ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 223

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
29 iulie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 818/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 819/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare în apele Uniunii și internaționale din zonele I și II de către navele care arborează pavilionul Franței

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 820/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare în apele Uniunii și în apele internaționale din zona V de către navele care arborează pavilionul Franței

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 822/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește regulile de origine în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate în ceea ce privește bicicletele fabricate în Cambodgia privind utilizarea în temeiul cumulului de componente pentru biciclete originare din Malaysia

19

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 823/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

22

 

 

DECIZII

 

 

2014/504/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 iulie 2014 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la modelul pentru furnizarea informațiilor privind planificarea pregătirii și reacției în legătură cu amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate [notificată cu numărul C(2014) 5180]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

29.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 818/2014 AL COMISIEI

din 24 iulie 2014

de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2014.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează un pavilion al Uniunii Europene sau care sunt înmatriculate în Uniunea Europeană au epuizat cota intermediară alocată pentru 2014.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea activităților de pescuit direcționat din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2014 statelor membre menționate în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit direcționat din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statelor membre menționate în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivele state membre se interzic începând de la data stabilită în anexă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

18/TQ43

Stat membru

Uniunea Europeană (toate statele membre)

Stoc

RED/N3M

Specie

Sebastă (Sebastes spp.)

Zonă

NAFO 3M

Data încetării activităților

10.7.2014


29.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 819/2014 AL COMISIEI

din 24 iulie 2014

de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare în apele Uniunii și internaționale din zonele I și II de către navele care arborează pavilionul Franței

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2014.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2014.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2014 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic în special păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

16/TQ43

Stat membru

Franța

Stoc

LIN/1/2.

Specie

Mihalț-de-mare (Molva molva)

Zonă

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I și II

Data încetării activităților

7.7.2014


29.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 820/2014 AL COMISIEI

din 24 iulie 2014

de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare în apele Uniunii și în apele internaționale din zona V de către navele care arborează pavilionul Franței

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2014.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2014.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2014 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic în special păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

17/TQ43

Stat membru

Franța

Stoc

LIN/05EI.

Specie

Mihalț-de-mare (Molva molva)

Zonă

Apele Uniunii și apele internaționale din zona V

Data încetării activităților

7.7.2014


29.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 821/2014 AL COMISIEI

din 28 iulie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 38 alineatul (10), articolul 46 alineatul (3), articolul 115 alineatul (4) și articolul 125 alineatul (8) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei (2) stabilește dispozițiile necesare pentru pregătirea programelor. Pentru a asigura punerea în aplicare a programelor finanțate prin fondurile structurale și de investiții europene (denumite în continuare „fondurile SIE”), este necesar să se stabilească dispoziții suplimentare privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. Pentru a facilita o imagine cuprinzătoare și accesul la aceste dispoziții, ele ar trebui să fie menționate într-un unic act de punere în aplicare.

(2)

Pentru o mai mare flexibilitate în mobilizarea sprijinului pentru instrumente financiare provenind din surse diferite, gestionate de autoritatea de management într-una dintre modalitățile prevăzute la articolul 38 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se clarifice modul în care contribuțiile programelor sunt transferate și gestionate. În special, este necesar să se clarifice circumstanțele în care un instrument financiar poate primi contribuții de la mai multe programe sau din mai multe axe prioritare sau măsuri ale aceluiași program, și condițiile în care contribuțiile naționale publice sau private la instrumentele financiare efectuate la nivelul beneficiarilor finali pot fi luate în considerare ca resurse de cofinanțare națională.

(3)

Este necesar să se stabilească un model pentru raportarea cu privire la instrumentele financiare către Comisie, pentru a se asigura că autoritățile de gestionare furnizează într-un mod coerent și comparabil informațiile cerute în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Modelul de raportare cu privire la instrumentele financiare este, de asemenea, necesar pentru a permite Comisiei să furnizeze sinteze ale datelor privind progresele înregistrate în ceea ce privește finanțarea și punerea în aplicare a instrumentelor financiare.

(4)

Pentru a asigura o identitate vizuală armonizată a măsurilor de informare și comunicare pentru operațiunile din domeniul politicii de coeziune a Uniunii, ar trebui să se stabilească instrucțiunile pentru crearea emblemei Uniunii și să se definească culorile standard ale acesteia, precum și caracteristicile tehnice pentru afișarea emblemei Uniunii și trimiterea la fondul sau la fondurile care sprijină operațiunea.

(5)

În scopul de a asigura o identitate vizuală armonizată pentru măsuri de informare și comunicare pentru infrastructură și operațiuni de construcție în domeniul politicii de coeziune a Uniunii, este necesar să se stabilească caracteristicile tehnice ale panourilor și plăci permanente pentru infrastructură și operațiuni de construcție în cazul în care sprijinul public total alocat pentru fiecare operațiune nu depășește 500 000 EUR.

(6)

În sensul articolului 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se stabilească specificațiile tehnice ale sistemului de înregistrare și stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune, necesar monitorizării, evaluării, gestiunii financiare, verificării și auditului.

(7)

În scopul punerii efective în aplicare a articolului 122 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se asigure că specificațiile tehnice ale sistemului de înregistrare și stocare în format electronic a datelor garantează interoperabilitatea deplină cu sistemul menționat la articolul 122 alineatul (3) din regulamentul respectiv, la nivel arhitectural, tehnic și semantic.

(8)

Specificațiile tehnice detaliate ale sistemului de înregistrare și stocare a datelor ar trebui să fie suficient de bine documentate pentru a asigura o pistă de audit pentru conformitatea cu cerințele legale.

(9)

Sistemul de înregistrare și stocare a datelor ar trebui să includă, de asemenea, instrumente de căutare și funcții de raportare corespunzătoare, pentru a putea obține și agrega cu ușurință informațiile pe care le stochează în vederea monitorizării, evaluării, gestiunii financiare, verificării și auditului.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

MODALITĂȚILE DETALIATE DE TRANSFER ȘI GESTIONARE A CONTRIBUȚIILOR PROGRAMELOR ȘI A RAPORTĂRII CU PRIVIRE LA INSTRUMENTELE FINANCIARE

Articolul 1

Transferul și gestionarea contribuțiilor programelor

[Articolul 38 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   În cazul în care mai multe programe sau mai multe axe prioritare sau măsuri contribuie la același instrument financiar, organismul care pune în aplicare instrumentul financiar respectiv trebuie să păstreze o evidență separată sau un cod contabil adecvat pentru contribuția fiecărui program, fiecărei axe prioritare sau măsuri în scopul raportării și al auditului.

(2)   În cazul în care contribuțiile naționale publice și private la instrumentele financiare sunt realizate la nivelul beneficiarilor finali, în conformitate cu normele specifice fondului, organismele care pun în aplicare instrumentele financiare respective gestionează contribuțiile naționale publice sau private care constituie cofinanțarea națională și care sunt realizate la nivelul beneficiarilor finali în conformitate cu alineatele (3)-(6).

(3)   Organismele care pun în aplicare instrumentele financiare trebuie să păstreze documente justificative cu privire la următoarele:

(a)

acordurile juridice încheiate cu entitățile private sau publice privind contribuțiile naționale publice sau private constituind cofinanțarea națională care trebuie furnizată de către aceste entități la nivelul beneficiarilor finali;

(b)

transferul efectiv de resurse constituind cofinanțarea națională de către entitățile private sau publice la nivelul beneficiarilor finali;

(c)

contribuțiile naționale publice sau private constituind cofinanțarea națională și realizate de către entități private sau publice, astfel cum sunt comunicate organismului care pune în aplicare instrumentul financiar.

(4)   Organismele care pun în aplicare instrumentele financiare își asumă responsabilitatea generală pentru investițiile în favoarea beneficiarilor finali, inclusiv monitorizarea ulterioară a contribuțiilor programelor în conformitate cu acordurile de finanțare.

(5)   Organismele care pun în aplicare instrumentele financiare garantează faptul că cheltuielile acoperite din contribuțiile naționale publice sau private care constituie cofinanțarea națională sunt eligibile înainte de declararea acestora către autoritatea de management.

(6)   Organismele care pun în aplicare instrumentele financiare păstrează pista de audit pentru contribuțiile naționale publice sau private care constituie cofinanțarea națională până la nivelul beneficiarului final.

Articolul 2

Model de raportare cu privire la instrumentele financiare

[Articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Pentru raportul specific la care se face referire la articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritățile de management trebuie să utilizeze modelul stabilit în anexa I la prezentul regulament.

CAPITOLUL II

CARACTERISTICI TEHNICE ALE MĂSURILOR DE INFORMARE ȘI COMUNICARE PENTRU OPERAȚIUNILE ȘI INSTRUCȚIUNILE REFERITOARE LA CREAREA EMBLEMEI UNIUNII ȘI A DEFINIRII CULORILOR STANDARDIZATE

[Articolul 115 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Articolul 3

Instrucțiuni referitoare la crearea emblemei și definirea culorilor standardizate

Emblema Uniunii se creează conform standardelor grafice stabilite în anexa II.

Articolul 4

Caracteristicile tehnice pentru afișarea emblemei Uniunii și trimiterea la fondul sau fondurile care sprijină operațiunea

(1)   Emblema Uniunii menționată la punctul 1 litera (a) din secțiunea 2.2 a anexei XII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 trebuie afișată în culori pe site-urile web. În toate celelalte medii de comunicare, culorile pot fi folosite ori de câte ori este posibil, iar versiunea monocromatică poate fi utilizată numai în cazuri justificate.

(2)   Emblema Uniunii trebuie să fie întotdeauna vizibilă și plasată într-o poziție evidentă. Poziționarea și mărimea acesteia trebuie să fie adaptată la dimensiunea materialului sau la documentul utilizat. În cazul obiectelor promoționale de mici dimensiuni, nu se aplică obligația de a se face referire la fond.

(3)   În cazul în care emblema Uniunii, trimiterea la Uniune și la fondul relevant sunt afișate pe un site web:

(a)

emblema Uniunii și trimiterea la Uniune trebuie să fie vizibile, dacă apar pe un site web, în interiorul zonei de afișaj a unui dispozitiv digital, fără ca utilizatorul să fie nevoit să defileze pagina în jos;

(b)

trimiterea la fondul relevant trebuie să fie vizibilă pe același site web.

(4)   Denumirea de „Uniune Europeană” trebuie să apară întotdeauna desfășurată complet. Denumirea instrumentului financiar trebuie să includă o referire la faptul că este sprijinit de fondurile ESI. Tipul de caracter care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii poate fi oricare dintre următoarele: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nu se autorizează scrierea cu caractere cursive sau subliniate sau cu alte efecte de fonturi. Poziționarea textului în raport cu emblema Uniunii nu trebuie să interfereze cu emblema Uniunii în niciun fel. Dimensiunea caracterelor trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Caracterele trebuie să aibă culoarea reflex blue, negru sau alb, în funcție de culoarea fondului.

(5)   Dacă alte logouri sunt afișate în plus față de emblema Uniunii, emblema Uniunii trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, măsurată în înălțime sau lățime, ca cel mai mare dintre celelalte logouri.

Articolul 5

Caracteristici tehnice ale plăcilor permanente și ale panourilor temporare sau permanente

(1)   Denumirea operațiunii, obiectivul principal al operațiunii, emblema Uniunii împreună cu trimiterea la Uniune și trimiterea la fondul sau fondurile în cauză care urmează să fie afișate pe panoul temporar menționat la punctul 4 din secțiunea 2.2 a anexei XII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 trebuie să ocupe cel puțin 25 % din panoul respectiv.

(2)   Denumirea operațiunii și obiectivul principal al activității sprijinite de operațiune, emblema Uniunii împreună cu trimiterea la Uniune și trimiterea la fondul sau fondurile în cauză care urmează să fie afișate pe placa permanentă sau pe panoul permanent menționat(ă) la punctul 5 din secțiunea 2.2 a anexei XII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 trebuie să ocupe cel puțin 25 % din panoul sau din placa respectiv(ă).

CAPITOLUL III

SISTEM DE ÎNREGISTRARE ȘI STOCARE A DATELOR

[Articolul 125 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Articolul 6

Dispoziții generale

Sistemul de înregistrare și stocare a datelor privind operațiunile menționate la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice stabilite la articolele 7-11.

Articolul 7

Protejarea și păstrarea datelor și a documentelor și a integrității acestora

(1)   Accesul la sistem trebuie să se bazeze pe drepturi predefinite pentru diferite tipuri de utilizatori și să fie suprimate în cazul în care nu mai este necesar.

(2)   Sistemul păstrează evidența oricărei înregistrări, modificări și ștergeri de documente și date.

(3)   Sistemul nu permite modificarea conținutului documentelor care poartă o semnătură electronică. Se generează și se atașează la document un marcaj de timp nemodificabil, care atestă depunerea documentului ce poartă semnătura electronică. Ștergerea unor astfel de documente trebuie inventariată în conformitate cu alineatul (2).

(4)   Datele trebuie să facă obiectul unor backup-uri periodice. Backup-ul cu o copie a întregului conținut al depozitului electronic de fișiere trebuie să fie pregătit pentru utilizare în caz de urgență.

(5)   Dispozitivul de stocare electronică trebuie să fie protejat împotriva oricărui risc de pierdere sau de alterare a integrității sale. Această protecție trebuie să includă protecție fizică împotriva nivelurilor de temperatură și de umiditate inadecvate, sisteme de detectare a incendiilor și a furturilor, sisteme adecvate de protecție împotriva virușilor informatici, a hackerilor sau a oricărui alt tip de acces neautorizat.

(6)   Sistemul trebuie să permită migrarea datelor, a formatului și a mediului informatic la intervale suficiente pentru a asigura lizibilitatea și accesibilitatea documentelor și a datelor până la sfârșitul perioadei relevante menționate la articolul 140 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 8

Interoperabilitate

(1)   Sistemul trebuie să fie interoperabil cu sistemele de schimb de date electronice cu beneficiarii menționați la articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

După caz, sistemul facilitează verificarea veridicității și a caracterului complet al datelor furnizate de către beneficiari înainte ca acestea să fie stocate într-un mod securizat.

(2)   Sistemul trebuie să fie interoperabil cu alte sisteme informatice relevante stabilite în temeiul Cadrului național de interoperabilitate și al Cadrului european de interoperabilitate (EIF) prin Decizia nr. 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(3)   Sistemul trebuie să fie interoperabil la nivel semantic și tehnic. Specificațiile trebuie să sprijine formatele standard pentru schimbul de date și să se asigure că aceste formate pot fi recunoscute și schimbate între sisteme eterogene.

Articolul 9

Funcții de căutare și de raportare

Sistemul trebuie să cuprindă:

(a)

instrumente de căutare adecvate care să permită accesarea ușoară a documentelor, a datelor și a metadatelor lor;

(b)

o funcție de raportare care să permită generarea de rapoarte pe baza unor criterii predefinite, în special în ceea ce privește datele stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei (4);

(c)

posibilitatea de a economisi, a exporta sau a imprima rapoartele menționate la litera (b) sau un link către o aplicație externă care oferă o astfel de posibilitate.

Articolul 10

Documentația referitoare la sistem

Autoritatea de management trebuie să furnizeze o documentație funcțională și tehnică detaliată și actualizată privind funcționarea și caracteristicile sistemului, accesibilă la cerere și în orice moment entităților relevante responsabile cu gestionarea programului, Comisiei și Curții Europene de Conturi.

Documentația la care se face referire în primul alineat trebuie să prezinte dovezi privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în statul membru în cauză.

Articolul 11

Securitatea schimbului de informații

Sistemul utilizat trebuie să fie protejat prin luarea unor măsuri de securitate adecvate referitoare la clasificarea documentelor, protecția sistemelor de informații și protecția datelor cu caracter personal. Aceste măsuri trebuie să fie conforme cu standardele internaționale și cu cerințele juridice naționale.

Măsurile de securitate menționate la primul alineat trebuie să asigure protecția rețelelor și a dispozitivelor de transmitere în cazul în care sistemul interacționează cu alte module și sisteme.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene (JO L 69, 8.3.2014, p. 65).

(3)  Decizia nr. 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) (JO L 260, 3.10.2009, p. 20).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5).


ANEXA I

Model de raportare cu privire la instrumentele financiare

Nr.

Informații necesare pentru fiecare instrument financiar

I.   Identificarea programului și a priorității sau a măsurii în temeiul căreia se oferă sprijin din fondurile ESI [articolul 46 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

1.

Axe prioritare sau măsuri de sprijinire a instrumentului financiar, inclusiv fondul de fonduri, în cadrul programului aferent fondului ESI

1.1.

Referința (numărul și titlul) fiecărei axe prioritare sau măsuri de sprijinire a instrumentului financiar în cadrul fondului ESI

2.

Denumirea fondului (fondurilor) ESI de sprijinire a instrumentului financiar în temeiul axei prioritare sau al măsurii

3.

Obiectivul (obiectivele) tematic(e) menționat(e) la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sprijinit(e) de instrumentul financiar

4.

Alte programe aferente fondului ESI care contribuie la instrumentul financiar

4.1.

Numărul CCI al fiecăruia dintre celelalte programe aferente fondului ESI care contribuie la instrumentul financiar

II.   Descrierea instrumentului financiar și a măsurilor de punere în aplicare [articolul 46 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

5.

Denumirea instrumentului financiar

6.

Adresa oficială/sediul principal al activității instrumentului financiar (numele țării și al localității)

7.

Modalități de punere în aplicare

7.1.

Instrument financiar instituit la nivelul Uniunii, gestionat direct sau indirect de Comisie, menționat la articolul 38 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care beneficiază de contribuțiile programului aferent fondului ESI

7.1.1.

Denumirea instrumentului financiar la nivelul Uniunii

7.2.

Instrument financiar instituit la nivel național, regional, transnațional sau transfrontalier, gestionat de autoritatea de gestionare, menționat la articolul 38 alineatul (1) litera (b) sau aflat în responsabilitatea acesteia, care beneficiază de contribuțiile programului aferent fondurilor ESI în temeiul articolului 38 alineatul (4) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

8.

Tipul instrumentului financiar

8.1.

Personalizat sau instrumente financiare care respectă termenii și condițiile standard

8.2.

Instrument financiar organizat în funcție de fondul de fonduri sau fără un fond de fonduri

8.2.1.

Numele fondului de fonduri instituit în vederea implementării instrumentelor financiare

9.

Tipul de produse oferite de instrumentul financiar: împrumuturi, microîmprumuturi, garanții, investiții în participațiuni sau cvasi-participațiuni, alte produse financiare sau alte contribuții combinate în cadrul instrumentului financiar în conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

9.1.

Descrierea celuilalt produs financiar

9.2.

Alte contribuții combinate în cadrul instrumentului financiar: granturi, subvenții ale dobânzii, contribuții la comisioanele de garantare în conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

10.

Statutul juridic al instrumentului financiar, în temeiul articolului 38 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 [doar pentru instrumentele financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (b)]: conturi fiduciare deschise în numele organismului de implementare și în numele autorității de gestionare sau sub forma unei entități separate de finanțare în cadrul unei instituții financiare

III.   Identificarea organismului de implementare a instrumentului financiar, menționat la articolul 38 alineatul (1) litera (a) și alineatul (4) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, și a intermediarilor financiari menționați la articolul 38 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 [articolul 46 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

11.

Organism de implementare a instrumentului financiar

11.1.

Tipul organismului de implementare în conformitate cu articolul 38 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013: o entitate existentă sau recent înființată responsabilă cu implementarea instrumentelor financiare, Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, o instituție financiară internațională în cadrul căreia un stat membru este acționar, o instituție financiară stabilită într-un stat membru vizând obiective de interes public sub controlul unei autorități publice, un organism guvernat de dreptul public sau privat, o autoritate de gestionare care îndeplinește sarcini de implementare în mod direct (numai în cazul împrumuturilor sau al garanțiilor)

11.1.1.

Numele organismului de implementare a instrumentului financiar

11.1.2.

Adresa oficială/sediul principal al activității (țara și numele localității) organismului de implementare a instrumentului financiar

12.

Procedura de selectare a organismului de implementare a instrumentului financiar: acordarea unui contract public, alte proceduri

12.1.

Descrierea celeilalte proceduri de selectare a organismului de implementare a instrumentului financiar

13.

Data semnării acordului de finanțare cu organismul de implementare a instrumentului financiar

IV.   Suma totală a contribuțiilor programului, în funcție de prioritate sau măsură, plătite instrumentului financiar și costurile de gestionare suportate sau comisioanele de gestionare plătite [articolul 46 alineatul (2) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

14.

Suma totală a contribuțiilor programului angajate în acordul de finanțare (în EUR)

14.1.

din care contribuții din fondurile ESI (în EUR)

15.

Suma totală a contribuțiilor programului plătite în beneficiul instrumentului financiar (în EUR)

15.1.

din care sume ale contribuțiilor din fondurile ESI (în EUR)

15.1.1.

din care FEDER (în EUR)

15.1.2.

din care Fondul de coeziune (în EUR)

15.1.3.

din care FSE (în EUR)

15.1.4.

din care FEADR (în EUR)

15.1.5.

din care FEPAM (în EUR)

15.2.

din care suma totală a cofinanțării naționale (în EUR)

15.2.1

din care suma totală a finanțării naționale publice (în EUR)

15.2.2

din care suma totală a finanțării naționale private (în EUR)

16.

Suma totală a contribuțiilor programului făcute în beneficiul instrumentului financiar (în EUR) în temeiul Inițiativei privind încadrarea în muncă a tinerilor (Youth Employment Initiative — YEI) (1) (în EUR)

17

Suma totală a costurilor de gestionare și a comisioanelor plătite din contribuțiile programului (în EUR)

17.1.

din care remunerație de bază (în EUR)

17.2.

din care remunerație bazată pe performanță (în EUR)

18.

Costuri sau comisioane de gestionare capitalizate în conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (relevante numai pentru raportul final) (în EUR)

19.

Subvenții ale dobânzii sau contribuții la comisioanele de garantare capitalizate în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (relevante numai pentru raportul final) (în EUR)

20.

Suma contribuțiilor programului destinate investițiilor subsecvente în beneficiarii finali în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (relevante numai pentru raportul final) (în EUR)

21.

Contribuții sub forma unor terenuri și/sau bunuri imobiliare în conformitate cu articolul 37 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (relevante numai pentru raportul final) (în EUR)

V.   Suma totală a contribuției plătite către beneficiarii finali sau în beneficiul acestora, sau angajate în contractele de garantare de instrumentul financiar pentru investiții la nivelul beneficiarilor finali, în funcție de programul aferent fondurilor ESI și pe prioritate sau măsură [articolul 46 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

22.

Denumirea fiecărui produs financiar oferit de instrumentul financiar

23.

Data semnării acordului de finanțare pentru produsul financiar

24.

Suma totală a contribuțiilor programului angajate în împrumuturi, garanții, participațiuni sau cvasi-participațiuni sau alte contracte de produse financiare cu beneficiarii finali (în EUR)

24.1.

din care suma totală a contribuțiilor din fondurile ESI (în EUR)

25.

Suma totală a contribuțiilor programului plătite beneficiarilor finali prin împrumuturi, microîmprumuturi, participațiuni sau alte produse, sau, în cazul garanțiilor, angajate pentru împrumuturile plătite beneficiarilor finali, în funcție de produs (în EUR)

25.1.

din care suma totală a contribuțiilor din fondurile ESI (în EUR)

25.1.1.

din care FEDER (în EUR)

25.1.2.

din care Fondul de coeziune (în EUR)

25.1.3.

din care FSE (în EUR)

25.1.4.

din care FEADR (în EUR)

25.1.5.

din care FEPAM (în EUR)

25.2.

din care suma totală a cofinanțării naționale publice (în EUR)

25.3.

din care suma totală a cofinanțării naționale private (în EUR)

26.

Valoarea totală a împrumuturilor plătite efectiv beneficiarilor finali în legătură cu contractele de garanție semnate (în EUR)

27.

Numărul contractelor de împrumuturi/garanții/participațiuni sau cvasi-participațiuni/alte produse financiare semnate cu beneficiarii finali, în funcție de produs

28.

Numărul investițiilor sub formă de împrumuturi/garanții/participațiuni sau cvasi-participațiuni/alte produse financiare făcute în beneficiul destinatarilor finali, în funcție de produs

29.

Numărul beneficiarilor finali care beneficiază de produsul financiar

29.1.

din care întreprinderi mari

29.2.

din care IMM-uri

29.2.1.

din care microîntreprinderi

29.3.

din care persoane fizice

29.4.

din care alt tip de beneficiari finali sprijiniți

29.4.1.

descrierea altui tip de beneficiari finali sprijiniți

VI.   Performanța instrumentului financiar, inclusiv progresul înregistrat în ceea ce privește înființarea și selectarea organismelor de implementare a instrumentului financiar (inclusiv organismul de implementare a fondului de fonduri) [articolul 46 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

30.

Data de finalizare a evaluării ex ante de către autoritatea de gestionare

31.

Selectarea organismelor de implementare a instrumentului financiar

31.1.

numărul procedurilor de selecție deja lansate

31.2.

numărul acordurilor de finanțare deja semnate

32.

Informații privind măsura în care instrumentul financiar era încă operațional la sfârșitul anului de raportare

32.1.

În cazul în care instrumentul financiar nu a fost operațional la sfârșitul anului de raportare, data lichidării

33.

Numărul total al împrumuturilor debursate neonorate sau numărul total al garanțiilor furnizate și mobilizate ca urmare a neonorării împrumutului

34.

Valoarea totală a împrumuturilor debursate neonorate (în EUR) sau suma totală angajată pentru garanțiile furnizate și mobilizate ca urmare a neonorării împrumutului (în EUR)

VII.   Dobânzi și alte câștiguri generate de contribuțiile din partea fondurilor ESI în beneficiul instrumentului financiar, resursele programului restituite instrumentelor financiare din investițiile menționate la articolele 43 și 44 și valoarea investițiilor în capital, în raport cu anii anteriori [articolul 46 alineatul (2) literele (g) și (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

35.

Dobânzi și alte câștiguri generate de plăți provenite din fondurile ESI în beneficiul instrumentului financiar (în EUR)

36.

Sume restituite instrumentului financiar care pot fi atribuite contribuției din partea fondurilor ESI până la sfârșitul anului de raportare (în EUR)

36.1.

din care rambursări de capital (în EUR)

36.2.

din care câștiguri, alte remunerări și randamente (în EUR)

37.

Suma resurselor reutilizate și restituite instrumentului financiar, care pot fi atribuite fondurilor ESI

37.1.

din care sume plătite pentru remunerarea preferențială a investitorilor privați sau a investitorilor publici care funcționează după principiul economiei de piață, care furnizează resurse de contrapartidă în favoarea contribuției din partea fondurilor ESI pentru instrumentul financiar sau care participă la investițiile la nivelul beneficiarilor finali (în EUR)

37.2.

din care sume plătite pentru rambursarea costurilor de gestionare suportate și pentru plata onorariilor de gestionare aferente instrumentului financiar (în EUR)

VIII.   Progrese înregistrate în obținerea efectului multiplicator preconizat al investițiilor realizate de instrumentul financiar și valoarea investițiilor și a participărilor [articolul 46 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

38.

Suma totală a altor contribuții, în afara fondurilor ESI, colectate de instrumentul financiar (EUR)

38.1.

Suma totală a altor contribuții, în afara fondurilor ESI, angajate în acordul de finanțare încheiat cu organismul de implementare a instrumentului financiar (în EUR)

38.2.

Suma totală a altor contribuții, în afara fondurilor ESI, făcute în beneficiul instrumentului financiar (în EUR)

38.2.1.

din care contribuții publice (în EUR)

38.2.2.

din care contribuții private (în EUR)

38.3.

Suma totală a altor contribuții, în afara fondurilor ESI, mobilizate la nivelul beneficiarilor finali (în EUR)

38.3.1.

din care contribuții publice (în EUR)

38.3.2.

din care contribuții private (în EUR)

39.

Efect multiplicator preconizat și atins, în conformitate cu acordul de finanțare

39.1.

Efect multiplicator preconizat pentru împrumuturi/garanții/investiții în participațiuni și cvasi-participațiuni/alte produse financiare, în conformitate cu acordul de finanțare, în funcție de produs

39.2.

Efect multiplicator atins la sfârșitul anului de raportare pentru împrumuturi/garanții/investiții în participațiuni sau cvasi-participațiuni/alte produse financiare, în funcție de produs

40.

Valoarea investițiilor și a participațiunilor, în raport cu anii anteriori (în EUR)

IX.   Contribuția instrumentului financiar la îndeplinirea indicatorilor priorității sau măsurii în cauză [articolul 46 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

41.

Indicator de realizare (număr de cod și nume) la care contribuie instrumentul financiar

41.1.

Valoarea-țintă a indicatorului de performanță

41.2.

Valoare obținută de instrumentul financiar în raport cu valoarea-țintă a indicatorului de performanță


(1)  Aceasta include alocarea specifică YEI și sprijinul FSE asociat.


ANEXA II

Standarde grafice pentru crearea emblemei Uniunii și definirea culorilor standard

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

Pe un fundal albastru, se află douăsprezece stele aurii dispuse în cerc reprezentând uniunea popoarelor Europei. Numărul de stele este fix, numărul doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și al unității.

DESCRIERE HERALDICĂ

Pe un fond azuriu, se află un cerc format din douăsprezece stele aurii, ale căror vârfuri nu se ating.

DESCRIERE GEOMETRICĂ

Image

Emblema are forma unui steag albastru dreptunghiular a cărui lungime este de 1,5 ori mai mare decât lățimea. 12 stele aurii situate la distanțe egale formează un cerc imaginar, al cărui centru este punctul de intersecție a diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu o treime din înălțimea steagului. Fiecare dintre stele are cinci colțuri situate pe circumferința unui cerc imaginar, a cărui rază este egală cu a optsprezecea parte din înălțimea steagului. Toate stelele sunt dispuse vertical, adică au un colț vertical și două colțuri în linie dreaptă care formează un unghi drept cu catargul. Cercul este astfel dispus încât stelele să fie aranjate la fel ca cifrele de pe cadranul ceasornicului. Numărul stelelor este invariabil.

CULORILE AGREATE

Emblema are următoarele culori:

PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului;

PANTONE YELLOW pentru stele.

REPRODUCERE ÎN TETRACROMIE

În cazul în care se utilizează tetracromia, recreați cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei.

PANTONE YELLOW se obține utilizând 100 % „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație 100 % de „Process Cyan” și 80 % de „Process Magenta”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB:0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexazecimal: FFCC00).

PROCESUL DE REPRODUCERE MONOCROMĂ

Folosind culoarea neagră, trasați conturul dreptunghiului cu negru și imprimați stelele cu negru pe fond alb.

Image

Utilizând culoarea albastră (Reflex Blue), folosiți 100 % cu stelele reproduse cu alb în negativ.

Image

REPRODUCERE PE FOND COLORAT

În cazul în care nu există nicio alternativă la fondul colorat, desenați o margine albă în jurul dreptunghiului, lățimea marginii fiind de 1/25 din înălțimea dreptunghiului.

Image

29.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 822/2014 AL COMISIEI

din 28 iulie 2014

privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește regulile de origine în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate în ceea ce privește bicicletele fabricate în Cambodgia privind utilizarea în temeiul cumulului de componente pentru biciclete originare din Malaysia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1), în special articolul 247,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (2), în special articolul 89 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare începând cu 1 ianuarie 2014, Uniunea a acordat Cambodgiei preferințe tarifare generalizate.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 (4) stabilește definiția conceptului de „produse originare” aplicabilă în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate („SPG”). Acest regulament prevede posibilitatea de a acorda, în anumite cazuri precis definite, derogări de la definiția respectivă în favoarea unor țări beneficiare ale SPG. Dispozițiile privind cumulul regional în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 au fost modificate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 530/2013, care a clarificat faptul că este aplicat cumulul regional numai în același grup regional de țări care, la momentul exportului către Uniune, sunt beneficiare ale SPG. Aceste modificări aduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 530/2013 se aplică de la 1 ianuarie 2014.

(3)

La 15 mai 2013, Cambodgia a prezentat o cerere pentru o perioadă de tranziție, conform căreia industria bicicletelor din Cambodgia ar continua să aibă dreptul, în scopul determinării originii bicicletelor înscrise la poziția 8712 din SA, exporturi din Cambodgia către Uniune, de a considera componente originare din Malaysia și Singapore drept materiale originare din Cambodgia în temeiul cumulului regional în cadrul sistemului SGP începând cu 1 ianuarie 2014, dată la care intră în vigoare dispozițiile modificate privind cumulul regional.

(4)

Cu toate că industria producătoare de biciclete din Cambodgia este în creștere, aceasta rămâne un sector slab dezvoltat, care se bazează în continuare în mare măsură pe furnizarea de piese originare din țările învecinate, foste țări beneficiare ale SPG, care făcuseră parte din același grup de cumul regional, în special din Singapore și Malaysia.

(5)

Prin scrisoarea din 9 august 2013, Comisia a invitat Cambodgia să prezinte informații suplimentare. La 26 septembrie 2013, Cambodgia a transmis răspunsul său la cererea menționată, drept urmare, dosarul său a fost considerat complet.

(6)

Începând de la 1 ianuarie 2014, Singapore nu mai este o țară eligibilă pentru SPG și nici beneficiară de SPG și, prin urmare, posibilitatea de cumul cu alte țări din același grup de cumul regional I încetează să mai existe. Începând de la 1 ianuarie 2014, Malaysia nu mai este o țară beneficiară a SGP, dar rămâne pe lista țărilor eligibile pentru SGP.

(7)

În consecință, de la 1 ianuarie 2014, componentele pentru biciclete originare din Singapore și Malaysia nu pot fi considerate ca fiind originare din Cambodgia în conformitate cu cumulul regional, fapt care împiedică Cambodgia să respecte regula de origine aplicabilă în cazul țărilor cel mai puțin dezvoltate pentru acest produs (poziția 8712 în SA). Într-adevăr, chiar dacă această regulă permite utilizarea de până la 70 % de materiale neoriginare, proporția de materiale neoriginare în anumite biciclete asamblate în Cambodgia ar depăși această limită.

(8)

În documentele înaintate Comisiei, Cambodgia a prezentat planuri în vederea încurajării producătorilor de componente de biciclete să investească în țară în următorii trei ani cu scopul de a-și adapta industria către o mai mare independență în aprovizionarea sa și crearea unei industrii locale care să furnizeze materiale originare pentru fabricarea de biciclete. Între timp, potrivit Cambodgiei, pentru ca această industrie să rămână viabilă pe termen scurt, producătorii din Cambodgia trebuie să se bazeze încă pe utilizarea componentelor pentru biciclete în temeiul normelor privind cumulul regional, în scopul exportului către Uniune în cadrul sistemului SPG.

(9)

Prin urmare, Cambodgia solicită o derogare de trei ani pentru a avea timp suficient de pregătire în vederea respectării regulilor pentru atribuirea originii.

(10)

În lumina explicațiilor furnizate de Cambodgia, se consideră că nu este necesară o derogare nelimitată pentru a-i permite acesteia să consolideze industria componentelor pentru biciclete. Prin urmare, ar trebui să fie prevăzută o limitare a cantităților de biciclete originare și exportate din Cambodgia în conformitate cu prezenta derogare, sub forma unei cote ale cărei cantități ar trebui să scadă pe parcursul celor trei ani în care această derogare va fi aplicabilă. Cantitățile au fost stabilite pe baza modelelor de biciclete pentru care țara are nevoie de derogare pentru atingerea pragului de 70 % menționat mai sus și trebuie să fie gestionate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(11)

Pentru a permite o monitorizare eficientă a utilizării derogării, este necesar să se prevadă obligația autorităților din Cambodgia de a transmite periodic Comisiei date privind certificatele de origine tip A care au fost eliberate în cadrul derogării.

(12)

Derogarea ar trebui să se aplice produselor de la poziția 8714 din SA originare din Malaysia.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prin derogarea de la articolul 86 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, Cambodgia are dreptul de a folosi componentele de biciclete de la poziția 8714 din SA, originare din Malaysia în conformitate cu regulile de origine din partea I titlul IV capitolul 2 secțiunea 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, în temeiul cumulului de origine pentru producția de biciclete de la poziția 8712 din SA.

(2)   Dovezile de origine pentru aceste componente se întocmesc astfel cum se prevede în partea I titlul IV capitolul 2 secțiunea 1A din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică în cazul bicicletelor de la poziția 8712 din SA exportate din Cambodgia și declarate în vederea punerii în liberă circulație în Uniune în perioada 29 iulie 2014-31 decembrie 2016 și în limita cantităților prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Cantitățile stabilite în anexa la prezentul regulament sunt gestionate în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

Rubrica 4 a certificatelor de origine tip A eliberate de autoritățile competente din Cambodgia în aplicarea prezentului regulament trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni:

„Derogare — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 822/2014”

Autoritățile competente din Cambodgia transmit Comisiei, până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru, o situație trimestrială a cantităților pentru care au fost eliberate certificate de origine tip A în conformitate cu prezentul regulament, precum și numerele de serie ale certificatelor respective.

Articolul 5

Autoritățile competente din Cambodgia se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea articolelor 1 și 4 din prezentul regulament, precum și să pună în aplicare și să mențină structurile și sistemele administrative care să asigure punerea corectă în aplicare a acestei derogări și cooperarea administrativă, atât cu autoritățile din Malaysia, cât și cu cele din statele membre, astfel cum se menționează în partea I titlul IV capitolul 2 secțiunea 1A din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 303, 31.10.2012, p. 1.

(4)  Astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 530/2013 (JO L 159, 11.6.2013, p. 1).


ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Anul

Cantități (în unități)

09.8094

8712

Biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri), fără motor

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  Începând cu 29 iulie 2014.


29.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 823/2014 AL COMISIEI

din 28 iulie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

TR

44,1

XS

56,8

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 50 10

AR

123,5

BO

98,4

CL

153,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

114,6

ZA

133,9

ZZ

120,4

0806 10 10

BR

154,3

CL

81,7

EG

159,6

MA

154,4

TR

152,4

ZZ

140,5

0808 10 80

AR

93,9

BR

111,9

CL

115,4

NZ

130,3

US

159,4

ZA

116,6

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

71,8

CL

81,4

NZ

177,1

ZA

90,3

ZZ

105,2

0809 10 00

MK

106,1

TR

240,9

XS

111,2

ZZ

152,7

0809 29 00

CA

664,5

TR

290,5

US

344,6

ZZ

433,2

0809 30

MK

72,6

TR

139,3

ZZ

106,0

0809 40 05

BA

55,3

MK

53,5

TR

141,2

ZZ

83,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

29.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/25


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 25 iulie 2014

de punere în aplicare a Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la modelul pentru furnizarea informațiilor privind planificarea pregătirii și reacției în legătură cu amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

[notificată cu numărul C(2014) 5180]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/504/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (1), în special articolul 4 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 1082/2013/UE stabilește mecanisme și structuri pentru coordonarea reacțiilor la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, inclusiv planificarea pregătirii și reacției în legătură cu aceste reacții.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia nr. 1082/2013/UE, statele membre și Comisia trebuie să se consulte reciproc în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară (CSS) în ceea ce privește planificarea pregătirii și reacției în vederea unui schimb de bune practici și de experiență, promovând interoperabilitatea planificării pregătirii la nivel național, abordarea dimensiunii intersectoriale la nivelul Uniunii și sprijinirea punerii în aplicare a cerințelor privind capacitățile de bază în materie de supraveghere și reacție, astfel cum se menționează în regulamentele sanitare internaționale (2005) (RSI).

(3)

Articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 1082/2013/UE stabilește informații privind planificarea pregătirii și reacției la nivel național și prevede că statele membre trebuie să furnizeze aceste informații Comisiei până la 7 noiembrie 2014 și, ulterior, la fiecare trei ani.

(4)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Decizia nr. 1082/2013/UE, statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la revizuirile substanțiale ale planificării pregătirii și reacției lor la nivel național.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Decizia nr. 1082/2013/UE, Comisia trebuie să analizeze informațiile primite de la statele membre în conformitate cu articolul 4 alineatele (2) și (3) și să pregătească un raport de sinteză sau tematic privind progresele înregistrate. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1), Comisia trebuie să inițieze dezbateri în cadrul CSS, în timp util și, dacă este cazul, pe baza acestui raport.

(6)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Decizia nr. 1082/2013/UE, Comisia trebuie să adopte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, modele care urmează să fie utilizate de statele membre atunci când furnizează informațiile privind planificarea pregătirii și reacției lor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatele (2) și (3), în vederea garantării relevanței acestora pentru obiectivele identificate la articolul 4 alineatul (1), precum și a comparabilității lor.

(7)

Pentru a evita raportarea dublă, informațiile furnizate deja de statele membre către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în ceea ce privește punerea în aplicare a capacităților de bază pentru planificarea pregătirii și reacției ar trebui să fie utilizate în scopul raportării în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Decizia nr. 1082/2013/UE.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la prezenta decizie stabilește modelul care trebuie utilizat de către statele membre atunci când furnizează informațiile privind planificarea pregătirii și reacției lor în legătură cu amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu articolul 4 alineatele (2) și (3) din Decizia nr. 1082/2013/UE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 iulie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 293, 5.11.2013, p. 1.


ANEXĂ

Modelul care trebuie utilizat de către statele membre pentru a furniza informațiile privind planificarea pregătirii și reacției în legătură cu amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

Țară:

Denumirea și adresa punctului de contact:

Data:

Este la latitudinea statelor membre să selecteze punctul de contact corespunzător pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Cu toate acestea, ar fi util ca răspunsurile să poată fi furnizate în colaborare cu punctul de contact național pentru punerea în aplicare a regulamentelor sanitare internaționale (RSI). Ar trebui să se completeze toate întrebările. Pentru fiecare întrebare, vă rugăm să marcați numai o valoare adecvată [da, nu, nu se aplică sau nu se cunoaște], dacă există posibilitatea de a alege astfel, sau să oferiți un scurt text explicativ, în cazul în care întrebarea necesită un răspuns deschis. În cazul în care o întrebare nu se aplică în contextul țării dumneavoastră, vă rugăm să indicați acest lucru în rubrica de comentarii furnizată la sfârșitul fiecărei secțiuni, împreună cu motivul pentru care aceasta nu se aplică. În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) literele (b) și (c) din Decizia nr. 1082/2013/UE, obligația de a furniza informațiile solicitate în capitolul II (Interoperabilitate) și în capitolul III (Asigurarea continuității activității) se aplică numai în cazul în care astfel de măsuri sau mecanisme sunt în vigoare sau sunt prevăzute ca parte a planificării pregătirii și reacției la nivel național.

I.   Punerea în aplicare a capacităților de bază RSI, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Decizia nr. 1082/2013/UE

1

Vă rugăm să furnizați o copie a ultimului dumneavoastră răspuns la chestionarul OMS pentru monitorizarea progreselor realizate în punerea în aplicare a capacităților de bază RSI în statele participante și, dacă este posibil, raportul profilului de țară elaborat de OMS. În plus, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

2.1

Ați finalizat acum punerea în aplicare a capacităților de bază RSI?

da

nu

 

 

2.2

Dacă nu, din ce motiv?

 

 

3

Vă rugăm să prezentați — în cazul în care considerați că este cazul — ideile dumneavoastră în ceea ce privește măsurile pe care ar trebui să le ia Comisia, agențiile UE sau statele membre pentru a se asigura că, în viitor, capacitățile de bază ale OMS sunt menținute și consolidate.

 

 

4

Vă rugăm să enumerați — în cazul în care considerați că este cazul — orice comentarii sau clarificări la întrebările de mai sus și, dacă se consideră necesar, enumerați orice activități relevante pe care țara dumneavoastră le-a realizat și care nu sunt reflectate în prezentul chestionar (se pot adăuga pagini suplimentare, dacă este cazul).

 

 

II.   Interoperabilitatea între sectorul sănătății și alte sectoare, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Decizia nr. 1082/2013/UE

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 1082/2013/UE, obligația de a furniza informații se aplică numai în cazul în care astfel de măsuri sau mecanisme sunt în vigoare sau sunt prevăzute ca parte a planificării pregătirii și reacției la nivel național.

Structurile naționale de coordonare în eventualitatea unor incidente intersectoriale, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Decizia nr. 1082/2013/UE, sunt înțelese ca structuri dotate cu funcții administrative strategice și de elaborare a politicilor, în special în ceea ce privește lanțul de comandă. Acestea ar putea fi un organism, un comitet sau un grup operativ. Centrele operaționale de urgență naționale, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Decizia nr. 1082/2013/UE, sunt înțelese ca structuri și/sau mecanisme operaționale care vizează furnizarea de funcții și instrumente logistice, în special în ceea ce privește comunicarea, în cazul apariției unor amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate.

5.1

Sunt alte sectoare implicate în activitățile de planificare a pregătirii și reacției din sectorul sănătății?

da

nu

nu se aplică

nu se cunoaște

 

 

 

 

5.2

Dacă da, pentru ce tipuri de amenințări care se încadrează în domeniul de aplicare al Deciziei nr. 1082/2013/UE?

5.2.1

amenințări de origine biologică, constând în:

5.2.1.1

boli transmisibile, vă rugăm să precizați, dacă este posibil, de exemplu

 

 

 

 

 

boli cu transmitere prin alimente

 

 

 

 

 

zoonoze

 

 

 

 

 

boli cu transmitere hidrică

 

 

 

 

 

alte boli transmisibile, vă rugăm să precizați

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2

rezistență la antimicrobiene și infecții asociate asistenței medicale care au legătură cu bolile transmisibile

 

 

 

 

5.2.1.3

biotoxine sau alți agenți biologici periculoși care nu au legătură cu bolile transmisibile

 

 

 

 

5.2.2

amenințări de origine chimică

 

 

 

 

5.2.3

amenințări care provin din mediul înconjurător

 

 

 

 

5.2.4

amenințări de origine necunoscută

 

 

 

 

5.2.5

evenimente care pot constitui sau au fost declarate urgențe pentru sănătatea publică de interes internațional în temeiul RSI, cu condiția să se încadreze în categoriile de mai sus

 

 

 

 


 

6

Pe care dintre următoarele sectoare le identifică țara dumneavoastră ca fiind critice în caz de urgență asociată cu o amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate?

7

Sunt disponibile proceduri standard de operare (PSO) pentru coordonarea sectorului sănătății cu oricare dintre următoarele sectoare?

 

da

nu

nu se aplică

nu se cunoaște

 

da

nu

nu se cunoaște

energie

6.1

 

 

 

 

7.1

 

 

 

tehnologii ale informației și comunicațiilor

6.2

 

 

 

 

7.2

 

 

 

transport

6.3

 

 

 

 

7.3

 

 

 

apă pentru unități medicale, operațiuni farmaceutice, servicii de salubrizare

6.4

 

 

 

 

7.4

 

 

 

agricultură, inclusiv sectorul veterinar

6.5

 

 

 

 

7.5

 

 

 

siguranța alimentară

6.6

 

 

 

 

7.6

 

 

 

aprovizionarea cu alimente

6.7

 

 

 

 

7.7

 

 

 

industria chimică

6.8

 

 

 

 

7.8

 

 

 

industria care furnizează produse farmaceutice și alte consumabile pentru sectorul asistenței medicale

6.9

 

 

 

 

7.9

 

 

 

poliția pentru securitate și urgențe, servicii de pompieri și servicii de ambulanță

6.10

 

 

 

 

7.10

 

 

 

servicii locale de mediu

6.11

 

 

 

 

7.11

 

 

 

servicii funerare

6.12

 

 

 

 

7.12

 

 

 

militare

6.13

 

 

 

 

7.13

 

 

 

protecție civilă

6.14

 

 

 

 

7.14

 

 

 

unități administrative și de administrație publică

6.15

 

 

 

 

7.15

 

 

 

unități științifice

6.16

 

 

 

 

7.16

 

 

 

unități culturale și mass-media

6.17

 

 

 

 

7.17

 

 

 

sectorul de voluntariat

6.18

 

 

 

 

7.18

 

 

 

alte sectoare, vă rugăm să precizați

 

6.19

 

 

 

 

7.19

 

 

 


8.1

Care sunt sectoarele critice pentru care sectorul sănătății din țara dumneavoastră nu are mecanisme de coordonare? (răspuns opțional)

 

 

8.2

Care sunt sectoarele prioritare pentru care coordonarea cu sectorul sănătății ar trebui să fie îmbunătățită? Vă rugăm să enumerați în ordinea priorității. (răspuns opțional)

 

 

9.1

Vă rugăm să descrieți mecanismele pentru structurile de coordonare strategice (legislație națională sau PSO) în vigoare acum care să vizeze asigurarea interoperabilității între sectorul sănătății și alte sectoare, inclusiv sectorul veterinar, care sunt identificate ca fiind critice în caz de urgență. Vă rugăm să enumerați sectoarele reglementate de aceste structuri de coordonare.

 

 

9.2

Cum este reprezentarea națională a Comitetului pentru securitate sanitară legată de structură (structuri)?

 

 

10

Vă rugăm să descrieți mecanismele pentru centrele operaționale (centrele de criză) (legislație națională sau PSO)în vigoare care să vizeze asigurarea interoperabilității între sectorul sănătății și alte sectoare, inclusiv sectorul veterinar, care sunt identificate ca fiind critice în caz de urgență. Vă rugăm să enumerați sectoarele reglementate de aceste structuri de coordonare.

 

 

11

A fost interoperabilitatea dintre sectorul sănătății și alte sectoare testată la nivel național?

da

nu

nu se cunoaște

 

 

 

12

Vă rugăm să enumerați — în cazul în care considerați că este cazul — orice comentarii sau clarificări la întrebările de mai sus și să enumerați orice activități relevante pe care țara dumneavoastră le-a realizat (de exemplu, fie prin exerciții, fie declanșate de evenimente reale) (se pot adăuga pagini suplimentare, dacă este cazul):

 

 

III.   Planuri de asigurare a continuității activității, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Decizia nr. 1082/2013/UE

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 1082/2013/UE, obligația de a furniza informații se aplică numai în cazul în care astfel de măsuri sau mecanisme sunt în vigoare sau sunt prevăzute ca parte a planificării pregătirii și reacției la nivel național.

Planurile de asigurare a continuității activității se referă la procesele de gestionare și planurile integrate care mențin continuitatea proceselor critice ale unei organizații — acele procese care permit unei întreprinderi să furnizeze servicii sau produse critice — în cazul unui eveniment perturbator. Continuitatea activității cuprinde toate aspectele unei organizații care joacă un rol în sprijinirea proceselor critice, și anume: personal, spații de lucru, furnizori, tehnologii, date etc. O analiză de impact asupra activității prevede consecințele unei perturbări a unei funcții și a unui proces ale activității și colectează informațiile necesare pentru a dezvolta strategii de redresare.

13.1

Există planuri naționale în vigoare de asigurare a continuității activității care să vizeze asigurarea furnizării continue a serviciilor și produselor critice în caz de urgență asociată cu amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, astfel cum sunt definite prin Decizia nr. 1082/2013/UE?

da

nu

nu se cunoaște

 

 

 

13.2

Sunt aceste planuri naționale de asigurare a continuității activității generice (a se vedea întrebarea 14) sau specifice (a se vedea întrebarea 15)?

 

 

14.1

Ce servicii de sănătate abordează planurile generice? Vă rugăm să precizați în continuare.

da

nu

nu se cunoaște

14.1.1

serviciul de sănătate de bază

 

 

 

14.1.2

spitale

 

 

 

14.1.3

alte servicii, vă rugăm să precizați

 

 

 

 

 

14.2

Dacă da, ce sectoare care nu țin de domeniul sănătății considerate critice abordează aceste planuri?

14.2.1

energie

 

 

 

14.2.2

tehnologii ale informației și comunicațiilor

 

 

 

14.2.3

transport

 

 

 

14.2.4

apă pentru unități medicale, operațiuni farmaceutice, servicii de salubrizare

 

 

 

14.2.5

agricultură, inclusiv sectorul veterinar

 

 

 

14.2.6

siguranța alimentară

 

 

 

14.2.7

aprovizionarea cu alimente

 

 

 

14.2.8

industria chimică

 

 

 

14.2.9

industria care furnizează produse farmaceutice și alte consumabile pentru sectorul asistenței medicale

 

 

 

14.2.10

poliția pentru securitate și urgențe, servicii de pompieri și servicii de ambulanță

 

 

 

14.2.11

servicii locale de mediu

 

 

 

14.2.12

servicii funerare

 

 

 

14.2.13

militare

 

 

 

14.2.14

protecție civilă

 

 

 

14.2.15

unități administrative și de administrație publică

 

 

 

14.2.16

unități științifice

 

 

 

14.2.17

unități culturale și mass-media

 

 

 

14.2.18

sectorul de voluntariat

 

 

 

14.2.19

alte sectoare, vă rugăm să precizați

 

 

 

 

 

14.3

Dacă da, care dintre următoarele elemente sunt incluse?

da

Dacă da, vă rugăm să descrieți

nu

nu se cunoaște

14.3.1

analiza impactului asupra activității

 

 

 

 

14.3.2

stabilirea priorității serviciilor și funcțiilor esențiale printr-o evaluare a riscurilor pentru a beneficia de intervenții medicale

 

 

 

 

14.3.3

formare, exerciții, evaluare, actualizare, validare

 

 

 

 

14.3.4

identificarea personalului vital pentru menținerea funcțiilor critice, gestionând absenteismul personalului pentru a minimiza impactul său asupra funcțiilor critice

 

 

 

 

14.3.5

furnizarea de structuri de comandă clare, delegări ale autorității și devoluțiuni succesorale

 

 

 

 

14.3.6

evaluarea necesității de a stoca rezerve strategice de bunuri, materiale și echipamente

 

 

 

 

14.3.7

identificarea unităților, departamentelor sau serviciilor care ar putea fi reduse sau închise

 

 

 

 

14.3.8

desemnarea și formarea personalului alternativ pentru posturile critice

 

 

 

 

14.3.9

luarea în considerare și testarea modalităților de a reduce perturbările societale (de exemplu, munca la distanță sau munca la domiciliu și reducerea numărului de reuniuni fizice și de călătorii)

 

 

 

 

14.3.10

planificarea necesității pentru sprijinul serviciilor sociale pentru lucrătorii esențiali

 

 

 

 

14.3.11

planificarea necesității pentru sprijinul serviciilor psihosociale pentru a-i ajuta pe lucrători să rămână eficienți

 

 

 

 

14.3.12

planificarea pentru faza de redresare

 

 

 

 

14.3.13

alt(e) element(e), vă rugăm să precizați

 

 

 

 

 

 

15.1

Ce amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate specifice abordează planurile specifice? Vă rugăm să indicați în continuare în conformitate cu articolul 2 din Decizia nr. 1082/2013/UE.

 

 

15.2

Ce servicii de sănătate abordează aceste planuri? Vă rugăm să precizați în continuare

da

nu

nu se cunoaște

15.2.1

serviciul de sănătate de bază

 

 

 

15.2.2

spitale

 

 

 

15.2.3

alte servicii, vă rugăm să precizați

 

 

 

 

 

15.3

Dacă da, ce sectoare care nu țin de domeniul sănătății considerate critice abordează aceste planuri?

15.3.1

energie

 

 

 

15.3.2

tehnologii ale informației și comunicațiilor

 

 

 

15.3.3

transport

 

 

 

15.3.4

apă pentru unități medicale, operațiuni farmaceutice, servicii de salubrizare

 

 

 

15.3.5

agricultură, inclusiv sectorul veterinar

 

 

 

15.3.6

siguranța alimentară

 

 

 

15.3.7

aprovizionarea cu alimente

 

 

 

15.3.8

industria chimică

 

 

 

15.3.9

industria care furnizează produse farmaceutice și alte consumabile pentru sectorul asistenței medicale

 

 

 

15.3.10

poliția pentru securitate și urgențe, servicii de pompieri și servicii de ambulanță

 

 

 

15.3.11

servicii locale de mediu

 

 

 

15.3.12

servicii funerare

 

 

 

15.3.13

militare

 

 

 

15.3.14

protecție civilă

 

 

 

15.3.15

unități administrative și de administrație publică

 

 

 

15.3.16

unități științifice

 

 

 

15.3.17

unități culturale și mass-media

 

 

 

15.3.18

sectorul de voluntariat

 

 

 

15.3.19

alte sectoare, vă rugăm să precizați

 

 

 

 

 

15.4

Dacă da, care dintre următoarele elemente sunt incluse?

da

Dacă da, vă rugăm să descrieți

nu

nu se cunoaște

15.4.1

analiza impactului asupra activității

 

 

 

 

15.4.2

stabilirea priorității serviciilor și funcțiilor esențiale printr-o evaluare a riscurilor pentru a beneficia de intervenții medicale

 

 

 

 

15.4.3

formare, exerciții, evaluare, actualizare, validare

 

 

 

 

15.4.4

identificarea personalului vital pentru menținerea funcțiilor critice, gestionând absenteismul personalului pentru a minimiza impactul său asupra funcțiilor critice

 

 

 

 

15.4.5

furnizarea de structuri de comandă clare, delegări ale autorității și devoluțiuni succesorale

 

 

 

 

15.4.6

evaluarea necesității de a stoca rezerve strategice de bunuri, materiale și echipamente

 

 

 

 

15.4.7

identificarea unităților, departamentelor sau serviciilor care ar putea fi reduse sau închise

 

 

 

 

15.4.8

desemnarea și formarea personalului alternativ pentru posturile critice

 

 

 

 

15.4.9

luarea în considerare și testarea modalităților de a reduce perturbările societale (de exemplu, munca la distanță sau munca la domiciliu și reducerea numărului de reuniuni fizice și de călătorii)

 

 

 

 

15.4.10

planificarea necesității pentru sprijinul serviciilor sociale pentru lucrătorii esențiali

 

 

 

 

15.4.11

planificarea necesității pentru sprijinul serviciilor psihosociale pentru a-i ajuta pe lucrători să rămână eficienți

 

 

 

 

15.4.12

planificarea pentru faza de redresare

 

 

 

 

15.4.13

alt(e) element(e), vă rugăm să precizați

 

 

 

 

 

 

16

Există planuri de asigurare a continuității activității pentru punctele de intrare menționate în RSI?

da

nu

nu se cunoaște

 

 

 

17

Vă rugăm să enumerați — în cazul în care considerați că este cazul — orice comentarii sau clarificări la întrebările de mai sus și să enumerați orice activități relevante pe care țara dumneavoastră le-a realizat (se pot adăuga pagini suplimentare, dacă este cazul):

 

 

IV.   Revizuiri ale planificării pregătirii la nivel național, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (3) din Decizia nr. 1082/2013/UE

Scopul principal al prezentului capitol este de a se obține informații cu privire la situația actuală din statele membre. În conformitate cu articolul 4 alineatul (3), statele membre trebuie, cu toate acestea, să furnizeze informații utilizând prezentul model ori de câte ori revizuiesc în mod substanțial planificarea pregătirii la nivel național, din proprie inițiativă și în mod independent de orice cerere din partea Comisiei.

18.1

Când ați realizat revizuiri substanțiale ale planificării pregătirii dumneavoastră la nivel național?

 

 

Vă rugăm să furnizați detalii ale modificărilor substanțiale în formatul prevăzut în capitolele I, II și III din prezenta anexă.