ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 179I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
3 iulie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1135 a Consiliului European din 2 iulie 2019 de alegere a președintelui Consiliului European

1

 

*

Decizia (UE) 2019/1136 a Consiliului European din 2 iulie 2019 de formulare a unei propuneri către Parlamentul European privind un candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene

2

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

3.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 179/1


DECIZIA (UE) 2019/1135 A CONSILIULUI EUROPEAN

din 2 iulie 2019

de alegere a președintelui Consiliului European

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15 alineatul (5),

întrucât:

(1)

La 30 noiembrie 2019, mandatul actualului președinte al Consiliului European, domnul Donald TUSK, se va încheia.

(2)

Prin urmare, ar trebui ales un nou președinte al Consiliului European,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se alege domnul Charles MICHEL în calitatea de președinte al Consiliului European pentru perioada 1 decembrie 2019-31 mai 2022.

Articolul 2

Prezenta decizie se notifică domnului Charles MICHEL de către secretarul general al Consiliului.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 iulie 2019.

Pentru Consiliul European

Președintele

D. TUSK


3.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 179/2


DECIZIA (UE) 2019/1136 A CONSILIULUI EUROPEAN

din 2 iulie 2019

de formulare a unei propuneri către Parlamentul European privind un candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 17 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Articolul 17 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană dispune că, ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European și după ce a procedat la consultările necesare, Consiliul European propune Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene.

(2)

Alegerile pentru Parlamentul European s-au desfășurat în perioada 23–26 mai 2019, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2018/767 a Consiliului (1).

(3)

În conformitate cu Declarația nr. 11 anexată la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului European au efectuat consultările necesare.

(4)

Prin urmare, ar trebui propus Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se propune Parlamentului European doamna Ursula VON DER LEYEN în calitatea de candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie se transmite Parlamentului European.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 iulie 2019.

Pentru Consiliul European

Președintele

D. TUSK


(1)  Decizia (UE, Euratom) 2018/767 a Consiliului din 22 mai 2018 de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (JO L 129, 25.5.2018, p. 76).