ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.133.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 133

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
17 mai 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 451/2013 al Consiliului din 16 mai 2013 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 452/2013 al Comisiei din 7 mai 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)]

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 453/2013 al Comisiei din 7 mai 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Lakeland Herdwick (DOP)]

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 454/2013 al Comisiei din 7 mai 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ail fumé d’Arleux (IGP)]

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 455/2013 al Comisiei din 7 mai 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (DOP)]

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 456/2013 al Comisiei din 16 mai 2013 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește contingentele de import de lapte în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 și contingentele de import de carne de vită în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 412/2008 și (CE) nr. 431/2008, ca urmare a aderării Croației la Uniunea Europeană

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 457/2013 al Comisiei din 16 mai 2013 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 412/2008 și (CE) nr. 431/2008 în ceea ce privește contingentele de import de carne de vită pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2013 și 30 iunie 2014

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 458/2013 al Comisiei din 16 mai 2013 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

17

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 459/2013 al Comisiei din 16 mai 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 460/2013 al Comisiei din 16 mai 2013 privind taxa vamală minimă pentru zahăr care trebuie stabilită pentru cea de a treia invitație parțială de participare la licitație prevăzută în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013

20

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare 2013/219/PESC a Consiliului din 16 mai 2013 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

22

 

 

2013/220/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 2 mai 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (BCE/2013/13)

26

 

 

 

*

Aviz cititorilor – Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (A se vedea coperta a treia)

s3

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 451/2013 AL CONSILIULUI

din 16 mai 2013

privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 11 alineatele (1) și (4),

întrucât:

(1)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011.

(2)

La 16 și 22 aprilie 2013, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate 1988 (2011), a actualizat și a modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

R. QUINN


(1)  JO L 199, 2.8.2011, p. 1.


ANEXĂ

I.   Rubrica de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011:

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Adam Khan Achekzai [alias (a) maulavi Adam Khan; (b) maulavi Adam]

Titlu: maulavi. Data nașterii: (a) 1970; (b) 1972; (c) 1971; (d) 1973; (e) 1974; (f) 1975. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Adresa:Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Alte informații: (a) constructor de dispozitive explozive improvizate și mijlocitor pentru talibani; (b) membru taliban responsabil pentru provincia Badghis, Afganistan, începând cu jumătatea anului 2010; (c) fost membru taliban responsabil pentru provinciile Sar-e Pul și Samangan din Afganistan; (d) în calitate de comandant militar al talibanilor în provincia Kandahar, Afganistan, a fost implicat în organizarea de atacuri sinucigașe în provinciile vecine; (e) asociat cu Abdul Samad Achekzai.

Data desemnării de către ONU: 16.4.2013.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Adam Khan Achekzai a fost inclus pe listă la 16 aprilie 2013, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2082 (2012) pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, cu numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Afganistanului.

Adam Khan Achekzai este constructor de dispozitive explozive artizanale (IED) și mijlocitor pentru talibani. În 2012, Adam construia IED și formase aproximativ 150 de constructori de IED în sprijinul talibanilor. La sfârșitul anului 2010, Adam era liderul militar taliban responsabil pentru construirea de IED și de veste pentru sinucidere. Adam a fost adjunctul mijlocitorului taliban în ceea ce privește IED Abdul Samad Achekzai și, în calitate de adjunct al lui Samad, a coordonat activități de achiziții pentru rețea.

Suplimentar față de sarcinile sale de mijlocitor în ceea ce privește IED, Adam a avut alte roluri de conducere pentru talibani. La mijlocul anului 2010, Adam a fost numit șeful talibanilor pentru provincia Badghis, Afganistan. De asemenea, Adam este fostul șef al talibanilor pentru provinciile Sar-e Pul și Samangan din Afganistan. În calitate de lider militar al talibanilor în provincia Kandahar, Afganistan, Adam a fost implicat în organizarea de atacuri sinucigașe în provinciile vecine.

II.   Rubricile din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 care corespund persoanelor de mai jos se înlocuiesc cu rubricile prevăzute mai jos:

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Abdul Latif Mansur [alias (a) Abdul Latif Mansoor; (b) Wali Mohammad]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru al agriculturii în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: (a) districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan; (b) districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al shurei talibane Miram Shah Shura din mai 2007; (b) guvernatorul taliban din umbră al provinciei Logar de la sfârșitul anului 2012; (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (d) face parte din tribul Sahak (Ghilzai).

Data desemnării de către ONU:31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În mai 2007, Abdul Latif Mansur era membru al consiliului taliban „Miram Shah”. În 2009 era guvernatorul taliban din umbră al provinciei Nangarhar, Afganistan, iar la jumătatea aceluiași an era șeful comisiei politice a talibanilor. În mai 2010, Abdul Latif Mansur era comandant taliban de rang înalt în estul Afganistanului.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias (a) mollah Naeem Barech; (b) mollah Naeem Baraich; (c) mollah Naimullah; (d) mollah Naim Bareh; (e) Mohammad Naim; (f) mollah Naim Barich; (g) mollah Naim Barech; (h) mollah Naim Barech Akhund; (i) mollah Naeem Baric; (j) Naim Berich; (k) hagi Gul Mohammed Naim Barich; (l) Gul Mohammad; (m) hagi Ghul Mohammad; (n) Gul Mohammad Kamran; (o) maulavi Gul Mohammad]

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: (a) satul Lakhi, regiunea Hazarjuft, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (b) satul Laki, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (c) satul Lakari, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (d) Darvishan, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (e) satul De Luy Wiyalah, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Comisiei Militare Talibane din martie 2010; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Baraich.

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Naim este membru al consiliului taliban „Gerdi Jangal”. Este fostul adjunct al lui Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, o figură marcantă a consiliului de conducere taliban. Mohammad Naim controlează o bază militară în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

3.

Din Mohammad Hanif [alias (a) qari Din Mohammad; (b) Iadena Mohammad]

Titlu: qari. Motivele includerii pe listă: (a) ministru al planificării în regimul taliban; (b) ministru al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: (a) aproximativ 1955; (b)1.1.1969 (ca Iadena Mohammad). Locul nașterii: (a) satul Shakarlab, districtul Yaftali Pain, provincia Badakhshan, Afganistan; (b) Badakshan (ca Iadena Mohammad). Cetățenia: afgană. Numărul pașaportului: OA 454044 (ca Iadena Mohammad). Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari [alias (a) mollah Jabar; (b) Muawin Jabbar]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: face parte din tribul Hottak.

Data desemnării de către ONU:23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În iunie 2008, Abdul Jabbar Omari era adjunctul lui Amir Khan Haqqani și comandantul unei grupări armate în districtul Siuri din provincia Zabul. În iunie 2008, conducerea talibană l-a numit guvernator din umbră al provinciei Zabul, în vederea consolidării activităților lor din zona respectivă.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. Data nașterii: 1956-1957. Locul nașterii: satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) guvernator din umbră al provinciei Uruzgan de la sfârșitul lui 2012; (b) face parte din tribul Hottak.

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: vicepreședintele Curții Supreme în regimul taliban. Data nașterii: (a) 1957, (b) 1953. Locul nașterii: provincia Logar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Numărul pașaportului: numărul pașaportului afgan OA 296623. Alte informații: (a) adjunctul șefului ambasadei talibane la Riad, în Arabia Saudită, până la 25 septembrie 1998; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Data desemnării de către ONU:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias (a) Siraj Haqqani; (b) Serajuddin Haqani; (c) Siraj Haqani; (d) Saraj Haqani; (e) Khalifa]

Motivele includerii pe listă: Na’ib Amir (comandant adjunct). Adresa: (a)cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; (b)Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; (c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1977/1978. Locul nașterii: (a) Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; (b) satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan; (c) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan; (d) provincia Khost, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) conducător al rețelei Haqqani de la sfârșitul lui 2012; (b) este fiul lui Jallaloudine Haqqani; (c) face parte din secțiunea Sultan Khel, tribul Zadran din districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan; (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Data desemnării de către ONU:13.9.2007.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani este unul dintre cei mai vizibili, influenți, carismatici și experimentați lideri ai rețelei Haqqani, o grupare de luptători strâns legată de talibani și de Al-Qaida, și a fost unul dintre principalii comandanți de operații ai rețelei începând din 2004.

O mare parte din puterea și autoritatea lui Sirajuddin Haqqani provine de la tatăl său, Jalaluddin Haqqani, fost ministru în regimul taliban, fost comandant militar taliban și om de legătură între Al-Qaida și talibani de ambele părți ale frontierei dintre Afganistan și Pakistan. În perioada în care a fost ministru în regimul taliban, Jalaluddin Haqqani a stabilit legături foarte strânse cu Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani are legături puternice cu talibanii, care îi finanțează operațiunile. De asemenea, primește fonduri de la diverse alte grupări și persoane, inclusiv baroni ai drogurilor. Este un element de legătură esențial pentru operațiunile teroriste din Afganistan și pentru activitățile conexe din zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. Legăturile lui cu talibanii au fost făcute publice în mai 2006 de către mollahul Dadullah, la vremea respectivă unul dintre comandanții militari principali ai talibanilor, care a declarat că a colaborat cu Sirajuddin Haqqani și a planificat operațiuni împreună cu acesta. De asemenea, are legături cu Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani este implicat activ în planificarea și executarea de atacuri împotriva Forței internaționale de asistență în domeniul securității și împotriva unor oficiali și civili afgani, mai ales în regiunile estice și sudice ale Afganistanului. De asemenea, se ocupă de recrutarea și trimiterea periodică de luptători în provinciile Khost, Paktia și Paktika din Afganistan.

Sirajuddin Haqqani a fost implicat în atacul sinucigaș cu bombă îndreptat împotriva unui autobuz al Academiei de Poliție din Kabul, care a avut loc la 18 iunie 2007 și în urma căruia și-au pierdut viața 35 de polițiști.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias Abdul Aziz Mahsud)

Data nașterii: 1969. Locul nașterii: satul Sheykhan, regiunea Pirkowti, districtul Orgun, provincia Paktika, Afganistan. Alte informații: (a) comandant important în rețeaua Haqqani, în subordinea lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) guvernatorul taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, de la începutul anului 2010; (c) a asigurat funcționarea unei tabere de antrenament pentru luptătorii care nu sunt afgani în provincia Paktika; (d) a fost implicat în transportul de arme către Afganistan.

Data desemnării de către ONU: 4.10.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Aziz Abbasin este un comandant important în rețeaua Haqqani, un grup de militanți afiliat talibanilor, care acționează din estul Afganistanului și Waziristanul de nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. De la începutul anului 2010, Abbasin a primit ordine de la Sirajuddin Haqqani și a fost numit de acesta pentru a activa în calitate de guvernator taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, Afganistan. Abbasin comandă un grup de luptători talibani și a contribuit la asigurarea funcționării unei tabere de antrenament a luptătorilor străini din provincia Paktika. Abbasin a fost implicat, de asemenea, în crearea de ambuscade în care au fost implicate vehicule care aprovizionau forțele guvernului afgan și în transportul de arme către Afganistan.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim [alias (a) Muhammad Qasim; (b) Abdul Salam]

Titlu: hagi. Data nașterii: între 1975 și 1976. Locul nașterii: (a) satul Minar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (b) satul Darweshan, districtul Garmser, provincia Helmand. Cetățenia: afgană. Număr național de identificare: (a) carte de identitate afgană (tazkira) nr. 57388, eliberată de districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (b) carte de rezidență nr. 665, Ayno Maina, provincia Kandahar, Afganistan. Adresa: (a)Wesh, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan; (b)Bazarul Safaar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (c)camera nr. 33, etajul 5, Piața Sarafi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. Alte informații: (a) proprietar al societății Rahat Ltd.; (b) implicat în furnizarea de arme talibanilor, inclusiv dispozitive explozive improvizate (IED); (c) arestat în 2012 și în arest în Afganistan din ianuarie 2013; (d) asociat cu societatea Rahat Ltd.

Data desemnării de către ONU: 21.11.2012.


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 452/2013 AL COMISIEI

din 7 mai 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a intrat în vigoare la 3 ianuarie 2013. Acesta a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (2).

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Eichsfelder Feldgieker”/„Eichsfelder Feldkieker” depusă de Germania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3).

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 188, 28.6.2012, p. 6.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

GERMANIA

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 453/2013 AL COMISIEI

din 7 mai 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Lakeland Herdwick (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a intrat în vigoare la 3 ianuarie 2013. Acesta a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (2).

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Lakeland Herdwick” depusă de Regatul Unit a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3).

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 162, 8.6.2012, p. 16.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.1.   Carne și organe comestibile proaspete

REGATUL UNIT

Lakeland Herdwick (DOP)


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 454/2013 AL COMISIEI

din 7 mai 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ail fumé d’Arleux (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a intrat în vigoare la 3 ianuarie 2013. Acesta a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (2).

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Ail fumé d’Arleux” depusă de Franța a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3).

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 212, 19.7.2012, p. 6.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

FRANȚA

Ail fumé d’Arleux (IGP)


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 455/2013 AL COMISIEI

din 7 mai 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a intrat în vigoare la 3 ianuarie 2013. Acesta a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (2).

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη” (Xira Syka Taxiarchi), depusă de Grecia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3).

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 155, 1.6.2012, p. 11.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

GRECIA

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (DOP)


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 456/2013 AL COMISIEI

din 16 mai 2013

de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește contingentele de import de lapte în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 și contingentele de import de carne de vită în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 412/2008 și (CE) nr. 431/2008, ca urmare a aderării Croației la Uniunea Europeană

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 41,

întrucât:

(1)

În vederea aderarea Croației la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013, este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii pentru anumite contingente de import în sectoarele laptelui și cărnii de vită pentru a permite importatorilor din Croația să participe la aceste contingente.

(2)

Secțiunea 2 din titlul 2 capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare (1) prevede că solicitanții de licențe de import trebuie să fie autorizați în prealabil de către autoritatea competentă a statului membru în care sunt stabiliți. Pentru a asigura, începând cu 1 ianuarie 2014, accesul operatorilor din Croația la contingentele de import în conformitate cu titlul 2 capitolul I și cu secțiunea 2 din titlul 2 capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, operatorilor respectivi ar trebui să li se permită să depună cererea și dovada necesară spre aprobare numai până la 1 octombrie 2013 în loc de 1 aprilie 2013. Autoritățile din Croația ar trebui să informeze solicitanții cu privire la rezultatul procedurii de autorizare până la 1 noiembrie 2013, în loc de 1 mai 2013, și să trimită Comisiei listele cu importatorii autorizați până la 15 noiembrie 2013, în loc de 20 mai 2013.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 412/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită congelată destinată prelucrării (2) a deschis un contingent tarifar anual de import de 63 703 tone de echivalent nedezosat de carne de vită congelată destinată prelucrării în Uniune pentru o perioadă cuprinsă în fiecare an între 1 iulie și 30 iunie a anului următor. În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 412/2008, solicitanții de drepturi de import trebuie să dovedească că sunt autorizați ca unități prelucrătoare în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3) și că au funcționat în sectorul producției de produse prelucrate conținând carne de vită pe durata fiecăreia dintre cele două perioade de referință menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (4). În ceea ce privește prima condiție, pentru a putea importa în perioada cuprinsă între 1 iulie 2013 și 30 iunie 2014, solicitanții de drepturi de import din Croația ar trebui să dovedească faptul că sunt autorizați ca unități prelucrătoare pentru exportul către Uniune în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (5). În ceea ce privește cerința de a demonstra performanțele anterioare în scopul aplicării drepturilor de import în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 412/2008, producția de produse prelucrate care conțin carne de vită din Croația din 2011 și 2012, realizată în conformitate cu legislația croată, ar trebui să acopere această obligație.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 431/2008 al Comisiei din 19 mai 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de animale din specia bovine congelată, clasificată la codul NC 0202 și pentru produsele clasificate la codul NC 0206 29 91 (6) a deschis un contingent tarifar anual de import de 53 000 tone de carne de vită congelată pentru o perioadă cuprinsă în fiecare an între 1 iulie și 30 iunie a anului următor. În ceea ce privește perioada contingentară de la 1 iulie 2013 până la 30 iunie 2014, ar trebui să se precizeze că dovada care trebuie prezentată de către operatorii din Croația pentru cererea de drepturi de import nu ar trebui să se refere la importurile din statele membre.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Măsuri tranzitorii privind Regulamentul (CE) nr. 2535/2001

(1)   Prin derogare de la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, pentru importurile realizate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie 2014 în cadrul contingentelor menționate la titlul 2 capitolul I și în secțiunea 2 din titlul 2 capitolul III din respectivul regulament, autorizația se acordă solicitanților care, înainte de 1 octombrie 2013, depun o cerere la autoritățile competente din Croația de care aparțin și unde sunt înregistrați în scopuri de TVA, însoțită de dovada că în ambii ani 2011 și 2012 au importat în Croația sau au exportat din Croația cel puțin 25 de tone de produse lactate prevăzute în capitolul 04 din Nomenclatura combinată.

(2)   În sensul aplicării alineatului (1), operațiunile de prelucrare activă și pasivă nu sunt considerate importuri și exporturi.

(3)   Prin derogare de la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, autoritatea competentă din Croația informează solicitanții, înainte de 1 noiembrie 2013, cu privire la rezultatul procedurii de autorizare și, după caz, cu privire la numărul autorizației. Autorizația este valabilă până la 30 iunie 2014.

(4)   Prin derogare de la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, autoritatea competentă din Croația trimite Comisiei, înainte de 15 noiembrie 2013, lista cu importatorii autorizați, în conformitate cu alineatul (3) din același articol, iar Comisia o transmite autorităților competente din celelalte state membre.

Numai importatorii care figurează pe listă sunt autorizați să depună cereri pentru obținerea de licențe de la 20 la 30 noiembrie 2013, pentru a realiza importuri în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2014, în conformitate cu articolele 11-14 din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii privind Regulamentul (CE) nr. 412/2008

Prin derogare de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 412/2008, în ceea ce privește perioada de contingent tarifar de import cuprinsă între 1 iulie 2013 și 30 iunie 2014, solicitanții de drepturi de import din Croația trebuie să dovedească că sunt autorizați ca unități prelucrătoare să exporte către Uniune în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 și să demonstreze autorităților competente din Croația că au fost activi în producerea de produse prelucrate care conțin carne de vită, în conformitate cu legislația Croației, în fiecare dintre cele două perioade de referință menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 3

Măsuri tranzitorii privind Regulamentul (CE) nr. 431/2008

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 431/2008, pentru perioada contingentară care debutează la 1 iulie 2013, solicitanții de drepturi de import din Croația trebuie să demonstreze autorităților competente din Croația că au importat sau că s-a importat în numele lor o cantitate de carne de vită care se încadrează la codurile NC 0201, 0202, 0206 10 95 sau 0206 29 91, respectând dispozițiile vamale croate relevante, în perioada cuprinsă între 1 mai 2012-30 aprilie 2013, excluzând totuși importul din statele membre. Această cantitate reprezintă cantitatea de referință.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 341, 22.12.2001, p. 29.

(2)  JO L 125, 9.5.2008, p. 7.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(5)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(6)  JO L 130, 20.5.2008, p. 3.


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 457/2013 AL COMISIEI

din 16 mai 2013

de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 412/2008 și (CE) nr. 431/2008 în ceea ce privește contingentele de import de carne de vită pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2013 și 30 iunie 2014

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 412/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită congelată destinată prelucrării (2) a deschis un contingent tarifar anual de import de 63 703 tone de echivalent nedezosat de carne de vită congelată destinată prelucrării în Uniune pentru o perioadă cuprinsă în fiecare an de la 1 iulie la 30 iunie a anului următor și împărțită în patru subperioade. Cererile de drepturi de import pentru această perioadă contingentară tarifară pot fi depuse în cursul primelor șapte zile din luna care precede fiecare subperioadă. Cu toate acestea, volumul total anual este disponibil începând din prima subperioadă.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 431/2008 din 19 mai 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de animale din special bovine, congelată, clasificată la codul NC 0202 și pentru produsele clasificate la codul NC 0206 29 91 (3) a deschis un contingent tarifar anual de import de 53 000 de tone de carne de vită congelată pentru o perioadă cuprinsă în fiecare an între 1 iulie și 30 iunie a anului următor. Cererile de drepturi de import pentru perioada contingentară tarifară pot fi depuse la 1 iunie, înainte de începerea perioadei de contingent tarifar de import.

(3)

În vederea aderării Croației la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013, este necesar să se permită importatorilor din Croația să participe la aceste contingente de import. Prin urmare, este necesar să se prevadă derogări de la Regulamentele (CE) nr. 412/2008 și (CE) nr. 431/2008 în ceea ce privește termenele de depunere a cererilor. Cu toate acestea, aceste derogări nu ar trebui să aibă un impact negativ nici asupra operatorilor din statele membre, nici asupra eficienței gestionării respectivelor contingente.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 412/2008

Prin derogare de la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 412/2008 al Comisiei, cererile de drepturi de import pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie 2013 și 30 septembrie 2013 se depun între 1 și 5 iulie 2013 și, în orice caz, nu mai târziu de ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în data de 5 iulie 2013.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 431/2008

(1)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 431/2008, cererile de drepturi de import pentru perioada care începe la 1 iulie 2013 se depun între 24 iunie și 5 iulie 2013 și, în orice caz, nu mai târziu de ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în data de 5 iulie 2013.

(2)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 431/2008, pentru contingentul tarifar de import care începe la 1 iulie 2013, statele membre notifică Comisiei cantitățile totale care fac obiectul cererilor de drepturi de import nu mai târziu de ora 13.00, ora Bruxelles-ului, în data de 12 iulie 2013.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 125, 9.5.2008, p. 7.

(3)  JO L 130, 20.5.2008, p. 3.


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 458/2013 AL COMISIEI

din 16 mai 2013

de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 litera (d) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei (2) stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește standardele de comercializare aplicabile ouălor. Formularea definiției „lotului” de la articolul 1 din regulamentul menționat trebuie clarificată astfel încât să nu ducă la interpretări divergente și, prin urmare, la practici diferite în statele membre.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 589/2008 trebuie rectificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 589/2008, litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

«lot», ouăle ambalate sau în vrac, care provin din același loc de producție sau din același centru de ambalare, situate într-un singur loc, având aceeași dată în care au fost ouate, aceeași dată de valabilitate minimă sau aceeași dată de ambalare, obținute în urma aceleiași metode de creștere și, în cazul ouălor clasate, incluse în aceeași categorie de calitate și greutate;”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 163, 24.6.2008, p. 6.


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 459/2013 AL COMISIEI

din 16 mai 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 460/2013 AL COMISIEI

din 16 mai 2013

privind taxa vamală minimă pentru zahăr care trebuie stabilită pentru cea de a treia invitație parțială de participare la licitație prevăzută în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 186 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013 al Comisiei (2) a deschis o invitație permanentă de participare la licitație pentru anul de comercializare 2012/2013 pentru importurile de zahăr încadrat la codurile NC 1701 14 10 și 1701 99 10 cu o taxă vamală redusă.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013, Comisia va decide dacă, luând în considerare ofertele primite ca răspuns la invitația parțială de participare la licitație, va stabili sau nu o taxă vamală minimă per cod NC de opt cifre.

(3)

În baza ofertelor primite pentru cea de a treia invitație parțială de participare la licitație, trebuie stabilită o taxă vamală minimă pentru zahărul încadrat la codurile NC 1701 14 10 și 1701 99 10.

(4)

Pentru a transmite pieței un semnal rapid și pentru a asigura o gestionare eficientă a măsurii, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cea de a treia invitație parțială de participare la licitație din cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013, în cazul căreia termenul de depunere a ofertelor a expirat la 15 mai 2013, s-a stabilit o taxă vamală minimă, în conformitate cu anexa la prezentul regulament, pentru zahărul încadrat la codurile NC 1701 14 10 și 1701 99 10.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 16, 19.1.2013, p. 7.


ANEXĂ

Taxe vamale minime

(EUR/tonă)

Codul NC de opt cifre

Taxă vamală minimă

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

Nu s-a stabilit nicio taxă vamală minimă (toate ofertele au fost respinse).

(X)

Nu există oferte.


DECIZII

17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/22


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2013/219/PESC A CONSILIULUI

din 16 mai 2013

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 5 și articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/486/PESC.

(2)

La 16 și 22 aprilie 2013, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția 1988 (2011) a Consiliului de Securitate, a actualizat și a modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Anexa la Decizia 2011/486/PESC ar trebui, prin urmare, să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/486/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

R. QUINN


(1)  JO L 199, 2.8.2011, p. 57.


ANEXĂ

I.   Rubrica de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/486/PESC:

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Adam Khan Achekzai [alias (a) maulavi Adam Khan; (b) maulavi Adam]

Titlu: maulavi. Data nașterii: (a) 1970; (b) 1972; (c) 1971; (d) 1973; (e) 1974; (f) 1975. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Adresa:Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Alte informații: (a) constructor de dispozitive explozive improvizate și mijlocitor pentru talibani; (b) membru taliban responsabil pentru provincia Badghis, Afganistan, începând cu jumătatea anului 2010; (c) fost membru taliban responsabil pentru provinciile Sar-e Pul și Samangan din Afganistan; (d) în calitate de comandant militar al talibanilor în provincia Kandahar, Afganistan, a fost implicat în organizarea de atacuri sinucigașe în provinciile vecine; (e) asociat cu Abdul Samad Achekzai.

Data desemnării de către ONU: 16.4.2013.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Adam Khan Achekzai a fost inclus pe listă la 16 aprilie 2013, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2082 (2012) pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, cu numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Afganistanului.

Adam Khan Achekzai este constructor de dispozitive explozive artizanale (IED) și mijlocitor pentru talibani. În 2012, Adam construia IED și formase aproximativ 150 de constructori de IED în sprijinul talibanilor. La sfârșitul anului 2010, Adam era liderul militar taliban responsabil pentru construirea de IED și de veste pentru sinucidere. Adam a fost adjunctul mijlocitorului taliban în ceea ce privește IED Abdul Samad Achekzai și, în calitate de adjunct al lui Samad, a coordonat activități de achiziții pentru rețea.

Suplimentar față de sarcinile sale de mijlocitor în ceea ce privește IED, Adam a avut alte roluri de conducere pentru talibani. La mijlocul anului 2010, Adam a fost numit șeful talibanilor pentru provincia Badghis, Afganistan. De asemenea, Adam este fostul șef al talibanilor pentru provinciile Sar-e Pul și Samangan din Afganistan. În calitate de lider militar al talibanilor în provincia Kandahar, Afganistan, Adam a fost implicat în organizarea de atacuri sinucigașe în provinciile vecine.

II.   Rubricile din lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/486/PESC care corespund persoanelor de mai jos se înlocuiesc cu rubricile prevăzute mai jos:

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Abdul Latif Mansur [alias (a) Abdul Latif Mansoor; (b) Wali Mohammad]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru al agriculturii în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: (a) districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan; (b) districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al shurei talibane Miram Shah Shura din mai 2007; (b) guvernatorul taliban din umbră al provinciei Logar de la sfârșitul anului 2012; (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (d) face parte din tribul Sahak (Ghilzai).

Data desemnării de către ONU:31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În mai 2007, Abdul Latif Mansur era membru al consiliului taliban „Miram Shah”. În 2009 era guvernatorul taliban din umbră al provinciei Nangarhar, Afganistan, iar la jumătatea aceluiași an era șeful comisiei politice a talibanilor. În mai 2010, Abdul Latif Mansur era comandant taliban de rang înalt în estul Afganistanului.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias (a) mollah Naeem Barech; (b) mollah Naeem Baraich; (c) mollah Naimullah; (d) mollah Naim Bareh; (e) Mohammad Naim; (f) mollah Naim Barich; (g) mollah Naim Barech; (h) mollah Naim Barech Akhund; (i) mollah Naeem Baric; (j) Naim Berich; (k) hagi Gul Mohammed Naim Barich; (l) Gul Mohammad; (m) hagi Ghul Mohammad; (n) Gul Mohammad Kamran; (o) maulavi Gul Mohammad]

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: (a) satul Lakhi, regiunea Hazarjuft, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (b) satul Laki, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (c) satul Lakari, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (d) Darvishan, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (e) satul De Luy Wiyalah, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Comisiei Militare Talibane din martie 2010; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Baraich.

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Naim este membru al consiliului taliban „Gerdi Jangal”. Este fostul adjunct al lui Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, o figură marcantă a consiliului de conducere taliban. Mohammad Naim controlează o bază militară în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

3.

Din Mohammad Hanif [alias (a) qari Din Mohammad; (b) Iadena Mohammad]

Titlu: qari. Motivele includerii pe listă: (a) ministru al planificării în regimul taliban; (b) ministru al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: (a) aproximativ 1955; (b)1.1.1969 (ca Iadena Mohammad). Locul nașterii: (a) satul Shakarlab, districtul Yaftali Pain, provincia Badakhshan, Afganistan; (b) Badakshan (ca Iadena Mohammad) Cetățenia: afgană. Numărul pașaportului: OA 454044 (ca Iadena Mohammad). Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari [alias (a) mollah Jabar; (b) Muawin Jabbar]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: face parte din tribul Hottak.

Data desemnării de către ONU:23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În iunie 2008, Abdul Jabbar Omari era adjunctul lui Amir Khan Haqqani și comandantul unei grupări armate în districtul Siuri din provincia Zabul. În iunie 2008, conducerea talibană l-a numit guvernator din umbră al provinciei Zabul, în vederea consolidării activităților lor din zona respectivă.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. Data nașterii: 1956-1957. Locul nașterii: satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) guvernator din umbră al provinciei Uruzgan de la sfârșitul lui 2012; (b) face parte din tribul Hottak.

Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: vicepreședintele Curții Supreme în regimul taliban. Data nașterii: (a) 1957, (b) 1953. Locul nașterii: provincia Logar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Numărul pașaportului: numărul pașaportului afgan OA 296623. Alte informații: (a) adjunctul șefului ambasadei talibane la Riad, în Arabia Saudită, până la 25 septembrie 1998; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Data desemnării de către ONU:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias (a) Siraj Haqqani; (b) Serajuddin Haqani; (c) Siraj Haqani; (d) Saraj Haqani; (e) Khalifa]

Motivele includerii pe listă: Na’ib Amir (comandant adjunct). Adresa: (a)cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; (b)Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; (c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1977/1978. Locul nașterii: (a) Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan; (b) satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan; (c) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan; (d) provincia Khost, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) conducător al rețelei Haqqani de la sfârșitul lui 2012; (b) este fiul lui Jallaloudine Haqqani; (c) face parte din secțiunea Sultan Khel, tribul Zadran din districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan; (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

Data desemnării de către ONU:13.9.2007.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani este unul dintre cei mai vizibili, influenți, carismatici și experimentați lideri ai rețelei Haqqani, o grupare de luptători strâns legată de talibani și de Al-Qaida, și a fost unul dintre principalii comandanți de operații ai rețelei începând din 2004.

O mare parte din puterea și autoritatea lui Sirajuddin Haqqani provine de la tatăl său, Jalaluddin Haqqani, fost ministru în regimul taliban, fost comandant militar taliban și om de legătură între Al-Qaida și talibani de ambele părți ale frontierei dintre Afganistan și Pakistan. În perioada în care a fost ministru în regimul taliban, Jalaluddin Haqqani a stabilit legături foarte strânse cu Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani are legături puternice cu talibanii, care îi finanțează operațiunile. De asemenea, primește fonduri de la diverse alte grupări și persoane, inclusiv baroni ai drogurilor. Este un element de legătură esențial pentru operațiunile teroriste din Afganistan și pentru activitățile conexe din zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. Legăturile lui cu talibanii au fost făcute publice în mai 2006 de către mollahul Dadullah, la vremea respectivă unul dintre comandanții militari principali ai talibanilor, care a declarat că a colaborat cu Sirajuddin Haqqani și a planificat operațiuni împreună cu acesta. De asemenea, are legături cu Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani este implicat activ în planificarea și executarea de atacuri împotriva Forței internaționale de asistență în domeniul securității și împotriva unor oficiali și civili afgani, mai ales în regiunile estice și sudice ale Afganistanului. De asemenea, se ocupă de recrutarea și trimiterea periodică de luptători în provinciile Khost, Paktia și Paktika din Afganistan.

Sirajuddin Haqqani a fost implicat în atacul sinucigaș cu bombă îndreptat împotriva unui autobuz al Academiei de Poliție din Kabul, care a avut loc la 18 iunie 2007 și în urma căruia și-au pierdut viața 35 de polițiști.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias Abdul Aziz Mahsud)

Data nașterii: 1969. Locul nașterii: satul Sheykhan, regiunea Pirkowti, districtul Orgun, provincia Paktika, Afganistan. Alte informații: (a) comandant important în rețeaua Haqqani, în subordinea lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) guvernatorul taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, de la începutul anului 2010; (c) a asigurat funcționarea unei tabere de antrenament pentru luptătorii care nu sunt afgani în provincia Paktika; (d) a fost implicat în transportul de arme către Afganistan.

Data desemnării de către ONU: 4.10.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Aziz Abbasin este un comandant important în rețeaua Haqqani, un grup de militanți afiliat talibanilor, care acționează din estul Afganistanului și Waziristanul de nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. De la începutul anului 2010, Abbasin a primit ordine de la Sirajuddin Haqqani și a fost numit de acesta pentru a activa în calitate de guvernator taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, Afganistan. Abbasin comandă un grup de luptători talibani și a contribuit la asigurarea funcționării unei tabere de antrenament a luptătorilor străini din provincia Paktika. Abbasin a fost implicat, de asemenea, în crearea de ambuscade în care au fost implicate vehicule care aprovizionau forțele guvernului afgan și în transportul de arme către Afganistan.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim [alias (a) Muhammad Qasim; (b) Abdul Salam]

Titlu: hagi. Data nașterii: între 1975 și 1976. Locul nașterii: (a) satul Minar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (b) satul Darweshan, districtul Garmser, provincia Helmand. Cetățenia: afgană. Număr național de identificare: (a) carte de identitate afgană (tazkira) nr. 57388, eliberată de districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (b) carte de rezidență nr. 665, Ayno Maina, provincia Kandahar, Afganistan. Adresa: (a)Wesh, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan; (b)Bazarul Safaar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (c)camera nr. 33, etajul 5, Piața Sarafi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. Alte informații: (a) proprietar al societății Rahat Ltd.; (b) implicat în furnizarea de arme talibanilor, inclusiv dispozitive explozive improvizate (IED); (c) arestat în 2012 și în arest în Afganistan din ianuarie 2013; (d) asociat cu societatea Rahat Ltd.

Data desemnării de către ONU: 21.11.2012.


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/26


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 mai 2013

privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru

(BCE/2013/13)

(2013/220/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 12.1 și 18, precum și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1), în special punctele 1.6, 6.3.1, 6.3.2 și 6.4.2 din anexa I la aceasta,

având în vedere Orientarea BCE/2013/4 din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (2), în special articolul 1 alineatul (3) și articolele 5 și 7,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCN) pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață pe baza unor garanții corespunzătoare. Criteriile standard în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea garanțiilor pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(2)

În temeiul punctului 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, în orice moment, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile de executare a operațiunilor de politică monetară din Eurosistem. În temeiul punctului 6.3.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Eurosistemul își rezervă dreptul de a stabili dacă o emisiune, un emitent, un debitor sau un garant îndeplinește cerințele privind standardele înalte de creditare, pe baza oricăror informații pe care le poate considera relevante.

(3)

Instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru nu îndeplinesc în prezent cerințele minime din Eurosistem referitoare la pragurile de calitate a creditului aplicabile instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile, astfel cum sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(4)

Consiliul guvernatorilor a luat în considerare Memorandumul de înțelegere încheiat între Republica Cipru și Comisia Europeană și aprobat de statele membre, care reflectă programul de ajustare economică și financiară pentru Cipru.

(5)

Consiliul guvernatorilor apreciază că acest program este adecvat, astfel încât instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru au un standard de calitate suficient pentru a garanta eligibilitatea acestora drept garanții pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, indiferent de orice evaluare externă a creditului.

(6)

Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a decis că trebuie restabilită eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, cu condiția aplicării în ceea ce privește aceste instrumente a anumitor marje specifice de ajustare a valorii, marje diferite de cele prevăzute la punctul 6.4.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(7)

În temeiul articolului 7 din Orientarea BCE/2013/4, pragul de calitate a creditului din Eurosistem nu se aplică instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de administrația centrală a statelor membre din zona euro în cadrul unui program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor decide că respectivul stat membru nu îndeplinește condiționalitatea programului de susținere financiară și/sau a programului macroeconomic. Cu toate acestea, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din aceeași orientare, în sensul articolului 5 alineatul (1) și al articolului 7, doar Irlanda, Republica Elenă și Republica Portugheză sunt considerate state membre din zona euro care respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional. Prin urmare, este necesară o decizie suplimentară a Consiliului guvernatorilor pentru derogarea de la pragul de calitate a creditului din Eurosistem pentru instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru.

(8)

Această măsură excepțională se aplică temporar până când Consiliul guvernatorilor va aprecia că aplicarea normală a criteriilor de eligibilitate și a mecanismului de control al riscurilor pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem pot fi reintroduse,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Suspendarea anumitor prevederi ale Orientării BCE/2011/14 și eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru

(1)   Cerințele minime prevăzute de Eurosistem referitoare la calitatea creditelor, astfel cum sunt prevăzute de normele privind Mecanismul Eurosistemului de evaluare a creditelor pentru anumite active tranzacționabile de la punctul 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, se suspendă în ceea ce privește instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru. Prin urmare, în sensul articolului 5 alineatul (1) și al articolului 7 din Orientarea BCE/2013/4, Republica Cipru este considerată stat membru din zona euro care respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional.

(2)   Instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru sunt supuse marjelor specifice de ajustare prevăzute în anexa la prezenta decizie.

(3)   În cazul oricărei neconcordanțe între prezenta decizie, Orientarea BCE/2011/14 și Orientarea BCE/2013/4, astfel cum fiecare dintre acestea a fost implementată la nivel național de către BCN, prezenta decizie are prioritate.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 9 mai 2013.

Adoptată la Bratislava, 2 mai 2013.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95, 5.4.2013, p. 23.


ANEXĂ

Programul marjelor de ajustare aplicabil instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru

Obligațiuni de stat

Tranșă de scadență

Marje de ajustare pentru instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu cupoane fixe și obligațiunile cu rata dobânzii variabilă

Marje de ajustare pentru instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu cupon zero

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obligațiuni bancare garantate de stat și obligațiuni corporative nefinanciare garantate de stat

Tranșă de scadență

Marje de ajustare pentru instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu cupoane fixe și obligațiunile cu rata dobânzii variabilă

Marje de ajustare pentru instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu cupon zero

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/s3


AVIZ CITITORILOR

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO L 69, 13.3.2013, p. 1), de la 1 iulie 2013 numai ediția electronică a Jurnalului Oficial este autentică și produce efecte juridice.

În cazul în care publicarea ediției electronice a Jurnalului Oficial nu este posibilă din cauza unor circumstanțe neprevăzute și excepționale, ediția tipărită este autentică și produce efecte juridice în conformitate cu termenii și condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013.