

1.3.2024-9.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00005

Ausbruch in Dänemark

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.28123241/ 54.90335998

Teile der Gemeinden Böxlund, Jardelund und Weesby

9.3.2024

DK-HPAI(P)-2024-00006

Ausbruch in Dänemark/Hokkeyp/Aabenraa

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.479042/ 54.899563

Teile der Gemeinden Harrislee und Wees sowie der Städte Flensburg und Glücksburg (Ostsee)

13.3.2024

Stat membru: Croația

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Županija: Brodsko- Posavska

HR-HPAI(P)-2024-00001

Općina Bebrina

naselja: Kaniža, Banovci, Bebrina, Dubočac, Šumeće, Zbjeg

Općina Brodski Stupnik

naselja: Lovčić, Krajačići

Općina Oriovac

naselja: Oriovac, Radovanje, Bečic, Pričac, Ciglenik, Slavonski Kobaš, Kujnik, Lužani, Malino

Općina Pleternica:

naselja: Bučje, Zagrađe, Brodski Drenovac

Općina Sibinj

naselja: Bartolovci, Sibinj, Grižići, Gornji Andrijevci, Jakačina Mala, Slobodnica

15.3.2024

Općina Brodski Stupnik

naselja: Brodski Stupnik , Stari Slatnik

Općina Bebrina

naselje Stupnički Kuti

7.3.2024-15.3.2024

Stat membru: Italia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

IT-HPAI(P)-2024-00001

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.304280822, E 12.112575437

24.3.2024

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.304280822, E 12.112575437

16.3.2024 – 24.3.2024

Stat membru: Ungaria

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

Komárom-Esztergom vármegye

SK-HPAI(P)-2024-00002

Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

12.3.2024

Győr-Moson-Sopron vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00006

Acsalag, Babót, Barbacs, Bogyoszló, Bősárkány, Csorna, Dör, Farád, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Pásztori, Potyond, Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Szil, Szilsárkány, Veszkény és Zsebeháza települések közigazgatási területének a 47.604131 és a 17.157886 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

26.2.2024

SK-HPAI(P)-2024-00002

Gönyű település közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

29.3.2024

Somogy vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00005

Bárdudvarnok, Baté, Cserénfa, Fonó, Hetes, Juta, Kaposhomok, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposvár, Kaposszerdahely, Magyaratád, Magyaregres, Orci, Patalom, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Szenna, Szentbalázs, Taszár, Várda, Zimány, Zselickislak és Zselicszentpál települések közigazgatási területének a a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

23.2.2024

HU-HPAI(P)-2024-00005

Kaposvár település közigazgatási területének a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.2.2024-23.2.2024

Stat membru: Polonia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

PL-HPAI(P)-2024-00003

PL-HPAI(P)-2024-00004

PL-HPAI(P)-2024-00006

W województwie lubelskim:

1.

powiat lubartowski

a)

gmina Uścimów: Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka;

b)

gmina Ostrów Lubelski: Bójki, Jamy, Kaznów Kolonia, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska, Wólka Stara Kijańska; Kaznów

c)

gmina Serniki: Brzostówka, Wólka Zawieprzycka;

d)

gmina Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska

2.

powiat łęczyński:

a)

gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia, Grądy, Jagodno, Kocia Góra, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie, Uciekajka, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi;

3.

powiat parczewski:

a)

gmina Sosnowica: Stary Orzechów, Walerianów, Lejno, Komarówka, Zienki, Libiszów, Bohutyn Górki Sosnowica

b)

gmina Dębowa Kłoda: Białka, Makoszka;

c)

gmina Parczew: Babianka, Buradów, Tyśmienica

4.

powiat włodawski

a)

gmina Urszulin: Łomnica.

1.3.2024

W województwie lubelskim:

1.

powiat lubartowski:

a)

gmina Uścimów: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowa Jedlanka, Krasne, Stara Jedlanka PGR;

b)

gmina Ostrów Lubelski: Ostrów Lubelski, Kolechowice,

2.

powiat parczewski:

a)

gmina Sosnowica: Nowy Orzechów.

22.2.2024-1.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00005

PL-HPAI(P)-2024-00008

W województwie łódzkim:

1.

powiat sieradzki

a)

gmina Błaszki: Brudzew, Cienia, Jasionna, Kwasków, Łubna-Jakusy, Łubna-Jarosłaj, Orzeżyn, Równa, Sarny, Sudoły, Zaborów, Zawady, część wsi Emilianów, Gruszczyce oraz Niedoń położone na wschód od drogi gminnej (1705E) prowadzącej od wsi Niedoń w kierunku wsi Gruszczyce

b)

gmina Brąszewice: Bugaj, Bukowiec, Chajew, Chajew-Kolonia, Pluty, Zadębieniec, Zwierzyniec;

c)

gmina Brzeźnio: miejscowości: Barczew, Brzeźnio, Gęsina, Gozdy, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Kliczków-Kolonia, Nowa Wieś, Ostrów, Podcabaje, Próba, Pustelnik, Pyszków, Rembów, Ruszków, Rybnik, Rydzew, Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Ruszkowski, Wierzbowa, Wola Brzeźniowska, Zapole;

d)

gmina Burzenin: Świerki, Wola Będkowska;

e)

gmina Sieradz: Biskupice, Bogumiłów, Budziczna, Charłupia Mała, Dąbrowa Wielka, Dąbrówka, Dębina, Dzierlin, Dzigorzew, Grądy, Jeziory, Kamionaczyk, Kowale, Mnichów, Monice, Okręglica, Ruda, Sokołów, Sucha, Wiechucice;

f)

gmina Wróblew: Bliźniew, Dziebędów, Gaj, Inczew, Orzeł Biały, Sędzice, Słomków Mokry, Tubądzin, Wągłczew, Wągłczew-Kolonia;

g)

gmina Warta, miejscowości: Bartochów, Gać Warcka, Gołuchy, Jakubice, Kamionacz, Kamionacz Poduchowny, Kawęczynek, Łabędzie, Małków, Nobela, Piotrowice, Raczków, Upuszczew, Włyń, Zagajew;

h)

gmina Złoczew: Grójec Mały, Stanisławów;

2.

miasto Sieradz.

6.3.2024

W województwie łódzkim:

1.

powiat sieradzki:

a)

gmina Brzeźnio: Dębołęka, Krzaki, Tumidaj, Złotowizna;

b)

gmina Sieradz: Kłocko, Kuśnie, Łosieniec;

c)

gmina Wróblew: Charłupia Wielka, Dąbrówka, Drzązna, Gęsówka, Józefów, Kobierzycko, Kościerzyn, Krzakowizna, Ocin, Oraczew, Oraczew Mały, Próchna, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Słomków Suchy, Smardzew, Tworkowizna, Tworkowizna Oraczewska, Wróblew.

27.2.2024-6.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00007

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Szamotuły, Kaźmierz, Ostroróg, Obrzycko w powiecie szamotulskim.

2.

Część gminy Oborniki w powiecie obornickim.

3.

Część gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica w powiecie poznańskim.

zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.57614 / 16.59529

1.3.2024

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gminy: Szamotuły, Kaźmierz w powiecie szamotulskim.

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.57614 / 16.59529

22.2.2024-1.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00009

W województwie lubuskim:

1.

powiat gorzowski:

a.

gmina Deszczno: Osiedle Poznańskie, Deszczno, Karnin, Łagodzin, Niwica, Maszewo, Dziersławice, Glinik, Orzelec, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin część miejscowości Białobłocie;

b.

gmina Bogdaniec: Łupowo, Jeże, Jeżyki, Jenin, Lubczyno, Kwiatkowice, Jeninek, Jeniniec, Chwałowice, Krzyszczyna, Roszkowice, Krzyszczynka, Gostkowice, Podjenin, Wieprzyce, Włostów, część miejscowości Bogdaniec;

c.

Miasto Gorzów Wlkp. z wyłączeniem dzielnicy Santocko;

2.

powiat sulęciński:

a.

gmina Krzeszyce: Brzozowa, Czartów, Dębokierz, Krzemów-Łukomin-Gra, Studzionka,

b.

gmina Lubniewice: Rogi;

3.

powiat międzyrzecki:

a.

gmina Międzyrzecz miejscowość: Pniewo.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych

GPS 52.6488 / 15.2025

28.2.2024-7.3.2024

W województwie lubuskim:

1.

powiat gorzowski:

a.

gmina Deszczno: Ulim, Prądocin, Dzierżów, Krasowiec, Płonica, Koszęcin, część miejscowości Białobłocie, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin;

b.

gmina Bogdaniec: Jasiniec;

2.

powiat sulęciński:

a.

gmina Krzeszyce: Kołczyn, Łąków, Rudnica.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.6488 /15.2025

7.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00010

W województwie wielkopolskim:

1.

powiat międzychodzki:

a.

Część gmin: Kwilcz, Sieraków, Międzychód, Chrzypsko Wielkie,

2.

powiat nowotomyski:

a.

Część gminy Lwówek,

3.

powiat szamotulski: Część gminy Pniewy

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.5467 / 16.14531

9.3.2024

W województwie wielkopolskim:

1.

powiat międzychodzki: część gminy Kwilcz

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.5467 / 16.14531

1.3.2024-9.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00011

PL-HPAI(P)-2024-00014

PL-HPAI(P)-2024-00017

PL-HPAI(P)-2024-00018

PL-HPAI(P)-2024-00019

W województwie warmińsko-mazurskim:

1.

powiat iławski:

a.

gmina Iława: Borek, Franciszkowo Dolne, Franciszkowo Górne, Frednowy, Gardzień, Jezioro Karaś, Kamień Duży, Kamionka, Karaś, Łanioch, Makowo, Nejdyki, Radomek, Skarszewo, Stradomno, Szałkowo, Szczepkowo, Tynwałd, Wiewiórki, Wikielec, Wilczany, w granicach administracyjnych miejscowości Ciemny Staw na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Piotrkowo i Wielimowo, w granicach administracyjnych miejscowości Czerwona Karczma na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowość Radomno i wyspę Mała Żuławka na jeziorze Jeziorak, w granicach administracyjnych miejscowości Gulb na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Wonna i Ząbrowo, w granicach administracyjnych miejscowości Kamień Mały na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Wilczany i Wikielec, w granicach administracyjnych miejscowości Mątyki na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Wilczany i Rożental, w granicach administracyjnych miejscowości Segnowy na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Szymbark i Wielka Wólka, w granicach administracyjnych miejscowości Siemiany na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Piotrkowo i Wielimowo, w granicach administracyjnych miejscowości Smolniki na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Szeplerzyzna i Raczek, w granicach administracyjnych miejscowości Stanowo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Kaletka i Turznica, w granicach administracyjnych miejscowości Starzykowo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Szczepkowo i Jerzwałd, w granicach administracyjnych miejscowości Szymbark na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Nejdyki i Starzykowo, w granicach administracyjnych miejscowości Wola Kamieńska na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Wilczany i Wikielec;

b.

gmina Lubawa: Biała Góra, Byszwałd, Gierłoż Polska, Grabowo, Losy, Ludwichowo, Pomierki i Kołodziejki, Rodzone, Rożental, Sampława, Targowisko Dolne, w granicach administracyjnych miejscowości Kazanice na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Dziarnówko i Pomierki, w granicach administracyjnych miejscowości Rakowice na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Ludwichowo i Nowy Dwór Bratiański, w granicach administracyjnych miejscowości Zielkowo na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Kazanice i Wiewiórka, w granicach administracyjnych miejscowości Złotowo na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Targowisko Dolne i Wałdyki;

c.

miasto Iława na zachód od linii poprowadzonej wzdłuż ulicy Ostródzkiej do skrzyżowania o ruchu okrężnym z Aleją Jana Pawła II, a następnie od ww. skrzyżowania do miejscowości Bagno;

d.

miasto Lubawa na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Targowisko Dolne i Losy;

2.

powiat nowomiejski:

a.

gmina Nowe Miasto Lubawskie: Bagno, Jamielnik, Gryźliny, Radomno, w granicach administracyjnych miejscowości Bratian na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Ludwichowo i Nowy Dwór Bratiański; w granicach administracyjnych miejscowości Chrośle na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Rakowice i Krotoszyny;

b.

gmina Biskupiec: w granicach administracyjnych miejscowości Krotoszyny na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Wonna i Nowy Dwór Bratiański, w granicach administracyjnych miejscowości Szwarcenowo na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Wonna i Segnowy, w granicach administracyjnych miejscowości Wonna na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Lekarty i Laseczno;

3.

powiat ostródzki:

a.

gmina Ostróda: Gierłoż, w granicach administracyjnych miejscowości Bałcyny na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Reszki i Lubstyn, w granicach administracyjnych miejscowości Lipowo na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Reszki i Lubstyn, w granicach administracyjnych miejscowości Reszki na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Rogowo i Lipowo, w granicach administracyjnych miejscowości Samborowo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Kaletka i Smykówko, w granicach administracyjnych miejscowości Turznica na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Boguszewo i Reszki.

22.3.2024

W województwie warmińsko-mazurskim:

1.

powiat iławski:

a.

gmina Iława: Dół, Dziarnówko, Dziarny, Gromoty, Kałduny, Ławice, Nowa Wieś, Rudzienice, Tchórzanka, w granicach administracyjnych miejscowości Czerwona Karczma na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowość Radomno i wyspę Mała Żuławka na jeziorze Jeziorak, w granicach administracyjnych miejscowości Kamień Mały na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Wilczany i Wikielec, w granicach administracyjnych miejscowości Mątyki na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Wilczany i Rożental, w granicach administracyjnych miejscowości Smolniki na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Szeplerzyzna i Raczek, w granicach administracyjnych miejscowości Wola Kamieńska na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Wilczany i Wikielec;

b.

gmina Lubawa: w granicach administracyjnych miejscowości Kazanice na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Dziarnówko i Pomierki, w granicach administracyjnych miejscowości Zielkowo na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Kazanice i Wiewiórka;

c.

miasto Iława na wschód od linii poprowadzonej wzdłuż ulicy Ostródzkiej do skrzyżowania o ruchu okrężnym z Aleją Jana Pawła II, a następnie od ww. skrzyżowania do miejscowości Bagno.

14.3.2024-22.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00012

W województwie lubuskim:

1.

powiat gorzowski:

a.

gmina Deszczno: Ciecierzyce, Borek, Brzozowiec, Niwica, Ulim, Prądocin, Dzierżów, Krasowiec, Koszęcin, Płonica, Kiełpin;

b.

gmina Bogdaniec: Jeżyki, Wieprzyce, Jasiniec, Chwałowice, Lubczyno;

c.

gmina Santok: Wawrów, Czechów, Janczewo, Gralewo, Santok, Stare Polichno, Górki;

d.

Miasto Gorzów Wlkp. z wyłączeniem dzielnic: Santocko, Lasy, Chwalęcice i Karnin;

2.

powiat sulęciński:

a.

gmina Krzeszyce: Brzozowa, Kołczyn, Rudnica, Łąków;

b.

gmina Lubniewice: Rogi;

3.

powiat międzyrzecki:

a.

gmina Bledzew: Pniewo, Stary Dworek;

b.

gmina Skwierzyna: Gościnowo, Trzebiszewo, Murzynowo.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych

GPS 52.6604 / 15.2924

12.3.2024

W województwie lubuskim:

1.

powiat gorzowski:

a.

gmina Deszczno: Białobłocie, Bolemin, Łagodzin, Osiedle Poznańskie, Deszczno, Maszewo, Glinik, Karnin, Dziersławice, Orzelec;

b.

Miasto Gorzów Wlkp: dzielnica Karnin;

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.6604 / 15.2924

4.3.2024-12.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00013

PL-HPAI(NON-P)-2024-00010

W województwie opolskim:

1.

powiat brzeski:

a.

gmina Lewin Brzeski: Buszyce, Leśniczówka, Golczowice, Kantorowice, Lewin Brzeski, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice, Sarny Małe, Stroszowice, Jasiona, Ptakowice, Strzelniki;

b.

gmina Skarbimierz: Pawłów, Żłobizna;

c.

gmina Olszanka: Czeska Wieś, Gierszowice, Janów, Krzyżowice, Michałów, Olszanka, Pogorzela;

d.

gmina Lubsza: Czepielowice, Kościerzyce, Lubicz, Lubsza, Nowe Kolnie, Piastowice, Pisarzowice, Roszkowice, Śmiechowice, Tarnowiec;

e.

miasto Brzeg;

2.

powiat opolski:

a.

gmina Popielów: Karłowice, Kurznie, Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów, Stare Kolnie, Stare Siołkowice;

b.

gmina Dąbrowa: Chróścina Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Narok, Niewodniki, Prądy, Siedliska, Żelazna;

c.

gmina Niemodlin: Gracze, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Rzędziwojowice, Szydłowiec Śląski;

d.

gmina Dobrzeń Wielki: Chróścice, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki;

e.

gmina Komprachcice: Wawelno;

3.

powiat Opole:

a.

część miasta Opole: Bierkowice, Sławice, Wrzoski;

16.3.2024

W województwie opolskim:

1.

powiat brzeski:

a.

gmina Lewin Brzeski: Borkowice, Chróścina, Przecza, Skorogoszcz; Łosiów, Różyna, Wronów;

b.

gmina Skarbimierz: Kopanie, Kruszyna, Prędocin, Zwanowice

2.

powiat opolski:

a.

gmina Dąbrowa: Lipowa, Nowa Jamka, Skarbiszów;

gmina Popielów: Rybna, Stobrawa.

8.3.2024-16.3.2024

PL-HPAI(NON-P)-2024-00009

W województwie lubuskim:

1.

powiat gorzowski:

a.

gmina Bogdaniec: Kwiatkowice, Jeniniec, Chwałowice, Krzyszczyna, Roszkowice, Krzyszczynka, Gostkowice, Podjenin, Włostów, część miejscowości Bogdaniec (od przecięcia granicy administracyjnej miejscowości Bogdaniec z drogą wojewódzką 132 w kierunku południowo-wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Kwiatkowice),

b.

gmina Witnica: Kłopotowo, Oksza, Białczyk, Boguszyniec, Pyrzany, Świerkocin, Nowiny Wielkie;

2.

powiat sulęciński:

a.

gmina Krzeszyce: Brzozowa, Dębokierz, Krzemów-Łukomin-Gra, Studzionka, Maszków, Kołczyn, Rudnica, Rudna, Przemysław, Zaszczytowo, pozostała część miejscowości Muszkowo niewymieniona w obszarze zapowietrzonym,

b.

gmina Sulęcin: Trzebów, Miechów,

c.

gmina Słońsk: Ownice, Lemierzyce, Głuchowo, Jamno, Czaplin, Budzigniew, Polne, Grodzisk, Lubomierzycko,

3.

powiat słubicki:

a.

gmina Ośno Lubuskie: Radachów, Trześniów.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych

GPS 52.5877 / 15.0066

15.3.2024

W województwie lubuskim:

1.

powiat sulęciński:

a.

gmina Krzeszyce: Krępiny, Malta, Dzierżązna, Czartów, Piskorzno, Świętojańsko, Krasnołęg, Krzeszyce, Karkoszów, część miejscowości Muszkowo (od wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Karkoszów w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Krzeszyce w promieniu 3 km od ogniska choroby w miejscowości Krzeszyce)

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.5877 / 15.0066

7.3.2024-15.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00015

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Stare Miasto, Golina, Kazimierz Biskupi, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Kramsk w powiecie konińskim.

2.

Cześć miasta Konin

Zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.21223/18.195443

17.3.2024

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Rzgów, Stare Miasto, Golina w powiecie konińskim

2.

Część miasta Konin

Zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.21223/18.195443

9.3.2024-17.3.2024

PL-HPAI(P)-2024-00016

W województwie wielkopolskim:

1.

powiat ostrowski:

a.

Część gmin: Raszków, Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce

2.

powiat ostrowski:

a.

Cześć miasta Ostrów Wlkp.

3.

powiat krotoszyński:

a.

Część gminy Krotoszyn

4.

powiat pleszewski:

a.

Część gmin: Gołuchów, Pleszew, Dobrzyca

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.73491 / 17.74607

19.3.2024

W województwie wielkopolskim:

1.

powiat ostrowski:

b.

Część gmin Raszków, Ostrów Wlkp.

4.

powiat krotoszyński:

a.

Część gminy Krotoszyn

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.73491 / 17.74607

11.3.2024-19.3.2024

Stat membru: Slovacia

Numărul de referință ADIS al focarului

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687

SK-HPAI(P)-2024-00002

Zlatná na Ostrove – časti ( parts) Veľký Lél a Horná Zlatná, obec( village) Okoličná na Ostrove (vrátane časti Štúrova), obec Veľké Kosihy, obec Kameničná (vrátane časti Balvany), obec Čalovec (vrátane časti Violín), obec Vrbová nad Váhom (vrátane časti Hliník), mesto Komárno (vrátane častí Kava, Lándor, Hadovce)

29.3.2024

Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) – časť ( part ) Čerhát a (and) Nová Stráž

21.3.2024-29.3.2024

SK-HPAI(P)-2024-00003

Municipalities of (villages) Doľany, Budmerice, Jablonec, Vištuk, Šenkvice, Vinosady, (town) Modra (county of Pezinok; region Bratislava);

Municipalities of (villages) Dolné Orešany, Dlhá, Košolná, Suchá nad Parnou, Borová, Ružindol (county of Trnava; region Trnava)

29.3.2024

Municipalities of (villages) Častá, Štefanová, Dubová, Píla (county of Pezinok; region Bratislava)

21.3.2024-29.3.2024

SK-HPAI(P)-2024-00004

Municipalities of (villages) Horná Krupá, Horné Dubové, Dolné Dubové, Kátlovce, Radošovce, Veľké Kostoľany, Pečeňady, Žlkovce, Trakovice, Bučany, Brestovany, Biely Kostol, Šelpice, Zvončín, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Horné Lovčice, Ratkovce (county of Trnava; region Trnava)

14.3.2024

Municipalities of (villages) Špačince, Dolná Krupá, Jaslovské Bohunice, Malženice, city of Trnava (county of Trnava; region Trnava)

6.3.2024-14.3.2024

Partea C

Zone suplimentare de restricții din statele membre în cauză* astfel cum sunt menționate la articolul 1 litera (b) și la articolul 4:

Stat membru: Niciunul

Zona care cuprinde:

Data până la care măsurile continuă să fie aplicabile în conformitate cu articolul 3a

 

 

*

În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Cadrul Windsor [a se vedea Declarația comună nr. 1/2023 a Uniunii și a Regatului Unit în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice din 24 martie 2023 (JO L 102, 17.4.2023, p. 87)], coroborat cu anexa 2 la respectivul cadru, în sensul prezentei anexe, trimiterile la statul membru includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/759/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)