ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 32

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
6 februarie 2007


Cuprins

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

 

 

DECIZII

 

 

Comisia

 

*

Decizia 2007/51/CE a Comisiei din 18 februarie 2004

1

 

*

Decizia 2007/52/CE a Comisiei din 19 mai 2004

2

 

*

Decizia 2007/53/CE a Comisiei din 24 mai 2004

3

 

*

Decizia 2007/54/CE a Comisiei din 2 iunie 2004

4

 

*

Decizia 2007/55/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2005

5

 

*

Decizia 2007/56/CE a Comisiei din 16 mai 2006

6

 

*

Decizia 2007/57/CE a Comisiei din 7 iunie 2006

7

 

*

Decizia 2007/58/CE a Comisiei din 28 august 2006

8

 

*

Decizia 2007/59/CE a Comisiei din 26 septembrie 2006

9

 

*

Decizia 2007/60/CE a Comisiei din 26 octombrie 2006

10

 

*

Decizia nr. 1/2006 (2007/61/CE) a Comitetului veterinar mixt din 1 decembrie 2006

11

 

*

Decizia 2007/62/CE a Comisiei din 8 decembrie 2006

12

 

*

Decizia nr. 2/2006 (2007/63/CE) a Comitetului CE-Elveţia din 13 decembrie 2006

13

 

*

Decizia 2007/64/CE a Comisiei din 15 decembrie 2006

14

 

*

Decizia 2007/65/CE a Comisiei din 15 decembrie 2006

15

 

*

Decizia 2007/66/CE a Comisiei din 18 decembrie 2006

16

 

*

Decizia 2007/67/CE a Comisiei din 18 decembrie 2006

17

 

*

Decizia 2007/68/CE a Comisiei din 18 decembrie 2006

18

 

*

Decizia 2007/69/CE a Comisiei din 18 decembrie 2006

19

 

*

Decizia 2007/70/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006

20

 

*

Decizia 2007/71/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006

21

 

*

Decizia 2007/72/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006

22

 

*

Decizia 2007/73/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006

23

 

*

Decizia 2007/74/CE a Comisiei din 21 decembrie 2006

24

 

*

Decizia 2007/75/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006

25

 

*

Decizia 2007/76/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006

26

 

*

Decizia 2007/77/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006

27

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Comisia

 

*

Decizia 2007/78/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006

28

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisia

6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/1


DECIZIA 2007/51/CE A COMISIEI

din 18 februarie 2004

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/2


DECIZIA 2007/52/CE A COMISIEI

din 19 mai 2004

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/3


DECIZIA 2007/53/CE A COMISIEI

din 24 mai 2004

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/4


DECIZIA 2007/54/CE A COMISIEI

din 2 iunie 2004

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/5


DECIZIA 2007/55/CE A COMISIEI

din 9 noiembrie 2005

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/6


DECIZIA 2007/56/CE A COMISIEI

din 16 mai 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/7


DECIZIA 2007/57/CE A COMISIEI

din 7 iunie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/8


DECIZIA 2007/58/CE A COMISIEI

din 28 august 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/9


DECIZIA 2007/59/CE A COMISIEI

din 26 septembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/10


DECIZIA 2007/60/CE A COMISIEI

din 26 octombrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/11


DECIZIA nr. 1/2006 (2007/61/CE) A COMITETULUI VETERINAR MIXT

din 1 decembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/12


DECIZIA 2007/62/CE A COMISIEI

din 8 decembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/13


DECIZIA nr. 2/2006 (2007/63/CE) A COMITETULUI CE-ELVEŢIA

din 13 decembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/14


DECIZIA 2007/64/CE A COMISIEI

din 15 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/15


DECIZIA 2007/65/CE A COMISIEI

din 15 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/16


DECIZIA 2007/66/CE A COMISIEI

din 18 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/17


DECIZIA 2007/67/CE A COMISIEI

din 18 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/18


DECIZIA 2007/68/CE A COMISIEI

din 18 decembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/19


DECIZIA 2007/69/CE A COMISIEI

din 18 decembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/20


DECIZIA 2007/70/CE A COMISIEI

din 20 decembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/21


DECIZIA 2007/71/CE A COMISIEI

din 20 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/22


DECIZIA 2007/72/CE A COMISIEI

din 20 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/23


DECIZIA 2007/73/CE A COMISIEI

din 20 decembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/24


DECIZIA 2007/74/CE A COMISIEI

din 21 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/25


DECIZIA 2007/75/CE A COMISIEI

din 22 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/26


DECIZIA 2007/76/CE A COMISIEI

din 22 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/27


DECIZIA 2007/77/CE A COMISIEI

din 22 decembrie 2006

Acest act va fi publicat în ediţia specială a JO în limba română dacă îndeplineşte condiţiile în acest scop


RECOMANDĂRI

Comisia

6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/28


DECIZIA 2007/78/CE A COMISIEI

din 22 decembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO