ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.015.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 15

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
20 ianuarie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

20.1.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 37/2010 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2009

privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor substanțelor farmacologic active în alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 27 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În scopul protejării sănătății publice, substanțele farmacologic active au fost clasificate, pe baza evaluării științifice a siguranței lor, în patru anexe ale Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală (2). Anexa I conține substanțele pentru care a fost fixată o limită maximă de reziduuri, anexa II conține substanțele pentru care nu a fost necesar să se fixeze o limită maximă de reziduuri, anexa III conține substanțele pentru care a fost fixată o limită maximă provizorie, iar anexa IV conține substanțele pentru care nicio limită maximă nu poate fi fixată, deoarece reziduurile, indiferent de limita lor, constituie un pericol pentru sănătatea umană.

(2)

În scopul simplificării, este necesar ca aceste substanțe farmacologic active și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduuri să fie integrate într-un regulament al Comisiei. Datorită faptului că respectă sistemul de clasificare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 470/2009, această clasificare ar trebui să fie luată în considerare și cu privire la posibilitatea administrării respectivelor substanțe farmacologic active animalelor de la care se obțin alimente.

(3)

Informațiile existente privind clasificarea terapeutică a substanțelor farmacologic active menționate în anexele la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 ar trebui să fie încorporate într-o coloană în cadrul clasificării terapeutice a substanțelor.

(4)

Pentru a facilita utilizarea, toate substanțele farmacologic active ar trebui să fie enumerate în ordine alfabetică într-o anexă. Din considerente de claritate, ar trebui întocmite două tabele separate: unul pentru substanțele autorizate, menționate în anexele I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, și unul pentru substanțele interzise, menționate în anexa IV la regulamentul menționat anterior.

(5)

Limitele maxime provizorii de reziduuri pentru substanțele farmacologic active, stabilite în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, a căror perioadă de aplicare s-a încheiat, nu ar trebui să fie încorporate în prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanțele farmacologic active și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduuri sunt menționate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.


ANEXĂ

Substanțe farmacologic active și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduuri (LMR)

Tabelul 1

Substanțe autorizate

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții (conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009)

Clasificare terapeutică

Abamectină

Avermectină B1a

Bovine

10 μg/kg

20 μg/kg

Țesut adipos

Ficat

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endo și ectoparaziților

Ovine

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Extract de absint

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acetilcisteină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acetilmetionină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid acetilsalicilic

NU SE APLICĂ

Toate de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Acid acetilsalicilic DL-lizină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Adenozină și 5′-mono, 5-di’ și 5′-trifosfații acesteia

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Adonis vernalis

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum 1 %.

NICIO MENȚIUNE

Aesculus hippocastanum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum o parte la zece.

NICIO MENȚIUNE

Agnus castus

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Ailanthus altissima

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Alanină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Albendazol

Sumă de sulfoxid de albendazol, albendazol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă, exprimată ca albendazol

Toate rumegătoarele

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Oxid de albendazol

Sumă de oxid de albendazol, albendazol sulfură și albendazol 2-amino sulfură, exprimată ca albendazol

Bovine, ovine

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Alfacalcidol

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru vacile în travaliu.

NICIO MENȚIUNE

Alfaprostol

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine, iepuri, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Alantoină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Allium cepa

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Gel de Aloe vera și extract din frunze întregi de Aloe vera

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Aloe, Barbados și Capae, extrasul lor uscat standardizat și preparatele acestora

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Alfacipermetrină

Cipermetrină (sumă de izomeri)

Bovine, ovine

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Pentru LMR din lapte, trebuie respectate celelalte dispoziții ale Directivei 98/82/CE a Comisiei.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Altrenogest

Altrenogest

Porcine

1 μg/kg

0,4 μg/kg

Piele și țesut adipos

Ficat

Numai în scopuri zootehnice și în conformitate cu dispozițiile Directivei 96/22/CE.

Agenți cu acțiune asupra sistemului reproducător

Ecvidee

1 μg/kg

0,9 μg/kg

Țesut adipos

Ficat

Distearat de aluminiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hidroxid de aluminiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hidroxiacetat de aluminiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Monostearat de aluminiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Fosfat de aluminiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Salicilat bazic de aluminiu

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral. A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

Tristearat de aluminiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

2-aminoetanol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

2-aminoetanol glucuronat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

2-aminoetildihidrogenfosfat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Amitraz

Sumă de amitraz plus toți metaboliții săi care conțin radicalul 2,4-DMA, exprimată ca amitraz

Bovine

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Ovine

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Caprine

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Porcine

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Albine

200 μg/kg

Miere

Clorură de amoniu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Laurilsulfat de amoniu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sulfat de amoniu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Amoxicilină

Amoxicilină

Toate speciile de la care se obțin alimente

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La pești, LMR pentru mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesutul adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la păsările de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Ampicilină

Ampicilină

Toate speciile de la care se obțin alimente

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La pești, LMR pentru mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru grăsime, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Amprolium

NU SE APLICĂ

Păsări de curte

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Angelicae radix aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Anisi aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Anisi stellati fructus, extracte standardizate și preparate derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Apocynum cannabinum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum 1 %. Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Apramicină

Apramicină

Bovine

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine, pui de găină, iepuri

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

Aqua levici

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate exclusiv în conformitate cu farmacopeea homeopatică.

NICIO MENȚIUNE

Arginină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Arnica montana (arnicae flos și arnicae planta tota)

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Arnicae radix

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum o parte la zece.

NICIO MENȚIUNE

Artemisia abrotanum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Asparagină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid aspartic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Atropa belladonna

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum 1 %.

NICIO MENȚIUNE

Atropină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Avilamicină

Acid dicloroizoeverninic

Porcine, păsări de curte, iepuri

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Pentru porcine și păsări de curte, această LMR se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Azagli-nafarelină

NU SE APLICĂ

Salmonide

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

A nu se utiliza la peștii care produc icre destinate consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Azametifos

NU SE APLICĂ

Salmonide

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Azaperon

Suma de azaperon și azaperol

Porcine

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți cu acțiune asupra sistemului nervos/Agenți cu acțiune asupra sistemului nervos central

Bacitracină

Sumă de bacitracină A, bacitracină B și bacitracină C

Bovine

100 μg/kg

Lapte

 

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Iepuri

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR pentru niciun țesut, cu excepția laptelui

NU SE APLICĂ

Pentru uz intramamar, exclusiv la vacile în lactație.

Balsamum peruvianum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Baquiloprim

Baquiloprim

Bovine

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/

Agenți chimioterapeutici

Porcine

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Selenat de bariu

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Beclometazonă dipropionat

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai în scopul inhalării.

NICIO MENȚIUNE

Bellis perennis

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Clorură de benzalconiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă ca excipient, în concentrații de maximum 0,05 %.

NICIO MENȚIUNE

Benzocaină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează exclusiv ca anestezic local.

NICIO MENȚIUNE

Salmonide

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

Alcool benzilic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient

NICIO MENȚIUNE

Benzil benzoat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Benzil p-hidroxibenzoat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Benzilpenicilină

Benzilpenicilină

Toate speciile de la care se obțin alimente

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru grăsime, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Betaină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glucuronat de betaină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Betametazonă

Betametazonă

Bovine, porcine

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Corticoizi/Glucocorticoizi

Bovine

0,3 μg/kg

Lapte

Biotină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Subcarbonat de bismut

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Subgalat de bismut

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Subnitrat de bismut

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz intramamar.

NICIO MENȚIUNE

Subsalicilat de bismut

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Bituminosulfonați, săruri de amoniu și de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Boldo folium

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid boric și borați

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Bromhexină

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine, păsări de curte

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Bromură, sare de potasiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Bromură, sare de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Bronopol

NU SE APLICĂ

Pești

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Brotizolam

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz terapeutic.

NICIO MENȚIUNE

Buserelină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Butafosfan

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz intravenos.

NICIO MENȚIUNE

n-Butan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

n-Butanol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Tartrat de butorfanol

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru administrare intravenoasă.

NICIO MENȚIUNE

Butil 4-hidroxibenzoat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Bromură de butilscopolamină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cafeină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acetat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Aspartat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Benzoat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Borogluconat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Carbonat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Clorură de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Citrat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glucoheptonat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gluconat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gluconoglucoheptonat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gluconolactat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glutamat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glicerofosfat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hidroxid de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hipofosfit de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Malat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Oxid de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Pantotenat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Fosfat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Polifosfat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Propionat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Silicat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Stearat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sulfat de calciu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Calendula officinalis

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum o parte la zece.

NICIO MENȚIUNE

Calendulae flos

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Camfor

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz extern.

NICIO MENȚIUNE

Camphora

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații ale produselor de maximum 1 %.

NICIO MENȚIUNE

Capsici fructus acer

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Carazolol

Carazolol

Bovine

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți cu acțiune asupra sistemului nervos/Agenți cu acțiune asupra sistemului nervos vegetativ

Porcine

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Carbasalat calcic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Carbetocin

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Extract de nucșoară

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cardiospermum halicacabum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Carlinae radix

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Carnitină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Carprofen

Sumă dintre carprofen și glucuronidul conjugat al carprofenului

Bovine, ecvidee

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți cu acțiune antiinflamatorie/Agenți nesteroidici cu acțiune antiinflamatorie

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR pentru lapte

NU SE APLICĂ

Carvi aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Caryophylli aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cefacetril

Cefacetril

Bovine

125 μg/kg

Lapte

Numai pentru uz intramamar.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR pentru niciun țesut, cu excepția laptelui

NU SE APLICĂ

Cefalexină

Cefalexină

Bovine

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Cefalonium

Cefalonium

Bovine

20 μg/kg

Lapte

Numai pentru uz intramamar și tratamente oftalmice

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR pentru niciun țesut, cu excepția laptelui

NU SE APLICĂ

Cefapirină

Sumă de cefapirină și desacetilcefapirină

Bovine

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Cefazolină

Cefazolină

Bovine, ovine, caprine

50 μg/kg

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine, caprine

Nu se cere nicio LMR pentru niciun țesut, cu excepția laptelui

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz intramamar, cu excepția cazului în care ugerul poate fi destinat consumului uman.

Cefoperazonă

Cefoperazonă

Bovine

50 μg/kg

Lapte

Numai pentru uz intramamar la vacile în lactație.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR pentru niciun țesut, cu excepția laptelui

NU SE APLICĂ

Cefquinomă

Cefquinomă

Bovine,

porcine,

ecvidee

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Bovine

20 μg/kg

Lapte

Ceftiofur

Suma tuturor reziduurilor care păstrează structura betalactam, exprimată ca dezfuroilceftiofur

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Centellae asiaticae extractum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Cetostearil alcool

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cetrimid

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Clorhexidină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Clormadinonă

Clormadinonă

Bovine

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Țesut adipos

Ficat

Lapte

Numai pentru uz zootehnic.

Agenți cu acțiune asupra sistemului reproducător

Clorocrezol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Clorfenamină

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Clortetraciclină

Suma de substanță de bază plus epimerul său din poziția 4

Toate speciile de la care se obțin alimente

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

Lapte

Ouă

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Colină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Chrysanthemi cinerariifolii flos

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Chimotripsină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cimicifugae racemosae rhizoma

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Cinchonae cortex, extracte standardizate și preparate derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cinnamomi cassiae aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cinnamomi cassiae cortex, extracte standardizate și preparate derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cinnamomi ceylanici cortex, extracte standardizate și preparate derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Citri aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Citronellae aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Citrulină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid clavulanic

Acid clavulanic

Bovine, porcine

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Bovine

200 μg/kg

Lapte

Clazuril

NU SE APLICĂ

Porumbei

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Clenbuterol clorhidrat

Clenbuterol

Bovine,

ecvidee

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți cu acțiune asupra sistemului nervos/Agenți cu acțiune asupra sistemului nervos vegetativ

Bovine

0,05 μg/kg

Lapte

Cloprostenol

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine, caprine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

R-Cloprostenol

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine, caprine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Clorsulon

Clorsulon

Bovine

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Closantel

Closantel

Bovine

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Ovine

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Cloxacilină

Cloxacilină

Toate speciile de la care se obțin alimente

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Carbonat de cobalt

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Diclorură de cobalt

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gluconat de cobalt

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Oxid de cobalt

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sulfat de cobalt

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Trioxid de cobalt

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Coco alchil dimetil betaine

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient

NICIO MENȚIUNE

Colistină

Colistină

Toate speciile de la care se obțin alimente

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Ouă

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Condurango cortex, extracte standardizate și preparate derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Convallaria majalis

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații ale produselor de maximum 1 ‰.

NICIO MENȚIUNE

Clorură de cupru

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gluconat de cupru

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Heptanoat de cupru

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Metionat de cupru

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Oxid de cupru

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sulfat de cupru

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Coriandri aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Corticotropină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cumafos

Cumafos

Albine

100 μg/kg

Miere

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Crataegus

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Cupressi aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Ciflutrin

Ciflutrină (sumă de izomeri)

Bovine, caprine

10 μg/kg

50 µg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Pentru lapte, trebuie respectate celelalte dispoziții ale Directivei 94/29/CE a Consiliului.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Cihalotrină

Cihalotrină (sumă de izomeri)

Bovine

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Țesut adipos

Rinichi

Lapte

Pentru lapte, trebuie respectate celelalte dispoziții ale Directivei 94/29/CE a Consiliului.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Cipermetrină

Cipermetrină (sumă de izomeri)

Toate rumegătoarele

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Pentru lapte, trebuie respectate celelalte dispoziții ale Directivei 98/82/CE a Comisiei.

.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Salmonide

50 μg/kg

Mușchi și piele în proporții naturale

Ciromazin

Ciromazin

Ovine

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Cisteină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Citidină și fosfații acesteia5′-mono, 5′-di- și 5′-tri

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Danofloxacin

Danofloxacin

Bovine, ovine, caprine, păsări de curte

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

La păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Toate speciile de la care se obțin alimente

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Bovine, ovine, caprine

30 μg/kg

Lapte

Decochinat

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral. Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Deltametrin

Deltametrin

Toate rumegătoarele

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Pești

10 μg/kg

Mușchi și piele în proporție naturală

Dembrexină

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hidroclorură de denaverină

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acetat de deslorelină

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Detomidină

NU SE APLICĂ

Bovine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz terapeutic

NICIO MENȚIUNE

Dexametazonă

Dexametazonă

Bovine, porcine, caprine, ecvidee

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Corticoizi/Glucocorticoizi

Bovine, caprine

0,3 μg/kg

Lapte

Dexpantenol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Diazinonă

Diazinonă

Bovine, porcine, ovine, caprine

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Bovine, ovine, caprine

20 μg/kg

Lapte

Diclazuril

Diclazuril

Toate rumegătoarele, porcine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Diclofenac

Diclofenac

Bovine

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 µg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți cu acțiune antiinflamatorie/Agenți nesteroidici cu acțiune antiinflamatorie

Porcine

5 µg/kg

1 µg/kg

5 µg/kg

10 µg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

RinichI

Dicloxacilină

Dicloxacilină

Toate speciile de la care se obțin alimente

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și la păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Oxid dicupric

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Diciclanil

Sumă de diciclanil și 2,4,6-triamino-pirimidină-5-carbonitril

Ovine

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Ftalat de dietil

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dietil sebacat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dietilen glicol monoetileter

NU SE APLICĂ

Toate rumegătoarele și porcinele

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Difloxacin

Difloxacin

Bovine, ovine, caprine

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Porcine

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Păsări de curte

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Toate celelalte specii de la care se obțin alimente

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Diflubenzuron

Diflubenzuron

Salmonide

1 000 μg/kg

Mușchi și piele în proporție naturală

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Dihidrostreptomicină

Dihidrostreptomicină

Toate rumegătoarele, porcine, iepuri

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Toate rumegătoarele

200 μg/kg

Lapte

3,5-diiodo-L-tirosină

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Trioxid de dimangan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Dimeticonă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dimetilacetamidă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dimetilftalat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dimetilsulfoxid

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dinoprost

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dinoprost trometamină

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dinoproston

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Diprofilină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Doramectină

Doramectină

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endo și ectoparaziților

Doxapram

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Doxiciclină

Doxiciclină

Bovine

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Porcine, păsări de curte

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Derivatul D-fenilalanin (6) al hormonului care eliberează hormonul luteinizant

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Echinacea

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia. Numai pentru uz topic.

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum o parte la zece.

NICIO MENȚIUNE

Echinacea purpurea

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Emamectin

Emamectin B1a

Pești

100 μg/kg

Mușchi și piele în proporție naturală

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endo și ectoparaziților

Enilconazol

NU SE APLICĂ

Bovine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Enrofloxacină

Sumă de enrofloxacină și ciprofloxacină

Bovine, ovine, caprine

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Porcine, iepuri

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Păsări de curte

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Toate celelalte specii de la care se obțin alimente

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Epinefrină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Eprinomectină

Eprinomectină B1a

Bovine

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endo și ectoparaziților

Maleat de ergometrină

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează numai la animale gestante

NICIO MENȚIUNE

Eritromicină

Eritromicină A

Toate speciile de la care se obțin alimente

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Ouă

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Camsilat de etamifilină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Etamsilat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Etanol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Lactat de etil

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Oleat de etil

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acidul etilendiaminotetraacetic și sărurile sale

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Etiproston trometamină

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Eucalypti aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Eucaliptol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Eucalyptus globulus

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Euphrasia officinalis

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Febantel

Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă

Toate rumegătoarele, porcine, ecvidee

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Toate rumegătoarele

10 μg/kg

Lapte

Fenbendazol

Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă

Toate rumegătoarele, porcine, ecvidee

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Toate rumegătoarele

10 μg/kg

Lapte

Clorhidrat de fenpipramid

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz intravenos.

NICIO MENȚIUNE

Fenvalerat

Fenvalerat (sumă de izomeri RR, SS, RS și SR)

Bovine

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Fertirelin acetat

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Firocoxib

Firocoxib

Ecvidee

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți cu acțiune antiinflamatorie/Agenți nesteroidici cu acțiune antiinflamatorie

Florfenicol

Suma de florfenicol plus toți metaboliții săi, măsurați ca florfenicolamină

Bovine, ovine, caprine

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

Nu este destinat animalelor de la care se obține lapte pentru consumul uman.

Nu este destinat animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Porcine

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Păsări de curte

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Pești

1 000 μg/kg

Mușchi și piele în proporții naturale

Toate celelalte specii de la care se obțin alimente

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Fluazuron

Fluazuron

Bovine

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Nu este destinat animalelor de la care se obține lapte pentru consumul uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Flubendazol

Sumă de flubendazol și (2-amino 1H-benzimidazol-5-il) (4fluoro-fenil) metanonă

Păsări de curte, porcine

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Flubendazol

Păsări de curte

400 μg/kg

Ouă

Acetat de flugeston

Acetat de flugeston

Ovine, caprine

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Pentru uz intravaginal, exclusiv în scopuri zootehnice

Agenți cu acțiune asupra sistemului reproducător

Flumequină

Flumequină

Bovine, porcine, ovine, caprine

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Bovine, ovine, caprine

50 μg/kg

Lapte

Păsări de curte

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Pești

600 μg/kg

Mușchi și piele în proporție naturală.

Toate celelalte specii de la care se obțin alimente

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Flumetrin

Flumetrin (suma de izomeri trans-Z)

Bovine

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Ovine

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

NU SE APLICĂ

Albine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

Flunixină

Flunixină

Bovine

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți cu acțiune antiinflamatorie/Agenți nesteroidici cu acțiune antiinflamatorie

Porcine

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Ecvidee

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

5-Hidroxiflunixină

Bovine

40 μg/kg

Lapte

Foeniculi aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid folic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hormonul stimulator al dezvoltării foliculilor (FSH natural de la toate speciile și analogii săi sintetici)

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Aditivi alimentari (substanțe având un număr E valabil, autorizate ca aditivi în produse alimentare pentru consumul uman)

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai substanțele autorizate ca aditivi în alimentele pentru consumul uman, cu excepția conservanților enumerați în partea C a anexei III la Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

NICIO MENȚIUNE

Formaldehidă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid formic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Frangulae cortex, extracte standardizate și preparate derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Furosemid

NU SE APLICĂ

Bovine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru administrarea intravenoasă.

NICIO MENȚIUNE

Gamitromicină

Gamitromicină

Bovine

20 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele care produc lapte destinat consumului uman.

Agent antiinfecțios/Antibiotice

Gentamicină

Sumă de gentamicină C1, gentamicină C1a, gentamicină C2 și gentamicină C2a

Bovine, porcine

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Bovine

100 µg/kg

Lapte

Gentianae radix, extracte standardizate și preparate derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Ginkgo biloba

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum 1 ‰.

NICIO MENȚIUNE

Ginseng

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Ginseng, extracte standardizate și preparate derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid glutamic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glutamină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glutaraldehidă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glicerol formal

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glycină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hormon care eliberează gonadotrofină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Guaiacol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Guanozină și 5′-mono, 5′-di- și 5′- trifosfații acesteia

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Halofuginonă

Halofuginonă

Bovine

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/agenți care acționează împotriva protozoarelor

Hamamelis virginiana

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum o parte la zece.

NICIO MENȚIUNE

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

Harpagophytum procumbens

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Harunga madagascariensis

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

De uz pentru medicamentele de uz veterinar homeopatice preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, la concentrații în produse nu mai mari de o parte la mie

NICIO MENȚIUNE

Heparina și sărurile sale

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Heptaminol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hesperidină

NU SE APLICĂ

ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hesperidin-metilcalconă

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hexetidină

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Hippocastani semen

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Histidină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gonadotrofină corionică umană

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gonadotrofină corionică umană (HCG naturală de la toate speciile și produșii săi de sinteză)

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gonadotrofină menopauzală urinară umană

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acizi humici și sărurile lor de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Acid hialuronic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid clorhidric

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Hidroclorotiazid

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hidrocortizon

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Peroxid de hidrogen

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Salicilat de hidroxietil

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

8-hidroxichinolină

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru uz topic, exclusiv la animalele nou-născute.

NICIO MENȚIUNE

Hyperici oleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Hypericum perforatum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Imidocarb

Imidocarb

Bovine

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/agenți care acționează împotriva protozoarelor

Ovine

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Inozină și 5′-mono, 5′-di- și 5′- trifostații acesteia

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Inozitol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Iod și compuși anorganici ai iodului cuprinzând:

- Iodură de sodiu și potasiu

- Iodat de sodiu și potasiu

- Iodofori, inclusiv polivinilpirolidonă iodată

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Compuși organici iodați

- Iodoform

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Citrat de amoniu feric

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dextran feric

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Diclorură de fier

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Fumarat feric

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glucoheptonat feric

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sulfat de fier

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Izobutan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Izofluran

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz anestetic.

NICIO MENȚIUNE

Izoleucină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Izopropanol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Izoxuprină

NU SE APLICĂ

Bovine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz terapeutic, în conformitate cu Directiva 96/22/CEE a Consiliului.

NICIO MENȚIUNE

Ivermectină

22, 23- Dihidro-avermectină B1a

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endo- și ectoparaziților

Jecoris oleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Juniperi fructus

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Kanamicină

Kanamicină A

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Ketamină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tartrat de ketanserină

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Ketoprofen

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Lachnanthes tinctoria

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum 1 ‰.

NICIO MENȚIUNE

Acid lactic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Lanolină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Lasalocid

Lasalocid A

Păsări de curte

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Ouă

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Lauri folii aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Lauri fructus

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Lavandulae aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Lecirelină

NU SE APLICĂ

Bovine, ecvidee, iepuri

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Lectină extrasă din boabe de fasole roșie Phaseolus vulgaris

NU SE APLICĂ

Porcine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Lespedeza capitata

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Leucină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Levamisol

Levamisol

Bovine, ovine, porcine, păsări de curte

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Levometadonă

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz intravenos.

NICIO MENȚIUNE

Levotiroxină

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Lidocaină

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru anestezie locală-regională.

NICIO MENȚIUNE

Lincomicină

Lincomicină

Toate speciile de la care se obțin alimente

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Ouă

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Acizii alchilbenzenici sulfonici lineari cu lungimea lanțului alchilic variind de la C9 la C13, cu mai puțin de 2,5 % din lanțurile alchilice mai lungi decât C13

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Lini oleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Lobaria pulmonaria

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Lobelină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Luprostiol

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hormon luteinizant (LH natural de la toate speciile și produșii săi de sinteză)

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Lizină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acetat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Silicat de aluminiu și de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Aspartat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Carbonat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Clorură de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Citrat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gluconat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glutamat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glicerofosfat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hidroxid de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hipofosfit de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Orotat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Oxid de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Fosfat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Stearat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sulfat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Trisilicat de magneziu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Majoranae herba

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid malic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Carbonat de mangan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Clorură de mangan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Gluconat de mangan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Glicerofosfat de mangan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Oxid de mangan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Pidolat de mangan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Ribonucleat de mangan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Sulfat de mangan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Manitol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Marbofloxacină

Marbofloxacină

Bovine, porcine

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Bovine

75 μg/kg

Lapte

Matricaria recutita și preparatele sale derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Matricariae flos

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Mebendazol

Sumă de metil-(5-(1- hidroxi, 1-fenil)metil- 1H-benzimidazol-2-il)carbamat de mebendazol și (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanonă exprimate ca echivalenți de mebendazol

Ovine, caprine, ecvidee

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Mecilinam

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Exclusiv pentru uz intrauterin.

NICIO MENȚIUNE

Medicago sativa extractum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Medroxiprogesteron acetat

NU SE APLICĂ

Ovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru uz intravaginal, exclusiv în scopuri zootehnice.

NICIO MENȚIUNE

Melatonină

NU SE APLICĂ

Ovine, caprine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Melissae aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Melissae folium

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Meloxicam

Meloxicam

Bovine, porcine, caprine, iepuri ecvidee

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți cu acțiune antiinflamatorie/Agenți nesteroidici cu acțiune antiinflamatorie

Bovine, caprine

15 μg/kg

Lapte

Menadionă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Menbutonă

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine, caprine, porcine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Menthae arvensis aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Menthae piperitae aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Mentol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Mepivacaină

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz intraarticular și epidural ca anestezic local.

NICIO MENȚIUNE

Clorhidrat de mercaptamină

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Metamizol

4-metilaminoantipirină

Bovine, porcine, ecvidee

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți cu acțiune antiinflamatorie/Agenți nesteroidici cu acțiune antiinflamatorie

Bovine

50 μg/kg

Lapte

Metionină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Nicotinat de metil

NU SE APLICĂ

Bovine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Salicilat de metil

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Metilbenzoat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Metilprednisolon

Metilprednisolon

Bovine

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Corticoizi/Glucocorticoizi

1-metil-2-pirolidonă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Millefolii herba

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hidrocarburi de origine minerală, de vâscozitate redusă până la vâscozitate ridicată, inclusiv ceruri microcristaline, C10-C60, compuși alifatici, alifatici ramificați și aliciclici

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se exclud compușii aromatici și nesaturați.

NICIO MENȚIUNE

Monensin

Monensin A

Bovine

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Monepantel

Monepantel-sulfonă

Ovine

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele care produc lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Caprine

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

LMR provizorie expiră la 1 ianuarie 2011.

A nu se utiliza la animalele care produc lapte destinat consumului uman.

Monotioglicerol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Montanidă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Morantel

Sumă de reziduuri care pot fi hidrolizate la N-metil– 1,3-propandiamină, exprimată în echivalent morantel

Toate rumegătoarele

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Moxidectină

Moxidectină

Bovine, ovine, ecvidee

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endo- și ectoparaziților

Bovine, ovine

40 μg/kg

Lapte

Migliol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Myristicae aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru utilizare la animale nou-născute.

NICIO MENȚIUNE

Nafcilină

Nafcilină

Toate rumegătoarele

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Numai pentru uz intramamar.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Natamicină

NU SE APLICĂ

Bovine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Neomicină (inclusiv framicetină)

Neomicină B

Toate speciile de la care se obțin alimente

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Ouă

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Neostigmină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Netobimină

Sumă de oxid de albendazol, albendazol sulfură și albendazol 2-amino sulfură, exprimată ca albendazol

Bovine, ovine

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Numai pentru uz oral.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Gluconat de nichel

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sulfat de nichel

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Nicoboxil

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Nitroxinil

Nitroxinil

Bovine, ovine

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Nonivamidă

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Norgestomet

Norgestomet

Bovine

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Numai în scopuri terapeutice și zootehnice.

Agenți cu acțiune asupra sistemului reproducător

Novobiocin

Novobiocin

Bovine

50 μg/kg

Lapte

Numai pentru uz intramamar.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR pentru niciun țesut, cu excepția laptelui

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

Estradiol 17β

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz terapeutic și zootehnic.

NICIO MENȚIUNE

Okoubaka aubrevillei

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Oleat de oleil

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Omeprazol

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Orgoteină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Ornitină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid orotic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Oxacilină

Oxacilină

Toate speciile de la care se obțin alimente

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Acid oxalic

NU SE APLICĂ

Albine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

Agent anti-infecțios

Oxfendazol

Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă

Toate rumegătoarele, porcine, ecvidee

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Toate rumegătoarele

10 μg/kg

Lapte

Oxibendazol

Oxibendazol

Porcine

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Produși de oxidare ai Terebinthinae oleum

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine, ovine, caprine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid oxalinic

Acid oxalinic

Toate speciile de la care se obțin alimente

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Oxyclozanid

Oxyclozanid

Toate rumegătoarele

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Oxitetraciclină

Suma de substanță de bază plus epimerul său din poziția 4

Toate speciile de la care se obțin alimente

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

Lapte

Ouă

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Oxitocină

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Pancreatină

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Papaină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Papaverină

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru vițeii nou-născuți.

NICIO MENȚIUNE

Paracetamol

NU SE APLICĂ

Porcine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Parconazol

NU SE APLICĂ

Bibilică

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Paromomicină

Paromomicină

Toate speciile de la care se obțin alimente

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Peforelin

NU SE APLICĂ

Porcine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Penetamat

Benzilpenicilină

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Pepsină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid paracetic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Permethrină

Permethrină (sumă de izomeri)

Bovine

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Pentru lapte, trebuie respectate celelalte dispoziții ale Directivei 98/82/CE a Comisiei.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Fenol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Fenoximetilpenicilină

Fenoximetilpenicilină

Porcine

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Păsări de curte

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Fenilalanină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Floroglucinol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Foxim

Foxim

Ovine

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Porcine

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Pui de pasăre

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Ouă

Phytolacca americana

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

A se utiliza la medicamentele homeopate de uz veterinar preparate în conformitate cu farmacopeile homeopate, la concentrații în produse de maximum 1 ‰.

NICIO MENȚIUNE

Fitomenadion

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Piceae turiones recentes extractum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Piperazină

Piperazină

Porcine

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Pui de pasăre

2 000 μg/kg

Ouă

Dihidroclorură de piperazină

NU SE APLICĂ

Pui de pasăre

Nicio LMR prevăzutp pentru niciun țesut, cu excepția ouălor

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Butoxide de piperonil

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine, caprine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Pirlimicină

Pirlimicină

Bovine

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Policresulen

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Poloxalenă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Poloxamer

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hidroxistearat de polietilenglicol 15

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Cocoat de polietilenglicol-7-gliceril

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Stearați de poletilenglicol cu unități 8-40 oxietilenă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Polietilenglicoli (de masă moleculară cuprinsă între 200 și 10 000)

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Monooleat și trioleat de polioxietilenă sorbitan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Ulei de ricin polioxil cu 30-40 unități de oxietilen

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Ulei de ricin polioxil hidrogenat cu 40-60 unități de oxietilen

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Polisorbat 80

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glicozaminoglican polisulfatat

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

DL-aspartat de potasiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glucuronat de potasiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glicerofosfat de potasiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Nitrat de potasiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Selenat de potasiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Praziquantel

NU SE APLICĂ

Ovine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Prednisolon

Prednisolon

Bovine

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Corticoizi/Glucocorticoizi

Gonadotrofină serică de iapă gravidă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Pretcamid (crotetamid și cropropamid)

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Procaină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Progesteron

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine, caprine, ecvidee (femele)

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru utilizare terapeutică sau zootehnică intravaginală și în conformitate cu dispozițiile Directivei 96/22/CE.

NICIO MENȚIUNE

Prolină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Propan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Propilenglicol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Prunus laurocerasus

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum 1 ‰.

NICIO MENȚIUNE

Pyrantel embonat

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Extract de Pyrethrum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

2-pirolidonă

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

În doze parenterale până la 40 mg/kg greutate corporală.

NICIO MENȚIUNE

Quatresin

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează numai cu rol de conservant în concentrație de până la 0,5 %.

NICIO MENȚIUNE

Quercus cortex

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Quillaia saponins

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Rafoxanidă

Rafoxanidă

Bovine

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Ovine

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Rhei radix, extractele standardizate și preparate derivate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Ricini oleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Rifaximină

Rifaximină

Bovine

60 μg/kg

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Bovine

Nu se cere nicio LMR pentru niciun țesut, cu excepția laptelui

NU SE APLICĂ

Numai pentru administrare intramamară și intrauterină, cu excepția cazului în care ugerul poate fi destinat consumului uman.

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

Romifidină

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz terapeutic.

NICIO MENȚIUNE

Rosmarini aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Rosmarini folium

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Ruscus aculeatus

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Ruta graveolens

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

A se utiliza la medicamentele homeopate de uz veterinar preparate în conformitate cu farmacopeile homeopate, la concentrații în produse de maximum 1 ‰.

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte pentru consum uman.

NICIO MENȚIUNE

Acid salicilic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Salviae folium

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sambuci flos

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sarafloxacină

Sarafloxacină

Pui de pasăre

10 μg/kg

100 μg/kg

Piele și țesut adipos

Ficat

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Salmonide

30 μg/kg

Mușchi și piele în proporție naturală

Selenicereus grandiflorus

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum 1 %.

NICIO MENȚIUNE

Serenoa repens

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Serină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Serotonină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Silybum marianum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Sinapis nigrae semen

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

2-metil-2-fenoxi-2-propanoat de sodiu

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine, caprine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acetilsalicilat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Benzil 4-hidroxibenzoat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Boroformiat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Butil 4-hidroxibenzoat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Cetostearil sulfat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Clorură de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Clorit de sodiu

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Cromoglicat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Dicloroizocianurat de sodiu

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine, caprine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Dioctilsulfosuccinat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Formaldehidsulfoxilat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Glicerofosfat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Hipofosfit de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Laurilsufat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Azotit de sodiu

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Propionat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Pirosulfit de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Salicilat de sodiu

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru uz oral.

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

NICIO MENȚIUNE

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

Selenat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Selenit de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Stearat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tiosulfat de sodiu

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Solidago virgaurea

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Somatosalm

NU SE APLICĂ

Somon

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sorbitan sesquioleate

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Trioleat de sorbitan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Spectinomicină

Spectinomicină

Ovine

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La pești, LMR pentru mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Toate celelalte specii de la care se obțin alimente

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Spiramicină

Sumă de spiramicină și neospiramicină

Bovine

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Pui de pasăre

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Spiramicină 1

Porcine

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Streptomicină

Streptomicină

Toate rumegătoarele, porcine, iepuri

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Toate rumegătoarele

200 μg/kg

Lapte

Strychni semen

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine, caprine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral în doze de până la echivalentul a 0,1 mg de stricnină/kg greutate corporală.

NICIO MENȚIUNE

Stricnină

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz oral în doză de până la 0,1 mg/kg greutate corporală.

NICIO MENȚIUNE

Substanțe utilizate în medicamente homeopatice de uz veterinar

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Toate substanțele utilizate în medicamentele homeopatice de uz veterinar, cu condiția de a nu se depăși, în produs, concentrația de unu la zece mii.

NICIO MENȚIUNE

Sulfagaiacol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sulfonamide

(toate substanțele din grupul sulfonamidelor)

Medicament de proveniență

Toate speciile de la care se obțin alimente

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Totalul general al reziduurilor tuturor substanțelor din grupul sulfonamidelor nu trebuie să depășească 100 μg/kg

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/

Agenți chimioterapeutici

Bovine, ovine, caprine

100 μg/kg

Lapte

Sulf

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Symphyti radix

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru uz topic numai pe piele intactă.

NICIO MENȚIUNE

Syzygium cumini

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Tanin

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid L-tartric și sărurile sale de sodiu, potasiu și calciu, mono și dibazice

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează ca excipient.

NICIO MENȚIUNE

Tau fluvalinat

NU SE APLICĂ

Albine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Teflubenzuron

Teflubenzuron

Salmonide

500 μg/kg

Mușchi și piele în proporție naturală

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Terebinthinae laricina

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Terpin hidrat

NU SE APLICĂ

Bovine, porcine, ovine, caprine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tetracaină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare numai ca anestezic.

NICIO MENȚIUNE

Tetraciclină

Suma de substanță de bază plus epimerul său din poziția 4

Toate speciile de la care se obțin alimente

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

Lapte

Ouă

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Teobromină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Teofilină

Nu se aplică

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tiabendazol

Sumă de tiabenzadol și 5-hidroxitiabendazol

Bovine, caprine

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Tiamfenicol

Tiamfenicol

Toate speciile de la care se obțin alimente

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Tiamilal

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru administrare intravenoasă.

NICIO MENȚIUNE

Acid tioctic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tiomersal

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează numai cu rol de conservant în vaccinurile cu doze multiple, în concentrație de maximum 0,02 %.

NICIO MENȚIUNE

Tiopental sodic

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru administrare intravenoasă.

NICIO MENȚIUNE

Treonină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Thuya occidentalis

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum 1 %.

NICIO MENȚIUNE

Thymi aetheroleum

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Timidină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Timol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tiamulină

Suma metaboliților care pot fi hidrolizați la 8α-hidroximutilină

Porcine, iepuri

100 μg/kg

500 μg/kg

Mușchi

Ficat

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Pui de pasăre

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Curcani

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Tiamulină

Pui de pasăre

1 000 μg/kg

Ouă

Tiaprost

NU SE APLICĂ

Bovine, ovine, porcine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tiliae flos

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tilmicosin

Tilmicosin

Păsări de curte

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Toate celelalte specii de la care se obțin alimente

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Acid tiludronic (sub formă de sare disodică)

NU SE APLICĂ

Ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz intravenos.

NICIO MENȚIUNE

Păsări de curte

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz parenteral și pentru păsările ouătoare și de reproducție.

Timerfonat

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Se utilizează numai cu rol de conservant în vaccinurile cu doze multiple, în concentrație de maximum 0,02 %.

NICIO MENȚIUNE

Toldimfos

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acid tolfenamic

Acid tolfenamic

Bovine, porcine

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți cu acțiune antiinflamatorie/Agenți nesteroidici cu acțiune antiinflamatorie

Bovine

50 μg/kg

Lapte

Toltrazuril

Toltrazuril sulfon

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

La porcine, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiparazitari/agenți care acționează împotriva protozoarelor

Păsări de curte

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Tosilcloramidă sodică

NU SE APLICĂ

Bovine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Pești

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz în mediu acvatic.

Tragacant

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Mesilat de tricaină

NU SE APLICĂ

Pești

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz în mediu acvatic

NICIO MENȚIUNE

Triclormetiazid

NU SE APLICĂ

Toate mamiferele de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Triclabendazol

Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate la ketotriclabendazol

Toate rumegătoarele

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților

Trimetoprim

Trimetoprim

Ecvidee

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Țesut adipos

Mușchi

Ficat

Rinichi

La pești, LMR din mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/

Agenți chimioterapeutici

Toate celelalte specii de la care se obțin alimente

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Trimetilfloroglucinol

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tripsină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Triptofan

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Tulatromicină

(2R,3S,4R,5R,8R,10

R,11R,12S,13S,14R)-

2-etil– 3,4,10,13-tetra-

hidroxi-

3,5,8,10,12,14-

hexametil-11-[[3,4,6-

trideoxi-3-(dimetilamino)-

β-D-xilo-

hexopiranozil] oxi] -1 - oxa-6-azaciclopent-

decan-15-onă exprimată

ca echivalenți de

tulatromicină

Bovine

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

A nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Porcine

100 μg/kg

3 000 µg/kg

3 000 µg/kg

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

Turnera diffusa

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Tilozină

Tilozină A

Toate speciile de la care se obțin alimente

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Lapte

Ouă

La pești, LMR pentru mușchi se referă la „mușchi și piele în proporții naturale”.

Valorile LMR pentru țesut adipos, ficat și rinichi nu se aplică peștilor.

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la „piele și țesut adipos în proporții naturale”.

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Tilvalosin

Sumă de tilvalosin și 3-O-acetiltilozină

Porcine

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mușchi

Piele și țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Păsări de curte

50 μg/kg

50 μg/kg

Piele și țesut adipos

Ficat

Nu se utilizează la animalele de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Tirosină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Uree

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Urginea maritima

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații în produse de maximum 1 %. Numai pentru uz oral.

NICIO MENȚIUNE

Uridină și 5′-mono, -5′-di- și 5′- trifosfații acesteia

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Urticae herba

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Valină

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Valnemulină

Valnemulină

Porcine

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mușchi

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice

Vedaprofen

Vedaprofen

Ecvidee

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți cu acțiune antiinflamatorie/Agenți nesteroidici cu acțiune antiinflamatorie

Hidroclorură de vetrabutină

NU SE APLICĂ

Porcine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Vincamină

NU SE APLICĂ

Bovine

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru utilizare la animale nou-născute.

NICIO MENȚIUNE

Virola sebifera

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

A se utiliza la medicamentele homeopate de uz veterinar preparate în conformitate cu farmacopeile homeopate, la concentrații în produse de maximum 1 ‰.

NICIO MENȚIUNE

Viscum album

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Pentru utilizare exclusivă în medicamentele homeopatice de uz veterinar, preparate în conformitate cu farmacopeea homeopatică, în concentrații corespunzătoare pentru tinctura-mamă și diluțiile acesteia.

NICIO MENȚIUNE

Vitamina A

NU SE APLICĂ

Toate speciile dela care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Vitamina B1

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Vitamina B2

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Vitamina B3

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Vitamina B5

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Vitamina B6

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Vitamina B12

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Vitamina D

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Vitamina E

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Alcooli de lână

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

Numai pentru uz topic.

NICIO MENȚIUNE

Clorhidrat de xilazină

NU SE APLICĂ

Bovine, ecvidee

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Acetat de zinc

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Aspartat de zinc

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Clorură de zinc

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Gluconat de zinc

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Oleat de zinc

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Oxid de zinc

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Stearat de zinc

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE

Sulfat de zinc

NU SE APLICĂ

Toate speciile de la care se obțin alimente

Nu se cere nicio LMR

NU SE APLICĂ

NICIO MENȚIUNE

NICIO MENȚIUNE


Tabelul 2

Substanțe interzise

Substanță(e) activă(e) din punct de vedere farmacologic

LMR

Aristolochia spp. și preparatele obținute din aceasta

Nu se poate stabili LMR

Cloramfenicol

Nu se poate stabili LMR

Cloroform

Nu se poate stabili LMR

Clorpromazină

Nu se poate stabili LMR

Colchicină

Nu se poate stabili LMR

Dapsonă

Nu se poate stabili LMR

Dimetridazol

Nu se poate stabili LMR

Metronidazol

Nu se poate stabili LMR

Nitrofurani (inclusiv furazolidonă)

Nu se poate stabili LMR

Ronidazol

Nu se poate stabili LMR