ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.290.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 290

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
6 noiembrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 997/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010 de suspendare a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 998/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010 privind autorizarea Enterococcus faecium DSM 7134 ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare (titularul autorizației Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 )

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 999/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010 privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594) ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

24

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1000/2010 al Comisiei din 3 noiembrie 2010 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2402/96, (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 1964/2006, (CE) nr. 27/2008, (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 828/2009 în ceea ce privește datele de depunere a cererilor și de eliberare a licențelor de import în 2011 în cadrul contingentelor tarifare pentru cartofi dulci, feculă de manioc, manioc, cereale, orez, zahăr și ulei de măsline și de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr. 596/2004, (CE) nr. 633/2004 și (CE) nr. 951/2006 în ceea ce privește datele de eliberare a licențelor de export în 2011 în sectoarele cărnii de vită și mânzat, cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre și pentru zahăr și izoglucoză peste cotă

26

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1001/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010 de modificare pentru a 138-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

33

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1002/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

37

 

 

DECIZII

 

 

2010/670/UE

 

*

Decizia Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor și măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță din punct de vedere al mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 7499]

39

 

 

2010/671/UE

 

*

Decizia Comisiei din 5 noiembrie 2010 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizațiilor provizorii acordate pentru noua substanță activă spirotetramat [notificată cu numărul C(2010) 7437]  ( 1 )

49

 

 

2010/672/UE

 

*

Decizia Comisiei din 5 noiembrie 2010 privind recunoașterea, în principiu, a integralității dosarelor prezentate pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a penflufenului și fluxapiroxadului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 7439]  ( 1 )

51

 

 

2010/673/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 2 noiembrie 2010 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-BCE (BCE/2010/19)

53

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 997/2010 AL COMISIEI

din 5 noiembrie 2010

de suspendare a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (2),

după consultarea Grupului de analiză științifică,

întrucât:

(1)

La articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se prevede posibilitatea impunerii de restricții de către Comisie în privința introducerii în Uniune a anumitor specii, în conformitate cu condițiile prevăzute la literele (a)-(d) de la articolul respectiv. De asemenea, în Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (2) au fost stabilite măsuri de implementare a acestor restricții.

(2)

În Regulamentul (CE) nr. 359/2009 al Comisiei din 30 aprilie 2009 de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice (3), a fost stabilită o listă cu speciile pentru care introducerea în Uniune este suspendată.

(3)

Pe baza unor informații recente, Grupul de analiză științifică a ajuns la concluzia că starea de conservare a anumitor specii dintre cele enumerate în lista din anexele A și B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 va fi serios periclitată în cazul în care nu se suspendă introducerea acestora în Uniune din anumite țări de origine. În consecință, trebuie suspendată introducerea următoarelor specii:

Cuora amboinensis din Vietnam;

Cuora galbinifrons din Laos și Vietnam;

Dendrobium nobile din Laos.

(4)

Grupul de analiză științifică a concluzionat, de asemenea, pe baza celor mai recente informații disponibile, că suspendarea introducerii în Uniune a următoarelor specii nu mai este necesară:

Ovis ammon nigrimontana (trofee de vânătoare) din Kazahstan;

Leucopternis occidentalis din Ecuador și Peru;

Hexaprotodon liberiensis din Côte d'Ivoire, Guineea Bissau și Sierra Leone;

Hippopotamus amphibius din Republica Democratică Congo și Malawi;

Chrysocyon brachyurus din Bolivia și Peru;

Eupleres goudotii, Fossa fossana, Anas bernieri, Mantella baroni, Mantella aff. baroni, Mantella cowanii, Mantella haraldmeieri, Mantella laevigata, Mantella madagascariensis, Mantella manery, Mantella nigricans și Mantella pulchra din Madagascar;

Leopardus colocolo și Leopardus pajeros din Chile;

Leptailurus serval din Algeria;

Prionailurus bengalensis din China (Macao);

Cynogale bennettii din Brunei, China, Indonezia, Malaysia și Thailanda;

Equus zebra hartmannae din Angola;

Myrmecophaga tridactyla din Belize și Uruguay;

Alouatta macconnelli din Trinidad și Tobago;

Ateles paniscus, Chalcostigma olivaceum, Heliodoxa rubinoides, Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Forpus xanthops, Pionus chalcopterus, Otus roboratus, Pseudoscops clamator, Pulsatrix melanota și Podocnemis sextuberculata din Peru;

Lagothrix cana și Varanus yemenensis din toate țările în care trăiește specia respectivă;

Cebus capucinus din Belize;

Cercocebus atys din Ghana;

Cercopithecus ascanius din Burundi;

Cercopithecus cephus din Republica Centrafricană;

Cercopithecus dryas, Glaucidium capense și Phodilus prigoginei din Republica Democratică Congo;

Cercopithecus pogonias și Cercopithecus preussi din Camerun și Guineea Ecuatorială;

Colobus polykomos din Côte d'Ivoire;

Colobus vellerosus din Côte d'Ivoire și Ghana;

Macaca arctoides din India, Malaysia și Thailanda;

Macaca assamensis din Nepal;

Macaca fascicularis din Bangladesh și India;

Macaca leonina, Ratufa bicolor, Psittacula roseata și Strix uralensis davidi din China;

Macaca maura, Macaca nigra, Macaca nigrescens, Macaca ochreata, Macaca pagensis, Goura cristata, Goura scheepmakeri, Goura victoria, Spizaetus bartelsi, Cacatua sanguinea, Lorius domicella, Alisterus chloropterus chloropterus, Eclectus roratus, Psittacula alexandri, Tanygnathus gramineus, Ninox rudolfi, Otus angelinae, Tyto inexspectata, Tyto nigrobrunnea, Tyto sororcula, Ornithoptera tithonus, Troides andromache (exemplare sălbatice și de crescătorie) și Tridacna gigas din Indonezia;

Papio anubis din Libia;

Papio papio din Guineea Bissau;

Procolobus verus din Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra Leone și Togo;

Trachypithecus phayrei din Cambodgia, China și India;

Trachypithecus vetulus din Sri Lanka;

Galago demidoff din Burkina Faso și Republica Centrafricană;

Galago granti din Malawi;

Arctocebus aureus din Republica Centrafricană și Gabon;

Nycticebus pygmaeus din Cambodgia și Laos;

Chiropotes chiropotes, Chiropotes israelita, Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae, Nannopsittaca panychlora, Pyrrhura leucotis, Touit melanonotus, Touit surdus și Eunectes deschauenseei din Brazilia;

Ratufa affinis și Ketupa ketupu din Singapore;

Balaeniceps rex din Zambia;

Buceros rhinoceros din Thailanda;

Tauraco corythaix, Agapornis fischeri (exemplare de crescătorie) și Python sebae din Mozambic;

Tauraco fischeri, Agapornis lilianae, Poicephalus cryptoxanthus, Poicephalus meyeri, Poicephalus rufiventris, Bubo vosseleri, Gongylophis colubrinus și Stigmochelys pardalis din Tanzania;

Tauraco macrorhynchus, Terathopius ecaudatus și Strix woodfordii din Guineea;

Tauraco porphyreolopha din Uganda;

Accipiter brachyurus, Tyto aurantia, Tyto manusi, Varanus bogerti și Varanus telenesetes din Papua-Noua Guinee;

Accipiter gundlachi și Aratinga euops din Cuba;

Accipiter imitator și Nesasio solomonensis din Papua-Noua Guinee și Insulele Solomon;

Buteo galapagoensis, Pyrrhura albipectus, Pyrrhura orcesi, Conolophus pallidus și Conolophus subcristatus din Ecuador;

Buteo ridgwayi din Republica Dominicană și Haiti;

Erythrotriorchis radiatus, Lophoictinia isura, Polytelis alexandrae și Varanus keithhornie din Australia;

Gyps coprotheres din Mozambic, Namibia și Swaziland;

Harpyopsis novaeguineae din Indonezia și Papua-Noua Guinee;

Falco deiroleucus din Belize și Guatemala;

Falco fasciinucha din Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambic, Africa de Sud, Sudan, Tanzania, Zambia și Zimbabwe;

Falco hypoleucos din Australia și Papua-Noua Guinee;

Micrastur plumbeus din Columbia și Ecuador;

Polyplectron schleiermacheri din Indonezia și Malaysia;

Anthropoides virgo din Sudan;

Balearica regulorum din Angola, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Rwanda, Swaziland, Uganda;

Pitta nympha din Brunei Darussalaam, China, Coreea de Nord, Indonezia, Japonia, Malaysia și Coreea de Sud;

Pycnonotus zeylanicus din Malaysia;

Charmosyna aureicincta din Fiji;

Trichoglossus johnstoniae, Prioniturus luconensis, Bubo philippensis, Otus fuliginosus, Otus longicornis, Otus mindorensis și Otus mirus din Filipine;

Agapornis pullarius din Angola și Kenya;

Amazona agilis și Amazona collaria din Jamaica;

Amazona mercenaria din Venezuela;

Amazona xanthops din Bolivia și Paraguay;

Aratinga aurea din Argentina;

Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi, Pyrrhura calliptera și Pyrrhura viridicata din Columbia;

Poicephalus robustus din Botswana, Gambia, Namibia, Senegal, Africa de Sud și Swaziland;

Psittacula finschii din Bangladesh și Cambodgia;

Psittacus erithacus din Burundi, Mali și Togo;

Bubo blakistoni din China, Japonia și Rusia;

Ninox affinis din India;

Otus capnodes și Otus paulani din Comore;

Otus insularis din Seychelles;

Scotopelia ussheri din Côte d'Ivoire, Ghana, Guineea, Liberia și Sierra Leone;

Heloderma horridum din Guatemala și Mexic;

Podocnemis erythrocephala din Columbia și Venezuela;

Podocnemis expansa din Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad și Tobago și Venezuela;

Gopherus polyphemus din Statele Unite;

Manouria emys din Bangladesh, India, Myanmar și Thailanda;

Testudo horsfieldii din China și Pakistan;

Montipora caliculata din Tonga.

(5)

Au fost consultate toate țările de origine ale speciilor care fac obiectul unor noi restricții privind introducerea în Uniune în temeiul prezentului regulament.

(6)

La cea de-a cincisprezecea conferință a părților la Convenție, au fost adoptate noi referințe de nomenclatură (împărțirea speciilor și redenumirea genurilor) pentru animale, reflectate în consecință în prezentul regulament.

(7)

Prin urmare, lista speciilor a căror introducere în Uniune se suspendă trebuie modificată, iar Regulamentul (CE) nr. 359/2009 trebuie înlocuit, din motive de claritate.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii ale florei și faunei sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sub rezerva dispozițiilor de la articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, introducerea în Uniune a exemplarelor din speciile faunei și florei sălbatice enumerate în anexa la prezentul regulament se suspendă.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 359/2009 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166, 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 110, 1.5.2009, p. 3.


ANEXĂ

Exemplare din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 a căror introducere în Uniune se suspendă

Specie

Origine

Exemplare

Țări de origine

Literă din articolul 4 alineatul (6):

FAUNĂ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Sălbatică

Trofee de vânătoare

Uzbekistan

(a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Sălbatică

Trofee de vânătoare

Belarus, Kârgâzstan, Turcia

(a)

Felidae

Lynx lynx

Sălbatică

Trofee de vânătoare

Azerbaidjan

(a)

Ursidae

Ursus arctos

Sălbatică

Trofee de vânătoare

Canada (Columbia Britanică)

(a)

Ursus thibetanus

Sălbatică

Trofee de vânătoare

Rusia

(a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

Sălbatică

Toate

Armenia, Bahrain, Irak, Mauritania, Tadjikistan

(a)


Exemplare din speciile incluse în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 pentru care se suspendă introducerea în Uniune

Specie

Origine

Exemplare

Țări de origine

Literă din articolul 4 alineatul (6):

FAUNĂ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Sălbatică

Toate

Uzbekistan

(b)

Saiga borealis

Sălbatică

Toate

Rusia

(b)

Saiga tatarica

Sălbatică

Toate

Kazahstan, Rusia

(b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Sălbatică

Toate

Uzbekistan

(b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinonim Choeropsis liberiensis)

Sălbatică

Toate

Guineea, Nigeria

(b)

Hippopotamus amphibius

Sălbatică

Toate

Gambia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

(b)

Moschidae

Moschus anhuiensis

Sălbatică

Toate

China

(b)

Moschus berezovskii

Sălbatică

Toate

China

(b)

Moschus chrysogaster

Sălbatică

Toate

China

(b)

Moschus fuscus

Sălbatică

Toate

China

(b)

Moschus moschiferus

Sălbatică

Toate

China, Rusia

(b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Felidae

Panthera leo

Sălbatică

Toate

Etiopia

(b)

Profelis aurata

Sălbatică

Toate

Togo

(b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Sălbatică

Toate

Tanzania

(b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Sălbatică

Toate

Groenlanda

(b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Sălbatică

Toate

Indonezia, Papua-Noua Guinee

 

Zaglossus bruijni

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Sălbatică

Toate

Republica Democratică Congo

(b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Ateles belzebuth

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Ateles fusciceps

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Ateles geoffroyi

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Ateles hybridus

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Lagothrix lagotricha

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Lagothrix lugens

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Lagothrix poeppigii

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Cebidae

Callithrix geoffroyi (sinonim C. jacchus geoffroyi)

Sălbatică

Toate

Brazilia

(b)

Cercopithecidae

Cercopithecus erythrogaster

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Cercopithecus erythrotis

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Cercopithecus hamlyni

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Cercopithecus mona

Sălbatică

Toate

Togo

(b)

Cercopithecus petaurista

Sălbatică

Toate

Togo

(b)

Cercopithecus pogonias

Sălbatică

Toate

Nigeria

(b)

Cercopithecus preussi (sinonim C. lhoesti preussi)

Sălbatică

Toate

Nigeria

(b)

Colobus vellerosus

Sălbatică

Toate

Nigeria, Togo

(b)

Lophocebus albigena (sinonim Cercocebus albigena)

Sălbatică

Toate

Nigeria

(b)

Macaca cyclopis

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Macaca sylvanus

Sălbatică

Toate

Algeria, Maroc

(b)

Piliocolobus badius (sinonim Colobus badius)

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Galagidae

Euoticus pallidus (sinonim Galago elegantulus pallidus)

Sălbatică

Toate

Nigeria

(b)

Galago matschiei (sinonim G. inustus)

Sălbatică

Toate

Rwanda

(b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

Sălbatică

Toate

Nigeria

(b)

Perodicticus potto

Sălbatică

Toate

Togo

(b)

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Sălbatică

Toate

Guyana

(b)

Pithecia pithecia

Sălbatică

Toate

Guyana

(b)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

Toate

Vii

Toate

(d)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Sălbatică

Toate

Tanzania

(b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Accipiter melanoleucus

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Accipiter ovampensis

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Aquila rapax

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Aviceda cuculoides

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Gyps africanus

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Gyps bengalensis

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Gyps indicus

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Gyps rueppellii

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Gyps tenuirostris

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Hieraaetus ayresii

Sălbatică

Toate

Camerun, Guineea, Togo

(b)

Hieraaetus spilogaster

Sălbatică

Toate

Guineea, Togo

(b)

Leucopternis lacernulatus

Sălbatică

Toate

Brazilia

(b)

Lophaetus occipitalis

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Macheiramphus alcinus

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Polemaetus bellicosus

Sălbatică

Toate

Camerun, Guineea, Togo

(b)

Spizaetus africanus

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Stephanoaetus coronatus

Sălbatică

Toate

Côte d'Ivoire, Guineea, Togo

(b)

Torgos tracheliotus

Sălbatică

Toate

Camerun, Sudan

(b)

Trigonoceps occipitalis

Sălbatică

Toate

Côte d’Ivoire, Guineea

(b)

Urotriorchis macrourus

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Falconidae

Falco chicquera

Sălbatică

Toate

Guineea, Togo

(b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Sălbatică

Toate

Camerun, Guineea, Togo

(b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Sălbatică

Toate

Guineea, Mali

(b)

Balearica regulorum

Sălbatică

Toate

Botswana, Burundi, Republica Democratică Congo, Kenya, Africa de Sud, Zambia, Zimbabwe

(b)

Bugeranus carunculatus

Sălbatică

Toate

Africa de Sud, Tanzania

(b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

Sălbatică

Toate

Tanzania

(b)

Agapornis nigrigenis

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Agapornis pullarius

Sălbatică

Toate

Republica Democratică Congo, Côte d'Ivoire, Guineea, Mali, Togo

(b)

Amazona autumnalis

Sălbatică

Toate

Ecuador

(b)

Ara chloropterus

Sălbatică

Toate

Argentina, Panama

(b)

Ara severus

Sălbatică

Toate

Guyana

(b)

Aratinga acuticaudata

Sălbatică

Toate

Uruguay

(b)

Aratinga auricapillus

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Coracopsis vasa

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Cyanoliseus patagonus

Sălbatică

Toate

Chile, Uruguay

(b)

Deroptyus accipitrinus

Sălbatică

Toate

Peru, Suriname

(b)

Hapalopsittaca amazonina

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Leptosittaca branickii

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Poicephalus gulielmi

Sălbatică

Toate

Camerun, Côte d’Ivoire, Congo, Guineea

(b)

Poicephalus robustus

Sălbatică

Toate

Republica Democratică Congo, Côte d'Ivoire, Guineea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda

(b)

Psittacus erithacus

Sălbatică

Toate

Benin, Guineea Ecuatorială, Liberia, Nigeria

(b)

Psittacus erithacus timneh

Sălbatică

Toate

Guineea, Guineea-Bissau

(b)

Psittrichas fulgidus

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Pyrrhura caeruleiceps

Sălbatică

Toate

Columbia

(b)

Pyrrhura pfrimeri

Sălbatică

Toate

Brazilia

(b)

Pyrrhura subandina

Sălbatică

Toate

Columbia

(b)

Triclaria malachitacea

Sălbatică

Toate

Argentina, Brazilia

(b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Bubo lacteus

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Bubo poensis

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Glaucidium capense

Sălbatică

Toate

Rwanda

(b)

Glaucidium perlatum

Sălbatică

Toate

Camerun, Guineea

(b)

Ptilopsis leucotis

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

Scotopelia bouvieri

Sălbatică

Toate

Camerun

(b)

Scotopelia peli

Sălbatică

Toate

Guineea

(b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Sălbatică

Toate

El Salvador, Guatemala, Mexic

(b)

Palaeosuchus trigonatus

Sălbatică

Toate

Guyana

(b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Sursa „F” (1)

Toate

Egipt

(b)

Uromastyx dispar

Sălbatică

Toate

Algeria, Mali, Sudan

(b)

Uromastyx geyri

Sălbatică

Toate

Mali, Niger

(b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma ambreense

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma andringitraense

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma boettgeri

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma brevicorne

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma capuroni

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma cucullatum

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma fallax

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma furcifer

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma gallus

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma gastrotaenia

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma glawi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma globifer

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma guibei

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma guillaumeti

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma hilleniusi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma linota

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma malthe

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma marojezense

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma nasutum

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma oshaughnessyi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma parsonii

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma peyrierasi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma tsaratananense

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma vatosoa

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Calumma vencesi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Chamaeleo camerunensis

Sălbatică

Toate

Camerun

(b)

Chamaeleo deremensis

Sălbatică

Toate

Tanzania

(b)

Chamaeleo eisentrauti

Sălbatică

Toate

Camerun

(b)

Chamaeleo ellioti

Sălbatică

Toate

Burundi

(b)

Chamaeleo feae

Sălbatică

Toate

Guineea Ecuatorială

(b)

Chamaeleo fuelleborni

Sălbatică

Toate

Tanzania

(b)

Chamaeleo gracilis

Sălbatică

Toate

Benin

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Benin

(b)

Exemplare de crescătorie

Cu o lungime a corpului mai mare de 8 cm, fără coadă

Togo

(b)

Chamaeleo montium

Sălbatică

Toate

Camerun

(b)

Chamaeleo pfefferi

Sălbatică

Toate

Camerun

(b)

Chamaeleo senegalensis

Exemplare de crescătorie

Cu o lungime a corpului mai mare de 6 cm, fără coadă

Togo

(b)

Chamaeleo werneri

Sălbatică

Toate

Tanzania

(b)

Chamaeleo wiedersheimi

Sălbatică

Toate

Camerun

(b)

Furcifer angeli

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer antimena

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer balteatus

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer belalandaensis

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer bifidus

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer campani

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer labordi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer minor

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer monoceras

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer nicosiai

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer petteri

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer rhinoceratus

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer tuzetae

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer willsii

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Sălbatică

Toate

Mozambic

(b)

Cordylus tropidosternum

Sălbatică

Toate

Mozambic

(b)

Cordylus vittifer

Sălbatică

Toate

Mozambic

(b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma antanosy

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma barbouri

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma berghofi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma breviceps

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma comorensis

Sălbatică

Toate

Comore

(b)

Phelsuma dubia

Sălbatică

Toate

Comore, Madagascar

(b)

Phelsuma flavigularis

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma guttata

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma hielscheri

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma klemmeri

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma laticauda

Sălbatică

Toate

Comore

(b)

Phelsuma malamakibo

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma masohoala

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma modesta

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma mutabilis

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma pronki

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma pusilla

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma seippi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma serraticauda

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma standingi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma v-nigra

Sălbatică

Toate

Comore

(b)

Uroplatus ebenaui

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Uroplatus fimbriatus

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Uroplatus guentheri

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Uroplatus henkeli

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Uroplatus lineatus

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Uroplatus malama

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Uroplatus phantasticus

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Uroplatus pietschmanni

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Uroplatus sikorae

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Helodermatidae

Heloderma suspectum

Sălbatică

Toate

Mexic, Statele Unite

(b)

Iguanidae

Iguana iguana

Sălbatică

Toate

El Salvador

(b)

Scincidae

Corucia zebrata

Sălbatică

Toate

Insulele Solomon

(b)

Varanidae

Varanus beccarii

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Varanus dumerilii

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Varanus exanthematicus

Sălbatică

Toate

Benin, Togo

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Benin

(b)

Exemplare de crescătorie

Cu o lungime de peste 35 cm

Togo

(b)

Varanus jobiensis (sinonim V. karlschmidti)

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Varanus niloticus

Sălbatică

Toate

Benin, Burundi, Mozambic, Togo

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Benin, Togo

(b)

Varanus ornatus

Sălbatică

Toate

Togo

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Togo

(b)

Varanus salvadorii

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Varanus salvator

Sălbatică

Toate

China, India, Singapore

(b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Sălbatică

Toate

El Salvador, Honduras

(b)

Calabaria reinhardtii

Sălbatică

Toate

Togo

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Benin, Togo

(b)

Eunectes murinus

Sălbatică

Toate

Paraguay

(b)

Elapidae

Naja atra

Sălbatică

Toate

Laos

(b)

Naja kaouthia

Sălbatică

Toate

Laos

(b)

Naja siamensis

Sălbatică

Toate

Laos

(b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Morelia boeleni

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Python molurus

Sălbatică

Toate

China

(b)

Python natalensis

Exemplare de crescătorie

Toate

Mozambic

(b)

Python regius

Sălbatică

Toate

Benin, Guineea

(b)

Python reticulatus

Sălbatică

Toate

India, Malaysia (peninsulară), Singapore

(b)

Python sebae

Sălbatică

Toate

Mauritania

(b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Toate

Vii

Toate

(d)

Trachemys scripta elegans

Toate

Vii

Toate

(d)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Cuora amboinensis

Sălbatică

Toate

Indonezia, Malaysia, Vietnam

(b)

Cuora galbinifrons

Sălbatică

Toate

China, Laos, Vietnam

(b)

Heosemys spinosa

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Leucocephalon yuwonoi

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Malayemys subtrijuga

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Notochelys platynota

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Siebenrockiella crassicollis

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Peltocephalus dumerilianus

Sălbatică

Toate

Guyana

(b)

Podocnemis lewyana

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Podocnemis unifilis

Sălbatică

Toate

Suriname

(b)

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Sălbatică

Toate

Seychelles

(b)

Chelonoidis denticulata

Sălbatică

Toate

Bolivia, Ecuador

(b)

Geochelone elegans

Sălbatică

Toate

Pakistan

(b)

Geochelone platynota

Sălbatică

Toate

Myanmar

(b)

Geochelone sulcata

Exemplare de crescătorie

Toate

Benin, Togo

(b)

Gopherus agassizii

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Gopherus berlandieri

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Indotestudo elongata

Sălbatică

Toate

Bangladesh, China, India

(b)

Indotestudo forstenii

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Indotestudo travancorica

Sălbatică

Toate

Toate

(b)

Kinixys belliana

Sălbatică

Toate

Mozambic

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Benin

(b)

Kinixys homeana

Sălbatică

Toate

Benin, Togo

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Benin

(b)

Kinixys spekii

Sălbatică

Toate

Mozambic

(b)

Manouria emys

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Manouria impressa

Sălbatică

Toate

Vietnam

(b)

Stigmochelys pardalis

Sălbatică

Toate

Republica Democratică Congo, Mozambic, Uganda,

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Mozambic, Zambia

(b)

Sursa „F” (1)

Toate

Zambia

(b)

Testudo horsfieldii

Sălbatică

Toate

Kazakhstan

(b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Chitra chitra

Sălbatică

Toate

Malaysia

(b)

Pelochelys cantorii

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Sălbatică

Toate

Peru

(b)

Dendrobates variabilis

Sălbatică

Toate

Peru

(b)

Dendrobates ventrimaculatus

Sălbatică

Toate

Peru

(b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Mantella bernhardi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Mantella crocea

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Mantella expectata

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Mantella viridis

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Ranidae

Conraua goliath

Sălbatică

Toate

Camerun

(b)

Rana catesbeiana

Toate

Vii

Toate

(d)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Hippocampus comes

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Hippocampus histrix

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Hippocampus kelloggi

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Hippocampus kuda

Sălbatică

Toate

Indonezia, Vietnam

(b)

Hippocampus spinosissimus

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Sălbatică

Toate

Nicaragua

(b)

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Exemplare de crescătorie

Toate

Benin

(b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Ornithoptera urvillianus

Sălbatică

Toate

Insulele Solomon

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Insulele Solomon

(b)

Ornithoptera victoriae

Sălbatică

Toate

Insulele Solomon

(b)

Exemplare de crescătorie

Toate

Insulele Solomon

(b)

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Sălbatică

Toate

Grenada, Haiti

(b)

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Sălbatică

Toate

Noua Caledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna crocea

Sălbatică

Toate

Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna derasa

Sălbatică

Toate

Fiji, Noua Caledonie, Filipine, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna gigas

Sălbatică

Toate

Fiji, Insulele Marshall, Micronezia, Palau, Papua-Noua Guinee, Insulele Solomon, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna maxima

Sălbatică

Toate

Micronezia, Fiji, Insulele Marshall, Mozambic, Noua Caledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna rosewateri

Sălbatică

Toate

Mozambic

(b)

Tridacna squamosa

Sălbatică

Toate

Fiji, Mozambic, Noua Caledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna tevoroa

Sălbatică

Toate

Tonga

(b)

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Sălbatică

Toate

Insulele Solomon

(b)

SCLERACTINIA

Agariciidae

Agaricia agaricites

Sălbatică

Toate

Haiti

(b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Catalaphyllia jardinei

Sălbatică

Toate

Insulele Solomon

(b)

Euphyllia cristata

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Euphyllia divisa

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Euphyllia fimbriata

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Plerogyra spp.

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Faviidae

Favites halicora

Sălbatică

Toate

Tonga

(b)

Platygyra sinensis

Sălbatică

Toate

Tonga

(b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Sălbatică

Toate

Tonga

(b)

Blastomussa spp.

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Cynarina lacrymalis

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Scolymia vitiensis

Sălbatică

Toate

Tonga

(b)

Scolymia vitiensis

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Sălbatică

Toate

Indonezia

(b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Sălbatică

Toate

Fiji

(b)

Trachyphyllia geoffroyi

Sălbatică

Toate, cu excepția exemplarelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Sălbatică

Toate

Bosnia și Herțegovina, Elveția, Ucraina

(b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Pachypodium rosulatum

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Sălbatică

Toate

Madagascar, Mozambic, Vietnam

(b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia banae

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia berorohae

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia bongolavensis

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia bulbispina

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia duranii

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia fiananantsoae

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia guillauminiana

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia iharanae

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia kondoi

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia labatii

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia lophogona

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia millotii

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia neohumbertii

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia pachypodoides

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia razafindratsirae

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia suzannae-manieri

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia waringiae

Sălbatică

Toate

Madagascar

(b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Sălbatică

Toate

Elveția, Turcia

(b)

Barlia robertiana

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Cephalanthera rubra

Sălbatică

Toate

Norvegia

(b)

Cypripedium japonicum

Sălbatică

Toate

China, Coreea de Nord, Japonia, Coreea de Sud

(b)

Cypripedium macranthos

Sălbatică

Toate

Coreea de Sud, Rusia

(b)

Cypripedium margaritaceum

Sălbatică

Toate

China

(b)

Cypripedium micranthum

Sălbatică

Toate

China

(b)

Dactylorhiza latifolia

Sălbatică

Toate

Norvegia

(b)

Dactylorhiza romana

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Dactylorhiza russowii

Sălbatică

Toate

Norvegia

(b)

Dactylorhiza traunsteineri

Sălbatică

Toate

Liechtenstein

(b)

Dendrobium bellatulum

Sălbatică

Toate

Vietnam

(b)

Dendrobium nobile

Sălbatică

Toate

Laos

(b)

Dendrobium wardianum

Sălbatică

Toate

Vietnam

(b)

Himantoglossum hircinum

Sălbatică

Toate

Elveția

(b)

Nigritella nigra

Sălbatică

Toate

Norvegia

(b)

Ophrys holoserica

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Ophrys insectifera

Sălbatică

Toate

Liechtenstein, Norvegia

(b)

Ophrys pallida

Sălbatică

Toate

Algeria

(b)

Ophrys sphegodes

Sălbatică

Toate

Elveția

(b)

Ophrys tenthredinifera

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Ophrys umbilicata

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Orchis coriophora

Sălbatică

Toate

Rusia, Elveția

(b)

Orchis italica

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Orchis laxiflora

Sălbatică

Toate

Elveția

(b)

Orchis mascula

Sălbatică/Exemplare de crescătorie

Toate

Albania

(b)

Orchis morio

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Orchis pallens

Sălbatică

Toate

Rusia

(b)

Orchis provincialis

Sălbatică

Toate

Elveția

(b)

Orchis punctulata

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Orchis purpurea

Sălbatică

Toate

Elveția, Turcia

(b)

Orchis simia

Sălbatică

Toate

Bosnia și Herțegovina, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Elveția, Turcia

(b)

Orchis tridentata

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Orchis ustulata

Sălbatică

Toate

Rusia

(b)

Phalaenopsis parishii

Sălbatică

Toate

Vietnam

(b)

Serapias cordigera

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Serapias parviflora

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Serapias vomeracea

Sălbatică

Toate

Elveția, Turcia

(b)

Spiranthes spiralis

Sălbatică

Toate

Liechtenstein, Elveția

(b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Cyclamen mirabile

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Cyclamen pseudibericum

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Cyclamen trochopteranthum

Sălbatică

Toate

Turcia

(b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Sălbatică

Toate

Madagascar, Mozambic, Vietnam

(b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Sălbatică

Toate

Madagascar, Mozambic, Vietnam

(b)


(1)  Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile specificate în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și derivate din acestea.


6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 998/2010 AL COMISIEI

din 5 noiembrie 2010

privind autorizarea Enterococcus faecium DSM 7134 ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare (titularul autorizației Lactosan GmbH & Co KG)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinați hranei animalelor și prezintă motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare a preparatului menționat în anexa la prezentul regulament. Cererea a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, în vederea clasificării în categoria aditivi zootehnici.

(4)

Utilizarea de Enterococcus faecium DSM 7134 a fost autorizată prin Regulamentul (CE) nr. 538/2007 al Comisiei (2) pentru purcei înțărcați și porci pentru îngrășare, prin Regulamentul (CE) nr. 1521/2007 al Comisiei (3) pentru scroafe și, prin Regulamentul (CE) nr. 521/2005 al Comisiei (4), a fost autorizată provizoriu, pentru o perioadă de patru ani, pentru puii pentru îngrășare.

(5)

Au fost furnizate noi date în sprijinul cererii de autorizare a preparatului pentru puii pentru îngrășare. În avizul său din 27 mai 2010 (5), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că Enterococcus faecium DSM 7134, în condițiile de utilizare propuse, nu are efecte nocive asupra sănătății animalelor, a sănătății oamenilor sau asupra mediului și că prezintă potențial de a fi eficientă atunci când este administrată speciilor vizate, îmbunătățind parametrii zootehnici. Autoritatea nu consideră necesară prevederea unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animalelor, prezentat de laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea Enterococcus faecium DSM 7134 arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intestinale”, se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile menționate în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 128, 16.5.2007, p. 16.

(3)  JO L 335, 20.12.2007, p. 24.

(4)  JO L 84, 2.4.2005, p. 3.

(5)  The EFSA Journal, 2010; 8(6):1636.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specii sau categorii de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale

4b1841

Lactosan

GmbH & Co KG

Enterococcus faecium

DSM 7134

 

Compoziția aditivului

Preparat de Enterococcus faecium DSM 7134 care conține cel puțin:

 

pulbere: 1 × 1010 UFC/g de aditiv

 

granule (microcapsule): 1 × 1010 UFC/g de aditiv

 

Caracterizarea substanței active

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Metodă de analiză  (1)

 

Numărare: metoda dispersiei pe placă cu agar cu bilă-esculin azidă

 

Identificare: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)

Pui pentru îngrășare

5 × 108

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Este permisă utilizarea în furaje care conțin coccidiostaticele autorizate: diclazuril, bromhidrat de halofuginonă, clorhidrat de robenidină, decochinat, lasalocid A sodiu, maduramicin amoniu sau monensin sodiu.

26 noiembrie 2020


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/24


REGULAMENTUL (UE) NR. 999/2010 AL COMISIEI

din 5 noiembrie 2010

privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594) ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Ltd)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinați hranei animalelor și prezintă motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare a preparatului menționat în anexa la prezentul regulament. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului enzimatic 6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594) ca aditiv pentru hrana scroafelor, urmând să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594) a fost autorizată prin Regulamentul (CE) nr. 1088/2009 al Comisiei (2) pentru hrana purceilor înțărcați, porcilor pentru îngrășat, păsărilor de curte pentru îngrășat și păsărilor de curte pentru ouat.

(5)

Au fost furnizate noi date în sprijinul cererii. În avizul său din 25 mai 2010 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că 6-fitaza (EC 3.1.3.26) produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594), în condițiile de utilizare propuse, nu are efecte nocive asupra sănătății animalelor, a sănătății oamenilor sau asupra mediului și că utilizarea sa poate îmbunătăți digestibilitatea fosforului. Autoritatea nu consideră necesară prevederea unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animalelor, prezentat de laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594), arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 297, 13.11.2009, p. 6.

(3)  The EFSA Journal, 2010; 8(6):1634.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a6

DSM Nutritional Products Ltd reprezentat de DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

6-fitază

EC 3.1.3.26

 

Compoziția aditivului

Preparat de 6-fitază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594), având o activitate minimă de:

 

Formă acoperită: 10 000 FYT (1)/g

 

Alte forme solide: 50 000 FYT/g

 

Formă lichidă: 20 000 FYT/g

 

Caracterizarea substanței active

6-fitază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594)

 

Metodă de analiză  (2)

Metodă colorimetrică bazată pe reacția vanadomolibdatului cu fosfatul anorganic produs prin acțiunea 6-fitazei asupra unui substrat care conține fitat (fitat de sodiu) la pH de 5,5 și la 37 °C, cuantificată în raport cu o curbă standard corespunzătoare fosfatului anorganic.

Scroafe

1 500 FYT

1.

A se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului.

2.

A se utiliza în furajele conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.

3.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

26 noiembrie 2020


(1)  O FYT este cantitatea de enzimă care eliberează 1 μmol de fosfat anorganic din fitat de sodiu per minut în condiții de reacție care presupun o concentrație de fitat de 5 mM la pH 5,5 și temperatură de 37 °C în cursul incubării timp de 30 de minute.

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/26


REGULAMENTUL (UE) NR. 1000/2010 AL COMISIEI

din 3 noiembrie 2010

de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2402/96, (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 1964/2006, (CE) nr. 27/2008, (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 828/2009 în ceea ce privește datele de depunere a cererilor și de eliberare a licențelor de import în 2011 în cadrul contingentelor tarifare pentru cartofi dulci, feculă de manioc, manioc, cereale, orez, zahăr și ulei de măsline și de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr. 596/2004, (CE) nr. 633/2004 și (CE) nr. 951/2006 în ceea ce privește datele de eliberare a licențelor de export în 2011 în sectoarele cărnii de vită și mânzat, cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre și pentru zahăr și izoglucoză peste cotă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 96/317/CE a Consiliului din 13 mai 1996 privind concluzia rezultatelor consultărilor cu Thailanda în cadrul articolului XXIII din GATT (1), în special articolul 3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1095/96 al Consiliului din 18 iunie 1996 privind punerea în aplicare a concesiunilor stabilite în lista CXL întocmită ca urmare a încheierii negocierilor prevăzute în articolul XXIV.6 din GATT (2), în special articolul 1 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (3), în special articolul 61, articolul 144 alineatul (1), articolul 148, articolul 156 și articolul 161 alineatul (3), coroborate cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (4), în special articolul 9 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (5), în special articolul 11 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2402/96 al Comisiei din 17 decembrie 1996 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare anuale pentru cartofii dulci și feculele de manioc (6) prevede dispoziții specifice pentru depunerea cererilor și eliberarea licențelor de import pentru cartofi dulci în cadrul contingentelor 09.4013 și 09.4014, pe de o parte, și pentru feculă de manioc în cadrul contingentelor 09.4064 și 09.4065, pe de altă parte.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 27/2008 al Comisiei din 15 ianuarie 2008 privind deschiderea și modul de administrare a anumitor contingente tarifare anuale pentru produsele aferente codurilor CN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 și 0714 90 19, originare din anumite țări terțe, altele decât Thailanda (7), prevede dispoziții specifice pentru depunerea cererilor și eliberarea licențelor de import pentru produsele respective în cadrul contingentelor 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 și 09.4021.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei din 30 octombrie 2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (8), Regulamentul (CE) nr. 2305/2003 al Comisiei din 29 decembrie 2003 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importurile de orz din țările terțe (9) și Regulamentul (CE) nr. 969/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importul de porumb originar din țările terțe (10) prevăd dispoziții specifice pentru depunerea cererilor și eliberarea licențelor de import pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară în cadrul contingentelor 09.4123, 09.4124 și 09.4125, pentru orz în cadrul contingentului 09.4126 și pentru porumb în cadrul contingentului 09.4131.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 2058/96 al Comisiei din 28 octombrie 1996 privind deschiderea și gestionarea contingentului tarifar de brizuri de orez din codul NC 1006 40 00, pentru producția de preparate alimentare din codul NC 1901 10 (11) și Regulamentul (CE) nr. 1964/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent de import de orez originar din Bangladesh, în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3491/90 al Consiliului (12) prevăd dispoziții specifice pentru depunerea cererilor și eliberarea licențelor de import pentru brizuri de orez în cadrul contingentului 09.4079 și pentru orez originar din Bangladesh în cadrul contingentului 09.4517.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 828/2009 al Comisiei din 10 septembrie 2009 de stabilire, pentru anii de piață 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului încadrate la poziția tarifară 1701 în cadrul acordurilor preferențiale (13) prevede dispoziții specifice pentru depunerea cererilor și eliberarea licențelor de import în cadrul contingentelor 09.4221, 09.4231 și 09.4241-09.4247.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru uleiul de măsline originar din Tunisia (14) prevede dispoziții specifice pentru depunerea cererilor și eliberarea licențelor de import pentru uleiul de măsline în cadrul contingentului 09.4032.

(7)

Având în vedere sărbătorile legale din anul 2011, ar trebui să se prevadă derogări, în anumite perioade, de la Regulamentele (CE) nr. 2402/96, (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 1964/2006, (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 828/2009 în ceea ce privește datele de depunere a cererilor și de eliberare a licențelor de import, pentru a permite respectarea volumelor contingentelor în cauză.

(8)

Articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei din 21 aprilie 2008 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat (15), articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1518/2003 al Comisiei din 28 august 2003 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de porc (16), articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 596/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul ouălor (17) și articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 633/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de pasăre (18) prevăd eliberarea licențelor de export în ziua de miercuri care urmează săptămânii în cursul căreia s-au depus cererile de licențe, cu condiția ca nicio măsură specială să nu fi fost luată între timp de către Comisie.

(9)

Articolul 7d alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (19) prevede că licențele de export de zahăr și izoglucoză peste cotă se eliberează începând cu ziua de vineri care urmează săptămânii în cursul căreia s-au depus cererile de licențe, cu condiția ca nicio măsură specială să nu fi fost luată între timp de către Comisie.

(10)

Având în vedere sărbătorile legale din 2011 și efectul acestora asupra publicării Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, intervalul de timp dintre depunerea cererilor și data eliberării licențelor se dovedește a fi prea scurt pentru a garanta o bună gestionare a pieței. Prin urmare, este necesar ca acest interval de timp să fie prelungit.

(11)

Prin urmare, este necesar să se abroge Regulamentul (CE) nr. 1157/2009 al Comisiei (20), care prevede derogări de la anumite regulamente în ceea ce privește datele de depunere a cererilor și de eliberare a licențelor de import și de export în 2010.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cartofi dulci

(1)   Prin derogare de la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2402/96, cererile de licențe de import pentru cartofii dulci în cadrul contingentelor 09.4013 și 09.4014 nu se pot depune, pentru anul 2011, înainte de ziua de marți, 4 ianuarie 2011, și nici după ziua de marți, 13 decembrie 2011.

(2)   Prin derogare de la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2402/96, licențele de import pentru cartofi dulci solicitate la data indicată în anexa I la prezentul regulament în cadrul contingentelor 09.4013 și 09.4014 se eliberează la data menționată în anexa respectivă, sub rezerva măsurilor adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (21).

Articolul 2

Feculă de manioc

(1)   Prin derogare de la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2402/96, cererile de licențe de import pentru feculă de manioc în cadrul contingentelor 09.4064 și 09.4065 nu se pot depune, pentru anul 2011, înainte de ziua de marți, 4 ianuarie 2011, și nici după ziua de marți, 13 decembrie 2011.

(2)   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2402/96, licențele de import pentru feculă de manioc solicitate la data indicată în anexa II la prezentul regulament în cadrul contingentelor 09.4064 și 09.4065 se eliberează la data menționată în anexa respectivă, sub rezerva măsurilor adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 3

Manioc

(1)   Prin derogare de la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008, cererile de licențe de import pentru manioc în cadrul contingentelor 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 și 09.4021 nu se pot depune, pentru anul 2011, înainte de ziua de luni, 3 ianuarie 2011, și nici după ziua de miercuri, 14 decembrie 2011, ora 13.00, ora Bruxelles-ului.

(2)   Prin derogare de la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008, licențele de import pentru manioc solicitate la datele indicate în anexa III în cadrul contingentelor 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 și 09.4021 se eliberează la datele menționate în anexa respectivă, sub rezerva măsurilor adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 13.00/2006.

Articolul 4

Cereale

(1)   Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008, cererile de licențe de import pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară în cadrul contingentelor 09.4123, 09.4124 și 09.4125 nu se mai pot depune, pentru anul 2011, după ziua de vineri, 16 decembrie 2011, ora 13.00, ora Bruxelles-ului.

(2)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2305/2003, cererile de licențe de import pentru orz în cadrul contingentului 09.4126 nu se mai pot depune, pentru anul 2011, după ziua de vineri, 16 decembrie 2011, ora 13.00, ora Bruxelles-ului.

(3)   Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 969/2006, cererile de licențe de import pentru porumb în cadrul contingentului 09.4131 nu se mai pot depune, pentru anul 2011, după ziua de vineri, 16 decembrie 2011, ora 13.00, ora Bruxelles-ului.

Articolul 5

Orez

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2058/96, cererile de licențe de import pentru brizuri de orez în cadrul contingentului 09.4079 nu se mai pot depune, pentru anul 2011, după ziua de vineri, 9 decembrie 2011, ora 13.00, ora Bruxelles-ului.

(2)   Prin derogare de la articolul 4 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1964/2006, cererile de licențe de import pentru orez originar din Bangladesh în cadrul contingentului 09.4517 nu se mai pot depune, pentru anul 2011, după ziua de vineri, 9 decembrie 2011, ora 13.00, ora Bruxelles-ului.

Articolul 6

Zahăr

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 828/2009, cererile de licențe de import pentru produsele din sectorul zahărului în cadrul contingentelor 09.4221, 09.4231 și 09.4241-09.4247 nu se mai pot depune din ziua de vineri, 16 decembrie 2011, ora 13.00, ora Bruxelles-ului, și până în ziua de vineri, 30 decembrie 2011, ora 13.00, ora Bruxelles-ului.

Articolul 7

Ulei de măsline

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, licențele de import pentru uleiul de măsline, pentru care se depun cereri în perioadele menționate în anexa IV la prezentul regulament, se eliberează la datele corespunzătoare care figurează în anexa respectivă, sub rezerva măsurilor adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 8

Licențe de export cu restituire pentru sectoarele cărnii de vită și mânzat, cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre

Prin derogare de la articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 382/2008, de la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1518/2003, de la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 596/2004 și de la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 633/2004, licențele de export, pentru care se depun cereri în perioadele menționate în anexa V la prezentul regulament, se eliberează la datele corespunzătoare care figurează în anexa respectivă.

Derogarea prevăzută la primul paragraf se aplică numai cu condiția ca niciuna dintre măsurile speciale prevăzute la articolul 12 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 382/2008, la articolul 3 alineatele (4) și (4a) din Regulamentul (CE) nr. 1518/2003, la articolul 3 alineatele (4) și (4a) din Regulamentul (CE) nr. 596/2004 și la articolul 3 alineatele (4) și (4a) din Regulamentul (CE) nr. 633/2004 să nu fi fost adoptată înaintea respectivelor date de eliberare.

Articolul 9

Zahăr și izoglucoză peste cotă

Prin derogare de la articolul 7d alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, licențele de export pentru zahăr și izoglucoză peste cotă, pentru care se depun cereri în perioadele menționate în anexa VI la prezentul regulament, se eliberează la datele corespunzătoare care figurează în anexa respectivă.

Derogarea prevăzută la primul paragraf se aplică numai cu condiția ca niciuna dintre măsurile speciale prevăzute la articolul 9 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 să nu fi fost adoptată înaintea respectivelor date de eliberare.

Articolul 10

Regulamentul (CE) nr. 1157/2009 se abrogă cu efect de la 31 decembrie 2010.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Expiră la 31 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 noiembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 122, 22.5.1996, p. 15.

(2)  JO L 146, 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(5)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.

(6)  JO L 327, 18.12.1996, p. 14.

(7)  JO L 13, 16.1.2008, p. 3.

(8)  JO L 290, 31.10.2008, p. 3.

(9)  JO L 342, 30.12.2003, p. 7.

(10)  JO L 176, 30.6.2006, p. 44.

(11)  JO L 276, 29.10.1996, p. 7.

(12)  JO L 408, 30.12.2006, p. 19.

(13)  JO L 240, 11.9.2009, p. 14.

(14)  JO L 365, 21.12.2006, p. 84.

(15)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.

(16)  JO L 217, 29.8.2003, p. 35.

(17)  JO L 94, 31.3.2004, p. 33.

(18)  JO L 100, 6.4.2004, p. 8.

(19)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(20)  JO L 313, 28.11.2009, p. 60.

(21)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.


ANEXA I

Eliberarea licențelor de import pentru cartofi dulci în cadrul contingentelor 09.4013 și 09.4014 pentru anumite perioade ale anului 2011

Datele de depunere a cererilor

Datele de eliberare a licențelor

marți 19 aprilie 2011

vineri 29 aprilie 2011

marți 3 mai 2011

miercuri 11 mai 2011

marți 31 mai 2011

joi 9 iunie 2011

marți 19 iulie 2011

miercuri 27 iulie 2011

marți 9 august 2011

miercuri 17 august 2011

marți 25 octombrie 2011

joi 3 noiembrie 2011


ANEXA II

Eliberarea licențelor de import pentru feculă de manioc în cadrul contingentelor 09.4064 și 09.4065 pentru anumite perioade ale anului 2011

Datele de depunere a cererilor

Datele de eliberare a licențelor

marți 19 aprilie 2011

vineri 29 aprilie 2011

marți 3 mai 2011

miercuri 11 mai 2011

marți 31 mai 2011

joi 9 iunie 2011

marți 19 iulie 2011

miercuri 27 iulie 2011

marți 9 august 2011

miercuri 17 august 2011

marți 25 octombrie 2011

joi 3 noiembrie 2011


ANEXA III

Eliberarea licențelor de import pentru manioc în cadrul contingentelor 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 și 09.4021 pentru anumite perioade ale anului 2011

Datele de depunere a cererilor

Datele de eliberare a licențelor

luni 18, marți 19 și miercuri 20 aprilie 2011

vineri 29 aprilie 2011

luni 2, marți 3 și miercuri 4 mai 2011

miercuri 11 mai 2011

luni 30 mai, marți 31 mai și miercuri 1 iunie 2011

joi 9 iunie 2011

luni 18, marți 19 și miercuri 20 iulie 2011

miercuri 27 iulie 2011

luni 8, marți 9 și miercuri 10 august 2011

miercuri 17 august 2011

luni 24, marți 25 și miercuri 26 octombrie 2011

joi 3 noiembrie 2011


ANEXA IV

Perioadele de depunere a cererilor de licențe de import pentru ulei de măsline

Datele de eliberare

luni 18 sau marți 19 aprilie 2011

vineri 29 aprilie 2011

luni 2 sau marți 3 mai 2011

miercuri 11 mai 2011

luni 30 sau marți 31 mai 2011

joi 9 iunie 2011

luni 18 sau marți 19 iulie 2011

miercuri 27 iulie 2011

luni 8 sau marți 9 august 2011

miercuri 17 august 2011

luni 24 sau marți 25 octombrie 2011

joi 3 noiembrie 2011


ANEXA V

Perioadele de depunere a cererilor de licențe de export pentru sectoarele cărnii de vită și mânzat, cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre

Datele de eliberare

18-22 aprilie 2011

28 aprilie 2011

2-6 mai 2011

12 mai 2011

6-10 iunie 2011

16 iunie 2011

8-12 august 2011

18 august 2011

24-28 octombrie 2011

4 noiembrie 2011

19-30 decembrie 2011

5 ianuarie 2012


ANEXA VI

Perioadele de depunere a cererilor de licențe de export pentru zahăr și izoglucoză peste cotă

Datele de eliberare

24-28 octombrie 2011

8 noiembrie 2011

19-23 decembrie 2011

6 ianuarie 2012


6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/33


REGULAMENTUL (UE) NR. 1001/2010 AL COMISIEI

din 5 noiembrie 2010

de modificare pentru a 138-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (5) (2),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 20 octombrie 2010, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să adauge două persoane fizice la lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice și să modifice unsprezece mențiuni de pe listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre imediat în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Karel KOVANDA

Director General interimar pentru Relații Externe


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

(2)  Articolul 7a a fost introdus prin Regulamentul (UE) nr. 1286/2009 (JO L 346, 23.12.2009, p. 42).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

Următoarele mențiuni se adaugă la rubrica „Persoane fizice”:

(a)

„Hakimullah Mehsud [alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar]. Data nașterii: aproximativ 1979. Locul nașterii: Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: (a) Se spune că s-a născut în sudul regiunii Waziristan, în Pakistan; (b) Se crede că își are reședința în Pakistan; (c) Lider al Tehrik-i-Taliban Pakistan, organizație care își are sediul în zonele tribale situate de-a lungul frontierei dintre Afghanistan și Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.10.2010.”

(b)

„Wali Ur Rehman. Data nașterii: aproximativ 1970. Locul nașterii: Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: (a) Se spune că s-a născut în sudul regiunii Waziristan, în Pakistan; (b) Se crede că își are reședința în Pakistan; (c) Emir al Tehrik-i-Taliban pentru agenția pentru zona de sud-vest a regiunii Waziristan, zonele tribale administrate la nivel federal, Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.10.2010.”

(2)

Mențiunea „Ahmed Khalfan Ghailani [alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Data nașterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul nașterii: Zanzibar, Tanzania. Cetățenie: tanzaniană. Alte informații: arestat în iulie 2004, se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ahmed Khalfan Ghailani [alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data nașterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul nașterii: Zanzibar, Tanzania. Cetățenie: tanzaniană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

(3)

Mențiunea „Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid; (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenie: saudită. Pașaport nr: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Alte informații: are reședința în Londra.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid; (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 24.8.1962. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenie: saudită. Pașaport nr: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

(4)

Mențiunea „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data nașterii: 15.4.1958. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: britanică. Alte informații: în prezent, în detenție în Regatul Unit.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data nașterii: 15.4.1958. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: britanică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

(5)

Mențiunea „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresa: Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: 6.3.1969. Locul nașterii: Baja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr: L497470 (pașaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben Rebaj, (c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (d) Mnasri Fethi ben Rabaj, (e) Fethi Alic, (f) Amor, (g) Omar Abu, (h) Omar Tounsi, (i) Amar]. Adresa: Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1963. Locul nașterii: (a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, guvernoratul Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr: L497470 (pașaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Alte informații: numele mamei acestuia este Fatima Balayish. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(6)

Mențiunea „Ahmed Hosni Rarrbo [alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 12.9.1974. Locul nașterii: Bologhine, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare în Italia, în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel din Italia la 8 luni de detenție, (b) locuiește în Algeria din 31 mai 2006.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ahmed Hosni Rarrbo [alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah, (c) Rarrbo Ahmed Hosni)]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 12.9.1974. Locul nașterii: (a) Bologhine, Algeria; (b) Franța. Cetățenie: algeriană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(7)

Mențiunea „Maxamed Cabdullaah Ciise, [alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Adresa: (a) Londra, Regatul Unit (în noiembrie 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italia (adresa anterioară). Data nașterii: 8.10.1974. Locul nașterii: Kismaayo, Somalia. Cetățenie: somaleză. Număr național de identificare: PX910063D (număr de identificare din Regatul Unit). Alte informații: se află în Regatul Unit. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Maxamed Cabdullaah Ciise, [alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Adresa: Somalia. Data nașterii: 8.10.1974. Locul nașterii: Kismaayo, Somalia. Cetățenie: somaleză. Număr național de identificare: PX910063D (număr de identificare din Regatul Unit). Alte informații: se află în Somalia din aprilie 2009, ca urmare a transferului său din Regatul Unit. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”

(8)

Mențiunea „Barakat Telecommunications Company Limited (aka BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Țările de Jos” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adresa: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Alte informații: în august 2009, sediul acesteia din Țările de Jos a fost închis, nemaifiind deschis ulterior. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

(9)

Mențiunea „Ansar al-Islam [alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna]. Alte informații: localizare – nordul Irakului. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.2.2003.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

Ansar al-Islam [alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna]. Alte informații: localizată și activă în principal în nordul Irakului, dar menține o prezență și în vestul și centrul Irakului. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.2.2003.”

(10)

Mențiunea „Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regatul Unit. Alte informații: număr de înregistrare: 05059698.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regatul Unit. Alte informații: (a) număr de înregistrare: 05059698; (b) asociată cu Mohammed Benhammedi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.2.2006.”

(11)

Mențiunea „Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regatul Unit. Alte informații: număr de înregistrare: 05258730.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regatul Unit. Alte informații: (a) număr de înregistrare: 05258730; (b) asociată cu Mohammed Benhammedi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.2.2006.”

(12)

Mențiunea „Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresa: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regatul Unit, (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regatul Unit. Alte informații: (a) site internet: http://www.saraproperties.co.uk, (b) număr de înregistrare: 4636613.” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresa: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regatul Unit, (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regatul Unit. Alte informații: (a) număr de înregistrare: 4636613; (b) asociată cu Mohammed Benhammedi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.2.2006.”


6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/37


REGULAMENTUL (UE) NR. 1002/2010 AL COMISIEI

din 5 noiembrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 6 noiembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

57,0

MA

77,3

MK

42,0

TR

95,0

ZZ

67,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

129,6

ZA

121,6

ZZ

118,0

0709 90 70

MA

60,3

TR

150,5

ZZ

105,4

0805 20 10

MA

67,8

ZA

154,0

ZZ

110,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

59,6

TR

64,7

UY

58,7

ZA

60,7

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

83,8

CL

81,9

TR

73,6

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

220,7

TR

146,6

US

239,4

ZA

79,2

ZZ

171,5

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CL

84,2

CN

68,6

NZ

115,6

US

118,9

ZA

86,7

ZZ

99,9

0808 20 50

CN

50,6

US

48,2

ZZ

49,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/39


DECIZIA COMISIEI

din 3 noiembrie 2010

de stabilire a criteriilor și măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță din punct de vedere al mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2010) 7499]

(2010/670/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 10a alineatul (8),

întrucât:

(1)

Consiliul European din iunie 2008 a îndemnat Comisia să propună cât mai curând un mecanism care să stimuleze investițiile statelor membre și ale sectorului privat pentru a asigura construirea și operarea până în 2015 a unui număr de până la 12 instalații demonstrative de captare și stocare („CSC”).

(2)

Articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE instituie un mecanism de finanțare a proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță din punct de vedere al mediului (denumite în continuare „proiecte demonstrative CSC”) și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile (denumite în continuare „proiecte demonstrative SRE”). În vederea asigurării unei bune funcționări a acestui mecanism, este necesar să se stabilească atât regulile și criteriile de selectare și implementare a proiectelor, cât și principiile de bază pentru monetizarea certificatelor de emisii și pentru administrarea veniturilor.

(3)

Comisia a adoptat raportul intitulat „Investițiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon” (2) la 7 octombrie 2009, care scoate în evidență rolul finanțării în temeiul prezentei decizii în implementarea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (Planul SET) cu privire la proiectele demonstrative necesare.

(4)

Finanțarea în temeiul prezentei decizii trebuie să fie condiționată de autorizarea de către Comisie a oricărei componente a ajutorului de stat al contribuției financiare totale din surse publice, în temeiul articolelor 107 și 108 din tratat, în vederea asigurării faptului că finanțarea se limitează la ceea ce este necesar pentru implementarea și exploatarea proiectului, ținând seama de posibilele efecte negative asupra concurenței. Prin urmare, statele membre trebuie să notifice Comisia cu privire la orice finanțare care implică un ajutor de stat, în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat, pentru a permite coordonarea procedurii de selecție în cadrul prezentei decizii cu evaluarea ajutoarelor de stat.

(5)

Finanțarea furnizată în temeiul prezentei decizii nu face parte din bugetul general al Uniunii Europene. Prin urmare, poate fi combinată cu finanțări din cadrul altor instrumente, inclusiv fondurile structurale și de coeziune și Programul energetic european pentru redresare (PEER). De asemenea, poate fi combinată cu împrumuturi acordate în cadrul mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor (Risk-Sharing Finance Facility – RSFF) instituit de Uniune și de Banca Europeană de Investiții (BEI).

(6)

Pentru a evita o concurență a subvențiilor între statele membre, finanțarea în temeiul prezentei decizii trebuie fixată la 50 % din costurile relevante, cu excepția situației în care suma totală a finanțării în temeiul prezentei decizii ar depăși limita de 15 % din numărul total al certificatelor disponibile, așa cum este menționat în Directiva 2003/87/CE, caz în care finanțarea trebuie limitată la 15 % din numărul total al certificatelor disponibile. De asemenea, finanțarea trebuie să vină în completarea unei cofinanțări substanțiale din partea operatorului. Pentru a nu acorda vreun tratament preferențial proiectelor finanțate în cadrul PEER, din finanțarea în temeiul prezentei decizii trebuie scăzut cuantumul finanțării primite de la PEER.

(7)

Crearea unui program demonstrativ UE, care să cuprindă cele mai bune proiecte posibile cu o gamă largă de tehnologii situate în locații echilibrate din punct de vedere geografic de pe teritoriul statelor membre, zonele lor economice exclusive și platourile lor continentale, nu poate fi realizată în mod satisfăcător dacă proiectele sunt selectate la nivel național. Prin urmare, selecția trebuie realizată la nivelul UE. În vederea asigurării coerenței cu procedurile naționale de selecție și finanțare, statele membre trebuie să fie responsabile cu colectarea cererilor de finanțare de la sponsori și cu evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite în prezenta decizie. Întrucât proiectele finanțate în temeiul prezentei decizii vor fi, în majoritatea cazurilor, cofinanțate de statele membre, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a decide ce proiecte doresc să sprijine și pe care dintre cereri doresc să le includă în procesul de selecție la nivelul UE. Prezentarea acestor cereri nu intenționează să înlocuiască o notificare de ajutor de stat în cazul în care finanțarea conține o componentă de ajutor de stat. Trebuie continuată consolidarea rolului statelor membre prin reluarea consultării statelor membre relevante în vederea confirmării, dacă este cazul, a valorii și structurii contribuției totale din fonduri publice și prin transmiterea unei liste intermediare a proiectelor selectate către Comitetul privind schimbările climatice care își va exprimă punctul de vedere asupra acestora, inclusiv asupra calității proiectelor, înainte de luarea deciziilor de acordare.

(8)

Comisia a dorit să implice BEI în implementarea prezentei decizii, având în vedere expertiza acesteia în selectarea și finanțarea proiectelor. BEI a convenit ca, acționând la solicitarea, în numele și în contul Comisiei, să îndeplinească anumite sarcini legate de selectarea proiectelor, monetizarea certificatelor și administrarea veniturilor. Termenii și condițiile specifice ale cooperării, inclusiv remunerarea BEI, trebuie stabilite într-un acord între Comisie și BEI, care va fi supus aprobării organelor de decizie ale BEI. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, BEI trebuie rambursată din veniturile generate de activitatea sa de administrare a veniturilor.

(9)

Veniturile disponibile de pe urma celor 300 de milioane de certificate trebuie acordate prin intermediul a două runde de cereri de propuneri, pentru ca, pe de o parte, să se permită proiectelor mature să primească finanțare deja din prima rundă și, pe de altă parte, să prevadă posibilitatea de a ajusta orice dezechilibru tehnic sau geografic în a doua rundă. În cazurile în care concurența din cadrul unei subcategorii de proiecte este insuficientă în prima rundă, deciziile de acordare pentru acea subcategorie trebuie amânate pentru a doua rundă, în vederea unei cât mai bune utilizări a fondurilor în temeiul prezentei decizii.

(10)

Finanțarea în temeiul prezentei decizii trebuie rezervată proiectelor care utilizează tehnologii care sunt inovatoare în raport cu stadiul actual al tehnologiei în principalele subramuri din cadrul fiecărei tehnologii. Aceste tehnologii trebuie să nu fie încă disponibile pe piață, dar să fie suficient de mature pentru a reprezenta un proiect demonstrativ la scară precomercială. Acestea trebuie să prezinte perspective rezonabile de reușită la nivel demonstrativ, ținând seama de faptul că riscurile tehnologice sunt inevitabile, iar scara propusă pentru proiectul demonstrativ trebuie să fie astfel aleasă încât potențialul apariției unor probleme suplimentare semnificative să fie redus, la trecerea la o scară superioară. De asemenea, aceste tehnologii trebuie să aibă un potențial ridicat de multiplicare și, prin urmare, să ofere perspective importante de reducere rentabilă a CO2 atât în UE, cât și la nivel mondial. În consecință, doar proiectele care intră în categorii specifice de proiecte și care respectă cerințele specifice stabilite în prezenta decizie trebuie să fie eligibile pentru finanțare.

(11)

Pentru asigurarea diversității tehnologice, trebuie finanțate 8 proiecte demonstrative CSC (dintre care cel puțin unul și cel mult trei în fiecare categorie, cel puțin trei cu stocare în depozite de hidrocarburi și cel puțin trei cu stocare în acvifere saline) în prima rundă a cererilor de propuneri, iar în fiecare dintre subcategoriile de proiect SRE trebuie finanțate câte unul în prima rundă a cererilor de propuneri. Dacă există suficiente resurse, va fi posibilă finanțarea mai multor proiecte, menținând în același timp echilibrul între proiectele demonstrative CSC și SRE. Mai mult, pentru a asigura echilibrul geografic, în oricare stat membru se vor finanța nu mai mult de trei proiecte. Proiectele care se intenționează a fi realizate pe teritoriul mai multor state membre nu trebuie, dată fiind natura lor, să fie limitate de acest criteriu.

(12)

În principiu, ar trebui selectate proiectele care satisfac indicatorii de performanță ai proiectului, pentru categoria din care fac parte, în modul cel mai rentabil.

(13)

În vederea asigurării faptului că proiectele selectate încep să fie operaționale conform planurilor și că fondurile sunt utilizate în mod eficient, deciziile de acordare trebuie să fie condiționate de acordarea tuturor autorizațiilor naționale pertinente în conformitate cu toate cerințele relevante în temeiul legislației Uniunii și de luarea de către sponsori a deciziilor finale de investiție, într-o anumită perioadă de timp de la adoptarea deciziilor de acordare.

(14)

Statele membre trebuie să verse veniturile obținute din proiecte pe baza unor instrumente cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. După cum impune Directiva 2003/87/CE, vărsământul trebuie făcut anual, pe baza cantității de CO2 stocat de proiectul demonstrativ, care este raportat, monitorizat și verificat în temeiul Directivei 2003/87/CE și pe baza cantității de energie produse de proiectul SRE. Cu toate acestea, în cazul în care statele membre garantează returnarea oricăror fonduri excedentare, trebuie să existe posibilitatea de a rambursa parțial sau integral finanțarea pentru un proiect înainte de intrarea în exploatare a acestuia. În lumina importanței deosebite a transferului de cunoștințe în contextul unui program demonstrativ, fondurile trebuie rambursate doar dacă sunt îndeplinite condițiile privind transferul de cunoștințe.

(15)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește regulile și criteriile pentru:

1.

selectarea proiectelor demonstrative comerciale care au ca scop captarea ecologică și stocarea geologică a CO2 („proiecte demonstrative CSC”) și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile („proiecte demonstrative SRE”) menționate în Directiva 2003/87/CE;

2.

monetizarea certificatelor menționate în Directiva 2003/87/CE pentru sprijinirea proiectelor demonstrative CSC și SRE, precum și administrarea veniturilor aferente;

3.

vărsarea veniturilor și implementarea proiectelor demonstrative CSC și SRE.

Prezenta decizie, inclusiv dispozițiile referitoare la transformarea în valoare monetară a certificatelor, nu aduce atingere altor acte de implementare adoptate în temeiul Directivei 2003/87/CE.

Articolul 2

Principii

(1)   Numărul de certificate din rezerva de nou intrați menționate la articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE este de 300 de milioane.

(2)   Selectarea proiectelor demonstrative CSC și SRE pentru finanțare în temeiul prezentei decizii se realizează prin intermediul a două runde de cereri de propuneri, organizate de Comisie și adresate statelor membre, pentru echivalentul a 200 de milioane de certificate pentru prima rundă de cereri de propuneri și, respectiv, echivalentul a 100 de milioane de certificate, plus ceea ce rămâne din certificatele din prima rundă de cereri de propuneri, pentru a doua rundă de cereri de propuneri.

(3)   Sub rezerva articolului 10a alineatul (8) al patrulea paragraf a patra teză din Directiva 2003/87/CE, finanțarea în temeiul prezentei decizii este de 50 % din costurile pertinente. În cazul în care totalul finanțării publice cerute este mai mic de 50 % din costurile pertinente, acesta se finanțează în totalitate în temeiul prezentei decizii.

Cu toate acestea, în cazul în care finanțarea în temeiul prezentei decizii este combinată cu finanțare din Programul energetic european pentru redresare (PEER), din finanțarea în temeiul prezentei decizii se scade suma fondurilor primite de la PEER.

Articolul 3

Costuri pertinente

(1)   În sensul articolului 2 alineatul (3) se aplică regulile de la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol.

(2)   Costurile pertinente pentru proiectele demonstrative CSC sunt costurile de investiție suportate de proiect pentru aplicarea CSC, minus valoarea netă actualizată a celei mai bune estimări privind beneficiile și costurile de exploatare generate de aplicarea CSC în primii 10 ani de exploatare.

(3)   Costurile pertinente pentru proiectele demonstrative SRE sunt costurile suplimentare de investiție suportate de proiect ca rezultat al aplicării unei tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, minus valoarea actualizată netă a celei mai bune estimări a costurilor și beneficiilor din exploatare în primii cinci ani în raport cu o producție convențională cu aceeași capacitate în ceea ce privește producția efectivă de energie.

(4)   Costurile de investiție menționate la alineatele (2) și (3) se referă la costurile de investiție în teren, instalații și echipamente.

De asemenea, costurile de investiții pot fi legate de investiții în transferul de tehnologie și licențe de exploatare pentru know-how (denumite în continuare „imobilizări necorporale”), atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

imobilizarea necorporală poate fi considerată imobilizare amortizabilă;

(b)

imobilizarea necorporală este achiziționată în condiții de piață la cel mai mic preț posibil;

(c)

imobilizarea necorporală rămâne în organizația beneficiară timp de cel puțin cinci ani.

Dacă imobilizarea necorporală este vândută înainte de expirarea perioadei de cinci ani menționate la al doilea paragraf litera (c), câștigul obținut în urma vânzării se scade din costurile pertinente.

(5)   Costurile și beneficiile nete din exploatare menționate la alineatele (2) și (3) se bazează pe cele mai bune estimări ale cheltuielilor de exploatare suportate de proiect pentru costurile de producție și țin seama de orice beneficii suplimentare rezultate din scheme de sprijin, chiar dacă acestea nu constituie ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat, costuri evitate și măsuri existente de stimulare fiscală.

Articolul 4

Rolul BEI

Banca Europeană de Investiții își îndeplinește sarcinile care îi revin în temeiul prezentei decizii la solicitarea, în numele și în contul Comisiei. Comisia este responsabilă față de părțile terțe.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini, BEI este rambursată din veniturile generate de activitatea sa de administrare a veniturilor.

Comisia și BEI încheie un acord care stabilește termenii și condițiile specifice în temeiul cărora BEI își îndeplinește sarcinile.

Articolul 5

Procedura de selecție

(1)   Cererile de propuneri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Statele membre colectează cererile de finanțare pentru proiecte care se intenționează a fi realizate pe teritoriul lor.

Cu toate acestea, în cazul în care se intenționează ca un proiect să fie realizat pe teritoriile mai multor state membre (denumit în continuare „proiect transfrontalier”), statul membru care primește cererea de finanțare informează celelalte state membre în cauză și cooperează cu celelalte state membre în vederea adoptării unei decizii comune cu privire la prezentarea proiectului de către statul membru care primește cererea de finanțare.

(3)   Statele membre apreciază dacă un proiect îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate la articolul 6. Dacă da și dacă statul membru sprijină proiectul, statul membru respectiv prezintă propunerea BEI și informează Comisia cu privire la aceasta.

La depunerea propunerilor de finanțare, statele membre furnizează următoarele informații cu privire la fiecare proiect:

(a)

costurile pertinente, în euro, menționate la articolul 2 alineatul (3);

(b)

totalul finanțării publice cerute în euro, care reprezintă costurile pertinente minus contribuțiile operatorului la aceste costuri;

(c)

cea mai bună estimare a valorii nete actualizate a beneficiilor suplimentare care decurg din schemele de sprijin, calculată conform articolului 3 alineatul (5);

(d)

pentru proiectele demonstrative CSC, cantitatea totală de CO2 proiectată să fie stocată în primii zece ani de exploatare sau, pentru proiectele demonstrative SRE, cantitatea totală de energie proiectată să fie produsă în primii cinci ani de exploatare.

De asemenea, statul membru notifică Comisia cu privire la orice finanțare pentru proiect care implică un ajutor de stat în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat pentru a permite coordonarea procedurii de selecție cu evaluarea ajutoarelor de stat.

(4)   Pe baza propunerilor predate în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol, BEI realizează o evaluare a fezabilității tehnico-economice a proiectului (analiză tehnico-economică amănunțită), în conformitate cu articolul 7.

În cazul în care evaluarea s-a încheiat cu o concluzie pozitivă, BEI înaintează Comisiei, în conformitate cu articolul 8, recomandări privind deciziile de acordare.

(5)   Pe baza recomandărilor menționate la alineatul (4), după reluarea consultării cu statele membre în cauză în vederea confirmării, dacă este cazul, a valorii și structurii contribuției totale din fonduri publice și în urma obținerii unui aviz al Comitetului privind schimbările climatice în temeiul articolului 3 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (3), Comisia adoptă deciziile de acordare destinate statelor membre în cauză, indicând în euro suma finanțării acordate proiectelor respective.

Articolul 6

Criterii de eligibilitate

(1)   Un proiect este eligibil pentru finanțare atunci când sunt îndeplinite următoarele criterii:

(a)

proiectul trebuie să se înscrie în una dintre categoriile stabilite în partea A din anexa I;

(b)

proiectul trebuie să respecte cerințele stabilite în partea B din anexa I;

(c)

proiectele enumerate în partea A punctul II din anexa I trebuie să aibă caracter inovator. Tehnologiile existente, demonstrate, nu sunt eligibile.

(2)   Dacă un stat membru nu se află în situația propunerii de proiecte încadrabile în oricare dintre subcategoriile indicate în partea A punctul II din anexa I, care îndeplinesc criteriile de depunere la BEI în temeiul articolului 5 alineatul (3), statul membru respectiv poate depune propuneri de proiecte care nu întrunesc criteriile pentru oricare dintre subcategoriile respective, dar care vor fi considerate eligibile pentru acordarea finanțării prin derogare de la alineatul (1).

Articolul 7

Analiză financiară și tehnică amănunțită

BEI realizează evaluarea amănunțită a oricărui proiect propus în conformitate cu specificațiile stabilite în cererile de propuneri menționate la articolul 5 alineatul (1) și analizează cel puțin următoarele aspecte:

1.

domeniul tehnic;

2.

costurile;

3.

finanțarea;

4.

implementarea;

5.

operarea;

6.

impactul asupra mediului;

7.

procedurile de achiziție.

Articolul 8

Selectarea proiectelor

(1)   Se finanțează opt proiecte care se încadrează în partea A punctul I din anexa I și un proiect din fiecare subcategorie de proiecte prevăzută în partea A punctul II din anexa I.

Totuși, atunci când resursele sunt suficiente, pot fi finanțate și alte proiecte, menținându-se echilibrul între proiectele demonstrative CSC și SRE.

În cazul în care pentru o subcategorie se prezintă nu mai mult de două propuneri, Comisia evaluează posibilele efecte ale unui număr limitat de propuneri asupra concurenței în vederea selectării în temeiul prezentei decizii și, după caz, poate decide amânarea pentru runda a doua a cererilor de propuneri a deciziilor de acordare pentru subcategoria respectivă.

(2)   Proiectele se clasează în ordinea crescătoare a costurilor unitare. Proiectele demonstrative CSC se clasează ca grup unitar. Proiectele demonstrative SRE se clasifică în fiecare din subcategoriile prevăzute în partea A punctul II din anexa I.

În sensul primului paragraf, costul unitar se calculează ca suma cuantumurilor prevăzute la articolul 5 alineatul (3) literele (b) și (c), împărțită la cantitatea totală de CO2 proiectată să fie stocată în primii zece ani de exploatare pentru proiectele demonstrative CSC sau cantitatea totală de energie proiectată să fie produsă în primii cinci ani de exploatare pentru proiectele demonstrative SRE.

În cazurile în care statele membre confirmă, în temeiul articolului 5 alineatul (5), că este suficientă contribuția din fonduri publice pentru proiectele demonstrative CSC, proiectele cel mai bine clasate se selectează în ordinea clasamentului, cu condiția întrunirii următoarelor criterii:

(a)

în fiecare categorie de proiect se selectează cel puțin un proiect și cel mult trei proiecte;

(b)

se selectează cel puțin trei proiecte cu stocare în depozite de hidrocarburi;

(c)

se selectează cel puțin trei proiecte cu stocare în acvifere saline.

Atunci când nu se întrunesc aceste criterii, proiectul supus selecției nu este selecționat, urmând să se ia în considerare pentru selecție proiectul următor din cadrul clasamentului. Procedura se repetă până la selectarea a opt proiecte.

În cazul în care statele membre relevante confirmă, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), că există finanțare publică suficientă pentru proiectele demonstrative SRE, se selecționează proiectul cel mai bine clasat din fiecare subcategorie. Dacă în niciuna dintre rundele de cereri de propuneri nu se identifică proiecte eligibile și totodată viabile din punct de vedere tehnic și financiar într-una sau mai multe subcategorii de proiect, se finanțează un număr corespunzător de proiecte suplimentare din alte subcategorii de proiect. Detaliile se prezintă în cererea de propuneri în temeiul articolului 5 alineatul (1).

Proiectele demonstrative CSC selectate constituie în mod colectiv „grupul CSC”, iar proiectele demonstrative SRE selectate constituie în mod colectiv „grupul SRE”.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care cererea totală de finanțare în temeiul prezentei decizii este mai mare decât fondurile disponibile, numărul proiectelor selectate se reduce astfel încât cererea de finanțare să fie redusă în aceeași măsură în fiecare dintre grupurile menționate la alineatul (2) al treilea și al cincilea paragraf.

Pentru fiecare dintre grupuri, proiectul care reprezintă cel mai ridicat cost unitar este primul eliminat în procedura de selecție, următorul eliminat fiind proiectul care reprezintă cel mai ridicat cost unitar din altă categorie; procedura este repetată până când finanțarea solicitată este acoperită din fondurile disponibile.

(4)   În cazul disponibilității de propuneri de proiect transmise BEI în temeiul articolului 5 alineatul (3) și recomandate Comisiei, de către BEI, pentru deciziile de acordare în temeiul articolului 5 alineatul (4), într-un stat membru se finanțează cel puțin unul și cel mult trei proiecte.

Primul paragraf nu se aplică însă proiectelor transfrontaliere.

Articolul 9

Deciziile de acordare

Deciziile de acordare sunt condiționate de acordarea tuturor autorizațiilor naționale pertinente în conformitate cu cerințele relevante în temeiul legislației Uniunii, de aprobarea de către Comisie a oricărui ajutor de stat acordat în favoarea unui proiect și de luarea de către sponsori a deciziilor finale de investiție, în termen de 24 de luni de la adoptarea deciziilor de acordare.

În cazul proiectelor demonstrative CSC cu stocare în acvifere saline, deciziile de acordare sunt condiționate de toate permisele naționale relevante emise în conformitate cu cerințele relevante prevăzute de dreptul Uniunii, de aprobarea de către Comisie a oricărui ajutor de stat acordat pentru un proiect și de deciziile finale de investiții ale sponsorilor, în termen de 36 de luni de la adoptarea deciziilor de acordare.

Deciziile de acordare încetează a mai avea efecte juridice în cazul în care condițiile menționate la primul sau al doilea paragraf nu sunt îndeplinite.

Articolul 10

Monetizarea certificatelor și administrarea veniturilor

(1)   În scopul monetizării certificatelor și al administrării veniturilor, Comisia acționează în numele statelor membre.

(2)   Statele membre și Comisia se asigură că cele 300 de milioane de certificate menționate la articolul 2 alineatul (1) se transferă către BEI pentru monetizare și administrarea veniturilor.

(3)   BEI vinde certificatele pentru prima rundă de cereri de propuneri înainte de adoptarea de către Comisie a deciziilor de acordare pentru fiecare rundă de cereri de propuneri menționate la articolul 5 alineatul (1).

BEI administrează veniturile și le transferă statelor membre, conform cerințelor de vărsământ de la articolul 11.

Articolul 11

Vărsarea veniturilor și utilizarea veniturilor nevărsate

(1)   Statele membre varsă veniturile către sponsorii proiectelor, pe baza unor instrumente cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, care stabilesc cel puțin următoarele:

(a)

proiectul și finanțarea acordată în euro;

(b)

data intrării în operare;

(c)

cerințele de transfer de cunoștințe în conformitate cu articolul 12;

(d)

cerințele privind vărsarea veniturilor în conformitate cu alineatele (2)-(6) ale prezentului articol;

(e)

cerințele de raportare în conformitate cu articolul 13;

(f)

informațiile privind condițiile de aplicabilitate a deciziei menționate la articolul 9.

Pentru prima rundă de cereri de propuneri menționată la articolul 5 alineatul (1), data intrării în operare menționată la prezentul alineat primul paragraf litera (b) este 31 decembrie 2015 cel târziu, cu excepția cazului in care respectiva decizie de atribuire este adoptată după 31 decembrie 2011, caz în care data intrării în operare trebuie să fie cel târziu patru ani de la data deciziei de atribuire.

(2)   Vărsământul se face anual. Suma vărsată este, pentru proiectele demonstrative CSC, cantitatea de CO2 stocată în anul respectiv, monitorizată, raportată și verificată în conformitate cu articolele 14 și 15 din Directiva 2003/87/CE, înmulțită cu rata de finanțare, iar pentru proiectele demonstrative SRE, cantitatea de energie produsă înmulțită cu rata de finanțare.

Rata de finanțare se calculează prin împărțirea fondurilor acordate la 75 % din cantitatea totală de CO2 proiectată să fie stocată în primii 10 ani de operare (pentru proiectele demonstrative CSC) sau la 75 % din cantitatea totală de energie proiectată să fie produsă în primii cinci ani de operare (pentru proiectele demonstrative SRE).

(3)   Vărsământul pentru un anumit an se face atunci când sunt îndeplinite cerințele de transfer de cunoștințe pentru anul respectiv.

(4)   Vărsământul se limitează la o perioadă de 10 ani de la data menționată la alineatul (1) litera (b), în cazul proiectelor demonstrative CSC, și la o perioadă de cinci ani de la data respectivă, în cazul proiectelor demonstrative SRE. Fondurile totale vărsate nu depășesc fondurile acordate menționate la alineatul (1) litera (a).

(5)   Dacă statul membru în cauză garantează returnarea către BEI a oricăror fonduri care depășesc finanțarea stabilită în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4), se pot vărsa parțial sau integral fondurile pentru un proiect înainte de intrarea în operare a acelui proiect, în conformitate cu specificațiile stabilite în decizia de acordare.

(6)   Fără a aduce atingere articolului 4 al doilea paragraf, veniturile care nu sunt vărsate către proiecte și câștigurile generate de activitatea de administrare a veniturilor se folosesc la cofinanțarea, în temeiul prezentei decizii, a unor proiecte demonstrative suplimentare, până la 31 decembrie 2015.

Statele membre returnează BEI veniturile care nu sunt vărsate.

După 31 decembrie 2015, orice fonduri rămase revin statelor membre în conformitate cu principiile stabilite la articolul 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE.

Articolul 12

Transferul de cunoștințe

Statele membre se asigură că toți operatorii de proiect, membrii consorțiilor, furnizorii și subcontractanții care primesc beneficii substanțiale privind dezvoltarea produsului sau serviciului lor de pe urma finanțării publice acordate transferă cunoștințe cu privire la elementele stabilite în anexa II către alți operatori de proiect, autorități publice, institute de cercetare, organizații neguvernamentale și către public, în conformitate cu specificațiile detaliate stabilite în cererile de propuneri menționate la articolul 5 alineatul (1).

Transferul de cunoștințe are loc anual și vizează toate informațiile generate și procesate într-un anumit an.

Articolul 13

Raportarea de către statele membre

Pe parcursul perioadelor menționate la articolul 11 alineatul (4), statele membre prezintă Comisiei, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, rapoarte privind implementarea proiectelor.

Aceste rapoarte conțin cel puțin următoarele informații pentru fiecare proiect:

1.

cantitatea de CO2 stocat sau de energie curată produsă;

2.

fondurile vărsate;

3.

orice probleme semnificative apărute în implementarea proiectului.

Articolul 14

Raportarea de către Comisie

După finalizarea primei runde de cereri de propuneri, Comisia raportează Comitetului privind schimbările climatice informații cu privire la implementarea rundei de cereri de propuneri respective, indicând dacă este necesară vreo modificare a prezentei decizii în vederea asigurării echilibrului geografic și tehnic în runda a doua de cereri de propuneri.

Articolul 15

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Connie HEDEGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  COM(2009) 519 final.

(3)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANEXA I

CRITERII DE ELIGIBILITATE

A.   CATEGORII DE PROIECTE

I.   Categorii de proiecte demonstrative CSC [cu praguri minime de capacitate  (1) ]:

producția de energie electrică: precombustie 250 MW;

producția de energie electrică: postcombustie 250 MW;

producția de energie electrică: oxicombustie 250 MW;

implementarea în aplicații industriale: (a) CSC la rafinării cu 500 kilotone pe an (kt/an) CO2 stocat de la una sau mai multe surse din cadrul rafinăriei; (b) aplicare a CSC la cuptoarele de ciment cu 500 kt/an CO2 stocat; (c) aplicare a CSC pentru metode de producție primară din producția de fier și oțel cu 500 kt/an CO2 stocat; sau (d) aplicarea CSC pentru metode de producție primară din producția de aluminiu cu 500 kt/an CO2 stocat.

II.   Categorii de proiecte demonstrative SRE inovatoare (cu praguri minime de dimensiune):

Subcategorii de proiecte privind bioenergia:

transformarea lignocelulozei în purtător de bioenergie sub formă solidă, lichidă sau de șlam, prin piroliză, cu o capacitate de 40 kt/an de produs final;

transformarea lignocelulozei în purtător de bioenergie solid, lichid sau sub formă de șlam, prin calcinare, cu o capacitate de 40 kt/an de produs final;

transformarea lignocelulozei în gaz de sinteză și/sau în energie prin gazeificare, cu o capacitate de 40 milioane metri cubi normali pe an (M Nm3/an) de produs final sau 100 GWh/an de electricitate;

transformarea lignocelulozei în biocombustibili sau biolichide și/sau energie, inclusiv prin gazeificare cu încălzire directă, cu o capacitate de 15 milioane litri pe an (Ml/an) de produs final sau 100 GWh/an de electricitate. Producerea de gaz natural sintetic este exclusă din cadrul acestei subcategorii;

transformarea materiei prime lignocelulozice, precum leșia neagră și/sau produsele de piroliză sau torefiere, prin gazeficarea cu tiraj forțat, în orice biocombustibili, cu o capacitate de 40 Ml/an de produs final;

transformarea lignocelulozei în electricitate cu un randament de 48 % bazat pe puterea calorifică inferioară (50 % umiditate) cu o capacitate de 40 MWe sau mai mare;

transformarea lignocelulozei în etanol și alcooli superiori prin procese chimice și biologice, cu o capacitate de 40 Ml/an de produs final;

transformarea lignocelulozei și/sau a deșeurilor menajere în biogaz, biocombustibili sau biolichide prin procese chimice sau biologice, cu o capacitate de 6 M Nm3/an de metan sau de 10 Ml/an de produs final;

transformarea algelor și/sau a microorganismelor în biocarburanți sau biolichide prin procese chimice și/sau biologice, cu o capacitate de 40 Ml/an de produs final.

Notă: În cazul biocarburanților și al biolichidelor, trebuie îndeplinite criteriile de durabilitate prevăzute de Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în înțelesul directivei respective.

Subcategorii de proiecte privind concentrarea energiei solare:

centrală termosolară cu puterea nominală de 30 MW, cu captatoare solare cu jgheab parabolic sau sistem de tip Fresnel având ca agent caloportor săruri topite sau alt fluid ecologic;

centrală termosolară cu puterea nominală de 30 MW, cu captatoare solare cu jgheab parabolic sau sistem de tip Fresnel, bazată pe generarea directă de abur. Temperatura aburului generat direct la ieșirea din sistemul de colectare a energiei solare trebuie să fie de peste 500 °C;

centrală termosolară cu turn de colectare și ciclu cu abur supraîncălzit (fie cu mai multe turnuri, fie o combinație de concentratoare liniare și turnuri), cu puterea nominală de 50 MW;

centrală termosolară cu turn de colectare, cu producerea de aer presurizat cu o temperatură de peste 750 °C și utilizarea acestuia într-o turbină cu gaze hibridă, cu componentă solară, pentru producerea unei puteri nominale de 30 MW;

centrale electrice de mari dimensiuni cu oglinzi parabolice și motor Stirling, cu o eficiență de transformare a energiei solare în energie electrică de peste 20 % și cu puterea nominală de cel puțin 25 MW.

Notă: Soluțiile de răcire uscată, hibridizare și stocare (avansată) a căldurii pot fi incluse în instalațiile demonstrative.

Subcategorii de proiecte privind energia fotovoltaică:

centrale fotovoltaice de mari dimensiuni cu concentratoare, cu putere nominală de 20 MW;

centrale fotovoltaice de mari dimensiuni cu celule multijoncțiune cu peliculă subțire de siliciu, cu putere nominală de 40 MW;

centrale fotovoltaice de mari dimensiuni pe bază de Copper indium gallium (di)selenide (CIGS) (cupru-indiu-galiu-selenit), cu putere nominală de 40 MW.

Subcategorii de proiecte privind energia geotermală:

sisteme geotermale avansate în câmpuri de stres tensional, cu putere nominală de 5 MWe;

sisteme geotermale avansate în câmpuri de stres compresional, cu putere nominală de 5 MWe;

sisteme geotermale avansate în zone cu roci granitice și sedimentare compacte de adâncime și alte structuri cristaline, cu putere nominală de 5 MWe;

sisteme geotermale avansate în calcar de adâncime, cu putere nominală de 5 MWe.

Notă: De asemenea, sunt eligibile și aplicațiile de cogenerare cu aceleași praguri pentru energia electrică.

Subcategorii de proiecte privind energia eoliană:

centrale eoliene offshore (dimensiunea minimă a turbinelor – 6 MW) cu putere nominală de 40 MW;

centrale eoliene offshore (dimensiunea minimă a turbinelor – 8 MW) cu putere nominală de 40 MW;

centrale eoliene offshore (dimensiunea minimă a turbinelor – 10 MW) cu putere nominală de 40 MW;

centrale eoliene offshore plutitoare, cu putere nominală de 25 MW;

turbine eoliene terestre optimizate pentru terenuri complexe (de exemplu terenuri împădurite, zone montane), cu putere nominală de 25 MW;

turbine eoliene terestre optimizate pentru climă rece (compatibile cu temperaturi de sub – 30 °C și condiții severe de îngheț), cu putere nominală de 25 MW.

Subcategorii de proiecte privind energia oceanică:

dispozitive pentru captarea energiei valurilor, cu puterea nominală de 5 MW;

dispozitive pentru captarea energiei mareomotrice, cu putere nominală de 5 MW;

conversia energiei termice a oceanelor (Ocean thermal energy conversion – OTEC), cu putere nominală de 10 MW.

Subcategorii de proiecte privind hidroenergia:

producția de energie electrică cu generatoare supraconductoare de înaltă temperatură (HTS): 20 MW.

Subcategorii de proiecte privind administrarea energiei din surse regenerabile distribuite (rețele inteligente – „smart grids”):

administrarea și optimizarea energiei din surse regenerabile pentru producători de energie distribuită mici și mijlocii din mediul rural, cu producția de energie predominant din surse solare: 20 MW în rețea de joasă tensiune (JT) + 50 MW în rețea de medie tensiune (MT);

administrarea și optimizarea energiei din surse regenerabile pentru producători de energie distribuită mici și mijlocii din mediul rural, cu producția de energie predominant din surse eoliene: 20 MW în rețea JT + 50 MW în rețea MT;

administrarea și optimizarea energiei din surse regenerabile pentru producători de energie distribuită mici și mijlocii din mediul urban 20 MW în rețea JT + 50 MW în rețea MT.

Notă: Utilizarea de sarcini active (încălzitoare electrice/pompe de căldură etc.) nu este exclusă.

B.   CERINȚE PRIVIND PROIECTELE

I.   Cerințe comune:

pragurile de capacitate/putere stabilite în partea A trebuie respectate;

pentru prima rundă de cereri de propuneri, proiectele trebuie să demonstreze că este rezonabil să se aștepte că vor intra în operare pană la 31 decembrie 2015 în baza adoptării respectivei decizii de atribuire până la 31 decembrie 2011;

toate autorizațiile naționale pertinente pentru proiect trebuie să existe deja și să fie în concordanță cu cerințele relevante în temeiul legislației Uniunii sau procedurile privind autorizațiile pertinente trebuie să fie în curs și suficient de avansate pentru a asigura faptul că începerea exploatării comerciale poate avea loc până la 31 decembrie 2015 pentru prima rundă în baza adoptării respectivei decizii de atribuire până la 31 decembrie 2011;

operatorul proiectului trebuie să își asume un angajament obligatoriu de asigurare a transferului de cunoștințe, în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 12;

proiectele trebuie să fie situate pe teritoriile statelor membre, ale zonelor economice exclusive ale acestora și ale platourilor lor continentale.

II.   Proiecte demonstrative CSC:

fiecare proiect trebuie să implementeze întregul lanț tehnologic (captare, transport, stocare);

fiecare proiect demonstrativ trebuie să conțină integrarea din punct de vedere termodinamic a componentei de captare în procesul la care se aplică;

eficiența de captare trebuie să fie de cel puțin 85 % din cantitatea de CO2 din gazele de ardere pentru care se realizează captarea;

fiecare proiect trebuie să conțină un bloc independent de cercetare în domeniul siguranței siturilor de stocare și al îmbunătățirii tehnologiilor de monitorizare, în special în domeniul migrării apei sărate, căilor și efectelor posibile ale acesteia.


(1)  Pragurile de putere ale proiectelor CSC se exprimă ca producția brută de energie electrică înainte de captare.

(2)  JO L 140, 5.6.2009, p. 16.


ANEXA II

CERINȚE PRIVIND TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE

A.   Structură tehnică și performanță

fiabilitate

CO2 captat

performanța la diverse niveluri, inclusiv diferențele dintre performanța preconizată și cea reală

creșterea cererii de combustibil; cererea de energie electrică, termică și de răcire

intrări și ieșiri esențiale și proiect

viitoare aspecte de cercetare și dezvoltare identificate

B.   Nivelul costurilor

costuri de capital și costuri de exploatare

totaluri și costuri unitare (tone de CO2 stocate, MWh ecologici produși)

C.   Administrarea proiectului

legislație/obținerea de autorizații

managementul părților interesate, inclusiv interacțiunea cu guvernele

planificare

organizarea proiectului

D.   Impactul asupra mediului înconjurător

eficacitate: reducerea emisiilor de CO2 per unitate de energie

alte efecte asupra mediului în condițiile unei exploatări fără probleme

E.   Sănătate și siguranță

incidente și potențiale incidente survenite (perturbări ale exploatării)

sisteme de monitorizare și soluționare pentru urmărirea siguranței

aspecte privind sănătatea în condiții de exploatare fără probleme

F.   Performanța siturilor de stocare CSC

modele și simulări (dezvoltare masă CO2 – front de presiune)

corelare istorică și ajustări (evaluări de făcut: normal cu un interval de deviere sau o neregularitate importantă care necesită acțiune)

comportamentul apei sărate dezlocuite prin injectarea de CO2


6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/49


DECIZIA COMISIEI

din 5 noiembrie 2010

de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizațiilor provizorii acordate pentru noua substanță activă spirotetramat

[notificată cu numărul C(2010) 7437]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/671/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (1) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, Austria a primit în octombrie 2006 o solicitare din partea Bayer CropScience AG în vederea includerii substanței active spirotetramat în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 2007/560/CE a Comisiei (2) a confirmat că dosarul este complet și că poate fi considerat ca îndeplinind, în principiu, cerințele privind datele și informațiile din anexele II și III la directiva în cauză.

(2)

Confirmarea faptului că dosarul era complet era necesară pentru a permite examinarea sa detaliată și pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a acorda autorizații provizorii cu o durată de cel mult trei ani pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă în cauză, în conformitate cu normele stabilite la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE, în special cu cea privind evaluarea detaliată a substanțelor active și a produselor de protecție a plantelor conform cerințelor prevăzute în directiva respectivă.

(3)

Efectele acestei substanțe active asupra sănătății oamenilor și asupra mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE, pentru utilizările propuse de solicitant. La 29 aprilie 2008, statul membru raportor a transmis Comisiei proiectul raportului său de evaluare.

(4)

În urma prezentării proiectului de raport de evaluare de către statul membru raportor, s-a constatat că este necesar ca solicitantul să furnizeze informații suplimentare și ca statul membru raportor să examineze aceste informații și să transmită evaluarea sa. Prin urmare, examinarea dosarului este încă în curs de desfășurare, iar evaluarea nu va putea fi finalizată în termenul prevăzut în Directiva 91/414/CEE.

(5)

Dat fiind că, până în prezent, evaluarea nu a evidențiat niciun motiv de preocupare imediată, este necesar să se permită statelor membre să prelungească cu o perioadă de 24 de luni autorizațiile provizorii acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă în cauză, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din Directiva 91/414/CEE, pentru ca evaluarea dosarului să poată fi continuată. Se așteaptă ca evaluarea și procesul de adoptare a unei decizii privind o eventuală includere a spirotetramatului în anexa I la directiva respectivă să fie finalizate în termen de 24 de luni.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre pot prelungi autorizațiile provizorii pentru produsele de protecție a plantelor care conțin spirotetramat, cel târziu până la 31 decembrie 2012.

Articolul 2

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2012.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 213, 15.8.2007, p. 29.


6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/51


DECIZIA COMISIEI

din 5 noiembrie 2010

privind recunoașterea, în principiu, a integralității dosarelor prezentate pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a penflufenului și fluxapiroxadului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2010) 7439]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/672/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE prevede elaborarea unei liste a Uniunii Europene conținând substanțele active autorizate pentru a fi incluse în produse de protecție a plantelor.

(2)

Bayer CropScience AG a înaintat autorităților britanice, la 9 decembrie 2009, dosarul privind substanța activă penflufen, în vederea obținerii includerii acesteia în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(3)

BASF SE a înaintat autorităților britanice, la 11 decembrie 2009, dosarul privind substanța activă fluxapiroxad, în vederea obținerii includerii acesteia în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(4)

Autoritățile britanice au informat Comisia că, la o primă analiză, se pare că dosarele pentru substanțele active în cauză îndeplinesc cerințele în ceea ce privește datele și informațiile menționate în anexa II la Directiva 91/414/CEE. Dosarele prezentate îndeplinesc și cerințele în materie de date și informații stabilite în anexa III la Directiva 91/414/CEE în ceea ce privește un produs de protecție a plantelor care conține substanțele active în cauză. În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, dosarele au fost transmise ulterior de către solicitanți Comisiei și celorlalte state membre și au fost prezentate Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(5)

Prin prezenta decizie, ar trebui să se confirme în mod oficial la nivelul Uniunii Europene că dosarele îndeplinesc, în principiu, cerințele în materie de date și informații stabilite în anexa II și, pentru cel puțin un produs de protecție a plantelor care conține substanțele active în cauză, cerințele stabilite în anexa III la Directiva 91/414/CEE.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Artiolul 1

Dosarele referitoare la substanțele active prezentate în anexa la prezenta decizie, transmise Comisiei și statelor membre în vederea includerii acestor substanțe în anexa I la Directiva 91/414/CEE, îndeplinesc, în principiu, cerințele în materie de date și informații prevăzute în anexa II la directiva menționată.

Dosarele îndeplinesc, de asemenea, cerințele în materie de date și informații prevăzute în anexa III la Directiva 91/414/CEE în ceea ce privește un produs de protecție a plantelor care conține substanța activă în cauză, ținând cont de utilizările propuse.

Artiolul 2

Statul membru raportor continuă examinarea detaliată a dosarelor menționate la articolul 1 și comunică concluziile acestei examinări Comisiei, precum și recomandările privind includerea sau neincluderea în anexa I la Directiva 91/414/CEE a substanțelor active menționate la articolul 1, precum și orice condiție privind respectiva includere, cât mai curând posibil și cel târziu până la 31 decembrie 2011.

Artiolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.


ANEXĂ

SUBSTANȚA ACTIVĂ CARE FACE OBIECTUL PREZENTEI DECIZII

Denumire comună, număr de identificare CIPAC

Solicitant

Data depunerii cererii

Statul membru raportor

Penflufen

Nr. CIPAC: 826

Bayer CropScience AG

9 decembrie 2009

UK

Fluxapiroxad

Nr. CIPAC: Nu este încă alocat

BASF SE

11 decembrie 2009

UK


6.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/53


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 noiembrie 2010

de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-BCE

(BCE/2010/19)

(2010/673/UE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6 și articolele 17, 22 și 23,

având în vedere Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (1),

având în vedere Decizia BCE/2007/7 din 24 iulie 2007 privind termenii și condițiile TARGET2-BCE (2),

întrucât:

(1)

La 15 septembrie 2010, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat Orientarea BCE/2010/12 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (3), inter alia, (a) pentru a include actualizările versiunii 4.0 a TARGET2, în special pentru a permite participanților să acceseze unul sau mai multe conturi PM folosind accesul prin intermediul internetului; și (b) pentru a reflecta o serie de modificări de natură tehnică determinate de intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și pentru a clarifica anumite aspecte.

(2)

Este necesară modificarea corespunzătoare a Deciziei BCE/2007/7 pentru implementarea anumitor prevederi ale Orientării BCE/2010/12 în termenii și condițiile TARGET2-BCE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificarea termenilor și condițiilor TARGET2-BCE

Anexa la Decizia BCE/2007/7 care conține termenii și condițiile TARGET2-BCE se modifică potrivit anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 2 noiembrie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237, 8.9.2007, p. 1.

(2)  JO L 237, 8.9.2007, p. 71.

(3)  JO L 261, 5.10.2010, p. 6.


ANEXĂ

Termenii și condițiile TARGET2-BCE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

următoarele definiții se înlocuiesc cu:

„—

«addressable BIC holder» means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,”;

„—

«credit institution» means either: (a) a credit institution within the meaning of §1 (1) of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,”;

„—

«public sector body» means an entity within the «public sector», the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty, (1);

(b)

„—

«Bank Identifier Code (BIC)» means a code as defined by ISO Standard No 9362,”

se înlocuiește cu:

„—

«Business Identifier Code (BIC)» means a code as defined by ISO Standard No 9362,”.

(c)

în cadrul definiției „technical malfunction of TARGET2”, punctul se înlocuiește cu o virgulă;

(d)

se adaugă următoarea definiție:

„—

«User Detailed Functional Specifications (UDFS)» means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a participant interacts with TARGET2.”

2.

Articolul 28 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (d) sintagma „and/or” se șterge și se adaugă la litera (e);

(b)

se adaugă litera (f) după cum urmează:

„(f)

the ECB suspends or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2007/2.”

3.

La articolul 32 alineatul (2), termenul „Community” se înlocuiește cu termenul „Union”.

4.

Articolul 33 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering, the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider’s data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.”

5.

La articolul 34 alineatul (1), termenul „SWIFT” se înlocuiește cu termenul „BIC”.

6.

Articolul 38 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main.”

7.

În apendicele I, ultimele trei rânduri ale tabelului de la punctul 2 subpunctul 1 se înlocuiesc cu următorul text:

„MT 900

Optional

Confirmation of Debit/Credit line change

MT 910

Optional

Confirmation of Credit/Credit line change

MT 940/950

Optional

(Customer) Statement Message”

8.

În apendicele V, ultimul rând al tabelului de la punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„1.00-7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)”


(1)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.”