ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 89

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
5 aprilie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/525 al Comisiei din 28 martie 2018 de interzicere a pescuitului de marlin alb în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

1

 

*

Regulamentul (UE) 2018/526 al Comisiei din 28 martie 2018 de interzicere a pescuitului de pisică de mare marmorată în apele Uniunii din zona 7D de către navele care arborează pavilionul Belgiei

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/527 al Comisiei din 28 martie 2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Patata dell'Alto Viterbese (IGP)]

7

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 207/2016 a Comitetului mixt al SEE din 28 octombrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/528]

8

 

*

Decizia nr. 208/2016 a Comitetului mixt al SEE din 28 octombrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/529]

10

 

*

Decizia nr. 209/2016 a Comitetului mixt al SEE din 28 octombrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/530]

12

 

*

Decizia nr. 210/2016 a Comitetului mixt al SEE din 28 octombrie 2016 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/531]

13

 

*

Decizia nr. 211/2016 a Comitetului mixt al SEE din 28 octombrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/532]

14

 

*

Decizia nr. 212/2016 a Comitetului mixt al SEE din 28 octombrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/533]

15

 

*

Decizia nr. 213/2016 a Comitetului mixt al SEE din 28 octombrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/534]

16

 

*

Decizia nr. 214/2016 a Comitetului mixt al SEE din 28 octombrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/535]

17

 

*

Decizia nr. 215/2016 a Comitetului mixt al SEE din 28 octombrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) și a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/536]

18

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia nr. 133/2007 a Comitetului mixt al SEE din 26 octombrie 2007 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE ( JO L 100, 10.4.2008 )

19

 

*

Rectificare la Decizia nr. 256/2014 a Comitetului mixt al SEE din 12 decembrie 2014 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) și a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2015/2123] ( JO L 311, 26.11.2015 )

19

 

*

Rectificare la Decizia nr. 12/2015 a Comitetului mixt al SEE din 25 februarie 2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2016/500] ( JO L 93, 7.4.2016 )

20

 

*

Rectificare la Decizia nr. 167/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 iunie 2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2016/2202] ( JO L 341, 15.12.2016 )

20

 

*

Rectificare la Decizia nr. 198/2016 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2016 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2017/275] ( JO L 46, 23.2.2017 )

20

 

*

Rectificare la Decizia nr. 206/2016 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2016 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2017/283] ( JO L 46, 23.2.2017 )

21

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/525 AL COMISIEI

din 28 martie 2018

de interzicere a pescuitului de marlin alb în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2018.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2018.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea activităților de pescuit care vizează acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2018 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit care vizează stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în acel stat membru, se interzic începând de la data stabilită în respectiva anexă. Mai precis, după această dată sunt interzise păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

João AGUIAR MACHADO

Director general

Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului din 23 ianuarie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia, și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127 (JO L 27, 31.1.2018, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

02/TQ120

Stat membru

Spania

Stoc

WHM/ATLANT

Specie

Marlin alb (Tetrapturus albidus)

Zonă

Oceanul Atlantic

Data încetării activităților

1.1.2018


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/4


REGULAMENTUL (UE) 2018/526 AL COMISIEI

din 28 martie 2018

de interzicere a pescuitului de pisică de mare marmorată în apele Uniunii din zona 7D de către navele care arborează pavilionul Belgiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2018.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2018.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2018 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuat de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzice începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

João AGUIAR MACHADO

Director general

Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului din 23 ianuarie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia, și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127 (JO L 27, 31.1.2018, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

04/TQ120

Stat membru

Belgia

Stoc

RJU/07D.

Specie

Pisică de mare marmorată (Raja undulata)

Zonă

Apele Uniunii din zona 7d

Data încetării activităților

1.1.2018


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/527 AL COMISIEI

din 28 martie 2018

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Patata dell'Alto Viterbese” (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Patata dell'Alto Viterbese” înregistrate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 159/2014 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Patata dell'Alto Viterbese” (IGP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 159/2014 al Comisiei din 13 februarie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Patata dell'Alto Viterbese (IGP)] (JO L 52, 21.2.2014, p. 5).

(3)  JO C 391, 18.11.2017, p. 14.


III Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/8


DECIZIA NR. 207/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 octombrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/528]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1004 al Comisiei din 22 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În capitolul I din anexa II la Acordul privind SEE, la punctul 45zza [Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 1004: Regulamentul (UE) 2016/1004 al Comisiei din 22 iunie 2016 (JO L 165, 23.6.2016, p. 1).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2016/1004 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data de 29 octombrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 165, 23.6.2016, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/10


DECIZIA NR. 208/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 octombrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/529]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2016/127 al Comisiei din 25 septembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru formulele de început și formulele de continuare și în ceea ce privește cerințele privind informațiile privitoare la alimentația sugarilor și a copiilor de vârstă mică (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul (UE) 2016/479 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea glicozidelor derivate din steviol (E 960) ca îndulcitor în anumite băuturi cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Regulamentul (UE) 2016/127 abrogă, începând de la 22 februarie 2020, Directiva 2006/141/CE a Comisiei (3), care este încorporată în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie abrogată în conformitate cu acordul, începând de la 22 februarie 2020.

(4)

Prezenta decizie se referă la legislația privind produsele alimentare. Legislația privind produsele alimentare nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole este extinsă la Liechtenstein, astfel cum se prevede în partea introductivă a capitolului XII din anexa II la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.

(5)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Capitolul XII din anexa II la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

După punctul 77a [Regulamentul delegat (UE) 2016/128 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„77b.

32016 R 0127: Regulamentul delegat (UE) 2016/127 al Comisiei din 25 septembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru formulele de început și formulele de continuare și în ceea ce privește cerințele privind informațiile privitoare la alimentația sugarilor și a copiilor de vârstă mică (JO L 25, 2.2.2016, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarele adaptări:

(a)

în anexa VI partea A se adaugă următorul text:

în limba islandeză: «Ungbarnablanda» și «Stoðblanda»;

în limba norvegiană: «Morsmelkerstatning» și «Tilskuddsblanding»;

(b)

în anexa VI partea B se adaugă următorul text:

în limba islandeză: «Ungbarnamjólk» și «Mjólkurstoðblanda»;

în limba norvegiană: «Morsmelkerstatning basert på melk» și «Tilskuddsblanding basert på melk».”

2.

La punctul 54zzzzr [Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0479: Regulamentul (UE) 2016/479 al Comisiei din 1 aprilie 2016 (JO L 87, 2.4.2016, p. 1).”

3.

Textul de la punctul 54zzzv (Directiva 2006/141/CE a Comisiei) se elimină începând de la 22 februarie 2020.

Articolul 2

Textele Regulamentului delegat (UE) 2016/127 și ale Regulamentului (UE) 2016/479 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 octombrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 25, 2.2.2016, p. 1.

(2)  JO L 87, 2.4.2016, p. 1.

(3)  JO L 401, 30.12.2006, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/12


DECIZIA NR. 209/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 octombrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/530]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/918 al Comisiei din 19 mai 2016 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În capitolul XV din anexa II la Acordul privind SEE, la punctul 12zze [Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0918: Regulamentul (UE) 2016/918 al Comisiei din 19 mai 2016 (JO L 156, 14.6.2016, p. 1).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2016/918 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 octombrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 156, 14.6.2016, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/13


DECIZIA NR. 210/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 octombrie 2016

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/531]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/575 a Comisiei din 29 martie 2016 de prelungire a valabilității Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În capitolul XIX din anexa II la Acordul privind SEE, la punctul 3k (Decizia 2006/502/CE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 D 0575: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/575 a Comisiei din 29 martie 2016 (JO L 98, 14.4.2016, p. 4).”

Articolul 2

Textele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/575 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 octombrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 98, 14.4.2016, p. 4.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/14


DECIZIA NR. 211/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 octombrie 2016

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/532]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 al Comisiei din 18 martie 2016 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora (1), astfel cum a fost rectificat în JO L 146, 3.6.2016, p. 31, trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XIII la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XIII la Acordul privind SEE, după punctul 21ba [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/68 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„21bb.

32016 R 0799: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 al Comisiei din 18 martie 2016 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora (JO L 139, 26.5.2016, p. 1), astfel cum a fost rectificat în JO L 146, 3.6.2016, p. 31.”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799, astfel cum a fost rectificat în JO L 146, 3.6.2016, p. 31, în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 octombrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1), sau la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 122/2016 a Comitetului mixt al SEE din 3 iunie 2016 (2), dacă această dată este ulterioară celei dintâi.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 139, 26.5.2016, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.

(2)  JO L 308, 23.11.2017, p. 27.


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/15


DECIZIA NR. 212/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 octombrie 2016

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/533]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/844 a Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (1), astfel cum a fost rectificată în JO L 193, 19.7.2016, p. 117, trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XIII la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XIII la Acordul privind SEE, la punctul 56f (Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 L 0844: Directiva (UE) 2016/844 a Comisiei din 27 mai 2016 (JO L 141, 28.5.2016, p. 51), astfel cum a fost rectificată în JO L 193, 19.7.2016, p. 117.”

Articolul 2

Textele Directivei (UE) 2016/844, astfel cum a fost rectificată în JO L 193, 19.7.2016, p. 117, în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 octombrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 141, 28.5.2016, p. 51.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/16


DECIZIA NR. 213/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 octombrie 2016

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/534]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1006 al Comisiei din 22 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 255/2010 în ceea ce privește dispozițiile OACI menționate la articolul 3 alineatul (1) (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XIII la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XIII la Acordul privind SEE, la punctul 66wi [Regulamentul (UE) nr. 255/2010 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 1006: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1006 al Comisiei din 22 iunie 2016 (JO L 165, 23.6.2016, p. 8).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1006 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 octombrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 165, 23.6.2016, p. 8.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/17


DECIZIA NR. 214/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 octombrie 2016

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/535]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/963 al Comisiei din 16 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XIII la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XIII la Acordul privind SEE, la punctul 66zab [Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 0963: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/963 al Comisiei din 16 iunie 2016 (JO L 160, 17.6.2016, p. 50).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/963 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 octombrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 160, 17.6.2016, p. 50.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/18


DECIZIA NR. 215/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 octombrie 2016

de modificare a anexei XIII (Transporturile) și a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/536]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexele XIII și XX la Acordul privind SEE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XIII la Acordul privind SEE, la punctul 56b (Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32015 R 0757: Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).”

Articolul 2

În anexa XX la Acordul privind SEE, după punctul 21av (Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se introduce următorul punct:

„21aw.

32015 R 0757: Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).”

Articolul 3

Textele Regulamentului (UE) 2015/757 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 octombrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 123, 19.5.2015, p. 55.

(*1)  Au fost semnalate obligații constituționale.


Rectificări

5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/19


Rectificare la Decizia nr. 133/2007 a Comitetului mixt al SEE din 26 octombrie 2007 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100 din 10 aprilie 2008 )

La pagina 30, textul de la punctul 15 din anexa la Decizia nr. 133/2007 a Comitetului mixt al SEE se înlocuiește cu următorul text:

în loc de:

„Teza «Acest act se aplică și Islandei.» de la punctele 7 (Directiva 93/53/CEE a Consiliului), 8 (Directiva 95/70/CE a Consiliului) și 10 (Directiva 82/894/CEE a Consiliului) din partea 3.1 și de la punctul 29 (Decizia 2003/466/CE a Comisiei) din partea 3.2 se elimină.”,

se citește:

„Teza «Acest act se aplică și Islandei.» de la punctele 7 (Directiva 93/53/CEE a Consiliului) și 8 (Directiva 95/70/CE a Consiliului) din partea 3.1 și de la punctul 29 (Decizia 2003/466/CE a Comisiei) din partea 3.2 se elimină. Teza «În sensul prezentului acord, dispozițiile directivei se citesc cu următoarea adaptare: Prezentul act se aplică și Islandei.» de la punctul 10 (Directiva 82/894/CEE a Consiliului) din partea 3.1 se elimină.”


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/19


Rectificare la Decizia nr. 256/2014 a Comitetului mixt al SEE din 12 decembrie 2014 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) și a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2015/2123]

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 311 din 26 noiembrie 2015 )

La pagina 4, textul articolului 1 din Decizia nr. 256/2014 a Comitetului mixt al SEE se înlocuiește astfel:

în loc de:

„În anexa I la Acordul privind SEE, partea 7.1 din capitolul I, la punctul 9b [Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

«—

32010 L 0063: Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 (JO L 276, 20.10.2010, p. 33).»”,

se citește:

„În anexa I la Acordul privind SEE, partea 7.1 din capitolul I, la punctul 9b [Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următorul text:

«, astfel cum a fost modificat prin:

32010 L 0063: Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 (JO L 276, 20.10.2010, p. 33).»”


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/20


Rectificare la Decizia nr. 12/2015 a Comitetului mixt al SEE din 25 februarie 2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2016/500]

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 93 din 7 aprilie 2016 )

La pagina 21, textul articolului 1 punctul 2 din Decizia nr. 12/2015 a Comitetului mixt al SEE se înlocuiește astfel:

în loc de:

„Textul de la punctul 73 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1048/2012 al Comisiei] se elimină.”,

se citește:

„Textul de la punctul 74 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012 al Comisiei] se elimină.”


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/20


Rectificare la Decizia nr. 167/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 iunie 2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2016/2202]

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 341 din 15 decembrie 2016 )

La pagina 66, la articolul 1 punctele 1 și 2 din Decizia nr. 167/2015 a Comitetului mixt al SEE, numărul CELEX se înlocuiește după cum urmează:

în loc de:

32015 R 0345”,

se citește:

32015 D 0345”.


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/20


Rectificare la Decizia nr. 198/2016 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2016 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2017/275]

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 46 din 23 februarie 2017 )

La pagina 2, textul de la nota de subsol (*) se înlocuiește astfel:

în loc de:

„Au fost semnalate obligații constituționale.”,

se citește:

„Nu au fost semnalate obligații constituționale.”


5.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/21


Rectificare la Decizia nr. 206/2016 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2016 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2017/283]

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 46 din 23 februarie 2017 )

La pagina 53, articolul 1 punctul 2 prima teză din Decizia nr. 206/2016 a Comitetului mixt al SEE se înlocuiește cu următorul text:

în loc de:

„După punctul 31bb (din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului) se introduce următorul punct:”,

se citește:

„După punctul 31bbe [Regulamentul delegat (UE) 2015/514 al Comisiei] se introduce următorul punct:”.