ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 160I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
25 iunie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/898 al Consiliului din 25 iunie 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/899 al Consiliului din 25 iunie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

5

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2018/900 a Consiliului din 25 iunie 2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

9

 

*

Decizia (PESC) 2018/901 a Consiliului din 25 iunie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

12

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 160/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/898 AL CONSILIULUI

din 25 iunie 2018

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 401/2013 al Consiliului din 2 mai 2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 (1), în special articolul 4i,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 2 mai 2013, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 401/2013.

(2)

La 26 februarie 2018, Consiliul a adoptat concluzii în care condamnă abuzurile curente și grave împotriva drepturilor omului, cu caracter generalizat și sistematic, comise de forțele militare și de securitate din Myanmar/Birmania. În aceste concluzii s-au solicitat propuneri de măsuri restrictive specifice împotriva ofițerilor militari superiori din forțele armate din Myanmar (Tatmadaw).

(3)

La 26 aprilie 2018, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2018/647 (2) care prevede un cadru juridic pentru măsurile restrictive specifice împotriva anumitor persoane fizice din cadrul forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și al poliției de frontieră responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, de obstrucționarea acordării ajutorului umanitar civililor care au nevoie de ajutor și de obstrucționarea desfășurării de investigații independente privind presupuse încălcări sau abuzuri grave ale drepturilor omului.

(4)

Având în vedere situația din Myanmar/Birmania și responsabilitatea pentru încălcările drepturilor omului comise de unele componente ale forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și ale poliției de frontieră, șapte persoane ar trebui incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013.

(5)

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Luxemburg, 25 iunie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 121, 3.5.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/647 al Consiliului din 26 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei (JO L 108, 27.4.2018, p. 1).


ANEXĂ

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor prevăzută în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013:

 

„Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Aung Kyaw Zaw

Data nașterii: 20 august 1961

Pașaport nr.: DM000826

Data eliberării: 22 noiembrie 2011

Data expirării: 21 noiembrie 2021

Număr național de identificare: BC 17444

Generalul-locotenent Aung Kyaw Zaw a fost șeful Biroului de operațiuni speciale nr. 3 al forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw) începând din august 2015 până la sfârșitul anului 2017. Biroul de operațiuni speciale nr. 3 era însărcinat cu supravegherea comandamentului de vest și, în acest context, generalul-locotenent Aung Kyaw Zaw este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către comandamentul de vest în perioada respectivă. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Data nașterii: martie 1964

Număr național de identificare: Tatmadaw Kyee 19571

Generalul-maior Maung Maung Soe a fost comandantul comandamentului de vest al forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw) începând din octombrie 2016 până la 10 noiembrie 2017, fiind însărcinat cu supravegherea operațiilor militare din statul Rakhine. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către comandamentul de vest în perioada respectivă. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

3.

Than Oo

Data nașterii: 12 octombrie 1973

Număr național de identificare: BC 25723

Generalul de brigadă Than Oo este comandantul celei de a 99-a divizii de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw). În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cea de a 99-a divizie de infanterie ușoară în a doua jumătate a anului 2017. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Număr național de identificare: BC 23750

Generalul de brigadă Aung Aung este comandantul celei de a 33-a divizii de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw). În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cea de a 33-a divizie de infanterie ușoară în a doua jumătate a anului 2017. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Generalul-maior Khin Maung Soe este comandantul celei de a 15-a divizii de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw) de care aparține batalionul de infanterie nr. 564. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cea de a 15-a divizie de infanterie ușoară, în special de batalionul de infanterie nr. 564, în a doua jumătate a anului 2017. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Data nașterii: 1957

Generalul de brigadă Thura San Lwin a fost comandantul poliției de frontieră începând din octombrie 2016 până la începutul lunii octombrie 2017. În aceat context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către poliția de frontieră în perioada respectivă. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo este comandantul celui de al optulea batalion de poliție de securitate. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cel de al optulea batalion de poliție de securitate în a doua jumătate a anului 2017. Printre încălcările grave ale drepturilor omului se numără uciderile ilegale și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya. Respectivele încălcări au fost comise în asociere și cu sprijinul direct al celei de a 33-a divizie de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw) condusă de generalul de brigadă Aung Aung. Thant Zin Oo este, prin urmare, asociat cu persoana inclusă pe listă, generalul de brigadă Aung Aung.

25.6.2018”


25.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 160/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/899 AL CONSILIULUI

din 25 iunie 2018

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (1), în special articolul 17 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 13 noiembrie 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2017/2063.

(2)

La 28 mai 2018, Consiliul a adoptat concluzii privind Venezuela în care se afirmă că alegerile care au avut loc la 20 mai 2018 în Venezuela nu au fost nici libere, nici corecte și că alegerile și rezultatul lor sunt lipsite de orice credibilitate, dat fiind că procesul electoral nu a asigurat garanțiile necesare pentru desfășurarea unor alegeri deschise tuturor și democratice.

(3)

Concluziile au îndemnat la organizarea de noi alegeri prezidențiale în conformitate cu standardele democratice recunoscute pe plan internațional și cu ordinea constituțională din Venezuela și, în acest context, la adoptarea de măsuri restrictive suplimentare specific direcționate și reversibile, care să nu afecteze populația din Venezuela.

(4)

Având în vedere situația din Venezuela, 11 persoane ar trebui incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063.

(5)

Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 25 iunie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 295, 14.11.2017, p. 21.


ANEXĂ

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor prevăzută în anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063:

 

„Numele

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Vicepreședinte al Economiei și Ministru al Industriei și Producției Naționale

Data nașterii: 12 noiembrie 1974

Vicepreședinte al Economiei și Ministru al Industriei și Producției Naționale. În calitate de fost vicepreședinte al Venezuelei cu atribuții de supraveghere a conducerii Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN), Tareck Zaidan El-Aissami Maddah este responsabil de încălcările grave ale drepturilor omului comise de respectiva organizație, inclusiv detenții arbitrare, anchete motivate politic, tratamente inumane și degradante și acte de tortură. Acesta este, de asemenea, responsabil de susținerea și implementarea politicilor și activităților care subminează democrația și statul de drept, inclusiv interzicerea manifestațiilor publice și conducerea «comandamentului împotriva loviturii de stat» al președintelui Maduro, care a fost îndreptat împotriva societății civile și a opoziției democratice.

25.6.2018

9.

Sergio José Rivero Marcano

Inspector general al Forțelor Armate Naționale Bolivariene

Data nașterii: 8 noiembrie 1964

Comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene până la data de 16 ianuarie 2018. Implicat în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela și responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise sub comanda sa de Garda Națională Bolivariană, inclusiv folosirea excesivă a forței, detenții arbitrare și comiterea de abuzuri împotriva societății civile și a membrilor opoziției. Acțiunile și inițiativele sale în calitate de comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, inclusiv agresiunile comise de Garda Națională Bolivariană asupra unor membri ai Adunării Naționale alese în mod democratic și actele de intimidare a ziariștilor care relatau cu privire la fraudele comise în cadrul alegerilor pentru adunarea constituantă nelegitimă, au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Comandant general al armatei bolivariene

Data nașterii: 19 iulie 1962

Comandant general al Armatei Naționale Bolivariene Venezuelene și fost comandant al Regiunii Strategice de Apărare Integrală - Zona Centrală (REDI Central). Acesta este responsabil de încălcări ale drepturilor omului comise de forțele aflate sub comanda sa, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților. Acesta a vizat opoziția democratică și a susținut folosirea instanțelor militare pentru a judeca protestatari civili.

25.6.2018

11.

Iván Hernández Dala

Șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare

Data nașterii: 18 mai 1966

Șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM) începând din ianuarie 2014 și șef al Gărzii Prezidențiale începând din septembrie 2015. În calitate de șef al DGCIM, Iván Hernández Dala este responsabil de încălcările grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Vicepreședinte al Republicii Bolivariene a Venezuelei

Data nașterii: 18 mai 1969

Vicepreședinte al Republicii Bolivariene a Venezuelei, fost președinte al adunării constituante nelegitime și fost membru al comisiei prezidențiale pentru adunarea constituantă nelegitimă. Acțiunile sale în calitate de membru al comisiei prezidențiale și, apoi, în calitate de președinte al adunării constituante nelegitime au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, printre aceste acțiuni numărându-se uzurparea prerogativelor Adunării Naționale și folosirea lor pentru desfășurarea de activități îndreptate împotriva opoziției și împiedicarea acesteia să participe la procesul politic.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

Ministru al Puterii Populare pentru Educație

Data nașterii: 16 decembrie 1969

Ministru al Puterii Populare pentru Educație. Fost președinte al comisiei prezidențiale pentru adunarea constituantă națională nelegitimă. Acesta este responsabil de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela ca urmare a rolului său în conducerea activității de instituire a adunării constituante nelegitime.

25.6.2018

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Vicepreședinte al Consiliului Național Electoral

Data nașterii: 7 iunie 1969

Vicepreședinte al Consiliului Național Electoral (CNE) și președinte al Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral. Aceasta este responsabilă de acțiunile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii adunării constituante nelegitime și manipularea procesului electoral.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Data nașterii: 16 iunie 1962

Șef al Centrului național de control al comitetelor locale de aprovizionare și producție (CLAP) și comisar general al SEBIN. Responsabil de subminarea democrației prin manipularea programelor CLAP de distribuție în rândul alegătorilor. În plus, în calitate de comisar general al SEBIN, acesta este responsabil de activitățile SEBIN care includ încălcări grave ale drepturilor omului, precum detențiile arbitrare.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Procuror general adjunct

Data nașterii: 5 decembrie 1971

Procuror general adjunct începând din iulie 2017. A fost numită procuror general adjunct, cu încălcarea Constituției, de Curtea Supremă și nu de Adunarea Națională. Responsabilă de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela, inclusiv ca urmare a faptului că a inițiat urmăriri penale motivate politic și a omis să investigheze acuzațiile privind comiterea de încălcări ale drepturilor omului de către regimul Maduro.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Data nașterii: 11 martie 1952

Membru (rector) al Consiliului Național Electoral (CNE) și membru al Biroului Național Electoral (JNE). Responsabilă de activitățile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii adunării constituante nelegitime și manipularea procesului electoral în legătură cu anularea unui scrutin privind demiterea președintelui în 2016, amânarea alegerilor pentru posturile de guvernator în 2016 și reamplasarea secțiilor de votare cu scurt timp înaintea alegerilor pentru posturile de guvernator din 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Secretar general al Consiliului Național Electoral

Secretar general al Consiliului Național Electoral (CNE). Responsabil de aprobarea deciziilor CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii adunării constituante nelegitime și manipularea procesului electoral.

25.6.2018”


DECIZII

25.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 160/9


DECIZIA (PESC) 2018/900 A CONSILIULUI

din 25 iunie 2018

de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/184/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei.

(2)

La 26 februarie 2018, Consiliul a adoptat concluzii în care condamnă abuzurile curente și grave împotriva drepturilor omului, cu caracter generalizat și sistematic, comise de forțele militare și de securitate din Myanmar/Birmania. În aceste concluzii s-au solicitat propuneri de măsuri restrictive specifice împotriva ofițerilor militari superiori din forțele armate din Myanmar (Tatmadaw).

(3)

La 26 aprilie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/655 (2) care prevede un cadru juridic pentru măsurile restrictive specifice împotriva anumitor persoane fizice din cadrul forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și al poliției de frontieră responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, de obstrucționarea acordării ajutorului umanitar civililor care au nevoie de ajutor și de obstrucționarea desfășurării de investigații independente privind presupuse încălcări sau abuzuri grave ale drepturilor omului.

(4)

Având în vedere situația din Myanmar/Birmania și responsabilitatea pentru încălcările drepturilor omului comise de unele componente ale forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și ale poliției de frontieră, șapte persoane ar trebui incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive din anexa la Decizia 2013/184/PESC.

(5)

Anexa la Decizia 2013/184/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2013/184/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei și de abrogare a Deciziei 2010/232/PESC (JO L 111, 23.4.2013, p. 75).

(2)  Decizia (PESC) 2018/655 a Consiliului din 26 aprilie 2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei (JO L 108, 27.4.2018, p. 29).


ANEXĂ

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor prevăzută în anexa la Decizia 2013/184/PESC:

 

„Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Aung Kyaw Zaw

Data nașterii: 20 august 1961

Pașaport nr.: DM000826

Data eliberării: 22 noiembrie 2011

Data expirării: 21 noiembrie 2021

Număr național de identificare: BC 17444

Generalul-locotenent Aung Kyaw Zaw a fost șeful Biroului de operațiuni speciale nr. 3 al forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw) începând din august 2015 până la sfârșitul anului 2017. Biroul de operațiuni speciale nr. 3 era însărcinat cu supravegherea comandamentului de vest și, în acest context, generalul-locotenent Aung Kyaw Zaw este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către comandamentul de vest în perioada respectivă. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Data nașterii: martie 1964

Număr național de identificare: Tatmadaw Kyee 19571

Generalul-maior Maung Maung Soe a fost comandantul comandamentului de vest al forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw) începând din octombrie 2016 până la 10 noiembrie 2017, fiind însărcinat cu supravegherea operațiilor militare din statul Rakhine. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către comandamentul de vest în perioada respectivă. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

3.

Than Oo

Data nașterii: 12 octombrie 1973

Număr național de identificare: BC 25723

Generalul de brigadă Than Oo este comandantul celei de a 99-a divizii de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw). În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cea de a 99-a divizie de infanterie ușoară în a doua jumătate a anului 2017. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Număr național de identificare: BC 23750

Generalul de brigadă Aung Aung este comandantul celei de a 33-a divizii de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw). În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cea de a 33-a divizie de infanterie ușoară în a doua jumătate a anului 2017. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Generalul-maior Khin Maung Soe este comandantul celei de a 15-a divizii de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw) de care aparține batalionul de infanterie nr. 564. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cea de a 15-a divizie de infanterie ușoară, în special de batalionul de infanterie nr. 564, în a doua jumătate a anului 2017. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Data nașterii: 1957

Generalul de brigadă Thura San Lwin a fost comandantul poliției de frontieră începând din octombrie 2016 până la începutul lunii octombrie 2017. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către poliția de frontieră în perioada respectivă. Printre aceste atrocități se numără uciderile ilegale și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo este comandantul celui de al optulea batalion de poliție de securitate. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cel de al optulea batalion de poliție de securitate în a doua jumătate a anului 2017. Printre încălcările grave ale drepturilor omului se numără uciderile ilegale și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya. Respectivele încălcări au fost comise în asociere și cu sprijinul direct al celei de a 33-a divizie de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar (Tatmadaw) condusă de generalul de brigadă Aung Aung. Thant Zin Oo este, prin urmare, asociat cu persoana inclusă pe listă, generalul de brigadă Aung Aung.

25.6.2018”


25.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 160/12


DECIZIA (PESC) 2018/901 A CONSILIULUI

din 25 iunie 2018

de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 13 noiembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/2074.

(2)

La 28 mai 2018, Consiliul a adoptat concluzii privind Venezuela în care se afirmă că alegerile care au avut loc la 20 mai 2018 în Venezuela nu au fost nici libere, nici corecte și că alegerile și rezultatul lor sunt lipsite de orice credibilitate, dat fiind că procesul electoral nu a asigurat garanțiile necesare pentru desfășurarea unor alegeri deschise tuturor și democratice.

(3)

Concluziile respective au îndemnat la organizarea de noi alegeri prezidențiale în conformitate cu standardele democratice recunoscute pe plan internațional și cu ordinea constituțională din Venezuela și, în acest context, la adoptarea de măsuri restrictive suplimentare specific direcționate și reversibile, care să nu afecteze populația din Venezuela.

(4)

Având în vedere situația din Venezuela, 11 persoane ar trebui incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074.

(5)

Prin urmare, anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 295, 14.11.2017, p. 60.


ANEXĂ

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor prevăzută în anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074:

 

„Numele

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Vicepreședinte al Economiei și Ministru al Industriei și Producției Naționale

Data nașterii: 12 noiembrie 1974

Vicepreședinte al Economiei și Ministru al Industriei și Producției Naționale. În calitate de fost vicepreședinte al Venezuelei cu atribuții de supraveghere a conducerii Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN), Tareck Zaidan El-Aissami Maddah este responsabil de încălcările grave ale drepturilor omului comise de respectiva organizație, inclusiv detenții arbitrare, anchete motivate politic, tratamente inumane și degradante și acte de tortură. Acesta este, de asemenea, responsabil de susținerea și implementarea politicilor și activităților care subminează democrația și statul de drept, inclusiv interzicerea manifestațiilor publice și conducerea «comandamentului împotriva loviturii de stat» al președintelui Maduro, care a fost îndreptat împotriva societății civile și a opoziției democratice.

25.6.2018

9.

Sergio José Rivero Marcano

Inspector general al Forțelor Armate Naționale Bolivariene

Data nașterii: 8 noiembrie 1964

Comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene până la data de 16 ianuarie 2018. Implicat în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela și responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise sub comanda sa de Garda Națională Bolivariană, inclusiv folosirea excesivă a forței, detenții arbitrare și comiterea de abuzuri împotriva societății civile și a membrilor opoziției. Acțiunile și inițiativele sale în calitate de comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, inclusiv agresiunile comise de Garda Națională Bolivariană asupra unor membri ai Adunării Naționale alese în mod democratic și actele de intimidare a ziariștilor care relatau cu privire la fraudele comise în cadrul alegerilor pentru adunarea constituantă nelegitimă, au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Comandant general al armatei bolivariene

Data nașterii: 19 iulie 1962

Comandant general al Armatei Naționale Bolivariene Venezuelene și fost comandant al Regiunii Strategice de Apărare Integrală - Zona Centrală (REDI Central). Acesta este responsabil de încălcări ale drepturilor omului comise de forțele aflate sub comanda sa, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților. Acesta a vizat opoziția democratică și a susținut folosirea instanțelor militare pentru a judeca protestatari civili.

25.6.2018

11.

Iván Hernández Dala

Șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare

Data nașterii: 18 mai 1966

Șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM) începând din ianuarie 2014 și șef al Gărzii Prezidențiale începând din septembrie 2015. În calitate de șef al DGCIM, Iván Hernández Dala este responsabil de încălcările grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Vicepreședinte al Republicii Bolivariene a Venezuelei

Data nașterii: 18 mai 1969

Vicepreședinte al Republicii Bolivariene a Venezuelei, fost președinte al adunării constituante nelegitime și fost membru al comisiei prezidențiale pentru adunarea constituantă nelegitimă. Acțiunile sale în calitate de membru al comisiei prezidențiale și, apoi, în calitate de președinte al adunării constituante nelegitime au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, printre aceste acțiuni numărându-se uzurparea prerogativelor Adunării Naționale și folosirea lor pentru desfășurarea de activități îndreptate împotriva opoziției și împiedicarea acesteia să participe la procesul politic.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

Ministru al Puterii Populare pentru Educație

Data nașterii: 16 decembrie 1969

Ministru al Puterii Populare pentru Educație. Fost președinte al comisiei prezidențiale pentru adunarea constituantă națională nelegitimă. Acesta este responsabil de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela ca urmare a rolului său în conducerea activității de instituire a adunării constituante nelegitime.

25.6.2018

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Vicepreședinte al Consiliului Național Electoral

Data nașterii: 7 iunie 1969

Vicepreședinte al Consiliului Național Electoral (CNE) și președinte al Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral. Aceasta este responsabilă de acțiunile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii adunării constituante nelegitime și manipularea procesului electoral.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Data nașterii: 16 iunie 1962

Șef al Centrului național de control al comitetelor locale de aprovizionare și producție (CLAP) și comisar general al SEBIN. Responsabil de subminarea democrației prin manipularea programelor CLAP de distribuție în rândul alegătorilor. În plus, în calitate de comisar general al SEBIN, acesta este responsabil de activitățile SEBIN care includ încălcări grave ale drepturilor omului, precum detențiile arbitrare.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Procuror general adjunct

Data nașterii: 5 decembrie 1971

Procuror general adjunct începând din iulie 2017. A fost numită procuror general adjunct, cu încălcarea Constituției, de Curtea Supremă și nu de Adunarea Națională. Responsabilă de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela, inclusiv ca urmare a faptului că a inițiat urmăriri penale motivate politic și a omis să investigheze acuzațiile privind comiterea de încălcări ale drepturilor omului de către regimul Maduro.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Data nașterii: 11 martie 1952

Membru (rector) al Consiliului Național Electoral (CNE) și membru al Biroului Național Electoral (JNE). Responsabilă de activitățile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii adunării constituante nelegitime și manipularea procesului electoral în legătură cu anularea unui scrutin privind demiterea președintelui în 2016, amânarea alegerilor pentru posturile de guvernator în 2016 și reamplasarea secțiilor de votare cu scurt timp înaintea alegerilor pentru posturile de guvernator din 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Secretar general al Consiliului Național Electoral

Secretar general al Consiliului Național Electoral (CNE). Responsabil de aprobarea deciziilor CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii adunării constituante nelegitime și manipularea procesului electoral.

25.6.2018”