ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 206

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
1 august 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1322 al Consiliului din 31 iulie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1323 al Consiliului din 31 iulie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

4

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1324 al Consiliului din 31 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1325 al Consiliului din 31 iulie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/513

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1326 al Consiliului din 31 iulie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

16

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1327 al Consiliului din 31 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

18

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1328 al Consiliului din 31 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

20

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1329 al Comisiei din 31 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește exploatarea de către transportatori aerieni din Uniune a aeronavelor înmatriculate într-o țară terță ( 1 )

21

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1330 al Comisiei din 31 iulie 2015 de modificare pentru a 234-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

26

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1331 al Comisiei din 31 iulie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/1332 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

31

 

*

Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC

34

 

*

Decizia (PESC) 2015/1334 a Consiliului din 31 iulie 2015 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/521

61

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/1335 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

64

 

*

Decizia (PESC) 2015/1336 a Consiliului din 31 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

66

 

*

Decizia (PESC) 2015/1337 a Consiliului din 31 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

68

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1338 a Comisiei din 30 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 5252]  ( 1 )

69

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1322 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 11 alineatele (1) și (4),

întrucât:

(1)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011.

(2)

La 23 septembrie 2014 și 27 martie 2015, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1988 (2011) a modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 199, 2.8.2011, p. 1.


ANEXĂ

I.

Rubricile de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011:

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Abdul Basir Noorzai [alias: (a) Haji Abdul Basir; (b) Haji 'Abd Al-Basir; (c) Haji Basir Noorzai; (d) Abdul Baseer; (e) Abdul Basir].

Titlu: Haji. Adresa: Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. Data nașterii: (a) 1965; (b) 1960; (c) 1963. Locul nașterii: provincia Baluchistan, Pakistan. Cetățenia: afgană Numărul pașaportului: pașaport pakistanez, numărul AA3829182. Număr național de identificare: numărul național de identificare pakistanez 5420124679187. Alte informații: proprietar al Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, care furnizează servicii financiare talibanilor din regiune. Data desemnării de către ONU:27.3.2015

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Basir Noorzai a fost inclus pe listă la 27 martie 2015, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2160 (2014), pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan.

Informații suplimentare:

Haji Abdul Basir (Basir) deține și administrează Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir a avut autoritatea de a distribui fonduri talibanilor și, în decursul ultimilor ani, a distribuit mii de dolari prin societatea sa Hawala membrilor talibani din regiune. Basir a finanțat activitățile talibanilor prin societatea sa Hawala, a transferat bani liderilor de vârstă talibani și a facilitat deplasările informatorilor talibani.

Începând din 2012, Basir a fost considerat principalul agent de schimb valutar al conducerii talibane de rang înalt. De asemenea, în 2010, Basir a solicitat donații pentru talibani de la expatriații pakistanezi și afgani care locuiau în Japonia, Emiratele Arabe Unite și Singapore.

B.   Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala [alias: (a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; (b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; (c) Haji Basir Hawala; (d) Haji Baseer Hawala; (e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; (f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; (g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer].

Adresa: (a) Sucursala 1: Sanatan (variantă: Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, lângă Trench (variantă: Tranch) Road, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Quetta, Pakistan; (c) Sucursala 3: Lahore, Pakistan; (d) Sucursala 4: Peshawar, Pakistan; (e) Sucursala 5: Karachi, Pakistan; (f) Sucursala 6: Islamabad, Pakistan; (g) Sucursala 7: provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: provincia Herat, Afganistan; (i) Sucursala 9: provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (k) Sucursala 11: Iran. Alte informații: (a) furnizor de servicii monetare, utilizat de liderii talibani de rang înalt pentru a transfera fonduri comandanților talibani din regiune; (b) deținută de Abdul Basir Noorzai. Data desemnării de către ONU:27.3.2015

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala a fost inclusă pe listă la 27 martie 2015, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2160 (2014), pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan.

Informații suplimentare:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) din Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, este deținută de Abdul Basir Noorzai. Aceasta distribuie fonduri membrilor talibani din regiune. Liderii talibani de rang înalt din regiune au preferat să transfere bani comandanților talibani prin intermediul Basir Zarjmil Hawala și al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

În 2013, Basir Zarjmil Hawala a distribuit mii de dolari comandanților talibani din regiune, facilitând finanțarea operațiunilor talibane. În 2012, Basir Zarjmil Hawala a gestionat mii de dolari în cadrul unor tranzacții legate de arme, precum și alte cheltuieli operaționale pentru talibani.

II.

Rubrica de mai jos se elimină din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011:

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1323 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1), în special articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 2 martie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

(2)

La 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333 (2) consolidând, printre altele, măsurile restrictive impuse prin Decizia 2011/137/PESC a Consiliului (3) și abrogând Decizia 2011/137/PESC. Decizia (PESC) 2015/1333 realizează, de asemenea, o reexaminare a persoanelor și entităților enumerate anterior în anexele II și IV la Decizia 2011/137/PESC.

(3)

Motivele de introducere pe listă a mai multor persoane și entități pe lista persoanelor și entităților prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 ar trebui să fie modificate.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 204/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.

(2)  Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (a se vedea pagina 34 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  JO L 58, 3.3.2011, p. 53.


ANEXĂ

„ANEXA III

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

A.   PERSOANE

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funcție: Director responsabil de combaterea terorismului în cadrul Organizației pentru Securitate Externă

Data nașterii: 1952

Locul nașterii: Tripoli, Libia

Membru marcant al Comitetului Revoluționar.

Colaborator apropiat al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Funcție: director adjunct, Organizația pentru Securitate Externă

Cumnatul lui Muammar Qadhafi.

Membru marcant al regimului Qadhafi și, ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Funcție: șeful Mișcării Comitetelor Revoluționare

Locul nașterii: Sirt, Libia

Se crede că ar fi fost asasinat în Egipt, august 2014

Comitetele Revoluționare au fost implicate în acte de violență îndreptate împotriva demonstranților.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Traghen

Șeful de cabinet al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Genzur

Fost director al Oficiului de Securitate Internă.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data nașterii: 1 iulie 1949

Locul nașterii: Al-Bayda

Fost director de informații în cadrul Oficiului de Securitate Externă.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Fost secretar general al Congresului General al Poporului.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Prim-ministrul guvernului colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministrul sănătății și mediului în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data nașterii: 1949

Locul nașterii: Al-Azizia (lângă Tripoli)

Ministrul industriei, economiei și comerțului în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data nașterii: 1943

Ministrul agriculturii și resurselor animale și maritime în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministrul afacerilor sociale în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data nașterii: 4 mai 1963

Numărul pașaportului: B/014965 (a expirat la sfârșitul lui 2013)

Ministrul educației, învățământului superior și cercetării în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data nașterii: 8.7.1954

Numărul pașaportului: B/014924 (a expirat la sfârșitul lui 2013)

Fost colaborator apropiat al colonelului Qadhafi, fost rol de prim rang în serviciile de securitate și fost director al radioteleviziunii.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

15.

Colonelul Taher Juwadi

Funcție: A patra poziție în cadrul lanțului de comandă al Corpului gardienilor revoluției

Colonel.

Membru de bază al regimului Qadhafi. Ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Șeful biroului de legătură al Comitetelor Revoluționare.

Comitetele Revoluționare au fost implicate în acte de violență îndreptate împotriva demonstranților.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Funcție: Șeful securității personale a lui Muammar QADHAFI

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Houn, Libia

Responsabil de asigurarea securității regimului. În trecut, s-a aflat la originea unor acte de violență îndreptate împotriva dizidenților.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data nașterii: 1948

Locul nașterii: Sirt, Libia

Vărul lui Muammar Qadafi. În anii '80, Sayyid a fost implicat în campania de asasinare a dizidenților și este considerat responsabil de moartea mai multor persoane în Europa. De asemenea, se crede că a fost implicat în cumpărarea de arme. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Fost ambasador al Libiei în Ciad. A părăsit Ciadul pentru a ajunge la Sabha. Implicat în mod direct în recrutarea și coordonarea mercenarilor pentru regim.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Colonel Amid Husain

Statut/localizare presupus(ă): Sudul Libiei

Fost guvernator al Ghat (sudul Libiei). Implicat în mod direct în recrutarea mercenarilor.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

B.   ENTITĂȚI

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (Compania libiană de investiții arabo-africane)

(alias LAICO)

Site: http://www.laaico.comSocietate instituită în 1981 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libia Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 email: info@laaico.com

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

2.

Fundația Qadhafi pentru asociații caritative și dezvoltare

Coordonatele administrației: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIATelefon: (+218) 214778301 – Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

3.

Fundația Waatassimou

Cu sediul la Tripoli.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

4.

Oficiul general al radiodifuziunii și televiziunii libiene

Coordonate: tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

Implicat în incitare publică la ură și la violență prin participarea la campanii de dezinformare privind reprimarea demonstranților.

21.3.2011

5.

Corpul Gărzilor Revoluționare

 

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

Implicare în reprimarea demonstranților.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (Banca Agricolă Libiană) (cunoscută și sub denumirea de Agricultural Bank sau Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank sau Al Masraf Al Zirae sau Libyan Agricultural Bank)

Zona El Ghayran, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; adresă e-mail agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);

Tel No. (218)214870586;

Tel No. (218) 214870714;

Tel No. (218) 214870745;

Tel No. (218) 213338366;

Tel No. (218) 213331533;

Tel No. (218) 213333541;

Tel No. (218) 213333544;

Tel No. (218) 213333543;

Tel No. (218) 213333542;

Fax No. (218) 214870747;

Fax No. (218) 214870767;

Fax No. (218) 214870777;

Fax No. (218) 213330927;

Fax No. (218) 213333545

Sucursala libiană a Central Bank of Libya (Banca Centrală a Libiei)

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

7.

Holdingul Al-Inma pentru investiții în servicii

 

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

8.

Holdingul Al-Inma pentru investiții industriale

 

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

9.

Holdingul Al-Inma pentru investiții în turism

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

10.

Holdingul Al-Inma pentru construcții și proiecte imobiliare

 

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Sucursală libiană a Portofoliului libian de Investiții în Africa.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regatul Unit.

Alte informații: Nr. de înregistrare 01794877 (Regatul Unit)

Sucursală înregistrată în Regatul Unit a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice.

Alte informații: Nr. de înregistrare 1510484 (VG)

Sucursală înregistrată în VG a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entitate înregistrată în VG, deținută de Saadi Qadhafi

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice.

Alte informații: Nr. de înregistrare 1534407 (VG)

Sucursală înregistrată în VG a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Insula Man,

Alte informații: Nr. de înregistrare 59058C (IM)

Sucursală înregistrată în IM a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011”


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/10


REGULAMENTUL (UE) 2015/1324 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului (2) pune în aplicare unele dintre măsurile prevăzute în Decizia 2011/137/PESC a Consiliului (3).

(2)

Decizia (PESC) 2015/1333 a realizat o reexaminare a persoanelor și entităților enumerate în anexele II și IV la Decizia 2011/137/PESC. Prin Decizia (PESC) 2015/1333, măsurile restrictive impuse prin Decizia 2011/137/PESC, astfel cum a fost modificată, sunt de asemenea consolidate într-un nou instrument juridic. Este necesară o modificare tehnică a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 în vederea alinierii acestuia cu Decizia (PESC) 2015/1333.

(3)

Această modificare intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și este necesară o măsură de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea sa uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 204/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 204/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

furnizării de asistență tehnică, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu:

(i)

echipamente militare, inclusiv armele și materialele conexe care nu intră sub incidența literei (b), care sunt destinate exclusiv asistenței în domeniul securității sau asistenței pentru dezarmare acordate guvernului libian, astfel cum au fost aprobate în prealabil de către Comitetul de sancțiuni;

(ii)

echipamente militare neletale destinate exclusiv asistenței în domeniul securității sau asistenței pentru dezarmare acordate guvernului libian;”.

2.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), enunțul introductiv și litera (a) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Prin derogare de la articolul 5, în ceea ce privește persoanele, entitățile sau organismele enumerate în anexa II și entitățile menționate la articolul 5 alineatul (4), autoritățile competente ale statelor membre enumerate în anexa IV pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice în cauză fac obiectul unui privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral instituit, sau al unei hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate:

(i)

anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul a fost inclus în anexa II; sau

(ii)

anterior datei la care entitatea menționată la articolul 5 alineatul (4) a fost desemnată de Consiliul de Securitate al ONU;”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

de hotărâre nu beneficiază o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat(ă) în anexa II sau III; și”.

3.

La articolul 8b alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

autoritatea competentă în cauză a stabilit că plata nu reprezintă o încălcare a articolului 5 alineatul (2) și nici nu este în beneficul unei entități menționate la articolul 5 alineatul (4);”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  A se vedea pagina 34 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 58, 3.3.2011, p. 1).

(3)  Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 58, 3.3.2011, p. 53).


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1325 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/513

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 26 martie 2015, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/513 (2) privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, stabilind o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (denumită în continuare „lista”).

(2)

Consiliul a comunicat, în măsura posibilă, tuturor persoanelor, grupurilor și entităților expuneri de motive care explică de ce au fost incluse pe listă.

(3)

Prin intermediul unui aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile incluse pe listă asupra faptului că a decis menținerea lor pe lista respectivă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile în cauză cu privire la posibilitatea de a solicita o expunere a motivelor Consiliului care au determinat includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de motive.

(4)

Consiliul a reexaminat lista, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. La efectuarea reexaminării, Consiliul a ținut seama de observațiile transmise de cei vizați, precum și de informațiile actualizate primite din partea autorităților naționale competente privind statutul la nivel național al persoanelor și entităților incluse pe listă.

(5)

Consiliul a verificat dacă autoritățile competente menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC (3) au adoptat decizii cu privire la toate persoanele, grupurile și entitățile de pe listă referitor la implicarea acestora în acte de terorism în sensul articolului 1 alineatele (2) și (3) din poziția comună menționată. Consiliul a conchis de asemenea că persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(6)

În consecință, lista ar trebui actualizată în mod corespunzător, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/513 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 este prevăzută în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/513 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/513 al Consiliului din 26 martie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 790/2014 (JO L 82, 27.3.2015, p. 1).

(3)  Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).


ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

I.   PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Pașaport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6 sau 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al Statelor Unite ale Americii. Pașaport: C2002515 (iranian); Pașaport: 477845448 (american). Carte de identitate națională nr.: 07442833, data expirării 15 martie 2016 (permis de conducere SUA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos) – membru al „Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI Salem, alias BIN KHALID Fahd Bin Adballah, alias HENIN Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan, pașaport nr. 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: 1. Kermanshah, Iran; 2. Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), născut la 11.3.1957 în Iran. Cetățean iranian. Pașaport: 008827 (pașaport diplomatic iranian), eliberat în 1999. Titlu: General-maior.

II.   GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Organizația Abu Nidal” – „OAN” (alias „Consiliul Revoluționar Fatah”, alias „Brigăzile Revoluționare Arabe”, alias „Septembrie Negru”, alias „Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”).

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”.

3.

„Al-Aqsa e.V”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „Noua Armată Populară” – „NAP”, Filipine.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Grupul Islamic” – „GI”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”).

8.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Hizballah Military Wing” („aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezballah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu'llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

11.

„Hofstadgroep”.

12.

„Federația Internațională a Tineretului Sikh” – „FITS”.

13.

„Forța Khalistan Zindabad” – „KZF”.

14.

„Partidul Muncitoresc din Kurdistan” – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).

15.

„Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – „LTTE”.

16.

„Ejercito de Liberacion Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).

17.

„Jihadul Islamic Palestinian” – „JIP”.

18.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – „FPEP”.

19.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General” (alias „FPEP – Comandamentul General”).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Forțele Armate Revoluționare din Columbia”).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).

22.

„Sendero Luminoso” – „CL” („Calea Luminoasă”).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (alias „Șoimii Eliberării din Kurdistan”, alias „Vulturii Eliberării din Kurdistan”).


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1326 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (1), în special articolul 8a alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006, care se referă la măsuri restrictive împotriva Belarus.

(2)

Consiliul consideră că 24 de persoane ar trebui eliminate de pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.


ANEXĂ

Rubricile referitoare la următoarele persoane sunt eliminate de pe lista prevăzută în secțiunea A „Persoane” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/18


REGULAMENTUL (UE) 2015/1327 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile prevăzute de Decizia 2010/413/PESC.

(2)

La 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1336 (3) de modificare a Deciziei 2010/413/PESC de stabilire a anumitor măsuri, în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 2231 (2015) prin care se sprijină Planul comun de acțiune cuprinzător (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) referitor la chestiunea nucleară iraniană și care prevede acțiunile care trebuie să fie întreprinse în conformitate cu JCPOA.

(3)

RCSONU 2231 (2015) prevede, în special, că măsurile impuse prin RCSONU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) și 1929 (2010) nu se aplică, în anumite condiții, activităților statelor participante la JCPOA sau statelor membre ale ONU acționând în coordonare cu acestea, direct legate de modificarea a două cascade la instalația de la Fordow pentru producerea de izotopi stabili, de exportarea, de către Iran, a unor cantități de uraniu îmbogățit mai mari de 300 de kilograme în schimbul uraniului natural sau de modernizarea reactorului de la Arak, pe baza modelului de proiectare convenit și, ulterior, a proiectului final aprobat pentru reactorul respectiv.

(4)

RCSONU 2231 (2015) prevede, de asemenea, că măsurile impuse prin RCSONU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) și 1929 (2010) nu se aplică în măsura în care acest lucru este necesar pentru a desfășura, în anumite condiții, transferuri și activități care sunt legate de punerea în aplicare a anumitor angajamente privind activitățile nucleare specificate în JCPOA, necesare pentru pregătirea punerii în aplicare a JCPOA, sau care au fost considerate de Consiliul de Securitate al ONU, instituit în temeiul RCSONU 1737 (2006), ca fiind conforme cu obiectivele RCSONU 2231 (2015).

(5)

Este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a măsurilor, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 267/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Următoarele articole se introduc în Regulamentul (UE) nr. 267/2012:

„Articolul 43b

(1)   În pofida altor dispoziții ale prezentului regulament, autoritățile competente pot autoriza furnizarea, vânzarea sau transferul de articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologie, precum și furnizarea de orice alt tip de asistență tehnică, instruire, ajutor financiar, investiții, servicii de brokeraj sau alte servicii aferente, în cazul în care consideră că acestea sunt direct legate de:

(a)

modificarea a două cascade la instalația de la Fordow pentru producerea de izotopi stabili;

(b)

exportarea, de către Iran, a unor cantități de uraniu îmbogățit mai mari de 300 de kilograme, în schimbul uraniului natural; sau

(c)

modernizarea reactorului de la Arak, pe baza modelului de proiectare convenit și, ulterior, a proiectului final aprobat pentru acest reactor.

(2)   Autoritatea competentă care a acordat o autorizație în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (1) se asigură că:

(a)

toate activitățile sunt efectuate strict în conformitate cu Planul comun de acțiune cuprinzător din 14 iulie 2015 («JCPOA»);

(b)

au fost îndeplinite, după caz, cerințele menționate la punctul 22 litera (c) din RCSONU 2231 (2015); și

(c)

a obținut și este în măsură să își exercite în mod efectiv dreptul de a verifica utilizarea finală și locul de utilizare finală ale oricăruia dintre articolele furnizate.

(3)   Statul membru în cauză informează:

(a)

Comitetul pentru sancțiuni și, dacă aceasta este constituită, Comisia mixtă, după caz, cu zece zile înainte de acordarea autorizației;

(b)

AIEA, în termen de zece zile de la furnizarea, vânzarea sau transferul articolelor, materialelor, echipamentelor, bunurilor și tehnologiei menționate la punctul 22 litera (e) din RCSONU 2231 (2015).

(4)   Statul membru în cauză notifică celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția de a acorda o autorizație în temeiul acestui articol cu cel puțin zece zile înainte de autorizare.

Articolul 43c

(1)   În pofida altor dispoziții ale prezentului regulament, autoritățile competente pot autoriza, de la caz la caz, în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea acestora, transferuri și activități care sunt:

(a)

legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul nuclear menționate la punctele 15.1-15.11 din anexa V la JCPOA;

(b)

necesare pentru a pregăti punerea în aplicare a JCPOA; sau

(c)

considerate conforme cu obiectivele RCSONU 2231 (2015) de către Comitetul pentru sancțiuni, după caz.

(2)   Statul membru în cauză transmite, după caz, Comitetului pentru sancțiuni, spre aprobare, autorizațiile propuse.

(3)   Statul membru în cauză notifică celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția de a acorda o autorizație în temeiul acestui articol cu cel puțin zece zile înainte de autorizare.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, 24.3.2012, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2015/1336 a Consiliului din 31 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (a se vedea pagina 66 din prezentul Jurnal Oficial).


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/20


REGULAMENTUL (UE) 2015/1328 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile prevăzute de Decizia 2010/413/PESC.

(2)

La 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1337 (3) de modificare a Deciziei 2010/413/PESC în vederea prelungirii până la 14 ianuarie 2016 a derogării prevăzute la articolul 20 alineatul (14) privind actele și tranzacțiile desfășurate în ceea ce privește entitățile enumerate, în măsura în care aceasta este necesară pentru executarea obligațiilor care decurg din contractele încheiate înainte de 23 ianuarie 2012 sau din contractele accesorii necesare pentru executarea unor astfel de obligații în cazul în care furnizarea de țiței și produse petroliere iraniene sau veniturile obținute din furnizarea acestora servesc la rambursarea sumelor datorate în temeiul contractelor încheiate înainte de 23 ianuarie 2012 unor persoane sau entități de pe teritoriul statelor membre sau aflate sub jurisdicția acestora, în cazul în care contractele respective prevăd expres astfel de rambursări.

(3)

Această măsură intră în domeniul de aplicare a tratatului și, în consecință, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea sa uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 267/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 28a litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012, textul „până la data de 30 iunie 2015” se înlocuiește cu textul „până la data de 14 ianuarie 2016”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, 24.3.2012, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2015/1337 a Consiliului din 31 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului (a se vedea pagina 68 din prezentul Jurnal Oficial).


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/21


REGULAMENTUL (UE) 2015/1329 AL COMISIEI

din 31 iulie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește exploatarea de către transportatori aerieni din Uniune a aeronavelor înmatriculate într-o țară terță

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (2) stabilește condițiile de exploatare în siguranță a aeronavelor. Regulamentul respectiv ar trebui să fie modificat pentru a permite exploatarea aeronavelor înmatriculate într-o țară terță de către transportatori aerieni deținând o licență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(2)

Este necesar să se acorde un interval de timp suficient pentru ca industria aeronautică și administrațiile statelor membre să se adapteze la cadrul de reglementare modificat. Prin urmare, ar trebui să fie prevăzută posibilitatea aplicării unei perioade de tranziție adecvate.

(3)

Măsurile stabilite prin prezentul regulament sunt conforme cu avizul Agenției Europene de Siguranță a Aviației, prezentat în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II (partea ARO), anexa III (partea ORO) și anexa IV (partea CAT) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data de 1 octombrie 2015.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) al doilea paragraf, statele membre pot decide că dispozițiile punctului ORO.AOC.110 litera (d) prevăzute la punctul 2 litera (b) punctul (ii) din anexă se aplică numai de la 25 august 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).


ANEXĂ

Anexa II, anexa III și anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II (partea ARO), punctul ARO.OPS.110 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Aprobarea unui contract de închiriere a unei aeronave fără echipaj este suspendată sau revocată ori de câte ori:

1.

certificatul de navigabilitate al aeronavei este suspendat sau revocat;

2.

aeronava este inclusă în lista operatorilor supuși unor restricții de exploatare sau este înmatriculată într-un stat în care toți operatorii aflați sub supravegherea acestuia fac obiectul unei interdicții de exploatare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005.”;

(b)

se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

Atunci când i se solicită aprobarea prealabilă a unui contract de închiriere a unei aeronave fără echipaj în conformitate cu punctul ORO.AOC.110 litera (d), autoritatea competentă asigură coordonarea corespunzătoare cu statul de înmatriculare a aeronavei, după cum este necesar, pentru a exercita responsabilitățile de supraveghere a aeronavei.”

2.

Anexa III (partea ORO) se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul ORO.AOC.100 litera (c), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

toate aeronavele exploatate dispun de un certificat de navigabilitate (CofA) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 sau sunt luate cu chirie fără echipaj în conformitate cu punctul ORO.AOC.110 litera (d); și”;

(b)

punctul ORO.AOC.110 se modifică după cum urmează:

(i)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Operatorul certificat în conformitate cu prezenta parte nu ia cu chirie aeronave incluse în lista operatorilor supuși unor restricții de exploatare, înmatriculate într-un stat în care toți operatorii aflați sub supravegherea acestuia fac obiectul unei interdicții de exploatare sau de la un operator supus unei interdicții de exploatare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005.”;

(ii)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„Luarea cu chirie fără echipaj

(d)

Solicitantul unei aprobări pentru luarea cu chirie fără echipaj a unei aeronave înmatriculate într-o țară terță trebuie să demonstreze autorității competente că:

1.

a fost identificată o nevoie operațională la care nu se poate răspunde prin închirierea unei aeronave înmatriculate în UE;

2.

durata închirierii aeronavei fără echipaj nu depășește șapte luni în nicio perioadă de 12 luni consecutive;

3.

se asigură conformitatea cu cerințele aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014; și

4.

aeronava este echipată în conformitate cu regulamentele UE pentru operațiunile aeriene.”;

(c)

punctul ORO.AOC.130 se înlocuiește cu următorul text:

„ORO.AOC.130   Monitorizarea datelor de zbor – avioane

(a)

Operatorul instituie și menține un program de monitorizare a datelor de zbor, integrat în sistemul său de management, pentru avioanele cu o masă maximă certificată la decolare mai mare de 27 000 kg.

(b)

Programul de monitorizare a datelor de zbor nu are intenție punitivă și cuprinde măsurile adecvate de protecție a sursei (surselor) datelor.”

3.

Anexa IV (partea CAT) se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul CAT.IDE.A.100, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

Instrumentele și echipamentele impuse de prezenta subparte trebuie să fie aprobate în conformitate cu cerințele de navigabilitate aplicabile, cu excepția următoarelor elemente:

1.

siguranțe de rezervă;

2.

lămpi portabile separate;

3.

un mijloc precis de indicare a timpului;

4.

suport pentru hărți;

5.

truse de prim ajutor;

6.

trusă medicală de urgență;

7.

megafoane;

8.

echipamente de supraviețuire și de semnalizare;

9.

ancore pentru apă și echipamente pentru amarare; și

10.

dispozitive de siguranță pentru copii.

(b)

Instrumentele și echipamentele care nu sunt impuse de prezenta subparte și care nu necesită aprobare în conformitate cu cerințele de navigabilitate aplicabile, dar sunt transportate la bord în timpul unui zbor, trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.

informațiile oferite de aceste instrumente, echipamente sau accesorii nu se folosesc de către echipajul de zbor pentru a se conforma anexei I la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau punctelor CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 și CAT.IDE.A.345; și

2.

instrumentele și echipamentele nu afectează navigabilitatea avionului, nici în cazul defectării sau al proastei funcționări.”;

(b)

la punctul CAT.IDE.H.100, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

Instrumentele și echipamentele impuse de prezenta subparte trebuie să fie aprobate în conformitate cu cerințele de navigabilitate aplicabile, cu excepția următoarelor elemente:

1.

siguranțe de rezervă;

2.

lămpi portabile separate;

3.

un mijloc precis de indicare a timpului;

4.

suport pentru hărți;

5.

trusa de prim ajutor;

6.

megafoane;

7.

echipamente de supraviețuire și de semnalizare;

8.

ancore pentru apă și echipamente pentru amarare; și

9.

dispozitive de siguranță pentru copii.

(b)

Instrumentele și echipamentele care nu sunt impuse de prezenta subparte și care nu necesită aprobare în conformitate cu cerințele de navigabilitate aplicabile, dar sunt transportate la bord în timpul unui zbor trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.

informațiile oferite de aceste instrumente, echipamente sau accesorii nu se folosesc de către echipajul de zbor pentru a se conforma anexei I la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau punctelor CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 și CAT.IDE.H.345; și

2.

instrumentele și echipamentele nu afectează navigabilitatea elicopterului, nici în cazul defectării sau al proastei funcționări.”


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1330 AL COMISIEI

din 31 iulie 2015

de modificare pentru a 234-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La data de 20 iulie 2015, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a aprobat ștergerea unei persoane fizice de pe lista întocmită de Comitetul pentru sancțiuni împotriva Al-Qaida care cuprinde persoanele, grupurile și entitățile cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. De asemenea, la 20 iulie 2015, Comitetul pentru sancțiuni al CSONU a decis să modifice o mențiune din listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) [alias: (a) Sheikh Abu Muhammad; (b) Ali Abu Muhammad; (c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani]. Data nașterii: 1.1.1972. Locul nașterii: satul Teletl, districtul Shamilskiy, Republica Daghestan, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 628605523 (număr de pașaport rusesc pentru călătorii în străinătate, eliberat, la 4.7.2006, de Serviciul Federal de Migrație al Federației Ruse, care expiră la 16.7.2016). Număr național de identificare: 8203883123 (număr de pașaport național rusesc eliberat, la 16.7.2005, de Ministerul Afacerilor Interne (OVD), districtul Kirovskiy, Republica Daghestan, Federația Rusă, care expiră la 1.1.2017). Adresă: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republica Daghestan, Federația Rusă. Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: gri; înălțime: 170175 cm; constituția: solid, cu fața ovală, cu barbă; (b) numele tatălui: Alibulat Kebekovich Kebekov, născut în 1927; (c) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.3.2015.”

2.

Mențiunea „Mohammed Al Ghabra. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenia: britanică. Număr pașaport: 094629366 (Regatul Unit). Alte informații: (a) numele tatălui este Mohamed Ayman Ghabra; (b) numele mamei este Dalal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.12.2006” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Mohammed Al Ghabra. [alias: (a) Mohammed El' Ghabra; (b) Danial Adam]. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenia: britanică. Număr pașaport: 094629366 (Regatul Unit). Alte informații: (a) numele tatălui este Mohamed Ayman Ghabra; (b) numele mamei este Dalal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.12.2006.”


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1331 AL COMISIEI

din 31 iulie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/31


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/1332 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 5 și articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/486/PESC.

(2)

La 23 septembrie 2014 și 27 martie 2015, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1988 (2011) a modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa la Decizia 2011/486/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/486/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 199, 2.8.2011, p. 57.


ANEXĂ

I.

Rubricile de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/486/PESC:

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Abdul Basir Noorzai [alias: (a) Haji Abdul Basir; (b) Haji 'Abd Al-Basir; (c) Haji Basir Noorzai; (d) Abdul Baseer; (e) Abdul Basir].

Titlu: Haji. Adresa: Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. Data nașterii: (a) 1965; (b) 1960; (c) 1963. Locul nașterii: provincia Baluchistan, Pakistan. Cetățenia: afgană. Numărul pașaportului: pașaport pakistanez, numărul AA3829182. Număr național de identificare: numărul național de identificare pakistanez 5420124679187. Alte informații: proprietar al Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, care furnizează servicii financiare talibanilor din regiune. Data desemnării de către ONU:27.3.2015

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Basir Noorzai a fost inclus pe listă la 27 martie 2015, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2160 (2014), pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan.

Informații suplimentare:

Haji Abdul Basir (Basir) deține și administrează Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir a avut autoritatea de a distribui fonduri talibanilor și, în decursul ultimilor ani, a distribuit mii de dolari prin societatea sa Hawala membrilor talibani din regiune. Basir a finanțat activitățile talibanilor prin societatea sa Hawala, a transferat bani liderilor de vârstă talibani și a facilitat deplasările informatorilor talibani.

Începând din 2012, Basir a fost considerat principalul agent de schimb valutar al conducerii talibane de rang înalt. De asemenea, în 2010, Basir a solicitat donații pentru talibani de la expatriații pakistanezi și afgani care locuiau în Japonia, Emiratele Arabe Unite și Singapore.

B.   Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala [alias: (a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; (b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; (c) Haji Basir Hawala; (d) Haji Baseer Hawala; (e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; (f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; (g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer].

Adresa: (a) Sucursala 1: Sanatan (variantă: Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, lângă Trench (variantă: Tranch) Road, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Quetta, Pakistan; (c) Sucursala 3: Lahore, Pakistan; (d) Sucursala 4: Peshawar, Pakistan (e) Sucursala 5: Karachi, Pakistan; (f) Sucursala 6: Islamabad, Pakistan; (g) Sucursala 7: provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: provincia Herat, Afganistan; (i) Sucursala 9: provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (k) Sucursala 11: Iran. Alte informații: (a) furnizor de servicii monetare, utilizat de liderii talibani de rang înalt pentru a transfera fonduri comandanților talibani din regiune; (b) deținută de Abdul Basir Noorzai. Data desemnării de către ONU:27.3.2015

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala a fost inclusă pe listă la 27 martie 2015, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2160 (2014), pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan.

Informații suplimentare:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) din Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, este deținută de Abdul Basir Noorzai. Aceasta distribuie fonduri membrilor talibani din regiune. Liderii talibani de rang înalt din regiune au preferat să transfere bani comandanților talibani prin intermediul Basir Zarjmil Hawala și al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

În 2013, Basir Zarjmil Hawala a distribuit mii de dolari comandanților talibani din regiune, facilitând finanțarea operațiunilor talibane. În 2012, Basir Zarjmil Hawala a gestionat mii de dolari în cadrul unor tranzacții legate de arme, precum și alte cheltuieli operaționale pentru talibani.

II.

Rubrica de mai jos se elimină din lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/486/PESC:

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/34


DECIZIA (PESC) 2015/1333 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât,

(1)

La 26 februarie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția (RCSONU) 1970 (2011) având în vedere serioasa sa preocupare cu privire la situația din Libia și introducând măsuri restrictive împotriva Libiei. De atunci, Consiliul de Securitate a adoptat alte câteva rezoluții privind Libia, care au extins sau au modificat măsurile restrictive ale ONU împotriva Libiei, inclusiv, în special, (RCSONU) 2174 (2014) și (RCSONU) 2213 (2015) în legătură cu angajamentul Consiliului de Securitate față de suveranitatea, independența, integritatea teritorială și unitatea națională a Libiei.

(2)

La 28 februarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1), ținând cont de RCSONU 1970 (2011) și impunând măsuri restrictive suplimentare având în vedere gravitatea situației din Libia.

(3)

La 26 mai 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/818 (2) de modificare a Deciziei 2011/137/PESC având în vedere amenințarea persistentă la adresa păcii, stabilității sau securității în Libia și finalizarea cu succes a tranziției sale politice, printre altele, prin exacerbarea diviziunilor existente de către persoane și entități a căror implicare în politicile represive ale fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia sau a căror asociere în alt mod în trecut cu acel regim a fost identificată și dat fiind că majoritatea acestor persoane sau entități nu au fost trase la răspundere pentru acțiunile lor. Respectiva decizie a luat, de asemenea, în considerare amenințarea reprezentată de persoane și entități care dețin sau controlează fonduri ale statului libian însușite în mod ilegal în timpul fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia, care ar putea fi folosite pentru a amenința pacea, stabilitatea sau securitatea Libiei ori pentru a împiedica sau a submina finalizarea cu succes a tranziției sale politice.

(4)

În conformitate cu Decizia 2011/137/PESC, Consiliul a efectuat o reexaminare completă a listei persoanelor și entităților care figurează în anexele II și IV la decizia respectivă.

(5)

Motivele pentru includerea pe listă a mai multor persoane și entități de pe lista persoanelor și entităților care figurează în anexele II și IV la Decizia 2011/137/PESC ar trebui să fie modificate.

(6)

Din motive de claritate, măsurile restrictive impuse prin Decizia 2011/137/PESC astfel cum a fost modificată și pusă în aplicare prin mai multe decizii ulterioare ar trebui să fie consolidate într-un nou instrument juridic.

(7)

Prin urmare, Decizia 2011/137/PESC ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I

RESCTRICȚII PRIVIND EXPORTURILE ȘI IMPORTURILE

Articolul 1

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către Libia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau tranzitând teritoriul statelor membre ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de armament și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele de mai sus, precum și echipamente care ar putea fi folosite pentru represiunea internă, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile acestora.

(2)   Se interzic următoarele:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Libia sau pentru utilizare în Libia, de asistență tehnică, de formare sau alt tip de asistență, inclusiv furnizarea de personal înarmat mercenar, în legătură cu activități militare sau cu furnizarea, întreținerea și utilizarea materialelor menționate la alineatul (1);

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Libia sau pentru utilizare în Libia, de asistență financiară în legătură cu activități militare sau cu furnizarea, întreținerea și utilizarea materialelor menționate la alineatul (1);

(c)

participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor menționate la litera (a) sau la litera (b).

Articolul 2

(1)   Articolul 1 nu se aplică:

(a)

furnizării, vânzării sau transferului de echipamente militare neletale, destinate exclusiv utilizării în scop umanitar sau de protecție, precum și prestării de servicii conexe de asistență tehnică sau formare.

(b)

furnizării, vânzării sau transferului de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar către Libia, exclusiv pentru uz personal, de către personalul ONU, personalul Uniunii sau personalul statelor membre ale Uniunii, de către reprezentanții mass-media și de către persoanele angajate în cadrul programelor umanitare și de dezvoltare și personalul asociat.

(c)

furnizării, vânzării sau transferului de echipamente militare neletale, destinate exclusiv asistenței în domeniul securității sau asistenței pentru dezarmare acordate guvernului libian și nici acordării de asistență tehnică, formare sau asistență financiară în legătură cu astfel de echipamente.

(2)   Articolul 1 nu se aplică:

(a)

furnizării, vânzării sau transferului de arme și materiale conexe, și nici acordării de asistență tehnică, formare sau asistență financiară în legătură cu acestea, inclusiv furnizării de personal;

(b)

furnizării, vânzării sau transferului de arme și materiale conexe, destinate exclusiv asistenței în domeniul securității sau asistenței pentru dezarmare acordate guvernului libian și nici acordării de asistență tehnică, formare sau asistență financiară în legătură cu acestea;

conform aprobării prealabile emise de către Comitetul instituit în temeiul punctului 24 din RCSONU 1970 (2011) („comitetul”).

(3)   Articolul 1 nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului de arme de calibru mic, armament ușor și materiale conexe, exportate temporar către Libia pentru utilizarea exclusivă de către personalul ONU, reprezentanții mass-media și persoanele angajate în cadrul programelor umanitare și de dezvoltare și personalul asociat, notificate în prealabil comitetului, și în absența unei decizii negative a comitetului, în termen de cinci zile lucrătoare de la respectiva notificare.

(4)   Articolul 1 nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă, destinate exclusiv utilizării în scop umanitar sau de protecție, precum și prestării de servicii conexe de asistență tehnică, formare sau asistență financiară.

Articolul 3

Este interzisă achiziționarea din Libia, de către resortisanții statelor membre sau cu ajutorul navelor sau aeronavelor aflate sub pavilionul acestora, a articolelor menționate la articolul 1 alineatul (1), fie că provin sau nu de pe teritoriul Libiei.

CAPITOLUL II

SECTORUL TRANSPORTURILOR

Articolul 4

(1)   Statele membre, în acord cu autoritățile lor naționale și în conformitate cu legislația lor internă și cu dreptul internațional, în special cu dreptul mării și cu acordurile relevante privind aviația civilă internațională, inspectează pe teritoriul lor, inclusiv în porturile și aeroporturile lor, navele și aeronavele cu destinația Libia sau provenind din Libia, în cazul în care dețin informații care furnizează motive întemeiate de a presupune că încărcătura unor astfel de nave și aeronave conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1.

(2)   În momentul descoperirii, statele membre confiscă și înlătură (de exemplu distrugându-le, făcându-le inoperabile, stocându-le sau transferându-le spre înlăturare într-un alt stat decât cel de origine sau de destinație) articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1.

(3)   Statele membre cooperează, în conformitate cu legislația lor internă, în cadrul inspecțiilor și al activităților de înlăturare efectuate în temeiul alineatelor (1) și (2).

(4)   Aeronavele și navele care transportă încărcături către și dinspre Libia sunt supuse obligației de informare suplimentară înainte de sosire sau înainte de plecare, cu privire la toate mărfurile introduse pe teritoriul unui stat membru sau scoase în afara acestuia.

Articolul 5

Statele membre refuză decolarea de pe teritoriul lor și aterizarea pe acesta sau survolarea acestuia de către o aeronavă, în condițiile în care dețin informații care furnizează motive întemeiate de a presupune că aeronava conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul prezentei decizii, inclusiv furnizarea de personal înarmat mercenar, cu excepția aterizărilor de urgență.

Articolul 6

(1)   În temeiul punctelor 5-9 din RCSONU 2146 (2014), statele membre pot inspecta în marea liberă navele desemnate, utilizând toate măsurile pe care specificul situației le impune pentru a efectua inspecțiile respective și pentru a impune navei să ia măsurile necesare pentru returnarea țițeiului în Libia, cu acordul Guvernului Libiei și coordonându-se cu acesta, respectând pe deplin dreptul umanitar internațional și legislația internațională privind drepturile omului, după caz.

(2)   Statele membre ar trebui să ceară acordul statului de pavilion al navei înainte de a efectua o inspecție, astfel cum este menționată la alineatul (1).

(3)   Statele membre care efectuează o inspecție, astfel cum este menționată la alineatul (1), transmit cu promptitudine comitetului un raport privind inspecția care să conțină informații relevante, inclusiv informații legate de eforturile depuse pentru a obține acordul statului de pavilion al navei.

(4)   Statele membre care efectuează o inspecție precum cea menționată la alineatul (1) se asigură că inspecțiile de această natură sunt efectuate de nave de război și de nave deținute sau operate de un stat și utilizate exclusiv în scopul prestării unui serviciu public necomercial.

(5)   În ceea ce privește navele nedesemnate, precum și în orice situație diferită de cea descrisă la alineatul (1), alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor, obligațiilor sau responsabilităților care revin statelor membre în temeiul dreptului internațional, inclusiv drepturilor și obligațiilor care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării, inclusiv principiul general al jurisdicției exclusive a statului de pavilion asupra navelor sale în marea liberă.

(6)   Anexa V la prezenta decizie include navele menționate la alineatul (1) și desemnate de comitet în conformitate cu punctul 11 din RCSONU 2146 (2014).

Articolul 7

(1)   Un stat membru care este stat de pavilion pentru o navă desemnată ordonă, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru, navei să nu încarce, să nu transporte la bord sau să nu descarce țiței exportat ilegal din Libia, în absența unui ordin din partea punctului de contact al Guvernului Libiei, astfel cum se prevede la punctul 3 din RCSONU 2146 (2014).

(2)   Statele membre interzic, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru, navelor desemnate să pătrundă în porturile lor, cu excepția cazului în care intrarea în port este necesară în vederea unei inspecții, în cazul unei urgențe sau în cazul reîntoarcerii în Libia.

(3)   Se interzice resortisanților statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre să furnizeze navelor desemnate, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru, servicii de încărcare în buncăre, cum ar fi furnizarea de combustibil sau de provizii, sau alte servicii destinate navelor.

(4)   Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care autoritatea competentă din statul membru implicat stabilește că furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare sau că nava se reîntoarce în Libia. Statul membru în cauză informează comitetul cu privire la orice autorizație de această natură.

(5)   Sunt interzise tranzacțiile financiare efectuate de resortisanți ai statelor membre ori de entități aflate sub jurisdicția acestora, sau de pe teritoriul statelor membre privind țițeiul exportat ilegal din Libia la bordul navelor desemnate, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru.

(6)   Anexa V include navele menționate la alineatele (1), (2), (3) și (5) din prezentul articol desemnate de comitet în conformitate cu punctul 11 din RCSONU 2146 (2014).

CAPITOLUL III

RESTRICȚII PRIVIND ADMISIA

Articolul 8

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor desemnate și cărora li se aplică interdicțiile de călătorie stabilite de Consiliul de Securitate sau de comitet în conformitate cu punctul 22 din RCSONU 1970 (2011), punctul 23 din RCSONU 1973 (2011), punctul 4 din RCSONU 2174 (2014) și punctul 11 din RCSONU 2213 (2015), astfel cum sunt enumerate în anexa I.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor:

(a)

implicate sau complice la ordonarea, controlarea sau conducerea în alt mod a săvârșirii de abuzuri grave ale drepturilor omului împotriva populației din Libia, inclusiv prin implicarea sau complicitatea la planificarea, comandarea, ordonarea sau comiterea de atacuri, cu încălcarea dreptului internațional, inclusiv de bombardamente aeriene, împotriva populației și a instalațiilor civile sau al persoanelor care acționează pentru sau în numele acestora sau la ordinul acestora;

(b)

a căror implicare în politicile represive ale fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia sau a căror asociere în alt mod în trecut cu acel regim a fost identificată și care reprezintă o amenințare permanentă pentru pace, stabilitate sau securitate în Libia ori pentru finalizarea cu succes a tranziției politice în Libia;

(c)

implicate în acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea în Libia sau care sprijină astfel de acte ori care împiedică sau subminează finalizarea cu succes a tranziției sale politice, inclusiv prin:

(i)

planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă dreptul internațional aplicabil în domeniul drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar ori de acte care constituie încălcări ale drepturilor omului în Libia;

(ii)

atacuri împotriva oricărui aeroport, port terestru sau maritim în Libia sau împotriva unei instituții de stat ori infrastructuri libiene sau împotriva oricărei misiuni străine din Libia;

(iii)

acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a țițeiului sau a altor resurse naturale din Libia;

(iv)

amenințarea sau constrângerea instituțiilor financiare ale statului libian și a Companiei Naționale Petroliere din Libia (Libyan National Oil Company) sau implicarea în orice acțiune care poate genera sau avea drept rezultat însușirea în mod ilegal de fonduri ale statului libian;

(v)

încălcarea sau acordarea de sprijin pentru eludarea dispozițiilor privind embargoul asupra armelor din Libia stabilite în RCSONU 1970 (2011) și la articolul 1 din prezenta decizie;

(vi)

acționarea pentru sau în numele sau la ordinul persoanelor sau al entităților enumerate în listă;

(d)

care dețin sau au sub control fonduri ale statului libian însușite în mod ilegal în timpul fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia, care ar putea fi folosite pentru a amenința pacea, stabilitatea sau securitatea Libiei ori pentru a împiedica sau a submina finalizarea cu succes a tranziției sale politice,

astfel cum sunt enumerate în anexa II din prezenta decizie.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu obligă un stat membru să refuze propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său.

(4)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care comitetul stabilește că:

(a)

o călătorie este justificată din considerente umanitare, inclusiv din obligații religioase; sau

(b)

o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor în privința păcii și reconcilierii naționale în Libia și a stabilității în regiune.

(5)   Alineatul (1) nu se aplică atunci când:

(a)

intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea procedurilor judiciare; sau

(b)

un stat membru decide în funcție de fiecare caz în parte că o astfel de intrare sau un astfel de tranzit este necesar pentru promovarea păcii și a stabilității în Libia și notifică decizia sa comitetului în termen de 48 de ore de la luarea deciziei.

(6)   Alineatul (2) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d)

în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Tratatul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(7)   Se consideră că alineatul (6) se aplică și în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(8)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (6) sau (7).

(9)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile stabilite la alineatul (2), atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Libia.

(10)   Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (9) informează Consiliul în scris în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(11)   În cazurile în care, în temeiul alineatelor (6), (7) și (9), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său a unor persoane care figurează în listele din în anexa I sau II, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

CAPITOLUL IV

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 9

(1)   Se îngheață toate fondurile, alte active financiare și resurse economice care, în mod direct sau indirect, sunt deținute sau controlate de persoanele și entitățile desemnate și cărora li se aplică măsurile de înghețare a activelor stabilite de Consiliul de Securitate sau de comitet în conformitate cu punctul 22 din RCSONU 1970 (2011), punctele 19 și 23 din RCSONU 1973 (2011), punctul 4 din RCSONU 2174 (2014) și punctul 11 din RCSONU 2213 (2015), astfel cum sunt enumerate în anexa III.

(2)   Se îngheață toate fondurile, alte active financiare și resurse economice care, în mod direct sau indirect, sunt deținute sau controlate de persoane și entități:

(a)

implicate sau complice la ordonarea, controlarea sau conducerea în alt mod a săvârșirii de abuzuri grave ale drepturilor omului împotriva populației din Libia, inclusiv prin implicarea sau complicitatea la planificarea, comandarea, ordonarea sau comiterea de atacuri, cu încălcarea dreptului internațional, inclusiv de bombardamente aeriene, împotriva populației și a instalațiilor civile, ori de autoritățile libiene sau de persoanele și entitățile care au încălcat sau au contribuit la încălcarea dispozițiilor RCSOUNU 1970 (2011) sau a prezentei decizii, ori de persoanele sau entitățile care acționează pentru sau în numele sau sub comanda acestora, ori de entitățile deținute sau controlate de acestea sau de persoanele și entitățile enumerate în anexa III la prezenta decizie;

(b)

a căror implicare în politicile represive ale fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia sau a căror asociere în alt mod în trecut cu acel regim a fost identificată și care reprezintă o amenințare permanentă pentru pace, stabilitate sau securitate în Libia ori pentru finalizarea cu succes a tranziției politice în Libia;

(c)

implicate în acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea în Libia sau care sprijină astfel de acte ori care împiedică sau subminează finalizarea cu succes a tranziției sale politice, inclusiv prin:

(i)

planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă dreptul internațional aplicabil în domeniul drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar ori de acte care constituie abuzuri ale drepturilor omului în Libia;

(ii)

atacuri împotriva oricărui aeroport, port terestru sau maritim în Libia sau împotriva unei instituții de stat ori infrastructuri libiene sau împotriva oricărei misiuni străine din Libia;

(iii)

acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a țițeiului sau a altor resurse naturale din Libia;

(iv)

amenințarea sau constrângerea instituțiilor financiare ale statului libian și a Companiei Naționale Petroliere din Libia (Libyan National Oil Company) sau implicarea în orice acțiune care poate genera sau avea drept rezultat însușirea în mod ilegal a fondurilor statului libian;

(v)

încălcarea sau acordarea de sprijin pentru eludarea dispozițiilor privind embargoul asupra armelor din Libia stabilite în RCSONU 1970 (2011) și la articolul 1 din prezenta decizie;

(vi)

acționarea pentru sau în numele sau la ordinul persoanelor sau al entităților care figurează pe listă;

(d)

care dețin sau au sub control fonduri ale statului libian însușite în mod ilegal în timpul fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia, care ar putea fi folosite pentru a amenința pacea, stabilitatea sau securitatea Libiei ori pentru a împiedica sau a submina finalizarea cu succes a tranziției sale politice,

astfel cum figurează pe lista din anexa IV.

(3)   Rămân înghețate toate fondurile, alte active financiare și resurse economice înghețate la 16 septembrie 2011, deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de entitățile care figurează pe lista din anexa VI.

(4)   Niciun fond și nici alte active financiare sau resurse economice nu se pun la dispoziția persoanelor fizice sau juridice sau a entităților menționate la alineatele (1) și (2) sau în beneficiul acestora, în mod direct sau indirect.

(5)   Interdicția privind punerea la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (2) a fondurilor, a activelor financiare sau a resurselor economice, în măsura în care aceasta se aplică autorităților portuare, nu împiedică executarea, până la 15 iulie 2011, a contractelor încheiate înainte de 7 iunie 2011, cu excepția contractelor privind petrolul, gazele și produsele rafinate.

(6)   Pot fi acordate derogări pentru fonduri, active financiare și resurse economice care sunt:

(a)

necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv cele destinate alimentelor, chiriilor sau rambursărilor de împrumuturi ipotecare, medicamentelor și cheltuielilor medicale, impozitelor, primelor de asigurare și taxelor pentru serviciile de utilități publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice în conformitate cu legislația națională; sau

(c)

destinate exclusiv plății unor onorarii sau comisioane, în conformitate cu legislația națională, pentru păstrarea sau gestionarea curentă a fondurilor, a altor tipuri de asistență financiară și a resurselor economice înghețate,

după notificarea comitetului de către statul membru în cauză, după caz, cu privire la intenția sa de a autoriza accesul la astfel de fonduri, alte active financiare sau resurse economice și în lipsa unei decizii defavorabile din partea comitetului în termen de cinci zile lucrătoare de la această notificare.

(7)   De asemenea, pot fi acordate derogări pentru fondurile sau resursele economice care:

(a)

sunt necesare pentru a efectua cheltuieli extraordinare, după notificarea comitetului de către statul membru în cauză și după aprobarea de către acest comitet; sau

(b)

fac obiectul unui privilegiu sau al unei decizii judiciare, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile, celelalte active financiare și resurse economice pot fi utilizate în acest scop, cu condiția ca privilegiul sau decizia să fie anterioare adoptării RCSONU 1970 (2011) și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la alineatul (1) sau (2) din prezentul articol, după notificarea comitetului de către statul membru în cauză, după caz.

(8)   În ceea ce privește persoanele și entitățile care figurează pe listele din anexa IV, pot fi acordate derogări pentru fondurile și resursele economice necesare în scopuri umanitare, precum furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente, furnizarea electricității, lucrători umanitari și asistență aferentă sau evacuarea cetățenilor străini din Libia.

(9)   În ceea ce privește entitățile menționate la alineatul (3), pot fi acordate derogări pentru fonduri, active financiare și resurse economice cu condiția ca:

(a)

statul membru vizat să fi notificat comitetului intenția sa de a autoriza accesul la fonduri, alte active financiare sau resurse economice, pentru unul sau mai multe dintre scopurile următoare și în absența unei decizii negative din partea comitetului în termen de cinci zile lucrătoare de la respectiva notificare:

(i)

nevoi umanitare;

(ii)

combustibil, electricitate și apă, exclusiv pentru utilizări civile;

(iii)

reluarea producției și vânzării de hidrocarburi de către Libia;

(iv)

instituirea, funcționarea sau consolidarea instituțiilor guvernului civil și a infrastructurilor publice civile; sau

(v)

facilitarea reluării operațiunilor sectorului bancar, inclusiv pentru sprijinirea sau facilitarea comerțului internațional cu Libia;

(b)

statul membru vizat să fi notificat comitetului că respectivele fonduri, alte active financiare sau resurse economice nu sunt puse la dispoziția sau nu sunt în folosul persoanelor menționate la alineatele (1), (2) și (3);

(c)

statul membru vizat să fi consultat în prealabil autoritățile libiene în legătură cu utilizarea acestor fonduri, alte active financiare sau resurse economice; și

(d)

statul membru vizat să fi comunicat autorităților libiene notificarea transmisă în temeiul prezentului alineat, iar autoritățile libiene să nu fi ridicat obiecții în termen de cinci zile lucrătoare cu privire la deblocarea acestor fonduri, alte active financiare sau resurse economice.

(10)   Alineatele (1) și (2) nu împiedică o persoană sau o entitate desemnată să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract semnat înainte de introducerea în listă a unei astfel de persoane sau entități, cu condiția ca statul membru relevant să fi determinat faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1) sau (2) și după notificarea comitetului de către statul membru relevant, după caz, cu privire la intenția de a primi o astfel de plată sau de a autoriza deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau a resurselor economice în acest scop, cu 10 zile lucrătoare înainte de o astfel de autorizare.

(11)   Alineatul (3) nu împiedică o entitate menționată la respectivul alineat să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract semnat înainte de includerea pe listă a unei astfel de entități în temeiul prezentei decizii, cu condiția ca statul membru relevant să fi determinat faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatele (1), (2) și (3) și, după notificarea comitetului de către statul membru relevant cu privire la intenția de a primi o astfel de plată sau de a autoriza deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice în acest scop, cu 10 zile lucrătoare înainte de o astfel de autorizare.

(12)   În ceea ce privește persoanele și entitățile care figurează pe lista din anexa IV și prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente ale unui stat membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei decizii arbitrale pronunțate înaintea datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat(ă) la alineatul (2) a fost înscris(ă) pe lista din anexa IV sau al unei decizii judiciare sau administrative pronunțate în Uniune sau al unei decizii judiciare executorii în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-o astfel de decizie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c)

decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism care figurează pe lista din anexa III, IV sau VI; și

(d)

recunoașterea deciziei respective nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

Statul membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(13)   Alineatul (4) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte sume datorate în temeiul acestor conturi;

(b)

plăți cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit obiectul unor măsuri restrictive; sau

(c)

plăți datorate în temeiul unor decizii judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru vizat, cu privire la persoanele și entitățile care figurează pe lista din anexa IV,

în măsura în care aceste dobânzi, alte sume datorate sau plăți continuă să facă obiectul dispozițiilor alineatului (1) sau (2).

CAPITOLUL V

ALTE MĂSURI RESTRICTIVE

Articolul 10

Statele membre solicită resortisanților lor, persoanelor care se află sub jurisdicția lor și firmelor constituite pe teritoriul lor sau supuse jurisdicției lor să dea dovadă de vigilență atunci când fac afaceri cu entități constituite în Libia sau supuse jurisdicției libiene și cu orice persoane și entități care acționează în numele lor sau sub conducerea lor și cu entități deținute sau controlate de acestea, în vederea prevenirii desfășurării de afaceri care ar putea contribui la violență și utilizarea forței împotriva civililor.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 11

Nu se va da curs niciunei cereri, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de aceeași natură, cum ar fi cererile de compensare sau cererile de chemare în garanție, în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărui(cărei) desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile stabilite în temeiul RCSONU 1970 (2011), inclusiv de măsurile luate de Uniune sau de orice stat membru care sunt în conformitate, sunt necesare sau sunt în legătură cu punerea în aplicare a deciziilor relevante ale Consiliului de Securitate sau cu măsurile vizate de prezenta decizie, din partea persoanelor sau entităților desemnate care figurează pe listele din anexa I, II, III sau IV sau a oricărei alte persoane sau entități din Libia, inclusiv din partea Guvernului Libiei, sau a oricărei persoane sau entități care prezintă o cerere prin intermediul sau în beneficiul unei astfel de persoane sau entități.

Articolul 12

(1)   Consiliul pune în aplicare modificările aduse anexelor I, III, V și VI pe baza deciziilor luate de către Consiliul de Securitate sau de către comitet.

(2)   Consiliul, acționând la propunerea statelor membre sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește listele din anexele II și IV și adoptă modificările la acestea.

Articolul 13

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate sau comitetul includ pe listă o persoană sau o entitate, Consiliul include respectiva persoană sau entitate în anexa I sau III.

(2)   În cazul în care Consiliul decide să aplice unei persoane sau entități măsurile menționate la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (2), acesta modifică anexele II și IV în mod corespunzător.

(3)   Consiliul comunică decizia sa persoanei sau entității menționate la alineatele (1) și (2), inclusiv motivele pentru includerea pe listă, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(4)   În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 14

În cazul în care comitetul desemnează o navă, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 alineatele (1), (2), (3) și (5), Consiliul include respectiva navă în anexa V.

Articolul 15

(1)   Anexele I, II, III, IV și VI cuprind motivele pentru includerea pe listă a persoanelor și entităților în cauză, astfel cum au fost furnizate de Consiliul de Securitate sau de comitet cu privire la anexele I, III și VI.

(2)   Anexele I, II, III, IV și VI conțin, de asemenea, în cazul în care sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor sau entităților vizate, astfel cum au fost furnizate de Consiliul de Securitate sau de comitet cu privire la anexele I, III și VI. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexele I, III și VI se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau de către comitet.

Articolul 16

Pentru ca măsurile stabilite prin prezenta decizie să aibă cel mai mare impact posibil, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare.

Articolul 17

(1)   Prezenta decizie este reexaminată, modificată sau abrogată după caz, în special în acord cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate.

(2)   Măsurile menționate la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (2) sunt reexaminate periodic și cel puțin la fiecare 12 luni. Acestea încetează să se aplice în privința persoanelor și entităților respective în cazul în care Consiliul stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), că nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea acestora.

Articolul 18

Decizia 2011/137/PESC se abrogă.

Articolul 19

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 58, 3.3.2011, p. 53).

(2)  Decizia (PESC) 2015/818 a Consiliului din 26 mai 2015 de modificare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 129, 27.5.2015, p. 13).


ANEXA I

LISTA PERSOANELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1)

1.

Nume: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titlu: Dr. Desemnare: Șeful biroului de legătură al Comitetelor Revoluționare Data nașterii:1 iulie 1950Locul nașterii: indisponibil Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: B010574 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Tunisia [Statut/localizare presupus(ă): în închisoare în Tunisia.] Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă de către ONU în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Al-Baghdadi a fost inclus pe listă la 26 februarie 2011 în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 în temeiul deținerii funcției de „șef al biroului de legătură al Comitetelor Revoluționare”.

Informații suplimentare

Comitetele Revoluționare sunt implicate în actele de violență îndreptate împotriva demonstranților.

2.

Nume: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titlu: indisponibil Desemnare: Șeful securității personale a lui Muammar Qadhafi Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Houn, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie).

Dibri a fost inclus pe listă la 26 februarie 2011 în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 în temeiul deținerii funcției de „șef al securității personale a lui Muammar Qadhafi”.

Informații suplimentare:

Responsabil de asigurarea securității regimului. În trecut, s-a aflat la originea unor acte de violență îndreptate împotriva dizidenților.

3.

Nume: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: 1948 Locul nașterii: Sirt, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă de către ONU în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie).

Qadhaf Al-dam a fost inclus pe listă la 26 februarie 2011 în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 deoarece este „vărul lui Muammar Qadhafi”.

Informații suplimentare

În anii '80, Sayyid a fost implicat în campania de asasinare a dizidenților și este considerat responsabil de moartea mai multor persoane în Europa. De asemenea, se crede că a fost implicat în cumpărarea de arme.

4.

Nume: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: Ambasadorul Libiei în Ciad Data nașterii: indisponibil Locul nașterii: indisponibil Pseudonim cert: Akrin Saleh Akrin (Image) Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Egipt Inclus pe listă la:17 martie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie).

Al Qadhafi a fost inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 în temeiul deținerii funcției de „ambasador al Libiei în Ciad”.

Informații suplimentare

A părăsit Ciadul pentru a ajunge la Sabha. Implicat în mod direct în recrutarea și coordonarea mercenarilor pentru regim.

5.

Nume: AMID HUSAIN AL KUNI

Titlu: Colonel Desemnare: Guvernatorul Ghat (sudul Libiei) Data nașterii: indisponibil Locul nașterii: indisponibil Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Libia [Statut/localizare presupus(ă): sudul Libiei] Inclus pe listă la:17 martie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie).

Informații suplimentare

Implicat în mod direct în recrutarea mercenarilor.

6.

Nume: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titlu: indisponibil Desemnare: (a) Funcție: Director, Organizația pentru Securitate Externă. (b) Șeful agenției de informații externe. Data nașterii: indisponibil Locul nașterii: indisponibil Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Libia [Statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia] Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Fidel al regimului. Șeful agenției de informații externe.

7.

Nume: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titlu: General-maior Desemnare: Funcție: Ministrul Apărării. Data nașterii: 1952 Locul nașterii: Jalo, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Responsabil pentru ansamblul acțiunilor forțelor armate.

8.

Nume: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titlu: indisponibil Desemnare: Funcție: Secretar pentru serviciile publice Data nașterii: 1956 Locul nașterii: Khoms, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): necunoscut(ă), se crede că a fost capturat.

Informații suplimentare

Membru influent al regimului. Implicat în Comitetele Revoluționare. În trecut, a fost responsabil de eliminarea dizidenței și de violențe.

9.

Nume: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: 1978 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul pașaportului: 215215) Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: 428720 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Sultanatul Oman [Statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman] Inclusă pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul. A efectuat călătorii, încălcând punctul 15 din Rezoluția 1970, astfel cum a arătat grupul de experți privind Libia în raportul său intermediar din 2013.

10.

Nume: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii:20 septembrie 1975Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: B/002210 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Algeria [Statut/localizare presupus(ă): Algeria] Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul.

11.

Nume: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: 1978 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul. Aflat la comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.

12.

Nume: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: 1970 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Sultanatul Oman [Statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman] Inclusă pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul.

13.

Nume: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: Lider al revoluției, Comandant suprem al forțelor armate Data nașterii: 1942 Locul nașterii: Sirt, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă de către ONU în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Responsabil pentru ordonarea represiunii demonstrațiilor și pentru abuzuri ale drepturilor omului.

14.

Nume: MUTASSIM QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: Consilier pentru securitatea națională Data nașterii: 1976 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul.

15.

Nume: SAADI QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: Comandant al Forțelor Speciale Data nașterii: (a)27 mai 1973(b)1 ianuarie 1975Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: (a) 014797 (b) 524521 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Libia (reținut) Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul. Aflat la comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.

16.

Nume: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: 1982 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul.

17.

Nume: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: Director al Qadhafi Foundation Data nașterii:25 iunie 1972Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: B014995 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Libia [Statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia] Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul. Declarații publice instigatoare care au încurajat violența împotriva demonstranților.

18.

Nume: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titlu: Colonel Desemnare: Directorul serviciului de informații militare Data nașterii: 1949 Locul nașterii: Sudan Pseudonim cert: (a) Abdoullah Ould Ahmed (numărul pașaportului: B0515260; Data nașterii: 1948; Locul nașterii: Anefif (Kidal), Mali; Data emiterii: 10 ianuarie 2012; Locul emiterii: Bamako, Mali; Data expirării: 10 ianuarie 2017) (b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali Nr. CI: 073/SPICRE; Locul nașterii: Anefif, Mali; Data emiterii: 6 decembrie 2011; Locul emiterii: Essouck, Mali) Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Libia [Statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia.] Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Implicare a serviciului de informații militare în reprimarea demonstrațiilor. În trecut, suspectat de implicare în masacrul de la închisoarea Abu Selim. Condamnat în lipsă pentru bombardarea zborului UTA. Cumnatul lui Muammar Qadhafi.

19.

Nume: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: Aproximativ 1952 Locul nașterii: Al Bayda, Libia Pseudonim cert: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, născută la 1 ianuarie 1953 (nr. pașaportului din Oman: 03825239) Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: 03825239 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Sultanatul Oman Inclusă pe listă la:24 iunie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 și cu punctul 19 din Rezoluția 1973 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

O avere personală considerabilă, care ar putea fi utilizată în slujba regimului. Sora ei, Fatima FARKASH, este căsătorită cu ABDALLAH SANUSSI, șeful serviciului de informații militare libian.

20.

Nume: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titlu: indisponibil Desemnare: (a) Ministrul Planificării și Finanțelor în guvernul colonelului Qadhafi. (b) Secretarul Comitetului general popular pentru finanțe și planificare (c) Șef temporar al Băncii Centrale a Libiei Data nașterii: 1935 Locul nașterii: indisponibil Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:24 iunie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 și cu punctul 19 din Rezoluția 1973 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Implicare în reprimarea demonstranților. Secretarul Comitetului general popular pentru finanțe și planificare. Zlitni acționează în prezent în calitate de șef temporar al Băncii Centrale a Libiei. Acesta a fost anterior președintele Companiei Petroliere Naționale. Conform informațiilor de care dispunem, acesta este în prezent implicat în încercarea de a strânge fonduri în favoarea regimului pentru refacerea rezervelor băncii centrale deja cheltuite pe susținerea actualei campanii militare.


ANEXA II

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (2)

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funcție: Director responsabil de combaterea terorismului în cadrul Organizației pentru Securitate Externă

Data nașterii: 1952

Locul nașterii: Tripoli, Libia

Membru marcant al Comitetului Revoluționar.

Colaborator apropiat al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Funcție: Director adjunct, Organizația pentru Securitate Externă

Cumnatul lui Muammar Qadhafi.

Membru marcant al regimului Qadhafi și, ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Funcție: Director, Mișcarea Comitetelor Revoluționare

Locul nașterii: Sirte, Libia

Se crede că ar fi fost asasinat în Egipt, august 2014

Comitetele Revoluționare sunt implicate în actele de violență îndreptate împotriva demonstranților.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Traghen

Șeful de cabinet al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Genzur

Fost director al Oficiului de Securitate Internă.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data nașterii: 1 iulie 1949

Locul nașterii: Al-Bayda

Fost director de informații în cadrul Oficiului de Securitate Externă.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Fost secretar general al Congresului General al Poporului.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Prim-ministrul guvernului colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministrul sănătății și mediului în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data nașterii: 1949

Locul nașterii: Al-Azizia (lângă Tripoli)

Ministrul industriei, economiei și comerțului în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data nașterii: 1943

Ministrul agriculturii și resurselor animale și maritime în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministrul afacerilor sociale în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data nașterii: 4 mai 1963

Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014965 (expirat la sfârșitul anului 2013)

Ministrul educației, învățământului superior și cercetării în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data nașterii: 8.7.1954

Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014924 (expirat la sfârșitul anului 2013)

Fost colaborator apropiat al colonelului Qadhafi, fost rol de prim rang în serviciile de securitate și fost director al radioteleviziunii.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

15.

Colonelul Taher Juwadi

Funcție: A patra poziție în cadrul lanțului de comandă al Corpului gardienilor revoluției

Colonel.

Membru de bază al regimului Qadhafi. Ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

23.5.2011


ANEXA III

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1)

A.   Persoane

6.

Nume: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titlu: indisponibil Desemnare: (a) Funcție: Director, Organizația pentru Securitate Externă. (b) Șeful agenției de informații externe. Data nașterii: indisponibil Locul nașterii: indisponibil Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Libia [Statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia] Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Fidel al regimului. Șeful agenției de informații externe.

7.

Nume: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titlu: General-maior Desemnare: Funcție: Ministrul Apărării. Data nașterii: 1952 Locul nașterii: Jalo, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Responsabil pentru ansamblul acțiunilor forțelor armate.

8.

Nume: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titlu: indisponibil Desemnare: Funcție: Secretar pentru serviciile publice Data nașterii: 1956 Locul nașterii: Khoms, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): necunoscut(ă), se crede că a fost capturat.

Informații suplimentare

Membru influent al regimului. Implicat în Comitetele Revoluționare. În trecut, a fost responsabil de eliminarea dizidenței și de violențe.

9.

Nume: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: 1978 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul pașaportului: 215215) Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: 428720 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Sultanatul Oman [Statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman] Inclusă pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul. A efectuat călătorii, încălcând punctul 15 din Rezoluția 1970, astfel cum a arătat grupul de experți privind Libia în raportul său intermediar din 2013.

10.

Nume: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii:20 septembrie 1975Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: B/002210 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Algeria [Statut/localizare presupus(ă): Algeria] Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul.

11.

Nume: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: 1978 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul. Aflat la comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.

12.

Nume: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: 1970 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Sultanatul Oman [Statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman] Inclusă pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul.

13.

Nume: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: Lider al revoluției, Comandant suprem al forțelor armate Data nașterii: 1942 Locul nașterii: Sirt, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă de către ONU în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Responsabil pentru ordonarea represiunii demonstrațiilor și abuzuri ale drepturilor omului.

14.

Nume: MUTASSIM QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: Consilier pentru securitatea națională Data nașterii: 1976 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul.

15.

Nume: SAADI QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: Comandant al Forțelor Speciale Data nașterii: (a)27 mai 1973(b)1 ianuarie 1975Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: (a) 014797 (b) 524521 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Libia (reținut) Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul. Aflat la comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.

16.

Nume: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: 1982 Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul.

17.

Nume: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titlu: indisponibil Desemnare: Director al Qadhafi Foundation Data nașterii:25 iunie 1972Locul nașterii: Tripoli, Libia Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: B014995 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Libia [Statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia] Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Asociere strânsă cu regimul. Declarații publice instigatoare care au încurajat violența împotriva demonstranților.

18.

Nume: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titlu: Colonel Desemnare: Directorul serviciului de informații militare Data nașterii: 1949 Locul nașterii: Sudan Pseudonim cert: (a) Abdoullah Ould Ahmed (numărul pașaportului: B0515260; Data nașterii: 1948; Locul nașterii: Anefif (Kidal), Mali; Data emiterii: 10 ianuarie 2012; Locul emiterii: Bamako, Mali; Data expirării: 10 ianuarie 2017) (b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali Nr. CI: 073/SPICRE; Locul nașterii: Anefif, Mali; Data emiterii: 6 decembrie 2011; Locul emiterii: Essouck, Mali) Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Libia [Statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia.] Inclus pe listă la:26 februarie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Implicare a serviciului de informații militare în reprimarea demonstrațiilor. În trecut, suspectat de implicare în masacrul de la închisoarea Abu Selim. Condamnat în lipsă pentru bombardarea zborului UTA. Cumnatul lui Muammar Qadhafi.

19.

Nume: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titlu: indisponibil Desemnare: indisponibil Data nașterii: Aproximativ 1952 Locul nașterii: Al Bayda, Libia Pseudonim cert: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, născută la 1 ianuarie 1953 (nr. pașaportului din Oman: 03825239) Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: 03825239 Număr național de identificare: indisponibil Adresă: Sultanatul Oman Inclusă pe listă la:24 iunie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 și cu punctul 19 din Rezoluția 1973 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

O avere personală considerabilă, care ar putea fi utilizată în slujba regimului. Sora ei, Fatima FARKASH, este căsătorită cu ABDALLAH SANUSSI, șeful serviciului de informații militare libian.

20.

Nume: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titlu: indisponibil Desemnare: (a) Ministrul Planificării și Finanțelor în guvernul colonelului Qadhafi. (b) Secretarul Comitetului general popular pentru finanțe și planificare (c) Șef temporar al Băncii Centrale a Libiei Data nașterii: 1935 Locul nașterii: indisponibil Pseudonim cert: indisponibil Pseudonim incert: indisponibil Cetățenie: indisponibil Nr. pașaportului: indisponibil Număr național de identificare: indisponibil Adresă: indisponibil Inclus pe listă la:24 iunie 2011Alte informații: Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 și cu punctul 19 din Rezoluția 1973 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

Informații suplimentare

Implicare în reprimarea demonstranților. Secretarul Comitetului general popular pentru finanțe și planificare. Zlitni acționează în prezent în calitate de șef temporar al Băncii Centrale a Libiei. Acesta a fost anterior președintele Companiei Petroliere Naționale. Conform informațiilor de care dispunem, acesta este în prezent implicat în încercarea de a strânge fonduri în favoarea regimului pentru refacerea rezervelor băncii centrale deja cheltuite pe susținerea actualei campanii militare.


ANEXA IV

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (2)

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funcție: Director responsabil de combaterea terorismului în cadrul Organizației pentru Securitate Externă

Data nașterii: 1952

Locul nașterii: Tripoli, Libia

Membru marcant al Comitetului Revoluționar.

Colaborator apropiat al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Funcție: Director adjunct, Organizația pentru Securitate Externă

Cumnatul lui Muammar Qadhafi.

Membru marcant al regimului Qadhafi și, ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Funcție: Director, Mișcarea Comitetelor Revoluționare

Locul nașterii: Sirte, Libia

Se crede că ar fi fost asasinat în Egipt, august 2014

Comitetele Revoluționare sunt implicate în actele de violență îndreptate împotriva demonstranților.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Traghen

Șeful de cabinet al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Genzur

Fost director al Oficiului de Securitate Internă.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data nașterii: 1 iulie 1949

Locul nașterii: Al-Bayda

Fost director de informații în cadrul Oficiului de Securitate Externă.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Fost secretar general al Congresului General al Poporului.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Prim-ministrul guvernului colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministrul sănătății și mediului în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data nașterii: 1949

Locul nașterii: Al-Azizia (lângă Tripoli)

Ministrul industriei, economiei și comerțului în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data nașterii: 1943

Ministrul agriculturii și resurselor animale și maritime în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministrul afacerilor sociale în guvernul colonelului Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data nașterii: 4 mai 1963

Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014965 (expirat la sfârșitul anului 2013)

Ministrul educației, învățământului superior și cercetării în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data nașterii: 8.7.1954

Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014924 (expirat la sfârșitul anului 2013)

Fost colaborator apropiat al colonelului Qadhafi, fost rol de prim rang în serviciile de securitate și fost director al radioteleviziunii.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

15.

Colonelul Taher Juwadi

Funcție: A patra poziție în cadrul lanțului de comandă al Corpului gardienilor revoluției

Colonel.

Membru de bază al regimului Qadhafi. Ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Șeful biroului de legătură al Comitetelor Revoluționare.

Comitetele Revoluționare sunt implicate în actele de violență îndreptate împotriva demonstranților.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Funcție: Șeful securității personale a lui Muammar QADHAFI.

Data nașterii: 1946

Locul nașterii: Houn, Libia.

Responsabil de asigurarea securității regimului. În trecut, s-a aflat la originea unor acte de violență îndreptate împotriva dizidenților.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data nașterii: 1948

Locul nașterii: Sirte, Libia

Vărul lui Muammar QADHAFI. În anii '80, Sayyid a fost implicat în campania de asasinare a dizidenților și este considerat responsabil de moartea mai multor persoane în Europa. De asemenea, se consideră că a fost implicat în cumpărarea de arme. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Fost ambasador al Libiei în Ciad. A părăsit Ciadul pentru a ajunge la Sabha. Implicat în mod direct în recrutarea și coordonarea mercenarilor pentru regim.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Colonel Amid Husain

Statut/localizare presupus(ă): În partea de sud a Libiei

Fost guvernator al Ghat (sudul Libiei). Implicat în mod direct în recrutarea mercenarilor.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (Compania libiană de investiții arabo-africane)

(alias LAICO)

Site: http://www.laaico.comSocietate instituită în 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-mail: info@laaico.com

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

2.

Fundația Qadhafi pentru asociații caritative și dezvoltare

Coordonatele administrației: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIA Tel. +218 214778301 – Fax (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

3.

Fundația Waatassimou

Cu sediul la Tripoli.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

4.

Oficiul general al radiodifuziunii și televiziunii libiene

Coordonate: tel. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax 00 218 21 340 21 07http://www.ljbc.net; e-mail: info@ljbc.net

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

Implicat în incitare publică la ură și la violență prin participarea la campanii de dezinformare privind reprimarea demonstranților.

21.3.2011

5.

Corpul gărzilor revoluționare

 

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

Implicare în reprimarea demonstranților.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (Banca Agricolă Libiană) (cunoscută și sub denumirea de Agricultural Bank; sau Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; sau Al Masraf Al Zirae; sau Libyan Agricultural Bank) El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O.

Zona El Ghayran, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; adresă e-mail agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel. (218)214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Sucursala libiană a Central Bank of Libya (Banca Centrală a Libiei)

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

7.

Holdingul Al-Inma pentru investiții în servicii

 

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

8.

Holdingul Al-Inma pentru investiții industriale

 

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

9.

Holdingul Al-Inma pentru investiții în turism

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel. (218) 213345187 Fax +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

10.

Holdingul Al-Inma pentru construcții și proiecte imobiliare

 

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Sucursală libiană a Portofoliului Libian de Investiții în Africa.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regatul Unit.

Alte informații: Nr. de înregistrare 01794877 (UK)

Sucursală înregistrată în Regatul Unit a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice.

Alte informații: Nr. de înregistrare 1510484 (BVI)

Sucursală înregistrată în Insulele Virgine Britanice a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entitate înregistrată în VG, deținută de Saadi Qadhafi

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice

Alte informații: Nr. de înregistrare 1534407 (BVI)

Sucursală înregistrată în VG a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Insula Man

Alte informații: Nr. de înregistrare 59058C (IOM)

Sucursală înregistrată în Insula Man a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011


ANEXA V

LISTA NAVELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (1) ȘI LA ARTICOLUL 7 ALINEATELE (1), (2), (3) ȘI (5)


ANEXA VI

LISTA ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3)

1.

Nume: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Autoritatea Libiană pentru Investiții)

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) (Compania Libiană de Investiții Străine) Cunoscută anterior sub denumirea: indisponibil Adresă:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibiaInclusă pe listă la:17 martie 2011Alte informații: Inclusă pe listă în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1973, astfel cum a fost modificată la 16 septembrie în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 2009.

Informații suplimentare

Sub controlul lui Muammar Qadhafi și al familiei sale, fiind o sursă potențială de finanțare a regimului acestuia.

2.

Nume: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (Portofoliul de Investiții Libia Africa)

Alias: indisponibil Cunoscută anterior sub denumirea: indisponibil Adresă:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibiaInclusă pe listă la:17 martie 2011Alte informații: Inclusă pe listă în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1973, astfel cum a fost modificată la 16 septembrie în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 2009.

Informații suplimentare

Sub controlul lui Muammar Qadhafi și al familiei sale, fiind o sursă potențială de finanțare a regimului acestuia.


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/61


DECIZIA (PESC) 2015/1334 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/521

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 27 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziția comună 2001/931/PESC (1).

(2)

La 26 martie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/521 (2) de actualizare și de modificare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC (denumită în continuare „lista”).

(3)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Poziția comună 2001/931/PESC, este necesar să se revizuiască periodic numele persoanelor și denumirile grupurilor și entităților prevăzute în listă pentru a asigura existența motivelor prezenței acestora pe listă.

(4)

Prezenta decizie prezintă rezultatul revizuirii efectuate de Consiliu în ceea ce privește persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC.

(5)

Consiliul a verificat faptul că autoritățile competente menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC au adoptat decizii cu privire la toate persoanele, grupurile și entitățile de pe listă referitor la implicarea în acte de terorism în sensul articolului 1 alineatele (2) și (3) din poziția comună. Consiliul a conchis de asemenea că persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui în continuare să facă obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în aceasta.

(6)

Lista ar trebui actualizată în mod corespunzător, iar Decizia (PESC) 2015/521 ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia (PESC) 2015/521 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).

(2)  Decizia (PESC) 2015/521 a Consiliului din 26 martie 2015 de actualizare și de modificare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei 2014/483/PESC (JO L 82, 27.3.2015, p. 107).


ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

I.   PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Pașaport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6 sau 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al Statelor Unite ale Americii. Pașaport: C2002515 (iranian); pașaport: 477845448 (american). Carte de identitate națională nr.: 07442833, data expirării 15 martie 2016 (permis de conducere SUA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos) – membru al „Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI Salem, alias BIN KHALID Fahd Bin Adballah, alias HENIN Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan, pașaport nr. 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: 1. Kermanshah, Iran; 2. Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), născut la 11.3.1957 în Iran. Cetățean iranian. Pașaport: 008827 (pașaport diplomatic iranian), eliberat în 1999. Titlu: General-maior

II.   GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Organizația Abu Nidal” – „OAN” (alias„Consiliul Revoluționar Fatah”, alias „Brigăzile Revoluționare Arabe”, alias „Septembrie Negru”, alias „Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”).

2.

Brigada Martirilor Al-Aqsa.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „Noua Armată Populară” – „NAP”, Filipine.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” (alias„Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Grupul Islamic” – „GI”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”).

8.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Hizballah Military Wing” („aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezballah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu'llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

11.

Hofstadgroep.

12.

„Federația Internațională a Tineretului Sikh” – „FITS”.

13.

„Forța Khalistan Zindabad” – „KZF”.

14.

„Partidul Muncitoresc din Kurdistan” – „PKK”, (alias „KADEK”, „KONGRA-GEL”).

15.

„Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – „LTTE”.

16.

„Ejercito de Liberacion Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).

17.

„Jihadul Islamic Palestinian” – „JIP”.

18.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – „FPEP”.

19.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General” (alias „FPEP – Comandamentul General”).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Forțele Armate Revoluționare din Columbia”).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).

22.

„Sendero Luminoso” – „CL” („Calea Luminoasă”).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (alias „Șoimii Eliberării din Kurdistan”, alias „Vulturii Eliberării din Kurdistan”).


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/64


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/1335 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC, care impune măsuri restrictive împotriva Belarus.

(2)

Consiliul consideră că 24 de persoane ar trebui eliminate de pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa la Decizia 2012/642/PESC.

(3)

Prin urmare, anexa la Decizia 2012/642/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2012/642/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 285, 17.10.2012, p. 1.


ANEXĂ

Rubricile referitoare la următoarele persoane sunt eliminate de pe lista prevăzută în secțiunea A „Persoane” din anexa la Decizia 2012/642/PESC:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/66


DECIZIA (PESC) 2015/1336 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC (1) privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului.

(2)

La 24 noiembrie 2013, China, Franța, Germania, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite, sprijinite de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”), au ajuns la un acord cu Iranul cu privire la un plan comun de acțiune care stabilește o abordare destinată obținerii unei soluții cuprinzătoare pe termen lung la problema nucleară iraniană. S-a convenit ca procesul care conduce la această soluție cuprinzătoare să includă, într-o primă etapă, măsuri inițiale convenite de comun acord, care să fie adoptate de ambele părți pentru o perioadă de șase luni și să poată fi reînnoite de comun acord.

(3)

La 2 aprilie 2015, China, Franța, Germania, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite, sprijinite de Înaltul Reprezentant, au convenit cu Iranul asupra parametrilor-cheie ai unui plan comun de acțiune cuprinzător (JCPOA).

(4)

La 14 iulie 2015, China, Franța, Germania, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite, sprijinite de Înaltul Reprezentant, au ajuns la un acord cu Iranul cu privire la o soluție amplă pe termen lung la problema nucleară iraniană. Prin punerea în aplicare cu succes a JCPOA se va asigura caracterul exclusiv pașnic al programului nuclear iranian și ridicarea globală a tuturor sancțiunilor legate de domeniul nuclear.

(5)

La 20 iulie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția (RCSONU) 2231 (2015) de susținere a JCPOA, solicitând punerea sa în aplicare deplină conform calendarului stabilit în JCPOA și prevăzând acțiuni care să se desfășoare în conformitate cu JCPOA.

(6)

RCSONU 2231 (2015) prevede că măsurile impuse prin Rezoluțiile 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) și 1929 (2010) nu se aplică, în anumite condiții, activităților statelor participante la JCPOA sau statelor membre ale ONU acționând în coordonare cu acestea, direct legate de modificarea a două cascade la instalația de la Fordow pentru producția de izotopi stabili, exportul, de către Iran, a unor cantități de uraniu îmbogățit mai mari de 300 de kilograme în schimbul uraniului natural sau modernizarea reactorului de la Arak, pe baza modelului conceptual convenit și, ulterior, pe baza concepției finale convenite a acestui reactor.

(7)

RCSONU 2231 (2015) prevede, de asemenea, că măsurile impuse prin RCSONU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) și 1929 (2010) nu se aplică în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea, în anumite condiții, a transferurilor și activităților care sunt legate de punerea în aplicare a anumitor angajamente legate de domeniul nuclear specificate în JCPOA, necesare pentru pregătirea punerii în aplicare a JCPOA sau stabilite de către Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit în temeiul RCSONU 1737 (2006) în scopul coerenței cu obiectivele RCSONU 2231 (2015).

(8)

Este necesară continuarea acțiunilor Uniunii în vederea punerii în aplicare a anumitor măsuri prevăzute în această decizie.

(9)

Prin urmare, Decizia 2010/413/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Decizia 2010/413/PESC se introduce următorul articol:

„Articolul 26b

(1)   Măsurile impuse prin prezenta decizie nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului de articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii, sau furnizării de orice asistență tehnică, formare, asistență financiară, investiții, servicii de brokeraj sau alte servicii conexe, de către statele participante la planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) sau de către statele membre ONU care acționează în coordonare cu acestea, care sunt direct legate de:

(a)

modificarea a două cascade la instalația de la Fordow pentru producția de izotopi stabili;

(b)

exportarea, de către Iran, a unor cantități de uraniu îmbogățit mai mari de 300 de kilograme în schimbul uraniului natural; sau

(c)

modernizarea reactorului de la Arak, pe baza modelului conceptual convenit și, ulterior, pe baza concepției finale convenite a acestui reactor.

(2)   Statele membre care se implică în activitățile menționate la alineatul (1) se asigură că:

(a)

toate aceste activități sunt desfășurate strict în conformitate cu JCPOA;

(b)

acestea notifică aceste activități cu 10 zile înainte Comitetului și, atunci când va fi constituită în conformitate cu JCPOA, Comisiei mixte sau celorlalte state membre, după caz;

(c)

sunt îndeplinite cerințele, după caz, specificate la punctul 22 litera (c) din RCSONU 2231 (2015);

(d)

au obținut și sunt în măsură să își exercite în mod efectiv dreptul de a verifica utilizarea finală și locația utilizării finale a oricărui articol furnizat; și

(e)

în cazul furnizării articolelor, materialelor, echipamentelor, bunurilor și tehnologiilor specificate la punctul 22 litera (e) din RCSONU 2231 (2015), acestea notifică, de asemenea, AIEA în termen de 10 zile furnizarea, vânzarea sau transferurile.

(3)   Măsurile impuse prin prezenta decizie nu se aplică în măsura în care este necesar pentru efectuarea unor transferuri și activități, astfel cum au fost aprobate de la caz la caz în prealabil, după caz, de către Comitet sau de către autoritatea competentă din statul membru relevant, care sunt:

(a)

legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor din domeniul nuclear specificate la punctele 15.1-15.11 din anexa V la JCPOA;

(b)

necesare pentru pregătirea punerii în aplicare a JCPOA; sau

(c)

stabilite de către Comitet, după caz, în scopul coerenței cu obiectivele RCSONU 2231 (2015).

Statul membru relevant informează celelalte state membre în legătură cu orice aprobare.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (JO L 195, 27.7.2010, p. 39).


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/68


DECIZIA (PESC) 2015/1337 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC (1) privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului.

(2)

Decizia 2010/413/PESC permite, printre altele, executarea obligațiilor care decurg din contracte încheiate înainte de 23 ianuarie 2012 sau din contracte adiționale necesare pentru executarea unor astfel de obligații în cazul în care furnizarea de țiței iranian sau de produse petroliere iraniene sau în care veniturile rezultate din furnizarea acestora servesc rambursării unor sume datorate în temeiul contractelor încheiate înainte de 23 ianuarie 2012 unor persoane sau entități de pe teritoriul statelor membre sau aflate sub jurisdicția acestora, în cazul în care contractele respective prevăd expres astfel de rambursări.

(3)

Decizia 2010/413/PESC prevede totodată faptul că măsurile de înghețare a activelor prevăzute în decizia respectivă nu se aplică actelor și tranzacțiilor desfășurate în ceea ce privește entitățile de pe lista din anexa II la decizia respectivă, în măsura în care acestea sunt necesare pentru executarea, până la 30 iunie 2015, a obligațiilor relevante.

(4)

Consiliul consideră că dispoziția respectivă ar trebui prelungită până la 14 ianuarie 2016.

(5)

Este necesară continuarea acțiunilor Uniunii în vederea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute în această decizie.

(6)

Prin urmare, Decizia 2010/413/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 20 alineatul (14) din Decizia 2010/413/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(14)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică actelor și tranzacțiilor efectuate în ceea ce privește entitățile de pe lista din anexa II, în măsura în care acestea sunt necesare pentru executarea, până la 14 ianuarie 2016, a obligațiilor menționate la articolul 3c alineatul (2), cu condiția ca respectivele acte și tranzacții să fi fost în prealabil autorizate pentru fiecare caz în parte de către statul membru relevant. Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (JO L 195, 27.7.2010, p. 39).


1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/69


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1338 A COMISIEI

din 30 iulie 2015

de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2015) 5252]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1) al patrulea paragraf și articolul 29 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 96/23/CE stabilește măsuri de monitorizare a substanțelor și a grupelor de reziduuri prevăzute în anexa I la directiva respectivă. Directiva solicită ca țările terțe din care statele membre sunt autorizate să importe animale și produse de origine animală reglementate prin directiva respectivă să prezinte un plan de monitorizare a reziduurilor care să ofere garanțiile necesare. Planul respectiv ar trebui să includă cel puțin grupele de reziduuri și substanțele enumerate în anexa I.

(2)

Decizia 2011/163/UE a Comisiei (2) aprobă planurile prevăzute la articolul 29 din Directiva 96/23/CE (denumite în continuare „planurile”) prezentate de anumite țări terțe enumerate în anexa la decizia menționată pentru animalele și produsele de origine animală menționate în lista respectivă.

(3)

Având în vedere planurile recente prezentate de anumite țări terțe și informațiile suplimentare obținute de Comisie, este necesar să se actualizeze lista țărilor terțe din care statele membre sunt autorizate să importe anumite animale și produse de origine animală, enumerate în prezent în anexa la Decizia 2011/163/UE (denumită în continuare „lista”), astfel cum se prevede în Directiva 96/23/CE.

(4)

Andorra a prezentat Comisiei un plan pentru miere. Planul respectiv oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Prin urmare, Andorra ar trebui inclusă în listă pentru miere.

(5)

Armenia, Kenya și Republica Uniunii Myanmar/Birmania au prezentat Comisiei un plan pentru acvacultură. Planurile respective oferă garanții suficiente și ar trebui aprobate. Prin urmare, Armenia, Kenya și Republica Uniunii Myanmar/Birmania ar trebui incluse în listă pentru acvacultură.

(6)

Marocul a prezentat Comisiei un plan pentru păsări de curte. Planul respectiv oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Prin urmare, Marocul ar trebui inclus în listă pentru păsări de curte.

(7)

Comisia a solicitat ca Peru să ofere informații cu privire la punerea în aplicare a planului său în ceea ce privește păsările de curte și produsele obținute de la păsări de curte. În absența unui răspuns din partea Peruului, nu există suficiente garanții în vederea aprobării. Rubrica aferentă țării terțe respective referitoare la păsările de curte și produsele obținute de la păsări de curte ar trebui eliminată din listă. Peru a fost informat în mod corespunzător.

(8)

Din motive de transparență a pieței și în conformitate cu dreptul internațional public, trebuie să se clarifice faptul că acoperirea teritorială a UE privind aprobarea planurilor este limitată la teritoriul Statului Israel, excluzând teritoriile aflate sub administrație israeliană începând din iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei. Lista trebuie să fie modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/163/UE se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(2)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Cod ISO2

Țară

Bovine

Ovine/caprine

Porcine

Ecvidee

Păsări de curte

Acvacultură

Lapte

Ouă

Iepuri

Vânat sălbatic

Vânat de crescătorie

Miere

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Emiratele Arabe Unite

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia și Herțegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Elveția

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

China

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Columbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Insulele Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Insulele Feroe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlanda

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kârgâzstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Coreea de Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Liban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Muntenegru

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republica Uniunii Myanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexic

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambic

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Noua Caledonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Noua Zeelandă

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polinezia Franceză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Insulele Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudită

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailanda

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Statele Unite

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Africa de Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Doar lapte de cămilă.

(2)  Export către Uniune de ecvidee vii destinate sacrificării (numai animale destinate producției de alimente).

(3)  Țări terțe care utilizează doar materii prime provenite fie din statele membre, fie din alte țări terțe din care sunt autorizate importurile de astfel de materii prime în Uniune, în conformitate cu articolul 2.

(4)  fosta Republică iugoslavă a Macedoniei; denumirea definitivă a acestei țări va fi adoptată în urma negocierilor care au loc în prezent la nivelul ONU.

(5)  Cu excepția Kosovo (această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind Declarația de independență a Kosovo).

(6)  Numai pentru reni provenind din regiunile Murmansk și Yamalo-Nenets.

(7)  În continuare Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967 și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.”