ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 62

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
6 martie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/357 al Consiliului din 5 martie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/358 al Comisiei din 3 martie 2015 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cereza del Jerte (DOP)]

5

 

*

Regulamentul (UE) 2015/359 al Comisiei din 4 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360 al Comisiei din 5 martie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului

16

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/361 al Comisiei din 5 martie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

20

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/362 a Consiliului din 2 martie 2015 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a Comerțului referitoare la cererea Statelor Unite ale Americii de derogare de la normele OMC pentru a prelungi și a extinde domeniul de aplicare al Legii Statelor Unite privind redresarea economică a Bazinului Caraibilor (United States Caribbean Basin Economic Recovery Act – CBERA)

22

 

*

Decizia (PESC) 2015/363 a Consiliului din 5 martie 2015 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

24

 

*

Decizia (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

25

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/365 a Comisiei din 4 martie 2015 de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce privește transmiterea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății [notificată cu numărul C(2015) 1377]  ( 1 )

29

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2014/738/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului ( JO L 307, 28.10.2014 )

35

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/357 AL CONSILIULUI

din 5 martie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014.

(2)

Pe baza unei reexaminări de către Consiliu, rubricile pentru 18 persoane ar trebui să fie modificate.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 66, 6.3.2014, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA I

Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 2

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Віктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

născut la 9 iulie 1950 în Yenakiieve (Donetsk oblast), fost președinte al Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

născut la 20 ianuarie 1963 în Kostiantynivka (Donetsk oblast), fost ministru al Internelor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

născut la 6 februarie 1954 în Serhiyivka (Donetsk oblast), fost procuror general al Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

născută la 12 noiembrie 1976 în Rîbnița (Moldova), fost ministru al Justiției

Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru abuz în serviciu în calitate de titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor publice ucrainene.

6.3.2014

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

născut la 12 august 1964 în Donetsk, fost șef al administrației prezidențiale a Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și în legătură cu exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu bugetului ucrainean sau activelor publice ucrainene.

6.3.2014

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

născut la 16 octombrie 1959, fost ministru adjunct al Internelor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta.

6.3.2014

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Олександр Вікторович Янукович)

născut la 10 iulie 1973 în Yenakiieve (Donetsk oblast), fiul fostului președinte, om de afaceri

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Віктор Вікторович Янукович)

născut la 16 iulie 1981 în Yenakiieve (Donetsk oblast), fiul fostului președinte, membru al Verkhovna Rada a Ucrainei

Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. Persoană asociată cu o persoană desemnată (fostul președinte al Ucrainei, Viktor Fedorovych Yanukovych) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

născut la 19 martie 1976 în Kramatorsk (Donetsk oblast), fiul fostului procuror general, șeful adjunct al facțiunii Partidului Regiunilor din Verkhovna Rada a Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

născut la 19 august 1969 în Donetsk, fratele lui Andrii Kliuiev, om de afaceri

Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri sau active publice și abuz în serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene. Persoană asociată cu o persoană desemnată (Andrii Petrovych Kliuiev) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

născut la 17 decembrie 1947 în Kaluga (Rusia), prim-ministru al Ucrainei până în ianuarie 2014

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

născut la 21 septembrie 1985 în Kharkiv, om de afaceri

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

născut la 28 noiembrie 1963 în Kiev, fost ministru al Educației și Științelor

Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru abuz în serviciu în calitate de titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene.

6.3.2014

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

născută la 6 ianuarie 1953 în Bakal (Chelyabinsk oblast, Rusia), fost ministru al Sănătății

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

născut la 24 martie 1976 în Donetsk, fost prim-ministru al Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

15.4.2014

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Юрій Володимирович Іванющенко)

născut la 21 februarie 1959 în Yenakiieve (Donetsk oblast), deputat al Partidului Regiunilor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

15.4.2014

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

născut la 16 noiembrie 1980 în Makiivka (Donetsk oblast), fost ministru al Veniturilor și Încasărilor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru abuz în serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene.

15.4.2014

18.

Edward Stavytskyi,

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

născut la 4 octombrie 1972 în Lebedyn (Sumy oblast), fost ministru al Combustibilului și Energiei al Ucrainei

Se presupune că își are reședința în Israel. Cu toate acestea, se află încă în posesia cetățeniei sale ucrainene.

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

15.4.2014”


6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/358 AL COMISIEI

din 3 martie 2015

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cereza del Jerte (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Spaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Cereza del Jerte”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1485/2007 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Cereza del Jerte” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1485/2007 al Comisiei din 14 decembrie 2007 de înregistrare a anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Carne de Bísaro Transmontano sau Carne de Porco Transmontano (DOP), Szegedi szalámi sau Szegedi téliszalámi (DOP), Pecorino di Filiano (DOP), Cereza del Jerte (DOP), Garbanzo de Fuentesaúco (IGP), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (IGP), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (IGP), Skalický trdelník (IGP)] (JO L 330, 15.12.2007, p. 13).

(3)  JO C 387, 1.11.2014, p. 8.


6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/6


REGULAMENTUL (UE) 2015/359 AL COMISIEI

din 4 martie 2015

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (1), în special articolul 9 alineatul (1) și anexa II litera (d),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și siguranța la locul de muncă.

(2)

Măsurile de punere în aplicare stabilesc datele și metadatele care urmează a fi furnizate privind cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății precum și perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea datelor.

(3)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, a fost efectuată o analiză costuri-beneficii care a ținut cont de beneficiile disponibilității datelor referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății în raport cu costul colectării datelor, efectuată de statele membre în mod voluntar începând din 2005 în conformitate cu principiile prevăzute de sistemul de conturi de sănătate, precum și de sarcina impusă statelor membre. În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, Comisia a inițiat în 2013 și 2014 studii-pilot care au fost desfășurate pe bază de voluntariat de către statele membre. Comisia a discutat necesitățile utilizatorilor cu statele membre în cadrul mai multor reuniuni. Disponibilitatea datelor la nivelul UE va fi probabil foarte utilă pentru deciziile referitoare la politicile de sănătate și politicile sociale.

(4)

Pentru a asigura relevanța și comparabilitatea datelor, manualul privind Sistemul de conturi de sănătate din 2011 (2), care a fost elaborat în comun de către Comisie (Eurostat), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și care definește conceptele, definițiile și metodele de prelucrare a datelor privind cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății, ar trebui să stea la baza unui chestionar detaliat și a orientărilor însoțitoare utilizate în exercițiul anual comun de colectare a datelor efectuat de cele trei organisme.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește norme pentru elaborarea și producerea de statistici europene referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății, unul dintre subiectele privind statisticile în domeniul asistenței medicale enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1338/2008.

Articolul 2

Definițiile care urmează să fie utilizate pentru aplicarea prezentului regulament sunt prevăzute în anexa I.

Articolul 3

Statele membre furnizează date referitoare la domeniile specificate în anexa II.

Articolul 4

(1)   Statele membre furnizează anual datele necesare și metadatele de referință standard asociate. Perioada de referință este anul calendaristic.

(2)   Datele și metadatele de referință pentru anul de referință N se transmit până la 30 aprilie a anului N+2.

(3)   Datele și metadatele de referință se transmit anual Comisiei (Eurostat) prin intermediul serviciilor ghișeului unic sau sunt puse la dispoziție în vederea extracției de către Comisie (Eurostat) prin mijloace electronice.

(4)   Primul an de referință este 2014.

(5)   Ultimul an de referință este 2020.

(6)   Prin derogare de la alineatul (2), statele membre transmit datele și metadatele de referință pentru anul de referință 2014 până la 31 mai 2016.

Articolul 5

(1)   Statele membre transmit datele la nivelul de agregare specificat în anexa II.

(2)   Statele membre transmit metadatele de referință necesare, în special cele referitoare la sursele datelor, acoperirea și metodele de compilare utilizate, informațiile privind caracteristicile cheltuielilor și surselor de finanțare în domeniul sănătății specifice statelor membre care deviază de la definițiile prevăzute în anexa I, trimiterile la legislația națională în cazul în care aceasta constituie baza pentru cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății, precum și informații cu privire la orice modificări ale conceptelor statistice menționate în prezentul regulament.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 70.

(2)  OCDE, Eurostat, OMS (2011), Un sistem de conturi de sănătate (A System of Health Accounts) OECD Publishing, doi: 10.1787/9789264116016-en


ANEXA I

Definiții

1.

„Servicii de sănătate” înseamnă toate activitățile care au scopul principal de a îmbunătăți, menține și preveni deteriorarea stării de sănătate a persoanelor și a limita consecințele îmbolnăvirilor prin aplicarea cunoștințelor calificate în domeniul sănătății.

2.

„Cheltuieli curente în domeniul sănătății” înseamnă cheltuielile pentru consum final al unităților rezidente pentru bunuri și servicii de sănătate, inclusiv bunuri și servicii de sănătate furnizate direct către persoane individuale, precum și servicii de sănătate colective.

3.

„Funcții medicale” se referă la tipul de nevoi pe care cheltuielile curente în domeniul sănătății urmăresc să le satisfacă sau tipul de obiectiv urmărit.

4.

„Servicii curative” înseamnă servicii de sănătate în cadrul cărora intenția principală este de a atenua simptomele sau de a reduce gravitatea unei boli sau leziuni, sau de a preveni exacerbarea sau complicațiile care ar putea amenința viața sau funcționarea normală.

5.

„Servicii de recuperare” înseamnă servicii care au ca scop stabilizarea, îmbunătățirea sau restabilirea funcțiilor sau structurilor afectate ale organismului, compensarea absenței sau pierderii unor funcții și structuri, îmbunătățirea activităților și a participării și prevenirea dizabilităților, a complicațiilor medicale și a riscurilor.

6.

„Servicii de îngrijire medicală cu internare” înseamnă tratamentul și/sau îngrijirea într-o unitate medicală pentru pacienții internați în mod formal și care necesită internare peste noapte.

7.

„Servicii de îngrijire medicală ambulatorii” înseamnă servicii medicale și auxiliare furnizate într-o unitate medicală unui pacient care nu este admis în mod formal și care nu este internat peste noapte.

8.

„Servicii de îngrijire medicală cu internare de zi” înseamnă servicii medicale și paramedicale planificate furnizate într-o unitate medicală pacienților care au fost internați în mod formal pentru diagnostic, tratament sau alte tipuri de servicii medicale și care sunt externați în aceeași zi.

9.

„Servicii de îngrijire medicală pe termen lung” înseamnă o gamă de servicii medicale și de îngrijire personală care ca obiectiv principal atenuarea durerii și a suferinței și reducerea sau gestionarea deteriorării stării de sănătate a pacienților cu un anumit grad de dependență pe termen lung.

10.

„Servicii de îngrijire medicală la domiciliu” înseamnă servicii medicale, auxiliare și de îngrijire furnizate către pacienți la domiciliul acestora și care implică prezența fizică a furnizorului de servicii.

11.

„Servicii auxiliare” (cu funcție nespecificată) înseamnă servicii conexe serviciilor de asistență medicală sau de îngrijire medicală pe termen lung, fără specificarea funcției sau a modului de furnizare, furnizate direct către pacient, în special în cadrul unui contact independent cu sistemul de sănătate și care nu sunt parte integrantă a unui pachet de servicii medicale, cum ar fi serviciile de laborator sau de imagistică sau transportul pacientului și serviciile de urgență.

12.

„Produse farmaceutice și alte bunuri medicale nondurabile” (cu funcție nespecificată) înseamnă produse farmaceutice și bunuri medicale nondurabile destinate utilizării pentru diagnosticare, cură, atenuarea sau tratarea bolilor, inclusiv medicamentele eliberate cu sau fără prescripție medicală, fără specificarea funcției sau a modului de furnizare.

13.

„Dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile” (cu funcție nespecificată) înseamnă bunuri medicale durabile, inclusiv orteze care susțin sau corectează deformări și/sau anomalii ale corpului uman, dispozitive ortopedice, proteze sau prelungiri artificiale care înlocuiesc o parte a corpului și alte dispozitive protetice inclusiv implanturi care înlocuiesc sau completează o funcție a unei structuri biologice absente și dispozitive tehnicomedicale, fără specificarea funcției sau a modului de furnizare.

14.

„Servicii de prevenție” înseamnă orice măsură care are scopul de a evita sau de a reduce numărul și gravitatea vătămărilor și a bolilor, precum și a sechelelor și complicațiilor acestora.

15.

„Servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate” înseamnă servicii axate mai degrabă pe sistemul de sănătate decât pe serviciile de asistență medicală, care administrează și susțin funcționarea sistemului de sănătate și sunt considerate a fi colective, deoarece de acestea beneficiază toți utilizatorii sistemului medical și nu sunt alocate unor persoane individuale.

16.

„Mecanisme de finanțare a sănătății” înseamnă tipurile de mecanisme de finanțare prin care populația beneficiază de servicii medicale, inclusiv plățile directe ale gospodăriilor populației pentru servicii și bunuri și mecanisme de finanțare din partea terților.

17.

„Mecanisme guvernamentale” înseamnă mecanisme de finanțare a sănătății ale căror caracteristici sunt stabilite prin lege sau de către guvern și pentru care este stabilit un buget separat pentru program și o unitate a administrației publice care deține responsabilitatea generală pentru acestea.

18.

„Sistem de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii” înseamnă un mecanism de finanțare care asigură accesul la asistență medicală pentru anumite grupuri de populație printr-o contribuție obligatorie stabilită prin lege sau de către guvern, iar eligibilitatea este bazată pe plata unor contribuții de asigurări de sănătate de către sau în numele persoanelor în cauză.

19.

„Conturi de economii de sănătate (CES) obligatorii” înseamnă conturi de economii care sunt obligatorii prin lege, pentru care metoda de bază pentru strângerea de fonduri și anumite aspecte referitoare la utilizarea contului pentru plata serviciilor de sănătate sunt reglementate de guvern și pentru care nu există o punere în comun între persoane, cu excepția membrilor de familie.

20.

„Sisteme de asigurare de sănătate facultative” înseamnă sisteme bazate pe achiziționarea unei polițe de asigurare de sănătate, care nu sunt desemnate de către guvern ca fiind obligatorii, iar primele de asigurare pot fi subvenționate în mod direct sau indirect de către guvern.

21.

„Mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ” înseamnă mecanisme de finanțare neobligatorii și programe cu drept la prestații de tip necontributiv care se bazează pe donații din partea publicului larg, a guvernului sau a întreprinderilor.

22.

„Mecanisme de finanțare ale întreprinderilor” înseamnă în general mecanisme prin care întreprinderile oferă sau finanțează direct servicii de sănătate pentru angajații lor fără intervenția unui sistem de tip asigurări.

23.

„Plăți directe ale gospodăriilor populației” înseamnă plăți directe pentru bunuri și servicii de sănătate din veniturile primare sau din economiile gospodăriilor, în cazul în care plata este făcută de către utilizator în momentul achiziționării de bunuri sau al utilizării serviciilor.

24.

„Mecanisme de finanțare din restul lumii” înseamnă mecanisme de finanțare care implică sau sunt gestionate de unități instituționale cu reședința în străinătate, dar care colectează, pun în comun resurse și achiziționează bunuri și servicii de sănătate în numele rezidenților, fără a transfera fondurile acestora printr-un mecanism rezident.

25.

„Furnizori de servicii de sănătate” înseamnă organizații și actori care furnizează bunuri și servicii de sănătate ca activitate principală, precum și cele pentru care furnizarea de servicii de sănătate este doar una dintr-o serie de activități.

26.

„Spitale” înseamnă unități autorizate a căror activitate constă în principal în furnizarea de servicii medicale, de diagnosticare și tratament care includ servicii furnizate de medici, îngrijire medicală și alte servicii de sănătate către pacienții internați, precum și servicii specializate de cazare necesare pentru pacienții internați și care pot oferi, de asemenea, servicii de îngrijire de zi, servicii de sănătate ambulatorii și la domiciliu.

27.

„Unități de îngrijire pe termen lung cu internare” înseamnă unități a căror activitate constă în principal în furnizarea de îngrijire pe termen lung cu internare care combină îngrijirea medicală, supravegherea sau alte tipuri de îngrijire necesare pentru persoanele internate, în care o parte semnificativă a procesului de producție și a îngrijirilor acordate este o combinație de servicii sociale și de sănătate, serviciile de sănătate fiind în mare parte la nivelul îngrijirii medicale în combinație cu servicii de îngrijire personală.

28.

„Furnizori de servicii de sănătate ambulatorii” înseamnă unitățile a căror activitate constă în principal în furnizarea de servicii de sănătate direct pacienților externi care nu necesită spitalizare, incluzând atât cabinete de medicii generaliști și medici specialiști, cât și unități specializate în tratamentul cazurilor de zi și în furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu.

29.

„Furnizori de servicii auxiliare” înseamnă unități care furnizează servicii de tip auxiliar direct pacienților externi sub supravegherea specialiștilor din domeniul sănătății și care nu sunt acoperite în cadrul unui tratament efectuat în spitale, centre de îngrijire medicală, furnizori de servicii medicale ambulatorii sau alți furnizori.

30.

„Vânzători cu amănuntul și alți furnizori de bunuri medicale” înseamnă unități a căror activitate principală este vânzarea cu amănuntul de bunuri medicale către publicul larg pentru utilizare sau consum individual sau în cadrul gospodăriei, inclusiv instalări și reparații efectuate în combinație cu vânzarea.

31.

„Furnizori de servicii de prevenție” înseamnă organizații care furnizează în principal programe de prevenție colective și campanii/programe de sănătate publică pentru grupuri specifice de persoane sau pentru populația generală, cum ar fi agenții de promovare și protecție a sănătății sau institute de sănătate publică, precum și unități specializate care furnizează servicii de prevenție primară ca principal obiect de activitate.

32.

„Furnizori de servicii de administrare și finanțare a sistemului de sănătate” înseamnă unități a căror activitate principală este reglementarea activităților agențiilor care furnizează servicii de sănătate și administrarea generală a sectorului sănătății, inclusiv administrarea finanțării în domeniul sănătății.

33.

„Restul economiei” înseamnă alți furnizori de servicii medicale rezidenți care nu sunt clasificați în altă parte, inclusiv gospodării furnizoare de servicii de îngrijiri la domiciliu membrilor de familie, în cazul în care acestea corespund cu prestațiile sociale acordate în acest scop, precum și toate celelalte sectoare economice care oferă asistență medicală ca activitate secundară.

34.

„Furnizori din restul lumii” înseamnă toate unitățile nerezidente care furnizează bunuri și servicii de sănătate, precum și persoanele implicate în activitățile legate de sănătate.


ANEXA II

Subiectele care trebuie acoperite și caracteristicile lor, date de clasificare încrucișată și defalcări

1.   Clasificare încrucișată cheltuieli curente în domeniul sănătății în funcție de funcțiile medicale (HC) și mecanismele de finanțare (HF) (1)

 

Mecanisme de finanțare

HF.1.1

HF.1.2; HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF2.3

HF.3

HF.4

 

Funcții medicale

 

Mecanisme guvernamentale

Sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și Conturi de economii de sănătate obligatorii (2)

Sisteme de asigurări de sănătate facultative

Mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ

Mecanisme de finanțare ale întreprinderilor

Plăți directe ale gospodăriilor populației

Mecanisme de finanțare din restul lumii

Cheltuieli curente în domeniul sănătății

HF.1-HF.4

HC.1.1; HC.2.1

Servicii curative și de recuperare cu internare

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Servicii curative și de recuperare de zi

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Servicii curative și de recuperare în ambulatoriu

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Servicii curative și de recuperare la domiciliu

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Servicii de îngrijire medicală pe termen lung de zi

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Servicii auxiliare (cu funcție nespecificată)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Produse farmaceutice și alte bunuri medicale non-durabile (cu funcție nespecificată)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (cu funcție nespecificată)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Servicii de prevenție (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Alte servicii de sănătate neclasificate în altă parte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli curente în domeniul sănătății

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 


2.   Clasificare încrucișată cheltuieli curente în domeniul sănătății în funcție de funcțiile medicale (HC) și furnizorii de servicii de sănătate (HP) (4)

 

Furnizori de servicii de sănătate

HP.1

HP.2

HP.3

HP.4

HP.5

HP.6

HP.7

HP.8

HP.9

 

Funcții medicale

 

Spitale

Unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung cu internare

Furnizori de servicii de sănătate ambulatorii

Furnizori de servicii auxiliare

Vânzători cu amănuntul și alți furnizori de bunuri medicale

Furnizori de servicii de prevenție

Furnizori de servicii de administrare și finanțare a sistemului de sănătate

Restul economiei

Restul lumii

Cheltuieli curente în domeniul sănătății

HP.1-HP.9

HC.1.1; HC.2.1

Servicii curative și de recuperare cu internare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Servicii curative și de recuperare de zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Servicii curative și de recuperare în ambulatoriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Servicii curative și de recuperare la domiciliu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (sănătate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Servicii de îngrijire medicală pe termen lung de zi (sănătate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (sănătate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (sănătate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Servicii auxiliare (cu funcție nespecificată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Produse farmaceutice și alte bunuri medicale non-durabile (cu funcție nespecificată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (cu funcție nespecificată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Servicii de prevenție (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Alte servicii de sănătate neclasificate în altă parte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli curente în domeniul sănătății

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   Clasificare încrucișată cheltuieli curente în domeniul sănătății în funcție de furnizorii de servicii de sănătate (HP) și mecanismele de finanțare (HF) (6)

 

Mecanisme de finanțare

HF.1.1

HF.1.2; HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF.2.3

HF.3

HF.4

 

Furnizori de servicii de sănătate

 

Mecanisme guvernamentale

Sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și Conturi de economii de sănătate obligatorii (7)

Sisteme de asigurare de sănătate facultative

Mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ

Mecanisme de finanțare ale întreprinderilor

Plăți directe ale gospodăriilor populației

Mecanisme de finanțare din restul lumii (nerezidente)

Cheltuieli curente în domeniul sănătății

HF.1-HF.4

HP.1

Spitale

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.2

Unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung cu internare

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.3

Furnizori de servicii de sănătate ambulatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.4

Furnizori de servicii auxiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.5

Vânzători cu amănuntul și alți furnizori de bunuri medicale

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.6

Furnizori de servicii de prevenție

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.7

Furnizori de servicii de administrare și finanțare a sistemului de sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.8

Restul economiei

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.9

Restul lumii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli curente în domeniul sănătății

HP.1-HP.9

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Datele se transmit în milioane de unități de monedă națională.

(2)  Cheltuielile pentru HF.1.3 se raportează la metadate.

(3)  Serviciile de prevenție se bazează pe o strategie de promovare a sănătății care implică un proces care permite cetățenilor să-și îmbunătățească sănătatea prin controlul unora dintre factorii determinanți imediați. Intervențiile sunt incluse atunci când scopul lor principal este promovarea sănătății și dacă acestea au loc înainte de punerea diagnosticului. Serviciile de prevenție includ intervenții pentru consumul individual și colectiv.

(4)  Datele se transmit în milioane de unități de monedă națională.

(5)  Serviciile de prevenție se bazează pe o strategie de promovare a sănătății care implică un proces care permite cetățenilor să-și îmbunătățească sănătatea prin controlul unora dintre factorii determinanți imediați. Intervențiile sunt incluse atunci când scopul lor principal este promovarea sănătății și dacă acestea au loc înainte de punerea diagnosticului. Serviciile de prevenție includ intervenții pentru consumul individual și colectiv.

(6)  Datele se transmit în milioane de unități de monedă națională.

(7)  Cheltuielile pentru HF.1.3 se raportează la metadate.


6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/360 AL COMISIEI

din 5 martie 2015

de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (2), articolul 20 literele (c), (k), (l), (m) și (n) și articolul 223 alineatul (3) litera (c),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (2), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 17 primul paragraf litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede posibilitatea acordării de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc.

(2)

Prețurile medii de piață înregistrate în Uniune se situează, de peste 18 săptămâni consecutive, sub pragul de referință prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și au un impact negativ semnificativ asupra marjelor din sectorul cărnii de porc. Persistența acestei situații dificile pe piață compromite stabilitatea financiară a multor exploatații. Eliminarea temporară a cărnii de porc de pe piață pare a fi necesară pentru restabilirea echilibrului pieței și creșterea prețurilor. Prin urmare, este oportun să se acorde ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de porc și să se stabilească, în avans, cuantumul ajutorului.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei (3) stabilește norme comune privind implementarea schemelor de ajutoare pentru depozitarea privată.

(4)

În temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, un ajutor stabilit în avans trebuie acordat în conformitate cu normele și condițiile detaliate prevăzute în capitolul III din regulamentul respectiv.

(5)

Pentru a facilita gestionarea măsurii, produsele din carne de porc ar trebui clasificate pe categorii, în funcție de nivelul costurilor de depozitare.

(6)

Pentru a facilita activitatea administrativă și de control legată de încheierea contractelor, ar trebui fixate cantitățile minime de produse care urmează să facă obiectul fiecărei cereri.

(7)

Pentru a se asigura că agenții economici își îndeplinesc obligațiile contractuale și că măsura va produce efectul dorit pe piață, ar trebui să se stabilească o garanție.

(8)

Articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 prevede informațiile pe care statele membre trebuie să le notifice Comisiei. Este oportun să se stabilească anumite norme specifice privind frecvența notificărilor referitoare la cantitățile pentru care s-au depus cereri în cadrul prezentului regulament.

(9)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament prevede acordarea de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc, în conformitate cu articolul 17 primul paragraf litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)   Lista categoriilor de produse eligibile pentru acordarea de ajutor și sumele corespunzătoare sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

(3)   Se aplică Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare.

Articolul 2

Depunerea cererilor

(1)   Începând cu data de 9 martie 2015, se pot depune cereri de ajutor pentru depozitarea privată a categoriilor de produse din carne de porc eligibile pentru acordarea de ajutor în conformitate cu articolul 1 din prezentul regulament.

(2)   Cererile se raportează la o perioadă de depozitare de 90, 120 sau 150 de zile.

(3)   Fiecare cerere trebuie să se refere doar la una dintre categoriile de produse listate în anexă și să precizeze codul NC pertinent din cadrul categoriei respective.

(4)   Fiecare cerere trebuie să acopere o cantitate minimă de cel puțin 10 tone, pentru produsele dezosate, și de cel puțin 15 tone, pentru celelalte produse.

Articolul 3

Garanții

Valoarea garanției, per tonă de produs, care trebuie depusă în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, este de 20 % din cuantumul ajutorului stabilit în coloanele 3, 4 și 5 ale tabelului din anexa la prezentul regulament.

Articolul 4

Frecvența notificărilor referitoare la cantitățile pentru care s-au depus cereri

Statele membre notifică Comisiei, de două ori pe săptămână, cantitățile pentru care s-au depus cereri de încheiere a unor contracte, după cum urmează:

(a)

în fiecare luni, până la ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), cantitățile pentru care s-au depus cereri în zilele de joi și vineri ale săptămânii precedente;

(b)

în fiecare joi, până la ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), cantitățile de produse pentru care s-au depus cereri în zilele de luni, marți și miercuri ale aceleiași săptămâni.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole (JO L 223, 21.8.2008, p. 3).


ANEXĂ

Categorii de produse

Produse pentru care se acordă ajutor

Cuantumul ajutorului pentru o perioadă de depozitare de

(EUR/tonă)

90 de zile

120 de zile

150 de zile

1

2

3

4

5

Categoria 1

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Semicarcase fără picioarele anterioare, coadă, rinichi, fleică și șira spinării (1)

 

 

 

Categoria 2

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Jamboane

 

 

 

ex 0203 12 19

Spete

 

 

 

ex 0203 19 11

Părți anterioare

 

 

 

ex 0203 19 13

Spinări, cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet (2)  (3)

 

 

 

Categoria 3

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Picioare, spete, părți anterioare, spinări cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet, dezosate (2)  (3)

 

 

 

Categoria 4

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular

 

 

 

Categoria 5

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular, fără șorici și coaste

 

 

 

Categoria 6

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Părți tranșate din „mijloc”, cu sau fără șorici sau grăsime, dezosate (4)

 

 

 


(1)  Se poate acorda ajutor și pentru semicarcase prezentate sub formă de bucăți Wiltshire, adică fără cap, maxilar superior, falcă, picioare, coadă, osânză, rinichi, mușchi file, omoplat, stern, coloana vertebrală, os pelvian și diafragmă.

(2)  Spinările și ceafa pot avea sau nu șorici, dar stratul de grăsime de pe acestea nu poate depăși 25 mm grosime.

(3)  Cantitatea contractată poate conține orice combinație a produselor menționate.

(4)  Prezentate în același fel ca și produsele încadrate la codul NC 0210 19 20.


6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/361 AL COMISIEI

din 5 martie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

EG

104,1

MA

84,2

TR

98,5

ZZ

95,6

0707 00 05

JO

253,9

TR

186,5

ZZ

220,2

0709 93 10

MA

93,4

TR

189,9

ZZ

141,7

0805 10 20

EG

47,6

IL

75,4

MA

70,9

TN

64,3

TR

70,7

ZZ

65,8

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

69,1

CA

85,3

CL

94,8

MK

24,7

US

170,6

ZZ

88,9

0808 30 90

AR

117,6

CL

135,4

CN

79,8

US

122,7

ZA

110,5

ZZ

113,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/22


DECIZIA (UE) 2015/362 A CONSILIULUI

din 2 martie 2015

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a Comerțului referitoare la cererea Statelor Unite ale Americii de derogare de la normele OMC pentru a prelungi și a extinde domeniul de aplicare al Legii Statelor Unite privind redresarea economică a Bazinului Caraibilor (United States Caribbean Basin Economic Recovery Act – CBERA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul IX alineatele (3) și (4) din Acordul de la Marrakesh de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul OMC) stabilește procedurile de acordare a derogărilor referitoare la acordurile comerciale multilaterale în anexele 1A, 1B sau 1C la Acordul OMC și în anexele lor.

(2)

Statele Unite au primit o derogare de la obligațiile care le revin în temeiul articolului I alineatul (1) din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 („GATT 1994”) la 15 februarie 1985, pentru perioada 1 ianuarie 1984-30 septembrie 1995. La 15 noiembrie 1995, Statelor Unite li s-a acordat o reînnoire a respectivei derogări până la 30 septembrie 2005 și la 29 mai 2009 li s-a acordat o nouă prelungire până la 31 decembrie 2014, în măsura necesară pentru a permite Statelor Unite să acorde un regim de scutire de taxe vamale pentru importurile de produse eligibile originare din țările și teritoriile beneficiare din America Centrală și zona Caraibilor („țările beneficiare”) desemnate în temeiul dispozițiilor Legii privind redresarea economică a bazinului Caraibilor (the Caribbean Basin Economic Recovery Act) din 1983 astfel cum a fost modificată de Legea de extindere a redresării economice a bazinului Caraibilor (the Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act) din 1990 și de Legea privind parteneriatul între Statele Unite și bazinul Caraibilor (the United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act), Legea HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) din 2006 și Legea HOPE (the Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) din 2008 („derogarea existentă”).

(3)

În temeiul articolului IX alineatul (3) din Acordul OMC, Statele Unite au prezentat o cerere de prelungire a derogării existente până la 31 decembrie 2019 și de extindere a domeniului de aplicare al derogării existente de la obligațiile care le revin în temeiul articolului I alineatul (1) din GATT 1994, în măsura necesară pentru a permite Statelor Unite să acorde un regim de scutire de taxe vamale pentru produsele eligibile originare din țările beneficiare desemnate în temeiul dispozițiilor Legii privind redresarea economică a Bazinului Caraibilor din 1983, astfel cum a fost modificată prin Legea de extindere a redresării economice a bazinului Caraibilor din 1990 și prin Legea privind parteneriatul comercial dintre Statele Unite și bazinul Caraibilor, Legea HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) din 2006, Legea HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) din 2008 și Legea HELP (Haitian Economic Lift Program Act) din 2010.

(4)

Satisfacerea cererii Statelor Unite de derogare de la normele OMC nu ar afecta în mod negativ nici economia Uniunii și nici relațiile comerciale cu beneficiarii acestei derogări. În plus, Uniunea sprijină în mod general acțiunile de combatere a sărăciei și de promovare a stabilității în țările beneficiare.

(5)

Prin urmare, este adecvat să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului General al OMC în vederea sprijinirii cererii de derogare a Statelor Unite,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a Comerțului este de a sprijini cererea Statelor Unite de derogare de la obligațiile care le revin în temeiul articolului I alineatul (1) din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2019 în conformitate cu termenii cererii de derogare a Statelor Unite.

Această poziție este exprimată de către Comisie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 2 martie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/24


DECIZIA (PESC) 2015/363 A CONSILIULUI

din 5 martie 2015

privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29 și articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 31 ianuarie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/71/PESC privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene (1), prin care se prelungea, pentru o nouă perioadă de 12 luni, valabilitatea permiselor naționale de intrare și ședere ale acestora pe teritoriul statelor membre menționate în Poziția comună 2002/400/PESC a Consiliului (2).

(2)

Pe baza unei evaluări a aplicării Poziției comune 2002/400/PESC, Consiliul consideră că este oportună prelungirea valabilității permiselor respective pentru o nouă perioadă de 24 de luni,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre menționate la articolul 2 din Poziția comună 2002/400/PESC prelungesc valabilitatea permiselor naționale de intrare și ședere eliberate în temeiul articolului 3 din respectiva poziție comună pentru o nouă perioadă de 24 de luni, începând cu 31 ianuarie 2014.

Articolul 2

Consiliul evaluează aplicarea Poziției comune 2002/400/PESC în termen de șase luni de la adoptarea prezentei decizii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 5 martie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Decizia 2013/71/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2013 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene (JO L 32, 1.2.2013, p. 19).

(2)  Poziția comună 2002/400/PESC a Consiliului din 21 mai 2002 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene (JO L 138, 28.5.2002, p. 33).


6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/25


DECIZIA (PESC) 2015/364 A CONSILIULUI

din 5 martie 2015

de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/119/PESC a Consiliului (1).

(2)

La 29 ianuarie 2015, Decizia (PESC) 2015/143 a Consiliului (2) a clarificat criteriile de desemnare pentru înghețarea fondurilor care vizează persoane responsabile de deturnare de fonduri aparținând statului ucrainean.

(3)

Măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/119/PESC se aplică până la 6 martie 2015. Pe baza unei reexaminări a deciziei respective, aplicarea respectivelor măsuri restrictive ar trebui să fie prelungită până la 6 martie 2016 referitor la 14 persoane și până la 6 iunie 2015 referitor la patru persoane. Rubricile care se referă la 18 persoane ar trebui modificate.

(4)

Prin urmare, Decizia 2014/119/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/119/PESC se modifică după cum urmează:

1.

articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică până la 6 martie 2016. Măsurile de la articolul 1 se aplică cu privire la rubricile nr. 4, 8, 10 și 13 din anexă, până la 6 iunie 2015.

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Se reînnoiește sau se modifică, după caz, dacă Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”

;

2.

Anexa se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 martie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 66, 6.3.2014, p. 26).

(2)  Decizia (PESC) 2015/143 a Consiliului din 29 ianuarie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 24, 30.1.2015, p. 16).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 1

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Віктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

născut la 9 iulie 1950 în Yenakiieve (Donetsk oblast), fost președinte al Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

născut la 20 ianuarie 1963 în Kostiantynivka (Donetsk oblast), fost ministru al Internelor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

născut la 6 februarie 1954 în Serhiyivka (Donetsk oblast), fost procuror general al Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

născută la 12 noiembrie 1976 în Rîbnița (Moldova), fost ministru al Justiției

Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru abuz în serviciu în calitate de titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor publice ucrainene.

6.3.2014

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

născut la 12 august 1964 în Donetsk, fost șef al administrației prezidențiale a Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și în legătură cu exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu bugetului ucrainean sau activelor publice ucrainene.

6.3.2014

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

născut la 16 octombrie 1959, fost ministru adjunct al Internelor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta.

6.3.2014

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Олександр Вікторович Янукович)

născut la 10 iulie 1973 în Yenakiieve (Donetsk oblast), fiul fostului președinte, om de afaceri

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Віктор Вікторович Янукович)

născut la 16 iulie 1981 în Yenakiieve (Donetsk oblast), fiul fostului președinte, membru al Verkhovna Rada a Ucrainei

Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. Persoană asociată cu o persoană desemnată (fostul președinte al Ucrainei, Viktor Fedorovych Yanukovych) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

născut la 19 martie 1976 în Kramatorsk (Donetsk oblast), fiul fostului procuror general, șeful adjunct al facțiunii Partidului Regiunilor din Verkhovna Rada a Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

născut la 19 august 1969 în Donetsk, fratele lui Andrii Kliuiev, om de afaceri

Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri sau active publice și abuz în serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene. Persoană asociată cu o persoană desemnată (Andrii Petrovych Kliuiev) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

născut la 17 decembrie 1947 în Kaluga (Rusia), prim-ministru al Ucrainei până în ianuarie 2014

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

născut la 21 septembrie 1985 în Kharkiv, om de afaceri

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

născut la 28 noiembrie 1963 în Kiev, fost ministru al Educației și Științelor

Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru abuz în serviciu în calitate de titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene.

6.3.2014

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

născută la 6 ianuarie 1953 în Bakal (Chelyabinsk oblast, Rusia), fost ministru al Sănătății

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

născut la 24 martie 1976 în Donetsk, fost prim-ministru al Ucrainei

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

15.4.2014

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Юрій Володимирович Іванющенко)

născut la 21 februarie 1959 în Yenakiieve (Donetsk oblast), deputat al Partidului Regiunilor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

15.4.2014

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

născut la 16 noiembrie 1980 în Makiivka (Donetsk oblast), fost ministru al Veniturilor și Încasărilor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru abuz în serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene.

15.4.2014

18.

Edward Stavytskyi,

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

născut la 4 octombrie 1972 în Lebedyn (Sumy oblast), fost ministru al Combustibilului și Energiei al Ucrainei

Se presupune că își are reședința în Israel. Cu toate acestea, se află încă în posesia cetățeniei sale ucrainene.

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

15.4.2014”


6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/365 A COMISIEI

din 4 martie 2015

de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce privește transmiterea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății

[notificată cu numărul C(2015) 1377]

(Numai textele în limbile engleză, neerlandeză, română și spaniolă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și siguranța la locul de muncă.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 cere statelor membre să prezinte statistici referitoare la cheltuielile și finanțarea pentru asistența medicală, astfel cum se precizează în anexa II la regulamentul menționat.

(3)

Conform articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, dacă este necesar, se pot adopta derogări și perioade de tranziție pentru statele membre, pe baza unor motive obiective.

(4)

Regatul Spaniei, Regatul Țărilor de Jos, România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au solicitat derogări, întrucât sistemele lor de statistică naționale necesită adaptări majore pentru a se conforma cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2008.

(5)

Prin urmare, ar trebui acordate derogările solicitate de statele membre menționate.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Regatului Spaniei, Regatului Țărilor de Jos, României și Regatului Unit li se acordă derogările stabilite în anexă.

Articolul 2

Decizia se adresează Regatului Spaniei, Regatului Țărilor de Jos, României și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 4 martie 2015.

Pentru Comisie

Marianne THYSSEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 70.


ANEXĂ

DEROGĂRI DE LA REGULAMENTUL (CE) NR. 1338/2008 PRIVIND STATISTICILE REFERITOARE LA CHELTUIELILE ȘI FINANȚAREA PENTRU ASISTENȚA MEDICALĂ

Regatul Spaniei, Regatul Țărilor de Jos, România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu furnizează variabilele specificate în tabelul următor:

Stat membru

Variabile și defalcări

Sfârșitul derogării

Spania

1.

Datele și metadatele pentru anul de referință 2014 se furnizează până cel târziu la 31 august 2016.

august 2016

2.

Datele și metadatele pentru anul de referință 2015 se furnizează până cel târziu la 31 august 2017.

august 2017

3.

Datele și metadatele pentru anul de referință 2016 se furnizează până cel târziu la 31 august 2018.

august 2018

Țările de Jos

1.

Cifrele atât pentru toate tipurile de mecanisme de finanțare (HF.1.1-HF.4), cât și pentru cheltuielile actuale cu serviciile de sănătate (suma HF.1.1-HF.4), defalcate pe:

(a)

servicii curative și de recuperare cu internare (H.C.1.1, HC.2.1), care vor include și serviciile curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2);

(b)

servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), care nu se reportează;

(c)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), care vor include servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2) și servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(d)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), care nu se reportează;

(e)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), care nu se reportează.

2.

Cifrele atât pentru toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP1-HP.9), cât și pentru cheltuielile actuale cu asistența medicală (suma HP.1-H.4), defalcate pe:

(a)

servicii curative și de recuperare cu internare (H.C.1.1, HC.2.1), care vor include și serviciile curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2);

(b)

servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), care nu se reportează;

(c)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), care vor include servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2) și servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(d)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), care nu se reportează;

(e)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), care nu se reportează.

3.

Cifrele pentru toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1;HC.2.1-HC.9), defalcate pe:

(a)

sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și conturi de economii de sănătate obligatorii (HF.1.2, HF.1.3), care vor include parțial și plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1), care vor include parțial și plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3);

(c)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3), care nu se reportează.

4.

Cifrele pentru toate tipurile de furnizori (HP.1-HP.9), defalcate pe:

(a)

sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și conturi de economii de sănătate obligatorii (HF.1.2, HF.1.3), care vor include parțial și plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1), care vor include parțial și plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3);

(c)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3), care nu se reportează.

martie 2018

România

1.

Pentru tabelul funcțiilor de servicii de sănătate, detaliat pe tipuri de furnizori de servicii de sănătate:

(a)

toate cifrele pentru spitale (HP.1), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1) și a serviciilor de prevenție (HC.6);

(b)

toate cifrele pentru unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung (HP.2), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1) și a serviciilor de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1);

(c)

toate cifrele pentru furnizorii de servicii de sănătate ambulatorii (HP.3), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare ambulatorie (HC.1.3, HC.2.3) și a serviciilor de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4);

(d)

toate cifrele pentru furnizorii de servicii auxiliare (HP.4), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare ambulatorie (HC.1.3, HC.2.3), a serviciilor auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4) și a serviciilor de prevenție (HC.6);

(e)

toate cifrele pentru vânzători cu amănuntul și alți furnizori de bunuri medicale (HP.5), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția produselor farmaceutice și a altor bunuri medicale non-durabile (HC.5.1), precum și a dispozitivelor medicale și a altor bunuri medicale durabile (HC.5.2);

(f)

toate cifrele pentru furnizorii de servicii de prevenție (HP.6), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor de prevenție (HC.6);

(g)

toate cifrele pentru furnizorii de servicii de administrare și finanțare a sistemului de sănătate (HP.7), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7);

(h)

toate cifrele pentru restul economiei (HP.8), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4) și a serviciilor de prevenție (HC.6);

(i)

toate cifrele pentru restul lumii (HP.9), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9), cu excepția serviciilor curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1), a serviciilor curative și de recuperare ambulatorie (HC.1.3, HC.2.3) și a serviciilor auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4).

martie 2017

2.

Pentru tabelul funcțiilor de servicii de sănătate, detaliat pe tipuri de mecanisme de finanțare a serviciilor de sănătate:

(a)

cifre pentru administrația publice (HF.1.1), defalcate pe servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2) și alte servicii de sănătate neclasificate altundeva (necl.) (HC.9);

(b)

cifre pentru sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și conturi de economii de sănătate obligatorii (HF.1.2, HF.1.3), defalcate pe servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), servicii de îngrijire medicală pe termen lung de zi (HC.3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3) și servicii de prevenție (HC.6);

(c)

cifre pentru sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1), defalcate pe servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4), produse farmaceutice și alte bunuri medicale non-durabile (HC.5.1), dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2) și servicii de prevenție (HC.6);

(d)

cifre pentru mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2), defalcate pe servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), servicii auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4), produse farmaceutice și alte bunuri medicale non-durabile (HC.5.1), dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2) și servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7);

(e)

cifre pentru mecanisme de finanțare ale întreprinderilor (HF.2.3), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9);

(f)

cifre pentru plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3), defalcate pe servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2), servicii curative și de recuperare cu internare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4), servicii de prevenție (HC.6), servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7) și alte servicii de sănătate neclasificate altundeva (necl.) (HC.9);

(g)

cifre pentru mecanisme de finanțare din restul lumii (nerezidente) (HF.4), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate (HC.1.1, HC.2.1-HC.9).

3.

Pentru tabelul furnizorilor de servicii de sănătate, detaliat pe tipuri de mecanisme de finanțare a serviciilor de sănătate:

(a)

cifre pentru administrația publică (HF.1.1) din restul lumii (HP.9);

(b)

cifre pentru sisteme de asigurări de sănătate cu contribuții obligatorii și conturi de economii de sănătate obligatorii (HF.1.2, HF.1.3), defalcate pe unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung (HP.2) și furnizori de servicii de prevenție (HP.6);

(c)

cifre pentru sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1), defalcate pe unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung (HP.2), vânzători cu amănuntul și alți furnizori de bunuri medicale (HP.5), furnizori de servicii de prevenție (HP.6) și restul economiei (HP.8);

(d)

cifre pentru mecanismele de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2), defalcate pe furnizori de servicii auxiliare (HP.4), vânzători cu amănuntul și alți furnizori de bunuri medicale (HP.5), furnizori de servicii de prevenție (HP.6), furnizori de servicii de administrare și finanțare a sistemului de sănătate (HP.7), restul economiei (HP.8) și restul lumii (HP.9);

(e)

cifre pentru mecanismele de finanțare ale întreprinderilor (HF.2.3), defalcate pe toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP.1-HP.9);

(f)

cifre pentru plățile directe ale gospodăriilor (HF.3), defalcate pe unități rezidențiale de îngrijire pe termen lung (HP.2), furnizori de servicii de prevenție (HP.6), furnizori de servicii de administrare și finanțare a sistemului de sănătate (HP.7), restul economiei (HP.8) și restul lumii (HP.9);

(g)

cifre pentru mecanismele de finanțare din restul lumii (nerezidente) (HF.4), prezentate pe toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP.1-HP.9).

martie 2017

Regatul Unit

1.

Cifrele pentru serviciile de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1), defalcate pe:

(a)

administrația publice (HF.1.1);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(c)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(d)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

martie 2018

2.

Cifrele pentru serviciile de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2), defalcate pe:

(a)

administrația publice (HF.1.1);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(c)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(d)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

martie 2018

3.

Cifrele pentru serviciile de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3), defalcate pe:

(a)

administrația publice (HF.1.1);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(c)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(d)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

martie 2018

4.

Cifrele pentru serviciile de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4), defalcate pe:

(a)

administrația publice (HF.1.1);

(b)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(c)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(d)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

martie 2018

5.

Cifrele atât pentru mecanismele de finanțare din restul lumii (HF.4), cât și pentru cheltuielile actuale cu asistența medicală (suma H.F1.1-HF.4), defalcate pe:

(a)

servicii curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1);

(b)

servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2);

(c)

servicii curative și de recuperare în ambulatoriu (HC.1.3, HC.2.3);

(d)

servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4);

(e)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1);

(f)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2);

(g)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(h)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4);

(i)

servicii auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4);

(j)

produse farmaceutice și a alte bunuri medicale non-durabile (HC.5.1);

(k)

dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2);

(l)

servicii de prevenție (HP.6);

(m)

servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7);

(n)

alte servicii de sănătate neclasificate altundeva (necl.) (HC.9).

martie 2018

6.

Cifrele pentru toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP.1-HP.9), defalcate pe:

(a)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1);

(b)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2);

(c)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(d)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4);

(e)

sisteme de asigurări de sănătate facultative (HF.2.1);

(f)

mecanisme de finanțare ale instituțiilor fără scop lucrativ (HF.2.2);

(g)

plățile directe ale gospodăriilor populației (HF.3).

(h)

mecanisme de finanțare din restul lumii (nerezidente) (HF.4);

(i)

cheltuielile actuale cu asistența medicală (suma HF.1.1-HF.4).

martie 2019

7.

Cifrele pentru restul economiei (HP.8), restul lumii (HP.9) și cheltuielile actuale cu asistența medicală (suma HP.1-HP.9), defalcate pe:

(a)

servicii curative și de recuperare cu internare (HC.1.1, HC.2.1);

(b)

servicii curative și de recuperare cu internare de zi (HC.1.2, HC.2.2);

(c)

servicii curative și de recuperare în ambulatoriu (HC.1.3, HC.2.3);

(d)

servicii curative și de recuperare la domiciliu (HC.1.4, HC.2.4);

(e)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare (HC.3.1);

(f)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung cu internare de zi (HC.3.2);

(g)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung în ambulatoriu (HC.3.3);

(h)

servicii de îngrijire medicală pe termen lung la domiciliu (HC.3.4);

(i)

servicii auxiliare (cu funcție nespecificată) (HC.4);

(j)

produse farmaceutice și a alte bunuri medicale non-durabile (HC.5.1);

(k)

dispozitive medicale și alte bunuri medicale durabile (HC.5.2);

(l)

servicii de prevenție (HP.6);

(m)

servicii de administrare a sănătății și asigurări de sănătate (HC.7);

(n)

alte servicii de sănătate neclasificate altundeva (necl.) (HC.9).

martie 2019

8.

Cifrele pentru toate tipurile de furnizori de servicii de sănătate (HP.1-HP.9), defalcate pe toate tipurile de funcții de servicii de sănătate, se vor compune din finanțările înregistrate în cadrul programelor administrației publice (HF.1.1).

martie 2019


Rectificări

6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/35


Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2014/738/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 307 din 28 octombrie 2014 )

În secțiunile 1.20.6, 1.20.7, 1.21.1 și 1.21.2 din anexă, în tabelele respective se adaugă următorul rând cu titlul acestora:

„Tehnică

Descriere”