ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 130

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 65
23 martie 2022


Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2022/C 130/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10499 – STATE STREET / BBH (INVESTOR) ( 1 )

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

2022/C 130/02

Comunicarea Parlamentului European referitoare la Premiul cetățeanului european – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

2

 

Comisia Europeană

2022/C 130/03

Rata de schimb a monedei euro — 22 martie 2022

4

2022/C 130/04

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ]  ( 1 )

5

2022/C 130/05

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

7

2022/C 130/06

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

8

2022/C 130/07

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

9

2022/C 130/08

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

10

2022/C 130/09

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

11

2022/C 130/10

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

12

2022/C 130/11

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

13

2022/C 130/12

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

14

2022/C 130/13

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

15

2022/C 130/14

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]  ( 1 )

16

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2022/C 130/15

Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public ( 1 )

17


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2022/C 130/16

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

18

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2022/C 130/17

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

20


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.10499 – STATE STREET / BBH (INVESTOR)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/01)

La 24 februarie 2022, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32022M10499. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/2


Comunicarea Parlamentului European referitoare la Premiul cetățeanului european

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2022/C 130/02)

Reuniunea anuală a Cancelariei Premiului cetățeanului european a avut loc la 7 iulie 2021, fiind prezidată de dna Dita Charanzová, vicepreședintă a Parlamentului European și cancelară a Premiului cetățeanului european.

La această reuniune a fost stabilită lista laureaților pe 2021, prezentată mai jos.

Premiile vor fi înmânate în cadrul unor ceremonii publice organizate de birourile de informare ale Parlamentului European în statele membre în care locuiesc laureații. Laureații vor participa, de asemenea, la o ceremonie comună de decernare a premiilor la Parlamentul European, care va avea loc la Bruxelles în noiembrie 2021.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Laureați/Câștigători

Austria: Întâlnirile europene ale tinerilor - eljub

Belgia: Paars

Bulgaria: TheMayor.EU - Portalul european al orașelor și cetățenilor

Croația: Uniți într-un singur vis

Cipru: Filme documentare: „Our Wall” (Zidul nostru) și „My Homeland” (Țara mea)

Republica Cehă: Centrul pentru voluntari al Universității Masaryc, MUNI HELPS

Danemarca: Inițiativa europeană pentru dezbateri

Estonia: Clubul de engleză pentru tineri

Finlanda: Linie de asistență telefonică pe timp de criză

Franța: Dialogul franco-german al cetățenilor pentru creșterea cooperării transfrontaliere

Germania: Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret „Mad Mix”

Grecia: ELEPAP - Societatea elenă pentru protejarea și reabilitarea persoanelor cu dizabilități

Ungaria: Operațiunea „Ieșirea de urgență” - cooperare internațională în domeniul educației

Irlanda: Campania „Too Into You”

Italia: Mini-fabrica de biscuiți FROLLA

Letonia: Activități în sprijinul locuitorilor din Belarus - #FreeBelarus

Letonia: Liene Dambiņa

Lituania: Mano Guru

Luxemburg: RespectEachOther

Malta: Monumentul Compasiunii

Țările de Jos: Proiectul Phoenix

Polonia: Apărarea demnității și independenței judecătorilor care luptă pentru independența sistemului judiciar în Polonia

Portugalia:„De la oameni pentru oameni”

România: Geofolk

Slovenia: Pentru solidaritate și progrese paneuropene în domeniul sănătății de care să beneficieze pacienții oncologici

Slovacia: Zmudri - cursuri video de educație civică

Spania: Voluntarii Villa de Moya care îi primesc și îi ajută pe migranții aflați în situație ilegală să se integreze

Suedia: Asociația Navet („Centrul”) din Bergsjön și proiectul său de cooperare creativă


Comisia Europeană

23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/4


Rata de schimb a monedei euro (1)

22 martie 2022

(2022/C 130/03)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1024

JPY

yen japonez

132,96

DKK

coroana daneză

7,4402

GBP

lira sterlină

0,83228

SEK

coroana suedeză

10,3822

CHF

franc elvețian

1,0275

ISK

coroana islandeză

142,70

NOK

coroana norvegiană

9,6233

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

24,679

HUF

forint maghiar

371,23

PLN

zlot polonez

4,6851

RON

leu românesc nou

4,9463

TRY

lira turcească

16,3432

AUD

dolar australian

1,4802

CAD

dolar canadian

1,3867

HKD

dolar Hong Kong

8,6285

NZD

dolar neozeelandez

1,5860

SGD

dolar Singapore

1,4957

KRW

won sud-coreean

1 343,81

ZAR

rand sud-african

16,3430

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,0137

HRK

kuna croată

7,5750

IDR

rupia indoneziană

15 808,01

MYR

ringgit Malaiezia

4,6483

PHP

peso Filipine

57,749

RUB

rubla rusească

 

THB

baht thailandez

36,881

BRL

real brazilian

5,4105

MXN

peso mexican

22,3667

INR

rupie indiană

83,9145


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/5


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1) ]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/04)

Decizie de acordare a unei autorizații

Referința deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1498

16 martie 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilat

(4-terț-OPnEO)

Nr. CE: -, Nr. CAS:-

SEBIA, Parc Technologique Léonard de Vinci, 91090, Lisses, Franța

REACH/22/3/0

REACH/22/3/1

REACH/22/3/2

Utilizarea industrială a 4-terț-OPnEO pentru proprietățile sale umectante detersive în producția de soluții tampon, reactivi și suporturi de gel care permit dizolvarea, diluarea și buna difuzie a substraturilor și a reactivilor, necesară pentru optimizarea funcționării și sensibilității testului de diagnostic in vitro prin electroforeză în gel.

Utilizarea industrială a 4-terț-OPnEO pentru proprietățile sale detersive în producția de geluri de electroforeză în vederea asigurării poziționării proteinelor specifice necesare pentru interpretarea rezultatelor testului de diagnostic in vitro bazat pe separarea proteinelor

Utilizarea industrială a 4-terț-OPnEO pentru proprietățile sale detersive care conduc la liza celulară și la ruperea interacțiunilor proteice și care sunt necesare pentru producția de reactivi implicați în determinarea proteinelor de interes în testul de diagnostic in vitro prin electroforeza în gel și electroforeza capilară

4 ianuarie 2033

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative.


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu).


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/7


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/05)

Decizie de refuzare a unei autorizații

Referința deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Solicitantul autorizației

Utilizare respinsă

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1512

16 martie 2022

Smoală, gudron, la temperatură înaltă

Nr. CE 266-028-2; Nr. CAS: 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Barancaldo Vizcaya, Spania

Ca liant în producția de talere de argilă

Cererea nu a demonstrat că avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul la adresa sănătății umane și la adresa mediului pe care îl presupune utilizarea substanței și nici faptul că nu există alternative adecvate, în conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu).


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/8


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/06)

Decizie de refuzare a unei autorizații

Referința deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Solicitantul autorizației

Utilizare respinsă

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1510

16 martie 2022

Smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă

Nr. CE 266-028-2; Nr. CAS: 65996-93-2

DEZA a.s., Masarykova 753, 75701, Valasske Mezirici, Republica Cehă

Ca liant în producția de talere de argilă

Solicitarea nu a demonstrat că avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și că nu există alternative adecvate, în conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu)


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/9


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/07)

Decizie de acordare a unei autorizații

Referința deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1506

16 martie 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilat

(4-terț-OPnEO)

Nr. CE: -, Nr. CAS:-

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, SE-11275 Stockholm, Suedia

Octapharma

Produktionsgesel schaft Deutschland mbH, Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe, Germania

Octapharma S.A.S. 72 rue du Maréchal Foch, 67381 Lingolsheim, Franța

REACH/22/5/0

REACH/22/5/1

REACH/22/5/2

REACH/22/5/3

Ca detergent pentru o etapă de inactivare a virusului (tratament cu solvent/detergent) în timpul fabricării medicamentelor derivate din plasmă și recombinante

4 ianuarie 2033

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative.

Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m.b.H, Oberlaaer Straße 235, A-1100 Viena, Austria

REACH/22/5/4

Ca și componentă a unei soluții pentru regenerarea coloanei cromatografice în timpul fabricării unui produs factor VIII derivat recombinant

4 ianuarie 2025


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu)


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/10


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/08)

Decizie de acordare parțială a unei autorizații

Referința deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1503

16 martie 2022

Smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă („CTPht”)

Nr. CE: 266-028-2, nr. CAS: 65996-93-2

Industrial Quimica del Nalon, S.A., Avda. Galicia 31, 33005, Oviedo, Asturias, Spania

REACH/22/10/0

Utilizarea CTPht în formularea de amestecuri exclusiv pentru utilizări industriale care nu intră în domeniul de aplicare al obligației autorizării prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

4 octombrie 2032

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate.


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/11


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/09)

Decizie de acordare a unei autorizații

Referința deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1497

16 martie 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilat

(4-terț-OPnEO)

Nr. CE: -, Nr. CAS:-

Eli Lilly Kinsale Limited, Dunderrow, Kinsale, P17 NY71 Cork, Co. Cork Irlanda

REACH/22/6/0

Utilizare industrială ca reactiv de inactivare virală pentru siguranța pacienților la fabricarea medicamentelor de uz uman produse din sisteme biologice

4 ianuarie 2033

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative.


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu).


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/12


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/10)

Decizie de acordare a unei autorizații

Numărul de referință al deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1499

16 martie 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilat

(4-terț-OPnEO)

Nr. CE: -, Nr. CAS:-

Sanquin Reagents B.V., Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, The Netherlands

REACH/22/18/0

În formularea amestecurilor pentru truse de diagnostic in vitro

4 ianuarie 2028

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative.


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu).


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/13


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/11)

Decizie de acordare parțială a unei autorizații

Referința deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1511

16 martie 2022

Smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă („CTPht”)

Nr. CE: 266-028-2, Nr. CAS: 65996-93-2

Koppers Denmark ApS, Avernakke, 5800 Nyborg, Danemarca

REACH/22/11/0

Utilizarea CTPht în formularea de amestecuri exclusiv pentru utilizări industriale care nu intră în domeniul de aplicare al obligației autorizării prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

4 octombrie 2032

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate.

Ulei antracenic („AO”)

Nr. CE: 292-602-7, Nr. CAS: 90640-80-5

REACH/22/11/1

Utilizarea AO în formularea de amestecuri exclusiv pentru utilizări industriale care nu intră în domeniul de aplicare al obligației autorizării prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu).


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/14


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/12)

Decizie de acordare parțială a unei autorizații

Referința deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1500

16 martie 2022

Smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă („CTPht”)

Nr. CE: 266-028-2, Nr. CAS: 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes, S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Spania

REACH/22/12/0

Utilizarea CTPht în formularea de amestecuri exclusiv pentru utilizări industriale care nu intră în domeniul de aplicare al obligației autorizării prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

4 octombrie 2032

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate.

Ulei antracenic („AO”)

Nr. CE: 292-602-7, Nr. CAS: 90640-80-5

REACH/22/12/1

Utilizarea AO în formularea de amestecuri exclusiv pentru utilizări industriale care nu intră în domeniul de aplicare al obligației autorizării prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu).


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/15


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/13)

Decizie de acordare parțială a unei autorizații

Referința deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1501

16 martie 2022

Smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă („CTPht”)

Nr. CE: 266-028-2, Nr. CAS: 65996-93-2

Rain Carbon bvba, Vredekaai 18, 9060 Zelzate, Belgia

REACH/22/14/0

Utilizarea CTPht în formularea de amestecuri exclusiv pentru utilizări industriale care nu intră în domeniul de aplicare al obligației autorizării prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

4 octombrie 2032

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate.

Ulei antracenic („AO”)

Nr. CE: 292-602-7, Nr. CAS: 90640-80-5

REACH/22/14/1

Utilizarea AO în formularea de amestecuri exclusiv pentru utilizări industriale care nu intră în domeniul de aplicare al obligației autorizării prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu).


23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/16


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/14)

Decizie de acordare a unei autorizații

Numărul de referință al deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2022) 1504

16 martie 2022

4-nonilfenol, ramificat și liniar, etoxilat (4-NPnEO)

Nr. CE: -, Nr. CAS:-

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Germany

REACH/22/19/0

Formularea unei componente mai rezistente care conține 4-NPnEO în materiale de etanșare din polisulfură cu două părți, pentru utilizare în domeniul aerospațial

4 ianuarie 2025

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative.

REACH/22/19/1

Amestecarea componentelor de etanșare din polisulfură de bază cu întăritor care conține 4-NPnEO, rezultând în amestecuri conținând mai puțin de 0,1 % g/g 4-NPnEO pentru utilizări aerospațiale care sunt exceptate de la autorizare în temeiul articolului 56 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în sectorul aerospațial și în lanțurile de aprovizionare asociate


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizație (europa.eu).


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/17


Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/15)

Statul membru

Spania

Ruta vizată

Almeria-Sevilia

Perioada de valabilitate a contractului

Doi ani de la începutul operațiunilor, plus încă doi (2) ani, dacă prelungirea este necesară

Termenul-limită de depunere a ofertelor

Nu înainte de două luni de la data publicării prezentei comunicări

Adresa de la care se pot obține textul invitației de participare la licitație, precum și toate informațiile și/sau documentele pertinente referitoare la licitația publică și la obligația de serviciu public

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

España

E-mail: osp.dgac@mitma.es


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/18


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 130/16)

1.   

La data de 16 martie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

SEGRO plc („SEGRO”, Regatul Unit);

Public Sector Pension Investment Board (Consiliul de investiții pentru pensii din sectorul public) („PSPIB”, Canada);

o proprietate logistică localizată în Plessis Pâté, în sudul Parisului, Franța („activul țintă”, Franța).

SEGRO și PSPIB vor dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregului activ țintă.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de active.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii SEGRO: deținerea, gestionarea de active și construcția de imobile moderne destinate antrepozitării și de proprietăți destinate industriei ușoare, situate în apropierea marilor aglomerații urbane și a nodurilor de transport majore din mai multe țări din UE;

în cazul întreprinderii PSPIB: gestionarea unui portofoliu global diversificat de investiții, care include acțiuni, obligațiuni și alte titluri cu venit fix, precum și investiții în societăți necotate, proprietăți imobiliare, infrastructuri, resurse naturale și datorii private;

în cazul activului vizat: proprietate logistică având o suprafață de închiriere de 50 098 m2 situată la sud de Paris, Franța, în Plessis-Pâté. În prezent, activul vizat face obiectul unui contract de închiriere către un terț și este utilizat în principal ca antrepozit.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


ALTE ACTE

Comisia Europeană

23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 130/20


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2022/C 130/17)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICARE A UNEI MODIFICĂRI STANDARD CARE VIZEAZĂ DOCUMENTUL UNIC

„Mittelrhein”

PDO-DE-A1269-AM01

Data comunicării: 28.12.2021

DESCRIEREA ȘI MOTIVELE MODIFICĂRII APROBATE

1.   Descrierea vinului/produselor vitivinicole și a caracteristicilor analitice și/sau organoleptice

Descriere:

Modificarea tăriei alcoolice naturale minime și a densității minime a mustului (care au fost mutate de la punctul 5.1 la punctul 3.2 al caietului de sarcini al produsului) în cazul vinului de calitate (Qualitätswein) obținut din soiul de struguri Dornfelder în anii cu condiții meteorologice excepționale.

Valorile standard aferente vinului de calitate obținut din soiul Dornfelder. 8,8 % vol. alcool total/68 °Oechsle.

ADĂUGIRE:

„Tăria alcoolică naturală minimă/densitatea minimă a mustului în cazul utilizării soiului de struguri Dornfelder pot fi stabilite la 8,3 % vol. alcool total/65 °Oechsle în anii cu condiții meteorologice excepționale, printr-o decizie a consiliului de conducere al asociației de protecție a vinului „Mittelrhein” recunoscute (Schutzgemeinschaft Mittelrhein). Aceste măsuri se aplică doar în cazul anului de recoltă pentru care a fost luată decizia. Decizia asociației de protecție va fi anunțată printr-o metodă de publicare adecvată.

Diferitele produse sunt identificate prin denumire, fiind furnizate informații privind tăria alcoolică naturală minimă/densitatea minimă a mustului și o descriere a caracteristicilor lor organoleptice.

ADĂUGIRE:

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

Motivele modificării:

Scopul ușoarei reduceri a tăriei alcoolice minime/densității minime a mustului în cazul soiului Dornfelder este de a se permite recoltarea mai devreme, pentru a se minimiza efectele negative ale unor noi organisme dăunătoare. De exemplu, în 2014, Drosophila suzukii a devenit o amenințare pentru soiurile de struguri roșii cu coacere timpurie. Amânarea recoltării din cauza densității minime a mustului aplicabile până acum implică un risc de reducere semnificativă a calității și volumului strugurilor recoltați în astfel de ani.

Descrierile caracteristicilor organoleptice au fost nuanțate pentru a reflecta mai bine diferitele produse.

Prin adăugarea tăriei alcoolice totale a vinurilor produse fără îmbogățire, se aplică clauza inițială din regulamentul UE.

2.   Delimitarea arealului

Descriere:

Arealul „Mittelrhein” DOP a fost delimitat din nou.

ADĂUGIRE:

Au fost enumerate localitățile individuale, inclusiv subdiviziunile cadastrale și numerele subdiviziunilor cadastrale.

Delimitarea exactă poate fi văzută pe hărțile care arată plantațiile de viță-de-vie din localitățile sus-menționate, delimitate per parcelă. Hărțile pot fi vizionate la adresa www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Motivele modificării:

Această modificare referitoare la delimitarea arealului nu este arbitrară, ci necesară pentru prevenirea unor dezavantaje semnificative pentru viticultură și agricultură, pentru publicul larg, pentru ecosistem și pentru peisajul cultivat al regiunii Mittelrhein, care s-a dezvoltat în timp.

Motivele delimitării arealului sunt explicate mai detaliat în cele ce urmează.

Plantațiile de viță-de-vie împrejmuite sunt necesare în scopul asigurării calității, mai ales prin prisma măsurilor de protecție a plantelor.

Măsurile de protecție a plantelor sunt necesare în viticultură, dar nu sunt întotdeauna compatibile cu alte culturi. Juxtapunerea plantațiilor de viță-de-vie cu terenurile cu alte utilizări (de exemplu, pășuni, culturi arabile, culturi de fructe sau legume) cauzează adesea probleme care ar trebui evitate pe cât posibil.

Cu cât mai puține sunt punctele de contact dintre terenurile utilizate pentru cultivarea viței-de-vie și terenurile cu alte utilizări (culturi arabile, culturi de fructe, pășuni etc.), cu atât mai puține sunt efectele negative aferente asupra culturilor de viță-de-vie și asupra calității vinurilor.

Este vorba despre cerințele de gestionare specifice din arealul în care se cultivă vița-de-vie, în special în ceea ce privește protecția plantelor. Unele dintre produsele de protecție a plantelor utilizate diferă considerabil, în special în ceea ce privește sfera lor de aplicare, autorizația specifică pentru fiecare cultură sau perioadele de așteptare. În plus, pe multe dintre pantele din Mittelrhein cultivate de-a lungul secolelor, produsele de protecția plantelor sunt împrăștiate prin pulverizare din elicopter, metodă care – din motive tehnice și fizice – implică un risc mai mare de deviere. Faptul de a avea un sistem de pulverizare bazat pe forme geometrice, mai exact pe linii lungi și drepte înșirate pe o pantă, este benefic pentru eficacitatea pulverizării din elicopter, dar necesită o suprafață continuă plantată cu viță-de-vie.

Fermierii și viticultorii sunt obligați să prevină deriva produselor de protecție a plantelor spre alte culturi și spre suprafețele care nu sunt vizate, inclusiv prin respectarea unor cerințe referitoare la distanțe. Așadar, nu este posibilă pulverizarea pe vița-de-vie din apropierea marginilor unei plantații de viță-de-vie, ceea ce face imposibilă cultivarea. Același lucru se aplică în cazul terenurilor arabile, în cel al pășunilor și în cel al terenurilor care sunt cultivate cu fructe și care au hotare comune cu plantațiile de viță-de-vie. Cultivarea viței-de-vie pe plantații răzlețe determină pierderi financiare pentru toți fermierii. Problema este deosebit de semnificativă în situațiile în care se utilizează pulverizarea din elicopter, deoarece elicopterele trebuie să respecte cerințe deosebit de restrictive în ceea ce privește distanțele, din cauza riscului de derivă sporit. Dacă plantațiile de viță-de-vie ar fi mutate în zonele în care se utilizează pulverizarea din elicopter, plantațiile de viță-de-vie precedente ar deveni zone care nu sunt vizate și în cazul cărora s-ar aplica cerințe în ceea ce privește distanțele. Acest lucru ar crea un dezavantaj economic pentru plantațiile de viță-de-vie rămase.

Chiar și în cazul unei aplicări corespunzătoare, produsele de protecție a plantelor pot ajunge, prin derivă, pe parcelele învecinate, care au alte utilizări, provocând astfel daune vegetative nedorite pe suprafețe care nu sunt vizate, diminuând calitatea și vandabilitatea produselor, din cauza prezenței anumitor reziduuri. Deoarece unele dintre produsele de protecție a plantelor nu pot fi aplicate culturilor prezente acolo, rezultatul testelor referitoare la reziduuri, date fiind precizia analizelor și limitele maxime scăzute în materie de reziduuri, poate fi că produsele nu sunt vandabile. În practică, apar frecvent astfel de situații. Poluatorii pot fi considerați responsabili pentru daunele respective, dar menținerea unor plantații de viță-de-vie împrejmuite poate minimiza suprafețele periferice și, prin urmare, poate elimina problemele.

Protejarea publicului larg și a ecosistemului grație gestionării pantelor abrupte.

În prezent, pantele abrupte au un rol în prevenirea eroziunii și a scurgerii apei. Cultivarea viței-de-vie pe terase și zidurile de împrejmuire a plantațiilor de viță-de-vie previn scurgerea în jos pe deal a apei de la suprafață. Vița-de-vie și stratul vegetal stabilizează solul și sunt menținute prin lucrări de întreținere permanente. Gestionarea adecvată a solului garantează o structură bună a solului și o infiltrare sporită a apei în sol. În concluzie, eroziunea este minimizată, se gestionează apa în caz de ploi abundente și se previne scurgerea nutrienților (mai ales a fosfaților) în apa de suprafață. Fără gestionare activă, terasele și zidurile ar cădea în ruină. Solul ar fi năpădit de tufăriș și și-ar pierde fertilitatea și structura. În caz de ploi abundente, consecințele ar fi eroziunea, scurgerea solului și a nutrienților și alunecările de teren. Rezidenții și transporturile ar fi în pericol și ar fi provocate daune.

Plantațiile de viță-de-vie consolidate permit aplicarea unor metode de gestionare și de protecție eficace în domeniul viticulturii.

Strategiile de protecție a plantelor cu impact redus, dar cu beneficii calitative, de mediu și economice sunt importante pentru asigurarea producției durabile de vinuri de calitate superioară.

De exemplu, pentru combaterea Eudemisului sunt utilizați feromoni. Această măsură de protecție funcționează doar dacă dozatoarele de feromoni necesare pentru limitarea reproducției și pentru zăpăcirea dăunătorilor sunt răspândite pe un teritoriu cât mai vast. Ca parte a acestei măsuri, este semnificativ mai ieftin dacă se evită dubla amplasare a dozatoarelor la margini (la hotarele cu alte culturi, alte tipuri de utilizări sau altă vegetație), necesară din motive tehnice. Împrejmuirea plantațiilor de viță-de-vie poate minimiza semnificativ eforturile legate de dozatoarele de feromoni. În plus, Renania-Palatinat a instituit programul de dezvoltare „EULLE” (măsuri de mediu, dezvoltare rurală, agricultură și alimentație), prin care se acordă sprijin pentru practici biotehnice de protecție a plantelor în sectorul cultivării viței-de-vie pentru suprafețe neîntrerupte de minimum 2 hectare cultivate cu viță-de-vie. Dacă însă parcelele sunt mai mici de 2 hectare din cauza mutării pe terenuri arabile a unor plantații de viță-de-vie individuale, atunci sprijinul pentru utilizarea acestor feromoni RAK nu mai este disponibil pentru restul plantațiilor de viță-de-vie. Acest lucru are un efect negativ asupra finanțelor fermierilor care se ocupă de plantațiile respective. Totuși, fără acel sprijin financiar, protecția plantelor prin metode biotehnice nu este viabilă din punct de vedere economic. Rezultatul este intensificarea utilizării insecticidelor, care, la rândul său, are un impact negativ asupra ecosistemului.

Plantațiile de viță-de-vie împrejmuite sunt necesare și din punct de vedere tehnic și economic, în scopul protejării strugurilor copți împotriva daunelor provocate de păsări, aceasta fiind singura modalitate de asigurare a unei protecții eficace. Din contră, plantațiile de viță-de-vie răzlețe generează costuri mai mari și mai multă poluare fonică.

De asemenea, împrejmuirea plantațiilor de viță-de-vie contribuie la prevenirea daunelor provocate de animalele sălbatice.

Reducerea populației excesive de porci mistreți este o problemă importantă din punctul de vedere al cultivării viței-de-vie. Această reducere este necesară, printre altele, deoarece în Renania-Palatinat nu sunt, în mod normal, compensate daunele provocate de animalele sălbatice pe plantațiile de viță-de-vie. De asemenea, împrejmuirea plantațiilor de viță-de-vie reduce riscul focarelor de pestă porcină africană, care fac obiectul unei obligații de notificare și care generează un risc semnificativ pentru creșterea animalelor în Germania. Într-adevăr, gestionarea problemei porcilor mistreți este mai facilă și mai puțin costisitoare în cazul plantațiilor de viță-de-vie împrejmuite decât în cazul suprafețelor unde se alternează diferite culturi (de exemplu, viticultură, culturi arabile și livezi), care adesea oferă mai multe posibilități de refugiu pentru porcii mistreți.

Irigarea prin picurare devine tot mai importantă în verile secetoase, în special în cazul plantațiilor de viță-de-vie tinere. Fără irigarea prin picurare, vița-de-vie nu ar putea crește. Plantațiile de viță-de-vie împrejmuite sunt un atu considerabil când este vorba despre construirea și funcționarea infrastructurii necesare (puțuri, țevi etc.), deoarece eficientizează și reduc costurile în ceea ce privește aprovizionarea comună cu apă și utilizarea în comun a liniilor de transport și de distribuție.

De exemplu, cerințele în materie de gestionare sunt diferite pentru cultivarea viței-de-vie și pentru culturile arabile. Dacă aceste suprafețe nu ar mai fi utilizate pentru cultivarea viței-de-vie, ar exista riscul ca terenurile să fie invadate de tufăriș, în special pe pantele abrupte, dat fiind că terenurile respective nu sunt potrivite pentru culturi arabile sau pentru utilizarea ca pășuni. Pe aceste suprafețe necultivate ar putea începe să crească plante care să găzduiască dăunători precum Drosophila suzukii (de exemplu, plante de mur), ceea ce ar fi o amenințare pentru sănătatea și calitatea strugurilor de pe plantațiile de viță-de-vie vecine.

Peisajul cultivat, care a evoluat în timp, și priveliștile naturale, care includ plantațiile de viță-de-vie tradiționale, caracterizează „Mittelrhein” DOP și reputația sa.

Cultivarea viței-de-vie pe plantații tradiționale care marchează peisajul definește caracterul regiunii viticole pentru rezidenții locali, membrii ai industriei vinicole a regiunii, specialiști și consumatori. Acest lucru este evident și datorită faptului că, atunci când este prezentată regiunea viticolă, în publicitatea pentru vinuri se utilizează regulat fotografii realizate pe plantații tradiționale.

Transferarea producției vitivinicole spre terenuri arabile ar modifica peisajul caracteristic și, prin urmare, ar avea un impact asupra peisajului cultivat care a evoluat de-a lungul timpului și care este chiar recunoscut de către UNESCO drept sit al patrimoniului mondial. În ceea ce privește valoarea universală deosebită a sitului și cerințele aplicabile în ceea ce privește protecția și gestionarea, UNESCO afirmă: „Măsurile luate pe proprietate [valea cursului superior și mijlociu al Rinului] au mai ales scopul de a ... menține tradiția cultivării viței-de-vie pe pantele abrupte ale văii, de a asigura conservarea habitatelor pentru speciile rare de animale și de plante și, în general, de a garanta că starea mediului rămâne neschimbată.”

Vinul are un rol important și în domeniul turismului – în legătură cu regiunea dedicată prin tradiție cultivării viței-de-vie și cu plantațiile tradiționale. Regiunea viticolă tradițională oferă o bază economică pentru multe întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul turistic, precum restaurantele și hotelurile, grație priveliștilor și gamei ample de experiențe turistice oferite de peisajele cu plantații de viță-de-vie (de exemplu, traseele vinurilor din Mittelrhein, traseul pentru drumeții de-a lungul Rinului și traseul castelelor de pe malurile Rinului). Nedelimitarea arealului în caietul de sarcini al produsului ar face imposibilă mutarea plantațiilor de viță-de-vie pe terenuri utilizate în prezent ca pășuni sau ca terenuri arabile. Așa cum s-a afirmat deja mai sus, acest lucru ar crea riscul năpădirii de către tufăriș a multor plantații de viță-de-vie tradiționale, dat fiind că acestea nu sunt adecvate pentru alte utilizări, diferite de cultivarea viței-de-vie, din cauza dimensiunilor mici, a caracteristicilor lor și a accesibilității adesea reduse. În plus față de consecințele de mediu identificate, năpădirea de către tufăriș ar avea și consecințe economice, deoarece turiștii nu sunt atrași vizual de astfel de peisaje.

Vinurile prezentate în publicații specializate, care modelează puternic percepția și reputația denumirii de origine protejate „Mittelrhein”, provin adesea de pe plantații de viță-de-vie tradiționale, consolidate (de exemplu, Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

Pe scurt, DOP „Mittelrhein”, cu suprafețele sale acoperite neîntrerupt de plantații de viță-de-vie care caracterizează peisajul, este privită favorabil de public, industrie, consumatori și turiști. Cumpărarea și consumarea vinului „Mittelrhein” invocă, în mințile consumatorilor, imagini cu plantațiile de viță-de-vie tradiționale, care sunt, eventual, și mai puternice datorită unor experiențe de vacanță. Acest lucru face ca denumirea de origine protejată „Mittelrhein” să fie excepțională și unică.

Din motivele prezentate mai sus rezultă că, în mod clar, cultivarea viței-de-vie pe o suprafață unică și, preferabil, împrejmuită prezintă multe avantaje diferite atât pentru proprietarii și operatorii plantațiilor de viță-de-vie, cât și pentru mediu și pentru publicul larg. Așadar, proporția plantațiilor de viță-de-vie care sunt răzlețite în mai multe locuri diferite, care în prezent este foarte scăzută, nu ar trebui să crească, date fiind numeroasele avantaje prezentate mai sus.

3.   Soiurile de struguri de vin

Descriere:

Următoarele soiuri de struguri au fost enumerate până acum la punctul 7 (care urmează să devină punctul 8) din caietul de sarcini:

În Renania-Palatinat:

Vin alb

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

Vinuri roșii și roze

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

În Renania de Nord-Westfalia:

Vin alb

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Vinuri roșii și roze

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

Listele cu soiuri de struguri de vin pentru Renania-Palatinat și Renania de Nord-Westfalia au fost fuzionate pentru a forma o listă comună.

ADĂUGIRE:

La lista soiurilor de struguri au fost adăugate următoarele soiuri:

Vinuri albe

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris.

Vinuri roșii și roze

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Au fost adăugate sinonime pentru soiurile de struguri.

Motivele modificării:

Lista precedentă a soiurilor de struguri era incompletă. A fost extinsă pentru a enumera toate soiurile de struguri clasificate până acum, precum și sinonimele lor.

4.   Cerințele aplicabile în temeiul legislației UE sau al legislației naționale

Descriere:

Punctul 10 din caietul de sarcini prevede cerințele suplimentare în materie de etichetare.

Unități geografice mai restrânse:

ADĂUGIRE:

Registrul plantației de viță-de-vie este lista tuturor denumirilor suprafețelor, ale plantațiilor de viță-de-vie pe scară largă și ale plantațiilor de viță-de-vie individuale, precum și ale sistemelor în câmp deschis care ar putea fi utilizate ca unități geografice mai restrânse. Indică limitele siturilor și ale suprafețelor cu ajutorul referințelor din cadastru (diviziune cadastrală, subdiviziune cadastrală, sistem în câmp deschis, parcelă). Registrul este gestionat de Camera de agricultură a landului Renania-Palatinat. În Renania de Nord-Westfalia, este gestionat de Camera de agricultură a landului Renania de Nord-Westfalia. Registrul plantației de viță-de-vie este instituit și menținut pe următoarele temeiuri juridice:

secțiunea 23 punctele 3 și 4 din Legea privind vinul (Weingesetz);

secțiunea 29 din Ordonanța privind vinul (Weinverordnung);

Legea landului referitoare la determinarea siturilor și a suprafețelor și la registrul plantațiilor de viță-de-vie [Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz)];

Regulamentul de punere în aplicare a legislației privind vinul [Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW)];

Secțiunea 2 punctul 16 din Ordonanța landului privind competențele din domeniul legislației privind vinul (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Limitele unei unități geografice mai restrânse pot fi schimbate doar cu acordul organizației competente în temeiul secțiunii 22 litera (g) din Legea privind vinul, organizația trebuind să notifice orice modificare Oficiului federal pentru agricultură și alimentație.

Motivele modificării:

Dispozițiile referitoare la etichetare ar trebui completate pentru a include unitățile geografice mai restrânse, pentru a reflecta legislația în vigoare.

5.   Organisme de control

Descriere:

Adăugiri privind organismele de control indicate la punctul 11 din caietul de sarcini al produsului și atribuțiile lor.

ADĂUGIRE:

La îndeplinirea sarcinilor sale de control, Camera de agricultură va fi asistată de:

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 26191490

Fax +49 2619149190

E-mail: poststelle@lua.rlp.de

În cazul Renania de Nord-Westfalia:

Directorul Camerei de agricultură a landului Renania de Nord-Westfalia, în calitate de reprezentant autorizat al landului:

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2215340561

Fax +49 2215340196561

E-mail: weinbau@lwk.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 23613050

Fax +49 23613053786

E-mail: abteilung8@lanuv.nrw.de

Motivele modificării:

Oficiul de inspecție din Renania-Palatinat (Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz) ar trebui adăugat ca autoritate de control, deoarece îndeplinește sarcini de control în acest domeniu. Adresa Camerei de agricultură a landului Renania de Nord-Westfalia s-a modificat.

6.   Altele

Descriere:

Modificări de formulare, în conformitate cu cerințele UE.

Motivele modificării:

În scopul îndeplinirii cerințelor UE, au trebuit să fie efectuate modificări de formulare.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea produsului

Mittelrhein

2.   Tipul indicației geografice

DOP - Denumire de origine protejată

3.   Categoriile de produse vitivinicole

1.

Vin

5.

Vin spumant de calitate

8.

Vin petiant

4.   Descrierea vinului/vinurilor

1.   Vin de calitate alb

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin alb

În general, vinurile albe au o culoare care variază de la verde deschis la auriu închis și intens sau chiar la chihlimbariu. Aromele lor variază de obicei de la o aromă proaspătă la o aromă de fructe exotice, putând fi uneori florale sau de mirodenii. În funcție de cum este învechit, vinul poate prezenta și arome fenolice, de la subtile la pronunțate, sau arome de torefiat. De obicei, aroma vinurilor albe variază de la delicat la puternic, iar structura lor variază de la aciditate elegantă la aciditate vivace.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

2.   Vin de calitate roșu

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin roșu

În special, vinurile roșii au o culoare apoasă între roșu și violet închis, uneori cu nuanțe albăstrui sau maronii. Aromele lor sunt de obicei fructate, cu note de bace. Pot avea și note de mirodenii, de pământ și de ciocolată. În funcție de cum sunt învechite, vinurile pot prezenta și arome fenolice, de la subtile la pronunțate, sau arome de torefiat. De obicei, au o aromă ce variază de la delicată la bogată și o structură acidă ce variază de la moale catifelată la moderată.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

3.   Vin de calitate roze Weißherbst, Blanc de Noir

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin roze, Weißherbst, Blanc de Noir

Vinurile roze tind să aibă o culoare roșu deschis de la subtilă la intensă. Vinurile Weißherbst tind să aibă o culoare roz de la delicată la moderată. Vinurile Blanc de Noir au culoarea vinului alb. De obicei, aromele sunt fructate, cu note de bace roșii și fructe roșii. De asemenea, pot apărea și arome de mirodenii. De obicei, aromele vinurilor Blanc de Noir sunt fructate și proaspete, cu note de bace și, de asemenea, cu note subtile de flori sau mirodenii. De obicei, au o aromă ce variază de la delicată la bogată susținută de o aciditate care variază de la fină la vivace.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

4.   Vin de calitate roșu Rotling

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vinurile Rotling tind să aibă o culoare roșu deschis de la delicată la intensă. De obicei, aromele lor sunt fructate sau pot fi întrucâtva condimentate, cu note de bace, fructe semințoase și citrice. Tind să aibă o aromă ce variază de la delicată la bogată și o structură acidă ce variază de la moale catifelată la moderată.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

5.   Vin cu mențiunea „Kabinett” (Prädikatswein Kabinett)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin cu mențiunea „Kabinett

În general, vinurile „Mittelrhein” cu mențiunea „Kabinett” sunt fructate și proaspete, cu aciditate vioaie și tărie alcoolică moderată.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

6.   Vin cu mențiunea „Spätlese” (Prädikatswein Spätlese)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin cu mențiunea „Spätlese

Vinurile „Mittelrhein” cu mențiunea „Spätlese” tind să prezinte arome intense de fructe galbene și o structură acidă matură și armonioasă.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

7.   Vin cu mențiunea „Auslese” (Prädikatswein Auslese)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin cu mențiunea „Auslese

Vinurile „Mittelrhein” cu mențiunea „Auslese” tind să aibă o culoare intensă și să prezinte arome de fructe galbene care sunt uneori exotice. De asemenea, prezența bacelor afectate de putregai nobil poate genera note subtile ca de miere și balsamice.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

8.   Vin cu mențiunea „Beerenauslese” (Prädikatswein Beerenauslese)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin cu mențiunea „Beerenauslese

Vinurile „Mittelrhein” cu mențiunea „Beerenauslese” sunt obținute din bace supramaturate, stafidite sau afectate de putregai nobil și, prin urmare, tind să aibă o culoare între galben auriu intens și chihlimbariu și o vâscozitate ușor ridicată. La degustare, aceste vinuri au de obicei un gust dulce fructat și pronunțat și o structură acidă maturată, dar puternică. Aromele acestor vinuri tind să varieze de la arome intens fructate la arome de mirodenii sau chiar de iarbă, cu note de fructe coapte spre supramaturate, de fructe uscate și de miere.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

9.   Vin cu mențiunea „Eiswein” (Prädikatswein Eiswein)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin cu mențiunea „Eiswein”

Vinurile „Mittelrhein” cu mențiunea „Eiswein” sunt obținute prin presarea strugurilor înghețați natural, ceea ce înseamnă că ingredientele strugurilor sunt foarte concentrate. De obicei, vinurile de gheață sunt caracterizate de un gust dulce intens, îmbinat cu o aciditate puternică. Aromele lor sunt mai ales fructate și depind mai puțin de mucegaiul nobil decât aromele vinurilor cu mențiunile „Beerenauslese” și „Trockenbeerenauslese”.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

10.   Vin cu mențiunea „Trockenbeerenauslese” (Prädikatswein Trockenbeerenauslese)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin cu mențiunea „Trockenbeerenauslese

Vinurile „Mittelrhein” cu mențiunea „Trockenbeerenauslese” sunt obținute din bace supramaturate, stafidite sau afectate de putregai nobil și, prin urmare, tind să aibă o culoare între galben auriu intens și chihlimbariu și o vâscozitate ușor ridicată. La degustare, aceste vinuri au de obicei un gust dulce fructat și pronunțat și o structură acidă maturată, dar puternică. Aromele acestor vinuri tind să varieze de la arome intens fructate la arome de mirodenii sau chiar de iarbă, cu note de fructe coapte spre supramaturate, de fructe uscate și de miere. În principiu, vinurile „Trockenbeerenauslese” sunt mult mai concentrate decât vinurile „Beerenauslese”, deoarece conțin mai multe bace afectate de putregai nobil sau aproape stafidite.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

11.   Vin spumant de calitate, vin petiant

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Diferitele formațiuni ale solului conferă produselor „Mittelrhein” proprietăți caracteristice.

Vin spumant de calitate

Vinurile spumante de calitate au o efervescență pronunțată spre puternică și au, în general, arome care variază de la fructat la copt și arome de drojdie. Structura acidă este vioaie. Aromele depind de tipul de vin de bază, de soiurile de struguri utilizate și de timpul petrecut de vin pe drojdii.

Vinurile de tip crémant au o efervescență intensă și fină. De obicei, acestea au arome care variază de la fructat la copt și arome de drojdie și mirodenii. Structura acidă este matură. Aromele lor depind de tipul de vin de bază, de soiurile de struguri utilizate și de timpul petrecut de vin pe drojdii.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

Vin petiant

Vinurile petiante au o efervescență între fină și pronunțată și sunt fructate și proaspete. În funcție de tipul de vin, aromele lor corespund cu cele descrise în cazul vinurilor albe, roze și roșii.

Concentrația alcoolică totală a vinului „Mittelrhein” DOP produs fără îmbogățire poate depăși 15 % în volume.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

5.   Practici vitivinicole

5.1.   Practici oenologice specifice

1.

Toate produsele

Practică enologică specifică

Se aplică legislația în vigoare.

2.

Toate produsele

Restricții relevante privind producerea vinurilor

Se aplică legislația în vigoare.

3.

Toate produsele

Practici de cultivare

Se aplică legislația în vigoare.

5.2.   Randamente maxime

105 hectolitri la hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Arealul DOP cuprinde plantațiile de viță-de-vie din următoarele localități: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Renania de Nord-Westfalia

Arealul DOP cuprinde plantațiile de viță-de-vie din subdiviziunile cadastrale Oberdollendorf, Niederdollendorf și Königswinter din orașul Königswinter, din subdiviziunea cadastrală Honnef (Rhöndorf) din orașul Bad Honnef și din subdiviziunea cadastrală Kessenich din orașul Bonn.

Delimitarea exactă poate fi văzută pe hărțile care arată plantațiile de viță-de-vie din localitățile sus-menționate, delimitate per parcelă. Hărțile pot fi vizionate la adresa www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Vinul de calitate (Qualitätswein), vinul cu mențiune (Prädikatswein), vinul spumos de calitate din regiuni delimitate(Sekt b.A.) sau vinul petiant de calitate din regiunile delimitate (Qualitätsperlwein b.A.) care poartă denumirea protejată „Mittelrhein” poate fi produs într-o zonă diferită de arealul specificat în care au fost recoltați strugurii și care este indicat pe etichetă, cu condiția ca zona de producție să se afle în același land sau într-un land învecinat.

7.   Soiul/soiurile de struguri de vin principal/principale

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois – Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder – Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger – Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser – Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder – Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt – Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin – Cubin

 

Cabernet Dorio – Dorio

 

Cabernet Dorsa – Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos – Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe – Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre – Malinger

 

Früher Roter Malvasier – Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller – Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner – Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe – Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muskat Trollinger

 

Müller Thurgau – Rivaner

 

Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 – Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix – Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling – Elbling Rouge

 

Roter Gutedel – Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer – Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer – Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe – Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah – Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder – Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling – Elbling

 

Weißer Gutedel – Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling – Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

Arealul vitivinicol „Mittelrhein” este situat între Bingen și Bonn, se învecinează cu lanțul muntos Siebengebirge și are o lungime de aproximativ 110 km. Fundul văii este îngust; doar la o altitudine de 200-220 m deasupra nivelului mării, valea îngustă, în formă de „V”, se lărgește pentru a lua forma unui platou cu o zonă plană formată în vremuri străvechi. Terenurile din valea Mittelrhein utilizate pentru cultivarea viței-de-vie se află la altitudini între 55 și 350 de metri deasupra nivelului mării; altitudinea medie a plantațiilor de viță-de-vie este de 170 m deasupra nivelului mării. Plantațiile de viță-de-vie din valea cursului superior al Rinului sunt orientate mai ales dinspre sud-est înspre sud-vest; în valea cursului inferior al Rinului, vița-de-vie este cultivată mai ales pe terenuri orientate dinspre sud înspre sud-vest. În ceea ce privește întreaga vale Mittelrhein, orientarea medie a plantațiilor de viță-de-vie este de 168° (SSE).

În valea Mittelrhein predomină rocile din devonian. Sunt răspândite gresiile cu cuarț și ardezia; într-o mai mică măsură sunt prezente ardezia feroasă și silicioasă și cuarțitele. Rocile din era terțiară se găsesc doar în zona din jurul Königswinter. Acestea cuprind trahite, tufuri trahitice, bazalturi și latite (roci efuzive vulcanice), care sunt dovada activității vulcanice din trecut. Zonele inundabile ale Rinului conțin, de obicei, mai mulți metri de nisipuri și argile groase, care sunt adesea calcaroase. Vița-de-vie din valea Mittelrhein își afundă rădăcinile mai ales în soluri a căror rocă-mamă constă în ardezii devoniene. Solurile brune și regosolurile sunt tipurile de soluri predominante în areal.

Solurile brune levigate sunt răspândite pe loessul și pe argila de loess fertile.

Vița-de-vie este cultivată și pe părți ale zonelor inundabile și pe terasele mai joase. În ceea ce privește tipurile de sol, aceste zone sunt caracterizate de soluri aluvionare și soluri brune. Pe rocile vulcanice terțiare se găsesc soluri brune, regosoluri și soluri ranker.

Potrivit datelor meteorologice, temperatura medie anuală este de 9,7 °C, iar temperatura medie în sezonul de vegetație este de 14,2 °C. Media anuală a precipitațiilor este de 665 mm, din care aproximativ 60 % se înregistrează în sezonul de vegetație.

Pe parcursul sezonului respectiv, vița-de-vie din arealul „Mittelrhein” beneficiază, în medie, de aproximativ 615 000 Wh/m2 de lumină solară directă. Îndelungatul sezon de vegetație, împreună cu topografia deosebită a arealului cultivat, condițiile microclimatice, compoziția caracteristică a solului și nivelul ridicat al contribuției umane determină tipologia vinurilor.

Structura la scară mică și pantele abrupte limitează utilizarea utilajelor pe plantațiile de viță-de-vie, astfel încât îngrijirea plantațiilor implică o utilizare intensivă a forței de muncă, ceea ce are un efect de stabilizare asupra randamentelor. Toate acestea contribuie semnificativ la calitatea recoltei, în ceea ce privește tăria alcoolică naturală minimă, aromele caracteristice și echilibrul acid al vinurilor. Influența umană se bazează pe tradiția seculară a cultivării viței-de-vie. Când cultivă produsul primar (strugurii) destinat producției de vin cu mențiune (Prädikatswein), viticultorul poate aplica măsuri speciale de îngrijire a plantelor în timpul sezonului de vegetație, precum îndepărtarea frunzelor din jurul ciorchinilor sau rărirea ciorchinilor, pentru a spori calitatea și a conferi o intensitate sporită ingredientelor strugurilor. În plus, un factor uman suplimentar, care constă în aplicarea unor metode de maturare diferite, bazate pe tehnologia de cramă, poate da formă vinului cu mențiune (Prädikatswein) produs în cele din urmă.

9.   Alte condițiile esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

Vin, vin spumant de calitate și vin petiant

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare referitoare la etichetare

Descrierea condiției:

Înainte să poată fi utilizate pe etichete mențiunile tradiționale [„Qualitätswein” (vin de calitate), „Prädikatswein” (vin cu mențiune), „Qualitätsperlwein b.A.” (vin spumos de calitate din regiuni delimitate) sau „Sekt b.A.” (vin petiant de calitate din regiunile delimitate)], vinul trebuie să treacă printr-un control oficial. Numărul de control eliberat în acest context (amtliche Prüfungsnummer sau A.P.-Nr.) trebuie indicat pe etichetă. Acest număr înlocuiește numărul lotului.

În plus față de denumirea protejată existentă a vinului, pe etichetele vinurilor și ale produselor vitivinicole trebuie să figureze una dintre mențiunile tradiționale enumerate la punctul 5 litera (a) din caietul de sarcini al produsului. Utilizarea mențiunilor tradiționale enumerate la punctul 5 litera (b) din caietul de sarcini al produsului este opțională.

Registrul plantației de viță-de-vie este lista tuturor denumirilor suprafețelor, ale plantațiilor de viță-de-vie pe scară largă și ale plantațiilor de viță-de-vie individuale, precum și ale sistemelor în câmp deschis care ar putea fi utilizate ca unități geografice mai restrânse. Indică limitele siturilor și ale suprafețelor cu ajutorul referințelor din cadastru (diviziune cadastrală, subdiviziune cadastrală, sistem în câmp deschis, parcelă). Registrul este gestionat de Camera de agricultură a landului Renania-Palatinat. În Renania de Nord-Westfalia, registrul este gestionat în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare a legislației privind vinul [Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW)]. Registrul plantației de viță-de-vie este instituit și menținut pe următoarele temeiuri juridice:

secțiunea 23 punctele 3 și 4 din Legea privind vinul (Weingesetz);

secțiunea 29 din Ordonanța privind vinul (Weinverordnung);

Legea landului referitoare la determinarea siturilor și a suprafețelor și la registrul plantațiilor de viță-de-vie [Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz)];

Regulamentul de punere în aplicare a legislației privind vinul (WeinR-DVO NRW);

Secțiunea 2 punctul 16 din Ordonanța landului privind competențele din domeniul legislației privind vinul (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Limitele unei unități geografice mai restrânse pot fi schimbate doar cu acordul organizației competente în temeiul secțiunii 22 litera (g) din Legea privind vinul, organizația trebuind să notifice orice modificare Oficiului federal pentru agricultură și alimentație.

Link către caietul de sarcini al produsului

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.