ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.132.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 132

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
23 mai 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 426/2012 al Comisiei din 22 mai 2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (DOP)]

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 427/2012 al Comisiei din 22 mai 2012 privind extinderea garanțiilor speciale referitoare la salmonelă stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului la ouăle destinate Danemarcei ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 428/2012 al Comisiei din 22 mai 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 429/2012 al Comisiei din 22 mai 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 în vederea punerii la dispoziție a unui format comun pentru notificarea erorilor de către producătorii de autoturisme ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 430/2012 al Comisiei din 22 mai 2012 de deschidere a procedurii de licitație privind acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a uleiului de măsline

13

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 431/2012 al Comisiei din 22 mai 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

16

 

 

DECIZII

 

 

2012/270/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) și Epitrix tuberis (Gentner) [notificată cu numărul C(2012) 3137]

18

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

23.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 426/2012 AL COMISIEI

din 22 mai 2012

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, o cerere din partea Greciei de înregistrare a denumirii „” (Prasines Elies Chalkidikis) ca denumire de origine protejată, primită la 27 martie 2006, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Belgia și o societate privată din Canada au depus declarații de opoziție la această înregistrare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006. Aceste declarații de opoziție au fost considerate admisibile în temeiul articolului 7 alineatul (3) primul paragraf literele (a), (b), (c) și (d) din regulamentul menționat. Prin scrisoarea din data de 17 februarie 2011, Comisia a invitat părțile în cauză să încerce să ajungă la un acord.

(3)

S-a ajuns la un acord între Grecia și entitățile care au depus declarații de opoziție. În conformitate cu acordul respectiv, caietului de sarcini și fișei-rezumat le-au fost aduse modificări minore prin adăugarea acidului lactic și a acidului citric pe lista conservanților autorizați și prin limitarea la 8,5 % a conținutului de clorură de sodiu din saramură în etapa de fermentare. Grecia și reclamanții au convenit, de asemenea, că înregistrarea denumirii „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) nu ar trebui să împiedice introducerea pe piață a unui produs a cărui etichetare conține termenul de „soi Chalkidikis”, atât timp cât produsul în cauză cuprinde sau este derivat din acest soi, iar consumatorii nu sunt induși în eroare, utilizarea denumirii soiului constituie o concurență loială și utilizarea nu profită de reputația denumirii de origine protejate. În conformitate cu respectivul acord, acest lucru ar fi asigurat în cazul în care sintagma „soi Chalkidikis” este inscripționată pe etichetă cu litere mai mici comparativ cu cele din denumirea produsului, la o distanță rezonabilă de denumirea de vânzare a produsului și cu condiția să fie însoțită de indicația locului de origine, în cazul în care acest loc este altul decât Chalkidiki.

(4)

Având în vedere cele de mai sus, denumirea „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) trebuie înscrisă în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate. Fișa-rezumat trebuie actualizată în mod corespunzător și publicată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se introduce în registru denumirea din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Fișa-rezumat actualizată figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 190, 14.7.2010, p. 37.


ANEXA I

Produse agricole pentru consumul uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

GRECIA

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (DOP)


ANEXA II

FIȘĂ-REZUMAT

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

NR. CE: EL-PDO-0005-0539-27.03.2006

DOP ( X ) IGP ( )

Această fișă-rezumat prezintă, cu titlu informativ, principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului.

1.   Autoritatea competentă din statul membru:

Denumire

:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων., Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Ministerul dezvoltării rurale și al produselor alimentare, direcția agriculturii ecologice, departamentul DOP, IGP și STG)

Adresă

:

Αχαρνών 29, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα (Acharnon 29, CP 104 39, Atena)

Telefon

:

+ 30 2102125152

Fax

:

E-mail

:

ax29u030@minagric.gr

2.   Grup:

Denumire

:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής με την επωνυμία «Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής» (Grupul „Biokalliergitiki Halkidikis” de uniuni ale cooperativelor agricole din Polygyros și Halkidiki)

Adresă

:

Κωνσταντινουπόλεως 13, ΤΚ 631 00, Πολύγυρος (Konstantinoupoleos 13, CP 631 00, Polygyros)

Telefon

:

+ 30 2371023076

Fax

:

E-mail

:

eas-pol@otenet.gr

Componență

:

Producători/prelucrători: ( X ) Alte categorii: ( )

3.   Tip de produs:

Clasa 1.6:

Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau transformate.

4.   Caiet de sarcini:

[rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1.   Denumire:

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής”

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2.   Descriere:

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” (Prasines Elies Chalkidikis) sunt măsline verzi care provin exclusiv din varietățile „Hondrolia Chalkidikis” și „Chalkidiki” ale speciei Olea europea. Măslinele din aceste varietăți cultivate în Halkidiki se caracterizează prin dimensiunile mari și un raport mare pulpă/sâmbure, o culoare strălucitoare verde spre verde-gălbui, o aromă delicată de fruct, un gust ușor amar și picant și absența senzației uleioase, atât grație adaptării seculare a măslinilor la condițiile pedoclimatice particulare ale regiunii, cât și datorită tehnicilor de cultură folosite de producători.

„Prasines Elies Chalkidikis” sunt comercializate sub patru forme:

1.

măsline întregi;

2.

măsline fără sâmburi;

3.

măsline fără sâmburi umplute. Pentru umplutură, care se face manual și nu trebuie să depășească 15 % din greutatea măslinelor, se pot utiliza migdale, ardei roșii, morcovi, castraveți cornișon și usturoi;

4.

măsline sparte.

Toate tipurile de măsline pot fi condimentate cu oregano, cimbru, foi de dafin, usturoi, țelină, capere și ardei roșu. Ingredientele aromatice folosite nu trebuie să depășească 2,5 % din greutatea măslinelor.

Ingredientele folosite pentru umplerea și condimentarea măslinelor provin din prefectura Halkidiki.

La punerea în consum, măslinele trebuie să posede următoarele caracteristici:

Tipul de măsline

Parametri

Întregi

Fără sâmburi

Măsline fără sâmburi umplute

Sparte

Proprietățile fizice ale fructelor

Fructe de formă cilindrico-conică care se prelungește printr-o papilă vizibilă, cu pericarp rezistent și lucios, de culoare strălucitoare verde spre verde-gălbui

Pulpă tare și zemoasă

Pulpă ușor spartă, cu sâmburi întregi, zemoasă

Proprietățile organoleptice ale fructelor

Aromă delicată de fruct, absența senzației uleioase

Gust ușor amar și picant. Se distinge gustul condimentelor, atunci când măslinele sunt condimentate.

Gust ușor amar și picant, completat de gustul ingredientelor din umplutură

Gust ușor amar și picant. Se distinge gustul condimentelor, atunci când măslinele sunt condimentate.

Proprietățile calitative ale fructelor

Toate măslinele intră în categoria „Extra” și „Selectă” și au dimensiunea minimă acceptată de 181/200 fructe per kg În ambele categorii, măslinele care nu respectă cerințele reprezintă mai puțin de 7 % din greutatea netă a măslinelor.

Proprietățile saramurii

Saramura conține cel mult 8,5 % clorură de sodiu, are un pH de 3,8-4,0 și o aciditate minimă de 0,8 %.

Greutatea netă a fructelor conservate în saramură

Cel puțin 65 % din greutatea produsului finit

Cel puțin 55 % din greutatea produsului finit

Cel puțin 65 % din greutatea produsului finit

Pentru ceilalți parametri calitativi și adjuvanții utilizați cu ocazia prelucrării sau a ambalării se aplică dispozițiile legislației alimentare și normele internaționale ale OIC și ale Codex alimentarius.

4.3.   Aria geografică:

Aria geografică din care provin „Prasines Elies Chalkidikis” este prefectura Halkidiki, care se învecinează la nord-vest cu prefectura Salonic și este scăldată de apele mării Egee în celelalte direcții. Din punct de vedere geografic, aceasta este formată din peninsula Halkidiki, care este alcătuită la rândul ei din trei brațe, dintre care Muntele Athos, situat cel mai la est, nu aparține de prefectura Halkidiki, fiind o regiune autonomă din punct de vedere administrativ.

47 % din suprafața prefecturii, respectiv 137 160 ha, sunt acoperite cu păduri și zone împădurite, iar terenurile agricole reprezintă 32,7 %, respectiv 95 500 ha. Sunt irigate 20 000 ha, respectiv 21 % din suprafața cultivabilă. Suprafața plantațiilor de măslini din Halkidiki este de 23 000 ha.

4.4.   Dovada originii:

„Prasines Elies Chalkidikis” sunt cultivate, prelucrate și ambalate în perimetrul prefecturii Halkidiki. Producătorii și plantațiile de măslini sunt înregistrate în registrul prefectoral al cultivatorilor de măslini și în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și sunt actualizate anual. Centrele de prelucrare, unde sunt întocmite, de asemenea, registre de producători-furnizori, țin cu ocazia fiecărei livrări contabilitatea necesară pentru certificarea cantității și originii materiei prime. Denumirea și adresa sediului fiecărei unități de prelucrare figurează sub un cod unic în registrul Camerei de Comerț și Industrie a prefecturii Halkidiki și în registrul corespunzător al Agenției de plăți și control privind ajutoarele comunitare de orientare și garantare (O.P.E.K.E.P.E.).

4.5.   Metodă de obținere:

1.   Cultivarea și recoltarea măslinelor

În Halkidiki, practic toate livezile de măslini sunt plantate folosind un tip de plantare care îmbină metodele tradiționale și cele moderne, cu distanțe între arbori de 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 și 6 × 7 m. Majoritatea producătorilor, prin organizațiile lor, aplică un sistem documentat de gestionare integrată a culturilor. Pentru a trata fenomenul alternanței de rodire, dar și pentru a obține măsline mari și de calitate superioară, producătorii taie în mod sistematic pomii iarna și vara și elimină lăstarii măslinilor.

Randamentul anual mediu este de aproximativ 9 000 kg/ha.

Recoltarea are loc în fiecare an între 15 septembrie și 10-15 octombrie, atunci când măslinele au atins un grad de maturare adecvat și au culoarea dorită, în conformitate cu monitorizarea gradelor de maturare realizată de producători și organizațiile acestora. Producătorii culeg fructele manual, folosind scări și le plasează în lădițe din plastic folosite pentru transportarea produsului până la unitățile de prelucrare. Măslinele trebuie să aibă o culoare uniformă verde spre verde-gălbui, să nu aibă frunze, bucăți de lemn sau alte corpuri străine și să nu prezinte lovituri, zgârieturi sau alte defecte cauzate de boli, de insecte sau de păsări, etc. În urma cântăririi și a recepției fructelor în centrele de prelucrare se completează un borderou de recepție calitativă și cantitativă.

2.   Prelucrarea

După recepție, măslinele sunt așezate în recipiente pentru îndepărtarea gustului amar. În acest scop, măslinele sunt cufundate într-o soluție de sodă caustică de 1,5-2 %, în funcție de temperatura și de gradul de coacere a fructelor. Această operație durează 12 ore. Pe urmă se efectuează trei clătiri pentru a elimina soluția de sodă caustică și se adaugă apă în recipiente, în care măslinele rămân timp de 8 ore. Apa este apoi schimbată de două sau de trei ori, de fiecare dată după 8 ore. Pentru îndepărtarea gustului amar se poate utiliza, de asemenea, metoda naturală, folosind numai apă și efectuând clătirile corespunzătoare în recipiente. Indiferent de metoda utilizată, se acordă o atenție specială păstrării unui gust amărui.

După aceea, măslinele sunt mutate în recipiente de fermentație, unde sunt cufundate într-o saramură cu conținut maxim de sare de 8,5 %. Se verifică în mod regulat concentrația de sare și pH-ul saramurii și se adaugă sare dacă este cazul. Măslinele sunt păstrate în această stare până când saramura se stabilizează la concentrația de sare dorită. Procesul de fermentare a început încă din etapa precedentă și are o durată care variază, în funcție de gradul de maturare a fructelor și de temperatura ambiantă, de la două la patru luni.

Îndepărtarea sâmburilor se efectuează mecanic. Se face o tăietură transversală la o extremitate a măslinei și o incizie în formă de cruce pe partea cu pedunculul. Scoaterea sâmburelui se efectuează cu ajutorul apei și prin presiune mecanică. Pentru spargerea măslinelor se folosesc prese mecanice ușoare care nici nu distrug pulpa și nici nu sparg sâmburele.

Măslinele de umplut se așază pe mese și sunt umplute manual de către muncitoare cu experiență. Ingredientele folosite pentru umplerea măslinelor, tradițională în Halkidiki, sunt migdalele sau bucățele de ardei roșii, morcovi, castraveți cornișon și usturoi.

Măslinele pot fi condimentate cu plante aromatice din regiune (oregano, cimbru, foi de dafin, usturoi, țelină și ardei roșu).

3.   Sortare și calibrare – ambalare

După fermentare și scoaterea sâmburilor, măslinele sunt scoase din recipiente și așezate pe mese, unde muncitori experimentați efectuează un control vizual al fructelor și elimină manual măslinele stricate, lovite sau care prezintă orice alt defect. În continuare, măslinele sunt transportate pe benzi rulante până la mașinile de calibrat, care le sortează în funcție de mărime și le așează în recipientele de ambalare.

Măslinele sunt ambalate cel mai adesea în recipiente din plastic, fabricate dintr-un material inofensiv pentru consumatori și inert față de produs, precum și în recipiente din tablă sau borcane de sticlă, alegerea ambalajului nedepinzând de greutatea conținutului. Recipientele sunt umplute cu saramură, la care se poate adăuga, pentru a asigura o mai bună conservare a produsului, acid L-ascorbic, acid citric sau lactic, respectând normele în vigoare în Grecia și în UE.

Ambalarea măslinelor poate avea loc, după prelucrarea produsului, și în unități situate în afara prefecturii Halkidiki, cu condiția de a asigura trasabilitatea prin documentele de transport, evidențele contabile corespunzătoare și normele de etichetare menționate la punctul 4.8.

4.6.   Legătură:

1.   Surse naturale

Din punct de vedere agronomic, solurile din prefectura Halkidiki sunt perfect adaptate pentru cultura măslinului, dat fiind că acesta crește și rodește pe terenuri variate, de la solurile calcaroase sărace (pietroase) de la munte până la solurile aluviale fertile, de origine calcaroasă, de la câmpie.

Halkidiki are o climă caracteristică, extrem de favorabilă pentru cultura măslinului: Deși este situată în nordul Greciei, larga ieșire la marea Egee a acestei prefecturi (630 de km de litoral) îi permite să se afle pe aceleași curbe izotermice de minime și maxime cu zonele de producție a măslinelor mai sudice precum prefecturile Messinia, Aetolia-Acarnania și Attica, având însă avantajul de a beneficia de un regim pluviometric bogat, cu medii anuale de 450 mm la câmpie și 850 mm la munte.

Cultura măslinului este favorizată de clima din Halkidiki și prin faptul că aceasta se caracterizează, în funcție de altitudine, prin ierni blânde spre răcoroase, prin veri blânde spre călduroase, uscate și cu foarte mult soare, și prin anotimpuri intermediare îndelungi. Vara, temperaturile medii nu depășesc 22 °C, iar iarna temperaturile minime ating rar –10 °C chiar și la munte, aceste condiții fiind ideale pentru buna dezvoltare a măslinilor.

Pe lângă dimensiunile mari, „Prasines Elies Chalkidikis” se caracterizează prin pericarpul rezistent și lucios care are o culoare strălucitoare verde spre verde-gălbui, prin pulpa bogată, tare și zemoasă, prin aroma delicată de fruct și prin gustul ușor amar și picant.

Atât condițiile pedoclimatice din Halkidiki cât și tehnicile de cultură și de prelucrare a măslinelor își pun amprenta asupra caracteristicilor calitative ale produsului, menționate mai sus, după cum urmează:

perioada îndelungată cu temperaturi relativ scăzute din timpul recoltării, la care se adaugă tehnicile de cultură, și în special tăierea și eliminarea lăstarilor, contribuie împreună cu dinamismul varietăților la obținerea de producții constante, la atingerea unor dimensiuni mari și a unui raport mare pulpă/sâmbure;

datorită originii în principal calcaroase a solurilor, măslinele sunt bogate în componente volatile, cărora li se datorează aroma delicată de fruct;

ca urmare a expunerii la soare sporite, a temperaturilor moderate din timpul verii și a monitorizării gradelor de maturare realizate de producători și organizațiile acestora, măslinele au la recoltare o culoare verde strălucitoare, o pulpă zemoasă și suficient de tare, astfel încât îndepărtarea sâmburilor se efectuează cu ușurință, fără a lovi sau altera fructul;

datorită tehnicilor de cultură și în special irigării și monitorizării gradelor de maturare, măslinele au un conținut scăzut de ulei, care contribuie la absența gustului uleios și la evidențierea caracteristicilor aromatice, evitând în același timp oxidarea și îmbunătățind durata de conservare a măslinelor;

metoda tradițională de recoltare manuală garantează menținerea tuturor calităților fizice ale măslinelor și reușita prelucrării ulterioare, pe când sortarea și umplerea manuale ale măslinelor asigură obținerea unui produs final perfect și autentic.

De asemenea, folosind în același timp practicile tradiționale, centrele de prelucrare au adaptat tehnicile de prelucrare la varietățile în cauză și la caracteristicile speciale ale acestora, pentru a soluționa problemele ridicate de fermentarea măslinelor, pentru a păstra intacte caracteristicile organoleptice ale acestora și pentru a obține în mod constant un produs excepțional, cunoscut în întreaga Grecie pentru gustul său ușor amar și picant. Orientarea mai multor centre spre export a contribuit, de asemenea, la comercializarea „Prasines Elies Chalkidikis” în numeroase țări.

2.   Istoric

Anumite referințe privitoare la existența unor plantații de măslini în Halkidiki datează din 1415: se atestă astfel existența plantației de măslini a lui Andronikos, pe terenurile mănăstirii Agios Pavlos din Cassandra, a unor măslini foarte bătrâni împrăștiați pe terenurile mănăstirii Vatopedi, la Souflari în Kalamaria (Nea Triglia) și în vecinătate la Daoutlou (Elaiochoria) cât și a plantației mănăstirii Iviron pe insula Kafkania de lângă Olympiada. Varietăți cultivate de măslini existau în tot restul Halkidiki, prezența lor fiind adesea la originea unor toponime. Se pare că fructele acestor măslini erau folosite pentru producerea de măsline de masă.

Spre mijlocul secolului al XIX-lea, locuitorii din Halkidiki au început să se ocupe în mod sistematic de plantarea măslinilor, altoirea măslinilor sălbatici și, la o scară mai redusă, transplantarea varietăților cultivate. Această schimbare pare a fi datorată în principal regimului fiscal mai favorabil introdus prin „Regulamentul privind licențele acordate noilor plantații de măslini”, promulgat în 1863. La 1887, Christakis Zografos avea deja o mare livadă cu o suprafață de aproximativ 500 de hectare și peste 32 000 de măslini la Portaria. În același timp, Chatzi-Osman a înființat la Gerakini din Polygyros o mare moară de ulei cu aburi care a reprezentat începutul modernizării instalațiilor de acest tip din Halkidiki.

Legătura stabilită între Halkidiki și măslin, pomul roditor, și măsline, fructele lui, are la bază, după cum reiese din documentele istorice, atât cultura măslinului și producerea seculară de produse din măsline, cât și un ansamblu de tradiții populare care se perpetuează și în zilele noastre. Măslinele au constituit în Halkidiki, cel puțin pe parcursul ultimelor două secole, un aspect important atât al activității economice, cât și al vieții sociale și al tradiției culturale a locuitorilor.

4.7.   Organism de control:

Denumire

:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) (Organismul de certificare și monitorizare a produselor agricole – AGROCERT)

Adresă

:

Πατησίων & Άνδρου 1, 112 57 Αθήνα (Patission & Androu 1, CP 112 57, Atena)

Telefon

:

+ 30 2108231277

Fax

:

+ 30 2108231438

E-mail

:

info@agrocert.gr

Denumire

:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (Administrația prefecturii din Halkidiki), Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Direcția dezvoltare rurală)

Adresă

:

631 00 Πολύγυρος (631 00 Polygyros)

Telefon

:

+ 30 2371039314

Fax

:

+ 30 2371339207

E-mail

:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8.   Etichetare:

Pe lângă denumirea de origine protejată „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” („Prasines Elies Chalkidikis”) și marcajul corespunzător, etichetele trebuie să poarte următoarele indicații, care permit verificarea originii și protejarea produsului:

codul numeric care indică anul de producție, unitatea de prelucrare, lotul și unitatea de ambalare finală, dacă aceasta din urmă se efectuează într-o unitate diferită;

termenul de valabilitate minim al produsului, dacă este vorba de o ambalare finală;

logoul format din numele produsului cu caractere grecești sau latine, care înconjoară imaginea ovală reprezentând harta regiunii Halkidiki, provenită dintr-o litografie din 1829 a Societății pentru difuzarea cunoștințelor utile (Society for the Diffusion of Useful Knowledge), și o ramură de măslin cu măsline verzi în prim plan.

Image

Atunci când „Prasines Elies Chalkidikis” sunt folosite pentru producerea de pastă, se autorizează folosirea mențiunii „Πάστα από «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ» ” („Pastă produsă din «Prasines Elies Chalkidikis DOP» ”), dacă pentru producerea acesteia s-au folosit în exclusivitate „Prasines Elies Chalkidikis” cu un adaos de maximum 7 % de ulei de măsline extra virgin.


23.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 427/2012 AL COMISIEI

din 22 mai 2012

privind extinderea garanțiilor speciale referitoare la salmonelă stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului la ouăle destinate Danemarcei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 8 alineatul (3) litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice privind igiena alimentelor de origine animală, care trebuie respectate de operatorii din sectorul alimentar. Articolul 8 din regulamentul menționat prevede garanții speciale pentru alimentele de origine animală destinate piețelor din Finlanda și Suedia. În consecință, operatorii din sectorul alimentar care intenționează să introducă pe piață ouă în statele membre respective trebuie să respecte anumite norme în materie de salmonelă. Regulamentul prevede, de asemenea, ca transporturile de astfel de ouă să fie însoțite de un certificat care să confirme că ouăle au fost supuse unui test microbiologic, cu rezultat negativ, în conformitate cu legislația Uniunii.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1688/2005 al Comisiei din 14 octombrie 2005 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește garanțiile speciale în materie de salmonelă pentru transporturile de anumite cărnuri și ouă către Finlanda și Suedia (2) acordă astfel de garanții speciale.

(3)

În plus, Regulamentul (CE) nr. 1688/2005 stabilește normele privind eșantionarea efectivelor de păsări care au produs ouăle respective și metodele microbiologice de examinare a eșantioanelor. De asemenea, regulamentul instituie un model de certificat care trebuie să însoțească expedierile de ouă.

(4)

Conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, garanțiile speciale pentru orice produse alimentare de origine animală pot fi extinse, parțial sau total, la orice stat membru sau la orice regiune dintr-un stat membru care dispune de un program de control recunoscut ca fiind echivalent cu cel aprobat pentru Suedia și Finlanda în ceea ce privește produsele alimentare de origine animală respective.

(5)

La 5 octombrie 2007, Administrația veterinară și alimentară din Danemarca a transmis Comisiei o solicitare de autorizare a acordării de garanții speciale pentru Danemarca în ceea ce privește prezența salmonelei în ouă pentru întreg teritoriul Danemarcei, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 853/2004. Solicitarea cuprinde și o descriere a Programului de control al salmonelei pentru ouă din Danemarca.

(6)

La ședința din 18 iunie 2008, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală a aprobat un document de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Document de orientare privind cerințele minime în ceea ce privește programele de control al salmonelei pentru recunoașterea echivalenței lor cu cele aprobate pentru Suedia și Finlanda pentru carne și ouă de Gallus gallus” („documentul de orientare”).

(7)

Programul danez de control al salmonelei pentru ouă este considerat echivalent cu cele aprobate pentru Finlanda și Suedia și respectă prevederile documentului de orientare. În plus, autoritățile daneze au furnizat, la 20 mai 2011, informații care atestau că prevalența salmonelei în efective de găini tinere și de găini ouătoare adulte din Danemarca în 2008, 2009 și 2010 era de asemenea conformă cu dispozițiile documentului de orientare.

(8)

Prin urmare, garanțiile speciale ar trebui extinse la transporturile de ouă destinate Danemarcei. În plus, transporturilor ar trebui să li se aplice normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1688/2005 privind eșantionarea efectivelor de păsări care au produs ouăle respective, metodele microbiologice de examinare a eșantioanelor și modelul de certificat de sănătate.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă Danemarcei autorizația de a aplica garanțiile speciale în privința salmonelei stabilite la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 cu privire la expedierile de ouă, astfel cum sunt definite la punctul 5.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, destinate Danemarcei.

Articolul 2

(1)   Eșantionarea efectivelor de păsări care au produs ouăle menționate în articolul 1 se efectuează conform dispozițiilor de la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1688/2005.

(2)   Eșantioanele menționate la alineatul (1) se supun testelor microbiologice de detectare a salmonelei, conform dispozițiilor articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1688/2005.

Articolul 3

Expedierile de ouă menționate la articolul 1 trebuie însoțite de un certificat care respectă modelul prevăzut la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1688/2005.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 271, 15.10.2005, p. 17.


23.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 428/2012 AL COMISIEI

din 22 mai 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 primul paragraf litera (m), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Conform Acordului dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind comerțul cu vin (2), Statele Unite ale Americii au cerut ca numele țării să fie introdus în anexa XV partea B la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei (3), în coloana corespunzătoare țărilor ce pot utiliza denumirea unuia dintre soiurile de viță-de-vie care pot apărea pe etichetele vinurilor în conformitate cu articolul 62 alineatul (4) din regulamentul respectiv. După ce se verifică îndeplinirea condițiilor stabilite la articolul 62 alineatul (1) litera (b) și la articolul 62 alineatul (4) din respectivul regulament, Statele Unite ale Americii ar trebui introduse în coloana relevantă din anexa respectivă, în dreptul soiului de viță-de-vie la care se referă cererea.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 607/2009 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa XV partea B la Regulamentul (CE) nr. 607/2009, punctul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italia, Australia, Statele Unite ale Americii

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 87, 24.3.2006, p. 2.

(3)  JO L 193, 24.7.2009, p. 60.


23.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 429/2012 AL COMISIEI

din 22 mai 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 în vederea punerii la dispoziție a unui format comun pentru notificarea erorilor de către producătorii de autoturisme

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Dat fiind că notificarea de către un producător, în temeiul articolului 8 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, a unor erori apărute în datele privind emisiile de CO2 reprezintă un pas important în verificarea datelor care constituie baza pentru calculul obiectivelor privind emisiile specifice, precum și emisiile specifice medii pentru toți producătorii, este necesar să se prevadă o procedură transparentă și clară pentru această notificare.

(2)

De asemenea, este oportun să se prevadă utilizarea unui format comun pentru notificarea erorilor, pentru a se asigura că informațiile notificate de producători Comisiei pot fi verificate și prelucrate în timp util.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1014/2010 al Comisiei (2) se adaugă următoarele alineate (3), (4) și (5):

„(3)   Producătorii care notifică erori în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 trebuie să utilizeze, ca bază pentru notificarea lor, seturile de date provizorii notificate de Comisie în temeiul articolului 8 alineatul (4).

Notificarea de eroare trebuie să includă toate seturile de date referitoare la înmatriculările de vehicule pentru care este responsabil producătorul ce transmite notificarea.

Eroarea trebuie indicată printr-o intrare separată în setul de date pentru fiecare versiune, intitulată «Observațiile producătorului», în care trebuie specificat unul din codurile următoare:

(a)

Cod A – dacă evidențele au fost modificate de producător;

(b)

Cod B – dacă vehiculul este neidentificabil;

(c)

Cod C – dacă vehiculul nu se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 443/2009 sau este scos din producție.

În sensul celui de-al treilea paragraf litera (b), un vehicul este neidentificabil în cazul în care producătorul nu poate identifica sau corecta codul pentru tipul, varianta și versiunea respectiv(ă) sau, dacă este cazul, numărul de omologare de tip indicat în setul de date provizorii.

(4)   În cazul în care un producător nu a notificat Comisiei erori în conformitate cu alineatul (3) sau în cazul în care notificarea este prezentată după expirarea termenului de trei luni prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, valorile provizorii notificate în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din regulamentul menționat sunt considerate finale.

(5)   Notificarea de eroare menționată la alineatul (3) trebuie prezentată pe un suport de date electronic indelebil care să poarte mențiunea «Notificare de eroare – CO2 de la autoturisme» și să fie trimis prin poștă la următoarea adresă:

European Commission

Secretariat General

1049 Bruxelles

Belgium

O copie în format electronic a notificării se transmite spre informare la următoarele căsuțe poștale electronice funcționale:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

și

CO2-monitoring@eea.europa.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 293, 11.11.2010, p. 15


23.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 430/2012 AL COMISIEI

din 22 mai 2012

de deschidere a procedurii de licitație privind acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a uleiului de măsline

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 literele (a), (d) și (j), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, Comisia poate decide să autorizeze organismele care prezintă garanții suficiente și care sunt aprobate de statele membre ca, în caz de perturbare gravă a pieței în anumite regiuni ale Uniunii Europene, să încheie contracte pentru depozitarea uleiului de măsline pe care îl comercializează.

(2)

În Spania și Grecia, state membre care produc împreună mai mult de două treimi din producția totală de ulei de măsline a Uniunii, prețul mediu la uleiul de măsline înregistrat pe piață în cursul perioadei menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole (2) este sub nivelul indicat la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Acest fapt cauzează perturbări grave pe piețele din statele membre respective. Piața uleiului de măsline din Uniune se caracterizează printr-un nivel ridicat de interdependență și, prin urmare, perturbarea gravă a piețelor din Spania și Grecia riscă să se propage către toate statele membre producătoare de ulei de măsline.

(3)

Articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că se poate acorda un ajutor pentru depozitarea privată a uleiului de măsline și că acest ajutor trebuie stabilit de Comisie în prealabil sau printr-o procedură de licitație.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 826/2008 stabilește norme comune de implementare a schemei de ajutoare pentru depozitarea privată. În conformitate cu articolul 6 din regulamentul respectiv, trebuie să se deschidă o procedură de licitație în conformitate cu normele detaliate și condițiile prevăzute la articolul 9 din același regulament.

(5)

Cantitatea globală maximă pentru care poate fi acordat ajutorul pentru depozitare privată trebuie stabilită la un nivel care, potrivit analizei de piață, să contribuie la stabilizarea pieței.

(6)

Pentru a facilita activitatea administrativă și de control legată de încheierea contractelor, trebuie să se stabilească o cantitate minimă de produs pentru fiecare ofertă.

(7)

Trebuie să se stabilească o garanție pentru a se asigura că operatorii economici își îndeplinesc obligațiile contractuale și că măsura va produce efectul dorit asupra pieței.

(8)

Având în vedere evoluția situației pieței în anul de comercializare curent și previziunile pentru următorul an de comercializare, Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a decide reducerea duratei contractelor în curs și ajustarea în consecință a nivelului ajutorului. Această opțiune trebuie inclusă în contract, așa cum se prevede la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008.

(9)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, trebuie să se stabilească perioada de care dispun statele membre pentru a transmite Comisiei toate ofertele valabile.

(10)

Pentru a preveni scăderile necontrolate ale prețurilor, pentru a reacționa prompt la situația excepțională a pieței și pentru a asigura gestionarea eficientă a acestei măsuri, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(11)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

(1)   Se deschide o procedură de licitație pentru a se stabili nivelul ajutorului pentru depozitarea privată menționat la articolul 31 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru categoriile de ulei de măsline enumerate în anexa la prezentul regulament și definite la punctul 1 din anexa XVI la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)   Cantitatea totală maximă pentru care se poate acorda ajutorul pentru depozitarea privată este de 100 000 de tone.

Articolul 2

Norme aplicabile

Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 826/2008, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare.

Articolul 3

Depunerea ofertelor

(1)   Subperioada de depunere a ofertelor ca răspuns la prima invitație parțială de participare la licitație începe la 31 mai 2012 și se termină la data de 5 iunie 2012, la ora 11:00, ora Bruxelles-ului.

Subperioada de depunere a ofertelor ca răspuns la a doua invitație parțială de participare la licitație începe în prima zi lucrătoare după încheierea subperioadei precedente și se termină la data de 19 iunie 2012, la ora 11:00, ora Bruxelles-ului.

(2)   Ofertele se raportează la o perioadă de depozitare de 180 de zile.

(3)   Fiecare ofertă trebuie să aibă ca obiect o cantitate de minimum 50 de tone.

(4)   În cazul în care un operator economic participă la o procedură de licitație pentru două sau mai multe categorii de ulei sau pentru rezervoare aflate la adrese diferite, acesta trebuie să prezinte o ofertă separată pentru fiecare caz.

(5)   Ofertele pot fi depuse numai în Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Malta, Portugalia și Slovenia.

Articolul 4

Garanții

Ofertanții constituie o garanție de 50 EUR pentru fiecare tonă de ulei de măsline care face obiectul ofertei.

Articolul 5

Reducerea duratei contractelor

Pe baza evoluției pieței uleiului de măsline și a perspectivelor de viitor, Comisia poate decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, să reducă durata contractelor în curs și să ajusteze valoarea ajutorului în consecință. Contractul încheiat cu ofertantul câștigător include o referire la această opțiune.

Articolul 6

Notificarea Comisiei cu privire la oferte

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, statele membre notifică separat Comisiei toate ofertele valabile în termen de 24 ore de la încheierea fiecărei subperioade de licitație prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 mai 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Michel BARNIER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223, 21.8.2008, p. 3.


ANEXĂ

Categorii de ulei de măsline menționate la articolul 1 alineatul (1)

Ulei de măsline extra virgin

Ulei de măsline virgin


23.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 431/2012 AL COMISIEI

din 22 mai 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 mai 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

23.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/18


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 16 mai 2012

privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) și Epitrix tuberis (Gentner)

[notificată cu numărul C(2012) 3137]

(2012/270/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) a treia teză,

întrucât:

(1)

Dintr-o evaluare efectuată de către Comisie, bazată pe o analiză a riscului fitosanitar realizată de Organizația Europeană și Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor, rezultă că Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) și Epitrix tuberis (Gentner) pot avea efecte dăunătoare pentru plantele sensibile. Acestea afectează, în special, tuberculii de Solanum tuberosum L., inclusiv pe cei destinați plantării, denumiți în continuare „tuberculi de cartofi”, care sunt produși în întreaga Uniune. Aceste organisme nu sunt listate nici în anexa I, nici în anexa II la Directiva 2000/29/CE.

(2)

Portugalia a informat Comisia că Epitrix cucumeris (Harris) și Epitrix similaris (Gentner) sunt prezente în statul membru respectiv. O notificare transmisă de Spania la 8 septembrie 2010 arată primele depistări ale Epitrix similaris (Gentner) într-o regiune a acestui stat membru. Informațiile disponibile arată, de asemenea, că Epitrix cucumeris (Harris) și Epitrix tuberis (Gentner) sunt prezente într-o țară terță care exportă în prezent tuberculi de cartofi către Uniune.

(3)

Ar trebui să se prevadă măsuri cu privire la introducerea în Uniune a tuberculilor de cartofi din țări terțe în care Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) sau Epitrix tuberis (Gentner) sunt cunoscute ca fiind prezente. Ar trebui, de asemenea, să se prevadă măsuri în ceea ce privește circulația tuberculilor de cartofi care provin din zone ale Uniunii în care prezența unuia sau a mai multora dintre aceste organisme este confirmată.

(4)

Monitorizările privind prezența Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) și Epitrix tuberis (Gentner) ar trebui să fie efectuate pe tuberculii de cartofi și câmpurile cultivate cu cartofi în toate statele membre, iar rezultatele ar trebui notificate. De asemenea, statele membre pot alege să efectueze monitorizări și pe alte plante.

(5)

Ar trebui prevăzute măsuri pentru ca statele membre să stabilească zonele demarcate în cazurile în care prezența Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) sau Epitrix tuberis (Gentner) este confirmată în vederea eradicării sau cel puțin a limitării răspândirii organismelor în cauză și să asigure monitorizarea intensivă pentru determinarea prezenței lor.

(6)

Dacă este necesar, statele membre ar trebui să-și adapteze legislația pentru a se conforma prezentei decizii.

(7)

Prezenta decizie ar trebui să fie în vigoare până la 30 septembrie 2014, pentru a permite evaluarea eficacității sale.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Interdicții privind Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) și Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) și Epitrix tuberis (Gentner), denumite în continuare „organisme specificate”, nu se introduc sau răspândesc pe teritoriul Uniunii.

Articolul 2

Introducerea tuberculilor de cartofi în Uniune

(1)   Tuberculii de Solanum tuberosum L., inclusiv cei destinați plantării, denumiți în continuare „tuberculi de cartofi”, originari (2) din țări terțe în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute a fi prezente, pot fi introduși în Uniune numai dacă respectă cerințele specifice de import prevăzute la punctul 1 din secțiunea 1 din anexa I.

(2)   La intrarea în Uniune, tuberculii de cartofi trebuie să fie inspectați de către organismul oficial responsabil în conformitate cu punctul 5 din secțiunea 1 din anexa I.

Articolul 3

Circulația tuberculilor de cartofi în Uniune

Tuberculii de cartofi provenind din zone demarcate din cadrul Uniunii stabilite conform dispozițiilor articolului 5 pot fi puși în circulație în cadrul Uniunii numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate la punctul 1 din secțiunea 2 din anexa I.

Tuberculii de cartofi introduși în Uniune, în conformitate cu articolul 2, din țări terțe în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute ca fiind prezente, pot fi puși în circulație în cadrul Uniunii numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate la punctul 3 din secțiunea 2 din anexa I.

Articolul 4

Monitorizări și notificări ale prezenței organismelor specificate

(1)   Statele membre trebuie să efectueze controale oficiale anuale pentru determinarea prezenței organismelor specificate pe tuberculii de cartofi și, dacă este cazul, pe alte plante gazdă, inclusiv pe terenurile pe care se cultivă tuberculii de cartofi, de pe teritoriul acestora.

Statele membre transmit rezultatele acestor controale Comisiei și celorlalte state membre până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

(2)   Orice prezență sau apariție suspectată a unui organism specificat se notifică imediat organismelor oficiale responsabile.

Articolul 5

Zonele demarcate și măsurile care urmează să fie luate în aceste zone

(1)   În cazul în care, pe baza rezultatelor monitorizărilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) sau a altor dovezi, un stat membru confirmă prezența unui organism specificat într-o parte a teritoriului său, statul membru respectiv trebuie fără întârziere să stabilească o zonă demarcată alcătuită dintr-o zonă infestată și o zonă tampon, astfel cum este prevăzut în secțiunea 1 din anexa II.

El ia măsuri, astfel cum se prevede în secțiunea 2 din anexa II.

(2)   În cazul în care un stat membru ia măsuri în conformitate cu alineatul (1), acesta notifică imediat lista zonelor demarcate, oferă informații privind delimitarea acestora, incluzând hărți care să indice amplasarea lor, precum și o descriere a măsurilor aplicate în aceste zone demarcate.

Articolul 6

Asigurarea conformității

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii și, după caz, modifică măsurile pe care le-au adoptat pentru a se proteja împotriva introducerii și răspândirii organismelor specificate, astfel încât măsurile respective să respecte dispozițiile prezentei decizii. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceste măsuri.

Articolul 7

Aplicare

Prezenta decizie se aplică până la 30 septembrie 2014.

Articolul 8

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 mai 2012.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Glosar de termeni fitosanitari – Standard de referință ISPM nr. 5 și Certificate fitosanitare – Standard de referință ISPM nr. 12 al Secretariatului Convenției internaționale de protecție a plantelor, Roma.


ANEXA I

SECȚIUNEA 1

Cerințe specifice pentru introducerea în Uniune

1.

Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Directiva 2000/29/CE, tuberculii de cartofi care provin din țări terțe în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute ca fiind prezente, trebuie să fie însoțiți de un certificat fitosanitar, astfel cum este menționat la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) primul subparagraf din Directiva 2000/29/CE (denumit în continuare „certificatul”), care include la rubrica „Declarație suplimentară” informațiile prevăzute la punctele 2 și 3.

2.

Certificatul cuprinde fie informațiile menționate la litera (a), fie cele de la litera (b):

(a)

tuberculii de cartofi au fost cultivați într-o zonă liberă de organisme dăunătoare, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(b)

tuberculii de cartofi au fost spălați sau periați, astfel încât să nu conțină mai mult de 0,1 % sol atașat, sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiași rezultat și eliminării organismelor specificate în cauză și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor specificate.

3.

Certificatul cuprinde următoarele elemente:

(a)

informații conform cărora tuberculii de cartofi au fost găsiți liberi de organismele specificate în cauză și de oricare dintre simptomele acestora și că nu conțin mai mult de 0,1 % sol atașat, în urma unei inspecții oficiale efectuate imediat înainte de export;

(b)

informații conform cărora ambalajele în care tuberculii de cartofi sunt importați sunt curate.

4.

În cazul în care se comunică informațiile prevăzute la punctul 2 litera (a), numele zonei libere de organisme dăunătoare se indică la rubrica „Locul de origine”.

5.

Tuberculii de cartofi introduși în Uniune în conformitate cu punctele 1-4 trebuie să fie inspectați la punctul de intrare sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu Directiva 2004/103/CE a Comisiei (1) pentru a confirma faptul că aceștia îndeplinesc cerințele stabilite la punctele 1-4.

SECȚIUNEA 2

Condiții de punere în circulație

1.

Tuberculii de cartofi care provin din zone demarcate din Uniune pot fi puși în circulație din astfel de zone către alte zone care nu sunt zone demarcate în cadrul Uniunii doar în cazul în care sunt însoțiți de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu dispozițiile Directivei 92/105/CEE a Comisiei (2) și în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 2.

2.

Tuberculii de cartofi trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

au fost cultivați într-un loc de producție înregistrat în conformitate cu Directiva 92/90/CEE a Comisiei (3) sau de un producător înregistrat în conformitate cu Directiva 93/50/CEE a Comisiei (4), sau puși în circulație de la un depozit sau un centru de expediere înregistrat în conformitate cu Directiva 93/50/CEE;

(b)

au fost spălați sau periați, astfel încât să nu conțină mai mult de 0,1 % sol atașat rămas, sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiași rezultat și eliminării organismelor specificate în cauză și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor specificate; și

(c)

ambalajele în care circulă tuberculii de cartofi sunt curate.

3.

În conformitate cu secțiunea 1, tuberculii de cartofi introduși în Uniune din țări terțe în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute ca fiind prezente pot fi puși în circulație în cadrul Uniunii numai dacă sunt însoțiți de pașaportul fitosanitar la care se face referire la punctul 1.


(1)  JO L 313, 12.10.2004, p. 16.

(2)  JO L 4, 8.1.1993, p. 22.

(3)  JO L 344, 26.11.1992, p. 38.

(4)  JO L 205, 17.8.1993, p. 22.


ANEXA II

ZONE DEMARCATE ȘI MĂSURILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 5

SECȚIUNEA 1

Stabilirea zonelor demarcate

1.

Zonele demarcate constau în următoarele zone:

(a)

o zonă infestată, care cuprinde cel puțin terenurile în care prezența unui organism specificat a fost confirmată, precum și terenurile în care tuberculii de cartofi contaminați au fost cultivați; precum și

(b)

o zonă tampon cu o lățime de cel puțin 100 de metri dincolo de marginea zonei infestate; în cazul în care o parte dintr-un teren se găsește în perimetrul respectiv, întregul teren se include în zona tampon.

2.

În cazul în care mai multe zone tampon se suprapun sau sunt apropiate din punct de vedere geografic, se va stabili o zonă demarcată care să includă zona acoperită de zonele demarcate relevante și zonele situate între acestea.

3.

La stabilirea zonei infestate și a zonei tampon, statele membre, ținând seama de principii științifice solide, iau în considerare următoarele elemente: biologia organismelor specificate, nivelul de infestare, distribuția plantelor gazdă, dovada stabilirii organismelor specificate, capacitatea organismelor specificate de a se răspândi în mod natural.

4.

În cazul în care se confirmă prezența unui organism specificat în afara zonei infestate, delimitarea zonei infestate și a zonei tampon va fi revizuită și modificată în mod corespunzător.

5.

În cazul în care, într-o zonă demarcată pe baza monitorizărilor menționate la articolul 4 alineatul (1), organismul specificat în cauză nu a mai fost depistat pe o perioadă de doi ani, statul membru în cauză trebuie să confirme că acest organism nu mai este prezent în această zonă și că zona nu mai este demarcată. Statul membru informează Comisia și celelalte state membre.

SECȚIUNEA 2

Măsuri în zonele demarcate prevăzute la articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf

Măsurile adoptate de statele membre în zonele demarcate cuprind cel puțin următoarele:

1.

măsuri de eradicare sau de limitare a răspândirii organismelor specificate, inclusiv tratamente și dezinfectări, precum și o interdicție privind plantarea plantelor gazdă, în cazul în care este necesar;

2.

monitorizarea intensivă pentru determinarea prezenței organismelor specificate prin controale adecvate;

3.

monitorizarea circulației tuberculilor de cartofi din zonele demarcate.