ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 005I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
10 ianuarie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/21 al Consiliului din 10 ianuarie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/22 al Consiliului din 10 ianuarie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1716 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua

4

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/23 a Consiliului din 10 ianuarie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

10

 

*

Decizia (PESC) 2022/24 a Consiliului din 10 ianuarie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1720 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua

13

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

10.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 5/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/21 AL CONSILIULUI

din 10 ianuarie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană (1), în special articolul 17 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 10 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 224/2014.

(2)

La 21 decembrie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) instituit în temeiul Rezoluției 2127 (2013) a CSONU a aprobat adăugarea unei persoane fizice pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 70, 11.3.2014, p. 1.


ANEXĂ

În lista prevăzută în partea A (Persoane) a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014, se adaugă următoarea rubrică:

„15.    Ali DARASSA [alias: (a) Ali Darassa Mahamat (b) Ali Mahamat Darassa (c) Ali Daras (d) Ali Darrassa (e) Général Ali Darassa]

Desemnare: Fondator și lider al Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC)

Data nașterii: 22 septembrie 1978

Locul nașterii: Kabo, prefectura Ouham, Republica Centrafricană

Cetățenia: Republica Centrafricană

Număr național de identificare: 10978000004482

Data desemnării de către ONU: 21 decembrie 2021

Alte informații: Ali Darassa a fondat și conduce în continuare gruparea de miliție cu sediul în Republica Centrafricană (RCA), denumită Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), care, de la înființarea sa în 2014, a ucis, a torturat, a violat și strămutat civili, a comis numeroase încălcări și abuzuri în privința dreptului omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar și s-a implicat în traficul de arme, în activități fiscale ilegale și în război împotriva forțelor de apărare și de securitate ale RCA, precum și împotriva altor miliții. În decembrie 2020, a jucat un rol de frunte în crearea Coaliției patrioților pentru schimbare (Coalition des patriotes pour le changement – CPC), care a ridicat armele pentru a se opune alegerilor și a încercat să intre în capitala Bangui, încălcând angajamentele asumate de UPC în Acordul politic pentru pace și reconciliere (Accord politique pour la paix et la Reconciliation – APPR) semnat la 6 februarie 2019. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ali Darassa a fost inclus pe listă la 21 decembrie 2021 în temeiul punctului 20 și al punctului 21 litera (b) din Rezoluția 2399 (2018), extins prin Rezoluția 2588 (2021), pentru implicarea în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau pentru furnizarea de sprijin pentru astfel de acte, inclusiv acte care amenință sau obstrucționează procesul de stabilizare și reconciliere sau care alimentează manifestările de violență, precum și pentru implicarea în planificarea, conducerea sau comiterea în Republica Centrafricană de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului și dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie încălcări ale drepturilor omului ori abuzuri în privința acestora, inclusiv acte care presupun vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra unor obiective civile, inclusiv centre administrative, tribunale, școli și spitale, precum și răpiri și strămutări forțate.

Informații suplimentare:

Ali Darassa a fondat și conduce în continuare gruparea de miliție cu sediul în Republica Centrafricană (RCA), denumită Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), care, de la înființarea sa în 2014, a ucis, a torturat, a violat și strămutat civili, a comis numeroase încălcări și abuzuri în privința dreptului omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar și s-a implicat în traficul de arme, în activități fiscale ilegale și în război împotriva forțelor de apărare și de securitate ale RCA, precum și împotriva altor miliții. În decembrie 2020, a jucat un rol de frunte în crearea Coaliției patrioților pentru schimbare (Coalition des patriotes pour le changement – CPC), care a ridicat armele pentru a se opune alegerilor și a încercat să intre în capitală, încălcând angajamentele asumate de UPC în temeiul Acordului politic pentru pace și reconciliere (Accord politique pour la paix et la Reconciliation – APPR) semnat la 6 februarie 2019.

Luptătorii aflați sub comanda lui Ali Darassa au comis acte care constituie abuzuri grave în privința drepturilor omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar. La 10 noiembrie 2014, luptătorii UPC au atacat satele Bolo din prefectura Ouaka și au ucis zece civili, printre care trei femei în vârstă care au fost arse de vii în casele lor. La 12 decembrie 2017, elemente ale UPC și FPRC au deschis focul într-un spital, ucigând 17 civili, dintre care patru copii. La 15 noiembrie 2018, elemente ale UPC au atacat o tabără de persoane strămutate în interiorul țării, la Alindao, ucigând între 70 și 100 de civili.

Sub conducerea lui Darassa, UPC a continuat să se opună restabilirii autorității statului. În 2016, luptătorii UPC au reprezentat, în mai multe rânduri, o amenințare pentru procesul electoral. La 29 martie 2016, luptătorii UPC au tras focuri de armă asupra unui sediu electoral și au rănit mai multe persoane strămutate în interiorul țării.

Din decembrie 2020, ca unul din liderii CPC, Ali Darassa a participat la încălcări ale APPR, la încercări de împiedicare a alegerilor legislative și prezidențiale și, în sens mai larg, de destabilizare a Republicii Centrafricane. Din cauza amenințărilor proferate de luptătorii UPC aflați sub comanda lui Ali Darassa, operațiunile de vot nu s-au putut desfășura la 27 decembrie 2020 în zone aflate sub controlul UPC, de exemplu în mai multe zone din prefecturile Ouaka și Haut-Mbomou. În ianuarie 2021, UPC a încercat să intre cu forța în Bangui.”


10.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 5/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/22 AL CONSILIULUI

din 10 ianuarie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1716 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1716 al Consiliului din 14 octombrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua (1), în special articolul 13 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 14 octombrie 2019, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2019/1716 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua.

(2)

La 8 noiembrie 2021, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) a emis o declarație în numele Uniunii în care a subliniat că alegerile desfășurate în Nicaragua la 7 noiembrie 2021 au avut loc fără garanții democratice, iar rezultatele acestora sunt lipsite de legitimitate. Acesta a declarat că guvernul nicaraguan a privat poporul nicaraguan de dreptul civil și politic de a vota în cadrul unor alegeri credibile, incluzive, echitabile și transparente, precum și de libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică. Înaltul Reprezentant a indicat că Uniunea este pregătită să ia în considerare toate instrumentele de care dispune, inclusiv măsuri restrictive suplimentare.

(3)

Având în vedere situația din Nicaragua, care rămâne gravă, șapte persoane și trei entități ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716.

(4)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 262, 15.10.2019, p. 1.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul tabelului se înlocuiește cu următorul text:

„A.

Persoanele fizice menționate la articolul 2”.

2.

Următoarele persoane fizice se adaugă în tabel:

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

„15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Poziția: Fiica lui Daniel Ortega și a lui Rosario Murillo, consilieră a președinției, coordonatoare a Comisiei pentru economia creativă, directoare a postului de televiziune Canal 13

Data nașterii: 4.11.1987

Locul nașterii: Managua, Nicaragua

Sex: feminin

Cetățenie: nicaraguană

Pașaport nr. A00000114 (Nicaragua)

Carte de identitate nr. 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo este implicată îndeaproape în acțiuni de sprijinire a cuplului prezidențial Daniel Ortega și Rosario Murillo, în calitate de consilieră a președinției, asistentă personală a vicepreședintei și coordonatoare a Comisiei naționale pentru economia creativă. De asemenea, ea este directoarea platformei Nicaragua Diseña și a postului de televiziune Canal 13.

Ea este responsabilă de utilizarea Nicaragua Diseña pentru a sprijini alegerile prezidențiale și parlamentare frauduloase, care au avut loc la 7 noiembrie 2021, prin crearea de conturi false pe diferite platforme de comunicare socială.

În calitatea de directoare a Canal 13, a contribuit la difuzarea discursurilor de incitare la ură ale regimului Ortega împotriva opoziției civice, restricționând în același timp pluralitatea editorială și persecutând jurnaliști și organe mass-media independente din Nicaragua, eliminând libertatea de exprimare și competiția electorală efectivă. Ea a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic și în dezbinarea definitivă a democrației nicaraguane.

Prin urmare, ea este asociată cu persoane responsabile de subminarea democrației și de încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină astfel de reprimare și încălcări.

10.1.2022

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Fiul lui Daniel Ortega și al lui Rosario Murillo, consilier al președinției

Data nașterii: 20.11.1982

Locul nașterii: Managua, Nicaragua

Sex: masculin

Cetățenie: nicaraguană

Pașaport nr. A00000684 (Nicaragua)

Carte de identitate nr. 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo este implicat îndeaproape în acțiuni de sprijinire a cuplului prezidențial Daniel Ortega și Rosario Murillo, în calitate de consilier al președinției. El a justificat și a sprijinit încarcerarea arbitrară și ilegală a unor lideri ai opoziției politice din Nicaragua și a unor precandidați la președinție, a unor studenți și lideri rurali sau jurnaliști independenți, toți aceștia fiind denumiți «teroriști». Prin contribuția sa la eliminarea concurenței electorale efective, el a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic și în dezbinarea definitivă a democrației nicaraguane.

A acționat în calitate de consilier economic al tatălui său, Daniel Ortega, și al regimului Ortega prin intermediul agenției guvernamentale ProNicaragua. În plus, el este responsabil de funcționarea BanCorp – o entitate al cărei scop principal este de a asista, a sponsoriza și a sprijini financiar activitățile represive ale mamei sale, vicepreședinta Rosario Murillo.

Prin urmare, el este asociat cu persoane responsabile de participarea la represiunea împotriva societății civile și de încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină astfel de reprimare și încălcări.

10.1.2022

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Președinta Consiliului Electoral Suprem

Data nașterii: 10.2.1967

Locul nașterii: Bonanza, Nicaragua

Sex: feminin

Cetățenie: nicaraguană

Începând din mai 2021, Brenda Isabel Rocha Chacón este președinta Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice.

Prin urmare, ea este responsabilă de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Vicepreședintele Consiliului Electoral Suprem

Data nașterii: 1952

Sex: masculin

Cetățenie: nicaraguană

Începând din mai 2021, Cairo Melvin Amador Arrieta este vicepreședintele Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice.

Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Membru al Consiliului Electoral Suprem, președinte interimar al Consiliului Electoral Suprem în 2018

Data nașterii: 3.12.1949

Locul nașterii: Raas, Nicaragua

Sex: masculin

Cetățenie: nicaraguană

Pașaport nr. A00001109 (Nicaragua)

Carte de identitate nr. 6010302490003J

Începând din 2014, Lumberto Ignacio Campbell Hooker este membru al Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice.

El a vorbit cu mass-media în timpul alegerilor din 7 noiembrie 2021, justificând și lăudând organizarea acestora.

Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Directoare a Institutului Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale, fiică a Directorului general al Poliției Naționale din Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz

Data nașterii: 28.6.1989

Sex: feminin

Cetățenie: nicaraguană

Nahima Janett Díaz Flores este directoarea Institutului Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale (TELCOR), entitatea de reglementare a telecomunicațiilor și a serviciilor poștale. TELCOR a fost utilizat de autoritățile nicaraguane pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizații de știri începând din 2018. În cursul campaniei pentru alegeri generale din 2021, TELCOR a desfășurat campanii de dezinformare la scară largă. În calitate de instituție responsabilă cu punerea în aplicare a «legii privind securitatea cibernetică», TELCOR a comandat și a desfășurat acțiuni de supraveghere privind societatea civilă și opoziția democratică.

În poziția sa, Nahima Díaz Flores a acționat ca susținătoare a regimului Ortega și a comandat și a desfășurat acțiuni de dezinformare și de supraveghere prin intermediul TELCOR a societății civile și a opoziției democratice. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației în Nicaragua.

10.1.2022

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Inspector general al Inspectoratului general al băncilor și al altor instituții financiare din Nicaragua

Data nașterii: 1.1.1949

Locul nașterii: Esteli, Nicaragua

Sex: masculin

Adresă: Planes De Puntaldia Casa, nr. 16, Managua, Nicaragua

Cetățenie: nicaraguană

Carte de identitate nr. 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza este inspectorul general al Inspectoratului general al băncilor și al altor instituții financiare din Nicaragua (SIBOIF). În poziția respectivă, este responsabil de persecutarea actorilor financiari care au rezistat la politicile regimului Ortega, precum și de exercitarea controlului regimului Ortega asupra sectorului financiar.

El a fost numit în funcția respectivă direct de Daniel Ortega, ca recompensă pentru loialitatea sa. În rolul său anterior de controlor general al Republicii, acesta a asigurat că activitățile financiare corupte ale lui Ortega nu vor fi auditate și a contribuit, de asemenea, la controlul regimului de către Ortega.

Prin urmare, este responsabil de subminarea statului de drept în Nicaragua, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

10.1.2022”.

3.

Se adaugă următoarea secțiune și următorul tabel:

„B.

Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 2

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

1.

Poliția Națională din Nicaragua

La Policía Nacional Nicaragüense

Sediu: Managua, Nicaragua

Data înființării: 22.8.1979

Site: http://www.policia.gob.ni

Poliția Națională din Nicaragua este responsabilă de tratamente degradante, inclusiv de tortura fizică și psihologică a persoanelor care s-au opus regimului Ortega. Aceasta este responsabilă de încarcerarea ilegală a unor precandidați la președinție, a unor lideri ai societății civile și a unor lideri ai studenților și ai zonelor rurale sau a unor jurnaliști independenți, fără nicio garanție juridică și democratică.

Poliția Națională a avut un rol esențial pentru Daniel Ortega în ceea ce privește evitarea de către acesta a unei adevărate opoziții democratice în timpul alegerilor generale din 7 noiembrie 2021. Înainte de alegerile respective, Poliția Națională a efectuat o supraveghere continuă și a persecutat liderii opoziției, a fost responsabilă de efracții ilegale în locuințe și de arestări arbitrare ale unor membri ai opoziției și a amenințat în mod sistematic angajați publici.

În 2018, Poliția Națională a fost implicată în uciderea unor protestatari pașnici în Nicaragua.

Prin urmare, Poliția Națională din Nicaragua este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

2.

Consiliul Electoral Suprem

Consejo Supremo Electoral

Adresă: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Site: https://www.cse.gob.ni

E-mail: info@cse.gob.ni

Consiliul Electoral Suprem (CES) este organismul responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice.

Prin urmare, CES este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

3.

Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale

Adresă: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000 Nicaragua

Data înființării: 12.6.1982

Site: https://www.telcor.gob.ni

Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale (TELCOR) este entitatea de reglementare a telecomunicațiilor și a serviciilor poștale. Acesta a fost utilizat de autoritățile nicaraguane pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizații de știri începând din 2018, în timpul represiunii din 2018 și după alegerile generale din 2021. În cursul campaniei pentru alegeri generale, TELCOR a desfășurat o campanie de dezinformare la scară largă. În calitate de instituție responsabilă cu punerea în aplicare a «legii privind securitatea cibernetică», TELCOR a comandat și a desfășurat acțiuni de supraveghere privind societatea civilă și opoziția democratică.

Prin urmare, TELCOR este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

10.1.2022”.


DECIZII

10.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 5/10


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/23 A CONSILIULUI

din 10 ianuarie 2022

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane (1), în special articolul 2c,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 23 decembrie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/798/PESC.

(2)

La 21 decembrie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) instituit în temeiul Rezoluției 2127 (2013) a CSONU a aprobat adăugarea unei persoane fizice pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa la Decizia 2013/798/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2013/798/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 ianuarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 352, 24.12.2013, p. 51.


ANEXĂ

În lista prevăzută în partea A (Persoane) a anexei la Decizia 2013/798/PESC, se adaugă următoarea rubrică:

„15.   Ali Darassa [alias: (a) Ali Darassa Mahamat; (b) Ali Mahamat Darassa; (c) Ali Daras; (d) Ali Darrassa; (e) Général Ali Darassa]

Desemnare: Fondator și lider al Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC)

Data nașterii: 22 septembrie 1978

Locul nașterii: Kabo, prefectura Ouham, Republica Centrafricană

Cetățenia: Republica Centrafricană

Număr național de identificare: 10978000004482

Data desemnării de către ONU: 21 decembrie 2021

Alte informații:

Ali Darassa a fondat și conduce în continuare gruparea de miliție cu sediul în Republica Centrafricană (RCA), denumită Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), care, de la înființarea sa în 2014, a ucis, a torturat, a violat și strămutat civili, a comis numeroase încălcări și abuzuri în privința dreptului omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar și s-a implicat în traficul de arme, în activități fiscale ilegale și în război împotriva forțelor de apărare și de securitate ale RCA, precum și împotriva altor miliții. În decembrie 2020, a jucat un rol de frunte în crearea Coaliției patrioților pentru schimbare (Coalition des patriotes pour le changement – CPC), care a ridicat armele pentru a se opune alegerilor și a încercat să intre în capitala Bangui, încălcând angajamentele asumate de UPC în Acordul politic pentru pace și reconciliere (Accord politique pour la paix et la Reconciliation – APPR) semnat la 6 februarie 2019. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ali Darassa a fost inclus pe listă la 21 decembrie 2021 în temeiul punctului 20 și al punctului 21 litera (b) din Rezoluția 2399 (2018), extins prin Rezoluția 2588 (2021), pentru implicarea în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau pentru furnizarea de sprijin pentru astfel de acte, inclusiv acte care amenință sau obstrucționează procesul de stabilizare și reconciliere sau care alimentează manifestările de violență, precum și pentru implicarea în planificarea, conducerea sau comiterea în Republica Centrafricană de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului și dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie încălcări ale drepturilor omului ori abuzuri în privința acestora, inclusiv acte care presupun vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra unor obiective civile, inclusiv centre administrative, tribunale, școli și spitale, precum și răpiri și strămutări forțate.

Informații suplimentare:

Ali Darassa a fondat și conduce în continuare gruparea de miliție cu sediul în Republica Centrafricană (RCA), denumită Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), care, de la înființarea sa în 2014, a ucis, a torturat, a violat și strămutat civili, a comis numeroase încălcări și abuzuri în privința dreptului omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar și s-a implicat în traficul de arme, în activități fiscale ilegale și în război împotriva forțelor de apărare și de securitate ale RCA, precum și împotriva altor miliții. În decembrie 2020, a jucat un rol de frunte în crearea Coaliției patrioților pentru schimbare (Coalition des patriotes pour le changement – CPC), care a ridicat armele pentru a se opune alegerilor și a încercat să intre în capitală, încălcând angajamentele asumate de UPC în temeiul Acordului politic pentru pace și reconciliere (Accord politique pour la paix et la Reconciliation – APPR) semnat la 6 februarie 2019.

Luptătorii aflați sub comanda lui Ali Darassa au comis acte care constituie abuzuri grave în privința drepturilor omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar. La 10 noiembrie 2014, luptătorii UPC au atacat satele Bolo din prefectura Ouaka și au ucis zece civili, printre care trei femei în vârstă care au fost arse de vii în casele lor. La 12 decembrie 2017, elemente ale UPC și FPRC au deschis focul într-un spital, ucigând 17 civili, dintre care patru copii. La 15 noiembrie 2018, elemente ale UPC au atacat o tabără de persoane strămutate în interiorul țării, la Alindao, ucigând între 70 și 100 de civili.

Sub conducerea lui Darassa, UPC a continuat să se opună restabilirii autorității statului. În 2016, luptătorii UPC au reprezentat, în mai multe rânduri, o amenințare pentru procesul electoral. La 29 martie 2016, luptătorii UPC au tras focuri de armă asupra unui sediu electoral și au rănit mai multe persoane strămutate în interiorul țării.

Din decembrie 2020, ca unul din liderii CPC, Ali Darassa a participat la încălcări ale APPR, la încercări de împiedicare a alegerilor legislative și prezidențiale și, în sens mai larg, de destabilizare a Republicii Centrafricane. Din cauza amenințărilor proferate de luptătorii UPC aflați sub comanda lui Ali Darassa, operațiunile de vot nu s-au putut desfășura la 27 decembrie 2020 în zone aflate sub controlul UPC, de exemplu în mai multe zone din prefecturile Ouaka și Haut-Mbomou. În ianuarie 2021, UPC a încercat să intre cu forța în Bangui.”


10.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 5/13


DECIZIA (PESC) 2022/24 A CONSILIULUI

din 10 ianuarie 2022

de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1720 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 14 octombrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/1720 (1) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua.

(2)

La 8 noiembrie 2021, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) a emis o declarație în numele Uniunii în care a subliniat că alegerile desfășurate în Nicaragua la 7 noiembrie 2021 au avut loc fără garanții democratice, iar rezultatele acestora sunt lipsite de legitimitate. Acesta a declarat că guvernul nicaraguan a privat poporul nicaraguan de dreptul civil și politic de a vota în cadrul unor alegeri credibile, incluzive, echitabile și transparente, precum și de libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică. Înaltul Reprezentant a indicat că Uniunea este pregătită să ia în considerare toate instrumentele de care dispune, inclusiv măsuri restrictive suplimentare.

(3)

Având în vedere situația din Nicaragua, care rămâne gravă, șapte persoane și trei entități ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzută în anexa la Decizia (PESC) 2019/1720.

(4)

Prin urmare, anexa la Decizia (PESC) 2019/1720 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (PESC) 2019/1720 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 ianuarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia (PESC) 2019/1720 a Consiliului din 14 octombrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua (JO L 262, 15.10.2019, p. 58).


ANEXĂ

Anexa la Decizia (PESC) 2019/1720 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul tabelului se înlocuiește cu următorul text:

„A.

Persoanele fizice menționate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1)”.

2.

Următoarele persoane fizice se adaugă în tabel:

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

„15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Poziția: Fiica lui Daniel Ortega și a lui Rosario Murillo, consilieră a președinției, coordonatoare a Comisiei pentru economia creativă, directoare a postului de televiziune Canal 13

Data nașterii: 4.11.1987

Locul nașterii: Managua, Nicaragua

Sex: feminin

Cetățenie: nicaraguană

Pașaport nr. A00000114 (Nicaragua)

Carte de identitate nr. 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo este implicată îndeaproape în acțiuni de sprijinire a cuplului prezidențial Daniel Ortega și Rosario Murillo, în calitate de consilieră a președinției, asistentă personală a vicepreședintei și coordonatoare a Comisiei naționale pentru economia creativă. De asemenea, ea este directoarea platformei Nicaragua Diseña și a postului de televiziune Canal 13.

Ea este responsabilă de utilizarea Nicaragua Diseña pentru a sprijini alegerile prezidențiale și parlamentare frauduloase, care au avut loc la 7 noiembrie 2021, prin crearea de conturi false pe diferite platforme de comunicare socială.

În calitatea de directoare a Canal 13, a contribuit la difuzarea discursurilor de incitare la ură ale regimului Ortega împotriva opoziției civice, restricționând în același timp pluralitatea editorială și persecutând jurnaliști și organe mass-media independente din Nicaragua, eliminând libertatea de exprimare și competiția electorală efectivă. Ea a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic și în dezbinarea definitivă a democrației nicaraguane.

Prin urmare, ea este asociată cu persoane responsabile de subminarea democrației și de încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină astfel de reprimare și încălcări.

10.1.2022

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Fiul lui Daniel Ortega și al lui Rosario Murillo, consilier al președinției

Data nașterii: 20.11.1982

Locul nașterii: Managua, Nicaragua

Sex: masculin

Cetățenie: nicaraguană

Pașaport nr. A00000684 (Nicaragua)

Carte de identitate nr. 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo este implicat îndeaproape în acțiuni de sprijinire a cuplului prezidențial Daniel Ortega și Rosario Murillo, în calitate de consilier al președinției. El a justificat și a sprijinit încarcerarea arbitrară și ilegală a unor lideri ai opoziției politice din Nicaragua și a unor precandidați la președinție, a unor studenți și lideri rurali sau jurnaliști independenți, toți aceștia fiind denumiți «teroriști». Prin contribuția sa la eliminarea concurenței electorale efective, el a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic și în dezbinarea definitivă a democrației nicaraguane.

A acționat în calitate de consilier economic al tatălui său, Daniel Ortega, și al regimului Ortega prin intermediul agenției guvernamentale ProNicaragua. În plus, el este responsabil de funcționarea BanCorp – o entitate al cărei scop principal este de a asista, a sponsoriza și a sprijini financiar activitățile represive ale mamei sale, vicepreședinta Rosario Murillo.

Prin urmare, el este asociat cu persoane responsabile de participarea la represiunea împotriva societății civile și de încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină astfel de reprimare și încălcări.

10.1.2022

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Președinta Consiliului Electoral Suprem

Data nașterii: 10.2.1967

Locul nașterii: Bonanza, Nicaragua

Sex: feminin

Cetățenie: nicaraguană

Începând din mai 2021, Brenda Isabel Rocha Chacón este președinta Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice.

Prin urmare, ea este responsabilă de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Vicepreședintele Consiliului Electoral Suprem

Data nașterii: 1952

Sex: masculin

Cetățenie: nicaraguană

Începând din mai 2021, Cairo Melvin Amador Arrieta este vicepreședintele Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice.

Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Membru al Consiliului Electoral Suprem, președinte interimar al Consiliului Electoral Suprem în 2018

Data nașterii: 3.12.1949

Locul nașterii: Raas, Nicaragua

Sex: masculin

Cetățenie: nicaraguană

Pașaport nr. A00001109 (Nicaragua)

Carte de identitate nr. 6010302490003J

Începând din 2014, Lumberto Ignacio Campbell Hooker este membru al Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice.

El a vorbit cu mass-media în timpul alegerilor din 7 noiembrie 2021, justificând și lăudând organizarea acestora.

Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Directoare a Institutului Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale, fiică a Directorului general al Poliției Naționale din Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz

Data nașterii: 28.6.1989

Sex: feminin

Cetățenie: nicaraguană

Nahima Janett Díaz Flores este directoarea Institutului Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale (TELCOR), entitatea de reglementare a telecomunicațiilor și a serviciilor poștale. TELCOR a fost utilizat de autoritățile nicaraguane pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizații de știri începând din 2018. În cursul campaniei pentru alegeri generale din 2021, TELCOR a desfășurat campanii de dezinformare la scară largă. În calitate de instituție responsabilă cu punerea în aplicare a «legii privind securitatea cibernetică», TELCOR a comandat și a desfășurat acțiuni de supraveghere privind societatea civilă și opoziția democratică.

În poziția sa, Nahima Díaz Flores a acționat ca susținătoare a regimului Ortega și a comandat și a desfășurat acțiuni de dezinformare și de supraveghere prin intermediul TELCOR a societății civile și a opoziției democratice. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației în Nicaragua.

10.1.2022

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Inspector general al Inspectoratului general al băncilor și al altor instituții financiare din Nicaragua

Data nașterii: 1.1.1949

Locul nașterii: Esteli, Nicaragua

Sex: masculin

Adresă: Planes De Puntaldia Casa, nr. 16, Managua, Nicaragua

Cetățenie: nicaraguană

Carte de identitate nr. 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza este inspectorul general al Inspectoratului general al băncilor și al altor instituții financiare din Nicaragua (SIBOIF). În poziția respectivă, este responsabil de persecutarea actorilor financiari care au rezistat la politicile regimului Ortega, precum și de exercitarea controlului regimului Ortega asupra sectorului financiar.

El a fost numit în funcția respectivă direct de Daniel Ortega, ca recompensă pentru loialitatea sa. În rolul său anterior de controlor general al Republicii, acesta a asigurat că activitățile financiare corupte ale lui Ortega nu vor fi auditate și a contribuit, de asemenea, la controlul regimului de către Ortega.

Prin urmare, este responsabil de subminarea statului de drept în Nicaragua, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

10.1.2022”.

3.

Se adaugă următoarea secțiune și următorul tabel:

„B.

Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 2 alineatul (1)

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

1.

Poliția Națională din Nicaragua

La Policía Nacional Nicaragüense

Sediu: Managua, Nicaragua

Data înființării: 22.8.1979

Site: http://www.policia.gob.ni

Poliția Națională din Nicaragua este responsabilă de tratamente degradante, inclusiv de tortura fizică și psihologică a persoanelor care s-au opus regimului Ortega. Aceasta este responsabilă de încarcerarea ilegală a unor precandidați la președinție, a unor lideri ai societății civile și a unor lideri ai studenților și ai zonelor rurale sau a unor jurnaliști independenți, fără nicio garanție juridică și democratică.

Poliția Națională a avut un rol esențial pentru Daniel Ortega în ceea ce privește evitarea de către acesta a unei adevărate opoziții democratice în timpul alegerilor generale din 7 noiembrie 2021. Înainte de alegerile respective, Poliția Națională a efectuat o supraveghere continuă și a persecutat liderii opoziției, a fost responsabilă de efracții ilegale în locuințe și de arestări arbitrare ale unor membri ai opoziției și a amenințat în mod sistematic angajați publici.

În 2018, Poliția Națională a fost implicată în uciderea unor protestatari pașnici în Nicaragua.

Prin urmare, Poliția Națională din Nicaragua este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

2.

Consiliul Electoral Suprem

Consejo Supremo Electoral

Adresă: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Site: https://www.cse.gob.ni

E-mail: info@cse.gob.ni

Consiliul Electoral Suprem (CES) este organismul responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice.

Prin urmare, CES este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.

10.1.2022

3.

Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale

Adresă: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000 Nicaragua

Data înființării: 12.6.1982

Site: https://www.telcor.gob.ni

Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale (TELCOR) este entitatea de reglementare a telecomunicațiilor și a serviciilor poștale. Acesta a fost utilizat de autoritățile nicaraguane pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizații de știri începând din 2018, în timpul represiunii din 2018 și după alegerile generale din 2021. În cursul campaniei pentru alegeri generale, TELCOR a desfășurat o campanie de dezinformare la scară largă. În calitate de instituție responsabilă cu punerea în aplicare a «legii privind securitatea cibernetică», TELCOR a comandat și a desfășurat acțiuni de supraveghere privind societatea civilă și opoziția democratică.

Prin urmare, TELCOR este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

10.1.2022”.