ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 210

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
21 august 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2018/1152 a Consiliului din 26 iunie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

1

 

*

Decizia (UE) 2018/1153 a Consiliului din 26 iunie 2018 privind semnarea în numele Uniunii a Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze

2

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

21.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/1


DECIZIA (UE) 2018/1152 A CONSILIULUI

din 26 iunie 2018

privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin decizia din 5 iunie 2003, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri cu țările terțe în vederea înlocuirii anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente cu un acord la nivelul Uniunii.

(2)

Comisia a negociat, în numele Uniunii, un acord între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (denumit în continuare „acordul”). Negocierile au fost încheiate cu succes prin parafarea acordului la 8 decembrie 2017.

(3)

Obiectivul acordului este de a alinia acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre 27 de state membre și Republica Populară Chineză la dreptul Uniunii.

(4)

Acordul ar trebui semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (denumit în continuare „acordul”), sub rezerva încheierii acordului menționat.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 26 iunie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ZAHARIEVA


21.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/2


DECIZIA (UE) 2018/1153 A CONSILIULUI

din 26 iunie 2018

privind semnarea în numele Uniunii a Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin decizia din 7 martie 2016, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri cu guvernul Republicii Populare Chineze pentru un acord privind siguranța aviației civile. Comisia a negociat în numele Uniunii un acord privind siguranța aviației civile între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze (denumit în continuare „acordul”) în scopul promovării cooperării bilaterale în domeniul siguranței aviației civile și al facilitării investițiilor și schimburilor comerciale dintre Uniune și Republica Populară Chineză în ceea ce privește produsele aeronautice.

(2)

Acordul ar trebui să fie semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze (denumit în continuare „acordul”), sub rezerva încheierii acordului menționat.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 26 iunie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ZAHARIEVA