ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 118I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
14 mai 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/705 al Consiliului din 14 mai 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2018/706 a Consiliului din 14 mai 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

3

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

14.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 118/1


REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/705 AL CONSILIULUI

din 14 mai 2018

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

În urma organizării de către Federația Rusă a alegerilor pentru președinția Rusiei în teritoriile anexate în mod ilegal Crimeea și Sevastopol, Consiliul consideră că cinci persoane ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, astfel cum figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele care figurează pe lista din anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 mai 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Se adaugă următoarele persoane pe lista persoanelor din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014:

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Data nașterii: 20.5.1971

Locul nașterii: Crimeea

Adresă: Simferopol, Lisnevka, 83 str. Kievskaya, ap. 67

Președintă adjunctă a Comisiei electorale din Crimeea. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Natalia Ivanovna БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Iванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Data nașterii: 22.8.1979

Locul nașterii: Simferopol, Crimeea

Adresă: Republica Autonomă Crimeea, Gresovskoe, str. Kryzhizhanovskogo 5-A, ap. 64

Secretar al Comisiei electorale din Crimeea. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV/

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Data nașterii: 17.7.1970

Președintele Comisiei electorale din Sevastopol. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Data nașterii: 7.6.1968

Președinte adjunct al Comisiei electorale din Sevastopol. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Data nașterii: 1964 (posibil: 21 aprilie)

Secretar al Comisiei electorale din Sevastopol. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate, Crimeea și Sevastopol sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018”


DECIZII

14.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 118/3


DECIZIA (PESC) 2018/706 A CONSILIULUI

din 14 mai 2018

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 3 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC.

(2)

În urma organizării de către Federația Rusă a alegerilor pentru președinția Rusiei în teritoriile anexate în mod ilegal Crimeea și Sevastopol, Consiliul consideră că cinci persoane ar trebui adăugate pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, astfel cum figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

(3)

Anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele care figurează pe lista din anexa la prezenta decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 mai 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.


ANEXĂ

Se adaugă următoarele persoane pe lista persoanelor din anexa la Decizia 2014/145/PESC:

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Data nașterii: 20.5.1971

Locul nașterii: Crimeea

Adresă: Simferopol, Lisnevka, 83 str. Kievskaya, ap. 67

Președintă adjunctă a Comisiei electorale din Crimeea. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Iванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Data nașterii: 22.8.1979

Locul nașterii: Simferopol, Crimeea

Adresă: Republica Autonomă Crimeea, Gresovskoe, str. Kryzhizhanovskogo 5-A, ap. 64

Secretar al Comisiei electorale din Crimeea. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Data nașterii: 17.7.1970

Președintele Comisiei electorale din Sevastopol. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Data nașterii: 7.6.1968

Președinte adjunct al Comisiei electorale din Sevastopol. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Data nașterii: 1964 (posibil: 21 aprilie)

Secretar al Comisiei electorale din Sevastopol. În această calitate, a participat la organizarea alegerilor pentru președinția Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate, Crimeea și Sevastopol sprijinind și punând în aplicare astfel în mod activ politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

14.5.2018”