European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria C


C/2024/1066

5.2.2024

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 decembrie 2023 – Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului, Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl, Irlanda

(Cauza C-457/21 P) (1)

(Recurs - Ajutoare de stat - Articolul 107 alineatul (1) TFUE - Soluție fiscală anticipată adoptată de un stat membru - Ajutor declarat incompatibil cu piața internă - Noțiunea de „avantaj” - Stabilirea cadrului de referință - Impozitare „normală” potrivit dreptului național - Principiul concurenței depline - Control exercitat de Curte referitor la interpretarea și la aplicarea dreptului național de către Tribunal)

(C/2024/1066)

Limba de procedură: engleza și franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: P.-J. Loewenthal și F. Tomat, agenți)

Celelalte părți din procedură: Marele Ducat al Luxemburgului (reprezentanți: inițial A. Germeaux și T. Uri, ulterior A. Germeaux și T. Schell, agenți, asistați de J. Bracker, A. Steichen și D. Waelbroeck, avocați), Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl (reprezentanți: D. Paemen, M. Petite și A. Tombiński, avocați) Irlanda (reprezentanți: A. Joyce, agent, asistat de P. Baker, KC, C. Donnelly, SC, B. Doherty și D. Fennelly, BL, P. Gallagher, SC)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Comisia Europeană suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Marele Ducat al Luxemburgului, precum și de Amazon.com Inc. și Amazon EU Sàrl.

3)

Irlanda suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)   JO C 452, 8.11.2021.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1066/oj

ISSN 1977-1029 (electronic edition)