ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.101.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 101

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
10 aprilie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 322/2013 al Comisiei din 9 aprilie 2013 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India sau Indonezia, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 323/2013 al Comisiei din 9 aprilie 2013 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2013 a anumitor cantități reținute în anul 2012 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

5

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 324/2013 al Comisiei din 9 aprilie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

27

 

 

DECIZII

 

 

2013/173/UE

 

*

Decizia Comisiei din 8 aprilie 2013 privind măsura adoptată de Danemarca în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului de interzicere a unui tip de echipamente tehnice de terasare cu utilizare multiplă [notificat cu numărul C(2013) 1874]  ( 1 )

29

 

 

2013/174/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 aprilie 2013 de stabilire a listei cu inspectorii Uniunii în temeiul articolului 79 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului [notificat cu numărul C(2013) 1882]

31

 

 

2013/175/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 aprilie 2013 privind o contribuție financiară a Uniunii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului la un program pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor și produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2013 [notificat cu numărul C(2013) 1934]

48

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 100, 5.4.2012)

51

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

10.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 322/2013 AL COMISIEI

din 9 aprilie 2013

de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India sau Indonezia, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

după consultarea Comitetului consultativ în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, o cerere de anchetă cu privire la eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite asupra importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză și de supunere la înregistrare a importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din India sau Indonezia.

(2)

Cererea a fost depusă la 25 februarie 2013 de Saint-Gobain Adfors CZ spol s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó, „Valmieras stikla šķiedra” AS și Vitrulan Technical Textiles GmbH, patru producători din Uniune de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de o eventuală eludare constă în țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, cu o dimensiune a ochiurilor de peste 1,8 mm atât în lungime, cât și în lățime și cu o greutate de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, originare din Republica Populară Chineză, încadrate în prezent la codurile NC ex 7019 51 00 și ex 7019 59 00 (denumite în continuare „produsul în cauză”).

(4)

Produsul care face obiectul anchetei este același cu cel descris în considerentul anterior, dar expediat din India și Indonezia, indiferent dacă este declarat sau nu ca fiind originar din India sau Indonezia, încadrat în prezent la aceleași coduri NC ca și produsul în cauză („produsul care face obiectul anchetei”).

C.   MĂSURILE EXISTENTE

(5)

Măsurile în vigoare în prezent și care au fost eventual eludate sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului (2).

D.   MOTIVELE

(6)

Cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că măsurile antidumping aplicate importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză sunt eludate prin transbordarea produsului via India și Indonezia.

(7)

Elementele de probă prima facie prezentate sunt următoarele:

(8)

Cererea menționează că, ulterior instituirii măsurilor asupra produsului în cauză, a avut loc o modificare semnificativă în configurația schimburilor comerciale implicând exporturi din Republica Populară Chineză, India și Indonezia în Uniune, fără nicio motivare sau justificare economică suficientă a acestei modificări, alta decât instituirea taxei.

(9)

Această modificare pare a rezulta din transbordarea anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză via India și Indonezia către Uniune.

(10)

Mai mult, solicitarea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că efectele corective ale măsurilor antidumping existente asupra produsului în cauză sunt compromise, atât în ceea ce privește prețul, cât și cantitatea. Un volum semnificativ de importuri ale produsului care face obiectul anchetei pare să fi înlocuit importurile produsului în cauză. În plus, există suficiente elemente de probă care atestă faptul că importurile produsului care face obiectul anchetei se efectuează la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

(11)

În sfârșit, solicitarea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că prețurile produsului care face obiectul anchetei sunt supuse unor practici de dumping în comparație cu valoarea normală stabilită anterior pentru produsul în cauză.

(12)

Dacă, în cadrul anchetei, sunt constatate practici de eludare via India și Indonezia reglementate de articolul 13 din regulamentul de bază, altele decât transbordarea, acestea ar putea, de asemenea, să facă obiectul anchetei.

E.   PROCEDURA

(13)

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia a concluzionat că există dovezi suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază și pentru a supune înregistrării importurile produsului care face obiectul anchetei, indiferent dacă a fost sau nu declarat ca fiind originar din India sau Indonezia, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)   Chestionarele

(14)

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare anchetei, Comisia va trimite chestionare exportatorilor/producătorilor cunoscuți și asociațiilor de exportatori/producători cunoscute din India și Indonezia, exportatorilor/producătorilor cunoscuți și asociațiilor de exportatori/producători cunoscute din Republica Populară Chineză, importatorilor cunoscuți și asociațiilor de importatori cunoscute din Uniune, precum și autorităților din Republica Populară Chineză, India și Indonezia. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei din Uniune.

(15)

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să contacteze de îndată Comisia, nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 3 din prezentul regulament, pentru a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(16)

Autoritățile din Republica Populară Chineză, India și Indonezia vor fi informate cu privire la deschiderea anchetei.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(17)

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru susținerea acestora. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor de la înregistrare sau de la măsuri

(18)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei pot fi scutite de la înregistrare sau de la măsuri în cazul în care importul respectiv nu constituie o eludare.

(19)

Întrucât eventuala eludare a măsurilor intervine în afara Uniunii, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, pot fi acordate scutiri producătorilor din India și Indonezia de țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, cu o dimensiune a ochiurilor de peste 1,8 mm, atât în lungime, cât și în lățime și cu o greutate de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, care pot dovedi că nu sunt afiliați (3) niciunui producător supus măsurilor existente (4) și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practicile de eludare, astfel cum sunt definite la articolul 13 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o scutire trebuie să depună o cerere în acest sens, susținută în mod corespunzător de elemente de probă, în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(20)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei trebuie supuse înregistrării pentru a se asigura că, în cazul în care ancheta ar stabili existența unei eludări, se pot percepe taxe antidumping de o valoare corespunzătoare, cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de produse, expediate din India și Indonezia.

G.   TERMENELE

(21)

În vederea unei bune administrări, ar trebui să se stabilească termene pentru ca:

părțile interesate să se facă cunoscute Comisiei, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care trebuie să fie luate în considerare în cursul anchetei;

producătorii din India și Indonezia să solicite o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri;

părțile interesate să poată să solicite în scris audierea lor de către Comisie.

(22)

Trebuie remarcat faptul că părțile interesate își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale enunțate în regulamentul de bază numai dacă s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   LIPSA COOPERĂRII

(23)

Dacă o parte interesată nu permite accesul la informații sau nu furnizează informațiile necesare în termenul prevăzut sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, concluziile, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(24)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat o informație falsă sau înșelătoare, această informație nu se ia în considerare și se poate face uz de datele disponibile.

(25)

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

I.   CALENDARUL ANCHETEI

(26)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de nouă luni de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

J.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(27)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).

K.   CONSILIERUL-AUDITOR

(28)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o parte interesată și poate media în vederea asigurării deplinei exercitări a drepturilor la apărare ale părților interesate.

(29)

Orice solicitare de audiere de către consilierul-auditor trebuie să fie scrisă și să precizeze motivele pe care se bazează. Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea de audiere a părților implicate, pentru a permite confruntarea diferitelor puncte de vedere și prezentarea unor contraargumente.

(30)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile internet dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide o anchetă în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, pentru a determina dacă importurile în Uniune de țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă, cu o dimensiune a ochiurilor de peste 1,8 mm atât în lungime, cât și în lățime și cu o greutate de peste 35 g/m2, excluzând discurile din fibră de sticlă, expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din India și Indonezia, încadrate în prezent la codurile NC ex 7019 51 00 și ex 7019 59 00 (coduri TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 și 7019590015), eludează măsurile instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011.

Articolul 2

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, autoritățile vamale iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune menționate la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră după nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia poate, printr-un regulament, să solicite autorităților vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Uniune de produse fabricate de producătorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și despre care s-a constatat că îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei scutiri.

Articolul 3

(1)   Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare pe parcursul anchetei, acestea trebuie să se facă cunoscute prin contactarea Comisiei și, în lipsa unor dispoziții contrare, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionare sau orice alte informații în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Producătorii din India și Indonezia care solicită o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri trebuie să prezinte o cerere susținută în mod corespunzător de elemente de probă în același termen de 37 de zile.

(4)   De asemenea, părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 37 de zile.

(5)   Părțile interesate trebuie să transmită toate informațiile și solicitările în format electronic (informațiile neconfidențiale prin e-mail, cele confidențiale pe CD-R/DVD), indicând numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon și de fax. Cu toate acestea, orice împuterniciri, certificări semnate și orice actualizări ale acestora, care însoțesc răspunsurile la chestionar trebuie să fie transmise pe suport de hârtie, și anume prin poștă sau prin înmânare directă, la adresa de mai jos. În cazul în care o parte interesată nu poate să transmită informațiile și cererile sale în format electronic, ea trebuie să informeze imediat Comisia, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază. Pentru informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, părțile interesate pot consulta pagina de internet corespunzătoare de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul regulament, răspunsurile la chestionar și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Limited” (acces limitat) (6) și să fie însoțite, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, de o versiune neconfidențială care trebuie să poarte mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate).

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax + 32 22993704

E-mail: Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 204, 9.8.2011, p. 1.

(3)  În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1) referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, persoanele sunt considerate a fi afiliate doar dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte și invers; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o a treia persoană; (g) împreună controlează, direct sau indirect, o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate prin una dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate. În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(4)  Cu toate acestea, chiar și în cazul în care producătorii sunt afiliați în sensul menționat cu societăți supuse măsurilor existente privind importurile produsului în cauză originar din Republica Populară Chineză, scutirea poate fi acordată în cazul în care nu există elemente de probă potrivit cărora relația cu societățile supuse măsurilor inițiale a fost stabilită sau utilizată pentru eludarea măsurilor existente.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  Un document cu mențiunea „Limited” (acces limitat) este un document considerat confidențial, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 și cu articolul 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Acesta constituie, de asemenea, un document protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


10.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 323/2013 AL COMISIEI

din 9 aprilie 2013

de adăugare la cotele de pescuit pentru 2013 a anumitor cantități reținute în anul 2012 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, statele membre pot solicita Comisiei, înaintea datei de 31 octombrie a anului de aplicare a unei cote de pescuit, să rețină un procentaj maxim de 10 din această cotă în vederea transferării pentru anul următor. Comisia adaugă cantitatea reținută la cota relevantă.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1225/2010 al Consiliului din 13 decembrie 2010 de stabilire, pentru 2011 și 2012, a posibilităților de pescuit pentru navele din UE în ceea ce privește stocurile de pește din anumite specii de adâncime (2), Regulamentul (UE) nr. 1256/2011 al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1124/2010 (3), Regulamentul (UE) nr. 5/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește aplicabile în Marea Neagră (4), Regulamentul (UE) nr. 43/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (5) și Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (6) stabilesc cote de pescuit pentru anumite stocuri pentru anul 2012 și precizează care sunt stocurile care pot face obiectul măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 847/96.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1262/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013 și 2014, a posibilităților de pescuit pentru navele din UE în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (7), Regulamentul (UE) nr. 1088/2012 al Consiliului din 20 noiembrie 2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică (8), Regulamentul (UE) nr. 1261/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră (9), Regulamentul (UE) nr. 39/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (10) și Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (11) stabilesc cote de pescuit pentru anumite stocuri pentru anul 2013.

(4)

Înainte de 31 octombrie 2012, anumite state membre au solicitat, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, ca o parte din cotele lor pentru 2012 să fie reținute și transferate pentru anul următor. În limitele specificate în respectivul regulament, cantitățile reținute trebuie adăugate la cota pentru 2013.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cotele de pescuit stabilite pentru 2013 în Regulamentele (UE) nr. 1262/2012, (UE) nr. 1088/2012, (UE) nr. 1261/2012, (UE) nr. 39/2013 și (UE) nr. 40/2013 se măresc în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.

(2)  JO L 336, 21.12.2010, p. 1.

(3)  JO L 320, 3.12.2011, p. 3.

(4)  JO L 3, 6.1.2012, p. 1.

(5)  JO L 25, 27.1.2012, p. 1.

(6)  JO L 25, 27.1.2012, p. 55.

(7)  JO L 356, 22.12.2012, p. 22.

(8)  JO L 323, 22.11.2012, p. 2.

(9)  JO L 356, 22.12.2012, p. 19.

(10)  JO L 23, 25.1.2013, p. 1.

(11)  JO L 23, 25.1.2013, p. 54.


ANEXĂ

Codul țării

Codul stocului

Specie

Denumirea zonei

Cota finală 2012 (1)

(în tone)

Capturi 2012

(în tone)

Capturi cu condiții speciale 2012

(în tone)

Cota finală

(%)

Cantitate transferată

(în tone)

BEL

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Specii de pește-pescar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Cod de Atlantic

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Cod de Atlantic

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Merluciu

VI și VII, apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Langustină

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zona VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Merlan

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zona III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Cod de Atlantic

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Hering

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele UE din zona IIIbcd

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Cod saithe

VI; apele UE și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zona III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa, apele UE din subdiviziunile 22-32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zona III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Cod de Atlantic

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele UE din zonele IIa și IV, apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele UE din zona IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele UE din zonele IIa și IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zona III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zona IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Hamsie

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Specii de pește-pescar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Specii de pește-pescar

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Mihalț-de-mare albastru

Apele internaționale din zona XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele UE din zonele IIa și IV, apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Specii de cardină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Langustină

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Doradă roșie

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Merlan

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Hering

Subdiviziunea 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Hering

Subdiviziunile 30-31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Specii de beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Specii de pește-pescar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Specii de pește-pescar

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Mihalț-de-mare albastru

Apele internaționale din zona XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX și X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Cod de Atlantic

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Cod de Atlantic

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele X și XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII și IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele UE din zonele IIa și IV, apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Hering

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Specii de cardină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Langustină

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Cod saithe

VI; apele UE și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Doradă roșie

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zona VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Merlan

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Merlan

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Specii de beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Mihalț-de-mare albastru

Apele internaționale din zona XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Cod de Atlantic

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Cod de Atlantic

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele X și XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Hering

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Merluciu

VI și VII, apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Specii de cardină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Langustină

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Cod saithe

VI; apele UE și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele UE din zonele IIa și IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Doradă roșie

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zona VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Merlan

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Specii de beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Cod de Atlantic

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Hering

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Hering

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Hering

VIIb, VIIc; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Merluciu

VI și VII, apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Specii de cardină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Langustină

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Langustină

VII (Porcupine Bank – Unitatea 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Cod saithe

VI; apele UE și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Doradă roșie

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Merlan

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Mihalț-de-mare albastru

Apele internaționale din zona XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Cod de Atlantic

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Hering

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Hering

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele UE din zonele IIa și IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

apele UE din subdiviziunile 25-32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Hamsie

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Specii de pește-pescar

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX și X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Sabie neagră

Apele din UE și apele internaționale din zona CECAF 34.1.2.

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele X și XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII și IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Langustină

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

apele UE din subdiviziunile 25-32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Hering

Subdiviziunile 30-31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele UE din zona IIIbcd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele UE din zonele IIa și IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Cote aflate la dispoziția unui stat membru în temeiul regulamentelor relevante privind oportunitățile de pescuit, după ce au fost luate în considerare schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului (JO L 358, 31.12.2002, p. 59), transferurile de cote în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 și/sau realocarea sau deducerea oportunităților de pescuit în conformitate cu articolele 37 și 105 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).


10.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 324/2013 AL COMISIEI

din 9 aprilie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 aprilie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

65,4

TN

109,2

TR

121,8

ZZ

98,8

0707 00 05

MA

116,3

TR

137,0

ZZ

126,7

0709 93 10

MA

91,2

TR

113,1

ZZ

102,2

0805 10 20

EG

47,5

IL

71,8

MA

84,7

TN

67,7

TR

65,2

ZZ

67,4

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

93,2

CL

109,3

CN

78,3

MK

29,8

NZ

151,3

US

247,6

UY

106,8

ZA

110,9

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

121,7

CL

113,6

CN

100,1

TR

204,5

US

182,0

ZA

123,9

ZZ

141,0


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

10.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/29


DECIZIA COMISIEI

din 8 aprilie 2013

privind măsura adoptată de Danemarca în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului de interzicere a unui tip de echipamente tehnice de terasare cu utilizare multiplă

[notificat cu numărul C(2013) 1874]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/173/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (1), în special articolul 11,

întrucât:

(1)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2006/42/CE, autoritățile daneze au notificat Comisiei și celorlalte state membre o măsură referitoare la echipamentele tehnice de tipul Multione S630 fabricate de întreprinderea C.S.F. Srl., via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Italia. Echipamentul tehnic purta marcajul CE și era însoțit de o declarație de conformitate CE, în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2004/108/CE a Comisiei (2) privind compatibilitatea electromagnetică și cu Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) privind zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior.

(2)

Multione S630 este un echipament tehnic de terasare cu utilizare multiplă care poate fi montat cu o gamă largă de accesorii pentru realizarea mai multor funcții diferite în timpul unor activități precum silvicultura, agricultura, grădinăritul, amenajarea peisagistică, construcția și întreținerea drumurilor.

(3)

Măsura daneză a fost motivată de neconformitatea echipamentului cu cerința esențială de sănătate și siguranță stipulată în secțiunea 3.4.4 din anexa I la Directiva 2006/42/CE, care prevede că, în cazul unui echipament tehnic autopropulsat cu conducător transportat, atunci când există un risc datorat căderilor de obiecte sau materiale, echipamentul tehnic trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să țină seama de acest risc și să fie prevăzut, dacă dimensiunea sa o permite, cu o structură de protecție adecvată.

(4)

Autoritățile daneze au arătat că, deși mai multe dintre funcțiile prevăzute ale echipamentului tehnic expuneau conducătorul transportat la riscuri datorate căderilor de obiecte sau materiale, echipamentul tehnic a fost introdus pe piață fără o structură de protecție împotriva obiectelor în cădere (FOPS). Autoritățile daneze au cerut producătorului să ia măsuri corective. Întrucât această cerere nu a fost îndeplinită, autoritățile daneze au interzis introducerea pe piață a echipamentelor de tipul Multione S630 nedotate cu FOPS și au ordonat producătorului să ia măsuri corective cu privire la echipamentele aflate deja pe piață.

(5)

Comisia a cerut în scris producătorului să-i comunice observațiile sale cu privire la măsura luată de Danemarca. În răspunsul său, producătorul a indicat faptul că el a considerat că nu este necesar să instaleze o FOPS atunci când un echipament a fost furnizat pentru funcții care nu implică un risc datorită căderilor de obiecte sau materiale. Cu toate acestea, el a informat Comisia că, în urma măsurii adoptate de autoritățile daneze, au fost luate măsuri pentru a se asigura că toate echipamentele introduse pe piață în Danemarca sunt echipate cu FOPS.

(6)

Secțiunea 1.1.2 litera (a) din anexa I la Directiva 2006/42/CE impune ca echipamentele tehnice să fie proiectate și construite astfel încât să fie adaptate funcției lor și să poată fi acționate, reglate și întreținute fără a pune în pericol persoanele atunci când operațiile sunt executate în condițiile prevăzute, dar ținând seama, de asemenea, de orice utilizare eronată previzibilă a acestora. Scopul măsurilor luate trebuie să fie eliminarea tuturor riscurilor pe toată durata de viață estimată a echipamentelor tehnice, inclusiv fazele de transport, asamblare și dezasamblare, demontare și casare.

(7)

În cazul echipamentelor tehnice cu utilizare multiplă, cum ar fi Multione S630, chiar dacă un echipament este livrat inițial pentru funcții care nu implică un risc datorat căderilor de obiecte sau materiale, este probabil ca el să fie utilizat în timpul duratei sale previzibile de viață pentru alte funcții care expun operatorii la acel risc. Prin urmare, riscul datorat căderilor de obiecte sau materiale trebuie să fie luat în considerare în conceperea și construcția mașinii.

(8)

Examinarea elementelor de probă furnizate de autoritățile daneze și a observațiilor comunicate de către producător confirmă faptul că echipamentele tehnice de tipul Multione S630 nedotate cu FOPS nu sunt conforme cu cerința esențială de sănătate și siguranță prevăzută în secțiunea 3.4.4 din anexa I la Directiva 2006/42/CE și că această neconformitate conduce la apariția unui risc grav de vătămare a conducătorilor transportați, datorat căderilor de obiecte sau materiale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Măsura adoptată de autoritățile daneze prin care se interzice introducerea pe piață a echipamentelor tehnice de tipul Multione S630 care nu sunt dotate cu o structură de protecție împotriva obiectelor în cădere (FOPS) și prin care se obligă producătorul să ia măsuri corective în ceea ce privește echipamentele tehnice deja introduse pe piață este justificată.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 157, 9.6.2006, p. 24.

(2)  JO L 337, 13.11.2004, p. 13.

(3)  JO L 162, 3.7.2000, p. 1.


10.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/31


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 8 aprilie 2013

de stabilire a listei cu inspectorii Uniunii în temeiul articolului 79 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului

[notificat cu numărul C(2013) 1882]

(2013/174/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 79 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 stabilește un sistem comunitar de control, inspecție și punere în aplicare pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului. Fără a aduce atingere responsabilităților principale ale statelor membre costiere, Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 prevede că inspectorii Uniunii pot efectua inspecțiile, în conformitate cu prezentul regulament, în apele Uniunii și pe navele Uniunii aflate în afara apelor Uniunii. Lista cu inspectorii Uniunii trebuie stabilită în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (2) prevede norme detaliate cu privire la punerea în aplicare a sistemului de control al Uniunii Europene așa cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 prevede că lista cu inspectorii Uniunii trebuie adoptată în baza notificărilor primite de la statele membre și de la Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului.

(4)

O primă listă cu inspectorii Uniunii a fost adoptată prin Decizia de punere în aplicare 2011/883/UE a Comisiei (3). Articolul 120 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 prevede că, după întocmirea listei inițiale, statele membre și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului notifică până în octombrie orice modificare a listei pe care doresc să o introducă pentru următorul an calendaristic, iar Comisia modifică lista în consecință până la data de 31 decembrie.

(5)

Unele state membre au notificat liste întregi de inspectori relevanți. Prin urmare, este necesar să se înlocuiască lista stabilită în Decizia de punere în aplicare 2011/883/UE și să se stabilească în anexa la prezenta decizie o nouă listă cu inspectorii Uniunii pe baza acestor notificări și pe baza notificărilor privind modificările la lista inițială primite de la statele membre.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista cu inspectorii Uniunii se regăsește în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia de punere în aplicare 2011/883/UE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Maria DAMANAKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 112, 30.4.2011, p. 1.

(3)  JO L 343, 23.12.2011, p. 123.


ANEXĂ

LISTA CU INSPECTORII UNIUNII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 79 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1224/2009

Țara

Inspectori

Belgia

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulgaria

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

Republica Cehă

n/a

Danemarca

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtop

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Justesen, Mogens Palle

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Germania

Abs, Volker

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Estonia

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Irlanda

Aherne, Robert

Allen, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D’Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis,

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam,

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McCaffrey, Lesley

McGroary, Peter

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire,

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Keeffe, Olan

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Grecia

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αλεξίου Νικόλαος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαίτσης Γεώργιος

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκανατσούλα Ελένη

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάκης Ευάγγελος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καρανάσιος Γεώργιος

Καρυστιανός Στέφανος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης Αναστάσιος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κοντός Παναγιώτης

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μολυβιάτης Βασίλειος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πάρος Νικόλαος

Πασβαντής Ιωάννης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετμέζα Αγγελική-Ειρήνη

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυροπούλου Μαρία-Αμαρυλλίς

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στουπάκης Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Σωτηροπούλου Ελένη

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τουρουλίτης Χριστόφορος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Spania

Abalde Novas, Tomás

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suances, Javier

Del Hierro Suances, María

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Iglesias Prada, Juan Antonio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubío Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Vásquez Pérez, Ivan

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Franța

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Italia

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Cappeli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonio

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

D’Acunto, Francesco

D’Agostino, Gianluca

D’Amato, Fabio

D’Aniello, Annunziata

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Mino, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Petruzzi, Giulia

Pino, Filippo

Piroddi, Paola

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticó, Daniele

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Cipru

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou George

Prodromu, Pantelis

Savvides, Andreas

Letonia

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalějs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Roland

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Lituania

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Luxemburg

n/a

Ungaria

n/a

Malta

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Bonello, Shaun

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Cachia, Pierre

Carabott, Paul

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana Russel

Cassar, Jonathan

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

Gatt, William

Galea, Alex

Grech, Felix

Grech, James.L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vella, Leo

Xuereb, Glen

Zahra, Dione

Țările de Jos

Altoffer Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert.

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer,Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Austria

n/a

Polonia

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Kościelny, Jarosław

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portugalia

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, Joăo

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, António Miguel

România

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Slovenia

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovacia

n/a

Finlanda

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Ruotsalainen, Eeva

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Suedia

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andréa

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Boussard, Peter

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hellberg, Stefan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Klas

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Zineth

Karlsson-Fonseca, Antónia

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Malmström, John

Mattson, Olof

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Österlind, Andreas

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Söderblom, Anna

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Ulmstedt, Håkan

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigzell, Andreas

Wilson, Pierre

Regatul Unit

Alexander, Stephen

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Buttery Stephanie

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Coleman, Alex

Cook, David

Corden, Adam

Corner, Nigel

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davey, Andy

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Fordham, Philip

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Sam

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Hughes, Greta

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Laird, Iain

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O’Hare, Jonathon

Oakley, Sarah

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Powell, Greg

Pringle, Geoff

Putt, David

Quilter, George

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Richens, Peter

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Todd, Ian

Turner, Patrick

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Warren, Watt

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Williford, Susie

Wilson, Tom

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Comisia Europeană

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen Jari

Libioulle Jean-Marc

Pagliarani, Giuliano

Sakas, Remigijus

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Nuevo Alarcón, Miguel

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, Petra

Stewart, William

Tahon, Sven


10.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/48


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 8 aprilie 2013

privind o contribuție financiară a Uniunii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului la un program pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor și produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2013

[notificat cu numărul C(2013) 1934]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2013/175/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (1), în special articolul 17 alineatul (3) primul paragraf prima teză,

întrucât:

(1)

La 12 noiembrie 2012, autoritățile franceze au prezentat Comisiei un program pentru anul 2013 care prevede măsuri în domeniul sănătății plantelor în departamentele franceze de peste mări. Programul respectiv specifică obiectivele care trebuie atinse, rezultatele așteptate, măsurile care trebuie puse în practică, durata și costurile acestora în vederea unei posibile contribuții financiare din partea Uniunii.

(2)

Măsurile prevăzute în cadrul programului respectiv îndeplinesc cerințele Deciziei 2007/609/CE a Comisiei din 10 septembrie 2007 privind definirea măsurilor eligibile pentru finanțare comunitară în cadrul programelor pentru controlul asupra organismelor dăunătoare plantelor și produselor din plante în departamentele franceze de peste mări, în Azore și în Madeira (2).

(3)

Măsurile stabilite în program au fost evaluate de Comisie și discutate în cadrul Comitetului fitosanitar permanent la 22-23 noiembrie 2012. La 15 februarie 2013 a fost prezentat un tabel financiar revizuit. Prin urmare, Comisia consideră că programul și obiectivele sale îndeplinesc cerințele de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006.

(4)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, ar trebui fixat un nivel maxim adecvat al contribuției financiare a Uniunii, iar plata ar trebui efectuată pe baza documentației furnizate de Franța.

(5)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (3), contribuțiile financiare ale Uniunii la măsurile fitosanitare se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă. În scopul controlului financiar al respectivelor măsuri, se aplică articolele 9, 36 și 37 din regulamentul respectiv.

(6)

În conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (4) și cu articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5), angajarea cheltuielilor din bugetul Uniunii este precedată de o decizie de finanțare care prezintă elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de instituția competentă sau de autoritățile împuternicite.

(7)

Programul prezentat de autoritățile franceze la 12 noiembrie 2012 și măsurile prevăzute se referă la anul calendaristic 2013. Articolul 112 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 prevede că poate fi acordat un grant unei acțiuni deja începute numai în cazul în care solicitantul poate demonstra necesitatea demarării acțiunii înainte de acordarea grantului. Franța a demonstrat necesitatea demarării acestui program de la începutul anului 2013, permițând o finanțare adecvată și începerea execuției acestor măsuri înainte de acordarea contribuției financiare din partea Uniunii stabilite în decizia în vigoare.

(8)

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 pentru valorile maxime autorizate ale cheltuielilor prevăzute în cererea de cofinanțare, astfel cum au fost stabilite în programul prezentat de Franța.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă Franței o contribuție financiară din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a programului oficial pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor și produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2013, astfel cum se specifică în partea A din anexă.

Contribuția financiară respectivă se limitează la maximum 60 % din totalul cheltuielilor eligibile, astfel cum se specifică în partea B din anexă, ridicându-se la maximum 219 000 EUR (fără TVA).

Articolul 2

(1)   În termen de 60 de zile de la primirea solicitării de plată din partea Franței, se plătește un avans de 100 000 EUR.

(2)   Restul contribuției financiare din partea Uniunii se plătește cu condiția să fie prezentat Comisiei un raport final asupra punerii în aplicare a programului, în format electronic, cel târziu până la 15 martie 2014, și după aprobarea raportului respectiv de către Comisie.

Raportul respectiv conține cel puțin următoarele informații:

(a)

o evaluare tehnică concisă a întregului program, cuprinzând gradul de realizare a obiectivelor materiale și calitative. Evaluarea respectivă corelează obiectivele stabilite în programul inițial prezentat de Franța cu rezultatele obținute, exprimate în funcție de rezultatele preconizate și de etapele de realizare a lucrărilor. Ea explică progresele realizate și evaluează impactul economic și fitosanitar imediat al măsurilor adoptate; și

(b)

o fișă financiară indicând cheltuielile efectuate în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013, defalcate în funcție de subprograme și de măsuri. Această fișă este însoțită de dovezi sau de elemente justificative privind plata cheltuielilor prin documente adecvate, precum facturi sau chitanțe.

(3)   În ceea ce privește defalcarea indicativă a bugetului stabilită în partea B din anexă, Franța poate ajusta finanțarea între diferitele măsuri din cadrul aceluiași subprogram până la o limită de 15 % din contribuția financiară a Uniunii la acest subprogram, cu condiția de a nu depăși suma totală a costurilor eligibile prevăzute în program și de a nu compromite prin aceasta principalele obiective ale programului.

Franța informează Comisia cu privire la orice modificări aduse.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 42, 14.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 242, 15.9.2007, p. 20.

(3)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.


ANEXĂ

PROGRAMUL ȘI DEFALCAREA INDICATIVĂ A BUGETULUI PENTRU 2013

PARTEA A

Program

Programul este compus din două subprograme:

1.

Subprogramul interdepartamente de peste mări:

1.

Măsura 1.1: instrument de ierarhizare a organismelor dăunătoare și a bolilor supuse carantinei pentru departamentele de peste mări, care permite clasificarea organismelor dăunătoare și a metodelor relevante de detectare a acestora.

2.

Măsura 1.2: elaborarea unor metode inovatoare de detectare pentru Xanthomonas axonopodis pv.alii, Xanthomonas citri pv. citri și begomovirusuri de Solanaceae.

3.

Măsura 1.3: adaptarea și validarea unor metode de detectare pentru organismele dăunătoare citricelor (Candidatus Liberibacter asiaticus, C.L. africanus și C.L. americanus, Citrus tristeza virus, Citrus variegated chlorosis, Citrus mosaic virus, Citrus psorosis virus și Citrus tatter leaf virus și virusuri înrudite).

2.

Subprogramul pentru departamentul Martinica:

Măsura: creare, gestionare și supraveghere fitosanitară a unei rețele de ferme agroecologice.

PARTEA B

Defalcarea indicativă a bugetului (în EUR), cu precizarea diferitelor rezultate preconizate

Subprograme

Rezultate (S: prestare de servicii, R: lucrări de cercetare sau studii)

Cheltuielile eligibile

Contribuția financiară națională (40 %)

Contribuția financiară maximă a Uniunii (60 %)

Subprogramul interdepartamente de peste mări

 

Măsura 1

Instrument de ierarhizare a organismelor dăunătoare și a bolilor supuse carantinei pentru departamentele de peste mări (S)

62 000

24 800

37 200

Măsura 2

Metode inovatoare de detectare a organismelor dăunătoare (R)

120 000

48 000

72 000

Măsura 3

Metode de detectare a organismelor dăunătoare citricelor (R)

97 000

38 800

58 200

Subtotal

 

279 000

111 600

167 400

Martinica

 

Măsură

Rețea de ferme agroecologice (S)

86 000

34 400

51 600

Subtotal

 

86 000

34 400

51 600

Total

 

365 000

146 000

219 000


Rectificări

10.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/51


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100 din 5 aprilie 2012 )

1.

La pagina 1, în considerentul 1, în ultima teză:

în loc de:

„caracterul apt din punct de vedere medical”,

se va citi:

„aptitudinea din punct de vedere medical”.

2.

La pagina 11, la punctul ARA.GEN.105, la subpunctul 6:

în loc de:

„privilegiile de a furniza cursuri de pregătire”,

se va citi:

„privilegiile de a furniza pregătire”.

3.

La pagina 36, la punctele F, G și H ale certificatului de calificare a FSTD:

în loc de:

„montat”,

se va citi:

„simulat”.

4.

La pagina 42, în apendicele VII la anexa VI partea ARA, în titlu:

în loc de:

„(AMC)”,

se va citi:

„(AME)”.

5.

La pagina 48, la punctul ORA.ATO.105 litera (a) punctul 1, la subpunctul (v):

în loc de:

„inclusiv grupa, clasa sau tipul”,

se va citi:

„inclusiv categoria, clasa sau tipul”.

6.

La pagina 48, la punctul ORA.ATO.110 litera (b), la punctul 2:

în loc de:

„instructajului teoretic”,

se va citi:

„instruirii teoretice”.

7.

La pagina 49, la punctul ORA.ATO.110 litera (c), la punctul 1:

în loc de:

„tehnici de instructaj”,

se va citi:

„tehnici de instruire”.

8.

La pagina 49, la punctul ORA.ATO.110 litera (c), la punctul 2:

în loc de:

„experiență anterioară în furnizarea de instructaje teoretice și o pregătire teoretică adecvată în domeniul în care vor furniza instructajul teoretic.”,

se va citi:

„experiență anterioară în furnizarea de instruire teoretică și o pregătire teoretică adecvată în domeniul în care vor furniza instruirea teoretică.”

9.

La pagina 49, la punctul ORA.ATO.130, la litera (d):

în loc de:

„sesiunile de instructaj”,

se va citi:

„sesiunile de instruire”.

10.

La pagina 51, la punctul ORA.ATO.230 litera (a), la a doua liniuță:

în loc de:

„exercițiile aeriene”,

se va citi:

„exercițiile de zbor”.

11.

La pagina 51, la punctul ORA.ATO.300, la litera (a):

în loc de:

„pregătire teoretică”,

se va citi:

„instruire teoretică”.

12.

La pagina 51, la punctul ORA.ATO.300, la litera (b):

în loc de:

„cursuri de pregătire teoretică suplimentară”,

se va citi:

„cursuri de instruire teoretică suplimentară”.

13.

La pagina 51, la punctul ORA.ATO.300, la litera (c):

în loc de:

„cursuri teoretice pregătitoare aprobate”,

se va citi:

„cursuri de instruire teoretică pregătitoare aprobată”.

14.

La pagina 51, în capitolul 2, în titlu:

în loc de:

„Cursuri de pregătire fără ore de zbor”,

se va citi:

„Cursuri de pregătire fără ore de zbor pe aeronavă”.

15.

La pagina 51, la punctul ORA.ATO.330, la litera (a):

în loc de:

„cursuri de pregătire fără ore de zbor”,

se va citi:

„cursuri de pregătire fără ore de zbor pe aeronavă”.