ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 113

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
8 aprilie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/510 al Consiliului din 7 aprilie 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2020/511 a Consiliului din 26 martie 2020 de numire a membrilor și a supleanților în Comitetul Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025

18

 

*

Decizia (PESC) 2020/512 a Consiliului din 7 aprilie 2020 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

22

 

*

Decizia (PESC) 2020/513 a Consiliului din 7 aprilie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak)

38

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

8.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/510 AL CONSILIULUI

din 7 aprilie 2020

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran (1), în special articolul 12 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 359/2011.

(2)

Pe baza reexaminării Deciziei 2011/235/PESC a Consiliului (2), Consiliul a decis că măsurile restrictive prevăzute în respectiva decizie urmează să fie reînnoite până la 13 aprilie 2021.

(3)

Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că rubricile referitoare la 82 de persoane incluse în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 ar trebui actualizate.

(4)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 aprilie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  JO L 100, 14.4.2011, p. 1.

(2)  Decizia 2011/235/PESC a Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran (JO L 100, 14.4.2011, p. 51).


ANEXĂ

Rubricile referitoare la următoarele persoane care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 se înlocuiesc cu următorul text:

Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Locul nașterii: Teheran (Iran)

Data nașterii: 1961

Sexul: masculin

Fost consilier principal pe probleme de securitate al șefului Statului-Major General al Forțelor Armate. Șeful Poliției Naționale a Iranului din 2005 până la începutul lui 2015. De asemenea, șeful Poliției informatice iraniene (înscrisă pe listă) din ianuarie 2011 până la începutul lui 2015. Forțele aflate sub comanda acestuia au condus atacuri violente asupra protestatarilor pașnici și un atac nocturn violent asupra internatelor Universității din Teheran la 15 iunie 2009. În prezent, Director al Centrului iranian de sprijinire a poporului yemenit.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM Hossein

Locul nașterii: Najafabad (Iran)

Data nașterii: 1945

Sexul: masculin

Șef al Consiliului de coordonare Ansar-e Hezbollah și fost general în cadrul IRGC. Este cofondator al Ansar-e Hezbollah. Această forță paramilitară a fost responsabilă de utilizarea violenței extreme în timpul represiunilor împotriva studenților și a universităților în 1999, 2002 și 2009.

Își menține funcția de rang înalt într-o organizație care este pregătită să comită încălcări ale drepturilor omului împotriva cetățenilor, inclusiv prin promovarea agresiunilor împotriva femeilor din cauza alegerilor lor vestimentare.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Sexul: masculin

Titlu: general de brigadă

General de brigadă în cadrul IRGC. Șef al Departamentului pentru securitate al Statului-Major al Forțelor Armate. Fost șef adjunct al Forțelor terestre ale IRGC. A fost răspunzător în mod direct de represiunile împotriva protestatarilor pe tot parcursul verii anului 2009.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Sexul: masculin

Titlu: general de brigadă

Șef al colegiului de cadeți Imam Hossein (din 2018). Fost comandant adjunct al forțelor Basij (2009-2018), șeful trupelor Seyyed al-Shohada ale IRGC, provincia Teheran (până în februarie 2010). Trupele Seyyed al-Shohada asigură securitatea provinciei Teheran și au jucat un rol-cheie în represiunea violentă împotriva protestatarilor în 2009.

12.4.2011

6.

JAFARI Mohammad-Ali (alias ‘Aziz Jafari’)

Locul nașterii: Yazd (Iran)

Data nașterii: 1.9.1957

Sexul: masculin

Director al bazei sociale și culturale Hazrat-e Baqiatollah. Fost comandant al IRGC (septembrie 2007-aprilie 2019). IRGC și baza Sarollah comandată de generalul Mohammad-Ali (Aziz) Jafari au jucat un rol-cheie în intervenția ilegală în alegerile prezidențiale din 2009, prin arestarea și reținerea activiștilor politici, precum și prin ciocnirile stradale cu protestatarii.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

Sexul: masculin

General al IRGC, ocupând o funcție de rang înalt în cadrul bazei Sarollah. La 26 iunie 2009, a semnat o scrisoare adresată Ministerului Sănătății, prin care interzicea transmiterea de documente sau dosare medicale oricărei persoane rănite sau spitalizate pe parcursul evenimentelor postelectorale.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Sexul: masculin

Fost șef al Colegiului Național de Apărare (DAFOOS). Fost șef al trupelor Seyyed al-Shohada ale IRGC, provincia Teheran. Trupele Seyyed al-Shohada au jucat un rol-cheie în organizarea reprimării protestelor din 2009.

12.4.2011

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Locul nașterii: Najaf (Irak)

Data nașterii: aproximativ 1952

Sexul: masculin

Titlu: general de brigadă

Coordonator adjunct al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC). Fost șef adjunct al IRGC pentru afaceri culturale și sociale. Fost comandant al forțelor Basij (2009-2016). În calitate de comandant al forțelor Basij ale IRGC, Naqdi a fost responsabil sau complice la abuzurile comise de acestea la sfârșitul anului 2009, inclusiv reacția violentă la protestele care au avut loc în decembrie 2009, în ziua Ashura, care au provocat 15 morți și arestarea a sute de protestatari. Înaintea numirii sale în postul de comandant al forțelor Basij în octombrie 2009, Naqdi a fost șef al unității de informații a Basij, responsabil de interogarea persoanelor arestate în timpul represiunii postelectorale.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Locul nașterii: Isfahan (Iran)

Data nașterii: 1963

Sexul: masculin

Șef al Centrului pentru studii strategice al Forțelor de Aplicare a Legii din Iran, un organism afiliat poliției naționale. Șef adjunct al Poliției Naționale a Iranului până în iunie 2014. Ca adjunct al șefului Poliției Naționale din 2008, Radan a fost responsabil de agresiunile fizice, crimele și arestările și reținerile arbitrare îndreptate împotriva protestatarilor, comise de forțele de poliție. În prezent, Comandantul IRGC, responsabil de formarea forțelor «antiteroriste» irakiene.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Sexul: masculin

Consilier al primarului Teheranului. Fost șef al Organizației pentru atenuarea efectelor dezastrului de la Teheran (2010-2013). În calitatea de șef al Poliției din Teheran până în ianuarie 2010, acesta a fost responsabil de atacuri violente ale poliției asupra protestatarilor și studenților. În calitatea de comandant al Forțelor de aplicare a legii din teritoriul lărgit al Teheranului, Azizollah Rajabzadeh a fost funcționarul cu cel mai înalt grad acuzat în cazurile de abuzuri de la Centrul de detenție Kahrizak din decembrie 2009.

12.4.2011

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Sexul: masculin

Comandant adjunct al operațiunilor poliției. Fost șef al poliției din Teheran, fost adjunct al șefului Poliției Naționale a Iranului, responsabil de operațiunile poliției. Este responsabil de coordonarea, pentru Ministerul Internelor, a operațiunilor de represiune în capitala iraniană.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Locul nașterii: Teheran (Iran)

Data nașterii: 1963

Sexul: masculin

Șeful Serviciului de informații al IRGC din octombrie 2009. Responsabilitățile sale au fost extinse în mai 2019 prin fuzionarea Biroului adjunctului Serviciului de Informații Strategice al IRGC și a Serviciului de Informații al IRGC. Comandantul Basij până în octombrie 2009. Forțele aflate sub comanda sa au participat la agresiuni fizice în masă, crime, rețineri și la torturarea protestatarilor pașnici.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Sexul: masculin

Consilier și membru al secției 28 a Curții Supreme. Șef al Parchetului din Mashhad până în septembrie 2014. Sub conducerea sa procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile de bază ale acuzatului și bazându-se pe mărturii obținute sub presiune și prin tortură. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJA-FABADI Ghorban-Ali

Locul nașterii: Najafabad (Iran)

Data nașterii: 1945

Sexul: masculin

Membru al Adunării Experților și reprezentant al Liderului Suprem în provincia Markazi («Centrală») și șeful Curții Administrative Supreme. Procuror-general al Iranului până în septembrie 2009, precum și fost ministru al informațiilor pe durata președinției Khatami. În calitatea de procuror-general al Iranului, a dispus și a supravegheat procesele-simulacru în urma primelor proteste postelectorale, pe parcursul cărora nu au fost respectate drepturile acuzaților și nu li s-a permis un avocat.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

Sexul: masculin

Fost responsabil adjunct pe probleme de siguranță în cadrul Tribunalului Revoluționar din Teheran. Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran, secția 26. A răspuns de cazurile deținuților legate de criza postelectorală și a amenințat în repetate rânduri familiile deținuților pentru a le reduce la tăcere. A avut un rol esențial în emiterea ordinelor de detenție către Centrul de detenție Kahrizak în 2009. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Sexul: masculin

Șeful Organizației pentru propaganda islamică din provincia Khorasan-Razavi. Judecător, Tribunalul Revoluționar din Mashhad până în 2013. Sub jurisdicția sa, procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile fundamentale ale acuzatului. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Sexul: masculin

Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran. A participat la procesele protestatarilor. A fost audiat de parchet cu privire la abuzurile de la Kahrizak. A contribuit la emiterea ordinelor de reținere pentru trimiterea deținuților la Centrul de detenție Kahrizak în 2009. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLA-TABADI Abbas

Locul nașterii: Yazd (Iran)

Data nașterii: 1953

Sexul: masculin

Fost procuror general al Teheranului (august 2009-aprilie 2019). Biroul lui Dolatabadi a pus sub acuzare un număr ridicat de protestatari, inclusiv persoane care au participat la protestele din decembrie 2009, cu ocazia zilei Ashura. Acesta a ordonat închiderea biroului lui Karroubi în septembrie 2009 și arestarea mai multor politicieni reformiști. De asemenea, a interzis două partide politice reformiste în iunie 2010. Biroul său a acuzat protestatarii de «Muharebeh», sau ofense aduse lui Dumnezeu, care implică condamnarea la moarte, și a refuzat dreptul la respectarea garanțiilor procedurale persoanelor pasibile de condamnarea la moarte. De asemenea, biroul său a vizat și a arestat reformiști, activiști în domeniul drepturilor omului și membri ai mass-media ca parte a unor represiuni de amploare împotriva opoziției politice.

În octombrie 2018, acesta a declarat mijloacelor de comunicare în masă că patru activiști iranieni din domeniul mediului aflați în detenție urmau să fie acuzați de «propagarea corupției în lume», un capăt de acuzare pentru care se poate dispune pedeapsa cu moartea.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH, Mohammad (alias NASSERIAN)

Sexul: masculin

Judecător, șeful Tribunalului Revoluționar din Teheran, secția 28. Considerat, de asemenea, responsabil de condamnările membrilor comunității Baha’i. S-a ocupat de cazuri postelectorale. A emis condamnări la perioade lungi de detenție în cursul unor procese neechitabile în care erau implicați activiști sociali și politici și jurnaliști, precum și mai multe sentințe de condamnare la moarte ale unor protestatari și activiști sociali și politici.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Locul nașterii: Ejiyeh

Data nașterii: circa 1956

Sexul: masculin

Membru al Consiliului Oportunităților. Procuror general al Iranului din septembrie 2009 și șef adjunct și purtător de cuvânt al Procuraturii. Fost ministru al informațiilor pe parcursul alegerilor din 2009. În timp ce ocupa postul de ministru al informațiilor, pe parcursul alegerilor din 2009, agenți de informații aflați sub comanda sa au fost responsabili de reținerea, torturarea și obținerea de mărturii false sub presiune din partea a sute de activiști, jurnaliști, disidenți și politicieni reformiști. Mai mult, personalități politice au fost obligate să facă mărturii false în cursul unor interogatorii insuportabile care au inclus torturi, abuzuri, șantaj și amenințarea membrilor familiei.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Locul nașterii: Meybod, Yazd (Iran)

Data nașterii: 1967

Sexul: masculin

Procurorul general al Teheranului până în august 2009. În calitate de procuror-general al Teheranului, a emis un ordin general utilizat pentru reținerea a sute de activiști, jurnaliști și studenți. În ianuarie 2010, o anchetă parlamentară l-a desemnat direct răspunzător pentru reținerea a trei prizonieri care au decedat ulterior în detenție. A fost suspendat din funcție în august 2010, după o anchetă a Parchetului iranian privind rolul său în decesul celor trei persoane reținute la ordinul său, în urma alegerilor. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene. A fost achitat de o instanță iraniană la 19 august 2015 pentru acuzațiile legate de torturarea și uciderea a trei tineri, în 2009, la centrul de detenție din Kahrizak.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI, Abbas

Sexul: masculin

Magistrat al unei camere corecționale. Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran, secția 26. A răspuns de cazurile postelectorale. A emis condamnări la perioade lungi de detenție pe parcursul unor procese neechitabile împotriva activiștilor în domeniul drepturilor omului și a emis mai multe condamnări la moarte împotriva protestatarilor.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

Sexul: masculin

Șeful adjunct al Unității pentru afaceri sociale și prevenirea criminalității din cadrul sistemului judiciar din provincia Khorasan-Razavi. Procuror adjunct al Mashhadului cel puțin până în 2015. Sub supravegherea sa, procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile de bază ale acuzatului. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Sexul: masculin

Judecător, șeful Tribunalului Revoluționar din Teheran, secția 15. Judecător de instrucție la Tribunalul din Teheran. Responsabil de cazurile postelectorale, a prezidat «procesele-simulacru» din vara anului 2009, a condamnat la moarte doi monarhiști care au apărut în procesele-simulacru. A condamnat la perioade de detenție lungi peste o sută de prizonieri politici, activiști ai drepturilor omului și demonstranți.

În 2018, a reieșit, în urma unor rapoarte, că acesta a continuat să pronunțe sentințe asemănătoare fără a respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

26.

SHARIFI Malek Adjar (alias: SHARIFI Malek Ajdar)

Sexul: masculin

Judecător la Curtea Supremă, șef al secției 43. Fost șef al Parchetului din Azerbaidjanul de est. A fost responsabil de procesul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Sexul: masculin

Judecător la secția a 2-a a Tribunalului Special pentru Corupția Economică. Șeful «Organizației pentru păstrarea moralității». Fost judecător, Curtea de Apel din Teheran, secția 36.

A confirmat condamnările la perioadele de detenție lungi și condamnările la moarte pronunțate împotriva protestatarilor.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Sexul: masculin

Judecător la Curtea Supremă, șef al secției 44. Director general adjunct al Fundației Setad-e Dieh. Judecător-șef, Tribunalul Revoluționar din Mashhad (2001-2011). Sub jurisdicția sa, procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile fundamentale ale acuzatului. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă (până la 550 între vara lui 2009 și vara lui 2011), sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

29.

BOZORGNIA Mostafa

Sexul: masculin

Șeful unității 350 a închisorii Evin. A dat dovadă, cu numeroase ocazii, de violență disproporționată împotriva prizonierilor.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Sexul: masculin

Purtător de cuvânt al Procuraturii din aprilie 2019. Fost președinte al Procuraturii Teheranului. Fost șef al Organizației Închisorilor din Iran. În această calitate, a fost complice la detenția în masă a protestatarilor politici și a acoperit abuzurile din sistemul de detenție.

12.4.2011

31.

SEDAQAT (alias Sedaghat) Farajollah

Sexul: masculin

Secretar adjunct al Administrației Generale a Închisorilor din Teheran. Șeful închisorii Evin, Teheran, până în octombrie 2010, perioadă în care au avut loc torturi. A fost gardian și a exercitat presiuni asupra prizonierilor cu numeroase ocazii.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Sexul: masculin

În calitatea de consilier principal al șefului și de șef adjunct al Organizației Închisorilor din Iran, responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului vizând prizonieri. Acesta a gestionat un sistem în care prizonierii au fost victimele unor abuzuri, torturi, și tratamente inumane/degradante și au avut condiții de trai foarte precare.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

Sexul: masculin

Consilier în cadrul Consiliului Superior pentru Drepturile Omului al Iranului. Fost secretar în cadrul Consiliului Superior pentru Drepturile Omului. Fost guvernator al provinciei Ilam. Fost director politic al Ministerului Internelor. În calitate de șef al Comitetului articolului 10 instituit prin Legea privind activitățile partidelor și grupurilor politice, a fost responsabil cu autorizarea demonstrațiilor și a altor evenimente publice, precum și cu înregistrarea partidelor politice.

În 2010, a suspendat activitățile a două partide politice reformiste având legături cu Mousavi – Frontul de participare al Iranului islamic și Organizația mujahedină a revoluției islamice. Începând din 2009, a interzis în mod constant și continuu toate adunările cu caracter neguvernamental, refuzând prin urmare respectarea dreptului constituțional de a protesta și provocând arestarea a numeroși demonstranți pașnici și nerespectarea libertății de întrunire.

De asemenea, în 2009, nu a permis opoziției să organizeze o ceremonie de comemorare a persoanelor ucise în protestele împotriva alegerilor prezidențiale.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Sexul: masculin

Fost director general al Cartierului general iranian pentru controlul drogurilor (cunoscut și sub numele de Cartierul general antinarcotice). Fost comandant al forțelor de poliție din Teheran. Sub conducerea sa, forțele de poliție s-au făcut vinovate de utilizarea violenței extrajudiciare împotriva suspecților în timpul arestării și al detenției înaintea prezentării în fața instanței. De asemenea, forțele de poliție din Teheran au fost implicate în raiduri asupra căminelor Universității din Teheran în iunie 2009, în cursul cărora, potrivit unei comisii a Majlis iraniene, peste 100 de studenți au fost răniți de poliție și de Basij. În prezent Șef al poliției feroviare.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

Sexul: masculin

Șeful secției 1 a închisorii din Radjaishahr, Karadj, până în iulie 2010. Mai mulți foști deținuți au denunțat utilizarea torturii și ordinele date de acesta de a nu permite deținuților să primească asistență medicală. Potrivit unei transcrieri a declarației unui presupus deținut din închisoarea Radjaishahr, toți gardienii l-au supus unor bătăi grave, Akharian fiind în deplină cunoștință de cauză. De asemenea, sub conducerea lui Akharian s-a raportat cel puțin un caz de rele tratamente și decesul unui deținut, Mohsen Beikvand. Beikvand a decedat în septembrie 2010. Alți prizonieri susțin în mod credibil că acesta a fost ucis pe baza instrucțiunilor lui Hassan Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza)

Sexul: masculin

Ministrul justiției. Fost director al biroului de anchete speciale. Până în iulie 2016, adjunct al ministrului internelor și șef al registrului public. Consultant al Tribunalului Disciplinar pentru Judecători din aprilie 2014. Fost președinte al Procuraturii Teheranului. În această calitate, a fost responsabil de încălcarea drepturilor omului, arestări arbitrare, refuzul respectării drepturilor prizonierilor și un număr ridicat de execuții.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

Sexul: masculin

Șeful secției 22 a Curții de Apel din Shiraz din noiembrie 2011. Procuror al Shirazului până în octombrie 2011. Procuror în cazul atacului cu bombă din Shiraz din 2008, care a fost utilizat de regim pentru condamnarea la moarte a altor persoane care nu au fost implicate în acest episod. Acesta a urmărit condamnări la moarte și alte pedepse grave împotriva minorităților, care constituie, printre altele, o încălcare a drepturilor omului ale acestora, cum ar fi dreptul la un proces echitabil și dreptul de a nu fi deținut în mod arbitrar.

10.10.2011

38.

General-maior doctor FIRUZABADI Seyyed Hasan (alias: General-maior doctor FIRUZABADI Seyed Hassan; General-maior doctor FIROUZABADI Seyyed Hasan; General-maior doctor FIROUZABADI Seyed Hassan)

Locul nașterii: Mashad

Data nașterii: 3.2.1951

Sexul: masculin

În calitatea de șef al Statului-major al Forțelor Armate ale Iranului (1989-2016), a fost comandantul militar cu cel mai înalt rang responsabil cu conducerea tuturor diviziilor și polițiilor militare, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) și poliția. În 2009, forțele aflate sub comanda sa formală au desfășurat acțiuni brutale de represiune împotriva protestatarilor pașnici și au efectuat arestări în masă.

În prezent, consilier militar al liderului suprem și membru al Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC) și al Consiliului Oportunităților.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Sexul: masculin

Procuror-general al Qom (2008-2017), în prezent șeful Direcției generale pentru închisori. Acesta a fost responsabil de arestarea arbitrară și maltratarea a zeci de infractori în Qom. El a fost complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri și la o creștere semnificativă a execuțiilor în perioada 2009-2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Sexul: masculin

Procuror general al Isfahanului. Fost șef al Biroului Ministerului Justiției în Yazd. Fost procuror adjunct al Isfahanului. Complice la procedurile prin care s-a refuzat un proces echitabil acuzaților – precum Abdollah Fathi, executat în mai 2011, în urma ignorării de către Habibi a dreptului de a fi audiat și a problemelor de sănătate mintală ale acestuia în timpul procesului său din martie 2010. Prin urmare, acesta a fost complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la o creștere semnificativă a execuțiilor în 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Locul nașterii: Ispahan

Data nașterii: 1956

Sexul: masculin

General al IRGC, acesta a jucat un rol-cheie în intimidarea și amenințarea «dușmanilor» Iranului. Fost șef al Corpului Sarollah al IRGC din Teheran și fost șef al forțelor Basij, a jucat un rol esențial în reprimarea protestelor postelectorale în 2009.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Sexul: masculin

Comandant adjunct al IRGC pentru afaceri politice. Acesta a încercat în numeroase rânduri să suprime libertatea de exprimare și de opinie prin declarațiile sale publice prin care a sprijinit arestarea și pedepsirea protestatarilor și dizidenților. Acesta s-a numărat printre primii funcționari de rang înalt care au solicitat, în 2009, arestarea lui Moussavi, Karroubi și Khatami. Acesta a sprijinit utilizarea unor tehnici care încalcă dreptul la un proces echitabil, inclusiv mărturii publice, și a publicat conținutul unor interogatorii înainte de proces. De asemenea, dovezile indică că acesta a tolerat utilizarea violenței împotriva protestatarilor și, în calitatea de membru important al IRGC, este foarte probabil ca acesta să fi fost conștient de utilizarea unor tehnici dure de interogare pentru a forța mărturiile.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Sexul: masculin

Titlu: general de brigadă

În cadrul Statului-major militar comun al forțelor armate ale Iranului, generalul de brigadă Massoud Jazayeri a fost șef adjunct al statului-major pentru afaceri culturale și mijloace de informare în masă (alias aparatul de propagandă al apărării naționale). În calitate de șef adjunct al Statului-Major General a colaborat în mod activ la reprimarea protestelor din 2009. A avertizat într-un interviu publicat în ziarul Kayhan că mulți protestanți din Iran și din afara acestuia au fost identificați și că problema acestora va fi abordată la momentul potrivit.

A îndemnat în mod deschis la represiune împotriva canalelor media străine și a opoziției iraniene. În 2010, a solicitat guvernului să adopte legi mai ferme împotriva iranienilor care cooperează cu sursele media străine.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Sexul: masculin

Adjunct pentru Afaceri Parlamentare al Gărzii revoluționare. Din 2011 până în 2016 a fost vicepreședinte al Parlamentului provinciei Yazd și membru al Comitetului parlamentar pentru securitate națională și politică externă. Fost comandant al Forțelor Studențești Basij.

În această funcție, a fost implicat în mod activ în suprimarea protestelor și îndoctrinarea copiilor și a tinerilor în vederea continuării suprimării libertății de exprimare și a dezacordurilor. În calitatea de membru al Comitetului parlamentar pentru securitate națională și politică externă, acesta a sprijinit în mod public suprimarea opozanților guvernului.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

(alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Locul nașterii: Teheran (Iran)

Data nașterii: 1983

Sexul: masculin

Șeful grupului informatic «Ashiyaneh», care are legături cu regimul iranian. «Ashiyaneh» Digital Security, fondat de Behrouz Kamalian, este responsabil pentru atacuri cibernetice intensive atât împotriva opozanților și a reformiștilor interni, cât și împotriva instituțiilor internaționale. Activitățile organizației Ashiyaneh a lui Kamalian au sprijinit reprimarea de către guvern a opoziției, care a implicat numeroase încălcări grave ale drepturilor omului.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Sexul: masculin

Procuror al Tabrizului. A fost implicat în cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani și este complice la încălcări grave ale dreptului la respectarea garanțiilor procedurale.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias: MAHSULI, Sadeq)

Locul nașterii: Oroumieh (Iran)

Data nașterii: 1959/60

Sexul: masculin

Consultant al fostului președinte, Mahmoud Ahmadinejad, și actual membru al Consiliului Oportunităților, și membru al Frontului Perseverenței. Ministru al bunăstării și al securității sociale între 2009 și 2011. Ministru al internelor până în august 2009. În calitate de ministru al internelor, Mahsouli a deținut autoritatea asupra tuturor forțelor de poliție, a agenților de securitate ai Ministerului Internelor și a agenților în civil. Forțele aflate sub comanda sa au fost responsabile pentru atacurile împotriva căminelor Universității din Teheran din 14 iunie 2009 și pentru torturarea studenților în subsolul ministerului (faimosul nivel 4 de la subsol). La centrul de detenție Kahrizak, condus de poliție sub controlul lui Mahsouli, s-au săvârșit abuzuri grave împotriva altor protestatari.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

Sexul: masculin

Șef adjunct al Ministerului Justiției în provincia Khorasan Razavi. Fost procuror al Kermanshahului. A jucat un rol în numărul ridicat al sentințelor de condamnare la moarte în Iran, inclusiv prin instrumentarea cauzelor a șapte prizonieri condamnați pentru trafic de droguri, care au fost spânzurați în aceeași zi, la 3 ianuarie 2010, în închisoarea centrală din Kermanshah.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias: Reza; OMIDI Reza)

Sexul: masculin

Șeful secției VI al poliției, departamentul de investigații. Fost șef al serviciilor de informații în cadrul poliției iraniene. Fost șef al unității pentru criminalitatea informatică a poliției iraniene. A fost responsabil pentru mii de anchete și pentru punerea sub acuzare a reformiștilor și a opozanților politici utilizatori ai internetului. Prin urmare, a fost responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în represiunea împotriva persoanelor care solicită apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare, pe perioada Mișcării Verzi din 2009 și după aceasta.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Sexul: masculin

Fost director al clubului de fotbal «Persepolis» din Teheran

Fost șef al Comisiei pentru petrol și transport din Primăria Teheran. Adjunct al procurorului-general al Teheranului pentru probleme legate de închisori în timpul reprimării din 2009. În calitate de adjunct al procurorului-general al Teheranului pentru probleme legate de închisori, a fost direct răspunzător pentru numeroase mandate de arestare împotriva protestatarilor și activiștilor pașnici nevinovați. Numeroase rapoarte ale apărătorilor drepturilor omului arată că, la ordinul acestuia, practic tuturor persoanelor arestate nu li s-a permis nicio formă de comunicare, nu au avut acces la avocat sau la familii și nu au cunoscut capetele de acuzare, pentru intervale de timp diferite, deseori în condiții echivalente dispariției forțate. Deseori, familiile acestora nu au fost informate cu privire la arestare. În prezent, el lucrează ca avocat.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Locul nașterii: Selseleh (Iran)

Data nașterii: 1964

Sexul: masculin

Membru al Comitetului pentru securitate națională și politică externă. Vicepreședinte al Parlamentului provinciei Lorestan. Membru al Comisiei parlamentare pentru politica externă și de securitate. Șeful închisorii Evin până în 2012. Tortura s-a practicat în mod curent în închisoarea Evin în timp ce aceasta era condusă de Souri. În secția 209 au fost închiși mai mulți activiști pentru activitățile lor pașnice împotriva guvernului aflat la putere.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

Sexul: masculin

Primar al Eslamshahr. Fost membru al parlamentului iranian. Fost guvernator general («Farmandar») al provinciei Teheran până în septembrie 2010, a fost responsabil pentru intervenția forțelor de poliție și, prin urmare, pentru reprimarea demonstrațiilor. În decembrie 2010, a fost premiat pentru rolul său în represiunea postelectorală.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

Locul nașterii: Shahr Kord-Isfahan

Data nașterii: 1959

Sexul: masculin

Fost șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului. Fost guvernator general IRGC al provinciei Teheran. În calitatea sa de guvernator și de șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului, acesta a purtat răspunderea generală pentru toate activitățile de represiune întreprinse de IRGC în provincia Teheran, inclusiv reprimarea protestelor politice începând din iunie 2009. În prezent, membru al consiliului Universității Tehnologice Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

Sexul: masculin

Prim consilier adjunct al Parchetului și judecător la Curtea Supremă. Adjunct al Procurorului-general al Iranului (2007-2015). În acest rol, el a fost responsabil de proceduri judiciare deschise în urma protestelor postelectorale din 2009, care au fost desfășurate cu încălcarea drepturilor omului. De asemenea, în acest rol, acesta a tolerat pedepse excesive pentru infracțiuni legate de droguri.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

Sexul: masculin

Șef al instanței de contencios administrativ. În 2009, a fost complice la represiunea împotriva demonstranților pașnici în calitatea sa de șef al ramurii judiciare a forțelor armate.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Locul nașterii: Teheran (Iran)

Data nașterii: 1948

Sexul: masculin

Judecător la Curtea penală a provinciei Teheran. A lucrat pentru procuratură din 1971 și a fost implicat în mai multe procese împotriva manifestanților, printre altele, în procesul împotriva lui Abdol-Reza Ghanbari, un învățător arestat în ianuarie 2010 și condamnat la moarte pentru activitățile sale politice.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

Sexul: masculin

Judecător la Curtea Supremă din decembrie 2015. Fost vicepreședinte al administrației judiciare din provincia Khorasanul de Sud, însărcinat cu prevenirea criminalității. Pe lângă recunoașterea de către acesta, în iunie 2011, a 140 de execuții pentru infracțiuni pasibile de condamnarea la moarte desfășurate în perioada martie 2010-martie 2011, în aceeași perioadă se pare că au avut loc în secret în această provincie alte circa 100 de execuții, fără ca acestea să fie aduse la cunoștința familiilor sau avocaților. Prin urmare, acesta a fost complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la un număr ridicat al sentințelor de condamnare la moarte.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Locul nașterii: Mashad (Iran)

Data nașterii: 1952

Sexul: masculin

Președinte al «Imam Khomeini Relief Foundation» (din iulie 2019). Fost custode adjunct al altarului Imamului Reza. Fost funcționar al Tribunalului special pentru personalul administrativ. Fost ministru al justiției între 2009 și 2013. În timpul mandatului său de ministru al justiției, condițiile în închisorile iraniene s-au degradat, ajungând mult sub standardele internaționale acceptate, iar relele tratamente ale deținuților au avut o largă răspândire. În plus, a jucat un rol-cheie în amenințarea și hărțuirea diasporei iraniene, prin anunțarea înființării unei instanțe speciale care să se ocupe în mod exclusiv de iranienii care trăiesc în afara țării. De asemenea, a prezidat asupra unei creșteri acute a numărului de execuții în Iran, inclusiv execuții secrete neanunțate de guvern și execuții pentru infracțiuni legate de droguri.

10.10.2011

60.

Doctor HOSSEINI Mohammad (alias Doctor HOSSEYNI Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed și Sayyid)

Locul nașterii: Rafsanjan, Kerman

Data nașterii: 1961

Sexul: masculin

Consilier al fostului președinte Mahmoud Ahmadinejad și purtător de cuvânt al YEKTA, o grupare politică radicală. Ministrul Culturii și Orientării Islamice (2009-2013). Fost membru al IRGC, a fost complice la represiunea împotriva jurnaliștilor.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Locul nașterii: Isfahan (Iran)

Data nașterii: 1956

Sexul: masculin

Reprezentant al Biroului Politic Ideologic-al comandantului-șef al forțelor armate iraniene (din 2018). Fost consilier în materie de jurisprudență a Curții supreme în cadrul IRGC. Șeful organizației pentru publicații privind rolul clerului în timp de război. Fost ministru al informațiilor (2009-2013). Pe durata conducerii sale, Ministerul Informațiilor a continuat practicile larg răspândite de detenție arbitrară și persecutare a protestatarilor și a disidenților. Ministerul Informațiilor conduce secția 209 a închisorii Evin, în care au fost deținuți numeroși militanți pentru activitățile lor pașnice împotriva guvernului aflat la putere. Anchetatorii din Ministerul Informațiilor au supus prizonierii secției 209 la agresiuni fizice și la abuzuri psihice și sexuale.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Locul nașterii: Dezful (Iran)

Data nașterii: 22 iulie 1959

Sexul: masculin

Membru al Consiliului suprem privind spațiul cibernetic și al Consiliului privind revoluția culturală. Fostul șef al Societății de Radiodifuziune și Televiziune a Republicii Iran (IRIB) până în noiembrie 2014. În timpul mandatului său la IRIB, a răspuns de toate deciziile privind programarea. IRIB a difuzat mărturisiri făcute sub presiune ale unor deținuți, precum și o serie de procese-simulacru în august 2009 și în decembrie 2011. Acestea constituie o încălcare clară a dispozițiilor internaționale privind un proces echitabil și dreptul la respectarea garanțiilor procedurale.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Locul nașterii: Maragheh (Iran)

Data nașterii: 1957

Sexul: masculin

Membru al Consiliului suprem privind spațiul cibernetic. Membru al Consiliului Municipal din Teheran. Fost ministru al informațiilor și comunicațiilor (2009-2012).

În calitate de ministru al informațiilor, a fost unul dintre funcționarii de rang înalt responsabili cu cenzurarea și controlul activităților de pe internet, precum și al tuturor celorlalte tipuri de comunicații (în special telefoanele mobile). În cursul interogării deținuților politici, persoanele care realizează interogatoriile utilizează datele cu caracter personal, e-mailurile și comunicațiile acestora. În mai multe rânduri, începând de la alegerile prezidențiale din 2009 și în cursul demonstrațiilor stradale, liniile de telefonie mobilă și de mesagerie-text au fost întrerupte, canalele de televiziune prin satelit au fost bruiate, internetul a fost suspendat local sau cel puțin viteza a fost redusă.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

Sexul: masculin

Șef al Departamentului teritoriului lărgit al Teheranului al Poliției Informatice, entitate înscrisă pe lista UE. În această calitate, acesta a anunțat o campanie de recrutare de hackeri guvernamentali, în scopul de a îmbunătăți controlul asupra informațiilor de pe internet și de a submina site-urile «periculoase».

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Locul nașterii: Najaf (Irak)

Data nașterii: 1960 sau august 1961

Sexul: masculin

Numit șef al Consiliului Oportunităților la 29 decembrie 2018. Șeful procuraturii începând cu 2009. În această calitate, îi revine sarcina de a aproba orice pedeapsă în temeiul qisas (retribuție), al hodoud (crime împotriva lui Dumnezeu) și al ta’zirat (crime împotriva statului) și de a semna aceste pedepse. Printre acestea se numără sentințe prin care s-a dispus pedeapsa cu moartea, flagelări și amputări. În acest context, a semnat personal numeroase sentințe constând în pedeapsa cu moartea, încălcând astfel standardele internaționale, inclusiv lapidări, execuții prin spânzurare, execuții ale unor minori, precum și execuții publice, cum ar fi cele în cazul cărora deținuții au fost spânzurați de poduri în fața unor mulțimi de mii de oameni. Prin urmare, acesta a contribuit la un număr ridicat de execuții. A permis, de asemenea, sentințe constând în pedepse corporale, precum amputări și picurarea de acid în ochii condamnatului. De la preluarea funcției de către Sadeq Larijani, numărul arestărilor arbitrare ale deținuților politici, ale apărătorilor drepturilor omului și ale membrilor minorităților a crescut în mod semnificativ. Sadeq Larijani este de asemenea responsabil de eșecurile sistematice din procesele judiciare iraniene de a respecta dreptul la un proces echitabil.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Sexul: masculin

Face parte din cercul apropiat al Liderului Suprem, fiind unul dintre cei responsabili de planificarea suprimării protestelor, care a fost pusă în aplicare începând din 2009, și asociat cu cei responsabili de reprimarea protestelor.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Sexul: masculin

Reprezentant al Ghidului în cadrul Pasdaran începând din 1995, după o întreagă carieră în sânul instituției militare, mai exact în cadrul serviciilor de informații ale Pasdaran. Această funcție oficială îi conferă rolul de canal de transmisie indispensabil între ordinele provenind de la Biroul Ghidului și aparatul de represiune al Pasdaran.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Locul nașterii: Dezful (Iran)

Data nașterii: 1954

Sexul: masculin

Secretar general al Fundației Mondiale a Holocaustului, instituită în cadrul Conferinței Internaționale pentru Revizuirea Viziunii Globale asupra Holocaustului din 2006, pentru organizarea căreia Ramin a fost responsabil în numele Guvernului iranian. Principalul responsabil de cenzură, în calitate de ministru adjunct însărcinat cu presa până în decembrie 2013, fiind direct responsabil de închiderea a numeroase organe de presă reformatoare (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh etc.), de închiderea Sindicatului Independent al Presei, precum și de acțiuni de intimidare sau de arestarea unor jurnaliști.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Locul nașterii: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) – (Iran)

Data nașterii: 1967

Sexul: masculin

Până în noiembrie 2019, director al sucursalei din Teheran a Fundației Astan Qods Razavi. Fost primar al celui de al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashad, în care au loc cu regularitate execuții publice. Fost ministru adjunct al internelor însărcinat cu afacerile politice, numit în 2009. În această calitate, a fost responsabil pentru conducerea represiunii împotriva persoanelor care s-au exprimat în apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare. Numit ulterior șef al Comitetului Electoral Iranian pentru alegerile parlamentare din 2012 și pentru alegerile prezidențiale din 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

Sexul: masculin

Șef adjunct al Inspectoratului pentru afaceri juridice și inspecție publică din Ministerul Justiției din Teheran. Fost procuror al Karaj. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de instrumentarea unor procese în care s-a pronunțat pedeapsa cu moartea. Pe parcursul mandatului său de procuror, numărul execuțiilor în regiunea Karaj a fost ridicată.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

Sexul: masculin

Procuror adjunct al provinciei Karaj, regiunea Alborz. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de implicare în executarea unui minor.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Sexul: masculin

Din 2011, șef al Serviciului de informații al Ministerului Apărării; între noiembrie 2009 și martie 2011: comandantul Serviciului de informații din Pasdaran; între martie 2008 și noiembrie 2009: comandant adjunct al Serviciului de informații din Pasdaran; între aprilie 2006 și martie 2008: Șef al Serviciului de protecție și informații din Pasdaran. Implicat în reprimarea libertății de exprimare, inclusiv prin asocierea cu cei responsabili de arestarea bloggerilor/jurnaliștilor în 2004, și se relatează că ar fi avut un rol în reprimarea protestelor postelectorale din 2009.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Sexul: masculin

Colonel și adjunct al Serviciului de Informații Tehnice și Cibernetice al IRGC și responsabil de centrul de analiză și de luptă împotriva criminalității organizate din cadrul Pasdaran. Responsabil de arestarea și torturarea unor autori de bloguri/jurnaliști.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Data nașterii: 1967

Sexul: masculin

Consultant al Tribunalului Disciplinar pentru Judecători din 2012. Membru al «Comitetului pentru stabilirea conținutului penal de pe internet», organ responsabil de cenzura site-urilor internet și a platformelor de comunicare socială. Fost șef al urmăririi penale speciale pentru criminalitatea informatică între 2007 și 2012. A fost responsabil de reprimarea libertății de exprimare, inclusiv prin arestarea, deținerea și punerea sub acuzare a bloggerilor și a jurnaliștilor. Persoanele arestate sub suspiciunea de infracțiuni cibernetice au fost maltratate și supuse unui proces judiciar incorect.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

Sexul: masculin

Judecător al unui tribunal ordinar din nordul Teheranului. Fost supervizor al Parchetului din Teheran. Adjunct al șefului Biroului pentru Probleme legate de Închisori al provinciei Teheran. Fost adjunct al procurorului din Teheran până în 2013. A condus centrul de urmărire penală de la Evin. A fost responsabil de refuzarea drepturilor, inclusiv a vizitelor și a altor drepturi ale deținuților, în cazul apărătorilor drepturilor omului și al deținuților politici.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Sexul: masculin

Fost director al închisorii din Evin, numit la jumătatea anului 2012. În perioada în care a ocupat această funcție, condițiile carcerale s-au deteriorat și rapoartele au indicat o intensificare a relelor tratamente aplicate deținuților. În octombrie 2012, nouă deținuți-femei au intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva încălcării drepturilor lor și a tratamentului violent aplicat de gardienii închisorii.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Sexul: masculin

Judecător la Tribunalul Revoluționar din Ahwaz, secția 4, a pronunțat condamnări la moarte în cazul a patru prizonieri politici arabi, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trei frați) și Ali Sharifi. Aceștia au fost arestați, torturați și spânzurați fără respectarea garanțiilor procedurale. Aceste cauze și lipsa respectării garanțiilor procedurale au fost evidențiate într-un raport din 13 septembrie 2012 al raportorului special al ONU privind drepturile omului în Iran, în raportul Secretarului General al ONU privind Iranul din 22 august 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher

Sexul: masculin

Judecător la Tribunalul Revoluționar din Ahwaz, secția 2, a pronunțat condamnări la moarte în cazul a cinci arabi din Ahwaz, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, la 17 martie 2012 pentru «activități împotriva securității naționale» și «atitudine dușmănoasă față de Dumnezeu». Aceste sentințe au fost confirmate de Curtea Supremă iraniană la 9 ianuarie 2013. Cei cinci au fost ținuți în arest fără punere sub acuzare timp de peste un an, au fost torturați și au primit sentințe fără respectarea garanțiilor procedurale.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (alias: Haj-agha Sarafraz)

Locul nașterii: Teheran

Data nașterii: aproximativ 1963

Reședință: Teheran

Sexul: masculin

Fost membru al Consiliului suprem privind spațiul cibernetic. Fost președinte al Societății de Radiodifuziune și Televiziune a Republicii Islamice Iran (IRIB) (2014-2016). Fost președinte al IRIB World Service și Press TV, responsabil pentru toate deciziile legate de programare. Strâns asociat aparatului de securitate al statului. Sub conducerea lui, Press TV, împreună cu IRIB, a colaborat cu serviciile de securitate iraniene și cu procurorii pentru a difuza mărturii forțate ale deținuților, inclusiv aceea a jurnalistului și realizatorului de film iraniano-canadian Maziar Bahari, în cadrul programului săptămânal «Iranul azi». Autoritatea independentă de reglementare a media OFCOM a amendat Press TV în UK cu 100 000 GBP pentru difuzarea mărturiei lui Bahari în 2011, mărturie filmată în închisoare, obținută prin constrângerea lui Bahari. Prin urmare, Sarafraz este asociat încălcării dreptului la respectarea garanțiilor procedurale și la un proces echitabil.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

Sexul: masculin

În calitatea de procuror al provinciei Mazandaran, Jafari a recomandat impunerea pedepsei cu moartea în cazurile de a căror urmărire s-a ocupat, ceea ce a condus la numeroase execuții, inclusiv execuții publice și în circumstanțe în care impunerea pedepsei cu moartea contravine drepturilor omului recunoscute la nivel internațional, inclusiv deoarece este o pedeapsă disproporționată și excesivă. De asemenea, Jafari a fost responsabil de arestări ilegale și încălcări ale drepturilor deținuților Baha’i de la arestul inițial la menținerea lor în celule de izolare în Centrul de detenție al serviciului de informații.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)

Locul nașterii: Hamedan

Data nașterii: aproximativ 1973

Reședință: Teheran

Loc de muncă: sediul Press TV, Teheran

Sexul: masculin

Directorul serviciului de știri al Press TV. Fost producător principal la Press TV.

Răspunzător de producerea și difuzarea unor mărturii forțate ale deținuților, inclusiv jurnaliști, activiști politici, persoane aparținând minorităților kurdă și arabă, încălcând drepturile recunoscute internațional la un proces echitabil și la respectarea garanțiilor procedurale. Autoritatea independentă de reglementare a media, OFCOM, a amendat Press TV în UK cu 100 000 GBP pentru difuzarea mărturiei jurnalistului și realizatorului de film iraniano-canadian Maziar Bahari în 2011, mărturie filmată în închisoare, obținută prin constrângerea lui Bahari. ONG-urile au raportat și alte ocazii în care Press TV a difuzat mărturii forțate. Prin urmare, Emadi este asociat încălcării dreptului la respectarea garanțiilor procedurale și la un proces echitabil.

12.3.2013

85.

HAMLBAR Rahim

Sexul: masculin

Judecător la Tribunalul Revoluționar din Tabriz, secția 1. Răspunzător pentru sentințe grele împotriva minorității etnice azere și a activiștilor pentru drepturile lucrătorilor, pe care i-a acuzat de spionaj, acte împotriva securității naționale, propagandă împotriva regimului iranian și insultarea liderului iranian. Un caz cu vizibilitate ridicată a implicat 20 de lucrători voluntari care și-au adus ajutorul după cutremur (în urma cutremurului din Iran din august 2012) și care au primit sentințe privative de libertate pentru încercările lor de ajutorare a victimelor cutremurului. Tribunalul a stabilit că lucrătorii s-au făcut vinovați de «colaborare în adunare și coluziune în vederea comiterii de infracțiuni împotriva securității naționale».

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Sexul: masculin

Fost șef al Procuraturii Revoluționare din Shiraz. Răspunzător de arestări ilegale și de rele tratamente aplicate unor activiști politici, jurnaliști, apărători ai drepturilor omului, Baha’i și prizonieri de conștiință, care au fost hărțuiți, torturați, interogați și care nu au avut acces la avocat și la respectarea garanțiilor procedurale. Musavi-Tabar a semnat hotărâri judecătorești în celebrul centru de detenție nr. 100 (o închisoare pentru bărbați), inclusiv un ordin de detenție de trei ani în celulă de izolare pentru o femeie-deținut Baha’i pe nume Raha Sabet.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Șeful «Comisiei de stabilire a instanțelor conținutului infracțional».

Sexul: masculin

Director adjunct al supravegherii judiciare (începând cu 13 octombrie 2018). Fost șef al «Comisiei de stabilire a cazurilor cu conținut infracțional», o organizație guvernamentală însărcinată cu cenzura online și criminalitatea informatică. Sub conducerea sa, comisia a definit «criminalitatea informatică» printr-o serie de categorii vagi care incriminează crearea și publicarea de conținut considerat necorespunzător de către regim. El este răspunzător pentru reprimarea și blocarea a numeroase site-uri ale opoziției, ziare electronice, bloguri, situri ale ONG-urilor din domeniul drepturilor omului și Google și Gmail din septembrie 2012. Acesta și comisia au contribuit activ la moartea în detenție a bloggerului Sattar Beheshti în noiembrie 2012. Prin urmare comisia pe care o conduce este direct răspunzătoare pentru încălcările sistematice ale drepturilor omului, în special prin interzicerea și filtrarea site-urilor internet pentru publicul larg și, uneori, prin suspendarea totală a accesului la internet.

12.3.2013”


DECIZII

8.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/18


DECIZIA (UE) 2020/511 A CONSILIULUI

din 26 martie 2020

de numire a membrilor și a supleanților în Comitetul Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 300 alineatul (3) și articolul 305,

având în vedere Decizia (UE) 2019/852 a Consiliului din 21 mai 2019 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor (1),

având în vedere propunerile guvernului belgian, propunerea guvernului german și propunerea guvernului maltez,

întrucât:

(1)

Articolul 300 alineatul (3) din tratat prevede că Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

(2)

Articolul 305 din tratat prevede numirea de către Consiliu, pentru o perioadă de cinci ani, a membrilor Comitetului Regiunilor și a unui număr egal de supleanți, în conformitate cu propunerile fiecărui stat membru.

(3)

Deoarece mandatul membrilor și al supleanților din cadrul Comitetului Regiunilor a expirat la 25 ianuarie 2020, ar trebui numiți noi membri și supleanți.

(4)

La 10 decembrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2019/2157 (2). Prin decizia respectivă au fost numiți, pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025, membrii și a supleanții propuși de guvernele ceh, danez, estonian, cipriot, leton, luxemburghez, neerlandez, austriac, român, sloven, slovac și suedez. Prin Decizia (UE) 2019/2157 au fost numiți, de asemenea, pentru aceeași perioadă, trei membri propuși de guvernul belgian, 21 de membri și 20 de supleanți propuși de guvernul german, opt membri și opt supleanți propuși de guvernul irlandez, 16 membri și 16 supleanți propuși de guvernul spaniol, 10 membri și 14 supleanți propuși de guvernul italian, patru membri și patru supleanți propuși de guvernul maltez, precum și opt membri și opt supleanți propuși de guvernul finlandez. Membrii și supleanții pentru care Consiliul nu a primit propuneri din partea statului membru în cauză până la 15 noiembrie 2019 nu au putut fi incluși în Decizia (UE) 2019/2157.

(5)

La 20 ianuarie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2020/102 (3). Prin decizia respectivă au fost numiți, pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025, membrii și supleanții propuși de guvernele elen, francez, croat, lituanian, maghiar și portughez, precum și patru membri și patru supleanți propuși de guvernul belgian, un membru propus de guvernul bulgar, un membru și un supleant propuși de guvernul irlandez, un membru și un supleant propuși de guvernul spaniol, 14 membri și 10 supleanți propuși de guvernul italian și 21 de membri și 20 de supleanți propuși de guvernul polonez. Membrii și supleanții pentru care Consiliul nu a primit propuneri din partea statelor membre respective până la 20 decembrie 2019 nu au putut fi incluși în Decizia (UE) 2020/102.

(6)

La 3 februarie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2020/144 (4). Prin decizia respectivă au fost numiți, pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025, patru membri și patru supleanți propuși de guvernul spaniol, precum și un membru și un supleant propuși de guvernul finlandez. Membrii și supleanții pentru care Consiliul nu a primit propuneri din partea statelor membre respective până la 23 ianuarie 2020 nu au putut fi incluși în Decizia (UE) 2020/144.

(7)

Belgia a propus candidații săi pentru mandatele rămase de membri și de supleanți, Germania a propus un candidat pentru un mandat de supleant, iar Malta a propus un candidat pentru un mandat de membru. Membrii și supleanții respectivi ar trebui să fie numiți pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025. Prezenta decizie ar trebui, prin urmare, să se aplice retroactiv începând cu 26 ianuarie 2020.

(8)

Numirea celorlalți membri și supleanți, pentru care încă nu au fost comunicate propuneri Consiliului, va fi făcută ulterior,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numite în Comitetul Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025:

în calitatea de membri, persoanele propuse, grupate pe state membre, în anexa I;

în calitatea de supleanți, persoanele propuse, grupate pe state membre, în anexa II.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 26 ianuarie 2020.

Adoptată la Bruxelles, 26 martie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  JO L 139, 27.5.2019, p. 13.

(2)  Decizia (UE) 2019/2157 a Consiliului din 10 decembrie 2019 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025 (JO L 327, 17.12.2019, p. 78).

(3)  Decizia (UE) 2020/102 a Consiliului din 20 ianuarie 2020 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025 (JO L 20, 24.1.2020, p. 2).

(4)  Decizia (UE) 2020/144 a Consiliului din 3 februarie 2020 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025 (JO L 32, 4.2.2020, p. 16).


ANEXA I

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


ANEXA II

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt


8.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/22


DECIZIA (PESC) 2020/512 A CONSILIULUI

din 7 aprilie 2020

de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/235/PESC (1).

(2)

Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2011/235/PESC, Consiliul consideră că măsurile restrictive prevăzute de aceasta ar trebui reînnoite până la 13 aprilie 2021.

(3)

Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că rubricile referitoare la 82 de persoane incluse în anexa la Decizia 2011/235/PESC ar trebui actualizate.

(4)

Prin urmare, Decizia 2011/235/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2011/235/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)

Prezenta decizie se aplică până la 13 aprilie 2021. Decizia se reexaminează permanent. În situația în care Consiliul apreciază că obiectivele sale nu au fost atinse, decizia se reînnoiește sau se modifică în mod corespunzător.”

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 aprilie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decizia 2011/235/PESC a Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran (JO L 100, 14.4.2011, p. 51).


ANEXĂ

Rubricile referitoare la următoarele persoane care figurează în anexa la Decizia 2011/235/PESC se înlocuiesc cu următorul text:

Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Locul nașterii: Teheran (Iran)

Data nașterii: 1961

Sexul: masculin

Fost consilier principal pe probleme de securitate al șefului Statului-Major General al Forțelor Armate. Șeful Poliției Naționale a Iranului din 2005 până la începutul lui 2015. De asemenea, șeful Poliției informatice iraniene (înscrisă pe listă) din ianuarie 2011 până la începutul lui 2015. Forțele aflate sub comanda acestuia au condus atacuri violente asupra protestatarilor pașnici și un atac nocturn violent asupra internatelor Universității din Teheran la 15 iunie 2009. În prezent, Director al Centrului iranian de sprijinire a poporului yemenit.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM Hossein

Locul nașterii: Najafabad (Iran)

Data nașterii: 1945

Sexul: masculin

Șef al Consiliului de coordonare Ansar-e Hezbollah și fost general în cadrul IRGC. Este cofondator al Ansar-e Hezbollah. Această forță paramilitară a fost responsabilă de utilizarea violenței extreme în timpul represiunilor împotriva studenților și a universităților în 1999, 2002 și 2009.

Își menține funcția de rang înalt într-o organizație care este pregătită să comită încălcări ale drepturilor omului împotriva cetățenilor, inclusiv prin promovarea agresiunilor împotriva femeilor din cauza alegerilor lor vestimentare.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Sexul: masculin

Titlu: general de brigadă

General de brigadă în cadrul IRGC. Șef al Departamentului pentru securitate al Statului-Major al Forțelor Armate. Fost șef adjunct al Forțelor terestre ale IRGC. A fost răspunzător în mod direct de represiunile împotriva protestatarilor pe tot parcursul verii anului 2009.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Sexul: masculin

Titlu: general de brigadă

Șef al colegiului de cadeți Imam Hossein (din 2018). Fost comandant adjunct al forțelor Basij (2009-2018), șeful trupelor Seyyed al-Shohada ale IRGC, provincia Teheran (până în februarie 2010). Trupele Seyyed al-Shohada asigură securitatea provinciei Teheran și au jucat un rol-cheie în represiunea violentă împotriva protestatarilor în 2009.

12.4.2011

6.

JAFARI Mohammad-Ali (alias«Aziz Jafari»)

Locul nașterii: Yazd (Iran)

Data nașterii: 1.9.1957

Sexul: masculin

Director al bazei sociale și culturale Hazrat-e Baqiatollah. Fost comandant al IRGC (septembrie 2007-aprilie 2019). IRGC și baza Sarollah comandată de generalul Mohammad‐Ali (Aziz) Jafari au jucat un rol-cheie în intervenția ilegală în alegerile prezidențiale din 2009, prin arestarea și reținerea activiștilor politici, precum și prin ciocnirile stradale cu protestatarii.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

Sexul: masculin

General al IRGC, ocupând o funcție de rang înalt în cadrul bazei Sarollah. La 26 iunie 2009, a semnat o scrisoare adresată Ministerului Sănătății, prin care interzicea transmiterea de documente sau dosare medicale oricărei persoane rănite sau spitalizate pe parcursul evenimentelor postelectorale.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Sexul: masculin

Fost șef al Colegiului Național de Apărare (DAFOOS). Fost șef al trupelor Seyyed al-Shohada ale IRGC, provincia Teheran. Trupele Seyyed al-Shohada au jucat un rol-cheie în organizarea reprimării protestelor din 2009.

12.4.2011

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Locul nașterii: Najaf (Irak)

Data nașterii: aproximativ 1952

Sexul: masculin

Titlu: general de brigadă

Coordonator adjunct al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC). Fost șef adjunct al IRGC pentru afaceri culturale și sociale. Fost comandant al forțelor Basij (2009‐2016). În calitate de comandant al forțelor Basij ale IRGC, Naqdi a fost responsabil sau complice la abuzurile comise de acestea la sfârșitul anului 2009, inclusiv reacția violentă la protestele care au avut loc în decembrie 2009, în ziua Ashura, care au provocat 15 morți și arestarea a sute de protestatari. Înaintea numirii sale în postul de comandant al forțelor Basij în octombrie 2009, Naqdi a fost șef al unității de informații a Basij, responsabil de interogarea persoanelor arestate în timpul represiunii postelectorale.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Locul nașterii: Isfahan (Iran)

Data nașterii: 1963

Sexul: masculin

Șef al Centrului pentru studii strategice al Forțelor de Aplicare a Legii din Iran, un organism afiliat poliției naționale. Șef adjunct al Poliției Naționale a Iranului până în iunie 2014. Ca adjunct al șefului Poliției Naționale din 2008, Radan a fost responsabil de agresiunile fizice, crimele și arestările și reținerile arbitrare îndreptate împotriva protestatarilor, comise de forțele de poliție. În prezent, Comandantul IRGC, responsabil de formarea forțelor «antiteroriste» irakiene.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Sexul: masculin

Consilier al primarului Teheranului. Fost șef al Organizației pentru atenuarea efectelor dezastrului de la Teheran (2010‐2013). În calitatea de șef al Poliției din Teheran până în ianuarie 2010, acesta a fost responsabil de atacuri violente ale poliției asupra protestatarilor și studenților. În calitatea de comandant al Forțelor de aplicare a legii din teritoriul lărgit al Teheranului, Azizollah Rajabzadeh a fost funcționarul cu cel mai înalt grad acuzat în cazurile de abuzuri de la Centrul de detenție Kahrizak din decembrie 2009.

12.4.2011

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Sexul: masculin

Comandant adjunct al operațiunilor poliției. Fost șef al poliției din Teheran, fost adjunct al șefului Poliției Naționale a Iranului, responsabil de operațiunile poliției. Este responsabil de coordonarea, pentru Ministerul Internelor, a operațiunilor de represiune în capitala iraniană.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Locul nașterii: Teheran (Iran)

Data nașterii: 1963

Sexul: masculin

Șeful Serviciului de informații al IRGC din octombrie 2009. Responsabilitățile sale au fost extinse în mai 2019 prin fuzionarea Biroului adjunctului Serviciului de Informații Strategice al IRGC și a Serviciului de Informații al IRGC. Comandantul Basij până în octombrie 2009. Forțele aflate sub comanda sa au participat la agresiuni fizice în masă, crime, rețineri și la torturarea protestatarilor pașnici.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Sexul: masculin

Consilier și membru al secției 28 a Curții Supreme. Șef al Parchetului din Mashhad până în septembrie 2014. Sub conducerea sa procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile de bază ale acuzatului și bazându-se pe mărturii obținute sub presiune și prin tortură. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJA‐FABADI Ghorban-Ali

Locul nașterii: Najafabad (Iran)

Data nașterii: 1945

Sexul: masculin

Membru al Adunării Experților și reprezentant al Liderului Suprem în provincia Markazi («Centrală») și șeful Curții Administrative Supreme. Procuror-general al Iranului până în septembrie 2009, precum și fost ministru al informațiilor pe durata președinției Khatami. În calitatea de procuror‐general al Iranului, a dispus și a supravegheat procesele-simulacru în urma primelor proteste postelectorale, pe parcursul cărora nu au fost respectate drepturile acuzaților și nu li s-a permis un avocat.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

Sexul: masculin

Fost responsabil adjunct pe probleme de siguranță în cadrul Tribunalului Revoluționar din Teheran. Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran, secția 26. A răspuns de cazurile deținuților legate de criza postelectorală și a amenințat în repetate rânduri familiile deținuților pentru a le reduce la tăcere. A avut un rol esențial în emiterea ordinelor de detenție către Centrul de detenție Kahrizak în 2009. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Sexul: masculin

Șeful Organizației pentru propaganda islamică din provincia Khorasan-Razavi. Judecător, Tribunalul Revoluționar din Mashhad până în 2013. Sub jurisdicția sa, procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile fundamentale ale acuzatului. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Sexul: masculin

Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran. A participat la procesele protestatarilor. A fost audiat de parchet cu privire la abuzurile de la Kahrizak. A contribuit la emiterea ordinelor de reținere pentru trimiterea deținuților la Centrul de detenție Kahrizak în 2009. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLA‐TABADI Abbas

Locul nașterii: Yazd (Iran)

Data nașterii: 1953

Sexul: masculin

Fost procuror general al Teheranului (august 2009-aprilie 2019). Biroul lui Dolatabadi a pus sub acuzare un număr ridicat de protestatari, inclusiv persoane care au participat la protestele din decembrie 2009, cu ocazia zilei Ashura. Acesta a ordonat închiderea biroului lui Karroubi în septembrie 2009 și arestarea mai multor politicieni reformiști. De asemenea, a interzis două partide politice reformiste în iunie 2010. Biroul său a acuzat protestatarii de «Muharebeh», sau ofense aduse lui Dumnezeu, care implică condamnarea la moarte, și a refuzat dreptul la respectarea garanțiilor procedurale persoanelor pasibile de condamnarea la moarte. De asemenea, biroul său a vizat și a arestat reformiști, activiști în domeniul drepturilor omului și membri ai mass-media ca parte a unor represiuni de amploare împotriva opoziției politice.

În octombrie 2018, acesta a declarat mijloacelor de comunicare în masă că patru activiști iranieni din domeniul mediului aflați în detenție urmau să fie acuzați de «propagarea corupției în lume», un capăt de acuzare pentru care se poate dispune pedeapsa cu moartea.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH, Mohammad (alias NASSERIAN)

Sexul: masculin

Judecător, șeful Tribunalului Revoluționar din Teheran, secția 28. Considerat, de asemenea, responsabil de condamnările membrilor comunității Baha'i. S-a ocupat de cazuri postelectorale. A emis condamnări la perioade lungi de detenție în cursul unor procese neechitabile în care erau implicați activiști sociali și politici și jurnaliști, precum și mai multe sentințe de condamnare la moarte ale unor protestatari și activiști sociali și politici.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam‐Hossein

Locul nașterii: Ejiyeh

Data nașterii: circa 1956

Sexul: masculin

Membru al Consiliului Oportunităților. Procuror general al Iranului din septembrie 2009 și șef adjunct și purtător de cuvânt al Procuraturii. Fost ministru al informațiilor pe parcursul alegerilor din 2009. În timp ce ocupa postul de ministru al informațiilor, pe parcursul alegerilor din 2009, agenți de informații aflați sub comanda sa au fost responsabili de reținerea, torturarea și obținerea de mărturii false sub presiune din partea a sute de activiști, jurnaliști, disidenți și politicieni reformiști. Mai mult, personalități politice au fost obligate să facă mărturii false în cursul unor interogatorii insuportabile care au inclus torturi, abuzuri, șantaj și amenințarea membrilor familiei.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Locul nașterii: Meybod, Yazd (Iran)

Data nașterii: 1967

Sexul: masculin

Procurorul general al Teheranului până în august 2009. În calitate de procuror‐general al Teheranului, a emis un ordin general utilizat pentru reținerea a sute de activiști, jurnaliști și studenți. În ianuarie 2010, o anchetă parlamentară l‐a desemnat direct răspunzător pentru reținerea a trei prizonieri care au decedat ulterior în detenție. A fost suspendat din funcție în august 2010, după o anchetă a Parchetului iranian privind rolul său în decesul celor trei persoane reținute la ordinul său, în urma alegerilor. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene. A fost achitat de o instanță iraniană la 19 august 2015 pentru acuzațiile legate de torturarea și uciderea a trei tineri, în 2009, la centrul de detenție din Kahrizak.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI, Abbas

Sexul: masculin

Magistrat al unei camere corecționale. Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran, secția 26. A răspuns de cazurile postelectorale. A emis condamnări la perioade lungi de detenție pe parcursul unor procese neechitabile împotriva activiștilor în domeniul drepturilor omului și a emis mai multe condamnări la moarte împotriva protestatarilor.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

Sexul: masculin

Șeful adjunct al Unității pentru afaceri sociale și prevenirea criminalității din cadrul sistemului judiciar din provincia Khorasan-Razavi. Procuror adjunct al Mashhadului cel puțin până în 2015. Sub supravegherea sa, procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile de bază ale acuzatului. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Sexul: masculin

Judecător, șeful Tribunalului Revoluționar din Teheran, secția 15. Judecător de instrucție la Tribunalul din Teheran. Responsabil de cazurile postelectorale, a prezidat «procesele-simulacru» din vara anului 2009, a condamnat la moarte doi monarhiști care au apărut în procesele-simulacru. A condamnat la perioade de detenție lungi peste o sută de prizonieri politici, activiști ai drepturilor omului și demonstranți.

În 2018, a reieșit, în urma unor rapoarte, că acesta a continuat să pronunțe sentințe asemănătoare fără a respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

26.

SHARIFI Malek Adjar (alias SHARIFI Malek Ajdar)

Sexul: masculin

Judecător la Curtea Supremă, șef al secției 43. Fost șef al Parchetului din Azerbaidjanul de est. A fost responsabil de procesul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Sexul: masculin

Judecător la secția a 2-a a Tribunalului Special pentru Corupția Economică. Șeful «Organizației pentru păstrarea moralității». Fost judecător, Curtea de Apel din Teheran, secția 36.

A confirmat condamnările la perioadele de detenție lungi și condamnările la moarte pronunțate împotriva protestatarilor.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Sexul: masculin

Judecător la Curtea Supremă, șef al secției 44. Director general adjunct al Fundației Setad-e Dieh. Judecător-șef, Tribunalul Revoluționar din Mashhad (2001-2011). Sub jurisdicția sa, procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile fundamentale ale acuzatului. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă (până la 550 între vara lui 2009 și vara lui 2011), sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

29.

BOZORGNIA Mostafa

Sexul: masculin

Șeful unității 350 a închisorii Evin. A dat dovadă, cu numeroase ocazii, de violență disproporționată împotriva prizonierilor.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Sexul: masculin

Purtător de cuvânt al Procuraturii din aprilie 2019. Fost președinte al Procuraturii Teheranului. Fost șef al Organizației Închisorilor din Iran. În această calitate, a fost complice la detenția în masă a protestatarilor politici și a acoperit abuzurile din sistemul de detenție.

12.4.2011

31.

SEDAQAT (alias Sedaghat) Farajollah

Sexul: masculin

Secretar adjunct al Administrației Generale a Închisorilor din Teheran. Șeful închisorii Evin, Teheran, până în octombrie 2010, perioadă în care au avut loc torturi. A fost gardian și a exercitat presiuni asupra prizonierilor cu numeroase ocazii.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Sexul: masculin

În calitatea de consilier principal al șefului și de șef adjunct al Organizației Închisorilor din Iran, responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului vizând prizonieri. Acesta a gestionat un sistem în care prizonierii au fost victimele unor abuzuri, torturi, și tratamente inumane/degradante și au avut condiții de trai foarte precare.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH‐MESHKINI Mahmoud

Sexul: masculin

Consilier în cadrul Consiliului Superior pentru Drepturile Omului al Iranului. Fost secretar în cadrul Consiliului Superior pentru Drepturile Omului. Fost guvernator al provinciei Ilam. Fost director politic al Ministerului Internelor. În calitate de șef al Comitetului articolului 10 instituit prin Legea privind activitățile partidelor și grupurilor politice, a fost responsabil cu autorizarea demonstrațiilor și a altor evenimente publice, precum și cu înregistrarea partidelor politice.

În 2010, a suspendat activitățile a două partide politice reformiste având legături cu Mousavi – Frontul de participare al Iranului islamic și Organizația mujahedină a revoluției islamice. Începând din 2009, a interzis în mod constant și continuu toate adunările cu caracter neguvernamental, refuzând prin urmare respectarea dreptului constituțional de a protesta și provocând arestarea a numeroși demonstranți pașnici și nerespectarea libertății de întrunire.

De asemenea, în 2009, nu a permis opoziției să organizeze o ceremonie de comemorare a persoanelor ucise în protestele împotriva alegerilor prezidențiale.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Sexul: masculin

Fost director general al Cartierului general iranian pentru controlul drogurilor (cunoscut și sub numele de Cartierul general antinarcotice). Fost comandant al forțelor de poliție din Teheran. Sub conducerea sa, forțele de poliție s-au făcut vinovate de utilizarea violenței extrajudiciare împotriva suspecților în timpul arestării și al detenției înaintea prezentării în fața instanței. De asemenea, forțele de poliție din Teheran au fost implicate în raiduri asupra căminelor Universității din Teheran în iunie 2009, în cursul cărora, potrivit unei comisii a Majlis iraniene, peste 100 de studenți au fost răniți de poliție și de Basij. În prezent Șef al poliției feroviare.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

Sexul: masculin

Șeful secției 1 a închisorii din Radjaishahr, Karadj, până în iulie 2010. Mai mulți foști deținuți au denunțat utilizarea torturii și ordinele date de acesta de a nu permite deținuților să primească asistență medicală. Potrivit unei transcrieri a declarației unui presupus deținut din închisoarea Radjaishahr, toți gardienii l-au supus unor bătăi grave, Akharian fiind în deplină cunoștință de cauză. De asemenea, sub conducerea lui Akharian s-a raportat cel puțin un caz de rele tratamente și decesul unui deținut, Mohsen Beikvand. Beikvand a decedat în septembrie 2010. Alți prizonieri susțin în mod credibil că acesta a fost ucis pe baza instrucțiunilor lui Hassan Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

Sexul: masculin

Ministrul justiției. Fost director al biroului de anchete speciale. Până în iulie 2016, adjunct al ministrului internelor și șef al registrului public. Consultant al Tribunalului Disciplinar pentru Judecători din aprilie 2014. Fost președinte al Procuraturii Teheranului. În această calitate, a fost responsabil de încălcarea drepturilor omului, arestări arbitrare, refuzul respectării drepturilor prizonierilor și un număr ridicat de execuții.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

Sexul: masculin

Șeful secției 22 a Curții de Apel din Shiraz din noiembrie 2011. Procuror al Shirazului până în octombrie 2011. Procuror în cazul atacului cu bombă din Shiraz din 2008, care a fost utilizat de regim pentru condamnarea la moarte a altor persoane care nu au fost implicate în acest episod. Acesta a urmărit condamnări la moarte și alte pedepse grave împotriva minorităților, care constituie, printre altele, o încălcare a drepturilor omului ale acestora, cum ar fi dreptul la un proces echitabil și dreptul de a nu fi deținut în mod arbitrar.

10.10.2011

38.

General-maior doctor FIRUZABADI Seyyed Hasan (alias: General‐maior doctor FIRUZABADI Seyed Hassan; General-maior doctor FIROUZABADI Seyyed Hasan; General‐maior doctor FIROUZABADI Seyed Hassan)

Locul nașterii: Mashad

Data nașterii: 3.2.1951

Sexul: masculin

În calitatea de șef al Statului‐major al Forțelor Armate ale Iranului (1989-2016), a fost comandantul militar cu cel mai înalt rang responsabil cu conducerea tuturor diviziilor și polițiilor militare, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) și poliția. În 2009, forțele aflate sub comanda sa formală au desfășurat acțiuni brutale de represiune împotriva protestatarilor pașnici și au efectuat arestări în masă.

În prezent, consilier militar al liderului suprem și membru al Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC) și al Consiliului Oportunităților.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Sexul: masculin

Procuror-general al Qom (2008‐2017), în prezent șeful Direcției generale pentru închisori. Acesta a fost responsabil de arestarea arbitrară și maltratarea a zeci de infractori în Qom. El a fost complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri și la o creștere semnificativă a execuțiilor în perioada 2009-2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Sexul: masculin

Procuror general al Isfahanului. Fost șef al Biroului Ministerului Justiției în Yazd. Fost procuror adjunct al Isfahanului. Complice la procedurile prin care s-a refuzat un proces echitabil acuzaților – precum Abdollah Fathi, executat în mai 2011, în urma ignorării de către Habibi a dreptului de a fi audiat și a problemelor de sănătate mintală ale acestuia în timpul procesului său din martie 2010. Prin urmare, acesta a fost complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la o creștere semnificativă a execuțiilor în 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Locul nașterii: Ispahan

Data nașterii: 1956

Sexul: masculin

General al IRGC, acesta a jucat un rol-cheie în intimidarea și amenințarea «dușmanilor» Iranului. Fost șef al Corpului Sarollah al IRGC din Teheran și fost șef al forțelor Basij, a jucat un rol esențial în reprimarea protestelor postelectorale în 2009.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Sexul: masculin

Comandant adjunct al IRGC pentru afaceri politice. Acesta a încercat în numeroase rânduri să suprime libertatea de exprimare și de opinie prin declarațiile sale publice prin care a sprijinit arestarea și pedepsirea protestatarilor și dizidenților. Acesta s-a numărat printre primii funcționari de rang înalt care au solicitat, în 2009, arestarea lui Moussavi, Karroubi și Khatami. Acesta a sprijinit utilizarea unor tehnici care încalcă dreptul la un proces echitabil, inclusiv mărturii publice, și a publicat conținutul unor interogatorii înainte de proces. De asemenea, dovezile indică că acesta a tolerat utilizarea violenței împotriva protestatarilor și, în calitatea de membru important al IRGC, este foarte probabil ca acesta să fi fost conștient de utilizarea unor tehnici dure de interogare pentru a forța mărturiile.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Sexul: masculin

Titlu: general de brigadă

În cadrul Statului-major militar comun al forțelor armate ale Iranului, generalul de brigadă Massoud Jazayeri a fost șef adjunct al statului-major pentru afaceri culturale și mijloace de informare în masă (alias aparatul de propagandă al apărării naționale). În calitate de șef adjunct al Statului‐Major General a colaborat în mod activ la reprimarea protestelor din 2009. A avertizat într-un interviu publicat în ziarul Kayhan că mulți protestanți din Iran și din afara acestuia au fost identificați și că problema acestora va fi abordată la momentul potrivit.

A îndemnat în mod deschis la represiune împotriva canalelor media străine și a opoziției iraniene. În 2010, a solicitat guvernului să adopte legi mai ferme împotriva iranienilor care cooperează cu sursele media străine.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Sexul: masculin

Adjunct pentru Afaceri Parlamentare al Gărzii revoluționare. Din 2011 până în 2016 a fost vicepreședinte al Parlamentului provinciei Yazd și membru al Comitetului parlamentar pentru securitate națională și politică externă. Fost comandant al Forțelor Studențești Basij.

În această funcție, a fost implicat în mod activ în suprimarea protestelor și îndoctrinarea copiilor și a tinerilor în vederea continuării suprimării libertății de exprimare și a dezacordurilor. În calitatea de membru al Comitetului parlamentar pentru securitate națională și politică externă, acesta a sprijinit în mod public suprimarea opozanților guvernului.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

(alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Locul nașterii: Teheran (Iran)

Data nașterii: 1983

Sexul: masculin

Șeful grupului informatic «Ashiyaneh», care are legături cu regimul iranian. «Ashiyaneh» Digital Security, fondat de Behrouz Kamalian, este responsabil pentru atacuri cibernetice intensive atât împotriva opozanților și a reformiștilor interni, cât și împotriva instituțiilor internaționale. Activitățile organizației Ashiyaneh a lui Kamalian au sprijinit reprimarea de către guvern a opoziției, care a implicat numeroase încălcări grave ale drepturilor omului.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Sexul: masculin

Procuror al Tabrizului. A fost implicat în cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani și este complice la încălcări grave ale dreptului la respectarea garanțiilor procedurale.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Locul nașterii: Oroumieh (Iran)

Data nașterii: 1959/60

Sexul: masculin

Consultant al fostului președinte, Mahmoud Ahmadinejad, și actual membru al Consiliului Oportunităților, și membru al Frontului Perseverenței. Ministru al bunăstării și al securității sociale între 2009 și 2011. Ministru al internelor până în august 2009. În calitate de ministru al internelor, Mahsouli a deținut autoritatea asupra tuturor forțelor de poliție, a agenților de securitate ai Ministerului Internelor și a agenților în civil. Forțele aflate sub comanda sa au fost responsabile pentru atacurile împotriva căminelor Universității din Teheran din 14 iunie 2009 și pentru torturarea studenților în subsolul ministerului (faimosul nivel 4 de la subsol). La centrul de detenție Kahrizak, condus de poliție sub controlul lui Mahsouli, s-au săvârșit abuzuri grave împotriva altor protestatari.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

Sexul: masculin

Șef adjunct al Ministerului Justiției în provincia Khorasan Razavi. Fost procuror al Kermanshahului. A jucat un rol în numărul ridicat al sentințelor de condamnare la moarte în Iran, inclusiv prin instrumentarea cauzelor a șapte prizonieri condamnați pentru trafic de droguri, care au fost spânzurați în aceeași zi, la 3 ianuarie 2010, în închisoarea centrală din Kermanshah.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias: Reza; OMIDI Reza)

Sexul: masculin

Șeful secției VI al poliției, departamentul de investigații. Fost șef al serviciilor de informații în cadrul poliției iraniene. Fost șef al unității pentru criminalitatea informatică a poliției iraniene. A fost responsabil pentru mii de anchete și pentru punerea sub acuzare a reformiștilor și a opozanților politici utilizatori ai internetului. Prin urmare, a fost responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în represiunea împotriva persoanelor care solicită apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare, pe perioada Mișcării Verzi din 2009 și după aceasta.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Sexul: masculin

Fost director al clubului de fotbal «Persepolis» din Teheran

Fost șef al Comisiei pentru petrol și transport din Primăria Teheran. Adjunct al procurorului-general al Teheranului pentru probleme legate de închisori în timpul reprimării din 2009. În calitate de adjunct al procurorului-general al Teheranului pentru probleme legate de închisori, a fost direct răspunzător pentru numeroase mandate de arestare împotriva protestatarilor și activiștilor pașnici nevinovați. Numeroase rapoarte ale apărătorilor drepturilor omului arată că, la ordinul acestuia, practic tuturor persoanelor arestate nu li s-a permis nicio formă de comunicare, nu au avut acces la avocat sau la familii și nu au cunoscut capetele de acuzare, pentru intervale de timp diferite, deseori în condiții echivalente dispariției forțate. Deseori, familiile acestora nu au fost informate cu privire la arestare. În prezent, el lucrează ca avocat.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Locul nașterii: Selseleh (Iran)

Data nașterii: 1964

Sexul: masculin

Membru al Comitetului pentru securitate națională și politică externă. Vicepreședinte al Parlamentului provinciei Lorestan. Membru al Comisiei parlamentare pentru politica externă și de securitate. Șeful închisorii Evin până în 2012. Tortura s-a practicat în mod curent în închisoarea Evin în timp ce aceasta era condusă de Souri. În secția 209 au fost închiși mai mulți activiști pentru activitățile lor pașnice împotriva guvernului aflat la putere.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Sexul: masculin

Primar al Eslamshahr. Fost membru al parlamentului iranian. Fost guvernator general («Farmandar») al provinciei Teheran până în septembrie 2010, a fost responsabil pentru intervenția forțelor de poliție și, prin urmare, pentru reprimarea demonstrațiilor. În decembrie 2010, a fost premiat pentru rolul său în represiunea postelectorală.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Locul nașterii: Shahr Kord‐Isfahan

Data nașterii: 1959

Sexul: masculin

Fost șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului. Fost guvernator general IRGC al provinciei Teheran. În calitatea sa de guvernator și de șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului, acesta a purtat răspunderea generală pentru toate activitățile de represiune întreprinse de IRGC în provincia Teheran, inclusiv reprimarea protestelor politice începând din iunie 2009. În prezent, membru al consiliului Universității Tehnologice Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

Sexul: masculin

Prim consilier adjunct al Parchetului și judecător la Curtea Supremă. Adjunct al Procurorului-general al Iranului (2007‐2015). În acest rol, el a fost responsabil de proceduri judiciare deschise în urma protestelor postelectorale din 2009, care au fost desfășurate cu încălcarea drepturilor omului. De asemenea, în acest rol, acesta a tolerat pedepse excesive pentru infracțiuni legate de droguri.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad‐Kazem

Sexul: masculin

Șef al instanței de contencios administrativ. În 2009, a fost complice la represiunea împotriva demonstranților pașnici în calitatea sa de șef al ramurii judiciare a forțelor armate.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias: Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Locul nașterii: Teheran (Iran)

Data nașterii: 1948

Sexul: masculin

Judecător la Curtea penală a provinciei Teheran. A lucrat pentru procuratură din 1971 și a fost implicat în mai multe procese împotriva manifestanților, printre altele, în procesul împotriva lui Abdol-Reza Ghanbari, un învățător arestat în ianuarie 2010 și condamnat la moarte pentru activitățile sale politice.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad‐Bagher

Sexul: masculin

Judecător la Curtea Supremă din decembrie 2015. Fost vicepreședinte al administrației judiciare din provincia Khorasanul de Sud, însărcinat cu prevenirea criminalității. Pe lângă recunoașterea de către acesta, în iunie 2011, a 140 de execuții pentru infracțiuni pasibile de condamnarea la moarte desfășurate în perioada martie 2010-martie 2011, în aceeași perioadă se pare că au avut loc în secret în această provincie alte circa 100 de execuții, fără ca acestea să fie aduse la cunoștința familiilor sau avocaților. Prin urmare, acesta a fost complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la un număr ridicat al sentințelor de condamnare la moarte.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Locul nașterii: Mashad (Iran)

Data nașterii: 1952

Sexul: masculin

Președinte al «Imam Khomeini Relief Foundation» (din iulie 2019). Fost custode adjunct al altarului Imamului Reza. Fost funcționar al Tribunalului special pentru personalul administrativ. Fost ministru al justiției între 2009 și 2013. În timpul mandatului său de ministru al justiției, condițiile în închisorile iraniene s-au degradat, ajungând mult sub standardele internaționale acceptate, iar relele tratamente ale deținuților au avut o largă răspândire. În plus, a jucat un rol‐cheie în amenințarea și hărțuirea diasporei iraniene, prin anunțarea înființării unei instanțe speciale care să se ocupe în mod exclusiv de iranienii care trăiesc în afara țării. De asemenea, a prezidat asupra unei creșteri acute a numărului de execuții în Iran, inclusiv execuții secrete neanunțate de guvern și execuții pentru infracțiuni legate de droguri.

10.10.2011

60.

Doctor HOSSEINI Mohammad (alias: Doctor HOSSEYNI Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed și Sayyid)

Locul nașterii: Rafsanjan, Kerman

Data nașterii: 1961

Sexul: masculin

Consilier al fostului președinte Mahmoud Ahmadinejad și purtător de cuvânt al YEKTA, o grupare politică radicală. Ministrul Culturii și Orientării Islamice (2009‐2013). Fost membru al IRGC, a fost complice la represiunea împotriva jurnaliștilor.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Locul nașterii: Isfahan (Iran)

Data nașterii: 1956

Sexul: masculin

Reprezentant al Biroului Politic Ideologic-al comandantului-șef al forțelor armate iraniene (din 2018). Fost consilier în materie de jurisprudență a Curții supreme în cadrul IRGC. Șeful organizației pentru publicații privind rolul clerului în timp de război. Fost ministru al informațiilor (2009-2013). Pe durata conducerii sale, Ministerul Informațiilor a continuat practicile larg răspândite de detenție arbitrară și persecutare a protestatarilor și a disidenților. Ministerul Informațiilor conduce secția 209 a închisorii Evin, în care au fost deținuți numeroși militanți pentru activitățile lor pașnice împotriva guvernului aflat la putere. Anchetatorii din Ministerul Informațiilor au supus prizonierii secției 209 la agresiuni fizice și la abuzuri psihice și sexuale.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Locul nașterii: Dezful (Iran)

Data nașterii: 22 iulie 1959

Sexul: masculin

Membru al Consiliului suprem privind spațiul cibernetic și al Consiliului privind revoluția culturală. Fostul șef al Societății de Radiodifuziune și Televiziune a Republicii Iran (IRIB) până în noiembrie 2014. În timpul mandatului său la IRIB, a răspuns de toate deciziile privind programarea. IRIB a difuzat mărturisiri făcute sub presiune ale unor deținuți, precum și o serie de procese-simulacru în august 2009 și în decembrie 2011. Acestea constituie o încălcare clară a dispozițiilor internaționale privind un proces echitabil și dreptul la respectarea garanțiilor procedurale.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Locul nașterii: Maragheh (Iran)

Data nașterii: 1957

Sexul: masculin

Membru al Consiliului suprem privind spațiul cibernetic. Membru al Consiliului Municipal din Teheran. Fost ministru al informațiilor și comunicațiilor (2009‐2012).

În calitate de ministru al informațiilor, a fost unul dintre funcționarii de rang înalt responsabili cu cenzurarea și controlul activităților de pe internet, precum și al tuturor celorlalte tipuri de comunicații (în special telefoanele mobile). În cursul interogării deținuților politici, persoanele care realizează interogatoriile utilizează datele cu caracter personal, e-mailurile și comunicațiile acestora. În mai multe rânduri, începând de la alegerile prezidențiale din 2009 și în cursul demonstrațiilor stradale, liniile de telefonie mobilă și de mesagerie-text au fost întrerupte, canalele de televiziune prin satelit au fost bruiate, internetul a fost suspendat local sau cel puțin viteza a fost redusă.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

Sexul: masculin

Șef al Departamentului teritoriului lărgit al Teheranului al Poliției Informatice, entitate înscrisă pe lista UE. În această calitate, acesta a anunțat o campanie de recrutare de hackeri guvernamentali, în scopul de a îmbunătăți controlul asupra informațiilor de pe internet și de a submina site‐urile «periculoase».

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Locul nașterii: Najaf (Irak)

Data nașterii: 1960 sau august 1961

Sexul: masculin

Numit șef al Consiliului Oportunităților la 29 decembrie 2018. Șeful procuraturii începând cu 2009. În această calitate, îi revine sarcina de a aproba orice pedeapsă în temeiul qisas (retribuție), al hodoud (crime împotriva lui Dumnezeu) și al ta'zirat (crime împotriva statului) și de a semna aceste pedepse. Printre acestea se numără sentințe prin care s‐a dispus pedeapsa cu moartea, flagelări și amputări. În acest context, a semnat personal numeroase sentințe constând în pedeapsa cu moartea, încălcând astfel standardele internaționale, inclusiv lapidări, execuții prin spânzurare, execuții ale unor minori, precum și execuții publice, cum ar fi cele în cazul cărora deținuții au fost spânzurați de poduri în fața unor mulțimi de mii de oameni. Prin urmare, acesta a contribuit la un număr ridicat de execuții. A permis, de asemenea, sentințe constând în pedepse corporale, precum amputări și picurarea de acid în ochii condamnatului. De la preluarea funcției de către Sadeq Larijani, numărul arestărilor arbitrare ale deținuților politici, ale apărătorilor drepturilor omului și ale membrilor minorităților a crescut în mod semnificativ. Sadeq Larijani este de asemenea responsabil de eșecurile sistematice din procesele judiciare iraniene de a respecta dreptul la un proces echitabil.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Sexul: masculin

Face parte din cercul apropiat al Liderului Suprem, fiind unul dintre cei responsabili de planificarea suprimării protestelor, care a fost pusă în aplicare începând din 2009, și asociat cu cei responsabili de reprimarea protestelor.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Sexul: masculin

Reprezentant al Ghidului în cadrul Pasdaran începând din 1995, după o întreagă carieră în sânul instituției militare, mai exact în cadrul serviciilor de informații ale Pasdaran. Această funcție oficială îi conferă rolul de canal de transmisie indispensabil între ordinele provenind de la Biroul Ghidului și aparatul de represiune al Pasdaran.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Locul nașterii: Dezful (Iran)

Data nașterii: 1954

Sexul: masculin

Secretar general al Fundației Mondiale a Holocaustului, instituită în cadrul Conferinței Internaționale pentru Revizuirea Viziunii Globale asupra Holocaustului din 2006, pentru organizarea căreia Ramin a fost responsabil în numele Guvernului iranian. Principalul responsabil de cenzură, în calitate de ministru adjunct însărcinat cu presa până în decembrie 2013, fiind direct responsabil de închiderea a numeroase organe de presă reformatoare (Etemad, Etemad‐e Melli, Shargh etc.), de închiderea Sindicatului Independent al Presei, precum și de acțiuni de intimidare sau de arestarea unor jurnaliști.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Locul nașterii: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) – (Iran)

Data nașterii: 1967

Sexul: masculin

Până în noiembrie 2019, director al sucursalei din Teheran a Fundației Astan Qods Razavi. Fost primar al celui de al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashad, în care au loc cu regularitate execuții publice. Fost ministru adjunct al internelor însărcinat cu afacerile politice, numit în 2009. În această calitate, a fost responsabil pentru conducerea represiunii împotriva persoanelor care s-au exprimat în apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare. Numit ulterior șef al Comitetului Electoral Iranian pentru alegerile parlamentare din 2012 și pentru alegerile prezidențiale din 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

Sexul: masculin

Șef adjunct al Inspectoratului pentru afaceri juridice și inspecție publică din Ministerul Justiției din Teheran. Fost procuror al Karaj. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de instrumentarea unor procese în care s-a pronunțat pedeapsa cu moartea. Pe parcursul mandatului său de procuror, numărul execuțiilor în regiunea Karaj a fost ridicată.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

Sexul: masculin

Procuror adjunct al provinciei Karaj, regiunea Alborz. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de implicare în executarea unui minor.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Sexul: masculin

Din 2011, șef al Serviciului de informații al Ministerului Apărării; între noiembrie 2009 și martie 2011: comandantul Serviciului de informații din Pasdaran; între martie 2008 și noiembrie 2009: comandant adjunct al Serviciului de informații din Pasdaran; între aprilie 2006 și martie 2008: Șef al Serviciului de protecție și informații din Pasdaran. Implicat în reprimarea libertății de exprimare, inclusiv prin asocierea cu cei responsabili de arestarea bloggerilor/jurnaliștilor în 2004, și se relatează că ar fi avut un rol în reprimarea protestelor postelectorale din 2009.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Sexul: masculin

Colonel și adjunct al Serviciului de Informații Tehnice și Cibernetice al IRGC și responsabil de centrul de analiză și de luptă împotriva criminalității organizate din cadrul Pasdaran. Responsabil de arestarea și torturarea unor autori de bloguri/jurnaliști.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Data nașterii: 1967

Sexul: masculin

Consultant al Tribunalului Disciplinar pentru Judecători din 2012. Membru al «Comitetului pentru stabilirea conținutului penal de pe internet», organ responsabil de cenzura site-urilor internet și a platformelor de comunicare socială. Fost șef al urmăririi penale speciale pentru criminalitatea informatică între 2007 și 2012. A fost responsabil de reprimarea libertății de exprimare, inclusiv prin arestarea, deținerea și punerea sub acuzare a bloggerilor și a jurnaliștilor. Persoanele arestate sub suspiciunea de infracțiuni cibernetice au fost maltratate și supuse unui proces judiciar incorect.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

Sexul: masculin

Judecător al unui tribunal ordinar din nordul Teheranului. Fost supervizor al Parchetului din Teheran. Adjunct al șefului Biroului pentru Probleme legate de Închisori al provinciei Teheran. Fost adjunct al procurorului din Teheran până în 2013. A condus centrul de urmărire penală de la Evin. A fost responsabil de refuzarea drepturilor, inclusiv a vizitelor și a altor drepturi ale deținuților, în cazul apărătorilor drepturilor omului și al deținuților politici.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Sexul: masculin

Fost director al închisorii din Evin, numit la jumătatea anului 2012. În perioada în care a ocupat această funcție, condițiile carcerale s-au deteriorat și rapoartele au indicat o intensificare a relelor tratamente aplicate deținuților. În octombrie 2012, nouă deținuți-femei au intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva încălcării drepturilor lor și a tratamentului violent aplicat de gardienii închisorii.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Sexul: masculin

Judecător la Tribunalul Revoluționar din Ahwaz, secția 4, a pronunțat condamnări la moarte în cazul a patru prizonieri politici arabi, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al‐Rahman Heidarian (trei frați) și Ali Sharifi. Aceștia au fost arestați, torturați și spânzurați fără respectarea garanțiilor procedurale. Aceste cauze și lipsa respectării garanțiilor procedurale au fost evidențiate într-un raport din 13 septembrie 2012 al raportorului special al ONU privind drepturile omului în Iran, în raportul Secretarului General al ONU privind Iranul din 22 august 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher

Sexul: masculin

Judecător la Tribunalul Revoluționar din Ahwaz, secția 2, a pronunțat condamnări la moarte în cazul a cinci arabi din Ahwaz, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, la 17 martie 2012 pentru «activități împotriva securității naționale» și «atitudine dușmănoasă față de Dumnezeu». Aceste sentințe au fost confirmate de Curtea Supremă iraniană la 9 ianuarie 2013. Cei cinci au fost ținuți în arest fără punere sub acuzare timp de peste un an, au fost torturați și au primit sentințe fără respectarea garanțiilor procedurale.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

Locul nașterii: Teheran

Data nașterii: aproximativ 1963

Reședință: Teheran

Sexul: masculin

Fost membru al Consiliului suprem privind spațiul cibernetic. Fost președinte al Societății de Radiodifuziune și Televiziune a Republicii Islamice Iran (IRIB) (2014‐2016). Fost președinte al IRIB World Service și Press TV, responsabil pentru toate deciziile legate de programare. Strâns asociat aparatului de securitate al statului. Sub conducerea lui, Press TV, împreună cu IRIB, a colaborat cu serviciile de securitate iraniene și cu procurorii pentru a difuza mărturii forțate ale deținuților, inclusiv aceea a jurnalistului și realizatorului de film iraniano-canadian Maziar Bahari, în cadrul programului săptămânal «Iranul azi». Autoritatea independentă de reglementare a media OFCOM a amendat Press TV în UK cu 100 000 GBP pentru difuzarea mărturiei lui Bahari în 2011, mărturie filmată în închisoare, obținută prin constrângerea lui Bahari. Prin urmare, Sarafraz este asociat încălcării dreptului la respectarea garanțiilor procedurale și la un proces echitabil.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

Sexul: masculin

În calitatea de procuror al provinciei Mazandaran, Jafari a recomandat impunerea pedepsei cu moartea în cazurile de a căror urmărire s-a ocupat, ceea ce a condus la numeroase execuții, inclusiv execuții publice și în circumstanțe în care impunerea pedepsei cu moartea contravine drepturilor omului recunoscute la nivel internațional, inclusiv deoarece este o pedeapsă disproporționată și excesivă. De asemenea, Jafari a fost responsabil de arestări ilegale și încălcări ale drepturilor deținuților Baha'i de la arestul inițial la menținerea lor în celule de izolare în Centrul de detenție al serviciului de informații.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Locul nașterii: Hamedan

Data nașterii: aproximativ 1973

Reședință: Teheran

Loc de muncă: sediul Press TV, Teheran

Sexul: masculin

Directorul serviciului de știri al Press TV. Fost producător principal la Press TV.

Răspunzător de producerea și difuzarea unor mărturii forțate ale deținuților, inclusiv jurnaliști, activiști politici, persoane aparținând minorităților kurdă și arabă, încălcând drepturile recunoscute internațional la un proces echitabil și la respectarea garanțiilor procedurale. Autoritatea independentă de reglementare a media, OFCOM, a amendat Press TV în UK cu 100 000 GBP pentru difuzarea mărturiei jurnalistului și realizatorului de film iraniano‐canadian Maziar Bahari în 2011, mărturie filmată în închisoare, obținută prin constrângerea lui Bahari. ONG‐urile au raportat și alte ocazii în care Press TV a difuzat mărturii forțate. Prin urmare, Emadi este asociat încălcării dreptului la respectarea garanțiilor procedurale și la un proces echitabil.

12.3.2013

85.

HAMLBAR Rahim

Sexul: masculin

Judecător la Tribunalul Revoluționar din Tabriz, secția 1. Răspunzător pentru sentințe grele împotriva minorității etnice azere și a activiștilor pentru drepturile lucrătorilor, pe care i-a acuzat de spionaj, acte împotriva securității naționale, propagandă împotriva regimului iranian și insultarea liderului iranian. Un caz cu vizibilitate ridicată a implicat 20 de lucrători voluntari care și-au adus ajutorul după cutremur (în urma cutremurului din Iran din august 2012) și care au primit sentințe privative de libertate pentru încercările lor de ajutorare a victimelor cutremurului. Tribunalul a stabilit că lucrătorii s-au făcut vinovați de «colaborare în adunare și coluziune în vederea comiterii de infracțiuni împotriva securității naționale».

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Sexul: masculin

Fost șef al Procuraturii Revoluționare din Shiraz. Răspunzător de arestări ilegale și de rele tratamente aplicate unor activiști politici, jurnaliști, apărători ai drepturilor omului, Baha'i și prizonieri de conștiință, care au fost hărțuiți, torturați, interogați și care nu au avut acces la avocat și la respectarea garanțiilor procedurale. Musavi‐Tabar a semnat hotărâri judecătorești în celebrul centru de detenție nr. 100 (o închisoare pentru bărbați), inclusiv un ordin de detenție de trei ani în celulă de izolare pentru o femeie-deținut Baha'i pe nume Raha Sabet.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Șeful «Comisiei de stabilire a instanțelor conținutului infracțional».

Sexul: masculin

Director adjunct al supravegherii judiciare (începând cu 13 octombrie 2018). Fost șef al «Comisiei de stabilire a cazurilor cu conținut infracțional», o organizație guvernamentală însărcinată cu cenzura online și criminalitatea informatică. Sub conducerea sa, comisia a definit «criminalitatea informatică» printr-o serie de categorii vagi care incriminează crearea și publicarea de conținut considerat necorespunzător de către regim. El este răspunzător pentru reprimarea și blocarea a numeroase site‐uri ale opoziției, ziare electronice, bloguri, situri ale ONG‐urilor din domeniul drepturilor omului și Google și Gmail din septembrie 2012. Acesta și comisia au contribuit activ la moartea în detenție a bloggerului Sattar Beheshti în noiembrie 2012. Prin urmare comisia pe care o conduce este direct răspunzătoare pentru încălcările sistematice ale drepturilor omului, în special prin interzicerea și filtrarea site‐urilor internet pentru publicul larg și, uneori, prin suspendarea totală a accesului la internet.

12.3.2013”


8.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/38


DECIZIA (PESC) 2020/513 A CONSILIULUI

din 7 aprilie 2020

de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 16 octombrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1869 (1) prin care s-a instituit misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak).

(2)

La 15 octombrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1545 (2), prin care a modificat mandatul EUAM Irak și l-a prelungit până la 17 aprilie 2020.

(3)

În urma revizuirii strategice a EUAM Irak, Comitetul politic și de securitate (COPS) a recomandat modificarea și prelungirea mandatului EUAM Irak până la 30 aprilie 2022.

(4)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2017/1869 ar trebui să fie modificată în consecință.

(5)

EUAM Irak ar trebui să dispună de o celulă de proiect pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor. EUAM Irak ar trebui să coordoneze, să faciliteze și să furnizeze consultanță, după caz, pentru proiectele puse în aplicare de statele membre și statele terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de EUAM Irak și în sprijinul obiectivelor acesteia.

(6)

EUAM Irak se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2017/1869 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

Articolul 2

Obiective

Obiectivele strategice ale EUAM Irak sunt următoarele:

1.

să ofere consiliere și cunoștințe de specialitate autorităților irakiene la nivel strategic, în scopul identificării și definirii cerințelor pentru punerea în aplicare coerentă a aspectelor civile ale reformei sectorului de securitate din cadrul Strategiei naționale de securitate irakiene și al planurilor corespunzătoare;

2.

să analizeze, să evalueze și să identifice oportunități la nivel național, regional și provincial pentru o implicare suplimentară a Uniunii în sprijinul nevoilor reformei sectorului de securitate civilă;

3.

să informeze și să faciliteze planificarea și punerea în aplicare de către Uniune și statele membre; și

4.

să ofere asistență delegației Uniunii în ceea ce privește coordonarea sprijinului acordat de Uniune și de statele membre în domeniul reformei sectorului securității civile, asigurând coerența acțiunilor Uniunii.

Articolul 3

Sarcini

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 2, EUAM Irak îndeplinește sarcinile necesare în conformitate cu documentele de planificare ale acesteia.”

2.

La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Irak pentru perioada 16 octombrie 2017-17 octombrie 2018 este de 17 300 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Irak pentru perioada 18 octombrie 2018-17 aprilie 2020 este de 64 800 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Irak pentru perioada 18 aprilie 2020-30 aprilie 2022 este de 79 500 000 EUR.

Valoarea de referință financiară pentru orice perioadă ulterioară este hotărâtă de Consiliu.”

3.

Se introduce următorul articol:

Articolul 14a

Celula de proiect

(1)   EUAM Irak dispune de o celulă de proiect pentru identificarea și punerea în aplicare a proiectelor. EUAM Irak coordonează, facilitează și furnizează consultanță, după caz, pentru proiectele puse în aplicare de statele membre și statele terțe, sub responsabilitatea acestora și cu respectarea cadrului instituțional al Uniunii, în domenii legate de mandatul EUAM Irak și în sprijinul obiectivelor acesteia.

(2)   EUAM Irak este autorizată să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre sau a statelor terțe pentru a pune în aplicare proiecte identificate ca o completare coerentă a celorlalte acțiuni ale misiunii EUAM Irak, dacă proiectul:

(a)

este prevăzut în situația financiară aferentă prezentei decizii; sau

(b)

este integrat în situația financiară în cursul mandatului EUAM Irak prin intermediul unei modificări solicitate de șeful misiunii.

EUAM Irak încheie un acord cu statele respective, care acoperă în special procedurile specifice pentru soluționarea oricăror plângeri formulate de părți terțe cu privire la prejudiciile suferite în urma acțiunilor sau omisiunilor EUAM Irak în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective. Statele participante nu pot angaja în niciun caz răspunderea Uniunii sau a Înaltului Reprezentant pentru acțiunile sau omisiunile EUAM Irak în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective.

(3)   Contribuțiile financiare din partea statelor terțe pentru celula de proiect sunt supuse condiției acceptării de către COPS.”

4.

La articolul 17, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Aceasta se aplică până la 30 aprilie 2022.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 aprilie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decizia (PESC) 2017/1869 a Consiliului din 16 octombrie 2017 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (JO L 266, 17.10.2017, p. 12).

(2)  Decizia (PESC) 2018/1545 a Consiliului din 15 octombrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (JO L 259, 16.10.2018, p. 31).