ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.289.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 289

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
8 noiembrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1116/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1117/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Lough Neagh Eel (IGP)]

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1118/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Coppa di Parma (IGP)]

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Brovada (DOP)]

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1120/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Carciofo Brindisino (IGP)]

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1121/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Native Shetland Wool (DOP)]

14

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1122/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de interzicere a pescuitului de pește pescar în apele norvegiene din zona IV de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

16

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1123/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de interzicere a pescuitului de cod în zonele I și IIb de către navele aflate sub pavilionul Spaniei

18

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1124/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de interzicere a pescuitului de pește-pescar în zonele VIIIc, IX și X și în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

20

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1125/2011 al Comisiei din 31 octombrie 2011 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa și VIIIb de către navele care arborează pavilionul Spaniei

22

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1126/2011 al Comisiei din 7 noiembrie 2011 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 în ceea ce privește cuantumurile pentru finanțarea ajutorului specific prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1127/2011 al Comisiei din 7 noiembrie 2011 privind neaprobarea substanței active acid 2-naftiloxiacetic, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

26

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1128/2011 al Comisiei din 7 noiembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

DECIZII

 

 

2011/724/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/003 DE/Arnsberg și Düsseldorf automotive din Germania)

30

 

 

2011/725/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery introdusă de Danemarca)

31

 

 

2011/726/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/026 PT/Rohde din Portugalia)

32

 

 

2011/727/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Danemarca în 2010 [notificată cu numărul C(2011) 7850]

33

 

 

2011/728/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 31 octombrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/15 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro și de modificare a Deciziei BCE/2010/31 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăților în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2011/16)

35

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1116/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute (1), în special articolul 20,

întrucât:

(1)

La reuniunea plenară de la Ierusalim, din noiembrie 2010, participanții la procesul Kimberley au aprobat, cu titlu provizoriu, printr-o decizie a plenului, adăugarea Regatului Swaziland pe lista participanților la Procesul Kimberly, aprobarea urmând a fi confirmată printr-un aviz al președintelui Procesului Kimberly de îndată ce au fost soluționate anumite probleme în curs.

(2)

Președintele Procesului Kimberly a confirmat printr-un aviz, la 30 mai 2011, că Regatul Swaziland este admis în prezent în calitate de participant la Procesul Kimberly.

(3)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Catherine ASHTON

Vicepreședinte


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 28.


ANEXĂ

„ANEXA II

Lista participanților la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley și a autorităților competente desemnate de aceștia în mod corespunzător, prevăzute la articolele 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 și 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BELARUS

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZILIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

CANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

REPUBLICA CENTRAFRICANĂ

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

CHINA, Republica Populară

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

HONG KONG, Regiunea administrativă specială a Republicii Populare Chineze

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Republica Democratică

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CONGO, Republica

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

CROAȚIA

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

COMUNITATEA EUROPEANĂ

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONEZIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONIA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

COREEA, Republica

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOS, Republica Democrată Populară

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MEXIC

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NOUA ZEELANDĂ

 

Autoritatea care eliberează certificate:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

FEDERAȚIA RUSĂ

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

AFRICA DE SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

ELVEȚIA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN ȘI MATSU, TERITORII VAMALE DISTINCTE

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURCIA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

EMIRATELE ARABE UNITE

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

STATELE UNITE ALE AMERICII

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1117/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Lough Neagh Eel (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Lough Neagh Eel” depusă de Regatul Unit a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 47, 15.2.2011, p. 12.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.7.   Pești, moluște, crustacee proaspete și produse derivate

REGATUL UNIT

Lough Neagh Eel (IGP)


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1118/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Coppa di Parma (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Coppa di Parma” depusă de Italia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 37, 5.2.2011, p. 24.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

ITALIA

Coppa di Parma (IGP)


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1119/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Brovada (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Brovada” depusă de Italia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 35, 4.2.2011, p. 19.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

ITALIA

Brovada (DOP)


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1120/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Carciofo Brindisino (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Carciofo Brindisino” depusă de Italia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 29, 29.1.2011, p. 27.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

ITALIA

Carciofo Brindisino (IGP)


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1121/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Native Shetland Wool (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Native Shetland Wool” depusă de Regatul Unit a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 45, 12.2.2011, p. 21.


ANEXĂ

Produse agricole prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 510/2006:

Clasa 3.6.   Lână

REGATUL UNIT

Native Shetland Wool (DOP)


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 1122/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de interzicere a pescuitului de pește pescar în apele norvegiene din zona IV de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

61/T&Q

Stat membru

Țările de Jos

Stoc

ANF/04-N.

Specie

Pește pescar (Lophiidae)

Zonă

Apele norvegiene din zona IV

Dată

10.10.2011


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/18


REGULAMENTUL (UE) NR. 1123/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de interzicere a pescuitului de cod în zonele I și IIb de către navele aflate sub pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Potrivit informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave aflate sub pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea activităților de pescuit din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave aflate sub pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. Se interzice păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de către navele în cauză după această dată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

64/T&Q

Stat membru

Spania

Stoc

COD/1/2B.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

I și IIb

Dată

26.9.2011


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/20


REGULAMENTUL (UE) NR. 1124/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de interzicere a pescuitului de pește-pescar în zonele VIIIc, IX și X și în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

63/T&Q

Stat membru

Spania

Stoc

ANF/8C3411

Specie

Pește pescar (Lophiidae)

Zonă

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

Dată

28.9.2011


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 1125/2011 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2011

de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa și VIIIb de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2), stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

62/T&Q

Stat membru

Spania

Stoc

SOL/8AB.

Specie

Limbă-de-mare comună (Solea solea)

Zonă

VIIIa și VIIIb

Dată

28.9.2011


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1126/2011 AL COMISIEI

din 7 noiembrie 2011

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 în ceea ce privește cuantumurile pentru finanțarea ajutorului specific prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (1), în special articolul 69 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (2), statele membre pot solicita, până la data de 1 august a oricărui an calendaristic începând cu anul 2010, o revizuire a cuantumurilor menționate la articolul 69 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în cazul în care cuantumul rezultat din aplicarea calculului prevăzut la articolul 69 alineatul (7) primul paragraf din regulamentul respectiv pentru exercițiul financiar în cauză diferă cu mai mult de 20 % față de cuantumul stabilit în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009.

(2)

Danemarca, Finlanda și Slovenia au adresat Comisiei o cerere de revizuire, cu efect din 2012, a cuantumurilor menționate la articolul 69 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(3)

Ca urmare a cererilor prezentate de Danemarca, de Finlanda și de Slovenia, Comisia a efectuat calculele necesare pentru a verifica dacă în exercițiul financiar 2010 s-a atins pragul de 20 % menționat la articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009. În scopul aplicării articolului 69 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, la determinarea plafoanelor nete stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Comisia a utilizat rata medie de modulare estimată pentru Danemarca, pentru Finlanda și, respectiv, pentru Slovenia.

(4)

Conform acestui calcul, în cazul Danemarcei, al Finlandei și al Sloveniei, cuantumul rezultat din aplicarea calculului prevăzut la articolul 69 alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru exercițiul financiar 2010 diferă cu 47 %, 29 % și, respectiv, 47 % față de cuantumul stabilit în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009.

(5)

Cuantumurile stabilite pentru Danemarca, pentru Finlanda și pentru Slovenia în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 trebuie, prin urmare, revizuite. Cuantumurile astfel revizuite trebuie să se poată aplica începând cu anul calendaristic 2012, în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 se modifică după cum urmează:

(a)

mențiunea referitoare la Danemarca se înlocuiește cu următorul text:

„Danemarca

23,25”

(b)

mențiunea referitoare la Finlanda se înlocuiește cu următorul text:

„Finlanda

6,19”

(c)

mențiunea referitoare la Slovenia se înlocuiește cu următorul text:

„Slovenia

3,52”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 130, 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316, 2.12.2009, p. 1.


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1127/2011 AL COMISIEI

din 7 noiembrie 2011

privind neaprobarea substanței active acid 2-naftiloxiacetic, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 80 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Directiva 91/414/CEE a Consiliului (2) se aplică, în ceea ce privește procedura și condițiile de aprobare, substanțelor active pentru care a fost stabilit caracterul complet al cererilor în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (3). Acidul 2-naftiloxiacetic este o substanță activă pentru care a fost stabilit caracterul complet al cererii în conformitate cu regulamentul respectiv.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 1112/2002 (4) și (CE) nr. 2229/2004 (5) ale Comisiei stabilesc normele detaliate de punere în aplicare a etapei a patra a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și stabilesc o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale includeri a acestora în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Lista respectivă include acidul 2-naftiloxiacetic.

(3)

Decizia 2009/65/CE a Comisiei din 26 ianuarie 2009 privind neincluderea acidului 2-naftiloxiacetic în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță (6) a fost adoptată în conformitate cu articolul 24f din Regulamentul (CE) nr. 2229/2004 și cu articolul 25 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) litera (b) din regulamentul respectiv.

(4)

În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, notificatorul inițial (denumit în continuare „solicitantul”) a prezentat o nouă cerere, solicitând aplicarea procedurii accelerate prevăzute la articolele 14-19 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008.

(5)

Cererea a fost transmisă Italiei, care a înlocuit Franța, desemnată inițial stat membru raportor prin Regulamentul (CE) nr. 2229/2004. Perioada pentru procedura accelerată a fost respectată. Specificația substanței active și utilizările propuse sunt identice cu cele care au făcut obiectul Deciziei 2009/65/CE. Cererea respectivă este conformă și cu celelalte cerințe de fond și de procedură menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008.

(6)

Italia a evaluat informațiile suplimentare transmise de solicitant și a pregătit un raport suplimentar. Raportul respectiv a fost comunicat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei la 21 mai 2010. Autoritatea a comunicat raportul suplimentar celorlalte state membre și solicitantului pentru observații și a transmis Comisiei observațiile primite. În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 și la cererea Comisiei, la 28 aprilie 2011 (7), autoritatea a prezentat Comisiei concluzia sa privind evaluarea riscurilor prezentate de acidul 2-naftiloxiacetic. Proiectul de raport de evaluare, raportul suplimentar și concluzia autorității au fost revizuite de către statele membre și Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și finalizate la 27 septembrie 2011 sub forma raportului Comisiei de reexaminare a acidului 2-naftiloxiacetic.

(7)

Pe baza noilor date furnizate de solicitant și incluse în raportul suplimentar, a putut fi stabilit un nivel acceptabil al dozei zilnice pentru consum. Cu toate acestea, în cursul evaluării acestei substanțe active, au fost identificate alte aspecte problematice. În special, nu a fost posibil să se efectueze o evaluare a expunerii consumatorilor, deoarece nu existau informațiile necesare privind expunerea animalelor, metabolismul plantelor, testele privind reziduurile, studiile privind prelucrarea și definiția reziduurilor de plante. De asemenea, lipseau date care să permită stabilirea riscului pentru albini, viermii de pământ și macroorganisme din sol.

(8)

Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile privind concluzia autorității. În plus, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008, Comisia a invitat solicitantul să formuleze observații privind proiectul de raport de reexaminare. Solicitantul și-a prezentat observațiile, acestea fiind examinate cu atenție.

(9)

Cu toate acestea, în ciuda argumentelor prezentate de solicitant, aspectele problematice menționate în considerentul 7 nu au putut fi eliminate. În consecință, nu s-a demonstrat faptul că, în condițiile de utilizare prevăzute, produsele de protecție a plantelor care conțin acid 2-naftiloxiacetic ar îndeplini, în linii generale, cerințele stabilite la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(10)

Prin urmare, acidul 2-naftiloxiacetic nu ar trebui aprobat, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(11)

Din motive de claritate, Decizia 2009/65/CE ar trebui abrogată.

(12)

Prezentul regulament nu exclude prezentarea unei noi cereri referitoare la acidul 2-naftiloxiacetic, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Neaprobarea substanței active

Nu se aprobă substanța activă acidul 2-naftiloxiacetic.

Articolul 2

Abrogare

Decizia 2009/65/CE se abrogă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 168, 27.6.2002, p. 14.

(5)  JO L 379, 24.12.2004, p. 13.

(6)  JO L 23, 27.1.2009, p. 33.

(7)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid (Concluzia reexaminării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active acid 2-naftiloxiacetic), EFSA Journal 2011; 9(5):2152 [52 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Document disponibil la adresa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1128/2011 AL COMISIEI

din 7 noiembrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 noiembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/30


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2011

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/003 DE/Arnsberg și Düsseldorf automotive din Germania)

(2011/724/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a modificărilor majore din structura comerțului mondial cauzate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând de la 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

La 9 februarie 2011, Germania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG cu privire la disponibilizările din cinci întreprinderi a căror activitate se încadrează în NACE revizuirea 2 diviziunea 29 („Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor”), situate în regiunile NUTS II Arnsberg (DEA5) și Düsseldorf (DEA1), și a completat-o prin informații suplimentare valabile pentru perioada până la 28 aprilie 2011. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 4 347 868 EUR.

(5)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Germania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare prin alocarea sumei de 4 347 868 EUR sub formă de alocări de angajament și alocări de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 25 octombrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/31


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2011

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery introdusă de Danemarca)

(2011/725/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor structurale majore ale modelelor comerciale internaționale generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

La 11 mai, Danemarca a prezentat o cerere de mobilizare a FEG, privind disponibilizările din șase întreprinderi a căror activitate se încadrează în NACE Rev. 2 diviziunea 28 („Fabricarea altor mașini și echipamente”) în regiunea NUTS II Midtjylland (DK04), și a completat-o prin informații suplimentare transmise până la 21 martie 2011. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 3 944 606 EUR.

(5)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Danemarca,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare prin alocarea sumei de 3 944 606 EUR, sub formă de credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/32


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2011

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/026 PT/Rohde din Portugalia)

(2011/726/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor structurale majore ale modelelor comerciale internaționale generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)

La 26 noiembrie 2010, Portugalia a depus o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările din întreprinderea Rohde, care a fost completată cu informații suplimentare transmise până la 19 mai 2011. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 449 500 EUR.

(5)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Portugalia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare prin alocarea sumei de 1 449 500 EUR, sub formă de credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 25 octombrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/33


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 7 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Danemarca în 2010

[notificată cu numărul C(2011) 7850]

(Numai textul în limba daneză este autentic)

(2011/727/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea gripei aviare în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 4 alineatul (3) prima și a doua liniuță din decizia respectivă stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2) stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2011/204/UE a Comisiei din 31 martie 2005 privind contribuția financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea gripei aviare în Danemarca și Țările de Jos în 2010 (3) a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Danemarca în 2010.

(5)

La data de 26 mai 2011, Danemarca a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(6)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite. Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Danemarcei printr-un e-mail la data de 14 iunie 2011. Danemarca și-a exprimat acordul printr-un e-mail la data de 14 iunie 2011.

(7)

Autoritățile daneze și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui stabilită, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării gripei aviare în Danemarca în 2010.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea gripei aviare în Danemarca în 2010 este stabilită la 183 858,72 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Regatului Danemarcei.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 86, 1.4.2011, p. 73.


8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/35


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 31 octombrie 2011

de modificare a Deciziei BCE/2010/15 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro și de modificare a Deciziei BCE/2010/31 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăților în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro

(BCE/2011/16)

(2011/728/UE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 17 și 21,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2010/15 din 21 septembrie 2010 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (1) cuprinde dispoziții privind deschiderea unui cont de numerar la Banca Centrală Europeană (BCE) în numele European Financial Stability Facility (EFSF) în vederea punerii în aplicare a convențiilor de împrumut (denumite în continuare „convenții de împrumut”) în temeiul acordului-cadru privind EFSF, care a intrat în vigoare la 4 august 2010 (denumit în continuare „acordul-cadru privind EFSF”).

(2)

Decizia BCE/2010/31 din 20 decembrie 2010 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăților în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (2) cuprinde dispoziții privind deschiderea la BCE de conturi de numerar în numele băncii centrale naționale a statului membru împrumutat relevant în vederea punerii în aplicare a convențiilor de împrumut în temeiul acordului-cadru privind EFSF.

(3)

Acordul-cadru privind EFSF a fost modificat prin Acordul suplimentar de modificare, care a intrat în vigoare la 18 octombrie 2011. Acordul-cadru modificat privind EFSF a creat instrumente suplimentare pe care EFSF le poate utiliza pentru a acorda asistență financiară. În conformitate cu considerentul (2) al preambulului și cu articolul 2 alineatul (1) din Acordul-cadru modificat privind EFSF, EFSF poate acorda plăți în cadrul împrumuturilor, facilități preventive, facilități pentru finanțarea recapitalizării instituțiilor financiare dintr-un stat membru al zonei euro (prin intermediul împrumuturilor acordate guvernelor acestor state membre, inclusiv țări din afara programului), facilități pentru achiziționarea de obligațiuni pe piețele secundare sau facilități pentru achiziționarea de obligațiuni pe piața primară (toate aceste instrumente reprezentând „asistență financiară”), care urmează a fi furnizate prin intermediul convențiilor de asistență financiară (denumite în continuare „convenții de asistență financiară”). Convențiile de împrumut pot rămâne în vigoare după intrarea în vigoare a acordului-cadru modificat privind EFSF.

(4)

Prin urmare, Deciziile BCE/2010/15 și BCE/2010/31 trebuie modificate în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia BCE/2010/15 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Acceptarea plăților efectuate pe contul de numerar

BCE acceptă doar plățile efectuate din sau în contul de numerar deschis în numele EFSF, dacă aceste plăți au legătură cu convențiile de împrumut sau cu convențiile de asistență financiară.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Soldul contului de numerar

Nicio sumă de bani nu rămâne înscrisă în creditul contului de numerar deschis în numele EFSF după efectuarea plăților în legătură cu orice convenție de împrumut sau convenție de asistență financiară și nici nu sunt transferate sume de bani către acest cont de numerar înainte de data la care trebuie efectuate plățile în legătură cu orice convenție de împrumut sau convenție de asistență financiară. Niciodată nicio sumă de bani nu rămâne înscrisă în debitul contului de numerar deschis în numele EFSF. Prin urmare, din contul de numerar deschis în numele EFSF nu sunt efectuate plăți care să depășească sumele înscrise în creditul contului respectiv.”.

Articolul 2

Decizia BCE/2010/31 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Deschiderea conturilor de numerar

La cererea unei BCN a statului membru împrumutat, BCE poate deschide conturi de numerar în numele BCN respective pentru procesarea plăților în legătură cu o convenție de împrumut sau convenție de asistență financiară (denumit în continuare «contul de numerar al BCN»).”

2.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Acceptarea plăților efectuate în conturile de numerar

Un cont de numerar al BCN este utilizat numai pentru procesarea plăților în legătură cu o convenție de împrumut sau convenție de asistență financiară.”.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 2 noiembrie 2011.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 31 octombrie 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  1 JO L 253, 28.9.2010, p. 58.

(2)  2 JO L 10, 14.1.2011, p. 7.