ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 104

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 65
4 martie 2022


Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2022/C 104/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10567 – ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING) ( 1 )

1

2022/C 104/02

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10480 – GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) ( 1 )

2

2022/C 104/03

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) ( 1 )

3

2022/C 104/04

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10592 – KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT) ( 1 )

4

2022/C 104/05

Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco

5


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2022/C 104/06

Rata de schimb a monedei euro — 3 martie 2022

9


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2022/C 104/07

Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

10

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2022/C 104/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

11

2022/C 104/09

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

13

2022/C 104/10

Comunicare a Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.40511 - Insurance Ireland: Baza de date cu creanțe de asigurare și condițiile de acces

15

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2022/C 104/11

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

20

2022/C 104/12

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

28

2022/C 104/13

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

39

2022/C 104/14

Comunicare adresată întreprinderilor care, în 2023, intenționează să importe sau să exporte, în sau din Uniunea Europeană, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și întreprinderilor care, în 2023, intenționează să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice

46


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.10567 – ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 104/01)

La 16 februarie 2022, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba olandeză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32022M10567. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/2


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.10480 – GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 104/02)

La 17 februarie 2022, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32022M10480. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/3


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING))

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 104/03)

La 23 februarie 2022, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32022M10595. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/4


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.10592 – KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 104/04)

La 25 februarie 2022, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32022M10592. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/5


Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco

(2022/C 104/05)

Anexa B la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco (1) a fost înlocuită cu textul din anexa la prezenta comunicare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din acordul respectiv.


(1)  JO C 23, 28.1.2012.


ANEXA

„ANEXA B

 

Dispoziții juridice care trebuie puse în aplicare

termen de punere în aplicare

Prevenirea spălării banilor

1

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006, (JO L 141, 5.6.2015, p.1)

30 iunie 2017 (2)

2

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

30 iunie 2017 (2)

 

Modificată prin:

 

3

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 43)

joi, 31 decembrie 2020 (4)

 

Completată și pusă în aplicare prin:

 

4

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1).

vineri, 1 decembrie 2017 (3)

 

Modificat prin:

 

5

Regulamentul delegat (UE) 2018/105 al Comisiei din 27 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Etiopiei pe lista țărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 19, 24.1.2018, p. 1)

duminică, 31 martie 2019 (4)

6

Regulamentul delegat (UE) 2018/212 al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (JO L 41, 14.2.2018, p. 4)

duminică, 31 martie 2019 (4)

7

Regulamentul delegat (UE) 2018/1467 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Pakistanului în tabelul prevăzut la punctul I din anexă (JO L 246, 2.10.2018, p. 1)

31 decembrie 2019 (5)

8

Regulamentul delegat (UE) 2020/855 al Comisiei din 7 mai 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Bahamasului, a Barbadosului, a Botswanei, a Cambodgiei, a Ghanei, a Jamaicăi, a Mauritiusului, a Mongoliei, a Myanmarului/Birmaniei/Burmei, a Nicaraguei, a Panama și a Zimbabwe în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Bosniei și Herțegovinei, a Etiopiei, a Guyanei, a Republicii Democrate Populare Laos, a Sri Lanka și a Tunisiei din tabelul respectiv (JO L 195, 19.6.2020, p. 1)

31 decembrie 2022 (7)

9

Regulamentul delegat (UE) 2021/37 al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește eliminarea Mongoliei din tabelul prevăzut la punctul I din anexă (JO L 14, 18.1.2021, p. 1)

31 decembrie 2023 (7)

10

Regulamentul delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (JO L 125, 14.5.2019, p. 4)

31 decembrie 2020 (5)

11

Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (JO L 284, 12.11.2018, p. 6)

vineri, 31 decembrie 2021 (5)

12

Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (JO L 284, 12.11.2018, p. 22)

vineri, 31 decembrie 2021 (5)

Prevenirea fraudei și a contrafacerii

13

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 181, 4.7.2001, p. 6)

 

 

Modificat prin:

 

14

Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 17, 22.1.2009, p. 1)

 

15

Decizia 2001/887/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării (JO L 329, 14.12.2001, p. 1)

 

16

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 373, 21.12.2004, p. 1)

 

 

Modificat prin:

 

17

Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 17, 22.1.2009, p. 5)

 

18

Cu privire la infracțiunile menționate la articolul 3 literele (b)-(e):

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39).

sâmbătă, 31 decembrie 2022 (6)

19

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO L 151, 21.5.2014, p. 1)

joi, 30 iunie 2016 (1)

20

Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (OJ L 123, 10.5.2019, p. 18)

vineri, 31 decembrie 2021 (5)

Legislație financiar-bancară

21

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22)

 


(1)  Comitetul mixt a convenit asupra acestui termen în 2014 în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco.

(2)  Comitetul mixt a convenit asupra acestui termen în 2015 în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco.

(3)  Comitetul mixt a convenit asupra acestui termen în 2017 în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco.

(4)  Comitetul mixt a convenit asupra acestui termen în 2018 în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco.

(5)  Comitetul mixt a convenit asupra acestui termen în 2019 în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco.

(6)  Comitetul mixt a convenit asupra acestui termen în 2020 în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco.

(7)  Comitetul mixt a convenit asupra acestui termen în 2021 în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/9


Rata de schimb a monedei euro (1)

3 martie 2022

(2022/C 104/06)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1076

JPY

yen japonez

128,18

DKK

coroana daneză

7,4399

GBP

lira sterlină

0,82773

SEK

coroana suedeză

10,7688

CHF

franc elvețian

1,0192

ISK

coroana islandeză

143,40

NOK

coroana norvegiană

9,8418

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,634

HUF

forint maghiar

378,64

PLN

zlot polonez

4,7691

RON

leu românesc nou

4,9496

TRY

lira turcească

15,6897

AUD

dolar australian

1,5139

CAD

dolar canadian

1,3992

HKD

dolar Hong Kong

8,6547

NZD

dolar neozeelandez

1,6329

SGD

dolar Singapore

1,5042

KRW

won sud-coreean

1 334,20

ZAR

rand sud-african

16,8798

CNY

yuan renminbi chinezesc

6,9996

HRK

kuna croată

7,5700

IDR

rupia indoneziană

15 934,42

MYR

ringgit Malaiezia

4,6370

PHP

peso Filipine

57,293

RUB

rubla rusească

 

THB

baht thailandez

36,063

BRL

real brazilian

5,6041

MXN

peso mexican

22,8945

INR

rupie indiană

84,1740


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/10


Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

(2022/C 104/07)

1.   În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1), Comisia anunță că, în cazul în care nu se inițiază o reexaminare în conformitate cu procedura prezentată în continuare, măsurile antidumping menționate mai jos vor expira la data menționată în tabelul de mai jos.

2.   Procedura

Producătorii din Uniune pot prezenta o cerere scrisă de reexaminare. Cererea trebuie să conțină elemente de probă suficiente din care să rezulte faptul că expirarea măsurilor ar determina probabil continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului. În cazul în care Comisia decide să reexamineze măsurile în cauză, importatorii, exportatorii, reprezentanții țării exportatoare și producătorii din Uniune vor avea posibilitatea de a dezvolta, respinge sau comenta aspectele expuse în cererea de reexaminare.

3.   Termen

Pe baza celor expuse anterior, producătorii din Uniune pot transmite o cerere scrisă de reexaminare la următoarea adresă: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgia (2), oricând după data publicării prezentului aviz, dar cel târziu cu trei luni înainte de data menționată în tabelul de mai jos.

4.   Prezentul aviz este publicat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036.

Produsul

Țara (țările) de origine sau de export

Măsuri

Referință

Data expirării (3)

Încărcătoare manuale de paleți

Republica Populară Chineză

Thailanda

Taxă antidumping

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2206 al Comisiei din 29 noiembrie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de transpalete manuale și componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 314, 30.11.2017, p. 12)

1.12.2022


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Măsura expiră la miezul nopții (00:00) la data menționată în această coloană.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/11


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 104/08)

1.   

La data de 24 februarie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Altor Fund Manager AB („Altor Fund Manager”, Suedia);

SMS GmbH („SMS”, Germania);

Kaefer Holding SE &Co. KG („Kaefer Holding”, Germania);

Kaefer Isoliertechnik („Kaefer”, Germania), în prezent controlată exclusiv de Kaefer Holding.

Altor Fund Manager, SMS și Kaefer Holding vor dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Kaefer.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

Altor Fund Manager este administratorul de fonduri al unui grup de fonduri de investiții în societăți necotate, printre care se numără și Altor Fund V – fondul Altor care investește în Kaefer;

SMS este o întreprindere de familie care își desfășoară activitatea în domeniul construcției de instalații și utilaje pentru sectorul metalurgic și al tehnologiei de laminare;

Kaefer Holding este un holding de familie care nu are alte interese comerciale în afară de Kaefer și nu generează o cifră de afaceri în afara participației sale în Kaefer;

Kaefer este un furnizor de servicii de izolare și de soluții de acces (de exemplu, schele), precum și de servicii de protecție a suprafețelor și de protecție pasivă împotriva incendiilor. Kaefer furnizează și servicii conexe, cum ar fi servicii electromecanice, de eliminare a azbestului și de refractare pentru clienți industriali sau servicii de amenajare interioară pentru clienți care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor și al construcțiilor navale.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10597 - SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 104/09)

1.   

La data de 25 februarie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Porsche Austria GmbH &Co OG („Porsche Austria”, Austria), controlată în ultimă instanță de Volkswagen AG, societatea-mamă finală a grupului Volkswagen;

Wolfgang Denzel Auto AG („Denzel”, Austria), controlată de „Familienstiftung W. Denzel” și de membri individuali ai familiei Denzel;

Saubermacher Dienstleistungs AG („Saubermacher”, Austria), controlată exclusiv de Roth Privatstiftung.

Prezenta notificare se referă la preluarea controlului în comun de către Porsche Austria, Denzel și Saubermacher asupra unei întreprinderi comune nou-constituite cu funcționalitate deplină, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective:

în cazul întreprinderii Porsche Austria: importul și vânzarea cu ridicata de autovehicule (inclusiv piese de schimb și accesorii) aparținând mărcilor Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Porsche, Audi, Škoda, SEAT și Cupra în Austria;

în cazul întreprinderii Denzel: importul și vânzarea cu ridicata de autovehicule aparținând mărcilor Mitsubishi, Hyundai, MG și Maxus în Austria;

în cazul întreprinderii Saubermacher: logistica deșeurilor, prelucrarea deșeurilor, tratarea deșeurilor și eliminarea deșeurilor;

în cazul întreprinderii comune (JV): servicii de consultanță legate de manipularea și eliminarea/tratarea deșeurilor de baterii pe bază de litiu, furnizarea de containere speciale și angajarea contractanților.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

Cazul M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Numărul de Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/15


Comunicare a Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.40511 - Insurance Ireland: Baza de date cu creanțe de asigurare și condițiile de acces

(2022/C 104/10)

1.   Introducere

(1)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (1), atunci când Comisia intenționează să adopte o decizie care impune încetarea încălcării, iar părțile în cauză propun angajamente pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie în evaluarea sa preliminară, Comisia poate decide ca respectivele angajamente să devină obligatorii pentru întreprinderi. O astfel de decizie poate fi adoptată pe o durată determinată și poate concluziona că nu mai există motive pentru acțiunea Comisiei. În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din regulamentul menționat anterior, Comisia publică un scurt rezumat al cazului și conținutul esențial al angajamentelor. Părțile interesate își pot prezenta observațiile în termenul stabilit de Comisie.

2.   Rezumatul cazului

(2)

În data de 14 mai 2019, Comisia a deschis o investigație oficială cu privire la Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee („Insurance Ireland”), o asociație de întreprinderi care administrează sistemul de schimb de informații Insurance Link. Investigația a fost inițiată pentru a evalua dacă condițiile de acces la sistemul de schimb de informații Insurance Link pot restrânge concurența. La 18 iunie 2021, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile referitoare la presupuse încălcări comise de Insurance Ireland pe piața irlandeză a asigurărilor auto. Comunicarea privind obiecțiunile reprezintă, de asemenea, o evaluare preliminară în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului.

(3)

Potrivit evaluării preliminare, Insurance Ireland a încălcat articolul 101 alineatul (1) din TFUE și articolul 53 din Acordul privind SEE prin restricționarea accesului la sistemul de schimb de informații Insurance Link, restrângând astfel concurența pe piața irlandeză a asigurărilor auto. Sistemul de schimb de informații Insurance Link cuprinde un portofoliu de date privind indemnizațiile-daune de asigurări generale și o funcționalitate prin care se pot solicita informații suplimentare cu privire la astfel de creanțe. Sistemul de schimb de informații conține informații utile pentru detectarea și combaterea fraudei în sectorul asigurărilor auto.

(4)

Comisia a considerat, cu titlu preliminar, că Insurance Ireland a întârziat în mod arbitrar sau a refuzat de facto accesul la sistemul de schimb de informații societăților care aveau un interes legitim să adere la acesta și că există în continuare obstacole care ar putea afecta societățile care doresc să intre pe piața irlandeză a asigurărilor auto. Potrivit evaluării preliminare, acest lucru a fost realizat printr-o serie de decizii interconectate care au fost aplicate cu diferite grade de intensitate pe parcursul a diferite perioade de timp. Cel puțin din 2009, accesul la Insurance Link a fost legat de și/sau a fost condiționat de afilierea la Insurance Ireland. În plus, Comisia a considerat, cu titlu preliminar, că elaborarea și aplicarea criteriilor de afiliere la Insurance Ireland nu au fost clare, transparente, obiective, nediscriminatorii sau ușor accesibile. Potrivit evaluării preliminare, Insurance Ireland a gestionat procesul de depunere a cererii de afiliere la Insurance Ireland în mod arbitrar și discriminatoriu și a întârziat procesul de depunere a cererii de afiliere pentru un număr de solicitanți pentru perioade lungi de timp. Anumite categorii de participanți la piață [de exemplu, asigurătorii stabiliți în alte state membre și care prestează servicii în Irlanda pe baza normelor referitoare la libera prestare a serviciilor între statele membre (denumită în continuare „baza libertății de a presta servicii”), agenții/brokerii de asigurare cu drept de subscriere] au fost excluse de la afiliere pentru anumite perioade de timp. Chiar și atunci când accesul la portofoliul de date a fost acordat anumitor solicitanți, accesul acestora la funcționalitatea Insurance Link pentru solicitarea de informații suplimentare a fost refuzat și/sau întârziat de facto.

(5)

Comisia a considerat, cu titlu preliminar, că lipsa sau întârzierea accesului la Insurance Link a avut ca efect plasarea societăților într-un dezavantaj concurențial pe piața irlandeză a asigurărilor auto în comparație cu societățile care au avut acces la sistemul de schimb de informații. Acest lucru le-a afectat negativ costurile, calitatea serviciilor și politica de prețuri și a acționat, de asemenea, ca o barieră în calea intrării pe piață și, prin urmare, a redus posibilitatea unor prețuri mai competitive și a alegerii furnizorilor. Lipsa accesului la datele relevante conținute în Insurance Link a avut, de asemenea, un efect asupra comerțului transfrontalier dintre statele membre, ceea ce ar putea duce la împărțirea pieței interne.

3.   Conținutul principal al angajamentelor propuse

(6)

Insurance Ireland nu este de acord cu evaluarea preliminară a Comisiei. Cu toate acestea, Insurance Ireland a propus angajamente în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 pentru a răspunde preocupărilor Comisiei în ceea ce privește concurența (denumite în continuare „angajamentele propuse”).

(7)

Textul angajamentelor propuse este rezumat în cele ce urmează, iar versiunea integrală a acestuia este publicată în limba engleză pe site-ul web al Direcției Generale Concurență, la adresa:

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

A)   Angajamente privind accesul la Insurance Link

(8)

În termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care Insurance Link primește notificarea oficială privind decizia adoptată de Comisie în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Insurance Link se angajează:

(a)

să disocieze accesul la Insurance Link de afilierea la Insurance Ireland, astfel încât nu va exista nicio cerință ca un utilizator al sistemului Insurance Link să fie sau să devină membru al Insurance Ireland pentru a putea accesa Insurance Link sau pentru a utiliza oricare dintre funcțiile sale;

(b)

să adopte și să pună la dispoziția publicului criteriile de acces la Insurance Link, iar acestea să fie echitabile, obiective, transparente și nediscriminatorii și să se aplice în mod uniform tuturor solicitanților (inclusiv celor din alte state membre) (2). Accesul la Insurance Link va fi acordat: (i) oricărui asigurător care desfășoară activități de asigurare în Irlanda sau care își manifestă intenția de a desfășura activități de asigurare în Irlanda pe baza libertății de a presta servicii sau în temeiul normelor privind libertatea de stabilire și (ii) oricărei entități desemnate de un asigurător pentru a îndeplini, sub autoritate delegată, funcții de subscriere și/sau funcții de gestionare a daunelor în Irlanda, în numele asigurătorului. În cazul entităților care își desfășoară activitatea prin intermediul unei autorități delegate, nu există nicio cerință ca asigurătorul pentru care acționează să fie sau să devină membru al Insurance Ireland pentru ca entitatea să aibă acces la Insurance Link. Solicitanții vor trebui să depună un formular de cerere, să fie de acord să introducă date privind creanțele de asigurare în Insurance Link, să încheie un acord de acces (3) și să respecte condițiile acestuia și să adere la Codul de bune practici privind protecția datelor pentru sectorul asigurărilor din 2013;

(c)

să stabilească o nouă procedură de depunere a cererilor pentru Insurance Link, cu un calendar definit pentru acordarea sau refuzarea accesului la Insurance Link și un drept la contestație (4). Din momentul depunerii cererii și până la luarea unei decizii, procesul ar trebui să dureze 20 de zile lucrătoare. Sunt prevăzute 10 zile suplimentare pentru a reexamina procedura și rezultatul acesteia, în cazul în care, în primă instanță, accesul este refuzat sau nu se ia nicio decizie în termen de 20 de zile.

(9)

În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care Insurance Ireland primește notificarea oficială privind decizia adoptată de Comisie în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Insurance Ireland se angajează:

(a)

să desemneze un responsabil cu cererile de acces la Insurance Link, care va avea sarcina de a examina în mod independent cererile de acces la Insurance Link și de a le soluționa în conformitate cu procedura de depunere a cererilor de acces la Insurance Link. Responsabilul cu cererile de acces va raporta către Insurance Ireland în ceea ce privește rezultatul procesului, dar nici Insurance Ireland și nici vreo parte externă nu vor putea influența acest proces. Numai în cazul în care responsabilul cu cererile de acces decide că solicitantul nu îndeplinește criteriile de acces, Consiliul asociației Insurance Ireland va trebui să valideze sau să anuleze decizia responsabilului cu cererile de acces și să acorde accesul (5);

(b)

să introducă taxe revizuite pentru utilizarea sistemului Insurance Link, stabilite în conformitate cu principiile unei structuri revizuite a taxelor, care trebuie să fie echitabile, obiective, transparente și nediscriminatorii pentru toți utilizatorii sistemului Insurance Link (6). Taxele agregate percepute de la utilizatorii sistemului Insurance Link vor reflecta costurile reale suportate pentru operarea sistemului Insurance Link. Taxele percepute de la utilizatorii individuali ai sistemului Insurance Link vor fi stabilite pe baza utilizării efective a sistemului de către utilizator într-o anumită perioadă de referință. Va fi percepută o taxă unică de înregistrare tuturor noilor utilizatori ai sistemului Insurance Link pentru a acoperi costurile de instalare a acestora.

(10)

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care Insurance Ireland primește notificarea oficială privind decizia adoptată de Comisie în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Insurance Ireland se angajează să înființeze Comitetul de supraveghere (7), un organism de soluționare a contestațiilor alcătuit din: (i) o persoană propusă de Ministerul de Finanțe (Department of Finance), (ii) un avocat calificat cu experiență în soluționarea litigiilor, propus de președintele Institutului de Arbitri Autorizați (Chartered Institute of Arbitrators) (sucursala din Irlanda), (iii) o persoană care reprezintă interesele clienților comerciali, propusă de ISME – Asociația irlandeză a IMM-urilor, (iv) o persoană propusă de Biroul de asigurări auto din Irlanda (Motor Insurance Bureau of Ireland) și (v) o persoană propusă de Comisia de evaluare a vătămărilor corporale (Personal Injuries Assessment Board). Un solicitant poate sesiza Comitetul de supraveghere în urma refuzării cererii sale de către Insurance Ireland sau a lipsei de acțiune în termenul prevăzut (8). Comitetul de supraveghere va examina și va raporta cu privire la operațiunile sistemului Insurance Link. De asemenea, va oferi consiliere cu privire la orice modificare a operațiunilor și proceselor sistemului Insurance Link, precum și cu privire la structura taxelor de acces la Insurance Link.

B)   Angajamente privind afilierea la Insurance Ireland

(11)

În termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care Insurance Ireland primește notificarea oficială privind decizia adoptată de Comisie în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Insurance Ireland se angajează:

(a)

să adopte și să pună la dispoziția publicului criteriile pentru acceptarea afilierii la Insurance Ireland pentru membrii titulari și asociați, criterii care vor fi echitabile, obiective, transparente și nediscriminatorii. Afilierea în calitate de membru titular la Insurance Ireland va fi deschisă asigurătorilor care își desfășoară sau intenționează să își desfășoare activitatea în Irlanda. Alte entități care oferă servicii în sectorul asigurărilor în Irlanda sau care intenționează să facă acest lucru vor fi eligibile pentru afilierea în calitate de membru asociat la Insurance Ireland (9). Insurance Ireland va elimina criteriile în vigoare în prezent conform cărora: (i) un solicitant de afiliere trebuie să fi fost în activitate de cel puțin un an și (ii) un solicitant trebuie să fie sponsorizat de un membru titular existent al Insurance Ireland pentru a fi admis ca membru asociat (10);

(b)

să instituie o procedură nouă de depunere a cererilor de afiliere, cu un calendar definit și un drept la contestație pentru solicitanții afilierii. Durata procesului de depunere a cererilor este aceeași ca pentru accesul la Insurance Link; (11)

(c)

să desemneze un responsabil cu cererile de afiliere, care va avea responsabilitatea și independența operațională de a prelucra cererile de afiliere la Insurance Ireland în conformitate cu procedura de afiliere. În cazul în care responsabilul cu cererile de afiliere decide că un solicitant nu îndeplinește criteriile de afiliere, Consiliul asociației Insurance Ireland va trebui să valideze sau să anuleze decizia responsabilului cu cererile de afiliere și să accepte afilierea (12).

(12)

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care Insurance Ireland primește notificarea oficială privind decizia adoptată de Comisie în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Insurance Ireland se angajează să desemneze o comisie de apel privind afilierea care va fi compusă din arbitri independenți care au cunoștințe și expertiză dovedite în sectorul asigurărilor și/sau în soluționarea litigiilor (13). Comisia de apel privind afilierea va examina contestațiile cu privire la o decizie luată de responsabilul cu cererile de afiliere și/sau de Consiliul asociației Insurance Ireland conform căreia un solicitant nu îndeplinește criteriile de afiliere (14).

(13)

Durata tuturor angajamentelor propuse ar urma să fie de 10 ani de la data la care Insurance Ireland primește notificarea oficială a deciziei Comisiei adoptate în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

(14)

Insurance Ireland se angajează să numească un mandatar însărcinat cu monitorizarea, care va monitoriza și va raporta Comisiei cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor propuse. În cursul primilor doi ani, mandatarul însărcinat cu monitorizarea va prezenta Comisiei raportul său la fiecare șase luni și, pentru restul duratei angajamentelor propuse, un raport anual.

(15)

Insurance Ireland se angajează să nu eludeze sau să încerce să eludeze angajamentele propuse fie prin acțiune, fie prin omisiune.

4.   Invitație de a prezenta observații

(16)

Sub rezerva testării pieței, Comisia intenționează să adopte o decizie în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prin care să declare obligatorii angajamentele prezentate pe scurt mai sus. Decizia va fi publicată pe pagina web a Direcție Generale Concurență.

(17)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia invită părțile terțe interesate să transmită observațiile lor cu privire la angajamentele propuse. Aceste observații trebuie să fie primite de Comisie în termen de cel mult o lună de la data publicării prezentei comunicări. De asemenea, părțile terțe interesate sunt invitate să prezinte o versiune neconfidențială a observațiilor lor, din care informațiile considerate a fi secrete de afaceri sau în alt mod confidențiale să fie eliminate și înlocuite, conform cerințelor, cu un rezumat neconfidențial sau cu mențiunea „secrete de afaceri” sau „confidențial”.

(18)

Răspunsurile și comentariile ar trebui, de preferință, să fie motivate și să prezinte faptele relevante. În cazul în care considerați că orice parte a angajamentelor propuse nu ar răspunde efectiv preocupărilor exprimate în evaluarea preliminară a Comisiei, Comisia vă invită, de asemenea, să propuneți o posibilă soluție.

(19)

Observațiile pot fi trimise Comisiei cu numărul de referință AT.40511 - Insurance Ireland: Baza de date cu creanțe de asigurare și condițiile de acces, prin e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), prin Fax +32 22950128 sau prin poștă, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1. De la 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit articolele 101 și, respectiv, 102 din TFUE. Cele două seturi de dispoziții sunt, în esență, identice. În sensul prezentei comunicări, trimiterile la articolele 81 și 82 din Tratatul CE ar trebui înțelese ca trimiteri la articolele 101 și 102 din TFUE, atunci când este cazul.

(2)  A se vedea angajamentele propuse și anexa 1 la acestea.

(3)  A se vedea anexa 3 la angajamentele propuse.

(4)  A se vedea angajamentele propuse și anexele 4 și 5 la acestea. În ceea ce privește dreptul la contestație, a se vedea de asemenea punctul 10 din prezenta comunicare.

(5)  A se vedea angajamentele propuse și anexa 4 la acestea. În plus, consiliul va examina (i) orice decizie de a retrage, de a restricționa sau de a refuza de facto drepturile de acces ale utilizatorului sistemului Insurance Link (odată acordate) la Insurance Link sau la oricare dintre funcționalitățile sale, (ii) nerespectarea oricărui aspect al procedurii de solicitare a accesului la Insurance Link care duce la întârzierea prelucrării cererilor sau (iii) necalcularea taxelor percepute de la un utilizator al Insurance Link pentru accesul la Insurance Link în conformitate cu structura taxelor în vigoare pentru Insurance Link.

(6)  A se vedea angajamentele propuse și anexa 7 la acestea.

(7)  A se vedea angajamentele propuse și anexele 5 și 6 la acestea.

(8)  În plus, Comitetul de supraveghere va examina contestațiile referitoare la o decizie sau la o acțiune a responsabilului cu cererile sau a consiliului pentru: (i) o decizie de a nu acorda acces la Insurance Link, (ii) retragerea, restricționarea sau refuzarea de facto a drepturilor de acces ale unui utilizator al sistemului Insurance Link (odată acordate) la Insurance Link sau la oricare dintre funcționalitățile acestuia, (iii) nerespectarea oricărui aspect al procedurii de solicitare a accesului la Insurance Link, care duce la întârzierea prelucrării cererii unui utilizator al sistemului Insurance Link sau (iv) necalcularea taxelor percepute unui utilizator al sistemului Insurance Link pentru accesul la Insurance Link în conformitate cu structura taxelor în vigoare pentru Insurance Link.

(9)  De exemplu, specialiștii evaluare daune, intermediarii care acționează în calitate de agenți de subscriere, entitățile care au o întreprindere de asigurări ca asigurător și alții.

(10)  A se vedea angajamentele propuse și anexele 9 și 10 la acestea.

(11)  A se vedea angajamentele propuse și anexele 12, 13 și 14 la acestea.

(12)  A se vedea angajamentele propuse și anexa 13 la acestea.

(13)  A se vedea angajamentele propuse și anexele 13 și 14 la acestea.

(14)  A se vedea angajamentele propuse și anexa 14 la acestea. Comisia de apel privind afilierea va examina, de asemenea, contestațiile depuse de un membru căruia i s-a refuzat, fără o justificare rezonabilă, accesul total sau parțial la funcționalitățile sau serviciile Insurance Ireland pe care are dreptul să îl primească conform categoriei de membru din care face parte.


ALTE ACTE

Comisia Europeană

4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/20


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2022/C 104/11)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICARE A UNEI MODIFICĂRI STANDARD CARE VIZEAZĂ DOCUMENTUL UNIC

„Côtes de Thau”

PGI-FR-A1229-AM01

Data comunicării: 6 decembrie 2021

DESCRIEREA ȘI JUSTIFICAREA MODIFICĂRII APROBATE

1.   Descrierea caracteristicilor organoleptice ale vinurilor

În capitolul I din caietul de sarcini, la punctul 3.3 „Descrierea organoleptică a vinurilor”, s-au adăugat detalii privind culoarea și caracteristicile organoleptice ale vinurilor.

Aceste modificări au fost aduse și documentului unic la rubrica „Descrierea vinului (vinurilor)”.

2.   Arealul geografic

În capitolul I punctul 4 din caietul de sarcini, arealul geografic a fost extins la nouă comune învecinate din departamentul Hérault. Arealul geografic existent cuprinde șase comune din departamentul Hérault: Agde, Castelnau de Guers, Florensac, Marseillan, Pinet și Pomerols. Acesta a fost extins la cele nouă comune din departament care se învecinează cu zona actuală la nord-est. Aceste comune făceau parte din zona situată în imediata vecinătate: Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Bouzigues, Frontignan, Loupian, Mèze, Poussan, Sète și Villeveyrac.

Scopul este de a asigura o mai mare coerență a arealului geografic al IGP din jurul lagunei Thau cu diviziunile utilizate în Schema de amenajare și gospodărire a apelor din bazinul Thau (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de Thau-SAGE). Este vorba despre un bazin hidrografic cu climă mediteraneeană caldă. Extinderea IGP „Côtes de Thau” consolidează legătura cu arealul geografic și consolidează identitatea geografică a IGP. Este o entitate geografică mai coerentă și mai unificată în ceea ce privește clima, care este mediteraneeană caldă, și caracteristicile atât ale subsolului, cât și ale prezenței umane.

Această modificare a fost adusă și documentului unic, la rubrica „Arealul geografic delimitat”.

3.   Zona situată în imediata vecinătate

În capitolul I punctul 4 din caietul de sarcini, zona situată în imediata vecinătate a fost definită mai clar și extinsă la comunele limitrofe arealului geografic în care practicile sunt efectiv respectate.

De asemenea, această modificare a fost adusă documentului unic în secțiunea „Condiții suplimentare – Derogare privind producția în arealul geografic delimitat”.

4.   Soiuri de struguri

În capitolul I punctul 5 din caietul de sarcini, a fost actualizată lista soiurilor de struguri utilizate pentru producerea vinurilor cu IGP „Côtes de Thau”. Organismul de protecție și gestionare dorește să retragă din caietul de sarcini 15 soiuri de struguri, deoarece acestea nu sunt utilizate pentru producerea vinurilor și nu sunt cultivate în arealul geografic. Au fost retrase următoarele soiuri: Chasselas B, Chasselas Rose Rs, Chambourcin N, Couderc Noir N, Danlas B, Jurançon Blanc B, Landal N, Lival N, Maréchal Foch N, Mondeuse N, Müller-Thurgau B, Ravat Blanc B, Rayon d’Or B, Rubilande Rs și Valérien B.

Această modificare a fost adusă și documentului unic, la rubrica „Principalele soiuri de struguri de vinificație”.

5.   Legătura cu arealul geografic

În capitolul I punctul 7 din caietul de sarcini au fost adăugate detalii suplimentare. La punctul 7.1, „Caracteristicile specifice ale arealului geografic”, se explică faptul că IGP cuprinde 15 comune din departamentul Hérault situate la limita de nord-est, care formează un amfiteatru în jurul lagunei Thau.

De asemenea, la punctul 7.3, „Legătura cauzală”, au fost adăugate informații suplimentare pentru a furniza dovezi mai solide cu privire la legătura cauzală, care se bazează pe legătura dintre caracteristicile arealului geografic și ale produsului. Côtes de Thau este o zonă cu tradiție străveche, iar plantațiile sale viticole se caracterizează de multă vreme prin accentul pus pe producția de vinuri albe. Înconjurând laguna Thau, această zonă se bucură de o expunere și de o climă mediteraneeană deosebit de benefice pentru vița-de-vie. Solurile, adesea permeabile, sunt un amestec de nisip, lut, argilă și calcar. Acest lucru permite viței-de-vie să dezvolte rădăcini adânci, conferind în același timp vinurilor o notă fructată și prospețime.

Aceste modificări au fost aduse și documentului unic la rubrica „Legătura cu arealul geografic”.

6.   Norme de prezentare și de etichetare

La punctul 8 din caietul de sarcini, „Norme de prezentare și etichetare”, a fost adăugată o normă de etichetare, în conformitate cu normele europene, care stabilește soiurile de struguri care pot fi menționate. Norma de etichetare se referă, de asemenea, la denumirea geografică suplimentară „Cap d’Agde”, inclusă în caietul de sarcini, și la utilizarea acesteia în legătură cu denumirea „Côtes de Thau”. Această normă de etichetare consolidează și păstrează identitatea denumirii IGP.

7.   Autoritatea responsabilă cu controlul

Capitolul III din caietul de sarcini al IGP „Côtes de Thau” este completat cu datele de contact ale Institutului Național pentru Origine și Calitate (Institut National de l’Origine et de la Qualité – INAO), care este autoritatea responsabilă cu controlul. Controlul este efectuat în numele INAO de către CERTIPAQ, organismul de control.

Aceste informații suplimentare au fost adăugate în documentul unic la rubrica „Informații detaliate privind autoritatea de control”.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea (denumirile)

Côtes de Thau

2.   Tip de indicație geografică

IGP – Indicație geografică protejată

3.   Categorii de produse vitivinicole

1.

Vin

5.

Vin spumant de calitate

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

1.   Descriere analitică

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

IGP „Côtes de Thau” cuprinde vinuri liniștite roșii, roze și albe și vinuri spumante de calitate.

În cazul vinurilor liniștite, valorile minime sau maxime ale tăriei alcoolice totale, ale acidității totale, ale acidității volatile și ale cantității totale de dioxid de sulf sunt cele stabilite de reglementările Uniunii.

În cazul vinurilor spumante de calitate, valorile minime sau maxime ale tăriei alcoolice dobândite, ale tăriei alcoolice totale, ale acidității totale, ale acidității volatile, ale dioxidului de sulf total și ale dioxidului de carbon sunt cele stabilite de reglementările Uniunii.

Vinurile al căror conținut de zaharuri fermentabile (glucoză și fructoză) este mai mare sau egal cu 45 de grame pe litru, prezintă, prin derogare, o valoare a acidității volatile stabilită printr-o hotărâre comună a ministrului responsabil cu protecția consumatorilor și a ministrului agriculturii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % din volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % din volum)

9

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru)

 

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame pe litru)

 

2.   Descriere organoleptică

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

Vinurile sunt caracterizate în primul rând de arome intense și de un echilibru gustativ, susținut de prospețime.

Vinurile albe au, în general, o robă de culoare galben deschis, strălucitoare, care amintește de culoarea aurului pal. Atacul este caracterizat de note de citrice și de o prospețime generoasă. Ca senzație finală, notele de citrice și/sau de fructe exotice se pot dezvolta împreună cu note ușor amilice. Gustul remanent este persistent, având uneori o nuanță minerală.

Vinurile roze sunt deosebit de limpezi, cu nuanțe care variază de la roz-piersică pal la violet. În ceea ce privește mirosul, acestea prezintă arome subtile și delicate de fructe roșii. La degustare, senzația inițială este îndrăzneață și vioaie, cu arome de fructe roșii, în timp ce gustul remanent poate avea note de bomboane acidulate. Au o prospețime plăcută, conferind în general o senzație gustativă persistentă.

Vinurile roșii sunt intens colorate, cu nuanțe puternice. Mirosul este puternic, prezentând note de fructe roșii și de tufărișuri locale. La degustare, senzația dominantă este cea de vin suplu și proaspăt, din fructe coapte.

Vinurile spumante de calitate prezintă bule fine și elegante, însoțite de o prospețime agreabilă, cu arome florale sau fructate în funcție de soiurile utilizate în cuvée.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % din volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % din volum)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru)

 

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame pe litru)

 

5.   Practici oenologice

5.1.   Practici oenologice specifice

1.   Practică oenologică specifică

În ceea ce privește practicile oenologice, vinurile trebuie să respecte cerințele prevăzute la nivelul Uniunii și în Codul rural și al pescuitului maritim.

5.2.   Randamente maxime

1.   Vinuri roze și albe

120 de hectolitri la hectar

2.   Vinuri roșii

110 hectolitri la hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Recoltarea strugurilor, vinificarea și elaborarea vinurilor care poartă IGP „Côtes de Thau” se efectuează pe teritoriul următoarelor comune din departamentul Hérault:

Agde, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Castelnau-de-Guers, Florensac, Frontignan, Loupian, Marseillan, Mèze, Pinet, Pomerols, Poussan, Sète și Villeveyrac.

7.   Soiurile de struguri de vin principale

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arinarnoa N

 

Auxerrois B

 

Baco blanc B

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Cardinal Rg

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carmenère N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Colombard B

 

Counoise N

 

Egiodola N

 

Gamay N

 

Gamay de Chaudenay N

 

Gewurztraminer Rs

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gros Manseng B

 

Lledoner pelut N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Mauzac B

 

Merlot N

 

Meunier N

 

Muscadelle B

 

Muscardin N

 

Négrette N

 

Parrellada B

 

Petit Manseng B

 

Petit Verdot N

 

Pinot gris G

 

Pinot noir N

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Portan N

 

Riesling B

 

Roussanne B

 

Savagnin rose Rs

 

Sciaccarello N

 

Semillon B

 

Servant B

 

Seyval B

 

Sylvaner B

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Ugni blanc B

 

Verdelho B

 

Villard blanc B

 

Villard noir N

 

Viognier B

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

Arealul geografic al IGP „Côtes de Thau” cuprinde 15 comune din departamentul Hérault, formând un amfiteatru în jurul lagunei Thau.

Marea Mediterană, lagunele, plajele și tufărișurile formează un cadru natural unic, care oferă baza unei economii și a unui mod de viață. Laguna Thau exercită o influență moderatoare asupra peisajului și a climei. Este separată de Marea Mediterană printr-un cordon îngust, numit lido în limba franceză, pe care se plantează viță-de-vie. Solurile sunt de culoare bej roșcat, în general cu textură fină, variind de la lutul nisipos la argila nisipoasă, în mare parte fără pietre și relativ profunde. Clima este caracterizată de precipitații destul de abundente toamna și iarna, în timp ce vara precipitațiile sunt limitate, dar uneori sunt însoțite de furtună. Din fericire, brizele marine compensează prin reducerea evaporării și limitarea riscului de stres hidric. Precipitațiile anuale sunt de aproximativ 600 de milimetri. Laguna Thau este, de fapt, o „mare închisă” cu o lungime de 20 de kilometri. Influența sa este vitală.

Mediul acvatic atenuează asprimea climei mediteraneene cu temperaturi blânde, care sunt deosebit de benefice pentru maturarea soiurilor de struguri albi.

Acest patrimoniu natural este strâns legat de atuurile economice ale zonei, în special viticultura, cochiliocultura, pescuitul și turismul axat, de exemplu, pe sectorul balnear, stațiuni termale sau natură.

Tendințele de consum se dezvoltă în favoarea vinurilor albe proaspete și fructate. Terroir-ul vinurilor „Côtes de Thau” este deosebit de potrivit pentru producerea acestui tip de vin. Acest areal geografic se bucură de condiții climatice și pedologice care permit coacerea lentă a soiurilor de struguri albi.

Vinurile liniștite produse în arealul IGP „Côtes de Thau” pot avea trei culori: alb, roze și roșu. În această regiune există o tradiție îndelungată a vinurilor albe seci. Într-adevăr, zona IGP „Côtes de Thau” este una dintre puținele regiuni care produc mai multe vinuri albe decât vinuri roșii.

În mod tradițional, soiul de struguri a fost întotdeauna Terret B. Cu toate acestea, există și alte soiuri din diferite părți ale Franței, care pot îmbunătăți în mare măsură aroma și calitatea.

Côtes de Thau este o zonă cu tradiție străveche, iar plantațiile sale viticole se caracterizează de multă vreme prin accentul pus pe producția de vinuri albe. Înconjurând laguna Thau, această zonă se bucură de un aspect mediteraneean și de o climă mediteraneeană deosebit de benefice pentru vița-de-vie. Solurile, adesea permeabile, sunt un amestec de nisip, lut, argilă și calcar. Acest lucru permite viței-de-vie să dezvolte rădăcini adânci, conferind în același timp vinurilor o notă fructată și prospețime.

Producătorii de vin au orientat această producție către vinurile proaspete și aromatice, utilizând toate tehnologiile moderne de extracție delicată și de control al temperaturii.

Prin prospețimea lor caracteristică, vinurile cu IGP „Côtes de Thau” reflectă clima foarte specifică din jurul lagunei Thau. Prin urmare, ele se potrivesc deosebit de bine cu fructele de mare obținute la nivel local.

Producătorii de vin au reușit, de asemenea, să se adapteze la cererea de pe piață din afara bazinului Thau, dezvoltând o producție semnificativă de vin roșu și roze.

În același timp, ei se dedică acțiunilor de conservare a biodiversității din regiunea lor prin tehnici adecvate. Aceștia participă la sistemul de gestionare a bazinului Thau instituit de autoritățile naționale și locale, cu sprijinul Comisiei Europene.

Laguna Thau este un mediu complex și atractiv. În acest sens, oferă o bază excelentă pentru o educație solidă în domeniul mediului. Viticultorii se adaptează la aceste aspecte prin dezvoltarea unor practici care respectă biodiversitatea din jurul lor.

Laguna este o atracție turistică importantă. Aceasta oferă posibilități de scăldat, de practicare a sporturilor acvatice, de pescuit, plimbări tematice, vizite la fermele de cochiliocultură, și Cap d’Agde, o zonă vizitată de sute de mii de turiști în fiecare an. Aceștia sunt factori majori care contribuie la reputația vinurilor „Côtes de Thau”.

Viitorul viticulturii este strâns legat de aceste aspecte. Viticultorii există datorită legăturii lor foarte puternice cu bazinul Thau. Protejarea acestui mediu prețios constituie fundamentul pe care a fost dezvoltată IGP, iar reputația sa s-a clădit în acest cadru bogat și complex.

9.   Condiții suplimentare esențiale (ambalare, etichetare, alte cerințe)

Cadrul juridic

Legislația națională

Tipul condiției suplimentare

Derogare privind producția în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției

Zona situată în imediata vecinătate, definită prin derogare pentru vinificarea și elaborarea vinurilor cu indicația geografică protejată „Côtes de Thau”, este formată din următoarele comune limitrofe arealului geografic: Montagnac, Saint Pons de Mauchiens, Saint Pargoire, Plaissan, Cournonterral, Montbazin, Gigean, Vic la Gardiole, Saint Thibery, Pézenas, Nézignan l’Evèque, Bessan, Vias, Aumes și Cazouls d’Hérault.

Cadrul juridic

Legislația națională

Tipul condiției suplimentare

Dispoziții suplimentare referitoare la etichetare

Descrierea condiției

Indicația geografică protejată „Côtes de Thau” poate fi completată cu mențiunile „primeur” (vin tânăr) sau „nouveau” (vin nou).

Logoul IGP al Uniunii Europene figurează obligatoriu pe etichetă atunci când mențiunea „Indication géographique protégée” (Indicație geografică protejată) este înlocuită cu mențiunea tradițională „Vin de pays”.

Indicația geografică protejată „Côtes de Thau” poate fi completată cu denumirea unuia sau mai multor soiuri de struguri de vin.

Denumirea soiului sau a soiurilor de struguri trebuie să figureze imediat sub denumirea indicației geografice protejate „Côtes de Thau”. Dimensiunea caracterelor nu trebuie să depășească, nici în înălțime, nici în lățime, jumătate din dimensiunea caracterelor care compun denumirea IGP.

Indicația geografică protejată „Côtes de Thau” poate fi completată de unitatea geografică mai mică „Cap d’Agde”.

Dimensiunile caracterelor cu care este înscrisă denumirea unității geografice mai mici „Cap d’Agde” nu trebuie să depășească, nici în înălțime, nici în lățime, dimensiunile caracterelor care compun denumirea indicației geografice protejate „Côtes de Thau”.

Link către caietul de sarcini al produsului

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2cf1f3e1-6ab1-45ea-9fbb-0371f556cb1f


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.


4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/28


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2022/C 104/12)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICARE A UNEI MODIFICĂRI STANDARD CARE VIZEAZĂ DOCUMENTUL UNIC

„Var”

PGI-FR-A1145-AM02

Data comunicării: 6 decembrie 2021

DESCRIEREA ȘI JUSTIFICAREA MODIFICĂRII APROBATE

Introducerea unei denumiri geografice complementare

În capitolul I din caietul de sarcini al IGP „Var”, la punctul 2, „Mențiuni complementare”, a fost inclusă o nouă denumire geografică complementară („Correns”) rezervată vinurilor albe cu IGP „Var”.

Această modificare a fost inclusă în documentul unic la rubrica referitoare la condițiile suplimentare.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea (denumirile)

Var

2.   Tip de indicație geografică

IGP - Indicație geografică protejată

3.   Categorii de produse vitivinicole

1.

Vin

5.

Vin spumant de calitate

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

1.   Vinuri liniștite roșii, roze și albe

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

Indicația geografică protejată „Var” este rezervată vinurilor liniștite și vinurilor spumante de calitate, roșii, roze și albe.

Vinurile, al căror conținut de zaharuri fermentabile (glucoză și fructoză) este mai mare sau egal cu 45 de grame pe litru, prezintă, cu titlu derogatoriu, o valoare a acidității volatile stabilită printr-o hotărâre comună a ministrului responsabil cu protecția consumatorilor și a ministrului agriculturii.

În cazul vinurilor liniștite, valorile (prag sau limită) ale tăriei alcoolice dobândite (doar vinuri spumante), ale tăriei alcoolice totale, ale acidității totale, ale acidității volatile, ale dioxidului de sulf total și ale dioxidului de carbon (doar pentru vinuri spumante) sunt cele stabilite de reglementările Uniunii.

Vinurile roze (70 % din producție) au, în general, o culoare deschisă. Aceste vinuri se caracterizează, în principal, prin vioiciunea lor și prin arome fructate, care variază în funcție de soi și de tehnicile de vinificare utilizate.

Vinurile roșii sunt, în general, corpolente, cu o structură bună, cele mai concentrate fiind uneori intense. Ele au o culoare care variază de la roșu-rubiniu până la grena, intensă, cu reflexe violacee.

Vinurile albe prezintă o combinație de caracteristici precum finețe, aromă fructată și vioiciune. Sunt strălucitoare și limpezi, de culoare galben-pal, cu reflexe verzi sau aurii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

9

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru)

 

Conținutul maxim total de dioxid de sulf (în miligrame pe litru)

 

2.   Vinuri spumante de calitate roșii, roze și albe

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

Vinurile efervescente prezintă aceleași nuanțe și aceleași caracteristici organoleptice ca vinurile liniștite, având mai multă prospețime, finețe și persistență a aromei, caracteristici evidențiate de bulele fine și elegante.

Pentru vinurile spumante de calitate, valorile (prag sau limită) ale tăriei alcoolice dobândite, ale tăriei alcoolice totale, ale acidității totale, ale acidității volatile, ale dioxidului de sulf total și ale dioxidului de carbon (doar pentru vinuri spumante) sunt cele stabilite de reglementările Uniunii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru)

 

Conținutul maxim total de dioxid de sulf (în miligrame pe litru)

 

5.   Practici vitivinicole

5.1.   Practici oenologice specifice

1.   Practică oenologică specifică

În ceea ce privește practicile vitivinicole, vinurile trebuie să respecte cerințele stabilite la nivelul UE și în Codul rural și al pescuitului maritim.

5.2.   Randamente maxime

1.   120 de hectolitri la hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Recoltarea strugurilor, vinificarea și elaborarea vinurilor care beneficiază de indicația geografică protejată „Var” se efectuează în toate comunele din departamentul Var.

7.   Soiul (soiurile) de struguri de vin principal(e)

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Aligoté B

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arbane B

 

Arinarnoa N

 

Arriloba B

 

Arrouya N

 

Artaban N

 

Aubin B

 

Aubin vert B

 

Aubun N - Murescola

 

Auxerrois B

 

Bachet N

 

Barbaroux Rs

 

Baroque B

 

Biancu Gentile B

 

Blanc Dame B

 

Bouchalès N

 

Bouillet N

 

Bouquettraube B

 

Bourboulenc B - Doucillon blanc

 

Brachet N - Braquet

 

Brun Fourca N

 

Brun argenté N - Vaccarèse

 

Béclan N - Petit Béclan

 

Béquignol N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Calitor N

 

Camaralet B

 

Carcajolo N

 

Carcajolo blanc B

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carmenère N

 

Castets N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chatus N

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Cinsaut N - Cinsault

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Claverie B

 

Codivarta B

 

Colombard B

 

Corbeau N - Douce noire

 

Cot N - Malbec

 

Couderc noir N

 

Counoise N

 

Courbu B - Gros Courbu

 

Courbu noir N

 

Couston N

 

Crouchen B - Cruchen

 

César N

 

Duras N

 

Durif N

 

Egiodola N

 

Ekigaïna N

 

Elbling B

 

Etraire de la Dui N

 

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

 

Feunate N

 

Floreal B

 

Folignan B

 

Folle blanche B

 

Fuella nera N

 

Furmint B

 

Gamaret

 

Gamay N

 

Gamay de Bouze N

 

Gascon N

 

Genovèse B

 

Gewurztraminer Rs

 

Goldriesling B

 

Gouget N

 

Graisse B

 

Gramon N

 

Grassen N - Grassenc

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gringet B

 

Grolleau N

 

Grolleau gris G

 

Gros Manseng B

 

Gros vert B

 

Joubertin

 

Jurançon blanc B

 

Jurançon noir N - Dame noire

 

Knipperlé B

 

Lauzet B

 

Liliorila B

 

Listan B - Palomino

 

Lledoner pelut N

 

Macabeu B - Macabeo

 

Mancin N

 

Manseng noir N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Maréchal Foch N

 

Mauzac B

 

Mauzac rose Rs

 

Mayorquin B

 

Melon B

 

Merlot N

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B - Gros Meslier

 

Meunier N

 

Milgranet N

 

Molette B

 

Mollard N

 

Monarch N

 

Mondeuse N

 

Mondeuse blanche B

 

Monerac N

 

Montils B

 

Morrastel N - Minustellu, Graciano

 

Mourvaison N

 

Mourvèdre N - Monastrell

 

Mouyssaguès

 

Muresconu N - Morescono

 

Muscadelle B

 

Muscardin N

 

Muscaris B

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat cendré B - Muscat, Moscato

 

Muscat d’Alexandrie B - Muscat, Moscato

 

Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato

 

Mérille N

 

Müller-Thurgau B

 

Nielluccio N - Nielluciu

 

Noir Fleurien N

 

Négret de Banhars N

 

Négrette N

 

Oberlin noir N

 

Ondenc B

 

Orbois B

 

Pagadebiti B

 

Pascal B

 

Perdea B

 

Persan N

 

Petit Courbu B

 

Petit Manseng B

 

Petit Meslier B

 

Petit Verdot N

 

Picardan B - Araignan

 

Pineau d’Aunis N

 

Pinot blanc B

 

Pinot gris G

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Plant de Brunel N

 

Plant droit N - Espanenc

 

Portan N

 

Portugais bleu N

 

Prior N

 

Prunelard N

 

Précoce Bousquet B

 

Précoce de Malingre B

 

Raffiat de Moncade B

 

Riesling B

 

Riminèse B

 

Rivairenc N - Aspiran noir

 

Rivairenc blanc B - Aspiran blanc

 

Rivairenc gris G - Aspiran gris

 

Rosé du Var Rs

 

Roublot B

 

Roussanne B

 

Roussette d’Ayze B

 

Sacy B

 

Saint Côme B

 

Saint-Macaire N

 

Saint-Pierre doré B

 

Sauvignon B - Sauvignon blanc

 

Sauvignon gris G - Fié gris

 

Sciaccarello N

 

Segalin N

 

Seinoir N

 

Select B

 

Semebat N

 

Semillon B

 

Servanin N

 

Solaris B

 

Soreli B

 

Souvignier gris Rs

 

Sylvaner B

 

Syrah N - Shiraz

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Tibouren N

 

Tourbat B

 

Tressot N

 

Téoulier N

 

Ugni blanc B

 

Valdiguié N

 

Varousset N

 

Velteliner rouge précoce Rs

 

Verdesse B

 

Vermentino B - Rolle

 

Vidoc N

 

Villard blanc B

 

Villard noir N

 

Viognier B

 

Voltis B

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

8.1.   Specificitatea arealului geografic

Var este unul dintre departamentele situate în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur din sud-estul Franței. Numele său provine de la râul de coastă Var, care stabilea în trecut frontiera estică. Departamentul Var este delimitat la vest de departamentul Bouches-du-Rhône, la nord de departamentul Alpes de Haute-Provence, la est de departamentul Alpes-Maritimes și, în cele din urmă, la sud, de Marea Mediterană.

Arealul geografic prezintă un relief variat, cu două părți diferite din punct de vedere geologic: o parte calcaroasă la vestul axei Toulon-Draguignan și o parte cristalină la est.

Aceste două ansambluri geologice diferite sunt asociate cu două tipuri de vegetații caracteristice zonei mediteraneene, și anume: garigă pe solurile calcaroase și maquis și pădure (pini și stejari) pe solurile mai cristaline. Aceste două tipuri de vegetație nu formează decât cantități mici de humus. Solurile din Var sunt în general sărace, bine drenate, dar predispuse la eroziune. Acest teren este favorabil creșterii viței-de-vie. Romanii nu au greșit, în urmă cu 2 600 de ani, când au introdus vița-de-vie, dezvoltând Provincia Romana (Provence).

Una dintre caracteristicile principale ale climei din departamentul Var este expunerea la soare. Departamentul Var beneficiază de un climat mediteraneean caracterizat de veri calde și uscate și ierni blânde, cu două perioade ploioase toamna și primăvara. Aceste condiții sunt favorabile culturii viței-de-vie, iar amplitudinile termice foarte adesea interesante duc la stabilirea parcelelor potrivite pentru a fi dedicate vinificării vinurilor roșii și roze.

Vântul dominant în regiune este mistralul (nord). Glacial în timpul iernii, după ce suflă peste zăpezile alpine, mistralul asigură puțină răcoare în timpul verii. Desigur, mistralul suflă uneori violent, dar viticultorii îi rețin, în special, calitatea principală, și anume protecția asigurată viței-de-vie împotriva unei atmosfere prea umede și împotriva presiunilor criptogamice nefaste (mană).

8.2.   Specificitatea produsului

De la crearea sa, producția de vinuri cu indicația geografică protejată „Var” (Vin de Pays du Var) a continuat să se dezvolte, stabilizându-se la începutul secolului XXI la aproximativ 250 000 hl.

Producția este orientată în mare parte spre vinuri roze (în medie 70 %), care provin, în principal, din amestecuri.

Deși se cultivă încă în mare măsură soiurile locale, cum ar fi Grenache N, Cinsault N, Carignan N, Syrah N și Mourvèdre N pentru vinurile colorate, Vermentino B și Ugni blanc B pentru vinurile albe, trebuie să se admită că, datorită ajutoarelor Uniunii pentru restructurare, a fost deschisă calea către soiuri specifice altor plantații viticole franceze, cum ar fi Cabernet-Sauvignon N, Merlot N, Chardonnay B și, într-o măsură mai mică, Viognier B. Această paletă de soiuri a permis diversificarea vinurilor și a contribuit, în principal, la consolidarea și chiar la dezvoltarea producției de vinuri roze de calitate.

Una dintre caracteristicile proprii majorității vinurilor roze, culoarea lor roz foarte deschis, le este conferită printr-un control veritabil al presării directe, care constă în presarea directă a ciorchinilor întregi sau a boabelor de struguri, frecvent cu ajutorul unor prese pneumatice, astfel încât sucul limpede să fie pus imediat la fermentat la temperatură joasă. Vinurile obținute sunt vioaie, fructate, de culoare roz deschis.

Sunt utilizate și alte tehnici, precum scurgerea gravitațională a mustului, macerarea peliculară sau prefermentarea (recolte menținute la temperatură joasă, între 8 și 24 de ore înainte de presare), care contribuie la elaborarea unor vinuri roze cu o culoare mai pronunțată și cu o structură mai consistentă.

Vinurile roșii (care reprezintă aproximativ 20 % din volume) sunt adesea intense, corpolente și cu o structură bună de taninuri, produse în principal din combinația Grenache N, Syrah N și Cabernet-Sauvignon N, la care se adaugă deseori Merlot N și Cinsault N.

Vinurile albe, produse în cantități mai limitate (10 % din volume), îi fascinează atât pe amatorii de vinuri cu denumire de soi (Rolle B sau Vermentino B, Viognier B și Chardonnay B), cât și pe ceilalți, prin vinuri produse din amestecuri, care se caracterizează prin finețe și vioiciune.

În arealul de producție vizat sunt produse și vinuri spumante de calitate. Elaborarea vinurilor efervescente nu este o noutate în Provence. Este vorba despre o producție tradițională, care reprezintă aproximativ un milion de sticle pe an și care este asigurată de aproximativ 50 de operatori (producători, vinificatori, comercianți). La începutul secolului XX, anumite cooperative vinicole sau vinificatori, precum „La Tête Noire”, încercau deja să valorifice vinurile spumante de calitate produse în Provence.

Una dintre principalele caracteristici ale vinurilor efervescente cu indicația geografică protejată „Var” este aceea de a fi obținute din soiuri locale, pentru a fi prezentate, în mare parte, ca vinuri roze, care reprezintă producția majoritară de vinuri liniștite din regiune.

Astfel, indicația geografică protejată „Var” ar include vinuri liniștite asociate unor vinuri spumante cu profiluri organoleptice relativ asemănătoare. În fapt, aceste vinuri roze efervescente au un gust foarte fructat și floral și oferă o bună rotunjime, care caracterizează și vinurile roze liniștite.

Tocmai aceste caracteristici organoleptice (aroma fructată și florală asociată unei bune rotunjimi) permit diferențierea vinurilor efervescente produse în departamentul Var de cele produse în celelalte regiuni franceze.

8.3.   Legătura cauzală dintre specificitatea arealului geografic și specificitatea produsului

Departamentul Var are un potențial turistic incontestabil conferit de calitatea climei sale, de diversitatea peisajelor, de mare, de bogăția patrimoniului său istoric și cultural, dar și de artizanatul și tradițiile sale. Cu toate aceste atuuri, departamentul a dezvoltat o activitate economică puternică în jurul turismului.

Aceste caracteristici specifice remarcabile atrag peste 14 milioane de turiști în fiecare an. Acești turiști, adesea fidelizați, au avut, au sau vor avea ocazia să deguste bucătăria și produsele provensale, printre care se numără vinurile din departamentul Var, fie că sunt vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicație geografică protejată.

Astfel, de la crearea sa sub statutul reglementat precedent de „Vin de Pays”, producția de vinuri cu indicația geografică protejată „Var” și-a construit reputația, dobândită în mare parte datorită activității turistice din regiune, astfel cum o atestă cererea puternică exprimată la nivel local pentru vinurile sale roze. Consumatorii știu să recunoască și să aprecieze calitatea gamelor de vinuri propuse.

Totuși, este de remarcat faptul că producătorii au rămas vigilenți pentru a putea progresa în mod continuu în ceea ce privește producția vinurilor lor „de Pays”, astfel încât să țină întotdeauna pasul cu gusturile consumatorilor (de exemplu: culoarea vinurilor roze).

Astfel, această dorință a fost bine transpusă în fapt la începutul anilor 2000, când profesioniștii din departamentul Var au participat la înființarea unui centru național de cercetare și de experimentare dedicat vinurilor roze (stabilit în Vidauban – Var). De atunci, au fost publicate câteva prime lucrări (de exemplu, lucrări privind nuanțele de „roze”), ceea ce a contribuit în mod operațional la îmbunătățirea în continuare a calității vinurilor roze. În plus, operatorii din sector au investit mult pentru a se echipa cu instrumentele necesare pentru controlul perfect al vinificării vinurilor roze. Această tehnologie controlată dedicată vinurilor roze și cunoștințele producătorilor sunt benefice, desigur, pentru producția vinurilor cu denumire de origine controlată, dar au, în mod indisociabil, un impact asupra procesului de elaborare a vinurilor cu indicație geografică protejată.

De altfel, trebuie să se reamintească proximitatea plantațiilor viticole din departamentul Var față de marile centre urbane regionale sau față de stațiunile balneare, proximitate ce reprezintă un noroc pentru producători, care își pot valorifica oferta și care optează, astfel, pentru ambalarea în cadrul proprietății lor. Vânzarea directă (sticle sau „bag in box”) reprezintă în prezent aproximativ 50 % din volume, iar vânzările directe la cramă ar putea reprezenta 30 % din volume.

Departamentul Var este situat în regiunea Provence, regiune cu o notorietate consacrată. Imaginea unei regiuni Provence viticole legate profund de producția de vinuri roze de calitate – lider mondial în producția de vinuri roze – este perfect stabilită și confirmată prin intermediul sondajelor referitoare la notorietatea spontană (sursa: cabinetul Wine Intelligence Vinitrac – noiembrie 2009).

Această notorietate și aceste cunoștințe axate în mare măsură pe producția de vinuri roze au impact, desigur, asupra vinurilor roșii, a vinurilor albe, precum și asupra vinurilor spumante produse de aceleași persoane, din această podgorie departamentală, în cadrul aceluiași mediu geografic.

Astfel, în mod incontestabil, succesul vinurilor roze asigură calitatea și reputația celorlalte vinuri produse în departament.

9.   Alte condiții esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

Etichetarea

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul de condiție suplimentară:

Dispoziții complementare privind etichetarea

Descrierea condiției:

Indicația geografică protejată „Var” poate fi completată:

cu denumirea unuia sau a mai multor soiuri;

cu mențiunile „primeur” („tânăr”) sau „nouveau” („nou”). Mențiunile „primeur” și „nouveau” sunt rezervate vinurilor liniștite.

La vinurile roșii, roze și albe cu indicația geografică protejată „Var” pot fi adăugate următoarele denumiri de unități geografice mai mici: „Argens”, „Coteaux du Verdon”, „Sainte Baume”.

La vinurile albe cu indicația geografică protejată „Var” poate fi adăugată denumirea unității geografice mai mici „Correns”.

Logoul IGP al Uniunii Europene figurează pe etichetă atunci când mențiunea „Indication géographique protégée” („Indicație geografică protejată”) este înlocuită cu mențiunea tradițională „Vin de Pays”.

Zona situată în imediata vecinătate

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul de condiție suplimentară:

Derogare privind producerea în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției:

Zona situată în imediata vecinătate, definită prin derogare pentru vinificarea și elaborarea vinurilor care beneficiază de indicația geografică protejată „Var”, completată sau nu cu denumirea unei unități geografice mai mici, este formată din arondismentele limitrofe arealului geografic, și anume:

la est, la limita cu departamentul Alpes-Maritimes: arondismentul Grasse;

la vest, la limita cu departamentul Bouches-du-Rhône: arondismentele Aix-en-Provence și Marsilia;

la vest/nord-vest, la limita cu departamentul Vaucluse: arondismentul Apt;

la nord, la limita cu departamentul Alpes de Haute-Provence: arondismentele Forcalquier, Digne, Castellane.

Link către caietul de sarcini al produsului

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-60d6245a-2c59-4f6c-9415-f07a40aa849e


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.


4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/39


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2022/C 104/13)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICARE A UNEI MODIFICĂRI STANDARD CARE VIZEAZĂ DOCUMENTUL UNIC

„Languedoc/Coteaux du Languedoc”

PDO-FR-A0922-AM07

Data comunicării: 6 decembrie 2021

DESCRIEREA ȘI JUSTIFICAREA MODIFICĂRII APROBATE

1.   Soiurile de viță-de-vie

În capitolul I secțiunea V din caietul de sarcini, sunt incluse anumite soiuri ca soiuri secundare pentru producerea vinurilor care poartă această denumire.

Aceste soiuri introduse ca soiuri secundare sunt în concordanță cu profilul vinurilor care poartă această denumire și se pot adapta la secetă și la bolile criptogamice. Acestea fac posibilă utilizarea într-o măsură mai mică a produselor de protecție a plantelor.

Pentru producerea vinurilor roșii: Œillade N și Montepulciano N

Pentru producerea vinurilor roze: Œillade N

Punctul „Soiuri secundare de struguri de vin” din prezentul document unic este completat.

2.   Includerea vinului roze sub denumirea geografică complementară „Saint-Saturnin”

Capitolul I din caietul de sarcini al produsului „Languedoc” este completat pentru a reintroduce vinul roze sub denumirea geografică complementară „Saint-Saturnin” de care beneficiază vinurile roșii. În caietul de sarcini sunt adăugate condiții specifice de producție, pentru a reglementa producția acestor vinuri roze, care fac obiectul unor norme mai restrictive decât cele produse sub denumirea „Languedoc”. Astfel de norme de producție fuseseră deja prevăzute în cadrul măsurilor tranzitorii. Acestea se referă la soiurile de viță-de-vie, la normele privind asamblarea soiurilor de viță-de-vie, la data intrării în producție a viței-de-vie tinere, la randament și la interzicerea utilizării cărbunilor de uz oenologic. Legătura cu arealul geografic de origine este, de asemenea, completată pentru a oferi detalii privind producția de vinuri roze sub denumirea geografică complementară „Saint-Saturnin”.

Sunt modificate următoarele secțiuni din capitolul I din caietul de sarcini:

Secțiunea V – Soiurile de viță-de-vie

Secțiunea VIII – Randamente – Intrarea în producție

Secțiunea IX – Prelucrare, producere, elevaj, ambalare, depozitare

Secțiunea X – Legătura cu arealul geografic

Aceste modificări ale caietului de sarcini nu vizează documentul unic.

3.   Măsuri tranzitorii

În capitolul I secțiunea XI din caietul de sarcini („Măsuri tranzitorii”) au fost eliminate măsurile caduce, precum și măsurile referitoare la producția de vinuri roze sub denumirea „Saint-Saturnin” care au expirat. Măsurile respective se referă la normele care reglementează randamentul, asamblarea soiurilor de viță-de-vie, data-limită pentru elevaj și introducere pe piață, precum și etichetarea.

Aceste modificări nu vizează documentul unic.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea (denumirile)

Languedoc

Coteaux du Languedoc

2.   Tipul de indicație geografică

DOP – Denumire de origine protejată

3.   Categorii de produse vitivinicole

1.

Vin

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

1.   Caracteristici analitice

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

Vinurile cu denumirea „Languedoc” sunt vinuri seci liniștite; acestea pot fi roșii, roze sau albe.

Vinurile prezintă o tărie alcoolică naturală în volume minimă de 11,5 %.

Vinurile roșii, cu excepția vinurilor care ar putea beneficia de mențiunea „primeur” („vin tânăr”) sau „nouveau” („vin nou”), gata de a fi comercializate în vrac sau îmbuteliate, au un conținut de acid malic mai mic sau egal cu 0,4 grame per litru.

Vinurile care sunt gata de a fi comercializate în vrac sau îmbuteliate prezintă un conținut de zaharuri fermentabile (glucoză și fructoză) corespunzător următoarelor valori:

Conținutul maxim de zaharuri fermentabile:

vinuri albe, vinuri roze, vinuri roșii cu o tărie alcoolică naturală în volume de peste 14 %: 4 g/l;

vinuri roșii cu o tărie alcoolică naturală în volume mai mică sau egală cu 14 %: 3 g/l;

vinuri cu mențiunea „primeur” („vin tânăr”) sau „nouveau” („vin nou”): 2 g/l.

Vinurile neîmbuteliate care poartă mențiunea „primeur” („vin tânăr”) sau „nouveau” („vin nou”) au o aciditate volatilă mai mică sau egală cu 10,2 meq/litru.

Valoarea acidității totale, a acidității volatile a vinurilor, altele decât cele cu mențiunea „primeur” („vin tânăr”), precum și conținutul total de dioxid de sulf sunt cele stabilite de normele Uniunii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % din volume)

13

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % din volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

2.   Caracteristici organoleptice

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

Vinurile roșii, obținute întotdeauna prin asamblarea mai multor soiuri, au o culoare a cărei intensitate variază de la medie până la mare, o paletă de arome care variază de la arome de fructe roșii și negre la arome cu note de picant și de prăjit și au o structură solidă, cu taninuri mature. Potențialul lor de conservare este, în medie, între 2 ani și 5 ani, cu excepția vinurilor cu mențiunea „primeur” („vin tânăr”) sau „nouveau” („vin nou”), care trebuie consumate în lunile care urmează după producerea lor.

Vinurile roze sunt obținute prin asamblarea a cel puțin două soiuri, în principal, soiurile Syrah N, Cinsaut N și Grenache N. Vinificate prin presare directă, prin macerare de scurtă durată sau prin metoda „sângerării” (saignée), au o culoare care strălucește în mod natural. Acestea prezintă o complexitate aromatică și au un gust fructat, cu o corpolență bună.

Vinurile albe sunt, la rândul lor, seci. Ele sunt obținute prin asamblare. Cel mai adesea, au o culoare deschisă, o corpolență tipică regiunii Languedoc și arome care amintesc de fructe tropicale, de citrice, de flori albe sau de fructe uscate.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % din volume)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % din volume)

 

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

 

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

 

5.   Practici vitivinicole

5.1.   Practici oenologice specifice

1.   Practică oenologică specifică

Pentru producerea vinurilor roze, se autorizează utilizarea cărbunilor de uz oenologic, individual sau în combinații în cadrul preparatelor, vinificatorul fiind autorizat să îi utilizeze exclusiv pentru musturile obținute prin presare și pentru vinurile aflate încă în fermentație, într-o proporție care nu poate depăși 20 % din volumul vinurilor roze produse de vinificatorul în cauză, pentru recolta respectivă, și într-o doză mai mică sau egală cu 30 g/hl pentru volumul tratat.

În ceea ce privește practicile oenologice, pe lângă dispoziția menționată anterior, vinurile trebuie să respecte cerințele stabilite la nivelul Uniunii și în Codul rural.

2.   Practică de cultivare

Vița-de-vie prezintă o densitate minimă de plantare de 4 000 de butuci pe hectar. Distanța dintre rânduri nu poate fi mai mare de 2,50 metri.

Fiecare butuc dispune de o suprafață maximă de 2,50 metri pătrați. Această suprafață se obține înmulțind distanțele dintre rânduri cu spațiul dintre butucii de pe același rând.

Tăierea se efectuează înainte de stadiul E, caracterizat de existența a trei frunze desfăcute pe primii doi ochi. Plantele de viță-de-vie trebuie tăiate prin metoda tăierii scurte, utilizând cepul de rod, cu maximum 12 ochi pe butuc; fiecare cep de rod trebuie să aibă maximum doi ochi.

Soiul Syrah N poate fi tăiat prin metoda Guyot simplă, cu maximum 10 ochi pe butuc, dintre care maximum șase pe coarda de rod, și unul sau două cepuri de înlocuire cu cel mult unul sau doi ochi.

În ceea ce privește soiul Grenache N, pentru butucii afectați de căderea accidentală a florilor și a boabelor tinere, tăierea poate fi efectuată cu o coardă de rod cu cel mult cinci ochi.

Irigarea poate fi autorizată în conformitate cu dispozițiile articolului D. 645-5 din Codul rural și al pescuitului maritim.

5.2.   Randamente maxime

1.

Randamentul aferent vinurilor roșii și roze

60 de hectolitri pe hectar

2.

Randamentul aferent vinurilor albe

70 de hectolitri pe hectar

6.   Arealul geografic delimitat

a)

Recoltarea strugurilor, vinificarea și producerea vinurilor roșii și roze sunt realizate pe teritoriul următoarelor comune:

departamentul Aude: Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriège, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d’Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castelnau-d’Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Douzens, Duilhac-sous-Pyerepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Espéraza, Fa, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Fleury-d’Aude, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraissé-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limoux, Limousis, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Magrie, Malras, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Montazels, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Pauligne, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude, Roubia, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d’Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Salles-d’Aude, Sallèles-Cabardès, Salsigne, La Serpent, Serres, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Treilles, Tuchan, Ventenac-Cabardès, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villanière, Villalier, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villarzel-Cabardès, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d’Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-des-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls, Vinassan;

departamentul Gard: Aspères, Aujargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo, Calvisson, Cannes-et-Clairan, Carnas, Combas, Conqueyrac, Corconne, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Liouc, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Saint-Clément, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Mamert-du-Gard, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq, Villevieille;

departamentul Hérault: Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Alignan-duVent, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Béziers, Boisseron, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Brignac, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Canet, Cassagnoles, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Claret, Clermont-l’Hérault, Combaillaux, Corneilhan, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Fozières, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Liausson, Lieuran-Cabrières, La Livinière, Lodève, Lunel, Lunel-Viel, Magalas, Margon, Les Matelles, Mauguio, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montarnaud, Montesquieu, Montbazin, Montblanc, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Neffiès, Nézignan-l’Evêque, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l’Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Pignan, Plaissan, Poujols, Poussan, Pouzolles, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Le Puech, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Chinian, Saint-Christol, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Saint-Sériès, Saint-Thibéry, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Servian, Siran, Soubès, Soumont, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Valmascle, Vendémian, Vendres, Vérargues, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeneuvette, Villeveyrac, Villespassans;

departamentul Pyrénées-Orientales: Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l’Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier.

b)

Recoltarea strugurilor, vinificarea și producerea vinurilor albe sunt realizate pe teritoriul comunelor menționate pentru recoltarea strugurilor, vinificarea și producerea vinurilor roșii și roze, precum și pe teritoriul următoarelor comune din departamentul Hérault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols.

7.   Soiul/soiurile de struguri de vin principal/principale

Bourboulenc B – Doucillon Blanc

Clairette B

Grenache N

Grenache Blanc B

Lledoner Pelut N

Marsanne B

Mourvèdre N – Monastrell

Piquepoul Blanc B

Roussanne B

Syrah N – Shiraz

Tourbat B

Vermentino B – Rolle

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

Potrivit istoriei viticulturii din regiunea Languedoc, după plantarea inițială a viței-de-vie pe pantele dealurilor cu soluri uscate și pietroase, aceasta a fost cultivată în mod neîntrerupt în areal.

Evenimentele istorice și influența mănăstirilor și a abațiilor, constrângerile economice specifice unei podgorii cultivate pe dealuri și evoluția comunităților umane au condus la diversitatea și la evoluția produselor încă din epoca romană, și, cu timpul, la producția de vinuri dulci, vinuri oprite din fermentare, vinuri seci, roșii și albe sau la producția de struguri de masă, toate necesitând o maturitate adecvată.

Astfel, de-a lungul generațiilor, pe aceste dealuri au fost identificate numeroase locuri deosebite, recunoscute pentru calitatea și originalitatea producției lor.

De peste 2 000 de ani, de la Collioure până la porțile orașului Nîmes, dealurile însorite sunt cultivate cu viță-de-vie, iar mărturiile despre calitatea și identitatea vinurilor sunt numeroase.

Pe parcursul istoriei lor, vinurile obținute de pe aceste dealuri au dobândit o reputație clădită adesea prin intermediul abațiilor (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide…). „Astfel, Saint-Saturnin și Cabrières au fost create de un confrate al lui Saint-Benoît-d’Aniane. Montpeyroux era, încă din secolul al XIV-lea, o proprietate și o reședință a episcopilor de Montpellier, care obțineau vinuri renumite din acel areal. Același lucru este valabil și pentru Saint-Aignan (Saint-Chinian)”, scrie Jean Clavel în Histoire et avenir des vins en Languedoc (Trecutul și viitorul vinurilor din Languedoc) (Editura Privat, 1985).

În 1788, într-un raport destinat regelui, intendentul Ballainvillers afirma: „Acestea erau vinuri care beneficiau de o denumire și care, sub denumirea generică de vins de Narbonne (vinuri de Narbonne), erau foarte apreciate chiar și în afara provinciei și a regatului, printre aceste vinuri numărându-se, în special, vinurile din Lapalme, Leucate, Fitou...”.

În Topographie de tous les vignobles connus (Topografia tuturor podgoriilor cunoscute) din 1816, A. Jullien subliniază specificitatea vinurilor, care se datorează originii lor și citează podgoriile situate la nord de râul Têt, până la Espira-de-l’Agly și Rivesaltes, precum și plantațiile viticole din „Saint-Christol”, „Saint-Georges d’Orques” sau „Saint-Drézéry”: „vinurile au un gust plăcut și curat, sunt corpolente, conțin alcool, iar după cinci sau șase ani de învechire, devin vinuri distinse...”.

Această specificitate a vinurilor, datorată originii lor, este rezultatul faptului că arealul parcelat delimitat pentru recoltarea strugurilor constă în parcele ale căror soluri permit dezvoltarea fără restricții a rădăcinilor și sunt capabile să asigure o alimentare cu apă moderată și regulată a plantei, pentru a rezista la veri calde și uscate. Arealul constă în parcele situate între malul mării și 400 de metri altitudine, cu o expunere favorabilă.

Sunt privilegiate parcelele situate pe pantele colinelor, în apropierea mării sau pe dealurile mai abrupte din zona premontană, uneori amenajate în terase.

Suprafața acestui areal precis delimitat reprezintă mai puțin de o treime din suprafața totală a podgoriei din regiune, iar producția asociată acestuia reprezintă mai puțin de 15 % din volumele produse la nivelul regiunii.

Condițiile climatice și natura solurilor au condiționat alegerea soiurilor de viță-de-vie și a locurilor în care au fost introduse. Ciclul lor vegetativ este mai degrabă lung, au o rezistență suficientă la secetă și la căldură și oferă rezultate optime în condiții de temperaturi ridicate. Controlul producției, care constă în definirea unor randamente moderate, asigură o maturitate adecvată a recoltei de struguri înainte de ploile de toamnă, iar prezența vânturilor contribuie la menținerea calității sanitare a strugurilor.

Clima mediteraneeană specifică, uscată și caldă, face posibilă prezența taninurilor mature în vinurile roșii și exprimarea corpolenței caracteristice vinurilor roze și albe.

În urma celui de al Doilea Război Mondial, reînnoirea necesară a unei părți semnificative a podgoriei situate pe dealuri a consolidat ascensiunea soiurilor tradiționale. Odată cu această reînnoire ia naștere un demers colectiv, care se bazează pe refacerea viticulturii tradiționale, pe cooperativele vinicole și pe gruparea în asociații a domeniilor independente.

Introducerea mecanizării și extinderea cultivării unui soi cu ramuri lungi, cum este soiul Syrah N, care trebuie legat pe spaliere în mod obligatoriu, au contribuit la evoluția practicilor de cultivare. Parcele de viță-de-vie plantate anterior în pătrate și nelegate pe spaliere au fost înlocuite, cel mai adesea, cu parcele în care distanța dintre rânduri nu depășește 2,50 metri, cu o densitate minimă de plantare de 4 000 de butuci pe hectar. Totuși, metoda de tăiere a fost menținută, aceasta fiind, în principal, metoda tăierii scurte, cu un număr limitat de ochi pe butuc în toate cazurile.

9.   Alte condiții esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

Etichetarea

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul de condiție suplimentară:

Dispoziții complementare referitoare la etichetare

Descrierea condiției:

Denumirea de origine controlată „Languedoc” poate fi completată cu mențiunea „primeur” („vin tânăr”) sau „nouveau” („vin nou”), fiind însoțită în mod obligatoriu de indicarea anului de recoltă.

Vinurile cu denumirea de origine controlată „Languedoc”, completată sau nu cu denumirile geografice complementare „Cabrières”, „Grés de Montpellier”, „La Méjanelle”, „Montpeyroux”, „Pézenas”, „Quatourze”, „Saint-Christol”, „Saint-Drézéry”, „Saint-Georges-d’Orques”, „Saint-Saturnin”, „Sommières”, și care sunt prezentate sub denumirea de origine controlată menționată nu pot fi declarate după recoltare, puse la dispoziția publicului, expediate, puse în vânzare sau comercializate fără ca denumirea de origine controlată menționată anterior să fie înscrisă în documentele de însoțire, în declarația de stocuri, în anunțuri, în prospecte, pe etichete, în facturi, pe recipiente de orice natură și completată, după caz, cu denumirile geografice complementare.

Zona situată în imediata vecinătate

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul de condiție suplimentară:

Derogare privind producerea în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției:

Zona situată în imediata vecinătate, delimitată prin derogare pentru vinificare și pentru producerea vinurilor, este constituită din teritoriul următoarelor comune:

departamentul Aude: Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brenac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l’Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d’Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granes, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malves-en-Minervois, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d’Aude, Raissac-sur-Lampy, La Redorte, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefère, Roquefort-des-Corbières, Routier, Rouvenac, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d’Aude, Salza, Soulatge, Terroles, Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-Cabardès-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande;

departamentul Gard: Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Come-et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze;

departamentul Hérault: Abeilhan, Agde, Agonès, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d’Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Espondeilhan, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gorniès, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Etienne-d’Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc, Saussan, Saussines, Sète, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d’Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Vélieux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort;

departamentul Pyrénées-Orientales: L’Albère, Alenya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d’Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Clara, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira.

Link către caietul de sarcini

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7e46f9d3-55a7-4fed-a312-52a267e4f576


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.


4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/46


Comunicare adresată întreprinderilor care, în 2023, intenționează să importe sau să exporte, în sau din Uniunea Europeană, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și întreprinderilor care, în 2023, intenționează să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice

(2022/C 104/14)

1.   

Prezenta comunicare se adresează întreprinderilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1) (denumit în continuare „regulamentul”) și care, în 2023, intenționează:

a)

importe sau să exporte în sau din Uniunea Europeană substanțele enumerate în anexa I la regulament sau

b)

să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice în Uniunea Europeană.

Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord (2) prevede că Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord. Aceasta înseamnă că trimiterile la Uniunea Europeană din prezenta comunicare trebuie înțelese ca incluzând Irlanda de Nord.

2.   

Sunt vizate următoarele grupe de substanțe:

grupa I

:

clorofluorocarburi (CFC) 11, 12, 113, 114 sau 115

grupa II

:

alte CFC complet halogenate

grupa III

:

haloni 1211, 1301 sau 2402

grupa IV

:

tetraclorură de carbon

grupa V

:

1,1,1 tricloretan

grupa VI

:

bromură de metil

grupa VII

:

hidrobromofluorocarburi

grupa VIII

:

hidroclorofluorocarburi

grupa IX

:

bromclormetan

3.   

Orice import sau export de substanțe reglementate (3) necesită obținerea unei licențe din partea Comisiei, cu excepția cazurilor de regim de tranzit, de depozitare temporară, de antrepozitare vamală sau de zonă liberă, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (Codul vamal modernizat) (4), pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. Orice activitate de producție de substanțe reglementate pentru utilizări esențiale de laborator și analitice necesită o autorizare prealabilă.

4.   

În plus, următoarele activități sunt supuse unor limite cantitative:

a)

producția și importul pentru utilizări de laborator și analitice,

b)

importul pentru liberă circulație în Uniunea Europeană în scopul unor utilizări critice (haloni),

c)

importul pentru liberă circulație în Uniunea Europeană în scopul utilizării ca intermediari de sinteză,

d)

importul pentru liberă circulație în Uniunea Europeană în scopul utilizării ca agenți de proces.

Cotele pentru activitățile menționate la literele a), b), c) și d) sunt alocate de către Comisie. Cotele sunt stabilite pe baza cererilor de cote și:

în conformitate cu articolul 10 alineatul (6) din regulament și cu Regulamentul (UE) nr. 537/2011 al Comisiei (5) în cazul activității menționate la litera a) de mai sus;

în conformitate cu articolul 16 din regulament în cazul activităților menționate la literele b), c) și d) de mai sus.

În cazul activităților enumerate la punctul 4

5.

În 2023, orice întreprindere care dorește să importe sau să producă substanțe reglementate pentru utilizări esențiale de laborator și analitice sau să importe substanțe reglementate pentru utilizări critice (haloni), pentru utilizarea ca intermediari de sinteză sau pentru utilizarea ca agenți de proces, trebuie să urmeze procedura descrisă la punctele 6 - 9.

6.

Întreprinderile care nu s-au înregistrat încă în Sistemul de acordare a licențelor pentru substanțele care diminuează stratul de ozon (https://webgate.ec.europa.eu/ods2)trebuie să facă acest lucru înainte de data de 23 mai 2022.

7.

Întreprinderile în cauză trebuie să completeze și să depună formularul pentru cererea de cote, disponibil online în cadrul Sistemului de acordare a licențelor pentru substanțele care diminuează stratul de ozon.

Începând cu data de 23 mai 2022, formularul pentru cererea de cote va fi disponibil online în cadrul Sistemului de acordare a licențelor pentru substanțele care diminuează stratul de ozon.

8.

Comisia va considera ca fiind valabile numai formularele pentru cererea de cote care au fost completate corespunzător, care nu conțin greșeli și care sunt primite până la data de 23 iunie 2022.

Întreprinderile sunt încurajate să își depună formularele pentru cererea de cote cât mai curând posibil și cu suficient timp înainte de termen, pentru a putea fi eventual corectate și depuse din nou înainte de termen.

9.

Simpla depunere a unui formular pentru cererea de cote nu conferă dreptul de a importa sau de a produce substanțe reglementate pentru utilizări esențiale de laborator și analitice sau de a importa substanțe reglementate pentru utilizări critice (haloni), pentru utilizarea ca intermediari de sinteză sau pentru utilizarea ca agenți de proces. Înainte de efectuarea, în 2023, a unei astfel de activități de import sau de producție, întreprinderile trebuie să solicite eliberarea unei licențe utilizând formularul pentru cererea de licență, disponibil online în cadrul Sistemului de acordare a licențelor pentru substanțele care diminuează stratul de ozon.

În cazul importului pentru alte utilizări decât cele enumerate la punctul 4 și în cazul exportului

10.

Orice întreprindere care, în 2023, dorește să exporte substanțe reglementate sau să importe substanțe reglementate pentru alte utilizări decât cele enumerate la punctul 4 trebuie să urmeze procedura prezentată la punctele 11 și 12.

11.

Întreprinderile care nu s-au înregistrat încă în Sistemul de acordare a licențelor pentru substanțele care diminuează stratul de ozon trebuie să facă acest lucru cât mai curând posibil.

12.

Înainte de efectuarea, în 2023, a unei activități de import pentru alte utilizări decât cele enumerate la punctul 4 sau a unei activități de export, întreprinderile trebuie să solicite eliberarea unei licențe utilizând formularul pentru cererea de licență disponibil online în cadrul Sistemului de acordare a licențelor pentru substanțele care diminuează stratul de ozon.

(1)  JO L 286, 31.10.2009, p. 1.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

(3)  A se lua notă de faptul că pot fi autorizate doar importurile sau exporturile exceptate de la interdicția generală de import și export în temeiul articolelor 15 și 17.

(4)  JO L 145, 4.6.2008, p. 1.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 537/2011 al Comisiei din 1 iunie 2011 privind mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (JO L 147, 2.6.2011, p. 4).