ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 215

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
23 august 2018


Cuprins

 

III   Alte acte

Pagina

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 216/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1154]

1

 

*

Decizia nr. 217/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1155]

3

 

*

Decizia nr. 218/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1156]

4

 

*

Decizia nr. 219/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) și a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1157]

5

 

*

Decizia nr. 220/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1158]

7

 

*

Decizia nr. 221/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1159]

8

 

*

Decizia nr. 222/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1160]

10

 

*

Decizia nr. 223/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1161]

12

 

*

Decizia nr. 224/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1162]

14

 

*

Decizia nr. 225/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1163]

15

 

*

Decizia nr. 226/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1164]

17

 

*

Decizia nr. 227/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1165]

18

 

*

Decizia nr. 228/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1166]

19

 

*

Decizia nr. 229/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1167]

21

 

*

Decizia nr. 230/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1168]

22

 

*

Decizia nr. 231/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1169]

24

 

*

Decizia nr. 232/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1170]

26

 

*

Decizia nr. 233/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1171]

28

 

*

Decizia nr. 234/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1172]

30

 

*

Decizia nr. 235/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1173]

32

 

*

Decizia nr. 236/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1174]

33

 

*

Decizia nr. 237/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1175]

35

 

*

Decizia nr. 238/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1176]

37

 

*

Decizia nr. 239/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1177]

38

 

*

Decizia nr. 240/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1178]

39

 

*

Decizia nr. 241/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și a anexei X (Servicii în general) la Acordul privind SEE [2018/1179]

40

 

*

Decizia nr. 242/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) la Acordul privind SEE [2018/1180]

41

 

*

Decizia nr. 245/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1181]

42

 

*

Decizia nr. 246/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1182]

43

 

*

Decizia nr. 247/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1183]

44

 

*

Decizia nr. 248/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1184]

45

 

*

Decizia nr. 249/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1185]

46

 

*

Decizia nr. 250/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1186]

47

 

*

Decizia nr. 251/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1187]

49

 

*

Decizia nr. 252/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1188]

50

 

*

Decizia nr. 253/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul privind SEE [2018/1189]

51

 

*

Decizia nr. 254/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2018/1190]

52

 

*

Decizia nr. 255/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a Protocolului 47 (privind eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului cu produse vitivinicole) la Acordul privind SEE [2018/1191]

53

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


III Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/1


DECIZIA NR. 216/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1154]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1101 a Comisiei din 5 iulie 2016 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2004/558/CE în ceea ce privește statutul de regiune indemnă de rinotraheită infecțioasă bovină al landurilor Renania-Palatinat, Saarland și al unităților administrative Arnsberg, Detmold și Münster din Germania (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind animalele vii, altele decât peștii și animalele de acvacultură. Legislația privind aceste chestiuni nu se aplică Islandei, astfel cum se specifică la punctul 2 din partea introductivă a capitolului I din anexa I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Islandei.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind chestiunile veterinare. Legislația privind aceste chestiuni nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole se extinde și la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.

(4)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul I partea 4.2, la punctul 80 (Decizia 2004/558/CE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 D 1101: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1101 a Comisiei din 5 iulie 2016 (JO L 182, 7.7.2016, p. 51).”

Articolul 2

Textul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1101 în limba norvegiană, care urmează să fie publicat în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, este autentic.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data de 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 182, 7.7.2016, p. 51.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/3


DECIZIA NR. 217/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1155]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1235 a Comisiei din 26 iulie 2016 de autorizare a unui laborator din Republica Coreea să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind animalele vii, altele decât peștii și animalele de acvacultură. Legislația privind aceste chestiuni nu se aplică Islandei, astfel cum se specifică la punctul 2 din partea introductivă a capitolului I din anexa I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Islandei.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind chestiunile veterinare. Legislația privind aceste chestiuni nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole se extinde și la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.

(4)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul I partea 4.2, după punctul 101 [Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/423 a Comisiei] se introduce următorul punct:

„102.

32016 D 1235: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1235 a Comisiei din 26 iulie 2016 de autorizare a unui laborator din Republica Coreea să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici (JO L 202, 28.7.2016, p. 43).

Acest act nu se aplică Islandei.”

Articolul 2

Textul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1235 în limba norvegiană, care urmează să fie publicat în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, este autentic.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data de 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 202, 28.7.2016, p. 43.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/4


DECIZIA NR. 218/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1156]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1100 a Comisiei din 5 iulie 2016 de modificare a anexei la Decizia 2007/453/CE în ceea ce privește statutul privind ESB al statelor Costa Rica, Germania, Lituania, Namibia și Spania (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind chestiunile veterinare. Legislația privind aceste chestiuni nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole se extinde și la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.

(3)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul I partea 7.2, la punctul 49 (Decizia 2007/453/CE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 D 1100: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1100 a Comisiei din 5 iulie 2016 (JO L 182, 7.7.2016, p. 47).”

Articolul 2

Textele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1100 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 182, 7.7.2016, p. 47.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/5


DECIZIA NR. 219/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) și a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1157]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1918 a Comisiei din 22 octombrie 2015 de instituire a sistemului de asistență și cooperare administrativă („sistemul ACA”) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind chestiunile veterinare, hrana pentru animale și produsele alimentare. Legislația privind chestiunile veterinare, hrana pentru animale și produsele alimentare nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se extinde la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale aduse anexei I și în partea introductivă a capitolului XII din anexa II la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.

(3)

Prin urmare, anexele I și II la Acordul privind SEE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

În capitolul I partea 1.1, după punctul 11 [Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului] se introduce următorul punct:

„11a.

32015 D 1918: Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1918 a Comisiei din 22 octombrie 2015 de instituire a sistemului de asistență și cooperare administrativă („sistemul ACA”) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 280, 24.10.2015, p. 31).”

2.

În capitolul II, după punctul 31j [Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului] se introduce următorul punct:

„31ja.

32015 D 1918: Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1918 a Comisiei din 22 octombrie 2015 de instituire a sistemului de asistență și cooperare administrativă („sistemul ACA”) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 280, 24.10.2015, p. 31).”

Articolul 2

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XII, după punctul 54zzzi [Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului] se introduce următorul punct:

„54zzzia.

32015 D 1918: Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1918 a Comisiei din 22 octombrie 2015 de instituire a sistemului de asistență și cooperare administrativă („sistemul ACA”) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 280, 24.10.2015, p. 31).”

Articolul 3

Textele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1918 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data de 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 280, 24.10.2015, p. 31.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/7


DECIZIA NR. 220/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1158]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/842 al Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 167/2008 în ceea ce privește numele titularului autorizației și denumirea comercială a unui coccidiostatic (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind hrana pentru animale. Această legislație nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se extinde și la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.

(3)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul II, la punctul 1zzzzm [Regulamentul (CE) nr. 167/2008 al Comisiei] se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificat prin:

32016 R 0842: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/842 al Comisiei din 27 mai 2016 (JO L 141, 28.5.2016, p. 47).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/842 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 141, 28.5.2016, p. 47.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/8


DECIZIA NR. 221/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1159]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/895 al Comisiei din 8 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2008 în ceea ce privește numele titularului autorizației unui preparat de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) și Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/896 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea tartraților de sodiu și fier ca aditivi furajeri în hrana tuturor speciilor de animale (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/897 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) ca aditiv destinat hranei pentru găini ouătoare și pești ornamentali (titularul autorizației: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1444/2006, (UE) nr. 333/2010 și (UE) nr. 184/2011 în ceea ce privește titularul autorizației (3) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/898 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea unui preparat de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) și proteaza sa (EC 3.4.21.19) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare și pentru ouat și a păsărilor ornamentale (titularul autorizației: Novus Europe S.A./N.V.) (4) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/899 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea 6-fitazei produse de Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ca aditiv destinat hranei tuturor speciilor de păsări de curte și de porcine (altele decât purceii neînțărcați) [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd] (5) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(6)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/900 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizației: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (6) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(7)

Prezenta decizie se referă la legislația privind hrana pentru animale. Această legislație nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se extinde și la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.

(8)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul II se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1zzzzzd [Regulamentul (CE) nr. 1290/2008 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0895: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/895 al Comisiei din 8 iunie 2016 (JO L 152, 9.6.2016, p. 1).”

2.

La punctul 1zzz [Regulamentul (CE) nr. 1444/2006 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0897: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/897 al Comisiei din 8 iunie 2016 (JO L 152, 9.6.2016, p. 7).”

3.

La punctul 2c [Regulamentul (UE) nr. 333/2010 al Comisiei] și la punctul 2v [Regulamentul (UE) nr. 184/2011 al Comisiei] se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificat prin:

32016 R 0897: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/897 al Comisiei din 8 iunie 2016 (JO L 152, 9.6.2016, p. 7).”

4.

După punctul 163 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/329 al Comisiei] se introduc următoarele puncte:

„164.

32016 R 0896: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/896 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea tartraților de sodiu și fier ca aditivi furajeri în hrana tuturor speciilor de animale (JO L 152, 9.6.2016, p. 3).

165.

32016 R 0897: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/897 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) ca aditiv destinat hranei pentru găini ouătoare și pești ornamentali (titularul autorizației: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1444/2006, (UE) nr. 333/2010 și (UE) nr. 184/2011 în ceea ce privește titularul autorizației (JO L 152, 9.6.2016, p. 7).

166.

32016 R 0898: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/898 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea unui preparat de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) și proteaza sa (EC 3.4.21.19) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare și pentru ouat și a păsărilor ornamentale (titularul autorizației: Novus Europe S.A./N.V.) (JO L 152, 9.6.2016, p. 11).

167.

32016 R 0899: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/899 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea 6-fitazei produse de Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ca aditiv destinat hranei tuturor speciilor de păsări de curte și de porcine (altele decât purceii neînțărcați) [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd] (JO L 152, 9.6.2016, p. 15).

168.

32016 R 0900: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/900 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizației: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (JO L 152, 9.6.2016, p. 18).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/895, (UE) 2016/896, (UE) 2016/897, (UE) 2016/898, (UE) 2016/899 și (UE) 2016/900 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data de 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 152, 9.6.2016, p. 1.

(2)  JO L 152, 9.6.2016, p. 3.

(3)  JO L 152, 9.6.2016, p. 7.

(4)  JO L 152, 9.6.2016, p. 11.

(5)  JO L 152, 9.6.2016, p. 15.

(6)  JO L 152, 9.6.2016, p. 18.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/10


DECIZIA NR. 222/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1160]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/972 al Comisiei din 17 iunie 2016 privind autorizarea L-argininei produse de Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de animale (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/973 al Comisiei din 17 iunie 2016 privind autorizarea bislizinatului de zinc ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/997 al Comisiei din 21 iunie 2016 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 produse de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) și a endo-1,3(4)-beta-glucanazei EC 3.2.1.6 produse de Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru scroafele care alăptează și pentru speciile minore de porcine [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd] (3) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1007 al Comisiei din 22 iunie 2016 privind autorizarea clorurii de amoniu ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor, cu excepția mieilor pentru îngrășat, a pisicilor și a câinilor (titularul autorizației: Latochema Co. Ltd) (4) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(5)

Prezenta decizie se referă la legislația privind hrana pentru animale. Această legislație nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se extinde și la Principatul Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Principatului Liechtenstein,

(6)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul II, după punctul 168 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/900 al Comisiei] se inserează următoarele puncte:

„169.

32016 R 0972: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/972 al Comisiei din 17 iunie 2016 privind autorizarea L-argininei produse de Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de animale (JO L 161, 18.6.2016, p. 18).

170.

32016 R 0973: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/973 al Comisiei din 17 iunie 2016 privind autorizarea bislizinatului de zinc ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale (JO L 161, 18.6.2016, p. 21).

171.

32016 R 0997: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/997 al Comisiei din 21 iunie 2016 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 produse de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) și a endo-1,3(4)-beta-glucanazei EC 3.2.1.6 produse de Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru scroafele care alăptează și pentru speciile minore de porcine [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd] (JO L 164, 22.6.2016, p. 4).

172.

32016 R 1007: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1007 al Comisiei din 22 iunie 2016 privind autorizarea clorurii de amoniu ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor, cu excepția mieilor pentru îngrășat, a pisicilor și a câinilor (titularul autorizației: Latochema Co. Ltd) (JO L 165, 23.6.2016, p. 10).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/972, (UE) 2016/973, (UE) 2016/997 și (UE) 2016/1007 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 161, 18.6.2016, p. 18.

(2)  JO L 161, 18.6.2016, p. 21.

(3)  JO L 164, 22.6.2016, p. 4.

(4)  JO L 165, 23.6.2016, p. 10.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/12


DECIZIA NR. 223/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1161]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1095 al Comisiei din 6 iulie 2016 de autorizare a substanțelor acetat de zinc dihidrat, clorură de zinc anhidră, oxid de zinc, sulfat de zinc heptahidrat, sulfat de zinc monohidrat, chelat de zinc al aminoacizilor hidrat, chelat de zinc al hidrolizatelor de proteine, chelat de zinc al glicinei hidrat (solid) și chelat de zinc al glicinei hidrat (lichid) ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1334/2003, (CE) nr. 479/2006, (UE) nr. 335/2010 și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 991/2012 și (UE) nr. 636/2013 (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind hrana pentru animale. Această legislație nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se extinde și la Principatul Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Principatului Liechtenstein.

(3)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul II se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1zq [Regulamentul (CE) nr. 1334/2003 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 1095: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1095 al Comisiei din 6 iulie 2016 (JO L 182, 7.7.2016, p. 7).”

2.

La punctele 1zzu [Regulamentul (CE) nr. 479/2006 al Comisiei], 1zzzzzj [Regulamentul (UE) nr. 335/2010 al Comisiei], 60 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 991/2012 al Comisiei] și 94 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 636/2013 al Comisiei] se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificat prin:

32016 R 1095: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1095 al Comisiei din 6 iulie 2016 (JO L 182, 7.7.2016, p. 7).”

3.

După punctul 172 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1007 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„173.

32016 R 1095: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1095 al Comisiei din 6 iulie 2016 de autorizare a substanțelor acetat de zinc dihidrat, clorură de zinc anhidră, oxid de zinc, sulfat de zinc heptahidrat, sulfat de zinc monohidrat, chelat de zinc al aminoacizilor hidrat, chelat de zinc al hidrolizatelor de proteine, chelat de zinc al glicinei hidrat (solid) și chelat de zinc al glicinei hidrat (lichid) ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1334/2003, (CE) nr. 479/2006, (UE) nr. 335/2010 și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 991/2012 și (UE) nr. 636/2013 (JO L 182, 7.7.2016, p. 7).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1095 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 182, 7.7.2016, p. 7.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/14


DECIZIA NR. 224/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1162]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1220 al Comisiei din 26 iulie 2016 privind autorizarea substanței L-treonină produse de Escherichia coli ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind hrana pentru animale. Această legislație nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se extinde și la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.

(3)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul II, după punctul 173 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1095 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„174.

32016 R 1220: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1220 al Comisiei din 26 iulie 2016 privind autorizarea substanței L-treonină produse de Escherichia coli ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (JO L 201, 27.7.2016, p. 11).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1220 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 201, 27.7.2016, p. 11.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/15


DECIZIA NR. 225/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1163]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/317 a Comisiei din 3 martie 2016 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE privind eticheta oficială de pe ambalajele de semințe (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/320 a Comisiei din 3 martie 2016 de modificare a Deciziei 2004/842/CE privind modalitățile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza comercializarea semințelor aparținând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul național al soiurilor de plante agricole și de specii de legume (2) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind chestiunile fitosanitare. Legislația privind chestiunile fitosanitare nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole se extinde și la Principatul Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Așadar, prezenta decizie nu se aplică Principatului Liechtenstein.

(4)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul III se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următoarea liniuță la punctele 2 (Directiva 66/401/CEE a Consiliului), 3 (Directiva 66/402/CEE a Consiliului), 11 (Directiva 2002/54/CE a Consiliului), 12 (Directiva 2002/55/CE a Consiliului) și 13 (Directiva 2002/57/CE a Consiliului):

„—

32016 L 0317: Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/317 a Comisiei din 3 martie 2016 (JO L 60, 5.3.2016, p. 72).”

2.

La punctul 36 (Decizia 2004/842/CE a Comisiei) se adaugă următoarele:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32016 D 0320: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/320 a Comisiei din 3 martie 2016 (JO L 60, 5.3.2016, p. 88).”

Articolul 2

Textele Directivei de punere în aplicare (UE) 2016/317 și ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/320 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 60, 5.3.2016, p. 72.

(2)  JO L 60, 5.3.2016, p. 88.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/17


DECIZIA NR. 226/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1164]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/427 al Comisiei din 10 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul I, la punctul 45zu [Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0427: Regulamentul (UE) 2016/427 al Comisiei din 10 martie 2016 (JO L 82, 31.3.2016, p. 1).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2016/427 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 82, 31.3.2016, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/18


DECIZIA NR. 227/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1165]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1718 al Comisiei din 20 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce privește emisiile provenite de la vehicule grele cu privire la dispozițiile privind testarea cu ajutorul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) și procedura de testare a durabilității dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul I, la punctul 45zzl [Regulamentul (UE) nr. 582/2011 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 1718: Regulamentul (UE) 2016/1718 al Comisiei din 20 septembrie 2016 (JO L 259, 27.9.2016, p. 1).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2016/1718 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 259, 27.9.2016, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/19


DECIZIA NR. 228/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1166]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/1933 al Comisiei din 27 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru hidrocarburile aromatice policiclice din fibrele de cacao, chipsurile de banane, suplimentele alimentare, ierburile aromate uscate și mirodeniile uscate (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul (UE) 2015/1940 al Comisiei din 28 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de scleroți ai ergotului în anumite cereale neprelucrate și dispozițiile referitoare la monitorizare și rapoarte (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind produsele alimentare. Legislația privind produsele alimentare nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole este extinsă la Principatul Liechtenstein, astfel cum se prevede în partea introductivă a capitolului XII din anexa II la Acordul privind SEE. Prezenta decizie nu se aplică, așadar, Principatului Liechtenstein.

(4)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XII, la punctul 54zzzz [Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei] se adaugă următoarele liniuțe:

„—

32015 R 1933: Regulamentul (UE) 2015/1933 al Comisiei din 27 octombrie 2015 (JO L 282, 28.10.2015, p. 11),

32015 R 1940: Regulamentul (UE) 2015/1940 al Comisiei din 28 octombrie 2015 (JO L 283, 29.10.2015, p. 3).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor (UE) 2015/1933 și (UE) 2015/1940 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 282, 28.10.2015, p. 11.

(2)  JO L 283, 29.10.2015, p. 3.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/21


DECIZIA NR. 229/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1167]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1244 al Comisiei din 28 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante care aparțin unei grupe de substanțe înrudite cu structură de nesaturare alfa–beta (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind produsele alimentare. Legislația privind produsele alimentare nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole este extinsă la Principatul Liechtenstein, astfel cum se prevede în partea introductivă a capitolului XII din anexa II la Acordul privind SEE. Prezenta decizie nu se aplică, așadar, Principatului Liechtenstein.

(3)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XII, la punctul 54zzzzs [Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 1244: Regulamentul (UE) 2016/1244 al Comisiei din 28 iulie 2016 (JO L 204, 29.7.2016, p. 7).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2016/1244 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 204, 29.7.2016, p. 7.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/22


DECIZIA NR. 230/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1168]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/854 al Comisiei din 30 mai 2016 de autorizare a anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/862 al Comisiei din 31 mai 2016 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind produsele alimentare. Legislația privind produsele alimentare nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole este extinsă la Principatul Liechtenstein, astfel cum se prevede în partea introductivă a capitolului XII din anexa II la Acordul privind SEE. Prezenta decizie nu se aplică, așadar, Principatului Liechtenstein.

(4)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XII se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 54zzzzzp [Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0854: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/854 al Comisiei din 30 mai 2016 (JO L 142, 31.5.2016, p. 5).”

2.

După punctul 111 [Regulamentul (UE) 2016/372 al Comisiei] se introduc următoarele puncte:

„112.

32016 R 0854: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/854 al Comisiei din 30 mai 2016 de autorizare a anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (JO L 142, 31.5.2016, p. 5).

113.

32016 R 0862: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/862 al Comisiei din 31 mai 2016 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 144, 1.6.2016, p. 24).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/854 și (UE) 2016/862 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 142, 31.5.2016, p. 5.

(2)  JO L 144, 1.6.2016, p. 24.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/24


DECIZIA NR. 231/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1169]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/2284 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul (UE) 2015/2284 abrogă Directiva 76/621/CEE a Consiliului (2), care este încorporată în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie eliminată din Acordul privind SEE.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind produsele alimentare. Legislația privind produsele alimentare nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole este extinsă la Principatul Liechtenstein, astfel cum se prevede în partea introductivă a capitolului XII din anexa II la Acordul privind SEE. Prezenta decizie nu se aplică, așadar, Principatului Liechtenstein.

(4)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XII se modifică după cum urmează:

1.

După punctul 113 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/862 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„114.

32015 R 2284: Regulamentul (UE) 2015/2284 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului (JO L 327, 11.12.2015, p. 23).”

2.

Se elimină textul de la punctul 12 (Directiva 76/621/CEE a Consiliului).

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2015/2284 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 327, 11.12.2015, p. 23.

(2)  JO L 202, 28.7.1976, p. 35.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/26


DECIZIA NR. 232/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1170]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1379 al Comisiei din 16 august 2016 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul (UE) 2016/1381 al Comisiei din 16 august 2016 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și la sănătatea copiilor (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind produsele alimentare. Legislația privind produsele alimentare nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole este extinsă la Principatul Liechtenstein, astfel cum se prevede în partea introductivă a capitolului XII din anexa II la Acordul privind SEE. Prezenta decizie nu se aplică, așadar, Principatului Liechtenstein.

(4)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, la capitolul XII, după punctul 114 [Regulamentul (UE) 2015/2284 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarele puncte:

„115.

32016 R 1379: Regulamentul (UE) 2016/1379 al Comisiei din 16 august 2016 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 222, 17.8.2016, p. 1).

116.

32016 R 1381: Regulamentul (UE) 2016/1381 al Comisiei din 16 august 2016 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și la sănătatea copiilor (JO L 222, 17.8.2016, p. 8).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor (UE) 2016/1379 și (UE) 2016/1381 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 222, 17.8.2016, p. 1.

(2)  JO L 222, 17.8.2016, p. 8.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/28


DECIZIA NR. 233/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1171]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1389 al Comisiei din 17 august 2016 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul (UE) 2016/1390 al Comisiei din 17 august 2016 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind produsele alimentare. Legislația privind produsele alimentare nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole este extinsă la Principatul Liechtenstein, astfel cum se prevede în partea introductivă a capitolului XII din anexa II la Acordul privind SEE. Prezenta decizie nu se aplică, așadar, Principatului Liechtenstein.

(4)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, la capitolul XII, după punctul 116 [Regulamentul (UE) 2016/1381 al Comisiei] se introduc următoarele puncte:

„117.

32016 R 1389: Regulamentul (UE) 2016/1389 al Comisiei din 17 august 2016 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 223, 18.8.2016, p. 55).

118.

32016 R 1390: Regulamentul (UE) 2016/1390 al Comisiei din 17 august 2016 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 223, 18.8.2016, p. 58).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor (UE) 2016/1389 și (UE) 2016/1390 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 223, 18.8.2016, p. 55.

(2)  JO L 223, 18.8.2016, p. 58.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/30


DECIZIA NR. 234/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1172]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1174 a Comisiei din 15 iulie 2016 privind termenii și condițiile autorizației unui produs biocid care conține difenacum, transmise de Spania în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1175 a Comisiei din 15 iulie 2016 privind clauzele și condițiile autorizației unui produs biocid care conține spinosad, transmise de Regatul Unit în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(3)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XV, după punctul 12nnx [Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/904 a Comisiei] se introduc următoarele puncte:

„12nny.

32016 D 1174: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1174 a Comisiei din 15 iulie 2016 privind termenii și condițiile autorizației unui produs biocid care conține difenacum, transmise de Spania în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 193, 19.7.2016, p. 110).

12nnz.

32016 D 1175: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1175 a Comisiei din 15 iulie 2016 privind clauzele și condițiile autorizației unui produs biocid care conține spinosad, transmise de Regatul Unit în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 193, 19.7.2016, p. 113).”

Articolul 2

Textele Deciziilor de punere în aplicare (UE) 2016/1174 și (UE) 2016/1175 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 193, 19.7.2016, p. 110.

(2)  JO L 193, 19.7.2016, p. 113.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/32


DECIZIA NR. 235/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1173]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1688 al Comisiei din 20 septembrie 2016 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sensibilizarea cutanată (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XV, la punctul 12zc [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 1688: Regulamentul (UE) 2016/1688 al Comisiei din 20 septembrie 2016 (JO L 255, 21.9.2016, p. 14).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2016/1688 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 255, 21.9.2016, p. 14.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/33


DECIZIA NR. 236/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1174]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/548 al Comisiei din 8 aprilie 2016 de aprobare a substanței de bază diamoniu fosfat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/549 al Comisiei din 8 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active bentazon, cihalofop-butil, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), metalaxil-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozin, tiabendazol și tifensulfuron-metil (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/560 al Comisiei din 11 aprilie 2016 de aprobare a substanței de bază zer, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (3) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(4)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XV se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 13a [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei] se adaugă următoarele liniuțe:

„—

32016 R 0548: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/548 al Comisiei din 8 aprilie 2016 (JO L 95, 9.4.2016, p. 1);

32016 R 0549: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/549 al Comisiei din 8 aprilie 2016 (JO L 95, 9.4.2016, p. 4);

32016 R 0560: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/560 al Comisiei din 11 aprilie 2016 (JO L 96, 12.4.2016, p. 23).”

2.

După punctul 13zzzzzzd [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/638 al Comisiei] se introduc următoarele puncte:

„13zzzzzze.

32016 R 0548: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/548 al Comisiei din 8 aprilie 2016 de aprobare a substanței de bază diamoniu fosfat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 95, 9.4.2016, p. 1).

13zzzzzzf.

32016 R 0560: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/560 al Comisiei din 11 aprilie 2016 de aprobare a substanței de bază zer, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 96, 12.4.2016, p. 23).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/548, (UE) 2016/549 și (UE) 2016/560 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 95, 9.4.2016, p. 1.

(2)  JO L 95, 9.4.2016, p. 4.

(3)  JO L 96, 12.4.2016, p. 23.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/35


DECIZIA NR. 237/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1175]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/864 al Comisiei din 31 mai 2016 privind nereînnoirea aprobării substanței active triasulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/871 al Comisiei din 1 iunie 2016 privind nereînnoirea aprobării substanței active amitrol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/872 al Comisiei din 1 iunie 2016 privind nereînnoirea aprobării substanței active isoproturon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (3) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(4)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XV se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 13a [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei] se adaugă următoarele liniuțe:

„—

32016 R 0864: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/864 al Comisiei din 31 mai 2016 (JO L 144, 1.6.2016, p. 32);

32016 R 0871: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/871 al Comisiei din 1 iunie 2016 (JO L 145, 2.6.2016, p. 4);

32016 R 0872: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/872 al Comisiei din 1 iunie 2016 (JO L 145, 2.6.2016, p. 7).”

2.

După punctul 13zzzzzzf [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/560 al Comisiei] se introduc următoarele puncte:

„13zzzzzzg.

32016 R 0864: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/864 al Comisiei din 31 mai 2016 privind nereînnoirea aprobării substanței active triasulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 144, 1.6.2016, p. 32);

13zzzzzzh.

32016 R 0871: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/871 al Comisiei din 1 iunie 2016 privind nereînnoirea aprobării substanței active amitrol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (JO L 145, 2.6.2016, p. 4);

13zzzzzzi.

32016 R 0872: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/872 al Comisiei din 1 iunie 2016 privind nereînnoirea aprobării substanței active isoproturon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 145, 2.6.2016, p. 7).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/864, (UE) 2016/871 și (UE) 2016/872 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 144, 1.6.2016, p. 32.

(2)  JO L 145, 2.6.2016, p. 4.

(3)  JO L 145, 2.6.2016, p. 7.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/37


DECIZIA NR. 238/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1176]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/951 al Comisiei din 15 iunie 2016 de autorizare a substanței active cu risc redus Trichoderma atroviride tulpina SC1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XV se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 13a [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0951: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/951 al Comisiei din 15 iunie 2016 (JO L 159, 16.6.2016, p. 6).”

2.

După punctul 13zzzzzzi [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/872 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„13zzzzzzj.

32016 R 0951: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/951 al Comisiei din 15 iunie 2016 de aprobare a substanței active cu risc redus Trichoderma atroviride tulpina SC1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 159, 16.6.2016, p. 6).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/951 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 159, 16.6.2016, p. 6.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/38


DECIZIA NR. 239/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1177]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/970 a Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XIX, la punctul 3q (Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 L 0970: Directiva (UE) 2016/970 a Comisiei din 27 mai 2016 (JO L 163, 21.6.2016, p. 1).”

Articolul 2

Textele Directivei (UE) 2016/970 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 163, 21.6.2016, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/39


DECIZIA NR. 240/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1178]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/235 al Comisiei din 18 februarie 2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie privește legislația referitoare la băuturile spirtoase. Legislația referitoare la băuturile spirtoase nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se extinde la Principatul Liechtenstein, după cum se afirmă în partea introductivă a capitolului XXVII din anexa II la Acordul privind SEE. Prezenta decizie nu se aplică, așadar, Principatului Liechtenstein.

(3)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XXVII, la punctul 9 [Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0235: Regulamentul (UE) 2016/235 al Comisiei din 18 februarie 2016 (JO L 44, 19.2.2016, p. 7).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2016/235 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 44, 19.2.2016, p. 7.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/40


DECIZIA NR. 241/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și a anexei X (Servicii în general) la Acordul privind SEE [2018/1179]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Recomandarea 2013/461/UE a Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Recomandarea 2013/461/UE înlocuiește Recomandarea 2001/893/CE a Comisiei (2), care este încorporată în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie înlocuită în conformitate cu Acordul privind SEE.

(3)

Prin urmare, anexa II și anexa X la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XX, titlul „ACTE DE CARE PĂRȚILE CONTRACTANTE IAU CUNOȘTINȚĂ”, textul punctului 5 (Recomandarea 2001/893/CE a Comisiei) se elimină.

Articolul 2

În anexa X la Acordul privind SEE, după punctul 3a (Decizia de punere în aplicare 2014/89/UE a Comisiei) se introduce următorul text:

ACTE DE CARE PĂRȚILE CONTRACTANTE IAU CUNOȘTINȚĂ

1.

32013 H 0461: Recomandarea 2013/461/UE a Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2013, p. 10).”

Articolul 3

Textele Recomandării 2013/461/UE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 249, 19.9.2013, p. 10.

(2)  JO L 331, 15.12.2001, p. 79.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/41


DECIZIA NR. 242/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) la Acordul privind SEE [2018/1180]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/687 a Comisiei din 28 aprilie 2016 privind armonizarea benzii de frecvențe de 694-790 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă și pentru o utilizare națională flexibilă în Uniune (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XI la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XI la Acordul privind SEE, după punctul 5czl [Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/339 a Comisiei] se introduce următorul punct:

„5czm.

32016 D 0687: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/687 a Comisiei din 28 aprilie 2016 privind armonizarea benzii de frecvențe de 694-790 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă și pentru o utilizare națională flexibilă în Uniune (JO L 118, 4.5.2016, p. 4).”

Articolul 2

Textele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/687 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 118, 4.5.2016, p. 4.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/42


DECIZIA NR. 245/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1181]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/472 al Comisiei din 31 martie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 72/2010 în ceea ce privește definiția termenului „inspector al Comisiei” (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XIII la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XIII la Acordul privind SEE, punctul 66hc [Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei] se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificat prin:

32016 R 0472: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/472 al Comisiei din 31 martie 2016 (JO L 85, 1.4.2016, p. 28).”

2.

Textul adaptării (b) se înlocuiește cu următorul text:

„La articolul 6 alineatul (2) se adaugă următorul text:

În inspecțiile sale, Autoritatea AELS de Supraveghere poate să recurgă la auditori naționali de pe lista statelor membre ale UE, precum și la inspectori angajați de către Comisie.”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/472 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 85, 1.4.2016, p. 28.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/43


DECIZIA NR. 246/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1182]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1158 al Comisiei din 15 iulie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 452/2014 în ceea ce privește eliminarea formularelor pentru autorizațiile eliberate operatorilor din țări terțe și pentru specificațiile asociate acestora (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XIII la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XIII la Acordul privind SEE, la punctul 66ng [Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei] se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificat prin:

32016 R 1158: Regulamentul (UE) 2016/1158 al Comisiei din 15 iulie 2016 (JO L 192, 16.7.2016, p. 21).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2016/1158 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 192, 16.7.2016, p. 21.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/44


DECIZIA NR. 247/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1183]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1185 al Comisiei din 20 iulie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 în ceea ce privește actualizarea și completarea regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană (SERA partea C) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 730/2006 (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1185 abrogă Regulamentul (CE) nr. 730/2006 al Comisiei (2), care este încorporat în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie abrogat în conformitate cu Acordul privind SEE.

(3)

Prin urmare, anexa XIII la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa XIII la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 66wk [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 1185: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1185 al Comisiei din 20 iulie 2016 (JO L 196, 21.7.2016, p. 3).”

2.

Textul de la punctul 66wa [Regulamentul (CE) nr. 730/2006 al Comisiei] se elimină.

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1185 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 196, 21.7.2016, p. 3.

(2)  JO L 128, 16.5.2006, p. 3.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/45


DECIZIA NR. 248/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1184]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2015/2099 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Decizia (UE) 2015/2099 abrogă Deciziile 2006/799/CE (2) și 2007/64/CE (3) ale Comisiei, care sunt încorporate în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie eliminate în conformitate cu Acordul privind SEE.

(3)

Prin urmare, anexa XX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa XX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

Textul de la punctul 2d (Decizia 2006/799/CE a Comisiei) se înlocuiește cu următorul text:

32015 D 2099: Decizia (UE) 2015/2099 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci (JO L 303, 20.11.2015, p. 75).”

2.

Textul de la punctul 2da (Decizia 2007/64/CE a Comisiei) se elimină.

Articolul 2

Textele Deciziei (UE) 2015/2099 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 303, 20.11.2015, p. 75.

(2)  JO L 325, 24.11.2006, p. 28.

(3)  JO L 32, 6.2.2007, p. 137.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/46


DECIZIA NR. 249/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1185]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2016/1796 a Comisiei din 7 iulie 2016 de modificare a Deciziilor 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE și 2012/721/UE pentru a ține seama de evoluțiile înregistrate în clasificarea substanțelor (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XX la Acordul privind SEE, la punctele 2e (Decizia 2011/264/UE a Comisiei), 2h (Decizia 2011/263/UE a Comisiei), 2zg (Decizia 2012/720/UE a Comisiei) și 2zh (Decizia 2012/721/UE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 D 1796: Decizia (UE) 2016/1796 a Comisiei din 7 iulie 2016 (JO L 274, 11.10.2016, p. 55).”

Articolul 2

Textele Deciziei (UE) 2016/1796 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 274, 11.10.2016, p. 55.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/47


DECIZIA NR. 250/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1186]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2016/1349 a Comisiei din 5 august 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru încălțăminte (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Decizia (UE) 2016/1371 a Comisiei din 10 august 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru computere personale, computere de tip notebook și computere de tip tabletă (2) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(3)

Decizia (UE) 2016/1349 abrogă Decizia 2009/563/CE a Comisiei (3), care este încorporată în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie eliminată în conformitate cu acordul.

(4)

Decizia (UE) 2016/1371 abrogă Deciziile 2011/330/UE (4) și 2011/337/UE (5) ale Comisiei, care sunt încorporate în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie eliminate în conformitate cu acordul.

(5)

Prin urmare, anexa XX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa XX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

Textul de la punctul 2g (Decizia 2009/563/CE a Comisiei) se înlocuiește cu următorul text:

32016 D 1349: Decizia (UE) 2016/1349 a Comisiei din 5 august 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru încălțăminte (JO L 214, 9.8.2016, p. 16).”

2.

Textul de la punctul 2q (Decizia 2011/337/UE a Comisiei) se înlocuiește cu următorul text:

32016 D 1371: Decizia (UE) 2016/1371 a Comisiei din 10 august 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru computere personale, computere de tip notebook și computere de tip tabletă (JO L 217, 12.8.2016, p. 9).”

3.

Textul de la punctul 2s (Decizia 2011/330/UE a Comisiei) se elimină.

Articolul 2

Textele Deciziilor (UE) 2016/1349 și (UE) 2016/1371 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 214, 9.8.2016, p. 16.

(2)  JO L 217, 12.8.2016, p. 9.

(3)  JO L 196, 28.7.2009, p. 27.

(4)  JO L 148, 7.6.2011, p. 5.

(5)  JO L 151, 10.6.2011, p. 5.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/49


DECIZIA NR. 251/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1187]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei din 28 iulie 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru mobilier (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Decizia (UE) 2016/1332 abrogă Decizia 2009/894/UE a Comisiei (2), care este încorporată în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie abrogată în conformitate cu Acordul privind SEE.

(3)

Prin urmare, anexa XX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XX la Acordul privind SEE, textul de la punctul 2zd (Decizia 2009/894/CE a Comisiei) se înlocuiește cu următorul text:

32016 D 1332: Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei din 28 iulie 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru mobilier (JO L 210, 4.8.2016, p. 100).”

Articolul 2

Textele Deciziei (UE) 2016/1332 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 210, 4.8.2016, p. 100.

(2)  JO L 320, 5.12.2009, p. 23.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/50


DECIZIA NR. 252/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1188]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/775 a Comisiei din 18 mai 2016 privind indicatorul pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3f alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XX la Acordul privind SEE, după punctul 21alh [Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei] se inserează următorul punct:

„21ali.

32016 D 0775: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/775 a Comisiei din 18 mai 2016 privind indicatorul pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3f alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 128, 19.5.2016, p. 10).”

Articolul 2

Textele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/775 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 128, 19.5.2016, p. 10.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/51


DECIZIA NR. 253/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul privind SEE [2018/1189]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1703 al Comisiei din 22 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 10 și 12 și Standardul Internațional de Contabilitate 28 (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XXII la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XXII la Acordul privind SEE, la punctul 10ba [Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 1703: Regulamentul (UE) 2016/1703 al Comisiei din 22 septembrie 2016 (JO L 257, 23.9.2016, p. 1).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2016/1703 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 257, 23.9.2016, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/52


DECIZIA NR. 254/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2018/1190]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportună extinderea cooperării dintre părțile contractante la Acordul privind SEE, în scopul includerii Deciziei (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate (1).

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată fi realizată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Protocolul 31 la Acordul privind SEE, textul de la articolul 15 alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„Statele AELS participă la cooperarea prevăzută în următoarele acte legislative ale UE:

32014 D 0573: Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

Statele AELS participă pe deplin, fără drept de vot, la consiliul de administrație al rețelei.

32016 D 0344: Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate (JO L 65, 11.3.2016, p. 12).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare prevăzută la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 65, 11.3.2016, p. 12.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


23.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/53


DECIZIA NR. 255/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a Protocolului 47 (privind eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului cu produse vitivinicole) la Acordul privind SEE [2018/1191]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2016/765 al Comisiei din 11 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind produsele vitivinicole. Legislația privind produsele vitivinicole nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se extinde la Liechtenstein, astfel cum se precizează în cel de al șaptelea paragraf din partea introductivă a Protocolului 47 la Acordul privind SEE. Prezenta decizie nu se aplică, așadar, Principatului Liechtenstein.

(3)

În consecință, Protocolul 47 la Acordul privind SEE ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Protocolul 47 la Acordul privind SEE, apendicele 1, la punctul 10 [Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0765: Regulamentul delegat (UE) 2016/765 al Comisiei din 11 martie 2016 (JO L 127, 18.5.2016, p. 1).”

Articolul 2

Textele Regulamentului delegat (UE) 2016/765 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 127, 18.5.2016, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.