ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 111A

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 65
8 martie 2022


Cuprins

Pagina

 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO)

2022/C 111 A/01

Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AST-SC/10/20 – Secretari (SC 1/SC 2) ( JO C 211 A, 25.6.2020 )

1

2022/C 111 A/02

Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AST/148/21 – Corectori/verificatori lingvistici (AST 3) pentru următoarele limbi: greacă (EL), spaniolă (ES), estonă (ET), irlandeză (GA), italiană (IT) și portugheză (PT) ( JO C 58 A, 18.2.2021 )

2

2022/C 111 A/03

Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/381/20 – Administratori (AD 5) în domeniul dreptului european ( JO C 250 A, 30.7.2020 )

4

2022/C 111 A/04

Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/382/20 – Administratori (AD 5/AD 7) în domeniul relațiilor externe ( JO C 300 A, 10.9.2020 )

5

2022/C 111 A/05

Anunț de modificare a addendum-ului la anunțul de concurs general – EPSO/AD/382/20 – Administratori (AD 5/AD 7) în domeniul relațiilor externe ( JO C 300 A, 10.9.2020 ) ( JO C 444 A, 22.12.2020 )

6

2022/C 111 A/06

Anunț de modificare a anunțului de concursuri generale – EPSO/AD/383/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba bulgară (BG) – EPSO/AD/384/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba cehă (CS) – EPSO/AD/385/21 – Juriști lingviști (AD 7) de limba franceză (FR) – EPSO/AD/386/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba irlandeză (GA) – EPSO/AD/387/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba maghiară (HU) – EPSO/AD/388/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba polonă (PL) ( JO C 22 A, 21.1.2021 )

7

2022/C 111 A/07

Anunț de modificare a anunțului de concurs EPSO/AD/389/21 – Administratori (AD 6) în domeniul agriculturii durabile și al dezvoltării rurale ( JO C 39 A, 4.2.2021 )

9

2022/C 111 A/08

Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/390/21 – Administratori (AD 6) în domeniul politicii privind substanțele chimice ( JO C 82 A, 11.3.2021 )

10

2022/C 111 A/09

Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/391/21 – Experți în domeniul sprijinului tehnic pentru reformele structurale ale statelor membre și experți în domeniul acquis-ului Schengen (AD 7) ( JO C 120 A, 8.4.2021 )

11

2022/C 111 A/10

Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/392/21 – Administratori (AD 7) în domeniul sănătății și al siguranței alimentare – 1. Elaborarea politicilor și a legislației în domeniul sănătății – 2. Elaborarea politicilor și a legislației în domeniul siguranței alimentare – 3. Audit, inspecție și evaluare în domeniul sănătății și al siguranței alimentare ( JO C 193 A, 20.5.2021 )

12


RO

 


V Anunţuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO)

8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/1


Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AST-SC/10/20 – Secretari (SC 1/SC 2)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 211 A din 25 iunie 2020 )

(2022/C 111 A/01)

La pagina 5, secțiunea 5 „Etapa de evaluare” se citește după cum urmează:

„5.    Etapa de evaluare

Numărul candidaților invitați la această etapă va fi de maximum 2 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă pentru fiecare grad. Dacă, potrivit informațiilor furnizate în actul dumneavoastră de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la testul de verificare a cunoașterii programului Microsoft Office Word, veți fi invitat să vă prezentați la etapa de evaluare.

În etapa de evaluare vă vor fi testate șapte competențe generale, pentru fiecare se vor acorda maximum 10 puncte, iar competențele în domeniu cerute pentru acest concurs vor fi testate în etapa de evaluare prin intermediul a două teste pe care le veți susține în limba 2, conform tabelelor următoare:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Interviu ce vizează testarea competențelor în domeniu

2.

Comunicare

Interviu ce vizează testarea competențelor în domeniu

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Joc de rol

4.

Învățare și dezvoltare

Joc de rol

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Joc de rol

6.

Reziliență

Interviu ce vizează testarea competențelor în domeniu

7.

Lucrul în echipă

Joc de rol

Punctaj minim obligatoriu: 35/70 în total.

Competență

Test

Punctaje minime obligatorii

Competențe în domeniu

Interviu ce vizează testarea competențelor în domeniu

35/70

Cu excepția cazului în care li se comunică alte instrucțiuni, candidații vor trebui să încarce – în contul EPSO – copii scanate ale documentelor justificative care susțin declarațiile pe care le-au făcut în formularul de candidatură. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi comunicate de către EPSO.”


8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/2


Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AST/148/21 – Corectori/verificatori lingvistici (AST 3) pentru următoarele limbi: greacă (EL), spaniolă (ES), estonă (ET), irlandeză (GA), italiană (IT) și portugheză (PT)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 58 A din 18 februarie 2021 )

(2022/C 111 A/02)

La pagina 5, secțiunea 5 „Centrul de evaluare” se citește după cum urmează:

„5.    Centrul de evaluare

Numărul candidaților invitați la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă pentru fiecare limbă. Dacă, potrivit informațiilor pe care le-ați furnizat în formularul de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat la un centru de evaluare (online sau în persoană), unde veți susține testele în limbile 1 și 2 pe durata uneia sau a mai multor zile. Vă atragem atenția asupra faptului că testul privind cunoștințele în domeniu poate fi organizat fie într-unul dintre centrele de testare acreditate ale EPSO, fie la distanță. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vor fi furnizate în scrisoarea de invitație care vă va fi adresată.

Dacă testele cu variante multiple de răspuns pe calculator descrise la punctul 2 nu au fost organizate în prealabil , le veți susține în etapa «centru de evaluare» fie într-unul dintre centrele de testare acreditate ale EPSO, fie la distanță. Aceste teste sunt eliminatorii, iar punctajul obținut nu va fi adunat cu punctajul obținut la celelalte teste din etapa «centru de evaluare» la calcularea punctajului dumneavoastră total.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, va trebui să încărcați în contul dumneavoastră EPSO copii scanate ale documentelor dumneavoastră justificative. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vor fi furnizate în scrisoarea de invitație care vă va fi adresată.

În centrul de evaluare se vor testa șapte competențe generale și competențele în domeniu cerute pentru acest concurs prin intermediul a trei teste , conform tabelelor următoare:

Competență

Test

Limbă

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Limba 2

2.

Comunicare

Interviu care vizează testarea competențelor generale

Limba 2

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Interviu care vizează testarea competențelor generale

Limba 2

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Limba 2

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Limba 2

6.

Reziliență

Interviu care vizează testarea competențelor generale

Limba 2

7.

Lucrul în echipă

Interviu care vizează testarea competențelor generale

Limba 2

Pentru fiecare competență generală se vor acorda maximum 10 puncte. Nu există un punctaj minim obligatoriu pentru fiecare competență, dar trebuie să obțineți un punctaj total de cel puțin 35/70.

Competență

Test

Limbi

Punctaje minime obligatorii

Competențe în domeniu

Verificarea și corectarea unui text în limba 1.

Prima parte a testului se va realiza prin comparație cu textul-sursă în limba 2, iar a doua parte a testului se va realiza fără comparație cu textul-sursă în limba 2.

Corectarea va acoperi atât aspectele lingvistice (gramatică, ortografie și punctuație), cât și pe cele tipografice. Candidații trebuie să indice motivele pentru corecțiile efectuate. (2 ore și 30 de minute)

Limbile 1 și 2

30/50 pentru fiecare parte”


8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/4


Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/381/20 – Administratori (AD 5) în domeniul dreptului european

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 250 A din 30 iulie 2020 )

(2022/C 111 A/03)

La pagina 4, secțiunea 5 „Centrul de evaluare” se citește după cum urmează:

„5.    Centrul de evaluare

Numărul candidaților care vor fi invitați la centrul de evaluare va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe listele de rezervă. Dacă, potrivit informațiilor pe care le-ați furnizat în formularul de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje la testele cu variante multiple de răspuns privind cunoștințele în domeniu, veți fi invitat să vă prezentați la această etapă a concursului.

În etapa «centru de evaluare» vă vor fi testate opt competențe generale și competențele în domeniu pentru acest concurs, prin intermediul a trei teste pe care le veți susține în limba 2, conform tabelelor următoare:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Prezentare orală

2.

Comunicare

Prezentare orală

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Prezentare orală

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu care vizează testarea competențelor generale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Prezentare orală

6.

Reziliență

Prezentare orală

7.

Lucrul în echipă

Interviu care vizează testarea competențelor generale

8.

Capacități de conducere

Interviu care vizează testarea competențelor generale

Pentru fiecare competență generală se vor acorda maximum 10 puncte. Nu există un punctaj minim obligatoriu pentru fiecare competență, dar trebuie să obțineți un punctaj total de cel puțin 40/80.

Competență

Test

Punctaj minim obligatoriu

Competențe în domeniu

Test scris în domeniu

50/100

Cu excepția cazului în care li se comunică alte instrucțiuni, candidații vor trebui să încarce – în contul EPSO – copii scanate ale documentelor justificative care susțin declarațiile pe care le-au făcut în formularul de candidatură. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi comunicate de către EPSO.”


8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/5


Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/382/20 – Administratori (AD 5/AD 7) în domeniul relațiilor externe

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 300 A din 10 septembrie 2020 )

(2022/C 111 A/04)

La pagina 5, secțiunea 5 „Centrul de evaluare” se citește după cum urmează:

„5)    Centrul de evaluare

Numărul candidaților invitați la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă pentru fiecare grad. Dacă, potrivit informațiilor pe care le-ați furnizat în formularul de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat să vă prezentați la centrul de evaluare.

La centrul de evaluare vă vor fi testate opt competențe generale și competențele în domeniu cerute pentru acest concurs, prin intermediul a patru teste pe care le veți susține în limba 2, conform tabelelor următoare:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Studiu de caz

2.

Comunicare

Studiu de caz

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Studiu de caz

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu care vizează testarea competențelor generale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Studiu de caz

6.

Reziliență

Interviu care vizează testarea competențelor generale

7.

Lucrul în echipă

Interviu care vizează testarea competențelor generale

8.

Capacități de conducere

Interviu care vizează testarea competențelor generale

Pentru fiecare competență generală se vor acorda maximum 10 puncte. Nu există un punctaj minim obligatoriu pentru fiecare competență, dar trebuie să obțineți un punctaj total de cel puțin 40/80.

Competență

Test

Punctaj minim obligatoriu

Competențe în domeniu

Interviu care vizează testarea competențelor în domeniu

25/50

Test scris în domeniu

25/50

Cu excepția cazului în care li se comunică alte instrucțiuni, candidații vor trebui să încarce – în contul EPSO – copii scanate ale documentelor justificative care susțin declarațiile pe care le-au făcut în formularul de candidatură. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi comunicate de către EPSO.”


8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/6


Anunț de modificare a addendum-ului la anunțul de concurs general – EPSO/AD/382/20 – Administratori (AD 5/AD 7) în domeniul relațiilor externe ( JO C 300 A, 10.9.2020 )

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 444 A din 22 decembrie 2020 )

(2022/C 111 A/05)

La pagina 10, se elimină secțiunea 6.


8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/7


Anunț de modificare a anunțului de concursuri generale – EPSO/AD/383/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba bulgară (BG) – EPSO/AD/384/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba cehă (CS) – EPSO/AD/385/21 – Juriști lingviști (AD 7) de limba franceză (FR) – EPSO/AD/386/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba irlandeză (GA) – EPSO/AD/387/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba maghiară (HU) – EPSO/AD/388/21 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba polonă (PL)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 22 A din 21 ianuarie 2021 )

(2022/C 111 A/06)

La pagina 4, secțiunea 5 „Centrul de evaluare” se citește după cum urmează:

„5.    Centrul de evaluare

Numărul candidaților care vor fi invitați la această etapă va fi de maximum 4 ori mai mare decât numărul candidaților prevăzuți a fi înscriși pe lista de rezervă, pentru fiecare concurs. Dacă ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la testul de traducere, veți fi invitat să participați, timp de una sau mai multe zile, la testele aferente etapei «centru de evaluare» (online sau în persoană), pe care le veți susține în limbile 1, 2 și 3 . Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi oferite în scrisoarea de invitație pe care o veți primi.

Cu excepția cazului în care vi se comunică alte instrucțiuni, va trebui să încărcați în contul dumneavoastră EPSO copii scanate ale documentelor justificative. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi oferite în scrisoarea de invitație pe care o veți primi.

În etapa «centru de evaluare» vă vor fi testate opt competențe generale și competențele în domeniu cerute pentru fiecare concurs, prin intermediul a trei teste .

Pentru evaluarea competențelor generale, veți susține un interviu în acest sens în limba dumneavoastră 2. Prezentarea orală (în limba dumneavoastră 1) va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri (de asemenea în limba 1) și va viza evaluarea competențelor generale, a competențelor în domeniu, precum și a cunoștințelor dumneavoastră în materie de drept al Uniunii Europene. În fine, competențele legate de cunoașterea limbii 3 vă vor fi evaluate prin intermediul unui rezumat al unui text redactat în limba 3, pe care va trebui să îl scrieți în limba 1.

Mai multe detalii sunt prezentate în tabelele următoare:

Competență

Test

Punctaj

Punctaj minim obligatoriu

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Prezentare orală

de la 1 la 10

Punctajul minim obligatoriu combinat:

40/80

2.

Comunicare

Prezentare orală

de la 1 la 10

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Prezentare orală

de la 1 la 10

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu care vizează testarea competențelor generale

de la 1 la 10

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Prezentare orală

de la 1 la 10

6.

Reziliență

Prezentare orală

de la 1 la 10

7.

Lucrul în echipă

Interviu care vizează testarea competențelor generale

de la 1 la 10

8.

Capacități de conducere

Interviu care vizează testarea competențelor generale

de la 1 la 10

Pentru fiecare competență generală se vor acorda maximum 10 puncte. Nu există un punctaj minim obligatoriu pentru fiecare competență, dar candidații trebuie să obțină un punctaj de cel puțin 40/80 în total pentru toate competențele combinate.

Competență

Teste

Punctaj minim obligatoriu

Competențe în domeniu

Prezentare orală

20/40

Rezumat în limba 1 al unui text redactat în limba 3 (fără dicționar)

30/60”


8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/9


Anunț de modificare a anunțului de concurs EPSO/AD/389/21 – Administratori (AD 6) în domeniul agriculturii durabile și al dezvoltării rurale

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 39 A din 4 februarie 2021 )

(2022/C 111 A/07)

La pagina 5, secțiunea 5 „Centrul de evaluare” se citește:

„5.    Centrul de evaluare

Numărul candidaților invitați să participe la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Dacă, potrivit informațiilor pe care le-ați furnizat în formularul de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat să vă prezentați pentru una sau mai multe zile la un centru de evaluare (online sau față în față), unde veți susține testele în limba 2 . Vă atragem atenția asupra faptului că studiul de caz și testul scris în domeniu pot fi organizate fie într-unul dintre centrele acreditate ale EPSO, fie de la distanță. Veți primi mai multe detalii și instrucțiuni în scrisoarea dumneavoastră de invitație.

Dacă testele cu variante multiple de răspuns pe calculator descrise la punctul 2 nu au fost organizate în prealabil , le veți susține în cursul etapei «centru de evaluare», fie într-unul dintre centrele acreditate ale EPSO, fie de la distanță. Aceste teste sunt eliminatorii, iar punctajul obținut nu va fi adunat, la calcularea punctajului dumneavoastră total, cu punctajul obținut la celelalte teste din cadrul centrului de evaluare.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, va trebui să încărcați copii scanate ale documentelor dumneavoastră justificative în contul dumneavoastră EPSO. Veți primi mai multe detalii și instrucțiuni în scrisoarea dumneavoastră de invitație.

La centrul de evaluare se vor testa opt competențe generale, precum și competențele specifice cerute pentru concurs prin intermediul a patru teste , conform tabelelor următoare:

Competență

Test

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Studiu de caz

2.

Comunicare

Studiu de caz

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Studiu de caz

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Studiu de caz

6.

Reziliență

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

7.

Lucrul în echipă

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

8.

Spirit de conducere

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

Pentru fiecare competență generală se vor acorda maximum 10 puncte. Nu există un punctaj minim obligatoriu pentru fiecare competență, dar trebuie să obțineți un punctaj total de cel puțin 40/80.

Competență

Test

Punctaj minim obligatoriu

Competențe specifice

Interviu ce vizează testarea competențelor specifice

25/50

Test scris în domeniu

25/50”


8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/10


Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/390/21 – Administratori (AD 6) în domeniul politicii privind substanțele chimice

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 82 A din 11 martie 2021 )

(2022/C 111 A/08)

La pagina 5, secțiunea 5 „Centrul de evaluare” se citește după cum urmează:

„5.    Centrul de evaluare

Numărul candidaților invitați să participe la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Dacă, potrivit informațiilor pe care le-ați furnizat în formularul de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat să participați (online sau în persoană), pe durata unei zile sau a mai multor zile, la un centru de evaluare, unde veți susține testele în limba dumneavoastră 2 . Vă atragem atenția asupra faptului că testul scris în domeniu poate fi organizat fie într-unul dintre centrele de testare acreditate ale EPSO, fie la distanță. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vor fi furnizate în scrisoarea de invitație care vă va fi adresată.

Dacă testele cu variante multiple de răspuns pe calculator descrise la punctul 2 nu au fost organizate în prealabil , le veți susține la centrul de evaluare, fie într-unul dintre centrele de testare acreditate ale EPSO, fie de la distanță. Aceste teste sunt eliminatorii, iar punctajul obținut nu va fi adunat, la calcularea punctajului dumneavoastră total, cu punctajul obținut la celelalte teste din centrul de evaluare.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, va trebui să încărcați în contul dumneavoastră EPSO copii scanate ale documentelor dumneavoastră justificative. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vor fi furnizate în scrisoarea de invitație care vă va fi adresată.

La centrul de evaluare se vor testa opt competențe generale, precum și competențele în domeniu necesare pentru acest concurs, prin intermediul a patru teste , conform tabelelor de mai jos:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

2.

Comunicare

Interviu care vizează testarea competențelor generale

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Interviu care vizează testarea competențelor generale

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

6.

Reziliență

Interviu care vizează testarea competențelor generale

7.

Lucrul în echipă

Interviu care vizează testarea competențelor generale

8.

Capacități de conducere

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Pentru fiecare competență generală se vor acorda maximum 10 puncte. Nu există un punctaj minim obligatoriu pentru fiecare competență, dar trebuie să obțineți un punctaj total de cel puțin 40/80.

Competență

Test

Punctaj minim obligatoriu

Competențe în domeniu

Interviu care vizează testarea competențelor specifice

25/50

Test scris în domeniu

25/50”


8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/11


Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/391/21 – Experți în domeniul sprijinului tehnic pentru reformele structurale ale statelor membre și experți în domeniul acquis-ului Schengen (AD 7)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 120 A din 8 aprilie 2021 )

(2022/C 111 A/09)

La pagina 6, secțiunea 5 „Centrul de evaluare” se citește după cum urmează:

„5.    Centrul de evaluare

Pentru fiecare domeniu, numărul de candidați care vor fi invitați la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Dacă, potrivit informațiilor pe care le-ați furnizat în formularul de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat să participați (online sau în persoană), pe durata unei zile sau a mai multor zile, la un centru de evaluare, unde veți susține testele în limba 2 (engleză sau franceză) . Vă atragem atenția asupra faptului că testul scris în domeniu poate fi organizat fie în unul dintre centrele de testare acreditate ale EPSO, fie de la distanță. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi oferite în scrisoarea de invitație pe care o veți primi.

Dacă testele cu variante multiple de răspuns pe calculator descrise la punctul 2 nu au fost organizate în prealabil , veți susține aceste teste în etapa «centru de evaluare», fie într-unul din centrele de testare acreditate ale EPSO, fie la distanță. Aceste teste sunt eliminatorii, iar, la calcularea punctajului dumneavoastră total, punctajul obținut nu va fi adunat cu punctajul obținut la celelalte teste din etapa «centru de evaluare».

Cu excepția cazului în care vi se comunică alte instrucțiuni, va trebui să încărcați în contul dumneavoastră EPSO copii scanate ale documentelor justificative. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi oferite în scrisoarea de invitație pe care o veți primi.

La centrul de evaluare se vor testa opt competențe generale și competențele în domeniu cerute pentru acest concurs, prin intermediul a patru teste , conform tabelelor următoare:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

2.

Comunicare

Interviu care vizează testarea competențelor generale

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Interviu care vizează testarea competențelor generale

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

6.

Reziliență

Interviu care vizează testarea competențelor generale

7.

Lucrul în echipă

Interviu care vizează testarea competențelor generale

8.

Capacități de conducere

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Pentru fiecare competență generală se vor acorda maximum 10 puncte. Nu există un punctaj minim obligatoriu pentru fiecare competență, dar trebuie să obțineți un punctaj total de cel puțin 40/80.

Competență

Test

Punctaj minim obligatoriu

Competențe în domeniu

Interviu care vizează testarea competențelor specifice

25/50

Test scris în domeniu

25/50”


8.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 111/12


Anunț de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/392/21 – Administratori (AD 7) în domeniul sănătății și al siguranței alimentare – 1. Elaborarea politicilor și a legislației în domeniul sănătății – 2. Elaborarea politicilor și a legislației în domeniul siguranței alimentare – 3. Audit, inspecție și evaluare în domeniul sănătății și al siguranței alimentare

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 193 A din 20 mai 2021 )

(2022/C 111 A/10)

La pagina 7, secțiunea 5 „Centrul de evaluare” se citește după cum urmează:

„5.    Centrul de evaluare

Pentru fiecare domeniu, numărul de candidați invitați la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul prevăzut de candidați admiși. Dacă, potrivit datelor din formularul dumneavoastră de candidatură online, îndepliniți cerințele de eligibilitate și dacă ați obținut unul din cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat(ă) la un centru de evaluare (online sau în persoană), unde veți susține testele în limba 2 , timp de una sau mai multe zile. Vă rugăm să rețineți că studiul de caz poate fi organizat fie într-unul din centrele de testare acreditate ale EPSO, fie la distanță. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vor fi furnizate în scrisoarea de invitație pe care o veți primi.

Dacă testele pe calculator cu variante multiple de răspuns descrise la punctul 2 nu au fost organizate în prealabil , veți susține aceste teste în etapa centrului de evaluare, fie într-unul din centrele de testare acreditate ale EPSO, fie la distanță. Punctajul obținut nu va fi adăugat la punctajul obținut la celelalte teste din etapa centrului de evaluare pentru calcularea punctajului dumneavoastră total.

Cu excepția cazului în care vi se comunică alte instrucțiuni, va trebui să încărcați în contul dumneavoastră EPSO copii scanate ale documentelor dumneavoastră justificative. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi oferite în scrisoarea de invitație pe care o veți primi.

La centrul de evaluare vor fi testate opt competențe generale, precum și competențele specifice necesare pentru fiecare domeniu, cu ajutorul a trei teste , după cum se arată în următoarele două tabele:

Competență

Test

1.

Analiză și rezolvarea problemelor

Studiu de caz

2.

Comunicare

Studiu de caz

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Studiu de caz

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu axat pe competențele situaționale

5.

Prioritizare și organizare

Studiu de caz

6.

Reziliență

Interviu axat pe competențele situaționale

7.

Lucrul în echipă

Interviu axat pe competențele situaționale

8.

Capacități de lider

Interviu axat pe competențele situaționale

Pentru fiecare competență generală se vor acorda maximum 10 puncte. Nu există un punctaj minim necesar per competență, dar trebuie să obțineți un punctaj de cel puțin 40/80 în total.

Competență

Test

Competențe specifice domeniului

Interviu legat de domeniu

Punctaj minim necesar: 50/100”