ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.267.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 267

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
12 octombrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1002/2011 al Consiliului din 10 octombrie 2011 privind punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

1

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1003/2011 al Comisiei din 11 octombrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1004/2011 al Comisiei din 11 octombrie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12

9

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1005/2011 al Comisiei din 11 octombrie 2011 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de certificate de export pentru brânzeturile destinate exportului în Statele Unite ale Americii în 2012 în cadrul anumitor contingente din GATT

11

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/670/PESC a Consiliului din 10 octombrie 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

13

 

 

2011/671/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 octombrie 2011 de autorizare a statelor membre de a prelungi autorizațiile provizorii acordate pentru noile substanțe active benalaxil-M, gama-cihalotrin și valifenalat [notificată cu numărul C(2011) 7092]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

12.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1002/2011 AL CONSILIULUI

din 10 octombrie 2011

privind punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran (1), în special articolul 12 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 359/2011.

(2)

Având în vedere actualele încălcări ale drepturilor omului în Iran, ar trebui incluse și alte persoane pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum este prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa la prezentul regulament se adaugă la lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 10 octombrie 2011

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 100, 14.4.2011, p. 1.


ANEXĂ

Lista persoanelor menționate la articolul 1

Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data înscrierii pe listă

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Director politic al Ministerului Internelor.

În calitate de șef al Comitetului articolului 10 instituit prin Legea privind activitățile partidelor și grupurilor politice este responsabil cu autorizarea demonstrațiilor și a altor evenimente publice, precum și cu înregistrarea partidelor politice.

În 2010, a suspendat activitățile a două partide politice reformiste având legături cu Mousavi - Frontul de participare al Iranului islamic și Organizația mujahedină a revoluției islamice.

Începând din 2009 a refuzat în mod constant și continuu toate adunările cu caracter nonguvernamental, refuzând prin urmare respectarea dreptului constituțional de a protesta și provocând arestarea a numeroși demonstranți pașnici și nerespectarea libertății de întrunire.

De asemenea, în 2009, nu a permis opoziției să organizeze o ceremonie de comemorare a persoanelor ucise în protestele împotriva alegerilor prezidențiale.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Comandantul forțelor de poliție din Teheran.

Forțele de poliție aflate sub comanda acestuia sunt responsabile pentru utilizarea violenței extrajudiciare împotriva suspecților în timpul arestării și al detenției înaintea prezentării în fața instanței, conform declarațiilor martorilor care au asistat la represiunea postelectorală, culese de Human Rights Watch (HRW).

Forțele de poliție din Teheran au fost implicate în raiduri asupra căminelor Universității din Teheran în iunie 2009, în cursul cărora, potrivit unei comisii a Majlis iraniene, peste 100 de studenți au fost răniți de poliție și de Basiji.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan

 

Șeful secției 1 a închisorii din Radjaishahr, Karadj.

Mai mulți foști deținuți au denunțat utilizarea torturii și ordinele date de acesta de a nu permite deținuților să primească asistență medicală. Potrivit unei transcrieri a declarației unui presupus deținut din închisoarea Radjaishahr, toți gardienii l-au supus unor bătăi grave, Akharian fiind în deplină cunoștință de cauză.

De asemenea, sub conducerea lui Akharian s-a raportat cel puțin un caz de deces al unui deținut, Mohsen Beikvand.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (cunoscut sub numele de AVAEE Seyyed Alireza)

 

Președinte al magistraturii Teheranului.

În această calitate a fost responsabil pentru încălcarea drepturilor omului, arestări arbitrare, refuzul respectării drepturilor prizonierilor și creșterea numărului de execuții.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

 

Procuror al Shiraz.

Acesta este responsabil pentru utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri, pronunțând această sentință în zeci de cazuri. Procuror în cazul atacului cu bombă din Shiraz din 2008 care a fost utilizat de regim pentru condamnarea la moarte a mai multor opozanți.

10.10.2011

6.

General-maior dr. FIRUZABADI Seyyed Hasan (cunoscut sub numele de: General-maior dr. FIRUZABADI Seyed Hassan; General-maior dr. FIROUZABADI Seyyed Hasan; General-maior dr. FIROUZABADI Seyed Hassan)

Locul nașterii: Machhad.

Data nașterii: 3.2.1951

Șef al Statului-Major general al Forțelor armate comune ale Iranului.

De asemenea, membru al Consiliului suprem de securitate națională (SNSC). Comandantul militar cu cel mai înalt rang, responsabil cu conducerea tuturor diviziilor și politicilor militare, inclusiv Garda Revoluționară Islamică (IRGC) și poliția. Forțele aflate sub comanda sa formală au desfășurat acțiuni brutale de represiune împotriva protestatarilor pașnici și au efectuat arestări în masă.

10.10.2011

7.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Procuror-general al Qom.

Acesta este responsabil pentru arestarea arbitrară și maltratarea a zeci de infractori în Qom. Este complice la încălcarea gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri, ceea ce a dus la o creștere puternică a numărului de execuții de la începutul anului.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad Reza

 

Procuror-adjunct al Isfahan.

Complice la procedurile care au refuzat un proces echitabil acuzaților – precum Abdollah Fathi, executat în mai 2011, în urma ignorării de către Habibi a dreptului de a fi audiat și a problemelor de sănătate mintală ale acestuia în timpul procesului său din martie 2010.

Prin urmare, Habibi este complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri, ceea ce a dus la o creștere puternică a numărului de execuții de la începutul anului.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad

Locul nașterii: Ispahan

Data nașterii: 1956

Șef al Corpului Sarollah al IRGC din Teheran, fost șef al forțelor Basij.

Corpul Sarollah a jucat un rol central în represiunea postelectorală.

Mohammad HEJAZI este autorul unei scrisori trimise Ministerului Sănătății la 26 iunie 2009 prin care interzicea divulgarea documentelor sau a dosarelor medicale ale persoanelor rănite sau spitalizate în timpul evenimentelor postelectorale, implicând o mușamalizare a faptelor.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

 

Șef al Autorității polițienești aeroportuare iraniene.

A jucat un rol esențial, începând din iunie 2009, în arestarea la Aeroportul internațional Imam Khomeini a protestatarilor iranieni care încercau să părăsească țara după începerea represiunii - inclusiv pe teritoriul zonei internaționale.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

 

Șef al biroului politic al IRGC.

Acesta s-a numărat printre primii funcționari de rang înalt care au solicitat arestarea lui Moussavi, Karroubi și Khatami. A sprijinit în repetate rânduri utilizarea violenței și a tacticilor brutale de interogare împotriva protestatarilor din perioada postelectorală (obținând în acest fel mărturisiri înregistrate pe suport video), ordonând inclusiv maltratarea extrajudiciară a disidenților prin intermediul unor publicații difuzate în cadrul IRGC și Basij.

10.10.2011

12.

JAZAYERI Massoud

 

Adjunct al șefului Statului-Major General al Forțelor armate comune ale Iranului, responsabil cu afacerile culturale (și anume șef al aparatului de propagandă al apărării naționale).

În calitate de adjunct al șefului Statului-Major General a colaborat în mod activ la represiune. A avertizat într-un interviu publicat în ziarul Kayhan că mulți protestanți din Iran și din afara acestuia au fost identificați și că problema acestora va fi abordată la momentul potrivit. A îndemnat în mod deschis la represiune împotriva canalelor media străine și a opoziției iraniene. În 2010, a solicitat guvernului să adopte legi mai ferme împotriva iranienilor care cooperează cu sursele media străine.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Comandantul forțelor studențești Basij.

În această calitate a fost implicat în mod activ în reprimarea protestelor din școli și universități și în arestarea extrajudiciară a activiștilor și jurnaliștilor.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz

Locul nașterii: Teheran

Data nașterii: 1983

Șeful grupului informatic „Ashiyaneh”, care are legături cu IRGC.

„Ashiyaneh” Digital Security, fondat de Behrouz Kamalian, este responsabil pentru represiunea intensivă la nivel informatic atât împotriva opozanților și a reformiștilor interni, cât și împotriva instituțiilor internaționale. La 21 iunie 2009, site-ul internet al Centrului de comandă pentru apărarea informatică al Gărzii revoluționare a postat imagini faciale fixe ale unor persoane, care ar fi fost filmate în timpul demonstrațiilor postelectorale. La aceste imagini a fost atașat un apel către iranieni: „identificați insurgenții”.

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI Moussa (cunoscut sub numele de: KHALILOLLAHI Mousa)

 

Procuror al Tabriz.

A fost implicat în cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani și s-a opus eliberării acesteia în mai multe rânduri, fiind complice la încălcări grave ale dreptului la respectarea garanțiilor procedurale.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq (cunoscut sub numele de MAHSULI, Sadeq)

Locul nașterii: Oroumieh (Iran)

Data nașterii: 1959/60

Fost Ministru al Internelor până în august 2009.

În calitate de Ministru al Internelor, Mahsouli a deținut autoritatea asupra tuturor forțelor de poliție, a agenților de securitate ai Ministerului Internelor și a agenților în civil. Forțele aflate sub comanda sa au fost responsabile pentru atacurile împotriva căminelor Universității din Teheran din 14 iunie 2009 și pentru torturarea studenților în subsolul ministerului (faimosul nivel 4 de la subsol). La centrul de detenție Kahrizak, condus de poliție sub controlul lui Mahsouli, s-au săvârșit abuzuri grave împotriva altor protestatari.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

 

Procuror al Kermanshah.

Responsabil pentru creșterea dramatică a pedepselor cu moartea, inclusiv pentru spânzurarea a șapte persoane într-o singură zi, pe 3 ianuarie 2010, în închisoarea centrală din Kermanshah, în urma punerii sub acuzare de către judecătorul Maleki. Prin urmare, acesta este responsabil pentru utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

 

Șef al unității pentru criminalitatea informatică a poliției iraniene.

Este responsabil pentru mii de anchete și pentru punerea sub acuzare a reformiștilor și a opozanților politici utilizând internetul. Prin urmare, este responsabil pentru ordonarea unor încălcări grave ale drepturilor omului în represiunea împotriva persoanelor care solicită apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare.

10.10.2011

19.

SALARKIA Mahmoud

 

Adjunct al Procurorului-general al Teheranului pentru aspecte legate de penitenciare.

Responsabil în mod direct pentru multe dintre mandatele de arestare emise împotriva protestatarilor și a activiștilor nevinovați și pașnici. Numeroase rapoarte ale apărătorilor drepturilor omului arată că, la ordinul acestuia, practic tuturor persoanelor arestate nu li se permite nicio formă de comunicare, nu au acces la avocat sau la familii și nu cunosc capetele de acuzare, pentru intervale de timp diferite, deseori în condiții echivalente dispariției forțate. Deseori familiile acestora nu sunt informate cu privire la arestare.

10.10.2011

20.

SOURI Hojatollah

 

În calitate de șef al închisorii Evin, acesta poartă responsabilitatea pentru încălcările grave ale drepturilor omului care au loc în închisoarea sa precum bătăi, abuzuri psihice și sexuale.

Conform unor informații consecvente obținute din diferite surse, în închisoarea Evin se practică în mod curent tortura. În secția 209, sunt închiși mai mulți activiști pentru activitățile lor pașnice contra guvernului aflat la putere.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (cunoscut sub numele de: TALA Hosseyn)

Șef al Companiei iraniene a tutunului.

Guvernator general adjunct („Farmandar”) al provinciei Teheran până în septembrie 2010, responsabil în special cu intervenția forțelor de poliție și, prin urmare, pentru reprimarea demonstrațiilor.

În decembrie 2010, a fost premiat pentru rolul său în represiunea postelectorală.

10.10.2011

22.

TAMADDON Morteza (cunoscut sub numele de: TAMADON Morteza)

Locul nașterii: Shahr Kord-Ispahan

Data nașterii: 1959

Guvernator general IRGC al provinciei Teheran, șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului.

În calitatea sa de guvernator și de șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului, acesta poartă răspunderea generală pentru toate activitățile de represiune, inclusiv reprimarea protestelor politice începând din iunie 2009. Este cunoscut pentru implicarea personală în hărțuirea liderilor opoziției Karroubi și Moussavi.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein

 

Adjunct al Procurorului-general al Iranului.

Acesta este responsabil de mai multe cazuri judiciare legate de protestele postelectorale.

10.10.2011

24.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Șef al secției judiciare a forțelor armate.

Acesta este complice la represiunea împotriva demonstranților pașnici.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Fost judecător al primei instanțe a Tribunalului din Evin și în prezent judecător la secția 71 a Curții penale a provinciei Teheran.

A instrumentat mai multe procese împotriva manifestanților, în principal procesul împotriva lui Abdol-Reza Ghanbari, învățător arestat în ianuarie 2010 și condamnat la moarte pentru activitățile sale politice. Tribunalul de primă instanță din Evin a fost înființat recent în incinta închisorii din Evin, iar Jafari Dolatabadi a sprijinit înființarea acestuia în martie 2010. În această închisoare, o serie de acuzați au fost izolați, maltratați și constrânși să dea declarații false.

10.10.2011

26.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Vicepreședinte al administrației judiciare din provincia Khorasanul de Sud, însărcinat cu prevenirea criminalității.

Pe lângă recunoașterea de către acesta, în iunie 2011, a 140 de execuții capitale desfășurate în perioada martie 2010-martie 2011, în aceeași perioadă se pare că au avut loc în secret în această provincie alte circa 100 de execuții, fără ca acestea să fie aduse la cunoștința familiilor sau avocaților.

Prin urmare, acesta este complice la acte de încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Locul nașterii: Mashad (Iran)

Data nașterii: 1952

Ministrul Justiției, fost guvernator general al Isfahan și director al Organizației închisorilor statului (până în iunie 2004).

În calitate de Ministru al Justiției a jucat un rol-cheie în amenințarea și hărțuirea diasporei iraniene, prin anunțarea înființării unei instanțe speciale care să se ocupe în mod exclusiv de iranienii care trăiesc în afara țării. Cu eforturile procurorului din Teheran, două secții ale primei instanțe și ale instanței de apel și mai multe secții ale magistraturii vor fi însărcinate cu chestiuni privind expatriații.

10.10.2011

28.

HOSSEINI Dr Mohammad (cunoscut sub numele de HOSSEYNI, Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed și Sayyid)

Locul nașterii: Rafsanjan, Kerman

Data nașterii: 1961

Ministru al Culturii și Orientării Islamice începând din septembrie 2009.

Fost membru al IRGC, acesta este complice la represiunea împotriva jurnaliștilor.

10.10.2011

29.

MOSLEHI Heydar (cunoscut sub numele de MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Locul nașterii: Isfahan (Iran)

Data nașterii: 1956

Ministrul Informațiilor. Pe durata conducerii sale Ministerul Informațiilor din Iran a continuat practicile larg răspândite de detenție arbitrară și persecutare a protestatarilor și a disidenților.

Ministerul Informațiilor conduce în continuare secția 209 a închisorii din Evin, în care sunt deținuți numeroși activiști pentru activitățile lor pașnice contra guvernului aflat la putere. Anchetatorii din Ministerul Informațiilor au supus prizonierii secției 209 la bătăi și la abuzuri psihice și sexuale. În calitate de Ministru al Informațiilor, Moslehi este responsabil pentru abuzurile săvârșite în prezent.

10.10.2011


12.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1003/2011 AL COMISIEI

din 11 octombrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 12 octombrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

52,9

MK

58,0

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

65,0

MK

64,2

TR

120,0

ZZ

83,1

0709 90 70

TR

119,5

ZZ

119,5

0805 50 10

AR

67,7

BR

38,2

CL

60,5

TR

64,9

UY

57,5

ZA

83,4

ZZ

62,0

0806 10 10

BR

246,3

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

113,9

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

156,3

0808 10 80

CL

83,9

CN

80,0

NZ

120,9

ZA

84,9

ZZ

92,4

0808 20 50

CL

85,4

CN

42,4

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


12.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1004/2011 AL COMISIEI

din 11 octombrie 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2011/12 s-au stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 998/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 12 octombrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254, 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 264, 8.10.2011, p. 30.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 12 octombrie 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

47,89

0,00

1701 11 90 (1)

47,89

0,54

1701 12 10 (1)

47,89

0,00

1701 12 90 (1)

47,89

0,24

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


12.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1005/2011 AL COMISIEI

din 11 octombrie 2011

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de certificate de export pentru brânzeturile destinate exportului în Statele Unite ale Americii în 2012 în cadrul anumitor contingente din GATT

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește licențele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate (2), în special articolul 23 alineatul (1) primul paragraf și articolul 23 alineatul (3) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 789/2011 al Comisiei (3) inițiază procedura de atribuire a certificatelor de export pentru brânzeturile destinate exportului în Statele Unite ale Americii în 2012 în cadrul contingentelor din GATT prevăzute la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009.

(2)

Cererile de certificate de export pentru anumite contingente și grupe de produse depășesc cantitățile disponibile pentru anul contingentar 2012. Trebuie, prin urmare, stabiliți coeficienții de atribuire.

(3)

În cazul grupelor de produse și al contingentelor pentru care cererile depuse vizează cantități inferioare celor disponibile este necesar să se urmărească atribuirea cantităților restante proporțional cu cantitățile solicitate. Este, de asemenea, necesar să se subordoneze atribuirea cantităților suplimentare comunicării către autoritatea competentă a cantităților acceptate de agentul economic respectiv, precum și constituirii unei garanții de către agenții economici interesați.

(4)

Având în vedere termenul stabilit pentru punerea în aplicare a procedurii de stabilire a acestor coeficienți, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 789/2011, este necesar ca prezentul regulament să fie aplicat cât mai curând posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licențe de export depuse în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 789/2011 pentru grupele de produse și contingentele identificate prin „16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- și 21-Uruguay și 22-Tokyo” în coloana 3 din anexa la prezentul regulament sunt acceptate, sub rezerva aplicării coeficienților de atribuire indicați în coloana 5 din anexa respectivă.

Articolul 2

Cererile de licențe de export depuse în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 789/2011 pentru grupa de produse și contingentele identificate prin „22- și 25-Uruguay și 25-Tokyo” în coloana 3 din anexa la prezentul regulament sunt acceptate pentru cantitățile solicitate.

Pentru cantități suplimentare repartizate prin aplicarea coeficienților de atribuire indicați în coloana 6 din anexă pot fi eliberate licențe de export după acceptarea de către agentul economic în termen de o săptămână de la data publicării prezentului regulament și sub rezerva constituirii garanției necesare.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318, 4.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 203, 6.8.2011, p. 26.


ANEXĂ

Identificarea grupei în conformitate cu notele complementare care figurează în capitolul 4 din Nomenclatura tarifară armonizată a Statelor Unite ale Americii

Identificarea grupei și a contingentului

Cantități disponibile pentru 2012

(tone)

Coeficient de atribuire menționat la articolul 1

Coeficient de atribuire menționat la articolul 2

Notă

Grupă

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2717243

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1769757

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0925926

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,4929577

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1834862

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1359973

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

0,8675629

 

22-Uruguay

380,000

 

6,3333333

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

 

1,8816320

25-Uruguay

2 420,000

 

3,0344828


DECIZII

12.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/13


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/670/PESC A CONSILIULUI

din 10 octombrie 2011

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/235/PESC a Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/235/PESC.

(2)

Având în vedere actualele încălcări ale drepturilor omului în Iran, ar trebui incluse și alte persoane pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum este prevăzută în anexa la Decizia 2011/235/PESC,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa la prezenta decizie se adaugă la lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/235/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 10 octombrie 2011

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 100, 14.4.2011, p. 51.


ANEXĂ

Lista persoanelor menționate la articolul 1

Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data înscrierii pe listă

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Director politic al Ministerului Internelor.

În calitate de șef al Comitetului articolului 10 instituit prin Legea privind activitățile partidelor și grupurilor politice este responsabil cu autorizarea demonstrațiilor și a altor evenimente publice, precum și cu înregistrarea partidelor politice.

În 2010, a suspendat activitățile a două partide politice reformiste având legături cu Mousavi - Frontul de participare al Iranului islamic și Organizația mujahedină a revoluției islamice.

Începând din 2009 a refuzat în mod constant și continuu toate adunările cu caracter nonguvernamental, refuzând prin urmare respectarea dreptului constituțional de a protesta și provocând arestarea a numeroși demonstranți pașnici și nerespectarea libertății de întrunire.

De asemenea, în 2009, nu a permis opoziției să organizeze o ceremonie de comemorare a persoanelor ucise în protestele împotriva alegerilor prezidențiale.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Comandantul forțelor de poliție din Teheran.

Forțele de poliție aflate sub comanda acestuia sunt responsabile pentru utilizarea violenței extrajudiciare împotriva suspecților în timpul arestării și al detenției înaintea prezentării în fața instanței, conform declarațiilor martorilor care au asistat la represiunea postelectorală, culese de Human Rights Watch (HRW).

Forțele de poliție din Teheran au fost implicate în raiduri asupra căminelor Universității din Teheran în iunie 2009, în cursul cărora, potrivit unei comisii a Majlis iraniene, peste 100 de studenți au fost răniți de poliție și de Basiji.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan

 

Șeful secției 1 a închisorii din Radjaishahr, Karadj.

Mai mulți foști deținuți au denunțat utilizarea torturii și ordinele date de acesta de a nu permite deținuților să primească asistență medicală. Potrivit unei transcrieri a declarației unui presupus deținut din închisoarea Radjaishahr, toți gardienii l-au supus unor bătăi grave, Akharian fiind în deplină cunoștință de cauză.

De asemenea, sub conducerea lui Akharian s-a raportat cel puțin un caz de deces al unui deținut, Mohsen Beikvand.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (cunoscut sub numele de AVAEE Seyyed Alireza)

 

Președinte al magistraturii Teheranului.

În această calitate a fost responsabil pentru încălcarea drepturilor omului, arestări arbitrare, refuzul respectării drepturilor prizonierilor și creșterea numărului de execuții.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

 

Procuror al Shiraz.

Acesta este responsabil pentru utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri, pronunțând această sentință în zeci de cazuri. Procuror în cazul atacului cu bombă din Shiraz din 2008 care a fost utilizat de regim pentru condamnarea la moarte a mai multor opozanți.

10.10.2011

6.

General-maior dr. FIRUZABADI Seyyed Hasan (cunoscut sub numele de: General-maior dr. FIRUZABADI Seyed Hassan; General-maior dr. FIROUZABADI Seyyed Hasan; General-maior dr. FIROUZABADI Seyed Hassan)

Locul nașterii: Machhad.

Data nașterii: 3.2.1951

Șef al Statului-Major general al Forțelor armate comune ale Iranului.

De asemenea, membru al Consiliului suprem de securitate națională (SNSC). Comandantul militar cu cel mai înalt rang, responsabil cu conducerea tuturor diviziilor și politicilor militare, inclusiv Garda Revoluționară Islamică (IRGC) și poliția. Forțele aflate sub comanda sa formală au desfășurat acțiuni brutale de represiune împotriva protestatarilor pașnici și au efectuat arestări în masă.

10.10.2011

7.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Procuror-general al Qom.

Acesta este responsabil pentru arestarea arbitrară și maltratarea a zeci de infractori în Qom. Este complice la încălcarea gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri, ceea ce a dus la o creștere puternică a numărului de execuții de la începutul anului.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad Reza

 

Procuror-adjunct al Isfahan.

Complice la procedurile care au refuzat un proces echitabil acuzaților – precum Abdollah Fathi, executat în mai 2011, în urma ignorării de către Habibi a dreptului de a fi audiat și a problemelor de sănătate mintală ale acestuia în timpul procesului său din martie 2010.

Prin urmare, Habibi este complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri, ceea ce a dus la o creștere puternică a numărului de execuții de la începutul anului.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad

Locul nașterii: Ispahan

Data nașterii: 1956

Șef al Corpului Sarollah al IRGC din Teheran, fost șef al forțelor Basij.

Corpul Sarollah a jucat un rol central în represiunea postelectorală.

Mohammad HEJAZI este autorul unei scrisori trimise Ministerului Sănătății la 26 iunie 2009 prin care interzicea divulgarea documentelor sau a dosarelor medicale ale persoanelor rănite sau spitalizate în timpul evenimentelor postelectorale, implicând o mușamalizare a faptelor.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

 

Șef al Autorității polițienești aeroportuare iraniene.

A jucat un rol esențial, începând din iunie 2009, în arestarea la Aeroportul internațional Imam Khomeini a protestatarilor iranieni care încercau să părăsească țara după începerea represiunii - inclusiv pe teritoriul zonei internaționale.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

 

Șef al biroului politic al IRGC.

Acesta s-a numărat printre primii funcționari de rang înalt care au solicitat arestarea lui Moussavi, Karroubi și Khatami. A sprijinit în repetate rânduri utilizarea violenței și a tacticilor brutale de interogare împotriva protestatarilor din perioada postelectorală (obținând în acest fel mărturisiri înregistrate pe suport video), ordonând inclusiv maltratarea extrajudiciară a disidenților prin intermediul unor publicații difuzate în cadrul IRGC și Basij.

10.10.2011

12.

JAZAYERI Massoud

 

Adjunct al șefului Statului-Major General al Forțelor armate comune ale Iranului, responsabil cu afacerile culturale (și anume șef al aparatului de propagandă al apărării naționale).

În calitate de adjunct al șefului Statului-Major General a colaborat în mod activ la represiune. A avertizat într-un interviu publicat în ziarul Kayhan că mulți protestanți din Iran și din afara acestuia au fost identificați și că problema acestora va fi abordată la momentul potrivit. A îndemnat în mod deschis la represiune împotriva canalelor media străine și a opoziției iraniene. În 2010, a solicitat guvernului să adopte legi mai ferme împotriva iranienilor care cooperează cu sursele media străine.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Comandantul forțelor studențești Basij.

În această calitate a fost implicat în mod activ în reprimarea protestelor din școli și universități și în arestarea extrajudiciară a activiștilor și jurnaliștilor.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz

Locul nașterii: Teheran

Data nașterii: 1983

Șeful grupului informatic „Ashiyaneh”, care are legături cu IRGC.

„Ashiyaneh” Digital Security, fondat de Behrouz Kamalian, este responsabil pentru represiunea intensivă la nivel informatic atât împotriva opozanților și a reformiștilor interni, cât și împotriva instituțiilor internaționale. La 21 iunie 2009, site-ul internet al Centrului de comandă pentru apărarea informatică al Gărzii revoluționare a postat imagini faciale fixe ale unor persoane, care ar fi fost filmate în timpul demonstrațiilor postelectorale. La aceste imagini a fost atașat un apel către iranieni: „identificați insurgenții”.

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI Moussa (cunoscut sub numele de: KHALILOLLAHI Mousa)

 

Procuror al Tabriz.

A fost implicat în cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani și s-a opus eliberării acesteia în mai multe rânduri, fiind complice la încălcări grave ale dreptului la respectarea garanțiilor procedurale.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq (cunoscut sub numele de MAHSULI, Sadeq)

Locul nașterii: Oroumieh (Iran)

Data nașterii: 1959/60

Fost Ministru al Internelor până în august 2009.

În calitate de Ministru al Internelor, Mahsouli a deținut autoritatea asupra tuturor forțelor de poliție, a agenților de securitate ai Ministerului Internelor și a agenților în civil. Forțele aflate sub comanda sa au fost responsabile pentru atacurile împotriva căminelor Universității din Teheran din 14 iunie 2009 și pentru torturarea studenților în subsolul ministerului (faimosul nivel 4 de la subsol). La centrul de detenție Kahrizak, condus de poliție sub controlul lui Mahsouli, s-au săvârșit abuzuri grave împotriva altor protestatari.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

 

Procuror al Kermanshah.

Responsabil pentru creșterea dramatică a pedepselor cu moartea, inclusiv pentru spânzurarea a șapte persoane într-o singură zi, pe 3 ianuarie 2010, în închisoarea centrală din Kermanshah, în urma punerii sub acuzare de către judecătorul Maleki. Prin urmare, acesta este responsabil pentru utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

 

Șef al unității pentru criminalitatea informatică a poliției iraniene.

Este responsabil pentru mii de anchete și pentru punerea sub acuzare a reformiștilor și a opozanților politici utilizând internetul. Prin urmare, este responsabil pentru ordonarea unor încălcări grave ale drepturilor omului în represiunea împotriva persoanelor care solicită apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare.

10.10.2011

19.

SALARKIA Mahmoud

 

Adjunct al Procurorului-general al Teheranului pentru aspecte legate de penitenciare.

Responsabil în mod direct pentru multe dintre mandatele de arestare emise împotriva protestatarilor și a activiștilor nevinovați și pașnici. Numeroase rapoarte ale apărătorilor drepturilor omului arată că, la ordinul acestuia, practic tuturor persoanelor arestate nu li se permite nicio formă de comunicare, nu au acces la avocat sau la familii și nu cunosc capetele de acuzare, pentru intervale de timp diferite, deseori în condiții echivalente dispariției forțate. Deseori familiile acestora nu sunt informate cu privire la arestare.

10.10.2011

20.

SOURI Hojatollah

 

În calitate de șef al închisorii Evin, acesta poartă responsabilitatea pentru încălcările grave ale drepturilor omului care au loc în închisoarea sa precum bătăi, abuzuri psihice și sexuale.

Conform unor informații consecvente obținute din diferite surse, în închisoarea Evin se practică în mod curent tortura. În secția 209, sunt închiși mai mulți activiști pentru activitățile lor pașnice contra guvernului aflat la putere.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (cunoscut sub numele de: TALA Hosseyn)

Șef al Companiei iraniene a tutunului.

Guvernator general adjunct („Farmandar”) al provinciei Teheran până în septembrie 2010, responsabil în special cu intervenția forțelor de poliție și, prin urmare, pentru reprimarea demonstrațiilor.

În decembrie 2010, a fost premiat pentru rolul său în represiunea postelectorală.

10.10.2011

22.

TAMADDON Morteza (cunoscut sub numele de: TAMADON Morteza)

Locul nașterii: Shahr Kord-Ispahan

Data nașterii: 1959

Guvernator general IRGC al provinciei Teheran, șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului.

În calitatea sa de guvernator și de șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului, acesta poartă răspunderea generală pentru toate activitățile de represiune, inclusiv reprimarea protestelor politice începând din iunie 2009. Este cunoscut pentru implicarea personală în hărțuirea liderilor opoziției Karroubi și Moussavi.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein

 

Adjunct al Procurorului-general al Iranului.

Acesta este responsabil de mai multe cazuri judiciare legate de protestele postelectorale.

10.10.2011

24.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Șef al secției judiciare a forțelor armate.

Acesta este complice la represiunea împotriva demonstranților pașnici.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Fost judecător al primei instanțe a Tribunalului din Evin și în prezent judecător la secția 71 a Curții penale a provinciei Teheran.

A instrumentat mai multe procese împotriva manifestanților, în principal procesul împotriva lui Abdol-Reza Ghanbari, învățător arestat în ianuarie 2010 și condamnat la moarte pentru activitățile sale politice. Tribunalul de primă instanță din Evin a fost înființat recent în incinta închisorii din Evin, iar Jafari Dolatabadi a sprijinit înființarea acestuia în martie 2010. În această închisoare, o serie de acuzați au fost izolați, maltratați și constrânși să dea declarații false.

10.10.2011

26.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Vicepreședinte al administrației judiciare din provincia Khorasanul de Sud, însărcinat cu prevenirea criminalității.

Pe lângă recunoașterea de către acesta, în iunie 2011, a 140 de execuții capitale desfășurate în perioada martie 2010-martie 2011, în aceeași perioadă se pare că au avut loc în secret în această provincie alte circa 100 de execuții, fără ca acestea să fie aduse la cunoștința familiilor sau avocaților.

Prin urmare, acesta este complice la acte de încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Locul nașterii: Mashad (Iran)

Data nașterii: 1952

Ministrul Justiției, fost guvernator general al Isfahan și director al Organizației închisorilor statului (până în iunie 2004).

În calitate de Ministru al Justiției a jucat un rol-cheie în amenințarea și hărțuirea diasporei iraniene, prin anunțarea înființării unei instanțe speciale care să se ocupe în mod exclusiv de iranienii care trăiesc în afara țării. Cu eforturile procurorului din Teheran, două secții ale primei instanțe și ale instanței de apel și mai multe secții ale magistraturii vor fi însărcinate cu chestiuni privind expatriații.

10.10.2011

28.

HOSSEINI Dr Mohammad (cunoscut sub numele de HOSSEYNI, Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed și Sayyid)

Locul nașterii: Rafsanjan, Kerman

Data nașterii: 1961

Ministru al Culturii și Orientării Islamice începând din septembrie 2009.

Fost membru al IRGC, acesta este complice la represiunea împotriva jurnaliștilor.

10.10.2011

29.

MOSLEHI Heydar (cunoscut sub numele de MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Locul nașterii: Isfahan (Iran)

Data nașterii: 1956

Ministrul Informațiilor.

Pe durata conducerii sale Ministerul Informațiilor din Iran a continuat practicile larg răspândite de detenție arbitrară și persecutare a protestatarilor și a disidenților. Ministerul Informațiilor conduce în continuare secția 209 a închisorii din Evin, în care sunt deținuți numeroși activiști pentru activitățile lor pașnice contra guvernului aflat la putere. Anchetatorii din Ministerul Informațiilor au supus prizonierii secției 209 la bătăi și la abuzuri psihice și sexuale. În calitate de Ministru al Informațiilor, Moslehi este responsabil pentru abuzurile săvârșite în prezent.

10.10.2011


12.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 11 octombrie 2011

de autorizare a statelor membre de a prelungi autorizațiile provizorii acordate pentru noile substanțe active benalaxil-M, gama-cihalotrin și valifenalat

[notificată cu numărul C(2011) 7092]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/671/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (1) al patrulea paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (2), în special articolul 80 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 80 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Directiva 91/414/CEE continuă să se aplice substanțelor active pentru care s-a adoptat o hotărâre în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 91/414/CEE, înainte de 14 iunie 2011.

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, în februarie 2002 Portugalia a primit din partea ISAGRO IT o cerere de includere a substanței active benalaxil-M în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 2003/35/CE a Comisiei (3) a confirmat că dosarul este complet și că poate fi considerat ca îndeplinind, în principiu, cerințele privind datele și informațiile din anexele II și III la directiva în cauză.

(3)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, în august 2001 Regatul Unit a primit din partea Pytech Chemicals GmbH o cerere de includere a substanței active gama-cihalotrin în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 2004/686/CE a Comisiei (4) a confirmat că dosarul este complet și că poate fi considerat ca îndeplinind, în principiu, cerințele privind datele și informațiile din anexele II și III la directiva în cauză.

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, în septembrie 2005 Ungaria a primit din partea ISAGRO SpA o cerere de includere a substanței active valifenalat, cunoscut în trecut sub denumirea de valifenal, în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 2006/586/CE a Comisiei (5) a confirmat că dosarul este complet și că poate fi considerat ca îndeplinind, în principiu, cerințele privind datele și informațiile din anexele II și III la directiva în cauză.

(5)

Confirmarea integralității dosarelor a fost necesară pentru a permite examinarea lor în detaliu și pentru a oferi statelor membre posibilitatea acordării de autorizații provizorii, pentru perioade de până la trei ani, pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active respective, respectând, în același timp, condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE și, în special, condițiile cu privire la evaluarea detaliată a substanțelor active și a produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu cerințele prevăzute în directiva menționată anterior.

(6)

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE, efectele acestor substanțe active asupra sănătății oamenilor și asupra mediului au fost evaluate pentru utilizările propuse de solicitanți. Statele membre raportoare au transmis Comisiei proiectele lor de rapoarte de evaluare la data de 21 noiembrie 2003 (benalaxil-M), 25 ianuarie 2008 (gama-cihalotrin) și 19 februarie 2008 (valifenalat).

(7)

În urma transmiterii proiectelor de rapoarte de evaluare de către statele membre raportoare, s-a constatat că este necesar ca solicitanții să furnizeze informații suplimentare și ca statele membre raportoare să examineze aceste informații și să transmită evaluarea lor. Prin urmare, examinarea dosarelor este încă în curs de desfășurare, iar evaluarea nu va putea fi finalizată în termenul prevăzut în Directiva 91/414/CEE, coroborată cu Decizia 2009/579/CE a Comisiei (6) (benalaxil-M) și cu Decizia 2009/865/CE a Comisiei (7) (gama-cihalotrin).

(8)

Întrucât, până în prezent, evaluarea nu a identificat niciun motiv de preocupare imediată, ar trebui să li se acorde statelor membre posibilitatea de a prelungi, cu o perioadă de 24 de luni, autorizațiile provizorii acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active în cauză, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din Directiva 91/414/CEE, pentru ca examinarea dosarelor să poată continua. Se preconizează că evaluarea și procesul decizional privind o eventuală decizie de autorizare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, pentru benalaxil-M, gama-cihalotrin și valifenalat vor fi finalizate în termen de 24 de luni.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre pot prelungi autorizațiile provizorii pentru produsele de protecție a plantelor care conțin benalaxil-M, gama-cihalotrin sau valifenalat pentru o perioadă care se încheie la 31 octombrie 2013.

Articolul 2

Prezenta decizie expiră la 31 octombrie 2013.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 octombrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(3)  JO L 11, 16.1.2003, p. 52.

(4)  JO L 313, 12.10.2004, p. 21.

(5)  JO L 236, 31.8.2006, p. 31.

(6)  JO L 198, 30.7.2009, p. 80.

(7)  JO L 314, 1.12.2009, p. 100.