ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.219.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 219

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
22 august 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulament (CE) nr. 748/2009 al Comisiei din 5 august 2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

22.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 219/1


REGULAMENT (CE) NR. 748/2009 AL COMISIEI

din 5 august 2009

privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 18a alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/87/CE, modificată prin Directiva 2008/101/CE (2), include activitățile de aviație în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (denumită în continuare „schema comunitară”).

(2)

Pentru a reduce sarcinile administrative ale operatorilor de aeronave, Directiva 2003/87/CE prevede ca pentru fiecare operator de aeronave să fie responsabil un singur stat membru. Articolul 18a alineatele (1) și (2) din Directiva 2003/87/CE conține dispozițiile care guvernează alocarea fiecărui operator de aeronave statului său membru de administrare. Lista operatorilor de aeronave și a statelor lor membre de administrare (denumită în continuare „lista”) trebuie să asigure că fiecare operator cunoaște statul care îl reglementează și că statele membre cunosc operatorii pe care trebuie să îi reglementeze.

(3)

La alcătuirea listei, Comisia a luat în considerare comentariile primite după ce a publicat, la 11 februarie 2009, lista preliminară a operatorilor de aeronave și a statelor lor membre de administrare Lista este bazată pe datele furnizate de Eurocontrol, preluate din evidențele planurilor de zbor (3).

(4)

Dispozițiile Directivei 2003/87/CE se aplică operatorilor de aeronave, astfel cum sunt definiți la articolul 3 litera (o) din directivă. Includerea în schema comunitară este legată numai de efectuarea unei activități de aviație și nu depinde de includerea în listă. Prin urmare, operatorii de aeronave care efectuează o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE sunt acoperiți de schema comunitară, indiferent dacă sunt incluși sau nu în listă în perioada desfășurării activității. În mod similar, operatorii de aeronave care încetează să efectueze o activitate de aviație sunt excluși din schema comunitară în momentul în care încetează să efectueze o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE și nu la momentul excluderii din listă.

(5)

Lista include toți operatorii de aeronave care au desfășurat o activitate de aviație pertinentă în perioada 1 ianuarie 2006-31 decembrie 2008. Ca atare, este posibil să figureze pe listă operatori de aeronave care și-au încetat permanent sau temporar activitățile de aviație. Este, de asemenea, posibil să figureze operatori de aeronave care sunt incluși în lista comunitară a transportatorilor aerieni care, din motive de siguranță, fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea operatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (4). Prin urmare, prezentul regulament nu aduce atingere deciziilor luate de Comisie ori de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

(6)

Fiecărui operator de aeronave trebuie să i se atribuie un cod unic în cadrul listei. Acest cod trebuie să permită identificarea participanților la schema comunitară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave menționat la articolul 18a alineatul (3) litera (a) din Directiva 2003/87/CE figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 august 2009

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 8, 13.1.2009, p. 3.

(3)  JO C 36, 13.2.2009, p. 11. Accesând website-ul Comisiei la adresa de mai jos, se pot consulta detalii ale metodologiei de stabilire a listei preliminare: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

(4)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.


ANEXĂ

Lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave

BELGIA

Codul

Operatorul de aeronave

Statul operatorului

123

ABELAG

BELGIA

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IRLANDA

23987

ALROSA-AVIA

FEDERAȚIA RUSĂ

30020

AVIASTAR-TU CO.

FEDERAȚIA RUSĂ

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIA

31088

CARD AERONAUTICS

STATELE UNITE

29568

CENTURION AIR CARGO

STATELE UNITE

30434

CLEOPATRA GROUP

EGIPT

32909

CRESAIR INC

STATELE UNITE

985

EAT

BELGIA

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPT

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIA

31497

EXELLAIR

LUXEMBURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

STATELE UNITE

13457

FLYING PARTNERS

BELGIA

34194

FORREST GEORGE

CONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ELVEȚIA

24057

GEMINI AIR CARGO

STATELE UNITE

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

CHINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

CONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURCIA

27232

INTERNET JET

ȚĂRILE DE JOS

28582

INTER-WETALL

ELVEȚIA

9542

INTL PAPER CY

STATELE UNITE

27709

KALITTA AIR

STATELE UNITE

28087

LAS VEGAS CHARTER

STATELE UNITE

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIA

31737

MATRACO

BELGIA

1084

MIL BELGIUM

BELGIA

1106

MIL ITALY

ITALIA

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TURCIA

33689

MIRAS AIR

KAZAHSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIA

25228

MURRAY AVTN

STATELE UNITE

31207

N604FJ LLC

STATELE UNITE

26688

NEWELL RUBBERMAID

STATELE UNITE

31660

RIPPLEWOOD AVTN

STATELE UNITE

10864

S CAMEROON

CAMERUN

2344

SAUDIA

ARABIA SAUDITĂ

27769

SEA-AIR

BELGIA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIA

26784

SOUTHERN AIR

STATELE UNITE

27977

TECHNOMAG

ELVEȚIA

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIA

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIA

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

STATELE UNITE

20065

V L M

BELGIA

13603

VF CORP

STATELE UNITE


BULGARIA

Codul

Operatorul de aeronave

Statul operatorului

33329

AERO POWER LTD

REGATUL UNIT

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAHSTAN

23962

AIR BAN

BULGARIA

31414

AIR LAZUR

BULGARIA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIA

33225

AIR VICTORY

GEORGIA

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGIA

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULGARIA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

IORDANIA

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPINE

21448

ATLANT SOYUZ

FEDERAȚIA RUSĂ

30991

AVB-2004 LTD

BULGARIA

33459

BAHRAIN AIR

BAHRAIN

28445

BH AIR

BULGARIA

29056

BULGARIA AIR

BULGARIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIA

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULGARIA

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULGARIA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

10165

HEMUS AIR

BULGARIA

32009

INTER AIR SOFIA

BULGARIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

FEDERAȚIA RUSĂ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

IORDANIA

27345

KHORIV AVIA

UCRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

FEDERAȚIA RUSĂ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UCRAINA

32126

MIL ARMENIA

ARMENIA

30622

PMT AIR

CAMBODGIA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UCRAINA

29085

RUBYSTAR

BELARUS

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TURCIA

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAHSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN

31648

VIP-AVIA

GEORGIA


REPUBLICA CEHĂ

Codul

Operatorul de aeronave

Statul operatorului

30560

ABS JETS INC.

REPUBLICA CEHĂ

7824

ACL SLOVACKY

REPUBLICA CEHĂ

16895

AERO VODOCHODY

REPUBLICA CEHĂ

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

REPUBLICA CEHĂ

30203

ATMA AIRLINES

EMIRATELE ARABE UNITE

34057

AVTN SPECIALTIES INC

STATELE UNITE

22621

CAA CZECH REPUBLIC

REPUBLICA CEHĂ

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CIPRU

25783

CONSTANTA UKRAINE

UCRAINA

859

CZECH AIRLINES

REPUBLICA CEHĂ

33327

EARTH ONE LIMITED

REGATUL UNIT

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIA

31651

GROSSMANN JET LK

REPUBLICA CEHĂ

32231

ILIN AIRCOMPANY

FEDERAȚIA RUSĂ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CIPRU

30825

LETS FLY SRO

REPUBLICA CEHĂ

33482

MAXIMUS AIR CARGO

EMIRATELE ARABE UNITE

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

STATELE UNITE

3597

MIL CZECH REPUBLIC

REPUBLICA CEHĂ

30743

NORSE AIR CHARTER

AFRICA DE SUD

29976

NOVA CHEMICALS

STATELE UNITE

27912

PREMIER JETS

STATELE UNITE

2276

ROCKWELL AUTOMATION

STATELE UNITE

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVACIA

32157

SKYDIVE LK

REPUBLICA CEHĂ

27292

SKYGEORGIA

GEORGIA

31351

TRAST AERO

FEDERAȚIA RUSĂ

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

REPUBLICA CEHĂ

25890

UKRAINIAN PILOT

UCRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

STATELE UNITE

24805

YAMAL

FEDERAȚIA RUSĂ


DANEMARCA

Codul

Operatorul de aeronave

Statul operatorului

27480

AIR ALPHA A/S

DANEMARCA

3456

AIR ALSIE

DANEMARCA

22466

AIR GREENLAND

DANEMARCA

2971

AIR INUIT 1985

CANADA

33255

AIRON AIR

DANEMARCA

34774

ALIGAP A/S

DANEMARCA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANEMARCA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

STATELE UNITE

28860

CHC DENMARK

DANEMARCA

781

CIMBER AIR DENMARK

DANEMARCA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANȚA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANEMARCA

32738

EASTOK AVIA CO

EMIRATELE ARABE UNITE

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANEMARCA

31760

FAROE JET

DANEMARCA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANEMARCA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

STATELE UNITE

27588

GOL TRANSPORTES

BRAZILIA

32595

GRAAKJAER A/S

DANEMARCA

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDIVE

32158

JET TIME A/S

DANEMARCA

33256

K/S CLIPPER

DANEMARCA

33518

KIRKBI INVEST

DANEMARCA

31243

KIRKBI TRADING

DANEMARCA

34672

LAO CAPRICORN AIR

REPUBLICA LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIC

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

STATELE UNITE

12798

NORTH FLYING 1991

DANEMARCA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA (UK)

33063

PANADERO ENERGY LLC

STATELE UNITE

33803

PARTNERSELSKABET

DANEMARCA

23090

PHARMA NORD

DANEMARCA

30137

PRIMERA AIR

ISLANDA

33624

QUAD AIR INC

STATELE UNITE

33696

SHAM WING AIRLINES

SIRIA

9918

STAR AIR

DANEMARCA

21550

STERLING AIRLINES

DANEMARCA

4357

SUNAIR DENMARK

DANEMARCA

25417

TEPPER AVIATION

STATELE UNITE

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANEMARCA

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

AUSTRIA

32655

VIP PARTNERFLY

DANEMARCA

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

FEDERAȚIA RUSĂ

9697

WEATHER MODIFICATION

STATELE UNITE

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANEMARCA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORVEGIA


GERMANIA

Codul

Operatorul de aeronave

Statul operatorului

31485

328 SUPPORT SERVICES

GERMANIA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

GERMANIA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

GERMANIA

24433

ADVANCED AVIATION

GERMANIA

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIA

6802

AERO PERSONAL

MEXIC

499

AERODATA AKTIENGES 1

GERMANIA

150

AERODIENST

GERMANIA

156

AEROFLOT

FEDERAȚIA RUSĂ

32334

AEROFLOT CARGO

FEDERAȚIA RUSĂ

27181

AEROFLOT DON JSC

FEDERAȚIA RUSĂ

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

GERMANIA

31799

AGRATA AVIATION

ESTONIA

27692

AHSEL HAVA

TURCIA

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

GERMANIA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

GERMANIA

28844

AIR ASTANA

KAZAHSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

GERMANIA

33133

AIR CHINA CARGO LTD

CHINA

26296

AIR INDEPENDENCE

GERMANIA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAO (CHINA)

19823

AIR MOLDOVA

REPUBLICA MOLDOVA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOUA ZEELANDĂ

17595

AIR SERVICE BERLIN

GERMANIA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

STATELE UNITE

32419

AIRBRIDGE CARGO

FEDERAȚIA RUSĂ

32484

AIRCASTLE ADVISOR

STATELE UNITE

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIA

22317

AIRSERVICE GMBH

GERMANIA

31390

AIRSEVEN GMBH

GERMANIA

21756

AIRTRANS

GERMANIA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA (UK)

33836

AJWA AVIATION

ARABIA SAUDITĂ

30361

AL HOKAIR

BERMUDA (UK)

33869

ALCI ANTARTIC

AFRICA DE SUD

32684

AMJET AVIATION

STATELE UNITE

15526

ANTONOV DESIGN

UCRAINA

31290

AOP AIR OPERATING

ELVEȚIA

34337

API HOLDING

GERMANIA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

GERMANIA

8901

ARCHER DANIELS

STATELE UNITE

27073

ARTOC AIR

EGIPT

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

CHINA

19480

ASIANA AIRLINES INC

REPUBLICA COREEA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ELVEȚIA

30698

ATG SWISS FIRST

ELVEȚIA

20979

ATLAS AIR USA

STATELE UNITE

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURCIA

9230

AUGUSTA AIR

GERMANIA

29122

AURON LTD

BERMUDA (UK)

31551

AVIATION CAP GRP ED

GERMANIA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

STATELE UNITE

516

BAHAG

GERMANIA

30586

BALL CORP

STATELE UNITE

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

509

BASF

GERMANIA

29137

BATAVIA AIR

INDONEZIA

25978

BAUHAUS GMBH

GERMANIA

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

GERMANIA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

GERMANIA

11646

BERGER JULIUS

NIGERIA

561

BERTELSMANN

GERMANIA

31886

BESTAIR TURKEY

TURCIA

6810

BILFINGER UND BERGER

GERMANIA

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

GERMANIA

28042

BLUE SKY GROUP

STATELE UNITE

29090

BLUE WINGS AG

GERMANIA

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

GERMANIA

14658

BMW AG

GERMANIA

24502

BOHLKE VENEER

STATELE UNITE

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

STATELE UNITE

31614

BOMBARDIER GERMANY

GERMANIA

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

STATELE UNITE

606

BOSCH

GERMANIA

15176

BUNDESPOLIZEI

GERMANIA

680

BURDA REISEFLUG

GERMANIA

32874

BUSINESS JET LTD

NOUA ZEELANDĂ

786

CAAC CHINA

CHINA

33282

CANJET AIRLINES

CANADA

32482

CARSON AIR LTD

CANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPINE

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

CANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

GERMANIA

22448

CIRRUS AIRLINES

GERMANIA

28178

CIRRUS AVIATION

GERMANIA

31719

CLICK MEXICANA

MEXIC

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIC

12213

COMPASS FOOD

STATELE UNITE

824

CONDOR

GERMANIA

25210

COOK AIRCRAFT

STATELE UNITE

31333

CORP JET SVCS

REGATUL UNIT

27760

CORPORATE ACFT LS

ELVEȚIA

33045

CORPORATE JET MNGT

REGATUL UNIT

12495

CROATIA AIRLINES

CROAȚIA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLONIA

30461

D2 AVIATION

STATELE UNITE

32731

DANAHER CORPORATION

STATELE UNITE

30651

DAUAIR

GERMANIA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

GERMANIA

26466

DC AVIATION GMBH

GERMANIA

30996

DEERE & COMPANY

STATELE UNITE

4484

DELTA AIR LINES

STATELE UNITE

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

GERMANIA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

GERMANIA

28473

DOGAN HAVACILIK

TURCIA

28795

DULCO HANDEL GMBH

GERMANIA

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

STATELE UNITE

968

DUSSMANN P

STATELE UNITE

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, ANTILELE OLANDEZE

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

GERMANIA

34657

EEA GMBH

GERMANIA

19629

ESCHMANN H D

GERMANIA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

GERMANIA

3639

EVERGREEN AIRLINES

STATELE UNITE

22495

EXCELLENT AIR

GERMANIA

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

GERMANIA

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

GERMANIA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

STATELE UNITE

4783

FAI RENT-A-JET

GERMANIA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANȚA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

ELVEȚIA

8272

FARNAIR

ELVEȚIA

33077

FAS GMBH

GERMANIA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAEZIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

GERMANIA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

GERMANIA

26843

FMG-FLUGSCHULE

GERMANIA

27680

FREE BIRD LT

TURCIA

1595

FRENZEL G

GERMANIA

32678

FRESENA FLUG

GERMANIA

4232

FRONTIER AIRLINES

STATELE UNITE

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

GERMANIA

33821

GE CAPITAL B.V.

ȚĂRILE DE JOS

25027

GEKO TRADE

GERMANIA

3349

GENERAL MOTORS

STATELE UNITE

9243

GERMANIA

GERMANIA

28944

GERMANWINGS

GERMANIA

34841

GIBBS INTERNATIONAL

STATELE UNITE

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA (UK)

23743

GOMEL AIRLINES

BELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

CROAȚIA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI

2395

GROB WERKE

GERMANIA

32172

GULF JET

EMIRATELE ARABE UNITE

26226

HAMBURG INTL

GERMANIA

26507

HANSEATIC AVIATION

GERMANIA

26105

HANSGROHE AG

GERMANIA

1389

HAPAG LLOYD TUI

GERMANIA

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

GERMANIA

32580

HASLBERGER FINANZ.

GERMANIA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

REGATUL UNIT

28618

HAWORTH TRANSPORT

STATELE UNITE

32953

HEIDELBERGCEMENT

GERMANIA

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

GERMANIA

31103

HOMAC AVIATION AG

ELVEȚIA

25785

ILYUSHIN AVIATION

FEDERAȚIA RUSĂ

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

CANADA

1528

IRANAIR

IRAN

1562

JAT AIRWAYS

SERBIA

25512

JET CONNECTION

GERMANIA

11307

JET EXECUTIVE INT.

GERMANIA

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

GERMANIA

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

GERMANIA

16761

JETFLIGHT AVTN

ELVEȚIA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIC

21462

JOHNSON CONTROLS

STATELE UNITE

28591

JOHNSON CTRLS

ELVEȚIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

CHINA

1610

KARMANN GMBH

GERMANIA

22239

KIEV AVIATION PLANT

UCRAINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

GERMANIA

32568

KOMPASS GMBH

GERMANIA

1652

KOREAN AIRLINES

REPUBLICA COREEA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

FEDERAȚIA RUSĂ

33182

KUGU HAVACILIK

TURCIA

28358

KYRGYZSTAN OJSC

FEDERAȚIA RUSĂ

29352

LANGNER E

GERMANIA

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

GERMANIA

6383

LECH-AIR GMBH

GERMANIA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

GERMANIA

28576

LIBRA TRAVEL

ELVEȚIA

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

GERMANIA

1767

LTU LUFTTRANSPORT

GERMANIA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIA

1776

LUFTHANSA

GERMANIA

3857

LUFTHANSA CARGO

GERMANIA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

GERMANIA

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

GERMANIA

21072

MAHAN AIR

IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI

12521

MARXER ANLAGEN

GERMANIA

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURCIA

31852

MFI MANAGEMENT FUR

GERMANIA

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLIA

1778

MIL GERMANY

GERMANIA

1488

MIL INDIA

INDIA

1529

MIL IRAN

IRAN

1117

MIL SWITZERLAND

ELVEȚIA

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURCIA

3057

MOELLERS MASCHINEN

GERMANIA

24270

MONTENEGRO AIRLINES

MUNTENEGRU

31944

MYN AVIATION

ARABIA SAUDITĂ

33963

NATIONAL LEGACY

KUWEIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

GERMANIA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

GERMANIA

15551

NEW YORKER S H K

GERMANIA

12218

NIKE

STATELE UNITE

24661

NORTH AMERICAN JET

STATELE UNITE

29267

NOVELLUS SYSTEMS

STATELE UNITE

31791

NOVESPACE

FRANȚA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

GERMANIA

33138

OCA INTERNATIONAL

GERMANIA

2044

OETKER A

GERMANIA

25059

OMNI AIR INTL

STATELE UNITE

2061

OMNIPOL

REPUBLICA CEHĂ

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

GERMANIA

8236

OWENS-CORNING

STATELE UNITE

3343

P&P PROMOTION

GERMANIA

12648

PACELLI

GERMANIA

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

GERMANIA

852

PARAGON RANCH

STATELE UNITE

29731

PARC AVTN

IRLANDA

23471

PCT POWDER COATING

LUXEMBURG

10690

PEGASUS TURKEY

TURCIA

775

PENTASTAR AVTN

STATELE UNITE

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

STATELE UNITE

5225

PHOENIX AIR GMBH

GERMANIA

3085

PICTON LTD

BERMUDA (UK)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA (UK)

30132

PREMIUM AVIATION

GERMANIA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

STATELE UNITE

34505

PRINCESS AVIATION

LIBAN

29307

PRIVATAIR GMBH

GERMANIA

12196

PRIVATE WINGS

GERMANIA

30124

RAE – REGIONAL AIR

GERMANIA

32083

RAY ENTERPRISES

STATELE UNITE

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

GERMANIA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

EMIRATELE ARABE UNITE

29767

RENTAIR UK LTD

REGATUL UNIT

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

STATELE UNITE

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURCIA

32723

RSG RENTAL SERVICES

GERMANIA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

GERMANIA

23244

RUSSIA FSUE STC

FEDERAȚIA RUSĂ

9200

RYAN INTL AIRLINES

STATELE UNITE

24784

SAMSUNG TECHWIN

REPUBLICA COREEA

18991

SAP AG

GERMANIA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

GERMANIA

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIA

30971

SEARAY BD100

AFRICA DE SUD

31846

SG FINANS A/S NORGE

SUEDIA

27571

SHANGHAI AIRLINES

CHINA

32205

SHANGHAI CARGO

CHINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

CHINA

21734

SIBERIA AIRLINES

FEDERAȚIA RUSĂ

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBAIDJAN

22021

SILVER CLOUD AIR

GERMANIA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIA

27735

SKY AIRLINES

TURCIA

2477

SKY JET

ELVEȚIA

34392

SKYBUS

KAZAHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

STATELE UNITE

19819

SKYPLAN SERVICES

CANADA

31870

SM AVIATION

GERMANIA

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

GERMANIA

26725

SPIRIT AIRLINES 2

STATELE UNITE

29841

SPIRIT OF SPICES

GERMANIA

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

FEDERAȚIA RUSĂ

14557

STEINER FILM

GERMANIA

32361

STRONG AVIATION

KUWEIT

2615

STUTTGARTER FLUG

GERMANIA

12878

SUEDZUCKER REISE

GERMANIA

28362

SUN D'OR INTL AIRL

ISRAEL

10201

SUN EXPRESS

TURCIA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ELVEȚIA

8360

TACA

EL SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TADJIKISTAN

32435

TALON AIR

STATELE UNITE

31885

TARHANKULE HAVA

TURCIA

32576

TB INVEST GROUP

REPUBLICA CEHĂ

31566

TEAM AVIATION

GERMANIA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIA

2681

THAI INTERNATIONAL

THAILANDA

14993

THYSSENKRUPP

GERMANIA

31353

TIDNISH HOLDING

CANADA

21908

TOKOPH D P

AFRICA DE SUD

31974

TOWER AVTN OF READIN

STATELE UNITE

23497

TRIPLE ALPHA

GERMANIA

33495

TURBOJET KFT

UNGARIA

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURCIA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UCRAINA

24948

UKSATSE

UCRAINA

8960

UPS

STATELE UNITE

21723

URAL AIRLINES

FEDERAȚIA RUSĂ

4692

US AIRWAYS

STATELE UNITE

29839

USA 3000 AIRLINES

STATELE UNITE

26886

UTAIR AVIATION

FEDERAȚIA RUSĂ

31669

VACUNA JETS

BERMUDA (UK)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

GERMANIA

2833

VIESSMANN

GERMANIA

31758

VIVAT TRUST LTD.

REGATUL UNIT

31815

VOLARIS

MEXIC

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

FEDERAȚIA RUSĂ

2840

VOLKSWAGEN

GERMANIA

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRAZILIA

12066

WDL AVIATION

GERMANIA

24113

WEBER MANAGEMENT

GERMANIA

1323

WEKA

GERMANIA

30605

WHEELS AVIATION

GERMANIA

34391

WHS LEASING AG

ELVEȚIA

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIA

25225

WINDROSE JETCHARTER

GERMANIA

2930

WORLD AIRWAYS

STATELE UNITE

3647

WUERTH GMBH & CO KG

GERMANIA

31769

XL AIRWAYS GERMANY

GERMANIA

32403

XRS HOLDINGS

STATELE UNITE

5960

ZEMAN

GERMANIA

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRAZILIA


ESTONIA

Codul

Operatorul de aeronave

Statul operatorului

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTONIA

29742

AEROVIS

UCRAINA

25753

AIR LIVONIA

ESTONIA

32981

AMW AIRLINES

EMIRATELE ARABE UNITE

18219

ESTONIAN AIR

ESTONIA

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTONIA

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTONIA

32214

GENEX LTD.

BELARUS

24680

KAPO AVIA

FEDERAȚIA RUSĂ

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURCIA

21137

MERKEL M

GERMANIA

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBAIDJAN

26723

MIL ESTONIA

ESTONIA

26285

MIL UK ARMY

REGATUL UNIT

2799

MIL USA

STATELE UNITE


GRECIA

Codul

Operatorul de aeronave

Statul operatorului

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENYA

20514

AEGEAN AIRLINES

GRECIA

24601

AERO-KAMOV

FEDERAȚIA RUSĂ

31367

AEROLAND

GRECIA

23232

AEROSVIT

UCRAINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UCRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UCRAINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBAN

30886

ALEXANDAIR

GRECIA

26693

ALKAN AIR

EGIPT

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

26574

ARKASAIR

TURCIA

30047

ASHTON AVIATION

STATELE UNITE

9459

ATHENIAN AIR LINK

GRECIA

34846

ATHENS AIRWAYS

GRECIA

20810

AVIATOR

GRECIA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ELVEȚIA

34069

BELRESCUEAVIA

BELARUS

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENYA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

CHINA

31895

CENTAVIA

SERBIA

34668

CLUB ONE AIR

INDIA

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GRECIA

19644

COSTAIR LTD

GRECIA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

FEDERAȚIA RUSĂ

25895

DONBASSAERO

UCRAINA

32795

DOVE AIR INC

STATELE UNITE

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GRECIA

26461

EUROAIR LTD

GRECIA

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRALIA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIA

31507

FLYING RESEARCH UU

FEDERAȚIA RUSĂ

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIA

31722

GAINJET

GRECIA

31659

GHALAYINI I

EGIPT

29050

GOLIAF

SÃO TOMÉ ȘI PRINCIPE

29777

GREECE AIRWAYS

GRECIA

17957

GREENLEAF

STATELE UNITE

24651

GULF HELICOPTERS CO

QATAR

23443

HCAA

GRECIA

34731

HELICOPTERS (NZ)

NOUA ZEELANDĂ

29384

HELLAS JET

GRECIA

25184

HELLAS WINGS LTD

GRECIA

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRECIA

25221

HELOG AG

ELVEȚIA

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINE

19518

INTERJET SA

GRECIA

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UCRAINA

26787

INTRACOM

GRECIA

31881

INTRALOT

STATELE UNITE

31621

JADAYEL AVIATION

ARABIA SAUDITĂ

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTONIA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

32649

K2 SMARTJETS

GRECIA

30724

KAIZEN AVTN

STATELE UNITE

33560

KENRICK

ISRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRECIA

29995

LEXATA

GRECIA

32732

MCKINLEY CAPITAL

STATELE UNITE

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZIA

1099

MIL GREECE

GRECIA

1800

MIL MALAYSIA

MALAEZIA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRECIA

31956

OMEGA AIR CANADA

CANADA

24067

ORASCOM

EGIPT

21711

ORENBURG AIRLINES

FEDERAȚIA RUSĂ

22404

OXY USA

STATELE UNITE

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRECIA

27002

PARADISE AVTN

GRECIA

34445

PEBUNY LLC

STATELE UNITE

27649

PECOTOX AIR

REPUBLICA MOLDOVA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

IORDANIA

29325

PROFLITE

STATELE UNITE

31819

PWC AVIATION

KUWEIT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

ARABIA SAUDITĂ

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

FEDERAȚIA RUSĂ

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

STATELE UNITE

29176

SINCOM AVIA

UCRAINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TURCIA

32837

SKOL AIRLINE

FEDERAȚIA RUSĂ

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRECIA

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRECIA

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRALIA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

AFRICA DE SUD

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRECIA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURCIA

31056

TAMIR AIRWAYS

ISRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGIPT

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRECIA

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRALIA

25058

WORLD HEALING CENTER

STATELE UNITE

7307

ZAHID TRACTOR

ARABIA SAUDITĂ


SPANIA

Codul

Operatorul de aeronave

Statul operatorului

24007

224TH FLIGHT UNIT

FEDERAȚIA RUSĂ

26560

245 PILOT SERVICES

STATELE UNITE

4648

AERO ANGELES

MEXIC

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIA

29663

AEROLANE

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEXIC

26248

AEROLINEAS SOL

MEXIC

34380

AEROSUR

BOLIVIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANIA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIC

12286

AEROVICS SA DE CV

MEXIC

25974

AEROVITRO

MEXIC

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURITANIA

24500

AIR COMET S.A.

SPANIA

30183

AIR ESTE S.A.

SPANIA

9345

AIR EUROPA

SPANIA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANIA

22380

AIR NOSTRUM

SPANIA

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

SPANIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANIA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

AFRICA DE SUD

29581

AMB GROUP

STATELE UNITE

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

ARABIA SAUDITĂ

32054

ARIK AIR LTD

NIGERIA

32948

ARKAS S.A.

COLUMBIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

STATELE UNITE

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIC

22877

AVIALSA

SPANIA

460

AVIANCA

COLUMBIA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POLONIA

29159

AVION I

STATELE UNITE

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANIA

33149

AVPRO INC (2)

STATELE UNITE

32450

AWAIR

REGATUL UNIT

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

AFRICA DE SUD

32565

BELLON AVIATION LTD.

ELVEȚIA

33172

BESTFLY

SPANIA

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANIA

32392

BIONIC AVIATION CC

AFRICA DE SUD

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

SPANIA

19815

BRISTOW HELI

NIGERIA

3195

BRITISH ANTARCTIC

REGATUL UNIT

34369

BURHANETTIN HAVA

TURCIA

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURITANIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

INSULELE CAPUL VERDE

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANIA

30834

CANADIAN METRO AIRL

CANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

SPANIA

32564

CARABO CAPITAL

STATELE UNITE

736

CASA

SPANIA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROC

29796

CETO MARKETING S.A.

REGATUL UNIT

32118

CLICKAIR SA

SPANIA

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANIA

32350

CORPORATE JETS

SPANIA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

33427

COVIDIEN INC

STATELE UNITE

31491

CSIM AIR

STATELE UNITE

9863

CUKUROVA

TURCIA

33251

DANA (2)

NIGERIA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGERIA

26776

DEAN FOODS

STATELE UNITE

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIA

3464

DODSON AVIATION

STATELE UNITE

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

SPANIA

8808

EASTMAN KODAK

STATELE UNITE

31715

ECUATO GUINEANA (2)

GUINEEA ECUATORIALĂ

6101

EDELWEISS SUISSE

ELVEȚIA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZILIA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIA

24823

EUROCONTINENTAL

SPANIA

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANȚA

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORVEGIA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

STATELE UNITE

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANIA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

STATELE UNITE

22043

FAASA

SPANIA

33038

FAIR WIND AIR CHTR

STATELE UNITE

18767

FIRST INTL AVTN

STATELE UNITE

22596

FLIGHTLINE SL

SPANIA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

STATELE UNITE

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANIA

31970

FLYING FALCON

STATELE UNITE

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANIA

32961

FRAPMAG LTD

REGATUL UNIT

31564

FUGRO AVIAT CANADA

CANADA

3140

GARUDA

INDONEZIA

4402

GESTAIR

SPANIA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

GERMANIA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIC

28810

GOLDNER D

STATELE UNITE

34043

GRAND CHINA EXPRESS

CHINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

INSULELE CAPUL VERDE

32525

HARPO INC

STATELE UNITE

31805

HARVARD OIL & GAS

CANADA

28012

HAWKAIRE

STATELE UNITE

28448

HELVETIC AIRWAYS

ELVEȚIA

31991

HENNIG.

AFRICA DE SUD

34338

HISPANIA FLYJET

SPANIA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANIA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

STATELE UNITE

31093

HONG KONG EXPRESS

CHINA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLUMBIA

1475

IBERIA

SPANIA

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANIA

25843

ICE BIRD

ELVEȚIA

10117

ILFC

STATELE UNITE

27097

INAER AV. ANFIBIOS

SPANIA

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

SPANIA

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANIA

33212

INTELLECTUAL VENTURE

STATELE UNITE

31816

INTL PRIVATE JET

ELVEȚIA

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANIA

31247

JAIR

AFRICA DE SUD

31275

JETNOVA

SPANIA

28372

JWC HUNTINGTON

STATELE UNITE

34608

KAMA AVIATION

FEDERAȚIA RUSĂ

22691

KAVMINVODYAVIA

FEDERAȚIA RUSĂ

34463

KAZ AIR JET

KAZAHSTAN

29274

KD AVIA

FEDERAȚIA RUSĂ

32291

KELLY CORP

STATELE UNITE

25582

KINDOC AIRWAYS

AFRICA DE SUD

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

34665

KUNPENG AIRLINES

CHINA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

CHILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

SPANIA

30440

LARK AVTN

STATELE UNITE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

STATELE UNITE

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA (UK)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

STATELE UNITE

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLANDA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIA

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

AFRICA DE SUD

26957

MENAJIAN

STATELE UNITE

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UCRAINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

STATELE UNITE

769

MIL CHILE

CHILE

805

MIL COLOMBIA

COLUMBIA

1094

MIL ECUADOR

ECUADOR

1880

MIL MEXICO

MEXIC

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

AFRICA DE SUD

1095

MIL SPAIN

SPANIA

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ELVEȚIA

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRAZILIA

32502

NASAIR

ARABIA SAUDITĂ

604

NAV Y SERVICIO 3

SPANIA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIA

31834

NITA JET

STATELE UNITE

1997

NOMADS

STATELE UNITE

18907

NORMAN AVIATION

STATELE UNITE

32556

NYGREN U

SUEDIA

32396

OBODEN IBRU

EMIRATELE ARABE UNITE

24549

ODYSSEY AVTN

STATELE UNITE

33704

ORIONAIR S.L.

SPANIA

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRAZILIA

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

FEDERAȚIA RUSĂ

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANIA

32177

PREMIAIR (WI)

INDONEZIA

27399

PREMIER TRUST

STATELE UNITE

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

STATELE UNITE

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANIA

32852

PRIYAN FOUNDATION

STATELE UNITE

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANIA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANIA

29804

PUNTO-FA

SPANIA

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRALIA

27231

QUANTUM AIR

SPANIA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

EMIRATELE ARABE UNITE

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

REGATUL UNIT

26960

RED WINGS CJSC

FEDERAȚIA RUSĂ

32100

RING AIR

STATELE UNITE

34812

RPK CAPITAL MNGT

STATELE UNITE

33521

RYJET

SPANIA

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

SPANIA

25502

SAL EXPRESS

SÃO TOMÉ ȘI PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIA

29825

SAS INSTITUTE

STATELE UNITE

611

SAS NORGE

NORVEGIA

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

STATELE UNITE

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANIA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

STATELE UNITE

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIA

26690

SOKO AVIATION SL

SPANIA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRAZILIA

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINE

4298

SPANAIR S A

SPANIA

28727

SPENAERO

STATELE UNITE

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA (UK)

1485

STOCKWOOD V

STATELE UNITE

30064

STREAMLINE RUSSIA

FEDERAȚIA RUSĂ

34009

SUNRIDER CORPORATION

STATELE UNITE

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANIA

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANIA

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANIA

32401

TAKE AIR LINES

FRANȚA

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRAZILIA

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANIA

34198

TITAN AVAITION

EMIRATELE ARABE UNITE

21527

TOP FLY S L

SPANIA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANIA

15453

TRANSAERO AIRLINES

FEDERAȚIA RUSĂ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZILIA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIC

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

STATELE UNITE

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRAZILIA

31969

UNIVERSAL JET SL

SPANIA

27669

URGEMER CANARIAS SL

SPANIA

23824

VICTOR ECHO S.A.

SPANIA

29086

VIM AIRLINES

FEDERAȚIA RUSĂ

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIA

30190

VUELING AIRLINES

SPANIA

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIA

24793

ZOREX S.A.

SPANIA


FRANȚA

Codul

Operatorul de aeronave

Statul operatorului

26915

171JC

STATELE UNITE

24008

223RD FLIGHT UNIT

FEDERAȚIA RUSĂ

34029

3M EXECUTIVE AVTN

INSULELE VIRGINE BRITANICE

9554

685TA CORP

STATELE UNITE

29177

900NB

STATELE UNITE

34675

A OK JETS (2)

STATELE UNITE

28417

AAK COMPANY

BERMUDA (UK)

31724

AAS EUROPE

FRANȚA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIC

28588

ABDULLAH SAID B.

ELVEȚIA

4306

ACCOR SA

FRANȚA

33973

ACD AVIATION

GERMANIA

31934

ACFT MGMT & TRADING

REGATUL UNIT

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

30027

ADAM AVIATION

STATELE UNITE

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURCIA

27910

ADVANCED TRAINING SY

STATELE UNITE

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANȚA

25187

AERCAP AVIATION

ȚĂRILE DE JOS

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IRLANDA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANȚA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANȚA

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRAZILIA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANȚA

22257

AERO SERVICES LF

FRANȚA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANȚA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANȚA

22072

AERO VISION SARL LF

FRANȚA

26891

AEROGAVIOTA

CUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

GERMANIA

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEXIC

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIC

33014

AERONEXUS CORP. LTD

AFRICA DE SUD

5461

AEROSTOCK

FRANȚA

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIA

1769

AIGLE AZUR

FRANȚA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANȚA

186

AIR ALGERIE

ALGERIA

29735

AIR ARABIA

EMIRATELE ARABE UNITE

28684

AIR ASIA

MALAEZIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANȚA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGIPT

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANȚA

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANȚA

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANȚA

231

AIR GEFCO

FRANȚA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

CÔTE D'IVOIRE

31977

AIR KING JET

ELVEȚIA

32016

AIR LEASING

CAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASCAR

30708

AIR MANA

FRANȚA

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANȚA

12060

AIR ND

FRANȚA

31121

AIR NUNAVUT LTD

CANADA

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

26716

AIR RUTTER INTL

STATELE UNITE

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLES

26152

AIR SRPSKA

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA (UK)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANȚA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANȚA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANȚA

34296

AIR WING LTD

EMIRATELE ARABE UNITE

2496

AIRBUS FRANCE

FRANȚA

308

AIRBUS SAS

FRANȚA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANȚA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBAN

31015

AIREDALE ENTERPRISE

EMIRATELE ARABE UNITE

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONEZIA

18045

AIRFLEET CREDIT

STATELE UNITE

18982

AIRFLITE

STATELE UNITE

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANȚA

26897

AIRLINAIR

FRANȚA

34201

AJWAA ALALAM SVCS

ARABIA SAUDITĂ

23745

AK HAVACILIK

TURCIA

8231

AL ANWAE TRADING

ARABIA SAUDITĂ

28640

AL MISEHAL GROUP

ARABIA SAUDITĂ

24197

AL NASSR LTD

ELVEȚIA

21699

ALCATEL USA

STATELE UNITE

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIA

33660

ALFA AIR (GM)

MAROC

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

ARABIA SAUDITĂ

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

ARABIA SAUDITĂ

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONIA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

FEDERAȚIA RUSĂ

32601

ALPHA CHARLIE

STATELE UNITE

26287

ALTONA

ELVEȚIA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

STATELE UNITE

34234

AMERICAN ELECTRIC

STATELE UNITE

8928

AMERICAN HOME PROD

STATELE UNITE

25806

AMERIDAIR

FRANȚA

32857

ANCFCC

MAROC

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ELVEȚIA

984

APACHE AVIATION

FRANȚA

6188

APEX OIL

STATELE UNITE

34185

AQUARIUS AVIATION

INSULELE CAYMAN (UK)

398

ARAMCO

STATELE UNITE

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

STATELE UNITE

20337

ARTEMIS SA

FRANȚA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

ARABIA SAUDITĂ

22135

ATLANTA JET

STATELE UNITE

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

STATELE UNITE

30506

ATLAS BLUE

MAROC

17951

AVDEF

FRANȚA

34589

AVEL BRAO

FRANȚA

32958

AVENIR WORLDWIDE

EMIRATELE ARABE UNITE

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTRIA

29467

AVIALAIR

FRANȚA

29399

AVIATION CAPITAL GRP

STATELE UNITE

26160

AVIATION CMP

CANADA

34340

AVIATION INC

STATELE UNITE

33992

AVIATION PARTNERS 2

STATELE UNITE

33748

AVIATION STARLINK(2)

CANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

REGATUL UNIT

34211

AVIJET UK LTD

REGATUL UNIT

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SERBIA

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANȚA

34289

B2 FLIGHT LLC

STATELE UNITE

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LETONIA

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZILIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAILANDA

9347

BARRON INTL HOLDING

LUXEMBURG

23830

BB AVIATION INC.

ELVEȚIA

28129

BCA-BUSINESS

FRANȚA

7723

BELL TEXTRON

STATELE UNITE

28608

BERGAIR

ELVEȚIA

27140

BERKUT AIR

KAZAHSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

REGATUL UNIT

29774

BLS AVIATION USA

STATELE UNITE

25627

BLUE HERON AVIATION

ELVEȚIA

28677

BLUE LINE

FRANȚA

20254

BONAIR TURKEY

TURCIA

25126

BONDCO

STATELE UNITE

33691

BONEL MARKETING S.A.

ELVEȚIA

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANȚA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANȚA

34276

BRASS BOX LTD

CIPRU

34825

BRASSBOX

UCRAINA

21446

BREITLING

ELVEȚIA

637

BRITAIR

FRANȚA

8153

BRUME

FRANȚA

32896

BUMI RESOURCES

EMIRATELE ARABE UNITE

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANȚA

31315

BURMESTER OVERSEAS

INSULELE VIRGINE BRITANICE

34152

BUSI JET INTL.

ELVEȚIA

32630

BUSINESS AVIATION 2

CONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

STATELE UNITE

709

CAMEROON AIRLINES

CAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

CANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ELVEȚIA

9122

CARTIER EUROPE

ȚĂRILE DE JOS

34144

CASAM SARL

FRANȚA

33321

CEIBA

GUINEEA ECUATORIALĂ

34236

CENTERAVIA LLC

UCRAINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

STATELE UNITE

26842

CFPR

FRANȚA

31139

CFS AIR

STATELE UNITE

20711

CGTM

FRANȚA

28926

CHC HELICOPTERS

AFRICA DE SUD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

CANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

CHINA

12141

CHINA EASTERN

CHINA

31087

CHURCHILL AVIATION

STATELE UNITE

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANȚA

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

STATELE UNITE

799

COCA COLA

STATELE UNITE

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

ELVEȚIA

28585

COMPAR FOUNDATION

ELVEȚIA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

REGATUL UNIT

8338

COPLEY NEWSPAPERS

STATELE UNITE

31680

CORP JET MGMT

INSULELE VIRGINE BRITANICE

26244

CORPORATE AIR

STATELE UNITE

6369

CORSAIR FRANCE

FRANȚA

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANȚA

12219

COX ENTERPRISES

STATELE UNITE

31073

CP MANAGEMENT

STATELE UNITE

3513

CROWN EQUIPMENT

STATELE UNITE

862

CUBANA

CUBA

31577

D & D AVIATION

REGATUL UNIT

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

STATELE UNITE

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURG

3932

DALLAH AL BARAKA

ARABIA SAUDITĂ

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SIRIA

2518

DARTA

FRANȚA

34168

DARTE HOLDINGS

FEDERAȚIA RUSĂ

28094

DASNAIR

ELVEȚIA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANȚA

1139

DASSAULT FALCON JET

STATELE UNITE

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANȚA

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANȚA

28800

DATELINE OVERSEAS

CIPRU

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANȚA

32809

DEAN PHILLIPS INC

STATELE UNITE

11638

DECAUX

FRANȚA

27665

DIAMAIR

ELVEȚIA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANȚA

7028

DOW CHEMICAL

STATELE UNITE

24571

DSWA

STATELE UNITE

30876

DUBROVNIK AIRLINES

CROAȚIA

31133

DUNMORE HOMES

STATELE UNITE

9703

EARTH STAR

STATELE UNITE

31743

EAST STAR AIRLINES

CHINA

34303

EASTINDO

INDONEZIA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBAN

33902

EASYFLY SA

COLUMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ELVEȚIA

32591

EBONY SHINE

EMIRATELE ARABE UNITE

29279

ECUATORIAL CARGO

GUINEEA ECUATORIALĂ

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPT

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

FEDERAȚIA RUSĂ

23028

ELI'S BREAD

STATELE UNITE

32853

ELITE AIR INC

STATELE UNITE

32311

ELYSAIR SAS

FRANȚA

1013

EMERSON ELECTRIC

STATELE UNITE

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

CONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

GUINEEA ECUATORIALĂ

30005

EURL JC DARMON

FRANȚA

27518

EUROPE AIRPOST

FRANȚA

34741

EUROPEAN FLIGHT

SUEDIA

32827

EXEC JET SOLUTIONS

STATELE UNITE

29471

EXECUJET EUROPE

ELVEȚIA

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

EMIRATELE ARABE UNITE

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBAN

28587

EXECUTIVE JET A/C

ELVEȚIA

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANEMARCA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPT

31131

EXPRESS CAMEL

ARABIA SAUDITĂ

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ELVEȚIA

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

ARABIA SAUDITĂ

25553

FALCON AIR EXPRESS

STATELE UNITE

31310

FARNER AIRWINGS

ELVEȚIA

15911

FC AVIATION

FRANȚA

1147

FEDERAL EXPRESS

STATELE UNITE

34667

FELIX AIRWAYS

YEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANȚA

34669

FIREFLY

MALAEZIA

32846

FIRST COMMERCIAL

STATELE UNITE

21075

FISHER SCIENTIFIC

STATELE UNITE

31665

FLEET INT AVTN & FIN

REGATUL UNIT

21504

FLICAPE PTY LTD

AFRICA DE SUD

8542

FLIGHT LEVELS

STATELE UNITE

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

ELVEȚIA

27942

FLIGHTEXEC

CANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURG

33626

FLY 18

ELVEȚIA

30372

FLY AIR SA

FRANȚA

28407

FLY AWAY BRASIL

BRAZILIA

28511

FLY EXEC

LIBAN

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNISIA

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

ELVEȚIA

30136

FLYBABOO

ELVEȚIA

30343

FLYING BIRD

FRANȚA

29223

FLYING FINN OY

FINLANDA

31775

FLYING M

STATELE UNITE

33632

FLYMEX

MEXIC

31116

FOCUS AIR USA

STATELE UNITE

32322

FORTUNE AIR

AFRICA DE SUD

29147

FOX AVIATION CANADA

CANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

CANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONIA

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRALIA

32749

GEASA

GUINEEA ECUATORIALĂ

17928

GENEL HAVACILIK

TURCIA

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGIA

9002

GIE ATR

FRANȚA

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

STATELE UNITE

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIA

31682

GLOBAL JET LUX

LUXEMBURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MUNTENEGRU

31731

HALCYONAIR

INSULELE CAPUL VERDE

5362

HALLIBURTON

STATELE UNITE

33959

HASSANCO S.A.

ELVEȚIA

33342

HEAVYLIFT CONGO

CONGO

25570

HESNES AIR

NORVEGIA

19953

HILTON HOTELS

STATELE UNITE

26436

HOLIDAY RETIREMENT

STATELE UNITE

31795

IBL AVIATION

MAURITIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANȚA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UCRAINA

31965

INDIGO (VI)

INDIA

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONEZIA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

COLUMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

STATELE UNITE

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NEDETERMINAT

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

STATELE UNITE

31081

INTERFACE OPS LLC

STATELE UNITE

32801

INTERJET ABC

MEXIC

9266

INTERLAKEN CAPITAL

STATELE UNITE

32524

INVESTAVIA

KAZAHSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

ISRAEL

30038

IXAIR

FRANȚA

31280

IXAIR DPT JET

FRANȚA

28006

JAPAT

ELVEȚIA

29118

JAR VENTURE

FRANȚA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUWEIT

32986

JBS CONSULTING LLC

STATELE UNITE

31772

JCAS

ELVEȚIA

26998

JDP FRANCE

FRANȚA

26479

JET 2000

FEDERAȚIA RUSĂ

1569

JET AVIAT BUSINESS

ELVEȚIA

30713

JET AVIATION BASEL

ELVEȚIA

30385

JET AVIATION FZCO

EMIRATELE ARABE UNITE

26911

JET BLUE AIRWAYS

STATELE UNITE

32217

JET CRUISING

LUXEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

STATELE UNITE

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIA

33015

JET MANAGEMENT SA

ELVEȚIA

33769

JET ONE JSC

KAZAHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ELVEȚIA

31581

JET4YOU

MAROC

31137

JETS RENT AVTN

FRANȚA

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRALIA

29268

JEX SARL

LUXEMBURG

30476

JPM AVIATION

FRANȚA

29395

JR EXECUTIVE

LIBAN

6510

KALAIR USA CORP

STATELE UNITE

32776

KALAMAZOO GROUP II

STATELE UNITE

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISIA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISIA

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGIPT

30709

KAZAVIA

KAZAHSTAN

32381

KB HOME

STATELE UNITE

29190

KBBD

STATELE UNITE

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

CANADA

11467

KFC MANAGEMENT

STATELE UNITE

7129

KINGDOM HOLDING CO

ARABIA SAUDITĂ

12497

KIRCHMAN

STATELE UNITE

27587

KOMAR AVTN

STATELE UNITE

34843

KOSTAR AIRLINES

REPUBLICA COREEA

9858

KROLL G

ELVEȚIA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANȚA

30455

LAS VEGAS JET

STATELE UNITE

33111

LAYAN INTL.

ELVEȚIA

30595

LEACH CAPITAL

STATELE UNITE

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIA

4489

LIMITED STORES

STATELE UNITE

31880

LJ ASSOCIATES

STATELE UNITE

25272

LOTUS AIR

EGIPT

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANȚA

24211

LOWA LTD

ELVEȚIA

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLONIA

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ELVEȚIA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURG

19696

LYRECO

FRANȚA

33834

M. SQUARE AVIATION

ELVEȚIA

34423

MACAU JET INTL

MACAO (CHINA)

29993

MAG AVIATION

STATELE UNITE

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA (UK)

32078

MALIBU CONSULTING

STATELE UNITE

34019

MANO RIVER

STATELE UNITE

22226

MARMON GROUP

STATELE UNITE

1831

MARTIN BAKER

REGATUL UNIT

32707

MASC AIR LTD

ELVEȚIA

27014

MASTERJET SWITZ.

ELVEȚIA

34840

MASWINGS SDN. BHD

MALAEZIA

30530

MATADORO MGMT INVEST

STATELE UNITE

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

STATELE UNITE

31545

MDA SAS

FRANȚA

31140

ME LEASING

STATELE UNITE

1855

MEA AIR LIBAN

LIBAN

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROC

9689

MELVIN SIMON

STATELE UNITE

30360

MENAJET

EMIRATELE ARABE UNITE

34274

MEREGRASS AIR CHTR

STATELE UNITE

32814

MERIDIAN AIR CHTR

STATELE UNITE

21443

METEO-FRANCE

FRANȚA

24019

MID EAST JET

ARABIA SAUDITĂ

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBAN

1098

MIL FRANCE

FRANȚA

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGERIA

1119

MIL TUNISIA

TUNISIA

30933

MILLION AIR

INDIA

19183

MILLION AIR DALLAS

STATELE UNITE

34711

MIRAGE AVIATION

STATELE UNITE

31556

MISTRAL AEREO

CANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

REGATUL UNIT

31979

MJETS LTD

THAILANDA

7764

MOET HENNESSY

FRANȚA

28010

MONDIOL

STATELE UNITE

32755

MONTROSE GLOBAL

REGATUL UNIT

17841

MORNINGSTAR

CANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

STATELE UNITE

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

ARABIA SAUDITĂ

31770

N304RJ

STATELE UNITE

32270

N349BA

STATELE UNITE

32370

N72RK

STATELE UNITE

31025

NATASHA ESTABLISMENT

EMIRATELE ARABE UNITE

26668

NATIONAL AIR SERVICE

ARABIA SAUDITĂ

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPT

34727

NATIONAL CITY COMM

STATELE UNITE

31097

NEBULA LTD.

EMIRATELE ARABE UNITE

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANȚA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

STATELE UNITE

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

STATELE UNITE

32959

NOFA

EMIRATELE ARABE UNITE

32963

NORDEX AIR

FEDERAȚIA RUSĂ

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

STATELE UNITE

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISIA

30574

NOVARTIS GROUP

STATELE UNITE

22190

NWT AIRCRAFT

STATELE UNITE

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA (UK)

31264

O AIR

FRANȚA

30908

OCANA ASSETS LTD

STATELE UNITE

28984

OLDBURY HOLDINGS

EMIRATELE ARABE UNITE

32366

OLDBURY HOLDINGS II

ELVEȚIA

28859

OMNI FLYS

MEXIC

34603

OMYA INTERNATIONAL

ELVEȚIA

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURG

28465

ONEX

STATELE UNITE

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

31976

OTTER INSPIRATIONS

STATELE UNITE

28050

OUTFITTER AVIATION

STATELE UNITE

31395

OUTPOST INTL

STATELE UNITE

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGERIA

4139

OYONNAIR

FRANȚA

25856

PACE CARGO ENTERRP

STATELE UNITE

23365

PALMALI HAVA TASI

TURCIA

32473

PAN EUROPEENNE

FRANȚA

26289

PARAFFIN AIR

STATELE UNITE

29999

PARC AVIATION

ELVEȚIA

30941

PARK HAVACILIK

TURCIA

12312

PARTNERSHIP 35 55

STATELE UNITE

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRALIA

34403

PHEEBE LIMITED

REGATUL UNIT

33969

PHENOMAIR

FRANȚA

29691

PINNACLE AIR GROUP

STATELE UNITE

32252

PLANET AVIATION UU

FEDERAȚIA RUSĂ

2176

PPG INDUSTRIES

STATELE UNITE

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRALIA

32060

PREMIER AIR

STATELE UNITE

31595

PREMIER AVIA, JSC

FEDERAȚIA RUSĂ

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURCIA

28189

PROAIR CHARTER

GERMANIA

28212

PROVINCIAL AIRLINES

CANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

QATAR

31967

RADIOACTIVE

STATELE UNITE

1427

RAININ AIR

STATELE UNITE

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

STATELE UNITE

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ELVEȚIA

31655

REATEX INVEST

INSULELE VIRGINE BRITANICE

28265

REGIONAL CAE

FRANȚA

2232

REGOURD AVIATION

FRANȚA

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA (UK)

34680

RJH ADVISORY

STATELE UNITE

32627

RNV ENTERPRISES

STATELE UNITE

31978

ROMEO MIKE AVTN

STATELE UNITE

30374

RONSO SA DE CV

MEXIC

31808

ROTOR TRADE 2

STATELE UNITE

31026

ROUST TRADING

EMIRATELE ARABE UNITE

258

ROYAL AIR MAROC

MAROC

22439

S ALGERIE

ALGERIA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DJIBOUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22689

S IVORY COAST

CÔTE D'IVOIRE

22438

S MONACO

MONACO

22767

S NAMIBIA

NAMIBIA

22524

S NIGERIA

NIGERIA

2400

S SCHWEIZ

ELVEȚIA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

CIAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAIN

22756

SABRINA FISHERIES

STATELE UNITE

25392

S-AIR JSC

FEDERAȚIA RUSĂ

25946

SALEM AVIATION

ARABIA SAUDITĂ

5432

SAUDI OGER

ARABIA SAUDITĂ

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANȚA

31959

SBM GROUP

STATELE UNITE

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

CAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

STATELE UNITE

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, ANTILELE OLANDEZE

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

STATELE UNITE

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANȚA

22291

SEFA FRANCE

FRANȚA

1249

SELIA

FRANȚA

31182

SENTINEL AIR

STATELE UNITE

27881

SERLUX

LUXEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

ELVEȚIA

32704

SHAHER TRADING CO.

REGATUL UNIT

24337

SHAR INK

FEDERAȚIA RUSĂ

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

CHINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA (UK)

34418

SIGMAR AVIATION

IRLANDA

32728

SILVER VENTURES INC

STATELE UNITE

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBIA

24200

SIT-SET AG

ELVEȚIA

27746

SK TRAVEL

STATELE UNITE

32799

SKY KING INC

STATELE UNITE

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

STATELE UNITE

6508

SKYBIRD AVIATION

STATELE UNITE

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIA

34050

SKYWAY LTD

FEDERAȚIA RUSĂ

32149

SMART AVIATION

FRANȚA

32805

SMART AVIATION HE

EGIPT

29738

SNC BOETOS

FRANȚA

30770

SNC CAVOK

FRANȚA

33859

SOBEYS GROUP

CANADA

3517

SOFAXIS

FRANȚA

22730

SOGERMA

FRANȚA

26645

SONNIG

ELVEȚIA

2736

SONY EUROPE

GERMANIA

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

ȚĂRILE DE JOS

5752

SOUTHERN CROSS USA

STATELE UNITE

17921

SPECIALISED TRANSP.

REGATUL UNIT

3994

SPEEDWINGS

ELVEȚIA

27840

SPHINX WINGS

ELVEȚIA

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

STATELE UNITE

32789

SPRINGWAY LTD

FEDERAȚIA RUSĂ

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPORE

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANȚA

31596

STAR FLYER INC

JAPONIA

2574

STARJET AVIATION

ELVEȚIA

24204

STARLING AVIATION

EMIRATELE ARABE UNITE

32368

STARLINK AVIATION

CANADA

31400

STARR EQUIPMENT

STATELE UNITE

28169

STATE AIR BERKUT

KAZAHSTAN

28156

STEELCASE

STATELE UNITE

32436

STENSRUD VENTURES

STATELE UNITE

33040

STORMJETS SA

ELVEȚIA

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANȚA

32592

SULTAN AVIATION

EMIRATELE ARABE UNITE

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGIPT

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGIPT

25613

SUPER AIR

TURCIA

30157

SUPER CONSTELLATION

ELVEȚIA

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBAIDJAN

8591

SWISS EAGLE

ELVEȚIA

30257

SYMPHONY MASTER

ELVEȚIA

33362

SYMPHONY MASTER UAE

EMIRATELE ARABE UNITE

5967

SYNTHES

STATELE UNITE

26148

TAG AVIATION (MNGT)

ELVEȚIA

31437

TAG AVIATION GWCIN

REGATUL UNIT

159

TAG AVIATION SUISSE

ELVEȚIA

29075

TAJ AIR

INDIA

26797

TAK AVIATION UK LTD

REGATUL UNIT

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZILIA

31687

TAPAJ

STATELE UNITE

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALGERIA

31962

TAT LEASING

FRANȚA

31366

TAV HAVACILIK

TURCIA

33270

THAI AIRASIA LTD

THAILANDA

28634

THALES

FRANȚA

32042

THE FUTURA CORP

CANADA

20145

THS SA

FRANȚA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPORE

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRALIA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASCAR

29433

TISMA

STATELE UNITE

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZILIA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

CIAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

STATELE UNITE

8921

TRANCHANT GAMING

FRANȚA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

CONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANȚA

28463

TREY AVIATION

STATELE UNITE

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONEZIA

21666

TUDOR SALIBA

STATELE UNITE

2752

TUNIS AIR

TUNISIA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

STATELE UNITE

28928

TWO THOUSAND

LUXEMBURG

28467

TY AIR

STATELE UNITE

28221

UAS UNITED AVIATION

EMIRATELE ARABE UNITE

24099

UKRAINE AVTN STATE

UCRAINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANȚA

32094

UNION PACIFIC CORP

STATELE UNITE

28092

UNITED HEALTHGROUP

STATELE UNITE

22833

UNITED STATES AVTN

STATELE UNITE

3329

UNITED TECHNOLOGIES

STATELE UNITE

24318

VALAVIA

FRANȚA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA (UK)

33962

VALLJET

FRANȚA

10637

VALMONT

STATELE UNITE

30253

VENTURA AVIATION

MONACO

31011

VENTURI ENTRISE

EMIRATELE ARABE UNITE

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDA (UK)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

REGATUL UNIT

31635

VIRGIN AMERICA

STATELE UNITE

23952

VOLARE UKRAINE

UCRAINA

33500

VOLO AVIATION

STATELE UNITE

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

EMIRATELE ARABE UNITE

27628

VULCAN AVIATION

REGATUL UNIT

23592

VULCAN FLIGHT OPS

STATELE UNITE

30891

WAF LTD

INSULELE CAYMAN (UK)

6924

WEDGE AVIATION

STATELE UNITE

29491

WELLS AVIATION

STATELE UNITE

33640

WESTJET

ELVEȚIA

34317

WESTJET FALCON 50061

INSULELE VIRGINE BRITANICE

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

STATELE UNITE

31064

WHITE LOTUS

STATELE UNITE

32294

WILKES AND MCHUGH

STATELE UNITE

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

STATELE UNITE

31765

WINDS AWAY

STATELE UNITE

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIA

32063

WIP TRADING

ELVEȚIA

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

STATELE UNITE

31938

WREN ACQUISITIONS

STATELE UNITE

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANȚA

2941

YEMENIA

YEMEN

31488

YYA AVIATION

ELVEȚIA

32665

ZYMAN AVIATION LLC

STATELE UNITE

a784

Operator cu ICAO_CODE:3S9

Necunoscut

a788

Operator cu ICAO_CODE:902

Necunoscut

a789

Operator cu ICAO_CODE:AAE

Necunoscut

a790

Operator cu ICAO_CODE:AF3

Necunoscut

a791

Operator cu ICAO_CODE:AJT

Necunoscut

a793

Operator cu ICAO_CODE:AME

Necunoscut

a794

Operator cu ICAO_CODE:AMF

Necunoscut

a795

Operator cu ICAO_CODE:AMJ

Necunoscut

a799

Operator cu ICAO_CODE:BCN

Necunoscut

a800

Operator cu ICAO_CODE:BHS

Necunoscut

a802

Operator cu ICAO_CODE:BKS

Necunoscut

a806

Operator cu ICAO_CODE:BRS

Necunoscut

a808

Operator cu ICAO_CODE:BSQ

Necunoscut

a809

Operator cu ICAO_CODE:BUL

Necunoscut

a811

Operator cu ICAO_CODE:CEY

Necunoscut

a812

Operator cu ICAO_CODE:CFC

Necunoscut

a814

Operator cu ICAO_CODE:CFX

Necunoscut

a816

Operator cu ICAO_CODE:CGC

Necunoscut

a818

Operator cu ICAO_CODE:CGQ

Necunoscut

a819

Operator cu ICAO_CODE:CGT

Necunoscut

a821

Operator cu ICAO_CODE:CPT

Necunoscut

a823

Operator cu ICAO_CODE:CSQ

Necunoscut

a825

Operator cu ICAO_CODE:CTL

Necunoscut

a826

Operator cu ICAO_CODE:CTM

Necunoscut

a829

Operator cu ICAO_CODE:CUT

Necunoscut

a830

Operator cu ICAO_CODE:CXP

Necunoscut

a833

Operator cu ICAO_CODE:DEL

Necunoscut

a834

Operator cu ICAO_CODE:DOS

Necunoscut

a835

Operator cu ICAO_CODE:DRA

Necunoscut

a836

Operator cu ICAO_CODE:EGF

Necunoscut

a837

Operator cu ICAO_CODE:EUF

Necunoscut

a838

Operator cu ICAO_CODE:EVO

Necunoscut

a839

Operator cu ICAO_CODE:FAC

Necunoscut

a840

Operator cu ICAO_CODE:FAD

Necunoscut

a841

Operator cu ICAO_CODE:FAE

Necunoscut

a842

Operator cu ICAO_CODE:FAF

Necunoscut

a843

Operator cu ICAO_CODE:FAV

Necunoscut

a845

Operator cu ICAO_CODE:FGH

Necunoscut

a846

Operator cu ICAO_CODE:FGI

Necunoscut

a850

Operator cu ICAO_CODE:FIW

Necunoscut

a851

Operator cu ICAO_CODE:FMI

Necunoscut

a852

Operator cu ICAO_CODE:FNY

Necunoscut

a854

Operator cu ICAO_CODE:FOF

Necunoscut

a855

Operator cu ICAO_CODE:FOG

Necunoscut

a856

Operator cu ICAO_CODE:FOH

Necunoscut

a857

Operator cu ICAO_CODE:FOI

Necunoscut

a858

Operator cu ICAO_CODE:FOT

Necunoscut

a860

Operator cu ICAO_CODE:FW0

Necunoscut

a861

Operator cu ICAO_CODE:FW2

Necunoscut

a862

Operator cu ICAO_CODE:FW4

Necunoscut

a864

Operator cu ICAO_CODE:FWO

Necunoscut

a865

Operator cu ICAO_CODE:FWR

Necunoscut

a866

Operator cu ICAO_CODE:FWU

Necunoscut

a867

Operator cu ICAO_CODE:FWX

Necunoscut

a868

Operator cu ICAO_CODE:FWY

Necunoscut

a870

Operator cu ICAO_CODE:GAF

Necunoscut

a871

Operator cu ICAO_CODE:GFI

Necunoscut

a873

Operator cu ICAO_CODE:GU6

Necunoscut

a874

Operator cu ICAO_CODE:GUF

Necunoscut

a875

Operator cu ICAO_CODE:GUI

Necunoscut

a876

Operator cu ICAO_CODE:GUT

Necunoscut

a877

Operator cu ICAO_CODE:GUY

Necunoscut

a878

Operator cu ICAO_CODE:GWX

Necunoscut

a879

Operator cu ICAO_CODE:HBJ

Necunoscut

a880

Operator cu ICAO_CODE:HDF

Necunoscut

a881

Operator cu ICAO_CODE:HHD

Necunoscut

a883

Operator cu ICAO_CODE:HI6

Necunoscut

a884

Operator cu ICAO_CODE:HI7

Necunoscut

a885

Operator cu ICAO_CODE:HI8

Necunoscut

a888

Operator cu ICAO_CODE:HPJ

Necunoscut

a889

Operator cu ICAO_CODE:HUG

Necunoscut

a893

Operator cu ICAO_CODE:INC

Necunoscut

a895

Operator cu ICAO_CODE:J6A

Necunoscut

a896

Operator cu ICAO_CODE:J6U

Necunoscut

a898

Operator cu ICAO_CODE:J8K

Necunoscut

a899

Operator cu ICAO_CODE:J8S

Necunoscut

a900

Operator cu ICAO_CODE:J8V

Necunoscut

a901

Operator cu ICAO_CODE:KSB

Necunoscut

a902

Operator cu ICAO_CODE:KTM

Necunoscut

a903

Operator cu ICAO_CODE:LAC

Necunoscut

a904

Operator cu ICAO_CODE:LAU

Necunoscut

a905

Operator cu ICAO_CODE:LAV

Necunoscut

a906

Operator cu ICAO_CODE:LDU

Necunoscut

a908

Operator cu ICAO_CODE:LI3

Necunoscut

a909

Operator cu ICAO_CODE:LI4

Necunoscut

a910

Operator cu ICAO_CODE:LI5

Necunoscut

a911

Operator cu ICAO_CODE:LIA

Necunoscut

a912

Operator cu ICAO_CODE:LN3

Necunoscut

a914

Operator cu ICAO_CODE:LN9

Necunoscut

a919

Operator cu ICAO_CODE:MAR

Necunoscut

a920

Operator cu ICAO_CODE:MAW

Necunoscut

a921

Operator cu ICAO_CODE:MEI

Necunoscut

a922

Operator cu ICAO_CODE:MPC

Necunoscut

a924

Operator cu ICAO_CODE:MTN

Necunoscut

a926

Operator cu ICAO_CODE:N11

Necunoscut

a927

Operator cu ICAO_CODE:N12

Necunoscut

a931

Operator cu ICAO_CODE:N17

Necunoscut

a933

Operator cu ICAO_CODE:N20

Necunoscut

a934

Operator cu ICAO_CODE:N21

Necunoscut

a935

Operator cu ICAO_CODE:N22

Necunoscut

a937

Operator cu ICAO_CODE:N24

Necunoscut

a938

Operator cu ICAO_CODE:N26

Necunoscut

a939

Operator cu ICAO_CODE:N27

Necunoscut

a940

Operator cu ICAO_CODE:N28

Necunoscut

a941

Operator cu ICAO_CODE:N30

Necunoscut

a943

Operator cu ICAO_CODE:N32

Necunoscut

a944

Operator cu ICAO_CODE:N33

Necunoscut

a945

Operator cu ICAO_CODE:N34

Necunoscut

a946

Operator cu ICAO_CODE:N35

Necunoscut

a948

Operator cu ICAO_CODE:N37

Necunoscut

a949

Operator cu ICAO_CODE:N39

Necunoscut

a950

Operator cu ICAO_CODE:N40

Necunoscut

a951

Operator cu ICAO_CODE:N41

Necunoscut

a952

Operator cu ICAO_CODE:N42

Necunoscut

a953

Operator cu ICAO_CODE:N43

Necunoscut

a954

Operator cu ICAO_CODE:N47

Necunoscut

a955

Operator cu ICAO_CODE:N48

Necunoscut

a956

Operator cu ICAO_CODE:N49

Necunoscut

a959

Operator cu ICAO_CODE:N51

Necunoscut

a960

Operator cu ICAO_CODE:N52

Necunoscut

a965

Operator cu ICAO_CODE:N59

Necunoscut

a967

Operator cu ICAO_CODE:N61

Necunoscut

a968

Operator cu ICAO_CODE:N64

Necunoscut

a969

Operator cu ICAO_CODE:N65

Necunoscut

a970

Operator cu ICAO_CODE:N66

Necunoscut

a971

Operator cu ICAO_CODE:N67

Necunoscut

a972

Operator cu ICAO_CODE:N68

Necunoscut

a973

Operator cu ICAO_CODE:N70

Necunoscut

a974

Operator cu ICAO_CODE:N71

Necunoscut

a975

Operator cu ICAO_CODE:N72

Necunoscut

a978

Operator cu ICAO_CODE:N76

Necunoscut

a980

Operator cu ICAO_CODE:N78

Necunoscut

a984

Operator cu ICAO_CODE:N81

Necunoscut

a987

Operator cu ICAO_CODE:N85

Necunoscut

a988

Operator cu ICAO_CODE:N86

Necunoscut

a990

Operator cu ICAO_CODE:N88

Necunoscut

a992

Operator cu ICAO_CODE:N93

Necunoscut

a993

Operator cu ICAO_CODE:N94

Necunoscut

a994

Operator cu ICAO_CODE:N95

Necunoscut

a996

Operator cu ICAO_CODE:N97

Necunoscut

a997

Operator cu ICAO_CODE:N98

Necunoscut

a999

Operator cu ICAO_CODE:N9U

Necunoscut

a1000

Operator cu ICAO_CODE:NA0

Necunoscut

a1001

Operator cu ICAO_CODE:NAF

Necunoscut

a1002

Operator cu ICAO_CODE:NCB

Necunoscut

a1004

Operator cu ICAO_CODE:NOA

Necunoscut

a1008

Operator cu ICAO_CODE:OOG

Necunoscut

a1009

Operator cu ICAO_CODE:PAT

Necunoscut

a1011

Operator cu ICAO_CODE:PJW

Necunoscut

a1013

Operator cu ICAO_CODE:PLY

Necunoscut

a1015

Operator cu ICAO_CODE:PRS

Necunoscut

a1016

Operator cu ICAO_CODE:PSE

Necunoscut

a1017

Operator cu ICAO_CODE:PSV

Necunoscut

a1019

Operator cu ICAO_CODE:PTL

Necunoscut

a1023

Operator cu ICAO_CODE:RGF

Necunoscut

a1024

Operator cu ICAO_CODE:RHI

Necunoscut

a1026

Operator cu ICAO_CODE:ROI

Necunoscut

a1028

Operator cu ICAO_CODE:ROR

Necunoscut

a1029

Operator cu ICAO_CODE:ROY

Necunoscut

a1031

Operator cu ICAO_CODE:RUC

Necunoscut

a1034

Operator cu ICAO_CODE:SBH

Necunoscut

a1035

Operator cu ICAO_CODE:SBU

Necunoscut

a1036

Operator cu ICAO_CODE:SER

Necunoscut

a1038

Operator cu ICAO_CODE:SKZ

Necunoscut

a1039

Operator cu ICAO_CODE:SPC

Necunoscut

a1040

Operator cu ICAO_CODE:SSS

Necunoscut

a1041

Operator cu ICAO_CODE:SVD

Necunoscut

a1042

Operator cu ICAO_CODE:TAF

Necunoscut

a1044

Operator cu ICAO_CODE:TIF

Necunoscut

a1047

Operator cu ICAO_CODE:TKE

Necunoscut

a1053

Operator cu ICAO_CODE:TPQ

Necunoscut

a1056

Operator cu ICAO_CODE:TSD

Necunoscut

a1059

Operator cu ICAO_CODE:TX2

Necunoscut

a1060

Operator cu ICAO_CODE:TX8

Necunoscut

a1062

Operator cu ICAO_CODE:V2L

Necunoscut

a1063

Operator cu ICAO_CODE:VEC

Necunoscut

a1067

Operator cu ICAO_CODE:WAJ

Necunoscut

a1068

Operator cu ICAO_CODE:WBS

Necunoscut

a1069

Operator cu ICAO_CODE:WDA

Necunoscut

a1071

Operator cu ICAO_CODE:WIA

Necunoscut

a1072

Operator cu ICAO_CODE:WJA

Necunoscut

a1073

Operator cu ICAO_CODE:WML

Necunoscut

a1076

Operator cu ICAO_CODE:YV1

Necunoscut

a1077

Operator cu ICAO_CODE:YV2

Necunoscut

a1097

Operator cu TAIL NB:3DMRW

Necunoscut

a1098

Operator cu TAIL NB:3DRMW

Necunoscut

a1100

Operator cu TAIL NB:4XCMY

Necunoscut

a1085

Operator cu TAIL NB:6152

Necunoscut

a1102

Operator cu TAIL NB:6VAFW

Necunoscut

a1507

Operator cu TAIL NB:ARBV021

Necunoscut

a1509

Operator cu TAIL NB:BULG001

Necunoscut

a1104

Operator cu TAIL NB:CFFEV

Necunoscut

a1105

Operator cu TAIL NB:CFXCN

Necunoscut

a1106

Operator cu TAIL NB:CGCDS

Necunoscut

a1107

Operator cu TAIL NB:CGCGS

Necunoscut

a1108

Operator cu TAIL NB:CGCMP

Necunoscut

a1109

Operator cu TAIL NB:CGDPF

Necunoscut

a1110

Operator cu TAIL NB:CGJLN

Necunoscut

a1111

Operator cu TAIL NB:CGLBB

Necunoscut

a1112

Operator cu TAIL NB:CGRPM

Necunoscut

a1305

Operator cu TAIL NB:EV0065

Necunoscut

a1306

Operator cu TAIL NB:EV0068

Necunoscut

a1511

Operator cu TAIL NB:FAV4402

Necunoscut

a1119

Operator cu TAIL NB:FGIEI

Necunoscut

a1121

Operator cu TAIL NB:FGVML

Necunoscut

a1123

Operator cu TAIL NB:FOHQK

Necunoscut

a1125

Operator cu TAIL NB:FOIJF

Necunoscut

a1126

Operator cu TAIL NB:FOIJH

Necunoscut

a1127

Operator cu TAIL NB:FOIJK

Necunoscut

a1128

Operator cu TAIL NB:FOIXD

Necunoscut

a1129

Operator cu TAIL NB:FOPTP

Necunoscut

a1130

Operator cu TAIL NB:FORTE

Necunoscut

a1131

Operator cu TAIL NB:FOTAG

Necunoscut

a1132

Operator cu TAIL NB:FOTKE

Necunoscut

a1133

Operator cu TAIL NB:FRA10

Necunoscut

a1134

Operator cu TAIL NB:FRA12

Necunoscut

a1135

Operator cu TAIL NB:FRAAD

Necunoscut

a1136

Operator cu TAIL NB:FRAAG

Necunoscut

a1137

Operator cu TAIL NB:FRADA

Necunoscut

a1138

Operator cu TAIL NB:FRADB

Necunoscut

a1139

Operator cu TAIL NB:FRADC

Necunoscut

a1141

Operator cu TAIL NB:FRAFQ

Necunoscut

a1142

Operator cu TAIL NB:FRAGL

Necunoscut

a1143

Operator cu TAIL NB:FRAGX

Necunoscut

a1086

Operator cu TAIL NB:FRAI

Necunoscut

a1145

Operator cu TAIL NB:FRAIE

Necunoscut

a1309

Operator cu TAIL NB:FRAIIN

Necunoscut

a1146

Operator cu TAIL NB:FRAIJ

Necunoscut

a1147

Operator cu TAIL NB:FRAIL

Necunoscut

a1148

Operator cu TAIL NB:FRAIN

Necunoscut

a1149

Operator cu TAIL NB:FRAIO

Necunoscut

a1150

Operator cu TAIL NB:FRAIQ

Necunoscut

a1151

Operator cu TAIL NB:FRAIT

Necunoscut

a1152

Operator cu TAIL NB:FRAIZ

Necunoscut

a1153

Operator cu TAIL NB:FRAJA

Necunoscut

a1154

Operator cu TAIL NB:FRAJB

Necunoscut

a1157

Operator cu TAIL NB:FRAPO

Necunoscut

a1088

Operator cu TAIL NB:FRAZ

Necunoscut

a1162

Operator cu TAIL NB:FRAZP

Necunoscut

a1164

Operator cu TAIL NB:FRAZZ

Necunoscut

a1165

Operator cu TAIL NB:FRBFA

Necunoscut

a1166

Operator cu TAIL NB:FRBFB

Necunoscut

a1171

Operator cu TAIL NB:FWFBW

Necunoscut

a1174

Operator cu TAIL NB:FZBCF

Necunoscut

a1176

Operator cu TAIL NB:GGALX

Necunoscut

a1177

Operator cu TAIL NB:GSYLJ

Necunoscut

a1180

Operator cu TAIL NB:HBIFJ

Necunoscut

a1181

Operator cu TAIL NB:HBIUX

Necunoscut

a1182

Operator cu TAIL NB:HBJEI

Necunoscut

a1183

Operator cu TAIL NB:HBJRS

Necunoscut

a1184

Operator cu TAIL NB:HHDMX

Necunoscut

a1513

Operator cu TAIL NB:HI719CT

Necunoscut

a1186

Operator cu TAIL NB:HI772

Necunoscut

a1187

Operator cu TAIL NB:HI840

Necunoscut

a1188

Operator cu TAIL NB:HI851

Necunoscut

a1519

Operator cu TAIL NB:HK4492X

Necunoscut

a1520

Operator cu TAIL NB:HK4493X

Necunoscut

a1190

Operator cu TAIL NB:LVRED

Necunoscut

a1313

Operator cu TAIL NB:N109JZ

Necunoscut

a1192

Operator cu TAIL NB:N10SA

Necunoscut

a1314

Operator cu TAIL NB:N110HA

Necunoscut

a1321

Operator cu TAIL NB:N129WA

Necunoscut

a1322

Operator cu TAIL NB:N139CF

Necunoscut

a1323

Operator cu TAIL NB:N143GA

Necunoscut

a1193

Operator cu TAIL NB:N14CG

Necunoscut

a1324

Operator cu TAIL NB:N150LR

Necunoscut

a1523

Operator cu TAIL NB:N1610PR

Necunoscut

a1326

Operator cu TAIL NB:N163PA

Necunoscut

a1194

Operator cu TAIL NB:N173S

Necunoscut

a1328

Operator cu TAIL NB:N177EL

Necunoscut

a1329

Operator cu TAIL NB:N179AE

Necunoscut

a1330

Operator cu TAIL NB:N182GX

Necunoscut

a1195

Operator cu TAIL NB:N184R

Necunoscut

a1196

Operator cu TAIL NB:N193F

Necunoscut

a1197

Operator cu TAIL NB:N19QC

Necunoscut

a1089

Operator cu TAIL NB:N1DG

Necunoscut

a1331

Operator cu TAIL NB:N201CR

Necunoscut

a1333

Operator cu TAIL NB:N218EC

Necunoscut

a1334

Operator cu TAIL NB:N221AL

Necunoscut

a1335

Operator cu TAIL NB:N221DG

Necunoscut

a1336

Operator cu TAIL NB:N221QS

Necunoscut

a1337

Operator cu TAIL NB:N229BP

Necunoscut

a1198

Operator cu TAIL NB:N22EM

Necunoscut

a1340

Operator cu TAIL NB:N245US

Necunoscut

a1199

Operator cu TAIL NB:N24ET

Necunoscut

a1200

Operator cu TAIL NB:N24KW

Necunoscut

a1201

Operator cu TAIL NB:N24UD

Necunoscut

a1202

Operator cu TAIL NB:N260V

Necunoscut

a1341

Operator cu TAIL NB:N262QS

Necunoscut

a1342

Operator cu TAIL NB:N267BB

Necunoscut

a1343

Operator cu TAIL NB:N285CP

Necunoscut

a1344

Operator cu TAIL NB:N296QS

Necunoscut

a1090

Operator cu TAIL NB:N2JR

Necunoscut

a1345

Operator cu TAIL NB:N305EJ

Necunoscut

a1348

Operator cu TAIL NB:N315FV

Necunoscut

a1349

Operator cu TAIL NB:N316NE

Necunoscut

a1206

Operator cu TAIL NB:N31GA

Necunoscut

a1352

Operator cu TAIL NB:N323LB

Necunoscut

a1354

Operator cu TAIL NB:N325FX

Necunoscut

a1207

Operator cu TAIL NB:N326N

Necunoscut

a1355

Operator cu TAIL NB:N328JK

Necunoscut

a1357

Operator cu TAIL NB:N339BA

Necunoscut

a1358

Operator cu TAIL NB:N344AA

Necunoscut

a1359

Operator cu TAIL NB:N345AA

Necunoscut

a1360

Operator cu TAIL NB:N350JS

Necunoscut

a1361

Operator cu TAIL NB:N358WC

Necunoscut

a1362

Operator cu TAIL NB:N364QS

Necunoscut

a1364

Operator cu TAIL NB:N373RS

Necunoscut

a1366

Operator cu TAIL NB:N393BD

Necunoscut

a1367

Operator cu TAIL NB:N393BZ

Necunoscut

a1211

Operator cu TAIL NB:N398W

Necunoscut

a1370

Operator cu TAIL NB:N3DMRT

Necunoscut

a1371

Operator cu TAIL NB:N4009L

Necunoscut

a1373

Operator cu TAIL NB:N404HG

Necunoscut

a1374

Operator cu TAIL NB:N404JW

Necunoscut

a1212

Operator cu TAIL NB:N40PK

Necunoscut

a1375

Operator cu TAIL NB:N414RF

Necunoscut

a1376

Operator cu TAIL NB:N416BD

Necunoscut

a1378

Operator cu TAIL NB:N41972

Necunoscut

a1379

Operator cu TAIL NB:N424QS

Necunoscut

a1380

Operator cu TAIL NB:N426RJ

Necunoscut

a1381

Operator cu TAIL NB:N4297N

Necunoscut

a1382

Operator cu TAIL NB:N434SB

Necunoscut

a1385

Operator cu TAIL NB:N458PE

Necunoscut

a1391

Operator cu TAIL NB:N491AN

Necunoscut

a1091

Operator cu TAIL NB:N4EA

Necunoscut

a1392

Operator cu TAIL NB:N5000X

Necunoscut

a1394

Operator cu TAIL NB:N502JL

Necunoscut

a1398

Operator cu TAIL NB:N512FX

Necunoscut

a1399

Operator cu TAIL NB:N515LR

Necunoscut

a1404

Operator cu TAIL NB:N544LR

Necunoscut

a1405

Operator cu TAIL NB:N547LR

Necunoscut

a1214

Operator cu TAIL NB:N54CC

Necunoscut

a1406

Operator cu TAIL NB:N555GL

Necunoscut

a1407

Operator cu TAIL NB:N561CM

Necunoscut

a1410

Operator cu TAIL NB:N590FA

Necunoscut

a1412

Operator cu TAIL NB:N601JE

Necunoscut

a1414

Operator cu TAIL NB:N601VH

Necunoscut

a1416

Operator cu TAIL NB:N604HC

Necunoscut

a1417

Operator cu TAIL NB:N610PR

Necunoscut

a1418

Operator cu TAIL NB:N614BA

Necunoscut

a1419

Operator cu TAIL NB:N614FX

Necunoscut

a1420

Operator cu TAIL NB:N640QS

Necunoscut

a1421

Operator cu TAIL NB:N650AL

Necunoscut

a1217

Operator cu TAIL NB:N65RZ

Necunoscut

a1422

Operator cu TAIL NB:N668MP

Necunoscut

a1424

Operator cu TAIL NB:N671RW

Necunoscut

a1425

Operator cu TAIL NB:N676GH

Necunoscut

a1219

Operator cu TAIL NB:N67GW

Necunoscut

a1426

Operator cu TAIL NB:N682DB

Necunoscut

a1427

Operator cu TAIL NB:N682QS

Necunoscut

a1428

Operator cu TAIL NB:N684QS

Necunoscut

a1429

Operator cu TAIL NB:N700MP

Necunoscut

a1430

Operator cu TAIL NB:N700NY

Necunoscut

a1431

Operator cu TAIL NB:N711NK

Necunoscut

a1432

Operator cu TAIL NB:N719JP

Necunoscut

a1221

Operator cu TAIL NB:N71NK

Necunoscut

a1222

Operator cu TAIL NB:N71PG

Necunoscut

a1433

Operator cu TAIL NB:N721QS

Necunoscut

a1434

Operator cu TAIL NB:N724YS

Necunoscut

a1437

Operator cu TAIL NB:N729TA

Necunoscut

a1441

Operator cu TAIL NB:N7643U

Necunoscut

a1442

Operator cu TAIL NB:N767FA

Necunoscut

a1445

Operator cu TAIL NB:N797CB

Necunoscut

a1446

Operator cu TAIL NB:N799WW

Necunoscut

a1447

Operator cu TAIL NB:N800EL

Necunoscut

a1448

Operator cu TAIL NB:N800KS

Necunoscut

a1449

Operator cu TAIL NB:N800WA

Necunoscut

a1450

Operator cu TAIL NB:N801PN

Necunoscut

a1453

Operator cu TAIL NB:N841WS

Necunoscut

a1454

Operator cu TAIL NB:N855QS

Necunoscut

a1224

Operator cu TAIL NB:N876H

Necunoscut

a1460

Operator cu TAIL NB:N888AQ

Necunoscut

a1461

Operator cu TAIL NB:N889NC

Necunoscut

a1462

Operator cu TAIL NB:N890CW

Necunoscut

a1463

Operator cu TAIL NB:N898EW

Necunoscut

a1225

Operator cu TAIL NB:N900Q

Necunoscut

a1465

Operator cu TAIL NB:N901QS

Necunoscut

a1466

Operator cu TAIL NB:N9053T

Necunoscut

a1467

Operator cu TAIL NB:N908JB

Necunoscut

a1226

Operator cu TAIL NB:N90AJ

Necunoscut

a1469

Operator cu TAIL NB:N913QS

Necunoscut

a1470

Operator cu TAIL NB:N916LX

Necunoscut

a1228

Operator cu TAIL NB:N91LA

Necunoscut

a1471

Operator cu TAIL NB:N921CC

Necunoscut

a1472

Operator cu TAIL NB:N926QS

Necunoscut

a1473

Operator cu TAIL NB:N929JH

Necunoscut

a1475

Operator cu TAIL NB:N934QS

Necunoscut

a1229

Operator cu TAIL NB:N93LA

Necunoscut

a1476

Operator cu TAIL NB:N948QS

Necunoscut

a1230

Operator cu TAIL NB:N94LA

Necunoscut

a1477

Operator cu TAIL NB:N951DB

Necunoscut

a1479

Operator cu TAIL NB:N958QS

Necunoscut

a1480

Operator cu TAIL NB:N960QS

Necunoscut

a1481

Operator cu TAIL NB:N964QS

Necunoscut

a1232

Operator cu TAIL NB:N96NB

Necunoscut

a1483

Operator cu TAIL NB:N977CP

Necunoscut

a1486

Operator cu TAIL NB:N989AL

Necunoscut

a1234

Operator cu TAIL NB:N98CG

Necunoscut

a1235

Operator cu TAIL NB:N990M

Necunoscut

a1487

Operator cu TAIL NB:N995CR

Necunoscut

a1488

Operator cu TAIL NB:N997QS

Necunoscut

a1236

Operator cu TAIL NB:N99CN

Necunoscut

a1237

Operator cu TAIL NB:NASA4

Necunoscut

a1238

Operator cu TAIL NB:NXF61

Necunoscut

a1239

Operator cu TAIL NB:OOGML

Necunoscut

a1240

Operator cu TAIL NB:OYWET

Necunoscut

a1241

Operator cu TAIL NB:P4FLY

Necunoscut

a1246

Operator cu TAIL NB:PPEIC

Necunoscut

a1248

Operator cu TAIL NB:PPETR

Necunoscut

a1251

Operator cu TAIL NB:PPMIS

Necunoscut

a1252

Operator cu TAIL NB:PRAIN

Necunoscut

a1255

Operator cu TAIL NB:PRDRI

Necunoscut

a1257

Operator cu TAIL NB:PRODT

Necunoscut

a1258

Operator cu TAIL NB:PRSCE

Necunoscut

a1260

Operator cu TAIL NB:PRXDY

Necunoscut

a1263

Operator cu TAIL NB:PTLMS

Necunoscut

a1264

Operator cu TAIL NB:PTLNC

Necunoscut

a1266

Operator cu TAIL NB:PTLUK

Necunoscut

a1267

Operator cu TAIL NB:PTORA

Necunoscut

a1269

Operator cu TAIL NB:PTSCR

Necunoscut

a1274

Operator cu TAIL NB:PTWJS

Necunoscut

a1278

Operator cu TAIL NB:PTXGS

Necunoscut

a1280

Operator cu TAIL NB:PTZMA

Necunoscut

a1282

Operator cu TAIL NB:RSSA1

Necunoscut

a1525

Operator cu TAIL NB:SHELL01

Necunoscut

a1526

Operator cu TAIL NB:TIF375A

Necunoscut

a1284

Operator cu TAIL NB:TZTAC

Necunoscut

a1285

Operator cu TAIL NB:UJT17

Necunoscut

a1490

Operator cu TAIL NB:UJT300

Necunoscut

a1286

Operator cu TAIL NB:UN450

Necunoscut

a1287

Operator cu TAIL NB:VHTGG

Necunoscut

a1288

Operator cu TAIL NB:VPBDB

Necunoscut

a1289

Operator cu TAIL NB:VPBJV

Necunoscut

a1290

Operator cu TAIL NB:VPBMS

Necunoscut

a1294

Operator cu TAIL NB:VPCVI

Necunoscut

a1295

Operator cu TAIL NB:XAAEX

Necunoscut

a1297

Operator cu TAIL NB:XAESC

Necunoscut

a1300

Operator cu TAIL NB:XARYB

Necunoscut

a1301

Operator cu TAIL NB:YRCJF

Necunoscut

a1528

Operator cu TAIL NB:YV1004C

Necunoscut

a1491

Operator cu TAIL NB:YV1005

Necunoscut

a1492

Operator cu TAIL NB:YV1008

Necunoscut

a1493

Operator cu TAIL NB:YV1009

Necunoscut

a1494

Operator cu TAIL NB:YV1010

Necunoscut

a1495

Operator cu TAIL NB:YV1083

Necunoscut

a1496

Operator cu TAIL NB:YV1401

Necunoscut

a1497

Operator cu TAIL NB:YV1495

Necunoscut

a1498

Operator cu TAIL NB:YV1496

Necunoscut

a1499

Operator cu TAIL NB:YV1850

Necunoscut

a1500

Operator cu TAIL NB:YV1929

Necunoscut

a1501

Operator cu TAIL NB:YV2040

Necunoscut

a1502

Operator cu TAIL NB:YV2073

Necunoscut

a1505

Operator cu TAIL NB:YV2421

Necunoscut

a1506

Operator cu TAIL NB:YV2422

Necunoscut

a1533

Operator cu TAIL NB:YV292CP

Necunoscut

a1534

Operator cu TAIL NB:YV450CP

Necunoscut

a1535

Operator cu TAIL NB:YV455CP

Necunoscut

a1537

Operator cu TAIL NB:YV778CP

Necunoscut

a1302

Operator cu TAIL NB:ZSEPB

Necunoscut

a1303

Operator cu TAIL NB:ZSOEE

Necunoscut

a1304

Operator cu TAIL NB:ZSPZA

Necunoscut


IRLANDA

Codul

Operatorul aeronavelor

Statul operatorului

32901

142955 ONTARIO LTD

CANADA

33725

ADVANCED AIR MGMT

STATELE UNITE

131

AER ARANN

IRLANDA

132

AER LINGUS

IRLANDA

29293

AERO TIMBER PARTNERS

STATELE UNITE

23714

AERO TOY STORE

STATELE UNITE

29670

AERO WAYS

STATELE UNITE

7265

AEROLINEAS MARCOS

MEXIC

28752

AEROMANAGMENT GROUP

STATELE UNITE

32481

AIR 26

ANGOLA

32813

AIR BLESSING

STATELE UNITE

298

AIR CONTRACTORS

IRLANDA

31763

AIR PARTNER

REGATUL UNIT

7057

AIR SHAMROCK

STATELE UNITE

32218

AIR TAHOMA

STATELE UNITE

32330

AIR TANZANIA 2

REPUBLICA TANZANIA

28432

AIR TREK

STATELE UNITE

34407

ALCI AVIATION

CANADA