ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 263

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
3 septembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 936/2014 al Comisiei din 22 august 2014 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare albastru în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele II și IV de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 937/2014 al Comisiei din 22 august 2014 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIf și VIIg de către navele care arborează pavilionul Irlandei

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 938/2014 al Comisiei din 2 septembrie 2014 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (UE) nr. 502/2013 al Consiliului asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin importul de biciclete expediate din Cambodgia, Pakistan și Filipine declarate sau nu ca fiind originare din Cambodgia, Pakistan și Filipine, și de supunere a acestor importuri înregistrării

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 939/2014 al Comisiei din 2 septembrie 2014 de stabilire a certificatelor menționate la articolele 5 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

10

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 940/2014 al Comisiei din 2 septembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

21

 

 

DECIZII

 

 

2014/640/UE

 

*

Decizia Consiliului din 23 septembrie 2013 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală instituit prin Protocolul privind cooperarea culturală la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru cooperare culturală

23

 

 

2014/641/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 1 septembrie 2014 privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio de către echipamentele audio pe suport radio utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale în Uniune [notificată cu numărul C(2014) 6011]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

3.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 936/2014 AL COMISIEI

din 22 august 2014

de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare albastru în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele II și IV de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2014.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2014.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2014 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 august 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

22/TQ43

Stat membru

Regatul Unit

Stoc

BLI/24-

Specie

Mihalț-de-mare albastru (Molva dypterygia)

Zonă

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele II și IV

Data încetării activităților

4.8.2014


3.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 937/2014 AL COMISIEI

din 22 august 2014

de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIf și VIIg de către navele care arborează pavilionul Irlandei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2014.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2014.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2014 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 august 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

23/TQ43

Stat membru

Irlanda

Stoc

SOL/7FG.

Specie

Limbă-de-mare comună (Solea solea)

Zonă

VIIf și VIIg

Data încetării activităților

6.8.2014


3.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 938/2014 AL COMISIEI

din 2 septembrie 2014

de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (UE) nr. 502/2013 al Consiliului asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin importul de biciclete expediate din Cambodgia, Pakistan și Filipine declarate sau nu ca fiind originare din Cambodgia, Pakistan și Filipine, și de supunere a acestor importuri înregistrării

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

după informarea statelor membre,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, o cerere de anchetă cu privire la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză și de a supune înregistrării importurile de biciclete expediate din Cambodgia, Pakistan și Filipine, declarate sau nu ca fiind originare din Cambodgia, Pakistan și Filipine.

(2)

Cererea a fost depusă la data de 23 iulie 2014 de Asociația Europeană a Producătorilor de Biciclete (denumită în continuare „EBMA”), în numele a 15 producători de biciclete din Uniune.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de o eventuală eludare constă în biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri, cu excepția monociclurilor), fără motor, încadrate la codurile NC 8712 00 30 și ex 8712 00 70, originare din Republica Populară Chineză (denumit în continuare „produsul în cauză”).

(4)

Produsul care face obiectul anchetei este același cu cel descris în considerentul anterior, însă expediat din Cambodgia, Pakistan și Filipine, declarat sau nu ca fiind originar din Cambodgia, Pakistan și Filipine, încadrat în prezent la aceleași coduri NC ca produsul în cauză (denumit în continuare „produsul care face obiectul anchetei”).

C.   MĂSURILE EXISTENTE

(5)

Măsurile în vigoare în prezent și care au fost eventual eludate sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul (UE) nr. 502/2013 al Consiliului (2).

D.   MOTIVELE

(6)

Cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că măsurile antidumping aplicate importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză sunt eludate prin intermediul unor operațiuni de transbordare via și asamblare în Cambodgia, Pakistan și Filipine.

(7)

Elementele de probă prima facie prezentate sunt următoarele.

(8)

Cererea menționează că a avut loc o modificare semnificativă în configurația schimburilor comerciale implicând exporturi din Republica Populară Chineză, Cambodgia, Pakistan și Filipine în Uniune, ulterior instituirii măsurilor asupra produsului în cauză și extinderii lor, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 al Consiliului (3), asupra importurilor expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din aceste țări, fără nicio motivare sau justificare economică suficientă a acestei modificări, alta decât instituirea taxei.

(9)

Această modificare pare să fie generată de transbordarea de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin Cambodgia, Pakistan și Filipine către Uniune și din operațiunile de asamblare din Cambodgia, Pakistan și Filipine.

(10)

Mai mult, cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că efectele corective ale măsurilor antidumping existente referitoare la produsul în cauză sunt compromise, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și prețul. Un volum semnificativ de importuri de produs care face obiectul anchetei pare să fi înlocuit importurile de produs în cauză. În plus, există suficiente elemente de probă prima facie care atestă faptul că importurile de produs care face obiectul anchetei se realizează la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

(11)

În sfârșit, cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că prețurile produsului care face obiectul anchetei reprezintă practici de dumping în comparație cu valoarea normală stabilită anterior pentru produsul în cauză.

(12)

În cazul în care, în cursul anchetei, sunt constatate practici de eludare via Cambodgia, Pakistan și Filipine reglementate de articolul 13 din regulamentul de bază, altele decât transbordarea și operațiunile de asamblare, acestea ar putea, de asemenea, să facă obiectul anchetei.

E.   PROCEDURA

(13)

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că există suficiente dovezi pentru a justifica deschiderea unei anchete în temeiul articolului 13 alineatul (3) din regulamentul de bază și pentru a institui obligativitatea înregistrării importurilor produsului care face obiectul anchetei, declarat sau nu ca fiind originar din Cambodgia, Pakistan și Filipine, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)   Chestionare

(14)

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea anchetei, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Cambodgia, Pakistan și Filipine, producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Republica Populară Chineză, importatorilor cunoscuți și asociațiilor de importatori cunoscute din Uniune, precum și autorităților din Republica Populară Chineză, Cambodgia, Pakistan și Filipine. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei din Uniune.

(15)

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să contacteze Comisia în acest sens, dar nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 3 din prezentul regulament, pentru a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(16)

Autoritățile din Republica Populară Chineză, Cambodgia, Pakistan și Filipine vor fi informate cu privire la deschiderea anchetei.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(17)

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru susținerea acestora. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor de la înregistrare sau de la măsuri

(18)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile de produs supus anchetei pot fi scutite de la înregistrare sau de la aplicarea măsurilor dacă importul respectiv nu constituie o eludare.

(19)

Dat fiind că eventuala eludare a măsurilor intervine în afara Uniunii, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, se pot acorda scutiri producătorilor de biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri, cu excepția monociclurilor), fără motor, din Cambodgia, Pakistan și Filipine, care pot dovedi că nu sunt afiliați (4) niciunui producător care face obiectul măsurilor (5) și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practicile de eludare definite la articolul 13 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o scutire trebuie să depună o cerere în acest sens, susținută în mod corespunzător de elemente de probă, în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(20)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei trebuie supuse înregistrării pentru a se asigura că, în cazul în care ancheta ar stabili existența unei eludări, se pot percepe taxe antidumping de o valoare corespunzătoare, cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de produse, expediate din Cambodgia, Pakistan și Filipine.

G.   TERMENELE

(21)

În vederea unei bune administrări, ar trebui să se stabilească termene pentru ca:

părțile interesate să se facă cunoscute Comisiei, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care trebuie să fie luate în considerare în cursul anchetei;

producătorii din Cambodgia, Pakistan și Filipine să solicite o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri;

părțile interesate să poată să solicite în scris audierea lor de către Comisie.

(22)

Trebuie remarcat faptul că părțile interesate nu își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale enunțate în regulamentul de bază decât în cazul în care s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   LIPSA COOPERĂRII

(23)

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informații ori nu furnizează informațiile necesare în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, concluziile, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(24)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, acestea nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

(25)

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă ar fi cooperat.

I.   CALENDARUL ANCHETEI

(26)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de nouă luni de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

J.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(27)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

K.   CONSILIERUL-AUDITOR

(28)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa drept mediator pentru a asigura exercitarea pe deplin a drepturilor la apărare ale părților interesate.

(29)

Orice solicitare de audiere de către consilierul-auditor trebuie să fie realizată în scris și să precizeze motivele pe care se bazează. Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea de audiere a părților implicate, pentru a permite prezentarea diferitelor puncte de vedere și a contraargumentelor.

(30)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile de internet dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide o anchetă în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, pentru a se stabili dacă importurile în Uniune de biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri, cu excepția monociclurilor), fără motor, încadrate în prezent la codurile NC ex 8712 00 30 și ex 8712 00 70 (coduri TARIC 8712003020 și 8712007092), expediate din Cambodgia, Pakistan și Filipine, declarate sau nu ca fiind originare din Cambodgia, Pakistan și Filipine sau nu, eludează măsurile impuse prin Regulamentul (UE) nr. 502/2013.

Articolul 2

În temeiul articolului 13 alineatul (3) și al articolului 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, autoritățile vamale iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune menționate la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră după nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia poate, printr-un regulament, să solicite autorităților vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Uniune de produse fabricate de producătorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și despre care s-a constatat că îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei scutiri.

Articolul 3

(1)

Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)

În lipsa altor dispoziții, pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare în cursul anchetei, acestea trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia, să își prezinte punctele de vedere în scris și să transmită răspunsurile la chestionare și orice alte informații în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)

Producătorii din Cambodgia, Pakistan și Filipine care solicită o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri trebuie să prezinte o cerere susținută în mod corespunzător de elemente de probă în același termen de 37 de zile.

(4)

De asemenea, părțile interesate pot solicita să fie audiate de către Comisie în același termen de 37 de zile.

(5)

Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și solicitările prin e-mail, inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate, cu excepția răspunsurilor voluminoase, care trebuie să fie prezentate pe suport CD-ROM sau DVD, în persoană sau prin scrisoare recomandată. Prin utilizarea e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu privire la normele aplicabile transmiterilor electronice conținute în documentul „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” publicat pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf Părțile interesate trebuie să indice numele lor, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională, care este verificată zilnic. După ce datele de contact au fost transmise, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau a cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru norme și informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile care se aplică transmiterilor prin e-mail, părțile interesate ar trebui să consulte instrucțiunile privind comunicarea cu părțile interesate, menționate anterior.

Toate datele prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate prin prezentul regulament, răspunsurile la chestionare și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Limited (7) (acces limitat) și să fie însoțite, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, de o versiune neconfidențială care trebuie să poarte mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate).

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R608-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 502/2013 al Consiliului din 29 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări intermediare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 (JO L 153, 5.6.2013, p. 17).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 al Consiliului din 29 mai 2013 de extindere a taxei antidumping definitive impuse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia (JO L 153, 5.6.2013, p. 1).

(4)  În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1) referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, se consideră că persoanele sunt afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane și reciproc; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o a treia persoană; (g) împreună controlează în mod direct sau indirect o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate prin una dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate. În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(5)  Totuși, chiar dacă producătorii sunt afiliați în sensul de mai sus unor societăți supuse măsurilor în vigoare impuse cu privire la importurile originare din Republica Populară Chineză (măsurile antidumping inițiale), ar putea fi acordată o scutire în cazul în care nu există elemente de probă potrivit cărora relația cu societățile supuse măsurilor inițiale s-a stabilit sau s-a folosit pentru eludarea măsurilor inițiale.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document purtând mențiunea „Limited” (acces limitat) este un document considerat confidențial în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Acesta este protejat și în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


3.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 939/2014 AL COMISIEI

din 2 septembrie 2014

de stabilire a certificatelor menționate la articolele 5 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Pentru aplicarea corespunzătoare a Regulamentului (UE) nr. 606/2013 ar trebui stabilite două certificate.

(2)

Regatului Unit și Irlandei li se aplică Regulamentul (UE) nr. 606/2013 și, prin urmare, și prezentul regulament.

(3)

Danemarcei nu i se aplică Regulamentul (UE) nr. 606/2013 și nici prezentul regulament.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă instituit prin Regulamentul (UE) nr. 606/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a certificatului menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 este formularul I specificat în anexa I.

(2)   Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a certificatului menționat la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 este formularul II specificat în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 2 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 181, 29.6.2013, p. 4.


ANEXA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Image

Image

Image


3.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 940/2014 AL COMISIEI

din 2 septembrie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 septembrie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0707 00 05

TR

109,3

ZZ

109,3

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

197,4

CL

177,2

TR

73,3

UY

177,3

ZA

183,9

ZZ

161,8

0806 10 10

BR

167,6

EG

207,2

TR

119,4

ZZ

164,7

0808 10 80

BR

63,0

CL

106,4

NZ

139,9

ZA

129,6

ZZ

109,7

0808 30 90

CL

96,0

CN

92,5

TR

125,4

XS

48,0

ZA

113,4

ZZ

95,1

0809 30

MK

73,4

TR

128,2

ZZ

100,8

0809 40 05

BA

34,7

MK

36,8

ZZ

35,8


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

3.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 septembrie 2013

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală instituit prin Protocolul privind cooperarea culturală la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru cooperare culturală

(2014/640/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 167 alineatul (3) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 23 aprilie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord de liber schimb cu Republica Coreea în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia.

(2)

Negocierile respective s-au încheiat, iar Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la data de 6 octombrie 2010. Acordul conține un protocol privind cooperarea culturală (denumit în continuare „protocolul”) care, conform articolului 1, stabilește cadrul în care părțile cooperează în vederea încurajării schimburilor privind activități, bunuri și servicii culturale, inclusiv, printre altele, în sectorul audiovizualului.

(3)

În temeiul articolului 15.10 alineatul (5) din acord, acesta a fost pus în aplicare parțial, cu titlu provizoriu, prin Decizia 2011/265/UE a Consiliului (2) (denumită în continuare „decizia”) de la 1 iulie 2011, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(4)

În temeiul articolului 3 din decizie, articolul 4 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1), articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (4), articolul 6 alineatul (5), articolul 8, articolul 9 și articolul 10 din protocol nu se aplică cu titlu provizoriu.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din decizie, Comisia avizează Coreea în scris cu privire la intenția Uniunii de a nu prelungi perioada de autorizare a coproducțiilor audiovizuale în temeiul articolului 5 din protocol, conform procedurii prevăzute la articolul 5 alineatul (8) din protocol, cu excepția cazului în care, la propunerea Comisiei și cu patru luni înaintea expirării perioadei menționate anterior, Consiliul este de acord să prelungească autorizarea. În cazul în care Consiliul este de acord cu prelungirea autorizării, obligația de a aviza urmează să devină din nou aplicabilă la sfârșitul perioadei reînnoite de prelungire a autorizării. În scopul specific de a decide referitor la prelungirea perioadei de aplicare a dreptului, Consiliul decide în unanimitate.

(6)

Articolul 3 din protocol prevede instituirea unui comitet pentru cooperare culturală care, printre alte sarcini, urmărește punerea în aplicare a protocolului.

(7)

În temeiul articolului 6 din decizie, reprezentanții Uniunii în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală sunt funcționari superiori din cadrul Comisiei și din cadrul statelor membre, care sunt specializați și au experiență în temele și practicile culturale și care sunt împuterniciți să prezinte poziția Uniunii în conformitate cu tratatul.

(8)

Deciziile comitetului nu ar trebui să confere drepturi sau să impună obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

(9)

Grupurile de pregătire ale Consiliului care au competențe în domeniul culturii și în chestiuni audiovizuale ar trebui să se implice într-o fază incipientă în stabilirea poziției care urmează să fie luată în numele Uniunii în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală.

(10)

Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere competențelor respective ale Uniunii și ale statelor membre.

(11)

Uniunea ar trebui să stabilească poziția care urmează să fie adoptată în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru cooperare culturală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală instituit prin Protocolul privind cooperarea culturală la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru cooperare culturală se bazează pe proiectul de decizie al Comitetului pentru cooperare culturală atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 septembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  JO L 127, 14.5.2011, p. 6.

(2)  Decizia 2011/265/UE a Consiliului din 16 septembrie 2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (JO L 127, 14.5.2011, p. 1).


PROIECT

DECIZIA NR. … A COMITETULUI PENTRU COOPERARE CULTURALĂ UE-COREEA

din

privind adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului pentru cooperare culturală

COMITETUL PENTRU COOPERARE CULTURALĂ,

având în vedere Protocolul privind cooperarea culturală la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 6 octombrie 2010, în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Articolul 3 din Protocolul privind cooperarea culturală (denumit în continuare „protocolul”) prevede instituirea unui Comitet pentru cooperare culturală (denumit în continuare „comitetul”).

(2)

Comitetul ar trebui să exercite toate funcțiile Comitetului pentru comerț în ceea ce privește protocolul, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din protocol.

(3)

Comitetul ar trebui să își adopte propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Regulamentul de procedură al Comitetului se instituie în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data de…

Adoptată la … la …

Pentru Comitetul pentru cooperare culturală

Prim vice-ministru

Ministerul culturii, sportului și turismului al Republicii Coreea

[a se completa de către partea coreeană]

Director general al Direcției Generale Educație și Cultură

Comisia Europeană


ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI PENTRU COOPERARE CULTURALĂ

Articolul 1

Componență și președinție

(1)   Comitetul pentru cooperare culturală (denumit în continuare „comitetul”) prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Protocolul privind cooperarea culturală (denumit în continuare „protocolul”) la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), exercită toate funcțiile Comitetului pentru comerț în ceea ce privește protocolul, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din protocol și urmărește punerea în aplicare a protocolului.

(2)   Comitetul se compune din reprezentanți ai Comisiei și ai statelor membre, care pot fi reprezentate, pentru subiectele aferente domeniilor lor de competență, de Președinția Consiliului Uniunii Europene, pe de o parte, și din reprezentanți ai Coreei, pe de altă parte. După cum prevede articolul 3 alineatul (1) din protocol, acești reprezentanți sunt funcționari superiori din administrația fiecărei părți, care au expertiză și experiență în aspecte și practici culturale.

(3)   Comitetul este co-prezidat de Directorul general al Biroului pentru politici referitoare la conținut al Ministerului culturii, sportului și turismului din Coreea și de Directorul pentru cultură și media al Direcției Generale Educație și Cultură a Comisiei Europene. Fiecare președinte poate dispune să fie reprezentat de o persoană desemnată în acest scop.

Articolul 2

Reprezentare

(1)   O parte notifică celeilalte părți lista membrilor săi care fac parte din comitet. Lista este gestionată de secretariatul comitetului.

(2)   Un membru care dorește să fie reprezentat de un reprezentant supleant comunică numele acestuia președinților comitetului, înainte de întrunirea la care urmează să fie reprezentat. Reprezentantul supleant al unui membru al comitetului exercită toate drepturile membrului respectiv.

Articolul 3

Întruniri

(1)   Comitetul se întrunește cel puțin o dată pe an și, dacă este necesar, la solicitarea oricărei părți. Întrunirile au loc alternativ la Bruxelles sau la Seul, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. În cazul în care ambele părți convin astfel, întrunirile comitetului pot avea loc prin videoconferință sau teleconferință.

(2)   Fiecare întrunire a comitetului este convocată de către secretariatul comitetului, la o dată și un loc stabilite de comun acord de către ambele părți. Convocarea la întrunire se transmite de secretariatul comitetului către membrii comitetului cel târziu cu trei luni înainte de începerea sesiunii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

Articolul 4

Delegare

Membrii comitetului pot fi însoțiți de funcționari. Înaintea fiecărei întruniri, președinții comitetului sunt informați despre componența prevăzută a delegațiilor care participă la întrunire.

Articolul 5

Observatori și experți

Președinții comitetului pot invita ad-hoc observatori și experți să participe la reuniunile acestuia.

Articolul 6

Secretariat

Punctele de contact interne, la care se face trimitere la articolul 3 alineatul (4) din protocol, exercită în comun funcția de secretariat al comitetului.

Articolul 7

Documente

În cazul în care deliberările comitetului se întemeiază pe documente justificative scrise, secretariatul comitetului le numerotează și le difuzează ca documente ale comitetului.

Articolul 8

Corespondență

(1)   Corespondența către președinții comitetului se transmite secretariatului comitetului pentru a fi difuzată membrilor comitetului.

(2)   Corespondența de la președinții comitetului se transmite destinatarilor de către secretariatul comitetului și se numerotează și se difuzează, dacă este cazul, celorlalți membri ai comitetului.

Articolul 9

Ordinea de zi a întrunirilor

(1)   Pentru fiecare întrunire se stabilește o ordine de zi provizorie de către secretariatul comitetului. Ordinea de zi se transmite, împreună cu documentele relevante, membrilor comitetului, precum și președinților comitetului, cel târziu cu două luni înainte de începerea întrunirii.

(2)   Comitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei întruniri. Punctele care nu figurează pe ordinea de zi provizorie pot fi înscrise pe ordinea de zi în cazul în care părțile convin astfel.

(3)   Președinții comitetului pot, de comun acord, să reducă termenele indicate la alineatul (1), pentru a lua în considerare cerințele unui caz particular.

Articolul 10

Proces-verbal

(1)   Secretariatul comitetului redactează un proiect de proces-verbal al fiecărei întruniri, în mod normal în termen de 21 de zile de la încheierea întrunirii.

(2)   Procesul-verbal rezumă, ca regulă generală, fiecare punct al ordinii de zi, specificând, unde este cazul:

(a)

documentele prezentate comitetului;

(b)

orice declarație a cărei înscriere a fost cerută de către un membru al comitetului; precum și

(c)

deciziile adoptate, recomandările făcute, declarațiile convenite și concluziile adoptate cu privire la puncte specifice.

(3)   Procesul-verbal include, de asemenea, o listă a tuturor participanților care au participat la întrunire.

(4)   Procesul-verbal se aprobă în scris de ambele părți în termen de 28 de zile de la data primirii proiectului de proces-verbal sau până la orice altă dată convenită de părți. După aprobare, două copii ale procesului-verbal sunt semnate de către secretariatul comitetului și fiecare dintre părți primește un original al acestor documente autentice. Copii ale procesului-verbal semnat sunt transmise membrilor comitetului.

Articolul 11

Decizii și recomandări

(1)   În scopul realizării obiectivelor protocolului, comitetul poate avea competența de a lua decizii sau formula recomandări în ceea ce privește toate aspectele din cazurile prevăzute de protocol.

(2)   Comitetul adoptă decizii și recomandări de comun acord între părți. Aceste acte poartă titlul de „decizie” sau, respectiv, de „recomandare”.

(3)   Între întruniri, comitetul poate adopta decizii sau recomandări prin procedură scrisă, în cazul în care ambele părți convin astfel. Procedura scrisă este alcătuită dintr-un schimb de note între președinții comitetului. Deciziile sau recomandările care fac obiectul procedurii scrise sunt transmise de secretariatul comitetului membrilor acestuia cu cel puțin două luni înaintea datei adoptării lor. Secretariatul comitetului stabilește încheierea procedurii scrise și îi informează pe membrii comitetului în legătură cu acest lucru.

(4)   Secretariatul comitetului atribuie fiecărei decizii sau recomandări un număr de ordine, menționează data adoptării și oferă o descriere a obiectului lor și le transmite membrilor comitetului. Fiecare decizie prevede data intrării sale în vigoare.

(5)   Deciziile și recomandările adoptate de către comitet se autentifică prin două copii autentice semnate de către președinții comitetului.

Articolul 12

Publicitate și confidențialitate

(1)   În lipsa unor dispoziții contrare, întrunirile comitetului nu sunt publice.

(2)   În cazul în care una dintre părți prezintă comitetului informații considerate confidențiale conform legislației și reglementărilor sale, cealaltă parte tratează aceste informații ca fiind confidențiale.

(3)   Fiecare parte poate decide în legătură cu publicarea, în propria sa publicație oficială, a deciziilor și recomandărilor comitetului.

Articolul 13

Cheltuieli

(1)   Fiecare parte suportă eventualele cheltuieli rezultate în urma participării la întrunirile comitetului, atât cheltuielile cu personalul, călătoria și șederea, cât și cheltuielile poștale și de telecomunicații.

(2)   Cheltuielile cu organizarea întrunirilor și reproducerea documentelor sunt suportate de partea care găzduiește întrunirea.


3.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 1 septembrie 2014

privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio de către echipamentele audio pe suport radio utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale în Uniune

[notificată cu numărul C(2014) 6011]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/641/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Echipamentele pentru producția de programe și pentru evenimente speciale (PMSE) acoperă o gamă largă de aplicații de transmisie video și audio, care sunt din ce în ce mai importante pentru dezvoltarea industriei de media și divertisment din Uniune. Acestea includ radiodifuziunea, spectacolele culturale, muzicale și teatrale și evenimentele sociale și sportive. Echipamentele PMSE sunt utilizate în scopuri profesionale și neprofesionale, în evenimente care merg de la nivel local, până la nivelul Uniunii. Microfoanele fără fir sunt cel mai comun și mai răspândit tip de echipament PMSE audio pe suport radio; sistemele asociate includ sistemele „in-ear monitor” și „talkback” și legăturile audio.

(2)

În comunicarea sa din 26 septembrie 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (2), Comisia a recunoscut că industriile culturale și creative reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare economice ale Europei și constituie un factor stimulator esențial al diversității culturale în Europa. Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), în special articolul 8 alineatul (5), subliniază și mai mult importanța PMSE și solicită statelor membre să depună eforturi, în colaborare cu Comisia, pentru a asigura benzile de frecvență necesare pentru astfel de echipamente, în conformitate cu obiectivele Uniunii de a îmbunătăți integrarea pieței interne și accesul la cultură. În plus, în temeiul articolului 6 alineatul (6) din decizia respectivă, statele membre trebuie să examineze modalitățile de asigurare a faptului că eliberarea benzii de 800 MHz nu afectează negativ utilizatorii de echipamente PMSE și, după caz, să ia măsurile tehnice și de reglementare necesare.

(3)

Cadrul de reglementare actual nu este pe deplin armonizat în ansamblul statelor membre ale UE în ceea ce privește spectrul de frecvențe utilizat de echipamentele PMSE, din cauza discrepanțelor istorice dintre planurile naționale privind frecvențele și dintre modurile de gestionare a unor cerințe naționale și necesități locale diferite. Deși multe state membre aplică Recomandarea 70-03 a Comitetului European de Radiocomunicații (ERC) și anexa 10 la aceasta (4) și recomandarea 25-10 a ERC și anexa 2 la aceasta (5), care oferă orientări privind benzile de frecvență și parametrii tehnici pentru echipamentele PMSE, aceste recomandări nu garantează din punct de vedere juridic armonizarea în întreaga Uniune a spectrului de frecvențe utilizat de echipamentele PMSE.

(4)

Armonizarea spectrului de frecvențe utilizat de echipamentele PMSE ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor pieței interne prin: îmbunătățirea calității și a eficienței în materie de utilizare a spectrului; asigurarea în întreaga Uniune a vizibilității pe termen lung și a securității juridice a accesului la benzile de frecvență relevante; stimularea cercetării și dezvoltării, de exemplu, în domeniul digitizării echipamentelor PMSE și al altor aspecte legate de utilizarea eficientă a spectrului; încurajarea investițiilor în tehnologie ale producătorilor de PMSE; scăderea prețurilor; oferirea posibilității de a realiza economii de scară; încurajarea portabilității transfrontaliere a echipamentelor și a interoperabilității și evitarea abandonării spectrului neutilizat.

(5)

Deși necesitățile în materie de spectru ale echipamentelor PMSE audio pe suport radio variază semnificativ între 8 MHz și 144 MHz (6), în funcție de nevoile specifice locale și temporare, utilizatorii profesioniști indică pentru necesitățile lor zilnice în materie de spectru pentru aplicații PMSE audio pe suport radio frecvența de 96 MHz din banda UHF.

(6)

Este necesară o porțiune suficientă de spectru armonizat pentru a face față cererii aferente echipamentelor PMSE audio pe suport radio, care poate fi asigurată prin stabilirea cel puțin a unei porțiuni minime de spectru aplicabile în întreaga Uniune, care ar genera economii de scară și ar asigura funcționarea pieței interne. Cu toate acestea, spectrul de frecvențe armonizat în prezent prin Decizia 2006/771/CE a Comisiei (7), și anume 2 MHz (863-865 MHz) pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune, inclusiv pentru aplicațiile PMSE audio pe suport radio, nu este suficient pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor, având în vedere că această decizie acoperă numai o fracțiune din aplicațiile PMSE audio pe suport radio și că majoritatea cerințelor de spectru trebuie satisfăcute în afara benzilor care fac obiectul deciziei respective.

(7)

În recomandările ERC 70-03 (anexa 10) și 25-10 (anexa 2) sunt identificate mai multe intervale pentru reglarea fină a echipamentelor PMSE audio pe suport radio, iar sectorul acestor echipamente, inclusiv producătorii și utilizatorii, a manifestat, de asemenea, o preferință accentuată pentru intervalul de reglare fină 470-790 MHz. În raportul 32 (8) privind armonizarea benzii de 800 MHz, CEPT a subliniat importanța pentru utilizatorii de echipamente PMSE a canalelor intercalate (sau spații albe) din banda de 470-790 MHz și a insistat asupra menținerii accesului la acest spectru, în primul rând pentru aplicațiile PMSE care necesită un anumit nivel de protecție. Statele membre furnizează CEPT informații privind utilizarea spectrului de frecvențe și condițiile normative și tehnice impuse pe teritoriul lor utilizatorilor de echipamente PMSE audio pe suport radio, precum și o listă de puncte de contact în cadrul administrațiilor naționale, de la care părțile interesate pot obține informații privind condițiile de utilizare a spectrului de frecvențe pentru aplicațiile PMSE.

(8)

Raportul 32 al CEPT a evidențiat faptul că utilizarea echipamentelor PMSE audio pe suport radio se va confrunta cu constrângeri din ce în ce mai mari în materie de spectru și a prevăzut necesitatea unor adaptări corespunzătoare. Decizia 2010/267/UE a Comisiei (9) de armonizare a condițiilor tehnice de utilizare neexclusivă a benzii de 790-862 MHz de către serviciile de comunicații electronice a redus disponibilitatea acestei benzi pentru echipamentele PMSE audio pe suport radio. Pentru a asigura viitorul PMSE trebuie găsită o soluție alternativă pe termen lung, fie prin identificarea unor noi frecvențe, fie prin introducerea partajării spectrului.

(9)

În consecință, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, la 15 decembrie 2011 Comisia a încredințat CEPT un mandat (10) privind condițiile tehnice referitoare la opțiunile de armonizare a spectrului pentru microfoanele și camerele video fără fir.

(10)

Ca răspuns la acest mandat, la 8 martie 2013, CEPT a adoptat raportul 50 (11). Acest raport concluzionează că gamele de frecvență 821-832 MHz și 1 785-1 805 MHz, care reprezintă ecarturi duplex din benzile de frecvență utilizate de sistemele de comunicații electronice, ar fi potrivite pentru o utilizare armonizată de către echipamentele PMSE audio pe suport radio, în condiții specifice. Camerele video fără fir, care au cerințe de spectru diferite și operează în benzi de frecvență diferite, trebuie luate în considerare în mod separat. Un addendum la raportul 50 al CEPT (12) a definit mai precis condițiile de utilizare a acestor ecarturi duplex pentru aplicații PMSE audio pe suport radio, precum și o procedură pentru evaluarea și limitarea riscului de interferență în ceea ce privește legăturile microfon fără fir și monitoare „in-ear”.

(11)

Raportul 50 al CEPT a identificat, de asemenea, necesitatea de a proteja rețelele de telefonie mobilă în benzile de 800 MHz și 1 800 MHz împotriva interferențelor dăunătoare provenite de la echipamentele PMS audio pe suport radio, pentru a asigura posibilitatea de operare a acestor rețele în benzile aflate sub 821 MHz și peste 832 MHz, precum și sub 1 785 MHz și peste 1 805 MHz. Pentru aceasta ar fi necesare, de exemplu, o bandă de gardă de 2 MHz de la 821 la 823 MHz și restricții în porțiunile de spectru de 0,2 MHz aflate imediat deasupra frecvenței de 1 785 MHz și imediat sub frecvența de 1 805 MHz.

(12)

Echipamentele PMSE, în special atunci când sunt utilizate în interior, pot fi supuse interferențelor dăunătoare provenite de la rețelele de telefonie mobilă și de la echipamentele utilizatorilor, cum ar fi telefoanele inteligente, care folosesc benzi de frecvență adiacente, apropiate de spectrul de frecvențe utilizat de echipamentele PMSE audio pe suport radio în ecarturile duplex din benzile de 800 MHz și 1 800 MHz. În conformitate cu obiectivele și principiile programului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio de a găsi modalități de evitare a interferențelor dăunătoare și de creștere a eficienței utilizării spectrului, astfel de interferențe dăunătoare ar putea fi evitate prin anumite soluții de atenuare a interferențelor, cum ar fi procedura specifică pentru funcționarea fără interferențe a legăturilor microfon fără fir și monitoare „in-ear”, definită în anexa 2 a addendumului la raportul 50 al CEPT, sau aplicând alte soluții de atenuare. Statele membre trebuie să încurajeze aplicarea unor astfel de soluții și acorduri de atenuare a interferențelor, inclusiv prin furnizarea de asistență sau consiliere pentru părțile implicate.

(13)

Cerințele de spectru pentru evenimentele sociale și culturale vor depăși deseori cantitatea de 29 MHz disponibilă în ecarturile duplex din benzile de 800 MHz și 1 800 MHz. Întrucât cerințele de spectru pentru echipamentele PMSE audio pe suport radio variază semnificativ, este necesar să se asigure la nivelul Uniunii disponibilitatea unei cantități de referință de aproximativ 60 MHz de spectru sustenabil pentru satisfacerea necesităților recurente obișnuite ale utilizatorilor de echipamente PMSE audio pe suport radio, chiar dacă este posibil ca aceasta să nu acopere toate eventualele cerințe care pot apărea.

(14)

Prin urmare, statele membre trebuie să furnizeze o cantitate suplimentară de până la 30 MHz pentru a răspunde unei eventuale cereri corespunzătoare aplicațiilor PMSE audio pe suport radio utilizate pentru evenimente sociale și culturale. Acest spectru trebuie selectat din cadrul intervalelor pentru reglare fină care urmează să fie stabilite de statele membre, de preferință în gama de frecvențe 470-790 MHz, prin utilizarea de spații albe. Cantitatea exactă de spectru care trebuie alocată sau autorizată ar trebui să depindă de cererile specifice exprimate și poate să nu se ridice întotdeauna la 30 MHz. De asemenea, statele membre trebuie să decidă la nivel național cu privire la tipul de autorizație și la procedura de solicitare care trebuie utilizate pentru acest spectru suplimentar.

(15)

În plus, cerințele de spectru depășind 59 MHz, care pot apărea în anumite zone geografice, cum ar fi zonele de producție de conținut sau cartierele cu săli de spectacole, sau pentru evenimente excepționale de mari dimensiuni se soluționează cel mai bine la nivel național, printr-o abordare individualizată, ținând seama de constrângerile geografice și temporale specifice. Prin urmare, statele membre trebuie să dispună de posibilitatea de a autoriza utilizarea unui spectru mai mare decât cantitatea de referință de 59 MHz.

(16)

Utilizarea de blocuri de frecvențe diferite pentru diferite aplicații PMSE audio analogice pe suport radio, cum ar fi microfoanele fără fir și sistemele de „in-ear monitor” și „talkback”, mărește posibilitățile de utilizare a spectrului, prin evitarea interferențelor provocate de intermodulație.

(17)

Rezultatele activității desfășurate de CEPT (13) în baza mandatului încredințat de Comisie la 15 decembrie 2011 trebuie să devină aplicabile în Uniune și trebuie implementate de statele membre fără întârziere, ținând seama de necesitatea de a asigura pe termen lung un spectru de frecvențe adecvat pentru echipamentele PMSE audio pe suport radio, pentru a răspunde cererii în creștere în acest sens.

(18)

Prezenta decizie trebuie revizuită periodic, pentru a ține seama de noile evoluții și în special pentru a evalua cerințele de spectru ale echipamentelor PMSE audio pe suport radio și utilizarea efectivă a benzilor armonizate.

(19)

Măsurile incluse în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie vizează armonizarea condițiilor tehnice privind disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio de către echipamentele audio pe suport radio utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale („PMSE”).

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„echipamente PMSE audio pe suport radio” înseamnă echipamentele radio utilizate pentru transmiterea semnalelor audio analogice sau digitale între un număr limitat de emițătoare și receptoare, cum ar fi microfoanele fără fir, sistemele „in-ear monitor” sau legăturile audio, utilizate în principal pentru producția de programe radiodifuzate sau pentru evenimente sociale sau culturale, private sau publice;

2.

„în regim fără interferențe și fără protecție” înseamnă că nu pot fi cauzate interferențe dăunătoare serviciilor de radiocomunicații și că nu se poate solicita protecție împotriva interferențelor dăunătoare provenite de la serviciile de radiocomunicații.

Articolul 3

(1)   Statele membre desemnează și pun la dispoziție, în regim fără interferențe și fără protecție, în termen de șase luni de la data la care prezenta decizie produce efecte, benzile de frecvență de 823-832 MHz și de 1 785-1 805 MHz pentru echipamentele PMSE audio pe suport radio, în condițiile stabilite în anexă.

(2)   Statele membre desemnează și pun la dispoziție, în termen de șase luni de la data la care prezenta decizie produce efecte, un spectru de frecvențe radio suplimentar față de spectrul indicat la alineatul (1), astfel încât o porțiune suplimentară de spectru de cel puțin 30 MHz să poată fi utilizată de echipamentele PMSE audio pe suport radio, la cererea utilizatorului. O astfel de utilizare de către echipamentele PMSE audio pe suport radio are loc în regim fără interferențe și fără protecție în raport cu utilizatorii care au drepturi individuale de utilizare a acestui spectru.

(3)   Fără a aduce atingere principiului „fără interferențe și fără protecție”, pentru a îmbunătăți coexistența echipamentelor PMSE audio pe suport radio, utilizate în interior în benzile de frecvență 823-832 MHz și 1 785-1 805 MHz, cu rețelele de comunicații electronice mobile, statele membre încurajează, în cazurile în care este posibil și necesar, implementarea de soluții de atenuare a interferențelor.

Articolul 4

Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (1), un stat membru poate menține autorizațiile și drepturile de utilizare a spectrului în benzile de frecvență 823-832 MHz și 1 785-1 805 MHz existente la data la care prezenta decizie produce efecte, numai până la expirarea acestora și în măsura în care este necesar. Statul membru în cauză informează Comisia în acest sens și, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil din motive de siguranță publică sau de apărare, pune informațiile respective la dispoziția publicului.

Articolul 5

Statele membre supraveghează utilizarea benzilor de frecvență care fac obiectul prezentei decizii, pentru a asigura o utilizare eficientă a acestora, și comunică Comisiei orice necesitate de revizuire a anexei.

Articolul 6

Statele membre transmit Comisiei un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii, în termen de cel mult nouă luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Vicepreședinte


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Promovarea sectoarelor culturale și creative pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă în UE”, COM(2012) 537 final.

(3)  Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

(4)  Recomandare publicată de Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT); Tromsø 1997, modificări ulterioare 7 februarie 2014; anexa 10 Microfoane fără fir, inclusiv dispozitive auditive ajutătoare.

(5)  Ediția din 11 februarie 2003.

(6)  Raportul 32 al CEPT; raportul CEPT către Comisia Europeană, ca răspuns la mandatul privind considerațiile tehnice referitoare la opțiunile de armonizare a dividendului digital în Uniunea Europeană, Recommendation on the best approach to ensure the continuation of existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470-862 MHz), including the assessment of the advantage of an EU-level approach; raportul final din 30 octombrie 2009.

(7)  Decizia 2006/771/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2006 de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune (JO L 312, 11.11.2012, p. 66).

(8)  Raportul final al CEPT din 30 octombrie 2009.

(9)  Decizia 2010/267/UE a Comisiei din 6 mai 2010 privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a benzii de frecvențe 790-862 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniunea Europeană (JO L 117, 11.5.2010, p. 95).

(10)  Mandat încredințat CEPT privind condițiile tehnice referitoare la opțiunile de armonizare a spectrului pentru microfoanele și camerele video fără fir (echipamente PMSE), 15 decembrie 2011, final.

(11)  Raportul A al CEPT către Comisia Europeană ca răspuns la mandatul încredințat de aceasta privind condițiile tehnice referitoare la opțiunile de armonizare a spectrului pentru microfoanele și camerele video fără fir (echipamente PMSE), Technical conditions for the use of the bands 821-832 MHz and 1 785-1 805 MHz for wireless radio microphones in the EU, aprobat de ECC la 8 martie 2013.

(12)  Addendum la raportul 50 al CEPT, Usability of the bands 821-832 MHz and 1 785-1 805 MHz for wireless radio microphones, aprobat de ECC la 8 noiembrie 2013.

(13)  Raportul 50 al CEPT și addendumul la acesta.


ANEXĂ

Tabelul 1

Condițiile privind gama măștii de spectru la marginea blocului, aplicabile echipamentelor PMSE audio pe suport radio în ecartul duplex pentru duplexare cu diviziune în frecvență (FDD) din banda de 800 MHz (821-832 MHz)

Frecvențe sub 821 MHz

821-823 MHz

823-826 MHz

826-832 MHz

Frecvențe peste 832 MHz

Limite de referință în afara blocului

Bandă de gardă (pentru protecția legăturii descendente în sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice împotriva interferențelor provenite de la echipamentele PMSE)

Limite în interiorul blocului

Limite de referință în afara blocului

Puterea echivalentă radiată izotropic (e.i.r.p.) în afara blocului este – 43 dBm/(5 MHz)

e.i.r.p. în interiorul blocului de 13 dBm pentru echipamente PMSE audio de mână

e.i.r.p. în interiorul blocului de 20 dBm pentru echipamente PMSE audio purtate pe corp

e.i.r.p. în interiorul blocului de 20 dBm

e.i.r.p. în afara blocului este – 25 dBm/(5 MHz)


Tabelul 2

Condițiile privind gama măștii de spectru la marginea blocului, aplicabile echipamentelor PMSE audio pe suport radio în ecartul duplex pentru duplexare cu diviziune în frecvență (FDD) din banda de 1 800 MHz (1 785-1 805 MHz) pentru echipamentele de mână (e.i.r.p.)

 

Gama de frecvențe

Echipamente de mână (e.i.r.p.)

În afara blocului

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200 kHz

Gama de frecvențe restricționată

1 785-1 785,2 MHz

4 dBm/200 kHz

 

1 785,2-1 803,6 MHz

13 dBm/canal

 

1 803,6-1 804,8 MHz

10 dBm/200 kHz, cu o limită de 13 dBm/canal

Gama de frecvențe restricționată

1 804,8-1 805 MHz

– 14 dBm/200 kHz

În afara blocului

> 1 805 MHz

– 37 dBm/200 kHz


Tabelul 3

Condițiile privind gama măștii de spectru la marginea blocului, aplicabile echipamentelor PMSE audio pe suport radio în ecartul duplex pentru duplexare cu diviziune în frecvență (FDD) din banda de 1 800 MHz (1 785-1 805 MHz) pentru echipamentele purtate pe corp (e.i.r.p.)

 

Gama de frecvențe

Echipamente purtate pe corp (e.i.r.p.)

În afara blocului

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200 kHz

 

1 785-1 804,8 MHz

17 dBm/canal

Gama de frecvențe restricționată

1 804,8-1 805 MHz

0 dBm/200 kHz

În afara blocului

> 1 805 MHz

– 23 dBm/200 kHz