ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.323.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 323

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
4 decembrie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1240/2013 al Comisiei din 25 noiembrie 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (IGP)]

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1241/2013 al Comisiei din 25 noiembrie 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Aceite Sierra del Moncayo (DOP)]

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2013 al Comisiei din 25 noiembrie 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cordero Segureño (IGP)]

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2013 al Comisiei din 28 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Dinde de Bresse (DOP)]

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2013 al Comisiei din 28 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ciliegia di Marostica (IGP)]

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1245/2013 al Comisiei din 28 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Fourme de Montbrison (DOP]

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1246/2013 al Comisiei din 28 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Peras de Rinćon de Soto (DOP)]

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2013 al Comisiei din 28 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Jamón de Trevélez (IGP)]

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1248/2013 al Comisiei din 28 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ternera Gallega (IGP)]

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1249/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIIf și VIIg de către navele care arborează pavilionul Franței

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1250/2013 al Comisiei din 2 decembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Českobudějovické pivo (IGP)]

26

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1251/2013 al Comisiei din 3 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice și a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce privește înscrierea acestor practici în registrele din sectorul vitivinicol

28

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1252/2013 al Comisiei din 3 decembrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

31

 

 

DECIZII

 

 

2013/708/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana materiale de construcție din partea Spaniei)

33

 

 

2013/709/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 decembrie 2013 de autorizare a unui laborator din Statele Unite ale Americii pentru a efectua teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice [notificată cu numărul C(2013) 8365]  ( 1 )

34

 

 

2013/710/UE

 

*

Decizia Comisiei din 2 decembrie 2013 de modificare a Deciziei 2012/757/UE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul exploatarea și gestionarea traficului al sistemului feroviar din Uniunea Europeană [notificată cu numărul C(2013) 8377]  ( 1 )

35

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2013/711/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 3 decembrie 2013 privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați în produsele alimentare și în hrana pentru animale ( 1 )

37

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1240/2013 AL COMISIEI

din 25 noiembrie 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes” depusă de Regatul Unit a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 180, 26.6.2013, p. 17.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

REGATUL UNIT

Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (IGP)


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1241/2013 AL COMISIEI

din 25 noiembrie 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Aceite Sierra del Moncayo (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Aceite Sierra del Moncayo” depusă de Spania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Aceite Sierra del Moncayo” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 187, 29.6.2013, p. 19.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.5.   Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, uleiuri etc.)

SPANIA

Aceite Sierra del Moncayo (DOP)


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1242/2013 AL COMISIEI

din 25 noiembrie 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cordero Segureño (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Cordero Segureño” depusă de Spania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Cordero Segureño” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 180, 26.6.2013, p. 21.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

SPANIA

Cordero Segureño (IGP)


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1243/2013 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Dinde de Bresse (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Franței de aprobare a unor modificări ale elementelor caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Dinde de Bresse”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2) și modificată la 14 mai 2003 prin Regulamentul (CE) nr. 828/2003 al Comisiei (3).

(2)

Deoarece modificările respective nu sunt minore în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 120, 15.5.2003, p. 3.

(4)  JO C 157, 6.4.2013, p. 4.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.1.   Carne și organe comestibile proaspete

FRANȚA

Dinde de Bresse (DOP)


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1244/2013 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ciliegia di Marostica (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Ciliegia di Marostica”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 245/2002 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12 2012, p. 1.

(2)  JO L 39, 9.2.2002, p. 12.

(3)  JO C 153, 31.5.2013, p. 8.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6. –   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

ITALIA

Ciliegia di Marostica (IGP)


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1245/2013 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Fourme de Montbrison (DOP]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Franței de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Fourme de Montbrison”, înregistrată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 917/2010 al Comisiei (2).

(2)

Scopul cererii este modificarea caietului de sarcini pentru a se aduce precizări privind dovada originii, metoda de obținere, etichetarea, cerințele naționale și datele de contact ale organismelor de control.

(3)

Comisia a examinat modificarea în cauză și a concluzionat că este justificată. Deoarece modificarea este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia o poate aproba fără a recurge la procedura stabilită la articolele 50-52 din respectivul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caietul de sarcini al denumirii de origine protejate „Fourme de Montbrison” se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Documentul unic consolidat care reia elementele principale ale caietului de sarcini figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 269, 13.10.2010, p. 21.


ANEXA I

Se aprobă următoarea modificare a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Fourme de Montbrison”:

1.   Punctul II „Descrierea produsului”

Următoarea descriere a caracteristicilor organoleptice completează descrierea produsului: „Brânza «Fourme de Montbrison» prezintă o textură omogenă, ușor fermă și fondantă în gură. Are o savoare fină și parfumată, un gust de lapte fructat, cu un gust de mucegai puțin pronunțat care îi conferă o anumită delicatețe. Sunt acceptate un ușor gust sărat și un ușor gust amar.” Această descriere este utilă pentru analiza organoleptică a produsului în cadrul unui control.

Se precizează că „Porționarea brânzei «Fourme de Montbrison» este autorizată dacă nu denaturează textura acesteia. Prezența cojii este obligatorie în cazul bucăților cu o greutate de peste 50 de grame.”

Având în vedere evoluția constantă a modalităților de consumare a brânzei, această dispoziție stabilește un cadru menit a evita exagerările în ceea ce privește tipul de porționare.

2.   Punctul IV „Dovada originii”

2.1.   Subpunctul IV.1 „Obligații referitoare la declarații”

Se precizează că declarația de identificare „se întocmește după un model validat de directorul Institutului Național pentru origine și calitate (Institut national de l’origine et de la qualité)”.

Se prevăd declarații prealabile privind intenția de a nu produce și de a relua producția, pentru a se permite monitorizarea exactă a operatorilor care doresc să se retragă momentan din producția brânzei cu denumire de origine protejată.

Sunt detaliate conținutul și modalitățile de transmitere a declarațiilor necesare pentru cunoașterea și urmărirea produselor.

Aceste modificări sunt legate de reforma sistemului de control al denumirilor de origine, introdusă prin Ordonanța nr. 2006-1547 din 7 decembrie 2006 privind valorificarea produselor agricole, forestiere sau alimentare și a produselor marine.

2.2.   Subpunctul IV.2 „Registre”

Lista înregistrărilor pe care trebuie să le efectueze operatorii este completată pentru a se permite controlul privind respectarea condițiilor de producție prevăzute de caietul de sarcini.

2.3.   Subpunctul IV.3 „Control privind produsele”

Se precizează stadiul în care se efectuează analiza organoleptică a produsului și metoda de prelevare. Aceste modalități sunt apoi reluate în planul de control sau de inspecție al denumirii de origine elaborat de un organism de control.

3.   Punctul V „Metoda de obținere”

3.1.   Subpunctul V.1 „Producția de lapte”

Este definit șeptelul de vaci de lapte. Este vorba despre „totalitatea vacilor de lapte și a junincilor de reînnoire a șeptelului prezente în exploatație”, fiind clar că „vacile de lapte sunt animalele în producție și animalele în repaus mamar”, iar „junincile sunt animalele aflate între înțărcare și prima lor fătare.” Această definiție are scopul de a stabili în mod clar la ce animale se face referire atunci când sunt utilizați termenii „șeptel de vaci de lapte”, „vaci de lapte” și „juninci” în restul caietului de sarcini, pentru a se evita orice confuzie.

La punctul V.1.a, se elimină modalitățile de acordare a unor derogări temporare de la dispoziția privind proveniența rației de bază a vacilor de lapte în cazul unor perioade de secetă, al fenomenelor climatice neprevăzute sau al altor circumstanțe excepționale.

La punctul V.1.a, se precizează că al doilea paragraf se referă la rația de bază și că sunt excluse cruciferele sub formă de nutreț. Aceste precizări vizează evitarea oricărei ambiguități a textului.

La punctul V.1.a, fraza „Partea de iarbă păscută, uscată, pălită, în folie de plastic sau însilozată, exprimată în substanță uscată, reprezintă cel puțin 80 % din nutrețurile din rația de bază a vacilor de lapte, în medie pentru totalitatea vacilor de lapte și pe an” înlocuiește fraza „Iarba de pe pășune, fânul sau furajele însilozate trebuie să constituie baza alimentației”. Astfel, se precizează clar ponderea ierbii în rația de bază, precum și animalele cărora li se aplică această pondere și perioada de timp vizată, ceea ce va facilita controalele. Această dispoziție evidențiază importanța alimentației pe bază de iarbă în cazul denumirii de origine „Fourme de Montbrison”.

La punctul V.1.a, fraza „Partea de porumb însilozat, exprimată în substanță uscată, nu trebuie să depășească 20 % din rația de bază a vacilor de lapte, în medie, pe an, pentru totalitatea vacilor de lapte” înlocuiește fraza „Partea de porumb însilozat, exprimată în substanță uscată, nu trebuie să depășească 20 % din rația zilnică, în medie, pentru întregul șeptel și pe an”. Așadar, limitarea cantității de porumb se aplică rației de bază, nu rației totale, și nu vizează decât vacile de lapte.

Această dispoziție este completată de frazele „În cadrul șeptelului de vaci de lapte, consumul de porumb însilozat ca plantă întreagă este rezervat junincilor care intră în ultima lună de gestație și vacilor de lapte” și „În rația zilnică a vacilor de lapte, este interzis cumulul porumbului ca plantă întreagă (verde sau însilozată) cu porumbul boabe sau știuleți conservat în stare umedă.” Specificarea animalelor care pot primi porumb însilozat facilitează controlul părții de porumb însilozat date efectiv vacilor de lapte. Interdicția privind cumulul porumbului ca plantă întreagă cu porumbul boabe sau știuleți conservat în stare umedă vizează, de asemenea, limitarea aportului de porumb în hrana vacilor de lapte, mai ales în formă fermentată.

În ansamblu, aceste dispoziții vizează, pe de o parte, hrănirea vacilor de lapte în mod preponderent cu iarbă și, pe de altă parte, facilitarea controlului, cu ajutorul referirilor mai exacte la animalele și perioadele în cauză.

La punctul V.1.a, dispoziția referitoare la aportul de fân în afara perioadei de pășunat este limitată la vacile de lapte și, prin urmare, din motive de coerență, controlul respectării acestei dispoziții se efectuează în ceea ce privește totalitatea vacilor de lapte, nu întregul șeptel de vaci de lapte.

Pentru un plus de precizie, la punctul V.1.b se indică faptul că interzicerea stabulației permanente exclusive și a creșterii intensive se referă la vacile de lapte.

La punctul V.1.b se precizează o durată minimă a pășunatului de 150 de zile pe an în cazul vacilor de lapte. Această condiție consolidează rolul păscutului în alimentația vacilor de lapte și facilitează controlul privind îndeplinirea obligației de a scoate vacile la păscut.

La punctul V.1.b, o frază specifică privind hrănirea vacilor cu nutreț verde autorizează această practică în cazul vacilor de lapte, cu utilizarea de iarbă provenită din aria geografică delimitată, în completarea păscutului. Astfel, această dispoziție permite valorificarea sub formă de nutreț proaspăt a ierbii provenite de pe parcelele aflate prea departe de clădirea în care sunt adăpostite vacile pentru ca acestea să poată fi duse la păscut acolo.

La punctul V.1.b, se introduce o limitare a gradului de aglomerare a exploatației, pentru a se încuraja funcționarea extensivă a exploatațiilor producătoare de lapte aferente denumirii de origine protejate „Fourme de Montbrison”.

La punctul V.1.c, se introduce o limitare a aportului de suplimente și aditivi la 1 800 kg substanță uscată pe an pentru fiecare vacă de lapte. Această dispoziție favorizează astfel hrana formată din nutrețurile care constituie rația de bază și care provin din aria geografică delimitată.

La punctul V.1.c, materiile prime autorizate în suplimentele furnizate vacilor de lapte și aditivii autorizați fac de acum înainte obiectul a două liste pozitive distincte, pentru un plus de claritate.

Lista pozitivă a materiilor prime autorizate în suplimentele furnizate vacilor de lapte este completată cu porumbul boabe umed, produsele derivate din semințe de oleaginoase, fără adaos de uree, cu produsele derivate din fructele oleaginoase, fără adaos de uree, cu excepția uleiurilor și materiilor grase vegetale și a cojilor și pielițe de cacao, cu produsele derivate din semințe de leguminoase și cu sub-produsele de fermentare a unor microorganisme ale căror celule au fost dezactivate sau ucise, altele decât produsele obținute pe baza biomasei de microorganisme specifice cultivate pe anumite substraturi și altele decât borhotul. Sintagmele „toate cerealele și subprodusele lor”, „pulpele de sfeclă roșie deshidratate”, „melasa”, „semințele de plante proteice” și „sarea, mineralele” sunt înlocuite cu sintagmele „toate semințele de cereale și produsele derivate din acestea”, „pulpele de sfeclă roșie uscate”, „melasele”, „semințele de leguminoase” și, respectiv, „mineralele și produsele derivate”. Cuvintele „îngrășămintele fără adaos de uree” sunt eliminate, deoarece aceste produse fac parte din produsele derivate din semințele sau fructele plantelor oleaginoase, fără adaos de uree. De asemenea, se precizează că știuleții de porumb pot fi conservați fie uscați, fie umezi. Aceste materii prime nu au impact asupra calității produsului.

Utilizarea sodei caustice pentru tratarea cerealelor și a produselor derivate din acestea este interzisă, deoarece nu este o practică tradițională.

Lista pozitivă a aditivilor se înlocuiește cu fraza „Este interzis orice aditiv care vizează modificarea directă a compoziției laptelui” și se precizează în mod exhaustiv categoriile și grupele funcționale de aditivi autorizați, cu respectarea terminologiei regulamentare. Această modificare vizează evitarea oricărei ambiguități sau interpretări în cadrul controalelor.

La punctul V.1.e se adaugă o dispoziție care interzice OMG-urile în hrana animalelor și în culturile din exploatație, pentru a se menține caracterul tradițional al alimentației.

3.2.   Subpunctul V.3 „Prelucrare”

Pentru un plus de precizie, în lista pozitivă a ingredientelor, a adjuvanților tehnologici sau a aditivilor autorizați în lapte sau în procesul de fabricare, termenii „culturi inofensive de bacterii, de drojdii, de mucegaiuri” sunt înlocuiți cu termenii „culturi de bacterii, de drojdii și de mucegaiuri al căror caracter inofensiv este demonstrat”.

Paragraful „Etapele următoare, respectiv tăierea coagulului, baterea, repausul coagulului, o ușoară presare, fărâmițarea, sărarea în masa coagulului, punerea în forme, scurgerea, punerea în trunchi, sunt definite în continuare:” este eliminat, deoarece fiecare dintre etapele enumerate în acest paragraf este descrisă separat în continuare în caietul de sarcini.

Ușoara presare a coagulului la momentul repausului, înaintea fărâmițării, este, de acum înainte, facultativă. Această practică nu este indispensabilă în procesul tehnologic de fabricație, dacă substanța uscată finală a brânzei respectă procentajul prevăzut de caietul de sarcini.

Fraza „Coagulul este apoi fărâmițat, sărat în masă și pus în formă” este reformulată după cum urmează: „Coagulul este apoi fărâmițat și sărat în masă, cel târziu la momentul punerii în formă”. Astfel, formularea este mai explicită în ceea ce privește momentul în care se efectuează sărarea.

Pentru claritate, se precizează faptul că scurgerea în sală realizată fără presare, prin întoarceri, are loc după punerea în formă a coagulului.

Durata minimă a scurgerii în formă fără presare, prin întoarceri, este scurtată de la 24 la 18 ore. De fapt, evoluția practicilor a determinat reducerea acestei durate, fără niciun impact asupra calității brânzei obținute.

Fraza „Începând din a zecea zi de la închegarea laptelui, are loc operația de perforare a brânzei” este mutată la punctul V.4, cu precizarea că este vorba despre perforarea cilindrilor de brânză.

3.3.   Subpunctul V.4 „Maturare și păstrare”

Fraza „După perforare, se realizează maturarea în pivniță sau în camere de maturare la o temperatură menținută între 6 °C și 12 °C, timp de minimum cincisprezece zile, cu o umiditate atmosferică relativă între 90 și 98 %” este înlocuită cu fraza „La scoaterea din sala de scurgere, după eventuala ștergere, se realizează maturarea în pivniță sau în camere de maturare la o temperatură menținută între 6 °C și 12 °C, cu o umiditate atmosferică relativă între 90 și 98 %” și completată cu fraza „După perforare, brânza este maturată timp de cel puțin 15 zile în pivniță sau în camere de maturare în condițiile de temperatură și umiditate descrise mai sus”.

Aceste precizări de formulare vizează descrierea mai corectă a ordinii operațiunilor. Într-adevăr, perforarea nu se efectuează cu puțin înaintea introducerii în pivniță, ci atunci când brânza se află în pivniță. Între scoaterea din sala de scurgere și intrarea în pivniță poate fi efectuată, eventual, o operațiune de ștergere. Durata minimă a sejurului în pivniță, de 15 zile, este calculată din ziua perforării.

4.   Punctul VIII „Etichetare”

Obligația de a adăuga pe etichetă mențiunea „appellation d’origine contrôlée” (denumire de origine controlată) este eliminată și este înlocuită de obligația de a utiliza simbolul DOP al Uniunii Europene, în scopuri legate de lizibilitate și de sinergia în comunicarea referitoare la produsele înregistrate cu DOP.

5.   Punctul IX „Cerințele naționale”

În conformitate cu reforma națională a sistemului de control privind denumirile de origine menționată anterior, se adaugă un tabel care prezintă principalele aspecte care fac obiectul controalelor și metoda de evaluare aferentă acestora.


ANEXA II

DOCUMENT UNIC CONSOLIDAT

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1)

„FOURME DE MONTBRISON”

NR. CE: FR-PDO-0105-01014-06.07.2012

IGP () DOP (X)

1.   Denumire

„Fourme de Montbrison”

2.   Statul membru sau țara terță

Franța

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tip de produs

Clasa 1.3.

Brânzeturi

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

„Fourme de Montbrison” este o brânză fabricată din lapte de vacă închegat, care are forma unui cilindru cu înălțimea de 17-21 cm și diametrul de 11,5-14,5 cm, o greutate de 2,1-2,7 kg și o pastă cu pete de mucegai, nepresată, nefiartă, fermentată și sărată prin adăugarea sării în coagul la introducerea acestuia în formă.

Conținutul de grăsime este de minimum 52 g la 100 g de brânză complet uscată, iar conținutul de substanță uscată nu trebuie să fie mai mic de 52 g la 100 g de brânză maturată.

Brânza poate beneficia de denumirea de origine „Fourme de Montbrison” numai începând din a 32-a zi de la închegarea laptelui.

Coaja uscată, mucegăită, este de culoare portocalie și poate prezenta pete de mucegai albe, galbene și roșii. Pasta, de culoare crem, are puține găuri și prezintă un aspect marmorat, dat de mucegaiul de culoare albastru deschis.

Brânza „Fourme de Montbrison” prezintă o textură omogenă, ușor fermă și fondantă în gură. Are o savoare fină și parfumată, un gust de lapte fructat, cu un gust de mucegai puțin pronunțat care îi conferă o anumită delicatețe. Sunt acceptate un ușor gust sărat și un ușor gust amar.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală)

Pe parcursul întregului an, rația alimentară de bază a vacilor de lapte constă în nutreț provenit din aria geografică a produsului cu denumire de origine protejată.

Alimentele autorizate în rația de bază sunt toate nutrețurile, fiind excluse cruciferele sub formă de nutreț.

Partea de iarbă păscută, iarbă uscată, pălită, în folie de plastic sau însilozată, exprimată ca substanță uscată, constituie minimum 80 % din nutrețurile din rația de bază a vacilor de lapte, în medie, pe an, pentru totalitatea vacilor de lapte.

Partea de porumb însilozat, exprimată în substanță uscată, nu trebuie să depășească 20 % din rația de bază a vacilor de lapte, în medie, pe an, pentru totalitatea vacilor de lapte.

În afara perioadei de păscut, se administrează fân reprezentând, în medie, minimum 3 kg de substanță uscată pe zi pentru fiecare vacă de lapte, pentru totalitatea vacilor de lapte.

În perioada în care iarba este disponibilă, este obligatorie scoaterea la pășune a vacilor de lapte de îndată ce condițiile meteorologice permit acest lucru. Durata pășunatului este de minimum 150 de zile pe an.

Utilizarea suplimentelor și a aditivilor este limitată la maximum 1 800 kg de substanță uscată pe an pentru fiecare vacă de lapte, în medie, pentru totalitatea vacilor de lapte.

În suplimentele și aditivii furnizați vacilor de lapte sunt autorizați doar materiile prime și aditivii cuprinși într-o listă pozitivă.

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Producerea laptelui, fabricarea, maturarea și conservarea brânzeturilor până la împlinirea a 32 de zile de la închegarea laptelui au loc în interiorul ariei geografice delimitate.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.

Porționarea brânzei „Fourme de Montbrison” este autorizată dacă nu denaturează textura acesteia. Prezența cojii este obligatorie în cazul bucăților cu o greutate de peste 50 de grame.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea

Etichetarea cilindrilor de brânză care beneficiază de denumirea de origine „Fourme de Montbrison” se face prin înscrierea denumirii de origine cu caractere de dimensiuni cel puțin egale cu două treimi din dimensiunea celor mai mari caractere care figurează pe etichetă, precum și a simbolului DOP al Uniunii Europene.

Fără a se aduce atingere mențiunilor regulamentare aplicabile tuturor brânzeturilor, este interzisă prezența oricărui calificativ alături de denumirea de origine, cu excepția mărcilor specifice de producție sau comerciale.

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Aria geografică de producție a brânzei „Fourme de Montbrison” cuprinde următorul teritoriu:

Departamentul Loire: comunele Bard, Cervières, Chalmazel, La Chamba, La Chambonie, Champoly, Châtelneuf, La Côte-en-Couzan, Écotay-l’Olme, Essertines-en-Châtelneuf, Jeansagnière, Lérigneux, Noirétable, Palogneux, Roche, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Didier-sur-Rochefort, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-la-Vêtre, Saint-Julien-la-Vêtre, Saint-Just-en-Bas, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Priest-la-Vêtre, Saint-Romain-d’Urfé, Les Salles, Sauvain, La Valla-sur-Rochefort, Verrières-en-Forez.

Departamentul Puy-de-Dôme: comunele Brugeron, Job, Saint-Anthème, Saint-Pierre-la-Bourlhonne și Valcivières.

5.   Legătura cu aria geografică

5.1.   Specificitatea ariei geografice

Factori naturali

Aria geografică a denumirii de origine „Fourme de Montbrison” se întinde în principal pe pajiștile alpine care formează vârful munților Forez, la granița dintre departamentele Loire și Puy-de-Dôme, precum și pe partea de est a munților Forez. Este vorba despre o zonă montană de altitudine medie (1 634 m la cel mai înalt vârf), cu o orientare generală nord-sud, așezată pe un substrat granitic și delimitată de granițe naturale. Această zonă este caracterizată de întinderi cu vegetație sălbatică, montane și subalpine, care alcătuiesc un peisaj de platouri golașe și dealuri rotunde și unduioase, înconjurate de versanți împăduriți, mai ales cu rășinoase. Aria geografică delimitată este bogată în turbării și prerii. Precipitațiile sunt destul de semnificative (în medie, peste 1 000 mm pe an). Clima este supusă atât unei influențe oceanice, cât și continentale. Prin urmare, temperaturile medii anuale sunt destul de scăzute, de sub 10 °C și adesea de sub 5 °C. Iernile sunt lungi și reci, cu ninsori dese.

Având în vedere altitudinea și cantitățile de precipitații însemnate, producția de nutrețuri se bazează în principal pe preriile permanente.

Factori umani

În regiunea Haut-Forez, al cărei sistem agricol și pastoral s-a menținut până la Al Doilea Război Mondial, fabricarea brânzei „Fourme de Montbrison” datează încă din Evul Mediu timpuriu. Această brânză era produsă în „jasseries”, clădiri de stână care populau cei doi versanți ai munților Forez. În vremurile acelea, brânza era fabricată la stână, din laptele obținut de la cirezi de mici dimensiuni, de către femei, în vreme ce bărbații rămâneau în sat și continuau lucrările de vară la câmp. Mediul natural furniza atunci trunchiuri de rășinoase, care, odată golite, constituiau canale de scurgere perfect adaptate pentru scurgerea zerului din cilindrele de brânză în curs de fabricare. Acestea erau adesea păstrate până la coborârea de la stână, apoi erau vândute în piețele aflate de o parte și de alta a masivului muntos, printre care piața importantă a orașului Montbrison.

În prezent, crescătoriile de vaci de lapte recurg în mare parte la preria permanentă. Condițiile de producție a brânzei „Fourme de Montbrison”, mai ales obligativitatea scoaterii vitelor la păscut în perioada în care acest lucru este posibil, rația alimentară bazată pe iarbă și limitarea consumului de porumb însilozat, acordă un loc important acestei resurse naturale.

Moștenire a tehnicii tradiționale, procesul tehnologic de producție a brânzei „Fourme de Montbrison” valorifică bagajul de competențe de la nivel local:

efectuând o amestecare adaptată la un coagul tăiat în boabe de dimensiuni reduse, cu laturi de aproximativ 0,5-1 cm;

realizând o sărare în masă și o sărare exterioară redusă;

aplicând tehnica foarte deosebită a scurgerii suplimentare cu ajutorul unui canal de scurgere format dintr-un trunchi de copac rășinos.

5.2.   Specificitatea produsului

Brânză cu pastă mucegăită, cu savoare fină și parfumată, având forma unui cilindru cu o înălțime de 17-21 cm și un diametru de 11,5-14,5 cm, cu coajă portocalie, „Fourme de Montbrison” are o pastă care prezintă găurele de mici dimensiuni și un mucegai albastru puțin pronunțat ce îi conferă o anumită delicatețe.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)

Caracteristicile specifice ale brânzei „Fourme de Montbrison” își au originea tocmai în modalitățile deosebite de obținere a laptelui și de fabricare a brânzei.

Producția de lapte se bazează pe bogăția pășunilor din munții Forez, care contribuie la savoarea fină și parfumată a brânzei „Fourme de Montbrison”.

Formatul relativ mic al acestui produs este legat de originea sa: cirezi de mici dimensiuni, cu o producție de lapte redusă, prelucrată de mâna de lucru feminină.

Gustul destul de delicat al brânzei „Fourme de Montbrison” este legat de tăierea fină a boabelor de coagul. Această talie redusă a boabelor de coagul creează mici deschizături în pastă, permițând o dezvoltare limitată a mucegaiului Penicillium roqueforti, mai redusă decât în cazul altor paste cu mucegai.

Culoarea portocalie a cojii, atât de deosebită, este influențată de tehnicile de sărare, care favorizează instalarea unei flore superficiale. Dezvoltarea florei superficiale este întreținută și de scurgerea pe trunchiurile de rășinoase, care sunt un rezervor de floră superficială și participă direct la dezvoltarea acestei flore, evitând uscarea prea rapidă a cojii.

De asemenea, tehnicile de sărare fac din „Fourme de Montbrison” o brânză mai puțin sărată decât alte brânzeturi din familia celor cu mucegai.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCFourmeDeMontbrison.pdf


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Înlocuit de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1246/2013 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Peras de Rinćon de Soto (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Spaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Peras de Rincón de Soto”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 738/2004 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 116, 22.4.2004, p. 5.

(3)  JO C 177, 22.6.2013, p. 18.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

SPANIA

Peras de Rinćon de Soto (DOP)


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1247/2013 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Jamón de Trevélez (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Spaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Jamón de Trevélez”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1855/2005 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 297, 15.11.2005, p. 5.

(3)  JO C 179, 25.6.2013, p. 40.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

SPANIA

Jamón de Trevélez (IGP)


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1248/2013 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ternera Gallega (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Spaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Ternera Gallega”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2400/96 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 327, 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO C 182, 27.6.2013, p. 16.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.1.   Carne și organe comestibile proaspete

SPANIA

Ternera Gallega (IGP)


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/24


REGULAMENTUL (UE) NR. 1249/2013 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2013

de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIIf și VIIg de către navele care arborează pavilionul Franței

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 39/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

68/TQ39

Stat membru

Franța

Stoc

PLE/7FG.

Specie

Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

Zonă

VIIf și VIIg

Termen-limită

18.11.2013


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1250/2013 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2013

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Českobudějovické pivo (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Republicii Cehe de aprobare a unei modificări a elementelor din caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Českobudějovické pivo”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat prin Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe (3).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 decembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 236, 23.9.2003, p. 33.

(4)  JO C 134, 14.5.2013, p. 54.


ANEXĂ

Produse agricole și alimentare enumerate în partea I a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012:

Clasa 2.1.   Bere

REPUBLICA CEHĂ

Českobudějovické pivo (IGP)


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1251/2013 AL COMISIEI

din 3 decembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice și a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce privește înscrierea acestor practici în registrele din sectorul vitivinicol

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 al treilea și al patrulea paragraf și articolul 185c alineatul (3), coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei (2), practicile oenologice autorizate sunt stabilite în anexa I la respectivul regulament. Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV) a modificat condițiile de utilizare a anumitor practici oenologice care sunt, de altfel, deja autorizate în Uniune. Pentru a ține seama de progresul tehnic și pentru ca producătorii din Uniune să beneficieze de aceleași posibilități ca producătorii din țările terțe, este necesară modificarea condițiilor de utilizare a acestor practici oenologice în Uniune, pe baza condițiilor de utilizare definite de către OIV.

(2)

OIV a adoptat noi practici oenologice. Pentru a ține seama de progresul tehnic și pentru ca producătorii din Uniune să beneficieze de noile posibilități ca producătorii din țările terțe, este necesară autorizarea acestor noi practici oenologice în Uniune, pe baza condițiilor de utilizare definite de către OIV.

(3)

Anumite practici oenologice sunt deosebit de expuse la riscul de utilizare frauduloasă și trebuie să fie menționate în registrele și documentele însoțitoare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei (3). Cerințele cu privire la practici cum ar fi tratarea cu membrană precizează că aceste practici ar trebui să fie înscrise în registre în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 436/2009. Regulile privind înscrierea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 436/2009 ar trebui modificate, pentru a ține seama de noile practici oenologice autorizate prin Regulamentul (CE) nr. 606/2009, astfel cum a fost modificat de prezentul regulament.

(4)

Regulamentele (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 436/2009 ar trebui modificate în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului de reglementare instituit prin articolul 195 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 606/2009

Anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 436/2009

La articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 436/2009 se adaugă următoarea literă (w):

„(w)

gestionarea gazelor dizolvate din vin, utilizând contactori membranari.”

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privința categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricțiilor care se aplică acestora (JO L 193, 24.7.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește registrul viticol, declarațiile obligatorii și colectarea de informații pentru monitorizarea pieței, documentele de însoțire a transporturilor de produse și registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol (JO L 128, 27.5.2009, p. 15).


ANEXĂ

Anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

rândul 6 se modifică după cum urmează:

(i)

în coloana 1 se adaugă următoarea liniuță:

„—

adăugarea de autolizați de drojdie”;

(ii)

în coloana 2 se adaugă următorul text:

„Numai pentru strugurii proaspeți, mustul de struguri, mustul de struguri parțial fermentat, mustul de struguri parțial fermentat extras din struguri stafidiți, mustul de struguri concentrat, vinul nou aflat încă în fermentație”;

(b)

la rândul 10, a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

proteină de origine vegetală extrasă din grâu, mazăre și cartofi”;

(c)

se adaugă următoarele rânduri 51 și 52:

„51

Utilizarea drojdiilor inactivate

 

 

52

Gestionarea gazelor dizolvate din vin utilizând contactori membranari

Pentru produsele definite la punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 și 16 din anexa XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cu excepția adăugării de dioxid de carbon pentru produsele definite la punctele 4, 5, 6 și 8 din anexa respectivă”

 

2.

Se adaugă următorul apendice 18:

„Apendicele 18

Cerințe privind gestionarea gazelor dizolvate din vin utilizând contactori membranari

Gestionarea gazelor dizolvate din vin utilizând contactori membranari este o metodă fizică pentru gestionarea concentrațiilor de gaze dizolvate din vin utilizând contactori membranari (membrane hidrofobe) și gaze aplicate în oenologie.

CERINȚE

1.

Această tehnică poate fi utilizată de la încheierea fermentației alcoolice până la ambalare pentru a înlocui utilizarea dispozitivului de barbotare sau a sistemelor de tip Venturi.

2.

Această practică este realizată de un oenolog sau de un tehnician calificat.

3.

Tratamentul trebuie să facă obiectul unei înscrieri în registrul menționat la articolul 185c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

4.

Membranele utilizate trebuie să respecte cerințele prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 1935/2004 și (UE) nr. 10/2011 și dispozițiile naționale adoptate pentru punerea în aplicare a acestora. Membranele trebuie să respecte prevederile Codexului oenologic internațional publicat de OIV.”


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1252/2013 AL COMISIEI

din 3 decembrie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

46,1

MA

61,3

TN

66,1

TR

82,3

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

47,7

EG

200,0

MA

152,9

TR

135,0

ZZ

133,9

0709 91 00

EG

200,0

ZZ

200,0

0709 93 10

MA

133,9

TR

138,7

ZZ

136,3

0805 10 20

AR

28,7

AU

88,3

TR

56,3

UY

36,0

ZA

58,6

ZZ

53,6

0805 20 10

AU

135,6

MA

67,5

PE

131,0

TR

100,8

ZA

150,1

ZZ

117,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

59,5

PE

74,3

SZ

43,6

TR

65,5

UY

92,4

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

84,1

ZZ

84,1

0808 10 80

AU

125,0

BA

42,7

MK

29,8

NZ

160,5

US

133,8

ZA

93,6

ZZ

97,6

0808 30 90

TR

123,3

US

205,7

ZZ

164,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/33


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2013

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana materiale de construcție din partea Spaniei)

(2013/708/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore în structura comerțului mondial generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(3)

Spania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările care au avut loc în 140 de întreprinderi din cadrul NACE revizuirea 2 diviziunea 23 (Fabricarea altor produse minerale nemetalice) în regiunea NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52) la data de 22 mai 2013 și a completat-o cu informații suplimentare până la data de 17 iulie 2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea unei sume de 840 000 EUR.

(4)

În consecință, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Spania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 840 000 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 20 noiembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/34


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 2 decembrie 2013

de autorizare a unui laborator din Statele Unite ale Americii pentru a efectua teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice

[notificată cu numărul C(2013) 8365]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/709/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (1), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2000/258/CE desemnează Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) din Nancy, Franța (care face parte începând cu 1 iulie 2010 din Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES), ca fiind institutul specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice.

(2)

Decizia respectivă prevede că ANSES trebuie să documenteze evaluarea laboratoarelor din țările terțe care au depus o cerere pentru a efectua teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice.

(3)

În urma neparticipării la testul anual de competență organizat de ANSES în 2012, autorizația acordată la 20 noiembrie 2002 VETCOM Food Analysis and Diagnostic Laboratory, cu sediul în Fort Sam Houston, în conformitate cu Decizia 2000/258/CE, a fost retrasă, în conformitate cu Decizia 2010/436/UE a Comisiei (2).

(4)

Autoritatea competentă din Statele Unite ale Americii a depus o cerere de reaprobare a VETCOM Food Analysis and Diagnostic Laboratory din Fort Sam Houston, care este sprijinită de un raport de evaluare favorabil întocmit de ANSES pentru laboratorul respectiv la 16 septembrie 2013.

(5)

Autoritatea competentă din Statele Unite ale Americii a informat de asemenea în mod oficial Comisia că numele laboratorului s-a schimbat.

(6)

Prin urmare, laboratorul în cauză ar trebui autorizat să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2000/258/CE, următorul laborator este autorizat să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici:

DoD Food Analysis & Diagnostic Laboratory

2899 Schofield Road

JBSA Fort Sam Houston, TX 78234

Statele Unite ale Americii

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 79, 30.3.2000, p. 40.

(2)  Decizia 2010/436/UE a Comisiei din 9 august 2010 de punere în aplicare a Deciziei 2000/258/CE a Consiliului în ceea ce privește testele de aptitudini destinate menținerii autorizațiilor laboratoarelor de a efectua teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (JO L 209, 10.8.2010, p. 19).


4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/35


DECIZIA COMISIEI

din 2 decembrie 2013

de modificare a Deciziei 2012/757/UE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatarea și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană

[notificată cu numărul C(2013) 8377]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/710/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate (2), Agenția Europeană a Căilor Ferate („agenția”) se asigură că specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI-urile) sunt adaptate progresului tehnic, tendințelor pieței și cerințelor sociale și propune Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar.

(2)

Prin Decizia C(2007) 3371 din 13 iulie 2007, Comisia a acordat agenției un mandat-cadru pentru efectuarea anumitor activități în temeiul Directivei 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (3) și al Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional (4). În conformitate cu termenii respectivului mandat-cadru, agenția trebuie să revizuiască STI-ul privind exploatarea și gestionarea traficului.

(3)

Apendicele A la STI-urile actuale privind exploatarea și gestionarea traficului se referă la versiunea 2 a regulilor de exploatare ale sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), care au fost elaborate pe baza versiunii 2.3.0.d a specificațiilor privind cerințele pentru sistemul european de control al trenurilor (SRS ETCS).

(4)

Versiunile actuale ale specificațiilor privind ERTMS/ETCS sunt „referința 2” și „referința 3”. Versiunea „regulilor și principiilor de exploatare pentru ERTMS” care corespunde „ERTMS/ETCS referința 3” este versiunea 3. Acest lucru trebuie să se reflecte în STI-urile privind exploatarea și gestionarea traficului.

(5)

La 5 iulie 2012, agenția a emis o recomandare (ERA/REC/05-2012/INT-ERTMS) vizând actualizarea versiunii „regulilor și principiilor de exploatare pentru ERTMS” menționate în Decizia 2012/757/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2012 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatarea și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de modificare a Deciziei 2007/756/CE (5).

(6)

Prin urmare, Decizia 2012/757/UE ar trebui modificată.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Apendicele A la anexa I la Decizia 2012/757/UE (STI OPE) se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele A

Reguli de exploatare ERTMS/ETCS și ERTMS/GSM-R

Regulile de exploatare pentru ERTMS/ETCS și ERTMS/GSM-R sunt specificate în documentul tehnic «ERTMS operational principles and rules – version 3» («Reguli și principii de exploatare pentru ERTMS – versiunea 3») publicat pe site-ul internet al ERA (www.era.europa.eu).”

Articolul 2

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6.

(4)  JO L 110, 20.4.2001, p. 1.

(5)  JO L 345, 15.12.2012, p. 1.


RECOMANDĂRI

4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/37


RECOMANDAREA COMISIEI

din 3 decembrie 2013

privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați în produsele alimentare și în hrana pentru animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/711/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Au fost adoptate mai multe măsuri ca parte a unei strategii globale de reducere a prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați (PCB) în mediu, în produsele alimentare și în hrana pentru animale.

(2)

Nivelurile maxime pentru dioxine și pentru suma dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei au fost stabilite, în ceea ce privește hrana pentru animale, în Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) și, în ceea ce privește produsele alimentare, în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2).

(3)

Pentru a încuraja o abordare proactivă în vederea reducerii prezenței dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei în produsele alimentare, nivelurile de intervenție pentru dioxinele și pentru PCB de tipul dioxinei din produsele alimentare au fost stabilite în Recomandarea 2011/516/UE a Comisiei (3), iar cele pentru dioxinele și PCB de tipul dioxinei din hrana pentru animale în Directiva 2002/32/CE.

(4)

Nivelurile de intervenție constituie un instrument pus la dispoziția autorităților competente și a operatorilor pentru semnalarea cazurilor în care este necesar să se identifice sursa de contaminare și să se ia măsuri pentru reducerea sau eliminarea acesteia.

(5)

Având în vedere faptul că sursele de dioxine și cele de PCB de tipul dioxinei sunt diferite, este necesar să se stabilească niveluri de intervenție separate pentru dioxine, pe de o parte, și pentru PCB de tipul dioxinei, pe de altă parte.

(6)

Este necesar, în prezent, să se recomande ca prezența dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei în ouăle de găini crescute în aer liber, în ouăle ecologice, în ficatul de miel și de oaie, în crabul chinezesc, în plantele aromatice uscate și în argilele folosite ca supliment alimentar să facă obiectul unei supravegheri sporite.

(7)

În plus, este oportun să se precizeze că nivelurile de intervenție exprimate în funcție de produs se referă la greutatea umedă.

(8)

Prin urmare, Recomandarea 2011/516/UE ar trebui să fie înlocuită cu o nouă recomandare,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Statele membre ar trebui să efectueze, în funcție de producția, utilizarea și consumul lor de hrană pentru animale și de produse alimentare, o monitorizare aleatorie a prezenței dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei.

2.

Pe lângă monitorizarea menționată la punctul 1, statele membre ar trebui să monitorizeze în mod expres prezența dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei în următoarele produse:

(a)

ouă de găini crescute în aer liber și ouă ecologice;

(b)

ficat de miel și de oaie;

(c)

crabul chinezesc, astfel:

(i)

în mușchiul din picioare și clești (separat);

(ii)

în „carnea maro” (organul digestiv) (separat);

(iii)

în produsul global (prin calcul, ținând seama de nivelurile constatate în mușchiul din picioare și clești și în carnea maro, precum și de proporția relativă a acestora);

(d)

plante aromatice uscate (hrana pentru animale și produse alimentare);

(e)

argile vândute ca supliment alimentar.

3.

În caz de nerespectare a dispozițiilor Directivei 2002/32/CE și ale Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 și în caz de detectare a unor niveluri de dioxine și/sau de PCB de tipul dioxinei superioare nivelurilor de intervenție specificate în anexa la prezenta recomandare, în ceea ce privește produsele alimentare, și în anexa II la Directiva 2002/32/CE, în ceea ce privește hrana pentru animale, statele membre, în colaborare cu operatorii:

(a)

inițiază anchete pentru a identifica sursa de contaminare;

(b)

iau măsuri pentru reducerea sau eliminarea sursei de contaminare.

4.

Statele membre ar trebui să prezinte Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) toate datele referitoare la prezența dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei în produsele alimentare și în hrana pentru animale. Statele membre ar trebui să informeze Comisia și celelalte state membre cu privire la constatările lor, la rezultatele anchetelor lor și la măsurile luate pentru a reduce sau a elimina sursa de contaminare.

Prezenta recomandare înlocuiește Recomandarea 2011/516/UE.

Adoptată la Bruxelles, 3 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  Recomandarea 2011/516/UE a Comisiei din 23 august 2011 privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a PCB din alimentația umană și animală (JO L 218, 24.8.2011, p. 23)


ANEXĂ

În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții:

(a)

„dioxine + furani (OMS-TEQ)” înseamnă suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici (TEQ) ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând factorii OMS de echivalență toxică (TEF-OMS);

(b)

„PCB de tipul dioxinei (OMS-TEQ)” înseamnă suma de bifenili policlorurați (PCB), exprimată în echivalenți toxici ai OMS, folosind factorii OMS de echivalență toxică (TEF-OMS);

(c)

„TEF-OMS” înseamnă factorii OMS de echivalență toxică utilizați în vederea evaluării riscurilor pentru oameni, bazați pe concluziile reuniunii experților din cadrul Programului internațional pentru securitate chimică (IPCS) al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care a avut loc la Geneva în iunie 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

Produse alimentare

Nivelul de intervenție pentru dioxine + furani (OMS-TEQ) (1)

Nivelul de intervenție pentru PCB de tipul dioxinei (OMS-TEQ) (1)

Carne și produse din carne (cu excepția organelor comestibile) (2) aparținând următoarelor animale:

 

 

bovine și ovine

1,75 pg/g grăsime (3)

1,75 pg/g grăsime (3)

păsări de curte

1,25 pg/g grăsime (3)

0,75 pg/g grăsime (3)

porcine

0,75 pg/g grăsime (3)

0,50 pg/g grăsime (3)

Grăsimi amestecate

1,00 pg/g grăsime (3)

0,75 pg/g grăsime (3)

Mușchi de pește de crescătorie și produse de piscicultură

1,50 pg/g greutate umedă

2,50 pg/g greutate umedă

Lapte crud (2) și produse lactate (2), inclusiv grăsimile din unt

1,75 pg/g grăsime (3)

2,00 pg/g grăsime (3)

Ouă de găină și produse din ouă (2)

1,75 pg/g grăsime (3)

1,75 pg/g grăsime (3)

Argile folosite ca supliment alimentar

0,50 pg/g greutate umedă

0,35 pg/g greutate umedă

Fructe, legume (inclusiv plante aromatice) și cereale (4)

0,30 pg/g greutate umedă

0,10 pg/g greutate umedă


(1)  Concentrațiile maxime: concentrațiile maxime se calculează presupunându-se că toate valorile diferiților congeneri sub limita de cuantificare sunt egale cu limita de cuantificare.

(2)  Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(3)  Nivelurile de intervenție nu se aplică în cazul produselor alimentare cu un conținut de grăsime < 2 %.

(4)  Pentru fructele uscate și legumele uscate (inclusiv plante aromatice uscate), nivelul de intervenție este de 0,5 pg/g pentru dioxine + furani și de 0,35 pg/g pentru PCB de tipul dioxinei, raportat la produsul vândut ca atare.