ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 90

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
30 martie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 337/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 de ajustare, începând cu 1 ianuarie 2007, a baremului aplicabil misiunilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Europene în Bulgaria și în România

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 338/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 339/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 340/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și anumite alte produse agricole importate din țări terțe

12

 

*

Regulamentul (CE) nr. 342/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 489/2005 privind stabilirea centrelor de intervenție și preluarea orezului nedecorticat de către agențiile de intervenție, ca urmare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană

23

 

 

Regulamentul (CE) nr. 343/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

26

 

 

Regulamentul (CE) nr. 344/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

28

 

 

Regulamentul (CE) nr. 345/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

30

 

 

Regulamentul (CE) nr. 346/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate

31

 

 

Regulamentul (CE) nr. 347/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirii maxime la exportul de unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

35

 

 

Regulamentul (CE) nr. 348/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

37

 

 

Regulamentul (CE) nr. 349/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

40

 

 

Regulamentul (CE) nr. 350/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind stabilirea restituirilor la producție în sectorul cerealelor

42

 

 

Regulamentul (CE) nr. 351/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind eliberarea licențelor de import pentru uleiul de măsline în cadrul contingentului tarifar tunisian

43

 

 

Regulamentul (CE) nr. 352/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

44

 

 

Regulamentul (CE) nr. 353/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

45

 

 

Regulamentul (CE) nr. 354/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 195/2007 privind deschiderea achizițiilor de unt în anumite state membre pentru perioada 1 martie-31 august 2007

47

 

 

Regulamentul (CE) nr. 355/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de cereale, de făină, de crupe și griș de grâu sau de secară

48

 

 

Regulamentul (CE) nr. 356/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil la restituirea pentru cereale

50

 

 

Regulamentul (CE) nr. 357/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la export pentru malț

52

 

 

Regulamentul (CE) nr. 358/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil restituirii pentru malț

54

 

 

Regulamentul (CE) nr. 359/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile produselor din sectoarele cerealelor și orezului livrate în cadrul acțiunilor de ajutoare alimentare comunitare și naționale

56

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe

58

 

 

Comisie

 

 

2007/199/CE

 

*

Decizia Comisiei din 6 decembrie 2006 privind sistemul de ajutor pentru cercetare și dezvoltare în industria aeronautică pus în aplicare de către Belgia [notificată cu numărul C(2006) 5792]  ( 1 )

73

 

 

2007/200/CE

 

*

Decizia Comisiei din 6 decembrie 2006 privind ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare pus în aplicare de Belgia în favoarea Techspace Aero [notificată cu numărul C(2006) 5799]  ( 1 )

79

 

 

2007/201/CE

 

*

Decizia Comisiei din 27 martie 2007 de modificare a Deciziei 2002/757/CE privind măsurile provizorii de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Comunitate a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp.nov. [notificată cu numărul C(2007) 1292]

83

 

 

2007/202/CE

 

*

Decizia Comisiei din 27 martie 2007 de modificare a apendicelui B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii, peștelui și laptelui din Polonia [notificată cu numărul C(2007) 1305]  ( 1 )

86

 

 

ACORDURI

 

 

Consiliu

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994

92

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu, teritorii vamale distincte, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994

92

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Malaezia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994

92

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Argentina referitor la modificarea concesiilor prevăzute în listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungaria, Republicii Malta, Republicii Polonia, Republicii Slovenia și Republicii Slovacia în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană

92

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Brazilia referitor la modificarea concesiilor prevăzute în listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungaria, Republicii Malta, Republicii Polonia, Republicii Slovenia și Republicii Slovacia în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană

93

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Uruguay referitor la modificarea concesiilor prevăzute în listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungaria, Republicii Malta, Republicii Polonia, Republicii Slovenia și Republicii Slovacia în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană

93

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2007/203/PESC a Consiliului din 27 martie 2007 de prelungire a mandatului echipei UE care contribuie la pregătirea înființării unei eventuale misiuni civile internaționale în Kosovo, care include un reprezentant special al Uniunii Europene (echipa de pregătire a MCI/RSUE)

94

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/1


REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 337/2007 AL CONSILIULUI

din 27 martie 2007

de ajustare, începând cu 1 ianuarie 2007, a baremului aplicabil misiunilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Europene în Bulgaria și în România

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (1), în special articolul 13 din anexa VII,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

Dată fiind aderarea la 1 ianuarie 2007 a Bulgariei și a României la Uniunea Europeană, rambursarea cheltuielilor efectuate de funcționari și alți agenți în legătură cu misiunile efectuate în aceste țări este supusă de acum încolo regimului juridic prevăzut la articolul 13 din anexa VII la Statutul funcționarilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Baremul aplicabil misiunilor care figurează la articolul 13 alineatul (2) litera (a) din anexa VII la Statutul funcționarilor se înlocuiește cu următorul tabel:

(în EUR)

Destinația

Plafon cheltuieli cazare hotel

Diurnă

Belgia

140

92

Bulgaria

169

58

Republica Cehă

155

75

Danemarca

150

120

Germania

115

93

Estonia

110

71

Grecia

140

82

Spania

125

87

Franța

150

95

Irlanda

150

104

Italia

135

95

Cipru

145

93

Letonia

145

66

Lituania

115

68

Luxemburg

145

92

Ungaria

150

72

Malta

115

90

Țările de Jos

170

93

Austria

130

95

Polonia

145

72

Portugalia

120

84

România

170

52

Slovenia

110

70

Slovacia

125

80

Finlanda

140

104

Suedia

160

97

Regatul Unit

175

101

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1066/2006 (JO L 194, 14.7.2006, p. 1).


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 338/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 339/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede că diferența dintre prețurile de pe piața internațională pentru produsele incluse în articolul 1 literele (a), (b), (c), (d), (e) și (g) din acest regulament și prețurile din cadrul Comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului privind sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub forma unor bunuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile pentru stabilirea sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită o rată a restituirilor ce se aplică în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(3)

În conformitate cu prevederile primului alineat al articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de restituire la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective se stabilește lunar.

(4)

Cu toate acestea, în cazul anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, există riscul ca, în cazul în care sunt stabilite în avans rate de restituire ridicate, angajamentele asumate în privința acestor restituiri să poată fi compromise. Pentru evitarea acestui risc, este, prin urmare, necesar să fie luate măsuri asigurătorii corespunzătoare, dar fără a exclude totuși posibilitatea încheierii de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii referitoare la aceste produse trebuie să asigure atingerea acestor două obiective.

(5)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 prevede că, dacă a fost stabilită rata de restituire, trebuie avute în vedere, dacă este cazul, restituirile pentru producție, ajutoarele sau alte măsuri cu efect echivalent aplicabile în toate statele membre în conformitate cu regulamentul de organizare comună a pieței în sectorul în cauză în ceea ce privește produsele de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 sau produsele asimilate acestora.

(6)

Articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede plata unui ajutor acordat pentru laptele degresat produs în interiorul Comunității, transformat în cazeină, în cazul în care laptele respectiv și cazeina produsă din el îndeplinesc anumite condiții.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a untului și a untului concentrat pe piața comunitară (3) stabilește că untul și smântâna cu preț redus trebuie puse la dispoziția industriilor care produc anumite mărfuri.

(8)

Comitetul de gestionare a laptelui și a produselor lactate nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 se stabilesc după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 al Comisiei (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 al Comisiei (JO L 321, 21.11.2006, p. 11).

(3)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2107/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 20).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 30 martie 2007 anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

(EUR/100 kg)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

ex 0402 10 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 1,5 % din greutate (PG 2):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 3501

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 26 % din greutate (PG 3):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri ce încorporează, în forma produselor asimilate cu PG 3, unt sau smântână cu preț redus obținute conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005

20,02

21,09

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

0,00

0,00

ex 0405 10

Unt cu conținut de grăsimi de 82 % din greutate (PG 6):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri conținând unt sau smântână cu preț redus produse, conform condițiilor prevăzute ên Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

63,14

66,50

(b)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 2106 90 98 cu conținut de grăsimi lactate de 40 % sau mai mult din greutate

81,61

85,96

(c)

Când sunt exportate alte mărfuri

79,75

84,00


(1)  Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile exporturilor către Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Orașul-stat Vatican), Liechtenstein, comunele Livigno și Campione d’Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Faroe și Statele Unite ale Americii, nici mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972, exportate către Confederația Elvețiană sau Principatul Liechtenstein.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 340/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 prevăd că diferența dintre cotațiile sau prețurile de pe piața mondială pentru produsele enumerate la articolul 1 al fiecăruia dintre aceste regulamente și prețurile din cadrul Comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Regulamentul nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (3) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata de restituire ce se va aplica în cazul în care aceste produse sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, după caz.

(3)

În conformitate cu prevederile articolului 14 primul alineat din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de restituire la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective se stabilește lunar.

(4)

Angajamentele asumate în privința restituirilor care pot fi acordate pentru exportul produselor agricole înglobate în anumite mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat pot fi compromise prin stabilirea în avans a unor rate ridicate de restituire. Este așadar necesar ca în asemenea situații să fie luate măsuri asigurătorii, fără a evita totuși încheierea de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii este o măsură care asigură atingerea acestor variate obiective.

(5)

Având în vedere acordul dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind exporturile pastelor făinoase către Statele Unite ale Americii, aprobată prin Decizia 87/482/CEE a Consiliului (4), este necesară diferențierea restituirilor pentru mărfurile care intră sub incidența codurilor NC 1902 11 00 și 1902 19 conform destinației lor.

(6)

Având în vedere articolul 15 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, trebuie stabilită o rată redusă de restituire la export, având în vedere suma aplicabilă restituirii pentru producție, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al Comisiei (5) pentru produsele de bază respective folosite în timpul perioadei respective de fabricare a mărfurilor.

(7)

Băuturile spirtoase sunt considerate mai puțin sensibile la prețul cerealelor utilizate pentru fabricarea lor. Cu toate acestea, Protocolul 19 la Actul de aderare a Regatului Unit al Marii Britanii, a Irlandei și a Danemarcei prevede că trebuie stabilite măsurile necesare pentru facilitarea folosirii cerealelor comunitare pentru fabricarea băuturilor spirtoase obținute din cereale. În consecință, este necesară adaptarea ratei de restituire aplicată cerealelor exportate sub formă de băuturi spirtoase.

(8)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 și exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, respectiv în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  OJ L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al Comisiei (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 (JO L 321, 21.11.2006, p. 8).

(4)  JO L 275, 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159, 1.7.1993, p. 112. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1584/2004 (JO L 280, 31.8.2004, p. 11).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 30 martie 2007 anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

(EURO/100 kg)

Codul NC

Descrierea produselor (2)

Rata de restituire pe 100 kg de produs de bază

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

1001 10 00

Grâu dur:

– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele Unite ale Americii

– în alte cazuri

1001 90 99

Grâu comun sau borceag:

– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele Unite ale Americii

– în alte cazuri:

– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– – în alte cazuri

1002 00 00

Secară

1003 00 90

Orz

– la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

1004 00 00

Ovăz

1005 90 00

Porumb utilizat sub formă de:

– amidon:

– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

– glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină, sirop de maltodextrină având codurile NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – când se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (4)

– altele (inclusiv cele neprelucrate)

Amidon din cartofi având codul NC 1108 13 00 similar cu produsul obținut din porumb prelucrat:

– în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

ex 1006 30

Orez albit:

– cu bob rotund

– cu bob mediu

– cu bob lung

1006 40 00

Brizură de orez

1007 00 90

Sorg, cu excepția hibridului, destinat însămânțării


(1)  Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 exportate către Confederația Elvețiană sau Principatul Liechtenstein.

(2)  În ceea ce privește produsele agricole obținute din prelucrarea produselor de bază și/sau produse asimilate, se aplică coeficienții stabiliți în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei.

(3)  Mărfurile respective intră sub incidența codului 3505 10 50.

(4)  Mărfurile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau menționate la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2825/93 (JO L 258, 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pentru siropurile având codurile NC 1702 30 99, 1702 40 90 și 1702 60 90, obținute din amestec de sirop de glucoză și fructoză, restituirea la export se referă numai la siropul de glucoză.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 341/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și anumite alte produse agricole importate din țări terțe

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 31 alineatul (2) și articolul 34 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Începând cu 1 iunie 2001, taxa vamală normală la importul de usturoi înregistrat sub codul NC 0703 20 00 constă într-o taxă ad valorem de 9,6 % și dintr-o valoare specifică de 1 200 EUR pe tonă net. Cu toate acestea, un contingent de 38 370 tone scutit de taxe specifice a fost deschis printr-un acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Argentina în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994, în vederea modificării concesiilor în ceea ce privește usturoiul prevăzute în lista CXL anexată la GATT (2), aprobată prin Decizia 2001/404/CE a Consiliului (3).

(2)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din programele Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cursul aderării lor la Uniunea Europeană (4), aprobat prin Decizia 2006/398/CE a Consiliului (5), prevede creșterea cu 20 500 de tone a contingentului tarifar al Chinei pentru usturoi.

(3)

Condițiile de gestionare a acestor contingente (denumite în continuare „contingente GATT”) au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1870/2005 al Comisiei din 16 noiembrie 2005 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoiul importat din țări terțe (6). În scopul clarității, respectivul regulament ar trebui modificat și înlocuit, începând cu 1 aprilie 2007, cu un nou regulament. Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 1870/2005 ar trebui să rămână aplicabil, în ceea ce privește licențele de import eliberate în conformitate cu respectivul regulament pe perioada de aplicare a contingentului tarifar de import care expiră la 31 mai 2007.

(4)

Se poate importa, de asemenea, usturoi în afara contingentului GATT, la o taxă normală sau în condiții preferențiale, în cadrul acordurilor încheiate între Comunitate și anumite țări terțe.

(5)

Usturoiul este un produs important din sectorul fructelor și legumelor proaspete din Comunitate, cu o producție comunitară anuală de aproximativ 250 000 de tone. Importurile anuale care provin din țări terțe sunt, de asemenea, importante, variind de la 60 000 de tone la 80 000 de tone. Principalele două țări terțe furnizoare sunt China (de la 30 000 la 40 000 de tone anual) și Argentina (aproximativ 15 000 de tone anual).

(6)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un regim de licențe de import (7) se aplică licențelor de import pentru perioadele de aplicare a contingentului tarifar de import începând cu 1 ianuarie 2007. Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 stabilește în special dispoziții detaliate privind cererile de licențe de import, statutul solicitanților și eliberarea licențelor. Respectivul regulament limitează perioada de valabilitate a licențelor până în ultima zi a perioadei de aplicare a contingentului de import. Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 ar trebui să se aplice contingentelor tarifare de import reglementate de prezentul regulament fără să aducă atingere condițiilor și derogărilor suplimentare privind solicitanții și notificările către Comisie, stabilite în prezentul regulament.

(7)

Ținând seama de existența unei taxe specifice pentru importurile nepreferențiale în afara contingentului GATT, gestionarea contingentului GATT necesită instituirea unui regim de licențe de import. Un astfel de regim ar trebui să permită monitorizarea detaliată a tuturor importurilor de usturoi. Normele acestui regim trebuie să fie complementare celor adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole și ar putea fi nevoie să deroge de la acestea (8).

(8)

Pentru a monitoriza cât mai atent posibil toate importurile, în special ca urmare a recentelor cazuri de fraudă prin declararea falsă a originii produsului sau descrierea inexactă a produsului, toate importurile de usturoi și de alte produse care pot fi utilizate pentru o descriere inexactă a usturoiului trebuie să facă obiectul eliberării unei licențe de import. Ar trebui prevăzute două categorii de licențe de import, una pentru importurile realizate în cadrul contingentului GATT, iar alta pentru toate celelalte importuri.

(9)

În interesul importatorilor actuali, care, în mod normal, importă cantități substanțiale de usturoi, și în interesul noilor importatori, care intră pe piață și ar trebui să poată beneficia, cu șanse egale, de posibilitatea de a solicita licențe de import pentru o cantitate de usturoi reglementată de contingentele tarifare, trebuie să se facă o distincție între importatorii tradiționali și noii importatori. Este necesar să se prevadă o definiție clară a acestor două categorii de importatori și să se stabilească un anumit număr de criterii referitoare la statutul solicitanților și la utilizarea licențelor de import eliberate.

(10)

Cantitățile care trebuie alocate acestor categorii de importatori trebuie stabilite mai curând pe baza cantităților importate efectiv decât în funcție de licențele de import eliberate.

(11)

Ar trebui prevăzute norme speciale pentru a le permite importatorilor din Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia să beneficieze de contingentele de import. Respectivele norme trebuie înlocuite cu norme normale de îndată ce acești importatori sunt în măsură să le respecte.

(12)

Pentru a ține seama de diferitele practici comerciale din Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia, autoritățile competente ale acestor țări ar trebui să aibă posibilitatea de a alege între două metode de stabilire a cantității de referință pentru importatorii lor tradiționali.

(13)

Trebuie să se prevadă anumite restricții pentru cererile de licențe de import pentru importul de usturoi provenit din țări terțe, depuse de importatorii din cele două categorii. Aceste restricții sunt necesare nu numai pentru salvgardarea concurenței între importatori, ci și pentru ca importatorii care desfășoară cu adevărat o activitate comercială pe piața fructelor și legumelor să beneficieze de posibilitatea de a-și apăra poziția comercială legitimă față de alți importatori și pentru ca niciun importator individual să nu poată controla piața.

(14)

Pentru a salvgarda concurența între adevărații importatori și pentru a evita specula în atribuirea licențelor de import pentru usturoiul din cadrul contingentului GATT, precum și orice abuz al sistemului care ar prejudicia poziția comercială legitimă a noilor importatori și a importatorilor tradiționali, trebuie să se introducă controale mai severe privind utilizarea corectă a licențelor de import. În acest scop, ar trebui interzis transferul de licențe de import și introdusă o sancțiune pentru depunerea de cereri multiple.

(15)

De asemenea, sunt necesare măsuri pentru limitarea la maximum a cererilor de licențe de import în scop speculativ, care ar putea face ca contingentele tarifare să nu fie utilizate în întregime. Datorită naturii și valorii produsului în cauză, ar trebui prevăzută constituirea unei garanții pentru fiecare tonă de usturoi pentru care se depune o cerere de licență de import. Această garanție trebuie stabilită la un nivel suficient de ridicat pentru a descuraja cererile speculative, dar nu într-atât de ridicat încât să descurajeze importatorii care desfășoară cu adevărat o activitate comercială în sectorul usturoiului. Nivelul obiectiv cel mai adecvat pentru garanție este de 5 % din taxa suplimentară medie aplicabilă importurilor de usturoi înregistrat sub codul NC 0703 20 00.

(16)

Pentru a consolida controalele și pentru a evita orice risc de deviere a traficului comercial din cauza unor documente inexacte, trebuie menținut regimul existent de certificate de origine pentru usturoiul importat din anumite țări terțe, precum și obligația ca acest usturoi să fie transportat direct din țara de origine în Comunitate și ca lista de țări să fie extinsă în funcție de informațiile suplimentare. Respectivele certificate de origine ar trebui eliberate de autoritățile naționale competente în conformitate cu articolele 55-62 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (9).

(17)

În afară de cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, trebuie precizate toate comunicările necesare dintre statele membre și Comisie, în special în scopul gestionării contingentelor tarifare, prin adoptarea de măsuri de combatere a fraudei și prin monitorizarea pieței.

(18)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Deschiderea de contingente tarifare și taxe aplicabile

(1)   În conformitate cu acordurile aprobate prin Deciziile 2001/404/CE și 2006/398/CE, se deschid contingente tarifare pentru importurile în Comunitate de usturoi proaspăt sau refrigerat înregistrat sub codul NC 0703 20 00 (denumit în continuare „usturoi”), în condițiile stabilite de prezentul regulament. Volumul fiecărui contingent tarifar, perioada și subperioadele de aplicare a contingentului tarifar de import și numerele de ordine sunt menționate în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Taxa vamală ad valorem aplicabilă usturoiului importat în cadrul contingentelor menționate la alineatul (1) este de 9,6 %.

Articolul 2

Aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 1291/2000 și (CE) nr. 1301/2006

Regulamentele (CE) nr. 1291/2000 și (CE) nr. 1301/2006 sunt aplicabile, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„perioadă de aplicare a contingentului tarifar de import”: perioada de un an cuprinsă între 1 iunie și 31 mai a anului următor;

2.

„autorități competente”: organismul sau organismele desemnat(e) de statul membru în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 4

Categorii de importatori

(1)   Prin derogare de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitanții de licențe „A” în sensul articolului 5 alineatul (2) îndeplinesc cerințele corespunzătoare prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol.

(2)   „Importatori tradiționali” înseamnă importatorii care pot face proba:

(a)

că au obținut și au utilizat licențe de import pentru usturoi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 565/2002 al Comisiei sau licențe „A” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1870/2005 sau cu prezentul regulament, în fiecare dintre cele trei perioade precedente încheiate de aplicare a contingentului tarifar de import; și

(b)

că au importat în Comunitate cel puțin 50 de tone de fructe și de legume, menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, în cursul perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import încheiate, precedentă anului în care au depus cererea.

Pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia, în ceea ce privește perioada de aplicare a contingentului tarifar de import 2007/2008:

(a)

primul paragraf litera (a) nu se aplică; și

(b)

„import în Comunitate” înseamnă import din țări de origine, altele decât statele membre ale Comunității, astfel cum era constituită la 31 decembrie 2006.

Pentru Bulgaria și România, în ceea ce privește perioadele de aplicare a contingentului de import 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 și 2010/2011:

(a)

primul paragraf litera (a) nu se aplică; și

(b)

„import în Comunitate” înseamnă importul din țări de origine, altele decât statele membre ale Comunității, astfel cum era constituită la 1 ianuarie 2007.

(3)   „Noi importatori” înseamnă importatorii, alții decât cei menționați la alineatul (2), care au importat în Comunitate cel puțin 50 de tone de fructe și de legume, menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, în cursul fiecăreia dintre cele două perioade precedente încheiate de aplicare a contingentului tarifar de import sau în cursul fiecăruia dintre cei doi ani calendaristici precedenți.

Statele membre aleg și aplică una dintre cele două metode prevăzute la primul paragraf tuturor importatorilor tradiționali, în conformitate cu criterii obiective și astfel încât să asigure tratamentul egal al operatorilor.

(4)   Importatorii noi și tradiționali prezintă autorităților competente ale statului membru în care își au sediul sau în care sunt înregistrați pentru plata TVA-ului, în momentul depunerii primei cereri de licență de import pentru o anumită perioadă de aplicare a contingentului tarifar, proba îndeplinirii criteriilor prevăzute la alineatele (2) și (3).

Proba comerțului cu țările terțe se face exclusiv prin intermediul documentelor vamale de punere în liberă circulație, care sunt vizate corespunzător de către autoritățile vamale și conțin o mențiune conform căreia destinatarul este solicitantul în cauză.

Articolul 5

Prezentarea licențelor de import

(1)   Orice punere în liberă circulație în Comunitate a produselor enumerate în anexa II este condiționată de prezentarea unei licențe de import eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Licențele de import pentru usturoiul pus în liberă circulație în cadrul contingentelor prevăzute în anexa I sunt denumite în continuare „licențe «A»”.

Celelalte licențe de import sunt denumite în continuare „licențe «B»”.

CAPITOLUL II

LICENȚE „A”

Articolul 6

Dispoziții generale privind cererile de licențe „A” și licențele „A”

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, licențele „A” sunt valabile numai pe subperioada pentru care au fost eliberate. Ele conțin la rubrica 24 una dintre mențiunile care figurează în anexa III.

(2)   Garanția menționată la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 este de 50 EUR pe tonă.

(3)   La rubrica 8 din cererile de licențe „A” și din licențele „A” se indică țara de origine, iar mențiunea „da” se bifează cu o cruce. Licența nu este valabilă decât pentru importurile originare din țara indicată.

(4)   Prin derogare de la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, drepturile conferite de licențele „A” nu sunt transferabile.

Articolul 7

Repartizarea cantităților totale între importatorii tradiționali și noii importatori

Cantitatea totală atribuită Argentinei, Chinei și celorlalte țări terțe în conformitate cu anexa I se repartizează după cum urmează:

(a)

70 % pentru importatorii tradiționali și

(b)

30 % pentru noii importatori.

Articolul 8

Cantitate de referință pentru importatorii tradiționali

În sensul prezentului capitol, „cantitate de referință” înseamnă cantitatea de usturoi importată de un importator tradițional în sensul articolului 4, după cum urmează:

(a)

pentru importatorii tradiționali care au importat usturoi între 1998 și 2000 în Comunitate, astfel cum era constituită la 1 ianuarie 1995, cantitatea maximă de usturoi importată în cursul anilor calendaristici 1998, 1999 și 2000;

(b)

pentru importatorii tradiționali care au importat usturoi între 2001 și 2003 în Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia sau Slovacia, cantitatea maximă de usturoi importată:

(i)

fie în decursul anului calendaristic 2001, 2002 sau 2003;

(ii)

fie în decursul perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import 2001/2002, 2002/2003 sau 2003/2004;

(c)

pentru importatorii tradiționali care au importat usturoi între 2003 și 2005 în Bulgaria sau România, cantitatea maximă de usturoi importată:

(i)

fie în decursul anului calendaristic 2003, 2004 sau 2005;

(ii)

fie în decursul perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import 2003/2004, 2004/2005 sau 2005/2006;

(d)

pentru importatorii tradiționali, alții decât cei menționați la literele (a), (b) sau (c), cantitatea maximă de usturoi importată în cursul uneia dintre primele trei perioade încheiate de aplicare a contingentului tarifar de import pe durata căreia au obținut licențe de import în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 565/2002 (10), Regulamentul (CE) nr. 1870/2005 al Comisiei sau cu prezentul regulament.

Usturoiul originar din state membre ale Comunității, astfel cum era constituită la 1 ianuarie 2007, nu se ia în considerare la calcularea cantității de referință.

Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia aleg și aplică una dintre cele două metode prevăzute la primul paragraf litera (b) tuturor importatorilor tradiționali, în conformitate cu criterii obiective și astfel încât să asigure tratamentul egal al operatorilor.

Bulgaria și România aleg și aplică una dintre cele două metode prevăzute la primul paragraf litera (c) tuturor importatorilor tradiționali, în conformitate cu criterii obiective și astfel încât să asigure tratamentul egal al operatorilor.

Articolul 9

Restricții aplicabile cererilor de licențe „A”

(1)   Cantitatea totală pentru care un importator tradițional depune cereri de licențe „A” nu poate fi mai mare, în cursul unei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import, decât cantitatea de referință a importatorului. Cererile care nu respectă această normă sunt respinse de autoritățile competente.

(2)   Cantitatea totală pentru care un nou importator depune cereri de licențe „A” nu poate fi mai mare, în cursul unei subperioade, decât 10 % din cantitatea totală menționată în anexa I pentru respectiva subperioadă și respectiva origine. Cererile care nu respectă această normă sunt respinse de autoritățile competente.

Articolul 10

Depunerea cererilor de licențe „A”

(1)   Importatorii depun cererile de licențe „A” în cursul primelor cinci zile lucrătoare din lunile aprilie, iulie, octombrie și ianuarie anterioare subperioadei respective.

(2)   Cererile de licențe „A” cuprind, în căsuța 20, una dintre mențiunile „importator tradițional” sau „importator nou”, după caz.

(3)   Nicio cerere de licență „A” nu se poate depune pentru o anumită subperioadă și pentru o anumită origine în cazul în care nicio cantitate nu este prevăzută în anexa I pentru respectiva perioadă și respectiva origine.

(4)   În cazul în care solicitanții depun mai mult de o cerere, niciuna dintre respectivele cereri nu este admisă, iar garanțiile depuse o dată cu prezentarea cererilor sunt reținute pentru statul membru în cauză.

(5)   O cerere de licență „A” nu poate avea ca rezultat eliberarea unei licențe „B”.

Articolul 11

Eliberarea licențelor „A”

Licențele „A” sunt eliberate de autoritățile competente în a șaptea zi lucrătoare de la data limită de notificare prevăzută la articolul 12 alineatul (1).

Articolul 12

Notificarea Comisiei

(1)   Comisiei îi sunt notificate, până cel târziu în a cincisprezecea zi a fiecărei luni prevăzute la articolul 10 alineatul (1), cantitățile în kilograme, inclusiv comunicările cu mențiunea „niciuna”, pentru care s-au depus cereri de licențe „A” pentru subperioada corespunzătoare.

Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică informațiile prevăzute la respectivul paragraf până la aceeași dată.

Notificările sunt defalcate în funcție de origine. Ele indică, de asemenea, cantitățile de usturoi pentru care s-au depus cereri de licențe de către importatorii tradiționali și de către noii importatori.

(2)   Comisiei îi este comunicată de către statele membre, până în ultima zi a fiecărei luni prevăzute la articolul 10 alineatul (1), lista importatorilor tradiționali și a noilor importatori care solicită licențe „A” pentru subperioada în cauză. În cazul grupurilor de operatori instituite în conformitate cu legislația națională, se furnizează, de asemenea, o listă a membrilor individuali. Notificările se comunică pe cale electronică, prin intermediul formularului pe care Comisia îl pune la dispoziția statelor membre în acest scop.

CAPITOLUL III

LICENȚE „B”

Articolul 13

Dispoziții generale privind cererile de licențe „B” și licențele „B”

(1)   Solicitanții pot depune cereri de licențe „B” numai pe lângă autoritățile competente ale statului membru în care își au sediul și sunt înregistrați pentru plata TVA-ului.

(2)   Articolul 6 alineatele (2), (3) și (4) se aplică mutatis mutandis licențelor „B”.

(3)   Licențele „B” se eliberează imediat.

(4)   Licențele „B” sunt valabile trei luni.

Articolul 14

Notificarea Comisiei

Comisiei îi sunt notificate de către statele membre cantitățile totale, inclusiv comunicările cu mențiunea „niciuna”, care fac obiectul cererilor de licențe „B”, până cel târziu în a doua zi lucrătoare a fiecărei săptămâni pentru cererile primite în săptămâna anterioară.

Cantitățile în cauză sunt defalcate în funcție de data depunerii cererii de licență de import, de origine și de codul NC. Pentru alte produse decât usturoiul, trebuie comunicată, de asemenea, denumirea produsului, indicată în căsuța 14 a cererii de licență de import.

Notificările se comunică pe cale electronică, prin intermediul formularului pe care Comisia îl pune la dispoziția statelor membre în acest scop.

CAPITOLUL IV

CERTIFICATE DE ORIGINE ȘI TRANSPORT DIRECT

Articolul 15

Certificate de origine

Usturoiul originar dintr-o țară terță prevăzută în anexa IV poate fi pus în liberă circulație numai în Comunitate, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

se prezintă un certificat de origine eliberat de autoritățile naționale competente din țara respectivă în conformitate cu dispozițiile articolelor 55-62 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;

(b)

produsul s-a transportat direct, în sensul articolului 16, din țara respectivă în Comunitate.

Articolul 16

Transport direct

(1)   Se consideră ca fiind transportate direct din țările terțe care figurează în anexa IV în Comunitate:

(a)

produsele al căror transport se efectuează fără traversarea teritoriului unei alte țări terțe;

(b)

produsele al căror transport se efectuează prin traversarea teritoriului uneia sau mai multor țări, altele decât țările de origine, cu sau fără transbordare sau antrepozitare în aceste țări, cu condiția ca traversarea acestora să fie justificată de motive geografice sau de necesități de transport și cu condiția ca produsele:

(i)

să fi rămas sub supravegherea autorităților vamale ale țării sau țărilor de tranzit sau de antrepozitare;

(ii)

să nu fi fost introduse pe piață sau date spre consum;

(iii)

să nu fi fost supuse altor operațiuni decât descărcarea sau reîncărcarea sau orice altă operațiune destinată să asigure păstrarea lor în stare bună.

(2)   Proba conform căreia condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) sunt îndeplinite se prezintă autorităților competente din statele membre prin intermediul:

(a)

fie al unui document de transport unic eliberat în țara de origine și care reglementează trecerea prin țara sau țările de tranzit;

(b)

fie al unei licențe eliberate de autoritățile vamale din țara sau țările de tranzit, care să includă:

(i)

o descriere exactă a mărfurilor;

(ii)

data descărcării și reîncărcării lor, cu indicații privind vehiculele de transport utilizate;

(iii)

o declarație care să ateste condițiile de păstrare; sau

(c)

fie, în cazul în care nu se pot furniza probele menționate la literele (a) sau (b), al oricăror alte documente justificative.

Articolul 17

Cooperare administrativă cu anumite țări terțe

(1)   După transmiterea de către fiecare țară terță care figurează în anexa IV la prezentul regulament a informațiilor necesare și suficiente pentru punerea în aplicare a unei proceduri de cooperare administrativă în conformitate cu articolele 63, 64 și 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, o comunicare privind această transmitere se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

(2)   Licențele „A” pentru importurile de usturoi originare în țările enumerate în anexa IV pot fi eliberate numai în cazul în care țara în cauză a transmis Comisiei informațiile menționate la alineatul (1). Această transmitere se consideră efectuată la data publicării prevăzute la alineatul (1).

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1870/2005 se abrogă.

Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 1870/2005 rămâne aplicabil în ceea ce privește licențele de import eliberate în conformitate cu respectivul regulament pentru perioada de aplicare a contingentului tarifar de import care expiră la 31 mai 2007.

Articolul 19

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 142, 29.5.2001, p. 8.

(3)  JO L 142, 29.5.2001, p. 7.

(4)  JO L 154, 8.6.2006, p. 24.

(5)  JO L 154, 8.6.2006, p. 22.

(6)  JO L 300, 17.11.2005, p. 19. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2000/2006 (JO L 379, 28.12.2006, p. 37).

(7)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(8)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(9)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).

(10)  JO L 86, 3.4.2002, p. 11. Regulament abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1870/2005.


ANEXA I

Contingente tarifare deschise în temeiul Deciziilor 2001/404/CE și 2006/398/CE pentru importurile de usturoi înregistrat sub codul NC 0703 20 00

Origine

Număr de ordine

Contingent (tone)

Prima subperioadă

(iunie-august)

A doua subperioadă

Septembrie-Noiembrie

A treia subperioadă

(decembrie-februarie)

A patra subperioadă

(martie-mai)

Total

Argentina

 

 

 

19 147

Importatori tradiționali

09.4104

9 590

3 813

Noi importatori

09.4099

4 110

1 634

Total

 

13 700

5 447

China

 

 

 

 

 

33 700

Importatori tradiționali

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Noi importatori

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Total

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Alte țări terțe

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradiționali

09.4106

941

1 960

929

386

Noi importatori

09.4102

403

840

398

166

Total

 

1 344

2 800

1 327

552

Total

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


ANEXA II

Lista produselor menționate la articolul 5 alineatul (1)

Cod NC

Descriere

0703 20 00

Usturoi (proaspăt sau refrigerat)

ex 0703 90 00

Alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

ex 0710 80 95

Usturoi (1) și Allium ampeloprasum (nepreparate sau preparate în abur sau în apă fiartă), congelate

ex 0710 90 00

Amestecuri de legume conținând usturoi (1) și Allium ampeloprasum (nepreparate sau preparate în abur sau în apă fiartă), congelate

ex 0711 90 80

Usturoi (1) și Allium ampeloprasum conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros sau în saramură, în apă sulfuroasă sau cu adaos de alte substanțe de conservare), dar improprii pentru consum în această stare

ex 0711 90 90

Amestecuri de legume conținând usturoi (1) și/sau Allium ampeloprasum conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros sau în saramură, în apă sulfuroasă sau cu adaos de alte substanțe de conservare), dar improprii pentru consum în această stare

ex 0712 90 90

Usturoi (1) și Allium ampeloprasum uscate și amestecuri de legume uscate conținând usturoi (1) și, Allium ampeloprasum, întregi, tăiate, feliate, bucăți sau pulbere, dar nepreparate ulterior


(1)  Sunt incluse, de asemenea, produsele în cazul cărora cuvântul „usturoi” reprezintă numai o parte din denumire. Astfel de termeni pot include, dar nu se limitează la produsele „solo garlic”, „elephant garlic”, „single clove garlic” sau „great-headed garlic”.


ANEXA III

Mențiuni prevăzute la articolul 5 alineatul (2)

:

în limba bulgară

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

în limba spaniolă

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

în limba cehă

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

în limba daneză

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

în limba germană

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

în limba estonă

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

în limba greacă

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

în limba engleză

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

în limba franceză

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

în limba irlandeză

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

în limba italiană

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

în limba letonă

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

în limba lituaniană

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

în limba maghiară

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

în limba malteză

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

în limba neerlandeză

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

în limba polonă

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

în limba portugheză

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

în limba română

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

în limba slovacă

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

în limba slovenă

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

în limba finlandeză

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

în limba suedeză

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


ANEXA IV

Lista țărilor terțe menționate la articolele 15, 16 și 17

 

Iran

 

Liban

 

Malaezia

 

Emiratele Arabe Unite

 

Vietnam.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/23


REGULAMENTUL (CE) NR. 342/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 489/2005 privind stabilirea centrelor de intervenție și preluarea orezului nedecorticat de către agențiile de intervenție, ca urmare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (1), în special articolul 6 alineatul (3) și articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 prevede că lista centrelor de intervenție pentru preluarea orezului decorticat este stabilită de către Comisie în urma consultării statelor membre. Această listă figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 489/2005 al Comisiei din 29 martie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului privind stabilirea centrelor de intervenție și preluarea orezului nedecorticat de către agențiile de intervenție (2). Ca urmare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, este necesară stabilirea unor centre de intervenție pentru aceste noi state membre și includerea lor în lista menționată.

(2)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 limitează la 75 000 de tone cantitățile ce pot fi achiziționate de către agențiile de intervenție în întreaga Comunitate. În vederea repartizării echitabile a acestei cantități, Regulamentul (CE) nr. 489/2005 stabilește cantități per stat membru producător, în funcție de suprafețele de bază naționale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (3) și în funcție de ratele medii de productivitate care figurează în anexa VII la regulamentul menționat. Ca urmare a aderării Bulgariei și României, este necesară revizuirea acestei grile de repartizare între statele membre producătoare, aplicând aceleași criterii de distribuție precum cele instituite prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 489/2005, însă luând în considerare suprafețele de bază ale Bulgariei și României.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 489/2005 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 489/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

2.

Anexa V se înlocuiește cu textul anexei II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 81, 30.3.2005, p. 26.

(3)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2013/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 13).


ANEXA I

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 489/2005 se adaugă punctele 7 și 8, după cum urmează:

„7.   Bulgaria

Regiuni

Denumirile centrelor

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   România

Regiuni

Denumirile centrelor

Ialomița

Slobozia”


ANEXA II

„ANEXA V

Tranșa nr. 1 menționată la articolul 5

Stat membru

Tranșa nr. 1

Bulgaria

584 t

Grecia

4 636 t

Spania

20 320 t

Franța

4 148 t

Italia

40 432 t

Ungaria

305 t

Portugalia

4 549 t

România

26 t”


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 343/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, restituirile la export trebuie stabilite în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinații atunci când situația pieței mondiale sau cerințele specifice anumitor piețe justifică acest lucru.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).


ANEXĂ

Restituiri la export pentru zahărul alb și zahărul brut în aceeași stare, aplicabile începând cu 30 martie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2458

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2458

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

:

toate destinațiile, în afară de Albania, Croația, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005, în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Prezenta valoare este aplicabilă zahărului brut cu un randament de 92 %. În cazul în care randamentul zahărului brut exportat nu este de 92 %, valoarea restituirii aplicabile se înmulțește, pentru fiecare operațiune de export în cauză, cu un factor de conversie obținut prin împărțirea la 92 a randamentului zahărului brut exportat, calculat în conformitate cu punctul III alineatul (3) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 344/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (c), (d) și (g) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație atunci când acest lucru este justificat de situația pieței mondiale sau de exigențele specifice ale anumitor piețe.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2).

(5)

Restituirile la export pot fi instituite pentru a acoperi disparitățile de competitivitate dintre exporturile din Comunitate și cele din țările terțe. Produsele comunitare exportate spre destinații apropiate și spre anumite țări terțe care acordă un tratament preferențial la import se găsesc în prezent într-o poziție concurențială foarte avantajoasă. În consecință, este necesară eliminarea restituirilor la export pentru aceste destinații.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament numai dacă îndeplinesc condițiile cerute la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Pentru a fi eligibile pentru o restituire în temeiul alineatului (1), produsele trebuie să îndeplinească cerințele pertinente stabilite la articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.


ANEXĂ

Restituiri la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare, aplicabile începând cu 30 martie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg substanță uscată

24,58

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

24,58

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2458

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

24,58

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2458

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2458

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

24,58

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2458

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

:

toate destinațiile, cu excepția Albaniei, Croației, Bosniei și Herțegovina, Muntenegrului, Serbiei, Kosovo, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005 în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Valoarea de bază nu este aplicabilă produsului definit la punctul 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3513/92 al Comisiei (JO L 355, 5.12.1992, p. 12).


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/30


REGULAMENTUL (CE) NR. 345/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragrafele al doilea și al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 958/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 privind o licitație permanentă pentru anul de comercializare 2006/2007 în vederea stabilirii restituirilor la exportul de zahăr alb (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 958/2006 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 29 martie 2007, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 29 martie 2007 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 958/2006 se stabilește la 29,583 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 175, 29.6.2006, p. 49.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/31


REGULAMENTUL (CE) NR. 346/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, diferența dintre prețurile pe piața mondială și în Comunitate ale produselor menționate la articolul 1 din regulamentul menționat mai sus poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Ținând seama de situația actuală a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(3)

Articolul 31 alineatul (3) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinații atunci când situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale anumitor piețe fac necesar acest lucru.

(4)

În conformitate cu memorandumul de acord încheiat între Comisia Europeană și Republica Dominicană privind protecția la importul de lapte praf în Republica Dominicană (2), aprobat de Decizia 98/486/CE a Consiliului (3), o anumită cantitate de produse lactate comunitare exportate către Republica Dominicană poate beneficia de o reducere a taxelor vamale. Prin urmare, restituirile la export acordate produselor exportate în cadrul acestui regim trebuie reduse cu un anumit procent.

(5)

Comitetul de gestionare a laptelui și a produselor lactate nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și valorile acestor restituiri sunt precizate în anexa la prezentul regulament sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei (4).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218, 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218, 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234, 29.8.2006, p. 4. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1919/2006 (JO L 380, 28.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul laptelui și produselor lactate aplicabile începând cu 30 martie 2007

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Destinațiile sunt definite după cum urmează:

L20

:

Toate destinațiile, cu excepția: Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (statul Vatican), Liechtenstein, comunale Livigno și Campione d'Italia, Insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe Statele Unite ale Americii, și zonele din Republica Cipru unde Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

L04

:

Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Serbia, Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

L40

:

Toate destinațiile, cu excepția: L04, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Sfântul Scaun (statul Vatican), comunale Livigno și Campione d'Italia, Insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe Statele Unite ale Americii, Croația, Turcia, Australia, Canada, Noua Zeelandă și zonele din Republica Cipru unde Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.


(1)  În ceea ce privește produsele destinate exportului către Republica Dominicană în cadrul contingentului 2007/2008 menționat de Decizia 98/486/CE și conforme condițiilor prevăzute capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006, trebuie aplicate următoarele rate:

(a)

produse având codurile NC 0402 10 11 9000 și 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

(b)

produse având codurile NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 și 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Destinațiile sunt definite după cum urmează:

L20

:

Toate destinațiile, cu excepția: Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (statul Vatican), Liechtenstein, comunale Livigno și Campione d'Italia, Insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe Statele Unite ale Americii, și zonele din Republica Cipru unde Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

L04

:

Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Serbia, Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

L40

:

Toate destinațiile, cu excepția: L04, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Sfântul Scaun (statul Vatican), comunale Livigno și Campione d'Italia, Insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe Statele Unite ale Americii, Croația, Turcia, Australia, Canada, Noua Zeelandă și zonele din Republica Cipru unde Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/35


REGULAMENTUL (CE) NR. 347/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a restituirii maxime la exportul de unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și al produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 581/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de lansare a unei licitații permanente privind restituirile la export pentru anumite tipuri de unt (2) prevede o licitație permanentă.

(2)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 580/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de stabilire a unei licitații pentru restituirile la export pentru anumite produse lactate (3) și după examinarea ofertelor depuse ca urmare a cererii de oferte, trebuie să se stabilească o sumă maximă de restituire la export pentru perioada de ofertare care se încheie la 27 martie 2007.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul licitației permanente lansate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 581/2004 pentru perioada de ofertare care se încheie la 27 martie 2007, suma maximă de restituire pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90, 27.3.2004, p. 64. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 276/2007 (JO L 76, 16.3.2007, p. 16).

(3)  JO L 90, 27.3.2004, p. 58. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 128/2007 (JO L 41, 13.2.2007, p. 6).


ANEXĂ

(EUR/100 kg)

Produs

Codul nomenclaturii pentru restituire la export

Suma maximă de restituire la export pentru exporturile ale căror destinații sunt menționate la articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 581/2004

Unt

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Ulei de unt

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/37


REGULAMENTUL (CE) NR. 348/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, diferența dintre cotațiile sau prețurile produselor menționate la articolul 1 din aceste regulamente pe piața mondială și prețurile acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, restituirile trebuie stabilite luând în considerare situația și perspectivele de evoluție în ceea ce privește disponibilitățile de cereale, orez și brizură de orez, precum și prețul acestora pe piața Comunității pe de o parte și, pe de altă parte, prețurile cerealelor, orezului, brizurii de orez și produselor din sectorul cerealelor pe piața mondială. Conform acelorași articole, este de asemenea important să se asigure o situație echilibrată și o dezvoltare naturală a prețurilor și comerțului pe piețele de cereale și orez și, în afară de aceasta, să se țină cont de aspectul economic al exporturilor prevăzute și de interesul de a evita perturbările pe piața Comunității.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1518/95 al Comisiei (3) privind sistemul de import și export de produse prelucrate din cereale și orez a definit, în articolul 4, criteriile specifice de care trebuie să se țină cont la calcularea restituirii pentru aceste produse.

(4)

Restituirea care urmează să fie acordată pentru anumite produse prelucrate trebuie diferențiată, după produs, în funcție de conținutul lor de cenușă, fibră crudă, tegument, proteine, grăsime sau amidon, acest conținut fiind un indicator foarte bun al cantității de produs de bază încorporată în mod real în produsul prelucrat.

(5)

În ceea ce privește rădăcinile de manioc și alte rădăcini și tuberculi tropicali, precum și făina obținută din acestea, aspectul economic al exporturilor care ar putea fi prevăzute, ținând cont în special de natura și originea acestor produse, nu necesită în prezent stabilirea unei restituiri la export. Pentru anumite produse prelucrate din cereale, importanța scăzută a participării Comunității la comerțul mondial nu face necesară în prezent stabilirea unei restituiri la export.

(6)

Situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii pentru anumite produse, în funcție de destinația acestora.

(7)

Restituirea trebuie stabilită o dată pe lună. Ea poate fi modificată în acest interval.

(8)

Anumite produse prelucrate din porumb pot fi supuse unui tratament termic care riscă să ducă la acordarea unei restituiri care nu corespunde calității produsului. Trebuie precizat că aceste produse, care conțin amidon pregelatinizat, nu pot beneficia de restituiri la export.

(9)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirile la export pentru produsele menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1518/95 sunt stabilite conform anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1549/2004 al Comisiei (JO L 280, 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147, 30.6.1995, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2993/95 (JO L 312, 23.12.1995, p. 25).


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

Celelalte destinații sunt:

C10

:

Toate destinațiile.

C14

:

Toate destinațiile cu excepția Elveției și Liechtenstein-ului.


(1)  Nu se acordă restituiri produselor care au fost supuse unui tratament termic având ca rezultat progelatinizarea amidonului.

(2)  Restituirile se acordă în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2730/75 al Consiliului (JO L 281, 1.11.1975, p. 20), astfel cum a fost modificat.

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

Celelalte destinații sunt:

C10

:

Toate destinațiile.

C14

:

Toate destinațiile cu excepția Elveției și Liechtenstein-ului.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/40


REGULAMENTUL (CE) NR. 349/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a restituirilor la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, diferența dintre cotațiile sau prețurile de pe piața mondială ale produselor prevăzute la articolul 1 din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1517/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 în ceea ce privește regimul de import și de export aplicabil furajelor combinate pe bază de cereale și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1162/95 privind normele speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și orezului (2) definește, la articolul 2, criteriile specifice de care trebuie să se țină seama la calcularea restituirii pentru aceste produse.

(3)

Acest calcul trebuie să țină seama și de conținutul de produse cerealiere. În vederea simplificării, restituirea trebuie plătită pentru două categorii de „produse cerealiere”, și anume pentru porumb, cereala utilizată cel mai des la fabricarea alimentelor combinate exportate, și pentru produsele pe bază de porumb, pe de o parte, precum și pentru „celelalte cereale”, pe de altă parte, acestea din urmă fiind produsele cerealiere eligibile, cu excepția porumbului și a produselor pe bază de porumb. Trebuie acordată o restituire pentru cantitatea de produse cerealiere conținută de furajele combinate.

(4)

În afară de aceasta, valoarea restituirii trebuie să țină seama și de posibilitățile și condițiile de vânzare a acestor produse pe piața mondială, de necesitatea evitării dereglărilor pe piața comunitară și de aspectul economic al exportului.

(5)

Situația actuală a pieței cerealelor, în special perspectivele privind aprovizionarea, duce la eliminarea restituirilor la export.

(6)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirile la exportul de furaje combinate reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și supus dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1517/95 sunt stabilite în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 51.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

Codul produselor care beneficiază de restituirea la export:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produse cerealiere

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

Porumb și produse pe bază de porumb:

Codurile NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produse cerealiere, cu excepția porumbului și a produselor pe bază de porumb

C10

EUR/t

0,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.

C10

:

Toate destinațiile.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/42


REGULAMENTUL (CE) NR. 350/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

privind stabilirea restituirilor la producție în sectorul cerealelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al Comisiei din 30 iunie 1993 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 1766/92 și (CEE) nr. 1418/76 ale Consiliului privind restituirile la producție în sectorul cerealelor, respectiv al orezului (2), stabilește condițiile de acordare a restituirii la producție. Baza de calcul este stabilită la articolul 3 al acestui regulament. Restituirea astfel calculată, diferențiată, după caz, pentru feculele de cartofi, trebuie stabilită lunar și poate fi modificată în cazul în care prețurile porumbului și/sau grâului se schimbă în mod semnificativ.

(2)

Este necesar ca restituirile la producție stabilite de prezentul regulament să fie ajustate în funcție de coeficienții indicați în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, în vederea stabilirii sumei exacte de plată.

(3)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirea la producție, per tonă de fecule, prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 se stabilește la:

(a)

0,00 EUR/t pentru amidonul de porumb, de grâu, de orz și de ovăz;

(b)

0,00 EUR/t pentru feculele de cartofi.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159, 1.7.1993, p. 112. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1950/2005 (JO L 312, 29.11.2005, p. 18).


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/43


REGULAMENTUL (CE) NR. 351/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

privind eliberarea licențelor de import pentru uleiul de măsline în cadrul contingentului tarifar tunisian

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 2000/822/CE a Consiliului din 22 decembrie 2000 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Tunisiană privind măsurile reciproce de liberalizare și modificarea protocoalelor agricole ale Acordului de asociere CE/Republica Tunisiană (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 1 din Acordul euro-mediteranean de stabilire a unei asociații între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte (3), deschide un contingent tarifar, cu taxe vamale zero, pentru importul de ulei de măsline netratat având codurile NC 1509 10 10 și 1509 10 90, obținut în întregime în Tunisia și transportat din această țară direct în Comunitate, într-o limită prevăzută pentru fiecare an.

(2)

Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 privind deschiderea și administrarea unor contingente tarifare pentru uleiul de măsline originar din Tunisia (4) prevede și limitele cantitative lunare pentru eliberarea licențelor.

(3)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, au fost înaintate cereri autorităților competente pentru eliberarea de licențe de import pentru o cantitate totală care depășește limita de 5 000 tone prevăzută pentru luna martie.

(4)

În aceste condiții, Comisia trebuie să stabilească un procent de atribuire care să permită eliberarea licențelor proporțional cu cantitatea disponibilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile pentru licențe de import înaintate la 26 și 27 martie 2007, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, sunt acceptate până la concurența a 24,897202 % din cantitatea cerută. Limita de 5 000 tone prevăzută pentru luna martie este atinsă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 336, 30.12.2000, p. 92.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97, 30.3.1998, p. 1.

(4)  JO L 365, 21.12.2006, p. 84.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/44


REGULAMENTUL (CE) NR. 352/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea și paragraful al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 38/2007 al Comisiei din 17 ianuarie 2007 privind o licitație permanentă pentru revânzarea la export a zahărului deținut de agențiile de intervenție din Belgia, Republica Cehă, Spania, Irlanda, Italia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Suedia (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 38/2007 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 28 martie 2007, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 28 martie 2007 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 38/2007 se stabilește la 363,50 EUR/t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 11, 18.1.2007, p. 4.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/45


REGULAMENTUL (CE) NR. 353/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) litera (a) și alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 32 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că diferența dintre prețurile de pe piața internațională pentru produsele enumerate în articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (g) din regulamentul menționat și prețurile din cadrul Comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa VII la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului privind sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub forma unor bunuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile pentru stabilirea sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită o rată a restituirilor ce se aplică în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

În conformitate cu prevederile primului paragraf al articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata restituirilor la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective se stabilește lunar.

(4)

Articolul 32 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat în anumite mărfuri nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs în cazul în care este exportat fără prelucrare suplimentară.

(5)

Restituirile stabilite prin prezentul regulament pot fi stabilite în avans datorită faptului că situația pieței peste câteva luni nu poate fi stabilită la momentul respectiv.

(6)

Angajamentele asumate în privința restituirilor care pot fi acordate pentru exportul produselor înglobate în anumite mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat pot fi compromise prin stabilirea în avans a unor rate ridicate de restituire. Este așadar necesar ca în asemenea situații să fie luate măsuri asigurătorii, fără a evita totuși încheierea de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii este o măsură ce asigură atingerea acestor obiective.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, în articolul 1 alineatul (1) și în articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și exportate sub formă de mărfuri incluse în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se stabilesc după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 (JO L 321, 21.11.2006, p. 11).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 30 martie 2007 anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire în EURO/100 kg

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

1701 99 10

Zahăr alb

24,58

24,58


(1)  Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile exporturilor către Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Orașul Vatican), Liechtenstein, comunele Livigno și Campione d'Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Faroe, nici mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 exportate către Confederația Elvețiană.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/47


REGULAMENTUL (CE) NR. 354/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 195/2007 privind deschiderea achizițiilor de unt în anumite state membre pentru perioada 1 martie-31 august 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor. lactate (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 al Comisiei din 16 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ce privesc măsurile de intervenție pe piața untului și smântânii (2), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 195/2007 al Comisiei (3) a stabilit lista cu statele membre pentru care achizițiile de unt sunt deschise în temeiul articolului 6 alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(2)

În baza ultimelor prețuri de piață comunicate de Spania, Comisia a constatat că prețurile untului au fost egale sau superioare procentului de 92 % din prețul de intervenție pe parcursul a două săptămâni consecutive. Trebuie, prin urmare, să se suspende achizițiile de intervenție în Spania și să se scoată acest stat din lista stabilită de Regulamentul (CE) nr. 195/2007.

(3)

În consecință, este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 195/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 195/2007 este înlocuit cu următorul text:

„Articolul 1

Achizițiile de unt prevăzute la articolul 6 alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 sunt deschise în următoarele state membre:

Portugalia”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333, 24.12.1999, p. 11. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2107/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 20).

(3)  JO L 59, 27.2.2007, p. 62.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/48


REGULAMENTUL (CE) NR. 355/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de cereale, de făină, de crupe și griș de grâu sau de secară

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, diferența dintre cotațiile sau prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse în Comunitate poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Restituirile trebuie stabilite luând în considerare elementele menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și măsurile care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (2).

(3)

În ceea ce privește făina, crupele și grișul de grâu sau de secară, restituirea aplicabilă acestor produse trebuie calculată în funcție de cantitatea de cereale necesară fabricării produselor respective. Aceste cantități au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1501/95.

(4)

Situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii pentru anumite produse, în funcție de destinația acestora.

(5)

Restituirea se stabilește o dată pe lună. Aceasta poate fi modificată în intervalul respectiv.

(6)

Aplicarea acestor norme situației actuale a piețelor în sectorul cerealelor, în special cotațiilor sau prețurilor acestor produse în Comunitate și pe piața mondială, determină stabilirea restituirii la valorile prezentate în anexă.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirile la export pentru produsele în aceeași stare menționate la articolul 1 literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, cu excepția malțului, sunt stabilite la valorile prezentate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de cereale, de făină, de crupe și griș de grâu sau de secară

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

C01

:

Toate țările terțe, cu excepția Albaniei, Croației, Bosniei și Herțegovinei, Muntenegrului, Serbiei, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Liechtensteinului și Elveției.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/50


REGULAMENTUL (CE) NR. 356/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil la restituirea pentru cereale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, restituirea aplicabilă la exporturile de cereale în ziua prezentării cererii de licență trebuie aplicată, la cerere, unei operațiuni de export care urmează să fie desfășurată pe perioada de valabilitate a licenței. În acest caz, un coeficient de corecție poate fi aplicat la restituire.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (2) a permis stabilirea unui coeficient de corecție pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003. Acest coeficient de corecție se calculează luând în considerare elementele care figurează la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95.

(3)

Situația de pe piața mondială sau cerințele specifice de pe anumite piețe pot necesita diferențierea coeficientului de corecție în funcție de destinație.

(4)

Coeficientul de corecție trebuie stabilit conform aceleiași proceduri folosite pentru stabilirea restituirii. Acesta poate fi modificat în perioada dintre două stabiliri.

(5)

Din dispozițiile menționate mai sus rezultă că se fixează coeficientul de corecție conform anexei la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Coeficientul de corecție aplicabil restituirilor stabilite anterior pentru exporturile de produse menționate la articolul 1 literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, cu excepția malțului, se stabilește în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil la restituirea pentru cereale

(în EUR/t)

Codul produselor

Destinația

Curent

4

Primul termen

5

Al 2-lea termen

6

Al 3-lea termen

7

Al 4-lea termen

8

Al 5-lea termen

9

Al 6-lea termen

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Codurile produselor și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Toate țările terțe cu excepția Albaniei, Bulgariei, României, Croației, Bosniei și Herțegovinei, Muntenegrului, Serbiei, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Liechtensteinului și Elveției.

C02

:

Algeria, Arabia Saudită, Bahrain, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Iran, Irak, Israel, Iordania, Kuweit, Liban, Libia, Maroc, Mauritania, Oman, Qatar, Siria, Tunisia și Yemen.

C03

:

Toate țările terțe cu excepția Bulgariei, Norvegiei, României, Elveției și Liechtensteinului.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/52


REGULAMENTUL (CE) NR. 357/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a restituirilor aplicabile la export pentru malț

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, diferența dintre cursurile sau prețurile pe piața mondială ale produselor prevăzute la articolul 1 din regulamentul menționat anterior și prețurile produselor respective în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Restituirile trebuie stabilite luând în considerare elementele prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (2).

(3)

Restituirea aplicabilă tipurilor de malț trebuie calculată ținând seama de cantitatea de cereale necesară fabricării produselor respective. Cantitățile respective au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1501/95.

(4)

Situația de pe piața mondială sau cerințele specifice ale anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii pentru anumite produse, în funcție de destinația acestora.

(5)

Restituirea trebuie stabilită o dată pe lună. Ea poate fi modificată în acest interval.

(6)

Aplicarea acestor norme la situația actuală a piețelor în sectorul cerealelor, în special cursurilor sau prețurilor acestor produse în Comunitate și pe piața mondială, determină stabilirea restituirii la sumele prezentate în anexă.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirile la exportul malțului prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sunt stabilite la sumele prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


ANEXĂ

la Regulamentul din Comisiei 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la export pentru malț

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/54


REGULAMENTUL (CE) NR. 358/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil restituirii pentru malț

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, restituirea aplicabilă exporturilor de cereale în ziua depunerii cererii de licență trebuie aplicată, la cerere, unui export care urmează să fie realizat în perioada de valabilitate a licenței. În acest caz, se poate aplica un coeficient de corecție restituirii.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (2) a permis stabilirea unui coeficient de corecție pentru malțul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003. Coeficientul de corecție respectiv trebuie calculat luând în considerare elementele prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95.

(3)

Din dispozițiile menționate anterior rezultă că trebuie stabilit coeficientul de corecție în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Coeficientul de corecție aplicabil restituirilor stabilite în avans pentru exporturile de malț, prevăzut la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, este stabilit în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


ANEXĂ

La Regulamentul Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a coeficientului de corecție aplicabil restituirii pentru malț

NB: Codurile produselor și seria „A“ a codurilor de destinație sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Numerele din cadrul codurilor de destinație sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Codul produselor

Destinație

Curent

4

Primul termen

5

Al 2-lea termen

6

Al 3-lea termen

7

Al 4-lea termen

8

Al 5-lea termen

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codul produselor

Destinație

Al 6-lea termen

10

Al 7-lea termen

11

Al 8-lea termen

12

Al 9-lea termen

1

Al 10-lea termen

2

Al 11-lea termen

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/56


REGULAMENTUL (CE) NR. 359/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

de stabilire a restituirilor aplicabile produselor din sectoarele cerealelor și orezului livrate în cadrul acțiunilor de ajutoare alimentare comunitare și naționale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2681/74 al Consiliului din 21 octombrie 1974 privind finanțarea comunitară a cheltuielilor rezultate din furnizarea produselor agricole ca ajutoare alimentare (3) prevede că acea parte a cheltuielilor care corespunde restituirilor la export stabilite în domeniu în conformitate cu normele comunitare se impută Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea „Garantare”.

(2)

Pentru a facilita stabilirea și gestionarea bugetului pentru acțiunile comunitare de ajutoare alimentare și pentru a permite statelor membre să cunoască nivelul participării comunitare la finanțarea acțiunilor naționale de ajutoare alimentare, este necesar să se determine nivelul restituirilor acordate pentru aceste acțiuni.

(3)

Dispozițiile generale și normele de aplicare prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 pentru restituirile la export sunt aplicabile mutatis mutandis operațiunilor menționate anterior.

(4)

Criteriile specifice de care urmează să se țină seama la calcularea restituirii la export pentru orez sunt definite la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru acțiunile de ajutoare alimentare comunitare și naționale prevăzute în cadrul convențiilor internaționale sau al altor programe complementare, cât și pentru alte acțiuni comunitare de furnizare gratuită, restituirile aplicabile produselor din sectoarele cerealelor și orezului sunt stabilite în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, la 29 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al Comisiei (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 288, 25.10.1974, p. 1.


ANEXĂ

La Regulamentul Comisiei din 29 martie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile produselor din sectoarele cerealelor și orezului livrate în cadrul acțiunilor de ajutoare alimentare comunitare și naționale

(EUR/t)

Codul produsului

Valoarea restituirilor

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Codurile produselor sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/58


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 martie 2007

de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe

(2007/198/Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 47 al treilea și al patrulea paragraf și articolul 48,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Datorită sprijinului comunitar susținut, continuu și coordonat, asigurat prin intermediul programelor de cercetare și instruire ale Comunității Europene a Energiei Atomice („Euratom”), precum și dezvoltării cunoștințelor și a resurselor umane în laboratoarele naționale de cercetare privind fuziunea, Comunitatea a creat, desfășurând activități comune în special în cadrul Acordului european privind dezvoltarea fuziunii termonucleare (EFDA), un program de cercetare unic și complet integrat în domeniul fuziunii, care și-a asumat un rol principal la nivel internațional în ceea ce privește dezvoltarea fuziunii ca sursă de energie potențial nelimitată, sigură, durabilă, caracterizată de simț de răspundere față de mediu și competitivă din punct de vedere economic.

(2)

Lansarea proiectului de cercetare privind fuziunea, „Joint European Torus” (JET), în 1978 (1), care și-a îndeplinit sau depășit toate obiectivele de proiectare, inclusiv acela de a demonstra eliberarea unor cantități semnificative de energie de fuziune într-un mod controlat, cu obținerea unor recorduri mondiale, în ceea ce privește atât puterea, cât și energia de fuziune, a demonstrat care este valoarea adăugată a asocierii resurselor și a competențelor la nivel comunitar sub forma unei întreprinderi comune.

(3)

Comunitatea a jucat un rol-cheie în elaborarea unui proiect internațional, ITER, reprezentând următoarea etapă în domeniul fuziunii, care s-a lansat în 1988 cu activități de definire a conceptelor (2), continuând în 1992 cu activități de proiectare tehnică (3), activități care s-au extins pentru trei ani în 1998 (4), ulterior printr-un al doilea acord încheiat în 1994 (5), care a dus la elaborarea în 2001 a unui proiect tehnic detaliat, complet și pe deplin integrat pentru un centru de cercetare menit să demonstreze fezabilitatea fuziunii ca sursă de energie, din care Comunitatea putea obține avantaje semnificative, mai ales în contextul asigurării securității și diversității surselor sale de energie pe termen lung.

(4)

Cele șapte părți care au luat parte la negocierile ITER (Euratom, Republica Populară Chineză, India, Japonia, Republica Coreea, Rusia și Statele Unite), reprezentând peste jumătate din populația globului, au încheiat Acordul cu privire la înființarea Organizației Internaționale a Energiei de Fuziune, ITER, pentru aplicarea în comun a proiectului ITER (6) („acordul ITER”), care înființează Organizația Internațională a Energiei de Fuziune ITER („Organizația ITER”) cu sediul central în Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône, Franța). Organizației ITER îi revine întreaga răspundere pentru construirea, operarea, exploatarea și dezafectarea instalațiilor ITER.

(5)

Conform acordului ITER, toate părțile trebuie să aducă, prin intermediul entităților juridice corespunzătoare, denumite „agenții interne”, contribuții la Organizația ITER. Pentru a permite începerea construcției ITER fără întârziere, și având în vedere că Euratom, ca parte-gazdă, va avea responsabilități deosebite ca membru al Organizației ITER, inclusiv prin faptul că îi incumbă cea mai mare cotă în totalul contribuțiilor și răspunderea pentru pregătirea amplasamentului, trebuie înființată cât mai curând Agenția internă a Euratom.

(6)

Euratom și Japonia au încheiat un acord bilateral privind punerea în aplicare comună a activităților care fac obiectul abordării extinse („Acordul privind abordarea extinsă cu Japonia”), care prevede activități complementare de cercetare comună în domeniul fuziunii, în cadrul „abordării extinse”, în vederea producerii rapide a energiei de fuziune, astfel cum s-a convenit în timpul negocierilor cu privire la acordul ITER. Acordul privind abordarea extinsă cu Japonia prevede ca aceste activități din cadrul abordării extinse să fie desfășurate de Euratom prin intermediul Agenției interne a Euratom, ca agenție executivă.

(7)

Pentru a se ajunge la un nivel maxim de sinergie și la economii de scară, în contextul abordării tip „cale rapidă” asupra fuziunii, examinate de un grup de experți independenți la cererea miniștrilor cercetării, formulată în timpul președinției belgiene, Agenția internă a Euratom trebuie de asemenea să pună în aplicare un program de activități pe termen lung, cu scopul de a pregăti construcția reactoarelor de fuziune experimentale și a instalațiilor conexe, pentru a spori competitivitatea industrială europeană în această privință.

(8)

În concluziile sale din 26-27 noiembrie 2003, Consiliul European, prin decizie unanimă, a autorizat Comisia să propună ca Franța să devină țara-gazdă ITER, iar amplasamentul ITER să fie în Cadarache și a hotărât ca Agenția internă a Euratom să aibă sediul în Spania.

(9)

Având în vedere importanța fundamentală a proiectului ITER și a activităților care fac obiectul abordării extinse privind exploatarea fuziunii ca sursă de energie potențial nelimitată, sigură, durabilă, caracterizată de simț de răspundere față de mediu și competitivă din punct de vedere economic, este necesară constituirea Agenției interne a Euratom sub forma unei întreprinderi comune, conform dispozițiilor capitolului 5 din Tratatul Euratom.

(10)

Întreprinderea comună, căreia ar trebui să-i revină răspunderea pentru activitățile publice de cercetare de interes european și internațional, precum și pentru îndeplinirea angajamentelor care decurg din acordurile internaționale, ar trebui considerată ca fiind un organism internațional în sensul articolului 151 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată (7), precum și ca o organizație internațională în sensul articolului 23 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și controlul acestor produse (8), al articolului 22 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (9), precum și în sensul articolului 15 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, produse și servicii publice (10).

(11)

Prezenta decizie stabilește o valoare de referință financiară pentru perioada prevăzută de funcționare a întreprinderii comune, care ilustrează voința autorității legislative și care nu va afecta competențele autorității bugetare, astfel cum sunt definite în tratat.

(12)

Sub rezerva consultării prealabile cu Comisia, întreprinderea comună ar trebui să aibă propriul regulament financiar, bazat pe principiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar-cadru pentru entitățile menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (11) („regulamentul financiar-cadru”), ținând seama de nevoile sale specifice care decurg, în special, din obligațiile internaționale ale acesteia.

(13)

Pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul cercetării, întreprinderea comună ar trebui să fie deschisă participării țărilor care au încheiat acorduri de cooperare cu Euratom în domeniul fuziunii nucleare și care asociază programele lor respective cu programele Euratom.

(14)

Propunerea pentru decizia Consiliului cu privire la al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) privind activitățile de cercetare și instruire în domeniul nuclear (2007-2011), precum și programul specific de punere în aplicare a respectivului program-cadru („PC 7”) plasează ITER în centrul strategiei europene în domeniul fuziunii și introduce dispoziții cu privire la contribuția Euratom la organizația ITER, prin intermediul întreprinderii comune, al activităților din cadrul abordării extinse și al altor activități conexe destinate să pregătească utilizarea reactoarelor de fuziune experimentale.

(15)

Având în vedere nevoia de a asigura condiții de muncă stabile și egalitatea de tratament în rândul personalului, având în vedere experiența dobândită din întreprinderea comună JET, pentru a atrage personal specializat în domeniile științific și tehnic de cel mai înalt nivel este necesară punerea în aplicare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a condițiilor de angajare a altor agenți ai Comunităților Europene, prevăzut prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (12) („Statutul”) în raport cu întregul personal recrutat de întreprinderea comună.

(16)

Având în vedere că întreprinderea comună nu este concepută pentru a atinge un obiectiv economic și că este responsabilă de gestionarea participării Euratom la un proiect internațional de cercetare de interes public, pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin este necesar ca Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene din 8 aprilie 1965 (13) să se aplice întreprinderii comune, directorului și personalului acesteia.

(17)

Luând în considerare natura deosebită a activităților întreprinderii comune și importanța acesteia pentru dezvoltarea cercetării în domeniul fuziunii și pentru a promova o gestionare economică solidă a fondurilor publice care vor fi alocate întreprinderii comune, întreprinderea comună ar trebui să beneficieze de toate avantajele prevăzute în anexa III la tratat.

(18)

Ca organism cu personalitate juridică, întreprinderea comună ar trebui să fie răspunzătoare pentru acțiunile sale. În ceea ce privește soluționarea litigiilor în materie contractuală, ar trebui să fie posibil să se prevadă în contractele încheiate de întreprinderea comună competența Curții de Justiție.

(19)

Luând în considerare drepturile și obligațiile care revin Comunității în temeiul titlului II capitolul 2 din tratatul cu privire la difuzarea informațiilor, întreprinderea comună ar trebui să stabilească, împreună cu Comisia, aranjamentele adecvate în acest sens.

(20)

Ar trebui să fie încheiat un acord de găzduire între întreprinderea comună și Spania, cu privire la spațiile pentru birouri, privilegiile și imunitățile și alte modalități de susținere acordate întreprinderii comune de către Spania.

(21)

Prezenta decizie ia în considerare rezultatul cercetările efectuate de Comisie și în special avizul favorabil asupra propunerilor, exprimat de comitetul consultativ pentru programul specific de cercetare și instruire în domeniul energiei nucleare (de fuziune) al Euratom,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Înființarea unei întreprinderi comune

(1)   Se înființează, prin prezenta, o întreprindere comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (Fusion for Energy) („întreprinderea comună”) cu o durată de 35 de ani de la data de 19 aprilie 2007.

(2)   Sarcinile care revin întreprinderii comune sunt următoarele:

(a)

să contribuie, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice („Euratom”), la Organizația Internațională a Energiei de Fuziune ITER;

(b)

să contribuie, în numele Euratom, la activitățile din cadrul abordării extinse desfășurate împreună cu Japonia, în vederea producerii rapide a energiei de fuziune;

(c)

să pregătească și să coordoneze un program de activități în vederea pregătirilor pentru construirea unui reactor de fuziune experimental și a instalațiilor conexe, inclusiv a Centrului internațional de iradiere a materialelor de fuziune (IFMIF).

(3)   Sediul întreprinderii comune este situat la Barcelona în Spania.

(4)   Întreprinderea comună este considerată un organism internațional în sensul articolului 151 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului, precum și o organizație internațională în sensul articolului 23 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 92/12/CEE și în sensul articolului 22 litera (c) din Directiva 2004/17/CE și al articolului 15 litera (c) din Directiva 2004/18/CE.

Articolul 2

Membri

Membrii întreprinderii comune sunt:

(a)

Euratom, reprezentat de către Comisie;

(b)

statele membre ale Euratom;

(c)

țări terțe care au încheiat, în domeniul fuziunii nucleare controlate, un acord de cooperare cu Euratom, care asociază respectivele lor programe de cercetare programelor Euratom și care și-au exprimat dorința de a deveni membre ale întreprinderii comune.

Articolul 3

Statutul

Se adoptă, prin prezenta, statutul întreprinderii comune, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 4

Finanțare

(1)   Resursele necesare pentru ca întreprinderea comună să-și îndeplinească sarcinile se determină după cum urmează:

(a)

în ceea ce privește sarcinile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), în conformitate cu acordul ITER;

(b)

în ceea ce privește sarcinile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b), în conformitate cu acordul privind abordarea extinsă cu Japonia;

(c)

în ceea ce privește sarcinile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c), în conformitate cu programele de cercetare și instruire adoptate în temeiul articolului 7 din tratat.

(2)   Resursele întreprinderii comune sunt constituite prin contribuția Euratom, contribuții din partea țării-gazdă ITER, cotizațiile anuale ale membrilor și contribuțiile voluntare ale membrilor întreprinderii comune, alții decât Euratom, precum și prin resurse suplimentare.

(3)   Valoarea indicativă globală a resurselor considerate a fi necesare pentru întreprinderea comună, în conformitate cu alineatul (1), este de 9 653 milioane de euro (14). Aceasta este repartizată după cum urmează:

(în milioane de euro)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

din care 2007-2011

 

Valori constante

Total

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

(4)   Contribuția indicativă totală a Euratom la resursele menționate la alineatul (3) este de 7 649 milioane de euro, din care maxim 15 % reprezintă cheltuieli administrative. Aceasta este repartizată după cum urmează:

(în milioane de euro)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

din care pentru PC 7 (2007-2011)

 

Valori constante

Total

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Articolul 5

Regulamentul financiar

(1)   Întreprinderea comună are propriul regulament financiar, întocmit pe baza principiilor regulamentului financiar-cadru. În cazul în care este necesar, având în vedere nevoile specifice de funcționare ale întreprinderii comune, regulamentul financiar al întreprinderii comune („regulamentul financiar”) se poate îndepărta de regulamentul financiar-cadru, sub rezerva consultării prealabile cu Comisia.

(2)   Întreprinderea comună își constituie propriul serviciu de audit intern.

(3)   Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, dă descărcare cu privire la execuția bugetului întreprinderii comune.

Articolul 6

Personalul

Statutul, precum și normele adoptate în comun de instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestui statut, se aplică și personalului întreprinderii comune.

Articolul 7

Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică întreprinderii comune, directorului și personalului acesteia.

Articolul 8

Avantaje

Statele membre conferă întreprinderii comune, în cadrul domeniului de aplicare al activităților sale oficiale, toate avantajele prevăzute în anexa III la Tratatul privind întreprinderea comună, pe întreaga perioadă de existență a întreprinderii comune.

Articolul 9

Răspundere și competența Curții de Justiție

(1)   Răspunderea contractuală a întreprinderii comune este reglementată de dispozițiile contractuale pertinente și de legislația aplicabilă contractului în cauză.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene este competentă să pronunțe hotărâri în temeiul oricărei clauze compromisorii cuprinsă în contractele încheiate de întreprinderea comună.

(2)   În cazul răspunderii delictuale, întreprinderea comună, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, trebuie să repare orice prejudiciu cauzat de prepușii săi în exercitarea sarcinilor lor.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene este competentă să se pronunțe în litigiile referitoare la despăgubirile acordate pentru asemenea prejudicii.

(3)   Curtea de Justiție este competentă să se pronunțe în acțiunile formulate împotriva întreprinderii comune, inclusiv împotriva deciziilor Consiliului de administrație, în condițiile prevăzute la articolele 146 și 148 din tratat.

(4)   Orice plată efectuată de către întreprinderea comună în cadrul răspunderii menționate la alineatele (1) și (2), precum și costurile și cheltuielile aferente, se consideră cheltuieli ale întreprinderii comune și se acoperă din resursele întreprinderii comune.

Articolul 10

Difuzarea informațiilor

Întreprinderea comună convine cu Comisia asupra dispozițiilor corespunzătoare, care îi vor permite comunității să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile în temeiul titlului II capitolul 2 din tratat.

Articolul 11

Acordul de găzduire

Se încheie un acord de găzduire între întreprinderea comună și Spania în termen de trei luni de la data înființării întreprinderii comune.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie se aplică din a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2007.

Pentru Consiliu,

Președintele

P. STEINBRÜCK


(1)  Decizia 78/471/Euratom a Consiliului din 30 mai 1978 privind înființarea „întreprinderii comune Joint European Torus (JET)” (JO L 151, 7.6.1978, p. 10). Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 98/585/Euratom (JO L 282, 20.10.1998, p. 65).

(2)  Decizia 88/229/Euratom a Comisiei (JO L 102, 21.4.1988, p. 31).

(3)  Decizia 92/439/Euratom a Comisiei (JO L 244, 26.8.1992, p. 13).

(4)  Decizia 98/704/Euratom a Consiliului (JO L 335, 10.12.1998, p. 61).

(5)  Decizia 94/267/Euratom a Comisiei (JO L 114, 5.5.1994, p. 25).

(6)  JO L 358, 16.12.2006, p. 62.

(7)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).

(8)  JO L 76, 23.3.1992, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/106/CE (JO L 359, 4.12.2004, p. 30).

(9)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/97/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).

(10)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/97/CE.

(11)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1895/2006 (JO L 397, 30.12.2006, p. 6).

(13)  JO 152, 13.7.1967, p. 13. Protocol, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam și Tratatul de la Nisa.

(14)  Toate cifrele indicate exprimă valorile curente, cu excepția cazurilor în care se precizează altfel și sub rezerva adoptării bugetelor corespunzătoare pentru programele comunitare de cercetare și instruire, în temeiul articolului 7 din tratat.


ANEXĂ

STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE EUROPENE PENTRU ITER ȘI PENTRU DEZVOLTAREA ENERGIEI DE FUZIUNE

(FUSION FOR ENERGY)

Articolul 1

Denumire, sediu, membri

(1)   Denumirea întreprinderii comune este „întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (Fusion for Energy)” („întreprinderea comună”).

(2)   Sediul întreprinderii comune este la Barcelona în Spania.

(3)   Membrii întreprinderii comune sunt:

(a)

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) reprezentată de către Comisie;

(b)

statele membre ale Euratom;

(c)

țări terțe care au încheiat, în domeniul fuziunii nucleare controlate, un acord de cooperare cu Euratom, care asociază respectivele programe de cercetare programelor Euratom și care și-au exprimat dorința de a deveni membre ale întreprinderii comune.

Articolul 2

Obiective

Obiectivele întreprinderii comune sunt:

1.

să contribuie, în numele Euratom, la Organizația Internațională a Energiei de Fuziune ITER („organizația ITER”), în conformitate cu acordul privind înființarea Organizației Internaționale a Energiei de Fuziune ITER pentru aplicarea în comun a proiectului ITER („acordul ITER”);

2.

să contribuie, în numele Euratom, la activitățile din cadrul abordării extinse desfășurate împreună cu Japonia, în vederea producerii rapide a energiei de fuziune („activități din cadrul abordării extinse”), în conformitate cu acordul bilateral privind punerea în aplicare comună a activităților care fac obiectul abordării extinse („acordul privind abordarea extinsă cu Japonia”);

3.

să pregătească și să coordoneze un program de activități în vederea pregătirilor pentru construirea unui reactor de fuziune experimental și a instalațiilor conexe, inclusiv a Centrului internațional de iradiere a materialelor de fuziune (IFMIF).

Articolul 3

Activități

(1)   Ca agenție internă a Euratom pentru ITER, întreprinderea comună îndeplinește obligațiile pe care le are Euratom față de organizația ITER, astfel cum au fost definite în și pe durata acordului ITER. În special, acesteia îi revine:

(a)

să supravegheze pregătirea amplasamentului pentru proiectul ITER;

(b)

să furnizeze componente, echipamente, materiale și alte resurse organizației ITER;

(c)

să gestioneze activitățile cu privire la achizițiile publice împreună cu organizația ITER, în special procedurile asociate privind asigurarea calității;

(d)

să pregătească și să coordoneze participarea Euratom la exploatarea științifică și tehnică a proiectului ITER;

(e)

să coordoneze activitățile de cercetare și dezvoltare științifică și tehnologică, în sprijinul contribuției Euratom la organizația ITER;

(f)

să furnizeze contribuția financiară a Euratom la organizația ITER;

(g)

să organizeze cele necesare pentru a pune resurse umane la dispoziția organizației ITER;

(h)

să asigure interfața cu organizația ITER și să desfășoare orice alte activități în sprijinul acordului ITER.

(2)   Ca agenție executivă în contextul acordului privind abordarea extinsă cu Japonia, întreprinderea comună îndeplinește obligațiile Euratom referitoare la punerea în aplicare a activităților care fac obiectul abordării extinse. În special, acesteia îi revine:

(a)

să furnizeze componente, echipamente, materiale și alte resurse pentru activitățile care fac obiectul abordării extinse;

(b)

să pregătească și să coordoneze participarea Euratom la punerea în aplicare a activităților care fac obiectul abordării extinse;

(c)

să coordoneze activitățile de cercetare științifică și tehnologică, precum și activitățile de dezvoltare;

(d)

să furnizeze contribuția financiară a Euratom la activitățile din cadrul abordării extinse;

(e)

să organizeze cele necesare pentru a pune la dispoziție resurse umane pentru activitățile din cadrul abordării extinse;

(f)

să desfășoare orice alte activități necesare, pentru a îndeplini obligațiile Euratom în contextul acordului privind abordarea extinsă cu Japonia.

(3)   Pentru a pregăti construirea unui reactor de fuziune experimental și a instalațiilor conexe, inclusiv a Centrului internațional de iradiere a materialelor de fuziune (IFMIF), întreprinderea comună pregătește și coordonează un program de activități de cercetare, dezvoltare și proiectare, altele decât activitățile ITER și cele din cadrul abordării extinse.

(4)   Întreprinderea comună desfășoară orice alte activități în vederea îndeplinirii obiectivelor generale enunțate la articolul 2, inclusiv activități de sensibilizare a opiniei publice cu privire la întreprinderea comună și misiunea acesteia.

Articolul 4

Personalitate juridică

Întreprinderea comună are personalitate juridică. Pe teritoriul fiecărui stat membru, aceasta beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice prin legislația respectivelor state. În special, întreprinderea comună poate încheia contracte, obține licențe, dobândi sau înstrăina bunuri mobile și imobile, contracta împrumuturi și poate introduce acțiuni în justiție.

Articolul 5

Organisme

(1)   Organismele întreprinderii comune sunt Consiliul de administrație și directorul.

(2)   Consiliul de administrație este asistat de Comitetul executiv în conformitate cu articolul 7.

(3)   Consiliul de administrație și directorul consultă consiliul/consiliile de program științific în conformitate cu articolul 9.

Articolul 6

Consiliul de administrație

(1)   Consiliul de administrație este responsabil pentru supravegherea întreprinderii comune în scopul îndeplinirii obiectivelor enunțate la articolul 2 și asigură o colaborare strânsă între întreprinderea comună și membrii săi în procesul de punere în practică a activităților acesteia.

(2)   Fiecare membru al întreprinderii comune este reprezentat în Consiliul de administrație de doi membri, dintre care unul are competențe științifice și/sau tehnice în domeniile care corespund activităților întreprinderii comune.

(3)   Consiliul de administrație face recomandări și ia decizii cu privire la orice nelămuriri, chestiuni sau probleme care aparțin domeniului de aplicare al prezentului statut și sunt conforme cu dispozițiile acestuia. În special, Consiliului de administrație îi revine:

(a)

să aprobe propuneri de modificare a prezentului statut, în conformitate cu articolul 21;

(b)

să decidă în toate chestiunile pe care i le înaintează Comitetul executiv;

(c)

să numească președintele și membrii Comitetului executiv;

(d)

să adopte planul de proiect, programele de lucru, planul de estimare a resurselor, planul de personal și planul privind politica de personal;

(e)

să adopte bugetul anual, să aprobe conturile anuale, inclusiv părțile specifice referitoare la costurile administrative și de personal, și să acorde descărcare directorului privind execuția bugetară, în conformitate cu regulamentul financiar;

(f)

să exercite atribuțiile menționate la articolul 10 alineatul (3) cu privire la director;

(g)

să aprobe structura organizatorică de bază a întreprinderii comune;

(h)

să adopte regulamentul financiar și normele de aplicare ale acestuia, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1);

(i)

să adopte dispozițiile de punere în aplicare menționate la articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf și la articolul 10 alineatul (4) cu privire la personal;

(j)

să adopte normele de aplicare pentru asigurarea necesarului de resurse umane organizației ITER și activităților din cadrul abordării extinse;

(k)

să adopte și să aplice măsuri și orientări pentru a combate frauda și neregulile și pentru a gestiona posibilele conflicte de interese;

(l)

să aprobe acordul de găzduire între întreprinderea comună și Spania („țara gazdă”) prevăzut la articolul 18;

(m)

să decidă cu privire la orice achiziție, vânzare și ipotecare a terenurilor și a altor drepturi asupra bunurilor imobile, precum și la constituirea oricăror cauțiuni sau garanții, la preluarea de acțiuni în alte întreprinderi sau instituții și la acordarea sau contractarea de împrumuturi;

(n)

să aprobe încheierea unor acorduri sau înțelegeri privind cooperarea cu țări terțe și cu instituții, întreprinderi sau persoane din țări terțe, sau cu organizații internaționale;

(o)

să aprobe rapoartele anuale de activitate cu privire la evoluția întreprinderii comune, în ceea ce privește programele de lucru și resursele acesteia;

(p)

să adopte, de comun acord cu Comisia, norme cu privire la politica industrială, drepturile de proprietate intelectuală și difuzarea informației;

(q)

să înființeze consiliul/consiliile pentru programul științific și să numească membrii acestuia/acestora;

(r)

să exercite orice alte competențe și să îndeplinească orice altă funcție, inclusiv înființarea unor filiale, dacă acest lucru se dovedește a fi necesar în scopul exercitării atribuțiilor sale, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.

(4)   Membrii întreprinderii comune au drept de vot conform dispozițiilor din anexa I. Voturile fiecărui membru sunt indivizibile.

(5)   Deciziile Consiliului de administrație se adoptă, în temeiul alineatului (3) litera (a), în unanimitate.

Deciziile Consiliului de administrație se adoptă, în temeiul alineatului (3) literele (b)-(m), cu o majoritate de două treimi din totalul voturilor.

Cu excepția cazurilor în care există alte dispoziții exprese, toate deciziile Consiliului de administrație se adoptă cu o majoritate simplă din totalul voturilor.

(6)   Euratom are dreptul de a-și exprima rezerva cu privire la deciziile luate de Consiliul de administrație, în cazul în care aceasta consideră că respectiva decizie poate să contravină dreptului comunitar, inclusiv angajamentelor internaționale care decurg din acordul internațional ITER în mod special. Euratom furnizează argumentele juridice cuvenite pentru o astfel de rezervă.

În acest caz, decizia se suspendă și se înaintează Comisiei în vederea examinării legalității sale, alături de opinia Consiliului de administrație.

Comisia se poate pronunța cu privire la legalitatea deciziei Consiliului de administrație în termen de o lună de la data la care chestiunea i-a fost supusă atenției, iar în lipsa unui răspuns din partea Comisiei, se consideră că decizia Consiliului de administrație a fost susținută.

În lumina poziției exprimate de Comisie, Consiliul de administrație reexaminează decizia luată și ia o hotărâre finală.

(7)   Consiliul de administrație alege președintele dintre membrii săi la propunerea Euratom, cu o majoritate de două treimi din totalul voturilor. Mandatul acestuia are durata de doi ani și este posibil să fie reales o dată.

(8)   Consiliul de administrație se întrunește la convocarea președintelui, de cel puțin două ori pe an. Consiliul de administrație poate fi convocat la cererea majorității simple a membrilor săi, sau la solicitarea directorului ori a Euratom. În mod obișnuit, reuniunile au loc la sediul întreprinderii comune.

(9)   Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în situații speciale, directorul întreprinderii comune și președintele Comitetului executiv participă la reuniunile Consiliului de administrație.

(10)   Consiliul de administrație își adoptă regulamentul de procedură și aprobă regulamentul de procedură al Comitetului executiv cu o majoritate de două treimi din totalul voturilor.

Articolul 7

Comitetul executiv

(1)   Comitetul executiv asistă Consiliul de administrație la pregătirea deciziilor sale și execută orice alte atribuții care îi sunt delegate de către Consiliul de administrație.

(2)   Comitetul executiv este format din treisprezece membri numiți de Consiliul de administrație, dintre persoanele cu un statut și o experiență profesională recunoscute în domeniile științific, tehnic și financiar care au relevanță pentru atribuțiile menționate în prezentul articol. Euratom este unul dintre membrii Comitetului executiv.

(3)   În special Comitetului executiv îi revine:

(a)

să aprobe acordarea unor contracte în conformitate cu regulamentul financiar;

(b)

să formuleze observații și recomandări înaintate Consiliului de administrație, cu privire la propunerea privind planul de proiect, programele de lucru, planul de estimare a resurselor, bugetul și situațiile financiare anuale întocmite de director;

(c)

să înainteze Consiliului de administrație, la cererea Euratom sau a majorității membrilor, deciziile cu privire la atribuirea contractelor sau orice alte decizii pe care a fost mandatat să le adopte.

(4)   Fiecare membru al Comitetului executiv are dreptul la un vot.

(5)   În absența unor dispoziții contrare, deciziile Comitetului executiv se adoptă cu o majoritate de nouă voturi favorabile.

(6)   Mandatul membrilor Comitetului executiv are o durată de doi ani, reînnoibil o dată. La fiecare doi ani sunt înlocuiți cel puțin jumătate din numărul membrilor.

(7)   La expirarea mandatului, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor. Dacă un membru demisionează, acesta rămâne în funcție până când este înlocuit.

(8)   Președintele Comitetului executiv este numit de către Consiliul de administrație pentru un mandat cu durata de doi ani, care poate fi reînnoit o dată.

(9)   Comitetul executiv se întrunește la convocarea președintelui, de cel puțin șase ori pe an. Comitetul executiv se poate întruni și la convocarea a cel puțin trei dintre membrii săi, sau la cererea directorului ori a Euratom. Reuniunile au loc în mod obișnuit la sediul întreprinderii comune.

(10)   Cu excepția cazurilor în care Consiliul de administrație hotărăște contrariul, președintele Comitetului executiv participă la reuniunile Consiliului de administrație.

(11)   Sub rezerva aprobării prealabile din partea Consiliului de administrație, Comitetul executiv își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 8

Directorul

(1)   Directorului este agentul executiv principal care răspunde pentru gestionarea curentă a întreprinderii comune și este reprezentantul legal al acesteia.

(2)   Directorul este numit de Consiliul de administrație pe o perioadă de cinci ani, pe baza unei liste de candidaturi propuse de Comisie ca urmare a unei solicitări de depunere a scrisorilor de intenție publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații periodice sau pe site-urile internet. După o evaluare a activității directorului pe durata mandatului, de către Euratom, la propunerea acesteia, Consiliul de administrație poate prelungi durata mandatului cu cel mult cinci ani.

(3)   În absența unor dispoziții contrare în prezentul statut, directorul se supune Statutului funcționarilor Comunităților Europene și regimului de angajare aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene, stabilit prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 („statutul”), precum și normelor adoptate în comun de către instituțiile Comunității Europene în vederea aplicării respectivului statut.

(4)   Directorul pune în aplicare programele de lucru și coordonează derularea activităților prevăzute la articolul 3. Directorul furnizează Consiliului de administrație, Comitetului executiv, consiliilor de program științific și tuturor celorlalte organisme afiliate toate informațiile care le sunt necesare acestora pentru a-și exercita atribuțiile.

În special directorului îi revine:

(a)

să organizeze, să coordoneze și să supravegheze personalul, și să exercite, referitor la personal, competențele conferite autorității învestite cu atribuții de numire;

(b)

să definească structura organizatorică de bază a întreprinderii comune și să o înainteze Consiliului de administrație spre aprobare;

(c)

să adopte și să actualizeze regulat planul de proiect, programele de lucru și planul privind politica de personal ale întreprinderii comune;

(d)

să adopte, în conformitate cu acordul ITER și cu acordul privind abordarea extinsă cu Japonia, norme de punere în aplicare, astfel încât să asigure necesarul de resurse umane organizației ITER și activităților din cadrul abordării extinse;

(e)

să întocmească, în conformitate cu regulamentul financiar, planul de estimare a resurselor și proiectul de buget anual, inclusiv planul de personal al întreprinderii comune;

(f)

să execute bugetul, să țină inventarul și să întocmească situațiile financiare anuale, conform regulamentului financiar;

(g)

să asigure aplicarea managementului financiar sănătos și a controalelor interne;

(h)

să stabilească norme privind drepturile de proprietate intelectuală și politica industrială, precum și pe cele privind difuzarea informațiilor;

(i)

să întocmească raportul anual de activitate cu privire la evoluția desfășurării activităților întreprinderii comune stabilite în programele de lucru și în planul de estimare a resurselor;

(j)

să redacteze orice alt raport care îi este solicitat de către Consiliul de administrație sau Comitetul executiv;

(k)

să asiste Consiliul de administrație, Comitetul executiv și orice organisme afiliate prin asigurarea serviciilor de secretariat;

(l)

să participe la reuniunile Consiliului de administrație, cu excepția cazurilor în care Consiliul de administrație hotărăște contrariul, precum și la reuniunile Comitetului executiv.

(m)

să se asigure că expertiza tehnică și științifică este pusă la dispoziția întreprinderii comune, în vederea desfășurării activităților acesteia.

(n)

să desfășoare alte activități și, în măsura în care acest lucru este necesar, să facă alte propuneri Consiliului de administrație, în vederea îndeplinirii obiectivelor întreprinderii comune.

Articolul 9

Consiliul/Consiliile pentru programul științific

(1)   Consiliul de administrație numește membrii consiliului/consiliilor pentru programul științific. Președintele consiliului/consiliilor pentru programul științific este ales dintre membrii acestuia/acestora.

(2)   Atunci când este necesar, consiliul/consiliile pentru programul științific oferă consiliere Consiliului de administrație și directorului cu privire la adoptarea și punerea în aplicare a planului de proiect și a programelor de lucru.

Articolul 10

Personalul

(1)   Personalul întreprinderii comune asistă directorul în îndeplinirea atribuțiilor sale și este, în mod obișnuit, format din resortisanți ai statelor membre ale întreprinderii comune.

(2)   Statutul funcționarilor și normele adoptate în comun de către instituțiile Comunității Europene în vederea aplicării respectivului statut se aplică personalului întreprinderii comune.

Consiliul de administrație, în acord cu Comisia, adoptă normele de punere în aplicare necesare, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 110 din statut.

(3)   Întreprinderea comună exercită, în raport cu personalul său, competențele care îi sunt conferite autorității învestite cu atribuții de numire.

(4)   Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită detașarea la întreprinderea comună a experților naționali ai membrilor întreprinderii comune.

Articolul 11

Programe de lucru și planul de estimare a resurselor

Directorul pregătește anual prezentarea planului de proiect către Consiliul de administrație, planul de estimare a resurselor precum și bugetul și programele de lucru anuale detaliate spre a fi înaintate Consiliului de administrație. Pentru fiecare dintre grupele de activități ale întreprinderii comune se întocmește câte un program de lucru prevăzut la articolul 3.

Articolul 12

Resurse

(1)   Resursele întreprinderii comune se constituie din contribuția Euratom, cotizațiile anuale ale membrilor și contribuțiile voluntare din partea celorlalți membri decât Euratom, contribuțiile din partea țării gazdă ITER precum și din resurse suplimentare:

(a)

contribuția Euratom este pusă la dispoziție prin intermediul programelor de cercetare și instruire comunitare adoptate în conformitate cu articolul 7 din tratat;

(b)

cotizațiile anuale de membru îmbracă forma unor contribuții financiare și sunt puse la dispoziție în conformitate cu anexa II;

(c)

contribuțiile voluntare se pot realiza în numerar sau în natură și nu sunt considerate a fi cotizații anuale de membru;

(d)

contribuții din partea țării gazdă ITER;

(e)

se pot primi resurse suplimentare în condițiile aprobate de Consiliul de administrație.

(2)   Resursele întreprinderii comune sunt folosite numai în vederea îndeplinirii obiectivelor sale, astfel cum sunt definite la articolul 2. Valoarea contribuțiilor în natură este stabilită de întreprinderea comună. Fără a aduce atingere articolului 19, nicio plată nu se efectuează în favoarea membrilor întreprinderii comune prin repartizarea unui eventual excedent de resurse în raport cu cheltuielile.

Articolul 13

Regulamentul financiar

(1)   Consiliul de administrație adoptă regulamentul financiar și normele de punere în aplicare ale acestuia.

(2)   Regulamentul financiar stabilește regulile de constituire și de punere în aplicare ale bugetului întreprinderii comune.

(3)   Regulamentul financiar este conform cu principiile generale stabilite în anexa III.

Articolul 14

Raportul anual de activitate

Raportul anual de activitate consemnează punerea în aplicare a programelor de lucru de către întreprinderea comună. În special, descrie activitățile derulate de întreprinderea comună și evaluează rezultatele în raport cu obiectivele și calendarul stabilit, riscurile aferente activităților desfășurate, folosirea resurselor și funcționarea generală a întreprinderii comune. Raportul anual de activitate este întocmit de către director, aprobat de Consiliul de administrație și trimis membrilor, Comisiei, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 15

Situații financiare anuale și supraveghere

(1)   În termen de două luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, situațiile financiare provizorii ale întreprinderii comune se depun la Comisie și la Curtea de Conturi a Comunităților Europene („Curtea de Conturi”).

Până la data de 15 iunie după încheierea fiecărui exercițiu financiar, Curtea de Conturi prezintă observații cu privire la situațiile financiare provizorii ale întreprinderii comune.

În termen de șase luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, directorul depune situațiile financiare definitive ale întreprinderii comune la Comisie, Consiliu, Parlamentul European și Curtea de Conturi.

Până la data de 30 aprilie a anului n+2, Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, dă descărcare directorului în legătură cu execuția bugetului întreprinderii comune pentru anul n.

(2)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) înființat prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom (1) a Comisiei se bucură de aceleași competențe în ceea ce privește întreprinderea comună și personalul acesteia de care se bucură și în ceea ce privește serviciile Comisiei. De îndată ce se înființează întreprinderea comună, aceasta aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 încheiat între Parlamentul European, Consiliu și Comisie cu privire la investigațiile interne efectuate de OLAF (2). Consiliul de administrație aprobă această aderare și adoptă măsurile necesare pentru facilitarea investigațiilor interne efectuate de OLAF.

(3)   Toate deciziile adoptate și toate contractele încheiate de către întreprinderea comună prevăd în mod explicit că OLAF și Curtea de Conturi pot desfășura inspecții la fața locului ale documentelor tuturor contractanților și subcontractanților care primesc fonduri comunitare, inclusiv la sediile beneficiarilor finali.

Articolul 16

Aderarea

(1)   De la data aderării la Euratom, orice nou stat membru al Uniunii Europene devine membru al întreprinderii comune.

(2)   Orice țară terță care încheie un acord de cooperare cu Euratom în domeniul fuziunii nucleare controlate prin care își asociază programele de cercetare respective programelor Euratom și își exprimă intenția de a deveni membru al întreprinderii comune devine membru al acesteia.

Articolul 17

Durata

Întreprinderea comună se înființează cu o durată de 35 de ani ani de la data de 19 aprilie 2007.

Articolul 18

Susținere din partea țării gazdă

Întreprinderea comună și țara gazdă încheie un acord de găzduire, în special cu privire la amplasament și la susținerea care va fi acordată.

Articolul 19

Lichidare

(1)   Întreprinderea comună se lichidează la încetarea duratei prevăzute la articolul 17 sau ca urmare a unei decizii a Consiliului.

(2)   În scopul derulării procedurilor de lichidare a întreprinderii comune, Consiliul de administrație numește unul sau mai mulți lichidatori care acționează în conformitate cu instrucțiunile emise de Consiliul de administrație.

(3)   La lichidarea sa, întreprinderea comună returnează țării gazdă toate elementele de sprijin material puse la dispoziție de țara gazdă în conformitate cu acordul de găzduire prevăzut la articolul 18.

(4)   Atunci când un element de sprijin material este returnat în conformitate cu alineatul (3), orice alte active sunt folosite pentru a acoperi obligațiile întreprinderii comune și costurile aferente lichidării sale. Orice surplus sau deficit este distribuit sau acoperit de către membrii existenți la momentul lichidării, proporțional cu totalul contribuțiilor efective ale acestora la întreprinderea comună.

Articolul 20

Proprietate și cesiunea drepturilor

(1)   Întreprinderea comună deține proprietatea asupra tuturor resurselor, activelor corporale și necorporale și activelor financiare create sau dobândite de aceasta, cu excepția cazului în care Comisia și întreprinderea comună au convenit contrariul.

(2)   Membrii și organizațiile lor naționale în domeniul fuziunii oferă gratuit întreprinderii comune orice titlu de proprietate, drepturi și obligații care decurg din contractele încheiate și din comenzile plasate de către sau cu sprijinul Euratom în legătură cu activitățile întreprinderii comune înainte de înființarea sa.

(3)   Întreprinderea comună poate prelua orice contract și orice comandă menționată la alineatul (2).

Articolul 21

Modificări

(1)   Orice membru al întreprinderii comune poate prezenta Consiliului de administrație propuneri de modificare a prezentului statut.

Cu toate acestea, propunerile pentru modificarea sistemului și a drepturilor de vot și de stabilire a drepturilor de vot ale noilor membri sunt făcute de către Euratom.

(2)   Propunerea se înaintează Comisiei după ce a obținut aprobarea Consiliului de administrație.

(3)   Comisia va înainta o propunere Consiliului în vederea aprobării respectivelor modificări în conformitate cu articolul 50 din tratat.

Articolul 22

Soluționarea litigiilor

(1)   Fără a aduce atingere articolului 154 din tratat, orice litigiu între membrii întreprinderii comune sau între unul sau mai mulți membri și întreprinderea comună referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului statut, care nu este rezolvat prin bunele oficii ale Consiliului de administrație, poate fi înaintat unei instanțe de arbitraj, la cererea oricăreia dintre părțile aflate în litigiu.

(2)   Instanța de arbitraj se constituie în fiecare caz în parte. Instanța este formată din trei membri desemnați în comun de către părțile în litigiu. Membrii instanței de arbitraj își aleg președintele din rândurile lor.

(3)   Dacă părțile în litigiu nu reușesc să desemneze membrii instanței de arbitraj în decurs de două luni de la cererea de trimitere a unui litigiu în fața unei instanțe de arbitraj, sau dacă în termen de o lună de la numirea membrilor aceștia nu aleg un președinte, respectivul membru sau membri sau președintele sunt numiți de către președintele Curții de Justiție a Comunităților Europene, la cererea oricăreia dintre părțile în litigiu.

(4)   Instanța de arbitraj hotărăște cu majoritate de voturi. Hotărârea acesteia este obligatorie și definitivă.


(1)  JO L 136, 31.5.1999, p. 20.

(2)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

ANEXA I LA STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE

DREPTURILE DE VOT ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Drepturile de vot ale membrilor Consiliului de administrație sunt distribuite după cum urmează:

Euratom

5

Austria

2

Belgia

2

Bulgaria

1

Cipru

1

Republica Cehă

2

Danemarca

2

Estonia

1

Finlanda

2

Franța

5

Grecia

2

Germania

5

Ungaria

2

Irlanda

2

Italia

5

Letonia

2

Lituania

2

Luxemburg

1

Malta

1

Polonia

3

Portugalia

2

România

2

Slovacia

2

Slovenia

2

Suedia

2

Elveția

2

Spania

3

Țările de Jos

2

Regatul Unit

5

ANEXA II LA STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE

COTIZAȚIILE ANUALE ALE MEMBRILOR

1.

Membrii, alții decât Euratom, contribuie cu o cotizație anuală la întreprinderea comună.

2.

Suma totală a cotizațiilor anuale pentru anul n se calculează pe baza resurselor anuale necesare pentru administrarea întreprinderii comune în anul respectiv, așa cum sunt adoptate de către Consiliul de administrație.

3.

Suma totală a cotizațiilor anuale nu depășește 10 % din resursele anuale necesare pentru administrarea întreprinderii comune, astfel cum este prevăzut la punctul 2.

4.

În absența unei hotărâri contrare a Consiliului de administrație, adoptată în unanimitate, cotizația anuală a fiecărui membru constă în:

(a)

o contribuție minimă de 0,1 % din suma totală a cotizațiilor anuale prevăzute la punctul 2;

(b)

o contribuție suplimentară calculată proporțional cu participarea financiară a Euratom (1) (exprimată în euro) la cheltuielile membrului respectiv în cadrul programului comunitar de cercetare în domeniul fuziunii în anul n-2 fără a include contribuția sa voluntară la obligațiile Euratom prevăzută în acordul cu Japonia privind abordarea extinsă.


(1)  Excluzând participarea financiară a Euratom pentru Operațiunea JET.

ANEXA III LA STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE

REGULAMENT FINANCIAR: PRINCIPII GENERALE

1.

Regulamentul financiar respectă principiile bugetare de:

(a)

unitate și acuratețe bugetară;

(b)

anualitate;

(c)

echilibru;

(d)

unitate de cont;

(e)

universalitate;

(f)

metodologie;

(g)

management financiar sănătos;

(h)

transparență.

2.

Întreprinderea comună stabilește standarde și mecanisme de control intern, precum și reguli pentru circuitele financiare și proceduri pentru operațiunile financiare.

3.

Întreprinderea comună își constituie propriul serviciu de audit intern.

4.

Fără a aduce atingere principiului echilibrului menționat la punctul 1 litera (c), întreprinderea comună are posibilitatea de a contracta împrumuturi în conformitate cu articolul 4 din prezentul statut, cu acordul Consiliului de administrație și în condițiile prevăzute prin regulamentul financiar.

5.

Regulamentul financiar stabilește, în special:

(a)

exercițiul financiar, care începe în prima zi a lunii ianuarie și se încheie în ultima zi a lunii decembrie;

(b)

reguli și proceduri pentru planul de proiect multi-anual și planul de estimare a resurselor, prezentarea și structura acestora, inclusiv dispozițiile și estimările bugetare pe o perioadă de cinci ani;

(c)

reguli și proceduri pentru programele anuale de lucru și planul de estimare a resurselor, prezentarea și structura acestora, inclusiv dispozițiile și estimările bugetare pe o perioadă de doi ani;

(d)

reguli și proceduri pentru întocmirea și adoptarea bugetului anual, precum și pentru execuția sa, inclusiv proceduri pentru angajamente și plăți;

(e)

principii pentru încasare sau recuperare și pentru dobânda generată de resursele aduse de membri;

(f)

reguli și proceduri pentru controlul financiar intern, inclusiv competențele delegate, în special în ceea ce privește plafoanele până la care directorul poate atribui contracte cu sau fără aprobarea Comitetului executiv;

(g)

reguli și proceduri pentru metoda de calcul și de transfer al plăților contribuțiilor membrilor întreprinderii comune;

(h)

reguli și proceduri pentru gestionarea resurselor, inclusiv proceduri de achiziție, vânzare și determinare a valorii activelor corporale și necorporale;

(i)

reguli și proceduri pentru înregistrarea în contabilitate și prezentarea conturilor și a registrelor de inventar, precum și pentru întocmirea și prezentarea bilanțului anual;

(j)

reguli și proceduri pentru gestiunea conflictelor de interese și raportarea suspiciunilor de nereguli și fraude.

6.

Întreprinderea comună ține o contabilitate pe bază de cheltuieli și venituri înregistrate, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate și cu standardele internaționale de raportare financiară. Veniturile și cheltuielile sunt gestionate și contabilizate separat în situațiile financiare anuale, care includ execuția bugetară a angajamentelor și a plăților alături de cheltuielile administrative. Întreprinderea comună nu are conturi separate în funcție de originea membrilor, ci contabilizează cotizațiile anuale primite precum și activitățile desfășurate.

7.

Planul de înființare a întreprinderii comune este întocmit de comun acord cu Comisia și în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1).

8.

Estimarea veniturilor și cheltuielilor, împreună cu situațiile financiare și bilanțurile întreprinderii comune pentru fiecare exercițiu financiar se înaintează Comisiei, Consiliului și Parlamentului European.

9.

Întreprinderea comună adoptă dispoziții și reguli care formează sistemul de achiziții, integrat și compatibil cu sistemul de achiziții al organizației ITER și care iau în considerare nevoile de exploatare specifice întreprinderii comune care derivă, printre altele, din angajamentele internaționale, permițând astfel întreprinderii comune să deruleze eficient și la timp activitățile de achiziții programate.


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).


Comisie

30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/73


DECIZIA COMISIEI

din 6 decembrie 2006

privind sistemul de ajutor pentru cercetare și dezvoltare în industria aeronautică pus în aplicare de către Belgia

[notificată cu numărul C(2006) 5792]

(Numai versiunile lingvistice franceză și neerlandeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/199/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (1), în special articolul 7,

având în vedere decizia din 22 iunie 2006 (2) prin care Comisia a inițiat procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE privind ajutorul C 27/2006 (ex NN 22/2004),

după invitarea părților interesate să își prezinte observațiile în conformitate cu articolul menționat mai sus,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

Prin scrisoarea din 13 februarie 2004, înregistrată de către Comisie la 18 februarie, Belgia a notificat Comisia cu privire la un sistem de ajutor pentru cercetare și dezvoltare (R & D) în industria aeronautică. Prin scrisorile din 23 decembrie 2004 și 1 iulie 2005, înregistrate de către Comisie la 3 ianuarie și, respectiv, la 5 iulie 2005, Belgia a prezentat informații suplimentare.

(2)

Prin scrisoarea din 22 iunie 2006, Comisia a adus la cunoștință Belgiei decizia sa de a iniția procedura formală prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE în ceea ce privește acest ajutor.

(3)

Prin scrisoarea din 11 septembrie 2006, înregistrată în aceeași zi, Belgia a transmis Comisiei observațiile sale.

(4)

Prin scrisoarea din 2 octombrie 2006, Comisia a solicitat Belgiei informații suplimentare, care au fost transmise prin scrisorile din 23 și 24 noiembrie 2006, înregistrate în aceleași zile.

(5)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la măsura propusă.

(6)

Comisia nu a primit nicio observație cu privire la acest aspect din partea părților interesate.

2.   DESCRIERE

2.1.   Obiectiv, temei legal, perioada de aplicare și bugetul sistemului

(7)

Obiectivul măsurii este de a consolida capacitățile tehnologice ale întreprinderilor belgiene din industria aeronautică ce iau parte la un program de dezvoltare a aeronavelor civile, dar și de a menține și de a crea locuri de muncă în acest sector. Autoritățile belgiene estimează că sistemul vizează crearea a 2 500-3 000 de noi locuri de muncă în următorii 20 de ani.

(8)

Guvernul belgian a decis, la 1 decembrie 2000, acordarea de subvenții în cadrul unui sistem de ajutor pentru cercetare și dezvoltare în industria aeronautică. Acest sprijin financiar este acordat de către Guvernul federal în baza unui acord încheiat la 20 noiembrie 2001 între stat și regiuni, în temeiul Legii bugetului (Legea privind prima rectificare a bugetului general de cheltuieli pentru anul bugetar 2001 — Legea din 27.7.2001, Monitorul belgian din 14.5.2002).

(9)

În cadrul acestui sistem, statul poate plăti avansuri către întreprinderile beneficiare în perioada 2002-2006. Decizia Cabinetului belgian din 1 decembrie 2000 indică faptul că bugetul global, în valoare de 195 038 000 EUR se repartizează după cum urmează: 112 457 000 EUR pentru producătorii de corpuri de aeronave, 41 307 000 EUR pentru producătorii de echipamente pentru aeronave și 41 274 000 EUR pentru producătorii de motoare.

2.2.   Beneficiari, activități de cercetare și cheltuieli eligibile

(10)

Sistemul se adresează întreprinderilor stabilite în Belgia, partenere sau subcontractoare ale furnizorilor de motoare sau de componente destinate programului de dezvoltare a aeronavelor civile. Aceste întreprinderi trebuie să dispună de o tehnologie care să suscite interesul constructorului sau al partenerilor săi de a o aplica pentru tipul de aeronavă dorit.

(11)

Intervenția statului belgian constă într-un sprijin financiar pentru susținerea costurilor de cercetare industrială (CI) și de dezvoltare preconcurențială (DPC) în sensul anexei I la Cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare (4) („cadrul R & D”).

(12)

Cheltuielile eligibile pentru R & D sunt cele legate direct de proiect, cu excepția tuturor cheltuielilor comerciale și/sau de marketing necesare pentru obținerea contractelor, cu condiția ca acestea să fie efectuate după 1 decembrie 2000, să fie justificate de întreprindere, controlate și acceptate de către Guvernul federal și să fie necesare realizării activităților de R & D definite anterior. Cheltuielile eligibile trebuie să corespundă definițiilor din anexa II la cadrul pentru R & D. Se exclud cheltuielile legate de certificare.

2.3.   Instrument, intensitate și cumulul ajutoarelor

(13)

Ajutorul este acordat sub forma unor avansuri rambursabile sub formă de plăți către stat, efectuate ca urmare a comercializării produselor și a tehnologiilor respective, cu o intensitate maximă de 75 % din cheltuielile pentru CI (60 % de bază, plus eventuale prime, dar nu mai mare de 75 %) și, respectiv, 50 % din cheltuielile pentru DPC (40 % de bază, plus eventuale prime, dar nu mai mare de 50 %).

(14)

Avansul este rambursat pe baza unui principiu care prevede plata unui procent din cifra de afaceri generată prin proiect și care vizează rambursarea integrală a avansului. Modelul standard de convenție care trebuie încheiată între statul belgian și întreprinderea beneficiară stipulează că societatea în cauză nu va plăti, în nicio circumstanță, dobânzi la suma primită în avans. Rambursările încetează după restituirea capitalului plătit ca avans.

(15)

Autoritățile belgiene se angajează să respecte regulile privind cumularea cu alte sisteme și să limiteze intensitatea ajutorului la maximele prevăzute în cadrul R & D. Niciun alt ajutor public, cu excepția celui din partea Guvernului federal, nu va fi acordat pentru același proiect.

2.4.   Efectul stimulativ al ajutorului de stat și angajamentele

(16)

Sistemul prevede respectarea condițiilor referitoare la necesitatea acestuia și la efectul stimulativ al ajutorului. Orice proiect eligibil trebuie să implice un grad de risc tehnic și/sau financiar care împiedică întreprinderea solicitantă să își finanțeze integral proiectul. Întreprinderea solicitantă trebuie să depună un dosar tehnic și financiar complet înainte de potențiala acordare a ajutorului. Toate dosarele fac obiectul unei analize individuale din partea serviciilor ministerului abilitat pentru politici economice și științifice. Autoritățile belgiene se angajează să verifice, de asemenea, efectul stimulativ al ajutorului, pe baza unor studii efectuate în cadrul firmelor beneficiare, și să demonstreze acest efect în rapoartele anuale prezentate Comisiei.

(17)

În temeiul punctului 4.7. din cadrul R & D, autoritățile belgiene se angajează să notifice Comisiei toate ajutoarele individuale acordate pentru proiecte mari. Acestea au notificat ajutorul acordat în favoarea societății Techspace Aero pentru realizarea componentei de joasă presiune la motorul de GP7000 (numărul ajutorului C 28/2006 – ex NN 23/2004).

2.5.   Motive care au condus la inițierea procedurii

(18)

În decizia sa din 22 iunie 2006, Comisia a examinat ajutorul, în lumina cadrului R & D, și a emis câteva îndoieli privind compatibilitatea acestuia cu acest cadru.

(19)

Comisia a observat că ajutorul a fost acordat sub forma unui avans ale cărui proceduri de rambursare depind de comercializarea produsului rezultat din activitatea de cercetare. Avansurile de acest tip, rambursabile în caz de reușită, sunt clasice pentru industria aeronautică.

(20)

Punctul 5.6. din cadrul R & D cuprinde dispoziții specifice referitoare la posibilitatea acordări unui astfel de avans. Acesta indică faptul că este permisă o intensitate a ajutorului pentru astfel de instrumente superioară plafoanelor practicate în mod obișnuit (25 % pentru DPC și 50 % pentru CI), în baza unei evaluări de la caz la caz a condițiilor de rambursare.

(21)

Numeroase cazuri de ajutoare acordate sub forma unor avansuri rambursabile în caz de reușită au fost notificate Comisiei de la intrarea în vigoare a cadrului R & D. Cu acest prilej, Comisia a dezvoltat o practică de interpretare a punctului 5.6. al acestui cadru (5).

(22)

În cazurile analizate de către Comisie până în prezent, procedurile de rambursare a avansurilor prevedeau, în caz de reușită a programului, nu numai rambursarea capitalului primit ca avans, ci și a dobânzilor calculate prin aplicarea ratei de referință și a ratei de actualizare prevăzute de către Comisie pentru statul membru în cauză la data acordării ajutorului. Pentru programele care înregistrează un succes deosebit, ratele de rambursare au fost chiar mai ridicate.

(23)

În aceste circumstanțe, practica adoptată de către Comisie a fost aceea de a limita „valoarea avansului din cheltuielile eligibile” la un maximum de 40 % pentru activitățile de DPC și de 60 % pentru activitățile de CI, aceste rate de bază putând să facă, eventual, obiectul unor prime de puncte de procent menționate la punctul 5.10. din cadrul R & D.

(24)

Cu toate acestea, în cadrul sistemului de ajutor în cauză, Comisia observă că autoritățile belgiene au aplicat plafoanele maxime de 40 % și, respectiv, de 60 % (plus eventualele prime prevăzute la punctul 5.10. din cadrul R & D), în timp ce procedurile de rambursare a avansului vărsat nu prevăd plata niciunei dobânzi, chiar și în cazul reușitei programului.

(25)

Astfel, procedurile de rambursare a ajutoarelor în cauză sunt considerabil mai avantajoase pentru întreprinderile beneficiare ale sistemului decât procedurile clasice de rambursare prevăzute pentru beneficiarii ajutoarelor investigate până în prezent de către Comisie. De fapt, datorită absenței dobânzilor, beneficiarului i se garantează beneficiile obținute, oricare ar fi rezultatul proiectului, în timp ce, conform procedurilor clasice de rambursare, ajutorul poate să nu fie acordat în eventualitatea unei reușite (și poate chiar deveni negativ, în cazul unor proiecte foarte reușite, întreprinderea ajutând statul să câștige bani, inclusiv în termeni reali).

3.   OBSERVAȚII DIN PARTEA BELGIEI

3.1.   Bugetul alocat măsurii

(26)

Ca urmare a Deciziei din 22 iunie 2006, autoritățile belgiene au precizat că sistemul de ajutor în cauză nu se adresează producătorilor de corpuri de aeronave. Decizia Cabinetului din 1 decembrie 2000 face distincție între bugetul alocat producătorilor de corpuri de aeronave și bugetul alocat producătorilor de echipamente și celor de motoare. Procedurile de acordare a ajutorului pentru producătorii de corpuri de aeronave diferă în mod clar de cele aplicate producătorilor de echipamente și celor de motoare. Ajutoarele de stat instituite prin Decizia Cabinetului din 1 decembrie 2000 se referă doar la producătorii de echipamente și la cei de motoare.

3.2.   Adaptarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor de echipamente și celor de motoare

(27)

Autoritățile belgiene doresc să aducă modificări în ceea ce privește ajutoarele acordate producătorilor de echipamente și celor de motoare, după modelele de contract transmise Comisiei la 23 noiembrie 2006. Au fost prezentate două alternative. Pentru fiecare proiect pentru care se acordă ajutor se adoptă o singură alternativă.

(28)

Prima alternativă constă în recuperarea unei părți a ajutorului acordat, în scopul de a-i diminua intensitatea până la plafonul prevăzut în cadrul R & D (maximum 50 % pentru activitățile de CI și 25 % pentru cele de DPC, plus eventualele prime). Autoritățile belgiene recuperează suma în excedent din ajutor până cel târziu la 31 martie 2007, aplicând o rată a dobânzii egală cu rata de referință și cu rata de actualizare practicate de către Comisie, în vigoare la data acordării ajutorului. Pe lângă această recuperare inițială și după cum prevede contractul de acordare a ajutorului, autoritățile belgiene vor cere, în caz de reușită a proiectului, rambursarea fără dobândă a acelei părți a ajutorului, păstrată de către întreprindere.

Tabelul 1

Avansuri diminuate la intensitatea subvențiilor

Beneficiari

Cheltuieli eligibile

(mii de euro)

Intensitatea finală a ajutorului

Avans vărsat

(mii de euro)

Recuperare cu dobânzi

(mii de euro)

Rata

CI

DPC

CI

DPC

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Produse avansate

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

A doua alternativă este de a menține avansul rambursabil numai în caz de reușită și de a alinia rambursarea acestuia la practicile Comisiei. Procedurile de rambursare alese de către autoritățile belgiene sunt progresive și permit în cazul reușitei unui proiect, recuperarea capitalului datorat și a dobânzilor calculate pe baza ratei de referință și a ratei de actualizare practicate de către Comisie, în vigoare la data acordării ajutorului.

Tabelul 2

Avansuri ale căror rambursări se aliniază practicii comunitare

Beneficiari

Cheltuieli eligibile

(mii de euro)

Intensitate

Avans

(mii de euro)

Dobânzi

(mii de euro) (7)

Rata

Reușită

(„shipsets” vândute)

CI

DPC

CI

DPC

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

719

290

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

[…]

Electronic Apparatus

[…]

[…]

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

[…]

Samtech

[…]

[…]

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

[…]

XenICS/FOS & S

[…]

[…]

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

[…]

(30)

Succesul comercial al proiectelor este definit pe baza vânzărilor previzionate la momentul acordării ajutorului. Pentru rambursarea avansului se iau în considerare toate vânzările.

(31)

Rambursările pentru fiecare vânzare în cazul întreprinderilor Electronic Apparatus și XenICS/FOS & S sunt fixe. Această plată fixă permite rambursarea, pe de o parte, a capitalului datorat și, pe de altă parte, a dobânzii.

(32)

Cu toate acestea, rambursarea pentru fiecare vânzare în cazul întreprinderilor Europlasma și Samtech variază. În acest caz, plata variabilă se descompune:

într-o sumă fixă care corespunde capitalului datorat primit ca avans, repartizată pe numărul de vânzări care au condus la reușita proiectului; și

într-o sumă variabilă, calculată în funcție de vânzări, care constă în dobânzile aferente capitalului restant, primit ca avans.

(33)

Pentru Europlasma, rambursările sunt liniare.

(34)

Pentru Electronic Apparatus, rambursările se efectuează pe etape. Sunt prevăzute cinci etape de câte […] „shipsets”. În cazul în care programul este întrerupt la mijlocul etapei, înainte de obținerea unui succes, atunci întreprinderea efectuează o ultimă rambursare proporțională cu vânzările realizate de la momentul ultimei etape.

(35)

În cele din urmă, rambursările sunt exponențiale în cazul întreprinderilor Samtech și XenICS/FOS & S pentru care sunt prevăzute trei faze de rambursare:

prima fază corespunde primei treimi din vânzări;

a doua, care corespunde celei de-a doua treimi din vânzări, prevede rambursări de două ori mai mari decât în prima fază;

a treia fază, care corespunde ultimei treimi din vânzări, prevede rambursări de trei ori mai mari decât în prima fază.

(36)

Autoritățile belgiene au stabilit data-limită de plată la 31 decembrie 2018 pentru toate contractele prezentate în tabelul 2, cu excepția contractului cu Samtech, pentru care data-limită de plată este 31 decembrie 2021. De fapt, ajutorul care corespunde acestui contract a fost acordat recent.

3.3.   Angajamente

(37)

Autoritățile belgiene se angajează:

să modifice, înainte de 31 decembrie 2006, contractele inițiale pentru a le alinia modelelor de contracte transmise la data de 23 noiembrie 2006, precum și condițiile de rambursare prevăzute la considerentele 28-36 din prezenta decizie;

să transmită, înainte de 31 decembrie 2006, contractele modificate și semnate;

să respecte practicile Comisiei în ceea ce privește procedurile de rambursare în cazul în care, înainte de 31 decembrie 2006, ar trebui acordate noi avansuri cu intensități superioare celor prevăzute în cadrul R & D;

să adopte măsuri adecvate în cazul în care ar trebui acordate noi ajutoare în cadrul acestui sistem, după intrarea în vigoare a cadrului comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovație.

4.   EVALUARE

4.1.   Existența unui ajutor de stat

(38)

Sistemul este finanțat prin fonduri acordate de către Guvernul Federal belgian. Acesta oferă un avantaj anumitor producători de echipamente și de motoare din industria aeronautică. Avansurile sunt rambursate doar în cazul unui succes comercial al produsului care face obiectul cercetării, dintre care unele avansuri sunt rambursate fără dobândă. Acest lucru constituie un avantaj în comparație cu împrumuturile acordate în condițiile pieței. În cele din urmă, sistemul este susceptibil de a denatura concurența și de a afecta schimburile comerciale dintre statele membre, având în vedere că producătorii de echipamente și cei de motoare ai altor state membre sunt activi în acest sector. Prin urmare, măsura îndeplinește criteriile cumulative pentru constituirea unui ajutor în temeiul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

(39)

Volumul total al ajutoarelor de stat acordate prin intermediul sistemului în discuție corespunde sumei de 82 581 000 EUR repartizată în 41 307 000 EUR, (pentru producătorii de echipamente), și 41 274 000 EUR (pentru producătorii de motoare).

4.2.   Caracterul ilegal al ajutorului de stat

(40)

Ajutoarele individuale alocate în cadrul sistemului au făcut obiectul unor convenții între stat și întreprinderile beneficiare. Modelul de convenție comunicat de către autoritățile belgiene nu prevede clauze de suspendare atunci când plata unui avans presupune analiza măsurii de către Comisie, în conformitate cu normele comunitare privind ajutoarele de stat. Odată pusă în aplicare, măsura trebuie să fie considerată ilegală în sensul articolului 1 literele (b) și (f) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

4.3.   Compatibilitatea ajutorului de stat

(41)

Modificarea ajutorului în conformitate cu prima alternativă descrisă la considerentul 28 anulează avantajul oferit inițial beneficiarilor, deoarece reduce intensitatea ajutorului la nivelul prevăzut în cadrul R & D (50 % pentru activitățile de CI și 25 % pentru cele de DPC, intensități la care se adaugă eventuale prime). Pe lângă recuperarea cu dobândă a sumei în excedent a ajutorului, rambursarea ajutorului restant depășește condițiile prevăzute în cadrul R & D. Prin urmare, ajutoarele astfel adaptate devin compatibile cu acest cadru.

(42)

Modificarea ajutoarelor acordate în conformitate cu a doua alternativă descrisă la considerentele 29-36 aliniază procedurile de rambursare a avansurilor la practicile Comisiei: rambursarea este progresivă și se ridică, în caz de reușită, la valoarea capitalului primit ca avans și a dobânzilor cumulate. Ajutoarele astfel adaptate devin, așadar, conforme cu practicile Comisiei.

(43)

Tabelele 1 și 2 cuprind întreprinderile care au beneficiat, până la ora actuală, de prezentul sistem. Autoritățile belgiene se angajează să înlăture avantajele suplimentare pe care le-au acordat temporar acestor întreprinderi, în comparație cu avantajele acordate beneficiarilor sub forma avansurilor rambursabile, examinate de către Comisie. În plus, autoritățile belgiene se angajează să respecte practicile Comisiei în ceea ce privește procedurile de rambursare, în cazul în care, înainte de sfârșitul anului 2006, ar trebui acordate noi avansuri cu intensități superioare celor prevăzute în cadrul R & D. Acestea se angajează să adopte măsuri adecvate în cazul în care ar trebui acordate noi ajutoare în cadrul acestui sistem, după intrarea în vigoare a noului cadru comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovație.

5.   CONCLUZIE

(44)

Comisia constată că Belgia a pus în aplicare în mod ilegal sistemul R & D în industria aeronautică în favoarea producătorilor de echipamente și a celor de motoare, încălcând articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE. Cu toate acestea, Belgia se angajează să adapteze înainte de 31 decembrie 2006 ajutoarele de stat acordate, pentru a le face compatibile cu cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare și cu practicile Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ajutorul pus în aplicare de către Belgia în cadrul sistemului de ajutor pentru cercetare și dezvoltare în industria aeronautică în favoarea producătorilor de echipamente și a celor de motoare este compatibil cu piața comună, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 2.

Articolul 2

Belgia cere beneficiarilor sistemului de ajutor menționat la articolul 1 să ramburseze avansurile, în conformitate cu una dintre cele două metode descrise la considerentele 28-36.

În acest scop, Belgia modifică, înainte de 31 decembrie 2006, contractele încheiate cu beneficiarii sistemului de ajutor menționat la articolul 1, în conformitate cu modelele de contract transmise de către autoritățile belgiene Comisiei la 23 noiembrie 2006, care includ noi proceduri de rambursare descrise la considerentele 28-36.

Contractele modificate și semnate sunt transmise Comisiei înainte de 31 decembrie 2006.

Articolul 3

Belgia informează Comisia, în următoarele două luni de la primirea prezentei decizii, în legătură cu măsurile adoptate pentru a se conforma acesteia.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 196, 19.8.2006, p. 7.

(3)  A se vedea nota de subsol 2.

(4)  JO C 45, 17.2.1996, p. 5.

(5)  A se vedea cazurile menționate la nota de subsol 5 din Decizia Comisiei din 22 iunie 2006 (JO C 196, 19.8.2006, p. 7).

(6)  Secret de afaceri.

(7)  Recuperate după rambursarea avansului.


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/79


DECIZIA COMISIEI

din 6 decembrie 2006

privind ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare pus în aplicare de Belgia în favoarea Techspace Aero

[notificată cu numărul C(2006) 5799]

(Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/200/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (1), în special articolul 7,

având în vedere decizia din 22 iunie 2006 (2) prin care Comisia a inițiat procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) privind ajutorul C 28/2006 (ex NN 23/2004),

după invitarea părților interesate să își prezinte observațiile în conformitate cu articolul menționat mai sus,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

Prin scrisoarea din 13 februarie 2004, înregistrată de către Comisie la 18 februarie, Belgia a notificat un sprijin pentru cercetare și dezvoltare („C & D”) în favoarea societății Techspace Aero. Prin scrisorile din 23 decembrie 2004, din 1 iulie 2005 și din 8 martie 2006, înregistrate de către Comisie la 3 ianuarie, 5 iulie 2005 și 13 martie 2006, Belgia a comunicat Comisiei informații suplimentare.

(2)

Această notificare era anexată la notificarea unui sistem de ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul aeronautic, măsura constituind un caz de aplicare a valorii maxime a sistemului menționat anterior, care necesită o notificare individuală în conformitate cu punctul 4.7 al cadrului comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare (3) (denumit în continuare „cadrul C & D”). Sistemul menționat anterior a făcut obiectul unei proceduri de examinare formală separate, având numărul de ajutor C 27/2006 (ex NN 22/2004).

(3)

Prin scrisoarea din 22 iunie 2006, Comisia a informat Belgia asupra deciziei sale de a iniția procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE împotriva ajutorului individual acordat societății Techspace Aero.

(4)

Prin scrisoarea din 11 septembrie 2006, înregistrată în aceeași zi, Belgia a transmis observațiile sale Comisiei.

(5)

Prin scrisoarea din 2 octombrie 2006, Comisia a cerut Belgiei informații complementare care au fost transmise în scrisorile din 23 și 24 noiembrie 2006, înregistrate în aceeași zi.

(6)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4). Comisia i-a invitat pe cei interesați să-și prezinte observațiile referitoare la sprijinul în cauză.

(7)

Comisia nu a primit nicio observație referitoare la acest subiect din partea celor interesați.

2.   DESCRIERE

2.1   Beneficiarul ajutorului

(8)

Techspace Aero este o societate belgiană specializată în producția de subansamble pentru motoarele de aplicație aeronautică și spațială. Potrivit website-ului, aceasta aparține în proporție de 51 % grupului francez Safran, 28,4 % regiunii Wallonne, 19 % societății americane Pratt & Whitney și 1,6 % Societății Wallonne de Investiții. În 2004, avea 1 230 angajați și realiza o cifră de afaceri de 271 milioane EUR.

(9)

Techspace Aero are o deosebită competență în domeniul compresorilor de joasă presiune. Alături de integratori precum General Electric sau Pratt & Whitney, sau societatea SNECMA, Techspace Aero a participat la numeroase studii de dezvoltare a motoarelor importante de la avioanele civile.

2.2   Proiect de C & D ajutat

(10)

Techspace Aero participă la proiectul de motor pentru avionul civil GP7000. GP7000 este un motor realizat în colaborare cu cele două firme industriale americane General Electric și Pratt & Whitney. La acest proiect participă și alte întreprinderi europene, precum MTU (Germania) sau SNECMA (Franța).

(11)

Techspace Aero se ocupă de dezvoltarea compresorului de joasă presiune a GP7000. Suma totală a costurilor eligibile ale lucrărilor C & D pentru acest proiect este de […] (5), repartizați pe perioada 2002-2006. Conform autorităților belgiene, costurile totale ale proiectului sunt defalcate în […] pentru activități de cercetare industrială (CI) plus […] pentru activități de dezvoltare preconcurențială (DPC) în sensul anexei I a cadrului C & D.

(12)

Activitățile clasificate drept CI corespund fazelor proiectului care preced primele testări ale motorului. Activitățile de DPC corespund fazelor de testări ale motorului. Din ajutoare sunt excluse costurile de certificare.

2.3   Modalități de acordare a ajutorului

(13)

Techspace Aero a cerut ajutorul Guvernului Belgiei pentru realizarea acestui proiect încă din anul 2000. Autoritățile belgiene au acordat acest ajutor la data de 1 octombrie 2003.

(14)

Ajutorul este acordat sub forma unui avans rambursabil în sumă maximă de 41 274 000 EUR, reprezentând 65 % din costurile de CI plus 45 % din costurile de DPC.

(15)

Avansul este rambursat conform unui principiu care prevede plata unei contribuții pe element finit vândut, evoluând pe paliere în funcție de poziția elementului, dar și prin contribuții la cifra de afaceri determinată de vânzările pieselor de schimb și de reparații. Acordul semnat de statul belgian și Techspace Aero prevede faptul că societatea nu va trebui să înapoieze în nicio împrejurare dobânzi pentru suma împrumutată. Rambursările încetează în momentul în care suma avansului este restituită.

(16)

Potrivit scenariului descris de către autoritățile belgiene în corespondența lor cu Comisia, bazat între altele pe o estimare a vânzărilor de […] „shipsets” până în anul 2018, avansul ar trebui să fie rambursat în totalitate de către Techspace Aero până în anul 2019.

2.4   Efectul stimulativ al ajutorului

(17)

Potrivit autorităților belgiene, cheltuielile de C & D ale Techspace Aero au trecut de la […] pe an înainte de lansarea programului la […] pe an în 2005. De asemenea, indicatorul cheltuielilor de C & D raportate la cifra de afaceri a societății a trecut de la […] la […].

2.5   Motivele care au dus la inițierea procedurii

(18)

În decizia sa din 22 iunie 2006, Comisia a analizat măsura în contextul cadrului C & D și a emis îndoieli asupra compatibilității ajutorului cu acesta.

(19)

Comisia a observat că ajutorul era acordat sub forma unui avans ale cărui modalități de rambursare sunt legate de vânzările produsului care rezultă din activitatea de cercetare. În sectorul aeronautic, acest tip de avans rambursabil în caz de reușită este foarte curent.

(20)

Punctul 5.6 al cadrului C & D prevede tocmai posibilitatea acestui tip de avans. El indică faptul că, pentru asemenea instrumente, poate fi acceptat un nivel de ajutor superior nivelurilor obișnuite (25 % pentru DPC și 50 % pentru CI), pe baza unei analize de la caz la caz a condițiilor de rambursare prevăzute.

(21)

De la intrarea în vigoare a cadrului C & D au fost notificate de către Comisie numeroase cazuri de ajutoare sub formă de avansuri rambursabile în caz de succes. Cu această ocazie, Comisia a expus o practică de interpretare a punctului 5.6 din acest cadru (6).

(22)

În cazurile analizate până în prezent de către Comisie, modalitățile de rambursare a avansurilor prevedeau, în caz de succes al programului, rambursarea nu doar a fondului avansului, ci și a dobânzilor, calculate prin aplicarea dobânzii de referință și de actualizare prevăzute de Comisie pentru statul membru vizat în momentul acordării sprijinului. Rambursarea era chiar mai mare în caz de succes remarcabil al programului.

(23)

În aceste împrejurări, practica Comisiei a vizat limitarea raportului „dobânda avansului pentru costurile eligibile” la maximum 40 % pentru activitățile de DPC și 60 % pentru activitățile de CI, aceste dobânzi de bază putând eventual face obiectul beneficiilor de procentaj prevăzute la punctul 5.10 din cadrul C & D.

(24)

Or, în cazul examinat, Comisia observă faptul că autoritățile belgiene au aplicat aceste praguri de 40 % și 60 % (plus o bonificație de 5 % conform punctului 5.10.2 paragraful al doilea din cadrul C & D), în timp ce modalitățile de rambursare a avansului depus nu prevăd depunerea niciunei dobânzi, chiar și în caz de succes al programului.

(25)

După cum indică decizia Comisiei din 22 iunie 2006, modalitățile de rambursare a sprijinului sunt în mod substanțial mai favorabile societății Techspace Aero decât erau modalitățile de rambursare clasice prevăzute pentru beneficiarii ajutoarelor examinate până în prezent de către Comisie. Într-adevăr, absența rambursării dobânzilor conduce la certitudinea că se va primi un element de sprijin în toate cazurile, în timp ce, potrivit modalităților clasice de rambursare, acest element de sprijin poate lipsi cu desăvârșire în caz de succes (și poate deveni chiar și negativ în caz de mare succes, întreprinderea făcând statul să câștige bani, inclusiv în termeni reali).

3.   COMENTARIILE BELGIEI

(26)

Autoritățile belgiene au modificat modalitățile de acordare a sprijinului pentru Techspace Aero printr-un acord la contractul semnat de către părți și înaintat Comisiei la data de 24 noiembrie 2006. Acesta prevede recuperarea unei părți atribuite cu scopul de a restabili nivelul său la nivelul celei prevăzute de cadrul C & D pentru o subvenție [maximum 50 % pentru activitățile de CI și 25 % pentru activitățile de DPC, niveluri majorate cu 5 % deoarece proiectul este realizat într-o regiune la care face referire articolul 87 alineatul (3) litera (c)]. Autoritățile belgiene vor acoperi partea în excedent a sprijinului cel mai târziu la 31 martie 2007 aplicând o dobândă de interes egală cu dobânda de referință și de actualizare a Comisiei în vigoare în momentul acordării sprijinului. Pe lângă această încasare inițială și după cum este prevăzut în contractul care atribuie sprijinul, autoritățile belgiene vor cere, în caz de succes al proiectului, rambursarea fără dobândă a părții din sprijin păstrată de către întreprindere.

Tabel

Avansul adus la nivelul unei subvenții

Beneficiar

Costuri eligibile (k/EUR)

Nivelul final

Avansul depus

(k/EUR)

Recuperarea cu dobânzi (k/EUR)

Procentaj

CI

DPC

CI

DPC

Techspace Aero

[…]

[…]

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

Avansul atribuit în final societății Techspace Aero se ridică la 31 978 850 EUR adică un nivel de […] care corespunde mediei ponderate a nivelurilor aplicabile costurilor privind activitățile de CI și de DPC.

4.   APRECIERE

4.1   Existența unui ajutor de stat

(28)

Avansul este atribuit din fondurile Statului Federal Belgian. Avansul vizează o singură întreprindere. Este rambursat doar în caz de succes comercial al produsului care face obiectul cercetării. Acest fapt constituie un avantaj în raport cu un împrumut în funcție de condițiile de pe piață. În fine, societatea Techspace Aero este activă într-un domeniu în care există numeroase schimburi între statele membre. Măsura îndeplinește deci criteriile cumulative constitutive ale unui ajutor de stat conform articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

4.2   Ilegalitatea ajutorului de stat

(29)

Ajutorul a fost acordat la 1 octombrie 2003, înainte chiar ca măsura să fi fost notificată în cadrul Comisiei și, a fortiori, înainte de aprobarea sa de către Comisie. Nu există clauză suspensivă referitoare la depunerea avansului care privește analiza sa de către Comisie în temeiul reglementărilor comunitare privitoare la ajutoarele de stat. Măsura fiind deja pusă în aplicare, trebuie să fie privită ca fiind ilegală conform articolului (1) literele (b) și (f) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

4.3   Compatibilitatea ajutorului de stat

(30)

Modificarea descrisă la considerentele 26 și 27 elimină avantajul oferit inițial beneficiarului restabilind nivelul sprijinului la cel prevăzut de cadrul C & D pentru subvenții [50 % pentru activitățile de CI și 25 % pentru activitățile de DPC, intensități majorate cu 5 %, deoarece proiectul este realizat într-o regiune la care face referire articolul 87 alineatul (3) litera (c)]. Pe lângă recuperarea cu dobânzi a părții în excedent a sprijinului, rambursarea ajutorului restant depășește exigențele cadrului C & D. Sprijinul astfel adaptat devine prin urmare compatibil cu acest cadru.

(31)

Autoritățile belgiene anulează deci avantajul suplimentar pe care l-au acordat temporar societății Techspace Aero, în comparație cu beneficiarii ajutoarelor sub formă de avansuri rambursabile examinate până în prezent de către Comisie.

5.   CONCLUZIE

(32)

Comisia constată faptul că Belgia a pus în aplicare în mod ilegal sprijinul pentru cercetare și dezvoltare în favoarea societății Techspace Aero, încălcând articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE. Totuși, Belgia a adaptat ajutorul de stat atribuit pentru a-l face compatibil cu cadrul comunitar al ajutoarelor de stat pentru cercetare și dezvoltare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sprijinul pentru cercetare și dezvoltare pus în aplicare de către Belgia în favoarea societății Techspace Aero pentru o sumă inițială de 41 274 000 EUR și modificat potrivit modalităților descrise la considerentele 26 și 27 este compatibil cu piața comună.

Articolul 2

Destinatarul prezentei decizii este Regatul Belgiei.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 196, 19.8.2006, p. 16.

(3)  JO C 45, 17.2.1996, p. 5.

(4)  A se vedea nota de subsol 2.

(5)  Secret de afaceri.

(6)  A se vedea cazurile citate în nota 4 din josul paginii 18 din Decizia Comisiei din 22 iunie 2006 (JO C 196, 19.8.2006, p. 16).


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/83


DECIZIA COMISIEI

din 27 martie 2007

de modificare a Deciziei 2002/757/CE privind măsurile provizorii de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Comunitate a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp.nov.

[notificată cu numărul C(2007) 1292]

(2007/201/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) a patra teză,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2002/757/CE a Comisiei (2), s-a cerut în mod provizoriu statelor membre să adopte măsuri fitosanitare de urgență pentru a preveni introducerea și răspândirea în Comunitate a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp.nov. (denumită în continuare „organismul dăunător”).

(2)

Pe baza recentelor informații științifice cu privire la posibilele efecte dăunătoare produse de organismul dăunător, rezultă că lista cu plantele, lemnul și scoarțele sensibile la organismul dăunător trebuie extinsă și actualizată.

(3)

Pentru a se evita o interpretare greșită, trebuie să se prevadă în mod clar că pașapoartele fitosanitare sunt necesare pentru orice transport al speciilor specifice de plante sensibile în interiorul Comunității.

(4)

Ca urmare a anchetelor oficiale realizate în conformitate cu Decizia 2002/757/CE, rezultă că cel puțin două inspecții oficiale ale speciilor specifice de plante sensibile la locul de producție sunt necesare anual, în perioada de vegetație, pentru a se confirma absența organismului dăunător. În scopul de a se acorda un termen suficient pentru adaptarea la această cerință, aceasta trebuie să se aplice de la 1 mai 2007.

(5)

Pe baza experienței de monitorizare a punerii în aplicare a măsurilor de eradicare în focarele de infecție, rezultă că aceste măsuri trebuie să se aplice nu numai plantelor, ci și mediilor de cultură și deșeurilor vegetale asociate. Aceste măsuri trebuie să includă, de asemenea, măsuri fitosanitare pentru suprafețele de cultură din jurul unor astfel de focare.

(6)

Mai mult, este necesar să se continue anchetele realizate de statele membre cu privire la probele de infestare de către organismul dăunător și să se notifice aceste rezultate anual.

(7)

Este adecvat ca rezultatele unor astfel de măsuri să fie evaluate după următoarea perioadă de vegetație și să fie luate în considerare eventuale măsuri ulterioare, în lumina rezultatelor respectivei evaluări. Măsurile ulterioare trebuie, de asemenea, să țină seama de informațiile care urmează să fie furnizate și de avizele științifice formulate de către statele membre.

(8)

Prin urmare, Decizia 2002/757/CE trebuie modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2002/757/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, punctele 2, 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   «plante sensibile» desemnează plantele, cu excepția fructelor și a semințelor, din speciile Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., cu excepția Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. și Viburnum spp. L.;

(3)   «lemn sensibil» desemnează lemnul din speciile Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. și Taxus brevifolia Nutt.;

(4)   «scoarță sensibilă» desemnează scoarța izolată din speciile Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. și Taxus brevifolia Nutt.”

2.

La articolul 5, „de la locul lor de producție” se înlocuiește cu „în interiorul Comunității”.

3.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, rezultatele anchetelor prevăzute la alineatul (1) sunt notificate Comisiei și celorlalte state membre anual, înainte de 1 decembrie”.

4.

La articolul 8, „31 decembrie 2004” se înlocuiește cu „31 ianuarie 2008”.

5.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/35/CE a Comisiei (JO L 88, 25.3.2006, p. 9).

(2)  JO L 252, 20.9.2002, p. 37. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2004/426/CE (JO L 154, 30.4.2004, p. 1).


ANEXĂ

Punctul 3 din anexa la Decizia 2002/757/CE se modifică după cum urmează:

1.

În prima frază, „transportate de la locul lor de producție” se înlocuiește cu „transportate în interiorul Comunității”.

2.

La litera (b), se introduce următoarea frază înainte de „sau”:

„și, începând cu 1 mai 2007, realizate cel puțin de două ori în cursul perioadei de vegetație, în momentele oportune, când plantele sunt în perioada de creștere activă; intensitatea unor astfel de inspecții ia în considerare sistemul particular de producție al plantelor”.

3.

Litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

în cazurile în care au fost descoperite semne ale prezenței organismului dăunător la plantele de la locul de producție, au fost aplicate procedee corespunzătoare de eradicare a organismului dăunător, constând cel puțin în următoarele:

(i)

distrugerea plantelor infectate și a tuturor plantelor sensibile situate pe o rază de 2 m de la plantele infectate, inclusiv a mediilor de cultură și a deșeurilor vegetale asociate;

(ii)

pentru toate plantele sensibile situate pe o rază mai mică de 10 m de la plantele infectate și orice alte plante rămase din lotul afectat:

plantele au fost reținute la locul de producție;

inspecții oficiale suplimentare au fost realizate de cel puțin două ori în cursul primelor trei luni după ce măsurile de eradicare au fost luate, când plantele sunt în perioada de creștere activă;

pe parcursul perioadei de trei luni nici un tratament care poate înlătura simptomele prezenței organismului dăunător nu a fost realizat;

s-a constatat că plantele sunt libere de organismul dăunător în urma acestor inspecții oficiale;

(iii)

în ceea ce privește toate celelalte plante sensibile de la locul de producție, acestea au făcut obiectul unei reinspecții oficiale intensive după constatare și au fost recunoscute libere de prezența organismului dăunător, în urma reinspectării;

(iv)

măsuri fitosanitare corespunzătoare au fost luate pe suprafața de cultură, pe o rază de 2 m de la plantele infectate.”


30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/86


DECIZIA COMISIEI

din 27 martie 2007

de modificare a apendicelui B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii, peștelui și laptelui din Polonia

[notificată cu numărul C(2007) 1305]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/202/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei, în special anexa XII capitolul 6 secțiunea B subsecțiunea I punctul 1 litera (e),

întrucât:

(1)

Poloniei i s-au acordat perioade de tranziție pentru anumite unități enumerate în apendicele B (1) la anexa XII la Actul de aderare din 2003.

(2)

Apendicele B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 a fost modificat prin Deciziile 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10), 2006/555/CE (11) și 2006/935/CE (12) ale Comisiei.

(3)

Potrivit unei declarații oficiale a autorității competente poloneze, anumite unități din sectoarele cărnii, peștelui și laptelui și-au încheiat procesul de modernizare și se conformează acum pe deplin cerințelor legislației comunitare. Anumite unități și-au încetat activitățile pentru care au obținut o perioadă de tranziție. Aceste unități trebuie prin urmare eliminate de pe lista unităților aflate în tranziție.

(4)

Prin urmare, apendicele B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 trebuie modificat în consecință.

(5)

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală a fost informat cu privire la măsurile prevăzute de prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Unitățile menționate în anexa la prezenta decizie sunt eliminate din apendicele B la anexa XII la Actul de aderare din 2003.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 236, 23.9.2003, p. 33.

(2)  JO L 156, 30.4.2004, p. 53.

(3)  JO L 160, 30.4.2004, p. 56.

(4)  JO L 160, 30.4.2004, p. 73.

(5)  JO L 86, 5.4.2005, p. 13.

(6)  JO L 200, 30.7.2005, p. 96.

(7)  JO L 316, 2.12.2005, p. 17.

(8)  JO L 10, 14.1.2006, p. 66.

(9)  JO L 70, 9.3.2006, p. 80.

(10)  JO L 156, 9.6.2006, p. 16.

(11)  JO L 218, 9.8.2006, p. 17.

(12)  JO L 355, 15.12.2006, p. 105.


ANEXĂ

Lista unităților ce urmează să fie eliminate din apendicele B la anexa XII la Actul de aderare din 2003

Unități din sectorul cărnii

Lista inițială

Nr.

Nr. veterinar

Denumirea unității

63

12070108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

91

14170305

Zakład Garmażeryjny sp.j.

105

14250310

Zakład Masarski „Sadełko” – Czapla-Świniarski sp.j.

197

30020201

Gminna Spółdzielnia „SCH” Masarnia Osuch


Unități cu o capacitate redusă din sectorul cărnii

Lista inițială