ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 120

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
23 aprilie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

 

2014/209/UE

 

*

Decizia Comisiei din 20 martie 2014 privind echivalențele între categoriile de permise de conducere [notificată cu numărul C(2014) 1625] ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

23.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 120/1


DECIZIA COMISIEI

din 20 martie 2014

privind echivalențele între categoriile de permise de conducere

[notificată cu numărul C(2014) 1625]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/209/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 13 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2006/126/CE prevede că toate permisele de conducere eliberate de statele membre, inclusiv cele care au fost eliberate înainte de data punerii în aplicare a principiului recunoașterii reciproce, ar trebui să fie recunoscute reciproc.

(2)

Principiul recunoașterii reciproce a permiselor de conducere implică recunoașterea tuturor drepturilor conferite unui titular de permis în conformitate cu dispozițiile de drept intern în vigoare la acel moment.

(3)

Directiva 2006/126/CE prevede că statele membre ar trebui să stabilească echivalențele între categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a respectivei directive și cele definite la articolul 4 din directivă. Comisia ar trebui să-și dea acordul cu privire la aceste echivalențe, într-o formă juridică având caracter obligatoriu.

(4)

Ca urmare a aderării Croației la Uniune, este necesar să se includă permisele de conducere emise de această țară în tabelele de echivalențe instituite prin Decizia 2013/21/UE a Comisiei (2).

(5)

De la momentul adoptării Deciziei 2013/21/UE, Republica Cehă, Germania, Grecia, Italia, Slovenia și Suedia au comunicat corecții ale echivalențelor care au fost autorizate prin decizia menționată.

(6)

Prin urmare, Decizia 2013/21/UE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică tuturor permiselor de conducere valabile eliberate în statele membre și aflate în circulație.

Articolul 2

Tabelele de echivalențe între categoriile de permise de conducere care au fost eliberate de statele membre înainte de punerea în aplicare a Directivei 2006/126/CE și categoriile armonizate de permise de conducere definite la articolul 4 din Directiva 2006/126/CE sunt prezentate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

(1)   Categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a Directivei 2006/126/CE dau dreptul titularului de a conduce vehicule din categoriile corespunzătoare descrise în anexă, fără preschimbarea permisului de conducere. Pot fi aplicate unele restricții, care sunt indicate, pentru dreptul în cauză, în anexa la prezenta decizie.

(2)   La preschimbarea unui permis de conducere cu un permis de conducere de model UE, astfel cum este descris în anexa I la Directiva 2006/126/CE, dreptul de echivalare este acordat astfel cum este descris în anexa la prezenta decizie.

(3)   Codurile care indică restricția drepturilor corespunzătoare sunt codurile UE armonizate, astfel cum se specifică în anexa I la Directiva 2006/126/CE.

(4)   Principiul de recunoaștere reciprocă menționat la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/126/CE nu se aplică în cazul categoriilor naționale de permise de conducere.

Articolul 4

Decizia 2013/21/UE se abrogă începând de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 martie 2014.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

(2)  Decizia 2013/21/UE a Comisiei din 18 decembrie 2012 privind echivalențele între categoriile de permise de conducere (JO L 19, 22.1.2013, p. 1).


ANEXĂ

MODELE ELIBERATE ÎN BELGIA

Model Belgia 1 (B1)

Eliberat în Belgia de la 1.1.1967 până la 31.12.1988

Descriere: acest model este eliberat în una dintre limbile următoare: neerlandeză, franceză și germană. Există diferențe în ceea ce privește culoarea și modul de imprimare. Model de șase pagini, din hârtie de culoare roz (105/222 mm).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul B1

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A cu coduri UE pentru vehicule adaptate

2

BF

B cu coduri UE pentru vehicule adaptate

2

Informații suplimentare:

1.

B* pentru vehicule din categoria B folosite ca taxi, pentru închiriat, pentru transport de pasageri etc.

2.

Pentru a avea dreptul de a conduce vehicule din categoria AF și/sau BF, era necesară validarea categoriei A și/sau B, precum și a categoriei F, împreună cu indicarea pe permis a numărului plăcii de înmatriculare.

Model Belgia 2 (B2)

Eliberat în Belgia de la 1.1.1989 până la 30.9.1998

Descriere: acest model este eliberat în una dintre limbile următoare: neerlandeză, franceză și germană. Există diferențe în ceea ce privește culoarea și modul de imprimare a modelului respectiv. Model de șase pagini, din hârtie de culoare roz (106/222 mm).

Tabel de echivalențe

Categorii de model B2

Categorii corespunzătoare

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Model Belgia 3 (B3)

Eliberat în Belgia de la 1.1.1998

Descriere: acest model este eliberat în una dintre limbile următoare: neerlandeză, franceză și germană. Model de șase pagini, din hârtie de culoare roz (106/222 mm).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul B3

Categorii corespunzătoare

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Model Belgia 4 (B4)

Eliberat în Belgia de la 1.7.2010

Descriere: acest model este eliberat în una dintre limbile următoare: neerlandeză, franceză și germană. Model tip card, de culoare roz, din policarbonat, fabricat în conformitate cu dispozițiile din anexa I la Directiva 2006/126/CE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul B4

Categorii corespunzătoare

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

MODELE ELIBERATE ÎN BULGARIA

Model Bulgaria 1 (BG1)

Eliberat în Bulgaria de la 1.1.2010 până la 19.1.2013

Descriere: în conformitate cu Directiva 2006/126/CE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul BG1

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

MODELE ELIBERATE ÎN REPUBLICA CEHĂ

Model Republica Cehă 1 (CZ1)

Eliberat în Republica Cehă de la 1.1.2001 până la 30.4.2004

Descriere: material: hârtie multicoloră de tip bancnotă, în folie de plastic. Holograma circulară (cu „CZ” în centru) laminată se suprapune peste fotografie în partea stângă inferioară. Fotografie: 35 mm × 45 mm fixată în spațiul cadrului de pe fața documentului, cu o ștampilă oficială care cuprinde numele autorității emitente și stema țării.

Valabilitatea permisului de conducere: până la sfârșitul vieții. Acest model trebuie preschimbat la 31 decembrie 2013.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul CZ1

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 ani și peste)

AM, A1, A2

A (21 de ani și peste)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (categoria națională tractoare agricole)

Model Republica Cehă 2 (CZ2)

Eliberat în Republica Cehă de la 1.5.2004

Descriere: material: card de plastic din policarbonat, cu dimensiunile ID1 — 54 × 86 mm (dimensiunile unui card de credit), cu cuvintele „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ” și numele țării „ČESKÁ REPUBLIKA” în partea superioară. Cuvintele „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ” și „PERMIS DE CONDUCERE” în limbile UE apar în partea dreaptă a cardului. Semnul distinctiv al statului membru care emite permisul („CZ”), tipărit în negativ într-un dreptunghi albastru și înconjurat de un cerc format din douăsprezece stele galbene figurează în colțul superior din stânga al cardului. Datele personale sunt gravate cu laser, inclusiv fotografia și semnătura titularului. Hârtie gofrată tipărită în pozitiv în relief mare cu ghiloșuri și literele „CZ” pe ambele fețe ale cardului. Logo cu literele „CZ” în colțul superior din dreapta al feței permisului, în cerneală optic variabilă care trece de la auriu la verde. O imagine modificabilă, situată în colțul inferior din dreapta al feței permisului, cuprinde fotografia titularului și numărul permisului de conducere (același număr ca cel din câmpul 5).

Valabilitatea permisului de conducere: 10 ani

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul CZ2

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 ani și peste)

AM, A1, A2

A (21 de ani și peste)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (categoria națională tractoare agricole)

MODELE ELIBERATE ÎN DANEMARCA

Model Danemarca 1 (DK1)

Eliberat în Danemarca până la 30.4.1986

Descriere: model de patru pagini, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul DK1

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Categoria daneză A1 se referă la motociclete fără ataș, iar categoria A2 la motociclete cu ataș. Prin urmare, aceste categorii nu corespund subcategoriilor A1 și A2, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/126/CE. Dreptul de a conduce un vehicul din categoria A1 daneză este limitat la motociclete fără ataș, iar categoria A2 este limitată la motociclete cu ataș. Titularii permiselor pentru categoriile daneze A1 și/sau A2 au dreptul de a obține permise integrale pentru categoriile AM, A1, A2 și A în alte state membre.

2.

Titularii permiselor pentru categoria daneză B sunt, de asemenea, autorizați să conducă tricicluri cu motor.

Acest model nu mai este valabil pentru conducerea autovehiculului în Danemarca, deoarece în perioada 1991-1993 s-a instituit preschimbarea obligatorie a tuturor permiselor. Cu toate acesta, permisul poate fi schimbat cu un nou permis de conducere eliberat în Danemarca, recunoscut de celelalte state membre până la 19.1.2033.

Model Danemarca 2 (DK2)

Eliberat în Danemarca de la 1.5.1986 până la 30.6.1996

Descriere: model de patru pagini, cu linii roz și bej.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul DK2

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Categoria daneză A1 se referă la motociclete fără ataș, iar A2 la motociclete cu ataș. Prin urmare, aceste categorii nu corespund subcategoriilor A1 și A2, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/126/CE. Dreptul de a conduce un vehicul din categoria A1 daneză este limitat la motociclete fără ataș, iar categoria A2 este limitată la motociclete cu ataș. Titularii permiselor pentru categoriile daneze A1 și/sau A2 au dreptul de a obține permise integrale pentru categoriile AM, A1, A2 și A în alte state membre.

2.

Titularii permiselor pentru categoria daneză B sunt, de asemenea, autorizați să conducă tricicluri cu motor.

Model Danemarca 3 (DK3)

Eliberat în Danemarca de la 1.7.1996 până la 13.4.1997

Descriere: model de patru pagini, cu linii roz și bej.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul DK3

Categorii corespunzătoare

Note

A (motocicletă mică)

AM, A1,

1

A (motocicletă mare)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii permiselor pentru categoria daneză A (motocicletă mică) sunt autorizați să conducă:

(a)

motociclete cu două roți fără ataș, cu un raport putere/masă (plus apă, ulei și combustibil) care nu depășește 0,16 kW/kg și cu o putere care nu depășește 25 kW;

(b)

motociclete cu două roți cu ataș, cu un raport putere/masă (plus apă, ulei și combustibil) care nu depășește 0,16 kW/kg;

(c)

tricicluri cu motor;

(d)

vehiculele menționate la literele (a), (b) și (c), cu remorcă;

(e)

motorete mari.

2.

Titularii permiselor pentru categoria daneză A (motocicletă mare) sunt autorizați să conducă:

(a)

vehiculele menționate la punctul (1);

(b)

motociclete cu două roți fără ataș, cu un raport putere/masă (plus apă, ulei și combustibil) care depășește 0,16 kW/kg sau cu o putere care depășește 25 kW;

(c)

motociclete cu două roți cu ataș, cu un raport putere/masă (plus apă, ulei și combustibil) care depășește 0,16 kW/kg;

(d)

vehiculele menționate la literele (b) și (c), cu remorcă.

3.

Titularii permiselor pentru categoria daneză B sunt, de asemenea, autorizați să conducă tricicluri cu motor.

Model Danemarca 4 (DK4)

Eliberat în Danemarca de la 14.4.1997

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia Directiva 91/439/CEE a Consiliului (1).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul DK4

Categorii corespunzătoare

Note

A (motocicletă mică)

AM, A1

1

A (motocicletă mare)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informații suplimentare

1.

Titularii permiselor pentru categoria daneză A (motocicletă mică) sunt autorizați să conducă:

(a)

motociclete cu două roți fără ataș, cu un raport putere/masă (plus apă, ulei și combustibil) care nu depășește 0,16 kW/kg și cu o putere care nu depășește 25 kW;

(b)

motociclete cu două roți cu ataș, cu un raport putere/masă (plus apă, ulei și combustibil) care nu depășește 0,16 kW/kg;

(c)

tricicluri cu motor;

(d)

vehiculele menționate la literele (a), (b) și (c), cu remorcă;

(e)

motorete mari.

2.

Titularii permiselor pentru categoria daneză A (motocicletă mare) sunt autorizați să conducă:

(a)

vehiculele menționate la punctul (1);

(b)

motociclete cu două roți fără ataș, cu un raport putere/masă (plus apă, ulei și combustibil) care depășește 0,16 kW/kg sau cu o putere care depășește 25 kW;

(c)

motociclete cu două roți cu ataș cu un raport putere/masă (plus apă, ulei și combustibil) care depășește 0,16 kW/kg;

(d)

vehiculele menționate la literele (b) și (c), cu remorcă.

3.

Titularii permiselor pentru categoria daneză B sunt, de asemenea, autorizați să conducă tricicluri cu motor.

Nu se poate determina data primei eliberări a categoriilor de permise de conducere emise înainte de 1.5.1986. În acest caz, poate fi înscris simbolul „<” sau „≤” în coloana 10 a permisului, alături de mențiunea anului, care arată că permisul de conducere a fost eliberat înainte de anul respectiv sau în cursul acestuia.

Până la 19 ianuarie 2013, normele daneze privind dreptul de a conduce motorete mici sunt după cum urmează:

Fiecare dintre următoarele permite unei persoane să conducă o motoretă mică în Danemarca:

(a)

un permis de motoretă;

(b)

un permis de conducere pentru conducerea unui tractor; sau

(c)

vârsta de 18 ani sau mai mult.

MODELE ELIBERATE ÎN GERMANIA

Model Germania 1 (D1)

Eliberat în Germania până la 1.4.1986 (în cazuri speciale, data eliberării poate fi ulterioară datei de 1.4.1986)

Descriere: patru pagini, de culoare gri. Există numeroase diferențe de culoare și formă, întrucât modelele au fost eliberate în decurs de peste 40 de ani. Modelele eliberate în Landul Saar pot avea mărimi diferite și sunt bilingve (germană și franceză).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D1

Categorii corespunzătoare

Note

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980 — 31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă un permis „Klasse 1” a fost obținut înainte de 1.4.1954 (înainte de 1.10.1960 în Landul Saar), titularul acestuia are dreptul de a conduce, de asemenea, vehicule din categoria B 79 (≤ 700 cm3), fără a fi necesară preschimbarea permisului. În cazul preschimbării acestuia, titularului i se eliberează un permis integral pentru categoria B.

2.

Dacă titularul unui drept pentru „Klasse 2” a împlinit vârsta de 50 de ani înainte de 31.12.1999, valabilitatea dreptului său a încetat la 31.12.2000. În cazul în care titularul și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 31.12.2000 inclusiv, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale aplicabile pentru noul tip de permis. Dacă titularul a împlinit vârsta de 50 de ani după 31.12.1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de 5 ani.

În cazul în care titularul permisului de conducere își stabilește domiciliul într-un alt stat membru, fără a fi în conformitate cu reglementările menționate, dreptul său pentru „Klasse 2” nu este recunoscut (în afara cazului în care își schimbă domiciliul înainte ca regulile menționate anterior să-i fie aplicabile).

3.

Dacă un permis „Klasse 2” sau „Klasse 3” a fost obținut înainte de 1.12.1954 (înainte de 1.10.1960 în Landul Saar), titularul are dreptul de a conduce și vehicule din categoria A1 și A 79 (≤ 250 cm3). În ambele cazuri, dacă își preschimbă permisul, titularului i se eliberează un drept nerestricționat pentru categoria A.

Dacă un permis „Klasse 2” sau „Klasse 3” a fost obținut ulterior datelor menționate, dar înainte de 1.4.1980, titularul are dreptul de a conduce și vehicule din categoria A1.

4.

Titularul permisului „Klasse 3” are și dreptul de a conduce un vehicul din categoria CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii, în total).

Acest drept trebuie să fie menționat pe noul permis eliberat, numai la cererea explicită a titularului.

5.

Titularul unui permis „Klasse 3” are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri, cu o masă maximă mai mică de 7,5 tone, inclusiv în traficul internațional. Titularul unui permis „Klasse 2” are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri în traficul internațional. După schimbarea modelelor de permise în Germania, dreptul de a conduce un autobuz fără pasageri este limitat la teritoriul german, în acest caz fiind aplicat codul național.

6.

Dacă un drept pentru „Klasse 4” a fost acordat înainte de 1.12.1954 (înainte de 1.10.1960 în Landul Saar), el nu reprezintă doar o categorie națională, ci acordă titularului și dreptul de a conduce următoarele categorii de vehicule: A1, A 79 (≤ 250 cm3) și B 79 (≤ 700 cm3). În ambele cazuri, la preschimbarea permisului, titularului i se acordă un drept nerestricționat pentru categoriile A și B.

Dacă un permis „Klasse 4” a fost eliberat ulterior termenelor menționate anterior, dar înainte de 1.4.1980, titularul are dreptul de a conduce vehicule din categoria A1.

7.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/masă de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05).

8.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/masă de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05). Categoria A este limitată la tricicluri (codul 79.03) și tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg (codul 79.04). Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE atunci când masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

9.

Categoriile A1 și A sunt limitate la tricicluri (codul 79.03) și la tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg (codul 79.04). Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE atunci când masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

Model Germania 2 (D2)

Eliberat în Republica Democrată Germană până în 1969

Descriere: model de patru pagini, de culoare gri.

Modificarea legislativă care a avut loc la 1.4.1957 a modificat domeniul de aplicare și definiția categoriilor. Din această cauză sunt necesare două tabele de echivalențe pentru acest model.

D2a:   Model eliberat până la 31.3.1957

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D2a

Categorii corespunzătoare

Note

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   Model eliberat de la 1.4.1957 până în 1969

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D2b

Categorii corespunzătoare

Note

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă titularul unui drept pentru „Klasse 2” eliberat înainte de 1.4.1957 sau al unui drept pentru „Klasse 5” eliberat după 31.3.1957 a împlinit vârsta de 50 de ani înainte de 31.12.1999, dreptul său a expirat la 31.12.2000. În cazul în care titularul și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 31.12.2000 inclusiv, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale pentru noul tip de permis. Dacă titularul a împlinit vârsta de 50 de ani după 31.12.1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel mai târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de 5 ani.

În cazul în care titularul permisului de conducere își stabilește domiciliul într-un alt stat membru fără a fi în conformitate cu reglementările menționate, dreptul său pentru „Klasse 2” nu este recunoscut (în afara cazului în care își schimbă domiciliul înainte ca regulile menționate anterior să-i fie aplicabile).

2.

Titularul unui permis „Klasse 3” eliberat înainte de 1.4.1957 și al unui permis „Klasse 4” eliberat după 31.3.1957 are și dreptul de a conduce un vehicul din categoria CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii în total).

Acest drept trebuie să fie menționat pe noul permis eliberat, numai la cererea explicită a titularului.

3.

Titularul unui permis „Klasse 3” eliberat înainte de 1.4.1957 (D2a) sau al unui permis „Klasse 4” eliberat după 31.3.1957 (D2b) are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri cu o masă maximă mai mică de 7,5 tone, inclusiv în traficul internațional.

Titularul unui permis „Klasse 2” eliberat înainte de 1.4.1957 (D2a) sau al unui permis „Klasse 5” eliberat după 31.3.1957 (D2b) are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri, inclusiv în traficul internațional.

După schimbarea modelelor de permise în Germania, dreptul de a conduce un autobuz fără pasageri este limitat la teritoriul german, în acest caz fiind aplicat codul național.

4.

Titularul unui permis „Klasse 2”, „Klasse 3” sau „Klasse 4” de tip D2a sau al unui permis „Klasse 2”, „Klasse 4” sau „Klasse 5” de tip D2b eliberat înainte de 1.12.1954 are dreptul de a conduce, nerestricționat, vehicule din categoria A numai după preschimbarea permisului. Dacă nu se preschimbă permisul, acest model conferă titularului dreptul de a conduce doar un vehicul din categoria A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Dacă nu se preschimbă permisul, se aplică următoarele reguli:

Dacă un permis „Klasse 1” sau „Klasse 4” a fost eliberat înainte de 1.12.1954, titularul său are dreptul de a conduce doar un vehicul din categoria B 79 (≤ 700 cm3). Dacă un permis „Klasse 1” sau „Klasse 4” a fost eliberat după această dată, dar înainte de 1.4.1957, sau dacă un permis „Klasse 2” a fost eliberat după 31.3.1957, titularul său nu are dreptul de a conduce decât un vehicul din categoria B 79 (≤ 250 cm3).

În cazul preschimbării acestui document cu un nou permis, titularului i se eliberează un permis integral pentru categoria B.

6.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE atunci când masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

7.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/masă de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05).

Model Germania 3 (D3)

Eliberat în Republica Democrată Germană din 1969 până la 31.5.1982

Descriere: permis sub forma unui livret de 12 pagini, cu coperte gri.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D3

Categorii corespunzătoare

Note

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă titularul unui drept pentru „Klasse 5” împlinește vârsta de 50 de ani înainte de 31.12.1999, valabilitatea dreptului său încetează la 31.12.2000. În cazul în care titularul și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 31.12.2000 inclusiv, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale aplicabile pentru noul tip de permis. Dacă titularul împlinește vârsta de 50 de ani după 31.12.1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel mai târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de 5 ani. În cazul în care titularul permisului de conducere își stabilește domiciliul într-un alt stat membru fără a fi în conformitate cu reglementările menționate, dreptul său pentru „Klasse 2” nu este recunoscut (în afara cazului în care își schimbă domiciliul înainte ca regulile menționate anterior să-i fie aplicabile).

2.

Titularul permisului „Klasse 4” are și dreptul de a conduce un vehicul CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii în total).

Acest drept trebuie să fie menționat pe noul permis eliberat numai la cererea explicită a titularului.

3.

Titularul unui permis „Klasse 4” are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri, cu o masă maximă mai mică de 7,5 tone, inclusiv în traficul internațional. Titularul unui permis de conducere „Klasse 5” are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri în traficul internațional. După schimbarea modelelor de permise în Germania, dreptul de a conduce un autobuz fără pasageri este limitat la teritoriul german, în acest caz fiind aplicat codul național.

4.

Titularul unui permis „Klasse 2”, „Klasse 4” sau „Klasse 5” eliberat inițial înainte de 1.12.1954 are dreptul de a conduce, nerestricționat, vehicule din categoria A doar după ce și-a preschimbat permisul. Dacă nu se preschimbă permisul, acest model conferă titularului dreptul de a conduce doar un vehicul din categoria A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Dacă nu se preschimbă permisul, se aplică următoarele reguli:

Dacă un permis „Klasse 1” a fost eliberat înainte de 1.12.1954, titularul are dreptul de a conduce un vehicul din categoria B 79 (≤ 700 cm3). Dacă permisul „Klasse 1” a fost eliberat după această dată, dar înainte de 1.4.1957, sau dacă permisul „Klasse 2” a fost eliberat după 1.4.1957, titularul are dreptul de a conduce doar un vehicul din categoria B 79 (≤ 250 cm3).

În cazul preschimbării permisului, titularului i se eliberează un permis din categoria B integral.

6.

Dacă titularul are un permis „Klasse 2”, „Klasse 3”, „Klasse 4” sau „Klasse 5” sau, în temeiul articolelor 6 sau 85 din legea StVZO, a obținut permisul înainte de 1.4.1980, el are, de asemenea, dreptul de a conduce un vehicul din categoria A1. În acest caz, „Klasse 3” nu este numai o categorie națională.

7.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE atunci când masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

8.

Categoriile A1 și A sunt limitate la tricicluri (codul 79.03).

Model Germania 4 (D4)

Eliberat în Republica Democrată Germană de la 1.6.1982 până la 2.10.1990

Descriere: model din hârtie roz deschis, de patru pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D4

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă titularul unui drept pentru „Klasse C”, „CE”, „D” și „DE” a împlinit vârsta de 50 de ani până la 31.12.1999 inclusiv, dreptul său și-a pierdut valabilitatea la 31.12.2000. În cazul în care titularul și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 31.12.2000 inclusiv, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale pentru noul tip de permis. Dacă titularul a împlinit vârsta de 50 de ani după 31.12.1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel mai târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de 5 ani.

În cazul în care titularul permisului de conducere își stabilește domiciliul într-un alt stat membru fără a fi în conformitate cu reglementările menționate, dreptul său pentru „Klasse C” nu este recunoscut (în afara cazului în care își schimbă domiciliul înainte ca regulile menționate anterior să-i fie aplicabile).

2.

Titularul unui permis „Klasse B” și „BE” are, de asemenea, dreptul de a conduce un vehicul din categoria CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii în total).

Acest drept trebuie să fie menționat pe noul permis eliberat numai la cererea explicită a titularului.

3.

Titularul unui permis „Klasse B” are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri, cu o masă maximă de cel mult 7,5 tone, inclusiv în traficul internațional.

Titularul unui permis „Klasse C” are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri în traficul internațional. După preschimbarea modelelor de permise în Germania, dreptul de a conduce un autobuz fără pasageri este limitat la teritoriul german, în acest caz aplicându-se codul național.

4.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/masă de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05).

5.

Categoriile A1 și A sunt limitate la tricicluri (codul 79.03).

6.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE atunci când masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

Model Germania 5 (D5)

Eliberat în Germania între 1.4.1986-31.12.1998

Descriere: model din hârtie roz deschis, de șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D5

Categorii corespunzătoare

Note

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă titularul unui permis „Klasse 2” a împlinit vârsta de 50 de ani înainte de 31.12.1999, valabilitatea dreptului său încetează la 31.12.2000. În cazul în care titularul și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 31.12.2000 inclusiv, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale pentru noul tip de permis. Dacă titularul a împlinit vârsta de 50 de ani după 31.12.1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel mai târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de 5 ani.

În cazul în care titularul permisului de conducere își stabilește domiciliul într-un alt stat membru fără a fi în conformitate cu reglementările menționate, dreptul său pentru „Klasse 2” nu este recunoscut (în afara cazului în care își schimbă domiciliul înainte ca regulile menționate anterior să-i fie aplicabile).

2.

Dacă un permis „Klasse1” model D1 a fost obținut înainte de 1.4.1954 (înainte de 1.10.1960 în Landul Saar), titularul său are dreptul de a conduce și vehicule din categoria B 79 (≤ 700 cm3) fără a avea nevoie să își preschimbe permisul. În cazul preschimbării permisului, titularului i se eliberează un permis integral pentru categoria B.

Regulile enunțate mai sus se aplică modelului D5 numai dacă titularului i s-a eliberat un permis model D1 înainte de datele menționate, ulterior preschimbat cu un permis model D5.

3.

Dacă un permis „Klasse 2” sau „Klasse 3” model D1 a fost obținut înainte de 1.12.1954 (înainte de 1.10.1960 în Landul Saar), titularul său are dreptul de a conduce și vehicule din categoriile A1 și A 79 (≤ 250 cm3). În ambele cazuri, titularului i se acordă un drept pentru categoria A, nerestricționat, la preschimbarea permisului. Dacă un permis „Klasse 2” sau „Klasse 3” a fost obținut ulterior datelor menționate, dar înainte de 1.4.1980, titularul are dreptul de a conduce și vehicule din categoria A1.

Regulile enunțate mai sus se aplică modelului D5 numai dacă titularului i s-a eliberat un permis model D1 înainte de datele menționate, ulterior preschimbat cu un permis model D5.

4.

Titularul permisului „Klasse 3” are și dreptul de a conduce un vehicul din categoria CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii în total). Acest drept trebuie menționat pe noul permis eliberat numai la cererea explicită a titularului.

5.

Titularul unui permis „Klasse3” are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri, cu o masă maximă mai mică de 7,5 tone, inclusiv în traficul internațional. Titularul unui permis de conducere „Klasse 2” are dreptul de a conduce autobuze fără pasageri în traficul internațional. După schimbarea modelelor de permise în Germania, dreptul de a conduce un autobuz fără pasageri este limitat la teritoriul german, în acest caz fiind aplicat codul național.

6.

Dacă un drept pentru „Klasse 4” model D1 a fost acordat înainte de 1.12.1954 (înainte de 1.10.1960 în Landul Saar), acesta nu este doar o categorie națională, ci permite titularului să conducă și vehicule din categoriile A1, A 79 (≤ 250 cm3) și B 79 (≤ 700 cm3). În ambele cazuri, la preschimbarea permisului, titularului i se acordă un drept nerestricționat pentru categoriile A și B. Dacă un permis „Klasse 4” a fost eliberat ulterior termenelor menționate, dar înainte de 1.4.1980, el conferă dreptul de a conduce un vehicul din categoria A1.

Regulile enunțate mai sus se aplică modelului D5 numai dacă titularului i s-a eliberat un permis model D1 înainte de datele menționate, ulterior preschimbat cu un permis model D5.

7.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/masă de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05).

8.

Categoriile A1 și A sunt limitate la tricicluri (cod nou 79.03) și tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg (cod nou 79.04).

9.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE atunci când masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

Model Germania 6 (D6)

Eliberat în Germania între 1.1.1999-18.1.2013

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D6

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Informații suplimentare:

1.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/masă de peste 0,1 kW/kg (cod nou 79.05).

2.

Categoriile A1 și A sunt limitate la tricicluri (cod 79.03) și tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg (cod 79.04).

3.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE atunci când masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

MODELE ELIBERATE ÎN ESTONIA

Model Estonia 1 (EST1)

Eliberat în Estonia de la 1.11.1999 până la 30.9.2004

Descriere: culoarea permisului de conducere este roz, iar acesta este fabricat dintr-o hârtie sintetică specială numită (TESLIN, ISO 9002; 1994) care este acoperită integral cu o folie de securitate. Hârtia are un model de securitate net; folia de plastic are gravate pe verso literele EST în relief cu șase linii ondulate. Datele sunt imprimate, fotografia este scanată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul EST1

Categorii corespunzătoare

Note

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Puterea maximă pentru categoria A nu trebuie să depășească 25 kW sau 0,16 kW/kg.

Informații suplimentare:

Restricție (restricții), sub formă de cod:

1 —

ochelari sau lentile de contact necesare;

2 —

aparat auditiv necesar;

3 —

valabil pentru vehiculele acționate manual;

4 —

puterea maximă pentru categoria A nu trebuie să depășească 25 kW sau 0,16 kW/kg;

5 —

cutie de viteze automată.

Cuvântul „ESMANE” de pe partea centrală inferioară a feței permisului arată că titularul permisului este șofer începător; valabilitatea permiselor de acest tip este de 2 ani.

Model Estonia 2 (EST2)

Eliberat în Estonia de la 1.10.2004 până la 7.9.2008

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Permisul este confecționat din material plastic și are un model de fundal roz unic care este comun numai permiselor de conducere estoniene. S-a utilizat gravarea cu laser pentru personalizarea datelor care sunt transferate pe permisul de conducere (inclusiv fotografia digitală și semnătura titularului).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul EST 2

Categorii corespunzătoare

Note

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Puterea maximă pentru categoria A nu trebuie să depășească 25 kW sau 0,16 kW/kg.

Informații suplimentare:

Restricție (restricții), sub formă de cod:

101 —

permis de conducere provizoriu. Este obligatoriu pentru șoferii începători să afișeze o imagine a unei frunze verzi de arțar pe fereastra automobilului (față și spate) în cazul în care dețin un permis de conducere provizoriu (2 ani). Limita de viteză maximă este de 90 km/h.

102 —

pentru aceste categorii, condusul este autorizat doar pe perioada în care titularul este în armată.

103 —

categoria D — conducătorul auto este autorizat să conducă doar troleibuze.

105 —

motociclete cu o putere care nu depășește 25 kW sau cu o putere efectivă a motorului care nu depășește 0,16 kW/kg.

106 —

categoria D — limitată la rute de 50 km.

Model Estonia 3 (EST3)

Eliberat în Estonia de la 8.9.2008

Descriere: același ca modelul 2 de permis; în plus, cuvintele „Driving Licence” și „Permis de conduire” se adaugă pe prima pagină lângă cuvântul „JUHILUBA”.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul EST 3

Categorii corespunzătoare

Note

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

MODELE ELIBERATE ÎN GRECIA

Model Grecia 1 (GR1a)

Eliberat în Grecia până la 11.1.1987

Descriere: albastru și galben, cu caractere negre.

Acest permis are 12 pagini și vizează categoriile Β, Γ, Δ, Ε.

Model Grecia 1 (GR1b)

Eliberat în Grecia până la 11.1.1987

Descriere: roz și galben, cu caractere negre.

Acest permis are opt pagini și vizează doar categoria A.

Până la 30.1.1985, permisele de conducere din orice categorie (Β, Γ, Δ, Ε) includeau dreptul de a conduce și un vehicul din categoria AM. Din acel moment până la 18.1.2013, categoria AM este acordată numai de secțiile elene de poliție a traficului pe un permis de conducere separat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelele GR1a & GR1b

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Informații suplimentare:

Deși punctul „4b” indică faptul că aceste modele specifice au o anumită perioadă de valabilitate, această perioadă a fost prelungită până la vârsta de 65 de ani, în conformitate cu Decretul prezidențial 255/1984.

1.

Categoria E era o categorie distinctă, dar era considerată valabilă doar în combinație cu altă categorie.

Model Grecia 2 (GR2)

Eliberat în Grecia din 12.1.1987 până în 31.3.1997

Descriere: roz, cu caractere negre. Acest permis are șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul GR2

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Informații suplimentare:

Începând de la 30.1.1985 până la 18.1.2013, categoria AM a fost acordată numai de secțiile elene de poliție a traficului, pe un permis de conducere separat.

1.

Categoria E era o categorie distinctă, dar era considerată valabilă doar în combinație cu altă categorie („B” sau „Γ” sau „Δ”).

Model Grecia 3 (GR3)

Eliberat în Grecia de la 1.4.1997 până la 30.4.2001

Descriere: roz, cu caractere negre.

Acest permis are șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul GR3

Categorii corespunzătoare

Note

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Informații suplimentare:

Începând de la 30.1.1985 până la 18.1.2013, categoria AM a fost acordată numai de secțiile elene de poliție a traficului, pe un permis de conducere separat.

1.

În conformitate cu Directiva 91/439/CEE, care este transpusă în legislația elenă prin Decretul prezidențial 19/1995, titularul permiselor pentru categoriile B1, B are autoritatea de a conduce tricicluri și cvadricicluri cu motor. Astfel, se poate înscrie categoria A cu codul 79.03.

Model Grecia 4 (GR4)

Eliberat în Grecia de la 1.5.2001 până la 18.1.2009

Descriere: roz, cu caractere negre.

Acest permis are șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul GR4

Categorii corespunzătoare

Note

A/A (≤ 25 kW și ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Informații suplimentare:

Începând de la 30.1.1985 până la 18.1.2013, categoria AM a fost acordată numai de secțiile elene de poliție a traficului, pe un permis de conducere separat.

1.

În conformitate cu Directiva 91/439/CEE, care este transpusă în legislația greacă prin Decretul prezidențial 19/1995, titularul unor permise pentru categoriile B1, B este autorizat să conducă tricicluri și cvadricicluri cu motor. Astfel, se poate înscrie categoria A cu codul 79.03.

Model Grecia 5 (GR5)

Eliberat în Grecia de la 19.1.2009 până la 18.1.2013

Descriere: roz, cu caractere negre.

Dimensiuni: lățime: 85,6 mm, lungime: 54 mm (grosime 0,75 mm).

Permisele de conducere noi sunt imprimate sub forma unui card din plastic, în conformitate cu standardele internaționale de calitate (ISO) și cu toate cerințele tehnice stabilite în anexa I la Directiva 2006/126/CE. Rectoul include o hologramă de siguranță (colțul stâng). Toate caracterele sunt microimprimate pe un fond de siguranță cu cerneală optic variabilă (O.V.I.). Sunt prevăzute, de asemenea, imagini duale și elemente de siguranță perceptibile la atingere. Versoul cuprinde o hologramă de siguranță 3D și un fundal de siguranță care constă în imagini exclusive și linii care se intersectează. Imprimările pe ambele părți sunt vizibile prin expunere la raze ultraviolete, însă acest lucru nu afectează în niciun fel calitatea permisului.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul GR5

Categorii corespunzătoare

Note

A/A (≤ 25 kW și ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Informații suplimentare:

Începând de la 30.1.1985 până la 18.1.2013, categoria AM a fost acordată numai de secțiile elene de poliție a traficului, pe un permis de conducere separat.

1.

În conformitate cu Directiva 91/439/CEE, care este transpusă în legislația greacă prin Decretul prezidențial 19/1995, titularul unor permise pentru categoriile B1, B este autorizat să conducă tricicluri și cvadricicluri cu motor. Astfel, se poate înscrie categoria A cu codul 79.03.

MODELE ELIBERATE ÎN SPANIA

Model Spania 1 (E1)

Eliberat în Spania între 27.6.1997-1.11.2004

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini, conform anexei I la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul E1

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Model Spania 2 (E2)

Eliberat în Spania de la 2.11.2004 până la 7.12.2009

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul E2

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Model Spania 3 (E3)

Eliberat în Spania de la 8.12.2009

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei I.3 la Directiva 2006/126/CE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul E3

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Informații suplimentare:

Categoriile AM și A2 sunt emise începând cu 8.12.2009.

MODELE ELIBERATE ÎN FRANȚA

Model Franța 1 (F1)

Eliberat în Franța până la 31.12.1954

Descriere: card de culoare roz, de două pagini, cu fotografie pe recto.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F1

Categorii corespunzătoare

Note

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectées aux transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Informații suplimentare:

1.

Dacă nu există nicio mențiune pe versoul permisului, acesta nu este valabil pentru a conduce autovehicule din categoriile 1o, 2o, 3o. Prin urmare, dreptul echivalent pentru o categorie B, care nu este inclus într-una din cele trei categorii menționate, nu este indicat în document. Acest lucru este indicat în tabel astfel: „—”.

2.

Echivalența cu categoria A1 (motorete și vehicule din categoria L4e) este valabilă numai în cazuri de experiență justificată de conducere în cei 5 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de formare de 3 sau 7 ore.

Model Franța 2 (F2)

Eliberat în Franța de la 1.1.1955 până la 19.1.1975

Descriere: permis de șase pagini, din hârtie roz (de dimensiuni cu mult mai mari decât modelele din anexa I la Directiva 91/439/CEE).

Tabel de echivalențe

Categorii de model F2

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + cod (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + cod (10, 15, …)

 

FB

B1, B + cod (10, 15, …)

 

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență justificată de conducere efectivă în cei 5 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de formare de 3 sau 7 ore.

2.

Dacă vehiculul utilizat pentru testarea titularul permisului de conducere în proba practică de conducere pentru categoria D are o masă ≤ 3 500 kg, titularul are dreptul de a conduce numai vehicule din categoriile AM, A1 (a se vedea nota 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) și D 79 (≤ 3 500 kg).

Model Franța 3 (F3)

Eliberat în Franța de la 20.1.1975 până la 29.2.1980

Descriere: permis de șase pagini, din hârtie roz (de dimensiuni cu mult mai mari decât modelele din anexa I la Directiva 91/439/CEE).

Tabel de echivalențe

Categorii de model F3

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1, + cod (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1+ cod (10, 15, …)

 

FB

B1, B + cod (10, 15, …)

 

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență justificată de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei 5 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de formare de 3 sau 7 ore.

2.

Dacă vehiculul utilizat pentru testarea titularului permisului de conducere în proba practică de conducere pentru categoria D sau DE are o masă ≤ 3 500 kg (în perioada 20.1.1975 și 31.5.1979) sau ≤ 7 000 de kg în perioada 1.6.1979 și 1.3.1980), titularul are dreptul de a conduce numai vehicule din categoriile AM, A1 (a se vedea nota 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3500 kg) și D 79 (≤ 3 500 kg).

Model Franța 4 (F4)

Eliberat în Franța între 1.3.1980 până la 31.12.1984

Descriere: permis din hârtie roz, de șase pagini (de dimensiuni cu mult mai mari decât modelele din anexa I la Directiva 91/439/CEE).

Tabel de echivalențe

Categorii de model F4

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + cod (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + cod (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + cod (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + cod (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + cod (10, 15, …)

 

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență justificată de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei 5 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de formare de 3 sau 7 ore.

2.

Dacă vehiculul utilizat pentru testarea titularul permisului de conducere în proba practică de conducere pentru categoria D are o masă ≤ 7 000 kg, titularul are dreptul de a conduce numai vehicule din categoriile AM, A1 (a se vedea punctul 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) și D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Pentru A1: codul 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Franța 5 (F5)

Eliberat în Franța de la 1.1.1985 până la 30.6.1990

Descriere: permis din hârtie roz, de șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii de model F5

Categorii corespunzătoare

Note

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență justificată de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei 5 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de formare de 3 sau 7 ore.

2.

Dacă vehiculul utilizat pentru testarea titularul permisului de conducere în proba practică de conducere pentru categoria D are o masă ≤ 3 500 kg, titularul are dreptul de a conduce numai vehicule din categoriile AM, A1 (a se vedea punctul 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) și D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Pentru A1: codul 79 L5e ≤ 15kW.

Model Franța 6 (F6)

Eliberat în Franța de la 1.7.1990 până la 15.11.1994

Descriere: permis din hârtie roz, de șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F6

Categorii corespunzătoare

Note

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență justificată de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei 5 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de formare de 3 sau 7 ore.

2.

Pentru A1: codul 79 L5e ≤ 15kW.

Model Franța 7 (F7)

Eliberat în Franța de la 16.11.1994 până la 28.2.1999

Descriere: permis din hârtie roz, de șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii de model F7

Categorii corespunzătoare

Note

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență justificată de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei 5 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de formare de 3 sau 7 ore.

2.

Pentru A1: codul 79 L5e ≤ 15kW.

Model Franța 8 (F8)

Eliberat în Franța între 1.3.1999 până la 18.1.2013

Descriere: permis din hârtie roz, conform anexei I la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F8

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență justificată de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei 5 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de formare de 3 sau 7 ore.

2.

Pentru A1: codul 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Categoria CE autorizată pentru conducerea vehiculelor din categoria DE în cazul în care titularul posedă permis și pentru categoria D.

MODELE ELIBERATE ÎN CROAȚIA

Model Croația 1 (HR 1)

Eliberat în Croația de la 1.4.1993 până la 19.11.2004

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini, pliate.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul HR 1

Categorii corespunzătoare

Note

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Informații suplimentare:

1.

Categoria H era valabilă pentru motorete și pentru utilaje precum excavatoarele, motostivuitoarele etc.

2.

Permisul pentru categoria G era valabil pentru tractoare. Permisele pentru categoriile G și H erau separate, dar erau eliberate și pentru titularii permiselor de conducere pentru categoria B, C sau D.

3.

Categoria E era o categorie distinctă, dar era considerată valabilă doar în combinație cu altă categorie (B, C sau D).

4.

Permisul pentru categoria G era valabil pentru tramvaie.

Model Croația 2 (HR 2)

Eliberat în Croația de la 20.11.2004 până la 31.1.2009

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini pliate.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul HR 2

Categorii corespunzătoare

Note

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria F sunt valabile pentru tractoarele cu sau fără remorcă.

2.

Permisele pentru categoria G sunt valabile pentru utilaje precum excavatoarele, motostivuitoarele etc. Permisele pentru categoriile F, G și M erau separate, dar erau eliberate și titularilor de permise de conducere pentru categoria B, C sau D.

3.

Permisul pentru categoria H este valabil pentru tramvaie.

Model Croația 3 (HR 3)

Eliberat în Croația de la 1.2.2009 până la 30.6.2013

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini pliate.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul HR 2

Categorii corespunzătoare

Note

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria F sunt valabile pentru tractoarele cu sau fără remorcă.

2.

Permisele pentru categoria G sunt valabile pentru utilaje precum excavatoarele, motostivuitoarele etc. Permisele pentru categoriile F, G și M erau separate, dar erau eliberate și titularilor de permise de conducere pentru categoria B, C sau D.

3.

Permisul pentru categoria H este valabil pentru tramvaie.

MODELE ELIBERATE ÎN IRLANDA

Model Irlanda 1 (IRL1)

Eliberat în Irlanda de la 25.6.1992 până la 16.11.1999

Descriere: model din hârtie roz, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul IRL1

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

Document bilingv, textul în limba irlandeză precedând textul în limba engleză.

Model Irlanda 2 (IRL2)

Eliberat în Irlanda de la 17.11.1999 (aproximativ) până la 4.7.2005

Descriere: model din hârtie roz, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul IRL2

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Informații suplimentare:

Document bilingv, textul în limba irlandeză precedând textul în limba engleză.

Model Irlanda 3 (IRL3)

Eliberat în Irlanda de la 4.7.2007

Descriere: model din hârtie roz, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul IRL3

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

MODELE ELIBERATE ÎN ITALIA

Model Italia 1 (I1)

Eliberat în Italia între 1959-1989

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I1

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru fiecare categorie sunt, de asemenea, valabile pentru categoriile A1, A2 și A, numai dacă au fost emise înainte de 1.1.1986.

2.

Permisele pentru fiecare categorie sunt, de asemenea, valabile pentru categoria A1, pe teritoriul național, numai dacă au fost emise înainte de 1.1.1986.

Model Italia 2 (I2)

Eliberat în Italia între 1989-1990

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I2

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile doar pe teritoriul național

Model Italia 3 (I3)

Eliberat în Italia între 1990-1995

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I3

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile doar pe teritoriul național.

Model Italia 4 (I4)

Eliberat în Italia în anul 1995

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I4

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile doar pe teritoriul național.

Model Italia 5 (I5)

Eliberat în Italia în anul 1996

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I5

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile doar pe teritoriul național.

Model Italia 6 (I6)

Eliberat în Italia între 1996-1997

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I6

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile doar pe teritoriul național

Model Italia 7 (I7)

Eliberat în Italia între 1997-1999

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I7

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

Model Italia 8 (I8)

Eliberat în Italia între 1999-2004

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I8

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

2.

Permisele pentru categoriile C1, C1E, C și CE sunt valabile numai în cazul în care permisul de conducere pentru categoria D a fost eliberat înainte de 1.10.2004.

Model Italia 9 (I9)

Eliberat în Italia între 2005-2007

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I9

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

Model Italia 10 (I10)

Eliberat în Italia între 2007-2013

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I10

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

MODELE ELIBERATE ÎN CIPRU

Model Cipru 1 (CY1)

Eliberat în Cipru de la 1.5.2004

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul CY1

Categorii corespunzătoare

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

MODELE ELIBERATE ÎN LETONIA

Model Letonia 1 (LV1)

Eliberat în Letonia de la 28.9.1993 până la 30.4.2004

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LV1

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

Categoriile naționale TRAM și TROL dau dreptul de a conduce tramvaie și troleibuze.

Se eliberează permise separate pentru tractoare agricole și forestiere.

Model Letonia 2 (LV2)

Eliberat în Letonia de la 1.5.2004

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LV2

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

1.

Categoriile naționale TRAM și TROL dau dreptul de a conduce tramvaie și troleibuze.

2.

Se eliberează permise separate pentru tractoare agricole și forestiere.

MODELE ELIBERATE ÎN LITUANIA

Model Lituania 1 (LT1)

Eliberat în Lituania până la 1.4.2000

Descriere: model tip card, galben, cu două fețe, în folie plastificată, laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LT1

Categorii corespunzătoare

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

Pe acest model nu este indicată data expirării.

Titularul oricărui permis are, în plus, dreptul de a conduce vehicule AM (cu cutie de viteze cu transmisie automată).

Model Lituania 2 (LT2)

Eliberat în Lituania de la 1.4.2000 până la 31.12.2002

Descriere: model tip card, galben, cu două fețe, în folie plastificată, laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LT2

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

Permisele din acest model sunt valabile până la data de expirare indicată pe document.

Titularul oricărui permis are, în plus, dreptul de a conduce vehicule AM (cu cutie de viteze cu transmisie automată).

Model Lituania 3 (LT3)

Eliberat în Lituania de la 1.1.2003 până la 31.10.2005

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz. Datele (poză, categorii și date personale) sunt gravate cu laser pe stratul de policarbonat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LT3

Categorii corespunzătoare

Note

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Informații suplimentare:

1.

Titularul unui permis pentru categoria A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) poate avea, după doi ani, dreptul de a conduce nerestricționat vehicule din categoria A doar după preschimbarea permisului.

Titularul oricărui permis are, în plus, dreptul de a conduce vehicule AM (cu cutie de viteze cu transmisie automată).

Model Lituania 4 (LT4)

Eliberat în Lituania de la 1.11.2005

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LT4

Categorii corespunzătoare

Note

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Informații suplimentare:

1.

Titularul unui permis pentru categoria A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) poate avea, după doi ani, dreptul de a conduce nerestricționat vehicule din categoria A doar după preschimbarea permisului.

Titularul oricărui permis are, în plus, dreptul de a conduce vehicule AM (cu cutie de viteze cu transmisie automată).

Valabilitate: 3 luni, 2 ani, 10 ani.

MODELE ELIBERATE ÎN LUXEMBURG

Model Luxemburg 1 (L1)

Eliberat în Luxemburg până la 31.12.1985

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii de model L1

Categorii corespunzătoare

Note

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Informații suplimentare:

1.

Dacă un permis pentru categoria B1/B2 a fost eliberat înainte de 1 iulie 1977, titularul are dreptul de a conduce un vehicul din categoria A.

2.

Categoria E2 include dreptul de a conduce vehicule cu remorci și semi-remorcicare au o masă maximă autorizată ce depășește 1 750 kg.

3.

Categorii naționale.

Model Luxemburg 2 (L2)

Eliberat în Luxemburg până la 31.12.1985

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii de model L2

Categorii corespunzătoare

Note

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Informații suplimentare:

1.

Dacă un permis pentru categoria B1/B2 a fost eliberat înainte de 1 iulie 1977, titularul are dreptul de a conduce un vehicul din categoria A.

2.

Categoria E2 include dreptul de a conduce vehicule cu remorci și semiremorci care au o masă maximă autorizată ce depășește 1 750 kg.

3.

Categorii naționale.

Model Luxemburg 3 (L3)

Eliberat în Luxemburg de la 1.1.1986 până la 30.9.1996

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul L3

Categorii corespunzătoare

Note

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Informații suplimentare:

1.

Categorii naționale.

Model Luxemburg 4 (L4)

Eliberat în Luxemburg de la 1.10.1996

Descriere: model din hârtie roz, conform anexei I la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul L4

Categorii corespunzătoare

Note

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria B sunt valabile și pentru a conduce autovehicule din categoria B1.

2.

Categorii naționale.

MODELE ELIBERATE ÎN UNGARIA

Model Ungaria 1 (H1)

Eliberat în Ungaria de la 1.1.1964 până la 1.1.1984

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini, pliate.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul H1

Categorii corespunzătoare

Note

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria „E” sunt valabile numai împreună cu categoriile armonizate pe care conducătorul auto are deja dreptul de a le conduce. Exemplu: Dreptul pentru categoria „B”și categoria „E” înseamnă că acestea sunt considerate a fi o categorie combinată „B + E”.

Model Ungaria 2 (H2)

Eliberat în Ungaria de la 1.1.1984 până la 31.12.2000

Descriere: model din hârtie roz, de patru pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul H2

Categorii corespunzătoare

Note

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria „E” sunt valabile numai împreună cu categoriile armonizate pe care conducătorul auto are deja dreptul de a le conduce. Exemplu: Dreptul pentru categoria „B”și la categoria „E” înseamnă că acestea sunt considerate a fi o categorie combinată „B + E”.

Model Ungaria 3 (H3)

Eliberat în Ungaria de la 1.1.2000 până la 31.12.2004

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz. Acest model este, de asemenea, recunoscut ca document de identitate național în limitele granițelor Ungariei. Este un document securizat de categoria „A”, emis la nivel central, realizat prin gravare cu laser.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul H3

Categorii corespunzătoare

Note

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Informații suplimentare:

Un permis de conducere cu o categorie combinată poate fi eliberat numai celor care au dreptul de a conduce vehiculul tractor.

1.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „C1” este, de asemenea, valabilă pentru categoriile „B” și „D1”.

2.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „D1” este, de asemenea, valabilă pentru categoria „B”.

3.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „C” este valabilă pentru toate categoriile pe care titularul este autorizat să le conducă și care sunt validate în permisul de conducere.

4.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „D” este, de asemenea, valabilă pentru categoriile „B” și „D1”.

Model Ungaria 4 (H4)

Eliberat în Ungaria de la 5.8.2004

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE. Acest model este recunoscut ca document de identitate național în limitele granițelor Ungariei. Este un document securizat de categoria „A”, emis la nivel central, realizat prin gravare cu laser.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul H4

Categorii corespunzătoare

Note

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Informații suplimentare:

Un permis de conducere cu o categorie combinată poate fi eliberat numai celor care au dreptul de a conduce vehiculul tractor.

1.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „C1” este, de asemenea, valabilă pentru categoriile „B” și „D1”.

2.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „D1” este, de asemenea, valabilă pentru categoria „B”.

3.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „C” este valabilă pentru toate categoriile pe care titularul este autorizat să le conducă și care sunt validate în permisul de conducere.

4.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „D” este, de asemenea, valabilă pentru categoriile „B” și „D1”.

MODELE ELIBERATE ÎN MALTA

Model Malta 1 (M1)

Eliberat în Malta de la 1.7.1991 până la 31.12.2000

Descriere: permis din hârtie roz, de șase pagini, 221 mm × 100 mm atunci când este deschis, emis pentru prima dată în iulie 1991.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul M1

Categorii corespunzătoare

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Informații suplimentare:

Permisul este imprimat în malteză și în engleză. Documentul are un număr de serie pe ambele fețe și este acoperit cu mici embleme ale poliției malteze. O emblemă mai mare este imprimată în relief parțial peste fotografie, parțial pe permis, iar o emblemă a Maltei în format mare se află în cadranul mare central peste numărul de serie.

Model Malta 2 (M2)

Eliberat în Malta de la 1.1.2001

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz, de dimensiuni 85,4 mm × 54 mm — format carte de identitate — eliberat în 2001, în conformitate cu Directiva 91/439/CEE.

Permisul de conducere este format din două părți — cardul de plastic cu fotografia și permisul. Cardul cu fotografia conține fotografia titularului, detalii privind adresa, semnătura și drepturile. Anexa însoțește permisul de conducere și conține numărul de serie, datele cu caracter personal ale conducătorului auto, numărul permisului, semnătura scanată a titularului, drepturile acordate, valabilitatea, codurile de informații, punctele de penalizare, data expirării valabilității pentru titularii cu vârsta peste 70 de ani și alte informații relevante. Partea inferioară servește drept dovadă a obținerii permisului. Pe verso, anexa conține adresa autorității emitente și descrierea categoriilor permisului și descrierea codurilor UE și naționale de informare.

În ceea ce privește elementele de securitate, permisul este realizat dintr-un card cu fotografie flexibil și foarte solid (în stilul cardului de credit) sensibil la raze ultraviolete. Pe rectoul cardului, în centru, se află o cruce malteză roz. Cuvintele „permis de conducere” traduse în limbile statelor membre ale UE (fără spații între cuvinte) sunt repetate sub forma unor linii curbe pe aproape întreaga suprafața a feței cardului. Pe card se mai află și o imagine fantomă a titularului și litera M împreună cu douăsprezece stele galbene microimprimate în jurul cadrului albastru. Pe versoul permisului în partea stângă sunt imprimate în relief cinci embleme malteze. Pe întreaga suprafață a versoului sunt prezente linii similare repetate cu numele autorității emitente. Categoriile, datele de valabilitate ale acestora și alte coduri de informații sunt și ele menționate pe versoul cardului. Anexa este un document în nuanțe de galben (înainte albastru și roz) cu filigran. Numărul de serie este afișat în colțul din dreapta sus sub logoul autorității. Numărul de serie se găsește și pe dovada obținerii permisului.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul M2

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MODELE ELIBERATE ÎN ȚĂRILE DE JOS

Model Țările de Jos 1 (NL1)

Eliberat în Țările de Jos de la 1.6.2002 până la 1.10.2006

Descriere: permis din hârtie roz, cu dimensiunile 106 mm × 222 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul NL1

Categorii corespunzătoare

Note

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

1.

Motocicletele din categoria „A ușoare” (modelul 1) au o putere care nu depășește 25 kW și un raport putere/masă care nu depășește 0,16 kW/kg; aceasta diferă ușor față de noua categorie A2 (motociclete cu puterea maximă de 35 kW și cu un raport putere/masă care nu depășește 0,2 kW/kg). Vârsta minimă pentru o persoană care vrea să obțină un permis pentru categoria A ușoare este, în prezent, 18 ani, în temeiul Directivei 2006/126/CE; vârsta minimă pentru obținerea unui permis pentru categoria A2 este 18 ani pentru accesul direct.

Vârsta minimă pentru obținerea unui permis pentru motociclete din categoria A (modelul 1) este, în prezent, 21 de ani. În cazul în care o persoană are doi ani de experiență de conducere a motocicletelor din categoria A ușoare, respectiva persoană are în mod automat dreptul de a conduce și o motocicletă din categoria A. În cazul în care o persoană are doi ani de experiență de conducere a motocicletelor din categoria A ușoare, respectiva persoană are în mod automat dreptul de a conduce și o motocicletă din categoria A. În temeiul Directivei 2006/126/CE, vârsta minimă pentru obținerea unui permis pentru categoria A este 24 de ani pentru acces direct, sau 20 de ani după 2 ani de experiență cu categoria A2.

Începând cu 1 mai 2004, noile state membre sunt adăugate și ele pe spatele modelului 2 de permis de conducere.

Model Țările de Jos 2 (NL2)

Eliberat în Țările de Jos de la 1.10.2006 până la 19.1.2013

Descriere: permis tip card, din plastic, de culoare roz, de tipul cardului de credit.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul NL2

Categorii corespunzătoare

Note

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

1.

Motocicletele din categoria „A ușoare” (modelul 2) au o putere care nu depășește 25 kW și un raport putere/masă care nu depășește 0,16 kW/kg; aceasta diferă ușor față de noua categorie A2 (motociclete cu puterea maximă de 35 kW și cu un raport putere/masă care nu depășește 0,2 kW/kg). Vârsta minimă pentru o persoană care vrea să obțină un permis pentru categoria A ușoare este în prezent 18 ani, în temeiul Directivei 2006/126/CE; vârsta minimă pentru obținerea unui permis pentru categoria A2 este 20 de ani.

Vârsta minimă pentru obținerea unui permis pentru motociclete din categoria A (modelul 2) este, în prezent, 21 de ani. În cazul în care o persoană are doi ani de experiență de conducere a motocicletelor din categoria A ușoare, respectiva persoană are în mod automat dreptul de a conduce și o motocicletă din categoria A. În cazul în care o persoană are doi ani de experiență de conducere a motocicletelor din categoria A ușoare, respectiva persoană are în mod automat dreptul de a conduce și o motocicletă din categoria A. În temeiul Directivei 2006/126/CE, vârsta minimă pentru obținerea unui permis pentru categoria A este 24 de ani pentru acces direct, sau 20 de ani după 2 ani de experiență cu categoria A2.

Pe permisele de conducere modelul 2 există deja rezervat spațiu pentru noile categorii din Directiva 2006/126/CE. Acestea nu sunt puse în aplicare înainte de 19.1.2013.

MODELE ELIBERATE ÎN AUSTRIA

Model Austria 1 (A1)

Eliberat în Austria de la 25.3.1947 până la 15.5.1952

Descriere: document din hârtie groasă, dar simplă, de culoare gri, cu dimensiunile 15 × 10,5 cm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A1

Categorii corespunzătoare

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Informații suplimentare:

Pe modelele eliberate din 1947 până în septembrie 1951, la pagina 4 există o mențiune tipărită conform căreia acest model a fost emis în urma preschimbării unui permis de conducere german.

Model Austria 2 (A2)

Eliberat în Austria de la 16.5.1952 până la 31.12.1955

Descriere: document din hârtie groasă, dar simplă, de culoare gri, cu dimensiunile 22 × 10,5 cm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A2

Categorii corespunzătoare

Note

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Informații suplimentare:

1.

Clasa d2: valabilitate de 5 ani.

Model Austria 3 (A3)

Eliberat în Austria de la 1.1.1956 până la 1.11.1997

Descriere: 22 × 10,5 cm, culoare roz; realizat din hârtie rezistentă. Aspectul acestui model poate varia. Totuși, în perioada eliberării acestui tip de permis, nu au avut loc modificări semnificative cu privire la conținutul drepturilor.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A3

Categorii corespunzătoare

Note

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Informații suplimentare:

1.

Categoriile BE, CE și DE nu existau în Directiva 91/439/CEE înainte de introducerea modelului A4. Clasa E este valabilă numai în legătură cu cel puțin una dintre clasele B, C sau D; perioada de valabilitate de 5 ani pentru categoria D este, de asemenea, valabilă pentru Clasa E în legătură cu clasa D.

Model Austria 4 (A4)

Eliberat în Austria de la 1.11.1997 până la 1.3.2006

Descriere: 22 × 10,5 cm, culoare roz; realizat din hârtie rezistentă, cu pagina 2 în folie laminată (pagina care include datele și fotografia titularului permisului).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A4

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Model Austria 5 (A5)

Eliberat în Austria de la 1.3.2006

Descriere: 8,5 × 5,5 cm, culoare roz; model tip card, din plastic.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A5

Categorii corespunzătoare

AM

A (≤ 25 kW și ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

MODELE ELIBERATE ÎN POLONIA

Model Polonia 1 (PL1)

Eliberat în Polonia de la 1.7.1999 până la 30.9.2001

Descriere: card de identitate (structură orizontală), cu dimensiunile 53,98 × 85,60 mm. Grosime: 0,76 mm, card din plastic, în nuanțe roz cu o folie de protecție transparentă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul PL1

Categorii corespunzătoare

Note

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Informații suplimentare:

1.

Documentul care confirmă dreptul unei persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani de a conduce o motoretă este permisul de motoretă; persoanele cu vârsta de peste 18 ani pot conduce motorete fără permis.

2.

Categoria „T” conferă dreptul de a conduce un tractor agricol cu remorcă (remorci) sau vehicule lente cu remorcă (remorci) numai pe teritoriul Poloniei.

Model Polonia 2 (PL2)

Eliberat în Polonia de la 1.10.2001 până la 30.4.2004

Descriere: card de identitate (structură orizontală), dimensiunea 53,98 × 85,60 mm. Grosime: 0,76 mm, card din plastic, în nuanțe roz cu o folie de protecție transparentă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul PL2

Categorii corespunzătoare

Note

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Informații suplimentare:

1.

Documentul care confirmă dreptul unei persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani de a conduce o motoretă este permisul de motoretă; persoanele cu vârsta de peste 18 ani pot conduce motorete fără permis.

2.

Categoria „T” conferă dreptul de a conduce un tractor agricol cu remorcă (remorci) sau vehicule lente cu remorcă (remorci) numai pe teritoriul Poloniei.

Model Polonia 3 (PL3)

Eliberat în Polonia de la 1.5.2004

Descriere: card de identitate (structură orizontală), cu dimensiunile 53,98 × 85,60 mm. Grosime: 0,76 mm, card din plastic, în nuanțe roz cu o folie de protecție transparentă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul PL3

Categorii corespunzătoare

Note

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Informații suplimentare:

1.

Documentul care confirmă dreptul unei persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani de a conduce o motoretă este permisul de motoretă; persoanele cu vârsta de peste 18 ani pot conduce motorete fără permis.

2.

Categoria „T” conferă dreptul de a conduce un tractor agricol cu remorcă (remorci) sau vehicule lente cu remorcă (remorci) numai pe teritoriul Poloniei.

MODELE ELIBERATE ÎN PORTUGALIA

Model Portugalia 1 (P1)

Eliberat în Portugalia de la 30.8.1965 până la 1.9.1984

Descriere: model din hârtie roz, de 6 pagini, cu caractere negre, 105 × 222 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P1

Categorii corespunzătoare

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Tractoare agricole

Informații suplimentare:

Puținele permise de acest fel aflate încă în uz vor expira în 2015.

Model Portugalia 2 (P2)

Eliberat în Portugalia de la 1.9.1984 până la 1.7.1994

Descriere: model din hârtie roz, de patru pagini, cu caractere negre, 106 × 148 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P2

Categorii corespunzătoare

Note

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (tractoare agricole)

 

G (șoferi profesioniști)

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu o capacitate cilindrică de mai puțin de 50 cm3 și pentru motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au, de asemenea, dreptul de a le conduce.

2.

Permisele pentru categoria E sunt emise doar conducătorilor auto care posedă un permis de altă categorie.

Model Portugalia 3 (P3)

Eliberat în Portugalia de la 1.7.1994 până la 18.10.1998

Descriere: model din hârtie roz, cu caractere negre; șase pagini. Lungime/lățime 106 × 221 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P3

Categorii corespunzătoare

Note

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu mai puțin de 50 cm3 și motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au și ei dreptul de a le conduce.

2.

Permisele pentru categoria E sunt eliberate numai împreună cu o altă categorie.

Model Portugalia 4 (P4)

Eliberat în Portugalia de la 18.10.1998 până la 1.7.1999

Descriere: model din hârtie roz, cu caractere negre; șase pagini. Lungime/lățime 106 × 221 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P4

Categorii corespunzătoare

Note

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW și 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW și 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu o capacitate cilindrică sub 50 cm3 și pentru motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au, de asemenea, dreptul de a le conduce.

Model Portugalia 5 (P5)

Eliberat în Portugalia de la 1.7.1999 până la 25.5.2005

Descriere: model tip card, din plastic, în conformitate cu Directiva 91/439/CEE și ISO 7810/7816. Mijloace de verificare în conformitate cu ISO 10 373.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P5

Categorii corespunzătoare

Note

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A <25 kW și 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW și 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu o capacitate cilindrică sub 50 cm3 și pentru motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au, de asemenea, dreptul de a le conduce.

De la 1.7.1999 până la 31.12.1999, s-au eliberat atât modelele P5, cât și modelele P6 de permis de conducere.

Model Portugalia 6 (P6)

Eliberat în Portugalia de la 25.5.2005

Descriere: model tip card, din plastic, în conformitate cu Directiva 91/439/CEE și ISO 7810/7816. Mijloace de verificare în conformitate cu ISO 10 373.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P6

Categorii corespunzătoare

Note

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A <25 kW și 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW și 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu o capacitate cilindrică sub 50 cm3 și pentru motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au, de asemenea, dreptul de a le conduce.

MODELE ELIBERATE ÎN ROMÂNIA

Model România 1 (ROU1)

Eliberat în România de la 29.4.1966 până la 28.6.1984

Descriere: livret cu o foaie de hârtie în interior. De culoare roz. Dimensiunile paginii: 74 × 105 mm.

Acest model nu mai este valabil pentru conducerea autovehiculului în România, deoarece în perioada 1995-2001 s-a introdus preschimbarea obligatorie a tuturor permiselor. Cu toate acestea, acest tip de permis poate fi preschimbat cu un nou permis de conducere eliberat în România și trebuie recunoscut de celelalte state membre până la data de 19 ianuarie 2033.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU1

Categorii corespunzătoare

Note

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Informații suplimentare:

1.

Categoria E era o categorie de sine stătătoare și era valabilă doar în combinație cu o altă categorie, astfel: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model România 2 (ROU2)

Eliberat în România de la 1.7.1984 până la 9.4.1990

Descriere: hârtie roz de tip bancnotă, pe care este supraimprimat un model de securitate. Dimensiuni: 76 × 112 mm.

Acest model nu mai este valabil pentru conducerea autovehiculului în România, deoarece în perioada 1995-2001 s-a introdus preschimbarea obligatorie a tuturor permiselor. Cu toate acestea, acest tip de permis poate fi preschimbat cu un nou permis de conducere eliberat în România și trebuie recunoscut de celelalte state membre până la data de 19 ianuarie 2033.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU2

Categorii corespunzătoare

Note

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Informații suplimentare:

1.

Categoria E era o categorie de sine stătătoare și era valabilă doar în combinație cu o altă categorie, astfel: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model România 3 (ROU3)

Eliberat în România de la 9.4.1990 până la 1.12.1995

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini. Dimensiunile paginii: 75 × 103 mm. Două pagini sunt detașate pentru examinarea medicală periodică.

Acest model nu mai este valabil pentru conducerea autovehiculului în România, deoarece în perioada 1995-2001 s-a introdus preschimbarea obligatorie a tuturor permiselor. Cu toate acestea, acest tip de permis poate fi preschimbat cu un nou permis de conducere eliberat în România și trebuie recunoscut de celelalte state membre până la data de 19 ianuarie 2033.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU3

Categorii corespunzătoare

Note

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Informații suplimentare:

1.

Categoria E era o categorie de sine stătătoare și era valabilă doar în combinație cu o altă categorie, astfel: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model România 4 (ROU4)

Eliberat în România de la 1.12.1995 până în 2008

Descriere: model tip card, în folie laminată. de culoare roz. Dimensiuni în conformitate cu standardul ISO 7810. Permisul tip card a fost introdus, progresiv, începând cu 1.12.1995. În perioada 1.12.1995-31.10.1996, s-au eliberat ambele modele ROU3 și ROU4.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU4

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Informații suplimentare:

Permisele de acest tip sunt valabile până la data expirării indicată pe document (10 ani).

Protecție multiplă împotriva falsificării: hârtie specială al cărei model nu poate fi reprodus (litho multiplex, fabricare anticopie, dispozitiv optic variabil, imprimare prismatică, imprimare în pigment de culoare argintie); fotografia este aplicată prin scanare; o hologramă lângă fotografie; protecție vizibilă la raze UV (fluorescente/vizibile/invizibile); microlitere (ROMANIA) pe marginile fotografiei și Microplex pe imaginea vehiculului de pe versoul documentului.

Model România 5 (ROU5)

Eliberat în România de la 2008 până la 19.1.2013

Descriere: modelul de permis ROU 5 în conformitate cu Directiva 2006/126/CE: card din policarbonat în conformitate cu ISO 7810 și ISO 7816-1; măsuri împotriva falsificării: holograme personalizate; cerneluri UV vizibile și invizibile; pigmenți cu infraroșu și fosforescenți; câmpuri tactile; materiale fără agenți de strălucire; fundal cu modele de securitate; elemente optic variabile; gravare cu laser; fundal de securitate în zona fotografiei.

Caracteristici suplimentare: fereastră transparentă, model cu valuri.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU5

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Informații suplimentare:

Permisele de acest tip sunt valabile până la data de expirare indicată pe document (10 ani).

În 2008, s-au eliberat ambele modele ROU4 și ROU5.

MODELE ELIBERATE ÎN SLOVENIA

Model Slovenia 1 (SLO1)

Eliberat în Slovenia de la 15.2.1992 până în 2006

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini, pliate.

Modelul poate fi eliberat în limbile următoare: slovenă; slovenă și italiană (bilingv); slovenă și maghiară (bilingv).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SLO1

Categorii corespunzătoare

Note

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Informații suplimentare:

1.

Următoarele restricții se pot aplica pentru categoria A (indicate la rubrica „note”)

„A — LE DO 50 KM/H” sau „21800 A LE DO 50 KM/H” sau „A 79 (< 50 KM/H)”: restricționat la conducerea motocicletelor A1 79 (< 50 km/h).

„A — DO 125 CCM” sau „20500 A <= 125 CCM” sau „A <= 125 CCM IN <= 11KW” sau „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW” sau „72. (A1)”: restricționat la conducerea motocicletelor A1.

„A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG”, sau „20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG”; sau „A 209. (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG)”: permite conducerea motocicletelor din categoria A cu o putere care nu depășește 25 kW și cu un raport putere/masă care nu depășește 0,16 kW/kg;

„A — DO 350 CCM” sau „20700 A <= 350 CCM”: permite conducerea motocicletelor din categoria A de la vârsta minimă de 20 de ani;

2.

Dacă la rubrica „observații” sunt indicate următoarele:

„E — LE Z VOZILI B KATEGORIJE” sau „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” sau „E 206. LE Z VOZILI B KAT.”: titularul are, în plus, dreptul de a conduce vehicule din categoria BE.

3.

Titularii unui permis pentru categoria E au dreptul suplimentar de a conduce vehicule din categoria DE dacă au obținut, în prealabil, un permis pentru categoria D.

Model Slovenia 2 (SLO2)

Eliberat în Slovenia de la 1.1.2006 până la 13.7.2009

Descriere: hârtie roz, în folie termoplastică.

Modelul poate fi eliberat în limbile următoare: slovenă; slovenă și italiană (bilingv), slovenă și maghiară (bilingv).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SLO2

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Model Slovenia 3 (SLO3)

Eliberat în Slovenia de la 13.7.2009 până la 18.1.2013

Descriere: card din policarbonat în conformitate cu ISO/IEC 7810: 2003; 85,6 × 53,98 mm.

Modelul poate fi eliberat în limbile următoare: slovenă; slovenă și italiană (bilingv), slovenă și maghiară (bilingv).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SLO3

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MODELE ELIBERATE ÎN SLOVACIA

Model Slovacia 1 (SK1)

Eliberate de la 1.1.1993 la 30.4.2004

Descriere: model tip card, roz, de două pagini, în folie plastificată.

Dimensiuni 105 × 74 mm; hârtie în folie termoplastică.

Elemente de securitate: o imprimare specială UV fluorescentă folosită pentru numărul permisului de conducere și ghiloșuri. Imprimare în fundal pe ambele paginile documentului.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SK1

Categorii corespunzătoare

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Informații suplimentare:

Până la 1 ianuarie 2004, textul „skúšobná lehota” (perioada de probă) era înregistrat în tabelul Osobitné záznamy (registre suplimentare) pe ultima pagină a documentului. Perioada de probă de doi ani se calcula de la data eliberării. Prin urmare, astfel de documente au o perioadă de valabilitate limitată de doi ani, menționată la punctul 7. După preschimbarea unui astfel de permis, în permisul nou nu a fost trecută nicio perioadă de valabilitate. Toate categoriile sunt valabile pe viață.

Coduri armonizate:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = această restricție depinde de handicapul fizic al titularului și se poate referi la mai multe coduri UE — ea poate acoperi unul sau mai multe dintre următoarele coduri: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 și 44.

Model Slovacia 2 (SK2)

Eliberat de la 1.5.2004

Descriere: model tip card de culoare roz, din plastic, conform anexei la Directiva 91/439/CEE.

Elemente de securitate:

(a)

un dispozitiv optic variabil de difracție transparent și rotund situat pe prima pagină între folia transparentă și stratul de policarbonat care acoperă doar parțial imaginea facială scanată a documentului;

(b)

elemente privind aspectele legate de trafic, grafice sub formă de semne rutiere și pictograme ale vehiculelor pe prima pagină pe suprafața de policarbonat;

(c)

elementul în relief „SLOVENSKÁ REPUBLIKA” situat în partea superioară stângă a imaginii faciale a titularului și pe restul cardului;

(d)

fir de securitate (pe verso) cu un caracter variabil optic și care repetă textul SLOVENSKO/SLOVAKIA;

(e)

două culori pastel vizibile aplicate pe ambele părți cu imprimare iris dublă care alcătuiește imprimarea finală de culoare roz a documentului;

(f)

o bandă de aproximativ 15 mm lățime, de culoare albastră, aplicată pe margine, care este roșie atunci când este expusă la unde scurte și albastră atunci când este expusă la radiații UV (unde lungi); drapelul albastru al UE în colțul din stânga sus, textul: „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA” pe prima pagină și simboluri ale vehiculului pe verso.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SK2

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

MODELE ELIBERATE ÎN FINLANDA

Model Finlanda 1 (FIN1)

Eliberat în Finlanda de la 1.7.1972 până la 30.9.1990

Descriere: model din hârtie roz, de două pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN1

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Model Finlanda 2 (FIN2)

Eliberat în Finlanda de la 1.10.1990 până la 30.6.1996

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN2

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Model Finlanda 3 (FIN3)

Eliberat în Finlanda de la 1.7.1996 până la 31.12.1997

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN3

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Model Finlanda 4 (FIN4)

Eliberat în Finlanda de la 1.1.1998

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN4

Categorii corespunzătoare

Note

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Informații suplimentare:

1.

Categoria națională M (pentru vehicule ușoare cu patru roți, motorete standard, cu excepția motoretelor cu putere joasă) a fost introdusă la 1.1.2000. Persoanele care au împlinit vârsta de 15 ani înainte de data respectivă au încă dreptul de a conduce motorete (cvadriciclurile ușoare nu sunt incluse în această categorie) fără permis de conducere.

2.

Categoria T a fost introdusă chiar înainte de primul model (FIN1). T este pentru tractoare (cu excepția tractoarelor rutiere), mașini de producție motorizate și snowmobile și orice alt fel de vehicule tractate de acestea. Dreptul de a conduce vehicule din categoria T este inclus în toate celelalte categorii cu excepția categoriei M/AM. Categoria T nu se înregistrează pe permis dacă pe acesta se află alte categorii în care categoria T este inclusă. Ea poate fi trecută doar dacă testul pentru această categorie a fost trecut cu succes, în mod separat. Din 19.1.2013 va fi introdusă o nouă categorie LT pentru tractoarele rutiere. Dreptul de a conduce un vehicul din categoria LT este inclus în categoriile C1 și C.

3.

Din 19.1.2013, categoria A corespunde categoriei A2 dacă perioada respectivă de doi ani nu a expirat sau categoriei A dacă autorizația a fost acordată înainte de această dată.

4.

Începând cu 19.1.2013, pe permis se trece testul practic pentru motorete (test de manipulare) și cvadricicluri ușoare (test de conducere) din categoria AM utilizând coduri naționale separate.

Model Finlanda 5 (FIN5)

Eliberat pe teritoriul insulelor Åland de la 1.8.1973 până la 31.5.1992

Descriere: permis din hârtie roz, de două pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN5

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Model Finlanda 6 (FIN6)

Eliberat pe teritoriul insulelor Åland de la 1.6.1992 până la 31.12.1997

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN6

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Informații suplimentare:

Categoria A1 a fost introdusă la 1.7.1996.

Categoriile B1, C1, C1E, D1 și D1E au fost introduse la 1.9.1996.

Aspectul permisului de conducere nu a fost modificat atunci când s-au introdus categoriile A1, B1, C1, C1E, D1 și D1E.

Model Finlanda 7 (FIN 7)

Eliberat pe teritoriul insulelor Åland de la 1.1.1998

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN7

Categorii corespunzătoare

Note

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Informații suplimentare:

1.

Categoria M (pentru vehicule ușoare cu patru roți, motorete standard, cu excepția motoretelor cu putere scăzută) a fost introdusă la 1.6.2004.

2.

Categoria T este pentru tractoare (cu excepția tractoarelor rutiere), mașini de producție motorizate și snowmobile și toate vehiculele tractate de acestea.

3.

Permisele de conducere pentru categoria A sunt emise fie pentru motociclete cu o putere de maximum 25 de kilowați și un raport putere/masă care nu depășește 0,16 kilowați pe kilogram, fie pentru orice tip de motociclete. O persoană care a avut un permis de conducere timp de doi ani în categoria A pentru motociclete cu o putere de maximum 25 de kilowați și cu un raport putere/masă care nu depășește 0,16 kilowați pe kilogram are dreptul de a conduce orice tip de motociclete.

4.

Categoria B1 nu este specificată la pagina 2 a permisului de conducere.

5.

Categoria A2 va fi introdusă începând cu 19.1.2013.

6.

Categoria B1 va fi eliminată la 19.1.2013.

7.

Categoria M se înlocuiește cu categoria AM începând cu 19.1.2013.

MODELE ELIBERATE ÎN SUEDIA

Model Suedia 1 (S1)

Eliberat în Suedia de la 1.6.1999 până la 30.11.2007

Descriere: permisul de conducere a fost eliberat sub forma unui card ID-1, fabricat din policarbonat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul S1

Categorii corespunzătoare

Note

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii permiselor care au obținut dreptul pentru categoria A cu restricție referitoare la motocicletele ușoare înainte de 1.7.1996 au dreptul de a conduce vehicule cu motor cu o capacitate cilindrică de maximum 125 cm3, fără limită de putere (kW). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare..

2.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria B înainte de 1 iulie 1996 au dreptul de a conduce autoturisme cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, cu condiția ca vehiculul să fie înregistrat ca autoturism proprietate particulară, și nu ca o camionetă. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria B, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

3.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A1 sau A înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete cu patru roți. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1 sau A, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

4.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A1 înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete din categoria A1 cu un raport putere/masă mai mare de 0,1 kW/kg (cod 79.05). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

5.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete cu o putere mai mare de 25 kW sau cu un raport putere/masă mai mare de 0,16 kW/kg numai în cazul în care au deținut un permis pentru categoria A timp de cel puțin doi ani sau dacă au trecut cu succes un test de conducere pentru acest tip de motocicletă după împlinirea vârstei de 21 de ani.

6.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria B înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce tricicluri cu motor cu orice putere. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. Permisele de conducere pentru categoria B emise după retragere după 19 ianuarie 2013 dau titularului dreptul de a conduce tricicluri cu motor cu o putere mai mare de 15 kW numai pe teritoriul suedez și cu condiția ca titularul să fi împlinit deja vârsta de 21 de ani. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

7.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria BE înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce vehicule în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii este mai mare de 3,5 kW/kg (cod 79.06). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria BE, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

Model Suedia 2 (S2)

Eliberat în Suedia de la 27.11.2007 până la 18.1.2013

Descriere: permisul de conducere este eliberat sub forma unui card ID-1, fabricat din policarbonat. Cardul este de culoare roz, iar caracteristicile sale sunt o fereastră cu o imagine clară (transparentă) în mijlocul cardului, sub semnătură.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul S2

Categorii corespunzătoare

Note

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii de permise de conducere care au obținut dreptul pentru categoria A cu restricție referitoare la motocicletele ușoare înainte de 1.7.1996 au dreptul de a conduce vehicule cu motor cu capacitate cilindrică de maximum 125 cm3, fără limită de putere (kW). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

2.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria B înainte de 1.7.1996 au dreptul de a conduce vehicule personale cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone cu condiția ca vehiculul să fie înregistrat ca vehicul personal și nu ca o camionetă. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria B, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

3.

Categoria AM a fost introdusă în Suedia la 1.10.2009 drept categorie națională.

4.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A1 sau A înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete cu patru roți. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1 sau A, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

5.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A1 înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete din categoria A1 cu un raport putere/masă mai mare de 0,1kW/kg (cod nou 79.05 din 31 decembrie 2013). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

6.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete cu o putere mai mare de 25 kW sau cu un raport putere/masă mai mare de 0,16 kW/kg numai în cazul în care au deținut un permis pentru categoria A timp de cel puțin doi ani sau dacă au trecut cu succes un test de conducere pentru acest tip de motocicletă după împlinirea vârstei de 21 de ani.

7.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria B înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce tricicluri cu motor cu orice putere. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. Permisele de conducere pentru categoria B emise după retragere după 19 ianuarie 2013 dau titularului dreptul de a conduce tricicluri cu motor cu o putere mai mare de 15kW numai pe teritoriul suedez și cu condiția ca titularul să fi împlinit deja vârsta de 21 de ani. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

8.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria BE înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce vehicule în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii este mai mare de 3,5 t (cod nou 79.06 începând cu 31 decembrie 2013). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule pentru categoria BE, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau emiterea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

MODELE ELIBERATE ÎN REGATUL UNIT

Model Regatul Unit 1 (UK1)

Eliberat în Marea Britanie din ianuarie 1976 până în ianuarie 1986

Descriere: model de culoare verde, cu formă alungită, pliat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK1 (Marea Britanie)

Categorii corespunzătoare

Note

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii permiselor de conducere pentru categoria A au dreptul de a conduce vehicule din categoriile D1 și D1E care nu sunt nici de închiriat, nici destinate unei utilizări remunerate (nu sunt destinate utilizării profesionale, nu transportă pasageri plătitori, indiferent de forma de plată — directă sau indirectă) și vehicule din categoria C1E, cu condiția ca masa remorcii plus cea a vehiculului tractor să nu depășească 8,25 tone.

2.

La fel ca titularii de permise pentru grupa A, dar exclusiv pentru vehicule cu transmisie automată.

Model Regatul Unit 2 (UK2)

Eliberat în Marea Britanie din ianuarie 1986 până în iunie 1990

Descriere: model de culoare roz, pliat. Numai o parte a acestuia constituie permisul propriu-zis, cealaltă reprezentând o anexă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK2 (Marea Britanie)

Categorii corespunzătoare

Note

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii permiselor de conducere pentru categoria A au dreptul de a conduce vehicule din categoriile D1 și D1E care nu sunt nici de închiriat, nici destinate unei utilizări remunerate (nu sunt destinate utilizării profesionale, nu transportă pasageri plătitori, indiferent de forma de plată — directă sau indirectă) și vehicule din categoria C1E, cu condiția ca masa remorcii plus cea a vehiculului tractor să nu depășească 8,25 tone.

2.

Ca titularii de grupa A, dar exclusiv pentru vehicule cu transmisie automată.

3.

Limitat la vehiculele din categoria A de tipul triciclului motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu, cu masă maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri.

4.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm3 limitate la o viteză maximă prin construcție ≤ 50 de kilometri pe oră.

Model Regatul Unit 3 (UK3)

Eliberat în Marea Britanie din iunie 1990 până în decembrie 1996

Descriere: model de culoare roz și verde, pliat. Numai o parte a acestuia constituie permisul propriu-zis, cealaltă reprezentând o anexă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK3 (Marea Britanie)

Categorii corespunzătoare

Note

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (vehicule pentru invalizi)

4

F, G, H, K, L

 

 

Informații suplimentare:

1.

Limitat la vehiculele din categoria A de tipul triciclului motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu, cu masă maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri.

2.

Titularii permiselor de conducere pentru categoria A au dreptul de a conduce vehicule din categoriile D1 și D1E care nu sunt nici de închiriat, nici destinate unei utilizări remunerate (nu sunt destinate utilizării profesionale, nu transportă pasageri plătitori, indiferent de forma de plată — directă sau indirectă) și vehicule din categoria C1E, cu condiția ca masa remorcii plus cea a vehiculului tractor să nu depășească 8,25 tone.

3.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm3 limitate prin construcție la o viteză maximă ≤ 50 de kilometri pe oră.

4.

Categorie națională, vehicule proiectate și construite pentru persoanele cu handicap, care sunt ≤ 254 kg.

Model Regatul Unit 4 (UK4)

Eliberat în Marea Britanie din ianuarie 1997 până în martie 2000

Descriere: model de culoare roz și verde, pliat. Numai o parte a acestuia constituie permisul propriu-zis, cealaltă reprezentând o anexă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK4 (Marea Britanie)

Categorii corespunzătoare

Note

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vehicule pentru invalizi)

F, G, H, K, P

 

3

Informații suplimentare:

1.

Limitat la vehiculele din categoria A de tip triciclu motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu, cu masă maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri.

2.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm3 și limitate prin construcție la o viteză maximă ≤ 50 de kilometri pe oră.

3.

Eliberat numai pentru cei care au deținut acest drept înainte de 12 noiembrie 1999.

Perioadele în care s-au eliberat modelele 4 și 5 se suprapun.

Model Regatul Unit 5 (UK5)

Eliberat în Marea Britanie din iulie 1998 și înainte de 19 ianuarie 2013

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Anexa pe care sunt menționate sancțiunile pentru nerespectarea codului rutier este eliberată separat. Perioada eliberării acestui nou model de permis se suprapune celei în care s-a eliberat modelul UK4 datorită introducerii progresive a noului model.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK5 (Marea Britanie)

Categorii corespunzătoare

Note

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vehicule pentru invalizi)

F, G, H, K, P

 

3

Informații suplimentare:

1.

Limitat la vehiculele din categoria A de tipul triciclului motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu, cu masă maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri.

2.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm3 și limitate prin construcție la o viteză maximă ≤ 50 de kilometri pe oră.

3.

Eliberat numai pentru cei care au deținut acest drept înainte de 12 noiembrie 1999.

Model Regatul Unit 6 (UK6)

Eliberat în Irlanda de Nord de la 1.4.1999 și înainte de 19 ianuarie 2013

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Anexa pe care sunt menționate sancțiunile pentru nerespectarea codului rutier este eliberată separat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK6 (Irlanda de Nord)

Categorii corespunzătoare

Note

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vehicule pentru invalizi)

 

F, G, H, K

 

Informații suplimentare

1.

Limitat la vehiculele din categoria A de tip triciclu motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu, cu masă maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri.

2.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm3 și limitate prin construcție la o viteză maximă ≤ 50 de kilometri pe oră.

Model Regatul Unit 7 (UK7)

Eliberat în Gibraltar de la 2.12.1990 până la 15.1.1997

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini, conform anexei I la Prima directivă 80/1263/CEE a Consiliului (2).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK7 (Gibraltar)

Categorii corespunzătoare

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) numai tricicluri

B

B, B1 (numai cvadricicluri)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE și pentru titularii categoriilor D1E și DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Model Regatul Unit 8 (UK8)

Eliberat în Gibraltar de la 16.1.1997 până la 24.8.2006

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini, conform anexei 1 la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK8 (Gibraltar)

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Model Regatul Unit 9 (UK 9)

Eliberat în Gibraltar de la 15.8.2006

Descriere: model din hârtie roz, de șase pagini, conform anexei 1 la Directiva 91/439/CEE. Similar cu modelul UK8, însă coperta față a fost modificată pentru a reflecta aderarea noilor state membre.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK9 (Gibraltar)

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

MODELE ELIBERATE ÎN ISLANDA

Model Islanda 1 (ÍS1)

Eliberat în Islanda de la 12.4.1960 până în 1981

Descriere: model din hârtie de culoare verde, de două pagini, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS1

Categorii corespunzătoare

Note

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Dreptul de a conduce un vehicul din categoria C asociat acestor permise face trimitere numai la conducerea profesionistă a vehiculelor din categoriile B și/sau E și nu are relevanță din perspectiva Directivei 91/439/CEE.

Model Islanda 2 (ÍS2)

Eliberat în Islanda din 1981 până la 1.3.1988

Descriere: model din hârtie de culoare roz, de două pagini, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS2

Categorii corespunzătoare

Note

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Dreptul de a conduce un vehicul din categoria C asociat acestor permise face trimitere numai la conducerea profesionistă a vehiculelor din categoriile B și/sau E și nu are relevanță din perspectiva Directivei 91/439/CEE.

Model Islanda 3 (ÍS3)

Eliberat în Islanda de la 1.3.1988 până la 31.5.1993

Descriere: model din hârtie de culoare roz, de două pagini, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS3

Categorii corespunzătoare

Note

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Dreptul de a conduce un vehicul din categoria C asociat acestor permise face trimitere numai la conducerea profesionistă a vehiculelor din categoriile B și/sau E și nu are relevanță din perspectiva Directivei 91/439/CEE.

Model Islanda 4 (ÍS4)

Eliberat în Islanda de la 1.6.1993 până la 14.8.1997

Descriere: model din hârtie de culoare roz, de două pagini, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS4

Categorii corespunzătoare

Note

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Dreptul de a conduce un vehicul din categoria C asociat acestor permise face trimitere numai la conducerea profesionistă a vehiculelor din categoriile B și/sau E și nu are relevanță din perspectiva Directivei 91/439/CEE.

Model Islanda 5 (ÍS5)

Eliberat în Islanda de la 15.8.1997

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS5

Categorii corespunzătoare

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

MODELE ELIBERATE ÎN LIECHTENSTEIN

Model Liechtenstein 1 (FL1)

Eliberat în Liechtenstein din 1978 până în 1993

Descriere: model din hârtie albastră, dimensiune: A-5.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FL1

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (pentru uz profesional)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Model Liechtenstein 2 (FL2)

Eliberat în Liechtenstein din 1993 până în aprilie 2003

Descriere: model din hârtie albastră, dimensiune: A-5.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FL2

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Model Liechtenstein 3 (FL3)

Eliberat în Liechtenstein din aprilie 2003

Descriere: format card de credit, model UE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FL3

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M