ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 15

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
20 ianuarie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

20.1.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 41/2007 AL CONSILIULUI

din 21 decembrie 2006

de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor conexe privind anumite stocuri de peşti şi grupuri de stocuri de peşti, aplicabile în apele Comunităţii şi, în raport cu navele Comunităţii, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor

Versiunea în limba română a acestui act va fi publicată într-o ediţie specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene care va cuprinde actele instituţiilor şi ale Băncii Centrale Europene adoptate până la 31 decembrie 2006.