ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 92

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
26 martie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/442 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/443 al Comisiei din 25 martie 2020 de autorizare a modificării specificațiilor alimentului nou extract de germeni de grâu (Triticum aestivum) bogat în spermidină în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei ( 1 )

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/444 al Comisiei din 25 martie 2020 de invalidare a facturilor emise de către Wuxi Suntech Power Co. Ltd, care a încălcat angajamentul abrogat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570

10

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

26.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/442 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2019

de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 111 alineatul (1) literele (a) și (c),

întrucât:

(1)

Modificările aduse de Regulamentul delegat (UE) 2019/981 al Comisiei (2) articolului 84 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei (3) au extins aplicarea abordării transparente de tip „look-through” la întreprinderile afiliate unei întreprinderi de asigurare sau de reasigurare care îndeplinesc anumite condiții. La alineatul (4) de la articolul respectiv, o trimitere eronată la articolul 84 alineatul (1) din regulament exceptează de la aplicarea abordării transparente de tip „look-through” anumite organisme de plasament colectiv sau investiții structurate ca fonduri care sunt, de asemenea, întreprinderi afiliate unei întreprinderi de asigurare sau de reasigurare. Cu toate acestea, organismele de plasament colectiv sau investițiile structurate ca fonduri ar trebui în mod implicit să facă obiectul abordării transparente de tip „look-through”.

(2)

În anexa X la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, secțiunea „Ponderi de risc pentru riscul de inundații” stabilește parametrii standard pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate de bază pentru riscul de inundații. Pentru a permite calcularea cerinței de capital de solvabilitate pentru riscul de inundații din regiunea Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, tabelul ar trebui să conțină câte un rând pentru fiecare dintre cele 124 de zone de risc din regiunea respectivă.

(3)

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare ar trebui să își poată calcula în orice moment cerința de capital pentru riscul de inundații. În acest scop și pentru a evita ca cerințele de capital referitoare la investițiile în organisme de plasament colectiv să subestimeze riscul real la care sunt expuse întreprinderile de asigurare și de reasigurare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2019/981.

(4)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/35 ar trebui rectificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2015/35 se rectifică după cum urmează:

1.

La articolul 84 alineatul (4), formula introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Alineatul (2) nu se aplică investițiilor în întreprinderi afiliate, altele decât investițiile pentru care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:”.

2.

În anexa X, tabelul din secțiunea „Ponderi de risc pentru riscul de inundații” se înlocuiește cu tabelul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 iulie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/981 al Comisiei din 8 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 161, 18.6.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, p. 1).


ANEXĂ

În anexa X, secțiunea „Ponderi de risc pentru riscul de inundații” se înlocuiește cu următorul text:

„Ponderi de risc pentru riscul de inundații

Zona/regiunea

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

RO

SI

SK

UK

1

0,1

0,3

1,3

2,0

0,6

1,5

1,9

8,0

0,6

0,4

1,3

1,3

1,5

1,3

2

0,1

1,0

2,8

1,8

1,6

0,8

1,1

2,4

4,2

0,1

2,0

1,2

1,0

0,5

3

0,5

0,5

0,0

1,8

0,5

0,5

1,1

1,2

4,9

0,1

1,3

0,8

0,8

1,5

4

0,0

3,5

2,6

1,8

0,4

1,5

0,5

0,8

0,5

1,7

2,6

2,7

3,8

7,8

5

0,9

3,8

0,2

1,8

0,9

2,5

0,3

1,6

0,3

0,8

2,0

0,6

0,2

10,5

6

4,0

0,5

0,1

3,3

1,5

1,3

0,2

2,0

0,1

0,7

0,7

1,1

0,3

5,8

7

0,4

0,5

0,1

1,3

1,4

0,5

0,7

4,8

0,3

2,4

0,7

1,8

1,5

1,3

8

0,2

1,0

0,5

1,3

1,6

0,3

1,3

0,0

1,0

1,0

11,9

1,5

1,5

3,3

9

0,5

2,8

0,3

4,2

1,7

1,0

0,6

0,0

1,2

0,8

0,7

0,9

1,5

1,3

10

1,0

 

0,8

3,0

0,5

1,3

1,3

0,0

3,4

2,5

0,7

0,1

0,0

2,3

11

0,2

 

0,1

3,0

1,1

1,8

1,4

4,8

0,8

1,0

2,0

1,7

0,0

6,0

12

0,3

 

0,7

3,0

1,6

2,0

0,4

0,0

0,1

2,0

3,3

 

0,0

0,0

13

0,3

 

0,4

1,5

1,6

0,8

6,1

2,4

0,2

2,6

2,0

 

0,5

4,3

14

0,5

 

0,2

3,8

1,5

0,8

1,1

0,4

1,4

2,2

2,0

 

0,0

2,8

15

0,9

 

0,2

4,5

2,7

0,3

0,3

2,0

3,2

1,2

1,3

 

0,2

7,0

16

0,4

 

0,0

1,3

2,5

0,3

1,1

2,4

2,3

0,0

2,0

 

2,1

2,0

17

1,4

 

0,1

2,8

4,5

1,3

2,2

0,0

0,4

1,8

3,3

 

1,1

1,5

18

2,6

 

2,5

1,8

1,1

2,3

1,3

0,8

0,6

1,3

4,0

 

1,3

1,5

19

3,6

 

0,8

2,5

1,8

4,5

0,4

0,8

4,9

1,4

3,3

 

0,9

2,0

20

2,2

 

0,9

2,0

2,3

2,0

0,0

0,0

4,8

1,8

0,7

 

0,3

2,8

21

0,5

 

7,5

2,0

1,7

0,8

1,6

3,2

3,1

0,0

0,7

 

2,8

3,0

22

1,6

 

4,2

5,0

1,5

0,3

0,3

0,0

2,8

1,3

3,3

 

2,7

2,5

23

1,0

 

0,8

1,5

1,6

0,5

0,3

1,6

0,3

0,7

4,6

 

0,1

3,3

24

3,6

 

0,8

3,3

2,1

2,0

1,0

1,6

4,0

1,4

2,0

 

0,0

1,3

25

1,8

 

7,5

1,5

2,0

2,3

0,7

3,2

 

3,1

3,3

 

 

4,0

26

0,8

 

5,8

1,8

2,2

2,5

1,1

1,6

 

0,2

2,0

 

 

5,5

27

2,0

 

3,3

 

3,1

4,3

1,2

3,2

 

0,8

1,3

 

 

8,5

28

2,4

 

2,5

 

1,1

2,8

0,5

3,2

 

3,6

2,0

 

 

3,0

29

0,7

 

3,3

 

2,9

2,3

0,3

0,0

 

5,9

4,0

 

 

1,3

30

4,4

 

 

 

1,7

0,8

3,0

0,8

 

0,8

0,7

 

 

1,3

31

2,0

 

 

 

1,3

0,3

1,6

4,8

 

0,6

3,3

 

 

2,0

32

3,3

 

 

 

1,1

1,8

1,3

4,8

 

0,1

2,6

 

 

2,5

33

0,9

 

 

 

2,0

1,0

2,8

1,6

 

5,9

1,3

 

 

0,3

34

4,6

 

 

 

2,2

0,3

1,7

2,4

 

9,8

1,3

 

 

3,5

35

1,5

 

 

 

1,4

3,0

0,7

0,0

 

7,3

4,6

 

 

3,0

36

0,3

 

 

 

1,8

2,3

0,7

2,4

 

0,5

2,0

 

 

2,8

37

0,4

 

 

 

2,6

2,5

2,0

1,2

 

2,2

7,9

 

 

2,8

38

4,4

 

 

 

2,6

3,3

1,4

6,4

 

7,3

2,0

 

 

3,3

39

1,2

 

 

 

0,8

1,0

1,7

2,4

 

10,6

1,3

 

 

3,5

40

0,4

 

 

 

1,0

0,8

1,7

1,2

 

5,4

2,6

 

 

1,8

41

0,2

 

 

 

3,9

0,3

1,4

6,4

 

0,0

1,3

 

 

2,5

42

0,3

 

 

 

4,2

0,3

0,7

1,2

 

0,7

 

 

 

0,0

43

0,1

 

 

 

1,2

2,0

0,4

0,8

 

1,7

 

 

 

3,0

44

0,2

 

 

 

1,5

3,8

1,9

0,8

 

3,1

 

 

 

7,5

45

0,6

 

 

 

0,8

3,5

1,7

1,6

 

0,3

 

 

 

2,8

46

0,1

 

 

 

1,1

2,0

0,8

4,8

 

2,8

 

 

 

1,0

47

0,1

 

 

 

0,7

4,5

2,3

3,2

 

1,1

 

 

 

19,5

48

1,5

 

 

 

3,6

2,5

0,2

0,4

 

5,6

 

 

 

0,5

49

0,1

 

 

 

2,1

0,3

2,5

1,6

 

2,2

 

 

 

3,0

50

2,4

 

 

 

1,9

3,3

0,9

3,6

 

3,0

 

 

 

5,8

51

2,8

 

 

 

1,0

2,0

1,1

0,8

 

1,1

 

 

 

3,3

52

0,4

 

 

 

2,2

4,3

0,6

3,2

 

2,1

 

 

 

0,0

53

0,3

 

 

 

1,2

6,0

0,4

0,4

 

0,3

 

 

 

2,0

54

0,0

 

 

 

2,8

0,3

1,0

0,0

 

0,1

 

 

 

2,5

55

0,1

 

 

 

3,5

1,0

1,2

0,8

 

0,2

 

 

 

0,0

56

0,1

 

 

 

1,9

0,8

0,7

4,8

 

4,9

 

 

 

4,0

57

0,1

 

 

 

4,8

1,5

1,0

0,0

 

4,9

 

 

 

3,8

58

0,3

 

 

 

3,3

0,3

1,3

0,0

 

2,3

 

 

 

1,0

59

0,9

 

 

 

2,4

3,8

0,9

0,8

 

4,6

 

 

 

1,8

60

0,1

 

 

 

 

1,3

1,0

0,0

 

7,0

 

 

 

2,0

61

0,1

 

 

 

 

3,3

0,5

0,4

 

0,1

 

 

 

10,0

62

0,1

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

0,9

 

 

 

13,3

63

0,1

 

 

 

 

4,0

0,7

0,0

 

0,9

 

 

 

2,8

64

0,4

 

 

 

 

3,0

0,9

0,8

 

1,7

 

 

 

2,8

65

1,1

 

 

 

 

1,5

1,2

4,0

 

3,0

 

 

 

0,8

66

0,5

 

 

 

 

0,5

0,8

1,6

 

0,1

 

 

 

8,5

67

0,9

 

 

 

 

0,3

4,3

2,4

 

2,9

 

 

 

1,0

68

0,0

 

 

 

 

1,5

2,9

3,2

 

4,6

 

 

 

6,0

69

0,0

 

 

 

 

0,5

1,6

1,2

 

4,6

 

 

 

4,3

70

0,0

 

 

 

 

1,3

1,5

0,8

 

8,8

 

 

 

3,3

71

0,0

 

 

 

 

0,8

1,9

0,0

 

1,9

 

 

 

2,0

72

0,0

 

 

 

 

3,5

1,4

1,6

 

1,2

 

 

 

2,0

73

0,0

 

 

 

 

1,0

0,9

1,2

 

2,2

 

 

 

2,0

74

0,0

 

 

 

 

0,5

0,5

3,2

 

1,6

 

 

 

6,8

75

0,0

 

 

 

 

1,0

6,2

6,4

 

8,8

 

 

 

1,5

76

0,0

 

 

 

 

0,8

1,1

1,2

 

0,1

 

 

 

4,5

77

0,1

 

 

 

 

0,5

1,3

2,4

 

0,3

 

 

 

1,3

78

 

 

 

 

 

1,0

1,2

1,6

 

0,6

 

 

 

2,0

79

 

 

 

 

 

3,0

0,7

1,6

 

1,6

 

 

 

3,8

80

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

1,5

 

 

 

2,5

81

 

 

 

 

 

2,3

0,5

1,2

 

0,1

 

 

 

2,8

82

 

 

 

 

 

3,0

2,5

0,0

 

12,6

 

 

 

2,0

83

 

 

 

 

 

1,3

0,7

0,0

 

3,9

 

 

 

5,5

84

 

 

 

 

 

0,5

2,7

3,2

 

0,1

 

 

 

0,8

85

 

 

 

 

 

1,3

2,0

0,0

 

0,8

 

 

 

1,3

86

 

 

 

 

 

0,3

0,8

0,8

 

2,1

 

 

 

2,5

87

 

 

 

 

 

1,0

0,3

1,2

 

0,9

 

 

 

2,0

88

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,8

 

2,4

 

 

 

2,8

89

 

 

 

 

 

1,5

0,9

1,6

 

1,9

 

 

 

1,5

90

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,0

 

0,1

 

 

 

4,5

91

 

 

 

 

 

0,5

1,0

0,0

 

0,2

 

 

 

6,5

92

 

 

 

 

 

2,5

6,1

1,2

 

0,1

 

 

 

1,5

93

 

 

 

 

 

5,0

1,4

 

 

0,2

 

 

 

1,5

94

 

 

 

 

 

0,8

5,0

 

 

0,1

 

 

 

3,5

95

 

 

 

 

 

2,0

1,1

 

 

1,2

 

 

 

2,8

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

1,0

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

2,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,8

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

2,0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5”


26.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/443 AL COMISIEI

din 25 martie 2020

de autorizare a modificării specificațiilor alimentului nou „extract de germeni de grâu (Triticum aestivum) bogat în spermidină” în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe piața Uniunii.

(2)

În temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (2) în care a fost stabilită o listă a Uniunii conținând alimentele noi autorizate.

(3)

În temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea și introducerea pe piața Uniunii a unui aliment nou, precum și cu privire la actualizarea listei Uniunii.

(4)

La 6 decembrie 2017, societatea TLL The Longevity Labs GmbH (denumită în continuare „solicitantul”) a informat Comisia în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (3) în legătură cu intenția sa de a introduce pe piață ca ingredient alimentar nou un extract de germeni de grâu (Triticum aestivum) bogat în spermidină. Prin urmare, extractul de germeni de grâu bogat în spermidină a fost inclus în lista de alimente noi a Uniunii.

(5)

La 6 august 2019, solicitantul a înaintat Comisiei o cerere de modificare a specificațiilor extractului de germeni de grâu bogat în spermidină în sensul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283. Solicitantul a cerut creșterea nivelului de cadaverină de la valoarea actuală de <0,1 μg/g la ≤16,0 μg/g.

(6)

Solicitantul justifică cererea prin indicarea faptului că modificarea este necesară pentru a reflecta nivelurile naturale de cadaverină de până la 16,0 μg/g care sunt detectabile prin metode analitice în germenii plantei Triticum aestivum. Nivelul de cadaverină autorizat în prezent de <0,1 μg/g în extractul de germeni de grâu bogat în spermidină reprezintă limita de detecție cu metoda analitică pe care solicitantul a inclus-o în mod eronat în notificarea inițială ca fiind limita din specificații pentru cadaverină și care a fost ulterior inclusă în lista Uniunii pentru acest aliment nou.

(7)

Cadaverina este o diamină care, împreună cu histamina, tiramina și putrescina aparțin clasei aminelor biogenice constituite în mod natural ca urmare a metabolismului bacterian al proteinelor.

(8)

Riscurile pentru sănătate ale aminelor biogenice au fost evaluate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) în 2011 (4). În avizul său științific, Autoritatea a menționat că, potrivit informațiilor analitice și datelor privind consumul de alimente din statele membre, cadaverina este prezentă într-o serie de produse alimentare (băuturi alcoolice, condimente, pește și produse din pește, carne, produse lactate, legume și produse pe bază de legume) la niveluri medii de până la 184 mg/kg de aliment, aportul zilnic ajungând până la 116,1 mg de cadaverină.

(9)

Având în vedere faptul că nivelurile maxime de cadaverină propuse pentru alimentul nou și că aportul care rezultă din acestea pe baza condițiilor de utilizare autorizate pentru alimentul nou vor fi de cel puțin 1 000 de ori mai mici decât aportul de cadaverină dintr-o dietă normală, Comisia consideră că modificările propuse pentru nivelurile de cadaverină în specificațiile extractului de germeni de grâu bogat în spermidină nu modifică considerentele legate de siguranță care au stat la baza autorizării alimentului nou și că o evaluare a siguranței cererii actuale de către Autoritate în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/2283 nu este necesară. Prin urmare, este adecvat să se modifice specificațiile alimentului nou „extract de germeni de grâu bogat în spermidină” la nivelul propus de solicitant pentru cadaverină.

(10)

Prin urmare, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 ar trebui modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Rubrica din lista cu alimente noi autorizate a Uniunii, astfel cum este prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2015/2283 și inclusă în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470, referitoare la alimentul nou „extract de germeni de grâu (Triticum aestivum) bogat în spermidină”, se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 72).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2011;9(10):2393.


ANEXĂ

În anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470, intrarea pentru „Extract de germeni de grâu (Triticum aestivum) bogat în spermidină” din tabelul 2 (Specificații) se înlocuiește cu următorul text:

Alimente noi autorizate

Specificații

Extract de germeni de grâu (Triticum aestivum) bogat în spermidină

Descriere/definiție:

Extractul de germeni de grâu bogat în spermidină se obține din germeni de grâu (Triticum aestivum) nefermentați și neîncolțiți, printr-un proces de extracție solid-lichid care vizează în mod specific, dar nu exclusiv, poliaminele.

Spermidină:[N-(3-aminopropil)butan-1,4-diamină]: 0,8-2,4 mg/g

Spermină: 0,4-1,2 mg/g

Triclorură de spermidină <0,1 μg/g

Putrescină: <0,3 mg/g

Cadaverină: ≤16,0 μg/g

Micotoxine:

Aflatoxine (total): <0,4 μg/kg

Criterii microbiologice:

Bacterii aerobe totale: <10 000 UFC/g

Drojdii și mucegaiuri: <100 UFC/g

Escherichia coli: <10 UFC/g

Salmonella: Absență/25g

Listeria monocytogenes: Absență/25g”


26.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/444 AL COMISIEI

din 25 martie 2020

de invalidare a facturilor emise de către Wuxi Suntech Power Co. Ltd, care a încălcat angajamentul abrogat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1), în special articolele 8 și 14,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (2), în special articolele 13 și 24,

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (3), în special articolul 3,

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (4), în special articolul 2,

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului și de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037 (5),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 (6),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570 al Comisiei din 15 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/366 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii și antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive (7),

întrucât:

A.   ANGAJAMENTUL ȘI ALTE MĂSURI

(1)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile în Uniune de module și de celule (denumite în continuare „produsul în cauză”) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC”). Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013, Consiliul a instituit, de asemenea, o taxă compensatorie definitivă la importurile în Uniune ale produsului în cauză.

(2)

Camera de Comerț a Chinei pentru Importul și Exportul de Mașini și Produse Electronice (denumită în continuare „CCCME”) a prezentat Comisiei un angajament de preț în numele unui grup de producători-exportatori, care includea și părțile lor afiliate. Prin Decizia 2013/423/UE (8), Comisia a acceptat respectivul angajament de preț în ceea ce privește taxa antidumping provizorie. În urma notificării unei versiuni modificate a angajamentului de preț de către un grup de producători-exportatori împreună cu CCCME, Comisia a confirmat, prin Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE (9), acceptarea angajamentului de preț, astfel cum a fost modificat, pentru perioada de aplicare a măsurilor antidumping și compensatorii definitive (denumit în continuare „angajamentul”). Angajamentul a fost acceptat, printre altele, pentru Wuxi Suntech Power Co. Ltd, încadrată la codul adițional TARIC: B796 (denumită în continuare „Wuxi Suntech”).

(3)

Comisia a adoptat, de asemenea, o decizie de clarificare a punerii în aplicare a angajamentului (10) și 15 regulamente de retragere a acceptării angajamentului pentru mai mulți producători-exportatori și, după caz, de invalidare a facturilor conforme cu angajamentul (11).

(4)

Prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2016/185 (12) și (UE) 2016/184 (13), Comisia a extins taxele antidumping și taxele compensatorii definitive asupra importurilor de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din RPC la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, cu excepția unui număr de producători veritabili.

(5)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367 (denumit în continuare „regulamentul antidumping de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor”), Comisia a extins taxa antidumping definitivă la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din RPC, în urma unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor și a încheierii anchetei de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (2) și, respectiv, al articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 (denumit în continuare „regulamentul antidumping de bază”).

(6)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 (denumit în continuare „regulamentul antisubvenție de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor”), Comisia a extins taxa compensatorie definitivă la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din RPC, în urma unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor și a încheierii anchetei de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 18 alineatul (2) și, respectiv, al articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037 (denumit în continuare „regulamentul antisubvenție de bază”).

(7)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570 (denumit în continuare „regulamentul de abrogare”), Comisia a abrogat angajamentul.

(8)

Prin avizele 2018/C 310/06 (14) și 2018/C 310/07 (15), Comisia a anunțat că taxa antidumping și taxa antisubvenție aplicate importurilor de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule), originare sau expediate din RPC, au expirat la 3 septembrie 2018.

B.   TERMENII ANGAJAMENTULUI

(9)

În conformitate cu termenii angajamentului, producătorii-exportatori au convenit, printre altele, să nu vândă produsul în cauză către primul client independent din Uniune sub un anumit preț minim de import (denumit în continuare „PMI”). PMI a fost supus unui mecanism de ajustare trimestrială în funcție de prețurile la vedere internaționale ale modulelor, astfel cum sunt raportate în baza de date Bloomberg.

(10)

De asemenea, producătorii-exportatori au convenit să vândă produsul în cauză numai prin vânzări directe. În scopul angajamentului, vânzarea directă a fost definită ca o vânzare către primul client independent din Uniune sau ca o vânzare prin intermediul unei părți afiliate din Uniune enumerate în angajament.

(11)

În termenii angajamentului au fost detaliate, de asemenea, obligațiile de raportare ale exportatorului către Comisie și a fost precizat faptul că neconformitatea cu aceste obligații constituie o încălcare a angajamentului.

(12)

Obligațiile de raportare prevăzute în angajament prevedeau ca fiecare exportator să prezinte Comisiei, printre altele, rapoarte trimestriale privind vânzările sale directe către clienți independenți din Uniune, vânzările sale către părți afiliate din Uniune, așa cum sunt înscrise în angajament, și vânzările de către părțile sale afiliate, așa cum sunt înscrise în angajament, către primul client independent din Uniune. Această obligație presupunea că datele prezentate în aceste rapoarte trimestriale trebuiau să fie complete și corecte și că tranzacțiile raportate trebuiau să respecte în totalitate termenii angajamentului. Raportarea revânzărilor în Uniune era o obligație specială atunci când produsul vizat era vândut primului client independent prin intermediul unui importator afiliat, așa cum este înscris în angajament. Aceste rapoarte constituiau singura modalitate prin care Comisia putea verifica dacă prețul de revânzare al importatorului afiliat către primul client independent era în conformitate cu PMI.

(13)

Potrivit angajamentului, fiecare producător-exportator era răspunzător, de asemenea, pentru încălcările comise de oricare dintre părțile sale afiliate, indiferent dacă erau sau nu enumerate în angajament.

(14)

În mod similar, producătorii-exportatori s-au angajat să consulte Comisia cu privire la orice dificultăți sau probleme tehnice sau de altă natură care ar putea apărea în cursul punerii în aplicare a angajamentului.

C.   ABROGAREA ANGAJAMENTULUI

(15)

Angajamentul a fost acceptat inițial de peste 120 de societăți/grupuri de societăți. Între timp, Comisia și-a retras acceptarea angajamentului pentru 19 societăți. În cazul a 17 dintre acestea s-a constatat încălcarea angajamentului, în timp ce celelalte două societăți aveau modele de afaceri care au făcut imposibilă monitorizarea respectării angajamentului. În plus, alte 16 societăți chineze s-au retras în mod voluntar din angajament.

(16)

Prin regulamentul de abrogare, Comisia a abrogat angajamentul și a introdus o taxă variabilă sub forma unui preț minim la import (denumit în continuare „PMI de tip taxă variabilă”). Acest PMI de tip taxă variabilă avea ca efect faptul că importurile eligibile cu o valoare declarată mai mare sau egală cu PMI nu erau supuse taxelor. În plus, autoritățile vamale urmau să perceapă taxele imediat dacă produsul este importat la un preț mai mic decât PMI de tip taxă variabilă. Regulamentul de abrogare a intrat în vigoare la 1 octombrie 2017 și se aplică ratione temporis doar importurilor care au avut loc la sau după data respectivă.

(17)

La data intrării în vigoare a regulamentului de abrogare, și anume la 1 octombrie 2017, Comisia continua să efectueze investigații cu privire la respectarea angajamentului pentru facturile conforme cu angajamentul emise înaintea datei menționate și considera oportună deschiderea unor noi anchete pentru facturile emise în timp ce angajamentul era încă în vigoare. În scopul acestor investigații, ar lua naștere o datorie vamală în momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație: (a) ori de câte ori se constată, în cazul importurilor facturate de societățile care fac obiectul angajamentului, neîndeplinirea uneia sau a mai multor condiții din angajament; sau (b) atunci când Comisia descoperă că angajamentul a fost încălcat prin intermediul unui regulament sau al unei decizii care se referă la anumite tranzacții și declară invalide facturile relevante conforme cu angajamentul. În mod similar, pot fi invalidate facturile emise înainte de 1 octombrie 2017 în temeiul vechiului regim, pe care s-au bazat importurile efectuate la sau după data de 1 octombrie 2017 ca fiind facturi comerciale.

(18)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1551 (16) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1329 (17), Comisia a invalidat facturile emise de către doi producători-exportatori care au încălcat angajamentul în timp ce acesta era încă în vigoare.

D.   MONITORIZAREA PRODUCĂTORILOR-EXPORTATORI

(19)

În temeiul articolului 8 alineatele (7) și (9) și al articolului 14 alineatul (7) din regulamentul antidumping de bază și în temeiul articolului 13 alineatele (7) și (9) și al articolului 24 alineatul (7) din regulamentul antisubvenție de bază, Comisia a luat cunoștință de dovezile prezentate de Wuxi Suntech autorităților vamale germane cu privire la respectarea angajamentului de către această societate. În plus, Comisia a analizat informațiile care i-au fost transmise de către Wuxi Suntech în cadrul obligațiilor de raportare ale acesteia.

(20)

Constatările menționate în considerentele 21-23 de mai jos abordează presupusele încălcări ale angajamentului de către Wuxi Suntech în timp ce acesta era încă în vigoare.

E.   MOTIVE PENTRU INVALIDAREA FACTURILOR CONFORME CU ANGAJAMENTUL

(21)

În perioada în care angajamentul era în vigoare, Wuxi Suntech avea trei importatori afiliați în Uniune, și anume Suntech Power Deutschland GmbH (denumit în continuare „Suntech Power Deutschland GmbH”) în Germania, Suntech Power Italy Co, Srl (denumit în continuare „Suntech Italy”) în Italia și Suntech Europe France (denumit în continuare „Suntech France”) în Franța. Aceste societăți sunt înscrise în angajament drept părți afiliate societății Wuxi Suntech. Wuxi Suntech nu a solicitat în niciun moment retragerea din angajament a acestor părți afiliate.

(22)

În 2018, în contextul cauzei C-226/18 (18), Comisia a luat la cunoștință faptul că mai multe facturi emise de Wuxi Suntech către Suntech Deutschland care datează din anul 2014 au fost prezentate pentru vămuire în Germania fără a fi fost vreodată raportate Comisiei drept revânzări în cadrul angajamentului, fapt ce a constituit o încălcare a dispozițiilor angajamentului astfel cum se descrie în considerentele 9 și 12 de mai sus.

(23)

În urma unei examinări detaliate desfășurate în cadrul sistemului său de monitorizare a angajamentelor, Comisia a identificat 28 de tranzacții realizate de Wuxi Suntech către Suntech Deutschland, două tranzacții realizate de Wuxi Suntech către Suntech Italy și opt tranzacții realizate de Wuxi Suntech către Suntech France care nu au fost raportate la nivelul revânzărilor (19), astfel cum este prevăzut în conformitate cu termenii angajamentului.

F.   FACTURILE RELEVANTE CONFORME CU ANGAJAMENTUL

(24)

Tranzacțiile de vânzare realizate de Wuxi Suntech cu încălcarea angajamentului (considerentele 21-23) sunt asociate cu următoarele facturi conforme cu angajamentul:

Numărul facturii comerciale de însoțire a mărfurilor care fac obiectul unui angajament

Data

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312-009

21.5.2014

0308001312-015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014

G.   OBSERVAȚII ÎN SCRIS ȘI AUDIERI

(25)

Părțile interesate au fost informate cu privire la constatări, în special intenția de a invalida facturile conforme cu angajamentul. Părțile interesate au avut posibilitatea de a fi audiate și de a prezenta observații, în temeiul articolului 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și al articolului 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază.

(26)

La 29 iulie 2019, 4 septembrie 2019, 26 septembrie 2019, 20 ianuarie 2020 și 3 martie 2020, Wuxi Suntech a prezentat observații scrise.

(27)

La 28 august 2019 și la 7 februarie 2020, au avut loc audieri cu serviciile Comisiei, în urma unei cereri din partea Wuxi Suntech.

(28)

Wuxi Suntech a susținut că, la 11 martie 2014, a avut loc un transfer de proprietate. Cu această ocazie, în urma unui plan de restructurare aprobat de o instanță intermediară chineză, Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co., Ltd, o filială a Shunfeng Photovoltaic International Limited (20), a achiziționat toate acțiunile Wuxi Suntech.

(29)

Potrivit Wuxi Suntech, această restructurare a acționariatului a eliminat societatea Suntech Power Holdings Co., Ltd (denumită în continuare „Suntech Holdings”) (21), în calitate de societate-mamă de cel mai înalt rang a Wuxi Suntech. Având în vedere că Suntech Holdings a fost, de asemenea, principalul proprietar al Suntech France, Suntech Deutschland și Suntech Italia, Wuxi Suntech susține că, începând cu 11 martie 2014, aceste societăți europene au încetat să mai fie legate de Wuxi Suntech. În consecință, din acel moment, Wuxi Suntech nu mai avea obligația de a raporta tranzacțiile în cauză ca revânzări în cadrul angajamentului. Wuxi Suntech susține că nu și-a încălcat obligațiile de raportare care îi revin în temeiul angajamentului.

(30)

De asemenea, Wuxi Suntech a susținut că a informat Comisia cu privire la acest transfer de proprietate. Astfel, Wuxi Suntech ar fi informat Comisia încă din decembrie 2013, prin intermediul juristului său, cu privire la modificarea iminentă a structurii societății. Această interpretare se bazează pe un e-mail din 6 ianuarie 2014 în care era menționată o comunicare din decembrie 2013 fără să fie furnizate informații suplimentare în această privință. Wuxi Suntech a afirmat în continuare că, la 22 mai 2014, printr-un răspuns la chestionarul privind modificarea denumirii, trimis de Comisie, Wuxi Suntech a informat Comisia că nu mai are legături cu cele trei societăți din Europa.

(31)

Mai mult, în opinia Wuxi Suntech, obligația sa de notificare, care figurează în clauza 5.16 a angajamentului, în ceea ce privește modificările aduse structurii sale corporative, a fost respectată în mod corespunzător în cea mai recentă prezentare de informații din 22 mai 2014.

(32)

Ca argument alternativ, Wuxi Suntech a susținut că Comisia nu poate să invalideze facturi conforme cu angajamentul și să dispună o pretinsă percepere retroactivă a taxelor asupra importurilor anterioare deja puse în liberă circulație. Potrivit Wuxi Suntech, perceperea retroactivă a taxelor antidumping și compensatorii fără să fi fost înregistrată și reinstituită, în prealabil, o taxă provizorie asupra acestor importuri ar constitui o încălcare a articolului 8 alineatele (1), (9) și (10) și a articolului 10 alineatul (5) din regulamentul antidumping de bază și a articolului 13 alineatele (1), (9) și (10) și a articolului 16 alineatul (5) din regulamentul antisubvenție de bază.

(33)

În cele din urmă, Wuxi Suntech a susținut că, chiar dacă Comisia ar putea să impună taxe retroactiv, dispozițiile generice de la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, de la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, de la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 și de la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366) au expirat și au fost revocate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570, ceea ce înseamnă că nu există nicio dispoziție legală care să permită în prezent invalidarea facturilor conforme cu angajamentul.

(34)

Comisia a analizat observațiile prezentate de producătorul-exportator, abordându-le în cele ce urmează.

(35)

În primul rând, Comisia a abordat afirmația conform căreia Suntech France, Suntech Deutschland și Suntech Italy nu mai erau părți afiliate ale Wuxi Suntech începând cu 11 martie 2014 și, prin urmare, societatea nu avea obligația de a raporta revânzările. În susținerea acestei afirmații, Wuxi Suntech a anexat o circulară din 21 martie 2014 (22), prin care Hong Kong Exchange and Clearing Limited și Stock Exchange of Hong Kong Limited (denumite în continuare „bursa HK”) au adus la cunoștința acționarilor societății Shunfeng Photovoltaic International Limited o propunere de „achiziționare de participații în capitalurile proprii în Wuxi Suntech” (denumită în continuare „achiziția”).

(36)

Potrivit acestei circulare, achiziția era condiționată de două acțiuni: a) să fie aprobată de instanța chineză, ceea ce s-a și întâmplat la 15 noiembrie 2013, și b) să fie aprobată de acționari în cadrul unei adunări generale care a avut loc la 7 aprilie 2014. Așa cum se arată în circulară, achiziția ar fi intrat în vigoare numai după votul acționarilor.

(37)

Circulara din 21 martie 2014 a fost adusă la cunoștința Comisiei pentru prima oară la 29 iulie 2019, ca anexa 5 la documentele prezentate de Wuxi Suntech la această dată. Confirmarea că adunarea generală a avut într-adevăr loc la 7 aprilie 2014 a fost adusă în atenția Comisiei mai târziu, după ce Comisia a solicitat acest lucru la audierea din 28 august 2019. Wuxi Suntech a prezentat dovezi cu data la care a avut loc adunarea acționarilor doar la 4 septembrie 2019, prin intermediul anexei 4 la un e-mail trimis de juristul Wuxi Suntech la aceeași dată.

(38)

Cu toate acestea, Comisia nu are obligația să monitorizeze din proprie inițiativă schimbările care au loc în structura corporativă a societăților care și-au asumat un angajament. De fapt, în clauzele 5.16 și 9.6 din angajament, se prevede clar că este obligația societății respective să informeze Comisia despre aceste schimbări și să respecte angajamentul până în momentul în care angajamentul propriu-zis este modificat astfel încât să cuprindă modificarea respectivă, și anume până când numele societăților afiliate anterior vor fi fost scoase din angajament.

(39)

Prin urmare, indiferent de data reală la care a avut loc achiziția, este în continuare esențial să se analizeze dacă Wuxi Suntech și-a îndeplinit obligațiile asumate prin clauzele 5.16 și 9.6 din angajament.

(40)

Comisia a observat mai întâi că a fost informată de faptul că Wuxi Suntech nu mai este afiliată cu Suntech France, Suntech Deutschland și Suntech Italy doar la 22 mai 2014. Așadar, cel puțin în ceea ce privește facturile din 13 martie 2014 și 21 mai 2014 nu încape nicio îndoială că a existat o încălcare a obligațiilor de raportare.

(41)

Comisia consideră că Wuxi Suntech avea în continuare obligații de raportare și în perioada de după 22 mai 2014. De fapt, cele trei societăți afiliate nu au fost niciodată retrase oficial din angajament. Prin urmare, Wuxi Suntech avea în continuare obligația să raporteze cu privire la aceste societăți până la data de 1 octombrie 2017.

(42)

Clauza 5.16 din angajament prevede că CCCME și societatea se angajează să notifice imediat Comisiei orice modificări aduse structurii sale corporative, care au loc în perioada de aplicare a angajamentului. Aceasta prevede, de asemenea, că societatea înțelege că astfel de schimbări pot atrage după sine necesitatea de a modifica anumite aspecte ale angajamentului.

(43)

Potrivit clauzei 9.6 din angajament, anexele sunt parte integrantă a angajamentului. Anexa IX din angajament în special, enumera în integralitate părțile afiliate ale exportatorilor în Uniune.

(44)

O interpretare combinată a acestor două dispoziții duce la concluzia că obligațiile juridice ale Wuxi Suntech față de angajament au rămas în vigoare până când societățile sale afiliate anterior din Uniune au fost eliminate din aceasta și o nouă anexă IX actualizată a intrat în vigoare. Numai din acel moment se schimbă situația juridică, iar societatea Wuxi Suntech este autorizată să înceteze raportarea revânzărilor. Această schimbare nu a avut niciodată loc.

(45)

Conform documentelor prezentate de Wuxi Suntech, pregătirile pentru achiziție au demarat în octombrie 2013 înainte ca Comisia să accepte oferta de angajament în stadiul ei definitiv, în decembrie 2013. Anterior, în iulie 2013, Wuxi Suntech – prin intermediul CCCME – își prezentase deja oferta de angajament semnată. Nu a modificat acea ofertă de angajament înainte ca Comisia să accepte oferta în stadiul ei definitiv. Cele trei societăți erau enumerate în ofertă ca fiind societăți afiliate și nu exista nicio mențiune privind vreo posibilă schimbare iminentă a structurii societății.

(46)

Acceptarea angajamentului a creat un canal direct, clar și dedicat de comunicare între exportatori și serviciile Comisiei în sensul obligațiilor specifice care decurgeau din angajament. Acest canal de comunicare consta într-o cutie poștală funcțională precizată în textul angajamentului (23), deși în textul angajamentului a fost stabilit ca opțiune și un contact direct cu funcționarul responsabil cu angajamentul. Wuxi Suntech cunoștea, așadar, faptul că orice comunicare referitoare la angajament trebuie să se facă prin intermediul cutiei poștale funcționale sau contactând direct funcționarul responsabil cu angajamentul. Cu toate acestea, Wuxi Suntech nu a utilizat niciodată aceste canale de comunicare pentru a menționa sau a informa Comisia cu privire la eventualele schimbări aduse structurii societății.

(47)

În loc de aceasta, Wuxi Suntech a deschis un nou canal de comunicare: societatea a afirmat că, încă din decembrie 2013, a contactat echipa Comisiei însărcinată cu anchetele antidumping și antisubvenție inițiale pentru a-i semnala din timp schimbările iminente ale structurii Wuxi Suntech. Wuxi Suntech nu a adus dovezi care să susțină această afirmație sau să dovedească ce fel de informații au fost schimbate, ci doar a menționat un e-mail din 6 ianuarie 2014 care făcea trimitere la comunicarea din decembrie 2013.

(48)

La 6 ianuarie 2014, Wuxi Suntech a trimis la cutia poștală funcțională dedicată creată pentru anchetele antidumping și antisubvenție inițiale (24) un e-mail pentru a solicita un „chestionar special/chestionar privind modificarea denumirii”. Serviciile Comisiei au răspuns trimițând Wuxi Suntech un chestionar privind „modificarea denumirii” adaptat, așa cum se procedează de obicei atunci când se solicită o modificare a denumirii. La 14 ianuarie 2014, Wuxi Suntech a furnizat apoi prin e-mail explicații suplimentare cu privire la modificarea structurii societății. E-mailul respectiv a fost urmat apoi, la 22 mai 2014, de un răspuns care conținea chestionarul privind „modificarea denumirii” completat. Chestionarul respectiv menționa pentru prima dată noua structură corporativă completă și clarifica faptul că cele trei foste societăți afiliate ale Wuxi Suntech din Uniune nu mai aveau legături cu aceasta.

(49)

În luna martie 2014, Wuxi Suntech a decis unilateral să nu mai raporteze Comisiei revânzările aferente Suntech France, Suntech Deutschland și Suntech Italy. Cu toate acestea, Wuxi Suntech nu a solicitat în niciun moment, prin niciunul dintre cele două canale de comunicare, scoaterea societăților din Europa din textul angajamentului.

(50)

Respectiva decizie unilaterală, fără ca cele trei societăți europene să fie scoase din angajament, a fost contrară termenilor angajamentului. Obligația legală prevăzută în clauza 5.16 din angajament a fost respectată numai atunci când societățile afiliate anterior din Uniunea Europeană au fost scoase din textul angajamentului. Până în acel moment, obligațiile de raportare ale Wuxi Suntech au continuat să fie în vigoare. Societăților care suferă modificări ale structurii corporative le revenea obligația să gestioneze riscurile contractuale și consecințele aferente acestor modificări. Sarcina de gestionare a acestora nu îi revenea Comisiei.

(51)

Finalizarea achiziției, data la care se presupune că a avut loc și consecințele asupra funcționării angajamentului sunt aspecte care trebuiau aduse la cunoștința Comisiei pentru a justifica o astfel de modificare a angajamentului. Până la luarea unei decizii de către Comisie cu privire la acceptarea modificării clauzelor angajamentului, Wuxi Suntech avea obligația să respecte aceste clauze, inclusiv raportarea în ceea ce privește societățile înscrise în angajament drept afiliate. Mai mult, în măsura în care achiziția a dat naștere nevoii de a modifica angajamentul, Wuxi Suntech era responsabilă cu inițierea modificării acestuia.

(52)

Prin urmare, Comisia a considerat că tranzacțiile dintre Wuxi Suntech și Suntech Deutschland, Suntech Italy și Suntech France, menționate în considerentul 23, ar fi trebuit să fie raportate la nivelul revânzărilor. Această neraportare a constituit o încălcare a angajamentului.

(53)

În orice caz, și doar cu ca argument în plus, ar fi trebuit să fie raportate cel puțin revânzările aferente facturilor emise înainte de 22 mai 2014, indiferent de data exactă la care a avut loc achiziția, deoarece sunt anterioare datei la care societatea a informat echipa responsabilă cu ancheta inițială că nu mai este afiliată celor trei societăți din Uniune. Prin urmare, prima afirmație a fost respinsă.

(54)

În ceea ce privește pretinsa retroactivitate a instituirii de măsuri, Comisia a observat că, în conformitate cu articolul 8 alineatul (10) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13 alineatul (10) din regulamentul antisubvenție de bază, o taxă provizorie poate fi instituită numai în cazul în care ancheta care a condus la angajament nu a fost finalizată. Aceste dispoziții nu se aplică însă într-un scenariu precum cel de față.

(55)

Prezentul caz se referă la suspendarea neplății temporare a taxelor antidumping și compensatorii, deoarece condițiile de continuare a neplății respective nu mai erau întrunite.

(56)

Comisia reamintește că, în conformitate cu Decizia 2013/423/UE, încălcările angajamentului ar putea viza anumite tranzacții (25). Aceste tranzacții care încalcă angajamentul s-au materializat în facturi care trebuie să fie invalidate de către Comisie, ceea ce permite autorităților vamale ale statelor membre să colecteze datoria vamală integrală. Acest lucru nu aduce atingere posibilității ca autoritățile vamale să perceapă aceste taxe independent de constatarea oficială a unei încălcări a angajamentului de către Comisie, pe baza normelor generale ale Regulamentelor de punere în aplicare 1238/2013 și 1239/2013.

(57)

Prin invalidare, Comisia notifică autorităților vamale din statele membre faptul că neperceperea temporară a taxelor antidumping și compensatorii aplicabile este suspendată și că taxele individuale trebuie să fie percepute pentru importurile în cauză. În aceste circumstanțe, taxele definitive instituite prin articolul 9 alineatul (4) din regulamentul antidumping de bază și articolul 14 alineatul (4) din regulamentul antisubvenție de bază produc efecte și sunt aplicabile.

(58)

Perceperea taxelor care ar fi trebuit să fie datorate de la bun început nu reprezintă o încălcare a principiului neretroactivității și, de altfel, nici o încălcare a principiului încrederii legitime: Wuxi Suntech a făcut obiectul unei cerințe de a nu încălca condițiile angajamentului, beneficiind, în schimb, de neperceperea temporară a taxelor antidumping și compensatorii. Deoarece nu a respectat aceste condiții, nu poate pretinde că a dobândit încredere legitimă pe baza unei situații care putea fi modificată în anumite circumstanțe. Argumentul privind pretinsa retroactivitate a fost respins.

(59)

În ultimul rând, Comisia a abordat afirmația potrivit căreia articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 și articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 au expirat și au fost revocate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570. În consecință, Wuxi Suntech a susținut că nu mai există niciun temei juridic care să permită în prezent invalidarea facturilor conforme cu angajamentul.

(60)

Comisia a explicat că încălcarea angajamentului a avut loc în perioada de aplicare a angajamentului.

(61)

Astfel cum s-a menționat în considerentul 17 de mai sus, conform considerentului 54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570: „Comisia continuă să efectueze anchete cu privire la respectarea angajamentului de preț și poate deschide noi anchete pentru mărfurile care au fost puse în liberă circulație în timp ce angajamentul de preț era încă în vigoare. În cazul acestor anchete, articolele 2 și 3 din Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2017/366 și (UE) 2017/367 constituie, în continuare, legislația aplicabilă. În special, se va institui o datorie vamală în momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație: (a) ori de câte ori se constată, în cazul importurilor facturate de societățile care fac obiectul angajamentului, neîndeplinirea uneia sau a mai multor condiții din angajament; sau (b) atunci când Comisia descoperă că angajamentul a fost încălcat prin intermediul unui regulament sau al unei decizii care se referă la anumite tranzacții și declară invalide facturile relevante conforme cu angajamentul. De asemenea, Comisia a considerat că, atunci când se constată că un producător-exportator a încălcat angajamentul, el nu ar trebui să beneficieze de PMI de tip taxă variabilă, chiar dacă respectivele constatări au loc după încetarea angajamentului de preț. În astfel de cazuri, PMI de tip taxă variabilă nu ar trebui să mai fie aplicabil. Comisia ar trebui să elimine apoi denumirile societății (societăților) respective din noua anexă VI și din noua anexă 5 prin intermediul aceluiași act juridic prin care se stabilește neconformitatea.”

(62)

În această privință, Comisia a arătat că îi revine competența de a invalida facturile conforme cu angajamentul în temeiul articolului 14 din regulamentul antidumping de bază și în temeiul articolului 24 din regulamentul antisubvenție de bază. În plus, regulamentul de punere în aplicare al Comisiei prin care sunt invalidate facturile indică doar consecința juridică a încălcării angajamentului, care decurge direct din articolul 8 din regulamentul antidumping de bază și din articolul 13 din regulamentul antisubvenție de bază. Aceste competențe sunt înregistrate din nou la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366, la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, precum și la articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 și la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013.

(63)

Întrucât încălcarea în cauză s-a manifestat la un moment anterior intrării în vigoare a regulamentului de abrogare, Comisia este în măsură să invalideze facturile conforme cu angajamentul în virtutea aplicării articolelor 8 și 14 din regulamentul antidumping de bază, a articolelor 13 și 24 din regulamentul antisubvenție de bază, a articolului 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, a articolului 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, a articolului 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 și a articolului 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366. Faptul că Comisia nu a luat cunoștință de această încălcare decât după abrogarea acestor dispoziții prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570 nu aduce atingere necesității de a aplica efectiv aceste norme și obligației de a invalida facturile începând cu momentul în care a avut loc încălcarea. Prin urmare, argumentul a fost respins.

H.   ÎNCĂLCAREA ANGAJAMENTULUI ȘI INSTITUIREA DE TAXE DEFINITIVE

(64)

În conformitate cu articolul 8 alineatele (7) și (9) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13 alineatele (7) și (9) din regulamentul antisubvenție de bază și în conformitate cu termenii angajamentului, Comisia a concluzionat că Wuxi Suntech a încălcat angajamentul în timp ce acesta era încă în vigoare.

(65)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 8 alineatele (7) și (9) și cu articolul 14 din regulamentul antidumping de bază, cu articolul 13 alineatele (7) și (9) și cu articolul 24 din regulamentul antisubvenție de bază, cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 și cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 în vigoare la momentul acceptării declarației vamale de punere în liberă circulație, facturile Wuxi Suntech enumerate în considerentul 24 sunt declarate invalide.

(66)

Autorităților vamale naționale le revine sarcina de a evalua dacă termenele de prescripție aplicabile au expirat în conformitate cu normele prevăzute la articolul 221 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (26) și la articolul 103 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (27). Normele respective fiind norme de fond, aplicarea lor ratione temporis depinde de data punerii în liberă circulație a mărfurilor (28).

(67)

Datoria vamală care ia naștere în momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație ar trebui recuperată și înregistrată în contabilitate de către autoritățile vamale naționale în conformitate cu articolele 218 și următoarele din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(68)

Comisia reamintește, de asemenea, că, în cazul în care au indicii că prețul prezentat pe o factură conformă cu angajamentul nu corespunde prețului plătit efectiv, autoritățile vamale din statele membre ar trebui să investigheze dacă a fost încălcată cerința de a include orice rabaturi în facturile conforme cu angajamentul sau dacă nu a fost respectat PMI.

(69)

În cazul în care ajung la concluzia că a avut loc o astfel de încălcare sau că PMI nu a fost respectat, autoritățile vamale din statele membre ar trebui să colecteze taxele în consecință.

(70)

Pe baza articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a facilita activitatea autorităților vamale din statele membre, Comisia ar trebui să transmită, în astfel de situații, textul confidențial al angajamentului și alte informații conexe, doar în scopul procedurilor naționale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Facturile conforme cu angajamentul care figurează în lista din anexa la prezentul regulament sunt declarate ca fiind invalide.

(2)   Se colectează taxele antidumping și taxele compensatorii datorate în momentul acceptării declarației vamale de punere în liberă circulație, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 și cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366, cu excepția cazului în care termenele de prescripție aplicabile au expirat în conformitate cu normele prevăzute la articolul 221 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (29) și la articolul 103 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (30).

Articolul 2

(1)   În cazul în care autoritățile vamale ale statelor membre au indicații potrivit cărora prețul indicat pe o factură conformă cu angajamentul, în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, al articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, al articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 și al articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366, emisă de Wuxi Suntech Power Co. Ltd înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, nu corespunde prețului plătit și, prin urmare, este posibil ca societatea respectivă să fi încălcat angajamentul, autoritățile vamale pot, dacă este necesar în scopul desfășurării procedurilor naționale, să solicite Comisiei o copie a angajamentului și alte informații pentru a verifica prețul minim de import aplicabil la data la care a fost emisă factura conformă cu angajamentul.

(2)   Dacă verificarea menționată la alineatul (1) arată că în factura comercială nu au fost incluse reducerile și rabaturile, se colectează taxele datorate în consecință, în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, al articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, al articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 și al articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366.

(3)   Informațiile în conformitate cu alineatul (1) pot fi utilizate numai în scopul impunerii taxelor datorate în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013, al articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, al articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 și al articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366. În acest context, autoritățile vamale din statele membre pot furniza aceste informații debitorului taxelor respective numai în scopul protejării drepturilor sale la apărare. Aceste informații nu pot fi în niciun caz comunicate unor terțe părți.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176, 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 325, 5.12.2013, p. 1.

(4)  JO L 325, 5.12.2013, p. 66.

(5)  JO L 56, 3.3.2017, p. 1.

(6)  JO L 56, 3.3.2017, p. 131.

(7)  JO L 238, 16.9.2017, p. 22.

(8)  Decizia 2013/423/UE a Comisiei din 2 august 2013 de acceptare a unui angajament oferit în legătură cu procedura antidumping privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (celule și plachete) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 209, 3.8.2013, p. 26).

(9)  Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE a Comisiei din 4 decembrie 2013 de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive (JO L 325, 5.12.2013, p. 214).

(10)  JO L 270, 11.9.2014, p. 6.

(11)  Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2015/866 (JO L 139, 5.6.2015, p. 30), (UE) 2015/1403 (JO L 218, 19.8.2015, p. 1), (UE) 2015/2018 (JO L 295, 12.11.2015, p. 23), (UE) 2016/115 (JO L 23, 29.1.2016, p. 47), (UE) 2016/1045 (JO L 170, 29.6.2016, p. 5), (UE) 2016/1382 (JO L 222, 17.8.2016, p. 10), (UE) 2016/1402 (JO L 228, 23.8.2016, p. 16), (UE) 2016/1998 (JO L 308, 16.11.2016, p. 8), (UE) 2016/2146 (JO L 333, 8.12.2016, p. 4), (UE) 2017/454 (JO L 71, 16.3.2017, p. 5) și (UE) 2017/941 (JO L 142, 2.6.2017, p. 43), (UE) 2017/1408 (JO L 201, 2.8.2017, p. 3), (UE) 2017/1497 (JO L 218, 24.8.2017, p. 10), (UE) 2017/1524 (JO L 230, 6.9.2017, p. 11), (UE) 2017/1589 (JO L 241, 20.9.2017, p. 21) ale Comisiei de retragere a acceptării angajamentului pentru mai mulți producători-exportatori.

(12)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185 al Comisiei din 11 februarie 2016 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză prin importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan (JO L 37, 12.2.2016, p. 76).

(13)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 al Comisiei din 11 februarie 2016 de extindere a aplicării taxei compensatorii definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan (JO L 37, 12.2.2016, p. 56).

(14)  JO C 310, 3.9.2018, p. 4.

(15)  JO C 310, 3.9.2018, p. 5.

(16)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1551 al Comisiei din 16 octombrie 2018 de invalidare a facturilor emise de către doi producători-exportatori care au încălcat angajamentul abrogat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570 (JO L 260, 17.10.2018, p. 8).

(17)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1329 al Comisiei din 6 august 2019 de invalidare a facturilor emise de către Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd, care a încălcat angajamentul abrogat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570 (JO L 207, 7.8.2019, p. 12).

(18)  EU:C:2019:440.

(19)  Potrivit angajamentului, o „factură de revânzare” este definită ca fiind o factură de vânzare emisă către primul client independent din Uniune de către o parte afiliată din Uniune pentru produsul vizat sau produsul în cauză (partea 1, Definiții).

(20)  Denumită în prezent Shunfeng International Clean Energy Limited (denumită în continuare „SFCE”).

(21)  Împreună cu filiala sa 100 %, Power Solar System Co.Ltd.

(22)  Documentul anexat ca anexa 5 la informațiile transmise de Wuxi Suntech la 29 iulie 2019.

(23)  Cutia poștală funcțională respectivă fiind „TRADE-UT-HELPDESK@ec.europa.eu”.

(24)  Cutiile poștale funcționale „TRADE-SOLAR-DUMPING@ec.europa.eu” și „TRADE-SOLAR-SUBSIDY@ec.europa.eu” au fost comunicate tuturor părților în avizele de deschidere referitoare la anchetele respective.

(25)  Decizia 2013/423/UE a Comisiei din 2 august 2013 de acceptare a unui angajament oferit în legătură cu procedura antidumping privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (celule și plachete) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 209, 3.8.2013, p. 26), considerentele 14 și 15.

(26)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

(27)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(28)  Hotărârea din 23 februarie 2006, Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, punctul 41.

(29)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

(30)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).


ANEXĂ

Lista facturilor conforme cu angajamentul emise de Wuxi Suntech Power Co. Ltd care sunt declarate ca fiind invalide:

Numărul facturii comerciale de însoțire a mărfurilor care fac obiectul unui angajament

Data

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312-009

21.5.2014

0308001312-015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014