ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.348.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 348

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
18 decembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1209/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de interzicere a pescuitului de merluciu în apele UE din zonele IIa și IV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1210/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de interzicere a pescuitului de merlan în zona VI; în apele UE și în apele internaționale din zona Vb; precum și în apele internaționale din zonele XII și XIV, de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1211/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de interzicere a pescuitului de marlin albastru în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1212/2012 al Comisiei din 17 decembrie 2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 917/2004, (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 748/2008, (CE) nr. 810/2008 și (CE) nr. 610/2009 în ceea ce privește obligațiile de notificare în cadrul organizării comune a piețelor agricole

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1213/2012 al Comisiei din 17 decembrie 2012 de suspendare a preferințelor tarifare pentru anumite țări beneficiare ale SGP în ceea ce privește anumite secțiuni din SGP, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare

11

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1214/2012 al Comisiei din 17 decembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

14

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva delegată 2012/50/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o scutire referitoare la aplicații conținând plumb ( 1 )

16

 

*

Directiva delegată 2012/51/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o scutire referitoare la aplicații conținând cadmiu ( 1 )

18

 

 

DECIZII

 

 

2012/788/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 decembrie 2012 privind contribuția financiară a Uniunii Europene la programele naționale din 2012 a cinci state membre (Irlanda, Spania, Franța, Malta și Portugalia) pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în sectorul pescuitului [notificată cu numărul C(2012) 9187]

20

 

 

2012/789/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 decembrie 2012 privind o contribuție financiară din partea Uniunii pentru anul 2012 în temeiul Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru a acoperi cheltuielile suportate de Germania, Spania, Franța, Italia, Cipru, Țările de Jos și Portugalia în scopul combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale [notificată cu numărul C(2012) 9280]

22

 

 

2012/790/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 decembrie 2012 în sensul Deciziei 2009/470/CE a Consiliului în ceea ce privește ajutorul financiar din partea Uniunii către laboratorul de referință al UE pentru testarea reziduurilor de la 1 ianuarie la 31 decembrie 2012 [notificată cu numărul C(2012) 9286]

28

 

 

ORIENTĂRI

 

 

2012/791/UE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 26 noiembrie 2012 de modificare a Orientării BCE/2011/14 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2012/25)

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1209/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de interzicere a pescuitului de merluciu în apele UE din zonele IIa și IV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2012.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2012.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2012 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25, 27.1.2012, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

78/TQ43

Stat membru

Germania

Stoc

HKE/2AC4-C

Specie

Merluciu (Merluccius merluccius)

Zonă

Apele UE din zonele IIa și IV

Dată

29.11.2012


18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 1210/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de interzicere a pescuitului de merlan în zona VI; în apele UE și în apele internaționale din zona Vb; precum și în apele internaționale din zonele XII și XIV, de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2012.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2012.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2012 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie, Pentru Președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25, 27.1.2012, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

79/TQ43

Stat membru

Regatul Unit

Stoc

WHG/56-14

Specie

Merlan (Merlangius merlangus)

Zonă

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

Dată

19.8.2012


18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 1211/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de interzicere a pescuitului de marlin albastru în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2012.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2012.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2012 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25, 27.1.2012, p. 55.


ANEXĂ

Nr.

77/TQ44

Stat membru

Spania

Stoc

BUM/ATLANT

Specie

Marlin albastru (Makaira nigricans)

Zonă

Oceanul Atlantic

Dată

26.11.2012


18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1212/2012 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2012

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 917/2004, (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 748/2008, (CE) nr. 810/2008 și (CE) nr. 610/2009 în ceea ce privește obligațiile de notificare în cadrul organizării comune a piețelor agricole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 192 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (2) stabilește norme comune pentru comunicarea de informații și documente Comisiei de către autoritățile competente din statele membre. Normele respective includ în special obligația statelor membre de a utiliza sistemele informatizate puse la dispoziție de către Comisie, precum și validarea drepturilor de acces ale autorităților sau ale persoanelor autorizate să trimită notificări. În plus, regulamentul respectiv stabilește principii comune aplicabile sistemelor informatizate, astfel încât acestea să garanteze autenticitatea, integritatea și lizibilitatea în timp a documentelor, și prevede protecția datelor personale.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 792/2009 prevede că obligația de a utiliza sistemele informatizate în conformitate cu regulamentul respectiv trebuie să fie prevăzută în regulamentele care stabilesc o obligație specifică de notificare.

(3)

Comisia a elaborat un sistem informatizat care permite gestionarea electronică a documentelor și a procedurilor în cadrul propriilor proceduri de lucru interne și al relațiilor sale cu autoritățile implicate în politica agricolă comună.

(4)

Se consideră că mai multe obligații de notificare pot fi îndeplinite prin intermediul acestui sistem, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009, în special cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare (3), în Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acțiunile care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de producere și de comercializare a produselor apicole (4), în Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei din 21 aprilie 2008 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat (5), în Regulamentul (CE) nr. 748/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat care intră sub incidența codului NC 0206 29 91 (6), în Regulamentul (CE) nr. 810/2008 al Comisiei din 11 august 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată (7) precum și în Regulamentul (CE) nr. 610/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a contingentului tarifar pentru carnea de vită și mânzat originară din Chile (8)

(5)

În vederea unei gestionări eficiente și ținând seama de experiența acumulată, unele notificări din regulamentele menționate trebuie să fie ori simplificate și clarificate, ori eliminate.

(6)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 917/2004, (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 748/2008, (CE) nr. 810/2008 și (CE) nr. 610/2009 trebuie modificate în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Statele membre comunică Comisiei lista importatorilor autorizați defalcată în importatori autorizați care și-au dat consimțământul în conformitate cu alineatul (2), și ceilalți importatori autorizați. Această comunicare conține numărul autorizației, denumirea, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale importatorilor autorizați.”

2.

Articolul 39 se elimină.

3.

La articolul 40, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre comunică Comisiei rezultatele controlului efectuat în conformitate cu anexa IV, pentru fiecare trimestru, până cel târziu în a zecea zi a lunii următoare. Respectiva notificare conține următoarele informații:

(a)

informații generale:

(i)

denumirea producătorului de unt;

(ii)

codul de identificare a lotului;

(iii)

mărimea lotului, exprimată în kg;

(iv)

data controalelor (zi/lună/an);

(b)

controlul greutății:

(i)

mărimea eșantionului aleatoriu (numărul de ambalaje de carton);

(ii)

date privind valoarea medie:

media aritmetică a greutății nete per ambalaj de carton, în kg (așa cum este specificată pe certificatul IMA 1 - rubrica 9);

media aritmetică a greutății nete a ambalajelor de carton utilizate pentru eșantionare, în kg,

dacă media aritmetică a greutății nete stabilite în Uniune arată o diferență semnificativă în raport cu valoarea declarată (N = nu, D = da);

(iii)

date privind deviația standard:

deviația standard a greutății nete pe ambalaj de carton, în kg (așa cum este specificată pe certificatul IMA 1 - rubrica 9);

deviația standard a greutății nete a ambalajelor de carton utilizate pentru eșantionare (în kg),

dacă deviația standard a greutății nete stabilite în Uniune arată o diferență semnificativă în raport cu valoarea declarată (N = nu, D = da);

(c)

controlul conținutului de grăsimi:

(i)

mărimea eșantionului aleatoriu (numărul de ambalaje de carton);

(ii)

date privind valoarea medie:

media aritmetică a conținutului de grăsimi al ambalajelor de carton utilizate pentru eșantionare, în % grăsime,

dacă media aritmetică a conținutului de grăsimi stabilită în Uniune depășește 84,4 % (N = nu, D = da).”

4.

Articolul 45 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 45

În cadrul contingentelor tarifare de import, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație.”

5.

Se inserează următorul articol 45a:

„Articolul 45a

Notificările menționate în prezentul regulament, cu excepția celor menționate la articolul 15, la articolul 35a alineatul (1) și la articolul 45, se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (9).

6.

Anexele V și XIV se elimină.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 917/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Programele naționale menționate la articolul 105 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (10) (denumite în continuare «programele apicole») conțin:

(a)

descrierea situației sectorului, făcând astfel posibilă actualizarea periodică a datelor structurale din studiul prevăzut la articolul 107 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care se referă în special la următoarele:

(i)

numărul total de apicultori;

(ii)

numărul de apicultori profesioniști cu mai mult de 150 de stupi fiecare;

(iii)

numărul total de stupi;

(iv)

producția de miere;

(v)

lista cu obiectivele programului;

(b)

o descriere detaliată a măsurilor, precum și a costurilor estimate și a planului de finanțare, defalcat pe ani la nivel național și regional, cu utilizarea următoarelor rubrici:

(i)

asistența tehnică pentru apicultori;

(ii)

lupta contra varoozei;

(iii)

raționalizarea transhumanței;

(iv)

analize ale mierii;

(v)

repopularea șeptelului apicol

(vi)

programe de cercetare aplicată;

(c)

trimiteri la actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile;

(d)

lista organizațiilor reprezentative și a cooperativelor apicole care au colaborat cu autoritatea competentă a statului membru la elaborarea programelor apicole;

(e)

modalitățile de punere în aplicare și de evaluare a programelor apicole.

2.

La articolul 6, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, statele membre notifică Comisiei o situație recapitulativă a execuției cheltuielilor defalcate în funcție de rubricile menționate la articolul 1 litera (b).”

3.

Se inserează următorul articol 6a:

„Articolul 6a

Notificările prevăzute în prezentul regulament se fac în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (11).

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 382/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Cel târziu în cea de-a zecea zi a fiecărei luni, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse, exprimate în funcție de greutatea în kilograme a produsului sau de numărul de capete, defalcate pe țara de origine, pentru care au fost eliberate licențe de import în luna anterioară în cadrul importurilor realizate în afara contingentului.

(2)   Cel târziu la data de 31 octombrie a fiecărui an, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse, exprimate în funcție de greutatea în kilograme a produsului sau de numărul de capete, defalcate pe țara de origine, pentru care licențele de import eliberate între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului în cauză nu au fost utilizate în cadrul importurilor realizate în afara contingentului.

(3)   În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (12), statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație.

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Notificările menționate la articolul 6 alineatele (1) și (2) se realizează utilizând categoriile de produse indicate în anexa V.”

3.

Articolul 16a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16a

Notificările menționate în prezentul regulament, cu excepția celor prevăzute la articolul 6 alineatul (3), se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (13).

4.

Anexele II, III și IV se elimină.

Articolul 4

Regulamentul (CE) nr. 748/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Cel târziu în a șaptesprezecea zi a lunii în care sunt depuse cererile, statele membre comunică Comisiei cantitatea totală, în funcție de țara de origine, care face obiectul cererilor.

(3)   Licențele de import se eliberează începând cu data de 25 și până cel târziu la sfârșitul lunii în care au fost depuse cererile”.

2.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

Alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei:

(a)

până cel târziu la 10 august, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea «zero», pentru care au fost eliberate licențe de import în luna anterioară, în ceea ce privește cantitățile menționate la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din prezentul regulament;

(b)

până cel târziu la 31 august, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea «zero», pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import, în ceea ce privește cantitățile menționate la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din prezentul regulament;

(c)

până cel târziu la 31 octombrie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate, și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cantitățile pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație.”

(b)

La alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Notificările referitoare la cantitățile menționate la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din prezentul regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (14).

3.

Anexele IV, V și VI se elimină.

Articolul 5

Regulamentul (CE) nr. 810/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Cel târziu în a zecea zi a lunii în care sunt depuse cererile, statele membre comunică Comisiei cantitatea globală, în funcție de țările de origine, care face obiectul cererilor.

(3)   Licențele de import se eliberează începând cu data de 17 și până cel târziu la data de 21 a lunii în care au fost depuse cererile. Fiecare licență eliberată precizează cantitatea vizată, în funcție de codul NC sau de grupul de coduri NC.”

2.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație.”

(b)

La alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Notificările referitoare la cantitățile menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 2 literele (a) - (e) și (g) din prezentul regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (15).

3.

Anexele IV, V și VI se elimină.

Articolul 6

Regulamentul (CE) nr. 610/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație.

(3)   Comunicările menționate la alineatul (1) se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (16) și utilizând categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.

2.

Anexele V, VI și VII se elimină.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 341, 22.12.2001, p. 29.

(4)  JO L 163, 30.4.2004, p. 83.

(5)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.

(6)  JO L 202, 31.7.2008, p. 28.

(7)  JO L 219, 14.8.2008, p. 3.

(8)  JO L 180, 11.7.2009, p. 5.

(9)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.”

(10)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”

(11)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.”

(12)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.”

(13)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.”

(14)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.”

(15)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.”

(16)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.”


18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1213/2012 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2012

de suspendare a preferințelor tarifare pentru anumite țări beneficiare ale SGP în ceea ce privește anumite secțiuni din SGP, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012, preferințele tarifare acordate în cadrul regimului general al sistemului generalizat de preferințe (SGP) trebuie suspendate în ceea ce privește produsele dintr-o secțiune a SGP originare dintr-o țară beneficiară a SGP atunci când, timp de trei ani consecutiv, valoarea medie a importurilor acestor produse în Uniune din respectiva țară depășește pragurile stabilite în anexa VI la regulamentul menționat.

(2)

Înainte de aplicarea preferințelor tarifare prevăzute în cadrul regimului general, Comisia trebuie să stabilească o listă a secțiunilor SGP pentru care preferințele tarifare sunt suspendate în ceea ce privește țările beneficiare ale SGP vizate. Lista trebuie stabilită pe baza datelor disponibile la 1 septembrie 2012 și din precedenții doi ani.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru preferințe generalizate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista produselor din secțiunile SGP pentru care preferințele tarifare menționate la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 sunt suspendate în ceea ce privește țările beneficiare ale SGP vizate figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 303, 31.10.2012, p. 1.


ANEXĂ

Lista secțiunilor din SGP pentru care preferințele tarifare menționate la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 sunt suspendate în ceea ce privește o țară beneficiară a SGP vizată.

Coloana A

:

numele țării

Coloana B

:

secțiunea din SGP [articolul 2 litera (j) din Regulamentul SGP)

Coloana C

:

descriere

A

B

C

China

S-1a

Animale vii și produse de origine animală, cu excepția peștilor

 

S-1b

Pești, crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

 

S-2b

Legume, fructe și fructe cu coajă lemnoasă

 

S-2c

Cafea, ceai, mate și mirodenii

 

S-2d

Cereale, făină, semințe și rășini

 

S-4b

Produse ale industriei alimentare (cu excepția cărnurilor și a peștilor), băuturi, produse spirtoase și oțet

 

S-6a

Produse chimice anorganice și organice

 

S-6b

Produse chimice, altele decât produsele chimice organice și anorganice

 

S-7a

Materiale plastice

 

S-7b

Cauciuc

 

S-8a

Piei brute și piei finite

 

S-8b

Articole din piele și blănuri

 

S-9a

Lemn și cărbune de lemn

 

S-9b

Plută, articole din paie și alte materiale pentru împletit

 

S-11a

Textile

 

S-11b

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte

 

S-12a

Încălțăminte

 

S-12b

Obiecte de acoperit capul, umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, cravașe și pene și puf prelucrate

 

S-13

Articole din piatră, produse ceramice și sticlă

 

S-14

Perle și metale prețioase

 

S-15a

Feroaliaje și articole din fier și oțel

 

S-15b

Metale comune (cu excepția fierului și a oțelului), articole din metale comune (cu excepția articolelor din fier și oțel)

 

S-16

Mașini și echipamente

 

S-17a

Vehicule și materiale pentru căi ferate și similare

 

S-17b

Autovehicule, biciclete, aeronave și nave spațiale, vapoare și ambarcațiuni

 

S-18

Instrumente optice, ceasornicărie, instrumente muzicale

 

S-20

Diverse

Costa Rica

S-2b

Legume, fructe și fructe cu coajă lemnoasă

Ecuador

S-2a

Plante vii și produse de floricultură

 

S-4a

Preparate din carne și pește

India

S-5

Produse minerale

 

S-6a

Produse chimice anorganice și organice

 

S-6b

Produse chimice, altele decât produsele chimice organice și anorganice

 

S-8a

Piei brute și piei finite

 

S-11a

Textile

 

S-17b

Autovehicule, biciclete, aeronave și nave spațiale, vapoare și ambarcațiuni

Indonezia

S-1a

Animale vii și produse de origine animală, cu excepția peștilor

 

S-3

Uleiuri de origine animală sau vegetală, grăsimi și ceruri

 

S-6b

Produse chimice, altele decât produsele chimice organice și anorganice

Nigeria

S-8a

Piei brute și piei finite

Ucraina

S-17a

Vehicule și materiale pentru căi ferate și similare

Thailanda

S-4a

Preparate din carne și pește

 

S-4b

Produse ale industriei alimentare (cu excepția cărnurilor și a peștilor), băuturi, produse spirtoase și oțet

 

S-14

Perle și metale prețioase


18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1214/2012 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

25,0

MA

82,5

TN

110,0

TR

111,7

ZZ

82,3

0707 00 05

AL

88,1

TR

137,1

ZZ

112,6

0709 93 10

MA

143,7

TR

63,6

ZZ

103,7

0805 10 20

MA

63,8

TR

60,5

ZA

51,4

ZZ

58,6

0805 20 10

MA

73,9

ZZ

73,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

85,7

ZZ

105,5

0805 50 10

TR

75,4

ZZ

75,4

0808 10 80

MK

36,4

NZ

165,3

US

125,8

ZA

123,7

ZZ

112,8

0808 30 90

CN

45,2

TR

135,1

US

154,6

ZZ

111,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DIRECTIVE

18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/16


DIRECTIVA DELEGATĂ 2012/50/UE A COMISIEI

din 10 octombrie 2012

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o scutire referitoare la aplicații conținând plumb

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE interzice folosirea plumbului în echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.

(2)

Înlocuirea plumbului din materialele ceramice dielectrice de tip PZT (titanat-zirconat de plumb) din condensatori care fac parte din circuite integrate sau din semiconductoare discrete este încă imposibilă din punct de vedere tehnic. Folosirea plumbului în aceste materiale trebuie, prin urmare, să fie scutită de interdicție.

(3)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 2 ianuarie 2013. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE se inserează următorul punct 7(c)-IV:

„7(c)-IV

Plumbul din materialele ceramice dielectrice de tip PZT (titanat-zirconat de plumb) din condensatori care fac parte din circuite integrate sau din semiconductoare discrete

Expiră la 21 iulie 2016”


18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/18


DIRECTIVA DELEGATĂ 2012/51/UE A COMISIEI

din 10 octombrie 2012

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o scutire referitoare la aplicații conținând cadmiu

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE interzice folosirea cadmiului în echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.

(2)

Înlocuirea cadmiului din fotorezistoare pentru optocuploarele analogice ale echipamentelor audio profesionale este încă imposibilă din punct de vedere tehnic. Folosirea cadmiului în aceste fotorezistoare trebuie, prin urmare, să fie scutită de interdicție. Cu toate acestea, scutirea trebuie să aibă o durată limitată, dat fiind că cercetările în domeniul tehnologiei fără cadmiu sunt în desfășurare și ar putea să apară înlocuitori până la sfârșitul anului 2013.

(3)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 2 ianuarie 2013. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE se adaugă următorul punct 40:

„40

Cadmiul din fotorezistoare pentru optocuploarele analogice ale echipamentelor audio profesionale

Expiră la 31 decembrie 2013”


DECIZII

18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/20


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 12 decembrie 2012

privind contribuția financiară a Uniunii Europene la programele naționale din 2012 a cinci state membre (Irlanda, Spania, Franța, Malta și Portugalia) pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în sectorul pescuitului

[notificată cu numărul C(2012) 9187]

(Numai textele în limbile engleză, franceză, malteză, portugheză și spaniolă sunt autentice)

(2012/788/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării (1), în special articolul 24 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 861/2006 stabilește condițiile în care statele membre pot beneficia de o contribuție din partea Uniunii Europene pentru cheltuielile suportate în cadrul programelor lor naționale de colectare și gestionare a datelor.

(2)

Aceste programe trebuie elaborate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (2) și cu Regulamentul (CE) nr. 665/2008 al Comisiei din 14 iulie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (3).

(3)

Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit au depus programe naționale pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în sectorul pescuitului pentru perioada 2011-2013, conform dispozițiilor de la articolul 4 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008. Programele respective au fost aprobate în 2011 în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008.

(4)

Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Grecia, Italia, Cipru, Letonia, România, Slovenia și Finlanda nu au adus modificări programelor lor naționale 2011-2013 pentru anul 2012. Prin Decizia de punere în aplicare 2012/276/UE a Comisiei (4), s-a stabilit contribuția la respectivele programe naționale pentru anul 2012 pentru statele membre sus-menționate, cu excepția Greciei.

(5)

Germania, Irlanda, Spania, Franța, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Suedia și Regatul Unit au prezentat modificări ale programelor lor naționale pentru anul 2012, în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008. Modificările pentru Germania, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Suedia și Regatul Unit au fost adoptate de Comisie în 2012 în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului. Prin Decizia de punere în aplicare nr. 2012/654/UE (5), Comisia a stabilit contribuția financiară la programele naționale pentru anul 2012 ale acestor state membre.

(6)

Irlanda, Spania, Franța, Malta și Portugalia au prezentat, de asemenea, previziuni bugetare anuale pentru 2012 în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1078/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului cu privire la cheltuielile efectuate de statele membre pentru colectarea și gestionarea datelor de bază în sectorul pescuitului (6). Comisia a evaluat previziunile bugetare anuale ale statelor membre, conform dispozițiilor articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1078/2008, ținând seama de modificările aprobate aduse programelor naționale în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008.

(7)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1078/2008, Comisia aprobă previziunile bugetare anuale și stabilește contribuția financiară anuală a Uniunii pentru fiecare program național în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 861/2006 și în temeiul rezultatelor evaluării previziunilor bugetare anuale menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1078/2008.

(8)

Articolul 24 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006 prevede că rata contribuției financiare se stabilește printr-o decizie a Comisiei. Articolul 16 din același regulament prevede că măsurile financiare ale Uniunii în domeniul colectării datelor de bază nu trebuie să depășească 50 % din costurile suportate de statele membre pentru realizarea programului de colectare, gestionare și utilizare a datelor din sectorul pescuitului.

(9)

Prezenta decizie constituie decizia de finanțare în sensul articolului 75 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (7).

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cuantumurile globale maxime ale contribuției financiare a Uniunii care se acordă în 2012 fiecărui stat membru pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și rata contribuției financiare a Uniunii sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Irlandei, Republicii Franceze, Regatului Spaniei, Republicii Malta și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Maria DAMANAKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 60, 5.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 186, 15.7.2008, p. 3.

(4)  JO L 134, 24.5.2012, p. 27.

(5)  JO L 293, 23.10.2012, p. 34.

(6)  JO L 295, 4.11.2008, p. 24.

(7)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.


ANEXĂ

PROGRAMELE NAȚIONALE 2011-2013

CHELTUIELILE ELIGIBILE ȘI CUANTUMUL MAXIM AL CONTRIBUȚIEI DIN PARTEA UNIUNII PENTRU 2012

(EUR)

Stat membru

Cheltuielile eligibile

Cuantumul maxim al contribuției din partea Uniunii

(Rată de 50 %)

Irlanda

5 771 583

2 885 791

Franța

14 898 076

7 449 038

Spania

15 661 034

7 830 517

Malta

658 560

329 280

Portugalia

3 411 870

1 705 935

Total

40 401 123

20 200 561


18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/22


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 decembrie 2012

privind o contribuție financiară din partea Uniunii pentru anul 2012 în temeiul Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru a acoperi cheltuielile suportate de Germania, Spania, Franța, Italia, Cipru, Țările de Jos și Portugalia în scopul combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale

[notificată cu numărul C(2012) 9280]

(Numai textele în limbile franceză, germană, greacă, italiană, neerlandeză, portugheză și spaniolă sunt autentice)

(2012/789/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 23 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 22 din Directiva 2000/29/CE, statele membre pot beneficia din partea Uniunii de o contribuție financiară pentru „controlul fitosanitar” destinată să acopere cheltuielile direct legate de măsurile necesare care s-au luat sau sunt planificate în vederea combaterii organismelor dăunătoare introduse din țări terțe sau din alte regiuni ale Uniunii, în vederea eradicării lor sau, dacă acest lucru nu este posibil, în vederea izolării lor.

(2)

Germania a depus patru cereri pentru acordarea unei contribuții financiare. Prima a fost depusă la 19 decembrie 2011 și se referă la măsurile luate în 2011 pentru eradicarea sau izolarea Diabrotica virgifera în Rinul de Nord-Westphalia. Focarul organismului dăunător menționat a fost depistat în landul respectiv în 2010.

(3)

A doua a fost depusă la 25 aprilie 2012 și se referă la măsurile luate începând cu luna august 2010 până în august 2011 pentru combaterea Anoplophora glabripennis în Rinul de Nord-Westphalia. Focarul organismului dăunător menționat a fost depistat în landul respectiv în 2009.

(4)

A treia cerere a Germaniei a fost depusă la 27 aprilie 2012 și se referă la măsurile luate în 2011 pentru eradicarea sau izolarea Diabrotica virgifera în Baden-Württemberg. Focarele organismului dăunător menționat au fost depistate în diferite districte rurale sau urbane ale statului respectiv (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, orașul Freiburg, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis și Rastatt – districtul urban Baden-Baden) în diferiți ani, și anume 2008, 2009, 2010 și 2011. Măsurile luate în 2008, 2009, 2010 și 2011 au făcut, de asemenea, obiectul unei cofinanțări în 2009, 2010 și 2011.

(5)

A patra cerere a Germaniei a fost depusă la 27 aprilie 2012 și se referă la măsurile luate în 2011 pentru eradicarea sau izolarea Diabrotica virgifera în Hessen. Focarul organismului dăunător menționat a fost depistat în landul respectiv în 2011.

(6)

Spania a depus patru cereri pentru acordarea unei contribuții financiare. Prima a fost depusă la 20 aprilie 2012 și se referă la măsurile luate sau planificate în 2012 în Extremadura pentru combaterea Bursaphelenchus xylophilus. Focarul organismului dăunător menționat a fost depistat în 2008 în Sierra de Dios Padres. Măsurile adoptate în noiembrie-decembrie 2008 și în 2009, 2010 și 2011 au făcut, de asemenea, obiectul unei cofinanțări în 2009, 2010 și 2011. A fost acceptată o cerere ulterioară pentru măsurile adoptate începând din ianuarie 2012 până în octombrie 2012, pentru a acoperi durata maximă de patru ani.

(7)

A doua cerere a Spaniei a fost depusă la 23 aprilie 2012. Aceasta se referă la măsurile luate sau planificate pentru 2012 în Galiția pentru combaterea Bursaphelenchus xylophilus. Focarul organismului dăunător menționat a fost detectat în 2010 în zona As Neves.

(8)

A treia cerere a Spaniei a fost depusă la 25 aprilie 2012. Aceasta se referă la măsurile luate sau planificate pentru 2012 în Catalonia pentru a combate Pomacea insularum. Focarul organismului dăunător menționat a fost depistat în 2010.

(9)

A patra cerere a Spaniei a fost depusă la 27 aprilie 2012. Aceasta se referă la măsurile luate sau planificate pentru 2012 în Extremadura pentru combaterea Bursaphelenchus xylophilus. Focarul organismului dăunător menționat a fost detectat în 2012 în zona Valverde del Fresno.

(10)

Franța a depus două cereri pentru acordarea unei contribuții financiare. Prima a fost depusă la 30 decembrie 2011 și se referă la măsurile luate sau planificate din septembrie 2011 până în septembrie 2012, pentru a combate Rhynchophorus ferrugineus. Focarele inițiale ale organismului dăunător menționat au fost depistate în 2009. Măsurile luate începând din septembrie 2009 până în septembrie 2011 au făcut, de asemenea, obiectul cofinanțării în 2010.

(11)

A doua cerere a fost depusă la 30 aprilie 2012 și se referă la măsurile luate sau planificate din noiembrie 2011 până în decembrie 2012 pentru combatereaAnoplophora glabripennis în Alsacia. Au fost luate măsuri în Franța ca urmare a depistării acestui organism dăunător în 2011 în regiunea frontalieră din Germania.

(12)

Italia a introdus două cereri pentru acordarea unei contribuții financiare la 30 aprilie 2012. Prima cerere din partea Italiei se referă la măsurile luate sau planificate în 2012 în Veneto, provincia Treviso, zona Cornuda, pentru combaterea Anoplophora glabripennis. Focarul organismului dăunător menționat a fost depistat în 2009. Măsurile luate în 2009, 2010 și 2011 au făcut, de asemenea, obiectul cofinanțării în 2010 și 2011.

(13)

A doua cerere a Italiei se referă la măsurile luate în 2011 în Emilia-Romagna, provinciile Bologna, Ferrara, Ravenna și Forlì-Cesena, pentru combaterea Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Focarul organismului dăunător menționat a fost confirmat în 2010. Măsurile luate în 2010 au făcut, de asemenea, obiectul cofinanțării în 2011.

(14)

Cipru a depus o cerere pentru acordarea unei contribuții financiare la 30 aprilie 2012 referitoare la măsurile luate sau planificate în 2012 pentru combaterea Rhynchophorus ferrugineus. Focarele inițiale ale organismului dăunător menționat au apărut în 2009. Măsurile luate în 2010 și 2011 au făcut, de asemenea, obiectul cofinanțării în 2010 și 2011.

(15)

Țările de Jos au introdus o cerere pentru acordarea unei contribuții financiare la 23 decembrie 2011. Cererea respectivă se referă la măsurile luate din noiembrie 2010 până în decembrie 2011 în zona Almere pentru combaterea Anoplophora glabripennis. Apariția organismului dăunător menționat a fost depistată în noiembrie 2010.

(16)

Portugalia a introdus două cereri pentru o contribuție financiară la 30 aprilie 2012 referitoare la măsurile luate pentru combaterea Bursaphelenchus xylophilus. Prima cerere se referă la măsurile luate sau planificate în prima jumătate a anului 2012, în Portugalia continentală, cu excepția zonei Setubal infestate inițial în 1999, în vederea combaterii focarelor depistate în 2008. Măsurile adoptate în a doua jumătate a anului 2008, în 2009, 2010 și 2011 au făcut, de asemenea, obiectul unei cofinanțări în 2009, 2010 și 2011. A fost acceptată o cerere ulterioară pentru măsurile adoptate din ianuarie 2012 până în iunie 2012, pentru a acoperi durata maximă de patru ani.

(17)

A doua cerere a Portugaliei se referă exclusiv la măsuri de tratare termică a lemnului sau a materialelor de ambalaj din lemn din zona Setubal, în 2012. Măsurile luate în 2010 și 2011 au făcut, de asemenea, obiectul unei cofinanțări în 2011.

(18)

Germania, Spania, Franța, Italia, Cipru, Țările de Jos și Portugalia au stabilit, fiecare, un program de acțiuni pentru eradicarea sau izolarea organismelor dăunătoare de mai sus introduse pe teritoriul lor. Aceste programe precizează obiectivele care urmează a fi atinse, măsurile adoptate, durata și costul acestora.

(19)

Toate măsurile de mai sus constau într-o varietate de măsuri fitosanitare, inclusiv distrugerea arborilor sau a culturilor contaminate, aplicarea produselor de protecție a plantelor, tehnici de decontaminare, inspecții și teste efectuate în mod oficial sau în urma unei solicitări oficiale pentru monitorizarea prezenței sau a gradului de contaminare cu respectivele organisme dăunătoare, precum și înlocuirea plantelor distruse, în sensul articolului 23 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Directiva 2000/29/CE.

(20)

Germania, Spania, Franța, Italia, Cipru, Țările de Jos și Portugalia au depus cereri pentru alocarea unei contribuții financiare din partea Uniunii la aceste programe în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 23 din Directiva 2000/29/CE, în special alineatele (1) și (4), și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1040/2002 al Comisiei din 14 iunie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor privind alocarea unei contribuții financiare din partea Comunității pentru controlul fitosanitar și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2051/97 (2).

(21)

Informațiile tehnice furnizate de Germania, Spania, Franța, Italia, Cipru, Țările de Jos și Portugalia au permis Comisiei să analizeze situația în mod exact și cuprinzător. Comisia a ajuns la concluzia că au fost îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 23 din Directiva 2000/29/CE. Prin urmare, este necesar să se acorde o contribuție financiară din partea Uniunii destinată să acopere o parte din cheltuielile ocazionate de aceste programe.

(22)

În conformitate cu articolul 23 alineatul (5) paragraful al doilea din Directiva 2000/29/CE, contribuția financiară din partea Uniunii poate acoperi până la 50 % din cheltuielile eligibile legate de măsurile care au fost luate într-un termen care să nu depășească doi ani de la data depistării apariției organismului dăunător sau de măsurile care sunt prevăzute pentru perioada respectivă. Cu toate acestea, în conformitate cu al treilea paragraf al articolului menționat anterior, perioada respectivă poate fi extinsă dacă s-a stabilit că obiectivul măsurilor va fi îndeplinit într-un termen suplimentar rezonabil, iar în acest caz rata contribuției financiare din partea Uniunii este degresivă pe parcursul anilor respectivi. Având în vedere concluziile grupului de lucru privind evaluarea cererilor respective, este necesară extinderea termenului de doi ani prevăzut pentru programele în cauză, reducându-se în același timp rata contribuțiilor financiare din partea Uniunii privind măsurile respective la 45 % din cheltuielile eligibile pentru cel de al treilea an și la 40 % pentru cel de al patrulea an al programelor respective.

(23)

Contribuția financiară din partea Uniunii de până la 50 % din cheltuielile eligibile ar trebui să se aplice, prin urmare, pentru Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, districtul rural Breisgau-Hochschwarzwald și orașul Freiburg, districtul rural Rastatt și districtul urban Baden-Baden (2011), Germania, Diabrotica virgifera, Hessen (2011), Germania, Diabrotica virgifera, Rinul de Nord-Westphalia (2011), Franța, Anoplophora glabripennis (noiembrie 2011-decembrie 2012), Italia, Emilia-Romagna, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, provinciile Bologna, Ferrara, Ravenna și Forlì-Cesena (2011), Țările de Jos, Anoplophora glabripennis, zona Almere (noiembrie 2010-decembrie 2011).

(24)

Contribuția financiară din partea Uniunii de până la 45 % din cheltuielile eligibile ar trebui să se aplice, prin urmare, pentru cel de al treilea an al următoarelor programe: Germania, Rinul de Nord-Westphalia, Anoplophora glabripennis (2011), Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, districtele rurale Emmendingen, Konstanz și Lörrach (2011), Spania, Catalonia, Pomacea insularum (2012), Spania, Galiția, Bursaphelenchus xylophilus (2012), Franța, regiunea PACA, Rhynchophorus ferrugineus (septembrie 2011-septembrie 2012), Cipru, Rhynchophorus ferrugineus (2012) și Portugalia, Bursaphelenchus xylophilus, zona Setubal (2012), deoarece măsurile în cauză au făcut deja obiectul unei contribuții financiare din partea Uniunii, în temeiul Deciziei 2010/772/UE a Comisiei (3) (Germania, Diabrotica virgifera, Franța, Italia, Cipru) și/sau al Deciziei de punere în aplicare 2011/868/UE a Comisiei (4) (Germania, Italia, Spania, Portugalia) pentru primii doi ani de punere în aplicare a acestora.

(25)

Mai mult, o contribuție a Uniunii de până la 40 % ar trebui să se aplice celui de al patrulea an al următoarelor programe: Spania, Extremadura, Bursaphelenchus xylophilus, focarul din 2008 (2012), Italia, Veneto, Anoplophora glabripennis (2012), Portugalia, Bursaphelenchus xylophilus (2012), suprafața Portugaliei continentale, cu excepția zonei Setubal infestate inițial în 1999, deoarece măsurile au făcut obiectul unei contribuții financiare din partea Uniunii în temeiul Deciziei 2009/996/UE a Comisiei (5), al Deciziei 2010/772/UE și al Deciziei de punere în aplicare 2011/868/UE pentru primii trei ani de punere în aplicare a acestora.

(26)

În conformitate cu concluziile misiunii de audit a Oficiului Alimentar și Veterinar al Comisiei care a avut loc în Portugalia între 19 și 28 martie 2012, doar 85 % din coniferele gazdă infestate cu nematodul lemnului de pin sau care prezentau simptome de boală fuseseră tăiate și distruse la 1 aprilie 2012, un procent inferior cu 15 % față de obiectivul stabilit. În plus, prelevarea de probe și testarea coniferelor suspecte a fost aplicată la o intensitate de aproximativ 1 %, mult sub cerințele prevăzute în Decizia 2006/133/CE a Comisiei din 13 februarie 2006 privind obligația statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absența sa (6).

(27)

Având în vedere cele de mai sus, nivelul cheltuielilor eligibile din cererea referitoare la măsurile luate în Portugalia continentală, cu excepția zonei Setubal infestate inițial, ar trebui redus în ceea ce privește costurile tăierii arborilor de conifere și costurile testelor de laborator executate de către autoritatea națională în domeniul pădurilor. Ținând seama de faptul că, în 2011 deja, tăierea copacilor și intensitatea de testare nu au fost puse în aplicare în mod corespunzător, în 2012 ar trebui aplicată o reducere mai mare decât nivelul de neîndeplinire a punerii în aplicare. Prin urmare, ar trebui aplicată o reducere cu 25 % a cheltuielilor privind tăierea copacilor și activitățile de testare nu ar trebui considerate ca fiind eligibile.

(28)

În plus, în conformitate cu concluziile auditului financiar efectuat de către Comisie referitor la costurile tratării termice a lemnului sau a materialelor de ambalaj din lemn în Portugalia, costul unitar per echivalent-paleți ar trebui să fie fixat la 0,30 EUR în loc de 0,43 EUR. Prin urmare, valoarea cheltuielilor eligibile pentru aceste măsuri de tratare termică ar trebui adaptată în cele două dosare depuse de Portugalia pentru a reflecta aceste concluzii.

(29)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (7), măsurile fitosanitare se finanțează din Fondul european de garantare agricolă. În scopul controlului financiar al acestor măsuri, ar trebui să se aplice articolele 9, 36 și 37 din regulamentul menționat anterior.

(30)

În conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (8) și cu articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9), angajarea cheltuielilor din bugetul Uniunii este precedată de o decizie de finanțare adoptată de instituția împuternicită, care prezintă elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile.

(31)

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare pentru cheltuielile prevăzute în cererile de cofinanțare prezentate de statele membre.

(32)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pe baza informațiilor și documentelor prezentate de statele membre și analizate de către Comisie, se aprobă alocarea unei contribuții financiare din partea Uniunii pentru 2012 pentru a acoperi cheltuielile suportate de Germania, Spania, Franța, Italia, Cipru, Țările de Jos și Portugalia cu privire la măsurile necesare, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Directiva 2000/29/CE și luate în scopul combaterii organismelor vizate de programele de eradicare sau de izolare enumerate în anexă.

Articolul 2

Suma totală a contribuției financiare din partea Uniunii menționată la articolul 1 este de 7 271 741,06 EUR. Sumele maxime ale contribuției financiare din partea Uniunii pentru fiecare program sunt cele indicate în anexă.

Articolul 3

Contribuția financiară din partea Uniunii, prevăzută în anexă, se plătește în următoarele condiții:

(a)

dovada măsurilor adoptate a fost transmisă de statul membru în cauză, în conformitate cu dispozițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1040/2002;

(b)

o cerere de plată a fost transmisă Comisiei de statul membru în cauză, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1040/2002.

Plata contribuției financiare nu aduce atingere verificărilor efectuate de Comisie în temeiul articolului 23 alineatul (8) al doilea paragraf, al articolului 23 alineatul (10) și al articolului 24 din Directiva 2000/29/CE.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Regatului Țărilor de Jos și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 14 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2002, p. 38.

(3)  JO L 330, 15.12.2010, p. 9.

(4)  JO L 341, 22.12.2011, p. 57.

(5)  JO L 339, 22.12.2009, p. 49.

(6)  JO L 52, 23.2.2006, p. 34.

(7)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(8)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.


ANEXĂ

PROGRAME DE ERADICARE/IZOLARE

Secțiunea I

Programe pentru care contribuția financiară din partea Uniunii corespunde cu 50 % din cheltuielile eligibile

(în EUR)

Stat membru

Organisme dăunătoare combătute

Plante afectate

Anul

a

Cheltuieli eligibile

Contribuția maximă din partea Uniunii per program

Germania, Rinul de Nord-Westphalia

Diabrotica virgifera

Zea mays

8.2010-9.2011

1 și 2

133 400,32

66 700,16

Germania, Hessen

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1

55 374,84

27 687,42

Germania, Baden-Württemberg, districtul rural Rastatt și districtul urban Baden-Baden (primul an de aplicare a măsurilor), Breisgau-Hochschwarzwald și orașul Freiburg (al doilea an de aplicare a măsurilor)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1 sau 2

31 750,29

15 875,14

Spania, Extremadura (focarul din 2012)

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012

1

1 081 399,69

540 699,84

Franța, Alsacia

Anoplophora glabripennis

Mai multe specii de arbori

11.2011-12.2012

1 și 2

213 993,15

106 996,57

Italia, Emilia-Romagna (provinciile Bologna, Ferrara, Ravenna și Forlì-Cesena)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Actinidia sp.

2011

2

152 330,13

76 165,06

Țările de Jos, zona Almere

Anoplophora glabripennis

Mai multe specii de arbori

11.2010-12.2011

1 și 2

583 436

291 718

Secțiunea II

Programe pentru care ratele contribuției financiare din partea Uniunii diferă, ca urmare a aplicării principiului degresiunii

(în EUR)

Stat membru

Organisme dăunătoare combătute

Plantele sau produsele vegetale afectate

Anul

a

Cheltuieli eligibile

Rata (%)

Contribuția maximă din partea Uniunii

Germania, Rinul de Nord-Westphalia

Anoplophora glabripennis

Mai multe specii de arbori

8.2010-9.2011

3

207 314,64

45

93 291,58

Germania, Baden-Württemberg, districtul rural Emmendingen, Lörrach, Konstanz

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

3

33 675,54

45

15 153,99

Spania, Catalonia

Pomacea insularum

Oryza sativa

2012

3

1 914 477,44

45

861 514,84

Spania, Extremadura (focarul din 2008)

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012 (ianuarie-octombrie)

4

316 519,91

40

126 607,96

Spania, Galiția

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012

3

1 652 201,49

45

743 490,67

Franța, regiunea PACA

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

septembrie 2011-septembrie 2012

3

421 173,40

45

189 528,03

Italia, Veneto (zona Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Mai multe specii de arbori

2012

4

281 945

40

112 778

Cipru

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2012

3

299 814

45

134 916,30

Portugalia, Portugalia continentală, cu excepția zonei Setubal

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012 (ianuarie-iunie)

4

Măsurile 1, 2, 3, 4, 5, 9

40

Măsurile 1, 2, 3, 4, 5, 9

1 473 813,32

589 525,32

Măsura 6 (testare-prelevare de probe)

Măsura 6 (testare-prelevare de probe)

0

0

Măsura 7 (măsuri de tratare termică), adică 16 800 000 echivalent-paleți la 0,30 EUR

Măsura 7 (măsuri de tratare termică)

5 040 000

2 016 000

Măsura 8 (tăierea arborilor), mai precis, cheltuieli reduse la 75 % din 1 894 606,34

Măsura 8 (tăierea arborilor)

1 420 954,75

568 381,90

Sumă

Sumă

7 934 768,07

3 173 907,23

Portugalia, zona Setubal, măsuri de tratare termică

Bursaphelenchus xylophilus

Lemn și materiale de ambalaj din lemn

2012

3

Măsurile 1 și 2

45

Măsurile 1 și 2

9 582,92

4 312,31

Măsura 3 (măsuri de tratare termică), și anume 5 114 059 echivalent-paleți la 0,30 EUR

Măsura 3 (măsuri de tratare termică)

1 534 217,70

690 397,96

Sumă

Sumă

1 543 800,62

694 710,27

Contribuția totală din partea Uniunii: 7 271 741,06 EUR

Legendă:

—   a= anul punerii în aplicare a programului de eradicare.


18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 decembrie 2012

în sensul Deciziei 2009/470/CE a Consiliului în ceea ce privește ajutorul financiar din partea Uniunii către laboratorul de referință al UE pentru testarea reziduurilor de la 1 ianuarie la 31 decembrie 2012

[notificată cu numărul C(2012) 9286]

(Numai textul în limba neerlandeză este autentic)

(2012/790/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 31 alineatele (1) și (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (2), în special articolul 32 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene li se poate acorda un ajutor financiar din partea Uniunii în conformitate cu articolul 31 din Decizia 2009/470/CE.

(2)

În conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (3) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) și articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei (4) (denumit în continuare „normele de aplicare”), angajarea cheltuielilor din bugetul UE trebuie să fie precedată de o decizie de finanțare care precizează elementele principale de acțiune care implică cheltuieli și care este adoptată de instituție sau de autoritățile delegate de către instituție.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 926/2011 al Comisiei din 12 septembrie 2011 în sensul Deciziei 2009/470/CE a Consiliului în ceea ce privește ajutorul financiar din partea Uniunii către laboratoarele de referință ale UE pentru hrana pentru animale, produse alimentare și sectorul sănătății animale (5) prevede că ajutorul financiar din partea Uniunii se acordă în cazul în care programele de lucru aprobate sunt puse în aplicare în mod eficient, iar beneficiarii comunică toate informațiile necesare în anumite termene.

(4)

Institutul pentru siguranță alimentară din Wageningen, Țările de Jos (RIKILT) a fost desemnat ca laborator de referință al UE pentru testarea reziduurilor în Regulamentul (UE) nr. 563/2012 al Comisiei din 27 iunie 2012 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista cu laboratoarele de referință ale UE (6), cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2012.

(5)

În septembrie 2011, RIKILT a introdus un program de lucru provizoriu pentru anul 2012 ca parte a candidaturii sale. În urma desemnării sale, RIKILT a transmis un program de lucru actualizat și estimările bugetare corespunzătoare. Comisia a evaluat și a aprobat programul de lucru actualizat și estimările bugetare corespunzătoare transmise de laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru anul 2012.

(6)

Programul de lucru este în curs de desfășurare începând de la 1 ianuarie 2012. Este, prin urmare, nevoie de o finanțare de la 1 ianuarie 2012.

(7)

Având în vedere că planul de lucru pentru 2012 este un cadru suficient de detaliat în sensul articolului 90 alineatele (2) și (3) din normele de aplicare, prezenta decizie constituie o decizie de finanțare.

(8)

În consecință, este necesară acordarea unui ajutor financiar din partea Uniunii laboratoarelor de referință din Uniunea Europeană desemnate pentru a-și cofinanța activitățile în vederea exercitării funcțiilor și a îndeplinirii sarcinilor prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Asistența financiară din partea Uniunii ar trebui să reprezinte 100 % din costurile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 926/2011 al.

(9)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (7), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) finanțează eradicarea bolilor la animale și programe de control (măsuri veterinare). În plus, articolul 13 al doilea paragraf din regulamentul menționat prevede că, în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, pentru măsuri și programe reglementate de Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (8), cheltuielile referitoare la costurile administrative și de personal suportate de statele membre și de beneficiarii de ajutor din partea FEGA se finanțează din acest fond. În sensul controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Prin prezenta se aprobă programul de lucru pentru 2012 prezentat la 27 septembrie 2011 de RIKILT – Institutul pentru siguranță alimentară, parte din Universitatea și Centrul de cercetare Wageningen.

(2)   În ceea ce privește testarea reziduurilor, Uniunea acordă ajutor financiar Institutului pentru siguranța alimentară (RIKILT), parte din Universitatea și Centrul de cercetare Wageningen. Laboratorul trebuie să își îndeplinească funcțiile și obligațiile prevăzute în anexa VII, partea I, din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, punctul 12a.

(3)   Asistența financiară din partea Uniunii este fixată la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 926/2011; cheltuielile se efectuează de către institutul menționat pentru programul de lucru și se ridică la maximum 470 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, din care maximum 25 000 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind testarea reziduurilor.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează: RIKILT – Institute for Food safety, parte din Wageningen University & Research Centre, Akkermaalsbos 2, Building No 123, 6708 WB Wageningen, Țările de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 14 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(5)  JO L 241, 17.9.2011, p. 2.

(6)  JO L 168, 28.6.2012, p. 24.

(7)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(8)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.


ORIENTĂRI

18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/30


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Orientării BCE/2011/14 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

(BCE/2012/25)

(2012/791/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Desfășurarea unei politici monetare unice implică definirea instrumentelor și procedurilor pe care Eurosistemul le poate utiliza pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(2)

Este necesară efectuarea anumitor actualizări în ceea ce privește, printre altele, introducerea treptată a cerințelor de raportare a datelor la nivel de împrumut cu privire la titlurile garantate cu active, a specificațiilor privind definițiile referitoare la cupon, datele privind monitorizarea performanței și calcularea penalităților financiare pentru neîndeplinirea obligațiilor de către contrapărți.

(3)

Prin urmare, Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1) ar trebui modificată,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificarea anexei I

Anexa I la Orientarea BCE/2011/14 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Verificare

Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”) transmit BCE, până la 19 decembrie 2012 cel târziu, informații detaliate cu privire la textele și modalitățile prin care intenționează să se conformeze prezentei orientări.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare în termen de două zile de la adoptare.

Se aplică de la 3 ianuarie 2013.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 26 noiembrie 2012.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331, 14.12.2011, p. 1.


ANEXĂ

Anexa I la Orientarea BCE/2011/14 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 5.1.3 se adaugă următoarea teză:

„BCE își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune considerată potrivită pentru a corecta o eroare în mesajul de anunțare a licitației, inclusiv anularea sau întreruperea unei licitații aflate în desfășurare.”

2.

La punctul 5.1.6 se adaugă următoarea teză:

„Dacă rezultatul licitației conține informații eronate cu privire la oricare dintre elementele de mai sus, BCE își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune considerată potrivită pentru a corecta astfel de informații eronate.”

3.

Punctul 6.2.1.1 se înlocuiește cu următorul text:

„6.2.1.1.   Tipul activului

1.   Cerințe generale privind eligibilitatea

Acesta trebuie să fie un instrument de creanță cu:

(a)

o valoare principală fixă, necondiționată (1); și

(b)

un cupon care nu poate determina un flux de numerar negativ și care este de unul dintre tipurile următoare:

(i)

cupoane fixe, zero sau multi-step (care se modifică în mai multe etape pe durata de viață a obligațiunii), adică instrumente cu calendar și valori predefinite ale cupoanelor;

(ii)

cupoane pentru care rata dobânzii este legată de o rată de referință, fără factor de ajustare, dependente de doar un index corespunzător ratei pieței monetare din zona euro, de exemplu EURIBOR, LIBOR și indici similari, sau o rată de swap cu scadență constantă, de exemplu indicii CMS, EIISDA, EUSA;

(iii)

cupoane care se calculează prin înmulțirea ratei de referință cu un factor de ajustare (supraunitar sau subunitar) (leveraged and de-leveraged floating coupons) dependente de doar un index corespunzător ratei pieței monetare din zona euro, de exemplu EURIBOR, LIBOR și indici similari, sau o rată de swap cu scadență constantă, de exemplu indicii CMS, EIISDA, EUSA;

(iv)

cupoane pentru care rata dobânzii este legată de o rată de referință, fără factor de ajustare (flat floating coupons), și cupoane care se calculează prin înmulțirea ratei de referință cu un factor de ajustare (supraunitar sau subunitar) (leveraged and de-leveraged floating coupons) dependente de randamentul unei obligațiuni de stat din zona euro care are o scadență de un an sau mai puțin (un index sau un randament brut de referință);

(v)

obligațiuni cu cupon variabil indexat la rata inflației la care se adaugă o marjă fixă (flat inflation-floaters) dependente de indicii de inflație din zona euro, care nu conțin discrete range (obligațiune cu dobândă acumulată dependentă de evoluția unei rate de referință în raport cu banda de variație predefinită, la date/ore stabilite anterior de către emitent), range accrual (obligațiune cu dobândă acumulată dependentă de evoluția unei rate de referință în raport cu banda de variație predefinită), ratchet (obligațiune cu opțiune de răscumpărare anticipată la cumpărător ce poartă un cupon variabil ce poate fi ajustat de emitent numai în sens descrescător, după o anumită perioada, cu o marjă fixă în raport cu o rată de referință; opțiunea de răscumpărare poate fi exercitată de către cumpărător doar dacă emitentul a resetat cuponul la o valoare mai mică) sau structuri complexe similare.

Sunt excluse mai ales următoarele structuri de cupoane: toate obligațiunile cu rata dobânzii variabilă (floater) dependente de ratele dobânzilor pentru monedă străină, indicii privind materii prime și titluri de participație și cursurile de schimb, obligațiunile ale căror cupoane variază în funcție de două rate de referință (dual floater) și obligațiunile cu rata dobânzii variabilă legate de spreadurile swapurilor sau de orice altă combinație de indici și orice fel de cupoane de tip ratchet și range accrual, precum și obligațiunile ale căror cupoane se află în relație inversă cu rata dobânzii de referință (inverse floaters) și cupoanele care depind de un rating de credit. În plus, sunt excluse structurile cu termene complexe precum target redemption notes și opțiunile de schimbare a tipului de cupon prin utilizarea drepturilor suplimentare de solicitare a rambursării anticipate.

Cupoanele eligibile ar trebui să nu aibă opțiuni pentru emitent, respectiv nu ar trebui să permită schimbări ale definiției cuponului pe durata vieții instrumentului care să depindă de o decizie a emitentului. În plus, dacă există niveluri maxime (cap) sau minime (floor), acestea trebuie să fie fixe și predefinite. Clasificarea unui instrument din perspectiva cuponului acestuia, în cazul unui cupon multi-step, se bazează pe o perspectivă prospectivă.

Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sus-menționate exclude și eligibilitatea activelor chiar dacă acestea sunt aplicabile numai unor părți ale structurii remunerației (precum o primă) și chiar dacă sunt garantate explicit o plată pozitivă a cuponului și o rambursare a valorii principalului cel puțin.

Cerințele prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) se aplică până la stingerea obligației. Instrumentele de creanță nu pot genera drepturi asupra principalului și/sau dobânzii care să fie subordonate drepturilor deținătorilor de alte instrumente de creanță emise de același emitent.

2.   Criterii suplimentare de eligibilitate aplicabile titlurilor garantate cu active

În sensul cadrului juridic din Eurosistem referitor la politica monetară, obligațiunile garantate nu sunt considerate a fi titluri garantate cu active.

Alineatul (1) litera (a) nu se aplică titlurilor garantate cu active. Eurosistemul evaluează eligibilitatea titlurilor garantate cu active din perspectiva criteriilor suplimentare prevăzute la acest punct.

Activele care generează flux de numerar și care stau la baza titlurilor garantate cu active trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

dobândirea acestui tip de active trebuie să fie reglementată de legea unui stat membru al UE;

(b)

trebuie să fie dobândite de la inițiator sau de la un intermediar de către un vehicul investițional specializat de securitizare, într-un mod considerat de Eurosistem drept o «vânzare reală» (true sale) opozabilă terților și care nu mai poate fi atacată de inițiator și de creditorii acestuia, sau de intermediar și creditorii acestuia, inclusiv în caz de insolvabilitate a inițiatorului sau a intermediarului (2);

(c)

trebuie să fie inițiate și vândute emitentului de către un inițiator sau, după caz, un intermediar cu sediul social în SEE;

(d)

să nu fie constituite, integral sau parțial, în mod efectiv sau potențial, din tranșe de alte titluri garantate cu active (3). În plus, acestea trebuie să nu fie constituite, integral sau parțial, în mod efectiv sau potențial, din titluri de valoare asociate unui risc de credit (credit-linked notes), swapuri sau alte instrumente derivate (4), sau titluri de valoare sintetice;

(e)

în cazul în care acestea sunt creanțe private, debitorii și creditorii trebuie să aibă sediul social (sau, în cazul persoanelor fizice, să aibă reședința) în SEE și, dacă este relevant, titlul de valoare aferent trebuie să fie localizat în SEE. Dreptul aplicabil acestor creanțe private trebuie să fie dreptul unui stat din SEE. În cazul în care acestea sunt obligațiuni, emitenții trebuie să aibă sediul social în SEE, acestea trebuie să fie emise într-un stat SEE în baza legislației aplicabile într-un stat SEE și orice titlu de valoare aferent trebuie să fie localizat în SEE.

Astfel cum este prevăzut la punctul 6.2.1.7, emitentul unui titlu garantat cu active trebuie să aibă sediul social în SEE.

În cazurile în care inițiatorii sau, după caz, intermediarii au avut sediul social în zona euro sau în Regatul Unit, Eurosistemul a verificat că în acele jurisdicții nu existau dispoziții severe privind invalidarea vânzării activelor-garanție către vehiculul investițional specializat (clawback). În cazul în care inițiatorul sau, după caz, intermediarul are sediul social în alt stat SEE, titlurile garantate cu active pot fi considerate eligibile doar dacă Eurosistemul stabilește că drepturile acestuia vor fi protejate în mod corespunzător față de dispozițiile privind invalidarea vânzării activelor-garanție către vehiculul investițional specializat, dispoziții considerate relevante de Eurosistem în baza dreptului statului SEE relevant. În acest sens, înainte ca titlurile garantate cu active să fie considerate eligibile, trebuie depusă o evaluare juridică independentă realizată într-o formă acceptabilă pentru Eurosistem și care să prevadă normele aplicabile în acel stat în ceea ce privește invalidarea vânzării activelor-garanție către un vehicul investițional specializat. Pentru a putea stabili dacă drepturile sale sunt protejate în mod adecvat în ceea ce privește normele privind invalidarea vânzării activelor-garanție către un vehicul investițional specializat, Eurosistemul poate solicita alte documente, inclusiv prezentarea de către cesionar a unui certificat privind solvabilitatea vânzătorului pentru perioada suspectă. Normele privind invalidarea vânzării activelor-garanție către un vehicul investițional specializat, apreciate de Eurosistem ca fiind severe și, prin urmare, inacceptabile, includ norme în temeiul cărora vânzarea de active care generează flux de numerar și care stau la baza titlurilor garantate cu active poate fi invalidată de către lichidator doar în temeiul faptului că a fost încheiată într-o anumită perioadă de timp (perioada suspectă) înainte de declarația de insolvabilitate a vânzătorului (inițiator/intermediar) sau în cazul în care o astfel de invalidare poate fi prevenită doar de cesionar dacă acesta poate dovedi că nu avea cunoștință de insolvabilitatea vânzătorului (inițiator/intermediar) la momentul vânzării.

În cadrul unei emisiuni structurate, pentru a fi eligibilă, o tranșă (sau subtranșă) nu poate fi subordonată altor tranșe din aceeași emisiune. Se consideră că o tranșă (sau subtranșă) nu este subordonată față de alte tranșe (sau subtranșe) din aceeași emisiune dacă, în conformitate cu prioritatea la plată aplicabilă după transmiterea unui aviz de punere în executare, astfel cum este prevăzut în prospectul de emisiune, niciunei alte tranșe (sau subtranșe) nu i se acordă prioritate față de această tranșă (sau subtranșă) în ceea ce privește primirea plății (principal și dobândă), respectiva tranșă (sau subtranșă) fiind astfel ultima dintre diferitele tranșe sau subtranșe ale unei emisiuni structurate care suportă pierderile. Pentru emisiunile structurate al căror prospect prevede transmiterea unui aviz cu privire la plata anticipată (acceleration notice) și punere în executare (enforcement notice), caracterul nesubordonat al unei tranșe (sau subtranșe) trebuie asigurat cu privire la prioritatea la plată atât pentru avizul cu privire la plata anticipată, cât și pentru cel cu privire la punere în executare.

Pentru ca titlurile garantate cu active să devină sau să rămână eligibile pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, Eurosistemul solicită date la nivel de împrumut (loan-level data) standardizate și cuprinzătoare cu privire la pachetul de active care generează flux de numerar și care stau la baza titlurilor garantate cu active, date care trebuie transmise de părțile participante la titlul garantat cu active, în conformitate cu apendicele 8.

Pentru stabilirea eligibilității titlurilor garantate cu active, Eurosistemul ține cont de datele completate în câmpurile obligatorii în modelul relevant de raportare a datelor la nivel de împrumut, în sensul apendicelui 8. În evaluarea eligibilității, Eurosistemul ține cont de: (a) orice întrerupere a transmiterii datelor; și (b) cât de frecvent câmpurile individuale de date la nivel de împrumut nu conțin date relevante.

Pentru a fi eligibil, un titlu garantat cu active trebuie să fie garantat cu active care generează flux de numerar și pe care Eurosistemul le consideră omogene, adică activele care generează flux de numerar și care stau la baza titlurilor garantate cu active constau într-un singur tip de active din una dintre următoarele categorii: creanțe ipotecare rezidențiale, creanțe ipotecare comerciale, credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii, credite auto, credite de consum sau creanțe de tip leasing. Titlurile garantate cu active nu sunt eligibile pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem dacă pachetul de active care le garantează este alcătuit din active eterogene, întrucât acestea nu pot fi raportate prin folosirea unui singur model de raportare pentru respectiva clasă de active (5).

Eurosistemul își rezervă dreptul de a cere oricărui terț relevant, precum emitentul, inițiatorul sau agentul intermediar, orice clarificare și/sau confirmare juridică pe care o consideră necesară pentru a evalua eligibilitatea titlurilor garantate cu active și cu privire la furnizarea datelor la nivel de împrumut. Nerespectarea acestor cerințe poate conduce la suspendarea sau la refuzul recunoașterii eligibilității respectivei tranzacții cu titluri garantate cu active.

3.   Criterii suplimentare de eligibilitate aplicabile obligațiunilor garantate

Începând cu 31 martie 2013, obligațiunile garantate fac obiectul următoarelor cerințe suplimentare:

Fondul de acoperire al unei obligațiuni garantate nu conține titluri garantate cu active, cu excepția titlurilor garantate cu active care:

(a)

respectă cerințele prevăzute în Directiva 2006/48/CE și Directiva 2006/49/CE cu privire la titlurile garantate cu active din obligațiunile garantate;

(b)

au fost inițiate de un membru al aceluiași grup consolidat din care face parte și emitentul obligațiunilor garantate sau de o entitate afiliată aceluiași organism central la care este afiliat și emitentul obligațiunilor garantate;

(c)

sunt utilizate ca instrument tehnic pentru transferul de ipoteci sau credite imobiliare garantate de la entitatea inițiatoare în fondul de acoperire.

Obligațiunile garantate aflate pe lista de active garantate cu active eligibile la 28 noiembrie 2012 și care nu îndeplinesc cerințele (a)-(c) rămân eligibile până la 28 noiembrie 2014.

4.

La punctul 6.2.1.7, nota de subsol 58 este eliminată.

5.

La punctul 6.2.2, nota de subsol 60 este eliminată.

6.

Punctul 6.2.2.1 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Creanța privată trebuie să aibă: (i) o valoare principală fixă, necondiționată; și (ii) o rată a dobânzii care nu poate determina un flux de numerar negativ. Aceste caracteristici trebuie păstrate până la stingerea obligației. De asemenea, rata dobânzii ar trebui să aparțină uneia dintre următoarele categorii: (i) cupon zero; (ii) rată fixă; (iii) rată variabilă dependentă de o altă rată a dobânzii de referință. În plus, creanțele private cu rata dobânzii dependentă de rata inflației sunt, de asemenea, eligibile.”;

(b)

litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

valoarea minimă: la momentul depunerii creanței private, pentru a fi utilizată drept colateral de contraparte (mobilizare), creanța trebuie să respecte un prag minim al valorii. Fiecare BCN poate alege o valoare minimă aplicabilă creanțelor private interne. Pentru utilizare transfrontalieră, se aplică un prag minim comun de 500 000 EUR.”

7.

La punctul 6.2.3, următorul paragraf este introdus:

„Chiar dacă sunt eligibile, băncile centrale naționale pot decide să nu accepte ca garanții următoarele active tranzacționabile sau netranzacționabile:

(a)

instrumente de creanță scadente în viitorul imediat; și

(b)

instrumente de creanță cu un flux de venituri, de exemplu plata cuponului, programată în viitorul imediat.”

8.

Punctul 6.2.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„6.2.3.2.   Reguli de utilizare a activelor eligibile

Activele tranzacționabile pot fi folosite pentru toate operațiunile de politică monetară care se bazează pe active-garanție, respectiv tranzacții simple și reversibile de piață monetară și facilitatea de credit marginală. Activele netranzacționabile pot fi folosite ca active-garanție pentru tranzacții reversibile de piață monetară și pentru facilitatea de credit marginală. Aceste active nu se folosesc în tranzacțiile simple din cadrul Eurosistemului. Toate activele tranzacționabile și netranzacționabile pot fi folosite, de asemenea, ca active-garanție pentru creditul pe parcursul zilei.

Indiferent dacă un activ tranzacționabil sau netranzacționabil îndeplinește sau nu toate criteriile de eligibilitate, o contraparte nu poate depune drept colateral activele pe care le-a emis sau pe care le garantează ea însăși sau activele emise sau garantate de o altă entitate cu care are legături strânse (6).

Termenul de «legături strânse» desemnează oricare dintre următoarele situații în care contrapartea este legată de un emitent/debitor/garant de active eligibile:

(a)

contrapartea deține direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, 20 % sau mai mult din capitalul emitentului/debitorului/garantului;

(b)

emitentul/debitorul/garantul deține direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, 20 % sau mai mult din capitalul contrapărții;

(c)

un terț deține mai mult de 20 % din capitalul contrapărții și mai mult de 20 % din capitalul emitentului/debitorului/garantului, fie direct, fie indirect, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi.

În scopul punerii în aplicare a politicii monetare, în special pentru monitorizarea respectării regulilor de utilizare a activelor eligibile în ceea ce privește legăturile strânse, Eurosistemul face disponibile pe plan intern informațiile privind deținerile de capital furnizate în acest scop de autoritățile de supraveghere. Informațiile sunt supuse standardelor privind confidențialitatea aplicate de autoritățile de supraveghere.

Dispozițiile de mai sus privind legăturile strânse nu se aplică: (a) legăturilor strânse dintre o contraparte și o entitate din sectorul public din țările SEE care are dreptul de a percepe taxe sau în cazul în care un instrument de creanță este garantat de o entitate din sectorul public din țările SEE care are dreptul de a percepe taxe; (b) obligațiunilor bancare garantate emise în conformitate cu criteriile prevăzute în partea 1 punctele 68-70 din anexa VI la Directiva 2006/48/CE; (c) cazurilor în care instrumentele de creanță sunt protejate de dispoziții juridice specifice comparabile cu instrumentele prevăzute la litera (b), cum este cazul: (i) instrumentelor de creanță netranzacționabile garantate cu creanțe ipotecare asupra persoanelor private (RMBD) care nu sunt titluri de valoare; sau (ii) obligațiunilor bancare garantate pentru care sunt îndeplinite toate criteriile prevăzute în partea 1 punctele 68-70 din anexa VI la Directiva 2006/48/CE, cu excepția limitelor privind creditele garantate din fondul de acoperire.

În plus, o contraparte nu poate depune drept colateral niciun titlu garantat cu active în cazul în care contrapartea (sau un terț cu care are legături strânse) fie asigură acoperirea riscului valutar pentru titlul garantat cu active prin efectuarea unei tranzacții de acoperire a riscului valutar având drept contraparte emitentul, fie furnizează lichiditate pentru 20 % sau mai mult din valoarea în circulație a titlului garantat cu active.

Toate activele tranzacționabile și netranzacționabile trebuie să poată fi utilizate în operațiuni transfrontaliere, în toată zona euro. Aceasta înseamnă că toate contrapărțile Eurosistemului trebuie să aibă posibilitatea de a folosi acest tip de active eligibile fie prin intermediul legăturilor cu SSS interne în cazul activelor tranzacționabile, fie prin intermediul altor acorduri eligibile, în vederea obținerii de credite de la BCN a statului membru în care este stabilită contrapartea (a se vedea punctul 6.6).

O contraparte care depune un titlu garantat cu active care are legături strânse cu inițiatorul activelor-garanție ale titlului garantat cu active trebuie să informeze Eurosistemul cu privire la orice modificare planificată pentru acel titlu garantat cu active care ar putea avea un impact asupra calității de credit a acestuia, de exemplu alterarea ratei dobânzii datorate pentru obligațiuni, o modificare a acordului de swap, modificări ale compoziției creditelor-garanție care nu sunt prevăzute în prospect, modificări ale priorității la plată. Eurosistemul trebuie notificat cu o lună înainte cu privire la orice modificare a unui titlu garantat cu active depus. În plus, la momentul depunerii titlului garantat cu active, contrapartea ar trebui să furnizeze informații cu privire la orice modificare care a avut loc în ultimele șase luni. În conformitate cu punctul 6.2, Eurosistemul nu oferă consultanță înainte de modificare.

Tabelul 4

Active eligibile pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem

Criterii de eligibilitate

Active tranzacționabile (7)

Active netranzacționabile (8)

Tipul activului

Certificate de creanță ale BCE

Alte instrumente de creanță tranzacționabile (9)

Creanțe private

RMBD

Standarde de creditare

Activul trebuie să respecte standarde ridicate de creditare. Acestea se evaluează conform reglementărilor ECAF pentru active tranzacționabile. (9)

Debitorul/garantul trebuie să respecte standarde ridicate de creditare. Solvabilitatea se evaluează folosind reglementările ECAF pentru creanțe private.

Activul trebuie să respecte standarde ridicate de creditare. Acestea se evaluează conform reglementărilor ECAF pentru RMBD.

Locul emisiunii

SEE (9)

NA

NA

Proceduri de decontare/utilizare

Locul decontării: zona euro

Instrumentele trebuie depuse centralizat prin înscriere într-un cont la BCN sau într-un sistem de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (SSS) care îndeplinește standardele minime ale BCE

Procedurile Eurosistemului

Procedurile Eurosistemului

Tipul de emitent/debitor/garant

BCN

Sector public

Sector privat

Instituții internaționale și supranaționale

Sector public

Societăți nefinanciare

Instituții internaționale și supranaționale

Instituții de credit

Sediul emitentului, debitorului și garantului

Emitent (9): SEE sau țări G10 din afara SEE

Debitor: SEE

Garant (9): SEE

Zona euro

Zona euro

Piețe acceptate

Piețe reglementate

Piețe nereglementate acceptate de BCE

NA

NA

Monedă

Euro

Euro

Euro

Valoarea minimă

NA

Prag minim la momentul prezentării creanței private:

pentru utilizare internă: la alegerea BCN;

pentru utilizare transfrontalieră: prag comun de 500 000 EUR.

NA

Legea aplicabilă

În cazul titlurilor garantate cu active, achiziționarea de active-garanție trebuie să fie reglementată de dreptul unui stat membru al UE. Dreptul aplicabil creanțelor private aferente trebuie să fie dreptul unui stat SEE

Dreptul aplicabil pentru contractul de creanță privată și pentru cel de mobilizare: dreptul unui stat membru

Numărul total de diferite legislații aplicabile:

(a)

contrapărții;

(b)

creditorului;

(c)

debitorului;

(d)

garantului (dacă este cazul);

(e)

contractului de creanță privată; și

(f)

contractului de mobilizare

nu va fi mai mare de două.

NA

Utilizare transfrontalieră

Da

Da

Da

9.

La punctul 6.3.2, nota de subsol 72 este eliminată.

10.

La punctul 6.3.4.1, se adaugă următoarea teză:

„O ECAI care participă la ECAF este supusă procesului de monitorizare a performanțelor din Eurosistem (a se vedea punctul 6.3.5). Împreună cu datele privind monitorizarea performanței se depune și un document semnat de către directorul executiv al ECAI, sau de către o persoană cu drept de semnătură și cu răspundere pentru activitatea de audit sau de conformitate din cadrul ECAI, care să confirme acuratețea și validitatea informațiilor privind monitorizarea performanțelor.”

11.

La punctul 6.3.4.4, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Furnizorul de IR care participă la ECAF trebuie să se supună, prin acord, procesului de monitorizare a performanțelor din Eurosistem (10) (a se vedea punctul 6.3.5). Furnizorul de IR este obligat să creeze și să întrețină infrastructura necesară pentru monitorizarea ansamblului static (static pool). Crearea și evaluarea ansamblului static trebuie să fie în conformitate cu cerințele generale de monitorizare a performanțelor din cadrul ECAF. Furnizorul de IR trebuie să asigure informarea Eurosistemului cu privire la rezultatele evaluării performanțelor imediat ce aceasta este efectuată de furnizorul de IR. Împreună cu datele privind monitorizarea performanței se depune și un document semnat de către directorul executiv, sau de către o persoană cu drept de semnătură și cu răspundere pentru activitatea de audit sau de conformitate din cadrul IR, care să confirme acuratețea și validitatea informațiilor privind monitorizarea performanțelor. Aceștia trebuie să păstreze timp de cinci ani înregistrări interne privind ansamblul static, precum și detalii privind neîndeplinirea obligațiilor.

12.

Punctul 6.3.5 se înlocuiește cu următorul text:

„6.3.5.   Monitorizarea performanțelor sistemelor de evaluare a creditului

Toate sistemele de evaluare a creditului fac obiectul monitorizării performanței în cadrul ECAF. Pentru fiecare sistem de evaluare a creditului, procesul de monitorizare a performanței din cadrul ECAF constă într-o comparație anuală ex post a: (a) ratelor de incapacitate de plată constatate pentru toate entitățile eligibile și instrumentele cărora le este atribuit un rating de către sistemul de evaluare a creditului, atunci când aceste entități și instrumente sunt grupate în ansambluri statice pe baza anumitor caracteristici, de exemplu ratingul de credit, clasa de active, sectorul financiar, modelul de evaluare a creditului; și (b) pragului de calitate adecvată a creditului din Eurosistem dat de probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor (PD) de referință (sunt avute în vedere două PD de referință: o PD de 0,10 % pentru o perioadă de un an care este considerată echivalentă cu o evaluare a creditului pentru nivelul 2 de calitate a creditului; și o PD de 0,40 % pentru o perioadă de un an care este considerată echivalentă cu o evaluare a creditului pentru nivelul 3 de calitate a creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului). Obiectivul acestui proces este de a asigura (a) punerea în corespondență (mapping) în mod adecvat a ratingurilor furnizate de sistemul de evaluare a creditelor în grila armonizată de evaluare a Eurosistemului; și (b) comparabilitatea rezultatelor evaluărilor creditelor în cadrul sistemelor și surselor.

Primul element al procesului este compilarea anuală de către furnizorul sistemului de evaluare a creditului a listei entităților și instrumentelor cu evaluări ale creditului care respectă pragul de calitate a creditului din Eurosistem la începutul perioadei de monitorizare. Apoi această listă este transmisă Eurosistemului de către furnizorul sistemului de evaluare a creditului, sub forma modelului pus la dispoziție de Eurosistem, care include câmpurile referitoare la identificare, clasificare și evaluarea creditului. Al doilea element al procesului are loc la sfârșitul perioadei de monitorizare de 12 luni, atunci când furnizorul sistemului de evaluare a creditului actualizează datele privind performanța pentru entitățile și instrumentele de pe listă. Eurosistemul își rezervă dreptul de a solicita orice informații suplimentare necesare pentru efectuarea monitorizării performanței.

Rata observată de neîndeplinire a obligațiilor de către ansamblurile statice dintr-un sistem de evaluare a creditului înregistrată pentru o perioadă de un an este o informație importantă în procesul de monitorizare a performanțelor din cadrul ECAF, care cuprinde o regulă anuală și o evaluare care acoperă mai multe perioade. În cazul în care se constată existența unui decalaj semnificativ între rata observată de neîndeplinire a obligațiilor de către ansamblurile statice și pragul de calitate a creditului într-un an și/sau într-o perioadă multianuală, Eurosistemul se consultă cu furnizorul sistemului de rating pentru a analiza motivele decalajului respectiv. Această procedură poate duce la o corecție a pragului de calitate a creditului aplicabil sistemului în cauză.

Eurosistemul poate decide să suspende sau să excludă sistemul de evaluare a creditului în cazurile în care nu se constată nicio îmbunătățire a performanței de-a lungul mai multor ani. De asemenea, în cazul încălcării regulilor care guvernează ECAF, sistemul de evaluare a creditului va fi exclus din cadrul acestuia. În cazul în care un reprezentant al sistemului de evaluare a creditului furnizează informații incomplete sau inexacte pentru efectuarea monitorizării, Eurosistemul se poate abține de la excludere în cazul unor neregularități minore.”

13.

Punctul 6.4.2 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (f) este eliminată;

(b)

tabelul 8 este eliminat.

14.

La punctul 6.5.1, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

Pentru fiecare activ tranzacționabil eligibil, Eurosistemul stabilește cel mai reprezentativ preț care trebuie folosit pentru calcularea valorii de piață.

(b)

Valoarea unui activ tranzacționabil se calculează pe baza prețului cel mai reprezentativ din ziua lucrătoare anterioară datei evaluării. În lipsa unui preț reprezentativ pentru un anumit activ în ziua lucrătoare anterioară datei evaluării, Eurosistemul stabilește un preț teoretic.”

15.

În apendicele 6, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Sancțiuni pecuniare

În cazul încălcării de către o contraparte a normelor privind operațiunile din cadrul unei licitații (11), tranzacțiile bilaterale (12), folosirea activelor-garanție (13), procedurile de la închiderea zilei sau condițiile de acces la facilitatea de credit marginală (14), Eurosistemul aplică sancțiuni pecuniare după cum urmează:

(a)

în caz de încălcare a normelor privind operațiunile din cadrul unei licitații, tranzacțiile bilaterale și folosirea activelor-garanție, pentru prima și a doua încălcare survenite într-o perioadă de 12 luni, se aplică o sancțiune pecuniară pentru fiecare încălcare. Sancțiunile pecuniare se calculează folosind rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală aplicată la data începerii încălcării plus 2,5 puncte procentuale:

(i)

pentru încălcarea normelor privind operațiunile din cadrul unei licitații și tranzacțiile bilaterale, sancțiunile pecuniare se calculează pe baza valorii colateralului sau a numerarului pe care contrapartea nu a putut să o deconteze, înmulțită cu coeficientul de X/360, unde X este numărul de zile calendaristice, cu un maxim de șapte, în care contrapartea nu a putut colateraliza sau furniza suma alocată la scadența unei operațiuni. O sancțiune fixă de 500 EUR se aplică în cazul în care calculul determină o valoare mai mică de 500 EUR; și

(ii)

pentru încălcarea normelor referitoare la folosirea activelor-garanție (15), sancțiunile pecuniare se calculează pe baza valorii activelor neeligibile, sau a activelor care nu pot fi utilizate de contraparte, care fie: sunt furnizate de contraparte unei BCN sau BCE, fie nu au fost retrase de contraparte până la sau înainte de începutul celei de a opta zile calendaristice de la un eveniment în urma căruia activele eligibile au devenit neeligibile sau nu mai pot fi folosite de contraparte, înmulțită cu un coeficient de X/360, unde X este numărul de zile calendaristice, cu un maxim de șapte, în care contrapartea a încălcat normele privind folosirea activelor-garanție. O sancțiune fixă de 500 EUR se aplică în cazul în care calculul determină o valoare mai mică de 500 EUR;

(b)

la prima încălcare a normelor privind procedurile de la închiderea zilei sau privind accesul la facilitatea de credit marginală, sancțiunile pecuniare aplicabile se calculează folosind rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală aplicată la data începerii încălcării plus 5 puncte procentuale. În cazul încălcărilor repetate, rata dobânzii de penalizare se majorează cu câte 2,5 puncte procentuale pentru fiecare încălcare intervenită într-o perioadă de 12 luni, calculată pe baza valorii corespunzătoare accesului neautorizat la facilitatea de credit marginală. O sancțiune fixă de 500 EUR se aplică în cazul în care calculul determină o valoare mai mică de 500 EUR.

16.

Apendicele 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele 7

CONSTITUIREA DE GARANȚII VALIDE ASUPRA CREANȚELOR PRIVATE

Pentru a asigura constituirea unei garanții valide asupra creanțelor private și posibilitatea de valorificare rapidă a respectivelor creanțe în caz de neîndeplinire a obligațiilor de către contraparte, trebuie respectate următoarele cerințe juridice suplimentare:

(a)

Verificarea existenței creanțelor private: BCN folosesc cel puțin următoarele măsuri de verificare a existenței unor creanțe private depuse drept colateral în cadrul Eurosistemului: (i) autocertificarea și angajamentul contrapărților față de BCN, cel puțin trimestrial, de a confirma existența creanțelor private oferite drept colateral, măsuri care ar putea fi înlocuite cu verificări încrucișate ale informațiilor deținute de centralele riscurilor de credit, în cazul în care acestea există; (ii) verificarea unică (one-off verification) efectuată de BCN, autoritățile de supraveghere sau auditorii externi în ceea ce privește procedurile folosite de contraparte pentru transmiterea către Eurosistem a informațiilor privind existența creanțelor private; (iii) verificări aleatorii efectuate de BCN, centralele riscurilor de credit relevante, autoritățile de supraveghere sau auditorii externi în ceea ce privește calitatea și corectitudinea autocertificării.

Autocertificarea și angajamentul trimestriale prevăzute la punctul (i) de mai sus includ următoarele obligații ale contrapărților din cadrul Eurosistemului, care se vor îndeplini în scris:

(i)

confirmarea și garantarea conformității creanțelor private depuse ca garanție la BCN cu criteriile de eligibilitate aplicate de Eurosistem;

(ii)

confirmarea și garantarea faptului că nicio creanță privată depusă ca activ-garanție nu este folosită simultan drept colateral în beneficiul unui terț, precum și angajamentul că respectiva contraparte nu va mobiliza nicio creanță privată drept colateral pentru un terț;

(iii)

confirmarea și garantarea transmiterii către BCN relevantă de îndată, și nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare, a oricăror informații legate de orice eveniment care afectează semnificativ relația contractuală existentă între contraparte și BCN relevantă, în special informații privind rambursări anticipate, parțiale sau totale, diminuări ale ratingurilor și modificări semnificative ale condițiilor creanței private.

Pentru ca aceste verificări să aibă loc în conformitate cu dispozițiile punctelor (ii) și (iii), autoritățile de supraveghere, BCN sau auditorii externi trebuie să fie autorizați să efectueze această investigație, printr-un contract sau în conformitate cu cerințele naționale aplicabile, după caz.

(b)

Validitatea acordului pentru mobilizarea creanțelor private: Acordul pentru mobilizarea creanței private drept colateral trebuie de asemenea să fie valid între părți (cedent și cesionar) conform dreptului național. Toate formalitățile necesare pentru asigurarea validității acordului și a mobilizării creanței private drept colateral trebuie să fie îndeplinite.

(c)

Efectul deplin al mobilizării față de terț: în ceea ce privește notificarea debitorului cu privire la mobilizarea unei creanțe private drept colateral, având în vedere caracteristicile specifice diferitelor jurisdicții implicate, sunt necesare următoarele:

(i)

În anumite state membre, unde notificarea debitorului cu privire la mobilizarea creanței private drept colateral este necesară pentru opozabilitatea deplină față de terți și, în special, pentru prioritatea garanției BCN față de alți creditori, astfel cum este prevăzut în documentația națională aplicabilă, notificarea ex ante a debitorului trebuie efectuată înainte de sau la momentul mobilizării efective drept colateral a creanței private.

(ii)

În alte state membre, unde înregistrarea oficială a mobilizării creanței private drept colateral este necesară pentru opozabilitatea deplină față de terți și, în special, pentru prioritatea garanției BCN față de alți creditori, astfel cum este prevăzut în documentația națională aplicabilă, această înregistrare trebuie efectuată înainte de sau la momentul mobilizării efective drept colateral a creanței private.

(iii)

În cele din urmă, în statele membre unde nu este necesară notificarea ex ante a debitorului sau înregistrarea oficială a mobilizării creanței private drept colateral în conformitate cu literele (i) și (ii) de mai sus, astfel cum este prevăzut în documentația națională aplicabilă, este necesară notificarea ex post a debitorului. Notificarea ex post a debitorului presupune notificarea debitorului de către contraparte sau de BCN (astfel cum este prevăzut în documentația națională) cu privire la mobilizarea creanței private drept colateral de către contraparte în favoarea BCN imediat după un eveniment de credit. Sintagma «eveniment de credit» înseamnă o situație de neîndeplinire a obligațiilor sau un eveniment similar în conformitate cu dispozițiile documentației naționale aplicabile.

Nu există cerințe de notificare în cazul în care creanțele private sunt instrumente la purtător pentru care legislația națională aplicabilă nu prevede obligația notificării. În astfel de cazuri, BCN în cauză pot solicita ca aceste instrumente la purtător să fie transferate fizic la ea sau la un terț înainte de sau la momentul mobilizării lor efective drept colateral.

Cerințele menționate anterior sunt cerințe minime. BCN pot decide să solicite notificarea ex ante sau înregistrarea și în alte cazuri decât cele menționate anterior, în conformitate cu documentația națională aplicabilă.

Toate celelalte formalități legale necesare pentru asigurarea mobilizării unei creanțe private drept colateral trebuie să fie îndeplinite.

(d)

Absența restricțiilor privind secretul bancar și confidențialitatea: contrapartea nu are obligația de a obține aprobarea debitorului pentru furnizarea informațiilor privind creanța privată și debitorul solicitate de Eurosistem în scopul de a se asigura de faptul că s-a creat o garanție validă asupra creanțelor private și că respectivele creanțe private pot fi ușor valorificate în caz de neîndeplinire a obligațiilor de către o contraparte. Contrapartea și debitorul încheie un contract prin care debitorul consimte necondiționat să furnizeze Eurosistemului astfel de detalii privind creanța privată și debitorul. O astfel de dispoziție nu este necesară în cazul în care nu există în legislația națională reguli care să restricționeze furnizarea acestui tip de informații, în conformitate cu documentația națională aplicabilă.

(e)

Absența restricțiilor privind mobilizarea creanței private: contrapărțile se asigură că creanțele private sunt complet transferabile și că pot fi mobilizate fără restricții drept colateral în favoarea Eurosistemului. În contractul de creanță privată sau în alte acorduri contractuale dintre contraparte și debitor nu ar trebui să existe restricții privind mobilizarea, cu excepția cazului în care legislația națională prevede că astfel de restricții contractuale nu aduc atingere Eurosistemului în ceea ce privește mobilizarea colateralului.

(f)

Absența restricțiilor privind valorificarea creanței private: contractul de creanță privată sau alte acorduri contractuale dintre contraparte și debitor nu ar trebui să conțină nicio restricție privind valorificarea creanței private utilizate drept colateral, inclusiv în ceea ce privește forma, perioada sau altă cerință privind valorificarea.”

17.

Se adaugă următorul apendice 8:

„Apendicele 8

CERINȚE DE RAPORTARE A DATELOR LA NIVEL DE ÎMPRUMUT PENTRU TITLURILE GARANTATE CU ACTIVE

Datele la nivel de împrumut sunt transmise și publicate electronic către registrul de date la nivel de împrumut în conformitate cu cerințele Eurosistemului referitoare la, printre altele, accesul liber, acoperire, nediscriminare, structura adecvată de guvernanță, transparență și sunt desemnate ca atare de către BCE, în conformitate cu cerințele prevăzute în acest apendice. În acest scop, modelul relevant de raportare a datelor la nivel de împrumut este utilizat pentru fiecare tranzacție, în funcție de clasa de active care cuprinde pachetul de active care generează flux de numerar (16).

Datele la nivel de împrumut trebuie raportate cel puțin trimestrial, la nu mai mult de o lună de la data scadenței plății dobânzii pentru titlul garantat cu active în cauză. Dacă datele la nivel de împrumut nu sunt raportate sau actualizate în termen de o lună de la respectiva dată a plății dobânzii, titlul garantat cu active încetează a mai fi eligibil. Pentru asigurarea respectării acestor cerințe, registrul de date la nivel de împrumut efectuează verificări automate ale consecvenței și acurateței raportărilor de date noi și/sau actualizate privind fiecare tranzacție.

De la data aplicării cerințelor de raportare a datelor la nivel de împrumut pentru titlurile garantate cu active, și anume clasa de active relevantă conform modelului, trebuie furnizate informații detaliate la nivel de împrumut individual cu privire la pachetul de active care generează flux de numerar pentru ca titlul garantat cu active să devină sau să rămână eligibil. În termen de trei luni titlul garantat cu active trebuie să atingă un nivel minim obligatoriu de conformitate, evaluat pe baza disponibilității informațiilor din anumite câmpuri de date din modelul de raportare a datelor la nivel de împrumut. Pentru a determina câmpurile nedisponibile, un set de șase opțiuni de tipul «Date inexistente» (No data) (ND) sunt incluse în fiecare astfel de model și trebuie utilizate atunci când anumite date nu pot fi transmise în conformitate cu modelul. Există, de asemenea, o a șaptea opțiune ND care este aplicabilă doar pentru modelul CMBS.

Opțiunile ND și semnificațiile acestora sunt prezentate în tabelul următor:

Opțiuni «Date inexistente»

Explicație

ND1

Date necolectate întrucât nu sunt prevăzute de criteriile pentru acordarea creditului

ND2

Date colectate la depunerea cererii de acordare a creditului, dar neîncărcate în sistemul de raportare la aprobarea cererii

ND3

Date colectate la depunerea cererii de acordare a creditului, dar încărcate într-un sistem diferit de cel de raportare

ND4

Date colectate, dar disponibile doar de la AAAA-LL

ND5

Irelevant

ND6

Inaplicabil pentru jurisdicție

ND7

Doar pentru creditele CMBS cu o valoare mai mică de 500 000 EUR, respectiv valoarea soldului întregului credit comercial la origine

Următoarea perioadă de tranziție de nouă luni se aplică tuturor titlurilor garantate cu active (în funcție de data la care cerințele de raportare a datelor la nivel de împrumut se aplică pentru clasa de active relevantă):

primul trimestru după data de la care se aplică cerințele este o perioadă de testare. Datele la nivel de împrumut trebuie raportate, dar nu există limite specifice privind numărul de câmpuri obligatorii care să conțină ND1-ND7;

în al doilea trimestru, numărul de câmpuri obligatorii care conțin ND1 nu poate depăși 30 % din numărul total de câmpuri obligatorii, iar numărul de câmpuri obligatorii care conțin ND2, ND3 sau ND4 nu poate depăși 40 % din numărul total de câmpuri obligatorii;

în al treilea trimestru, numărul de câmpuri obligatorii care conțin ND1 nu poate depăși 10 % din numărul total de câmpuri obligatorii, iar numărul de câmpuri obligatorii care conțin ND2, ND3 sau ND4 nu poate depăși 20 % din numărul total de câmpuri obligatorii;

la sfârșitul perioadei de tranziție de nouă luni în datele la nivel de împrumut trebuie să nu mai existe câmpuri obligatorii cu valori ND1, ND2, ND3 sau ND4 pentru o tranzacție individuală.

Cu ocazia transmiterii și procesării datelor la nivel de împrumut, aplicând aceste praguri, registrul de date la nivel de împrumut va genera și atribui o notă fiecărei tranzacții cu titluri garantate cu active. Această notă va reflecta numărul de câmpuri obligatorii care conțin ND1 și numărul de câmpuri obligatorii care conțin ND2, ND3 sau ND4, comparat în fiecare caz cu numărul total de câmpuri obligatorii. În acest sens, opțiunile ND5, ND6 și ND7 pot fi folosite doar atunci când câmpurile de date relevante din modelul relevant de raportare a datelor la nivel de împrumut permit acest lucru. Combinarea celor două referințe de praguri produce următoarea gamă de note pentru datele la nivel de împrumut:

Matricea valorilor de notare

Câmpuri ND1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

sau

ND3

sau

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

În funcție de perioada de tranziție stabilită mai sus, nota trebuie să se îmbunătățească gradual pentru fiecare trimestru, în conformitate cu următoarea prezentare:

Calendar

Valoarea de notare (tratament pentru eligibilitate)

primul trimestru (transmitere inițială)

(nu este aplicată nicio valoare de notare)

al doilea trimestru

C3 (minimum)

al treilea trimestru

B2 (minimum)

începând cu al patrulea trimestru

A1

Pentru titlurile garantate cu creanțe ipotecare rezidențiale (residential-mortgage backed securities) (RMBS), cerințele privind informațiile detaliate la nivel de împrumut individual se vor aplica de la 3 ianuarie 2013, iar perioada de tranziție de nouă luni se încheie la 30 septembrie 2013.

Pentru titlurile garantate cu active în al căror caz activele care generează flux de numerar cuprind credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), cerințele privind informațiile detaliate la nivel de împrumut individual se vor aplica de la 3 ianuarie 2013, iar perioada de tranziție de nouă luni se încheie la 30 septembrie 2013.

Pentru titlurile garantate cu creanțe ipotecare comerciale (CMBS), cerințele privind informațiile detaliate la nivel de împrumut individual se vor aplica de la 1 martie 2013, iar perioada de tranziție de nouă luni se încheie la 30 noiembrie 2013.

Pentru titlurile garantate cu active în al căror caz activele care generează flux de numerar cuprind credite auto, credite de consum sau creanțe de tip leasing, cerințele privind informațiile detaliate la nivel de împrumut individual se vor aplica de la 1 ianuarie 2014, iar perioada de tranziție de nouă luni se încheie la 30 septembrie 2014.

Titlurile garantate cu active emise la mai mult de nouă luni de la data de la care se aplică noile cerințe de raportare a datelor la nivel de împrumut (17) trebuie să îndeplinească în totalitate cerințele de raportare de la transmiterea inițială a datelor la nivel de împrumut, respectiv la emisiune. Tranzacțiile deja existente cu titluri garantate cu active care nu respectă niciunul dintre modele de raportare a datelor la nivel de împrumut va rămâne eligibil până la 31 martie 2014. Eurosistemul va evalua de la caz la caz dacă o anumită tranzacție cu titluri garantate cu active poate beneficia de această dispoziție de exceptare.


(1)  Obligațiunile cu warrante sau alte drepturi similare atașate nu sunt eligibile.

(2)  Un titlu garantat cu active nu este considerat eligibil dacă oricare dintre active, care fac parte din activele care generează flux de numerar și care stau la baza titlurilor garantate cu active, a fost inițiat direct de vehiculul investițional specializat (SPV) emitent al titlurilor garantate cu active.

(3)  Această cerință nu exclude titlurile garantate cu active în cazul în care structura de emitere include două vehicule investiționale specializate și cerința de «vânzare reală» este respectată cu privire la acele vehicule investiționale specializate, astfel încât instrumentele de creanță emise de al doilea vehicul investițional specializat sunt direct sau indirect garantate de către fondul de active inițial și toate fluxurile de numerar de la activele generatoare de fluxuri de numerar sunt transferate de la primul vehicul investițional specializat la cel de al doilea.

(4)  Această restricție nu include swapurile utilizate doar pentru scopuri de acoperire împotriva riscului în tranzacțiile cu titluri garantate cu active.

(5)  Titlurile garantate cu active care nu îndeplinesc cerințele de raportare a datelor la nivel de împrumut pentru că sunt reprezentate de pachete mixte de active eterogene de active-garanție și/sau nu respectă niciunul dintre modelele de raportare a datelor la nivel de împrumut rămân eligibile până la 31 martie 2014.”

(6)  În cazul în care o contraparte folosește active pe care nu poate sau nu mai poate să le folosească pentru a garanta o datorie în curs, deoarece există legături strânse cu emitentul/debitorul/garantul sau aceștia sunt una și aceeași entitate, contrapartea este obligată să notifice de îndată acest lucru băncii centrale naționale în cauză. Valoarea activelor este stabilită la zero la următoarea dată de evaluare și poate fi declanșat un apel în marjă (a se vedea și apendicele 6). De asemenea, contrapartea trebuie să retragă activul cât mai repede posibil.”

(7)  Detalii suplimentare sunt prezentate la punctul 6.2.1.

(8)  Detalii suplimentare sunt prezentate la punctul 6.2.2.

(9)  Standardul de creditare pentru instrumentele de creanță tranzacționabile fără rating emise sau garantate de societăți nefinanciare se stabilește pe baza sursei de evaluare a creditului alese de respectiva contraparte în conformitate cu regulile ECAF aplicabile creanțelor private, conform punctului 6.3.3. În cazul acestor instrumente de creanță tranzacționabile, au fost modificate următoarele criterii de eligibilitate pentru active tranzacționabile: sediul emitentului/garantului: zona euro; locul emisiunii: zona euro.

(10)  Contrapartea trebuie să informeze de îndată furnizorul de IR cu privire la orice eveniment de credit care poate indica o deteriorare a calității creditului.”

(11)  Se aplică în cazul în care o contraparte nu reușește să transfere un volum suficient de active-garanție sau numerar (după caz, cu privire la apelurile în marjă) pentru a efectua decontarea la data decontării sau pentru a colateraliza, până la scadența operațiunii prin intermediul apelurilor în marjă corespunzătoare, volumul de lichidități care i-a fost alocat printr-o operațiune de furnizare de lichidități, sau dacă nu reușește să transfere un volum suficient de numerar pentru a deconta suma care i-a fost alocată într-o operațiune de absorbție de lichiditate.

(12)  Se aplică în cazul în care o contraparte nu reușește să transfere un volum suficient de active-garanție eligibile sau de numerar pentru a deconta suma stabilită în tranzacțiile bilaterale sau nu reușește să colateralizeze o tranzacție bilaterală în curs în orice moment până la scadență prin intermediul apelurilor în marjă corespunzătoare.

(13)  Se aplică în cazul în care o contraparte utilizează active care sunt sau au devenit neeligibile sau care nu pot fi utilizate de către contraparte, de exemplu din cauza legăturilor strânse dintre emitent/garant și contraparte sau a identității acestora.

(14)  Se aplică în cazul în care o contraparte are un sold negativ al contului de decontare la închiderea zilei și nu îndeplinește condițiile de acces la facilitatea de credit marginală.

(15)  Următoarele dispoziții se aplică și în cazul în care: (a) contrapartea a folosit active neeligibile sau a furnizat informații care afectează în mod negativ valoarea garanției, de exemplu cu privire la soldul unei creanțe private folosite, care este sau a fost falsă sau expirată; sau (b) contrapartea utilizează active care sunt neeligibile din cauza unor legături strânse dintre emitent/garant și contraparte.”

(16)  Versiunile relevante ale modelor de raportare a datelor la nivel de împrumut pentru clase specifice de active sunt publicate pe website-ul BCE.

(17)  Și anume la 30 septembrie 2013 pentru RMBS și IMM, 30 noiembrie 2013 pentru CMBS și 30 septembrie 2014 pentru credite auto, credite de consum sau creanțe de tip leasing.”