ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 210

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
17 iulie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 775/2014 al Comisiei din 16 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 776/2014 al Comisiei din 16 iulie 2014 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2014/2015

11

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 777/2014 al Comisiei din 16 iulie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

13

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 778/2014 al Comisiei din 16 iulie 2014 privind eliberarea licențelor de import de usturoi în subperioada 1 septembrie 2014-30 noiembrie 2014

15

 

 

DECIZII

 

 

2014/465/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 iulie 2014 de aprobare a alternatorului eficient DENSO ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/341/UE a Comisiei ( 1 )

17

 

 

Rectificări

 

 

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 774/2014 al Comisiei din 15 iulie 2014 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iulie 2014( JO L 209, 16.7.2014 )

20

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

17.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 775/2014 AL COMISIEI

din 16 iulie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (1), în special articolul 12 alineatul (2), citit în coroborare cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2014 de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în ceea ce privește procedurile de adoptare a anumitor măsuri (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 impune o interdicție cu privire la exportul de bunuri care nu au altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și controale ale exportului anumitor bunuri care ar putea fi utilizate în aceste scopuri. Acesta respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special respectul și protecția demnității umane, dreptul la viață și interzicerea torturii și a pedepselor sau a tratamentelor inumane sau degradante.

(2)

Lista bunurilor care fac obiectul controalelor și al interzicerii a fost revizuită în urma consultării cu un grup de experți.

(3)

Este general acceptat argumentul conform căruia cătușele obișnuite pot fi utilizate ca mijloace de constrângere în domeniul aplicării legii și că acestea fac parte din echipamentul obișnuit al autorităților de aplicare a legii. Ansamblul de norme minime ale Organizației Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților interzice utilizarea lanțurilor și a fiarelor ca mijloace de constrângere și interzice, de asemenea, aplicarea cătușelor și a altor mijloace de constrângere ca pedepse. Utilizarea altor mijloace de constrângere decât lanțurile și fiarele este permisă numai în anumite scopuri specifice, în special ca măsură de precauție în eventualitatea evadării unui deținut pe parcursul unui transfer sau pentru a împiedica un deținut să se rănească sau să rănească alte persoane.

(4)

Utilizarea, în cadrul aplicării legii, a cătușelor pentru degetul mare și a cătușelor pentru degete, precum și a instrumentelor de imobilizare a gâtului nu este considerată admisibilă, iar utilizarea mijloacelor de imobilizare a picioarelor în scopul aplicării legii nu este, în general, considerată admisibilă. Probabilitatea ca utilizarea cătușelor dințate pentru degetul mare și a celor pentru degete, a șuruburilor pentru zdrobit degetul mare și a celor pentru zdrobit degetele, a barelor de imobilizare și a instrumentelor cu greutăți pentru imobilizarea picioarelor să provoace o durere sau o suferință acută este mai mare decât în cazul utilizării altor tipuri de cătușe pentru degetul mare sau pentru degete și a altor tipuri de instrumente pentru imobilizarea picioarelor, din cauza caracteristicilor lor.

(5)

Probabilitatea ca utilizarea unei combinații de mijloace de constrângere mecanice să provoace o durere sau o suferință acută este mai mare în cazul în care, de exemplu, cătușele pentru mâini și glezne sunt legate între ele la spate. Astfel de tehnici de constrângere implică adesea un risc de asfixiere, în special în cazul în care sunt utilizate instrumente de imobilizare a gâtului.

(6)

Prin urmare, este necesar să se interzică comerțul cu cătușe pentru degetul mare sau pentru celelalte degete, cu șuruburi pentru zdrobit degetul mare sau celelalte degetele, cu bare de imobilizare și cu instrumente cu greutăți pentru imobilizarea picioarelor. Luând în considerare faptul că utilizarea acestora poate fi justificată, în mod excepțional, exporturile altor tipuri de cătușe și manșete decât cele obișnuite ar trebui să fie controlate.

(7)

Aceste controale sunt, de asemenea, adecvate pentru exporturile de cătușe sau verigi individuale, cum ar fi instrumentele de imobilizare a gâtului sau verigile pentru imobilizarea picioarelor.

(8)

Definiția termenului „cătușe obișnuite” ar trebui să fie mai clară în ceea ce privește gama cătușelor de mâini care nu fac obiectul unui control la export, prin specificarea dimensiunii cătușelor individuale.

(9)

Utilizarea mijloacelor de constrângere mecanice, cum ar fi cătușele de mâini, în vederea legării deținutului de un obiect fix ancorat fie de o pardoseală, fie de un perete sau plafon, nu este o tehnică de constrângere acceptabilă. Prin urmare, este necesar să se interzică comerțul cu cătușe care sunt concepute să fie legate în acest mod.

(10)

La fel ca în cazul mijloacelor de constrângere mecanice combinate, probabilitatea ca dispozitivele de imobilizare în mai multe puncte să provoace o durere sau o suferință acută este mai mare decât, de exemplu, în cazul cătușelor obișnuite. Scaunele de constrângere, mesele și paturile prevăzute cu cătușe restricționează libertatea de mișcare a deținutului mult mai mult decât aplicarea simultană, de exemplu, a cătușelor pentru mâini și glezne. Riscul inerent de tortură sau tratament inuman sporește în momentul în care tehnica de constrângere în cauză se aplică pe perioade mai lungi. Prin urmare, este necesar să se interzică comerțul cu scaune de constrângere, mese și paturi prevăzute cu cătușe.

(11)

Scaunele, mesele și paturile prevăzute exclusiv cu curele sau centuri ar trebui să fie exceptate de la această interdicție, deoarece, în anumite condiții, utilizarea lor poate fi justificată pentru perioade scurte de timp, de exemplu, pentru a îi împiedica pe pacienții în stare de agitație să se rănească sau să rănească alte persoane. Cu toate acestea, aplicarea pe pacienți a unor curele, centuri sau a oricăror alte mijloace de imobilizare este lipsită de orice justificare de ordin medical sau terapeutic.

(12)

Paturile-cușcă și paturile cu plasă nu reprezintă un mijloc adecvat pentru imobilizarea pacienților sau a deținuților. Prin urmare, este necesar să se interzică comerțul cu paturi-cușcă și cu paturi cu plasă.

(13)

Pentru a proteja angajații sau alte persoane împotriva scuipatului, deținuții sunt uneori obligați să poarte o așa-numită „mască antiscuipat”. Deoarece o asemenea mască acoperă gura și, deseori, și nasul, aceasta prezintă un risc inerent de asfixiere. Dacă este combinată cu mijloace de imobilizare, cum ar fi cătușele, există, de asemenea, un risc al vătămării gâtului. Exporturile de măști antiscuipat ar trebui, prin urmare, să fie controlate.

(14)

Este general acceptat faptul că bastoanele sau matracele fac parte din echipamentul obișnuit utilizat în scopul aplicării legii și că scuturile fac parte din echipamentul obișnuit de apărare. Comerțul cu așa-numitele bastoane cu ținte este deja interzis, deoarece probabilitatea ca acestea să provoace o durere sau o suferință acută este mai mare decât în cazul bastoanelor obișnuite. În același context, este necesar să se interzică comerțul cu scuturi cu ținte.

(15)

Pedepsele corporale de tipul biciuirii constituie tortură sau alte tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante. Cnuturile și alte tipuri de bici cu multiple curele sau șnururi au fost concepute în scopul pedepsirii ființelor umane prin biciuire și nu au nicio utilizare legitimă. Bicele care au o singură curea sau un singur șnur, prevăzute cu cuie, elemente ascuțite sau dispozitive similare, prezintă un risc intrinsec de a provoca o durere sau o suferință acută și nu au nicio utilizare legitimă. Prin urmare, este necesar să se interzică comerțul cu astfel de bice. Cu toate acestea, bicele cu o singură curea sau șnur simplu au utilizări atât legitime, cât și nelegitime, prin urmare, comerțul cu acestea nu ar trebui să fie interzis.

(16)

În ceea ce privește armele și dispozitivele cu electroșocuri menționate la punctul 2.1 din anexa II și la punctul 2.1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005, este oportun să se elimine dispoziția privind centurile electrice cu o tensiune în vid mai mare de 10 000 V, în scopul de a preveni eludarea interdicției privind comerțul și controlul exporturilor acestora prin arme și dispozitive care sunt în măsură să asigure administrarea unui șoc electric, dar au o tensiune în vid ușor mai scăzută.

(17)

De asemenea, este esențial să se extindă domeniul de aplicare al controlului exporturilor pentru a include, pe lângă armele portabile care fac deja obiectul controalelor, armele cu descărcare electrică, fixe sau montabile, care acoperă o suprafață vastă și care vizează mai multe persoane. Astfel de arme sunt deseori prezentate drept așa-numite arme neletale, dar prezintă, cel puțin, același risc de a provoca o durere sau suferință acută ca armele cu descărcare electrică portabile.

(18)

În ceea ce privește armele sau dispozitivele portabile de difuzare a unor substanțe chimice cu proprietăți incapacitante, este oportun să se extindă domeniul de aplicare al controlului exporturilor pentru a include armele și dispozitivele de difuzare a unor substanțe chimice iritante care se încadrează în categoria agenților pentru combaterea dezordinilor publice.

(19)

Deoarece dispozitivele fixe pentru difuzarea de substanțe chimice iritante destinate utilizării în interiorul clădirilor pot fi comercializate, iar utilizarea acestor substanțe în interior prezintă un risc de a provoca o durere sau o suferință acută care nu este asociat cu utilizarea tradițională în exterior, exporturile acestor echipamente ar trebui să fie controlate.

(20)

Controlul exporturilor ar trebui să se aplice, de asemenea, echipamentelor fixe sau montabile pentru difuzarea de substanțe iritante sau cu proprietăți incapacitante care acoperă o suprafață vastă, în cazul în care aceste echipamente nu fac deja obiectul controalelor la export, în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului (3). Astfel de echipamente sunt adesea prezentate drept așa-numite tehnologii neletale, dar prezintă cel puțin același risc de a provoca o durere sau o suferință acută ca dispozitivele și armele portabile. Cu toate că apa nu face parte din categoria agenților chimici cu proprietăți incapacitante sau iritante, tunurile cu apă pot fi utilizate pentru diseminarea unor astfel de agenți sub formă lichidă și exporturile acestora ar trebui să fie controlate.

(21)

Controalele privind exportul de oleorășină de Capsicum (OC) și de vanillylamidă de acid pelargonic (PAVA) ar trebui completate prin controale privind exportul anumitor amestecuri conținând aceste substanțe care pot fi administrate ca agenți cu proprietăți incapacitante sau iritante sau care pot fi utilizate pentru fabricarea acestor agenți. Este oportun să se clarifice faptul că, dacă este cazul, trimiterile la agenții chimici cu proprietăți incapacitante sau iritante trebuie să fie interpretate ca incluzând oleorășina de Capsicum și amestecurile relevante care conțin această substanță.

(22)

Codul OC din Nomenclatura combinată ar trebui înlocuit cu un alt cod și o serie de coduri ar trebui adăugate pe listele de bunuri menționate în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005.

(23)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru regimul comun aplicabil exporturilor de produse,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se înlocuiește cu textul anexei I la prezentul regulament.

2.

Anexa III se înlocuiește cu textul anexei II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200, 30.7.2005, p. 1.

(2)  JO L 18, 21.1.2014, p. 1.

(3)  Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).


ANEXA I

„ANEXA II

Lista bunurilor menționate la articolele 3 și 4

Notă introductivă:

«Codurile NC» din prezenta anexă se referă la coduri prevăzute în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1).

Atunci când codul NC este precedat de «ex», bunurile care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 reprezintă doar o parte din domeniul de aplicare al codului NC și sunt determinate atât de descrierea din prezenta anexă, cât și de domeniul de aplicare al codului NC.

Note:

1.

Punctele 1.3 și 1.4 din secțiunea 1 privind bunurile concepute pentru execuția ființelor umane nu includ bunurile medico-tehnice.

2.

Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante din cauza exportului de bunuri nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor bunuri și pot fi demontate sau folosite în alte scopuri.

NB:

Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului sunt considerate element principal, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care ar putea face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al bunurilor furnizate.

Codul NC

Descriere

 

1.

Bunuri concepute pentru execuția ființelor umane, și anume:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Spânzurători și ghilotine

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Scaune electrice concepute pentru execuția ființelor umane

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Camere ermetice, de exemplu din oțel și sticlă, concepute pentru execuția ființelor umane prin administrarea unui gaz sau a unui agent mortal

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Sisteme de injectare automate concepute pentru execuția ființelor umane prin administrarea unui agent chimic mortal

 

2.

Bunuri care nu sunt adecvate utilizării de către autoritățile de aplicare a legii în scopul imobilizării ființelor umane, după cum urmează:

ex 8543 70 90

2.1.

Dispozitive cu energie electrostatică destinate să fie aplicate pe corpul unei persoane imobilizate, cum ar fi centuri, manșoane și manșete, concepute pentru imobilizarea ființelor umane prin administrarea de șocuri electrice

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Cătușe pentru degetul mare, cătușe pentru degete, șuruburi pentru zdrobit degetul mare și șuruburi pentru zdrobit degetele

Notă:

Acest punct include atât cătușele și șuruburile dințate, cât și cele nedințate.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Bare de imobilizare, instrumente cu greutăți pentru imobilizarea picioarelor și lanțuri multiple care includ bare de imobilizare sau instrumente cu greutăți pentru imobilizarea picioarelor

1.

Barele de imobilizare sunt cătușe pentru mâini sau glezne prevăzute cu un mecanism de blocare, legate printr-o bară rigidă, care este confecționată, de regulă, din metal.

2.

Acest punct include barele de imobilizare și instrumentele cu greutăți pentru imobilizarea picioarelor care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Cătușe pentru imobilizarea ființelor umane, concepute să fie atașate de un perete, de o pardoseală sau de un plafon

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Scaune de constrângere: scaune prevăzute cu cătușe sau alte dispozitive de imobilizare a ființelor umane

Notă:

Acest punct nu interzice scaunele prevăzute doar cu curele sau centuri

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Mese și paturi de constrângere: mese și paturi prevăzute cu cătușe sau alte dispozitive de imobilizare a ființelor umane

Notă:

Acest punct nu interzice mesele și paturile prevăzute doar cu curele sau centuri.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Paturi-cușcă: paturi prevăzute cu o cușcă (patru laturi și un plafon) sau cu o structură similară pentru închiderea ființelor umane în spațiul dintre marginile patului, plafonul sau una ori mai multe laturi ale acesteia fiind prevăzute cu bare din metal sau alte tipuri de bare, și care poate fi deschisă numai din exterior

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Paturi cu plasă: paturi prevăzute cu o cușcă (patru laturi și un plafon) sau cu o structură similară pentru închiderea ființelor umane în spațiul dintre marginile patului, plafonul sau una ori mai multe laturi ale acestuia fiind prevăzute cu plase, și care poate fi deschisă numai din exterior

 

3.

Dispozitive portabile care nu sunt adecvate utilizării de către autoritățile de aplicare a legii în vederea combaterii dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anume:

ex 9304 00 00

3.1.

Bastoane sau matrace fabricate din metal sau din alt material, a căror tijă este prevăzută cu ținte de metal

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Scuturi prevăzute cu ținte de metal

 

4.

Bice, și anume:

ex 6602 00 00

4.1.

Bice cu mai multe curele sau șnururi, cum ar fi cnuturile sau gârbacele cu nouă șfichiuri

ex 6602 00 00

4.2.

Bice cu una sau mai multe curele sau șnururi prevăzute cu elemente ascuțite, cârlige, ținte, sârmă metalică sau obiecte similare care sporesc impactul curelei sau al șnurului”


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANEXA II

„ANEXA III

Lista bunurilor menționate la articolul 5

Notă introductivă:

Codurile NC din prezenta anexă se referă la coduri prevăzute în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun.

Atunci când codul NC este precedat de «ex», bunurile care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 reprezintă doar o parte din domeniul de aplicare al codului NC și sunt determinate atât de descrierea din prezenta anexă, cât și de domeniul de aplicare al codului NC.

Note:

1.

Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante din cauza exportului de bunuri (inclusiv de instalații) nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor bunuri și pot fi demontate sau folosite în alte scopuri.

NB:

Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului sunt considerate element principal, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care ar putea face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al bunurilor furnizate.

2.

În anumite cazuri, substanțele chimice sunt prezentate după denumire și numărul CAS. Lista se aplică substanțelor chimice cu aceeași formulă structurală (inclusiv hidraților), indiferent de denumire sau de numărul CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanțe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare, deoarece unele forme ale substanțelor chimice cuprinse în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile conținând substanțe chimice cuprinse în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

Codul NC

Descriere

 

1.

Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Cătușe și lanțuri multiple

1.

Cătușele sunt instrumente de imobilizare compuse din două manșete sau verigi prevăzute cu un mecanism de blocare, legate printr-un lanț sau o bară.

2.

Acest punct nu se aplică instrumentelor de imobilizare a picioarelor și lanțurilor multiple interzise la punctul 2.3 din anexa II.

3.

Acest punct nu se aplică «cătușelor obișnuite». «Cătușele obișnuite» sunt cătușele care îndeplinesc toate condițiile următoare:

dimensiunea lor totală, inclusiv lanțul, măsurată de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe până la marginea exterioară a celeilalte, este cuprinsă între 150 și 280 mm în poziția «închis»;

circumferința interioară a fiecărei cătușe este de maximum 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare;

circumferința interioară a fiecărei cătușe este de minimum 200 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la prima treaptă care declanșează mecanismul de blocare; și

nu au fost modificate pentru a provoca durere fizică sau suferințe.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, având o circumferință interioară de peste 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare

Notă:

Acest punct include instrumentele de imobilizare a gâtului și alte cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Măști antiscuipat: măști, inclusiv măști din plasă, conținând o botniță care acoperă gura pentru a împiedica scuipatul

Notă:

Acest punct include măștile antiscuipat care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.

 

2.

Arme și dispozitive concepute pentru combaterea dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anume:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Arme portabile cu descărcare electrică ce pot viza un singur individ de fiecare dată când este administrat un șoc electric, inclusiv, dar fără însă a se limita la: bastoane cu electroșocuri, scuturi cu electroșocuri, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți

1.

Acest punct nu se aplică centurilor electrice și altor dispozitive care intră în domeniul de aplicare al punctului 2.1 din anexa II.

2.

Acest punct nu se aplică dispozitivelor cu energie electrostatică individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Seturi care conțin toate componentele esențiale pentru asamblarea armelor portabile cu descărcare electrică menționate la punctul 2.1

Notă:

Următoarele bunuri sunt considerate a fi componente esențiale:

unitatea producătoare de șoc electric;

întrerupătorul, acționat prin telecomandă sau nu; și

electrozii sau, după caz, firele prin intermediul cărora urmează să fie administrat șocul electric.

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Arme cu descărcare electrică, fixe sau montabile, care acoperă o zonă vastă și care pot viza mai multe persoane în vederea administrării de electroșocuri

 

3.

Arme și dispozitive de difuzare a unor substanțe chimice cu proprietăți incapacitante sau iritante, utilizate în vederea combaterii dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anumite substanțe aferente, și anume:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Arme și echipamente portabile care fie administrează o doză dintr-o substanță chimică incapacitantă sau iritantă care vizează o persoană, fie difuzează o doză dintr-o astfel de substanță care afectează o zonă restrânsă, de exemplu sub formă de ceață fină sau nor, atunci când substanța chimică respectivă este administrată sau difuzată

1.

Acest punct nu se aplică echipamentelor menționate la punctul ML7 litera (e) din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (1).

2.

Acest punct nu se aplică echipamentelor portabile individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală, chiar dacă conțin un agent chimic.

3.

În plus față de substanțele chimice relevante, cum ar fi agenții pentru combaterea dezordinilor publice sau PAVA, bunurile menționate la punctele 3.3 și 3.4 sunt considerate a fi substanțe chimice iritante sau incapacitante.

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillylamidă de acid pelargonic (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Oleorășină de Capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Amestecuri care conțin cel puțin 0,3 % din greutate PAVA sau OC și un solvent (de exemplu, etanol, 1-propanol sau hexan), care ar putea fi administrate ca agenți chimici iritanți sau incapacitanți, în special sub formă de aerosoli și sub formă lichidă, sau ar putea fi utilizate la fabricarea de agenți chimici iritanți sau incapacitanți

1.

Acest punct nu se aplică sosurilor și preparatelor pentru sosuri, supelor sau preparatelor pentru supe, condimentelor și produselor de asezonare amestecate, cu condiția ca PAVA sau OC să nu fie singura substanță aromatizantă componentă.

2.

Acest punct nu se aplică medicamentelor pentru care s-a acordat o autorizație de comercializare în conformitate cu legislația Uniunii (2).

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Echipamente fixe pentru difuzarea de substanțe chimice iritante sau incapacitante, care pot fi atașate de un perete sau de un plafon în interiorul unei clădiri, conțin un rezervor cu substanțe chimice iritante sau incapacitante și sunt activate prin utilizarea unui sistem de comandă de la distanță

Notă:

În plus față de substanțele chimice relevante, cum ar fi agenții pentru combaterea dezordinilor publice sau PAVA, bunurile menționate la punctele 3.3 și 3.4 sunt considerate a fi substanțe chimice iritante sau incapacitante.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Echipamente fixe sau montabile pentru difuzarea de substanțe chimice incapacitante sau iritante care acoperă o suprafață vastă și nu sunt concepute pentru a fi atașate de un perete sau de un plafon în interiorul unei clădiri

1.

Acest articol nu se aplică echipamentelor menționate la punctul ML7 litera (e) din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

2.

Acest punct se aplică, de asemenea, tunurilor cu apă.

3.

În plus față de substanțele chimice relevante, cum ar fi agenții pentru combaterea dezordinilor publice sau PAVA, bunurile menționate la punctele 3.3 și 3.4 sunt considerate a fi substanțe chimice iritante sau incapacitante.

 

4.

Produse care ar putea fi utilizate pentru execuția ființelor umane prin injecție letală, și anume:

ex 2933 53 90

[(a)-(f)]

ex 2933 59 95

[(g) și (h)]

4.1.

Anestezice barbiturice cu acțiune scurtă și medie, inclusiv, dar fără a se limita la:

(a)

amobarbital (CAS RN 57-43-2)

(b)

amobarbital sodic (CAS RN 64-43-7)

(c)

pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

(d)

pentobarbital sodic (CAS 57-33-0)

(e)

secobarbital (CAS RN 76-73-3)

(f)

secobarbital sodic (CAS RN 309-43-3)

(g)

tiopental (CAS RN 76-75-5)

(h)

tiopental sodic (CAS RN 71-73-8), cunoscut, de asemenea, sub denumirea de tiopentonă de sodiu (thiopentone sodium)

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 97

Notă:

Acest punct se aplică și produselor care conțin unul dintre anestezicele incluse în grupul anestezicelor barbiturice cu acțiune scurtă sau medie.

 

5.

Componente concepute pentru bunurile ce vizează execuția ființelor umane, și anume:

ex 8208 90 00

5.1.

Lame de ghilotină”


(1)  Ultima versiune a fost adoptată de Consiliu la 11 martie 2013 (JO C 90, 27.3.2013, p. 1).

(2)  A se vedea, în special, Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1) și Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).


17.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 776/2014 AL COMISIEI

din 16 iulie 2014

de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2014/2015

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 139 alineatul (2) și articolul 144 primul paragraf litera (g),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 139 alineatul (1) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, zahărul sau izoglucoza produse în surplus față de cota menționată la articolul 136 din respectivul regulament pot fi exportate numai în limita cantitativă care urmează să fie fixată de Comisie.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei (2) stabilește norme de punere în aplicare detaliate pentru exporturile peste cotă, în special în ceea ce privește eliberarea licențelor de export. Totuși, limita cantitativă ar trebui fixată pentru fiecare an de comercializare, ținând seama de eventualele posibilități de pe piețele de export.

(3)

Exporturile din Uniune reprezintă o parte importantă din activitatea economică a anumitor producători de zahăr și izoglucoză din Uniune, care și-au creat piețe tradiționale în afara Uniunii. Exporturile de zahăr și izoglucoză spre acele piețe ar putea fi viabile din punct de vedere economic și fără acordarea de restituiri la export. În acest scop, este necesară fixarea unei limite cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă, astfel încât producătorii din UE în cauză să poată continua să își aprovizioneze piețele tradiționale.

(4)

Pentru anul de comercializare 2014/2015, se estimează că fixarea inițială a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă la 650 000 de tone echivalent zahăr alb, respectiv la 70 000 de tone de substanță uscată pentru izoglucoza peste cotă ar corespunde cererii de pe piață.

(5)

Exporturile de zahăr din Uniune către anumite destinații apropiate și către țările terțe care aplică produselor din Uniune un tratament preferențial la import se află, în prezent, într-o poziție concurențială deosebit de favorabilă. Având în vedere inexistența unor instrumente adecvate de sprijin reciproc în lupta împotriva neregulilor, este necesar să se excludă anumite destinații apropiate din rândul destinațiilor eligibile, pentru a reduce la minimum riscul de fraudă și pentru a preveni orice abuz legat de reimportarea sau reintroducerea în Uniune a zahărului peste cotă.

(6)

Având în vedere riscurile mai scăzute estimate pentru eventualele fraude referitoare la izoglucoză, dată fiind natura produsului, nu este necesară restricționarea destinațiilor eligibile pentru exportul de izoglucoză peste cotă.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fixarea limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă

(1)   Pentru anul de comercializare 2014/2015, limita cantitativă menționată la articolul 139 alineatul (1) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este de 650 000 de tone pentru exporturile fără restituire de zahăr alb peste cotă încadrat la codul NC 1701 99.

(2)   Exporturile efectuate în limita cantitativă fixată la alineatul (1) sunt autorizate pentru toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Albania, Andorra, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Sfântul Scaun (Statul Cetății Vaticanului), Kosovo (3), Liechtenstein, Muntenegru, San Marino și Serbia;

(b)

teritorii ale statelor membre care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Heligoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d'Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru, dar care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii: Gibraltar.

Articolul 2

Fixarea limitei cantitative pentru exporturile de izoglucoză peste cotă

(1)   Pentru anul de comercializare 2014/2015, limita cantitativă menționată la articolul 139 alineatul (1) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este de 70 000 de tone de substanță uscată pentru exporturile fără restituire de izoglucoză peste cotă încadrată la codurile NC 1702 40 10, 1702 60 10 și 1702 90 30.

(2)   Exporturile produselor menționate la alineatul (1) sunt autorizate numai în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2014.

Expiră la 30 septembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (JO L 178, 1.7.2006, p. 24).

(3)  Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.


17.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 777/2014 AL COMISIEI

din 16 iulie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

69,6

TR

67,1

ZZ

68,4

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

76,0

ZZ

59,4

0709 93 10

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

119,4

BO

89,3

CL

123,3

EG

75,0

TR

155,1

UY

124,0

ZA

100,9

ZZ

112,4

0808 10 80

AR

213,3

BR

115,4

CL

115,0

NZ

131,0

US

143,9

ZA

142,3

ZZ

143,5

0808 30 90

AR

163,1

CL

132,2

NZ

191,9

ZA

92,2

ZZ

144,9

0809 10 00

BA

82,8

TR

226,4

XS

87,6

ZZ

132,3

0809 29 00

TR

340,2

ZZ

340,2

0809 30

MK

70,6

TR

148,2

XS

50,2

ZZ

89,7

0809 40 05

BA

71,9

ZZ

71,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


17.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 778/2014 AL COMISIEI

din 16 iulie 2014

privind eliberarea licențelor de import de usturoi în subperioada 1 septembrie 2014-30 noiembrie 2014

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei (3) prevede deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și instituie un sistem de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și alte produse agricole importate din țări terțe.

(2)

Cantitățile pentru care importatorii tradiționali și noii importatori au depus cereri de licență „A” în primele șapte zile ale lunii iulie 2014, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 341/2007, depășesc cantitățile disponibile pentru produsele provenind din China.

(3)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, este necesar să se stabilească în ce măsură se pot accepta cererile de licență „A” transmise Comisiei până la data de 14 a lunii iulie 2014 cel târziu în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 341/2007.

(4)

Pentru a se asigura managementul eficace al procedurii de eliberare a licențelor de import, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licență de import „A” depuse în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 341/2007 în primele șapte zile ale lunii iulie 2014 și transmise Comisiei cel târziu până la data de 14 a lunii iulie 2014 se acceptă în conformitate cu procentele din cantitățile solicitate indicate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și anumite alte produse agricole importate din țări terțe (JO L 90, 30.3.2007, p. 12).


ANEXĂ

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire

Argentina

 

 

Importatori tradiționali

09.4104

X

Noi importatori

09.4099

X

China

 

 

Importatori tradiționali

09.4105

54,563852 %

Noi importatori

09.4100

0,424206 %

Alte țări terțe

 

 

Importatori tradiționali

09.4106

Noi importatori

09.4102

„X”

:

Pentru această origine nu există contingent pentru subperioada în cauză.

„—”

:

Nicio cerere de licență nu a fost trimisă Comisiei.


DECIZII

17.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/17


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 16 iulie 2014

de aprobare a alternatorului eficient DENSO ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/341/UE a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/465/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 12 alineatul (4),

întrucât:

(1)

La 31 octombrie 2013, furnizorul DENSO Corporation („solicitantul”) a depus o cerere pentru aprobarea alternatorului eficient DENSO ca tehnologie inovatoare. S-a evaluat dacă cererea este completă, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei (2). Comisia a constatat că anumite informații relevante lipseau din cererea inițială și i-a cerut solicitantului să o completeze. Solicitantul a furnizat informații la 30 ianuarie 2014. Cererea a fost considerată completă, iar perioada de care dispune Comisia pentru a evalua cererea a început în ziua următoare datei primirii oficiale a cererii, adică la 31 ianuarie 2014.

(2)

Cererea a fost evaluată în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 și cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 („Orientările tehnice”) (3).

(3)

Cererea se referă la alternatorul eficient DENSO, pentru clasele de ieșire de 150A, 180A și 210A. Alternatorul are o eficiență de cel puțin 77 %, potrivit determinării efectuate în conformitate cu abordarea VDA descrisă la punctul 5.1.2 din anexa I la Orientările tehnice. În această abordare se facetrimitere la metodologia de testare menționată în standardul internațional ISO 8854:2012 (4). Alternatorul solicitantului are o eficiență sporită față de alternatorul de referință prin reducerea următoarelor trei pierderi: pierderi de rectificare prin optimizarea rectificării grație utilizării unui „modul MOSFET”, și anume prin folosirea unui tranzistor cu efect de câmp metaloxid-semiconductor; pierderile în fier din stator prin utilizarea unui miez laminat subțire din oțel magnetic, precum și pierderile în cupru din stator prin utilizarea unui segment conductor care are un factor de spațiu mai mare și o extremitate a bobinei mai scurtă. Prin urmare, această tehnologie se deosebește de alternatorul Valeo Efficient Generation aprobat ca ecoinovație prin Decizia de punere în aplicare 2013/341/UE a Comisiei (5).

(4)

Comisia constată că informațiile furnizate în cerere demonstrează că au fost îndeplinite condițiile și criteriile menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și la articolele 2 și 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011.

(5)

Solicitantul a demonstrat că alternatorul de înaltă eficiență de tipul celui descris în cerere nu este utilizat în mai mult de 3 % din autoturismele noi înmatriculate în anul de referință 2009.

(6)

Pentru determinarea economiilor de CO2 pe care le va face posibilă această tehnologie inovatoare atunci când va fi montată pe un vehicul, este necesară stabilirea vehiculului de referință cu care ar trebui comparată eficiența vehiculului echipat cu tehnologia inovatoare, în conformitate cu articolele 5 și 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011. Potrivit Comisiei, este oportun să se considere că un alternator cu o eficiență de 67 % este o tehnologie de referință adecvată în cazul în care tehnologia inovatoare ar fi montată pe un nou tip de vehicul. Dacă alternatorul eficient DENSO ar fi montat pe un tip de vehicul existent, tehnologia de referință ar trebui să fie cea mai recentă versiune a unui alternator de acel tip care este introdusă pe piață.

(7)

Solicitantul a furnizat o metodologie pentru testarea reducerilor emisiilor de CO2 care include formule consecvente cu formulele descrise în Orientările tehnice pentru abordarea simplificată cu privire la alternatorii eficienți. Comisia consideră că metodologia de testare va duce la rezultate verificabile, repetabile și comparabile și că aceasta poate demonstra, în mod realist și pe baza unor date statistice fiabile, beneficiile tehnologiei inovatoare în materie de reducere a emisiilor de CO2, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011.

(8)

Comisia constată că solicitantul a utilizat în metodologia sa o formulă pentru calcularea abaterii standard a valorii eficienței alternatorului care mărește precizia rezultatului în comparație cu formula 1 din metodologia menționată în anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/341/UE. Metodologia de testare a solicitantului și formulele de calcul al reducerilor emisiilor de CO2 sunt, în toate celelalte privințe, identice cu metodologia prevăzută în decizia de punere în aplicare. În consecință, Comisia consideră că metodologia prevăzută în Decizia de punere în aplicare 2013/341/UE ar trebui să fie folosită pentru determinarea reducerii emisiilor de CO2 realizate datorită utilizării alternatorului eficient DENSO. Cu toate acestea, având în vedere creșterea preciziei datorată calculului abaterii standard propus de Denso, este oportun să se ajusteze formula 1 stabilită în anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/341/UE. Ajustarea nu ar trebui să afecteze nicio reducere a emisiilor de CO2 certificată utilizând metodologia prevăzută în Decizia de punere în aplicare 2013/341/UE înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii de punere în aplicare.

(9)

În acest context, Comisia consideră că solicitantul a demonstrat în mod satisfăcător faptul că reducerea emisiilor obținută grație tehnologiei inovatoare este de cel puțin 1 g CO2/km.

(10)

Comisia remarcă faptul că economiile realizate cu ajutorul tehnologiei inovatoare pot fi parțial demonstrate prin ciclul de încercare standard și că economiile totale finale care urmează a fi certificate ar trebui, prin urmare, să fie determinate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011.

(11)

Comisia constată că raportul de verificare a fost elaborat de Agenția de Certificare a Vehiculelor (ACV), un organism independent și certificat, și că raportul confirmă constatările prezentate în cerere.

(12)

În acest context, Comisia constată că nu ar trebui ridicate obiecții în ceea ce privește aprobarea tehnologiei inovatoare în cauză.

(13)

În scopul stabilirii codului general al ecoinovației care trebuie utilizat în documentația relevantă aferentă omologării de tip în conformitate cu anexele I, VIII și IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), ar trebui să fie precizat codul individual care urmează a fi utilizat pentru tehnologia inovatoare aprobată prin prezenta decizie de punere în aplicare.

(14)

Orice producător care dorește să beneficieze de o reducere a emisiilor sale specifice medii de CO2 pentru a-și îndeplini obiectivul specific în materie de emisii grație reducerilor de emisii de CO2 obținute prin utilizarea tehnologiei inovatoare aprobate prin prezenta decizie de punere în aplicare ar trebui, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011, să menționeze prezenta decizie de punere în aplicare în cererea sa pentru un certificat de omologare CE de tip pentru vehiculele respective,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Alternatorul eficient DENSO care are o eficiență de cel puțin 77 % prin reducerea a trei pierderi diferite și care este destinat utilizării în vehicule M1 este aprobat ca tehnologie inovatoare în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(2)   Reducerea emisiilor de CO2 obținută prin utilizarea alternatorului menționat la alineatul (1) se determină în conformitate cu metodologia stabilită în anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/341/UE.

(3)   În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011, reducerea emisiilor de CO2 determinată în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol poate fi certificată și înscrisă în certificatul de conformitate și în documentația relevantă aferentă omologării de tip specificată în anexele I, VIII și IX la Directiva 2007/46/CE numai dacă reducerile coincid cu pragul specificat la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 sau depășesc acest prag.

(4)   Codul individual al ecoinovației care trebuie precizat în documentația privind omologarea de tip ce urmează a fi utilizat pentru tehnologia inovatoare aprobată prin prezenta decizie de punere în aplicare este „6”.

Articolul 2

Modificare la Decizia de punere în aplicare 2013/341/UE

(1)   În secțiunea 2 din anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/341/UE, formula 1 se înlocuiește cu următoarea formulă:

Formula

(2)   Modificarea nu afectează certificările efectuate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii de punere în aplicare.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei din 25 iulie 2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 194, 26.7.2011, p. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  ISO 8854. Vehicule rutiere — Alternatoare cu regulatoare — Metode de încercare și cerințe generale. Număr de referință ISO 8854:2012(E).

(5)  Decizia de punere în aplicare 2013/341/UE a Comisiei din 27 iunie 2013 de aprobare a alternatorului Valeo Efficient Generation Alternator ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 179, 29.6.2013, p. 98).

(6)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui plan cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).


Rectificări

17.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/20


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 774/2014 al Comisiei din 15 iulie 2014 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iulie 2014

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 209 din 16 iulie 2014 )

La pagina 53, punctul 1 se citește după cum urmează:

„1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/tonă)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

189,58

116,10

Primă pentru Golf

23,74

Primă pentru Marile Lacuri

66,61


(1)  Primă pozitivă de 14 EUR/t încorporată [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].”