ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.164.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 164

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
18 iunie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 550/2013 al Comisiei din 11 iunie 2013 de interzicere a pescuitului de cod în zona Kattegat de către navele care arborează pavilionul Suediei

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 551/2013 al Comisiei din 11 iunie 2013 de stabilire a unei interdicții temporare a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul Uniunii Europene

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 552/2013 al Comisiei din 12 iunie 2013 de interzicere a pescuitului de beryx în apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

5

 

*

Regulamentul (UE) nr. 553/2013 al Comisiei din 13 iunie 2013 de interzicere a pescuitului de brosme în apele UE și în apele internaționale din zonele V, VI și VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

7

 

*

Regulamentul (UE) nr. 554/2013 al Comisiei din 13 iunie 2013 de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele VII b-k, VIII, IX și X și în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

9

 

*

Regulamentul (UE) nr. 555/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește tranzitul anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 556/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (UE) nr. 206/2010, (UE) nr. 605/2010 și (UE) nr. 28/2012 în ceea ce privește tranzitul anumitor produse de origine animală provenind din Bosnia și Herțegovina ( 1 )

13

 

*

Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 831/2002 al Comisiei ( 1 )

16

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 558/2013 al Comisiei din 17 iunie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

20

 

 

DECIZII

 

 

2013/290/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 iunie 2013 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele punctelor de control la frontieră și ale unităților veterinare în cadrul sistemului Traces, ca urmare a aderării Croației [notificat cu numărul C(2013) 3474]  ( 1 )

22

 

 

2013/291/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 iunie 2013 de stabilire a măsurilor tranzitorii pentru anumite produse de origine animală care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului introduse în Croația din țări terțe înaintea datei de 1 iulie 2013 [notificat cu numărul C(2013) 3475]  ( 1 )

25

 

 

2013/292/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 iunie 2013 de modificare a Deciziei 2007/777/CE în ceea ce privește tranzitul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din Bosnia și Herțegovina [notificat cu numărul C(2013) 3484]  ( 1 )

27

 

 

 

*

Aviz cititorilor – Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 550/2013 AL COMISIEI

din 11 iunie 2013

de interzicere a pescuitului de cod în zona Kattegat de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 39/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. Mai exact, după această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iunie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

04/TQ39

Stat membru

Suedia

Stoc

COD/03AS.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

Kattegat

Data

27 mai 2013


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 551/2013 AL COMISIEI

din 11 iunie 2013

de stabilire a unei interdicții temporare a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul Uniunii Europene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de către Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul sau sunt înmatriculate în Uniunea Europeană, au epuizat cota intermediară alocată pentru perioada de până la 1 iulie 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea activităților de pescuit din acest stoc până la 30 iunie 2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru perioada de până la 1 iulie 2013 statelor membre menționate în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statelor membre menționate în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivele state membre se interzic începând de la data stabilită în anexă până la data de 30 iunie 2013 inclusiv. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iunie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 54.


ANEXĂ

Nr.

03/TQ40

Stat membru

Uniunea Europeană (toate statele membre)

Stoc

RED/N3M.

Specie

Sebastă (Sebastes spp.)

Zonă

NAFO 3M

Perioada încetării activităților

3 mai 2013 până la 30 iunie 2013


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 552/2013 AL COMISIEI

din 12 iunie 2013

de interzicere a pescuitului de beryx în apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1262/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013 și 2014, a posibilităților de pescuit pentru navele din UE în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (2) stabilește cote pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 356, 22.12.2012, p. 22.


ANEXĂ

Nr.

05/DSS

Stat membru

Spania

Stoc

ALF/3X14-

Specie

Beryx (Beryx spp.)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

Dată

1 iunie 2013


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 553/2013 AL COMISIEI

din 13 iunie 2013

de interzicere a pescuitului de brosme în apele UE și în apele internaționale din zonele V, VI și VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 54.


ANEXĂ

Nr.

06/TQ40

Stat membru

Spania

Stoc

USK/567EI.

Specie

Brosme (Brosme brosme)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

Dată

1.6.2013


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 554/2013 AL COMISIEI

din 13 iunie 2013

de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele VII b-k, VIII, IX și X și în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 39/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2013.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2013.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2013 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23, 25.1.2013, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

07/TQ39

Stat membru

Spania

Stoc

HAD/7X7A34

Specie

Eglefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zonă

VIIb-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

Dată

1.6.2013


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/11


REGULAMENTUL (UE) NR. 555/2013 AL COMISIEI

din 14 iunie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește tranzitul anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (1), în special articolul 41 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 42 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (2) prevede măsuri de punere în aplicare a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

(2)

Este necesar să se stabilească condiții specifice pentru tranzitul prin Uniune al transporturilor de subproduse de origine animală și de produse derivate către țări terțe din Bosnia și Herțegovina, având în vedere situarea geografică și necesitatea de a menține accesul la portul croat Ploče după aderarea Croației la Uniune.

(3)

Decizia 2009/821/CE a Comisiei (3) stabilește o listă de puncte de control la frontieră aprobate, prevede anumite reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și stabilește unitățile veterinare în cadrul sistemului TRACES. Deoarece tranzitul prin Uniune al transporturilor de subproduse de origine animală vizate din Bosnia și Herțegovina către țări terțe nu poate fi efectuat decât trecând prin punctele de control de la frontiera croată din Nova Sela și Ploče, este necesar să se includă respectivele puncte de control la frontieră în lista care figurează în anexa I la Decizia 2009/821/CE, de îndată ce vor fi îndeplinite condițiile tehnice pentru aprobarea lor.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se introduce articolul 29a cu următorul text:

„Articolul 29a

Cerințe specifice pentru tranzitul prin Croația al subproduselor de origine animală provenite din Bosnia și Herțegovina și având ca destinație țări terțe

(1)   Trecerea prin Uniune a transporturilor de subproduse de origine animală și produse derivate care provin din Bosnia și Herțegovina și care au ca destinație țări terțe, pe cale rutieră, direct între punctul de control la frontieră din Nova Sela și punctul de control la frontieră din Ploče, este autorizată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

transportul este sigilat de către medicul veterinar oficial, cu un sigiliu numerotat în serie, la punctul de control la frontiera de intrare;

(b)

documentele care însoțesc transportul, prevăzute la articolul 7 din Directiva 97/78/CE, prezintă, pe fiecare pagină, ștampila «NUMAI PENTRU TRANZIT PRIN UE CU DESTINAȚIA ȚĂRI TERȚE» aplicată de medicul veterinar oficial la punctul de control la frontiera de intrare;

(c)

sunt respectate cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE;

(d)

transportul este certificat ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul sanitar-veterinar comun de intrare menționat la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 136/2004 de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontiera de intrare.

(2)   Nu sunt permise descărcarea sau depozitarea unor astfel de transporturi în Uniune, în sensul articolului 12 alineatul (4) sau al articolului 13 din Directiva 97/78/CE.

(3)   Autoritatea competentă efectuează periodic audituri pentru a verifica dacă numărul de transporturi și cantitățile de produse care părăsesc Uniunea corespund numărului și cantităților introduse în Uniune.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Se aplică de la data de aplicare a modificărilor la Decizia 2009/821/CE prin care se introduc punctele de control la frontieră din Nova Sela și Ploče în anexa I la directivă.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iunie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 300, 14.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 54, 26.2.2011, p. 1.

(3)  JO L 296, 12.11.2009, p. 1.


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 556/2013 AL COMISIEI

din 14 iunie 2013

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (UE) nr. 206/2010, (UE) nr. 605/2010 și (UE) nr. 28/2012 în ceea ce privește tranzitul anumitor produse de origine animală provenind din Bosnia și Herțegovina

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 alineatul (5) a treia liniuță, articolul 9 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 alineatul (4) litera (c),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (2) stabilește o listă a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și cerințele de certificare sanitar-veterinară.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (3) stabilește liste ale țărilor terțe, teritoriilor sau părților acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și cerințele de certificare sanitar-veterinară.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei (4) stabilește condițiile de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 28/2012 al Comisiei (5) stabilește cerințele de certificare pentru importul și tranzitul anumitor produse compuse pe teritoriul Uniunii.

(5)

Este necesar să se stabilească condiții specifice pentru tranzitul prin Uniune către țări terțe al transporturilor de produse din carne de pasăre, de carne proaspătă, de lapte crud și de produse lactate, precum și de anumite produse compuse provenind din Bosnia și Herțegovina, având în vedere situarea geografică și necesitatea de a menține accesul la portul croat Ploče după aderarea Croației la Uniune.

(6)

Decizia 2009/821/CE a Comisiei (6) stabilește o listă de puncte de control la frontieră aprobate, prevede anumite reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și determină unitățile veterinare în cadrul sistemului TRACES. Deoarece tranzitul prin Uniune către țări terțe al transporturilor provenind din Bosnia și Herțegovina care intră sub incidența Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (UE) nr. 206/2010, (UE) nr. 605/2010 și (UE) nr. 28/2012 nu poate fi efectuat decât trecând prin punctele de control la frontieră ale Croației, Nova Sela și Ploče, este necesar să se includă respectivele puncte de control la frontieră în lista care figurează în anexa I la Decizia 2009/821/CE, de îndată ce vor fi îndeplinite condițiile tehnice pentru aprobarea lor.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 798/2008

În Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se introduce următorul articol 18a:

„Articolul 18a

Derogare pentru tranzitul prin Croația al transporturilor provenind din Bosnia și Herțegovina și având ca destinație țări terțe

(1)   Prin derogare de la articolul 4 alineatul (4), se autorizează tranzitul direct pe cale rutieră între punctul de control la frontieră din Nova Sela și punctul de control la frontieră din Ploče al transporturilor de carne, carne tocată și carne de pasăre separată mecanic, inclusiv de ratite și de vânat cu pene, ouă și produse din ouă și ouă fără microorganisme patogene specificate, care provin din Bosnia și Herțegovina și care au ca destinație țări terțe, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

transportul este sigilat de către medicul veterinar oficial cu un sigiliu numerotat în serie, la punctul de control la frontieră de intrare;

(b)

documentele care însoțesc transportul, astfel cum se prevede la articolul 7 din Directiva 97/78/CE, sunt ștampilate pe fiecare pagină cu cuvintele «NUMAI PENTRU TRANZIT PRIN UE CU DESTINAȚIA ȚĂRI TERȚE» de către medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare;

(c)

sunt respectate cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE;

(d)

transportul este certificat de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de intrare ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul sanitar-veterinar comun de intrare menționat la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 136/2004 al Comisiei (7).

(2)   Nu sunt permise descărcarea sau depozitarea unor astfel de transporturi în Uniune, astfel cum sunt definite la articolul 12 alineatul (4) sau la articolul 13 din Directiva 97/78/CE.

(3)   Autoritatea competentă efectuează periodic audituri pentru a verifica dacă numărul de transporturi și cantitățile de produse care părăsesc Uniunea corespund numărului și cantităților introduse în Uniune.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 206/2010

În Regulamentul (UE) nr. 206/2010 se introduce următorul articol 17a:

„Articolul 17a

Derogare pentru tranzitul prin Croația al transporturilor care provin din Bosnia și Herțegovina și care au ca destinație țări terțe

(1)   Prin derogare de la articolul 16, se autorizează tranzitul direct pe cale rutieră prin Uniune între punctul de control la frontieră din Nova Sela și punctul de control la frontieră din Ploče al transporturilor care provin din Bosnia și Herțegovina și care au ca destinație țări terțe, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

transportul este sigilat de către medicul veterinar oficial, cu un sigiliu numerotat în serie, la punctul de control la frontieră de intrare;

(b)

documentele care însoțesc transportul, prevăzute la articolul 7 din Directiva 97/78/CE, prezintă, pe fiecare pagină, ștampila «NUMAI PENTRU TRANZIT PRIN UE CU DESTINAȚIA ȚĂRI TERȚE» aplicată de medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare;

(c)

sunt respectate cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE;

(d)

transportul este certificat de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de intrare ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul sanitar-veterinar comun de intrare menționat la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 136/2004.

(2)   Nu sunt permise descărcarea sau depozitarea unor astfel de transporturi pe teritoriul Uniunii, astfel cum sunt definite la articolul 12 alineatul (4) sau la articolul 13 din Directiva 97/78/CE.

(3)   Autoritatea competentă efectuează periodic audituri pentru a verifica dacă numărul de transporturi și cantitățile de produse care părăsesc Uniunea corespund numărului și cantităților introduse în Uniune.”

Articolul 3

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 605/2010

În Regulamentul (UE) nr. 605/2010 se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

Derogare pentru tranzitul prin Croația al transporturilor care provin din Bosnia și Herțegovina și care au ca destinație țări terțe

(1)   Prin derogare de la articolul 6, se autorizează tranzitul direct pe cale rutieră prin Uniune între punctul de control la frontieră din Nova Sela și punctul de control la frontieră din Ploče al transporturilor care provin din Bosnia și Herțegovina și care au ca destinație țări terțe, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

transportul este sigilat de către medicul veterinar oficial, cu un sigiliu numerotat în serie, la punctul de control la frontieră de intrare;

(b)

documentele care însoțesc transportul, prevăzute la articolul 7 din Directiva 97/78/CE, prezintă, pe fiecare pagină, ștampila «NUMAI PENTRU TRANZIT PRIN UE CU DESTINAȚIA ȚĂRI TERȚE» aplicată de medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare;

(c)

sunt respectate cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE;

(d)

transportul este certificat de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de intrare ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul sanitar-veterinar comun de intrare menționat la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 136/2004.

(2)   Nu sunt permise descărcarea sau depozitarea unor astfel de transporturi pe teritoriul Uniunii, astfel cum sunt definite la articolul 12 alineatul (4) sau la articolul 13 din Directiva 97/78/CE.

(3)   Autoritatea competentă efectuează periodic audituri pentru a verifica dacă numărul de transporturi și cantitățile de produse care părăsesc Uniunea corespund numărului și cantităților introduse în Uniune.”

Articolul 4

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 28/2012

În Regulamentul (UE) nr. 28/2012 se introduce următorul articol 5a:

„Articolul 5a

Derogare pentru tranzitul prin Croația al transporturilor care provin din Bosnia și Herțegovina și care au ca destinație țări terțe

(1)   Prin derogare de la articolul 4, se autorizează tranzitul direct pe cale rutieră prin Uniune între punctul de control la frontieră din Nova Sela și punctul de control la frontieră din Ploče al transporturilor de produse compuse menționate la articolul 3 care provin din Bosnia și Herțegovina și care au ca destinație țări terțe, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

transportul este sigilat cu un sigiliu numerotat în serie la punctul de control la frontieră de intrare de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de intrare în Uniune;

(b)

documentele care însoțesc transportul, prevăzute la articolul 7 din Directiva 97/78/CE, prezintă, pe fiecare pagină, ștampila «NUMAI PENTRU TRANZIT PRIN UE CU DESTINAȚIA ȚĂRI TERȚE» aplicată de medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare;

(c)

sunt respectate cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE;

(d)

transportul este certificat de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de intrare ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul sanitar-veterinar comun de intrare menționat la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 136/2004.

(2)   Nu sunt permise descărcarea sau depozitarea unor astfel de transporturi în Uniune, astfel cum sunt definite la articolul 12 alineatul (4) sau la articolul 13 din Directiva 97/78/CE.

(3)   Autoritatea competentă efectuează periodic audituri pentru a verifica dacă numărul de transporturi și cantitățile de produse care părăsesc Uniunea corespund numărului și cantităților introduse în Uniune.”

Articolul 5

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Se aplică de la data de aplicare a modificărilor aduse Deciziei 2009/821/CE prin care se introduc punctele de control la frontieră din Nova Sela și Ploče în anexa I la decizia menționată.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iunie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 226, 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 73, 20.3.2010, p. 1.

(4)  JO L 175, 10.7.2010, p. 1.

(5)  JO L 12, 14.1.2012, p. 1.

(6)  JO L 296, 12.11.2009, p. 1.

(7)  JO L 21, 28.1.2004, p. 11.”


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 557/2013 AL COMISIEI

din 17 iunie 2013

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 831/2002 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene (1), în special articolul 23,

având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 stabilește un cadru juridic pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, inclusiv dispozițiile generale privind protecția și accesul la date confidențiale.

(2)

Avantajele datelor colectate în scopul statisticilor europene ar trebui maximizate, printre altele prin îmbunătățirea accesului cercetătorilor la date confidențiale în scopuri științifice.

(3)

Multora dintre întrebările din domeniile economic, social, al mediului și al științelor politice li se poate răspunde în mod adecvat doar bazându-se pe date relevante și detaliate care permit analize aprofundate. În acest context, calitatea și actualitatea informațiilor detaliate disponibile pentru cercetare au devenit o componentă importantă pentru o guvernanță și o înțelegere a societății bazată pe date științifice.

(4)

Comunitatea de cercetare ar trebui, prin urmare, să beneficieze de un acces mai larg la datele confidențiale utilizate pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, în scopul analizării acestora în interesul progresului științific, fără a compromite nivelul ridicat de protecție pe care îl necesită datele statistice confidențiale.

(5)

Organismele care au drept obiectiv promovarea și acordarea accesului la date în interesul cercetării științifice în domenii importante din punct de vedere social și politic ar putea contribui la procesul de comunicare a datelor confidențiale în scopuri științifice, sporind astfel accesibilitatea datelor confidențiale.

(6)

O abordare de gestionare a riscurilor ar trebui să reprezinte modelul cel mai eficient în vederea obținerii unei game mai largi de date confidențiale disponibile în scopuri științifice, păstrând în același timp confidențialitatea respondenților și a unităților statistice.

(7)

Protecția fizică și logică a datelor confidențiale ar trebui să fie asigurată prin măsuri de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice. Aceste măsuri nu trebuie să fie prea stricte, pentru a nu limita utilitatea datelor în scopul cercetării științifice.

(8)

În acest scop, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, statele membre și Comisia ar trebui să ia măsurile necesare pentru a preveni și sancționa orice încălcare a confidențialității statistice.

(9)

Prezentul regulament asigură, în special, respectarea deplină a vieții private și de familie și a protecției datelor cu caracter personal (articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene).

(10)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2) și Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3).

(11)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (4) și Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (5).

(12)

Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice (6) ar trebui abrogat.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului statistic european (Comitetul SSE),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile în care poate fi acordat accesul la datele confidențiale transmise Comisiei (Eurostat) pentru a permite analize statistice în scopuri științifice, precum și normele de cooperare între Comisie (Eurostat) și autoritățile statistice naționale în vederea facilitării acestui acces.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„date confidențiale în scopuri științifice” înseamnă date care permit doar identificarea indirectă a unităților statistice, fie sub formă de fișiere cu utilizare securizată, fie de fișiere cu utilizare științifică;

2.

„fișiere cu utilizare securizată” înseamnă date confidențiale destinate unor scopuri științifice cărora nu li s-a aplicat nicio altă metodă de control al divulgării statistice;

3.

„fișiere cu utilizare științifică” înseamnă date confidențiale destinate unor scopuri științifice cărora li se aplică metode de control al divulgării statistice pentru a reduce la un nivel corespunzător, în conformitate cu cele mai bune practici actuale, riscul de identificare al unității statistice;

4.

„metode de control al divulgării statistice” înseamnă metode care vizează reducerea riscului de divulgare a informațiilor referitoare la unitățile statistice, bazate de obicei pe restricționarea cantității sau modificarea datelor publicate;

5.

„sisteme de acces” înseamnă mediul fizic sau mediul virtual și structura sa organizațională care permit accesul la date confidențiale în scopuri științifice;

6.

„autorități statistice naționale” înseamnă institutele naționale de statistică și alte autorități naționale responsabile din fiecare stat membru pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, astfel cum sunt desemnate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 3

Principii generale

Comisia (Eurostat) poate acorda accesul, în scopuri științifice, la date confidențiale pe care le deține pentru dezvoltarea, elaborarea sau difuzarea statisticilor europene, astfel cum se menționează la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

accesul este solicitat de către o entitate de cercetare recunoscută;

(b)

a fost prezentată o propunere de cercetare adecvată;

(c)

tipul de date confidențiale solicitate în scopuri științifice a fost precizat;

(d)

accesul este furnizat fie de către Comisie (Eurostat), fie de către un alt sistem de acces acreditat de Comisie (Eurostat);

(e)

autoritatea statistică națională relevantă care a furnizat datele își dă acordul.

Articolul 4

Entități de cercetare

(1)   Recunoașterea entităților de cercetare se bazează pe criterii referitoare la:

(a)

evaluarea scopului entității se efectuează pe baza statutului său, misiunii sale sau a unei alte declarații de scop;

(b)

experiența demonstrată sau reputația entității în calitate de organism care produce o cercetare de calitate și care publică rezultatele acesteia; experiența entității privind realizarea de proiecte de cercetare este evaluată pe baza, inter alia, a listelor de publicații disponibile și a proiectelor de cercetare la care a participat entitatea;

(c)

modalitățile de organizare internă pentru cercetare; entitatea de cercetare este o organizație separată cu personalitate juridică, axată pe cercetare, sau un departament de cercetare din cadrul unei organizații; entitatea de cercetare trebuie să fie independentă și autonomă în formularea concluziilor științifice și separată de sfera politică a organismului căruia îi aparține;

(d)

garanțiile instituite în vederea asigurării securității datelor; entitatea de cercetare îndeplinește cerințele tehnice și de infrastructură care garantează securitatea datelor.

(2)   Un angajament de confidențialitate care să includă toți cercetătorii entității care vor avea acces la date confidențiale în scopuri științifice și care să precizeze condițiile de acces, obligațiile cercetătorilor, măsurile pentru respectarea confidențialității datelor statistice și sancțiuni în cazul încălcării acestor obligații este semnat de un reprezentant desemnat în mod corespunzător al entității de cercetare.

(3)   Comisia (Eurostat), în cooperare cu Comitetul SSE, stabilește orientări pentru evaluarea entităților de cercetare, inclusiv angajamentul de confidențialitate menționat la articolul 4 alineatul (2). Atunci când există o justificare temeinică, Comisia (Eurostat) actualizează orientările, în conformitate cu dispozițiile procedurale aprobate de Comitetul SSE.

(4)   Rapoarte privind evaluările entităților de cercetare sunt puse la dispoziția autorităților naționale de statistică.

(5)   Comisia (Eurostat) menține și publică pe site-ul său internet o listă actualizată a entităților de cercetare recunoscute.

(6)   Comisia (Eurostat) efectuează în mod regulat reevaluări ale entităților de cercetare incluse în listă.

Articolul 5

Propunerea de cercetare

(1)   Propunerea de cercetare precizează în mod suficient de detaliat:

(a)

scopul legitim al cercetării;

(b)

motivul pentru care acest scop nu poate fi îndeplinit prin utilizarea unor date neconfidențiale;

(c)

entitatea care solicită acces;

(d)

cercetătorii individuali care vor avea acces la date;

(e)

sistemele de acces care vor fi utilizate;

(f)

seturile de date care trebuie să fie consultate, metodele de analizare a acestora; și

(g)

rezultatele scontate ale cercetării care vor fi publicate sau difuzate.

(2)   Propunerea de cercetare este însoțită de declarații de confidențialitate individuale semnate de către cercetătorii care vor avea acces la date.

(3)   Comisia (Eurostat), în cooperare cu Comitetul SSE, stabilește orientări pentru evaluarea propunerilor de cercetare. Atunci când există o justificare temeinică, Comisia (Eurostat) actualizează orientările, în conformitate cu dispozițiile procedurale aprobate de către Comitetul SSE.

(4)   Rapoarte privind evaluările propunerilor de cercetare sunt puse la dispoziția autorităților statistice naționale care au transmis datele confidențiale în cauză Comisiei (Eurostat).

Articolul 6

Poziția autorităților statistice naționale

(1)   Aprobarea autorității statistice naționale care a transmis datele confidențiale în cauză este necesară pentru fiecare propunere de cercetare înaintea acordării accesului. Autoritatea națională de statistică își prezintă poziția către Eurostat în termen de patru săptămâni de la data la care autoritatea națională de statistică a primit raportul relevant privind evaluarea propunerii de cercetare.

(2)   Autoritățile statistice naționale care au transmis datele confidențiale în cauză și Comisia (Eurostat) convin, ori de câte ori este posibil, asupra simplificării procedurii de consultare și a îmbunătățirii duratei sale.

Articolul 7

Date confidențiale destinate unor scopuri științifice

(1)   Accesul la dosarele cu utilizare securizată poate fi acordat cu condiția ca rezultatele cercetării să nu fie publicate fără un control prealabil, pentru a se asigura că acestea nu dezvăluie date cu caracter confidențial. Accesul la dosare cu utilizare securizată poate fi furnizat doar în cadrul sistemelor de acces ale Comisiei (Eurostat) sau în cadrul altor sisteme de acces acreditate de Comisie (Eurostat) pentru a oferi acces la fișiere cu utilizare securizată.

(2)   Accesul la dosare cu utilizare științifică poate fi acordat cu condiția instituirii de garanții adecvate în entitatea de cercetare care solicită accesul. Comisia (Eurostat) publică informații referitoare la garanțiile necesare.

(3)   În cooperare cu autoritățile statistice naționale, Comisia (Eurostat) pregătește seturi de date în scopuri de cercetare care vizează diverse tipuri de date confidențiale destinate unor scopuri științifice. În momentul pregătirii unui set de date în scopul cercetării, Comisia (Eurostat) și autoritățile naționale de statistică iau în considerare riscul și impactul divulgării ilegale de date confidențiale.

Articolul 8

Sisteme de acces

(1)   Accesul la date confidențiale în scopuri științifice poate fi acordat prin sisteme de acces acreditate de către Comisie (Eurostat).

(2)   Sistemul de acces este amplasat în incinta autorităților statistice naționale. În mod excepțional, sistemele de acces pot fi localizate în afara incintei autorităților statistice naționale, sub rezerva aprobării prealabile explicite a autorităților statistice naționale care au furnizat datele în cauză.

(3)   Acreditarea sistemelor de acces se bazează pe criterii privind scopul sistemului de acces, structura sa organizatorică și standardele privind securitatea datelor și gestionarea datelor.

(4)   Comisia (Eurostat), în cooperare cu Comitetul SSE, stabilește orientări pentru evaluarea sistemelor de acces. Atunci când există o justificare temeinică, Comisia (Eurostat) actualizează orientările, în conformitate cu dispozițiile procedurale aprobate de către Comitetul SSE.

(5)   Rapoarte privind evaluările sistemelor de acces sunt puse la dispoziția autorităților naționale de statistică. Aceste rapoarte includ o recomandare privind tipul de date confidențiale la care sistemul de acces poate oferi acces. Comisia (Eurostat) consultă Comitetul SSE înainte de a decide cu privire la acreditarea unui sistem de acces.

(6)   Se încheie un contract între reprezentantul desemnat în mod corespunzător al sistemului de acces sau al organizației care găzduiește sistemul de acces și Comisie (Eurostat) de stabilire a obligațiilor sistemului de acces în ceea ce privește protejarea datelor confidențiale și măsurile organizaționale. Comisia (Eurostat) este informată în mod regulat cu privire la activitățile desfășurate de sistemele de acces.

(7)   Comisia (Eurostat) menține și publică pe site-ul său internet lista de sisteme de acces acreditate.

Articolul 9

Aspecte organizaționale

(1)   Comisia (Eurostat) informează în mod regulat Comitetul SSE cu privire la măsurile administrative, tehnice și organizaționale luate pentru a asigura protecția fizică și logică a datelor confidențiale și pentru a monitoriza și a preveni riscul de divulgare ilegală sau orice utilizare care depășește scopul pentru care a fost acordat accesul.

(2)   Comisia (Eurostat) publică pe site-ul său internet:

(a)

orientări pentru evaluarea entităților de cercetare, a propunerilor de cercetare și a sistemelor de acces;

(b)

lista entităților de cercetare recunoscute;

(c)

lista sistemelor de acces acreditate;

(d)

lista seturilor de date destinate cercetării, împreună cu documentația relevantă și modurile de acces disponibile.

Articolul 10

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 831/2002 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(2)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(5)  JO L 264, 25.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 133, 18.5.2002, p. 7.


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 558/2013 AL COMISIEI

din 17 iunie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/22


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 iunie 2013

de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele punctelor de control la frontieră și ale unităților veterinare în cadrul sistemului Traces, ca urmare a aderării Croației

[notificat cu numărul C(2013) 3474]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/290/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 50,

întrucât:

(1)

Decizia 2009/821/CE a Comisiei din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului TRACES (1) stabilește, în anexa I la aceasta, lista punctelor de control la frontieră autorizate în conformitate cu Directivele 91/496/CEE (2) și 97/78/CE (3) ale Consiliului și, în anexa II la aceasta, lista unităților centrale, regionale și locale din sistemul veterinar computerizat integrat (Traces).

(2)

Decizia 2009/821/CE, adoptată de Comisie, rămâne în vigoare după 1 iulie 2013 și, prin urmare, trebuie să fie adaptată pentru a ține cont de aderarea Croației. Adaptările necesare nu sunt prevăzute în Actul de aderare a Croației (4) și, prin urmare, trebuie să fie adoptate înainte de aderare prin prezenta decizie, astfel încât să fie aplicabile de la data aderării.

(3)

Procesul de extindere va conduce la o modificare importantă a frontierei terestre a noii Uniuni cu țările terțe vecine, odată cu extinderea frontierei de coastă pentru a include porțiuni mai importante din coasta maritimă a Mării Mediterane și cu adăugarea unui aeroport internațional.

(4)

Amplasamentele propuse ca puncte de control la frontieră cu țările terțe în Croația au făcut obiectul unor audituri realizate de serviciul de audit al Comisiei (denumit anterior serviciul de inspecție al Comisiei) și de Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV). Se consideră că aceste amplasamente vor fi conforme cu cerințele Uniunii până la aderare. Prin urmare, amplasamentele propuse din Croația ar trebui să fie adăugate la lista punctelor de control la frontieră autorizate în statele membre prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE.

(5)

În același timp, ca urmare a aderării Croației, anumite state membre, și anume Ungaria și Slovenia, nu vor mai avea frontiere cu țări terțe. Prin urmare, anumite puncte de control la frontieră din aceste state membre vor deveni de prisos. Prin urmare, lista punctelor de control la frontieră autorizate în aceste două state membre, prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE, ar trebui modificată în consecință.

(6)

În plus, procesul de extindere va duce la adăugarea unor unități veterinare locale în Croația pentru utilizarea sistemului Traces. Prin urmare, aceste unități veterinare locale trebuie să fie adăugate la lista de unități locale din sistemul Traces pentru statele membre, prevăzută în anexa II la Decizia 2009/821/CE.

(7)

Prin urmare, Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele I și II la Decizia 2009/821/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Modificările prevăzute în anexă intră în vigoare la data și sub rezerva intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 iunie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 296, 12.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 112, 24.4.2012, p. 21.


ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2009/821/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

în partea de după Franța trebuie să fie adăugată următoarea parte pentru Croația:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Země: CHORVATSKO – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – Country: CROATIA – País: CROACIA – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Paese: CROAZIA – Valsts: HORVĀTIJA – Šalis: KROATIJA – Ország: HORVÁTORSZÁG – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIË – Kraj: CHORWACJA – País: CROÁCIA – Țara: CROAȚIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Država: HRVAŠKA – Maa: KROATIA – Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O”

(b)

în partea privind Ungaria, rubricile pentru căile ferate la Gyékényes și pentru căile rutiere la Letenye se elimină;

(c)

în partea privind Slovenia, rubricile pentru căile ferate la Dobrova și pentru căile rutiere la Gruškovje, Jelšane și Obrežje se elimină.

2.

În anexa II, în partea de după Franța trebuie să fie adăugată următoarea parte pentru Croația:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Šalis: KROATIJA – Země: CHORVATSKO – Ország: HORVÁTORSZÁG – Land: KROATIË – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Kraj: CHORWACJA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – País: CROACIA – Country: CROATIA – Țara: CROAȚIA – País: CROÁCIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Država: HRVAŠKA – Paese: CROAZIA – Maa: KROATIA – Valsts: HORVĀTIJA – Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA’ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB”


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/25


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 iunie 2013

de stabilire a măsurilor tranzitorii pentru anumite produse de origine animală care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului introduse în Croația din țări terțe înaintea datei de 1 iulie 2013

[notificat cu numărul C(2013) 3475]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/291/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 42,

întrucât:

(1)

Croația ar trebui să adere la Uniunea Europeană la data de 1 iulie 2013. Produsele de origine animală vor fi supuse cerințelor Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de igienă specifice produselor alimentare de origine animală (1). Cu toate acestea, anumite produse de origine animală introduse în Croația înaintea datei aderării nu respectă normele corespunzătoare stabilite de regulamentul menționat.

(2)

Unele dintre produsele în cauză au fost puse în liberă circulație în Croația, în vreme ce altele nu au fost încă vămuite și sunt încă sub supraveghere vamală.

(3)

Pentru a facilita tranziția de la regimul existent în Croația la regimul care rezultă în urma aplicării legislației Uniunii, este necesar să se stabilească măsuri de tranziție pentru comercializarea produselor în cauză.

(4)

Aceste produse ar trebui comercializate pe piața internă în Croația în condițiile corespunzătoare. În special, luând în considerare faptul că sistemul de trasabilitate actual nu este suficient, este necesar ca produsele care nu respectă cerințele să nu fie prelucrate de către unitățile autorizate să își expedieze produsele în alte state membre.

(5)

Produsele care nu îndeplinesc condițiile Regulamentului (CE) nr. 853/2004 nu ar trebui să fie introduse în alte state membre. Pentru a se asigura că produsele în cauză nu fac obiectul comerțului în interiorul Uniunii, statele membre ar trebui să desfășoare controalele adecvate conform Directivei 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (2).

(6)

Exportul de astfel de produse către țări terțe ar trebui să respecte dispozițiile adecvate și să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (3).

(7)

La un an de la data aderării, produsele care nu au fost încă puse în liberă circulație și comercializate în Croația sau exportate și rămân în antrepozit sub supraveghere vamală ar trebui distruse.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta decizie se aplică produselor de origine animală care îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004;

(b)

nu respectă cerințele Regulamentului (CE) nr. 853/2004;

(c)

au fost introduse în Croația din țări terțe înaintea datei de 1 iulie 2013.

Articolul 2

Produse de origine animală puse în liberă circulație în Croația înainte de 1 iulie 2013

Produsele menționate la articolul 1 care au fost puse în liberă circulație în Croația înainte de 1 iulie 2013 pot continua să fie comercializate pe teritoriul Croației pe o perioadă de un an de la această dată, cu condiția să respecte următoarele cerințe:

(a)

nu trebuie să fie prelucrate de către unități autorizate să își expedieze produsele spre alte state membre;

(b)

trebuie să poarte o marcă națională prevăzută de normele naționale din Croația în vigoare la data punerii în liberă circulație și care este diferită de marca de sănătate menționată în capitolul III secțiunea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4) sau de marca de sănătate menționată în secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 3

Produse de origine animală introduse în Croația, dar care nu au fost puse în liberă circulație înainte de 1 iulie 2013

Produsele menționate la articolul 1 care au fost introduse în Croația înainte de 1 iulie 2013, dar care nu au fost puse în liberă circulație înainte de această dată pot fi puse în liberă circulație în Croația și pot fi comercializate pe teritoriul Croației numai până la 30 iunie 2014, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 2.

Articolul 4

Interzicerea expedierii produselor de origine animală din Croația în alte state membre

(1)   Produsele menționate la articolul 1 nu pot fi expediate din Croația în alte state membre.

(2)   Statele membre se asigură, în conformitate cu Directiva 89/662/CEE a Consiliului, în special articolul 3, că produsele menționate la articolul 1 nu fac obiectul schimburilor între statele membre.

Articolul 5

Exportul către țări terțe

Pentru o perioadă de tranziție până la 1 iulie 2014, produsele menționate la articolul 1 continuă să fie exportate din Croația către țări terțe, cu condiția respectării următoarelor condiții:

(a)

exportul trebuie efectuat în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

(b)

fiecare lot trebuie să iasă direct de pe teritoriul croat sub supravegherea autorității competente, fără a traversa teritoriul altor state membre;

(c)

fiecare lot trebuie să folosească un mijloc de transport sigilat de către autoritatea competentă, iar sigiliile trebuie verificate la punctul de ieșire din Croația.

Articolul 6

Distrugerea loturilor aflate sub supraveghere vamală la 1 iulie 2014

Loturile de produse menționate la articolul 1 care se află încă sub supraveghere vamală la 1 iulie 2014 sunt distruse sub controlul autorității competente.

Toate costurile legate de distrugerea loturilor în cauză sunt suportate de proprietarul lotului.

Articolul 7

Aplicarea

Prezenta decizie se aplică sub rezerva și de la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Articolul 8

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 iunie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(3)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/27


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 iunie 2013

de modificare a Deciziei 2007/777/CE în ceea ce privește tranzitul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din Bosnia și Herțegovina

[notificat cu numărul C(2013) 3484]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/292/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 alineatul (5) a treia liniuță, articolul 9 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/777/CE a Comisiei (2) stabilește condițiile de sănătate animală și publică, precum și modelele de certificate pentru importul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din țări terțe.

(2)

Este necesară prevederea unor condiții specifice pentru tranzitul prin Uniune al transporturilor de produse din carne provenind din Bosnia și Herțegovina și având ca destinație țări terțe, având în vedere situarea geografică și necesitatea de a menține accesul la portul croat Ploče după aderarea Croației la Uniune.

(3)

Decizia 2009/821/CE a Comisiei (3) stabilește o listă de puncte de control la frontieră aprobate, prevede anumite reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și determină unitățile veterinare în cadrul sistemului TRACES. Deoarece tranzitul prin Uniune al transporturilor de produse din carne din Bosnia și Herțegovina către țări terțe nu poate fi efectuat decât trecând prin punctele de control la frontieră ale Croației, Nova Sela și Ploče, este necesar să se includă respectivele puncte de control la frontieră în lista care figurează în anexa I la Decizia 2009/821/CE, de îndată ce vor fi îndeplinite condițiile tehnice pentru aprobarea lor.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Decizia 2007/777/CE se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

Derogare privind tranzitul prin Croația al transporturilor provenind din Bosnia și Herțegovina și având ca destinație țări terțe

(1)   Prin derogare de la articolul 5, se autorizează tranzitul direct pe cale rutieră prin Uniune, între punctul de control la frontieră din Nova Sela și punctul de control la frontieră din Ploče, al transporturilor provenind din Bosnia și Herțegovina și având ca destinație țări terțe, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

transportul este sigilat cu un sigiliu numerotat în serie, la punctul de control la frontieră de intrare în Uniune, de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de intrare;

(b)

documentele care însoțesc transportul, prevăzute la articolul 7 din Directiva 97/78/CE, prezintă, pe fiecare pagină, ștampila „NUMAI PENTRU TRANZIT PRIN UE CU DESTINAȚIA ȚĂRI TERȚE” aplicată de medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare;

(c)

sunt respectate cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE;

(d)

transportul este certificat de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de intrare ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul sanitar-veterinar comun de intrare menționat la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 136/2004 al Comisiei (4).

(2)   Nu sunt permise descărcarea sau depozitarea unor astfel de transporturi în Uniune, astfel cum sunt definite la articolul 12 alineatul (4) sau la articolul 13 din Directiva 97/78/CE.

(3)   Autoritatea competentă efectuează periodic audituri pentru a verifica dacă numărul de transporturi și cantitățile de produse care părăsesc Uniunea corespund numărului și cantităților introduse în Uniune.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 iunie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 312, 30.11.2007, p. 49.

(3)  JO L 296, 12.11.2009, p. 1.

(4)  JO L 21, 28.1.2004, p. 11.”


18.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/s3


AVIZ CITITORILOR

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO L 69, 13.3.2013, p. 1), de la 1 iulie 2013 numai ediția electronică a Jurnalului Oficial este autentică și produce efecte juridice.

În cazul în care publicarea ediției electronice a Jurnalului Oficial nu este posibilă din cauza unor circumstanțe neprevăzute și excepționale, ediția tipărită este autentică și produce efecte juridice în conformitate cu termenii și condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013.