ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.320.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 320

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
3 decembrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Informații privind intrarea în vigoare a unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Argentina în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

1

 

 

2011/790/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 noiembrie 2011 privind semnarea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1256/2011 al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1124/2010

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1257/2011 al Comisiei din 23 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

12

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1258/2011 al Comisiei din 2 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru nitrații din produsele alimentare ( 1 )

15

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1259/2011 al Comisiei din 2 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru dioxine, PCB de tipul dioxinei și PCB care nu sunt de tipul dioxinei în produsele alimentare ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1260/2011 al Comisiei din 2 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 945/2010 al Comisiei de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului bugetar 2011 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană și de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 807/2010

24

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1261/2011 al Comisiei din 2 decembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

26

 

 

DECIZII

 

 

2011/791/UE

 

*

Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei 2011/734/UE adresată Greciei în vederea consolidării și a aprofundării supravegherii fiscale și de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situației de deficit excesiv

28

 

 

2011/792/PESC

 

*

Decizia Atalanta/4/2011 a Comitetului politic și de securitate din 2 decembrie 2011 privind numirea unui comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

32

 

 

2011/793/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 octombrie 2011 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, cu privire la modificarea anexei 9 la acordul menționat

33

 

 

2011/794/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Țările de Jos în 2010 [notificată cu numărul C(2011) 8714]

37

 

 

2011/795/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009 [notificată cu numărul C(2011) 8715]

39

 

 

2011/796/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Cloppenburg, Germania, în decembrie 2008 și ianuarie 2009 [notificată cu numărul C(2011) 8716]

41

 

 

2011/797/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea pseudopestei aviare în Spania în 2009 [notificată cu numărul C(2011) 8717]

43

 

 

2011/798/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Spania în 2009 [notificată cu numărul C(2011) 8721]

45

 

 

2011/799/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Polonia în 2007 [notificată cu numărul C(2011) 8722]

47

 

 

2011/800/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea bolii limbii albastre în Germania în 2007 [notificată cu numărul C(2011) 8723]

49

 

 

2011/801/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de vaccinare de urgență întreprinse pentru combaterea bolii limbii albastre în Franța în 2007 și 2008 [notificată cu numărul C(2011) 8727]

50

 

 

2011/802/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Italia în 2007 și 2008 [notificată cu numărul C(2011) 8728]

52

 

 

2011/803/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Austria în 2007 și 2008 [notificată cu numărul C(2011) 8729]

54

 

 

2011/804/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Țările de Jos în 2007 și 2008 [notificată cu numărul C(2011) 8732]

56

 

 

2011/805/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Suedia în 2007 și 2008 [notificată cu numărul C(2011) 8737]

58

 

 

2011/806/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Luxemburg în 2007 și în 2008 [notificată cu numărul C(2011) 8742]

60

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/1


Informații privind intrarea în vigoare a unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Argentina în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Argentina în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (1) va intra în vigoare la 6 decembrie 2011.


(1)  JO L 317, 30.11.2011, p. 11.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2011

privind semnarea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

(2011/790/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (3) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În mai 2003, Comisia Europeană a adoptat o Comunicare către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT) – Propunere privind un plan de acțiune al Uniunii Europene”, care preconiza adoptarea unor măsuri de combatere a exploatării forestiere ilegale prin încheierea unor acorduri de parteneriat voluntar cu țările producătoare de lemn. Concluziile Consiliului privind planul de acțiune menționat au fost adoptate în octombrie 2003 (1), iar Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe această temă la 11 iulie 2005 (2).

(2)

La 5 decembrie 2005, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea punerii în aplicare a Planului de acțiune al Uniunii privind FLEGT.

(3)

La 20 decembrie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 (3) privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile în Uniune de lemn originar din țările cu care Uniunea a încheiat acorduri de parteneriat voluntar.

(4)

Negocierile cu Republica Centrafricană au fost încheiate, iar Acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (denumit în continuare „acordul”) a fost parafat la 21 decembrie 2010.

(5)

Acordul ar trebui semnat, sub rezerva încheierii acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (denumit în continuare „acordul”), sub rezerva încheierii respectivului acord (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să semneze acordul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SAWICKI


(1)  JO C 268, 7.11.2003, p. 1.

(2)  JO C 157 E, 6.7.2006, p. 482.

(3)  JO L 347, 30.12.2005, p. 1.

(4)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


REGULAMENTE

3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 1256/2011 AL CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1124/2010

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei, măsuri privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1) impune ca măsurile de reglementare a accesului la ape și resurse și exercitarea durabilă a activităților de pescuit să fie stabilite ținând seama de recomandările științifice, tehnice și economice disponibile, în special de raportul elaborat de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), precum și de orice aviz din partea comisiilor consultative regionale.

(3)

Revine Consiliului să adopte măsuri privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit pe zonă de pescuit sau grup de zone de pescuit, inclusiv a anumitor condiții legate funcțional de acestea, atunci când este cazul. Posibilitățile de pescuit se repartizează între statele membre astfel încât să se asigure fiecărui stat membru o anumită stabilitate a activităților de pescuit pentru fiecare resursă sau zonă de pescuit și ținându-se cont în mod adecvat de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(4)

Capturile totale admisibile (TAC) ar trebui să fie stabilite pe baza avizelor științifice disponibile, ținând seama de aspectele biologice și socioeconomice și asigurând totodată un tratament echitabil sectoarelor de pescuit, precum și pe baza opiniilor exprimate în cadrul consultărilor cu părțile interesate, în special la reuniunile la care au participat Comitetul consultativ pentru pescuit și acvacultură și consiliile consultative regionale în cauză.

(5)

Pentru resursele care fac obiectul unor planuri multianuale specifice, posibilitățile de pescuit ar trebui să fie stabilite în conformitate cu regulile prevăzute în planurile respective. În consecință, ar trebui să fie stabilite limite de captură și limite ale efortului de pescuit pentru resursele de cod din Marea Baltică, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective (2) (planul pentru rezervele de cod din Marea Baltică).

(6)

Din perspectiva celor mai recente recomandări științifice, poate fi introdusă flexibilitatea în gestionarea efortului de pescuit pentru rezervele de cod din Marea Baltică fără a pune în pericol obiectivele planului pentru rezervele de cod din Marea Baltică și fără a avea drept rezultat o creștere a mortalității prin pescuit. O astfel de flexibilitate ar permite gestionarea mai eficientă a efortului de pescuit în cazul în care cotele nu sunt repartizate în mod egal în cadrul flotei statului membru și ar facilita reacțiile rapide la transferul de cote. Prin urmare, ar trebui să se permită oricărui stat membru să repartizeze zile suplimentare navelor care navighează sub pavilionul său în cazul în care un număr egal de zile este retras altor nave care navighează sub pavilionul său.

(7)

Din perspectiva celor mai recente recomandări științifice, este oportună introducerea deja în 2011 a unei astfel de flexibilități în gestionarea efortului de pescuit pentru rezervele de cod din Marea Baltică. Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1124/2010 al Consiliului din 29 noiembrie 2010 de stabilire, pentru 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică (3) ar trebui să fie modificată în consecință.

(8)

Utilizarea posibilităților de pescuit prevăzute de prezentul regulament ar trebui să intre sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (4), în special a articolelor 33 și 34 din respectivul regulament, referitoare la înregistrarea capturilor și a efortului de pescuit, respectiv la transmiterea datelor privind epuizarea posibilităților de pescuit. Prin urmare, se impune să fie precizate codurile cu privire la debarcarea rezervelor care intră sub incidența prezentului regulament și care trebuie să fie utilizate de către statele membre atunci când transmit date Comisiei.

(9)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a capturilor totale admisibile (TAC) și a cotelor de pescuit (5), se impune identificarea resurselor care fac obiectul diferitelor măsuri menționate în respectivul regulament.

(10)

Pentru a evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a asigura pescarilor din Uniune mijloace suficiente de subzistență, este important ca respectivele activități de pescuit să se deschidă la 1 ianuarie 2012. Cu toate acestea, deoarece Regulamentul (UE) nr. 1124/2010 se aplică de la 1 ianuarie 2011, dispozițiile prezentului regulament permițând flexibilitate în gestionarea efortului de pescuit pentru rezervele de cod din Marea Baltică ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2011. Pentru motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește, pentru 2012, posibilitățile de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice din Marea Baltică și modifică Regulamentul (UE) nr. 1124/2010 în ceea ce privește gestionarea efortului de pescuit pentru rezervele de cod din Marea Baltică.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit din UE care își desfășoară activitatea în Marea Baltică.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

zonele Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) înseamnă zonele geografice precizate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound (6);

(b)

„Marea Baltică” înseamnă subdiviziunile ICES 22-32;

(c)

„navă din UE” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înmatriculată în Uniune;

(d)

„captură totală admisibilă” (TAC) înseamnă cantitatea de pește care poate fi pescuită anual dintr-o resursă halieutică;

(e)

„cotă” înseamnă o proporție din TAC alocată Uniunii, unui stat membru sau unei țări terțe;

(f)

„zi de absență din port” înseamnă orice perioadă neîntreruptă de 24 de ore sau o parte a acesteia în decursul căreia nava nu se află în port.

CAPITOLUL II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

Articolul 4

TAC și alocări

Capturile totale admisibile, alocarea acestora către statele membre și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea sunt stabilite în anexa I.

Articolul 5

Dispoziții speciale privind alocarea posibilităților de pescuit

(1)   Alocarea posibilităților de pescuit statelor membre conform prezentului regulament nu aduce atingere:

(a)

schimburilor efectuate în temeiul articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(b)

realocărilor efectuate în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(c)

debarcărilor suplimentare autorizate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

(d)

cantităților reținute în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

(e)

deducerilor efectuate în temeiul articolelor 37, 105, 106 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)   În absența unor dispoziții contrare prevăzute în anexa I la prezentul regulament, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică resurselor care fac obiectul unor TAC de precauție, iar articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din respectivul regulament se aplică resurselor care fac obiectul unor TAC analitice.

Articolul 6

Condiții pentru debarcarea capturilor și a capturilor accidentale

Peștii din resursele pentru care sunt fixate limite ale capturilor sunt reținuți la bord sau debarcați numai în cazul în care:

(a)

capturile au fost efectuate de nave ale unui stat membru care are o cotă, iar această cotă nu este epuizată; sau

(b)

capturile constau într-o fracțiune a unei cote a Uniunii care nu a fost alocată în cote statelor membre, iar această cotă a Uniunii nu a fost epuizată.

Articolul 7

Limite ale efortului de pescuit

(1)   Limitele efortului de pescuit sunt stabilite în anexa II.

(2)   Limitele menționate la alineatul (1) se aplică și subdiviziunilor ICES 27 și 28.2 în măsura în care Comisia nu a luat, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007, o decizie de excludere a respectivelor subdiviziuni de la aplicarea restricțiilor prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b), articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) și la articolul 13 din același regulament.

(3)   Limitele menționate la alineatul (1) nu se aplică subdiviziunii ICES 28.1 în măsura în care Comisia nu a luat, în conformitate cu articolul 29 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007, o decizie de aplicare în respectiva subdiviziune a restricțiilor prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b), articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 8

Transmiterea datelor

Atunci când, în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre transmit Comisiei date privind cantitățile debarcate din resursele capturate, acestea utilizează codurile resurselor prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 9

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1124/10

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1124/10 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Cu toate acestea, articolul 9 se aplică de la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 248, 22.9.2007, p. 1.

(3)  JO L 318, 4.12.2010, p. 1.

(4)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.

(6)  JO L 349, 31.12.2005, p. 1.


ANEXA I

CAPTURI TOTALE ADMISIBILE (TAC) APLICABILE NAVELOR DIN UE ÎN ZONELE ÎN CARE EXISTĂ TAC, ÎN FUNCȚIE DE SPECII ȘI DE ZONĂ

În următoarele tabele sunt stabilite TAC și cotele de pescuit (în tone de greutate în viu, dacă nu se specifică altfel) pentru fiecare resursă, precum și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea.

Trimiterile la zonele de pescuit sunt trimiteri la zonele ICES, dacă nu se specifică altfel.

În cadrul fiecărei zone, resursele halieutice sunt indicate în ordinea alfabetică a denumirilor în limba latină ale speciilor.

În scopul aplicării prezentului regulament, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică

Codul Alpha-3

Denumire comună

Clupea harengus

HER

Hering

Gadus morhua

COD

Cod

Pleuronectes platessa

PLE

Cambulă de Baltica

Salmo salar

SAL

Somon de Atlantic

Sprattus sprattus

SPR

Șprot


Specie

:

Hering

Clupea harengus

Zonă

:

Subdiviziunile 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlanda

86 905

TAC analitică

Suedia

19 095

Uniune

106 000

TAC

106 000


Specie

:

Hering

Clupea harengus

Zonă

:

Subdiviziunile 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemarca

2 930

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

11 532

Finlanda

1

Polonia

2 719

Suedia

3 718

Uniune

20 900

TAC

20 900


Specie

:

Hering

Clupea harengus

Zonă

:

Apele UE din subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemarca

1 725

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

457

Estonia

8 810

Finlanda

17 197

Letonia

2 174

Lituania

2 289

Polonia

19 537

Suedia

26 228

Uniune

78 417

TAC

Nu se aplică


Specie

:

Hering

Clupea harengus

Zonă

:

Subdiviziunea 28.1

HER/03D.RG

Estonia

14 120

TAC analitică

Letonia

16 456

Uniune

30 576

TAC

30 576


Specia

:

Cod

Gadus morhua

Zonă

:

Apele UE din subdiviziunile 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemarca

15 587

TAC analitică

Germania

6 200

Estonia

1 519

Finlanda

1 193

Letonia

5 795

Lituania

3 818

Polonia

17 947

Suedia

15 791

Uniune

67 850

TAC

Nu se aplică


Specie

:

Cod

Gadus morhua

Zonă

:

Subdiviziunile 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemarca

9 298

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

4 546

Estonia

206

Finlanda

183

Letonia

769

Lituania

499

Polonia

2 487

Suedia

3 312

Uniune

21 300

TAC

21 300


Specie

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zonă

:

Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemarca

2 070

TAC de precauție

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

230

Polonia

433

Suedia

156

Uniune

2 889

TAC

2 889


Specie

:

Somon de Atlantic

Salmo salar

Zonă

:

Apele UE din subdiviziunile 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemarca

25 396 (1)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

2 826 (1)

Estonia

2 581 (1)

Finlanda

31 667 (1)

Letonia

16 153 (1)

Lituania

1 899 (1)

Polonia

7 704 (1)

Suedia

34 327 (1)

Uniune

122 553 (1)

TAC

Nu se aplică


Specie

:

Somon de Atlantic

Salmo salar

Zonă

:

Apele UE din subdiviziunea 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (2)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Finlanda

13 838 (2)

Uniune

15 419 (2)

TAC

Nu se aplică


Specie

:

Șprot și capturi accidentale asociate

Sprattus sprattus

Zonă

:

Apele UE din subdiviziunile 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemarca

22 218

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

14 076

Estonia

25 800

Finlanda

11 631

Letonia

31 160

Lituania

11 272

Polonia

66 128

Suedia

42 952

Uniune

225 237 (3)

TAC

Nu se aplică


(1)  Exprimat în număr de pești.

(2)  Exprimat în număr de pești.

(3)  Cel puțin 92 % din debarcări calculate în raport cu TAC trebuie să fie de șprot. Capturile accidentale de hering se calculează în raport cu procentul rămas de 8 % din TAC.


ANEXA II

LIMITE ALE EFORTULUI DE PESCUIT

1.

Statele membre repartizează navelor care le arborează pavilionul și care pescuiesc cu traule, plase pungă daneze sau plase similare cu ochiuri mai mari sau egale cu 90 mm, năvoade cu matiță, plase de încurcare sau setci cu sirec cu ochiuri mai mari sau egale cu 90 mm, cu plase de adâncime, cu paragate, cu excepția celor în suspensie, cu undițe și dandinete, un număr maxim de:

(a)

163 de zile de absență din port în subdiviziunile ICES 22-24, cu excepția perioadei cuprinse între 1 și 30 aprilie, pentru care se aplică articolul 8 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007; și

(b)

160 de zile de absență din port în subdiviziunile ICES 25-28, cu excepția perioadei cuprinse între 1 iulie și 31 august, pentru care se aplică articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007.

2.

Numărul maxim de zile de absență din port pe an în care o navă poate fi prezentă în cele două zone menționate la punctul 1 literele (a) și (b) pescuind cu echipamentele prevăzute la punctul 1 nu poate să depășească numărul maxim de zile de absență din port repartizate pentru una dintre cele două zone.

3.

Prin derogare de la punctele 1 și 2 și în cazul în care gestionarea eficientă a posibilităților de pescuit o impune, statele membre pot repartiza navelor care navighează sub pavilionul lor un număr suplimentar de zile de absență din port, cu condiția ca un număr egal de zile de absență din port să fie retras altor nave care navighează sub pavilionul lor și care fac obiectul unor restricții în privința efortului în aceeași zonă și în cazul în care capacitatea, exprimată în kW, a fiecăreia dintre navele donatoare este egală sau mai mare decât cea a oricărei nave receptoare. Numărul de nave receptoare nu poate depăși 10 % din numărul total al navelor respectivului stat membru, după cum se indică la punctul 1.


ANEXA III

„ANEXA II

LIMITE ALE EFORTULUI DE PESCUIT

1.

Statele membre repartizează navelor care navighează sub pavilionul lor și care pescuiesc cu traule, plase pungă daneze sau plase similare cu ochiuri mai mari sau egale cu 90 mm, năvoade cu matiță, plase de încurcare sau setci cu sirec cu ochiuri mai mari sau egale cu 90 mm, cu plase de adâncime, cu paragate, cu excepția celor în suspensie, cu undițe și dandinete, un număr maxim de:

(a)

163 de zile de absență din port în subdiviziunile ICES 22-24, cu excepția perioadei cuprinse între 1 și 30 aprilie, pentru care se aplică articolul 8 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007; și

(b)

160 de zile de absență din port în subdiviziunile ICES 25-28, cu excepția perioadei cuprinse între 1 iulie și 31 august, pentru care se aplică articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007.

2.

Numărul maxim de zile de absență din port pe an în care o navă poate fi prezentă în cele două zone menționate la punctul 1 literele (a) și (b) pescuind cu echipamentele prevăzute la punctul 1 nu poate să depășească numărul maxim de zile de absență din port repartizate pentru una dintre cele două zone.

3.

Prin derogare de la punctele 1 și 2 și în cazul în care gestionarea eficientă a posibilităților de pescuit o impune, statele membre pot repartiza navelor care navighează sub pavilionul lor un număr suplimentar de zile de absență din port, cu condiția ca un număr egal de zile de absență din port să fie retras altor nave care navighează sub pavilionul lor și care fac obiectul unor restricții în privința efortului în aceeași zonă și în cazul în care capacitatea, exprimată în kW, a fiecăreia dintre navele donatoare este egală sau mai mare decât cea a oricărei nave receptoare. Numărul de nave receptoare nu poate depăși 10 % din numărul total al navelor respectivului stat membru, după cum se indică la punctul 1.”


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1257/2011 AL COMISIEI

din 23 noiembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1095/96 al Consiliului din 18 iunie 1996 privind punerea în aplicare a concesiunilor stabilite în lista CXL întocmită ca urmare a încheierii negocierilor prevăzute în articolul XXIV alineatul (6) din GATT (1), în special articolul 1 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 810/2008 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru carnea de bovine de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată care intră sub incidența codurilor NC 0201 și 0202, pentru produsele care intră sub incidența codurilor NC 0206 10 95 și 0206 29 91, precum și pentru carnea de bivol dezosată și congelată care intră sub incidența codului NC 0202 30 90.

(2)

Articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 810/2008 alocă 28 000 de tone de carne de vită și mânzat dezosată care intră sub incidența codurilor NC 0201 30 00 și 0206 10 95 pentru bucățile de carne de vită și mânzat selecționate, corespunzând unei definiții precise.

(3)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Argentina în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană (3), aprobat prin Decizia 2011/769/UE a Consiliului (4), prevede adăugarea a 1 500 de tone la cantitatea alocată per țară (Argentina) în cadrul contingentului tarifar UE „carne dezosată de bovine, proaspătă sau refrigerată”. Pentru primii patru ani de punere în aplicare, suplimentarea trebuie să fie de 2 000 de tone pe an. Acordul prevede, de asemenea, crearea unui contingent național (Argentina) de 200 de tone în cadrul contingentului tarifar UE „carne de bivol dezosată, congelată”, contingentul pentru Argentina vizând și carnea „proaspătă și refrigerată”.

(4)

Din motive de claritate, este necesar să se specifice țara de origine a cărnii de bivol.

(5)

Articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 810/2008 alocă 1 300 de tone de carne care intră sub incidența codurilor NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 și 0206 29 91 pentru bucățile de carne de vită și mânzat de calitate superioară, corespunzând unei definiții precise.

(6)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană (5), aprobat prin Decizia 2011/767/UE a Consiliului (6), prevede o schimbare a definiției contingentului tarifar UE de 1 300 de tone de „carne de vită și mânzat de calitate superioară”.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 810/2008 trebuie modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 810/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

66 750 de tone de carne de bovine de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată, care intră sub incidența codurilor NC 0201 și 0202, și de produse care intră sub incidența codurilor NC 0206 10 95 și 0206 29 91. Cantitatea totală este de 66 625 de tone pentru perioada de import 2011-2012 și de 67 250 de tone pentru perioadele de import 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015;”;

(b)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

2 250 de tone de carne de bivol dezosată, congelată care intră sub incidența codului NC 0202 30 90, originară din Australia, exprimate în greutate de carne dezosată. Acest contingent are numărul de ordine 09.4001;”;

(c)

se adaugă litera (c) cu următorul text:

„(c)

200 de tone de «carne de bivol dezosată, proaspătă, refrigerată sau congelată», care intră sub incidența codurilor NC 0201 30 00 și 0202 30 90, originară din Argentina, exprimate în greutate de carne dezosată. Acest contingent are numărul de ordine 09.4004.”

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

29 500 de tone de carne de vită și mânzat dezosată care intră sub incidența codurilor NC 0201 30 00 și 0206 10 95, corespunzând următoarei definiții:

«Bucăți de carne de vită și mânzat selecționate, provenind de la boi, tăurași sau juninci care au fost crescuți exclusiv pe pășuni, după înțărcare. Carcasele de bou sunt clasificate „JJ”, „J”, „U” sau „U2”, cele de tăurași și juninci sunt clasificate „AA”, „A” sau „B”, în conformitate cu clasificarea oficială a carcaselor de bovine stabilită de Secretariatul pentru Agricultură, Creșterea Animalelor, Pescuit și Alimentație din Argentina (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA).»

Cu toate acestea, cantitatea totală este de 29 375 de tone pentru perioada de import 2011-2012 și crește la 30 000 de tone pentru perioadele de import 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015.

Bucățile sunt etichetate în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

Mențiunea «carne de vită și mânzat de calitate superioară» poate fi adăugată informațiilor de pe etichetă.

Acest contingent are numărul de ordine 09.4450;

(b)

la litera (e), definiția se înlocuiește cu următorul text:

„Bucăți de carne de vită și mânzat selecționate, provenind de la boi sau de la juninci crescute exclusiv pe pășuni, ale căror carcase au o greutate mai mică sau egală cu 370 de kilograme. Carcasele sunt clasificate A, L, P, T sau F, sunt tăiate la o grosime a stratului de grăsime P sau mai mică și prezintă o clasificare musculară de 1 sau 2 conform sistemului de clasificare a carcaselor administrat de New Zealand Meat Board”.

3.

La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Importul cantităților menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 2 literele (a)-(e) și (g) este condiționat, la punerea în liberă circulație, de prezentarea unei licențe de import eliberate în conformitate cu articolul 4 literele (a) și (b) și cu alineatul (2) din prezentul articol.”

4.

La articolul 10, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru cantitățile menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 2 literele (a)-(e) și (g) din prezentul regulament, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 376/2008, ale capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și ale Regulamentului (CE) nr. 382/2008, sub rezerva existenței unor prevederi contrare în prezentul regulament.”

5.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

până cel târziu la 31 august după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, pentru contingentele tarifare de import cu numerele de ordine 09.4001 și 09.4004, cantitățile de produse, inclusiv notificările cu mențiunea «zero», pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import;”;

(b)

la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Notificările referitoare la cantitățile menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 2 literele (a)-(e) și (g) din prezentul regulament se efectuează conform dispozițiilor din anexele IV, V și VI la prezentul regulament.”

6.

În anexa I, definiția se înlocuiește cu următorul text:

Carne de vită și mânzat de calitate superioară originară din …

(definiția corespunzătoare)

sau Carne de bivol originară din Australia

sau Carne de bivol originară din Argentina”.

7.

În anexa II, prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

pentru carnea originară din Argentina:

(a)

corespunzând definiției prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (c);

(b)

corespunzând definiției prevăzute la articolul 2 litera (a).”

8.

În anexele IV, V și VI se adaugă următorul număr de ordine și următoarea țară de origine:

„09.4004”

„Argentina”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 146, 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 219, 14.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 317, 30.11.2011, p. 11.

(4)  JO L 317, 30.11.2011, p. 10.

(5)  JO L 317, 30.11.2011, p. 3.

(6)  JO L 317, 30.11.2011, p. 2.

(7)  JO L 204, 11.8.2000, p. 1.”;


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/15


REGULAMENTUL (UE) NR. 1258/2011 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru nitrații din produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (2) stabilește niveluri maxime pentru nitrații din anumite legume cu frunze.

(2)

În anumite cazuri, în ciuda dezvoltărilor în materie de bune practici agricole, nivelurile maxime sunt depășite; prin urmare, s-a acordat o derogare temporară anumitor state membre pentru introducerea pe piață a anumitor legume cu frunze, cultivate și destinate consumului pe teritoriul lor cu niveluri de nitrat superioare nivelurilor maxime stabilite.

(3)

De la aplicarea nivelurilor maxime de nitrați pentru salată și spanac, s-au efectuat numeroase anchete privind factorii responsabili pentru prezența nitraților în salată și spanac și privind măsurile care trebuie adoptate pentru a reduce cât mai mult posibil prezența nitraților în salată și spanac. În ciuda progreselor realizate în materie de bune practici agricole pentru a reduce prezența nitraților în salată și spanac și a unei aplicări stricte a acestor bune practici agricole, nu este posibil să se obțină în mod sistematic niveluri ale nitraților în salată și spanac proaspăt sub nivelurile maxime actuale în anumite regiuni ale Uniunii. Motivul este faptul că clima și, în special, condițiile de luminozitate sunt principalii factori care determină prezența nitraților în salată și spanac. Aceste condiții climatice nu pot fi gestionate sau modificate de producător.

(4)

Pentru a furniza o bază științifică actualizată pentru strategia pe termen mai lung pentru gestionarea riscurilor legate de prezența nitraților în legume, era necesară o evaluare științifică a riscurilor de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, luând în considerare noi informații. O astfel de evaluare trebuia să țină seama de orice considerații relevante privind riscurile și beneficiile, de exemplu, punând în balanță posibilele efecte negative ale nitraților cu posibilele efecte pozitive ale consumului de legume, cum ar fi activitățile antioxidante sau alte proprietăți care ar putea, într-un anumit mod, să contracareze sau să echilibreze riscurile legate de nitrați și de compușii nitrozo rezultați.

(5)

La cererea Comisiei, Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar (denumit în continuare „grupul”) a adoptat la 10 aprilie 2008 un aviz științific privind nitrații prezenți în legume (3). Grupul a comparat riscurile și avantajele expunerii la nitrații din legume. În mod global, este improbabil ca expunerile estimate la nitrații din legume să reprezinte riscuri semnificative pentru sănătate, prin urmare, efectele benefice recunoscute ale consumului de legume prevalează. Grupul a recunoscut că există circumstanțe ocazionale (de exemplu, condiții de producție locale/din gospodării nefavorabile) pentru legumele care constituie o mare parte din alimentație sau pentru persoanele care au o alimentație bogată în legume cum ar fi rucola, care necesită o evaluare de la caz la caz.

(6)

În urma unei discuții privind măsurile adecvate și preocupările exprimate cu privire la riscurile posibile pentru sugari și copii de vârstă mică după o expunere la o asimilare intensă pe cale alimentară, Comisia a solicitat EFSA un bilanț științific complementar cu privire la nitrații din legume, în care posibilele riscuri pentru sugari și copii de vârstă mică legate de prezența nitraților în legume proaspete sunt evaluate mai în detaliu, luând în considerare, de asemenea, asimilarea intensă pe cale alimentară, ținând seama de datele recente privind prezența nitraților în legume, de date mai detaliate privind consumul de legume de către sugari și copii de vârstă mică și de posibilitatea de a stabili niveluri puțin mai ridicate decât nivelurile maxime actuale pentru nitrații din legumele cu frunze. Grupul a adoptat la 1 decembrie 2010 un bilanț privind riscurile de sănătate publică posibile pentru sugari și copii de vârstă mică rezultate din prezența nitraților în legumele cu frunze (4).

(7)

În acest bilanț, grupul a concluzionat că expunerea la nitrați la nivelurile maxime actuale sau preconizate în spanacul preparat din spanac proaspăt este improbabil să reprezinte o problemă de sănătate, deși nu poate fi exclus un risc pentru anumiți sugari care consumă spanac la mai mult de o masă pe zi. EFSA a notat că nu a luat în considerare posibilele modificări ale conținutului de nitrați datorate prelucrării alimentelor, cum ar fi spălarea, decojirea și/sau prepararea, din lipsă de date reprezentative. Faptul că nu a fost luat în considerare impactul cantitativ al prelucrării alimentelor asupra nivelurilor nitraților poate duce, prin urmare, la o supraestimare a expunerii. De asemenea, s-a concluzionat că nivelurile de nitrați în salată nu reprezintă o problemă pentru sănătatea copiilor. Aplicarea nivelurilor maxime actuale pentru nitrați în salată și spanac sau a nivelurilor maxime preconizate la 500 mg/kg peste nivelurile maxime actuale ar avea un impact minor.

(8)

Prin urmare, pentru a oferi securitate juridică producătorilor din toate regiunile Uniunii Europene care aplică în mod strict bunele practici agricole pentru a reduce cât mai mult posibil prezența nitraților în spanac și salată, este adecvată o creștere ușoară a nivelului maxim de nitrați aplicabil spanacului proaspăt și salatei proaspete, fără a pune în pericol sănătatea publică.

(9)

Având în vedere nivelurile uneori foarte ridicate de nitrați constatate în rucola, este adecvat să se stabilească un nivel maxim pentru rucola. Nivelul maxim pentru rucola ar trebui reexaminat după doi ani, în vederea unei reduceri a nivelurilor după identificarea factorilor implicați în prezența nitraților în rucola și punerea în aplicare completă a unor bune practici agricole pentru rucola, pentru reducerea la minimum a conținutului de nitrați.

(10)

Având în vedere că EFSA a fost mandatată de Comisie pentru a colecta toate datele privind contaminanții, inclusiv nitrații, din alimente într-o bază de date, este adecvat ca rezultatele să fie comunicate direct către EFSA.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7, alineatele (1), (2) și (3) se elimină.

2.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre monitorizează nivelurile de nitrați din legumele care pot conține niveluri importante, în special legumele cu frunze verzi, și comunică EFSA rezultatele cu regularitate.”

3.

În anexă, punctul 1: „Nitrați” se înlocuiește cu punctul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

El se aplică de la data intrării sale în vigoare. Cu toate acestea, nivelurile maxime pentru rucola prevăzute la punctul 1.5 din anexă se aplică de la 1 aprilie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables (Avizul Grupului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene de a efectua o evaluare științifică a riscurilor privind nitrații prezenți în legume), EFSA Journal 2008, 689, p. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf.

(4)  Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM), Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables (Aviz științific privind riscurile de sănătate posibile pentru sugari și copii de vârstă mică rezultate din prezența nitraților în legumele cu frunze) EFSA Journal 2010; 8(12):1935. doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf.


ANEXĂ

„Punctul 1:   Nitrați

Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg NO3/kg)

1.1

Spanac proaspăt (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Spanac conservat, congelat sau înghețat

 

2 000

1.3

Salată proaspătă (Lactuca sativa L.) (salată cultivată în seră și salată cultivată în aer liber) cu excepția salatei menționate la punctul 1.4

Recoltată 1 octombrie-31 martie:

 

salată cultivată în seră

5 000

salată cultivată în aer liber

4 000

Recoltată 1 aprilie-30 septembrie:

 

salată cultivată în seră

4 000

salată cultivată în aer liber

3 000

1.4

Salată de căpățână

Salată cultivată în seră

2 500

Salată cultivată în aer liber

2 000

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Recoltată 1 octombrie-31 martie:

7 000

Recoltată 1 aprilie-30 septembrie:

6 000

1.6

Preparate pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (4)

 

200”


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/18


REGULAMENTUL (UE) NR. 1259/2011 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru dioxine, PCB de tipul dioxinei și PCB care nu sunt de tipul dioxinei în produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare pentru contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (2) stabilește niveluri maxime pentru dioxine și PCB de tipul dioxinei dintr-o serie de produse alimentare.

(2)

Dioxinele aparțin unui grup de 75 de congeneri ai dibenzo-p-dioxinei policlorurate (PCDD) și de 135 congeneri ai dibenzofuranului policlorurat (PCDF), dintre care 17 prezintă pericol toxicologic. Bifenilii policlorurați (PCB) sunt un grup de 209 congeneri diferiți care pot fi încadrați în două categorii, în funcție de proprietățile lor toxicologice: 12 congeneri prezintă proprietăți toxicologice similare cu cele ale dioxinelor și sunt, prin urmare, deseori denumiți „PCB de tipul dioxinei” (DL-PCB). Ceilalți PCB nu prezintă un nivel de toxicitate similar cu cel al dioxinei, dar au un profil toxicologic diferit și sunt denumiți „PCB care nu sunt de tipul dioxinei” (denumiți în continuare „NDL-PCB”).

(3)

Fiecare congener al dioxinelor sau al PCB de tipul dioxinei prezintă un nivel diferit de toxicitate. Pentru a se putea aprecia toxicitatea acestor congeneri diferiți și pentru a facilita evaluarea riscurilor și controalele regulamentare, a fost introdus conceptul de factor de echivalență toxică (TEF – toxic equivalency factors). În consecință, rezultatele analizei fiecărui congener al dioxinelor și ai PCB de tipul dioxinei care prezintă interes toxicologic se exprimă într-o unitate cuantificabilă, respectiv „echivalentul toxic TCDD” (TEQ).

(4)

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a organizat un seminar cu experți între 28-30 iunie 2005 privind valorile TEF, agreate de OMS în 1998. Au fost schimbate o serie de valori TEF, în special pentru PCB, congenerii octaclorurați și furanii pentaclorurați. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a compilat toate datele privind efectul noilor valori TEF și datele recente în materie de prezență în raportul științific intitulat Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed (Rezultatele monitorizării nivelurilor de dioxine din produsele alimentare și din hrana pentru animale) (3). Prin urmare, este necesar să se revizuiască nivelurile maxime ale PCB luând în considerare aceste noi date.

(5)

În urma unei solicitări din partea Comisiei, Grupul științific privind contaminanții din lanțul alimentar al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară a adoptat un aviz privind prezența NDL-PCB în produsele alimentare și în hrana pentru animale (4).

(6)

Suma celor șase indicatori sau markeri ai PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153 și 180) cuprinde aproape jumătate din suma totală de NDL-PCB prezenți în produsele alimentare și în hrana pentru animale. Această sumă este considerată un marker adecvat pentru prezență și pentru expunerea umană la NDL-PCB și prin urmare, ar trebui să fie stabilită ca nivel maxim.

(7)

Nivelurile maxime au fost stabilite luând în considerare date recente în materie de prezență compilate în raportul științific al EFSA „Rezultatele monitorizării nivelurilor de dioxine din produsele alimentare și din hrana pentru animale” (5). Deși este posibil să se atingă limite mai scăzute ale cuantificării (LOQ), se poate observa că un număr considerabil de laboratoare aplică un LOQ de 1 μg/kg grăsime sau chiar 2 μg/kg grăsime. Exprimând rezultatul analitic ca limită superioară ar duce, în unele cazuri, la un nivel apropiat de nivelul maxim dacă ar fi stabilite niveluri maxime foarte stricte, chiar dacă nu a fost cuantificat nici un PCB. S-a recunoscut, de asemenea, că, pentru anumite categorii de produse alimentare, datele nu erau foarte numeroase. Prin urmare, este necesar să se revizuiască nivelurile maxime în termen de trei ani, pe baza unei baze de date ample obținute printr-o metodă de analiză cu suficientă sensibilitate pentru cuantificarea nivelurilor scăzute.

(8)

Au fost acordate derogări Finlandei și Suediei pentru comercializarea peștelui provenind din zona baltică și destinat consumului pe teritoriul lor, având niveluri de dioxină care depășesc nivelurile maxime stabilite pentru dioxine și suma dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei în pește. Statele membre menționate au îndeplinit condițiile legate de furnizarea de informații consumatorilor privind recomandările nutriționale. Ele au comunicat anual Comisiei rezultatele monitorizării conținutului de dioxine din peștele provenind din zona baltică și măsurile luate pentru reducerea expunerii umane la dioxinele provenite din zona baltică.

(9)

Pe baza rezultatelor monitorizării nivelurilor de dioxine și PCB de tipul dioxinei efectuate de Finlanda și Suedia, derogarea acordată a putut fi limitată la anumite specii de pești. Dată fiind prezența persistentă a dioxinelor și PCB în mediu și, în consecință în pește, este necesar să se acorde această derogare fără o limită de timp.

(10)

În ceea ce privește somonul capturat, Letonia a cerut o derogare similară ca cea acordată Finlandei și Suediei. În acest scop, Letonia a demonstrat că expunerea umană la dioxine și PCB de tipul dioxinei pe teritoriul său nu este mai mare decât nivelul mediu cel mai ridicat din oricare din statele membre și că dispune de un sistem capabil să asigure buna informare a consumatorilor cu privire la recomandările nutriționale referitoare la restricțiile impuse consumului de pește provenind din zona baltică de categoriile de populație vulnerabile, în scopul de a evita eventuale riscuri pentru sănătate. În plus, este necesară efectuarea monitorizării nivelurilor dioxinelor și ale PCB de tipul dioxinei la peștele provenind din zona baltică, iar rezultatele și măsurile care au fost luate pentru a reduce expunerea umană la dioxinele și PCB de tipul dioxinei din peștele provenind din zona baltică trebuie raportate Comisiei. Au fost puse în aplicare măsurile necesare pentru a se asigura că peștii și produsele din pește care nu respectă nivelurile maxime ale UE pentru PCB nu sunt introduse pe piață în alte state membre.

(11)

Ținând cont de faptul că modul de contaminare al peștelui din zona baltică cu NDL-PCB arată similarități cu contaminarea dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei (DL-PCB) și ținând cont, de asemenea, de faptul că NDL-PCB au o prezență persistentă în mediu, este necesar să se acorde o derogare privind prezența NDL-PCB similară cu cea pentru dioxine și PCB de tipul dioxinei pentru peștele provenind din zona Baltică.

(12)

EFSA a fost solicitată să prezinte un aviz științific privind prezența dioxinelor și PCB de tipul dioxinei în ficatul de ovine și cervidee și privind oportunitatea de a stabili niveluri maxime pentru dioxine și PCB în ficat și produse derivate în funcție de produs și nu în raport cu grăsimea, cum se întâmplă în prezent. Prin urmare, dispozițiile privind ficatul și produsele derivate ar trebui să fie revizuite, în special dispozițiile privind ficatul de ovine și cervidee, de îndată ce avizul EFSA este disponibil. Între timp, este necesar să se stabilească nivelul maxim pentru dioxine și PCB în raport cu grăsimea.

(13)

Până în prezent, produsele alimentare cu un conținut sub 1 % grăsime erau excluse de la aplicarea nivelului maxim de dioxine și PCB de tipul dioxinei, ținând cont că aceste produse alimentare joacă în general un rol minor în expunerea umană. Cu toate acestea, au existat cazuri de produse alimentare care conțin mai puțin de 1 % grăsime, dar cu niveluri foarte ridicate de dioxină și PCB de tipul dioxinei în grăsime. Prin urmare, este necesar să se aplice nivelul maxim acestor produse alimentare, dar în funcție de produs. Ținând cont de faptul că un nivel maxim este stabilit în funcție de produs pentru anumite produse alimentare cu un conținut redus de grăsime, este necesar să se aplice un nivel maxim în funcție de produs pentru produsele alimentare care conțin mai puțin de 2 % grăsime.

(14)

Este necesar să se stabilească niveluri maxime specifice mai reduse de dioxine și de PCB de tipul dioxinei în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică, având în vedere informațiile de monitorizare referitoare la dioxine și PCB de tipul dioxinei în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică. Institutul Federal pentru Evaluarea Riscului din Germania a adresat EFSA o cerere specifică de a evalua riscurile pentru sugari și copii de vârstă mică legate de prezența dioxinelor și PCB de tipul dioxinei în produsele alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică. Prin urmare, este necesar să se revizuiască dispozițiile aplicabile produselor alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică de îndată ce avizul EFSA este disponibil.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul „Derogări temporare” se înlocuiește cu „Derogări”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Prin derogare de la articolul 1, Finlanda, Suedia și Letonia pot autoriza comercializarea somonului sălbatic capturat (Salmo salar) și a produselor derivate provenind din zona baltică și destinate consumului pe teritoriul propriu, cu un conținut de dioxine și/sau un conținut al sumei dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei mai mare decât cel stabilit la punctul 5.3 din anexă, cu condiția să existe un sistem care să asigure buna informare a consumatorilor cu privire la recomandările nutriționale referitoare la restricțiile impuse consumului de somon sălbatic capturat provenind din zona baltică și a produselor derivate de categorii identificate de populație vulnerabilă, în scopul evitării eventualelor riscuri pentru sănătate.

Finlanda, Suedia și Letonia continuă să pună în aplicare măsurile necesare pentru a se asigura că somonul capturat și produsele derivate care nu respectă dispozițiile menționate la punctul 5.3 din anexă nu sunt introduse pe piață în alte state membre.

Finlanda, Suedia și Letonia comunică anual Comisiei măsurile luate pentru informarea eficientă a anumitor categorii de populație vulnerabile cu privire la recomandările nutriționale și pentru a se asigura că somonul sălbatic capturat și produsele derivate care nu respectă nivelurile maxime nu sunt comercializate în alte state membre. În plus, ele furnizează dovezi ale eficienței acestor măsuri.”;

(c)

se introduce următorul alineat (5):

„(5)   Prin derogare de la articolul 1, Finlanda, Suedia și Letonia pot autoriza comercializarea heringului sălbatic capturat care depășește 17 cm în lungime (Clupea harengus), a păstrăvului sălbatic capturat (Salvelinus spp.), a chișcarului de râu sălbatic capturat (Lampetra fluviatilis), a păstrăvului de mare sălbatic capturat (Salmo trutta) și a produselor derivate provenind din zona baltică și destinate consumului pe teritoriul propriu, cu un conținut de dioxine și/sau un conținut al sumei de dioxine și PCB de tipul dioxinei și/sau a NDL-PCB mai mare decât cel stabilit la punctul 5.3 din anexă, cu condiția să existe un sistem care să asigure buna informare a consumatorilor cu privire la recomandările nutriționale referitoare la restricțiile impuse consumului de hering sălbatic capturat cu o lungime de peste 17 cm, de păstrăv sălbatic capturat, de chișcar de râu sălbatic capturat, de păstrăv de mare sălbatic capturat provenind din zona baltică și de produse derivate de categorii identificate de populație vulnerabilă, în scopul evitării eventualelor riscuri pentru sănătate.

Finlanda și Suedia continuă să pună în aplicare măsurile necesare pentru a se asigura că heringul sălbatic capturat cu o lungime de peste 17 cm, păstrăvul sălbatic capturat, chișcarul de râu sălbatic capturat și păstrăvul de mare sălbatic capturat și produsele derivate care nu respectă dispozițiile menționate la punctul 5.3 din anexă nu sunt introduse pe piață în alte state membre.

Finlanda, Suedia și Letonia comunică anual Comisiei măsurile luate pentru informarea eficientă a anumitor categorii de populație vulnerabile cu privire la recomandările nutriționale și pentru a se asigura că peștele și produsele derivate care nu respectă nivelurile maxime nu sunt comercializate în alte state membre. În plus, ele furnizează dovezi ale eficienței acestor măsuri.”

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(4)  EFSA Journal (2005) 284, p. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf


ANEXĂ

Secțiunea 5: Dioxinele și PCB din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

(a)

Secțiunea 5: Dioxinele și PCB se înlocuiesc cu textul următor:

Secțiunea 5:   Dioxine și PCB (31)

Produse alimentare

Niveluri maxime

Suma dioxinelor (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)

Suma dioxinelor (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

Suma PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180 (ICES – 6) (32)

5.1

Carne și produse din carne (cu excepția organelor comestibile) provenind de la următoarele animale (6):

 

 

 

bovine și ovine

2,5 pg/g grăsime (33)

4,0 pg/g grăsime (33)

40 ng/g grăsime (33)

păsări de curte

1,75 pg/g grăsime (33)

3,0 pg/g grăsime (33)

40 ng/g grăsime (33)

porcine

1,0 pg/g grăsime (33)

1,25 pg/g grăsime (33)

40 ng/g grăsime (33)

5.2

Ficat provenind de la animale terestre și menționate la 5.1 (6), și produse derivate

4,5 pg/g grăsime (33)

10,0 pg/g grăsime (33)

40 ng/g grăsime (33)

5.3

Carne de pește, produse din pește și produse derivate(25) (34), cu excepția:

țipar sălbatic capturat

pește de apă dulce sălbatic capturat, cu excepția speciilor de pești osoși capturați în apă dulce

ficat de pește și produse derivate

uleiuri de pește

Nivelul maxim pentru crustacee se aplică mușchiului de pe apendice și abdomen (44). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) nivelul maxim se aplică mușchiului de pe apendice

3,5 pg/g greutate umedă

6,5 pg/g greutate umedă

75 ng/g greutate umedă

5.4

Carne de pește de apă dulce sălbatic capturat, cu excepția speciilor de pești osoși capturați în apă dulce și produse derivate (25)

3,5 pg/g greutate umedă

6,5 pg/g greutate umedă

125 ng/g greutate umedă

5.5

Carne de anghilă sălbatică capturată (Anguilla anguilla) și produse derivate

3,5 pg/g greutate umedă

10,0 pg/g greutate umedă

300 ng/g greutate umedă

5.6

Ficat de pește și produse derivate din acesta, cu excepția uleiului de pește menționat la punctul 5.7

20,0 pg/g greutate umedă (38)

200 ng/g greutate umedă (38)

5.7

Ulei de pește (ulei din carne de pește, ulei din ficat de pește și uleiuri din alte organisme marine destinate consumului uman)

1,75 pg/g grăsime

6,0 pg/g grăsime

200 ng/g grăsime

5.8

Lapte crud (6) și produse lactate (6), inclusiv grăsimile din unt

2,5 pg/g grăsime (33)

5,5 pg/g grăsime (33)

40 ng/g grăsime (33)

5.9

Ouă de găină și produse din ouă (6)

2,5 pg/g grăsime (33)

5,0 pg/g grăsime (33)

40 ng/g grăsime (33)

5.10

Grăsimea următoarelor animale:

 

 

 

bovine și ovine

2,5 pg/g grăsime

4,0 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

păsări de curte

1,75 pg/g grăsime

3,0 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

porcine

1,0 pg/g grăsime

1,25 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

5.11

Grăsimi animale amestecate

1,5 pg/g grăsime

2,50 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

5.12

Uleiuri vegetale și grăsimi

0,75 pg/g grăsime

1,25 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

5.13

Produse alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (4)

0,1 pg/g greutate umedă

0,2 pg/g greutate umedă

1,0 ng/g greutate umedă”

(b)

Nota de subsol 31 se înlocuiește cu următorul text:

„(31)

Dioxinele [suma dibenzo-p-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenții toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), folosind factori de echivalență toxică ai OMS (OMS-TEF)] și suma dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei [suma PCDD, PCDF și a bifenililor policlorurați (PCB) de tipul dioxinelor, exprimați în echivalenți toxici ai OMS, utilizând OMS-TEF]. Factorii de echivalență toxică ai OMS (OMS-TEF) pentru evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană se bazează pe concluziile reuniunii de experți din cadrul Programului internațional pentru securitate chimică (IPCS) al OMS, care a avut loc la Geneva în iunie 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Congener

Valoare TEF

Dibenzo-p-dioxine («PCDD»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurani («PCDF»)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB de tipul dioxinei Non-orto PCB + mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Semnificația abrevierilor folosite: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodioxină; «CDF» = clordibenzofuran; «CB» = difenili clorurați.”

(c)

Nota de subsol 33 se înlocuiește cu următorul text:

„(33)

Nivelul maxim exprimat în raport cu grăsimea nu se aplică produselor care conțin < 2 % grăsime. Pentru produsele alimentare care conțin mai puțin de 2 % grăsime, nivelul maxim aplicabil este nivelul în funcție de produs corespunzător nivelului în funcție de produs pentru un produs alimentar care conține 2 % grăsime, calculat în funcție de nivelul maxim fixat în raport cu grăsimea, după următoarea formulă:

Nivelul maxim exprimat în funcție de produs pentru produsele alimentare care conțin mai puțin de 2 % grăsime = nivelul maxim exprimat în raport cu grăsimea pentru acele produse alimentare x 0,02”.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1260/2011 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 945/2010 al Comisiei de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului bugetar 2011 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană și de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 807/2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 43 literele (f) și (g) coroborat cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a sistemului agromonetar pentru moneda euro (2), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Având în vedere că stocurile de intervenție disponibile în cadrul schemei de distribuire de produse alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate din planul anual pentru 2012 adoptat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 al Comisiei (3) sunt substanțial reduse față de anii precedenți, este necesară prelungirea perioadei de punere în aplicare a planului anual pentru 2011 adoptat prin Regulamentul (UE) nr. 945/2010 al Comisiei (4) pentru ca statele membre să poată completa produsele alimentare care urmează să fie distribuite destinatarilor finali în cadrul planului pentru 2012 cu resurse care ar putea fi economisite în cadrul planului anual pentru 2011.

(2)

Ca urmare a recursurilor împotriva procedurilor de atribuire a contractelor și a întârzierilor înregistrate de procedurile judiciare relevante, Grecia nu a fost în măsură să încheie efectuarea plăților pentru achiziționarea anumitor produse alimentare de pe piață și să retragă din stocurile de intervenție ale Uniunii o parte din cantitatea de unt care i-a fost atribuită. Autoritățile din Grecia au prezentat Comisiei o cerere de prelungire a termenului stabilit la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune (5) și a termenului stabilit la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 945/2010. Portugalia a prezentat o cerere asemănătoare cu privire la termenul pentru operațiunile de plată stabilit la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010. Având în vedere situația financiară dificilă cu care se confruntă statele membre respective, este necesar să li se permită încheierea operațiunilor de plată pentru produsele mobilizate pe piață și să se permită retragerea cantităților rămase din stocurile de intervenție, astfel încât respectivele cantități atribuite să rămână disponibile pentru a spori cantitatea de produse alimentare distribuite persoanelor celor mai defavorizate. Prin urmare, este necesar să se acorde prelungirea celor două termene respective. Pentru a garanta tratamentul egal al statelor membre, derogările trebuie să acopere toate operațiunile de plată pentru produse mobilizate pe piață și toate retragerile de produse lactate din stocurile de intervenție în cadrul planului anual pentru 2011. Deoarece termenul limită în cazul operațiunilor de plată pentru produsele mobilizate pe piață era stabilit la 1 septembrie, iar cel pentru retragerea produselor lactate din stocurile de intervenție ale Uniunii la 30 septembrie, cele două derogări respective trebuie să se aplice retroactiv.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 945/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol 3a:

„Articolul 3a

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 perioada de punere în aplicare a planului anual pentru 2011 se încheie la 29 februarie 2012.”

2.

La articolul 4, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2) primul și al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, pentru planul de distribuție pentru 2011, retragerea din stocurile de intervenție a untului și a laptelui praf degresat are loc în perioada 1 iunie-31 decembrie 2011. Cheltuielile care decurg din păstrarea în stocurile de intervenție a cantităților de unt și de lapte praf degresat atribuite în intervalul dintre 30 septembrie și data retragerii efective din stocurile de intervenție sunt suportate de statele membre cărora li se atribuie produsele în cadrul planului de distribuire pentru 2011.”

3.

Se introduce următorul articol 5a:

„Articolul 5a

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, în cadrul planului de distribuire pentru 2011, operațiunile de plată pentru produsele care urmează a fi livrate de operator se încheie, în cazul produselor mobilizate pe piață în temeiul articolului 2 alineatul (3) litera (a) punctele (iii) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, înainte de 31 decembrie 2011.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 punctele 2 și 3 se aplică de la 31 august 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 349, 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 152, 11.6.2011, p. 24.

(4)  JO L 278, 22.10.2010, p. 1.

(5)  JO L 242, 15.9.2010, p. 9.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1261/2011 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/28


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 noiembrie 2011

de modificare a Deciziei 2011/734/UE adresată Greciei în vederea consolidării și a aprofundării supravegherii fiscale și de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situației de deficit excesiv

(2011/791/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 126 alineatul (9) și articolul 136,

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) litera (a) din TFUE prevede posibilitatea adoptării unor măsuri specifice pentru statele membre a căror monedă este euro pentru a consolida coordonarea și supravegherea disciplinei lor bugetare.

(2)

Articolul 126 din TFUE prevede că statele membre trebuie să evite deficitele publice excesive și stabilește, în acest scop, procedura de deficit excesiv. Pactul de stabilitate și creștere, care în componenta sa corectivă pune în aplicare procedura de deficit excesiv, constituie cadrul care sprijină politicile guvernamentale pentru o revenire rapidă la poziții bugetare solide ținând cont de situația economică.

(3)

La 27 aprilie 2009, Consiliul a decis în conformitate cu articolul 104 alineatul (6) din Tratatul de instituire a Comunității Europene (TCE) că în Grecia exista un deficit excesiv.

(4)

La 10 mai 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/320/UE (1) adresată Greciei în temeiul articolului 126 alineatul (9) și al articolului 136, în vederea consolidării și a aprofundării supravegherii fiscale și de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situației de deficit excesiv până în 2014. Consiliul a stabilit următoarea traiectorie de ajustare a deficitului: deficite publice care să nu depășească 18 508 milioane EUR în 2010, 17 065 milioane EUR în 2011, 14 916 milioane EUR în 2012, 11 399 milioane EUR în 2013 și 6 385 milioane EUR în 2014.

(5)

Decizia 2010/320/UE fusese modificată substanțial în repetate rânduri (2). Întrucât trebuiau aduse noi modificări, decizia a fost reformată la 12 iulie 2011, prin Decizia 2011/734/UE a Consiliului (3), din motive de claritate.

(6)

În septembrie 2011 a devenit evident faptul că, ținând cont de execuția bugetară de până în luna septembrie respecctivă și în condițiile menținerii politicilor, ținta de deficit pentru 2011 va fi ratată cu o marjă semnificativă, ceea ce ar compromite credibilitatea globală a programului. În octombrie 2011, guvernul elen a anunțat măsuri destinate să reducă la minimum derapajul din bugetul 2011 și a prezentat un proiect de buget pentru 2012 al cărui obiectiv este repectarea plafonului pentru 2012 stabilit prin Decizia 2010/320/UE. Aceste măsuri vor deveni norme până la sfârșitul lunii octombrie 2011. Măsurile au făcut obiectul unor discuții aprofundate între autoritățile elene și serviciile Comisiei.

(7)

În lumina considerațiilor de mai sus, apare ca oportună modificarea Deciziei 2011/734/UE în mai multe puncte, menținând neschimbat termenul pentru corectarea deficitului excesiv,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 2 din Decizia 2011/734/UE se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul alineat:

„(6a)   Grecia adoptă și aplică fără întârziere următoarele măsuri:

(a)

o reducere a scutirilor fiscale, în special a plafoanelor de venituri neimpozabile, cu scopul de a crește veniturile cu cel puțin 2 831 milioane EUR în 2012;

(b)

o taxă permanentă pentru proprietățile imobiliare, colectată prin facturile pentru energie electrică, cu scopul de a colecta cel puțin 1 667 milioane EUR în 2011 și 1 750 milioane EUR pe an începând cu 2012;

(c)

aplicarea imediată a grilei salariale revizuite pentru funcționarii publici, contribuind astfel la o reducere a cheltuielilor de cel puțin 101 milioane EUR în 2011, cu un aport de cel puțin 552 milioane EUR în 2012, care se adaugă economiilor prevăzute în SBTM până în 2015. Această reformă acoperă toți angajații din sectorul public, cu excepția celor cărora li se aplică regimuri salariale speciale. Aceste economii nete iau în calcul impactul acestei măsuri asupra impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, precum și a bonusurilor plătibile anumitor categorii de salariați;

(d)

o reducere a pensiilor de bază și a celor suplimentare și a sumelor forfetare plătite în momentul pensionării, cu scopul de a economisi cel puțin 219 milioane EUR în 2011 și 446 milioane EUR în 2012, care se adaugă economiilor prevăzute în SBTM;

(e)

plafonarea cheltuielilor Fondului Verde la 5 % din depozitele acestuia, cu scopul de a economisi 360 milioane EUR în 2012;

(f)

decizii sau circulare ministeriale privind măsurile legate de acciza la gaze naturale, de păcură și de taxele pentru autovehicule prevăzute în SBTM;

(g)

decizii ministeriale pentru reglementarea uniformă a prestațiilor de sănătate pentru diversele fonduri de asigurări sociale;

(h)

dispoziții legislative pentru colectarea prin reținere la sursă a taxei de solidaritate;

(i)

decizii ministeriale pentru închiderea, fuzionarea sau reducerea considerabilă a dimensiunii anumitor entități. Este vorba de KED, ETA, ODDY, Institutul Național pentru Tineret, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE, ERT și alte 35 de entități mai mici;

(j)

o decizie ministerială care să precizeze criteriile de acordare a pensiilor de invaliditate, compatibile cu atingerea obiectivelor de economisire prevăzute în SBTM;

(k)

o lege pentru înghețarea indexării pensiilor de bază și suplimentare până în 2015;

(l)

finalizarea listei pozitive de produse farmaceutice care fixează prețurile acoperite de fondurile de asigurări sociale;

(m)

transferul către fondul de privatizare „Fondul de dezvoltare a activelor Republicii Elene” (HRADF) al următoarelor active: Alpha Bank (0,619 % din acțiuni); Banca Națională a Greciei (1,234 % din acțiuni); Piraeus Bank (1,308 % din acțiuni); Autoritatea portuară din Pireu (23,1 % din acțiuni); Autoritatea portuară din Salonic (23,3 % din acțiuni); Autoritățile portuare din Elefsina, Lavrio, Igoumenitsa, Alexandroupolis, Volos, Kavala, Corfu, Patras, Rafina, Heraklion (100 %); Compania de apă și canalizare din Atena (27,3 %); Compania de apă și canalizare din Salonic (40 %); aeroporturi regionale aflate în proprietate publică (transferul drepturilor de concesiune); instalația off-shore de depozitare a gazelor naturale „South Kavala” (transferul drepturilor de concesiune actuale și viitoare); autostrăzi elene (transferul drepturilor de concesiune actuale și viitoare); Egnatia odos (100 %); Poșta Elenă (90 %); OPAP, SA (29 %); patru clădiri publice;

(n)

numirea consilierilor juridici, tehnici și financiari pentru cel puțin 14 dintre privatizările planificate până la sfârșitul anului 2012;

(o)

pe baza unui dialog cu partenerii sociali și având în vedere obiectivul de creare și conservare a locurilor de muncă și de creștere a competitivității firmelor, adoptarea de măsuri suplimentare care să permită adaptarea salariilor la condițiile economice. În special: extinderea contractelor colective la nivel sectorial și de ramură și a așa-numitului „principiu al normei mai favorabile” se suspendă în perioada de aplicare a SBTM, astfel încât contractele la nivelul firmelor să prevaleze asupra celor de la nivel sectorial și de ramură; contractele colective la nivelul firmelor pot fi semnate fie de sindicate, fie, în absența acestora, de comitetele de întreprindere sau alte organe de reprezentare a personalului, indiferent de dimensiunea firmei.”

2.

Alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

un buget pentru 2012 conform cu țintele SBTM și cu plafoanele de deficit prevăzute în prezenta decizie; actualizarea și publicarea informațiilor cu privire la diversele măsuri prevăzute în SBTM; și acte normative necesare pentru execuția bugetară privind impozitele și cheltuielile, adoptate odată cu bugetul;”;

(b)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

evaluarea rezultatelor primei etape a analizei independente a funcționării administrației centrale, care va avea ca rezultat un plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor în materie de politici operaționale. Aceste recomandări stabilesc modalitățile de raționalizare și de eficientizare a serviciului public, de definire clară a responsabilităților și a ierarhiei departamentelor ministeriale, eliminând suprapunerea competențelor, și de îmbunătățire a mobilității inter- și intraministerială; finalizarea revizuirii funcționării programelor sociale existente;”;

(c)

se adaugă următoarele litere:

„(i)

numirea consilierilor pentru celelalte operațiuni de privatizare planificate pentru 2012 și neincluse la alineatul (6a) litera (n); accelerarea înregistrării terenurilor în proprietatea statului și a adoptării legislației secundare privind reședințele turistice și utilizarea terenurilor; înființarea și funcționarea unui nou Secretariat general pentru proprietăți publice, în colaborare cu organismul creat prin fuziunea KED/ETA (entitatea de administrare a activelor imobiliare și, respectiv, entitatea imobiliară turistică), care trebuie să pregătească proprietățile imobiliare pentru privatizarea activelor comerciale și comercializabile. Obiectivul este de a ameliora administrarea activelor imobiliare, de a le elibera de sarcini și de a le pregăti pentru privatizare; crearea a șase portofolii de active imobiliare de către HRADF; adoptarea actului normativ pentru transferul în favoarea statului al activelor mobile și imobile ale entităților desființate;

(j)

reforma administrației fiscale prin: activarea unei unități pentru marii contribuabili; înlăturarea obstacolelor care împiedică administrarea fiscală eficientă prin implementarea reformelor cheie ale noii legi fiscale, inclusiv prin înlocuirea managerilor care nu ating țintele de performanță și reevaluarea calificărilor auditorilor fiscali; punerea în funcțiune a organismului nou-creat de soluționare rapidă a litigiilor administrative pentru a trata cu celeritate cazurile importante (cum ar fi în termen de 90 de zile); centralizarea funcțiilor și fuziunea a cel puțin 31 oficii fiscale;

(k)

pentru înăsprirea controlului cheltuielilor: numirea contabililor permanenți în toate ministerele;

(l)

publicarea unui plan de personal pe termen mediu pentru perioada care se încheie în 2015, în conformitate cu regula de o recrutare la cinci plecări, aplicabil întregii administrații publice, fără excepții sectoriale; transferul a aproximativ 15 000 de salariați actuali din diverse entități guvernamentale către rezerva de forță de muncă și trimiterea în pre-pensie a aproximativ 15 000 de salariați; personalul plasat în rezerva de forță de muncă și în pre-pensie trebuie să primească 60 % din salariul de bază (excluzând orele suplimentare și alte plăți complementare) timp de cel mult 12 luni. Această perioadă de 12 luni poate fi prelungită până la 24 de luni pentru salariații care se apropie de vârsta de pensionare; plățile către personalul plasat în rezerva de forță de muncă reprezintă o parte din plățile compensatorii;

(m)

revizuirea listei meseriilor care presupun condiții grele de muncă și reducerea sferei de aplicare a acesteia, pentru a acoperi mai puțin de 10 % din locurile de muncă. Revizuirea aprofundată a funcționării fondurilor de pensii publice secundare/suplimentare, inclusiv a fondurilor de asistență socială și a schemelor cu plăți forfetare, cu scopul de a stabiliza cheltuielile cu pensiile, de a garanta neutralitatea bugetară a acestor scheme și de a asigura sustenabilitatea pe termen mediu și lung a sistemului. Rezultatele revizuirii vor fi: o nouă reducere a numărului de fonduri existente; eliminarea dezechilibrelor pentru fondurile cu deficite; stabilizarea cheltuielilor curente la un nivel sustenabil, prin efectuarea, începând din 1 ianuarie 2012, a unor ajustări adecvate; și sustenabilitatea pe termen lung a schemelor secundare prin corelarea strictă a contribuțiilor cu prestațiile.”

3.

La alineatul (8) se adaugă următoarele litere:

„(c)

lansarea celei de-a doua etape a revizuirii funcționării programelor sociale existente, care include o analiză mai detaliată a anumitor programe, cu scopul de a reduce fragmentarea excesivă, de a genera economii și de a crea un plus de eficiență;

(d)

extinderea prescripțiilor electronice la toate actele medicale (medicamente, trimiteri la specialiști, diagnostic, chirurgie), atât în instituțiile din sectorul public de sănătate (SPS), cât și la nivelul furnizorilor care au încheiat contracte cu EOPYY și al fondurilor de asigurări sociale; elaborarea unor rapoarte de audit detaliate lunare de către instituțiile din SPS și de către furnizori; fixarea unei rate mai reduse de participare a pacienților pentru medicamente generice al căror preț este considerabil mai mic decât prețul de referință (sub 60 % din prețul de referință) pe baza experienței din alte state membre; publicarea de către fondurile de asigurări sociale a unui raport anual privind prescrierea medicamentelor; adoptarea registrelor de angajamente de către toate spitalele;

(e)

măsuri pentru introducerea unui nou sistem centralizat de achiziții de produse farmaceutice și articole medicale pentru SPS, prin intermediul comitetului de coordonare a aprovizionării, cu sprijinul comitetului pentru specificații, utilizând sistemul uniform de codificare pentru materiale medicale și produse farmaceutice;

(f)

pentru a înăspri controlul cheltuielilor, adoptarea unei legislații care să raționalizeze procedura de prezentare și aprobare a bugetelor suplimentare; continuarea procesului de creare a registrelor de angajamente, care cuprind întreaga administrație publică.”

4.

Se adaugă următorul alineat:

„(9)   Grecia trebuie să adopte următoarele măsuri înainte de sfârșitul lunii iunie 2012:

(a)

pregătirea măsurilor care trebuie adoptate în același timp cu bugetul pentru 2012 și în același timp cu bugetul pentru 2013 și lansarea unei revizuiri a programelor de cheltuieli publice pentru a identifica măsuri care să reprezinte 3 % din PIB. Revizuirea se va baza pe asistență tehnică externă și se va axa pe pensii și transferurile sociale (într-un mod care să conserve protecția socială de bază); reducerea cheltuielilor din sectorul apărării, fără a prejudicia capacitatea de apărare a țării; restructurarea administrațiilor centrale și locale; ajustarea regimurilor salariale speciale; noi măsuri de raționalizare a cheltuielilor farmaceutice, a cheltuielilor de funcționare ale spitalelor și a prestațiilor sociale bănești.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 145, 11.6.2010, p. 6.

(2)  Decizia 2010/486/UE (JO L 241, 14.9.2010, p. 12); Decizia 2011/57/UE (JO L 26, 29.1.2011, p. 15); Decizia 2011/257/UE (JO L 110, 29.4.2011, p. 26).

(3)  JO L 296, 15.11.2011, p. 38.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/32


DECIZIA ATALANTA/4/2011 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 2 decembrie 2011

privind numirea unui comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

(2011/792/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38,

având în vedere Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1) (Atalanta), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Acțiunea comună 2008/851/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să adopte decizii privind numirea comandantului forței UE.

(2)

La 5 iulie 2011, COPS a adoptat Decizia Atalanta/3/2010 (2) privind numirea contraamiralului Thomas JUGEL în calitate de comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei.

(3)

Comandantul operației UE a recomandat numirea căpitanului Jorge MANSO în calitate de nou comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei.

(4)

Comitetul militar al UE sprijină această recomandare.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în domeniul apărării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Căpitanul Jorge MANSO este numit comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 decembrie 2011.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2011.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

O. SKOOG


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 177, 6.7.2011, p. 26.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/33


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 19 octombrie 2011

privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, cu privire la modificarea anexei 9 la acordul menționat

(2011/793/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2002/309/CE, Euratom a Consiliului și a Comisiei privind acordul de cooperare științifică și tehnologică din 4 aprilie 2002 privind încheierea a șapte acorduri cu Confederația Elvețiană (1), în special articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf, a șasea liniuță,

întrucât:

(1)

Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (2) (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

(2)

Articolul 6 al acordului instituie un comitet mixt pentru agricultură (denumit în continuare „Comitetul”) care este responsabil de gestionarea acordului și asigură buna funcționare a acestuia.

(3)

În conformitate cu articolul 6 alineatele (4) și (7) din acord, la 21 octombrie 2003 Comitetul și-a adoptat propriul regulament de procedură (3) și a constituit grupurile de lucru necesare pentru gestionarea anexelor la acord (4).

(4)

Grupul bilateral de lucru „produse ecologice” s-a reunit pentru a analiza domeniul de aplicare al anexei 9, normele privind importul aplicate de părți și schimburile reciproce de informații efectuate, cu scopul de a formula recomandări în acest sens pentru Comitet, în vederea unei adaptări a anexei 9 la acord.

(5)

În conformitate cu articolul 11 din acord, Comitetul poate decide modificările anexelor la acord.

(6)

Șeful delegației Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură exprimă acordul Uniunii Europene cu privire la versiunea finală a proiectului de decizie a Comitetului mixt.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului prevăzut la articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția Comunității în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin articolul 6 din Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se întemeiază pe proiectul de decizie a Comitetului mixt pentru agricultură anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia Comitetului mixt pentru agricultură se publică, după adoptare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 114, 30.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132.

(3)  Poziție comună adoptată de Consiliu la 21 iulie 2003; Decizia nr. 1/2003 a Comitetului mixt din 21 octombrie 2003 privind adoptarea regulamentului de procedură (JO L 303, 21.11.2003, p. 24).

(4)  Poziție comună adoptată de Consiliu la 21 iulie 2003; Decizia nr. 2/2003 a Comitetului mixt din 21 octombrie 2003 privind constituirea grupurilor de lucru și adoptarea mandatelor acestor grupuri (JO L 303, 21.11.2003, p. 27).

(5)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.


ANEXĂ

PROIECT

DECIZIA NR. 2/2011 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ

din 25 noiembrie 2011

privind modificarea anexei 9 la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

COMITETUL MIXT PENTRU AGRICULTURĂ,

având în vedere Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, în special articolul 11,

întrucât:

(1)

Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

(2)

Anexa 9 la acord vizează facilitarea și promovarea schimburilor comerciale bilaterale cu produse ecologice provenite din Uniunea Europeană și din Elveția.

(3)

În temeiul articolului 8 din anexa 9 la acord, grupul de lucru „produse ecologice” analizează toate problemele legate de anexa 9, de punerea în aplicare a acesteia și formulează recomandări adresate comitetului. Acest grup s-a întrunit în vederea analizării domeniului de aplicare a acordului, a normelor privind importul aplicate de cele două părți la acord și a schimburilor reciproce de informații. Grupul de lucru a ajuns la concluzia că se impune adaptarea conținutului articolelor din anexa 9 privind aceste subiecte la evoluția producției ecologice și a pieței produselor ecologice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa 9 la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), cuvântul „vegetale” se înlocuiește cu „agricole”;

(b)

alineatul (2) se elimină.

2.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Țări terțe și organisme de control din țări terțe

(1)   Părțile depun eforturi pentru a asigura echivalența regimurilor de import aplicabile produselor care sunt obținute prin metode de producție ecologice și care provin din țări terțe.

(2)   Pentru a asigura o practică echivalentă de recunoaștere cu privire la țările terțe și la organismele de control din țările terțe, părțile stabilesc modalități de colaborare adecvate pentru a beneficia reciproc de experiența de care dispun și se consultă în prealabil cu privire la recunoașterea și includerea unei țări terțe sau a unui organism de control în listele stabilite în acest scop de fiecare dintre părți prin acte cu putere de lege și acte administrative.”

3.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Schimbul de informații

(1)   În aplicarea articolului 8 din acord, părțile și statele membre își comunică în special următoarele informații și documente:

lista autorităților competente, a organismelor de control și numărul de cod al acestora, precum și rapoartele privind monitorizarea exercitată de către autoritățile responsabile de această sarcină;

lista deciziilor administrative de autorizare a importului de produse obținute prin metode ecologice care provin dintr-o țară terță;

neregularitățile și încălcările, care denaturează caracterul ecologic al unui produs, ale actelor cu putere de lege și actelor administrative care figurează în apendicele 1. Nivelul de comunicare depinde de gravitatea și de amploarea neregulii sau a încălcării constatate în conformitate cu apendicele.

(2)   Părțile garantează tratarea confidențială a informațiilor prevăzute la alineatul (1a) treia liniuță.”

4.

Apendicele 1 și apendicele 2 se înlocuiesc cu apendicele 1 și, respectiv, cu apendicele 2 din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 decembrie 2011.

Adoptată la Bruxelles, 25 noiembrie 2011.

Pentru Comitetul mixt pentru agricultură

Șeful delegației Uniunii Europene

Nicolas VERLET

Președintele și totodată șef al delegației elvețiene

Jacques CHAVAZ

Secretarul comitetului

Michaël WÜRZNER

ANEXĂ

„Apendicele 1

Lista actelor prevăzute la articolul 3 referitoare la produsele agricole și produsele alimentare obținute prin metode de producție ecologice

Reglementări aplicabile în Uniunea Europeană

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 967/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 (JO L 264, 3.10.2008, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 426/2011 al Comisiei din 2 mai 2011 (JO L 113, 13.5.2011, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 590/2011 al Comisiei din 20 iunie 2011 (JO L 161, 21.6.2011, p. 9).

Dispoziții aplicabile în Confederația Elvețiană

Ordonanța din 22 septembrie 1997 privind agricultura ecologică și denumirea produselor și a produselor alimentare ecologice (Ordonanța privind agricultura ecologică), astfel cum a fost modificată ultima dată la 27 octombrie 2010 (RO 2010 5859).

Ordonanța Departamentului Federal al Economiei din 22 septembrie 1997 privind agricultura ecologică, astfel cum a fost modificată ultima dată la 25 mai 2011 (RO 2011 2369).

Excluderea de la aplicarea regimului de echivalență

Produse elvețiene pe bază de componente produse în cadrul sistemului de conversie spre agricultura ecologică.

Produse provenind din producția elvețiană caprină atunci când animalele beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 39d din Ordonanța privind agricultura ecologică și denumirea produselor și a produselor alimentare ecologice (1).

„Apendicele 2

Norme de aplicare

Normele de etichetare referitoare la hrana ecologică pentru animale în vigoare în legislația părții contractante importatoare se aplică importurilor celeilalte părți.”


(1)  (RS 910.18)”


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/37


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Țările de Jos în 2010

[notificată cu numărul C(2011) 8714]

(Numai textul în limba olandeză este autentic)

(2011/794/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea gripei aviare în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 4 alineatul (3) prima și a doua liniuță din decizia respectivă stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE (2) a Consiliului stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2011/204/UE a Comisiei din 31 martie 2011 privind contribuția financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea gripei aviare în Danemarca și Țările de Jos în 2010 (3) a acordat, printre altele, o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Țările de Jos în 2010. La data de 20 mai 2011, Țările de Jos au prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(5)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și că autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(6)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE, Țările de Jos au notificat fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile aplicate în conformitate cu legislația Uniunii privind notificarea și eradicarea, precum și cu privire la rezultatele acestora. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 cererea de rambursare a fost însoțită de un raport financiar, de documente justificative, de un raport epidemiologic pentru fiecare exploatație în care au fost sacrificate sau distruse animale, precum și de rezultatele auditurilor respective.

(7)

Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Țărilor de Jos în data de 8 august 2011. Țările de Jos și-au exprimat acordul printr-un e-mail în data de 16 august 2011.

(8)

În consecință, ar trebui stabilită, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării gripei aviare în Țările de Jos în 2010.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea gripei aviare în Țările de Jos în 2010 este stabilită la 54 203,48 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 86, 1.4.2011, p. 73.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/39


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009

[notificată cu numărul C(2011) 8715]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(2011/795/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea bolii veziculoase a porcului în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) prima liniuță din respectiva decizie stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli ale animalelor în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul menționat stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia Comisiei 2010/143/UE din 5 martie 2010 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență adoptate pentru combaterea bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009 (3) a acordat Italiei o contribuție financiară din partea Uniunii pentru cheltuielile suportate în vederea eradicării bolii veziculoase a porcului.

(5)

La data de 3 și 4 mai 2010, Italia a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005. Concluziile finale ale Comisiei au fost comunicate Italiei printr-un e-mail în data de 29 iunie 2011. Italia și-a exprimat acordul printr-un e-mail în data de 23 august 2011.

(6)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Autoritățile italiene și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui stabilită, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009 este stabilită la 93 998,39. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 56, 6.3.2010, p. 12.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/41


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Cloppenburg, Germania, în decembrie 2008 și ianuarie 2009

[notificată cu numărul C(2011) 8716]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(2011/796/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a eradica gripa aviară în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 4 alineatul (3) prima și a doua liniuță din Decizia respectivă identifică procentul din contribuțiile financiare din partea Uniunii care poate fi plătit pentru a compensa costurile suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2) stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/581/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 privind o contribuție financiară a Comunității la măsurile de urgență întreprinse pentru combaterea gripei aviare în Cloppenburg, Germania, în decembrie 2008 și ianuarie 2009 (3) a prevăzut o contribuție financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Germania în decembrie 2008 și în ianuarie 2009.

(5)

La data de 3 septembrie 2009, Germania a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(6)

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 prevede că plata contribuției financiare respective a Uniunii este supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Decizia 2009/581/CE prevedea ca o primă tranșă de 2 000 000 EUR să fie plătită ca parte a contribuției financiare din partea Uniunii.

(8)

Un audit efectuat de serviciile Comisiei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 a descoperit numai probleme financiare minore.

(9)

Prin urmare, Germania și-a respectat, până în acest moment, obligațiile tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(10)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui stabilită, în prezent, o a doua tranșă a contribuției financiare din partea Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării gripei aviare în Cloppenburg, Germania, în decembrie 2008 și ianuarie 2009.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se plătește Germaniei o a doua tranșă de 4 000 000 EUR, ca parte a contribuției financiare din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 198, 30.7.2009, p. 83.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/43


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea pseudopestei aviare în Spania în 2009

[notificată cu numărul C(2011) 8717]

(Numai textul în limba spaniolă este autentic)

(2011/797/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea pseudopestei aviare în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) prima liniuță din respectiva decizie stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE (2) a Consiliului stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2011/208/UE a Comisiei din 1 aprilie 2011 privind contribuția financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea pseudopestei aviare în Spania în 2009 (3) a acordat, printre altele, o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate pentru combaterea pseudopestei aviare în Spania în 2009. La data de 31 mai 2011, Spania a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(5)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și că autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(6)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE, Spania a notificat fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile aplicate în conformitate cu legislația Uniunii privind notificarea și eradicarea, precum și cu privire la rezultatele acestora. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005, cererea de rambursare a fost însoțită de un raport financiar, de documente justificative, de un raport epidemiologic pentru fiecare exploatație în care au fost sacrificate sau distruse animale, precum și de rezultatele auditurilor respective.

(7)

Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Spaniei în data de 20 octombrie 2011. Spania și-a exprimat acordul printr-un e-mail în data de 20 octombrie 2011.

(8)

În consecință, ar trebui stabilită, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării pseudopestei aviare în Spania în 2009.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea pseudopestei aviare în Spania în 2009 este stabilită la 103 219,22 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 87, 2.4.2011, p. 29.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/45


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Spania în 2009

[notificată cu numărul C(2011) 8721]

(Numai textul în limba spaniolă este autentic)

(2011/798/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a eradica gripa aviară în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 4 alineatul (3) prima și a doua liniuță din Decizia respectivă identifică procentul din contribuțiile financiare din partea Uniunii care poate fi plătit pentru a compensa costurile suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2) stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2010/148/UE a Comisiei din 5 martie 2010 privind o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate în vederea combaterii gripei aviare în Republica Cehă, Germania, Spania, Franța și Italia în 2009 (3) prevedea o contribuție financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență luate pentru combaterea gripei aviare, printre altele, în Spania în 2009.

(5)

La data de 3 mai 2010, Spania a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(6)

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 prevede că plata contribuției financiare respective a Uniunii este supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Un audit efectuat de serviciile Comisiei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 a descoperit numai probleme financiare minore.

(8)

Prin urmare, Spania și-a respectat, până în acest moment, obligațiile tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(9)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui stabilită, în prezent, o primă tranșă a contribuției financiare din partea Uniunii la cheltuielile eligibile suportate de Spania în vederea eradicării gripei aviare în 2009.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se plătește Spaniei o primă tranșă de 500 000 EUR, ca parte a contribuției financiare din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 60, 10.3.2010, p. 22.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/47


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Polonia în 2007

[notificată cu numărul C(2011) 8722]

(Numai textul în limba polonă este autentic)

(2011/799/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a eradica gripa aviară în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 4 alineatul (3) prima și a doua liniuță din Decizia respectivă identifică procentul din contribuțiile financiare din partea Uniunii care poate fi plătit pentru a compensa costurile suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2) stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/557/CE a Comisiei din 27 iunie 2008 privind o contribuție financiară a Comunității la măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Polonia în 2007 (3) a prevăzut o contribuție financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Polonia în 2007.

(5)

La data de 13 martie 2008, Polonia a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(6)

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 prevede că plata contribuției financiare respective a Uniunii este supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Decizia 2008/557/CE prevedea ca o primă tranșă de 845 000 EUR să fie plătită ca parte a contribuției financiare din partea Uniunii.

(8)

Un audit efectuat de serviciile Comisiei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 a descoperit numai probleme financiare minore.

(9)

Prin urmare, Polonia și-a respectat, până în acest moment, obligațiile tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(10)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui stabilită, în prezent, o a doua tranșă a contribuției financiare din partea Uniunii la cheltuielile eligibile suportate de Polonia în vederea eradicării gripei aviare în 2007.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se plătește Poloniei o a doua tranșă de 750 000 EUR, ca parte a contribuției financiare din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Republicii Polonia.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 180, 9.7.2008, p. 15.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/49


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea bolii limbii albastre în Germania în 2007

[notificată cu numărul C(2011) 8723]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(2011/800/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a eradica boala limbii albastre (febra catarală ovină) în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) primul alineat din decizia respectivă identifică procentul contribuțiilor financiare din partea Uniunii care pot fi plătite pentru a compensa costurile suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2) stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/444/CE a Comisiei din 5 iunie 2008 privind o contribuție financiară a Comunității la măsurile de urgență pentru combaterea febrei catarale ovine în Germania în 2007 (3) a prevăzut o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență de combatere a bolii limbii albastre în Germania în 2007.

(5)

La data de 6 iunie 2008, Germania a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(6)

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 prevede că plata contribuției financiare din partea Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Decizia 2008/444/CE a prevăzut că o primă tranșă de 950 000 EUR ar trebui să fie plătită ca parte a contribuției financiare a Uniunii.

(8)

Un audit efectuat de serviciile Comisiei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 a dezvăluit numai probleme financiare minore.

(9)

Prin urmare, Germania și-a respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(10)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui stabilită, în prezent, o a doua tranșă a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării bolii limbii albastre în Germania în 2007.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se plătește Germaniei o a doua tranșă de 1 950 000 EUR, ca parte a contribuției financiare din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 156, 14.6.2008, p. 18.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/50


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de vaccinare de urgență întreprinse pentru combaterea bolii limbii albastre în Franța în 2007 și 2008

[notificată cu numărul C(2011) 8727]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2011/801/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CEE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatele (3), (4) și (6) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea bolii limbii albastre în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) a doua liniuță din decizia respectivă stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli ale animalelor în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul menționat stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/655/CE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/19/CE (4) a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii în contextul măsurilor de urgență pentru combaterea bolii limbii albastre în Franța în 2007 și 2008.

(5)

La data de 31 martie 2009, Franța a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(6)

În Franța a fost efectuată o inspecție a Oficiului Alimentar și Veterinar (OAV) în perioada 24-28 noiembrie 2008, cu ocazia căreia au fost observate unele deficiențe tehnice. Cu toate acestea, aceste deficiențe nu au compromis implementarea generală a programului și nici nu au provocat cheltuieli suplimentare din bugetul Uniunii.

(7)

În Franța a fost efectuat un control financiar în perioada 1-4 decembrie 2009, în urma căruia s-a stabilit eligibilitatea cheltuielilor prezentate de Franța.

(8)

Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Franței, printr-o scrisoare din data de 14 iulie 2011.

(9)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se stabilească, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile efectuate, legate de eradicarea bolii limbii albastre în Franța în 2007 și 2008, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2008/655/CE.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea bolii limbii albastre în Franța în 2007 și 2008 este stabilită la 23 162 004,20 EUR. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar.

Articolul 2

Soldul contribuției financiare se stabilește la 2 041 295,20 EUR.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 214, 9.8.2008, p. 66.

(4)  JO L 8, 13.1.2009, p. 31.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/52


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Italia în 2007 și 2008

[notificată cu numărul C(2011) 8728]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(2011/802/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatele (3), (4) și (6) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea bolii limbii albastre în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) a doua liniuță din decizia menționată prevede normele referitoare la procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul menționat stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/655/CE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/19/CE (4), a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate pentru combaterea bolii limbii albastre în Italia în 2007 și 2008.

(5)

La data de 12 martie 2009, Italia a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005. Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Italiei printr-o scrisoare din data de 28 martie 2011.

(6)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Autoritățile italiene și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se stabilească, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile efectuate, legate de eradicarea bolii limbii albastre în Italia în 2007 și 2008, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2008/655/CE.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea bolii limbii albastre în Italia în 2007 și 2008 este stabilită la 732 680,67 EUR. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar.

Articolul 2

Soldul contribuției financiare se stabilește la 1 336,20 EUR.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 214, 9.8.2008, p. 66.

(4)  JO L 8, 13.1.2009, p. 31.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/54


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Austria în 2007 și 2008

[notificată cu numărul C(2011) 8729]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(2011/803/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatele (3), (4) și (6) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea bolii limbii albastre în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) a doua liniuță din respectiva decizie stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul menționat stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/655/CE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/19/CE a Comisiei (4), a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate pentru combaterea bolii limbii albastre în Austria în 2007 și 2008.

(5)

La data de 31 martie 2009, Austria a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005. Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Austriei printr-o scrisoare din data de 28 martie 2011.

(6)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Autoritățile austriece și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se stabilească, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile efectuate, legate de eradicarea bolii limbii albastre în Austria în 2007 și 2008, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2008/655/CE.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea bolii limbii albastre în Austria în 2007 și 2008 este stabilită la 1 706 326,35 EUR. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Austria.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 214, 9.8.2008, p. 66.

(4)  JO L 8, 13.1.2009, p. 31.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/56


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Țările de Jos în 2007 și 2008

[notificată cu numărul C(2011) 8732]

(Numai textul în limba olandeză este autentic)

(2011/804/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatele (3), (4) și (6) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea bolii limbii albastre în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) a doua liniuță din decizia respectivă stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul menționat stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/655/CE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/19/CE (4), a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate pentru combaterea bolii limbii albastre în Țările de Jos în 2007 și 2008.

(5)

La data de 26 martie 2009, Țările de Jos au depus o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005. Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Țărilor de Jos printr-o scrisoare din data de 27 septembrie 2010.

(6)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Autoritățile olandeze și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se stabilească, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile efectuate, legate de eradicarea bolii limbii albastre în Țările de Jos în 2007 și 2008, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2008/655/CE.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea bolii limbii albastre în Țările de Jos în 2007 și 2008 este stabilită la 7 672 725,00 EUR. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar.

Articolul 2

Soldul contribuției financiare se stabilește la 1 120 985,00 EUR.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 214, 9.8.2008, p. 66.

(4)  JO L 8, 13.1.2009, p. 31.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/58


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Suedia în 2007 și 2008

[notificată cu numărul C(2011) 8737]

(Numai textul în limba suedeză este autentic)

(2011/805/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatele (3), (4) și (6) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea bolii limbii albastre în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) a doua liniuță din decizia menționată prevede normele referitoare la procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul menționat stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/655/CE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/19/CE (4), a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate pentru combaterea bolii limbii albastre în Suedia în 2007 și 2008.

(5)

La data de 30 martie 2009, Suedia a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005. Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Suediei printr-o scrisoare din data de 28 martie 2011.

(6)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Autoritățile suedeze și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se stabilească, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile efectuate, legate de eradicarea bolii limbii albastre în Suedia în 2007 și 2008, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2008/655/CE.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea bolii limbii albastre în Suedia în 2007 și 2008 este stabilită la 1 281 076,73 EUR. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 214, 9.8.2008, p. 66.

(4)  JO L 8, 13.1.2009, p. 31.


3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/60


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în Luxemburg în 2007 și în 2008

[notificată cu numărul C(2011) 8742]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2011/806/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatele (3), (4) și (6) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor din bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea bolii limbii albastre în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) a doua liniuță din respectiva decizie stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli ale animalelor în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul respectiv stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/655/CE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/19/CE (4), a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență de combatere a bolii limbii albastre în Luxemburg în 2007 și 2008.

(5)

La 27 martie 2009, Luxemburg a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005. Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate autorităților luxemburgheze printr-o scrisoare din data de 30 martie 2011.

(6)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Autoritățile luxemburgheze și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se stabilească, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile efectuate în vederea eradicării bolii limbii albastre în Luxemburg în 2007 și în 2008, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2008/655/CE.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea bolii limbii albastre în Luxemburg în 2007 și în 2008 este stabilită la 471 212,25 EUR. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar.

Articolul 2

Soldul contribuției financiare se stabilește la 18 202,25 EUR.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Marelui Ducat al Luxemburgului.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 214, 9.8.2008, p. 66.

(4)  JO L 8, 13.1.2009, p. 31.