ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.332.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 332

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
4 decembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1139/2012 al Consiliului din 3 decembrie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) Nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1140/2012 al Comisiei din 28 noiembrie 2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Coppia Ferrarese (IGP)]

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1141/2012 al Comisiei din 30 noiembrie 2012 de interzicere a pescuitului de cod saithe în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1142/2012 al Comisiei din 3 decembrie 2012 de modificare pentru a 182-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

12

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1143/2012 al Comisiei din 3 decembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

16

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/45/UE a Comisiei din 3 decembrie 2012 de adaptare, pentru a doua oară, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase ( 1 )

18

 

 

DECIZII

 

 

2012/743/PESC

 

*

Decizia Atalanta/3/2012 a Comitetului politic și de securitate din 27 noiembrie 2012 privind numirea unui comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

20

 

 

2012/744/UE

 

*

Decizia Consiliului adoptată de comun acord cu președintele Comisiei din 28 noiembrie 2012 de numire a unui nou membru în cadrul Comisiei Europene

21

 

*

Decizia de punere în aplicare 2012/745/PESC a Consiliului din 3 decembrie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

22

 

 

2012/746/UE

 

*

Decizia Comisiei din 30 noiembrie 2012 privind importul în regim de scutire de taxe vamale al mărfurilor care urmează a fi distribuite sau puse gratuit la dispoziția victimelor cutremurelor care au avut loc în mai 2012 în Italia [notificată cu numărul C(2012) 8687]

29

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, 24.3.2012)

31

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1139/2012 AL CONSILIULUI

din 3 decembrie 2012

privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) Nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 11 alineatele (1) și (4),

întrucât:

(1)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011.

(2)

La 13 august, 15 august, 19 octombrie, 25 octombrie și 2 noiembrie 2012, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate 1988 (2011), a actualizat și modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 ar trebui să fie actualizată și modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

N. SYLIKIOTIS


(1)  JO L 199, 2.8.2011, p. 1.


ANEXĂ

I.   Rubricile din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 care corespund persoanelor și entității menționate în continuare se înlocuiesc cu rubricile prevăzute în continuare.

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: satul Zangi Abad, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Nurzai. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nik Mohammad a fost inclus în listă la 31 ianuarie 2001 ca ministru adjunct al comerțului în regimul taliban, intrând astfel sub incidența Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1333 (2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la acțiunile și activitățile autorităților talibane.

2.

Atiqullah

Titlu: (a) hagi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1962. Locul nașterii: districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) districtul Arghandab. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Comisiei politice a Consiliului Suprem Taliban în 2010; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Alizai. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

După cucerirea Kabulului de către talibani în 1996, Atiqullah a fost numit într-o funcție în Kandahar. În 1999 sau 2000, a fost numit prim-viceministru al agriculturii și, ulterior, ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. După căderea regimului taliban, Atiqullah a devenit agent operativ taliban în sudul Afganistanului. În 2008, a devenit adjunct al guvernatorului taliban al provinciei Helmand, Afganistan.

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) al doilea vicepreședinte pentru afaceri economice al Consiliului de miniștri în regimul taliban; (b) guvernator al provinciei Nangarhar în regimul taliban; (c) șeful zonei de est în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) districtul Pul-e-Khumri sau Baghlan Jadid, provincia Baghlan, Afganistan, (b) districtul Neka, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a participat activ la operațiile teroriste din estul Afganistanului; (b) strânge bani de la traficanții de droguri; (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (d) face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Kabir Mohammad Jan a fost membru al înaltului consiliu de conducere al talibanilor, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006, și a fost numit comandant militar al zonei de est în octombrie 2007.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias (a) mollah Naeem Barech; (b) mollah Naeem Baraich; (c) mollah Naimullah; (d) mollah Naim Bareh; (e) Mohammad Naim; (f) Mullah Naim Barich; (g) mollah Naim Barech; (h) mollah Naim Barech Akhund; (i) mollah Naeem Baric; (j) Naim Berich; (k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; (l) Gul Mohammad; (m) Haji Ghul Mohammad; (n) Gul Mohammad Kamran]

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: (a) satul Lakhi, regiunea Hazarjuft, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (b) satul Laki, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (c) satul Lakari, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (d) Darvishan, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (e) satul De Luy Wiyalah, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al consiliului taliban Gerd-e-Jangal din iunie 2008; (b) membru al Comisiei Militare Talibane din martie 2010; (c) membru taliban responsabil pentru provincia Helmand, Afganistan din 2008; (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (e) face parte din tribul Barich. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Naim este membru al consiliului taliban „Gerdi Jangal”. Este fostul adjunct al lui Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, o figură marcantă a consiliului de conducere taliban. Mohammad Naim controlează o bază militară în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi)

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: (a) guvernator al provinciilor Khost și Paktika în regimul taliban; (b) ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban; (c) serviciul consular, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960-1962. Locul nașterii: (a) orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Shinwar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) membru taliban responsabil pentru provincia Nangarhar în 2008. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Baqi a ocupat inițial funcția de guvernator al provinciilor Khost și Paktika pentru regimul taliban. Ulterior a fost numit ministru adjunct al informațiilor și culturii. A lucrat de asemenea în departamentul consular al Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban.

În cursul anului 2003, Abdul Baqi a fost implicat în activități militare antiguvernamentale în districtele Shinwar, Achin, Naziyan și Dur Baba din provincia Nangarhar. În anul 2009 era implicat în organizarea de activități militante în toată regiunea de est, în special în provincia Nangarhar și în orașul Jalalabad.

6.

Rustum Hanafi Habibullah [alias (a) Rostam Nuristani (b) Hanafi Sahib]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nuristan, Afganistan din mai 2007; (b) face parte din tribul Nuristani; (c) raportat ca decedat la începutul lui 2012. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: (a) satul Jelawur, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) raportat ca decedat în decembrie 2006; (b) a făcut parte din tribul Khogyani. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În calitatea sa de ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții din regimul taliban, Mohammad Wali a recurs frecvent la tortură și la alte mijloace de intimidare a populației. Mohammad Wali rămâne activ în rândul talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan, după căderea regimului taliban.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus [alias (a) Esmatullah Asem; (b) Asmatullah Asem; (c) Sayed Esmatullah Asem]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban; (b) secretar general al Societății Afgane de Semilună Roșie (SASR) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Locul nașterii: Qalayi Shaikh, districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem al regimului taliban în mai 2007; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) membru al shurei talibanilor din Peshawar; (d) reponsabil cu activitatea talibanilor afgani în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan, în 2008; (e) expert principal în atacurile sinucigașe cu dispozitive explozive de fabricație artizanală din 2012. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În momentul includerii sale pe listă, Sayed Esmatullah Asem îndeplinea și funcția de secretar general al Societății Afgane Semiluna Roșie (SASR) în regimul taliban. Potrivit informațiilor din mai 2007, a devenit membru al conducerii talibane. De asemenea, în 2009 era membru într-un consiliu regional al talibanilor.

Sayed Esmatullah Asem a condus un grup de luptători talibani din districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. De asemenea, a fost comandant taliban în provincia Konar și în anul 2007 trimitea atentatori sinucigași cu bombe în mai multe provincii din estul Afganistanului.

La sfârșitul anului 2008, Sayed Esmatullah Asem era responsabilul unei baze de operațiuni talibane din zona de frontieră Afganistan/Pakistan.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) provincia Nangarhar, Afganistan; (b) provincia Khost, Afganistan; (c) satul Siddiq Khel, districtul Naka, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nanarhar în 2011; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Zadran; (d) asociat apropiat al lui Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

La sfârșitul anului 2001, Taha a fost, de asemenea, guvernator al provinciei Kunar în regimul taliban. În septembrie 2009 era responsabil de provincia Wardak în regimul taliban.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. Data nașterii: 1956-1957. Locul nașterii: satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: face parte din tribul Hottak. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) însărcinat cu afaceri al talibanilor la Riad, în Arabia Saudită; (b) secretar I, ambasada talibanilor din Islamabad, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: satul Kuzbahar, districtul Khogyani, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al shurei talibane Quetta în 2010; (b) confirmat ca decedat în decembrie 2010 în Pakistan; (c) a făcut parte din tribul Khogyani. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer [alias (a) Abdul Qadir; (b) Ahmad Haji; (c) Abdul Qadir Haqqani; (d) Abdul Qadir Basir]

Titlu: (a) general; (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: atașat militar, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: (a) districtul Surkh Rod, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Hisarak, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: (a) consilier financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Qadeer Abdul Baseer a ocupat funcția de trezorier pentru talibani în Peshawar, Pakistan, în 2009. A fost consilierul financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban, precum și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban, la începutul anului 2010. Se ocupă personal de înmânarea de bani proveniți de la shura, conducerea regimului taliban, grupărilor talibane din întregul Pakistan.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Titlu: (a) alhaj; (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: directorul agenției afgane pentru comerț, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1934. Locul nașterii: (a) provincia Ghazni, Afganistan; (b) provincia Logar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: SE 011252 (pașaport afgan). Alte informații: raportat a fi decedat. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad a fost membru al noii majlis shura, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006.

14.

Agha Jan Alizai [alias (a) hagi Agha Jan Alizai; (b) hagi Agha Jan; (c) Agha Jan Alazai; (d) hagi Loi Lala; (e) Loi Agha; (f) Abdul Habib]

Titlu: haji. Data nașterii: (a) 15.10.1963, (b) 14.2.1973, (c) 1967, (d) aproximativ 1957. Locul nașterii: (a) satul Hitemchai, provincia Helmand, Afganistan; (b) provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a gestionat o rețea de trafic de droguri din provincia Helmand, Afganistan; (b) a călătorit periodic în Pakistan. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, și a pus la dispoziție talibanilor fonduri în schimbul protejării activităților sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanți de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante.

Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanților de stupefiante și a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanți a adăpostirii și a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziționarea de arme pentru talibani și a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În același timp, Alizai a facilitat achiziționarea de pașapoarte iraniene frauduloase de către membri ai talibanilor, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziția unui comandant taliban un pașaport și fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)

Data nașterii: (a) aproximativ 1962; (b) 1961. Locul nașterii: (a) satul Nulgham, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Sangesar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan; (b) anterior, a condus laboratoare de procesare a heroinei în Band-e-Timor, provincia Kandahar, Afganistan; (c) a deținut un magazin de vânzare de automobile în Mirwais Mena, districtul Dand din provincia Kandahar, Afganistan; (d) arestat în 2008-2009 și în arest în Afganistan în 2011; (e) legat prin căsătorie de mollahul Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; (f) face parte din tribul Kakar. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saleh Mohammad Kakar este un traficant de stupefiante care a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, rețea care a acoperit necesitățile logistice și financiare ale talibanilor. Înainte de a fi arestat de către autoritățile afgane, Saleh Mohammad Kakar a condus laboratoare de procesare a heroinei în zona Band-e-Timor din provincia Kandahar, laboratoare protejate de talibani.

Kakar a fost în contact cu lideri talibani de rang înalt, a strâns fonduri în numerar în numele acestora de la traficanții de stupefiante și a gestionat și ascuns fonduri aparținând unor membri talibani importanți. De asemenea, a fost responsabil pentru facilitarea plăților de taxe către talibani în numele traficanților de stupefiante. Kakar a deținut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar și a pus la dispoziția talibanilor vehicule spre a fi folosite la atentatele sinucigașe.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad [alias (a) Sangin; (b) Sangin Zadran; (c) Sangeen Khan Zadran; (d) Sangeen; (e) Fateh; (f) Noori]

Titlu: (a) maulavi (ortografie alternativă: maulvi); (b) mollah. Data nașterii: (a) aproximativ 1976; (b) aproximativ 1979. Locul nașterii: Tang Stor Khel, districtul Ziruk, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) guvernator din umbră al provinciei Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară activitatea în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; locotenentul principal al lui Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; (b) face parte din tribul Kharoti. Data desemnării de către ONU: 16.8.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sangeen Zadran este lider al insurgenților în provincia Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani. Rețeaua Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară operațiunile în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Zadran este locotenentul principal al lui Sirajuddin Haqqani, liderul rețelei Haqqani.

Sangeen Zadran contribuie la conducerea luptătorilor în atacurile din sud-estul Afganistanului și se consideră că a plănuit și a coordonat transportul luptătorilor străini către Afganistan. Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în numeroase atacuri cu dispozitive explozive de fabricație artizanală (IED).

Pe lângă rolul său în aceste atacuri, Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în răpirea de afgani și de cetățeni străini în regiunea de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: însărcinat cu afaceri, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 1954-1955. Locul nașterii: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Alizai. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) secretar I, ambasada talibanilor, Riad, Arabia Saudită; (b) atașat comercial, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 1940-1941. Locul nașterii: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Manan a devenit comandant taliban de rang înalt în provinciile Paktia, Paktika și Khost din estul Afganistanului. De asemenea, a fost responsabil de trecerea peste frontiera Afganistan-Pakistan a luptătorilor talibani și a armelor talibanilor.

19.

Din Mohammad Hanif [alias (a) Qari Din Mohammad; (b) Iadena Mohammad]

Titlu: qari. Motivele includerii pe listă: (a) ministru al planificării în regimul taliban; (b) ministru al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: (a) aproximativ 1955; (b) 1.1.1969 (ca Iadena Mohammad). Locul nașterii: (a) satul Shakarlab, districtul Yaftali Pain, provincia Badakhshan, Afganistan; (b) Badakhshan (ca Iadena Mohammad). Cetățenia: afgană. Pașaport: OA 454044 (ca Iadena Mohammad). Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

B.   Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

1.

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange [alias (a) Hai Khairullah Money Exchange; (b) Haji Khair Ullah Money Service; (c) Haji Salam Hawala; (d) Haji Hakim Hawala; (e) Haji Alim Hawala; (f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; (g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; (h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company]

Adresa: (a) Sucursala 1: (i) Calea Chohar Mir, bazarul oriental Kandahari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Sala nr. 1, Abdul Sattar Plaza, strada Hafiz Saleem, Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iii) Magazinul nr. 3, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iv) Biroul nr. 3, lângă Calea Fatima Jinnah, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (v) Calea Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (vi) Calea Wazir Mohammad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Peshawar, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan; (c) Sucursala 3: Calea Moishah Chowk, Lahore, provincia Punjab, Pakistan; (d) Sucursala 4: Karachi, provincia Sindh, Pakistan; (e) Sucursala 5: (i) Calea Larran nr. 2, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Bazarul oriental central Chaman, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (f) Sucursala 6: Magazinul nr. 237, Piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), zona Puli Khisti, circumscripția de poliție nr. 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobil: +93-797-059059, +93-702-222222 (g) Sucursala 7: (i) Magazinul nr. 21 și magazinul nr. 22, al doilea etaj, piața Sarafi din orașul Kandahar, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (ii) noua piață Sarafi, al doilea etaj, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (iii) piața Safi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Gereshk, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: (i) Bazarul oriental Lashkar Gah, Lashkar Gah, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (ii) piața Haji Ghulam Nabi, al doilea etaj, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: (i) Apartamentele numărul 196-197, al treilea etaj, piața Khorasan, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (ii) piața Khorasan, Shahre Naw, districtul 5, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (k) Sucursala 11: (i) piața Sarafi, districtul Zaranj, provincial Nimroz, Afganistan; (ii) piața Ansari, al doilea etaj, provincia Nimroz, Afganistan; (l) Sucursala 12: piața Sarafi, Wesh, districtul Spin Boldak, Afganistan; (m) Sucursala 13: piața Sarafi, Farah, Afganistan; (n) Sucursala 14: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (o) Sucursala 15: Zahedan, Iran; (p) Sucursala 16: Zabul, Iran. Numărul de identificare fiscală și numărul permisului de înmatriculare: (a) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 1774308; (b) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 0980338; (c) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 3187777; (d) numărul de înmatriculare al furnizorului de servicii monetare: 044. Alte informații: (a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a fost folosit de membrii de conducere talibani pentru a transfera bani comandanților talibani pentru a finanța luptătorii și operațiile din Afganistan începând cu 2011; (b) asociat cu Abdul Sattar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) este deținută în coproprietate de Abdul Satar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar și Khairullah au operat în comun schimburi valutare în Afganistan, Pakistan și Dubai, Emiratele Arabe Unite. Liderii talibani au folosit HKHS pentru a transmite bani guvernatorilor și comandanților talibani din umbră și pentru a primi transferuri de tip hawala (remitere informală de bani) pentru talibani. Din 2011, conducerea talibanilor a transferat bani comandanților talibani în Afganistan folosind HKHS. La sfârșitul anului 2011, filiala HKHS din Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan, a fost folosită pentru a se transmite bani guvernatorului taliban din umbră pentru provincia Helmand. La mijlocul anului 2011, un comandant taliban a folosit filiala HKHS din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța luptători și operații în Afganistan. După ce talibanii au depus o sumă importantă de bani lunar la această filială HKHS, comandanții talibani au putut să acceseze fondurile de la orice filială HKHS. Personalul taliban a folosit HKHS în 2010 pentru a transfera bani către hawala din Afganistan de unde comandanții de operațiuni au putut accesa fondurile. La sfârșitul anului 2009, managerul filialei HKHS din Lashkar Gah a supravegheat mișcarea fondurilor talibanilor prin HKHS.

II.   Rubricile de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011.

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir)

Titlu: qari. Data nașterii: între 1969 și 1971. Locul nașterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) șeful operațiunilor sinucigașe pentru rețeaua Haqqani, subordonat lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și însărcinat cu toate operațiunile din provinciile Kabul, Takhar, Kunduz și Baghlan; (b) supraveghează antrenamentul atacatorilor sinucigași și furnizează instrucțiuni cu privire la modul de confecționare a dispozitivelor explozive de fabricație artizanală (IED). Data desemnării de către ONU: 5.11.2012.

B.   Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

1.

Rețeaua Haqqani (alias HQN)

Alte informații: (a) rețea de luptători talibani concentrată în jurul frontierei dintre provincia Khost, Afganistan și Waziristanul de Nord, Pakistan; (b) înființată de Jalaluddin Haqqani și condusă în prezent de către fiul acestuia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Printre alți membri incluși pe listă se numără Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; (c) responsabilă pentru atacuri sinucigașe și asasinate orientate, precum și pentru răpiri în Kabul și în alte provincii din Afganistan; (d) legată de Al-Qaida, Mișcarea Islamică din Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi și Jaish-IMohammed. Data desemnării de către ONU: 5.11.2012


4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1140/2012 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2012

de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Coppia Ferrarese (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a modificărilor elementelor din caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Coppia Ferrarese”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2400/96 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 2036/2001 (3).

(2)

Deoarece modificările respective nu sunt minore în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul respectiv. Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, modificările trebuie aprobate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327, 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO L 275, 18.10.2001, p. 9.

(4)  JO C 75, 14.3.2012, p. 13.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 2.4.   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

ITALIA

Coppia Ferrarese (IGP)


4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 1141/2012 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2012

de interzicere a pescuitului de cod saithe în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2012.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2012.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2012 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25, 27.1.2012, p. 55.


ANEXĂ

Nr.

68/TQ44

Stat membru

Suedia

Stoc

POK/04-N

Specie

Cod saithe (Pollachius virens)

Zonă

Apele norvegiene la sud de 62° N

Dată

5 noiembrie 2012


4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1142/2012 AL COMISIEI

din 3 decembrie 2012

de modificare pentru a 182-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a), articolul 7 alineatul (1) litera (b) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 23 noiembrie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine o persoană fizică de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice, după analizarea cererii de eliminare de pe listă prezentată de această persoană și a raportului cuprinzător al Ombudsmanului întocmit în temeiul Rezoluției 1904 (2009) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. La 25 noiembrie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să elimine alte cinci persoane fizice din listă. Mai mult, la 15 noiembrie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice nouă mențiuni din listă.

(3)

Slovenia a cerut modificarea datelor privind adresa autorităților sale competente.

(4)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat.

(5)

Prin urmare, anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

(2)

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

(a)

„Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresa: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italia. Data nașterii: 20.11.1971. Locul nașterii: Koubellat, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: Z106861 (pașaport tunisian emis la 18.2.2004 și expirat la 17.2.2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(b)

„Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Data nașterii: 1.6.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L550681 (pașaport tunisian eliberat la data de 23.9.1997 și expirat la 22.9.2002). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: WDDHBB70H10Z352O; (b) membru al Grupului combatanților tunisieni (Tunisian Combatant Group); (c) presupus a fi decedat; (d) numele mamei: Aisha bint Mohamed. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

(c)

„Sulayman Khalid Darwish [alias (a) Abu Al-Ghadiya, (b) Suleiman Darwish]. Data nașterii: (a) 2.5.1976, (b) 1974. Locul nașterii: Satul Al-Ebada, Damasc, Siria. Cetățenie: siriană. Număr de pașaport: (a) 3936712 (pașaport sirian), (b) 11012 (pașaport sirian). Alte informații: (a) numele tatălui este Khalid Darwish bin Qasim; (b) se presupune că a decedat în 2005 în Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2005.”

(d)

„Suhayl Fatilloevich Buranov (alias Suhayl Fatilloyevich Buranov). Numele în ortografia originală: Бypaнов Сухайл Фатиллоевич. Adresa: Massiv Kara-Su-6, bloc 12, apt. 59, Tașkent, Uzbekistan. Data nașterii: 1983. Locul nașterii: Tașkent, Uzbekistan. Cetățenie: uzbecă. Alte informații: (a) acesta a fost unul dintre liderii grupării Jihadul islamic; (b) presupus a fi decedat în Pakistan, în 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.4.2008.”

(e)

„Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov. Numele în ortografia originală: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович. Adresa: Strada S. Jalilov nr. 14, Khartu, regiunea Andijan, Uzbekistan. Data nașterii: 1972. Locul nașterii: regiunea Andijan, Uzbekistan. Cetățenie: uzbecă. Alte informații: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) presupus a fi decedat în Pakistan în septembrie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.4.2008.”

(f)

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: (a) membru al Jihadului Islamic Egiptean (b) s-a confirmat că a decedat în Pakistan în 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.”

(2)

Mențiunea „Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresa: Bavaria, Germania. Data nașterii: 4.7.1965. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0141062. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresă: Bavaria, Germania. Data nașterii: 4.7.1965. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0141062 (revocat din septembrie 2012). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”

(3)

Mențiunea „Mazen Salah Mohammed [alias (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad]. Data nașterii: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Locul nașterii: Baghdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0144378. Adresa: Germania. Alte informații: (a) membru al Ansar Al-Islam; (b) aflat în închisoare în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Mazen Salah Mohammed [alias (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad]. Data nașterii: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Locul nașterii: Baghdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0144378 (revocat din septembrie 2012). Adresă: 94051 Hauzenberg, Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”

(4)

Mențiunea „Farhad Kanabi Ahmad [alias (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi (menționat anterior ca)]. Data nașterii: 1.7.1971. Locul nașterii: Arbil, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0139243. Adresa: Germania. Alte informații: aflat în închisoare în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Farhad Kanabi Ahmad [alias (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi (menționat anterior ca)]. Data nașterii: 1.7.1971. Locul nașterii: Arbil, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0139243 (revocat din septembrie 2012). Adresa: Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”

(5)

Mențiunea „Yahia Djouadi [alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala]. Data nașterii: 1.1.1967. Locul nașterii: M’Hamid, Wilaya (provincia) Sidi Bel Abbes, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Zohra Fares. Numele tatălui: Mohamed.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Yahia Djouadi [alias (a) Yahia Abou Ammar, (b) Abou Ala]. Data nașterii: 1.1.1967. Locul nașterii: M’Hamid, provincia (wilaya) Sidi Bel Abbes, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (b) numele mamei: Zohra Fares; (c) numele tatălui: Mohamed. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”

(6)

Mențiunea „Amor Mohamed Ghedeir [alias (a) Abdelhamid Abou Zeid, (b) Youcef Adel, (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou]. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) Illizu, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) numele mamei: Benarouba Bachira; (b) numele tatălui: Mabrouk; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Abid Hammadou Ghedeir [alias (a) Abdelhamid Abou Zeid, (b) Youcef Adel, (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou]. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: Deb-Deb, Amenas, provincia (wilaya) Illizi, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele mamei: Benarouba Bachira; (b) numele tatălui: Mabrouk. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”

(7)

Mențiunea „Salah Gasmi [alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher]. Data nașterii: 13.4.1974. Locul nașterii: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) Se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în activitățile de propagandă ale organizației; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Yamina Soltane. Numele tatălui: Abdelaziz.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Salah Eddine Gasmi [alias (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher]. Data nașterii: 13.4.1974. Locul nașterii: Zeribet El Oued, provincia (wilaya) Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Adresă: Algeria. Alte informații: (a) numele mamei: Yamina Soltane; (b) numele tatălui: Abdelaziz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”

(8)

Mențiunea „Ahmed Deghdegh (alias Abd El Illah). Data nașterii: 17.1.1967. Locul nașterii: Anser, Wilaya (provincia) Jijel, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în finanțele organizației; (b) numele mamei: Zakia Chebira. Numele tatălui: Lakhdar.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Ahmed Deghdegh [alias (a) Abd El Illah, (b) Abdellillah, (c) Abdellah Ahmed, (d) Said]. Data nașterii: 17.1.1967. Locul nașterii: Anser, provincia (wilaya) Jijel, Algeria. Cetățenie: algeriană. Adresă: Algeria. Alte informații: (a) numele mamei: Zakia Chebira; (b) numele tatălui: Lakhdar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”

(9)

Mențiunea „Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy [alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Data nașterii: 1.1.1965. Cetățenia: qatareză. Pașaport nr.: 00685868 (eliberat la Doha la data de 5.2.2006 și expirat la data de 4.2.2010). Carte de identitate numărul: 26563400140 (Qatar). Adresă: Doha, Qatar. Alte informații: arestat în Qatar, în martie 2008. Și-a executat pedeapsa în Qatar și a fost eliberat din închisoare. Numele mamei este Hamdah Ahmad Haidoos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy [alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Data nașterii: 1.1.1965. Locul nașterii: Adresă: Doha, Qatar. Cetățenie: qatareză. Pașaport nr.: 00685868 (eliberat la Doha la data de 5.2.2006 și expirat la data de 4.2.2010). Carte de identitate numărul: 26563400140 (Qatar). Adresă: Doha, Qatar. Alte informații: numele mamei este Hamdah Ahmad Haidoos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.”

(10)

Mențiunea „Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresă: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Număr de pașaport: 1005552350 (pașaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Carte de identitate nr.: 1007850441 (carte de identitate federală germană, eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Alte informații: în prezent aflat în detenție în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2008.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresă: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Pașaport nr.: 1005552350 (pașaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expirat la 26.3.2011). Carte de identitate numărul: 1007850441 (carte de identitate federală germană eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expirată la 26.3.2011). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2008.”


ANEXA II

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Detaliile de contact de la titlul „Slovenia” se înlocuiesc cu:

„Articolul 2a

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Telefon: +386 1 369 5200

Fax: + 386 1 369 6659

E-mail: gp.mf@gov.si

Articolul 2b

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 471 90 00

Fax: + 386 1 251 55 16

E-mail: info@bsi.si

Articolul 5

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Telefon: + 386 1 478 2000

Fax: + 386 1 478 2340

E-mail: gp.mzz@gov.si”


4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1143/2012 AL COMISIEI

din 3 decembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

48,7

MA

54,3

TN

74,5

TR

71,1

ZZ

62,2

0707 00 05

AL

65,0

MA

133,1

TR

129,5

ZZ

109,2

0709 93 10

MA

115,9

TR

121,0

ZZ

118,5

0805 20 10

MA

77,3

ZZ

77,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,1

HR

45,0

MA

91,3

TR

79,5

ZZ

71,7

0805 50 10

TR

77,0

ZZ

77,0

0808 10 80

MK

34,4

US

125,1

ZA

214,1

ZZ

124,5

0808 30 90

CN

47,7

TR

116,3

US

159,5

ZZ

107,8


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DIRECTIVE

4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/18


DIRECTIVA 2012/45/UE A COMISIEI

din 3 decembrie 2012

de adaptare, pentru a doua oară, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1 din Directiva 2008/68/CE fac trimitere la dispozițiile acordurilor internaționale cu privire la transportul interior al mărfurilor periculoase pe cale rutieră, feroviară și pe căile navigabile interioare, astfel cum este definit la articolul 2 din directiva respectivă.

(2)

Dispozițiile respectivelor acorduri internaționale sunt actualizate o dată la doi ani. În consecință, ultimele versiuni modificate ale acestor acorduri se aplică de la 1 ianuarie 2013, cu o perioadă de tranziție care curge până la 30 iunie 2013.

(3)

Prin urmare, anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1 din Directiva 2008/68/CE trebuie modificate în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transportul mărfurilor periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2008/68/CE

Directiva 2008/68/CE se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea I.1 din anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„I.1.   ADR

Anexele A și B la ADR, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2013, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu termenul «stat membru».”

2.

Secțiunea II.1 din anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„II.1.   RID

Anexa la RID, care figurează în anexa C la COTIF, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2013, înțelegându-se că termenul «stat contractant la RID» se înlocuiește cu termenul «stat membru», după caz.”

3.

Secțiunea III.1 din anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„III.1.   ADN

Regulamente anexate la ADN, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2013, precum și articolul 3 literele (f) și (h), articolul 8 alineatele (1) și (3) din ADN, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu termenul «stat membru».”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2013 cel târziu. Statele membre comunică fără întârziere Comisiei textul acestor acte.

La momentul adoptării respectivelor acte de către statele membre, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 260, 30.9.2008, p. 13.


DECIZII

4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/20


DECIZIA ATALANTA/3/2012 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 27 noiembrie 2012

privind numirea unui comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

(2012/743/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 38,

având în vedere Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Acțiunea comună 2008/851/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să adopte decizii privind numirea comandantului forței UE.

(2)

La 3 iulie 2012, COPS a adoptat Decizia Atalanta/2/2012 (2) de numire a contraamiralului Enrico CREDENDINO în calitate de comandant al forței UE pentru operația militară al Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta).

(3)

Comandantul operației UE a recomandat numirea contraamiralului Pedro Ángel GARCĺA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA în calitate de nou comandant al forței UE pentru Atalanta, în calitate de succesor aș contraamiralului Enrico CREDENDINO.

(4)

Comitetul militar al UE sprijină această recomandare.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în domeniul apărării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie Contraamiralul Pedro Ángel GARCĺA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA este numit comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei, cu începere de la 6 decembrie 2012.

Articolul 2

Decizia Atalanta/2/2012 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 decembrie 2012.

Adoptată la Bruxelles, 27 noiembrie 2012.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

O. SKOOG


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  Decizia Atalanta/2/2012 a Comitetului politic și de securitate din 3 iulie 2012 privind numirea unui comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (JO L 176, 6.7.2012, p. 64).


4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/21


DECIZIA CONSILIULUI

adoptată de comun acord cu președintele Comisiei

din 28 noiembrie 2012

de numire a unui nou membru în cadrul Comisiei Europene

(2012/744/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 246 al doilea paragraf,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 9 februarie 2010, Consiliul European a adoptat Decizia 2010/80/UE (2) de numire a Comisiei Europene pentru perioada care se încheie la 31 octombrie 2014.

(2)

Printr-o scrisoare din data de 16 octombrie 2012, domnul José Manuel DURÃO BARROSO, președintele Comisiei, a informat Consiliul că domnul John DALLI a demisionat din funcția de membru al Comisiei, cu efect imediat.

(3)

În conformitate cu articolul 246 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, locul rămas vacant în urma demisiei este ocupat pe perioada rămasă până la încheierea mandatului de un nou membru având aceeași cetățenie.

(4)

Prin urmare, ar trebui numit un nou membru în cadrul Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

De comun acord cu domnul José Manuel DURÃO BARROSO, președintele Comisiei, Consiliul îl numește pe domnul Tonio BORG în calitate de membru al Comisiei pe perioada rămasă până la încheierea mandatului, și anume până la 31 octombrie 2014.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

S. ALETRARIS


(1)  Avizul din 21 noiembrie 2012 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 38, 11.2.2010, p. 7.


4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/22


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2012/745/PESC A CONSILIULUI

din 3 decembrie 2012

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 5 și articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/486/PESC.

(2)

La 13 august, 15 august, 19 octombrie, 25 octombrie și 2 noiembrie 2012, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate 1988 (2011), a actualizat și modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Anexa la Decizia 2011/486/PESC ar trebui, prin urmare, să fie actualizată și modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/486/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

N. SYLIKIOTIS


(1)  JO L 199, 2.8.2011, p. 57.


ANEXĂ

I.   Rubricile din lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/486/PESC care corespund persoanelor și entității menționate în continuare se înlocuiesc cu rubricile prevăzute în continuare.

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: satul Zangi Abad, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Nurzai. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nik Mohammad a fost inclus în listă la 31 ianuarie 2001 ca ministru adjunct al comerțului în regimul taliban, intrând astfel sub incidența Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1333 (2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la acțiunile și activitățile autorităților talibane.

2.

Atiqullah

Titlu: (a) hagi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1962. Locul nașterii: districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) districtul Arghandab. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Comisiei politice a Consiliului Suprem Taliban în 2010; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Alizai. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

După cucerirea Kabulului de către talibani în 1996, Atiqullah a fost numit într-o funcție în Kandahar. În 1999 sau 2000, a fost numit prim-viceministru al agriculturii și, ulterior, ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. După căderea regimului taliban, Atiqullah a devenit agent operativ taliban în sudul Afganistanului. În 2008, a devenit adjunct al guvernatorului taliban al provinciei Helmand, Afganistan.

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) al doilea vicepreședinte pentru afaceri economice al Consiliului de miniștri în regimul taliban; (b) guvernator al provinciei Nangarhar în regimul taliban; (c) șeful zonei de est în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) districtul Pul-e-Khumri sau Baghlan Jadid, provincia Baghlan, Afganistan; (b) districtul Neka, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a participat activ la operațiile teroriste din estul Afganistanului; (b) strânge bani de la traficanții de droguri; (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (d) face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Kabir Mohammad Jan a fost membru al înaltului consiliu de conducere al talibanilor, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006, și a fost numit comandant militar al zonei de est în octombrie 2007.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias (a) mollah Naeem Barech; (b) mollah Naeem Baraich; (c) mollah Naimullah; (d) mollah Naim Bareh; (e) Mohammad Naim; (f) Mullah Naim Barich; (g) mollah Naim Barech; (h) mollah Naim Barech Akhund; (i) mollah Naeem Baric; (j) Naim Berich; (k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; (l) Gul Mohammad; (m) Haji Ghul Mohammad; (n) Gul Mohammad Kamran]

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: (a) satul Lakhi, regiunea Hazarjuft, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (b) satul Laki, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (c) satul Lakari, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (d) Darvishan, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan; (e) satul De Luy Wiyalah, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al consiliului taliban Gerd-e-Jangal din iunie 2008; (b) membru al Comisiei Militare Talibane din martie 2010; (c) membru taliban responsabil pentru provincia Helmand, Afganistan din 2008; (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (e) face parte din tribul Barich. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Naim este membru al consiliului taliban „Gerdi Jangal”. Este fostul adjunct al lui Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, o figură marcantă a consiliului de conducere taliban. Mohammad Naim controlează o bază militară în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi)

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: (a) guvernator al provinciilor Khost și Paktika în regimul taliban; (b) ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban; (c) serviciul consular, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960-1962 Locul nașterii: (a) orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Shinwar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) membru taliban responsabil pentru provincia Nangarhar în 2008. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Baqi a ocupat inițial funcția de guvernator al provinciilor Khost și Paktika pentru regimul taliban. Ulterior a fost numit ministru adjunct al informațiilor și culturii. A lucrat de asemenea în departamentul consular al Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban.

În cursul anului 2003, Abdul Baqi a fost implicat în activități militare antiguvernamentale în districtele Shinwar, Achin, Naziyan și Dur Baba din provincia Nangarhar. În anul 2009 era implicat în organizarea de activități militante în toată regiunea de est, în special în provincia Nangarhar și în orașul Jalalabad.

6.

Rustum Hanafi Habibullah [alias (a) Rostam Nuristani; (b) Hanafi Sahib]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nuristan, Afganistan din mai 2007; (b) face parte din tribul Nuristani; (c) raportat ca decedat la începutul lui 2012. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: (a) satul Jelawur, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) raportat ca decedat în decembrie 2006; (b) a făcut parte din tribul Khogyani. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În calitatea sa de ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții din regimul taliban, Mohammad Wali a recurs frecvent la tortură și la alte mijloace de intimidare a populației. Mohammad Wali rămâne activ în rândul talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan, după căderea regimului taliban.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus [alias (a) Esmatullah Asem; (b) Asmatullah Asem; (c) Sayed Esmatullah Asem]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban; (b) secretar general al Societății Afgane de Semilună Roșie (SASR) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Locul nașterii: Qalayi Shaikh, districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem al regimului taliban în mai 2007; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) membru al shurei talibanilor din Peshawar; (d) reponsabil cu activitatea talibanilor afgani în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan, în 2008; (e) expert principal în atacurile sinucigașe cu dispozitive explozive de fabricație artizanală din 2012. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În momentul includerii sale pe listă, Sayed Esmatullah Asem îndeplinea și funcția de secretar general al Societății Afgane Semiluna Roșie (SASR) în regimul taliban. Potrivit informațiilor din mai 2007, a devenit membru al conducerii talibane. De asemenea, în 2009 era membru într-un consiliu regional al talibanilor.

Sayed Esmatullah Asem a condus un grup de luptători talibani din districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. De asemenea, a fost comandant taliban în provincia Konar și în anul 2007 trimitea atentatori sinucigași cu bombe în mai multe provincii din estul Afganistanului.

La sfârșitul anului 2008, Sayed Esmatullah Asem era responsabilul unei baze de operațiuni talibane din zona de frontieră Afganistan/Pakistan.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) provincia Nangarhar, Afganistan; (b) provincia Khost, Afganistan; (c) satul Siddiq Khel, districtul Naka, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nanarhar în 2011; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Zadran; (d) asociat apropiat al lui Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

La sfârșitul anului 2001, Taha a fost, de asemenea, guvernator al provinciei Kunar în regimul taliban. În septembrie 2009 era responsabil de provincia Wardak în regimul taliban.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. Data nașterii: 1956-1957. Locul nașterii: satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: face parte din tribul Hottak. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) însărcinat cu afaceri al talibanilor la Riad, în Arabia Saudită; (b) secretar I, ambasada talibanilor din Islamabad, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: satul Kuzbahar, districtul Khogyani, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al shurei talibane Quetta în 2010; (b) confirmat ca decedat în decembrie 2010 în Pakistan; (c) a făcut parte din tribul Khogyani. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer [alias (a) Abdul Qadir; (b) Ahmad Haji; (c) Abdul Qadir Haqqani; (d) Abdul Qadir Basir]

Titlu: (a) general; (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: atașat militar, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: (a) districtul Surkh Rod, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Hisarak, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: (a) consilier financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Qadeer Abdul Baseer a ocupat funcția de trezorier pentru talibani în Peshawar, Pakistan, în 2009. A fost consilierul financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban, precum și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban, la începutul anului 2010. Se ocupă personal de înmânarea de bani proveniți de la shura, conducerea regimului taliban, grupărilor talibane din întregul Pakistan.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Titlu: (a) alhaj; (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: directorul agenției afgane pentru comerț, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1934. Locul nașterii: (a) provincia Ghazni, Afganistan; (b) provincia Logar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: SE 011252 (pașaport afgan). Alte informații: raportat a fi decedat. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad a fost membru al noii majlis shura, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006.

14.

Agha Jan Alizai [alias (a) hagi Agha Jan Alizai; (b) hagi Agha Jan;(c) Agha Jan Alazai; (d) hagi Loi Lala; (e) Loi Agha; (f) Abdul Habib]

Titlu: haji. Data nașterii: (a) 15.10.1963; (b) 14.2.1973; (c) 1967; (d) aproximativ 1957. Locul nașterii: (a) satul Hitemchai, provincia Helmand, Afganistan; (b) provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a gestionat o rețea de trafic de droguri din provincia Helmand, Afganistan; (b) a călătorit periodic în Pakistan. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, și a pus la dispoziție talibanilor fonduri în schimbul protejării activităților sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanți de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante.

Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanților de stupefiante și a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanți a adăpostirii și a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziționarea de arme pentru talibani și a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În același timp, Alizai a facilitat achiziționarea de pașapoarte iraniene frauduloase de către membri ai talibanilor, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziția unui comandant taliban un pașaport și fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)

Data nașterii: (a) aproximativ 1962; (b) 1961. Locul nașterii: (a) satul Nulgham, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Sangesar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan; (b) anterior, a condus laboratoare de procesare a heroinei în Band-e-Timor, provincia Kandahar, Afganistan; (c) a deținut un magazin de vânzare de automobile în Mirwais Mena, districtul Dand din provincia Kandahar, Afganistan; (d) arestat în 2008-2009 și în arest în Afganistan în 2011; (e) legat prin căsătorie de mollahul Ubaidullah Akhund; (f) face parte din tribul Kakar. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saleh Mohammad Kakar este un traficant de stupefiante care a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, rețea care a acoperit necesitățile logistice și financiare ale talibanilor. Înainte de a fi arestat de către autoritățile afgane, Saleh Mohammad Kakar a condus laboratoare de procesare a heroinei în zona Band-e-Timor din provincia Kandahar, laboratoare protejate de talibani.

Kakar a fost în contact cu lideri talibani de rang înalt, a strâns fonduri în numerar în numele acestora de la traficanții de stupefiante și a gestionat și ascuns fonduri aparținând unor membri talibani importanți. De asemenea, a fost responsabil pentru facilitarea plăților de taxe către talibani în numele traficanților de stupefiante. Kakar a deținut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar și a pus la dispoziția talibanilor vehicule spre a fi folosite la atentatele sinucigașe.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad [alias (a) Sangin; (b) Sangin Zadran; (c) Sangeen Khan Zadran; (d) Sangeen; (e) Fateh; (f) Noori]

Titlu: (a) maulavi (ortografie alternativă: maulvi); (b) mollah. Data nașterii: (a) aproximativ 1976; (b) aproximativ 1979. Locul nașterii: Tang Stor Khel, districtul Ziruk, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) guvernator din umbră al provinciei Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară activitatea în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; locotenentul principal al lui Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; (b) face parte din tribul Kharoti. Data desemnării de către ONU: 16.8.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sangeen Zadran este lider al insurgenților în provincia Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani. Rețeaua Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară operațiunile în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Zadran este locotenentul principal al lui Sirajuddin Haqqani, liderul rețelei Haqqani.

Sangeen Zadran contribuie la conducerea luptătorilor în atacurile din sud-estul Afganistanului și se consideră că a plănuit și a coordonat transportul luptătorilor străini către Afganistan. Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în numeroase atacuri cu dispozitive explozive de fabricație artizanală (IED).

Pe lângă rolul său în aceste atacuri, Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în răpirea de afgani și de cetățeni străini în regiunea de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: însărcinat cu afaceri, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 1954-1955. Locul nașterii: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Alizai. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) secretar I, ambasada talibanilor, Riad, Arabia Saudită; (b) atașat comercial, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 1940-1941. Locul nașterii: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Manan a devenit comandant taliban de rang înalt în provinciile Paktia, Paktika și Khost din estul Afganistanului. De asemenea, a fost responsabil de trecerea peste frontiera Afganistan-Pakistan a luptătorilor talibani și a armelor talibanilor.

19.

Din Mohammad Hanif [alias (a) Qari Din Mohammad; (b) Iadena Mohammad]

Titlu: qari. Motivele includerii pe listă: (a) ministru al planificării în regimul taliban; (b) ministru al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: (a) aproximativ 1955; (b) 1.1.1969 (ca Iadena Mohammad). Locul nașterii: (a) satul Shakarlab, districtul Yaftali Pain, provincia Badakhshan, Afganistan; (b) Badakhshan (ca Iadena Mohammad). Cetățenia: afgană. Pașaport: OA 454044 (ca Iadena Mohammad). Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

B.   Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

1.

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange [alias (a) Hai Khairullah Money Exchange; (b) Haji Khair Ullah Money Service; (c) Haji Salam Hawala; (d) Haji Hakim Hawala; (e) Haji Alim Hawala; (f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; (g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; (h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company]

Adresa: (a) Sucursala 1: (i) Calea Chohar Mir, bazarul oriental Kandahari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Sala nr. 1, Abdul Sattar Plaza, strada Hafiz Saleem, Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iii) Magazinul nr. 3, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iv) Biroul nr. 3, lângă Calea Fatima Jinnah, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (v) Calea Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (vi) Calea Wazir Mohammad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Peshawar, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan; (c) Sucursala 3: Calea Moishah Chowk, Lahore, provincia Punjab, Pakistan; (d) Sucursala 4: Karachi, provincia Sindh, Pakistan; (e) Sucursala 5: (i) Calea Larran nr. 2, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Bazarul oriental central Chaman, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (f) Sucursala 6: Magazinul nr. 237, Piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), zona Puli Khisti, circumscripția de poliție nr. 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobil: +93-797-059059, +93-702-222222; (g) Sucursala 7: (i) Magazinul nr. 21 și magazinul nr. 22, al doilea etaj, piața Sarafi din orașul Kandahar, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (ii) Noua piață Sarafi, al doilea etaj, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (iii) piața Safi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Gereshk, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: (i) Bazarul oriental Lashkar Gah, Lashkar Gah, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (ii) piața Haji Ghulam Nabi, al doilea etaj, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: (i) Apartamentele numărul 196-197, al treilea etaj, piața Khorasan, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (ii) piața Khorasan, Shahre Naw, districtul 5, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (k) Sucursala 11: (i) piața Sarafi, districtul Zaranj, provincial Nimroz, Afganistan; (ii) piața Ansari, al doilea etaj, provincia Nimroz, Afganistan; (l) Sucursala 12: piața Sarafi, Wesh, districtul Spin Boldak, Afganistan; (m) Sucursala 13: piața Sarafi, Farah, Afganistan; (n) Sucursala 14: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (o) Sucursala 15: Zahedan, Iran; (p) Sucursala 16: Zabul, Iran. Numărul de identificare fiscală și numărul permisului de înmatriculare: (a) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 1774308; (b) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 0980338; (c) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 3187777; (d) numărul de înmatriculare al furnizorului de servicii monetare: 044. Alte informații: (a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a fost folosit de membrii de conducere talibani pentru a transfera bani comandanților talibani pentru a finanța luptătorii și operațiile din Afganistan începând cu 2011; (b) asociat cu Abdul Sattar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) este deținută în coproprietate de Abdul Satar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar și Khairullah au operat în comun schimburi valutare în Afganistan, Pakistan și Dubai, Emiratele Arabe Unite. Liderii talibani au folosit HKHS pentru a transmite bani guvernatorilor și comandanților talibani din umbră și pentru a primi transferuri de tip hawala (remitere informală de bani) pentru talibani. Din 2011, conducerea talibanilor a transferat bani comandanților talibani în Afganistan folosind HKHS. La sfârșitul anului 2011, filiala HKHS din Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan, a fost folosită pentru a se transmite bani guvernatorului taliban din umbră pentru provincia Helmand. La mijlocul anului 2011, un comandant taliban a folosit filiala HKHS din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța luptători și operații în Afganistan. După ce talibanii au depus o sumă importantă de bani lunar la această filială HKHS, comandanții talibani au putut să acceseze fondurile de la orice filială HKHS. Personalul taliban a folosit HKHS în 2010 pentru a transfera bani către hawala din Afganistan de unde comandanții de operațiuni au putut accesa fondurile. La sfârșitul anului 2009, managerul filialei HKHS din Lashkar Gah a supravegheat mișcarea fondurilor talibanilor prin HKHS.

II.   Rubricile de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/486/PESC.

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir)

Titlu: qari. Data nașterii: între 1969 și 1971. Locul nașterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) șeful operațiunilor sinucigașe pentru rețeaua Haqqani, subordonat lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și însărcinat cu toate operațiunile din provinciile Kabul, Takhar, Kunduz și Baghlan; (b) supraveghează antrenamentul atacatorilor sinucigași și furnizează instrucțiuni cu privire la modul de confecționare a dispozitivelor explozive de fabricație artizanală (IED). Data desemnării de către ONU: 5.11.2012.

B.   Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

1.

Rețeaua Haqqani (alias HQN)

Alte informații: (a) rețea de luptători talibani concentrată în jurul frontierei dintre provincia Khost, Afganistan și Waziristanul de Nord, Pakistan; (b) înființată de Jalaluddin Haqqani și condusă în prezent de către fiul acestuia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Printre alți membri incluși pe listă se numără Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; (c) responsabilă pentru atacuri sinucigașe și asasinate orientate, precum și pentru răpiri în Kabul și în alte provincii din Afganistan; (d) legată de Al-Qaida, Mișcarea Islamică din Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi și Jaish-IMohammed. Data desemnării de către ONU: 5.11.2012.


4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/29


DECIZIA COMISIEI

din 30 noiembrie 2012

privind importul în regim de scutire de taxe vamale al mărfurilor care urmează a fi distribuite sau puse gratuit la dispoziția victimelor cutremurelor care au avut loc în mai 2012 în Italia

[notificată cu numărul C(2012) 8687]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(2012/746/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (1), în special articolul 76,

având în vedere cererea înaintată de Republica Italiană datată 12 septembrie 2012 pentru importul în regim de scutire de taxe vamale al mărfurilor care urmează să fie distribuite sau puse gratuit la dispoziția victimelor cutremurelor care au avut loc în Italia în mai 2012,

întrucât:

(1)

Cutremurele precum cele care au avut loc în Italia în mai 2012 reprezintă o catastrofă în sensul capitolului XVII partea C din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009; prin urmare, sunt întrunite condițiile pentru autorizarea importului în regim de scutire de taxe vamale al mărfurilor care satisfac cerințele articolelor 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 menționat anterior.

(2)

Republica Italiană trebuie să informeze Comisia cu privire la natura și cantitățile diferitelor mărfuri admise cu scutire de taxe vamale în beneficiul victimelor cutremurelor care au avut loc în Italia în mai 2012, cu privire la organizațiile pe care le-a aprobat pentru distribuirea sau punerea la dispoziție a acestor mărfuri și cu privire la măsurile luate pentru a preveni utilizarea în alt mod a mărfurilor decât ca ajutor în caz de dezastru pentru victimele respective.

(3)

Scutirea de taxe vamale trebuie acordată pentru importurile realizate începând de la data la care a avut loc primul cutremur.

(4)

Celelalte state membre au fost consultate, în conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Mărfurile se admit cu scutire de taxe de import în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

mărfurile sunt destinate uneia dintre următoarele utilizări:

(i)

distribuirea de mărfuri în mod gratuit victimelor cutremurelor care au avut loc în Italia în mai 2012, de către organismele și organizațiile menționate la litera (c);

(ii)

punerea în mod gratuit a mărfurilor la dispoziția acestor victime, mărfurile rămânând în proprietatea organizațiilor în cauză;

(b)

mărfurile îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 75, 78 și 79 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009;

(c)

mărfurile sunt importate pentru a fi puse în liberă circulație de către organisme de stat sau de către organizații autorizate de autoritățile italiene competente.

(2)   De asemenea, mărfurile se admit cu scutire de taxe vamale în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 în cazul în care sunt importate pentru a fi puse în liberă circulație de către organizații de ajutor umanitar în caz de dezastru în vederea satisfacerii necesităților acestora pe perioada în care oferă ajutor în caz de dezastru victimelor cutremurelor care au avut loc în Italia în mai 2012.

Articolul 2

Până la 31 ianuarie 2013 cel târziu, Republica Italiană trebuie să comunice Comisiei următoarele informații:

(a)

o listă a organizațiilor aprobate menționate la articolul 1 alineatul (1);

(b)

informații cu privire la natura și cantitățile diferitelor mărfuri admise cu scutire de taxe vamale în temeiul articolului 1;

(c)

măsurile luate pentru a asigura respectarea articolelor 78, 79 și 80 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 în privința mărfurilor care intră în domeniul de aplicare al prezentei decizii.

Articolul 3

Articolul 1 se aplică importurilor efectuate în perioada 20 mai 2012-31 decembrie 2012.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 324, 10.12.2009, p. 23.


Rectificări

4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/31


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88 din 24 martie 2012 )

1.

La pagina 2, considerentul 11:

în loc de:

„(11)

Decizia 2012/35/PESC extinde, de asemenea, înghețarea activelor și la alte persoane, entități sau organisme care oferă sprijin guvernului Iranului, inclusiv sprijin financiar, logistic și material, sau care sunt asociate cu acestea. Decizia extinde, de asemenea, măsurile de înghețare a activelor la alți membri ai Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC).”,

se va citi:

„(11)

Decizia 2012/35/PESC extinde, de asemenea, înghețarea activelor și la alte persoane, entități sau organisme care oferă sprijin guvernului Iranului, inclusiv sprijin financiar, logistic și material, sau care sunt asociate cu acestea. Decizia extinde, de asemenea, măsurile de înghețare a activelor la alți membri ai Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC).”

2.

La pagina 5, articolul 1 litera (t) punctul (ii):

în loc de:

„(ii)

orice operațiune efectuată sau prin alte mijloace decât cele electronice, cum ar fi numerar, cecuri sau ordine contabile, pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, la un prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt aceeași persoană.”,

se va citi:

„(ii)

orice operațiune efectuată prin alte mijloace decât cele electronice, cum ar fi numerar, cecuri sau ordine contabile, pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt aceeași persoană.”

3.

La pagina 8, articolul 14 alineatul (1) literele (b) și (c):

în loc de:

„(b)

achiziționării și transportului de produse petrochimice care au fost exportate din Iran anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau în cazul în care exportul s-a realizat în conformitate cu dispozițiile de la litera (a), la sau anterior datei de 1 mai 2012; sau

(c)

executării contractelor încheiate anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau a contractelor auxiliare, inclusiv a contractelor de transport, asigurare sau inspecții, necesare pentru executarea acestor contracte, atunci când un astfel de contract prevede în mod specific faptul că furnizarea de produse petrochimice din Iran sau veniturile rezultate din furnizarea acestora servesc pentru rambursarea sumelor restante datorate persoanelor, entităților sau organismelor aflate sub jurisdicția statelor membre,”,

se va citi:

„(b)

executării contractelor încheiate anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau a contractelor auxiliare, inclusiv a contractelor de transport sau asigurare, necesare pentru executarea acestor contracte, atunci când un astfel de contract prevede în mod specific faptul că furnizarea de produse petrochimice din Iran sau veniturile rezultate din furnizarea acestora servesc pentru rambursarea sumelor restante datorate persoanelor, entităților sau organismelor aflate sub jurisdicția statelor membre;

(c)

importului, achiziționării și transportului de produse petrochimice care au fost exportate din Iran anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau în cazul în care exportul s-a realizat în temeiul dispozițiilor de la litera (a) la sau anterior datei de 1 mai 2012; sau în cazul în care exportul s-a realizat în temeiul dispozițiilor de la litera (b),”.

4.

La pagina 10, articolul 23 alineatul (2) litera (c):

în loc de:

„(c)

fiind un membru important al Gărzii Revoluționare Islamice sau o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub controlul Gărzii Revoluționare Islamice sau al unuia sau mai multora dintre membrii săi sau al persoanelor fizice sau juridice care acționează în numele lor;”,

se va citi:

„(c)

fiind un membru important al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene sau o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub controlul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene sau al unuia sau mai multora dintre membrii săi sau al persoanelor fizice sau juridice care acționează în numele lor;”.

5.

La pagina 11, articolul 23 alineatul (4):

în loc de:

„(4)   În temeiul obligației de a îngheța fondurile și resursele economice și fără a aduce atingere executării derogărilor prevăzute la articolele 24, 25, 26, 27, 28 sau 29, se interzice furnizarea de servicii de comunicare financiară specializate, care sunt utilizate pentru a face schimb de date financiare, către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele prevăzute în listele din anexele VIII și IX.”,

se va citi:

„(4)   Fără a aduce atingere executării derogărilor prevăzute la articolele 24, 25, 26, 27, 28 sau 29, se interzice furnizarea de servicii de comunicare financiară specializate, care sunt utilizate pentru a face schimb de date financiare, către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele prevăzute în listele din anexele VIII și IX.”

6.

La pagina 13, articolul 30 alineatul (2) punctul (ii):

în loc de:

„(ii)

un lanț de transferuri care implică diferiți prestatori de servicii de plată sau persoană fizică ori juridică, care îndeplinește o obligație unică de a realiza un transfer de fonduri.”,

se va citi:

„(ii)

un lanț de transferuri care implică diferiți prestatori de servicii de plată sau persoane fizice sau juridice, prin care se îndeplinește o obligație unică de a realiza un transfer de fonduri.”

7.

La pagina 13, articolul 30 alineatul (3) litera (a) punctele (ii)-(v):

în loc de:

„(ii)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri din partea unei persoane, a unei entități sau a unui organism iranian(ă) situat în afara Uniunii se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, autorităților competente ale statului membru în care își are reședința beneficiarul sau în care este stabilit prestatorul de servicii de plată;

(iii)

În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului nu intră sub incidența articolului 49, notificările și cererile de autorizare se adresează, în cazul unui transfer către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă), de către plătitor, iar în cazul unui transfer de la o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă), de către beneficiar autorităților competente din statul membru în care este stabilit plătitorul sau, respectiv, beneficiarul;

(iv)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă) situat în Uniune, se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, autorităților competente ale statelor membre în care este stabilit plătitorul sau prestatorul de servicii de plată.

(v)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă) situat(ă) în Uniune, se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, autorităților competente ale statelor membre în care este emis ordinul inițial de executare a transferului;”,

se va citi:

„(ii)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri din partea unei persoane, a unei entități sau a unui organism iranian(ă) situat(ă) în afara Uniunii se adresează de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului sau în numele acestuia autorităților competente ale statului membru în care își are reședința beneficiarul sau în care este stabilit prestatorul de servicii de plată;

(iii)

În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului nu intră sub incidența articolului 49, notificările și cererile de autorizare se adresează, în cazul unui transfer către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă), de către plătitor, iar în cazul unui transfer de la o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă), de către beneficiar autorităților competente din statul membru în care își are reședința plătitorul sau, respectiv, beneficiarul;

(iv)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă) situat(ă) în Uniune se adresează de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului sau în numele acestuia autorităților competente ale statelor membre în care își are reședința beneficiarul sau în care este stabilit prestatorul de servicii de plată;

(v)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri de la o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă) situat(ă) în Uniune se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia autorităților competente ale statelor membre în care este emis ordinul inițial de executare a transferului;”.

8.

La pagina 21, în anexa II, NOTE GENERALE PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT), la punctul 2:

în loc de:

„[…] anexa IV.”,

se va citi:

„[…] anexa III.”

9.

La pagina 27, în anexa II rubrica II.A2.014, în coloana Descriere:

în loc de:

N.B. A SE VEDEA, DE ASEMENEA, IV.A2.008.”,

se va citi:

NB A SE VEDEA, DE ASEMENEA, III.A2.008.”

10.

La pagina 27, în anexa II rubrica II.A2.015, în coloana Descriere:

în loc de:

N.B. A SE VEDEA, DE ASEMENEA, IV.A2.009.”,

se va citi:

NB A SE VEDEA, DE ASEMENEA, III.A2.009.”

11.

La pagina 28, în anexa II rubrica II.A2.016, în coloana Descriere:

în loc de:

N.B. A SE VEDEA, DE ASEMENEA, IV.A2.010.”,

se va citi:

NB A SE VEDEA, DE ASEMENEA, III.A2.010.”

12.

La pagina 33, în anexa II rubrica II.B.001, în coloana Descriere:

în loc de:

„Tehnologii necesare pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea produselor din partea II.A. (Produse) de mai sus.”,

se va citi:

„Tehnologii necesare pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea produselor din partea II.A (Produse) de mai sus.

Notă tehnică:

Termenul ‘tehnologii’ include produsele software.”

13.

La pagina 33, în anexa II rubrica II.B.002, în coloana Descriere:

în loc de:

„Tehnologii necesare pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea produselor din partea IV A. (Produse) din anexa IV.

Notă tehnică:

Termenul ‘tehnologii’ include produsele software.”,

se va citi:

„Tehnologii necesare pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea produselor din partea III.A (Produse) din anexa III.

Notă tehnică:

Termenul ‘tehnologii’ include produsele software.”

14.

La pagina 47, în anexa VI, RAFINAREA ȚIȚEIULUI ȘI LICHEFIEREA GAZELOR NATURALE, secțiunea 2.A punctul 13 nota tehnică:

în loc de:

„[…] Formula de calcul pentru PRE este următoarea: Formula”,

se va citi:

„[…] Formula de calcul pentru PRE este următoarea: Formula”.

15.

La pagina 47, în anexa VI, RAFINAREA ȚIȚEIULUI ȘI LICHEFIEREA GAZELOR NATURALE, secțiunea 2.A Echipamente, punctul 15:

în loc de:

„Dispozitive de lansare și de prindere a curățitorului pentru integrarea sau îndepărtarea acestuia.

Notă tehnică:

’Curățitorul’ este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru curățarea și controlarea interiorului unei conducte (nivelul de coroziune sau formarea de fisuri); curățitorul este propulsat de presiunea produsului din conductă.”,

se va citi:

„Dispozitive de lansare și de prindere a ’curățitorului’ pentru integrarea sau îndepărtarea acestuia.

Notă tehnică:

’Curățitorul’ este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru curățarea și controlarea interiorului unei conducte (nivelul de coroziune sau formarea de fisuri) și este propulsat de presiunea produsului din conductă.”

16.

La pagina 49, în anexa VI, INDUSTRIA PETROCHIMICĂ, secțiunea 3.A Echipamente, punctul 6:

în loc de:

„6.

Compresor centrifug și/sau cu piston cu o putere instalată mai mare de 2 MW și care îndeplinește specificația API610;”,

se va citi:

„6.

Compresor centrifug și/sau cu piston cu o putere instalată mai mare de 2 MW și care îndeplinește specificația API 617 sau API 618;”.

17.

La pagina 58, în anexa VIII partea B, titlul:

în loc de:

„B.   Entități deținute sau controlate de Corpul gardienilor revoluției islamice sau care acționează în numele acestuia”,

se va citi:

„B.   Entități deținute sau controlate de Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene sau care acționează în numele acestuia”.

18.

La pagina 79, în anexa IX secțiunea II, titlul:

în loc de:

„II.   Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) (Corpul gardienilor revoluției islamice)”,

se va citi:

„II.   Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) (Iranian Revolutionary Guard Corps)”.

19.

La pagina 80, în anexa IX secțiunea II partea B Entități, rubrica 1 a doua coloană:

în loc de:

„Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) (Corpul gardienilor revoluției islamice)”,

se va citi:

„Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) (Iranian Revolutionary Guard Corps)”.

20.

La pagina 81, în anexa IX secțiunea II partea B Entități, rubrica 5 a patra coloană:

în loc de:

„Forța Qods a IRGC (Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps) este responsabilă pentru operațiunile desfășurate în afara Iranului […]”,

se va citi:

„Forța Qods a Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) este responsabilă pentru operațiunile desfășurate în afara Iranului […]”.