European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria C


C/2024/544

8.1.2024

Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2023 – OA/Parlamentul

(Cauza T-39/22) (1)

(„Funcție publică - Asistenți parlamentari acreditați - Pensie pentru limită de vârstă - Cerere referitoare la anumite elemente ale drepturilor la pensie - Respingere - Noțiunea de «act care lezează» - Egalitate de tratament - Răspundere”)

(C/2024/544)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: OA (reprezentanți: G. Rossi și F. Regaldo, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: D. Boytha și J. Van Pottelberge, agenți)

Obiectul

Prin acțiunea întemeiată pe articolul 270 TFUE, reclamantul solicită, pe de o parte, în esență anularea deciziei Parlamentului European din 19 aprilie 2021 prin care acesta a respins cererea pe care o prezentase în temeiul articolului 90 alineatul (1) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și care privea anumite elemente ale drepturilor sale de pensie și a deciziei din 20 octombrie 2021 în măsura în care prin aceasta se respinge în parte reclamația sa și, pe de altă parte, repararea prejudiciului pe care l-ar fi suferit ca urmare a încălcării de către Parlament a principiului protecției încrederii legitime.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)   JO C 138, 28.3.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/544/oj

ISSN 1977-1029 (electronic edition)